Page 1

w

w

w

.p

ip

el

if

e.

se

Kabelskyddsrรถr Pipelife EI-installationsrรถr

w

w

w

.p

ip

el

ife

.se

w

ww

w. p i

pelife

.se

w w w. p ip

elife.

. ww

pi

p

if el

e.

se

se

Kraft, Opto, Tele, Svagstrรถm


Pipelife kabelskyddsrör för säker läggning och installation Beteckningar EBR KJ 41:05 S TA N D A R D Standard Kabelförläggning max 145 kV. Denna standard är en rekommendation avseende förläggning av kablar med högsta driftspänning, 145 kV. I EBR KJ 41:05 ingår bl a följande förkortningar: Kabelmarkering MBN = Markering, Band, Normalt MNN = Markering, Nät, Normalt MBP = Markering, Band, Plöjning MBS = Markering, Band, Samplöjning

Standard Följande standarder bestämmer enskilt eller tillsammans hur kabelskydd skall tillverkas och förläggas. • EBR KJ 41:05 Kabelförläggning för max 145 kV. EBR = Elbyggnadsrationalisering • SS 424 14 37 Svensk Standard, utgåva 4 • SPF Verksnorm 5200, utgåva 1, SPF = Sveriges Plastförbund Svenska Elektrotekniska normer SEN Svensk Standard SS 424 14 37, utgåva 4 Denna standard avser krav på kabelskyddsrör i fråga om ringstyvhet, slagtålighet mm. Dessutom anges normer för förläggning av kabel i mark och krav på användandet av kabelskydd. Anges i tabellerna nedan:

Kabelskydd SPN = Skydd, Plant, Normalt SPP = Skydd, Plant, Plöjning SRN = Skydd, Rör, Normalt. Rörets Di minst 1,2 x kabelns Dy SRN-D = Skydd, Rör, Normalt, Delade SPS = Skydd, Plant, Svåra förhållanden SRS = Skydd, Rör, Svåra förh. Rörets Di minst 1,2 x kabelns Dy SRE-P = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast SRE-S = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål SPP-S = Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning SPF Verksnorm 5200, utgåva 1 Denna norm är en sammanslagning av EBR KJ 41:05 och SS 424 14 37. De kabelskyddsrör som provats av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och uppfyller kraven enligt SPF Verksnorm 5200, utgåva 1 får ett P-märkningstillstånd.

Vägar Märkspänning, kV

Förläggningsplats

Minsta fyllningshöjd, m

Kabelskydd

Anmärkning

≤1

I gång- och cykelväg

0,25

Erfordras

1)

≤ 24

I vägbana med belagd väg

0,35

Erfordras

I vägbana med obelagd väg

0,55

Erfordras

I kanalisation

0,55

Erfordras ej

1) Gäller endast kabel skyddad med säkring med högst 63 A märkström eller motsvarande överströmsskydd och främst avsedd för matning av vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. Övrig mark Märkspänning, kV

Förläggningsplats

Minsta fyllningshöjd, m

Kabelskydd

Anmärkning

≤ 24

I mark där jordbearbetning förekommer

0,55

Erfordras ej

Förekomsten av djupplöjning och tjälskjutning skall beaktas

I mark utan jordbearbetning

0,35

Erfordras ej

I mark där normalt förläggningsdjup ej kan erhållas

Erfordras

Kabelskydd i förstärkt utförande enligt avsnitt 10.

Öppen förläggning på berg, stolpe eller byggnadskonstruktion

Rör eller U-profil upp till 1,5 m över mark om kabeln genom sitt läga ej är skyddad mot mekanisk åverkan

Där påtaglig risk för skador av maskiner eller fordon föreligger skall kabelskyddet vara av förstärkt utförande enligt avsnitt 10

Alla

- För kraftkabel för högre spänning än 24 kV skall fyllningshöjden vara minst 0,55 m och dessutom skall kabelskydd alltid användas. - Kraftkabel för högst 24 kV märkspänning, förlagd utanför vägbana inom vägområde, anses skyddad genom sitt läge om fyllningshöjden är 0,35 m eller större. - I vägbana skall kabelskydd användas. Kabelskyddet skall förläggas så att anståndet från dess översida till markytan är minst 0,35 m. Avståndet mellan platt kabelskydd och kabel skall vara 0,05-0,1 m.

2


Innehåll

Dimensionering Enligt Ebr KJ 41:05 rekommenderas dimensionerna 32, 40 och 50 för optokabel och dimensionerna 50, 110 och 160 för övrig förläggning.

Sidan

Kabelskydd

4

Markeringsband

Plastsorter Lämpliga material vid rörtillverkning. PVC = Polyvinylklorid PE = Polyeten PEL = L står för låg densitet vilket innebär att plasten är mjuk och böjlig PEM = M står för medeldensitet PEH = H står för hög densitet vilket innebär att plasten är hård och styv PP = Polypropen

4-5

Markeringsnät

5

Korrugerade kabelskyddsrör i ring PEH

6

- Gröna för svagström med dragtråd - Orange för telekabel med dragtråd - Gul för kraftkabel med dragtråd

DVS Korrugerade kabelskyddsrör, SRN

6

Gula släta kabelskyddsrör, SRN

6

- Med konmuff, PEH

Kabelskyddsrör i halvor

7

- Skarvas genom förskjutning - Snipp & Snapp

Kabeldimensioner I tabellerna nedan visas ungefärliga mått på kabelns diameter i mm, som kan variera något mellan olika fabrikat.

