Page 1

Käyttöohjeet ja tekniset tiedot

CONNEXION Sähkohitsausyksikkö

Malli: Connexion Blue


2


Sisältö. Tekniset tiedot .......................................... 4 Varoitukset ............................................... 5 Käyttöohjeet ............................................. 6 Manuaalinen käyttö ................................... 7 Virheilmoitukset ........................................ 8 Tuotestandardit ......................................... 10 Kalibrointisertifikaatti ................................. 10 Takuuehdot .............................................. 11

☺ !

Hyödyllistä tietoa.

Tärkeää.

3


Tekniset tiedot. Käyttötapa:

Manuaalinen.

Käyttökieli:

Englanti (muut kielet haluttaessa)

Tulojännite (± 20%)

110 V ac (88 - 132) tai 230 V ac (184 - 276)

Tulotaajuus: (± 20%)

50 Hz (40 - 70)

Lähtöjännite:

39.5 V vaihtovirta, tehollinen

Lähtöstabiliteetti:

+/- 1.5%

Antovirta: (jatkuva)

1 A to 55 A

Lähtöteho:

40 W - 2172 W

Tehokerroin:

Näennäinen 0.72

Ottoteho:

100 VA - 3000 VA

Tulovirta:

1 A - 28 A, 110v tulojännitteellä 1 A - 13 A, 230v tulojännitteellä

Käyttölämpötila:

-20°C - +40°C

Paino:

20 kg

Mitat:

38,5 x 27,5 x 21.5cm

Suojauksen taso:

IP65

Caldervale Technology Ltd:n toimintaperiaatteen mukaan yritys kehittää tuotteidensa laatua ja muotoilua. Caldervale Technology Ltd täten pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä tietoja, ilman erillistä ilmoitusta. 4


Varoitukset. Tärkeää!

!

Hitsausyksikön oikean käyttöjännitteen (110v tai 230v) voi lukea laitteen etupuolella olevasta ohjeesta. Älä käytä ohjeesta poikkeavaa käyttöjännitettä koneen vaurioitumisen välttämiseksi.

Tässä ohjekirjassa kerrotaan sähköhitsausyksikön käytöstä, vika-analyyseistä ja huoltotoimenpiteistä. Tämä ohjekirja on osa laitetta ja se tulisi aina pitää laitteen mukana. Kaikki Caldervale Technology Ltd:n tekemät muutokset tulisi sisällyttää ohjekirjaan. Ohjekirja tulee luovuttaa kaikille laitteen käyttäjille. Tämä sähköhitsausyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi 39.5v sähköhitsausyhteiden kanssa, jolloin voidaan käyttää maksimissaan 55A jatkuvaa virtaa.

Räjähdysvaara!. Laitetta ei saa käyttää tilassa, jossa on räjähdysherkkiä kaasuja. Varoitus. Sähköiskuvaara! Laitteen kotelointia ei saa avata. Varoitus. Sähköhitsausyksikön vaurioitumisen välttämiseksi laitetta ei saa kytkeä pois päältä tai irrottaa sähköhitsausyhteestä kesken hitsauksen. Varoitus. Laite on maadoitettava.

5


Käyttöohjeet. Kytke hitsausyksikkö virtalähteeseen, jossa on oikea jännite ja joka kykenee 3 kW syöttötehoon. Kytke laite päälle laitteen sivuun sijoitetusta keinukytkimestä. Laite kytkeytyy päälle ja suorittaa vikatestauksen. Kaikki näytön valot käyvät päällä pikaisesti. Laite ilmoittaan ohjelmistoversion liikkuvana tekstinä näytöllä. Jos laitteessa ilmenee vika, ilmestyy vikailmoitus näyttöön vikanumerona, esim. E15. Jos vikoja ei ilmene laitteen näytössä näkyy numerosarja 000.

Vian sattuessa kaikki vikailmoitukset näkyvät näytöllä. Lista erilaisista vioista ja niihin liittyvstä vikailmoituksista on mainittu tässä ohjekirjassa sivulla 8.

