Page 1

100 80 60 % 40 20 0 HU BG RO

LV

PT

FR

EL

LT

SK

SI

BE

ubóstwo jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym

IT

EE EU-27 DE

PL

IE

UK

ES

CZ

NL

LU

FI

MT

ubóstwo nie jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym

Rys. 5.1. Powszechność zjawiska ubóstwa w krajach Unii Europejskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurobarometer Survey, on Poverty and Social Exclusion 2009, Luxembourg 2009.

AT

SE

nie wiem

CY

DK

Powszechność zjawiska ubóstwa w krajach Unii Europejskiej  

Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, red. H.Tendera - Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.

Advertisement