Släta kabelskyddsrör i ring PEM

8

- Gröna märkta “Svagströmskabel” med dragtråd - Orange märkta “Telekabel” med dragtråd - Gula märkta “Kraftkabel SRN” med dragtråd

Kraftkabel typ 25

Area 50 28

95 35

150 44

240 54

1 kV 4-ledarkabel

10 18

16 21

1 kV 3-ledare med skärm

19

23

29

36

43

53

1 kV 4-ledare med skärm

21

25

32

41

49

59

1 kV 5-ledare

19

23

12 kV PEX- isolerad, 3-ledare

28

45

55

60

70

12 kV PEX- isolerad, 1-ledare

25

28

32

36

12 kV PEX, 3x1-ledare

55

62

71

77

40

Släta kabelskyddsrör, SRS

8-9

- Gula PEH-rör utan muff för tryckning - Gula PEH-rör med konmuff - Gula PVC-rör med gummiringsmuff - Svarta PE-rör på trumma

Dubbelväggiga kabelskyddsrör PEH

10

57

65

73

83

- Svarta märkta “Kraftkabel SRN” med skarvmuff

24 kV PEX- isolerad, 1-ledare

28

32

35

39

- Gröna märkta “Svagströmskabel” med skarvmuff

24 kV PEX 3x1-ledare

62

71

77

81

- Orange märkta “Telekabel” med skarvmuff

50

54

24 kV PEX- isolerad, 3-ledare

38

50

72 kV PEX- isolerad, 1-ledare 145 kV PEX- isolerad, 1-ledare Styrkabel, parttvinnad typ Optokabel Telekabel, EUALEV

74 5x2x1,5 17

15x2x1,5 28

36x2x1,5 40

GNHLBDV 5-7

GASLDV 14

GNSLBDV 15

5x0,5 11,5

10x0,5 14,5

100x0,5 30

Förändringar i nya EBR KJ 41:05 Allmän väg – Begreppet ”allmän väg” har utgått och ersatts med väg, som är vedertaget för alla vägtyper. Fyllningshöjd – Förläggningsdjup har ersatts med fyllningshöjd, vilket är avståndet från överkant rör eller kabel till färdigställd marknivå. Detta innebär att måttsättningen har ändrats. Förläggning ovan mark – Förläggning ovan mark kan användas då det föreligger stora svårigheter att utföra schaktning, t.ex. på berg. Kabelskydd: Extra starka rör av typ SRE (betecknades tidigare SRÖ-P). Rören skall vara svarta tryckrör av typ PE-rör, försedda med präglad märkning ”Kraftkabel”. Rören klamras med bergklammer. Varnings-band: Erfordras ej. Kanalisation – Rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel i och som medger indragning och utdragning av kabel. Fyllningshöjd: 0,55 m för kablar max 24 kV och 0,9 m för högre spänningar. Varningsband: Erfordras ej.

- Gula märkta “Kraftkabel SRN” med skarvmuff

Viper 3 trippelväggs kabelskyddsrör Svarta kabelskyddsrör

11 12-13

- Släta kabelskyddsrör, SRE-P med konmuff, PEH - Kabelskyddsrör, SRE-P i ring PEH med dragtråd - Stolprör, SRE-P - Stolprör, SRN - Tillbehör

Orange släta kabelskyddsrör

14

- Med gummiringsmuff märkta “Telekabel”

Opto kabelskyddsrör

15-17

- Optorör på trumma - Opto PEH på ring - Tillbehör

OPI

17

- Distanshållare

Brunnar

18-19

- Lock, PEH - Körbar betäckning - Koppling/Slingbrunnar - Tillbehör I denna trycksak angivna data och uppgifter är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i takt med utveckling och kommande bestämmelser. Mått i mm där ej annat angivs. Angivna vikter är ungefärliga.

3


Kabelskydd

Markeringsband

Gula kabelskydd SPN Märkta ”Kraftkabel”

Gula markeringsband MBN Märkta ”Kraftkabel”

E-nr

06 * 06 06 06 06 06

610 610 610 610 610 610

RSK-nr

09 11 19 23 25 29

241 241 241 241 241 241

83 65 83 65 83 83

37 08 38 03 36 39

Bredd mm

Vikt kg/rulle

Antal m/rulle

Antal m/pall

E-nr

RSK-nr

Bredd mm

Vikt kg/rulle

Antal Antal m/rulle rulle/pall

125 125 170 200 300 300

10,00 39,00 13,00 14,50 0,44 22,00

50 200 50 50 1 50

2100 2500 1500 1200

06 680 25 06 680 26

241 83 31 241 83 32

50 125

1,0 2,5

250 250

Vikt kg/rulle

Antal m/rulle

384 192

06 680 25 ändrad från 06 680 01 06 680 26 ändrad från 06 680 03

900

* Centrumhål 220 mm.

Gula kabelskydd SPP för plöjning Märkta ”Kraftkabel”

E-nr

* 06 610 33

RSK-nr

241 83 40

* Centrumhål 220 mm.

Bredd mm

50

Gula markeringsband MBP för plöjning Märkta ”Kraftkabel”

Vikt kg/rulle

5,4

Antal m/rulle

Antal m/pall

100

5400

E-nr

06 680 27

RSK-nr

Bredd mm

50

241 83 75

7,1

500

Antal rulle/pall

80

06 680 27 ändrad från 06 680 02 Rulldiameter 360 mm Centrumhål 75 mm

Gröna/orange markeringsband MBN Märkta ”Svagströmskabel/Optokabel” ”Telekabel”

E-nr

06 680 28 06 680 29

RSK-nr

241 65 09 241 65 10

Färg

Grön Orange

06 680 28 ändrad från 06 680 04 06 680 29 ändrad från 06 680 06

4

Bredd Vikt Antal Antal mm kg/rulle m/rulle rulle/pall

125 125

2,5 2,5

250 250

192 192


Markeringsband/nät med söktråd

Gul-orange markeringsband MBS för samplöjning Märkta ”Kraftkabel-Telekabel”

E-nr

06 680 30

RSK-nr

Bredd mm

241 65 11

50

Markeringsband med söktråd Märkta ”Optokabel”

Vikt kg/rulle

7,1

Antal m/rulle

500

Antal rulle/pall

80

E-nr

Bredd mm

RSK-nr

06 680 21

40

241 65 12

Vikt kg/rulle

Antal m/rulle

Antal rulle/pall

3,67

250

52

Skarvsats

06 680 30 ändrad från 06 680 17 Rulldiameter 360 mm Centrumhål 75 mm

06 680 74

241 67 59 Skarvhylsa till 06 680 21. 25 st/påse

Gul-grönt markeringsband plöjning MBS 50 Märkta ”Kraftkabel-Svagströmskabel”

E-nr

06 680 32

RSK-nr

241 66 66

Rulldiameter 360 mm Centrumhål 75 mm

Bredd mm

50

Vikt kg/rulle

7,1

Antal m/rulle

500

Antal rulle/pall

E-nr

96

06 680 22

Bredd mm

RSK-nr

241 65 13 125

Vikt kg/rulle

Antal m/rulle

Antal rulle/pall

5,66

250

24

Skarvsats 06 680 77

E-nr

241 67 60 Skarvsats till 06 680 22. 1 st/påse

Markeringsnät med söktråd Tråddiameter 0,8 mm Grön märkt “Svagström/Optokabel” Orange märkt “Telekabel” E-nr

06 06 06 06

680 680 680 680

RSK-nr

45 48 44 49

241 241 241 241

65 66 66 66

Färg

14 08 50 09

Grön Grön Orange Orange

Bredd Vikt Antal Antal mm kg/st/rulle m/rulle rulle/förp

100 500 100 100

7,5 7,0 1,5 7,5

500 200 100 500

1 1 1 1

1 styck skarvsats levereras med varje rulle.

Separat skarvsats 06 680 79 241 67 61 Skarvsats till mark. nät med söktråd. 2 st/påse 5


Korrugerade kabelskyddsrör

Gula släta kabelskyddsrör, SRN

i ring PEH med dragtråd. Brottkraft dragtråd 700 N

med konmuff, PEH. Märkta ”Kraftkabel SRN”

E-nr

06 06 06 06

E-nr

RSK-nr

Dimension mm

Vikt kg/ring

Dimension mm

RSK-nr

611 611 611 611

30 32 36 38

241 241 241 241

83 83 83 83

52 53 55 56

50/ 46 75/ 69 110/102 160/150

Längd Vikt kg/st m

6 6 6 6

Antal m/bunt

360 504 240 144

1,8 4,0 7,8 14,3

Antal m/ring

Gröna, för svagströmskabel 06 611 12 06 611 18

241 83 10 241 83 05

50/42 110/98

17 25

100 50

Flexböj

Orange, för telekabel 06 611 08 06 611 21

241 83 02 241 83 03

0-90° 50/42 110/98

17 25

100 50

50/42 93/80 110/98

8,5 18,0 25,0

50 50 50

Gula, för kraftkabel 06 611 09 06 611 14 06 611 19

241 83 42 241 83 44 241 83 46

Ovanstående dimensioner uppfyller ej kraven enligt SS 424 14 37 för ringstyvhet och slaghållfasthet.

E-nr

06 06 06 06

611 611 611 611

RSK-nr

50 51 52 53

241 241 241 241

85 85 85 85

08 09 10 11

Dimension mm

Längd Radie mm m/st

50 x 0-90° 75 x 0-90° 110 x 0-90° 160 x 0-90°

1,0 1,0 1,5 1,5

Antal

*

550 10/120 800 5/120 800 5/100 800 1/20

* Första talet anger st i förpackning. / Andra talet anger st på pall.

