Page 1

Wypełnia nauczyciel

Numer ucznia w dzienniku

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………

TEST I

TEST III Klasa ……………

KAJTKOWE PRZYGODY

PRZYGOTOWUJĄCY DO OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Czas pracy: 2 x 40 minut

Instrukcje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian zawiera 12 stron. Jeżeli brakuje stron powiedz o tym nauczycielowi. 2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W niektórych zadaniach są podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz w odpowiedniej kratce, na przykład gdy wybrałeś odpowiedź „A”: A. B. C. 6. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź krzyżykiem. A.

B.

C.

7. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 8. Ostatnie strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. POWODZENIA! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

www.testykompetencji.com.pl


CZĘŚĆ POLONISTYCZNA Przeczytaj uważnie tekst. „O tłustym ślimaku i fiknięciu koziołka…” Nazywam się Kajtuś. Mam długie, czerwone nogi, biały kubrak z czarnymi wyłogami, no i potężny, mocny, czerwony dziób. Przed moim dziobem drży całe nasze podwórko i wszyscy nieproszeni goście, to jest kury, gęsi i psy od sąsiadów. Tylko z jednym Bukietem wolę się nie zadawać, bo to jest pies bez wychowania i nie umie się grzecznie obchodzi z takim bocianem jak ja. Pewno was dziwi, dlaczego bocian gospodaruje na wiejskim podwórku zamiast łapać żaby na łące albo węże i jaszczurki w dalekim, ciepłym kraju!... To jest bardzo żałosna historia!... Przyszedłem na świat w pięknym, rozłożystym gnieździe ze starej brony, na wysokiej topoli rosnącej w zagrodzie u Orczyków. Byłem największy i najsilniejszy z trojga rodzeństwa, a głodny zawsze jak wilk. Ciągle wołałem: - Jeść!... Jeść!... Jeść!... Gdybym mógł, połknąłbym całą zagrodę razem z naszą topolą… Rodzice przynosili nam do gniazda kłaczek trawy i na ten obrusik wykładali z wola – pasikoniki, chrabąszcze, ślimaki, a nawet żaby i myszy – upolowane na łące. To była prawdziwa uczta. Jednego rana przyniosła matka tłustego ślimaka. Brat pochwycił go dziobem, wygiął szyję i oczy przymknął, żeby połknąć smaczny kąsek. Rzuciłem się na niego: - Oddawaj mi to zaraz, niedołęgo!... Wbiłem nogi w brzeg gniazda i szarpnąłem z całej siły. Brat słabszy był ode mnie, puścił zdobycz, a ja razem ze ślimakiem fiknąłem koziołka i stoczyłem się między gałęziami na murawę podwórka. Jak długo tam leżałem, nie wiem. Naraz usłyszałem nad sobą cienki głosik: - Ojej! Bocianek wyleciał z gniazda!... Nadszedł dzień świętego Bartłomieja. Ważny dzień dla bocianów… Na dalekiej zielonej łące zebrał się wielki sejm bociani. Pełno tam było klekotu, podskoków, wspólnych odlotów. Moi rówieśnicy, młode bociany, popisywały się sztuką latania. Ale mnie to nie wychodziło… Brakowało mi sił… Wszyscy moi bracia odlecieli drugiego dnia o świcie, a ja zostałem sam. „Kajtkowe przygody” – Maria Kownacka 2


Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania. W zadaniach 1 – 8 zaznacz tylko jedną odpowiedź. Pamiętaj, że z tekstu możesz korzystać cały czas.

1. Kim był Kajtuś? A. kogutem B. bocianem C. żurawiem

2. Gdzie przyszedł na świat Kajtek? A. w gnieździe ze starej brony B. na wiejskim podwórku C. w ogrodzie zoologicznym

3. Jakimi smakołykami zajadał się bocian? Wybierz właściwy zestaw. A. ptasie jaja, żaby, myszy, zielona trawa B. pasikoniki, kapusta, chrabąszcze, szczury C. pasikoniki, chrabąszcze, ślimaki, żaby, myszy

4. Jaki dzień jest ważny dla bocianów? B. dzień świętego Bartłomieja C. dzień świętego Walentego D. dzień świętego Floriana

3


5. Dlaczego bocianek nie odleciał do ciepłych krajów? A. nie miał ochoty B. wypadł z gniazda C. spóźnił się na bociani sejmik

6. Do jakiego lekarza zwrócisz się o pomoc, jeżeli zachoruje twoje zwierzę? A. do weterynarza B. do pediatry C. do laryngologa

7. Wskaż grupę ptaków, która nie odlatuje na zimę do ciepłych krajów? A. jaskółka, bocian, żuraw, czajka B. wróbel, sikora, dzięcioł, zimorodek C. sójka, jaskółka, sroka, kukułka

8. Ile głosek jest w słowie „bocian”? A. 6 B. 5 C. 7

4


9. Do podanych rzeczowników dopisz po jednym przymiotniku. przykład: żaba (jaka?) – zielona A. bocian – ………………………………. B. podwórko – ……………………………….. C. ptaki – …………………………………

10. Rozwiń zdanie używając jak najwięcej znanych Ci części mowy. Bocian leci.

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

5


11.Na podstawie tekstu, własnych obserwacji i poniższej ilustracji opisz w 5 - 10 zdaniach bociana.

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………

6


CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

1. W stawie pływało 56 żab. Przyfrunęły bociany i zjadły 27 żab. Ile żab zostało w stawie? A. 28 B. 29 C. 39

2. Kajtek spacerował po łące pół godziny. Ile to minut? A. 30 minut B. 45 minut C. 60 minut

3. Dzieci przygotowały dla bociana ucztę ze ślimaków. Ułożyły je w 3 rzędach, w każdym po 9 ślimaków. Ile ślimaków dostał Kajtek? A. 12 B. 28 C. 27

4. Na sejmik bociani przybyło 50 bocianów. Ptaki ustawiły się po równo w 5 rzędach. Ile bocianów stało w jednym rzędzie? A. 5 B. 10 C. 20 7


5. Na wiejskim podwórku było 15 kur, 1 kogut, 6 kaczek i 7 gęsi. Ile ptaków było na podwórku? A. 25 B. 22 C. 29 6.

Kury w kurniku zasypiają na 4 grzędach. Na każdej grzędzie wieczorem zasiada 7 kur. Ile kur zasypia w kurniku? A. 28 B. 24 C. 32

7. Kury zniosły 40 jaj. Wiadomo, że każda kura zniosła po 2 jajka. Wskaż, ile kur zniosło jajka? A. 10 B. 20 C. 40

8. Iloraz liczb 42 i 7 to: A. 6 B. 5 C. 4 9. Jaka liczba składa się z : 3 setek, 5 dziesiątek i 3 jedności? A. 353 B. 335 C. 533 8


10. Latem temperatura na dworze może wynosić 28 ˚C. Jesienią jest już o 12 ˚C niższa. Jaka może być temperatura jesienią? A. 40 ˚C B. 26 ˚C C. 16 ˚C

11. Żabka w drodze do stawu miała do pokonania odległość 1 metra. Ile skoków musi wykonać żabka, jeżeli wiesz, że jednym swoim skokiem pokonuje odległość 10 cm? Zaznacz skoki na osi liczbowej.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

9

.


12. Wiejskie podwórko ma kształt kwadratu o długości boku 8 metrów. Gospodarz chce je ogrodzić siatką metalową. Ile metrów siatki potrzebuje gospodarz na to ogrodzenie?

8m

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

10

.


13.Trzy grupy bocianów odleciały kluczem do ciepłych krajów. Każdy klucz wybrał inną trasę lotu. Na podstawie rysunku, oblicz długość każdej trasy i ustal, który z kluczy pokonał najkrótszą trasę, a który najdłuższą?

1 klucz

2 klucz

3 klucz

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..…………………………………………

11

.


BRUDNOPIS

ISBN 978-83-935510-2-6 (całośd)

12

Test III- Kajtkowe przygody  
Test III- Kajtkowe przygody  

Test III- Kajtkowe przygody

Advertisement