Issuu on Google+

goeie zaken

goeie zaken Maga zine voor su c c es v o l o n der n emen in de r egio Ein dh o ve n

goeie zaken Mag azi n e vo o r su cce svo l on dern em en in de reg io E in dhov en

goeie zaken

goeie zaken jaargang 9 mei 2010 nummer 2

Peter Koppen en Stephan van de Kerkhof

In gesprek met: Ingeborg Neggers

lanceren nieuw concept

jaargang 9

mei 2010

nummer 2

www.pionline.nl

www.lastminutedining.nl: De lekkerste kortingssite van Nederland

Tinus Neggers, de drijvende kracht achter... Eindhoven Culinair staat weer op de kaart jaargang 9

mei 2010

nummer 2


Fotografie: Bart Teunis

> Aan- en verkoop

> Beleggingen

> Aan- en verhuur

> Taxaties

> Nieuwbouw

> Advies

ZAKELIJK ONROEREND GOED

BOSSERS BOSSERS&&FITTERS FITTERSBEDRIJFSHUISVESTING BEDRIJFSHUISVESTINGB.V. B.V.••Beemdstraat Beemdstraat48 48(De (DeHurk Hurk8742), 8742),5652 5652AB ABEindhoven Eindhoven ••E-mail E-mailinfo@bossers-fitters.nl info@bossers-fitters.nl

040 - 2 50 70 60 • WWW.BEDRIJFSHUISVESTING.NL


goeie zaken

I n h o u d s o p g ave

Magazine voor succesvol ondernemen in de regio Eindhoven

jaargang 9 mei 2010 nummer 2

De manager

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Joris Kingma

Op weg naar de juiste balans

‘We are Back’

Dertien en een half jaar geleden kwam ondernemer Ingeborg Neggers daar als ‘manusje van alles’ in dienst. Maar ze wilde meer. Inmiddels runt zij haar eigen bedrijf Artin Wear+. Ingeborg over haar ongeremde doorzettingsvermogen en de overlap in haar zakelijke- en privéleven.

I. Zaak “Ik denk dat anderen mij omschrijven als een doorzetter. Zowel in mijn werk als privéleven probeer ik echt wat te bereiken en stel ik mezelf duidelijke doelen. Ik wil altijd vooruit. Artin Wear+ is daar het resultaat van. Na jarenlang onderdeel te zijn geweest van Tinus’ bedrijf Artin Sign, is Artin Wear+ sinds 2007 een volwaardig en zelfstandig bedrijf. De twee bedrijven samen bieden alles wat je maar kunt bedenken op het gebied van huisstijl. Artin Wear+ adviseert leveranciers vanuit een eigen showroom op het gebied van werkkleding, bedrijfskleding, promotioneel textiel, premiums en relatiegeschenken. Meer dan dertien jaar geleden werd ik bij Artin Reklame, zoals het bedrijf toen nog heette, aangenomen voor werkvoorbereiding, planning en administratie. Maar ik wilde meer en zag genoeg mogelijkheden voor uitbreiding. Dit ging niet vanzelf, ik heb bij Tinus moeten vechten voor erkenning. Daar was een tijdje voor nodig, maar uiteindelijk heb ik zijn vertrouwen gewonnen.”

PIONmedia Postbus 1193 5602 BD Eindhoven Tel. (040) 296 31 70 Fax (040) 243 98 79 E-mail info@uitgeverijpion.nl Internet www.pionline.nl

“Mijn vader werkte onder andere als financieel Directeur bij Philips. Als gezin verhuisden we regelmatig. Ik ben geboren in Spanje, verhuisde naar Nederland en Duitsland en weer terug naar Spanje. Grote kans dat daar de oorsprong van mijn doorzettingsvermogen ligt. Ik wen gemakkelijk aan nieuwe situaties en voel me snel thuis. Mijn zussen en ik maakten steeds nieuwe vriendjes, bouwden nieuwe relaties op. Veranderingen zijn nog altijd welkom. Ik wil blijven groeien, hou van uitdagingen in mijn leven. Spanje voelt nog altijd als een tweede thuis, bij bepaalde geuren en geluiden komen de herinneringen aan vroeger naar boven. Maar daar blijft het bij. Tinus is helemaal verknocht aan ‘zijn’ Zeelst, het gebied in Veldhoven waar

Uitgever:

metamorfose. “Deze meer ruimtelijke opzet werkt niet alleen in het voordeel van culinaire geneugten, ook met het oog op de altijd weer stijgende bezoekersaantallen brengt deze indeling veel voordelen. De infrastructuur verbetert en de eenzijdige looprichting wordt vervangen door een ruimtelijke opzet waarin bezoekers op drie manieren rond kunnen lopen. Met de nieuwe indeling geven we Culinair ook vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid een kwaliteitsimpuls. We verwachten op deze wijze de knelpunten te ondervangen en de grote stroom bezoekers beter te managen. Een leuk detail is dat de grote centrale bar, wordt vervangen door leuke en verrassende barretjes, verspreid over het gehele terrein.”

Entree

Na een korte pauze staat Eindhoven Culinair weer helemaal op de kaart. Met nog meer aandacht voor een hoog culinair niveau, zullen bezoekers gastronomisch en Bourgondisch

II. Ingeborg

Pion Steeg

p o l i t i e k & z a ke n

Tekst: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Jeroen van der Wielen

“Bij Artin Reklame moest ik knokken voor de groei van mijn specialiteit binnen het bedrijf.”

“Het enige wat ik nog mis is meer rust en balans. In alles.”

Een uitgave van:

Culinair

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Eindhoven Culinair

kunnen genieten tijdens een spetterend Eindhoven Culinair 2010 in het Stadwandelpark. Koen Sanders, verantwoordelijk voor de commerciële organisatie, geeft uitleg over een aantal interessante veranderingen. “We zijn voortdurend in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan

Net als voorgaande jaren hebben euro’s tijdens Eindhoven Culinair geen waarde. Bezoekers betalen hun consumpties met zogenaamde ‘Lempkes’, die aan de kassa of bij de ‘Light Girls’ op het terrein verkrijgbaar zijn. Een grote verandering is dit jaar de dagelijkse entreeheffing voor toegang tot het evenemententerrein. Koen: “Voor tien euro ontvangen bezoekers een dagkaart en zeven euro aan speciale ‘eet- Lempkes’. Effectief betalen de gasten dus slecht drie euro voor een hele dag. Dankzij deze heffing kunnen we de totale faciliteiten dragen. We raden aan om toegangskaarten en Lempkes vooraf via de website van Culinair te bestellen. Dit om drukte en wachtrijen aan de entreekassa’s te voorkomen en vanwege de mogelijkheid om kaarten en Lempkes met een factuur thuisgestuurd te krijgen.” De prijs van een Lempke bedraagt één Euro, prijzen van de gepresenteerde gerechten liggen tussen de drie en twaalf Lempkes.

Vrienden van Eindhoven Culinair De groep ‘Vrienden van Eindhoven Culinair' stagneert de afgelopen jaren helaas enigszins. Koen legt uit dat juist deze Eindhovense ondernemers en particulieren steeds weer spontaan een vorm van financiële ondersteuning bieden, die voor ieder van hen goed te overzien is. “Voor €500 ontvangen ondernemers van ons een tegenpakket ter waarde van €150. Eigenlijk zou iedere Eindhovense ondernemer die het evenement als

Nota Bedrijventerreinen: pijler onder economische toekomst Eindhoven

Meer informatie Via de website www.eindhovenculinair.com zal de organisatie haar bezoekers steeds voorzien van up to date informatie. Ook deelnemers en sponsoren komen hier uitgebreid aan bod.

DEELNEMERS 2010: Restaurant Avant Garde Restaurant De Lindenhof Restaurant De Karpendonkse Hoeve Restaurant De Collse Hoeve Chinees Restaurant Mei Wah Ristorante Da Nello Brasserie FlO Restaurant JIU-NU CafféMusetti Restaurant Park & Pluche Stadspaviljoen Restaurant Boon Oesters en Champagne Restaurant Martinus Restaurant Gusto’s Schevelingen Restaurant Thuys Ristorante Ortica Restaurant Sala Thai Restaurant KB 23 Restaurant Luz AGIO CIGARS

Kris De Prins

Het grote aantal bedrijventerreinen op Eindhovens grondgebied levert niet alleen een belang-

nieuwe, meer dan gemiddeld culinaire deelnemers waaronder een aantal sterrenzaken en een

rijke bijdrage aan het vestigings- en ondernemersklimaat van de Lichtstad; de gehele regio

ruimere opzet van het terrein.”

profiteert van de economische meerwaarde. Natuurlijk vormen de bedrijventerreinen ook een

Zoals de afgelopen zeventien jaar bijna een vanzelfsprekendheid geworden was, staat Eindhoven ook dit Pinksterweekend weer volledig in het teken van culinair genot. Vorig jaar kwam er om organisatorische redenen een kink in de kabel en kon het culinaire festijn niet doorgaan. De organisa-

Ingeborg Neggers

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s u c c e s vo l o n d e r n e m e n

tie heeft echter hard gewerkt en een groot aantal nieuwe deelnemers aangetrokken. Koen Sanders: “Drukte de Bourgondische gezelligheid de laatste jaren het culinaire aspect misschien wat naar de achtergrond, dit jaar is Eindhoven Culinair helemaal culinair verantwoord! Met vertrouwde, maar

ook nieuwe deelnemers waaronder drie sterrenzaken, brengen we de gastronomische invulling van Culinair weer helemaal op peil.”

bedrijfsleven. Om ondernemers ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn, heeft de gemeente Eindhoven dan ook een ‘Nota bedrijventerreinen’ opgesteld waarin omschreven

Ruimtelijke opzet

staat hoe om te gaan met deze terreinen. De nota bestaat uit twee delen: een visie op de

De indeling van het Stadswandelpark ondergaat deze editie van Culinair een kleine

grotere bedrijventerreinen (> 5 ha) en een visie op de kleinere terreinen (< 5 ha).

Volgens ir. Peter Vloet (Accountmanager Bedrijven en bedrijventerreinen) heeft de gemeente Eindhoven zich voorgenomen om uiterlijk in 2015 een allesomvattende bedrijventerreinennota (17 grote en 30 kleine(re) terreinen, red.) aan het College van B&W te presenteren. “We maken niet alleen een overzicht van de branchespecifieke bedrijventerreinen, ook de bereikbaarheid van de diverse bedrijven en het achterstallig onderhoud hebben we in kaart gebracht. Daarnaast ontwikkelen we ook een visie op toekomstige uitbreiding van het Brainportprofiel van de stad en de regio en maken we inzichtelijk wat de toegevoegde waarde van bedrijvigheid is op de diverse terreinen op het gebied van arbeidsplaatsen, Brainportprofiel etc.. Ook kijken we naar de bijdrage aan zowel de Eindhovense, de regionale als nationale economie”

Hurk – zijn samen met de betrokken ondernemers in kaart gebracht. Vloet: “Het zwaar achterstallige onderhoud van de weg, bleek voor de meeste ondernemers de grootste doorn in het oog te zijn. Dit heeft geresulteerd in de zogeheten gevel-tot-gevel aanpak. Naast een grondige renovatie van de fundering van het wegdek, wordt ook de bekende klinkerweg geasfalteerd, het parkeren beter georganiseerd, daar waar mogelijk worden extra parkeerplekken gerealiseerd en zal er het nodige ‘groen’ worden toegevoegd.” De werkzaamheden aan de Hastelweg maken onderdeel uit van een reeks. Vorig jaar is al begonnen met de herinrichting van bedrijventerrein Achtse Barrier en later dit jaar starten we met de werkzaamheden aan de Kanaaldijk-Noord buiten de Ring en de Beemdstraat en Meerenakkerweg.

Toekomstbestendig De grootscheepse gemeentelijke uitdaging, rept onder meer over het toekomstbestendig maken van tien binnenstedelijke bedrijventerreinen. Vloet: “Naast een zogeheten fysieke opfrisbeurt, kan deze aanpak ook resulteren in het plaatsen van aanvullende voorzieningen als sportscholen en overige wijk- of buurtgerelateerde voorzieningen. Op deze wijze blijven de bedrijventerreinen – en de directe omgeving daarvan – voor ondernemers ook in de toekomst een aantrekkelijke locatie om hun bedrijf te vestigen. De overige bedrijventerreinen gaan we zorgvuldig upgraden. Deze aanpak loopt al een tijdje overigens want begin 2011 hopen we de werkzaamheden aan bedrijventerrein Achtse Barrier te kunnen afronden. Wat de ambitie per terrein is kun je nalezen in de nota kleine bedrijventerreinen in Eindhoven.”

Beemdstraat-Meerenakkerweg Een tweede in het oog springend voorbeeld van de voortvarende aanpak van de gemeente Eindhoven, is het project ‘transformatie Beemdstraat-Meerenakkerweg’. Met dit project wil de gemeente een weg realiseren die de verkeerstoename kan verwerken en tegemoet komt aan de wensen van gebruikers, aan- en omwonenden en bedrijven. Om het ideale eindresultaat te bereiken, wordt onder meer voorzien in de aanleg van twee rijstroken in beide richtingen (in totaal dus vier rijstroken, red.) die worden gescheiden door een middenberm met bomen. Daarnaast zullen er zomin mogelijk verkeerslichten worden geplaatst om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. De Beemdstraat-Meerenakkerweg wordt de toegangsstraat van “de Hurk”en de stad en zal een dito uitstraling krijgen.

Hastelweg Één van de meest in het oog springende – en ingrijpende – projecten waar de gemeente Eindhoven momenteel de hand aan legt, is de aanpak aan de Hastelweg. Op 26 februari jongstleden gaf toenmalig wethouder Erik van Merrienboer (Economische Zaken) op de hoek Zeelsterstraat/Hastelweg het officiële startsein voor de werkzaamheden aan de Hastelweg en directe omgeving. De problemen rondom de Hastelweg – één van de toegangswegen tot bedrijventerrein De

Economische Zaken & Arbeidsmarkt In 2006 blies de gemeente Eindhoven de sector Economische Zaken nieuw leven in. Onder leiding van Albert Kivits (Hoofd Sector Economie & Cultuur) groeide de vernieuwde afdeling al snel uit tot het aanspreekpunt van het bedrijfsleven, met als mijlpaal de realisatie van het Ondernemersplein in 2008. Een reorganisatie in 2008 resulteerde uiteindelijk in de sector Economie & Cultuur, waaronder vandaag de dag

respectievelijk de afdelingen Economische Zaken & Arbeidsmarkt, Kunst & Cultuur en Evenementen ondergebracht zijn. Drs. Ir. Kris De Prins voert de afdeling Economische Zaken & Arbeidsmarkt aan. “De hoofd-doelstellingen van de afdeling zijn het versterken van het vestigingsklimaat, het verbeteren van de kennisinfrastructuur en het zo optimaal inzetten van het arbeidspotentieel. Belangrijke speerpunten zijn onder meer arbeidsmarkt, dienstverlening, horeca & detailhandel, bedrijventerreinen, kantoren, creatieve industrie, glasvezel, wijkeconomie en internationale promotie & acquisitie.” Kom naar de ondernemersbijeenkomst ‘Eindhoven (net)werkt!’ Op maandag 31 mei a.s. van 17.30 tot 20.00 uur vindt de ondernemersbijeenkomst ‘Eindhoven (net)werkt!’ plaats in het Stadhuis van Eindhoven. Tijdens deze avond kunnen Eindhovense ondernemers, naast netwerken, kennismaken met de nieuwe wethouders en hun portefeuilles. Meer informatie en aanmelden via de website: www.eindhoven.nl/ondernemersplein

Peter Vloet

7

44

45

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s uc c e s vo l o n d e r n e m e n

pagina 6-9

Christel Brussé

De lage entree die bezoekers afdragen, wordt gebruikt voor verbeteringen en aankleding van het evenement. “Naast extra faciliteiten, wordt er gecontroleerd op het gebruik van alcohol onder de leeftijd van zestien en onafhankelijke, hoog aangeschreven experts zorgen voor kwaliteitsbewaking van product en dienst. Ook zullen de organisatie om het terrein, de deelnemers en de gasten extra gefaciliteerd worden. We bieden, wederom in samenwerking met Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting, een uitgebreide kinderopvang en een nieuw parkeerplan met een uitgebreid aantal parkeerbegeleiders waarmee we de buurt ontlasten. Voor mensen die op de fiets komen, is er een ruime fietsenstalling.” Samen met van Ganswinkel doet de organisatie dit jaar iets unieks: door gebruik te maken van expertise en logistiek zal Eindhoven Culinair 2010 geheel afvalneutraal zijn. oftewel Eindhoven Culinair produceert geen afval en brangt dus geen schade toe aan de omgeving. We produceren slechts grondstoffen voor hergebruik, onder het mom “afval bestaat niet”. Ook voor design is in editie 2010 speciale aandacht, om ook deze kant van Eindhoven hier te promoten.

vast ontmoetingspunt in de agenda heeft staan zich bij deze groep moeten aansluiten! Deze mensen zorgen ervoor dat dit mooie evenement kan blijven voortbestaan. Op de website vinden ze de nodige informatie, maar ze kunnen ook een e-mail sturen naar info@eindhovenculinair.com.”

randvoorwaarde voor het goed functioneren van Brainport en de doorgroei van het eigen

6

Office manager:

Extra faciliteiten

78

79

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

pagina 44-45

pagina 78-79

Hoofdredactie: Janneke Duister (040) 296 31 70

(Net) Weg van de Snelweg

In alle vroegte nemen we Dolf Koch, de nieuwe eigenaar van Het Stadspaviljoen, op sleeptouw voor een metamorfose bij modezaak Best Business in Winkelcentrum Woensel. We worden vriendelijk ontvangen met een kopje koffie door eigenaar Geraldo Winnik en zijn trouwe

Tom Brennand, Melanie Dumay, Edwin van de Ven, Cai Vosbeek, Ralf Stultiëns, Marie Jeanne Strick, Will Ermens, Hans van den Oord, Karel Vinckx, Charles Stroek, Judith van Lierop-Kraaijvanger, Silvia Pisters, Rudy Reker, Bertie Klaassen, Daniëlle Linders en René Smaal

medewerkster Franca, die al tien jaar met veel plezier werkt bij Best Business. Na een gezamenlijk bakkie aan de ‘koffietafel’ is het tijd om Dolf in een nieuw jasje te steken!

Best Business in town!

Best Business Terwijl er allerlei kledingstukken worden verzameld, vertelt Geraldo vol enthousiasme over het ontstaan van Best Business Suits & Goods wat op 1 april maar liefst 26 jaar bestaat. “Een soort van uit de hand gelopen 1 april grap”, lacht hij. Mode is hem met de paplepel ingegoten. Zijn ouders hebben jarenlang exclusieve damesmodezaken gerund en hij heeft dit stokje van ze overgenomen en is verder gegaan met een aangepaste formule, waarbij hij zowel dames- als herenmode van een hoogwaardige kwaliteit aanbiedt tegen een betaalbare prijs.

Voor iedereen “Wat uniek is aan Best Business is dat we iedereen compleet kunnen aankleden, in elke stijl voor elke gelegenheid. Van zakenman tot bruidegom, van casual tot de tot in de puntjes verzorgde zakenman. Van schoenen tot stropdas, van sieraden tot kostuum. Best Business kleedt formeel, zakelijk, casual, chique en feestelijk en voert kwalitatieve merken als Humberto, Lagerfeld, Mc Gregor, Daniël Hechter en Pierre Cardin. Naast de diversiteit aan stijlen en merken, biedt deze modezaak tevens de laagst mogelijke prijs en word je goed geadviseerd door kundig en vriendelijk personeel. En dankzij de eigen coupeuseservice is er ook de mogelijkheid tot een kleine aanpassing waar nodig. Als we vragen naar Geraldo’s drijfveer zegt hij: “Wat ik het leukst vind aan het modevak is de technische kant, de inkoop en dus keuze van stoffen en kleuren. Ik adviseer mijn klanten graag bij het samenstellen van een maatkostuum, waarbij we gezamenlijk Lees verder op pagina 18 >

Fotografie: Joris Kingma, John Claessens, Peer Retera, Woods Fotografie (Peter van Hout), Dré Wouters, Els Canters, Jeroen van der Wielen en PIONmedia. 16

De stamtafel staat dit keer op het terras van de Jagershorst bij Leende. Het is een van de eerste mooie lentedagen van dit jaar en voor het merendeel van onze gasten is deze plek direct naast de A2 onbekend terrein. Een ideale plek om je even terug te trekken uit de dagelijkse bezigheden en eens goed na te denken over de beslommeringen van de actualiteit. Dit keer verdiepen Dries Steinmeijer (Korteweg Communicatie), Chris Aelberts (Beursgebouw/OGZ), Michaël Melchior (J&T Autolease), Ronald Snep (Drukkerij Snep) en gastvrouw Sanne Weustink – van Wouwe zich in Dolf Koch

enkele onderwerpen die het nieuws beheersen.

17

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s uc c e s vo l o n d e r n e m e n

pagina 16-19

Pion Steeg, Rob Verdijk en Edwin van de Ven (040) 296 31 70

54

Het rommelt in de Katholieke kerk. Of beter gezegd: er is veel gerommeld. Betekent dit dat het aantal kerkelijk ingestelde mensen versneld afneemt en de groep randkerkelijken toeneemt? Hoe staat de Paus hierin? Ook hij ligt onder vuur, maar geniet als staatshoofd onschendbaarheid. Chris: “Als kind heb ik in Vlaanderen zelf op de kostschool gezeten bij Paters van de Karmelieten orde. Er zijn daar ook dingen gebeurd waar ik zelf in elk geval geen slachtoffer van ben geworden. Als kind van 12 besef je dat niet zo, maar later herinner je je voorvallen waar je vraagtekens bij zet. Waarom waren er bijvoorbeeld plotseling jongens naar huis gestuurd of broeders uit de orde verdwenen? Mijn moeder, inmiddels 93, vertelt dat dat in die tijd heel gewoon was. Het was nu eenmaal zo. Het gebeurde niet alleen binnen de Katholieke kerk, maar ook bij boerengezinnen met de knechten, notarissen, onderwijzers en ga zo maar door. Omdat het nu de kerk betreft, krijgt het extra nadruk. Het draait allemaal om macht en machtsverhoudingen. De zwakkere jongens waren op het internaat natuurlijk de eerste slachtoffers.” Dries: “Deze vorm van misbruik komt over de gehele wereld voor. Maar de Katholieke kerk als instituut reageert niet adequaat. Er zijn ruwweg twee mogelijkheden. Gebruik de commotie om te laten zien dat er het een en ander veranderd is, waardoor je een gebaar kunt maken met positieve gevolgen. Of je houdt vast aan de kleine kern mensen rondom de Paus die het liefste zwijgt over wat er is gebeurd.” Michaël: “De kerk verandert ook te weinig. Mijn zoon is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de 1e communie, maar door de ouderwetse werkwijze, zou de zin bijna overgaan. De kerk zal moeten vernieuwen om meer mensen te trekken. Sanne: “Die ervaring deel ik niet. Iedereen heeft zijn eigen redenen om wel of niet naar de kerk te gaan. Zelf ben ik wel voor de kerk getrouwd, maar dat is meer uit traditie dan uit geloof. Bovendien hebben wij wel te maken met een moderne pastoor met uitspraken als: ‘wierook is beter dan coke’.” Ronald: “Onze generatie gaat anders met de kerk om en die verandering gaat verder doorzetten. Er zijn veel mensen die toch steun vinden bij het geloof zonder dat ze kerkelijk zijn. Tradities binnen de kerk krijgen op een

R o n d d e t a fe l

Tekst: Tom Brennand Fotografie: John Claessens

S ta m ta fe l

Tekst: Tom Brennand Fotografie: Dré Wouters

Redactiemedewerkers:

Advertentie-exploitatie:

M eta m or fo se

Tekst: Bertie Klaassen Fotografie: Peter van Hout

Persberichten via info@uitgeverijpion.nl

H-woord mag genoemd worden

Matt: “Een terechte vraag wat mij betreft. Op dit moment is er veel onduidelijkheid en daardoor ook veel onrust. Huizenbezitters weten niet waar ze aan toe zijn en starters op de woningmarkt maken zich zorgen. Waar op dit moment behoefte aan is, is duidelijkheid. Niet alleen over de mate van aftrek, maar ook over compensatie. Ik denk dat oud staatssecretaris Willem Vermeend het goed heeft gezien. Hij heeft het over het respecteren van bestaande hypotheken en heel geleidelijk aftrekbeperkingen doorvoeren voor nieuwe hypotheken. Een belangrijk punt daarbij is dat er een verplichte aflossing wordt ingebouwd. Een particulier met een hypotheek krijgt door de aflossing gedurende de looptijd van de hypotheek te maken met minder rente en minder aftrek, waardoor hij uiteindelijk beter af is.” Geke: “Het afbouwen is natuurlijk al jaren geleden ingezet door onder andere een maximale termijn van 30 jaar in te voeren voor hypotheekrenteaftrek. Er zullen nu naar verwachting verdergaande beperkingen naar voren komen. Maar wel heel geleidelijk. Huizenbezitters hoeven zich geen zorgen te maken over het in één keer afschaffen van de aftrek. Dat zullen ze niet snel doen, omdat dan heel veel mensen en dus ook de woningmarkt ernstig in de problemen komen.”

Pascal: “Bovendien pleit ik er voor dat er breed naar dit vraagstuk wordt gekeken. De hypotheekrenteaftrek is weliswaar een grote post voor de overheid, maar de politiek gaat in de maatschappelijke discussie helaas voorbij aan een nog grotere post: de huursector. Kijk eens naar de bedragen aan huursubsidie die jaarlijks worden uitgekeerd. De vraag is misschien niet zo zeer wat de gevolgen van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zijn, maar veel meer hoe je de woningmarkt weer gezond krijgt. Daar horen ook de subsidies en zaken als overdrachtsbelasting bij. Daarnaast is het ook jammer dat het altijd gaat over de kosten en nooit over de opbrengst. Eigen woning bezit is heel belangrijk voor onze economie. Zeker als de prijzen stijgen en er overwaardes ontstaan. Mensen zijn dan eerder bereid grote bestedingen te doen.” Ruud: “De huurmarkt kost per saldo meer dan de koopmarkt. Als het eigen woning bezit stagneert, dan betaalt de huizenbezitter indirect mee aan de huren op de huurwoningmarkt. Dit is scheefgroei die we willen voorkomen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de mensen weer in beweging komen en door willen stromen naar een andere woning die beter past bij hun levensfase. Dan komt er

Dré Boidin (SDK Vastgoed bv): ‘’De hypotheekrenteaftrek is al jaren een belangrijk instrument om eigen woningbezit te stimuleren. Natuurlijk zijn er onevenwichtigheden maar om die over de rug van de woningbezitters op te lossen gaat ons te ver. Vaak wordt vergeten dat deze regeling al bijna honderd jaar bestaat. Laten we helder zijn, de huizenmarkt gaat door een pittige crisis heen. Belangrijke aanleiding is de onzekerheid die veel woningbezitters en potentiële kopers voelen. Bovenop de onzekerheden van de markt voelen sommige politieke partijen zich nu genoodzaakt om ook iets te zeggen over de hypotheekrenteaftrek. Dat vinden wij onverstandig, omdat deze partijen zeggen: “we schaffen de hypotheekrenteaftrek af en gebruiken het verschil om de overheidstekorten in te lopen”. Door niet over mogelijke inkomensvoordelen te spreken, krijgen mensen al gauw het gevoel dat de woningprijzen onder druk komen te staan. Onze oplossing is relatief eenvoudig. Laten we er nu eerst voor zorgen dat de markt zich weer stabiliseert en we met zijn allen (overheid en marktpartijen) gaan voor kwaliteit op de woningmarkt. Ingrepen in de woningmarkt moeten naar onze mening gedaan worden om oververhitting van de woningmarkt te voorkomen daar is op dit moment in elk geval geen sprake van’’.

De hypotheekrenteaftrek lijkt een status te hebben verworven van het ‘H-woord’ dat veel media en politici proberen te vermijden. Toch lijkt de discussie onontkoombaar. Hoe je het ook wendt of keert, de hypotheekrenteaftrek komt onder druk te staan. Maar is dit nu een goede of een slechte moderne manier invulling. Kinderen maken nog wel een paasstok, maar geven die ook echt weg aan een ziek of eenzaam persoon. Dat is een andere betrokkenheid en een andere beleving.” Dries: “Door de communicatiemogelijkheden horen we nu veel meer dan voorheen. De Katholieke kerk moet daar op inspelen, maar dat lukt nog niet altijd. Integendeel, de mindere kanten komen steeds sterker naar voren. Een uitspraak van

ontwikkeling? Maar vooral, wat betekent het voor de woningmarkt in Nederland? We zitten met

onze eigen kardinaal ‘Wir haben es nicht gewusst’ wordt breed uitgemeten in de pers. Je zou als kerkelijk leider nooit een vergelijking moeten trekken naar het antisemitisme en het is al helemaal niet slim dat in een televisieprogramma te doen.”Ronald: “Niemand mag zichzelf boven de wet stellen. Ook de Paus niet. Ik geloof niet in onschendbaarheid en iemand die een overtreding begaat moet daarvoor boeten.”