DVS Korrugerade kabelskyddsrör, SRN I ring med dragtråd. Slät insida. Skarvmuff

E-nr

06 06 06 06 06

E-nr

RSK-nr

Dimension mm

Vikt kg/ring

Antal m/ring

613 613 613 613 613

Dimension mm

RSK-nr

65 72 73 76 78

241 241 241 241 241

83 83 84 83 83

69 70 97 72 73

Antal st/kartong

50 75 93 110 160

100 50 36 28 12

Dimension mm

Antal st/kartong

50 75 93 110 160

100 50 50 250 90

Ändhuv

Gröna DVS för svagströmskabel (slät insida) 06 611 68 06 611 73

241 89 58 241 89 59

50/42 110/95

12,6 27,5

50 50

Gula DVS för kraftkabel (slät insida) 06 611 69 06 611 74 6

241 84 09 241 89 98

50/42 110/95

12,6 27,5

50 50

E-nr

06 06 06 06 06

615 615 615 615 615

RSK-nr

40 43 45 48 52

237 237 241 241 241

80 80 84 66 66

14 15 14 03 05


Kabelskyddsrör i halvor

Kabelskyddsrör i halvor

Skarvas genom förskjutning

Snipp&Snapp

Snipp & Snapp Längd 1 meter

material: PEH Levereras ihopkopplade E-nr

06 06 06 06 06 06 06

613 613 613 613 613 613 613

Färg

RSK-nr

04 06 11 12 13 15 14

241 241 241 241 241 241 237

65 65 66 65 66 66 70

15 16 17 17 76 74 32

gul gul orange gul svart gul gul

Dimension Längd Vikt Antal mm m/st kg/st m/bunt

58/ 50 83/ 75 110/100 110/100 110/100 110/100 120/110

5 3 3 3 3 5 3

4,2 3,9 5,1 5,1 5,1 8,5 7,2

550 180 162 162 162 270 144

material: PVC E-nr

RSK-nr

06 613 08 06 616 12

237 70 30 gul 241 84 33 orange

Färg

Dimension Längd Vikt Antal mm m/st kg/st m/bunt

102/ 95 102/95

3 6

5,0 270 10,0 540

material: PP Levereras ihopkopplade E-nr

RSK-nr

06 613 16

241 84 25 gul

Färg

Dimension Längd Vikt Antal mm m/st kg/st m/bunt

160/140 3

7,8 72

E-nr

06 06 06 06

Klackfärg

62 63 64 65

SRN SRN SRN SRN

60/50 60/50 60/50 60/50

gul svart grön orange

06 610 66 06 610 67

SRS SRS

60/50 60/50

gul svart

90 91 92 93

SRN SRN SRN SRN

110/102 110/102 110/102 110/102

gul svart grön orange

06 663 04 06 663 05

241 64 94 241 64 95

SRS SRS

110/99 110/99

gul svart

06 06 06 06

241 241 241 241

69 72 68 71

SRN SRN SRN SRN

160/140 160/140 160/140 160/140

gul svart grön orange

241 66 70 241 66 73

SRS SRS

160/140 160/140

gul svart

06 06 06 06

610 610 610 610

Dimension mm

Beteckning

RSK-nr

663 663 663 663

663 663 663 663

00 01 02 03

10 11 12 13

06 663 14 06 663 15

241 241 241 241

64 64 64 64

66 66 66 66

Snappan, delad skarvmuff, inklusive två buntband E-nr

RSK-nr

06 613 75

241 88 37

Dimension mm

110

Antal st/kartong

24

7


Släta kabelskyddsrör

Gula släta kabelskyddsrör

i ring PEM med dragtråd. Brottkraft dragtråd 700 N

PEH utan muff för tryckning. Märkta ”Kraftkabel SRS”

E-nr

Dimension Vikt mm kg/ring

RSK-nr

Antal m/ring

Antal m/pall

237 17 17 241 83 11

32/28 50/44

RSK-nr

06 614 48 241 83 99

Gröna, märkta “Svagströmskabel” 06 614 02 06 614 17

E-nr

19 20

100 50

18 42

100 100

Dimension mm

Längd Vikt Beteckn. Antal m/st kg/st m/bunt

110/ 99

6

12

SRS

240

Orange, märkta “Telekabel” 06 614 08 06 614 18

241 83 00 241 83 01

32/28 50/44

Gula SRN, märkta “Kraftkabel SRN” 06 06 06 06

614 614 614 614

06 07 14 15

237 237 237 237

18 18 18 18

02 03 06 07

32/28 32/28 50/44 50/44

9 18 21 42

50 100 50 100

67

100

500 1000 500 1000

Skarvmuff, invändig

Gula SRS, märkta “Kraftkabel SRS” 06 614 52

241 83 98

50/40

E-nr

RSK-nr

06 613 67

241 84 10

Dimension mm

110/ 99

Beteckn.

Antal st/kartong

SRS

100

Skarvmuff

E-nr

RSK-nr

06 613 64 06 613 65

241 83 79 241 83 69

Dimension mm

32 50

Antal st/kartong

100 100

Ändhuv

Ändhuv

E-nr

06 615 38 06 615 40

8

RSK-nr

241 83 83 237 80 14

Dimension mm

32 50

Antal st/kartong

250 100

E-nr

RSK-nr

Dimension mm

Antal st/kartong

06 615 48

241 66 03

110

250


Gula släta kabelskyddsrör, SRS Märkta ”Kraftkabel SRS”

E-nr

06 06 06 06

Dimension mm

Längd m/st

76 77 78 26

50/ 43 75/ 66 110/ 99 160/144

6 6 6 6

3,0 5,9 12,4 21,3

PEH PEH PEH PEH

konmuff konmuff konmuff konmuff

360 504 240 144

241 65 23 241 65 24

110/103 160/150

6 6

10,6 22,5

PVC PVC

g-ringsmuff g-ringsmuff

240 168

RSK-nr

614 614 614 614

43 45 47 49

241 241 241 241

* 06 614 46 * 06 614 51

83 83 83 84

Vikt kg/st

Material

Typ av muff

Antal m/bunt

* Används även som SRN-rör.

Böj, med g-ringsmuff

Böj, med konmuff

E-nr

06 614 89 06 614 99

E-nr

RSK-nr

Dimension mm

Radie mm

Typ av muff

Dimension mm

RSK-nr

241 65 33 241 65 37

Radie mm

110 x 45° 110 x 90°

800 800

Typ av muff

Antal st/förp.

g-ring g-ring

5 5

Antal st/förp.

06 06 06 06

618 618 618 618

22 24 26 28

241 241 241 241

83 83 83 84

84 85 86 28

50 75 110 160

x x x x

45° 45° 45° 45°

550 800 800 800

konm. konm. konm. konm.

5 5 5 3

06 06 06 06

618 618 618 618

32 34 36 38

241 241 241 241

83 83 83 84

87 88 89 29

50 75 110 160

x x x x

90° 90° 90° 90°

550 800 800 800

konm. konm. konm. konm.

5 5 5 3

Ändhuv

E-nr

06 06 06 06

615 615 615 615

RSK-nr

40 43 48 52

237 237 241 241

80 80 66 66

14 15 03 05

Dimension mm

Antal st/kartong

50 75 110 160

100 50 250 90

Skarvmuff

Svarta kabelskyddsrör, SRS märkt "Kraftkabel SRS" E-nr

06 06 06 06

613 613 613 613

Dimension mm

RSK-nr

65 72 76 78

06 615 29 06 615 33

241 241 241 241

83 83 83 83

69 70 72 73

50 75 110 160

241 65 54 241 65 55

110 160

Typ

Antal st/kartong

100 50 28 12 g-ring g-ring

26 15

Art.nr

Dimension mm

Längd d

186 034 186 035 186 036

110 110 110

50 m/ring 100 m/ring 320 m/trumma 9


Dubbelväggiga kabelskyddsrör med skarvmuff, PEH.

E-nr

Dimension mm

RSK-nr

Längd m/st

Vikt kg/st

Antal m/bunt

Svarta SRN, märkta “Kraftkabel SRN” 06 616 93 06 616 94 06 616 98 06 616 99

50/42 50/42, tät 110/98 110/98, tät

241 90 65 241 90 40 241 90 66 241 90 41

6 6 6 6

1,30 1,30 3,30 3,30

720 720 342 342

Flexböj 0-90°

Gröna, märkta “Svagströmskabel” 06 06 06 06

617 617 617 617

00 06 01 10

241 241 241 241

64 84 65 83

97 98 70 16

50/42, tät 50/42 50/42, tät 110/98, tät

3 6 6 6

360 720 720 342

0,65 1,30 1,30 3,30

Orange, märkta “Telekabel” 06 617 03 06 617 08 06 617 12

50/42, tät 50/42, tät 110/98, tät

241 64 96 241 85 03 241 84 27

3 6 6

0,65 1,30 3,30

360 720 342

E-nr

06 06 06 06

RSK-nr

611 611 611 611

50 51 52 53

Dimension mm

Längd Radie mm m/st

Antal

*

241 241 241 241

85 85 85 85

08 50 x 0-90° 09 75 x 0-90° 10 110 x 0-90° 11 160 x 0-90°

1,0 1,0 1,5 1,5

550 10/120 800 5/120 800 1/57 1/28 800

241 241 241 241

66 66 66 66

51 50 x 0-90°, tät 52 75 x 0-90°, tät 53 110 x 0-90°, tät 54 160 x 0-90°, tät

1,0 1,0 1,5 1,5

550 10/120 800 5/120 800 1/57 800 1/28

Flexböj tät Gula SRN, märkta “Kraftkabel SRN” 06 06 06 06 06 06 06 06 06

617 617 617 616 616 617 617 617 617

02 04 05 95 97 09 11 13 15

241 241 241 241 241 241 241 241 241

65 84 84 65 65 83 83 83 83

50/42 50/42 50/42, tät 75/61 75/61, tät 110/98 110/98, tät 160/141 160/141, tät

38 89 71 39 41 12 15 13 14

3 6 6 6 6 6 6 6 6

0,65 1,30 1,30 2,40 2,40 3,30 3,30 6,00 6,00

360 720 720 504 504 342 342 168 168

06 06 06 06

611 611 611 611

55 56 57 58

* Första talet anger st i förpackning. / Andra talet anger st på pall.

Ändhuv

E-nr

Skarvmuff

E-nr

* * * *

06 06 06 06 06 06 06 06

613 617 613 617 613 617 613 617

06 06 06 06 RSK-nr

65 46 72 49 76 50 78 54

241 241 241 241 241 241 241 241

* inkl. två tätningsringar.

10

83 83 83 65 83 83 83 83

69 80 70 28 72 27 73 28

Dimension mm

Antal st/kartong

50 50, tät 75 75, tät 110 110, tät 160 160, tät

100 50 50 50 28 28 12 12

615 615 615 615

RSK-nr

40 43 48 52

237 237 241 241

80 80 66 66

14 15 03 05

Dimension mm

Antal st/kartong

50 75 110 160

100 50 250 90

Tätningsring

E-nr

06 06 06 06

Dimension mm

RSK-nr

617 617 617 617

65 68 71 73

241 241 241 241

83 65 83 83

81 51 29 30

50 75 110 160

Antal st/förp.

50 50 50 25


Viper 3, trippelväggs kabelskyddsrör med skarvmuff.