6


Manuaalinen käyttö. Hitsausajan asettamiseksi pidä pohjassa + tai - painiketta sekunnin ajan, jolloin näytön ensimmäinen luku alkaa vilkkua. Paina + tai – painiketta toistuvasti asettaaksesi haluamasi luvun. Pidä pohjassa + tai – painiketta sekunnin ajan ja seuraava luku alkaa vilkkua. Toista kunnes kaikki numerot on asetettu haluamallasi tavalla. Pidä pohjassa + tai – painiketta sekunnin ajan ja näytössä ilmenee hitsausaika, esim. 050. Asettaaksesi eri ajan, pidä pohjassa + tai – painiketta sekunnin ajan ja ensimmäinen luku alkaa jälleen vilkkua.

!

Hitsauksen voi aloittaa vasta kun hitsausaika on asetettu.

Paina Φ painiketta aloittaaksesi hitsaamisen. Näyttö ilmoittaa hitsauksessa jäljellä olevan ajan. Hitsaus voidaan keskeyttää painamalla Φ painiketta. Hitsauksen päätyttyä näytössä on lukema 000. Irrota hitsausyksikkö virtalähteestä tai paina Φ painiketta palauttaaksesi laitteen alkuperäistilaan. Mahdolliset viat näkyvät E alkuisina vikailmoituksina, esim. E01.

7


Vikailmoitukset. E00 Hyvin hitsautunut. E01 Liian matala jännite. Tulojännite on yli 20% matalampi kuin nimellisarvo. Tarkista virtalähde. E02 Liian korkea jännite. Tulojännite on yli 20% korkeampi kuin nimellisarvo. Tarkista virtalähde. E03 Tulotaajuus liian matala. Tulotaajuus on alle 40 Hz. Tarkista virtalähde. E04 Tulotaajuus liian korkea. Tulotajuus on yli 70 Hz. Tarkista virtalähde. E05 Lähtöjännite liian matala. Lähtöjännite on yli 1½% matalampi kuin nimellisarvo. Tarkista onko virtalähteen kapasiteetti riittävä. E06 Lähtöjännite liian korkea. Lähtöjännite on yli 1½% korkeampi kuin nimellisarvo. Hitsausyksikkö on mahdollisesti vioittunut. E07 Liiallinen lähtöjännite. Lähtöjännite on yli 6% korkeampi kuin nimellisarvo. Hitsausyksikkö on mahdollisesti vioittunut. E08 Vika hitsausyhteessä. Laite on havainnut avoimen virtapiirin hitsauksen yhteydessä. Tarkista hitsausyhde ja johtimet. E09 Liian matala antovirta. Antovirta on alle 2 ampeeria. Tarkista hitsausyhde ja johtimien liitännät. 8


E10 Liian korkea antovirta. Antovirta on yli 55 ampeeria kuuden sekunnin ajan. Tarkista onko hitsausyhde vioittunut ja sopiiko se hitsattavaksi kyseisellä koneella. E11 Käytön keskeytys. Käyttäjä on keskeyttänyt hitsauksen painamalla Stop painiketta. E12 Käynnistyksen aikana havaittu virhe – Jumittunut painike. Käynnistyksen yhteydessä hitsausyksikkö on havainnut että näppäintä on painettu tai se on jumittunut. E13 Käynnistyksen aikana havaittu virhe – Vika laitteessa. Käynnistyksen yhteydessä hitsausyksikkö on havainnut jännitteen liitosnavoissa, joka johtuu hitsausyksikössä olevasta viasta. E14 Käynnistyksen aikana havaittu virhe – Kalibrointivirhe. Käynnistyksen yhteydessä hitsausyksikkö on havainnut että hitsausyksikkö vaati kalibroinnin. E15 Liian korkea lämpötila. Laitteen käyntilämpötila ylittää sallitun rajan. Irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen hitsauksen jatkamista.

!

Laitteen huolto. Laite ei sisällä itse huollettavia osia. On suositeltavaa, että laite huollatetaan valtuutetulla huoltajalla, joka suorittaa laitteen vuosittaisen huollon ja kalibroinnin.

9


Tuotestandardit Tämä tuote on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: • ISO/FDIS 12176-2 Equipment for fusion jointing polyethylene systems. Part 2 : Electrofusion. • Italian National Standard UNI 10566 • European Communities EMC directive 89/336/EEC. • European Communities low voltage directive 73/23/EEC. • European Communities machinery directive 89/392/EEC. • European Norm EN 50 081-2 : Electromagnetic compatibility, generic emission standard. • European Norm EN 50 082-2 : Electromagnetic compatibility, generic immunity standard. • BS 833 : 1970 Specification for radio interference limits. • BS 2011 : Part 2.1 Ea. Environmental testing procedures, Shock. • BS 2011 : Part 2.1 Eb. Environmental testing procedures, Bump. • BS 2754 : 1976 Construction of electrical equipment for protection against electric shock. • BS 3535 Isolating transformers. • BS 5420 : 1977 Specifications for degrees of protection of enclosures for voltages up to and including 1000 Vac.

Kalibrointisertifikaatti. • Tämä tuote on tarkastettu ja testattu ISO9001 laatujärjestelmän mukaisesti Caldervale Technology Ltd:ssä , Dewsburyssa. • Tämä tuote on kalibroitu käyttäen kansainvälisesti ja kansallisesti (Iso-Britannia) hyväksyttyjä laitteita NAMAS:in (National Accreditation of Measurement and Sampling) akkreditoimassa laboratoriossa. NAMAS on UKAS:in (United Kingdom Accreditation Service) tarjoama palvelu. • Tällä tuotteella on 12 kuukauden kalibrointiperiodi, joka alkaa laitteen ostopäivästä.

10


Takuuehdot. 1.

Extent of Warranty.

(a)

Subject to clauses 2 and 3, Caldervale Technology Ltd warrants to the end-user customer that its products will be free from defects in materials and workmanship, for one year after the date of purchase by the end-user customer, subject to providing proof of purchase. If Caldervale Technology Ltd receives, during the warranty period, notice of a defect in product which is covered by this warranty, Caldervale Technology Ltd shall either repair or replace the product, at its option. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced. All warranty work will be carried out by Caldervale Technology Ltd unless otherwise agreed. On-site warranty and repair or replacement services are available from authorised Caldervale Technology Ltd service facilities world-wide. Customers shall prepay shipping charges for products returned to Caldervale Technology Ltd for warranty service, and Caldervale Technology Ltd will charge for return of the products back to the customer. This warranty statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from country to country in the world.

(b)

(c)

(d)

(e)

2.

Pre-conditions for Warranty Application.

Caldervale Technology Ltd’s warranty covers only those defects which arise as a result of normal use of the product, and this warranty shall only apply in the following circumstances: (a) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v)

All the instructions contained in the operating manual have been complied with; and None of the following apply: Improper or inadequate maintenance; Unauthorised modification, misuse or any use not in accordance with the operating manual and good industry practice: Operation outside the products specifications, including duty cycle abuse, and input power abuse; Improper site preparation or maintenance; and Faulty pipe or fitting. 11


3.

Limitations of Warranty.

(a)

Caldervale Technology Ltd does not warrant the operation of any product to be uninterrupted or error free. Caldervale Technology Ltd makes no other warranty of any kind, whether express or implied, with respect to its products. Caldervale Technology Ltd specifically disclaims the implied warranties of satisfactory quality and fitness for a particular purpose. To the extent that this warranty statement is inconsistent with the law of the locality where the customer uses the product, this warranty statement shall be deemed modified by the minimum necessary to be consistent with such local law. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this warranty statement are the customer’s sole and exclusive remedies. This control unit has been designed to weld the range of fittings available at the time of its design and development. Caldervale Technology Ltd can accept NO liability for the units ability or otherwise to weld new or different fittings that subsequently appear in the market place.

(b)

(c)

(d)

(e)

Täyttäkää alla olevat tiedot ja pitäkää ne yhdessä laiteeen ostokuitin kanssa. Tietoja tarvitaan takuun säilyttämiseksi. Jälleenmyyjä

..............................................................

Ostopäivä

..............................................................

Ostajan nimi ja yhteystiedot

.............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................

Malli

..............................................................

Sarjanumero

.............................................................. 12


Laitteen valmistajan yhteystiedot: Caldervale Technology Ltd Bretfield Court Dewsbury West Yorkshire WF12 9DB United Kingdom Puh: +44 (0)1924 469571 Fax: +44 (0)1924 460951 www.caldertech.com

Laitteen myyjän yhteystiedot:

Pipelife Finland Oy Tutkijantie 4 90570 OULU Puh: 030600 2200 Fax: 030600 2211 www.pipelife.fi

© 2005 Rev 06-06-2005 Helping you make the right connectionsTM

13

Pipelife Connexion Blue käyttöohje  

Connexion Bluen käyttö- ja huoltoohjeet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you