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s u c c e s vo l o n d e r n e m e n

enkele regionale deskundigen aan tafel in de directiekeet van een groot nieuwbouwproject om hierover te praten. Geke Gebert (VFA financieel advies), Pascal Vermeer (Slippens Vermeer Makelaars), Matt Andreoli (Best Intermediair Vastgoed) en Ruud Noten (Rabobank) zitten dagelijks midden in alle ontwikkelingen. De Centrale vraag is: wat zijn de gevolgen van beperkingen van de hypotheekrenteaftrek?” 55

100

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

pagina 54-57

101

pagina 100-105

Vormgeving: D & B Communicatie BV, Eindhoven (040) 293 12 68 ( za ke n ) re i ze n

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Shutterstock

Druk:

Genieten in een bruisend Milaan

H i s to r i e va n

Tekst: Silvia Pisters Fotografie: John Claessens & A.J. Loots Installatietechniek

Drukkerij Offset Print, Valkenswaard (040) 207 37 77

Abonnementen: Telefoon: 040 296 31 70 Email: info@uitgeverijpion.nl Abonnementsprijs per jaar: € 40,00 (incl. btw) Abonnementen gelden tot wederopzegging en lopen automatisch door tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per email wordt opgezegd.

150 jaar installatietechniek: Van ambacht naar specialisme

Hogere eisen, complexere installaties

Aardwarmte Een van de nieuwste installatietechnieken op het gebied van duurzame energie is een warmtepompinstallatie. Deze elektrische installatie gebruikt energie uit de aarde. Hiermee kan in de zomer gekoeld worden en in de winter warmte opgewekt worden. “Aardgas raakt een keer op. Elektriciteit zullen we

Culinair genieten

Aan de andere kant moet Louis toegeven dat specialisatie onvermijdelijk is. “Je moet wel als je als installatiebedrijf je bestaansrecht wilt behouden in een markt waarin duurzame woningbouw en -verbouw steeds belangrijker wordt. De overheid stelt steeds hogere eisen aan

EIN

DH

OV

is Re

TIC

EN

tijd tvaa

–M

: 90

rtm

aa

ILA

AN

n r ute ai min pij: Ryan

tsch

ap

KET

Anderhalf uur. Dat is de tijd die je erover doet om vanaf Eindhoven Airport naar de bruisende metropool Milaan te vliegen. Voor nog geen dertig euro stap je aan boord richting het mekka van de haute couture, design en snelle business. Op naar een onvergetelijke (zakelijke) stedentrip.

Het vak van loodgieter is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. De loodgieter verstond van oudsher de ambacht van het gieten en verwerken van loden pijpen en platen. Later moest een loodgieter daarnaast erkend gas- en waterfitter zijn om zich als zelfstandige te kunnen vestigen.

6x per jaar 34

Adreswijziging

Een ambacht verdwijnt “Vroeger kon één loodgieter alles. Dat is nu echt niet meer zo. Ondanks dat we veel met nieuwe technieken en materialen werken,

ze kunnen het amper toepassen. Dat is lastig. Langzaam aan verdwijnt de oudere garde en daarmee dus ook een ambacht. We kampen in onze branche echt met een tekort aan vakmensen.”

Luch

Verschijningsfrequentie

Per email via info@uitgeverijpion.nl

“Jan Loots startte in 1860 zijn bedrijf in koper-, lood- en zinkwerk. Van die oude technieken zie je tegenwoordig nauwelijks nog iets terug. Sterker nog, de jongere generatie loodgieters beheerst de techniek niet eens.” En dat is iets wat Louis van Ham enigszins betreurt. De huidige eigenaar is sinds 1974 werkzaam bij het bedrijf en heeft zelf ervaren hoe snel de ontwikkelingen de laatste jaren zijn gegaan.

Tegenwoordig heeft het werk niks meer te maken met het echte lood gieten. De vakman van nu moet niet alleen volledige sanitaire voorzieningen aan kunnen leggen, maar ook verstand hebben van moderne installatietechnieken. Leidingwerk en voorzieningen worden steeds

uitgebreider en milieutechnische eisen worden steeds hoger. Bij A.J. Loots Installatietechniek zijn ze in elk geval met hun tijd mee gegaan. Het bedrijf bestaat dit jaar 150 jaar en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame installaties.

heb je ook nog steeds te maken met koperen leidingen. Met name bij renovatieprojecten waar wij ons mee bezig houden. Jongens van nu kunnen alleen maar knellen en persen. Lassen en solderen hebben ze niet meer geleerd. Als ze van school komen, weten ze veel van installatietechniek, maar

verbruik en uitstoot. Maar ook de mensen zelf willen thuis steeds meer luxe tegen een lagere verbruik. Dat vraagt om nieuwe technieken en installaties die aan al die eisen kunnen voldoen. Met als gevolg dat installaties ook steeds complexer worden.”

altijd kunnen blijven opwekken, door de zon of de wind”, licht Louis toe. “Ruim tien jaar geleden hebben wij deze installatie als een van de eerste bij een project in Eersel toegepast. De techniek stond toen nog in de kinderschoenen en er was nog weinig kennis beschikbaar.” Lees verder op pagina 37 >

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s u c c e s vo l o n d e r n e m e n

pagina 34-35

Met uw kleine koffertje rustig rollend naast u, wandelt u op het altijd overzichtelijke Eindhoven Airport richting de gate. Inchecken heeft u natuurlijk reeds online gedaan. Het retourticket kostte niet meer dan zeventig euro en inchecken van bagage was voor deze korte trip onnodig. Niets staat u in de weg voor een paar overheerlijke dagen ‘Milano’, de stad van mode, de imposante dom, Leonardo Da Vinci, prachtige kerken, overheerlijk Italiaans eten en spectaculaire uitgaansgelegenheden. Want zeg nu zelf, in een stad als Milaan mag het zakelijke aspect toch met het aangename gecombineerd worden?

116

Milaan staat bekend als een flitsende en eigenlijk wat on-Italiaanse wereldstad. De stad bezoek je niet om tot rust te komen, in Milaan is het druk en alles gaat er snel. Het is de enige echte metropool van Italië en er worden dan ook volop zaken gedaan. Uiteraard hoort bij een zakelijke levensstijl ook lekker eten, gedane zaken mogen tenslotte gevierd worden! Breng zeker een bezoek aan culinaire en leuke restaurants als de hippe winkel/restaurant/café ‘10 Corso Como’, Trattoria ‘Al Matarel’ voor de echte Milanese keuken, nononsense keuken ‘Giordano il Bolognese’ voor de lekkerste Italiaanse gerechten of het internationaal bekende restaurant ‘Paper Moon’. Weliswaar niet allemaal de goedkoopste opties, maar kwaliteit is gegarandeerd.

Dress to impress Loop tijdens vrije dagen of voor een snelle lunch eens binnen bij een van de vele traiteurs in de stad. U kunt Milaan niet verlaten zonder een van de verse pasta’s of verrukkelijke kazen geproefd te hebben. De Via Spadari is een aanrader op het gebied van kleine lekkernijen. Hier vindt u diverse delicatessen en overheerlijke lunchhapjes als de beroemde panini’s. In de avonduren biedt het ultramoderne uitgaansleven ontelbaar veel hippe bars en chique clubs. Denk hierbij altijd aan het

del staat. In de centraal gelegen, brede winkelstraat Corso Vittorio Emanuelle vindt u winkels met schitterende etalages. Hier kunt u zich dankzij commerciële collecties redelijk betaalbaar laten kleden volgens de laatste mode. Kijk in de hele stad ook vooral naar de mooie prijs/ kwaliteitsverhouding van leren producten als schoenen en tassen. Italiaans design voor een aantrekkelijke prijs. bekende Italiaanse credo ‘fare la bella figura’. Met hun mooiste kleren aan, flaneren Milanezen door de stad. IJdel en modegevoelig als ze zijn, willen ze zien en gezien worden. Het dragen van mooie en gepaste kleding is bijna een must!

Hotels vergelijken Bij het boeken van een overnachting in Milaan is het aan te raden om wat rond te surfen op internet en de prijs/kwaliteit verhouding van hotels te vergelijken. Goede recensies vinden we onder andere van designhotel Enterprise, Hotel Nuovo Marghera vlakbij het beurscomplex, Watt Tredici Hotel in het hart van de trendy wijk Navigli, Hotel Stazione Milaan aan het station, met grote en moderne kamers tegen een goede prijs, het trendy Nhow Hotel in een oud industrieel pand of Hotel Antica Locanda Solferino wanneer u de voorkeur geeft aan een sfeervol, knus hotel. De gemiddelde prijs van een leuke kamer in het centrum ligt al snel boven € 130,-. In de buitenwijken van Milaan bevinden zich ook mooie hotels, die aantrekkelijkere prijzen hanteren en met het openbaar vervoer meestal gemakkelijk te bereiken zijn. Een voorbeeld is het nieuwe Holiday Inn Express San Siro. Dit driesterrenhotel bevindt zich nabij de ringweg en op slechts 4 kilometer van het populaire stadion.

Straten verkennen Om uzelf eenvoudig van de ene naar de andere zijde van de stad te verplaatsen, is de metro een uitstekend vervoersmiddel. Het echte Italië ontdekt u wanneer u meer dan alleen de straten rondom de wereldberoemde ‘Duomo’ verkent. Kunstenaars, artiesten en yuppen storten zich maar al te graag in het hippe, jazzy en artistieke leven in de wijken rondom het centrum. Uiteraard zijn er in de stad ook tientallen musea en historische kerkjes te bezoeken. Of wat dacht u van een wandeling door het populaire Chinatown of genieten van geweldige wedstrijd van AC Milaan of Inter Milaan? Mogelijkheden te over voor een paar fantastische dagen in deze flitsende Italiaanse omgeving.

Winkelwalhalla Als een van de grootste modesteden ter wereld is Milaan een absoluut walhalla voor echte shopaholics. Naast mooie winkels en diverse warenhuizen, kenmerken brede boulevards en luxe boetiekjes het straatbeeld. Op de Via Santa Andrea en Via della Spiga hebben beroemde modeontwerpers hun boetiekjes, helemaal passend bij een stad waar de haute couture hoog in het vaan-

g o e i e z a ke n m a g a z i n e vo o r s u c c e s vo l o n d e r n e m e n

117

35

pagina 68-71

pagina 116-117

Copyrights: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

5


De manager

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Joris Kingma

Op weg naar de juiste balans

“Bij Artin Reklame moest ik knokken voor de groei van mijn specialiteit binnen het bedrijf.” Dertien en een half jaar geleden kwam ondernemer Ingeborg Neggers daar als ‘manusje van alles’ in dienst. Maar ze wilde meer. Inmiddels runt zij haar eigen bedrijf Artin Wear+. Ingeborg over haar ongeremde doorzettingsvermogen en de overlap in haar zakelijke- en privéleven. “Het enige wat ik nog mis is meer rust en balans. In alles.” I. Zaak “Ik denk dat anderen mij omschrijven als een doorzetter. Zowel in mijn werk als privéleven probeer ik echt wat te bereiken en stel ik mezelf duidelijke doelen. Ik wil altijd vooruit. Artin Wear+ is daar het resultaat van. Na jarenlang onderdeel te zijn geweest van Tinus’ bedrijf Artin Sign, is Artin Wear+ sinds 2007 een volwaardig en zelfstandig bedrijf. De twee bedrijven samen bieden alles wat je maar kunt bedenken op het gebied van huisstijl. Artin Wear+ adviseert leveranciers vanuit een eigen showroom op het gebied van werkkleding, bedrijfskleding, promotioneel textiel, premiums en relatiegeschenken. Meer dan dertien jaar geleden werd ik bij Artin Reklame, zoals het bedrijf toen nog heette, aangenomen voor werkvoorbereiding, planning en administratie. Maar ik wilde meer en zag genoeg mogelijkheden voor uitbreiding. Dit ging niet vanzelf, ik heb bij Tinus moeten vechten voor erkenning. Daar was een tijdje voor nodig, maar uiteindelijk heb ik zijn vertrouwen gewonnen.”

II. Ingeborg “Mijn vader werkte onder andere als financieel Directeur bij Philips. Als gezin verhuisden we regelmatig. Ik ben geboren in Spanje, verhuisde naar Nederland en Duitsland en weer terug naar Spanje. Grote kans dat daar de oorsprong van mijn doorzettingsvermogen ligt. Ik wen gemakkelijk aan nieuwe situaties en voel me snel thuis. Mijn zussen en ik maakten steeds nieuwe vriendjes, bouwden nieuwe relaties op. Veranderingen zijn nog altijd welkom. Ik wil blijven groeien, hou van uitdagingen in mijn leven. Spanje voelt nog altijd als een tweede thuis, bij bepaalde geuren en geluiden komen de herinneringen aan vroeger naar boven. Maar daar blijft het bij. Tinus is helemaal verknocht aan ‘zijn’ Zeelst, het gebied in Veldhoven waar

6

Ingeborg Neggers

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

7


De manager

hij al van jongs af aan woont. Dat is voor mij ook prima, al zou ik graag vaker op reis gaan. Een keer per jaar skiën we met vrienden en in de zomer sluit het bedrijf twee volle weken. De gedachte dat er niets door hoeft te gaan terwijl we zelf in het buitenland verblijven is heerlijk. Toen we afgelopen winter vrienden bezochten op Sint Maarten, betrapte ik mezelf erop toch steeds achter de laptop te duiken. Even checken hoe de zaken ervoor staan in Eindhoven…”

III. Liefde “In eerste instantie vielen Tinus en ik niet voor elkaar. We voerden zelfs veel discussies over de werkwijze binnen Artin. En toch was er na een tijdje die vonk. Inmiddels zijn we alweer elf jaar samen. Daar merken ze op de werkvloer overigens weinig van. Daar zijn we geen man en vrouw, maar collega’s. We merken dat ons privé- en zakelijke leven erg met elkaar verweven zijn. Dit brengt voordelen en nadelen met zich mee. We voelen elkaar aan, weten precies wat er overdag speelt en dus ook wat de eventuele problemen zijn waar de ander mee worstelt. De twee bedrijven zitten in ons hart en dat neem je mee naar huis. Al snel gaat het dus ook in onze vrije tijd over het werk. Zitten we samen in een restaurant, kijk ik naar de bedrijfskleding van het personeel en Tinus naar de ontwikkeling van de huisstijl in het gehele pand. Een valkuil kan zijn dat we soms overlopen. Dan hebben we al genoeg aan onszelf en wanneer het ’s avonds alweer over de zaak gaat… Gelukkig stellen deze irritaties weinig voor in vergelijking met de vele voordelen die we ervaren.”

