__MAIN_TEXT__

Page 1

SÅ HÄR

AGERAR VI!


Mission: The Number one value creator in our markets. Ledarprinciper: • Inspirera • Förpliktiga • Involvera • Leverera


HÄR

AGERAR

VI!

På PIPELIFE skall vi alltid följa de regler och värderingar som koncernen står för vilket innebär att vi agerar med integritet och pålitlighet. De principer som gäller våra värderingar hittar du här. Vi förväntar oss att alla anställda på alla ansvarsnivåer följer dessa principer. Att inte hålla sig till lokala och internationella lagar, Pipelife:s policies och regler, minskar förtroendet från våra kunder, leverantörer, anställda och aktieägare och äventyrar vår konkurrenskraft och hållbara utveckling. Att bryta mot Pipelife:s principer är allvarligt och kan orsaka att både du själv och Pipelife kan utsättas för juridiska konsekvenser. Därför måste vi varje gång vi tar ett beslut följa principerna i detta häfte. Om du är osäker på vad du skall göra, titta gärna på sista sidan i häftet och ställ de frågorna till dig själv för att bekräfta att du har agerat på ett riktigt sätt. Om du fortfarande är osäker så tala med din överordnade chef eller personalansvarig.


Vi

ser till att alla har samma möjligheter i sitt jobb

PIPELIFE skall se till att alla anställda har samma möjligheter att utvecklas i sitt arbete utan åtskillnad eller diskriminering. Denna princip gäller för alla anställda och arbetssökande.


Vi

behandlar alla i koncernen med ömsesidig respekt

PIPELIFE förväntar sig att de anställda på alla ansvarsnivåer behandlar varandra med ömsesidig respekt, hövlighet, ärlighet och värdighet oavsett kön, religion, nationalitet eller ras.


Vi

agerar med integritet

PIPELIFE förväntar sig att alla anställda agerar med integritet. Vi tar inte emot eller skänker gåvor,

inbjudningar

eller

liknande

favörer

(exempelvis rabatter) som överskrider det som anses vara normal affärspraxis eller som skulle kunna orsaka onödiga förpliktelser.


Vi

skiljer på företagets och privata intressen och undviker att dessa kommer i konflikt.

PIPELIFE förstår och respekterar den anställdes rätt att delta i aktiviteter utanför företaget. Emellertid undviker vi åtgärder eller förhållanden som kan komma i konflikt med lagar och förordningar samt vårt ansvar som Pipelife-anställd. Vi använder därtill heller inte information om företaget på ett felaktigt sätt.


Vi

tror på ärlig konkurrens

PIPELIFE förväntar sig att de anställda konkurrerar på ett ärligt sätt. Vi agerar alltid helt enligt lagar och förordningar när vi försöker få konkurrensfördelar. Vi medverkar endast i lagliga arrangemang och deltar inte i illegala gemensamma aktiviteter för att störa konkurrenterna.


Vi

använder företagets tillgångar för koncernens bästa

PIPELIFE förväntar sig att de anställda använder företagets tillgångar (personer och tillhörigheter) för koncernens bästa. Vi använder inte koncernens resurser för eget bruk.


Vi

avslöjar inte konfidentiell information till utomstående

PIPELIFE förväntar sig att de anställda inte avslöjar någon konfidentiell information till obehöriga, eftersom detta är viktiga tillgångar i koncernen. Vi måste vara försiktiga med att inte avslöja sådan konfidentiell information (exempelvis hemlig teknisk information; kostnader, priser och marknadsstrategier; information om försäljning av företag, samgående och uppköp) som kan påverka koncernens konkurrenskraft eller ställning.


Nu

Testa dig själv!

När man står inför ett affärsbeslut som ser ut att kunna stå i konflikt med PIPELIFE:s ordningsregler så finns här några frågor som du kan ställa dig själv för att se om du handlar rätt:

1

Kommer min åtgärd i konflikt med lagen, PIPELIFE:s policies och regler?

2

Stämmer den överens med våra värderingar?

3

Skulle jag vilja att mitt agerande blev känt?

4

Vad skulle andra anställda tycka om vad jag gör?

5

Kan det finnas några negativa konsekvenser för PIPELIFE?


P A L S ALLIANSER

LOGISTIK

SERVICE

Pipelife Sverige AB Telefon: 0513-221 00 www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

Eskils Tryckeri AB

PARTNER

Profile for Pipelife International

Pipelife sa har agerar vi  

Pipelife sa har agerar vi  

Profile for pipelife