Page 1

PIPELIfE wORLd wIdE

Pipelife Nederland Pipelife Kantoor en Fabriek Pipelife Verkoop kantoor

Pipelife Netherlands B.V. Flevolaan 7 1601 MA Enkhuizen

Tel.: 02 28 35 55 55 www.pipelife.nl

Contact: Robert Paul Hogers Salesdesk Electro Rayon Manager e-mail: robert.hogers@pipelife.nl tel.: 02 28 35 56 94

Ton Zonneveld Electro Zuid Nederland e-mail: ton.zonneveld@pipelife.nl tel.: 06 51 35 24 64

Linde Faber Rayon Manager Electro West Nederland e-mail: linde.faber@pipelife.nl tel.: 06 53 35 89 99

Erik Venema Rayon Manager Electro Noord Nederland e-mail: erik.venema@pipelife.nl tel.: 06 51 89 43 05

Mark Bakker Sales Manager Electro e-mail: mark.bakker@pipelife.nl tel.: 06 53 26 09 77

Patrick Verschuur Product Manager Electro e-mail: patrick.verschuur@pipelife.nl tel.: 06 46 78 96 09

LIEVER GEEN ELEKTRO STRESS


MINIMALE STRALING IN HUIS EN BEdRIJf MET dE HALOVOLT Lf EMC BUIS VAN PIPELIfE Steeds meer mensen kiezen bewust voor een gezonde leefwijze. Schadelijke invloeden van buitenaf willen zij zo veel mogelijk beperken. Naast onder andere een schone lucht en verantwoorde voeding past in deze ontwikkeling een stralingsarme woon- en werkomgeving. Pipelife haakt hier perfect op in met een belangrijke innovatie. Elektromagnetische stralen zijn in een te hoog percentage niet goed voor de mens, zo is de overtuiging van veel wetenschappers. Daarom komt Pipelife met een nieuw product: de Halovolt EMC. Deze elektrotechnische installatiebuis is zo gemaakt, dat er minimale elektromagnetische straling wordt afgegeven aan de directe omgeving. Het is de nieuwe standaard voor zowel publieke als particuliere gebouwen.

ASSORTIMENT HALOVOLT, LOw fRICTION, EMC, VSV Classificatie: 3442 kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Meter per

Meter in

Bundel per

Meter per

Artikel

(mm)

Lengte (m)

Bundel (m)

Pakket

Pakket (m)

Nummer

16

4

100

60

6000

316647

19

4

100

40

4000

316648

Diameter

Meter per

Artikel

(mm)

rol (m)

Nummer

16

100

316649

19

......

........

HALOVOLTfLEx, LOw fRICTION, EMC, VSV Classificatie: 3442 Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij

EMC uitstraling van elektrische installaties

768 v/m

HALOVOLT EMC SOKKEN

312 v/m

Kleur: RAL9005 zwart

29 v/m

Slechte installatie

Normale installatie

EMC installatie

Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Stuks per

Zak per

Artikel

(mm)

Zak

Doos

Nummer

16

50

400

316896

19

50

400

316897

HALOVOLT EMC BOCHTEN Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij

GELEIDING EN BESCHERMING De Halovolt LF EMC buis van Pipelife is aan de buitenkant herkenbaar zwart van kleur. Dat is de geleidende buitenlaag. Deze buitenlaag zorgt voor de best mogelijke afscherming van de elektromagnetische stralen die door de buis heen gaan. Waardoor die niet of nauwelijks terechtkomt in de woon- of werkomgeving waar de buizen zijn aangebracht. De best mogelijke bescherming beperkt de schadelijke EMC tot een absoluut minimum.

Diameter

Stuks per

Zak per

Artikel

(mm)

Zak

Doos

Nummer

16

25

150

316900

19

25

125

316901

HALOVOLT EMC CONNECTORS Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Stuks per

Doos per

Artikel

(mm)

Doos

Omdoos

Nummer

16

50

400

316904

19

30

240

316907


MINIMALE STRALING IN HUIS EN BEdRIJf MET dE HALOVOLT Lf EMC BUIS VAN PIPELIfE

TOEPASSING De nieuwe Halovolt LF EMC buis kan worden toegepast in allerlei verschillende gebouwen. De buis kan met name in gebouwen worden toegepast waar hogere eisen aan de elektro installatie worden gesteld. In een kantoor gebouw kan bijvoorbeeld de Halovolt LF EMC buis worden toegepast voor een EMC vrije omgeving. De buis kan ook worden toegepast voor het beschermen van het data netwerk. Deze twee toepassingen kan in allerlei soorten gebouwen worden gebruikt. Enkele voorbeelden: - Spoorweg gebouwen - Publieke gebouwen - Ziekenhuizen - Vliegvelden - Huizen - Etc.

