Page 74

WIJ ZOEKEN

“Wij zoeken 1000 Eindhovenaren die gek zijn op hun stad”

1000

EINDHOVENAREN DIE GEK ZIJN OP HUN STAD EN HUN STEM WILLEN LATEN HOREN

KUNNEN WE OP JOU REKENEN? G1000EINDHOVEN.NL SAMEN MAKEN WE EINDHOVEN

G1000Eindhoven is een burgerinitiatief van, voor en door in-

“Wij zoeken 1000 Eindhovenaren die gek zijn op hun stad”]

woners van Eindhoven. G1000Eindhoven wil de afstand tussen

Eindhovenaren die zijn ingeloot krijgen een brief met raam-

inwoners en politiek overbruggen door vernieuwing van de de-

poster.

mocratie, stap voor stap. Daarom organiseert G1000Eindhoven op zaterdag 25 juni in het Beursgebouw een gesprek met 1000

Wij maken Eindhoven!

door loting gekozen Eindhovenaren. Een gesprek over onder-

‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die ‘s ochtends

werpen die zij zelf belangrijk vinden. De Eindhovenaren die

zijn benoemd. Jij mag zelf kiezen bij welk thema jij aanschuift.

een uitnodigingsbrief krijgen, zijn ingeloot voor deelname aan

De uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete

G1000Eindhoven. Zij melden zich dan aan met de gegevens die

initiatieven. ‘Wat zou er gedaan moeten en kunnen worden?’

in de brief staan. Behalve gelote inwoners doen ook ambtena-

Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld.

ren en gemeenteraadsleden, werkgevers en vrije denkers mee

Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste

aan deze bijzondere dag.

vinden. Natuurlijk zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar jij wat kunt eten en drinken of even kunt ontspannen.

Wat doet G1000Eindhoven op zaterdag 25 juni? De ontvangst

Wij verzorgen een lunch. Kinderopvang is aanwezig en als het

in het Beursgebouw is vanaf 9.00 uur. Het programma start om

nodig is, helpen wij met vervoer naar het Beursgebouw. G1000

10.00 uur. Dan gaat het vooral over het verzamelen van wat de

Eindhoven duurt tot 16.30 uur.

deelnemers bindt. In kleine groepen gaat het over ‘Wat vind jij belangrijk?’ of ‘Waar wordt onze gemeente beter van?’ Jij hoeft

Met de uitkomsten van dit gesprek gaan de inwoners en het

niet met echte oplossingen te komen, in deze ronde gaat het

stads- bestuur verder om Eindhoven nog beter en mooier te

om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal

maken. Wij maken Eindhoven!

verzameld. Zo komen de deelnemers tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s worden dan ‘s middags verder uitgewerkt.

74 G1000.indd 74

Tekst: Jeroen Stein

Eindhoven BUSINESS

03-05-16 11:10

Profile for PIONmedia

Eindhoven Business mei 2016  

Glossy zakenmagazine voor Eindhoven e.o.

Eindhoven Business mei 2016  

Glossy zakenmagazine voor Eindhoven e.o.

Profile for pionmedia
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded