Page 1

C i e ka we Ca s e -study

ne jo aty s fe r s z t o Pr Wa l na


Spis Treści O organizacji AEGEE-Kraków

PR CAMP to profesjonalne szkolenie podczas którego : warsztaty i szkolenia prowadzone przez specjalistów i ekspertów, którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej zajmują się tym co związane z PR i marketingiem. zajmują się tym co związane z PR i marketingiem. związane z PR i marketingiem. związane z PR i marketingiem. Jadwiga Orpiszewska

Koordynator projektu

Case Studies

Więcej zdjęć

Prelegenci

Firmy

Identyfikacja wizualna

e lic bo Bo e us ek m Ho Za e ar l .p ftw tg So io t w ud ne ió r St te ed In M ya th ni pa wa ro Em ito on M ut yt st In ns IC tio la AG Re oM ic st bl Cu Pu 90 9. PR cja en cja Ag en Ag a zn ec oł Sp

Konkurs


Europejskie Forum Studentów AEGEE (fr. Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) jest obecnie jedną z największych i najdłużej działających organizacji studenckich w Europie. Założona w Paryżu w 1985r. obecnie zrzesza 15 tysięcy członków – studentów wszystkich kierunków i wydziałów – działających w 232 miastach uniwersyteckich, w 43 krajach naszego kontynentu (od Wysp Kanaryjskich przez Finlandię aż po Rosję). Jest to organizacja typu non-profit, niezależna, niezwiązana z żadną opcją polityczną. Wszystkie projekty realizowane są na zasadzie wolontariatu. Działalność AEGEE skupia się na promowaniu idei zjednoczonej Europy bez uprzedzeń, wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów, budowaniu otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa oraz dbaniu o rozwój demokracji, praw człowieka, mobilności i europejskiego poziomu edukacji. Cele te są realizowane w czterech głównych obszarach działania: szkolnictwie wyższym, aktywnym obywatelstwie europejskim, pokoju i bezpieczeństwie, wymianach międzykulturowych. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków jest oddziałem lokalnym (anteną) AEGEE. Formalnie działa od 1991 roku, natomiast realnieod 2000 roku, kiedy to zostało reaktywowane przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cele krakowskiego oddziału pokrywają się z dążeniami AEGEE na szczeblu europejskim. W chwili obecnej AEGEE- Kraków posiada 120 członków i około 500 sympatyków (związanych z organizacją poprzez mailingową listę dyskusyjną)studentów i absolwentów krakowskich uczelni. Corocznie realizuje kilkanaście projektów (zarówno na skalę lokalną jak również międzynarodową). Są to m.in. szkolenia, konferencje, wymiany studenckie oraz Uniwersytet Letni. Ma na swoim koncie kilka wyróżnień i nagród m.in. tytuł Starring Antena przyznany w 2003 roku przez redakcję rocznika AEGEE „Key to Europe”, Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, przyznaną w 2009 za organizację szkolenia „YOUrope needs YOU”.

2


3

PRCamp - Booklet  
PRCamp - Booklet  

Booklet post-eventowy

Advertisement