COMPOSIET IN dRIE LAGEN In doorsnede is duidelijk zichtbaar dat de Halovolt LF EMC buis van Pipelife uit drie lagen bestaat. De basis vormt de oorspronkelijke lichtgrijze halogeenvrije buis, zoals iedereen die kent. Een recente innovatie is de rode Low Friction laag, die aan de binnenkant van de buis is aangebracht. Deze laag is extra glad. Het grote voordeel daarvan is, dat de bedrading makkelijker en sneller door de buizen wordt getrokken. De laatste innovatie van Pipelife is nu de buitenlaag, die de woon- en werkomgeving beschermt tegen elektromagnetische straling.

TOENAME STRALINg VOLT PER METER BIj MINDER gELEIDINg EN BESCHERMINg

RISICO VOOR dE GEZONdHEId: Steeds meer wetenschappers vinden dat de normen voor elektromagnetische straling veel strenger moeten worden. In de meeste Europese landen vormen de huidige normen een risico voor onze gezondheid. Intussen worden mensen in hun woon- en werkomgeving blootgesteld aan een steeds grotere dosis niet ioniserende of elektromagnetische straling. In tal van internationale wetenschappelijke studies wordt erop gewezen dat te veel straling kan leiden tot diverse lichamelijke ongemakken, afwijkingen en ziektes, die worden samengevat onder de noemer ‘elektrostress’.


INTERNATIONALE NORMEN De Raad van Europa vergelijkt elektromagnetische straling met asbest en tabak, waarvan de schadelijke effecten op lange termijn ook eerst werden onderschat. Wachten op wetenschappelijke bewijzen vindt de Raad onverstandig. Daarom stelt de Raad van Europa strikte stralingslimieten voor om ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden. Zeker is ook dat de ene mens meer last heeft van ‘elektrosmog’ dan de andere; er wordt in dit verband gesproken over elektrosensibele mensen. Wat er ook wordt besloten, de Halovolt EMC buis van Pipelife helpt nu al om de elektromagnetische straling in gebouw en tot een minimum te reduceren.

BESCHERMING VAN dATA NETwERKEN De Halovolt LF EMC buis beschermt niet alleen de omgeving tegen EMC straling, maar kan ook worden gebruikt om de binnenkant van de Halovolt LF EMC buis te beschermen tegen EMC straling. Door deze eigenschap is het ideaal om de Halovolt LF EMC buis toe te passen in data netwerk installaties. Door de Halovolt LF EMC te gebruiken in een data netwerk installatie worden de aders en kabels extra beschermt tegen EMC straling van buitenaf. Storingen in het data verkeer door EMC straling worden door de extra EMC bescherming vermindert. Hierdoor wordt het data netwerk betrouwbaarder en heeft de eindgebruiker een betere installatie!

HOE wERKT HET De nieuwe Halovolt LF EMC buis is gebaseerd op het principe van “kooi van Faraday”. De afscherming van EMC straling in een kooi van Faraday zijn zeer goed. In de kooi van Faraday is bijna geen EMC straling meer te meten. Pipelife heeft deze techniek toegepast in de nieuwe Halovolt LF EMC buis. Wanneer een installateur de Halovolt LF EMC buis installeert, wordt er automatisch een kooi van Faraday gemaakt. Dit komt vanwege het feit dat de Halovolt LF EMC buis aan de buitenkant geleidend is. Wanneer de buitenlaag van de buis aan aarde wordt verbonden creëert de installateur een kooi van Faraday. Hierdoor wordt de EMC straling van de elektrische installatie significant gereduceerd.

KNx GEBOUw AUTOMATISERING De nieuwe Halovolt LF EMC buis kan ook worden gebruikt in een KNX installatie. De buis beschermt niet alleen de omgeving tegen EMC straling, maar beschermt ook de KNX data kabel tegen EMC storingen van buitenaf.

MAATSCHAPPELIJK VERANTwOORd ONdERNEMEN Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de energiebronnen niet onuitputtelijk zijn en dat het gebruik ervan zijn invloed heeft op onze leefomgeving. Wij zien het dan ook als onze plicht om hier op een duurzame wijze mee om te gaan. Pipelife is ervan overtuigd dat wij met een goed MVO beleid de juiste balans kunnen vinden tussen People, Planet en Profit. Al jarenlang zijn wij daarom bezig dit beleid vorm te geven. Zo hebben wij onze carbon Footprint vastgesteld en zijn we druk bezig om onze reductiedoelstellingen op het gebied van energieverbruik en CO2 te realiseren. Daarnaast zijn we zeer actief met recycling bezig en proberen het materiaalverbruik in onze producten terug te dringen. Pipelife heeft de nieuwe Halovolt LF EMC buis zo ontworpen dat de buis en hulpstukken 100% recyclebaar zijn. De Halovolt LF EMC buis en hulpstukken zijn hierdoor niet alleen goed voor de mensen, maar ook voor de natuur.

HOE TE INSTALLEREN Het is vrij gemakkelijk om de Halovolt LF EMC te installeren. Om een normale elektro installatie om te zetten naar een EMC installatie hoeft de installateur maar twee dingen te doen. Aller eerst moet de installateur de Halovolt LF EMC buis en EMC hulpstukken gebruiken. Ten tweede dient de installateur de Halovolt EMC connector te gebruiken. HALOVOLT Lf EMC BUIS De Halovolt LF EMC buis heeft geen special eisen om te installeren. De Halovolt LF EMC buis kan als een normale installatie buis worden geïnstalleerd. EMC SOKKEN EN EMC BOCHTEN Wanneer de Halovolt LF EMC buis aan elkaar dienen te worden gekoppeld door middel van een EMC sok of EMC bocht mag er geen lijm worden gebruikt. De lijm zorgt namelijk voor een isolatie tussen de buis en hulpstukken. EMC CONNECTOR De EMC connector wordt eerst ingevoerd bij een lasdoos. Dan kan de installateur in de EMC connector de Halovolt LF EMC buis invoeren. Ook hiervoor mag geen lijm worden gebruikt. Nu kan de installateur de aarde draad van de EMC connector lassen aan aarde. EMC LASdOOS Om het best mogelijke resultaat te verkrijgen wordt aangeraden om ook een EMC lasdoos te gebruiken. De firma Kaiser is een producent van EMC lasdozen. Voor details van deze producten kan de installateur het beste contact opnemen met de firma Kaiser. www.kaiser-elektro.de


INTERNATIONALE NORMEN De Raad van Europa vergelijkt elektromagnetische straling met asbest en tabak, waarvan de schadelijke effecten op lange termijn ook eerst werden onderschat. Wachten op wetenschappelijke bewijzen vindt de Raad onverstandig. Daarom stelt de Raad van Europa strikte stralingslimieten voor om ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden. Zeker is ook dat de ene mens meer last heeft van ‘elektrosmog’ dan de andere; er wordt in dit verband gesproken over elektrosensibele mensen. Wat er ook wordt besloten, de Halovolt EMC buis van Pipelife helpt nu al om de elektromagnetische straling in gebouw en tot een minimum te reduceren.

BESCHERMING VAN dATA NETwERKEN De Halovolt LF EMC buis beschermt niet alleen de omgeving tegen EMC straling, maar kan ook worden gebruikt om de binnenkant van de Halovolt LF EMC buis te beschermen tegen EMC straling. Door deze eigenschap is het ideaal om de Halovolt LF EMC buis toe te passen in data netwerk installaties. Door de Halovolt LF EMC te gebruiken in een data netwerk installatie worden de aders en kabels extra beschermt tegen EMC straling van buitenaf. Storingen in het data verkeer door EMC straling worden door de extra EMC bescherming vermindert. Hierdoor wordt het data netwerk betrouwbaarder en heeft de eindgebruiker een betere installatie!

HOE wERKT HET De nieuwe Halovolt LF EMC buis is gebaseerd op het principe van “kooi van Faraday”. De afscherming van EMC straling in een kooi van Faraday zijn zeer goed. In de kooi van Faraday is bijna geen EMC straling meer te meten. Pipelife heeft deze techniek toegepast in de nieuwe Halovolt LF EMC buis. Wanneer een installateur de Halovolt LF EMC buis installeert, wordt er automatisch een kooi van Faraday gemaakt. Dit komt vanwege het feit dat de Halovolt LF EMC buis aan de buitenkant geleidend is. Wanneer de buitenlaag van de buis aan aarde wordt verbonden creëert de installateur een kooi van Faraday. Hierdoor wordt de EMC straling van de elektrische installatie significant gereduceerd.

KNx GEBOUw AUTOMATISERING De nieuwe Halovolt LF EMC buis kan ook worden gebruikt in een KNX installatie. De buis beschermt niet alleen de omgeving tegen EMC straling, maar beschermt ook de KNX data kabel tegen EMC storingen van buitenaf.

