Page 1

70

60

50

40 % 30

20

10

0 BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

zagrożenie ubóstwem przed wypłatą transferów socjalnych zagrożenie ubóstwem po wypłacie transferów socjalnych

Rys. 5.5. Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat.

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

redukcja ubóstwa

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej  

Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, red. H.Tendera - Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you