E-nummer

Dimension mm

Benämning

Längd m

Färg

Antal m/bunt

Viper 3 kabelskyddsrör 06 614 23 06 614 33

110 160

SN8 SN8

6 6

Grön Grön

300 120

06 614 24 06 614 34

110 160

SN8 SN8

6 6

Orange Orange

300 120

06 614 22 06 614 32

110 160

SN8 SN8

6 6

Gul Gul

300 120

Skarvmuff

E-nummer

Dimension mm

Antal st/kartong

06 614 30 06 614 40

110 160

25 12

Flexböj

0-90°

E-nummer

Dimension mm

Längd m/st

Radie mm

Antal st/kartong

06 614 28 06 614 38

110 x 0-90° 160 x 0-90°

1,5 1,5

800 800

50 20

11


Svarta släta kabelskyddsrör, SRE-P med konmuff, PEH. För öppen förläggning. Märkta ”Kraftkabel SRE-P”

E-nr

06 06 06 06

Dimension mm

RSK-nr

618 618 618 618

01 03 05 07

241 241 241 241

83 83 83 83

93 94 95 96

Längd m/st

6 6 6 6

32/26 50/40 75/61 110/90

Svarta kabelskyddsrör, SRE-P i ring PEH med dragtråd. För öppen förläggning eller korsning av vattendrag. Märkta ”Kraftkabel SRE-P”

Vikt kg/st

Antal m/bunt

E-nr

1,6 4,2 8,8 18,4

360 360 504 240

06 06 06 06 06

Dimension mm

RSK-nr

618 618 618 618 618

12 13 14 15 16

241 241 241 241 241

83 65 83 84 84

91 56 92 46 47

Vikt kg/ring

Antal m/ring

32/26,0 40/32,0 50/40,0 63/50,4 75/61,0

26 43 67 51 63

100 100 100 50 50

Dimension mm

Antal st/kartong

Böj Skarvmuff E-nr

RSK-nr

06 618 22 06 618 24 06 618 26 06 06 06 06

618 618 618 618

30 32 34 36

Dimension mm

Radie mm

Antal st/förp.

241 83 84 241 83 85 241 83 86

50 x 45° 75 x 45° 110 x 45°

550 800 800

5 5 5

241 241 241 241

32 50 75 110

550 550 800 800

5 5 5 5

83 83 83 83

97 87 88 89

x x x x

90° 90° 90° 90°

Skarvmuff

E-nr

06 06 06 06

613 613 613 613

06 06 06 06 12

615 615 615 615

241 241 241 241

83 83 83 83

79 69 70 72

RSK-nr

38 40 43 48

06 613 64 06 613 66 06 613 65

241 83 79 241 84 15 241 83 69

Dimension mm

Antal st/kartong

E-nr

RSK-nr

32 50 75 110

100 100 50 28

06 615 38 06 615 39 06 615 40

241 83 83 241 84 13 237 80 14

Dimension mm

Antal st/kartong

32 50 75 110

250 100 50 250

Ändhuv

E-nr

RSK-nr

32 40 50

100 100 100

Ändhuv

RSK-nr

64 65 72 76

E-nr

241 237 237 241

83 80 80 66

83 14 15 03

Dimension mm

32 40 50

Antal st/kartong

250 100 100


Stolprör och tillbehör

Stolprör i halvor, SRN

Stolprör i halvor, SRE-P

*

E-nr

RSK-nr

06 618 62 06 618 64 06 618 66

241 65 57 241 65 58 241 65 59

Dimension mm

Längd m

Antal st/förp.

50/30 75/50 110/80

1,7 1,7 1,7

150 72 54

E-nr

* 06 06 06 06 06

Dimension mm

RSK-nr

618 618 618 618 618

60 63 70 65 67

241 241 241 241 241

64 65 66 65 65

98 60 57 61 62

39/ 35 58/ 50 58/ 50 83/ 75 110/100

Längd m

Antal st/förp.

1,7 1,7 3,3 1,7 1,7

10 110 110 60 54

* Slitsat rör.

Stolpfäste, SRN

E-nr

Väggfäste, SRN passar halvt delat rör

Dimension mm

RSK-nr

06 06 06 06

618 618 618 618

80 72 82 83

241 241 241 241

64 65 65 65

99 63 64 65

Antal st/förp.

E-nr

06 06 06 06

30 30 30 30

39 58 83 110

618 618 618 618

Dimension mm

RSK-nr

90 91 92 93

241 241 241 241

65 65 65 65

00 66 67 69

Skruv Antal st/förp. diameter/längd mm

5/40 10/50 10/50 10/50

30 30 30 30

39 58 83 110

Stolprör Märkta ”Kraftkabel SRE-P”

Stolpfäste, SRE-P

E-nr

06 06 06 06

618 618 618 618

Dimension mm

RSK-nr

50 52 54 56

241 241 241 241

84 84 84 84

06 07 11 12

32/26 50/40 75/61 110/90

Längd m

1,7 1,7 1,7 1,7

Antal st/förp.

20 10 10 5

E-nr

06 06 06 06

618 618 618 618

RSK-nr

95 96 97 98

241 241 241 241

84 84 84 84

02 03 19 20

Dimension mm

Antal st/kart.

32 50 75 110

30 30 30 30

ng

Lä d

Väggfäste, SRE-P

E-nr

06 06 06 06

618 618 618 618

Bergklammer med kil, galvaniserade

Dimension mm

RSK-nr

85 86 87 88

241 241 241 241

84 84 84 84

00 01 17 18

32 50 75 110

Skruv Antal st/kart. diameter/längd mm

30 30 30 30

10/50 10/50 10/50 10/50

E-nr

06 06 06 06

618 618 618 618

Dimension mm

RSK-nr

75 76 77 78

241 241 241 241

84 84 84 84

04 05 21 22

32 50 75 110

Borr Antal st/förp. diameter/längd mm

30 30 30 30

21/110 21/130 21/140 21/185 13


Orange släta kabelskyddsrör med gummiringsmuff, PVC. Märkta “Telekabel”.