IV. Tinus “Tinus is een oprechte persoonlijkheid. Hij waardeert me om wat ik doe en gunt me de zelfstandigheid die ik zo graag wilde bereiken. Nooit was hij jaloers dat ik een deel van zijn bedrijf uitbouwde tot iets waar hij zelf weinig invloed op had, maar gaf me waar nodig ondersteuning. Hij is niet mijn leermeester. Ik run mijn deel van het bedrijf op mijn eigen manier, daar heeft hij me altijd in vrijgelaten. Wel neem ik praktische zaken in de bedrijfsvoering soms van hem over en kan zijn manier van werken leerzaam zijn. Tinus kan goed met werkdruk omgaan, daarin is hij een voorbeeld. Hij is ook meer een gokker dan ik, een echte ondernemer. Eerder dan ik durft hij risico’s te nemen. Maar alles voor zijn zaak, Artin Sign is alles voor hem. Ja, dat mag soms wel een beetje minder. Op zaterdag probeer ik hem soms lekker op tijd thuis te krijgen, zodat we ook een beetje weekend voor ons samen overhouden. Hij geniet ook van zijn vrije tijd hoor. Voetbal is zijn uitlaatklep en als we samen op pad zijn kan hij zijn werk beter los laten dan vroeger. Maar het vak zit nu eenmaal in zijn hart. Hij wordt gelukkig van mooie projecten. ”

V. Rubia “Rubia, blondine. Mijn bijnaam toen ik in mijn jeugd vlakbij Madrid woonde. Nu is het de naam van mijn tweede grote liefde, onze Golden Retriever. Ze is altijd bij me op kantoor en heeft hier haar eigen plek. Iedere avond proberen Tinus en ik drie kwartier met haar te wandelen. Even ontspannen en een mooi moment van de dag

om weer helemaal bij te praten. Ik heb hem wel moeten overtuigen om aan een hond te beginnen. Gaandeweg is hij er helemaal voor gesmolten en nu gaan we samen helemaal voor dat beest. We genieten intens van Rubia, ook Tinus kan niet meer zonder. Dat is een mooi voorbeeld van zijn oprechtheid. Hij durft nu toe te geven dat hij voor niets bezwaren maakte in het begin. Dat vind ik lief.”

VI. Luchtballon “Na mijn studie aan het grafisch lyceum had ik onder andere banen als vormgeefster en kleurenadviseuse. Via mijn werk bij een andere ‘signmaker’ kwam ik in contact met Nicole, een leuke meid die bij Artin Reklame werkte. Zij haalde me daar binnen voor administratief werk. Maar ik was leergierig en al snel werd ik verantwoordelijk voor allerlei andere werkzaamheden. Ik richtte me meer en meer op de promotionele mogelijkheden. In mijn werk laat ik me niet beperken, ik hou er niet van om in grenzen te denken. Er zijn enorm veel mogelijkheden in deze branche, ik ga dan ook ver voor mijn klanten. Een bouwvakker zou ik bijvoorbeeld ‘zomaar’ wat werkkleding kunnen laten dragen. Maar wist je dat ik het ziekteverzuim op de bouw kan beperken door exact de juiste kledingstukken en fijn ondergoed aan te bieden? Ik verdiep me dan ook liever in alle materialen en kwaliteitseisen, zodat ik zeker weet dat ik het allerbeste lever. Uitdagingen zoek ik in het bedenken van creatieve, onderscheidende acties. Binnenkort vaart er een luchtballon boven Eindhoven waarvan ik het hele project van concept tot opstijging heb geregeld. ‘Yes, yes, yes’, denk ik als die ballon de lucht in gaat. Zoiets is toch gaaf!”

VII. Balans “Wat ik de komende jaren graag zou willen bereiken? Qua persoonlijke wensen is denk ik alles haalbaar, wanneer je daar maar hard genoeg voor werkt. Een tweede is om daar ook met je lichaam klaar voor te zijn. Ik zou graag minder gejaagd door het leven willen

8

gaan, zodat er in de toekomst misschien een betere balans in mijn activiteiten komt. Lichamelijke rust heb je nodig om van mooie momenten te genieten en om je creativiteit de ruimte te geven. Net als nu met die luchtballon. Wanneer de offerte een ‘go’ krijgt, zit ik te jubelen achter mijn bureau, maar een

paar minuten later dient de volgende klus zich alweer aan. Misschien ben ik altijd wat te vooruitstrevend bezig. Jarenlang squashte ik soms vier of vijf avonden in de week. Competitie en toernooien spelen en dan moést ik winnen. Nog steeds speel ik fanatiek met een damesteam in de Brabant-

se Competitie, maar nu is dat vooral voor de gezelligheid. Naast squash maak ik ook tijd voor andere activiteiten. Sinds anderhalf jaar speel ik hockey bij Basko in Veldhoven en ik ben lid van de vrouwelijke businessclub ‘Share’. Allemaal hele leuke dingen. Nu nog dat mooie evenwicht vinden.”

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

9


De man achter

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Joris Kingma

Een combinatie van liefde en werk

Wie denkt aan Artin, denkt misschien in eerste instantie aan eigenaar Tinus Neggers. Met zijn Artin Sign is hij succesvol op het gebied van reclame, presentatie en vormgeving. Goeie Zaken werpt een blik op zijn privéleven en maakt Tinus voor even de echtgenoot achter ondernemer Ingeborg Neggers. Ben je trots op Ingeborg? “Absoluut. In het begin vond ik het moeilijk om haar los te laten binnen het bedrijf. Ze wilde hogerop en had daar de kennis en kunde voor. Ik snapte haar, maar vond het ook moeilijk om het risico te nemen van een nieuwe bedrijfstak. Er moesten flinke investeringen gedaan worden en het leverde niet direct iets op. Maar ze bewees dat ze het kon en heeft mijn vertrouwen helemaal gewonnen. Daarom is het zo leuk dat zij op de cover staat en ik pas daarna aan het woord kom.”

Wie is Ingeborg voor jou? “Overdag is zij iemand die vanuit Artin Sign haar eigen weg in is geslagen en het inmiddels succesvolle Artin Wear+ runt. Tijdens kantooruren is zij dus een partner op de werkvloer, die met dezelfde filosofie als ik te werk gaat. Maar bovenal is zij natuurlijk mijn levenspartner.”

Hoe ervaar jij jullie overlap in werk en privéleven? “Wisselend. Soms is het enorm druk en vergeten we wel eens van elkaar te genieten. Maar gelukkig vinden we hier de laatste

10

jaren steeds beter onze weg in. We proberen iedere avond een lange wandeling te maken met onze hond en we maken steeds vaker uitstapjes en tripjes naar het buitenland. Op die momenten maken we echt tijd voor elkaar.”

Van werknemer naar vrouw… “Dat vond ik vooral in het begin erg moeilijk. Op de zaak praatte ik er liever niet over. Het voelde toch een beetje gek. ‘De baas gaat relatie aan met zijn werknemer…’ Na de scheiding van mijn eerste vrouw verkeerde ik in een moeilijke periode. Met name het minder vaak zien van mijn kinderen viel me zwaar. Ingeborg steunde mij zowel op de zaak als privé. Ze zocht mee naar een nieuwe woning en kwam op het juiste moment binnen met een kopje koffie… Door haar betrokkenheid en zorgzame houding leerde ik haar op een andere manier kennen. Inmiddels is onze relatie voor iedereen de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig zitten we niet de hele dag op elkaars lip. Ingeborg heeft haar eigen kantoor en bedrijfsruimte, dat scheelt. Wanneer ze ook nog eens vijf dagen per week naast mijn bureau zou zitten, krijg je denk ik een ander soort relatie.”

Wat is Ingeborg voor vrouw? “Ze is een streber in de goede zin van het woord. Direct en rechtdoorzee, maar op een prettige manier. Ze zegt wat ze denkt, is eerlijk. Je weet dus precies wat je aan haar hebt. En ze is enorm dienstbaar. Dat waarderen haar klanten.”

Waarom Artin? “Mijn ouders runden een supermarkt en van mij werd verwacht om die over te nemen. Mijn hart lag echter bij reclame en ik besloot een andere weg in te slaan. Als etaleur/decorateur in loondienst voorzag ik 120 supermarkten van decoratiemateriaal. Toen ik in een economisch slechte tijd zonder werk kwam te zitten, besloot ik: dit werk kan ik ook als zelfstandig ondernemer. Het begin was heel simpel. Samen met een collegabedrijf maakte ik onder andere reclameborden, signering en deed ik belettering.”

Daar kon je meteen van rondkomen? “Ik kreeg leuke opdrachten waar ik van rond kon komen, maar daarnaast ging ik ook in dienst bij Esso. In Brabant en Limburg voorzag ik al hun tankstations van promotiemateriaal en aanduidingbordjes. Na een aantal jaren liep Artin Reclame zo goed dat ik die baan opzegde. Inmiddels had ik een aantal personeelsleden in dienst en ik probeerde continue voorop te lopen met diverse nieuwe technieken op het gebied van belettering. Zo groeide Artin uit tot een succesvol bedrijf.”

Ben je blij met Ingeborgs Artin Wear+? “Haar bedrijf heeft zeker een toegevoegde waarde. Sign en Wear+ vullen elkaar naadloos aan. Het is een complementair iets.

Klanten vinden bij ons alles onder één dak. We merken steeds vaker dat Ingeborgs klanten gebruik maken van Artin Sign en andersom.

Wat is de grootste uitdaging in je carrière? “In het begin van mijn carrière was mijn doel om zo groot mogelijk te worden. Dat is nu minder belangrijk. Ik wil graag de trouwe klantenkring die we hebben opgebouwd behouden. Ik hecht enorm veel waarde aan trouwe relaties. Die bouwen we op door ons dienstbaar op te stellen en kwaliteit en service te leveren. En ik ben trots op de mooie projecten die we met het team realiseren.”

Noem eens een pronkstuk? “Een project waarbij we binnen een maand 1070 voertuigen door heel Nederland ontstickerden en opnieuw voorzagen van bestickering vind ik een knap staaltje werk. De werkvoorbereiding en planning van zo een project heeft nogal wat voeten in de aarde. Of de immense projectborden van de gemeente Veldhoven die op een centraal punt staan en daar wel vijf jaar blijven staan. Het zou mooi zijn als ik dankzij dit bedrijf iets van betekenis achter kan laten. Mijn oudste zoon Marco werkt al in het bedrijf en Corné, de jongste, volgt een commerciële studie. Een opvolging is voor mij geen ‘must’, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

Wie van jullie tweeën heeft de touwtjes in handen? “Op het werk ik. Hoewel ik Ingeborg volledig haar eigen gang laat gaan. Ik bemoei me zelfs liever niet met Artin Wear+. Maar ik blijf toch de eigenaar van beide bedrijven en ben daarmee eindverantwoordelijk. Thuis mag Ingeborg van mij de baas zijn. Maar zo noemen wij dat niet hoor! Eigenlijk ben ik überhaupt niet iemand van het vele overleggen. Jaren geleden kocht ik eens een auto zonder dat iemand daar iets van wist. Niet erg handig misschien, maar ik vond die aanschaf gewoon niet zo belangrijk. En vergat het dus te overleggen.”

Tinus Neggers

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

11


R e p or t a g e

Tekst: Melanie Dumay Fotografie: Jeroen van der Wielen

René van Gemert van RMK Reclame

Energieboost vanuit Eindhoven Jong, energiek, en sprankelend. Ik kan het niet anders omschrijven; René van Gemert is het allemaal. En daarmee verzet hij bergen. Dagelijks, maandelijks en zeker in de afgelopen 10 jaar. Zijn bedrijf RMK Reclame staat al 10 jaar als een huis. Overigens is dat niet zijn enige bedrijf; René heeft diverse bedrijven in de bedrijfsadvisering, begeleiding en coaching, pedicurebenodigdheden, de verkoop van de X-Marker© en een internetbedrijf. René is ook vechtsportinstructeur, echtgenoot en vader van twee kanjers. Maar bovenal is René een mens; sensitief, snel, vol met ideeën en altijd een luisterend oor.

12

Voor-of nadeel

Reclamehart

Onze ontmoeting valt in de categorie ‘chemie’. Hij praat, hij legt uit, ik luister en begrijp. Deze man is duidelijk, en gaat op zijn doel af. En kan het mooi en fraai verwoorden. Klanten van René herkennen deze omschrijving ongetwijfeld. Als je als klant met hem praat, kan ik me voorstellen dat je meegezogen wordt in zijn denksnelheid, zijn energie en zijn goede ideeën. Zelf noemt hij het een vorm van ADHD. “Maar wel een positieve” haast hij zich te zeggen. Het brengt mij tot ongekende hoogtes en zorgt ervoor dat het onbereikbare makkelijker bereikbaar wordt. Door hard te werken, boerenverstand te gebruiken, te luisteren naar de mensen om je heen en door gewoon normaal te doen. Dat zijn volgens mij de kernwaardes in het leven.” En die kernwaardes gebruikte hij 10 jaar geleden al bij de start van zijn bedrijf RMK Reclame.

Mijn oude reclamehart staat even stil. Hoe kan het dat dit concept niet eerder is uitgedacht en waarom werkt dit bij RMK reclame, waar zit de winst? “Het geheim zit ‘m in een strakke en efficiënte planning. Op uren waarin we tijd en ruimte hebben, werken we voor onze klanten de specials uit. Dat betekent dat de klant in overleg, zijn spullen krijgt binnen een bepaalde termijn. Die is wellicht soms iets langer dan bij een ander bureau, maar dit vangen we op door onze perfecte planning en strakke time management, waardoor alles toch altijd weer ruim op tijd klaar is!. Als een klant bijvoorbeeld een folder wil hebben binnen nu en 6 weken, dan kunnen wij dat efficiënt inplannen in de tijden dat er capaciteit beschikbaar is. Zo kun je goedkoper, maar wel met dezelfde kwaliteit werken.” RMK Reclame klaart al deze klussen met totaal 11 personen. Allemaal met dezelfde instelling, creativiteit en hart voor de zaak. En hart voor de klanten. Die staan op nummer één bij alle RMK-ers. MKB ondernemers blij, RMK blij, René van Gemert blij. Daarbij garandeert hij ook nog eens effectiviteit. In mijn ogen een gevaarlijke stap. “Vind ik helemaal niet! Wij zoeken naar de juiste middelen-media matrix voor de klant. En als je gerichte communicatie inzet en je daarbij totaal hebt ingeleefd in klant en markt is het toch niet moeilijk of gevaarlijk om resultaten toe te zeggen? Sterker nog; als je gericht en op de juiste manier communiceert, dan moet je omzet toch omhoog gaan?”

Statement RMK Reclame staat voor een concept dat staat als een huis. En dat al meer dan 10 jaar. Het geheim van de smid vertelt hij niet. “Het heeft er mee te maken dat ik gestart ben als ondernemer, niet als reclameman. Ondanks de kennis en ervaring die ik had. Ik bekeek het vanuit de andere kant, niet vanuit een reclamebureau.” René dacht mee met zijn klanten en vond een gat in de markt. “MKBers wilden een andere rol van hun adviseur. Geen bureau met hoge overheadkosten, geen onverwachte investeringen, maar vooraf weten waar ze aan toe zijn en vooral een resultaatgerichte reclameaanpak.” RMK Reclame biedt dit in de vorm van een budgetneutraal systeem. “We beginnen vanuit de basis met een vooraf bepaalde prijsstelling. Daarvoor krijgt de klant zijn reclameverlangens en staan wij als bureau voor hem klaar. Waar, wanneer en hoe dan ook. Op die manier krijgt de klant alle diensten en faciliteiten van een groot bureau dat alles in huis heeft; concept, creatie, accountmanagement, dtp en drukwerkbegeleiding.”

Een legaal middel om belagers te voorzien van een blauw hoofd. Letterlijk! Een spuitbus zorgt ervoor dat de belager binnen 2 seconden onder de blauwe verf zit en wanneer hij deze afveegt, blijft hij nog 3 dagen met een blauw hoofd lopen. Heel herkenbaar dus en goed om criminaliteit op te sporen. X- Marker© is bekend uit de media. Dit is als actie tegen zinloos geweld ontwikkeld. En het werkt. Zelfs als de belager zich uit de voeten maakt. Laatst heeft de politie een belager op kunnen sporen door de blauwe vingerafdrukken op zijn auto. Het middel werkt snel, effectief en is absoluut niet giftig. Alleen maar lastig voor de belager.” Weer die relativerende en humorachtige aanpak van René. Een mooi initiatief, één van de velen uit de koker van Van Gemert. Ik kan niet anders concluderen; hij zorgt voor een energieboost vanuit de Esp in Eindhoven. RMK Reclame Esp 220 Postbus 1616 5602 BP Eindhoven Tel: 040 2645 333 Fax: 040 2645 330

Multi-tasking René is een multi-tasker; hij leidt en begeleidt diverse bedrijven, is fanatiek vechtsporter en instructeur. En workaholic. “Ik vind het heerlijk, want ik kan alleen maar multi-tasken.” Hij moet er zelf om lachen. “Voor de buitenwereld ben ik een wervelwind, maar ik vind het geweldig om te doen. Zoveel plannen en ideëen die nog voor me liggen.” René is ook het brein achter de X- Marker©.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

13


Fotografie: Peer Retera (met zijn nieuwe camera!)

Goeie zaken doen met groen!

Sh o ot s

De Klerk is expert op het gebied van interieurbeplanting voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Wij denken verder dan de beplanting alleen. Naast een breed assortiment aan potten, kunnen wij ook in het onderhoud van uw beplanting voorzien. U kunt onze planten kopen, leasen en voor

Voor thuis of op kantoor

beurzen of evenementen ook tijdelijk huren. Bij voorkeur adviseren wij “levende” planten, maar kunnen indien nodig ook kunstplanten leveren.

Uit onderzoek is gebleken dat planten een

Big Bang!

zeer positief effect hebben. Deze effecten zijn: betere luchtkwaliteit, een lager ziekteverzuim en vermindering van stress.

Online bloemenshop

Marconilaan 203

Via onze website www.de-klerkshop.nl kunt u óók online bloemen bestellen.

T 040 244 11 22 I www.de-klerk.nl

5612 HS Eindhoven

Francois Verhoeven en Serge de Warrimont sierden de cover van de laatste Eindhoven Business. De Eindhovensche Business Club was uitgenodigd bij de High Tech Campus en velen leden van de EBC waren getuige van een gezellige BusinessBorrel. Bijgaand ziet u een fotoreportage van deze bijeenkomst van 31 maart jl. Ook lid worden van deze ondernemende Business Club? Voor 150 euro bent u lid tot en met 31 december 2011. Meld u aan op www.pionline.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

15


M et a m o r fo s e

Tekst: Bertie Klaassen Fotografie: Peter van Hout

In alle vroegte nemen we Dolf Koch, de nieuwe eigenaar van Het Stadspaviljoen, op sleeptouw voor een metamorfose bij modezaak Best Business in Winkelcentrum Woensel. We worden vriendelijk ontvangen met een kopje koffie door eigenaar Geraldo Winnik en zijn trouwe medewerkster Franca, die al tien jaar met veel plezier werkt bij Best Business. Na een gezamenlijk bakkie aan de ‘koffietafel’ is het tijd om Dolf in een nieuw jasje te steken!

Best Business in town!

Best Business Terwijl er allerlei kledingstukken worden verzameld, vertelt Geraldo vol enthousiasme over het ontstaan van Best Business Suits & Goods wat op 1 april maar liefst 26 jaar bestaat. “Een soort van uit de hand gelopen 1 april grap”, lacht hij. Mode is hem met de paplepel ingegoten. Zijn ouders hebben jarenlang exclusieve damesmodezaken gerund en hij heeft dit stokje van ze overgenomen en is verder gegaan met een aangepaste formule, waarbij hij zowel dames- als herenmode van een hoogwaardige kwaliteit aanbiedt tegen een betaalbare prijs.

Voor iedereen “Wat uniek is aan Best Business is dat we iedereen compleet kunnen aankleden, in elke stijl voor elke gelegenheid. Van zakenman tot bruidegom, van casual tot de tot in de puntjes verzorgde zakenman. Van schoenen tot stropdas, van sieraden tot kostuum. Best Business kleedt formeel, zakelijk, casual, chique en feestelijk en voert kwalitatieve merken als Humberto, Lagerfeld, Mc Gregor, Daniël Hechter en Pierre Cardin. Naast de diversiteit aan stijlen en merken, biedt deze modezaak tevens de laagst mogelijke prijs en word je goed geadviseerd door kundig en vriendelijk personeel. En dankzij de eigen coupeuseservice is er ook de mogelijkheid tot een kleine aanpassing waar nodig. Als we vragen naar Geraldo’s drijfveer zegt hij: “Wat ik het leukst vind aan het modevak is de technische kant, de inkoop en dus keuze van stoffen en kleuren. Ik adviseer mijn klanten graag bij het samenstellen van een maatkostuum, waarbij we gezamenlijk Lees verder op pagina 18 >

16

Dolf Koch

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

17


M et a m o r fo s e

voller. We willen ons op alle fronten aanpassen aan onze nieuwe uitstraling en voor de kleding betekent dit half chique maar toch vlot. Daarnaast is het zo dat ik personeel heb in verschillende leeftijden en dus moet je daar ook rekening mee houden.”

Favoriete setje

een keuze maken uit vele stoffen van bekende Italiaanse weverijen en persoonlijke details toevoegen.”

Suit Sensation Best Business heeft in Eindhoven drie filialen op de locaties Winkelcentrum Woensel, Demer en Tongelresestraat. Daarnaast runt Geraldo nog vijf filialen buiten Eindhoven onder de naam Suit Sensation, wat staat voor een tijdelijke formule waarbij kostuums tegen een lagere prijs worden aangeboden. “Mijn ambitie is om dit concept verder uit te rollen, mogelijk ook over de grens”, vult hij zelf aan.

Stadspaviljoen en mode Dolf is door zijn huidige functie als eigenaar van Het Stadpaviljoen, dé huiskamer van Eindhoven, enigszins genoodzaakt om zijn kledingkeuze hier op af te stemmen. “Ik vind het belangrijk om representatief over te komen op mijn gasten, maar mijn kleding moet ook vooral ‘hufter-proof’ zijn. Ik loop geregeld de keuken in en wil nog wel eens ergens achter blijven hangen, met een goed pak werkt dat natuurlijk niet. Of als ik mee sta te ‘buffelen’ achter de bar, hangt een stropdas nogal gauw in de spoelbak. Het is

18

voor mij belangrijk om een balans te vinden tussen een stuk uitstraling qua kleding, wat moet aansluiten bij onze nieuwe huisstijl, maar wat tegelijkertijd ook praktisch is om mee te werken.”

Het Stadspaviljoen heeft een nieuw jasje gekregen, dus Dolf wil dat met zijn personeel hetzelfde doen. “Mijn medewerkers lopen momenteel nog in een blouse van de brouwerij en een sloof, maar dit moet stijl-

We vragen Dolf wat zijn favoriete ‘setje’ is. “Ik houd van lichtelijk casual, maar wel netjes. Vaak is dit een nette jeans met een aansluitend overhemd, een sweater eroverheen en mooie schoentjes eronder. Antraciet en donkerblauw zijn klassieke kleuren waar ik me goed in voel.” Dolf is dan ook helemaal in zijn nopjes als hij door Geraldo en Franka wordt aangekleed met een stijlvolle jeans, een net maar sportief overhemd en een stoer leren jack. Als we vragen waar hij zich totaal niet goed in voelt, zegt hij resoluut “ik ben absoluut geen type voor opvallende felle kleuren, ik draag niet graag korte mouwen en met polo’s heb ik helemaal niks.” Op het moment dat hij een felblauwe polo wordt aangereikt, spreekt zijn gezichtsuitdrukking boekdelen……. “Daarnaast ben ik niet zo’n fan van overhemden met die zogenoemde ‘dubbele kragen’. Ik volg eigenlijk nooit klakkeloos de directe mode, maar ben daarin denk ik iets klassieker.”

Goed gevulde kast Dolf vertelt over zijn kledingverzameling. “ Ik denk dat elke man wel ergens ijdel is en ik ben daar één van, althans dat probeer ik te zijn! Ik heb ontzettend heel veel kleren, zeker wel 12 kostuums en meer dan 40 verschillende overhemden. En toch loop ik altijd maar in die twee of drie kledingsets waar ik me lekker in voel.” Geraldo sluit af met een kledingset waar Dolf zich helemaal in kan vinden. Donkerblauwe jeans, sportief gestreept overhemd met een wit linnen jasje. “Dit is nou echt zo’n Eindhoven Culinair setje, helemaal mijn smaak!” (Zie pagina 16.)

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

19


V ro u w i n z a ke n

Tekst & fotografie: PIONmedia

Rode bubbels uit een blikje

Afgelopen winter ontdekte u het misschien al in de populaire après-skibars in wintersportplaatsen: wijn in een blikje. Vino&Fashion*, het ‘Awardwinning Product of the year’ wordt

Vino&Fashion is volgens Cindy-Jane Maes uit Waalre de nieuwe visie op wijn. Een originele variatie van de Italiaanse geest. CindyJane: “Met Vino&Fashion staat er een totaal niewe uitdaging voor de deur. Geen klassieke glazen fles meer, maar een klein, elegant, grappig en verbazingwekkend blikje. Het groen, wit en rood vertegenwoordigen een concept dat op zichzelf staat voor een nieuwe trend. De elegante verpakking prikkelt de nieuwsgierigheid van consumenten. Iedereen die naar het blikje kijkt staat te popelen om de rode, sprankelende en verfrissende wijn op te mogen drinken. En nu breng ik het drankje dus in de Benelux op de markt.” Vino&Fashion mag en kan overal

het de horeca. Na het afronden van mijn school vertrok ik meteen naar Sint Maarten. Ik werd gevraagd om daar te komen werken en ik kon me natuurlijk niets mooiers bedenken. De komst van een orkaan gooide echter roet in het eten. Ik besloot terug te keren naar Nederland.” Eenmaal thuis bleef de drang naar avontuur bij Cindy-Jane kriebelen. Ze pakte opnieuw haar spullen en ging aan de slag in een skigebied in Frankrijk. “Na een geweldige tijd vond ik uiteindelijk toch mijn rust in Nederland. Hier startte ik met het verkopen en organiseren van bruiloften en partijen. Een ideale combinatie van de gezelligheid van de horeca, maar dan op gezette tijden!”

ging van de wijngaard, het ontwerp van het logo en de etiketten, alles wordt even perfect georganiseerd en geregeld.”

gedronken worden. “Of je nu aan de kust bent, in de bergen, op het water, in de hotelkamer, het vliegtuig, in debioscoop of gewoon lekker thuis.”

Italiaanse wijn

is circa 5 jaar. Een speciale coating aan de binnenzijde van het blikje voorkomt interactie met het blikmateriaal, waardoor de kwaliteit van de wijn lang behouden blijft. “En dankzij haar ideale vorm, het lage gewicht en de onbreekbaarheid verloopt het transport van de blikjes zeer efficiënt. Voor de consument misschien wat minder belangrijk, maar voor de organisatie en aanbieders uiteraard een groot voordeel.”

Roots

reeds met succes verkocht in Italië, Japan, Australië, Spanje,

Als jonge meid raakte Cindy-Jane al geïnteresseerd in diverse facetten van de horeca. Die interesse ontstond tijdens een baan in een ijssalon, waar zij op haar zeventiende begon. Als vervolgstudie moest ze de keuze maken tussen de richtingen etaleren/decoreren of de hotelschool. “Uiteindelijk werd

Frankrijk en Zuid Amerika. Cindy-Jane Maes ziet haar kans schoon en brengt de frisse bubbels dit voorjaar in de Benelux op de markt.

