Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek Nr 01/2012 dla firmy mLingua Sp. z o.o. Za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego z języka polskiego na język angielski

Sprzedawca: Piotr XXX; Ul. XXXXa 0/0 00-000 Kozia Wólka NIP: 00000000000000 Bank: .............................................................................................. Nr konta: ........................................................................................ NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 REGON:

_________

L p.

Nazwa towaru lub usługi

1

Tłumaczenie pisemne PL=>ENG pdf_traktat_eng (694684 znaki)

2

Tłumaczenie pisemne PL=>ENG doc_komunikat_europejski_eng (26256 znaki) Tłumaczenie pisemne PL=>ENG prezentacja_europa_eng (11443znaki)

3

Cena jedn. netto

Wartość netto

Podatek VAT Kwota

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT

Jm.

Ilość

%

Strona (1125 znaków) Strona (1125 znaków) Strona (1125 znaków)

617,49

45,03 PLN

27805,57 PLN

23

6395,28 PLN

23,33

45,03 PLN

1050,54 PLN

23

241,62 PLN

1292,16 PLN

10,17

45,03 PLN

457,95 PLN

23

105,32 PLN

563,27 PLN

34200,85 PLN

Razem do zapłaty [PLN]: 36056,28 PLN Słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia osiem groszy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005r., poz. 131). - strona przeliczeniowa to 1125 znaków - strona rozpoczęta liczy się za całą

Wystawił: Piotr XXX

Odebrał(a): Podpis osoby upoważnionej do odbioru


Nauka wystawienia dokumentów księgowych Miejsce wystawienia: Kraków Data sprzedaży: 21.07.2012 Data wystawienia: 25.07.2012

FAKTURA VAT 01/2012 ORYGINAŁ

Sprzedawca: Piotr XXX; Ul. XXXXa 0/0 00-000 Kozia Wólka NIP: 00000000000000 Bank: .............................................................................................. Nr konta: ........................................................................................ NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 REGON:

_________

L p.

Nazwa towaru lub usługi

1

Tłumaczenie pisemne PL=>ENG pdf_traktat_eng (694684 znaki)

2

Tłumaczenie pisemne PL=>ENG doc_komunikat_europejski_eng (26256 znaki) Tłumaczenie pisemne PL=>ENG prezentacja_europa_eng (11443znaki)

3

Jm.

Ilość

Strona (1800 znaków) Strona (1800 znaków) Strona (1800 znaków)

385,93

Cena jedn. bez podatku VAT 24,53 PLN

14,58 6,35

Wartość bez podatku VAT

Podatek VAT Kwota

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT

%

9466,86 PLN

23

2177,37 PLN

11644,23 PLN

24,53 PLN

357,64 PLN

23

82,25 PLN

439,89 PLN

24,53 PLN

155,76 PLN

23

35,82 PLN

191,58 PLN

Razem do zapłaty [PLN]: 12 275,70 PLN Słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt groszy

Wystawił: Piotr XXX

Odebrał(a): Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT


Nauka wystawienia dokumentów księgowych Kozia Wólka, 25.07.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.07.2012 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o.; Stary Rynek 100 ; 61-773 Poznań; NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Piotr XXX; Ul. XXXXa 0/0; 00-000 Kozia Wólka; NIP: 00000000000000 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy, według stawki rozliczeniowej 0,025€/słowo tekstu źródłowego. W sumie tłumaczenie obejmowało 117234 słowa. Kierunek tłumaczenia POL->ENG.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2930,85 € 2. Kwota uzysku: 1465,42 € 3. Kwota do opodatkowania: 1465,42 € 4. Podatek od wynagrodzenia: 263,77 € 5. Kwota do wypłaty: 2667,08 €

(słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem euro, osiem euro centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

piotrpoch  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych. Używałem Total Assistant do zliczania słów. Dużo czasu zajęło mi poszukiwanie dokumentów. Samo zada...

Advertisement