Page 1

Wypełnia nauczyciel

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………… Numer ucznia w dzienniku

Klasa ……………

PRZYGOTOWANIE DO OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

TEST VI

ROSZPUNKA Czas pracy: 2 x 40 minut

Instrukcje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian zawiera 12 stron. Jeżeli brakuje stron powiedz o tym nauczycielowi. 2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W niektórych zadaniach są podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz w odpowiedniej kratce, na przykład gdy wybrałeś odpowiedź „A”: A.

B.

C.

6. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź krzyżykiem. A.

B.

C.

7. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 8. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. POWODZENIA! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

www.testykompetencji.com.pl


CZĘŚĆ POLONISTYCZNA

Przeczytaj uważnie tekst. „Roszpunka” Dawno, dawno temu żyło pewne małżeństwo, które bardzo pragnęło mieć dziecko. Aż wreszcie, któregoś dnia ich marzenie się spełniło i byli bardzo szczęśliwi. Z okien ich domku rozpościerał się widok na wielki, kamienny mur. Po drugiej stronie muru rozciągał się piękny ogród. Należał do złej czarownicy, więc nikt nie śmiał tam wchodzić. Pewnego dnia, kiedy kobieta w zachwycie spoglądała przez okno, uradowana stwierdziła, że rośnie tam roszpunka. Roszpunka wyglądała tak świeżo i była tak zielona, że kobieta bardzo jej zapragnęła. „Jak smakowicie ona wygląda – pomyślała. – Z jaką przyjemnością skosztowałabym trochę”. Kobieta wiedziała, że nie może dostać roszpunki z ogrodu złej czarownicy, jednak każdego dnia pragnęła jej coraz bardziej. Aż wreszcie pewnego dnia, kiedy zbladła i zachorowała, mąż spytał, dlaczego tak źle się czuje. 2


– Ach! – westchnęła kobieta. – Jeśli nie spróbuję roszpunki z ogrodu czarownicy, pewnie niedługo umrę. Człowiek kochał swoją żonę, a ponieważ choroba nie mijała, zdecydował, że przyniesie jej roszpunkę. Jeszcze tej samej nocy przeszedł przez mur do ogrodu czarownicy. Zebrał całe naręcze roszpunki i szybko wrócił do domku. Kobieta zrobiła z roszpunki sałatkę i zjadła ją ze smakiem. Ale roszpunka była tak smaczna, że zapragnęła jej jeszcze bardziej. Jej mąż bardzo się obawiał, że jeśli żona nie dostanie roszpunki, to umrze. Znowu więc przeszedł przez mur do ogrodu czarownicy. Zdążył już zebrać całe naręcze roszpunki, kiedy ujrzał przed sobą czarownicę. – Jak odważyłeś się to zrobić, ty złodzieju! – krzyknęła na niego z wściekłością. – Jakim prawem zrywasz roszpunkę z mojego ogrodu? Drogo mi za to zapłacisz! Człowiek padł na kolana i błagał czarownicę o litość. – Kradłem roszpunkę tylko dla mojej żony – wyszlochał. – Jeśli jej nie dostanie, umrze, a wraz z nią umrze nasze nienarodzone dziecko. Na wieść o dziecku czarownica się uspokoiła. – Jeśli mówisz prawdę, możesz wziąć tyle roszpunki, ile chcesz, ale pod jednym warunkiem – powiedziała. – Kiedy dziecko już się urodzi, to mi je oddasz. Nie obawiaj się, będę się o nie troszczyła i kochała je tak, jak matka. Biedny człowiek nie miał wyboru, musiał przyjąć warunki czarownicy. Kiedy jego żona urodziła dziewczynkę, zjawiła się czarownica i zabrała ją. Czarownica nazwała dziewczynkę Roszpunką i wychowywała ją jak własne dziecko. „Roszpunka” – bracia Grimm

3


CZĘŚĆ POLONISTYCZNA Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania. W zadaniach 1 – 6 zaznacz tylko jedną odpowiedź. Pamiętaj, że z tekstu możesz korzystać cały czas.

1. Czego oczekiwało młode małżeństwo? A. przyjazdu gości B. spotkania z czarownicą C. narodzin dziecka

2. Co było widać z okien domku młodych ludzi? A. wielki, kamienny mur B. małą, głęboką studnię C. wąską, krętą dróżkę

3. Jaki był przysmak młodej kobiety?

A. kapusta włoska B. roszpunka C. sałata lodowa

4. Czego zażądała czarownica od małżeństwa? A. oddania dziecka na wychowanie B. opuszczenia domu C. pracy w ogrodzie

4


5. Wskaż rodzinę wyrazu „ogród”. A. rabatka, grządka, zagonek B. grabie, łopata, ogród C. ogrodnik, ogrodowy, ogrodzenie

6. Wskaż wyraz w liczbie mnogiej. A. drzwi B. mur C. okno

7. Wpisz brakujące litery.

ogr … d,

ró … a,

m … r,

wa … ywo

8. Uzasadnij pisownię wyrazów: grządka - ……………………………………………. ważyć - ……………………………………………… 1. Do podanych czasowników dopisz po jednym przysłówku. przykład: rosła (jak?) – szybko śpiewała – ………………………………………....... płakało – …………………………………………… mówił - ……………………………………………..

5


2. Napisz w 5 - 10 zdaniach swoje zakończenie tej baśni.

Czarownica zabrała małą dziewczynkę na wychowanie… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

6


CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

1. Na polecenie czarownicy ogrodnik zebrał w sadzie 480 jabłek, które po równo rozdzielił do 4 skrzynek. Ile jabłek było w jednej skrzynce? A. 96 B. 130 C. 120

2. Roszpunkę zasiano 3 maja. Roślina wzrastała 12 tygodni. Kiedy wyrosła roszpunka?

A. 12 lipca B. 23 lipca C. 26 lipca

3. W bibliotece szkolnej jest 36 książek z baśniami braci Grimm. Ustawiono je na 4 półkach po tyle samo na każdej. Ile książek jest na każdej półce? A. 7 B. 8 C. 9 7


4. Nadworny kucharz zaczął gotować wywar z warzyw o godzinie 9.30. Gotowanie zajęło mu 1 godzinę i dwa kwadranse. O której godzinie skończył pracę? Zaznacz właściwy zegar.

A.

B.

C.

5. Obok zamku rosło drzewo, które miało wysokość 600 cm. Ile to metrów? A. 60 m B. 6 m C. 16 m

6. W przyzamkowym ogrodzie rosło 25 krzewów czerwonej porzeczki i 17 krzewów czarnej porzeczki. Ile krzewów porzeczki rosło w przyzamkowym ogrodzie? A. 42 B. 24 C. 25

8


7. Czarownica przygotowywała magiczny eliksir według pradawnej receptury. Wykonaj poniższe działania, aby poznać właściwą ilość składników tego eliksiru. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

pył wróżek

2·4+2=

muchomory

7 + (4 · 4) =

nogi pająka

35 - 11 + 9 =

smocze łuski

36 : 9 + 6 =

pajęczyny

10 - 15 : 5 =

8. Czarownica czytała swoją magiczną księgę, która miała 94 strony. Skończyła ją czytać na 67 stronie. Ile stron pozostało jej jeszcze do przeczytania? Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź.

Odpowiedź: ………………………………………………………………. . 9


9. Ogrodnik zrywał roszpunkę w ogrodzie, a następnie zważył ją. Okazało się, że brakuje mu 25 dag do 1 kilograma. Oblicz, ile dekagramów roszpunki zerwał ogrodnik? Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź.

Odpowiedź: ……………………………………………………………………… .

10


10. Murarz został wezwany do zamku, by zbudować kwietniki w północnym ogrodzie. Do postawienia pierwszego kwietnika zużył 200 cegieł, aby zbudować drugi mniejszy, ułożył cegły w 9 rzędach po 8 cegieł w każdym rzędzie. Ile cegieł zużyto na budowę mniejszego kwietnika? Ile cegieł zużyto na budowę dwóch kwietników?

Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedzi.

Odpowiedź: ……………………………………………………………………… . Odpowiedź: ……………………………………………………………………… .

11


BRUDNOPIS

ISBN 978-83-935510-2-6 (całość)

12

6 - ROSZPUNKA-demo