E-nr

RSK-nr

Dimension mm

Längd m/st

Vikt kg/st

06 616 03 06 616 04 06 616 11

241 84 53 241 84 55 241 84 56

32/27 50/46 110/102

5 5 6

1,74 2,09 12,15

50/1200 25/875 30/300

PP PVC PVC

Skarvmuff

Böj

E-nr

Antal m/bunt

Material

RSK-nr

Dimension mm

Radie mm

Antal

E-nr

RSK-nr

06 616 33 06 616 35 06 616 37

241 86 59 241 86 60 241 86 61

*

06 616 21 06 616 23 06 616 25

241 86 53 241 86 55 241 86 57

32 x 45° 50 x 45° 110 x 45°

1000 500 450

5/300 5/100 30

06 616 27 06 616 29 06 616 31

241 86 54 241 86 56 241 86 58

32 x 90° 50 x 90° 110 x 90°

1000 500 450

5/100 5/80 20

Dimension mm

32 50 110

Antal st/kartong

60/2880 5/600 6/96

* Första talet anger st i förpackning. / Andra talet anger st på pall.

Ändhuv

E-nr

RSK-nr

06 615 38 06 615 40 06 615 48

241 83 83 237 80 14 241 66 03

Dimension mm

32 50 110

Antal st/kartong

250 100 250


Opto kabelskyddsrör med tillbehör

Kabelskyddsrör Opto PEH Svarta med gröna ränder. Lågfriktionsrör (LF) på ring med och utan dragtråd för blåsning/dragning av optokabel.

RSK-nr

Ytterdiam.

Innerdiam.

* 06 611 80 * 06 611 82 * 06 611 84

241 71 10 241 71 08 241 71 09

16 20 25

12,0 16,0 20,4

500 500 500

06 616 81 06 616 82

241 71 40 241 71 41

32 32

28,0 28,0

100 200

06 616 84 06 616 85

241 71 04 241 71 05

32 32

26,0 26,0

100 200

06 616 87 06 616 88

241 71 43 241 71 44

40 40

32,6 32,6

100 200

E-nr

Optorör på trumma Svarta lågfriktionsrör (LF) med gröna ränder Friktionskoefficienten ≤ 0,10 (För blåsning av optokabel) E-nr

Dim mm

RSK-nr

Antal m/trumma

Tot. längd m

För subkanalisation 06 06 06 06

619 619 619 619

01 03 05 07

241 241 241 241

71 71 71 71

63 64 65 66

32 32 32 32

x x x x

28,0 28,0 28,0 28,0

1x 2x 3x 4x

2000 1000 700 500

2000 2000 2100 2000

Antal m/ring

* Levereras utan dragtråd.

För direkt förläggning i mark 06 611 91 06 611 96

241 72 40

16 x 12,0 16 x 12,0

1 x 4000 1 x 1000

4000 1000

06 611 93 06 611 97

241 72 41

20 x 16,0 20 x 16,0

1 x 4000 1 x 1000

4000 1000

06 611 95 06 611 98

241 71 42

25 x 20,4 25 x 20,4

1 x 2000 1 x 1000

2000 1000

06 06 06 06

619 619 619 619

02 04 06 08

241 241 241 241

71 71 71 71

67 68 69 70

32 32 32 32

x x x x

26,0 26,0 26,0 26,0

1x 2x 3x 4x

2000 1000 700 500

2000 2000 2100 2000

06 06 06 06

619 619 619 619

11 13 15 17

241 241 241 241

71 71 71 71

71 72 73 74

40 40 40 40

x x x x

32,6 32,6 32,6 32,6

1x 2x 3x 4x

2000 800 500 300

2000 1600 1500 1200

06 06 06 06

612 612 612 612

30 31 32 33

241 241 241 241

71 71 71 71

49 48 47 46

50 50 50 50

x x x x

40,8 40,8 40,8 40,8

1x 2x 3x 4x

1200 600 300 200

1200 1200 900 800

15


Tillbehör

Skarvkoppling reducering/övergång trycktät 16 bar av PP

Skarvrör av rostfri metall

E-nr

06 06 06 06 06 06

619 619 619 619 619 619

Dimension mm

RSK-nr

23 24 29 30 32 34

241 241 241 241 241 241

72 72 72 71 71 72

45 46 47 77 78 03

16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 50/50

Antal st/kartong

E-nr

10 10 10 10 10 10

06 06 06 06 06 06 06 06

Skarvkoppling rak trycktät 16 bar av PP

E-nr

06 06 06 06 06 06

619 619 619 619 619 619

251 251 251 251 251 251

Dimension mm

03 03 03 03 03 03

46 47 48 49 50 51

16 20 25 32 40 50

Antal st/kartong

75 90 60 36 36 18

Comfit koppling Trycktät 12 bar vid blåsning

E-nr

06 619 41 06 619 43 06 619 45

619 619 619 619 619 619 619 619

51 52 53 55 56 57 58 59

251 251 251 251 251 251 251 251

03 03 03 03 03 03 03 03

dim.

56 57 58 60 61 62 63 64

Antal st/förp.

20x16 25x16 25x20 32x25 40x25 40x32 50x32 50x40

50 35 70 48 30 22 25 24

Dimension mm

Antal st/kartong

Skarvkoppling propp trycktät 16 bar av PP

RSK-nr

37 38 39 40 42 44

RSK-nr

RSK-nr

241 71 92 241 71 93 241 71 94

E-nr

06 06 06 06 06 06

RSK-nr

612 612 612 612 612 612

80 81 82 83 84 85

251 251 251 251 251 251

04 04 04 04 04 04

06 07 08 09 10 11

16 20 25 32 40 50

125 125 75 50 40 30

Ändpropp tät

Dim

32/32 40/40 50/50

Antal st/förp

E-nr

70 60 33

06 619 84 06 619 86 06 619 88

Dim mm

RSK-nr

241 71 80 241 71 81 241 71 95

32 40 50

Antal st/kart

120 90 12

Kabeltätning i rör

E-nr

06 06 06 06 06 06 06 16

619 619 619 619 619 619 619

Diam. mm

RSK-nr

89 90 92 93 94 96 97

241 241 241 241 241 241 241

72 71 71 71 71 71 72

10 82 83 97 98 99 00

25 32 40 40 40 50 50

Ytterdiam. mm

Antal st/kart

7-10 9-14 9-14 13-18 18-23 13-18 18-23

12 12 12 12 12 12 12


OPI distanshållare

Ändpropp

Distanshållare enkelsidig E-nr

06 615 35 06 615 36 06 615 37

Dim mm

16 20 25

Förpackning

1000 st 1000 st 1000 st

E-nr

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Fasningsverktyg 32-50 mm Fasar både inner- och ytterkant

E-nr

16 212 44

RSK-nr

241 72 31

Dim mm

Dimension mm

RSK-nr

613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

50 50 50 75 75 75 110 110 110 160 160

Antal rör i hållare

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3

32-50

Rörsax

E-nr

16 212 35 16 212 36

RSK-nr

241 71 19 241 71 20

Dim mm

32-40 50-63

Distanshållare dubbelsidig

E-nr

Rör och mantel skärare

E-nr

RSK-nr

16 212 38 16 212 39

241 71 12 241 71 13

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Benämning

mantelskärare reservskär

Draglina Brottkraft 1350 N

E-nr

RSK-nr

Meter/rulle

Vikt kg/rulle

06 613 00

241 72 38

750

2,5

Dimension mm

RSK-nr

613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

50 50 50 75 75 75 110 110 110 160 160

Antal rör i hållare

4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6


Brunnar med tillbehör

Kabelbrunnar för alla tillfällen!

Anborrningsmanschett

E-nr

Anslutning dim mm

RSK-nr

06 612 95 06 612 98

241 72 07 241 72 08

Borrhål mm

138 186

110 160

Lock utvändigt, PEH Klarar belastning 3 ton nergrävd 30 cm.

Att förläggas i såväl grönytor som asfalterade vägar.

E-nr

• Lätta att kapa!

06 06 06 06

• Lätta att sätta! • Egen håltagning!

616 616 616 616

Innerdiam.

RSK-nr

50 51 52 53

241 241 241 241

49 49 49 49

45 46 47 48

300 400 500 600

• Kombinera själv! Lock invändigt, PEH Klarar belastning 3 ton nergrävd 30 cm. Brunn

E-nr

06 06 06 06 06

619 619 619 619 619

RSK-nr

72 74 76 78 80

241 241 241 241 241

Höjd

72 72 72 72 71

32 33 34 35 91

06 619 68 06 619 71

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ytterdiam.

343 458 573 688 919

300 400 500 600 800

0,5 m 0,5 m

688 919

600 800

Brunnsämne 6 meter hög, för egen kapning RSK-nr

06 619 77 06 619 79 06 619 81

241 54 69 241 54 77 241 47 58

18

RSK-nr

06 616 54

241 49 77

573 688 919

893

Innerdiam.

800

Körbar betäckning med lock, 40 ton

E-nr Ytterdiam.

Ytterdiam.

Innerdiam.

m m m m m

E-nr

E-nr

Innerdiam.

500 600 800

06 06 06 06 06

616 616 616 616 616

Ytterdiam.

RSK-nr

60 61 62 63 64

701 701 701 701 701

51 51 51 51 51

01 02 03 04 05

350 461 576 697 893

Innerdiam.

300 400 500 600 800


Koppling/ slingbrunn 1200

E-nr

06 619 61

Koppling/ slingbrunn 1000/600

RSK-nr

E-nr

241 71 50

06 619 63

RSK-nr

241 72 37

Inv.diam 600

Kant för upphängning av kopplingsbox 863 mm

182 mm 278 mm

251 mm

1023 mm 1200 mm

Koppling/slingbrunn 1200/800 sedd från sidan.

Koppling/slingbrunn 1000/600 sedd från sidan.

Locket är låsbart Brunnens ytterdiameter Brunnens innerdiameter Brunnens höjd Brunnens vikt med lock

Locket är låsbart Brunnens ytterdiameter Brunnens innerdiameter Brunnens höjd Brunnens vikt med lock

1200 1100 550 30

mm mm mm kg

1023 1000 863 30

mm mm mm kg

Spett/nyckel till Ulefos betäckning med lock Upphängningsfäste för kopplingsbox E-nr

50 617 60

RSK-nr

241 72 09

E-nr

16 200 10

RSK-nr

241 72 39

19


Ljung ww

w.p

i peli fe.s

e

w w w. p ip e life . s e

ww w. p

ipe lif e.s e

Ölsremma

w w

w .p ip

el if

e.

se

Haparanda

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

SEPTEMBER 2010 /7000. Produktion: Eskils Tryckeri AB. ART.NR D 92043.

Plaströr – för vår miljö

Kabelskyddsror September 2010  

Kabelskyddsror September 2010

Kabelskyddsror September 2010  

Kabelskyddsror September 2010