MAATSCHAPPELIJK VERANTwOORd ONdERNEMEN Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de energiebronnen niet onuitputtelijk zijn en dat het gebruik ervan zijn invloed heeft op onze leefomgeving. Wij zien het dan ook als onze plicht om hier op een duurzame wijze mee om te gaan. Pipelife is ervan overtuigd dat wij met een goed MVO beleid de juiste balans kunnen vinden tussen People, Planet en Profit. Al jarenlang zijn wij daarom bezig dit beleid vorm te geven. Zo hebben wij onze carbon Footprint vastgesteld en zijn we druk bezig om onze reductiedoelstellingen op het gebied van energieverbruik en CO2 te realiseren. Daarnaast zijn we zeer actief met recycling bezig en proberen het materiaalverbruik in onze producten terug te dringen. Pipelife heeft de nieuwe Halovolt LF EMC buis zo ontworpen dat de buis en hulpstukken 100% recyclebaar zijn. De Halovolt LF EMC buis en hulpstukken zijn hierdoor niet alleen goed voor de mensen, maar ook voor de natuur.

HOE TE INSTALLEREN Het is vrij gemakkelijk om de Halovolt LF EMC te installeren. Om een normale elektro installatie om te zetten naar een EMC installatie hoeft de installateur maar twee dingen te doen. Aller eerst moet de installateur de Halovolt LF EMC buis en EMC hulpstukken gebruiken. Ten tweede dient de installateur de Halovolt EMC connector te gebruiken. HALOVOLT Lf EMC BUIS De Halovolt LF EMC buis heeft geen special eisen om te installeren. De Halovolt LF EMC buis kan als een normale installatie buis worden geïnstalleerd. EMC SOKKEN EN EMC BOCHTEN Wanneer de Halovolt LF EMC buis aan elkaar dienen te worden gekoppeld door middel van een EMC sok of EMC bocht mag er geen lijm worden gebruikt. De lijm zorgt namelijk voor een isolatie tussen de buis en hulpstukken. EMC CONNECTOR De EMC connector wordt eerst ingevoerd bij een lasdoos. Dan kan de installateur in de EMC connector de Halovolt LF EMC buis invoeren. Ook hiervoor mag geen lijm worden gebruikt. Nu kan de installateur de aarde draad van de EMC connector lassen aan aarde. EMC LASdOOS Om het best mogelijke resultaat te verkrijgen wordt aangeraden om ook een EMC lasdoos te gebruiken. De firma Kaiser is een producent van EMC lasdozen. Voor details van deze producten kan de installateur het beste contact opnemen met de firma Kaiser. www.kaiser-elektro.de


MINIMALE STRALING IN HUIS EN BEdRIJf MET dE HALOVOLT Lf EMC BUIS VAN PIPELIfE

TOEPASSING De nieuwe Halovolt LF EMC buis kan worden toegepast in allerlei verschillende gebouwen. De buis kan met name in gebouwen worden toegepast waar hogere eisen aan de elektro installatie worden gesteld. In een kantoor gebouw kan bijvoorbeeld de Halovolt LF EMC buis worden toegepast voor een EMC vrije omgeving. De buis kan ook worden toegepast voor het beschermen van het data netwerk. Deze twee toepassingen kan in allerlei soorten gebouwen worden gebruikt. Enkele voorbeelden: - Spoorweg gebouwen - Publieke gebouwen - Ziekenhuizen - Vliegvelden - Huizen - Etc.

COMPOSIET IN dRIE LAGEN In doorsnede is duidelijk zichtbaar dat de Halovolt LF EMC buis van Pipelife uit drie lagen bestaat. De basis vormt de oorspronkelijke lichtgrijze halogeenvrije buis, zoals iedereen die kent. Een recente innovatie is de rode Low Friction laag, die aan de binnenkant van de buis is aangebracht. Deze laag is extra glad. Het grote voordeel daarvan is, dat de bedrading makkelijker en sneller door de buizen wordt getrokken. De laatste innovatie van Pipelife is nu de buitenlaag, die de woon- en werkomgeving beschermt tegen elektromagnetische straling.

TOENAME STRALINg VOLT PER METER BIj MINDER gELEIDINg EN BESCHERMINg

RISICO VOOR dE GEZONdHEId: Steeds meer wetenschappers vinden dat de normen voor elektromagnetische straling veel strenger moeten worden. In de meeste Europese landen vormen de huidige normen een risico voor onze gezondheid. Intussen worden mensen in hun woon- en werkomgeving blootgesteld aan een steeds grotere dosis niet ioniserende of elektromagnetische straling. In tal van internationale wetenschappelijke studies wordt erop gewezen dat te veel straling kan leiden tot diverse lichamelijke ongemakken, afwijkingen en ziektes, die worden samengevat onder de noemer ‘elektrostress’.


