Page 1

Wypełnia nauczyciel

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………… Numer ucznia w dzienniku

Klasa ……………

TEST II

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK PRZYGOTOWUJĄCY DO OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Czas pracy: 2 x 40 minut

Instrukcje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian zawiera 12 stron. Jeżeli brakuje stron powiedz o tym nauczycielowi. 2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W niektórych zadaniach są podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz w odpowiedniej kratce, na przykład gdy wybrałeś odpowiedź „A”: A. B. C. 6. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź krzyżykiem. A.

B.

C.

7. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 8. Ostatnie strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. POWODZENIA! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

www.testykompetencji.com.pl


CZĘŚĆ POLONISTYCZNA Przeczytaj uważnie tekst. „Dlaczego nazywam się Plastuś?” Jestem malutki ludzik z plasteliny. Dlatego na imię mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie: oddzielny drewniany pokoik. Obok mnie, w drugim pokoju, mieszka tłuściutka, biała guma. Ta guma nazywa się „myszka”. A zaraz koło gumki mieszkają cztery błyszczące, ostre stalówki. A z drugiej strony, w dłuuugim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzoryk. Z początku nie wiedziałem, jak się nasz dom nazywa. Teraz już wiem: piórnik. Naszą gospodynią jest mała Tosia. Na lekcji rysunków siedziałem na ławce w rowku koło ołówka. Ołówek mi opowiedział, skąd się tu wziąłem. To było tak: Na pierwszej lekcji, zaraz po wakacjach, było lepienie z plasteliny. Pani rozdała dzieciom zieloną i czerwoną plastelinę i dzieci lepiły, co same chciały. Bronka ulepiła gniazdo z jajeczkami. Wicuś ulepił grzybki, chłopcy spod okna ulepili samoloty, a Tosia ulepiła mnie – takiego malutkiego ludzika. Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie, że jestem śliczny. Tosia mi zrobiła ołówkiem oczy i zaraz zacząłem patrzeć na wszystkie strony. A jak Tosia przylepiła mi uszy, to zaraz zacząłem słuchać, co się w klasie dzieje. I teraz wszystko widzę i słyszę, i mieszkam sobie w Tosinym piórniku.

Plastusiowy pamiętnik – Maria Kownacka

2


Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania. W zadaniach 1 – 9 zaznacz tylko jedną odpowiedź. Pamiętaj, że z tekstu możesz korzystać cały czas.

1. Z czego zrobiony jest Plastuś? A. z plasteliny B. z modeliny C. z gliny

2. Gdzie mieszkał Plastuś? A.

A. w koszyku B. w pudełku C. w piórniku

3. Kto ulepił Plastusia? A. Zosia B. Tosia C. Gosia

4. Jakiego koloru miał majteczki ludzik? A. czerwonego B. zielonego C. pomarańczowego

3


5. Wybierz grupę, w której znajdują się sąsiedzi Plastusia? guma, pisaki, pióro, ołówek, scyzoryk pióro, stalówki, długopis, kredki, linijka guma, stalówki, pióro, ołówek, scyzoryk

6. Wybierz przymiotniki określające wygląd Tosinego ludzika. A.

A. śliczny i mały B. wesoły i grubiutki C. śmieszny i wysoki

7. Zaznacz grupę, w której prawidłowo uporządkowano wyrazy w kolejności alfabetycznej. A.

A. guma, ołówek, piórnik, Plastuś B. stalówka, scyzoryk, piórnik, guma C. plastelina, Plastuś, scyzoryk, ołówek

8. Rzeczownik „Plastuś” jest rodzaju: A. męskiego B. żeńskiego C. nijakiego

9. Do każdego rodzaju dopisz wyraz o znaczeniu przeciwnym. przykład: mały – duży wesoły - …………………………………… długi – …………………………………….. gruby - ……………………………………. 4


10. W każdym zdaniu podkreśl czasownik. Tosia ulepiła ludzika z plasteliny. Plastuś mieszkał w drewnianym pokoiku.

11. Napisz list do Plastusia, w którym zaprosisz go do siebie. Twoja wypowiedź powinna składać się z 5 – 10 zdań. Pamiętaj o zasadach pisania listu.

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 5


CZĘŚĆ MATEMATYCZNA W zadaniach 1 – 10 zaznacz tylko jedna odpowiedź. 1. Tosia jest uczennicą pierwszej klasy i ma 7 lat. Ile lat będzie miała Tosia w trzeciej klasie? A. 7 B. 8 C. 9 2. Dzieci z klasy Tosi na lepienie plastelinowych ludzików zużyły 9 pudełek plasteliny. W każdym pudełku było 5 kolorowych wałeczków. Ile plastelinowych wałeczków zużyły dzieci z klasy Tosi? A. 45 B. 35 C. 50 3. Dziewczynka lepiła Plastusia 2 kwadranse. Ile to minut? A. 45 B. 15 C. 30 4. Tosia zaczęła lepić Plastusia o godz. 9.45. Lepiła go 2 kwadranse. Zaznacz, o której godzinie skończyła pracę.

A. godz. 9.45

B. godz. 10.15 6

C. godz. 10.45


5. Tosia miała 2 pudełka kredek. W jednym było 16 kredek, a w drugim o 7 więcej. Ile kredek było w drugim pudełku? A. 23 B. 32 C. 27

6. Gumka „myszka” miała 3 cm wysokości. Plastuś był od niej wyższy o 4 cm. Ile centymetrów wzrostu miał Plastuś? A. 1 cm B. 7 cm C. 12 cm 7. Duże pudełko plasteliny kosztuje 9 zł, a małe pudełko – 4zł. O ile droższe jest duże pudełko plasteliny? A. o 5 zł B. o 6 zł C. o 3 zł

8. Tosia robiła porządek w swoim pokoju. Policzyła, że ma 36 maskotek. Postanowiła ułożyć je na 4 półkach, po tyle samo na każdej. Ile maskotek znajdzie się na jednej półce? A. 6 B. 9 C. 4

9. Tosia pojedzie na wakacje do babci. Będzie tam 14 dni. Ile to tygodni? A. 2 tygodnie B. 3 tygodnie C. 4 tygodnie 7


10. Tosia kupiła przybory do swojego piórnika. Oblicz, ile dziewczynka zapłaciła za wszystkie zakupy? lista zakupów: 1 scyzoryk, 1 gumka, 3 stalówki, 2 ołówki

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź……………………………………………………………………… …………………………………………………….………………………. 8

.


11. W kalendarzu zaznaczono datę urodzin Tosi. Wskaż prawidłowy zapis tej daty. CZERWIEC

Poniedziałek Wtorek

6 13 20 27

7 14 21 28

Środa

Czwartek

Piątek

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Sobota Niedziela

4 11 18 25

5 12 19 26

A. piętnastego.06. B. 15 czerwca C. XV czerwca

12. Dzieci miały 1 kilogram plasteliny. Do lepienia ludzików zużyły 55 dekagramów. Ile plasteliny im pozostało?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź……………………………………………………………………… …………………………………………………….……………………….

9

.


13. Piórnik Tosi ma kształt prostokąta o wymiarach 10 cm szerokości i 20 cm długości. Dziewczynka chce nakleić na jego obwodzie kolorową tasiemkę. Ile centymetrów tasiemki potrzebuje Tosia?

20 cm 10 cm

PIÓRNIK

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź……………………………………………………………………… …………………………………………………….………………………. 10

.


BRUDNOPIS

11


BRUDNOPIS

ISBN 978-83-935510-2-6 (całość) 12

2 - Plastusiowy pamiętnik demo  
Advertisement