Page 1

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Elektrosvetsrรถrdelar

Elektrosvetsrรถrdelar

ELEKTROSVETSRร–RDELAR


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Pipelife Elektrosvetsrördelar Med Pipelifes sortiment av Polyeten tryckrör (se separat broschyr) och elsvetsrördelar finns möjlighet att enkelt och säkert bygga ett helsvetsat ledningsnät.

w

w

.p i pe

l if e.s

e

Pipe life E Tryckr I-ins örssy talla tionsstem rör

ww w. p i

p li f

se

Pipelifes sortiment av elsvetsrördelar är tillverkade för att tillgodose högt ställda krav för trycksatta vatten- och avloppsledningar. Våra polyetentryckrör tillsammans med av oss kvalitetssäkrade rördelar garanterar hög kvalitet och lång livslängd.

w

ww

w. pip e l if

e.

Tekniska data:

w

w

.p

ip

el

if e

.s

e

se

w

w w w

.p

p

i

Tryckklass Pipelifes elekrosvetsdelar är tillverkade i tryckklass PN16 för vatten och PN10 för gas.

el

if

e.

se

w

w

w.

w

pi

pe

lif

e.s

e www

.pipelif

www

e.se

PE oc

h PV

Svetsning Pipelifes elsvetsdelar kan användas till alla svetsmaskiner med streckkodläsare. Alla rördelar levereras med streckkod som innehåller nödvändiga svetsparametrar. Samtliga svetsdelar elar är försedd med smältindikatorer som ytterligare säkrar att en korrekt svets har utförts. Svetsstift 4,0 mm. I övrigt se Nordiska Plaströrgruppens publikation ”Elektrosvetsning av PE-rör”

C try

.pip

elif

e.s

w

w

.p

ip

el

if

e.

se

e

ckrör

Godkännande Pipelifes elsvetsrördelar är godkända enligt Nordic Poly Mark.

4 1

2

3

2


ELEKTROSVETSRÖRDELAR

1) Indikator Trycket som skapas av den smältande plasten i elsvetsdelen under svetsningen tvingar ut indikatorn. Det gör att man optiskt kan verifiera att rätt tryck har uppnåtts under svetsningen.

2) Svetsparametrar Parametrar för manuell svetsning finns ingjutna på alla Pipelifes elsvetsdelar. Den innehåller dimension, material (PE80 eller PE100), tillåtna SDR-tal, svetsparametrar, samt godkända tryck för gas och vatteninstallationer.

3) Permanent ingjutet batchnummer Batchnumret är bara en av flera kvalitetsidentifieringar på Pipelifes elsvetsdelar Den finns även angiven på kopplingens streckkod.

4) Streckkod Kvalitetskontroll är en viktig del av succén med Pipelifes elsvetsdelar, streckkoden ger full spårbarhet ända ner till vilken batch av råmaterial som användes vid tillverkningen. I streckkoden finns även alla svetsparametrar för användning tillsammans med svetsmaskiner utrustade med streckkodläsare.

Svetstrådar För att ge högsta svetskvalité är alla svetstrådar täckta med polyeten innan ingjutning i elsvetsdelen.

Rörstopp Pipelife elsvetskopplingar har borttagbara rörstopp, dessa säkerställer att röret inte kan skjutas in längre än till kopplingens mittdel. Dessa kan lätt avlägsnas om du till exempel skall använda kopplingen för reparation.


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Produktsortiment Skarvmuff PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 28 54 241 28 55 241 28 57 241 28 58 241 28 59 241 28 60 241 28 61 241 28 62 241 28 63 241 28 65 241 28 66 241 28 67 241 28 68 241 28 69 241 28 70 241 28 71 241 28 73

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

77 90 91 102 120 122 144 154 181 175 185 186 222 220 260 261 260

37,5 44 44 49 59 60 70 75 89 86 91 92 109 108 127 128 126

43 51,5 61,5 77 92 110 133 151 176 195 220 243 276 301 345 386 437

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

45 40 90 35 50 90 160 200 200 300 360 440 600 900 900 1100 1200

3 5 5 3 5 10 10 10 10 20 20 20 30 30 30 30 30

0,057 0,08 0,096 0,148 0,22 0,333 0,52 0,74 1,45 1,409 1,906 2,301 4,15 4,28 8,32 10,1 12,3

Ă„ndhuv PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

4

RSK-nr

Dimension mm

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 30 81 241 30 82 241 30 83 241 30 84 241 30 85 241 30 87 241 30 88 241 30 89 241 30 90 241 30 91 241 30 92 241 30 93 241 30 95 241 30 96

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250

84 97 101 115 125 138 164 175 236 202 214 215 222 220

37,5 44 44 49 59 60 70 75 89 85 91 108 109 108

46 51,5 61,5 77 92 110 133 151 176 196 220 243 276 301

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250

45 40 90 35 50 90 160 200 200 300 360 440 600 900

3 5 5 5 5 10 10 10 10 20 20 30 30 30

0,073 0,102 0,15 0,226 0,553 0,521 0,97 1,24 2,25 2,21 2,32 4,2 7 8,1


ELEKTROSVETSRร–RDELAR

Produktsortiment Fรถrminskning PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten n Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

L2 mm

D2 mm

D3 mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 29 61 241 29 62 241 29 64 241 29 65 241 29 66 241 29 67 241 29 68 241 29 69 241 29 70 241 30 79 241 30 80

40 x 32 50 x 40 63 x 50 75 x 63 90 x 63 110 x 63 110 x 90 125 x 90 160 x 90 160 x 110 180 x 125

84 91 102 126 122,5 158 137,5 145 192 193 221

41 46,5 52 61 61 80 70 75 96 96 101

52 62 78 98 109,5 140 134 152 200 200 216

40 50 63 75 90 110 110 125 160 160 180

41 43 48 57 55 58 62 62,5 73 80 83

43 52 62 82 79 98 111 112 117 140 157

32 40 50 63 63 63 90 90 90 110 125

50 60 120 80 80 70 120 160 200 200 220

5 5 10 7 5 10 10 10 22 22 10

0,104 0,92 0,138 0,44 0,3 0,62 0,535 0,7 1,44 1,52 2,09


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Produktsortiment Vinkel 90° PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm x deg

241 29 07 241 29 08 241 29 09 241 29 10 241 29 11 241 29 12 241 29 13 241 29 15 241 29 16 241 29 17

32 x 90° 40 x 90° 50 x 90° 63 x 90° 75 x 90° 90 x 90° 110 x 90° 125 x 90° 160 x 90° 180 x 90°

L mm

L1 mm

L2 mm

D mm

D1 mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

84 116 116 123,3 141 165 205 228 320 320

40 50 50 50 53 59 71 72 104 104

62 83 83 84,1 92 106 135 152 211 211

44 67 67 80 95 113 137 154 213 213

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

60 50 90 35 70 90 160 200 200 300

5 5 5 5 5 10 15 15 10 20

0,097 0,34 0,241 0,294 0,425 0,685 1,12 1,57 5 4,12

Vinkel 45° PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

6

RSK-nr

Dimension mm x deg

241 28 74 241 28 75 241 28 76 241 28 77 241 28 78 241 28 79 241 29 02 241 29 03 241 29 04 241 29 05

32 x 45° 40 x 45° 50 x 45° 63 x 45° 75 x 45° 90 x 45° 110 x 45° 125 x 45° 160 x 45° 180 x 45°

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

99 108 124 136,4 165 192 213 240 320 320

39 41,5 44,5 50 62 60 75 81 105 105

44 53 64 78,5 97 117 137 154 217 217

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

45 50 80 35 70 110 140 140 240 240

5 5 5 5 5 10 10 10 10 20

0,08 0,1 0,134 0,25 0,427 0,765 0,894 1,22 4,5 3,13


ELEKTROSVETSRร–RDELAR

Produktsortiment T-rรถr PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten n Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

D2 mm

A mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 29 18 241 29 19 241 29 20 241 29 21 241 29 23 241 29 24 241 29 25 241 29 26 241 29 27 241 29 28

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

98 131 141 156 174 201 239 262 313 330

35 44 43 50 60 55 73 79 89 89

44 52 64 82 97 115 139 156 200 224

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

78 91 104 114 126 143 167 196 211 231

50 80 90 40 120 110 140 200 360 360

3 5 5 5 10 8 10 15 20 19

0,1 0,163 0,23 0,445 0,597 0,97 1,67 2,3 4,06 5,3

Reducerande T-rรถr PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm

L mm

L1 mm

D mm

D1 mm

D2 mm

A mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 29 50 241 29 51 241 29 52 241 29 53 241 29 54 241 29 56 241 29 57 241 29 58 241 29 59

110 x 63 110 x 90 125 x 63 125 x 90 125 x 110 160 x 63 160 x 90 160 x 110 160 x 125

239 239 266 262 262 367 365 365 367

73 73 79 76 76 112 112 112 112

139 139 157 156 156 210 210 210 213

110 110 125 125 125 160 160 160 160

63 90 63 90 110 63 90 110 125

163 158 500 197 359 385 385 203 410

140 140 200 200 200 360 360 360 200

10 10 15 15 15 20 20 20 10

1,47 1,41 3 2,12 2,8 4,1 4,1 3,77 7,45


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Produktsortiment Anborrningsbygel, avstick 32 mm PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

RSK-nr

Dimension mm

L mm

H mm

h mm

W mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 30 97 241 30 98 241 30 99 241 31 18 241 31 19 241 31 20 241 31 21 241 31 22 241 31 23 241 31 24 241 31 25

40 x 32 50 x 32 63 x 32 75 x 32 90 x 32 110 x 32 125 x 32 160 x 32 180 x 32 200 x 32 225 x 32

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

110 110 119 110 110 117 117 122 122 122 122

27 27 62 77 77 87 95 112 122 132 122

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

40 40 80 90 90 80 80 100 100 100 100

3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,25 0,26 0,6 0,646 0,646 0,682 0,67 0,69 0,68 0,73 0,78

Anborrningsbygel, avstick k 63 mm PE100 SDR11 10 Bar gas / 16 Bar vatten Stift 4,0 mm

8

RSK-nr

Dimension mm

L mm

H mm

h mm

W mm

Svetstid sek

Kyltid min

Vikt kg

241 31 26 241 31 27 241 31 29 241 31 30 241 31 31 241 31 32 241 31 33 241 31 34 241 31 35

63 x 63 75 x 63 90 x 63 110 x 63 125 x 63 160 x 63 180 x 63 200 x 63 225 x 63

165 165 165 165 165 165 165 165 165

155 152 152 176 112 182 183 183 183

59,5 57 57 105 112 137 147 157 169

146 146 146 146 146 146 146 146 146

100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,594 0,848 0,848 0,896 0,9 0,901 1,15 1,128 1,128


ELEKTROSVETSRÖRDELAR

1 2


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Anvisningar – Elektrosvetsning av PE-rör (NPG)

Anvisningarna i broschyren på detta uppslag är en rekommendation från NPGs rörtillverkande medlemsföretag. Företagen har även mer detaljerade anvisningar för hur elektrosvetsning skall utföras. Kontakta gärna Pipelife för mer information. Elektromuffsvetsning av PE rör bör endast utföras av personer som genomgått svetsutbildning. Grundkurser i svetsning av PE rör arrangeras regelbundet av Svenskt Vatten med hjälp av NPGs medlemsföretag.

G SNIN

SVET

TRO R ELEK E-RÖ P V A

MOTTAGNI MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING

TOLERANSER- POLYETENRÖR (PE-rör)

Gör alltid mo mottagningskontroll. Kontrollera:

PE-rör standardiseras enligt SS-EN 12201 (dricksvatten) SS-EN 13244 (tryckavlopp), SS-EN 1555 (gas) efter:

- mängd - material - dimension

- SDR-klass - att rören är buntade - att rören har ändförslutningar

Kontrollera oc också att rören är kvalitetsmärkta med N Nordic Poly Mark.

Rör lagras på rent och jämnt underlag. Behåll buntar och ändförslutningar. Säkra staplade rör mot ras. Max staplingsändförslutnin höjd är 2,5 m. m Buntramar skall alltid placeras på varandra. Ej buntade rö rör lagras plant.

- typ av PE material (t.ex PE 80, PE 100) - ytterdiameter (Dy) - SDR-klass = ytterdiameter/väggtjocklek De vanligaste materialkvaliteterna är PE 80 och PE 100. Anvisningarna i denna skrift gäller för standardiserade, homogena rör av PE 80 eller PE 100 material. Sådana rör finns standardiserade i SDR-klasserna: 6, 7.4, 9, 11, 13.6, 17, 21, 26, 33 och 41. Vanligast är SDR-klasserna 11, 17 och 26. SS-EN 12201, 13244 och 1555 anger även toleranskrav för såväl rör som elektrosvetsrördelar. Använd Nordic Poly Mark-märkta rör för att säkerställa en god rörkvalitet.

Nordic Poly Mark-märke -2-

10

-3-


ELEKTROSVETSRÖRDELAR


Ljung

Pipelife Sverige AB Box 50, SE-524 02 Ljung T +46 513 221 00 F +46 513 221 99 E info@pipelife.se www.pipelife.se

Haparanda

JUNI 2014 /5000. D92058. Produktion: Eskils Tryckeri AB.

テ僕sremma

Elektrosvetsrordelar juni 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you