MINIMALE STRALING IN HUIS EN BEdRIJf MET dE HALOVOLT Lf EMC BUIS VAN PIPELIfE Steeds meer mensen kiezen bewust voor een gezonde leefwijze. Schadelijke invloeden van buitenaf willen zij zo veel mogelijk beperken. Naast onder andere een schone lucht en verantwoorde voeding past in deze ontwikkeling een stralingsarme woon- en werkomgeving. Pipelife haakt hier perfect op in met een belangrijke innovatie. Elektromagnetische stralen zijn in een te hoog percentage niet goed voor de mens, zo is de overtuiging van veel wetenschappers. Daarom komt Pipelife met een nieuw product: de Halovolt EMC. Deze elektrotechnische installatiebuis is zo gemaakt, dat er minimale elektromagnetische straling wordt afgegeven aan de directe omgeving. Het is de nieuwe standaard voor zowel publieke als particuliere gebouwen.

ASSORTIMENT HALOVOLT, LOw fRICTION, EMC, VSV Classificatie: 3442 kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Meter per

Meter in

Bundel per

Meter per

Artikel

(mm)

Lengte (m)

Bundel (m)

Pakket

Pakket (m)

Nummer

16

4

100

60

6000

316647

19

4

100

40

4000

316648

Diameter

Meter per

Artikel

(mm)

rol (m)

Nummer

16

100

316649

19

......

........

HALOVOLTfLEx, LOw fRICTION, EMC, VSV Classificatie: 3442 Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij

EMC uitstraling van elektrische installaties

768 v/m

HALOVOLT EMC SOKKEN

312 v/m

Kleur: RAL9005 zwart

29 v/m

Slechte installatie

Normale installatie

EMC installatie

Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Stuks per

Zak per

Artikel

(mm)

Zak

Doos

Nummer

16

50

400

316896

19

50

400

316897

HALOVOLT EMC BOCHTEN Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij

GELEIDING EN BESCHERMING De Halovolt LF EMC buis van Pipelife is aan de buitenkant herkenbaar zwart van kleur. Dat is de geleidende buitenlaag. Deze buitenlaag zorgt voor de best mogelijke afscherming van de elektromagnetische stralen die door de buis heen gaan. Waardoor die niet of nauwelijks terechtkomt in de woon- of werkomgeving waar de buizen zijn aangebracht. De best mogelijke bescherming beperkt de schadelijke EMC tot een absoluut minimum.

Diameter

Stuks per

Zak per

Artikel

(mm)

Zak

Doos

Nummer

16

25

150

316900

19

25

125

316901

HALOVOLT EMC CONNECTORS Kleur: RAL9005 zwart Materiaal: Halogeen Vrij Diameter

Stuks per

Doos per

Artikel

(mm)

Doos

Omdoos

Nummer

16

50

400

316904

19

30

240

316907


PIPELIfE wORLd wIdE

Pipelife Nederland Pipelife Kantoor en Fabriek Pipelife Verkoop kantoor

Pipelife Netherlands B.V. Flevolaan 7 1601 MA Enkhuizen

Tel.: 02 28 35 55 55 www.pipelife.nl

Contact: Robert Paul Hogers Salesdesk Electro Rayon Manager e-mail: robert.hogers@pipelife.nl tel.: 02 28 35 56 94

Ton Zonneveld Electro Zuid Nederland e-mail: ton.zonneveld@pipelife.nl tel.: 06 51 35 24 64

Linde Faber Rayon Manager Electro West Nederland e-mail: linde.faber@pipelife.nl tel.: 06 53 35 89 99

Erik Venema Rayon Manager Electro Noord Nederland e-mail: erik.venema@pipelife.nl tel.: 06 51 89 43 05

Mark Bakker Sales Manager Electro e-mail: mark.bakker@pipelife.nl tel.: 06 53 26 09 77

Patrick Verschuur Product Manager Electro e-mail: patrick.verschuur@pipelife.nl tel.: 06 46 78 96 09

LIEVER GEEN ELEKTRO STRESS

Halovolt LF EMC  

Steeds meer mensen kiezen bewust voor een gezonde leefwijze. Schadelijke invloeden van buitenaf willen zij zo veel mogelijk beperken. Naast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you