Page 1


Vessen Design e-mail: info@vessen.pl www.vessen.pl

Wszystkie wymiary są przybliżone i podane w mm. Zastrzegamy odchylenia w kolorze i zmiany w modelu w stosunku do wzoru. Informacje podane w ofercie nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


Stella

sprężyny faliste

elementy stalowe

1900

1100

PUFA h = 430 800x600

SOFA 3 h = 890 2200

Stella

pianka wysokoelastyczna

SOFA 2 990

lite drewno

FOTEL 990

wykonanie w tkaninie

990

wykonanie w skórze


Cube


elementy stalowe

sprężyny typu bonell

sprężyny faliste

pianka wysokoelastyczna

SOFA 2

SOFA 3

1160

1800

2350

h = 620/800

h = 620/800

h = 620/800

Cube

lite drewno

FOTEL

980

regulowane oparcie

980

wykonanie w tkaninie

980

wykonanie w skórze


Furio


lite drewno

pianka wysokoelastyczna

pojemnik

sprężyny faliste

elementy stalowe

SOFA 3

2350

C

system rozkładania

3-OT

PUFA

900x500

powierzchnia spania 2100x1250

h = 910/990

2950

Furio

regulowane zagłówki

2020

wykonanie w tkaninie

980

wykonanie w skórze


Vento


pojemnik

sprężyny faliste

regulowane zagłówki

system rozkładania

C

powierzchnia spania 2000x1250

powierzchnia spania 2000x1250

2180

ŁAWA 2820

h = 760/1020 2820

FOTEL

1000x800 h = 380

1100

Vento

lacobel

SOFA 3

980

lite drewno

1K3

2070

pianka wysokoelastyczna

2820

wykonanie w skórze

980

3K3 wykonanie w tkaninie


Verte


lite drewno

regulowane zagłówki

lacobel

sprężyny faliste

elementy stalowe

ŁAWA

700

920

PUFA

2980

h = 330

h = 460 1200

h = 740/1040

2300

1180

920

Verte

pianka wysokoelastyczna

3-OT

2250

wykonanie w tkaninie

SOFA 3 1040

wykonanie w skórze

1040

FOTEL


Vigo


C

system rozkładania

1880

sprężyny faliste

regulowane zagłówki

1060

FOTEL

OT-2

2020

h = 730/970

powierzchnia spania 2200x1460

2820

1200

Vigo

pojemnik

SOFA 3 1840

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

1060

wykonanie w skórze

1060

SOFA 2 wykonanie w tkaninie


Porto


system rozkładania

1050

PUFA

OT-1

1180/1480

OT-2 1680

sprężyny faliste

E

1050

660x990 h = 380 1480

1180

1110/1310

3-OT

powierzchnia spania 2180x1250 2750

1180

Porto

lite drewno

2M/2,5M

1980

pianka wysokoelastyczna

2P/2,5P

1980

wykonanie w tkaninie

FOTEL

1050

K


Laguna


SOFA 2

SOFA 3

1000

FOTEL

pojemnik

lite drewno

regulowane zagłówki

pianka wysokoelastyczna

sprężyny faliste

sprężyny typu bonell

h = 800/940 990

1540

2000

2 K2

2-OT/3-OT

2320

system rozkładania

powierzchnia spania 1500x1920

1900

A

powierzchnia spania 1050x1920

powierzchnia spania

3 K1

powierzchnia spania 1050x1920

2-OT:1050x1920 / 3-OT:1500x1920

2320/2780 2320

powierzchnia spania 1500x1920 2780

Laguna

wykonanie w tkaninie

1770

wykonanie w skórze


Vella


elementy stalowe

lite drewno

sprężyny faliste

h = 850 3140

FOTEL OBROTOWY h = 670

880

SOFA 3 h = 850 2380

Vella

wykonanie w tkaninie

1000

pianka wysokoelastyczna

800

wykonanie w skórze

1740

OT-3


Piano


SOFA 3

sprężyny faliste

elementy stalowe

2300

h = 830

FOTEL 3025

h = 830 1100

Piano

lite drewno

h = 830

980

wykonanie w tkaninie

1900

pianka wysokoelastyczna

980

OT-3 wykonanie w skórze


Santos


sprężyny faliste

pianka wysokoelastyczna

h = 720 920

h = 720/840 powierzchnia spania 1350x1900

h = 430

1900

2270

1 K3

2 K2

OT-2

powierzchnia spania 2200x1400 3010

powierzchnia spania 2200x1400

2640

powierzchnia spania 2300x1400

2750

Santos

opcja z zagłówkami

system rozkładania

SOFA 3 480x480 480x800 800x800

1770

lite drewno

E

PUFA

2640

wykonanie w tkaninie

SOFA 2

1860

wykonanie w skórze

950

FOTEL


Salander


pojemnik

C

1660

system rozkładania

sprężyny faliste

opcja z zagłówkami

870

FOTEL

2050

Dostawka z półką h = 260

1070

250x830

powierzchnia spania 2050x1350

h = 820/940

2570

Salander

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

3-OT 1750

wykonanie w skórze

SOFA 3 870

wykonanie w tkaninie

870

SOFA 2


Hugo


pianka wysokoelastyczna

sprężyny faliste

pojemnik

OT-2

system rozkładania

FOTEL h = 870

powierzchnia spania 2000x1400

2400

980

Hugo

lite drewno

C

910

wykonanie w skórze

1600

wykonanie w tkaninie


Solaris


sprężyny faliste

SOFA 2

SOFA 3 h = 700

1050

PUFA

1200x600

1930

2200

Solaris

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

1000

FOTEL wykonanie w tkaninie


Riva


pianka wysokoelastyczna

sprężyny faliste

pojemnik

system rozkładania

2000

powierzchnia spania 1980x1440 2450

1000

FOTEL

h = 420 720x480

powierzchnia spania 2320x1520

2800

PUFA h = 800

1150

h = 800

Riva

lite drewno

D

1700

sprężyny typu bonell

OT-2

1000

wykonanie w tkaninie

SOFA 3

1000

SOFA 2


Mistral 1K3

3K3

powierzchnia spania 2020x1250

powierzchnia spania 2020x1250

2550

h=850

2550

2350

890

1700

Mistral

860

FOTEL

wykonanie w skórze

wykonanie w tkaninie

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

sprężyny faliste

pojemnik

C

system rozkładania


Loft regulowane zagłówki

sprężyny faliste

elementy stalowe

F

system rozkładania

1080

powierzchnia spania 2000x1200 1900

h = 790/910

PUFA h = 460 600x600

powierzchnia spania 1950x1370 2100

Loft

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

SOFA 3 1010

wykonanie w tkaninie

SOFA 2 1010

wykonanie w skórze

1010

FOTEL


Revelo SOFA 2

SOFA 3

900

FOTEL

h = 430

powierzchnia spania 1130x1950

powierzchnia spania 1330x1950

1860

2260

2 K2

2630

1620

2-OT/3-OT

powierzchnia spania

850x850

3 K1 1830

1060

Revelo

PUFA h = 740

powierzchnia spania

1130x1950

2-OT:1130x1950 / 3-OT:1330x1950

2530/2930 2630

powierzchnia spania 1330x1950 3030

wykonanie w skórze

wykonanie w tkaninie

lite drewno

pianka wysokoelastyczna

sprężyny faliste

pojemnik

B

system rozkładania


Systemy rozkładania A

B

C

D

E

F


Vessen Design e-mail: info@vessen.pl www.vessen.pl

Wszystkie wymiary są przybliżone i podane w mm. Zastrzegamy odchylenia w kolorze i zmiany w modelu w stosunku do wzoru. Informacje podane w ofercie nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Vessen 2013  

Najnowsza kolekcja firmy Vessen

Advertisement