Issuu on Google+

70

60

50

40 % 30

20

10

0 BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

zagrożenie ubóstwem przed wypłatą transferów socjalnych zagrożenie ubóstwem po wypłacie transferów socjalnych

Rys. 5.5. Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat.

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

redukcja ubóstwa

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK


Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej