Page 1

,

bo chce! ,

Przygotowanie do bierzmowania

Wierze,

» Przewodnik dla młodzieży » Katechizm w pytaniach » Modlitwy i pieśni » Obrzędy sakramentu bierzmowania


2

Spis treści Zacznijmy 3 Dla kogo bierzmowanie 4 Dożywotnia gwarancja 5 „Crazy weekend” 6 Przyjaciel w biedzie 8 Tylko Bóg tak kocha 9 Co to znaczy: mocniej związać się z Jezusem? 9 Święta adrenalina 12 Bierzmowanie jest za darmo 15 Duch Święty 16 Uwolnij siłę MIŁOŚCI 18 Trzymaj się znaków, czyli sakramentów 19 Bierzmowanie 20 Profil Boga [faceofGodbook] 22 Wróćmy do Twoich pytań 26 Jedna sekunda dla Jezusa 27 Jestem Biblijczykiem 30 Zaufaj sile wspólnoty 33 Impossible love 36 ZaDEKALOGuj się 39 Do kościoła, do Jezusa, do stołu 43 Wierzę, bo chcę! 46 Modlitwa Jana Pawła II 48 SKRÓCONY KATECHIZM 49 Nasza wiara 49 Misteria Kościoła 58 Życie w Chrystusie 64 Modlitwa 69 MODLITWY I PIEŚNI 71 Modlitwy 71 Pieśni do Ducha Świętego 73 ZNAKI I OBRZĘDY BIERZMOWANIA 76


Zacznijmy...

3

Zacznijmy... ...od zasłyszanych wśród Was pytań, wątpliwości i zarzutów (z pewnością jest ich znacznie więcej) w związku z przygotowaniami do bierzmowania: Na co mi bierzmowanie? Słyszałem, że trzeba zbierać podpisy w jakichś książeczkach, że sprawdzają obecność na Mszy, że trzeba chodzić na różaniec, roraty, drogę krzyżową! Czuję się przymuszona. Nie rozumiem prawie w ogóle tego, co mówią na spotkaniach przed bierzmowaniem. Dla mnie to jakaś subkultura... Mój brat był dwa lata temu u bierzmowania. Mówił, że w ogóle nie czuł, żeby te dary na niego spłynęły. Przecież u nas prawie wszyscy byli bierzmowani – rodzice, nauczyciele, politycy – i co z tego? Czy po nich coś widać?

Moja kumpela mówiła, że idzie się bierzmować, bo potem nie dostanie ślubu kościelnego.

OK, Twoje pytania, wątpliwości i zarzuty są uzasadnione.

A gdybyśmy przedstawili Ci, bez żadnego ściemniania, przekonujące odpowiedzi na Twoje wątpliwości, to czy byłbyś/ /abyś zainteresowany/a?

Życzę Wam, abyście, doświadczyli tej prawdy, że On: Chrystus patrzy na Was z miłością! [Jan Paweł II, Parati semper, 7] Gdy wszystko przemawia za tym, aby zwątpić w siebie oraz w sens własnego życia, wówczas to spojrzenie Chrystusa, świadomość miłości, która w Nim okazała się potężniejsza od wszelkiego zła i wyniszczenia – ta świadomość pozwala nam przetrwać. [Jan Paweł II, Parati semper, 7]


Wierzę, bo chcę!

12

Święta adrenalina

W

sakramencie bierzmowania otrzymujesz dar Ducha Świętego. – Wow!? – Tak, brzmi oficjalnie i „nie z tej ziemi”, ale co jakiś czas musimy się posłużyć takim językiem, by powiedzieć o sprawach trochę przecież „nie z tej ziemi”. Zacznijmy od tego, czym bierzmowanie nie jest. Otóż nie jest jak nałożenie nowego makijażu, który dodaje Ci urody, ale w gruncie rzeczy niczego nie zmienia (trzeba potem go zmyć);

nie jest nawet jak dodanie RAM–ów w Twoim komputerze.

kość pamięci RAM

Więc czym jest? Bierzmowanie jest podobne do podania adrenaliny człowiekowi, aby pobudzić jego serce i w ten sposób uratować mu życie.

