Page 1

Koncentraty aloesowe

Aloe Bits n’Peaches Forever Aloe Bits n’Peaches to kolejne êródło 100% stabilizowanego mià˝szu Aloe Vera o smaku brzoskwiƒ, których niewielkie kawałeczki pływajà w Êrodku. Od stuleci ludzie na całym Êwiecie u˝ywajà Aloe Vera ze wzgl´du na zdrowotne właÊciwoÊci tej roÊliny. Aloe Bits n’Peaches to êródło wielu cennych składników w por´cznej formie napoju o pysznym smaku. Mo˝esz go mieszaç z innymi sokami owocowymi i lodem, by rozkoszowaç si´ darami natury niezale˝nie od pory roku i dnia.

cytrynowy – regulator kwasowoÊci, koncentrat soku brzoskwiniowego (0,1%), sorbinian potasu i benzoesan sodu – substancje konserwujàce, kwas askorbinowy– przeciwutleniacz, tokoferol – przeciwutleniacz. OPAKOWANIE: 1 litr ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych w jednej porcji Mià˝sz z liÊci aloesu

1 ∏y˝eczka (ok. 5 ml produktu)

• Wszystkie korzyÊci Mià˝szu Aloe Vera

4,6 g

Kod:

77

• Kawa∏ki mià˝szu brzoskwiniowego • OdÊwie˝ajàcy, owocowy smak brzoskwiƒ

SK¸ADNIKI:

Stabilizowany mià˝sz z liÊci aloesu: Aloe vera, fruk­toza, naturalny aromat brzoskwiniowy, kwas

• Wspomaga prac´ przewodu pokarmowego

8

aloebitsnpeaches  
aloebitsnpeaches  

aloebitsnpeaches

Advertisement