Page 1

VVV Vallei Huisstijlhandboek


Voorwoord VVV Vallei krijgt een nieuw jasje. Een vrolijke, frisse jas die bij elk jaargetijde te gebruiken is. VVV Vallei zal geen kou leiden, maar draagt met deze jas een warme uitstraling uit. In dit boekje vind je de gebruiksaanwijzing voor deze jas, voor deze huisstijl. Want hoe mooi deze jas ook is, wanneer je ‘m verkeerd gebruikt kan ook deze jas het VVV-imago krom trekken. De huisstijl voor VVV Vallei is tot stand gekomen door gebruik te maken van de voorgeschreven stijlelementen van VVV Nederland en het DNA dat in 2010 voor VVV Vallei is vastgesteld.


Logo VVV Vallei kent ĂŠĂŠn logo, dat wordt gebruikt voor zowel corporate-, b2b als consumercontact.Het logo duidt de identiteit van de organisatie aan (VVV), met een toevoeging van de regio (Regio Vallei). Voor de kleuren is gekozen voor blauw en groen. Blauw verwijst naar het Valleikanaal, dat als een rode draad door de Vallei loopt. Groen verwijst naar de frisse weidevelden in de Vallei. De combinatie zorgt voor een krachtige en eigentijdse uitstraling.


Typografie VVV Vallei maakt in haar uitingen gebruik van twee lettertypen: VAG Rounded en ITC Novarese. VAG Rounded wordt gebruikt in voor koppen en in de stijlelementen (zie verderop). Kenmerken van VAG Rounded zijn: • helder, simpel, vriendelijk • afgeronde stokken en staarten • goed leesbaar • eigen karakter

ITC Novarese en ITC Novarese Sans wordt gebruikt in de body en platte teksten. Haar kenmerken zijn: • stijlvol, met klasse • schreef gecombineerd met schreefloos • goed leesbaar


Kleurgebruik VVV Nederland heeft voor alle VVV’s eenduidige kleurencombinaties vastgesteld. In de Vallei maken we voornamelijk gebruik van het lichte groen met de donkere blauw, als verwijzing naar het Valleikanaal en de weiden. In kaders en kleine stijlelementen kunnen ook de andere kleuren gebruikt worden, mits deze niet de boventoon gaan voeren.

VVV Kleurencombinaties

A.

B.

Kleurverloop A>B

01.

02

03.

04.

A.= hoofdkleur; B.= steunkleur

VVV Kleurenwaardes

05.

06.


Kleurverloop A>B

01.

02

03.

04.

05.

06.

A.= hoofdkleur; B.= steunkleur

VVV Kleurenwaardes

PMS

CMYK

RGB

REFLEX

PROCESS

BLUE

CYAN

363

376

109

144

1795

2602

PROCESS

100/98/0/0

100/0/0/0

80/0/100/20

34/0/100/0

0/10/100/0

0/58/100/0

0/96/90/2

67/100/0/0

0/100/0/0

0/35/149

0/159/218

51/140/38

190/214/0

254/209/0

233/131/0

205/32/44

124/16/154

209/0/116

MAGENTA


Stijlelementen Strepen Als eerste en belangrijkste stijlelement zijn er strepen ingevoerd. Deze zijn terug te vinden in de huisstijl van VVV Nederland. De strepen kunnen op diverse manieren worden toegepast, zoals je verderop zult zien in de toepassingen.

Zoeker De zoeker bestaat uit vier hoekjes, waarmee als het ware wordt gezocht. Het wordt toegepast in combinatie met fotografie en tekst om zo herkenbaarheid te geven aan de identiteit van de regio en de VVV.


Tekstblok Het tekstblok is een inspiratie-element: gasten krijgen associatie bij de regio. Bovendien versterkt het ook de merkwaarden uit het eerder genoemde DNA.

VALLEI

KANAAL

De spraakballon in het logo komt terug als stijlelement. Het kan worden gebruikt als speels elemenot of als omlijsting voor foto-

FIETSEN KAM-

PEREN BIJ DE BOER

KOEIEN

LEKKER EN VERANTWOORD RUST

KANOテ起

PICK-

NICK

EENDJES

VO-

EREN

Spraakballon

VALLEI-

GROEN

WANDELEN


Fotografie Fotografie is in deze huisstijl erg bepalend. Deze ‘jas’ past alleen wanneer er gewerkt wordt met professionele foto’s, waarin aandacht is voor het menselijke aspect. Het gaat om het uitdragen van de merkwaarden.

Tone of voice VVV Vallei wil een gastvrouw zijn voor haar gasten. Ze wil gasten inspireren om optimaal gebruik te maken van de Vallei. De tone of voice in teksten is daarom inspirerend, alsof VVV Vallei met iemand meewandelt en onderweg vertelt over de omgeving. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: • Formulering als antwoord op de fictieve vraag: ‘Waar heb ik zin in vandaag?’ • Korte, bondige formulering van maximaal vier woorden in bijvoorbeeld de zoekers of in koppen • Tone of voice: toegankelijk, persoonlijk, zelfbewust, inspirerend, informatief, stimulerend, uitnodigend, uitdagend en aansprekend. • Tutoyerend


Voorbeelduitingen Op de volgende pagina’s vind je een drietal voorbeelden van uitingen in de nieuwe VVV Vallei-jas. Het gaat om de krantenpagina die uitgebracht wordt, een tweetal advertenties in verschillende formaten en het magazine Langs de Linie, waarin ook varianten voor verschillende jaargetijden zijn opgenomen.


Huisstijlhandboek VVV Vallei  

Huisstijlhandboek VVV Vallei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you