Bierzmowanie jest podobne do upgrade’u BIOS–u w komputerze. nie jest jak branie sterydów, które mogą Cię wzmocnić na jakiś czas i powodują dużo skutków ubocznych;

narzędzia konfiguracji BIOS w PC

model cząsteczek jednego ze sterydów


Święta adrenalina

13 Podobne jest też do człowieka, który przesiadł się pewnego dnia z małolitrażowego auta do nowoczesnego myśliwca.

Kto otwiera się na Ducha Świętego, ten również dziś może doświadczyć prawdziwych cudów. [Youcat 128]

Bierzmowanie można także porównać do uszczęśliwiającego olśnienia: Tak, przecież ona mnie kocha! Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie Czy widzisz różnicę? Tu nie chodzi o jakąś powierzchowną w świątyni, a łamiąc zmianę, o dodanie nam „czegoś” przez Boga. Bierzmowanie jest chleb po domach, jak rozszczepienie (pokojowe) atomu, jak szóstka w Lotto. Ono przyjmowali posiłek może wywrócić Twoje życie do góry nogami (choć niekonieczz radością i prostotą nie w ułamku sekundy – jednak i to jest możliwe). Apostołowie, serca. (…) Pan na przykład, po swoim bierzmowaniu od razu wyszli na ulice zaś przymnażał im mówić o Jezusie: że został zabity, a jednak żyje (brzmi jak bajka! codziennie tych, Zobacz Dz 2,1-47). Dostali taki zastrzyk energii, że po dziś dzień którzy dostępowali o tym się mówi i powtarza ich słowa. zbawienia. [Dz 2,42-47]


Wierzę, bo chcę!

30

Jestem Biblijczykiem, czyli mieszkańcem Biblii

Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. [Youcat 16]

J

eśli masz trudności z sobą, z innymi, z życiem, masz wrażenie, że wszyscy są przeciw Tobie, nie odnosisz żadnych sukcesów – otwórz Biblię. Bóg chce Cię upewnić o swojej bezwarunkowej i niezmiennej do Ciebie miłości oraz o Twojej nadzwyczajnej wartości jako człowieka.


Jestem Biblijczykiem

31 Stań się mieszkańcem Biblii – Biblijczykiem; ona jest jak dom, jak przyjazna kraina, w której znajdziesz źródło zaufania – do siebie, do Boga, do innych. Przynajmniej spróbuj. Biblia jest jak lustro, w którym zobaczysz swoje życie i niezwykłą, czułą miłość Boga. To nie słodko-pobożna książka, ale niezwykłe historie ludzi, którzy kochają i nienawidzą, dają życie i zabijają, którzy są wierni aż do śmieci i którzy zdradzają. Znajdziesz w niej opowieść o niewierności małżeńskiej i zabójstwie niewygodnego męża, o człowieku, który nagle wszystko traci; przeczytasz tu piękne poetyckie strofy o miłości, znakomite modlitwy, historię Jezusa z Nazaretu, który uczy, jak być szczęśliwym.

Warto ją czytać i odkrywać tajemnice prowadzące do świata szczęścia, miłości i wybaczenia. Chcesz usłyszeć, co Bóg mówi do Ciebie? Czytaj Biblię. To słowa Boże. Też ludzkie – spisane przez ludzi, ale zawierające to, co Bóg chciał i chce powiedzieć.

Stary Testament – pierwsza część całej Biblii i Pismo Święte Żydów. Stary Testament w Kościele katolickim obejmuje 46 ksiąg: historyczne, prorockie i mądrościowe razem z Psalmami. [Youcat, s. 22]

Czytaj Ewangelie. Da Ci to bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Pozwoli lepiej poznać Jezusa. On uczy, jak żyć, jak stać się szczęśliwym. Przyjrzysz się dzięki Biblii, jak Bóg działa w życiu innych, w jaki sposób prowadzi człowieka do siebie.

