Page 1

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA

PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

miejsce na naklejkę z kodem

dysleksja

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEST I

Instrukcje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

POGODA

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi: A

B

C

D

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A” A

B

C

Czas pracy: 60 minut

Liczba punktów do uzyskania: 40

D

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. A

B

C

D

8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. www.testykompetencji.com.pl

9. Ostatnia strona arkusza przeznaczona jest na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. T-6-1-2010/2011

POWODZENIA !


POGODA Julian Tuwim

Kapuśniaczek Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek, Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek, Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek. Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi, Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze, Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki, Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem. Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy, Miasto siec na ukos chlustającą chłostą, W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży, Szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą... Tak to sobie marzy kapanina biedna, Sił ostatkiem pusząc się w ostatnim dreszczu... Lecz cóż? Spójrz: na drucie jeździ kropla jedna. Już ją wróbel strząsnął. Już po całym deszczu. Tekst dotyczy zadań od 1 do 5

ZADANIE 1. Bohaterem wiersza jest A. deszcz B. ulewa C. deszczyk D. burza ZADANIE 2. Do czego podmiot liryczny nie porównał deszczyku? A. Do maczku B. Do muszek C. Do kropek D. Do piasku ZADANIE 3. W wierszu nie użyto A. akapitu B. uosobienia C. epitetu D. porównania ZADANIE 4. O czym nie marzy deszczyk? A. O byciu dorosłym deszczem B. O lunięciu gromką burzą C. O rozpluskaniu się w kałuży D. O ujrzeniu wróbla

2


ZADANIE 5. Tak to sobie marzy kapanina (deszczyk) to A. porównanie B. uosobienie C. epitet D. ożywienie ZADANIE 6.  o 

W tygodniu we wtorkowe popołudnie spadło 25 mm deszczu na m², a w czwartek

więcej. Ile mm deszczu spadło w tygodniu? A. B. C. D.

50 45 55 60

ZADANIE 7. Atomy najczęściej łączą się ze sobą, tworząc cząsteczki. Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu tworzą cząsteczkę A. soli B. wody C. alkoholu D. powietrza ZADANIE 8. W deszczowy poniedziałek sprzedano w sklepie 18 parasoli po 35 zł i 4 parasole po 48 zł. Ile pieniędzy znajduje się w kasie? A. 888 zł B. 630 zł C. 822 zł D. 844 zł

Tekst dotyczy zadań od 9 do 13

Deszcz powstaje gdy, łączące się kropelki chmury wskutek wzajemnych zderzeń są na tyle duże, aby pokonać opór powietrza i spaść na ziemię. Niektóre krople deszczu powstają w inny sposób. Początkowo znajdują się w górnej, zimnej części chmur, gdzie mają postać śniegu lub kryształków lodu, po czym, gdy znajdą się w zalegającym niżej ciepłym powietrzu, topnieją i spadają na ziemię jako deszcz. Najmniejsze krople deszczu, określane jako mżawka, opadają na ziemię tak powoli, że wydają się stać w powietrzu. Największe krople mają prawie 6 mm średnicy i spadają z prędkością 8 m/s. Rosa tworzy się po ciepłym dniu, gdy po zmroku powierzchnia ziemi ochładza się. Szron powstaje, gdy rosa zamarza. Jeśli przy temperaturze poniżej 0°C nasycone parą wodną powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi, para wodna przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne kryształki (igiełki) lodu. Jest to proces resublimacji. Kryształki mogą rosnąć po połączeniu i czasami tworzą delikatne pierzaste kształty. http//www.fizyka.net.pl/

ZADANIE 9. Co nazywamy mżawką? A. Największe krople deszczu B. Najmniejsze krople deszczu C. Deszcz z kryształkami lodu D. Deszcz, który nie spada na ziemię 3


ZADANIE 10. Największe krople deszczu mają średnicę A. do 10 mm B. do 8 mm C. do 6 mm D. do 4 mm ZADANIE 11. Rosa tworzy się A. po ciepłym dniu, gdy po zmroku powierzchnia ziemi ochładza się B. po zimnym dniu, gdy po zmroku powierzchnia ziemi ociepla się C. po deszczowym dniu, gdy rośliny usuwają nadmiar wody D. po zetknięciu się zimnej i ciepłej masy powietrza ZADANIE 12. Gdzie będziesz szukał informacji na temat procesu resublimacji? A. W słowniku ortograficznym B. W słowniku wyrazów bliskoznacznych C. W encyklopedii D. W słowniku frazeologicznym ZADANIE 13. Które z podanych zwrotów nie ma znaczenia przenośnego? A. Z dużej chmury mały deszcz B. Kwaśny deszcz C. Obsypać deszczem nagród D. Obfite opady deszczu ZADANIE 14. Deszcz padał przez 6 kolejnych dni. Pierwszego dnia padał przez 20 minut, a każdego następnego o 15 minut dłużej niż w dniu poprzednim. Ile minut padał deszcz szóstego dnia? A. 95 B. 80 C. 110 D. 85 ZADANIE 15. Kryształki lodu, które powstają po zamarznięciu kropelek rosy to A. deszcz B. śnieg C. lód D. szron ZADANIE 16. Zbiornik na wodę ma pojemność 66 litrów. Jeżeli w zbiorniku znajduje się ile litrów należy dolać, aby zbiornik był napełniony w całości? A. 50 B. 53 C. 55 D. 58 ZADANIE 17. Zjawiskiem przechodzenia pary wodnej w wodę (ciecz) nazywamy A. skraplanie B. wrzenie C. parowanie D. gotowanie 4

 

wody,


ZADANIE 18. Barometr służy do pomiaru A. prędkości wiatru B. ilości opadów deszczu C. ciśnienia D. temperatury ZADANIE 19. Rodzice Ani planują wyjazd do Egiptu 15 czerwca. Pojadą A. wiosną B. latem C. jesienią D. zimą ZADANIE 20. Nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze to A. meteorologia B. astronomia C. fizyka D. meteopatia ZADANIE 21. Poniższa tabela przedstawia największe polskie jeziora powierzchnia w hektarach Śniardwy 114 Mamry 104 Wigry 22 Gopło 22 Wdzydze 11 jezioro

Wiemy, że 1 hektar to 10 000 m².

Jaka jest różnica w powierzchni jeziora Mamry i Gopło? Odpowiedź podaj w m². Zapisz obliczenia

Odpowiedź:……………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5


ZADANIE 22. Napisz w 2-3 zdaniach, jaką porę roku lubisz najbardziej i wyjaśnij dlaczego. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… …………………………………………....................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ZADANIE 23. Przy szkole wybudowano basen o wymiarach: szerokość 10 metrów, długość 18 metrów, głębokość 2,5 metra. Jaka ilość wody musi zostać nalana, aby basen został napełniony w

 

? Odpowiedź podaj w tonach.

(1 m³ = 1 tona) 10 m 18 m 2,5 m Zapisz obliczenia

Odpowiedź:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZADANIE 24. Poniższa tabela przedstawia średnie miesięczne temperatury i opady dla Londynu. nazwa typ cechy I miasta klimatu Londyn morski temp. (⁰C) 4,6 opady (mm) 48

II

III

4,6 5,9 40 48

IV

V

8,2 12,2 44 44

VI

VII

14,6 16,8 47 58

VIII

IX

16,3 13,9 58 47

X

XI

XII

10,4 63

6,4 5,5 62 58

Oblicz średnią roczną temperaturę w Londynie. W którym miesiącu opady w Londynie są najmniejsze? Zapisz obliczenia

Odpowiedzi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 6


ZADANIE 25. Opisz dzisiejszą pogodę. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7


BRUDNOPIS

8

klasa6_1  

http://testykompetencji.com.pl/testy/demo/klasa6_1.pdf

klasa6_1  

http://testykompetencji.com.pl/testy/demo/klasa6_1.pdf

Advertisement