Karta z Biblii Kolegiaty Sandomierskiej

Wszystko, co człowiek musi wiedzieć na temat Boga i drogi prowadzącej do swego odkupienia, w sposób pewny, wierny i bezbłędny zawarte jest w Piśmie Świętym. [Youcat 15]

Nowy Testament – druga część całej Biblii. Zawiera święte teksty chrześcijaństwa, a mianowicie 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów katolickich oraz Apokalipsę św. Jana. [Youcat, s. 22]


Wierze, ,

bo chce! ,


Do kościoła, do Jezusa, do stołu

43

Do kościoła, do Jezusa, do stołu [o Ostatniej Wieczerzy z Jezusem]

W

W

Żydówka odbywająca służbę wojskową

Na jednej z ulic współczesnej Jerozolimy

centrum całej nauki Jezusa jest zaproszenie do stołu. Zastanawiałeś/aś się, jak dziś, we współczesnym Izraelu, mógłby wyglądać Jezus? Jak by się ubierał, gdzie mieszkałby? Co by zrobił, gdyby dostał powołanie do wojska? Dziś przecież wszyscy młodzi Żydzi i Żydówki muszą odbyć służbę wojskową.

yobraź sobie, że któregoś pięknego dnia lądujesz z wycieczką w Izraelu i podczas spaceru ulicami Jerozolimy spotykasz Jezusa. Nie możesz uwierzyć! A jednak to ON: mówi do zebranych wokół ludzi dokładnie to, co znasz z Ewangelii. Słuchasz przez chwilę wmieszany w tłum, a potem On podchodzi do Ciebie i – jakby znał Cię

Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę (…). Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować Eucharystię. „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24). [Youcat 208]


Znaki i obrzędy bierzmowania

76

ZNAKI I OBRZĘDY BIERZMOWANIA W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości (por. Pwt 11,14) oraz radości (por. Ps 23,5; 104,15); oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany (por. Iz 1,6; Łk 10,34); udziela piękna, zdrowia i siły. Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało „miłą Bogu wonność Chrystusa” (por. 2 Kor 2,15). Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby (por. Rdz 38,18; Pnp 8,6), znakiem jej autorytetu (por. Rdz 41,42), znakiem posiadania przedmiotu (por. Pwt 32,34) – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego (por. 1 Krl 21,8) lub dokumentu (por. Jr 32,10), ewentualnie zapewnia jego tajność (por. Iz 29,11). Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią (por. J 6,27). Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22) (por. Ef 1,13; 4,30). Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej (por. Ap 7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6). Katechizm Kościoła Katolickiego 1293-1296


Obrzędy bierzmowania

77

OBRZĘDY Po Ewangelii biskup i prezbiterzy, którzy mu pomagają, siadają na przygotowanych krzesłach. Zależnie od miejscowego zwyczaju kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny prezbiter, albo diakon lub katecheta w ten sposób: jeżeli to możliwe, każdego kandydata wzywa się imiennie i pojedynczo wchodzą oni do prezbiterium; jeżeli są to dzieci, prowadzi je jeden ze świadków bierzmowania albo jedno z rodziców. Kandydaci stają przed celebransem. Jeżeli jest bardzo wielu kandydatów do bierzmowania, nie wzywa się ich imiennie, lecz ustawia w odpowiednim miejscu przed biskupem. Prezbiter: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie, i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Prezbiter: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy: Amen. HOMILIA Biskup wygłasza krótką homilię, w której wyjaśnia odczytane teksty i w ten sposób wprowadza kandydatów, ich świadków i rodziców oraz całe zgromadzenie wiernych w głębsze zrozumienie misterium bierzmowania. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc: Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Kandydaci: Wyrzekam się. Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę.

Wierze bo chce [fragmenty]