20

De frisse bubbels Vino&Fashion zijn afkomstig uit wijngaard Pico Maccario in de Piëmonte. “Deze aaneengesloten wijngaard van 70 hectare is het grootste privé wijngoed van de Piëmonte en in bezit van de broers Pico en Vitaliano Maccario. Zij koesteren de bodem en de heerlijke druiven en hebben een enorme passie voor wijnen. Met een moderne technologie maken zij karaktervolle wijnen. Wat meteen opvalt aan dit bedrijf is het grenzeloze perfectionisme dat door iedereen daar in zich heeft. De verzor-

Vino&Fashion Als het aan Cindy-Jane ligt drinkt voortaan iedereen de lekkere wijn uit het gemakkelijk te hanteren blikje. “Het aluminium blikje is de perfecte verpakking voor consumptie. De wijn is snel op de gewenste temperatuur te brengen en het blikje is 100% recyclebaar. En ook niet onbelangrijk: er zijn minder conserveringsmiddelen en additieven nodig bij de productie. Ook de stabilisatie van de wijn kan beter worden gegarandeerd.” De houdbaarheid van een blikje Vino&Fashion

* Koud serveren bij 8/10° - 200ml. 7,5% vol.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n Cindy-Jane Maes

21


R e p or t a g e

Tekst: Danielle Linders Fotografie: Jeroen van der Wielen

Foto: Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V.

Eindeloze mogelijkheden in charmant klooster Aan de Koenraadlaan 102 A in Eindhoven ligt een prachtig voormalig klooster. Een unieke locatie, die schreeuwt om een mooie bestemming. Dirk Jan Vermeer namens Meeùs Bedrijfshuisvesting B.V. en Pascal van Bree namens Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. bezoeken samen met Eindhoven Business het karakteristieke klooster. “Vooral wat er achter deze deuren schuil gaat, maakt dat dit een gebouw is om verliefd op te worden.”

22

Haar monumentale uitstraling dankt het klooster aan de mooie bouwstijl die in 1953 gerealiseerd werd. Dirk Jan: “Een bijzondere, oude stijl, maar dus toch een relatief jong gebouw! Zoals je ziet heeft de kenmerkende gevel ‘grandeur’, maar wanneer we naar binnen gaan zul je nog veel meer verrassingen ontdekken.” Een imposante entree leidt ons naar een lange gang met hoge plafonds. Pascal: “laten we nog een stukje verder lopen. Hier vinden we mooie, ruime serrekamers, keukenruimtes, een prachtige en volledig geluidsgeïsoleerde kapel met marmeren altaarruimte en originele kansel en de voormalige sacristie. Potentiële huurders krijgen de gelegenheid om deze ruimten volledig naar wens in te richten. Kantoortuinen, een atelier of slaapkamers? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.”

Inspirerende buitenruimte In de serrekamers blijven we even staan om te genieten van het uitzicht over de kloostertuin. Alweer een verbluffende verrassing. De prachtig aangelegde, ommuurde kloostertuin, gelegen op het Zuidwesten, biedt een scala aan mogelijkheden. Dirk Jan: “De buitenruimte beschikt over een overdekte serre, een breed terras en een garage. Verder is er volop ruimte voor groen en recreatie. Dankzij haar diepte is er aan de achterkant van de tuin zelfs gelegenheid om circa 34 parkeerplaatsen te realiseren die grotendeels uit het zicht liggen.” “Op die manier gaat de parkeerfaciliteit niet ten koste van het prachtige uitzicht”, vult Pascal aan.

penhuizen toegang bieden aan bovenliggende verdiepingen. Pascal: “Op de eerste verdieping vinden we dertien voormalige nonnenkamers in oorspronkelijke staat. Kijk maar eens naar de authentieke kenmerken en de boogconstructie.” Dirk Jan: “Deze verdieping biedt ontelbaar veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld het realiseren van kantoorcellen of –tuinen, vergaderkamers of slaapkamers. Bij dit laatste zou je kunnen denken aan een bestemming in de zorg.” Dan stappen we naar buiten op een aantrekkelijk dakterras van. Het uitzicht op de mooie kloostertuin maakt van deze verdieping een bijzonder plaatje.

Verbeelding Scala aan mogelijkheden Dan leiden de makelaars ons naar de hal, waar aan elk uiteinde twee marmeren trap-

De tweede verdieping, een zolderruimte, laat zien wat er gebeurt wanneer je de tussenwanden van de nonnenkamers weghaalt. Lees verder op pagina 25 >

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

23


R e p or t a g e

Bespaar tot 50% aan klassikale lesdagen en verbeter uw slagingskans met 35%. MILES - Managed Integrated Learning Solutions van @The Academy. Inleiding De opleidingsinvestering waarvoor onze opdrachtgevers staan wordt gekenmerkt door enerzijds de kosten voor cursusmateriaal, docent, faciliteiten etc. en anderzijds door het aantal cursusdagen waarin de cursist niet productief is voor de organisatie. De opleidingstijd is fors en vaak is dat een reden om te kijken naar andere oplossingen. De praktijk leert echter dat veel goedwillende en gemotiveerde cursisten toch struikelen wanneer ze zich door middel van alleen zelfstudie de benodigde kennis willen eigen maken. De oplossing De oplossing ligt volgens @The Academy in het combineren van de nieuwste didactische inzichten, moderne leermiddelen als e-learning en Virtual Labs met de vertrouwde klassikale opleiding. Deze combinatie gekoppeld aan een zorgvuldig geselecteerd opleidingsinstrumentarium en doordachte coaching van de cursisten leidt tot een opleidingstraject dat “the best of both worlds” tot een integrale opleidingsmethodiek samensmeedt

Een zee van ruimte ontstaat, compleet met een houten vloer en hoog balkenplafond. Ideaal om te gebruiken als reusachtige kantoortuin of recreatieruimte. Pascal: “De vele kantelramen maken van deze verdieping een lichte en inspirerende ruimte. Op de kapelzolder is zelfs nog de klok van het voormalige klooster te bedienen. Met minimale ingrepen kan deze ruimte worden omgetoverd in bijna alle gewenste bestemmingsmogelijkheden.”

MILES - Managed Integrated Learning Solutions - van @The Academy. Miles karakteristieken • Reductie aan klassikale trainingsdagen. • Klassikale trainingsdagen spitsen zich toe op de complexere onderwerpen, vaardigheidsoefeningen en praktijktips. • Klassikale trainingsdagen worden gescheiden gegeven. Een klassikale module bedraagt in de meeste gevallen 2 dagen achter elkaar. Hierdoor wordt de opname capaciteit van de cursisten niet overbelast. • Detailkennis en achtergrondinformatie is ondergebracht in zelfstudie met behulp van MSPress materiaal en een interactieve webbased E-learning omgeving. • E-mentoring voor al uw technisch inhoudelijke vragen. • Virtual Labs. • Transcender Proefexamens ondersteunen de cursist in de voorbereiding voor het examen. • Homogeniteit van de cursusgroepen is verbeterd door voorbereiding klassikale trainingsdagen en versterkt de effectiviteit van de training. • Examens en herexamen(s) zijn geïntegreerd in het opleidingstraject en leiden tot extra studiemotivatie door het behalen van de examens. • Studieplan en coaching gericht op bevorderen studieritme en duidelijke mijlpalen. • Voortgangsrapportages en pro-actief optreden bij eventuele afwijkingen dragen zorg voor voldoende aandacht en feedback naar cursist en management. • Bewezen slagingspercentage tussen de 80 en 100%.

www.the-academy.nl

Duurzaam & energiezuinig Nadat de zusters van de Maria Ter Engelenorde verhuisden naar elders, werd het pand enkele jaren bewoond door een woon/werkgemeenschap. Zij investeerden in duurzame verbeteringen aan het complex. “Zo hebben de bewoners gewerkt aan isolatie en het aanleggen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. De gemeenschap liet het pand achter in particuliere handen, maar je begrijpt dat een gebouw van deze afmetingen vraagt om een invulling die meer betekent dan het woonplezier van een enkeling”, aldus Dirk Jan.

nieuwe functies. Een zorginstelling bijvoorbeeld, zodat wellicht ouderen uit de wijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Of denk aan de mogelijkheden voor onderwijs of opvang. Maar de zolderverdieping zou ook als studio of atelier in gebruik genomen kunnen worden en de serrekamers als conferentieruimtes. We sluiten niets uit, in dit charmante klooster zijn de mogelijkheden eindeloos.” Wilt u meer weten over deze schitterende locatie? U bent van harte welkom om foto’s, artist impressions en uitgebreide informatie in te zien. Tevens nodigen de makelaars u uit voor een bezichtiging van dit unieke object.

Potentiële partijen Pascal stipt aan dat de eigenaar van het pand graag meedenkt over een nuttige en goede bestemming voor deze unieke locatie. “Niet ondenkbaar is dat meerder partijen hun intrek in het klooster zouden nemen. Wellicht een aantal organisaties die elkaar aanvullen. Vanuit de entree is een gescheiden opgang eenvoudig te realiseren.” Dirk Jan: “Het gebouw is voorstelbaar in tal van

Dirk Jan Vermeer & Pascal van Bree

BOSSERS & FITTERS BEDRIJFSHUISVESTING B.V. Beemdstraat 48 (De Hurk 8742) 5652 AB Eindhoven T. 040 250 70 60 W. www.bossers-fitters.nl

MEEÙS BEDRIJFSHUISVESTING B.V. Beukenlaan 125 5616 VD Eindhoven T. 040 265 96 59 W. www.meeus.com

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

25


R e p or t a g e

Tekst: Silvia Pisters Fotografie & lay-out: Jeroen van der Wielen

We maakten eerder kennis met deze heren als de ‘jongen honden’ van Van Hoof en Van Hoof Produkties (The Youngsters, EB nov. 2006). Tegenwoordig staan Toon van Hoof en Wouter Berkhout naast Harry en Els van Hoof aan het roer van dit gerenommeerde evenementenbureau. Meer ervaren en nog net zo enthousiast over hun vak.

Klaar voor een feestje?!

Van Hoof en Van Hoof Produkties organiseert feesten en evenementen voor particulieren en bedrijven in heel Nederland. In Eindhoven zijn zij onder meer betrokken bij de programmering van het jaarlijks terugkerende sponsorconcert in de Wim van Doorne Muziekkiosk. “Wij prijzen ons gelukkig met een vaste klantenkring, waarmee we een goede band hebben opgebouwd,” vertelt Wouter. Hij voegt toe dat dat grotendeels te danken is aan Harry en Els. “Zij onderhouden ook vaak nog de contacten met deze klanten. Projecten van nieuwe klanten pakken we zelf op. Wij hebben intussen ook ons eigen netwerk kunnen opbouwen en willen dit graag verder uitbreiden.” Toon en Wouter laten weten dat ze klaar zijn voor de toekomst. Beiden hebben ze de kunst kunnen leren binnen het bedrijf. “Nu we het bedrijf met zijn vieren leiden, hebben we ook de huisstijl en website aangepast. Een vernieuwde uitstraling op zijn tijd is goed”, vindt Toon. Er is voor de buitenwereld weinig veranderd: Van Hoof en Van Hoof heeft een goede naam en staat voor kwaliteit. Dat blijft zo, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar achterover kunnen zitten. Dat willen we zeker niet. We willen onze naam ook in de toekomst waar blijven maken.”

Sfeermakers voor elk budget “Als je werkzaam bent in de evenementen-

26

branche is het van belang dat je een sterk gevoel hebt voor sfeer. Ambiance is het allerbelangrijkste op een evenement. Dat heeft niet altijd met geld te maken. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken voor een beperkter budget. Met de juiste decoratie kun je bijvoorbeeld je feest heel goed in je eigen pand geven in plaats van op een externe locatie”, vertelt Toon. Wouter vult aan dat gastheerschap hen in de genen zit. “Je kent dat vast wel van eigen feestjes: omdat je ervoor wilt zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft, kun je soms zelf minder genieten. Wij nemen die taak over. Voor ons is een feest geslaagd als ook de gastheer/-vrouw, de jubilaris of het bruidspaar zorgeloos kan genieten omdat alles perfect verloopt. Om dat voor elkaar te krijgen werken we samen met andere sfeermakers in alle geledingen van het vak, en… voor elk budget. We houden voortdurend contact met hen, maken goede prijsafspraken en komen steeds tot verrassende, artistieke concepten.”

Incentives: eerst zelf proeven De meeste mensen kennen Van Hoof en Van Hoof Produkties van evenementenorganisatie & artiestenbemiddeling. Een minder bekende, maar zeker niet minder belangrijke tak is het organiseren van incentives. Wanneer je samen met je relaties of personeel een (buitenlandse) reis wilt maken, kun je erop vertrouwen dat alles tot in de puntjes verzorgd

is. “We organiseren al jaren incentives en willen daar graag meer bekendheid aan geven”. Ook met incentives gaat dit bedrijf tot het uiterste. “We gaan altijd eerst zelf op inspectie op de uitgekozen locaties. Het kan gebeuren dat we meerdere diners op een avond voorproeven om te kunnen bepalen wat het beste restaurant ter plaatse is”, lacht Wouter. “Dat lijkt misschien luxe, maar wij nemen het heel serieus. Nederland loopt redelijk voorop als het om georganiseerde reizen gaat, maar in het buitenland gaat het er vaak heel anders aan toe. Wij hebben lokale contacten in vrijwel alle landen van Europa, wat onontbeerlijk is voor een volledige organisatie van een incentive. Zo stippelen we de gehele reis vooraf uit. Een door ons georganiseerde incentive begint meestal als het ware bij de voordeur van de opdrachtgever en eindigt daar ook weer. Alles wat daar tussenin zit hebben wij overdacht, georganiseerd en gecheckt. De gasten kunnen onbezorgd op reis.” Het is wel duidelijk: deze heren zijn klaar voor een feestje…! www.vanhoofprodukties.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

27


Loopbaan

De top op elk niveau SMS Intermediair is al vanaf 1990 gespecialiseerd in werving & selectie voor vaste én tijdelijke functies over de volledige breedte van de communicatiebranche. Dat maakt ons tot één van de meest ervaren bureaus binnen Nederland. Voor SMS telt dan ook de lange termijn. We houden uitgebreide gesprekken met kandidaten en met onze opdrachtgevers. Is er sprake van een match, dan brengen we de twee partijen bij elkaar. Deze persoonlijke aanpak kenmerkt SMS Intermediair. Ook bij opdrachtgevers kijken we verder dan gevraagde competenties. Dat betekent dat onze consultants een natuurlijke interesse in mensen koppelen aan vakinhoudelijke kennis. Dit heeft de afgelopen periode geresulteerd in een groot aantal matches, waarvan we u er op deze pagina een aantal uit de regio voorstellen.

De top op elk niveau Scheepens breidt afdeling Account uit Petra Lommers (31) is onlangs bij Scheepens Reclame Adviseurs in Tilburg gaan werken als Account Manager. Op het belangrijke account De Mandemakers Groep was er vraag ontstaan naar een ervaren Account Manager die als sparringpartner voor de klant zou fungeren en uit moest blinken in het geven van presentaties. Scheepens legde de vraag bij SMS Intermediair neer, die op korte termijn een aantal geschikte kandidaten voorstelde. In drie pittige gesprekken met directeuren Ewald Tan, Roel Govers en Stefan van Hulten overtuigde Petra Lommers met haar goede presentatie, ervaring en enthousiasme. Eind maart kon ze starten. SMS Intermediair bemiddelde Petra al eerder succesvol. Na haar studie Marketing Manage-

ment ging ze via SMS bij GPR Communicatiemanagement in Eindhoven werken als Project Manager. Ze had toen al werkervaring opgedaan in de sales en in de begeleiding van drukwerk aan klantzijde. Bij GPR startte ze haar carrière aan bureauzijde en volgde ze de opleiding SRM Marketingcommunicatie A. Ze werkte daar vooral voor lokale Rabobanken. In 2006 ging ze een nieuwe uitdaging aan bij No Tomato in Breda waar ze als Account Manager eerste aanspreekpunt was voor A-klanten als KPN, Cordaid, Volkswagen en Unilever. Ze begeleidde zowel off- als online projecten van A-Z. Bij Scheepens Reclame Adviseurs zal ze in de functie van Account Manager gaan werken op o.a. formules van DMG. Bij een bureau dat meer dan zijn sporen heeft verdiend, professioneel te werk gaat voor mooie merken, zal zij zeker haar plek vinden.

Ronica Lopez (26) is in februari gestart als Projectmanager bij fullservice communicatieadviesbureau david in Veghel. Ronica studeerde Communicatie en Informatiewetenschappen en werkte eerder bij Zelv Identity, Branding & Communication als Communicatiemedewerker. Daar voerde zij ondersteunende advieswerkzaamheden uit en was ze als Projectmanager verantwoordelijk voor het briefen van betrokkenen en het begeleiden van de uitvoering van websites, brochures, mailings en evenementen. Ook hield ze zich bezig met het opstellen en bewaken van planningen en budgetten. Ervaringen die goed van pas komen in haar rol als Projectmanager bij david.

Ronica: ‘Ik begeleid hier kleine, middelgrote en grote projecten voor onder meer ROC de Leijgraaf, Peijnenburg, H2O Plus en FrieslandCampina. Ik ben dagelijks bezig met het begroten, inplannen en begeleiden van positioneringstrajecten, actiematige campagnes en de executie van een groot aantal middelen. Het grootste verschil met mijn vorige baan ligt in de omvang en diversiteit van de projecten die ik begeleid. De grotere omvang van projecten zorgt ervoor dat mijn werk afwisselender en uitdagender is. Ik krijg meer verantwoordelijkheden binnen deze functie en dat vind ik erg fijn. In het team bij david voel ik me erg thuis. Er werken creatieve, gedreven, humorvolle en professionele mensen. Een goede basis voor een leuke werkplek!’ De bemiddeling is via SMS Intermediair tot stand gekomen.

Tijdelijke kracht bij Cragt Marije Riesewijk (30) versterkt tijdelijk het creatieve team van Cragt Communicatie & Creatie in Boxtel. Aangezien een van de Creatief DTP-ers met zwangerschapsverlof ging en er heel veel werk lag, had directeur Frank Maas een probleem. Hij belde SMS Intermediair en binnen twee weken kon Marije aan de slag als parttime Creatief DTP-er. Voor zowel Cragt als Marije een goede, tijdelijke oplossing. Marije is momenteel haar eigen freelancewerkzaamheden aan het opzetten. Onder de naam Design Clinic richt zij zich vooral op bedrijven in de gezondheidszorg waarvoor ze creatieve concepten bedenkt en uitwerkt. Het idee hiervoor ontstond tijdens haar afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven waarvoor ze het concept Verbandgenoten bedacht.

Een project dat het verblijf van kinderen in een ziekenhuis op een leuke en educatieve manier vergemakkelijkt. Voordat Marije besloot om voor zichzelf te beginnen, werkte ze onder meer bij Boost Media in Udenhout en bij Impact Communication Group in Zeist als Conceptueel Ontwerper. Door haar opleidingen richting Grafisch Vormgeving en Communication Design staat zij zowel op conceptueel-, ontwerp- en DTP-vlak haar mannetje. Cragt Communicatie & Creatie in Boxtel werkt al 15 jaar voor klanten in de overheid, semioverheid, food industrie en zakelijke dienstverlening. Een hecht team ontwikkelt dagelijks sterke merken met een eigen verhaal, een onderscheidende visie en een herkenbaar concept. Cragt maakt medewerkers, partners en klanten enthousiast waardoor ze fan en ambassadeur van je merk worden.

Werving en selectie vaste banen • Uitzenden Marketing & Communicatie Marcom Manager Communicatie Adviseur Online Marketeer Product Manager Hoofd Communicatie Brandmanager Content Manager Trade Marketeer PR & Voorlichting PR Manager Tekstschrijver Webredacteur Event Manager Persvoorlichter Reclame & Interactieve Media Account Manager Art Director Copywriter Grafisch Vormgever Creatief DTP'er Webdesigner Traffic Manager Grafimedia Ordermanager Drukwerkinkoper Calculator Planner Hoofd Bedrijfsbureau Sales Manager Packaging Specialist

28

De top op elk niveau David neemt Projectmanager aan

Marketing Manager voor Van Mossel ChrisJan Lammerts (35) is eind maart bij de Van Mossel Groep aan de slag gegaan als Marketing Manager. Van Mossel is de grootste Volkswagen- en Audidealer van Nederland en heeft vestigingen in onder meer Tilburg, Waalwijk, Valkenswaard, Hapert, Weert, Oisterwijk en Utrecht. Omdat de voorgaande Marketing Manager al was vetrokken werd er snel gezocht naar een goede opvolger. Maar waar vind je iemand met ervaring en het liefst natuurlijk ook nog iemand met een overmatige interesse in auto’s? Via reclamebureau Scheepens kwam het autobedrijf met SMS Intermediair in contact. Die

had de perfecte kandidaat in ChrisJan Lammerts. ChrisJan heeft marcom ervaring opgedaan aan zowel bureau- als klantzijde waar hij onder meer een functie als Dealer Communications Specialist bij Mitsubishi had en als Automotive Redacteur een bijdrage leverde aan diverse kranten, bladen en televisieprogramma’s. Automotive is eigenlijk de rode draad in zijn carrière èn zijn passie. De laatste jaren was ChrisJan werkzaam bij Coers en Roest in Arnhem waar hij voor verschillende opdrachtgevers communicatiestrategieën opzette en communicatiemiddelen ontwikkelde. Veel klanten in de automotive had hij daar helaas niet. Bij Van Mossel kan ChrisJan als Marketing Manager zijn werk en hobby weer samenvoegen.

Vacature Account Executive Frans-/Duitstalig Voor internationaal opererende drukkerijen in de regio Zuid Nederland zijn wij op zoek naar Frans- en/of Duitstalige Account Executives. Als Account Executive ga je het commerciële beheer voeren van accounts in de Franstalige of Duitse markten. Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en onderhouden van nieuwe (multinationale) klantrelaties en stemt specifieke wensen af op productieprocessen, gebruikmakend van een helikopterview. Je controleert order- en offerte-informatie op juistheid en volledigheid en volgt alle offertes en orders op gedurende het gehele productieproces. Je bent het dagelijkse aanspreekpunt voor je klanten en een echte troubleshooter. Als Account Executive heb je een commerciële MBO/HBO opleiding en minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de zakelijke dienstverlening. Ervaring in de grafische sector is een pre. Je beschikt over een goed ontwikkelde spreekvaardigheid in het Frans en/of Duits (je hoeft geen native speaker te zijn) en je kunt je goed inleven in de organisatie en cultuur van je internationale klanten. Je beschikt over een enorme gedrevenheid en hebt de ambitie om je commerciële vaardigheden te versterken. Spreekt bovenstaande informatie je aan, kun je goed regelen en coördineren en wil je bovendien graag iets met je kennis van de Franse/Duitse taal doen? Dan is dit de ideale functie voor jou! Neem contact op met Wladimir Manshanden, SMS Intermediair Tel. 040-211 40 75 wladimir@sms-intermediair.nl

Detacheringsprojecten • Interim-management SMS Intermediair Eindhoven T (040) 211 40 75 E eindhoven@sms-intermediair.nl

SMS Intermediair Amsterdam T (020) 404 35 00 E amsterdam@sms-intermediair.nl

SMS Intermediair Rotterdam T (010) 412 39 64 E rotterdam@sms-intermediair.nl

www.sms-intermediair.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

29


R e p or t a g e

Tekst: Cai Vosbeek Fotografie: John Claessens

Thijs Franssen en Evert Fila

Een vreemde eend in de bijt ‘It takes one to know one’, moeten ze bij Ergon hebben gedacht toen ze Evert Fila vroegen om met zijn commerciële achtergrond aan de slag te gaan als arbeidsmarktcoördinator bij Trabajo. Inmiddels is Evert een half jaar aan de gang en zijn bevlogenheid is er niet minder om geworden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en bewustwording zijn

32

moment toen de mogelijkheid zich voordeed om bij Trabajo te gaan werken. Trabajo is een samenwerkingsverband van Ergon en de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt binnen drie maanden terug

Evert: “Mijn visie op de arbeidsmarkt? Iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaamheid. Ik vind dat het bedrijfsleven moet inzien dat duurzaamheid te maken heeft met de manier waarop je met personeel omgaat. Dat het belangrijk is dat je als ondernemer iets teruggeeft aan de maatschappij; oftewel wat het belang is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit betekent dat werkgevers naast het streven naar winst ook rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu en oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Het gaat om een balans tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als voor de samenleving. Deze bewustwording vraagt tijd en soms is een crisis of recessie nodig om te landen en jezelf als ondernemer af te vragen: ‘Wil ik verder zoals ik altijd deed? Hoe sta ik in het leven, hoe wil ik ondernemen? En voer ik een sociaal personeelsbeleid?’

Creatief zijn

sleutelbegrippen in zijn enthousiaste betoog. ”Als ik een fles wijn had gekregen van iedereen die ik aan een baan heb geholpen, zou ik een uitgebreide wijnkelder hebben, en als ik één procent had gekregen van alles waar ik met mijn vingers tussen heb gezeten, zou ik in de quote 500 staan”, zo illustreert Evert zijn kwaliteiten maar ook zijn betrokkenheid bij waar hij mee bezig is. Hij aarzelde geen

People, planet en profit

naar de arbeidsmarkt te leiden. ‘Aan het werk voor werk’, zo luidt hun slogan. Evert Fila werkt als business developer voor Trabajo. Hij verkent de arbeidsmarkt in de regio en brengt in kaart waar (verborgen) vacatures liggen. Daarnaast bereidt hij concepten voor waaraan mensen kunnen worden gekoppeld die bij Trabajo zijn ingeschreven.

Evert: “Het is mijn persoonlijke mening, dat je werkgevers zou moeten verplichten om werknemers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ik zie het als mijn missie om dit onderwerp op een creatieve en constructieve manier voor het voetlicht te brengen.” Creatief ondernemen blijft voor Evert niet beperkt tussen 9 en 5. Het kan ook op zaterdagmorgen langs de lijn van het voetbalveld. “Ik stond laatst naast iemand die bij

Sitel werkt, raak aan de praat en zie meteen mogelijkheden. Op maandagmorgen zit ik dan ook met hun aan tafel om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Sitel is wereldwijd marktleider in Business Process Outsourcing (BPO). Dit is een markt die snel groeit. We zijn nu bezig om een programma op te stellen waarin we mensen van Trabajo opleiden zodat ze straks bij Sitel aan het werk kunnen. Ik grijp niet alleen de kansen die ik zie, ik zoek ze op. Waar het op neer komt is dat je conceptmatig en commercieel moet denken en handelen. Vervolgens maak je de vertaalslag naar de markt. Maar ik merk dat diezelfde markt deze manier van werken niet gewend is van iemand die werkt voor de ‘zachte’ sector.”

vanuit dat we weten hoe de markt over ons denkt, maar klopt dat wel? Wij kunnen veel van hem leren. Vooral dat we niet op de knieën hoeven om werknemers zover te krijgen om met ons in zee te gaan. Het zou andersom moeten zijn. Werkgevers moeten blij zijn dat ze iemand van ons in dienst mogen nemen!” Werkbedrijf Trabajo Rooijakkersstraat 2B 5652 BB EINDHOVEN T. 040 238 7800 F. 040 368 3174 E. info@trabajo.nl W.www.trabajo.nl

Liefde Trabajo heeft de taak om bedrijven voor te lichten en om mee te denken met ondernemers. Maar volgens Evert moet de liefde van twee kanten komen. “Je mag van bedrijven verwachten dat ze een actieve rol spelen en niet passief achterover zitten en wachten totdat ze helemaal geïnformeerd zijn. Ze moeten zelf actief aan de gang en binnen hun bedrijf op zoek gaan naar mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” Thijs Franssen is marketingmanager bij Ergon. Hij luistert geamuseerd als het interview voortrolt. Als ik bij hem informeer wat het voordeel is van iemand als Evert, hoeft hij niet lang na te denken: “Wij gaan er

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

33


H i s tor i e va n

Tekst: Silvia Pisters Fotografie: John Claessens & A.J. Loots Installatietechniek

150 jaar installatietechniek: Van ambacht naar specialisme

Het vak van loodgieter is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. De loodgieter verstond van oudsher de ambacht van het gieten en verwerken van loden pijpen en platen. Later moest een loodgieter daarnaast erkend gas- en waterfitter zijn om zich als zelfstandige te kunnen vestigen.

34

Tegenwoordig heeft het werk niks meer te maken met het echte lood gieten. De vakman van nu moet niet alleen volledige sanitaire voorzieningen aan kunnen leggen, maar ook verstand hebben van moderne installatietechnieken. Leidingwerk en voorzieningen worden steeds

uitgebreider en milieutechnische eisen worden steeds hoger. Bij A.J. Loots Installatietechniek zijn ze in elk geval met hun tijd mee gegaan. Het bedrijf bestaat dit jaar 150 jaar en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame installaties.

“Jan Loots startte in 1860 zijn bedrijf in koper-, lood- en zinkwerk. Van die oude technieken zie je tegenwoordig nauwelijks nog iets terug. Sterker nog, de jongere generatie loodgieters beheerst de techniek niet eens.” En dat is iets wat Louis van Ham enigszins betreurt. De huidige eigenaar is sinds 1974 werkzaam bij het bedrijf en heeft zelf ervaren hoe snel de ontwikkelingen de laatste jaren zijn gegaan.

ze kunnen het amper toepassen. Dat is lastig. Langzaam aan verdwijnt de oudere garde en daarmee dus ook een ambacht. We kampen in onze branche echt met een tekort aan vakmensen.”

Hogere eisen, complexere installaties

“Vroeger kon één loodgieter alles. Dat is nu echt niet meer zo. Ondanks dat we veel met nieuwe technieken en materialen werken,

Aan de andere kant moet Louis toegeven dat specialisatie onvermijdelijk is. “Je moet wel als je als installatiebedrijf je bestaansrecht wilt behouden in een markt waarin duurzame woningbouw en -verbouw steeds belangrijker wordt. De overheid stelt steeds hogere eisen aan

heb je ook nog steeds te maken met koperen leidingen. Met name bij renovatieprojecten waar wij ons mee bezig houden. Jongens van nu kunnen alleen maar knellen en persen. Lassen en solderen hebben ze niet meer geleerd. Als ze van school komen, weten ze veel van installatietechniek, maar

verbruik en uitstoot. Maar ook de mensen zelf willen thuis steeds meer luxe tegen een lagere verbruik. Dat vraagt om nieuwe technieken en installaties die aan al die eisen kunnen voldoen. Met als gevolg dat installaties ook steeds complexer worden.”

Een ambacht verdwijnt

Aardwarmte Een van de nieuwste installatietechnieken op het gebied van duurzame energie is een warmtepompinstallatie. Deze elektrische installatie gebruikt energie uit de aarde. Hiermee kan in de zomer gekoeld worden en in de winter warmte opgewekt worden. “Aardgas raakt een keer op. Elektriciteit zullen we

altijd kunnen blijven opwekken, door de zon of de wind”, licht Louis toe. “Ruim tien jaar geleden hebben wij deze installatie als een van de eerste bij een project in Eersel toegepast. De techniek stond toen nog in de kinderschoenen en er was nog weinig kennis beschikbaar.” Lees verder op pagina 37 >

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

35


H i s tor i e va n

HAALT Ú ALLES UIT UW WEBSITE? VRAAG EEN SITE CHECK AAN: WWW.CTRL-V.NL

Investeren in kennis en kunde Ton van Erve, van wie Louis het bedrijf in 2000 overnam, bevestigt dat het een bewuste keuze is geweest om op dat moment de stap te zetten richting nieuwe technieken. Hij is als adviseur nog steeds nauw betrokken bij het bedrijf. “Meegaan met ontwikkelingen vergt wel wat. Je hebt vakmensen nodig. Je moet investeren in kennis en kunde. Zo heeft de oude garde moeten leren werken met nieuwe materialen, terwijl hun ambachtelijk vakmanschap tegelijkertijd nog steeds onmisbaar is voor ons. Maar ook de jongere generatie moet je blijven bijscholen. Mede daardoor hebben wij de deskundigheid in huis om complexe werktuigbouwkundige installaties volgens de laatste stand van de techniek te ontwerpen en installeren.”

1860 Oprichting Loodgietersbedrijf Jan Loots te Heeze 1926 Verhuizing Loodgietersbedrijf Jan Loots en zn. naar het Wilhelminaplein in Eindhoven 1942 Naamswijziging in Loodgietsersbedrijf A.J. Loots omdat de derde zoon Toon het bedrijf inmiddels had overgenomen 1962 Het bedrijf verhuist binnen Eindhoven naar de Willem Rosestraat 1976 Verkoop aan Ton van Erve omdat geen van de kinderen van Toon het bedrijf wilden overnemen 1999 Verhuizing naar huidige locatie aan de Avignonlaan in Eindhoven 2000 Overname door huidige eigenaar Louis van Ham om dezelfde reden als in 1976

De combinatie van vakkennis en nieuwe technieken is volgens de heren dan ook de garantie voor de toekomst. In Nederland worden naast nieuwbouwprojecten veel oude wijken gerenoveerd zodat ook die huizen weer aan de laatste woon- en energie-eisen voldoen. En dat werk zal iedere twintig, dertig jaar terugkomen.

36

ONLINE MARKETING · WEBDESIGN · WEB APPLICATIONS

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

37


R e p or t a g e

Tekst: Edwin van de Ven Fotografie: John Claessens

‘Blij dat ik het spel weer mag spelen’ Ja, er zullen beste mensen zijn geweest die zich een keer achter de oren hebben gekrabd toen ze hoorden dat hij terug kwam. Hij stond en staat bij leveranciers en collega’s immers te boek als de spreekwoordelijke luis in de pels. En ja, hij is nog altijd net zo gedreven als vroeger. Hij weet het spel der onderhandeling zeker nog te spelen. Want marges, die zijn er om onder druk gezet te worden. Want anders kunnen de aanbiedingen niet (te) scherp zijn. Tegelijkertijd is service nog altijd het sleutelwoord. Een vriendelijke woord, een opgeruimde zaak, een goed advies en altijd een extraatje voor de (trouwe) klanten. Aad Louwers en ’t Drankurgel zijn terug van weggeweest en dat mag de regio weten. Vijf minuten zit ik met Aad aan tafel en het is alsof ik terug ga in de tijd. Druk gebarend naar dan weer het magazijn en dan weer de werkvloer zet hij zijn visie uiteen. Over hoe je door scherp in te kopen volumevoordelen weet te behalen die je dan weer kunt vertalen in aanbiedingen waarvan de concurrenten zeggen dat het niet kan. Over een trouwe klant die binnenkomt met een vuil petje op van een bekend biermerk en vervolgens met een gloednieuwe variant van de concurrent naar buiten gaat. Of het kopje koffie voor de dame op leeftijd die vervolgens haar zoon opdracht geeft om voortaan de bestelling te doen bij ’t Drankurgel. Dus komt de man voortaan vanuit Woensel naar Tongelre omdat zijn moeder het ‘zunne fijne winkel’ vindt. De ogen van Aad glinsteren als hij het vertelt. Eigenlijk zijn woorden overbodig. Hier zit een ondernemer die weer op zijn plek zit.

Terug in de tijd Aad Louwers

38

We gaan even terug in de tijd. Ruim 3,5 jaar geleden stopte Aad Louwers met zijn geliefde Drankurgel. Enerzijds was er het ge-

voel dat de rek er uit was, anderzijds was het tijd om leuke dingen te gaan doen. Toen ook nog eens een projectontwikkelaar aangaf het pand en de grond te willen kopen was de beslissing niet moeilijk. Aad: “Zakelijk gezien was het een goede beslissing, gevoelsmatig had ik het gevoel dat ik mijn personeel en mijn klanten toch een beetje in de steek liet. Het was echter een kans die ik niet kon laten schieten. Alle puzzelstukken leken op zijn plek te vallen.”

Nieuwe kansen Leken, want al snel had Aad het nietsdoen wel gezien. Waren de eerste maanden nog vakantie, uiteindelijk sloeg de verveling toe. Werkte hij vroeger 80 uur per week, van de ene op de andere dag hoefde en moest er niets meer. “Ik kan je zeggen dat je daar als geboren ondernemer niet vrolijk van wordt. Ik was dan ook blij dat zich een nieuwe uitdaging aandiende. Ik hoorde in de wandelgangen namelijk dat de eigenaar van het pand van ’t Drankurgel een huurder zocht. Nou, dat heb ik me geen twee keer

laten zeggen. Binnen afzienbare tijd waren we er uit en kon ik weer van start met datgene wat mij het liefste is: ‘t Drankurgel.”

Oud en vertrouwd Aad trof de zaak in vertrouwde staat aan. De grote afbeelding van het urgel hing nog aan de wand. De waterpartij met terras en de kinderhoek waren nog in tact. Net als de wijnhoek. Een nieuwe, frisse lik verf en ’t Drankurgel kon weer open. “Het was en is alsof ik nooit ben weggeweest. Ik heb mijn leveranciers weer benaderd, heb mijn inkopen gedaan en ben vanaf dag 1 weer gaan draaien. Want, mijn klanten zijn mij ook niet vergeten. Of er dan helemaal niets is veranderd? Ik nodig iedereen uit om te komen kijken of die ‘gekke Louwers’ nog net zo gek is als vroeger. Ik weet in ieder geval het antwoord al…… ’t Drankurgel Tongelresestraat 32 5611 VK Eindhoven Tel. 040 - 2112592

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

39


Ontwikkelen | Maken | Verdienen

R e p or t a g e

Op Westfields Bedrijvenpark wil de gemeente Oirschot u zo goed mogelijk in staat stellen om geld te verdienen. Uw wensen staan centraal, de kavels zijn optimaal, uw kansen ideaal. www.westfields.nl

Híer moet je zijn Dus wat Wimbledon is voor het tennis, Hollywood voor de filmindustrie en Silicon Valley op het gebied van high tech, wordt Westfields voor de maakindustrie: the place to be. Of overdrijf ik nu?

Alhoewel “Een beetje wel”, lacht Caroline Smets, projectmanager van Westfields Bedrijvenpark. “Maar als je het op regionaal, of misschien zelfs nationaal niveau bekijkt, kan je je inderdaad niets beters wensen.” We praten met haar en met accountmanager Nicole Brouwers over dit bedrijvenpark in Oirschot, waarvoor de verkoop van kavels onlangs van start is gegaan.

Bijzondere ligging

Westfields. Hier ga je geld verdienen

“De verkoop van de kavels voor fase 1 is nu gestart”, vertelt Nicole. “Dat gaat om het deel van Westfields tegenover de legerplaats Oirschot, om je een idee te geven waar we over praten. Midden in het groen dus. Westfields ligt straks aan de groene corridor. Die ‘groene ligging’ is zeer apart en heel inspirerend voor de mensen die er gaan werken. Ook de indeling in ‘fields’, in afzonderlijke, besloten velden met hoge groene wallen er omheen geeft Westfields een speciaal karakter. Deze fields refereren aan het kampenlandschap, dat vroeger karakteristiek voor Oirschot was. Kleine stukjes land die door afzonderlijke boeren bewerkt werden.”

Alle zakelijke faciliteiten Verder ligt Westfields Bedrijvenpark straks aan Brainport Avenue, op het kruispunt van de twee snelwegen A58 en de A2, op een steenworp afstand van Eindhoven Airport en hebben ondernemers alle kennis en toeleveranciers die ze ook maar nodig hebben bij de hand. Dus dat alles samen maakt dat West-

fields Bedrijvenpark de plaats bij uitstek is waar productiebedrijven en aanverwanten straks moeten zijn en zich thuisvoelen?

de inritten - afhankelijk van de locatie - zo te situeren dat je geen extra draaicirkel op je perceel hoeft te maken.”

Wat het écht uniek maakt

Toekomstgericht en duurzaam

“Het zijn inderdaad argumenten waar je niet omheen kunt”, antwoordt Caroline Smets. “Maar wat Westfields boven alles zo bijzonder maakt, is dat vanaf het begin de wens van de ondernemers centraal stond, staat en zal blijven staan. Die ondernemer weet het best wat hij nodig heeft om succesvol te zijn. Wij als gemeente Oirschot komen hem daar maximaal in tegemoet. Natuurlijk zijn er wettelijke kaders waar we binnen moeten blijven, maar voor de rest is heel veel bespreekbaar. We houden dus in alles rekening met de toekomstige bewoner van Westfields.”

“Een ander aspect is dat we veel aandacht geven aan duurzaamheid en een aantrekkelijke, visuele uitstraling. Toekomstgerichte energievoorziening, panden bouwen die courant zijn en die op termijn ook verkoopbaar zijn, dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Ook de inrichting met groene wallen draagt bij aan het behoud van de ‘beeldkwaliteit’, waardoor de kavels en panden ook op termijn hun meerwaarde behouden. In dat kader hebben we ook gekozen voor eigen gebruik van het kavel door de ondernemers. Dus geen huur of verhuur, of bouw door projectontwikkelaars.”

Zo maar wat voorbeelden Nicole Brouwers geeft een aantal voorbeelden: “Een ondernemer produceert producten met een lengte van 60 meter. Die moet je kunnen transporteren. Op Westfields kan dat, want we hebben daar met de ontsluiting van het terrein rekening mee gehouden. Er zijn geen obstakels en de wegen zijn breed. Ook de vorm van de kavels kan aangepast worden aan de soort bedrijvigheid. Zo moet een kavel voor 50 tot 85 procent bebouwd worden en is buitenopslag toegestaan. Kom daar maar eens ergens anders om! Vier meter de grond in? Geen probleem. Net als parkeren op het dak. Ook kun je als ondernemer je logistiek straks optimaal invullen, door bijvoorbeeld je productiehal én

Praten kost niets “Bent u ondernemer en bent u benieuwd of Westfields voor u ook de ‘place to be’ zou kunnen zijn, dan komen Nicole of ik graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. En u bent natuurlijk ook van harte welkom bij de gemeente Oirschot”, rondt Caroline af. “We hebben lekkere koffie!”

Meer informatie over Westfields Bedrijvenpark: www.westfields.nl Caroline Smets 0499-583333 of 06-53436788 Nicole Brouwers 0499-583333 of 06-51869597

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

41


R e p or t a g e

Tekst: Tom Brennand Fotografie: John Claessens

Notenboom means Entrepreneurship

Wie is Notenboom? Business School Notenboom is een private instelling voor MBO en HBO opleidingen en biedt via het Erasmus College ook Voortgezet Onderwijs aan. Naast Eindhoven heeft Notenboom ook nog vestigingen in Maastricht en Hilversum. Als erkende onderwijsen kennisinstelling streeft Notenboom naar arbeidsmarktrelevantie in een Europese context. Carina Haumann, directeur vestiging Eindhoven: “Wij bieden MBO opleidingen Marketing Management en Hotelmanagement én HBO opleidingen in Business Administration, International Business management, Hotelmanagement en Event, Leisure & Travelmanagement. Carina Haumann, directeur vestiging Eindhoven: “De kracht van Notenboom is dat wij kwalitatief hoogstaand onderwijs leveren met een korte doorlooptijd zodat studenten sneller aan een carrière kunnen beginnen of kunnen gaan doorstuderen. Door het intensieve programma is het mogelijk om een MBO diploma in twee jaren te behalen en het HBO diploma in drie jaar. Elk studiejaar omvat een stage gericht op de beroepspraktijkvorming waardoor onze studenten al tijdens hun opleiding de aansluiting bij de arbeidsmarkt weten te vinden. Ons onderwijsmodel bestaat uit vier dimensies: de kennisleerlijn ofwel theoretische vorming, businessvaardigheden; beroepspraktijkvorming en studieloopbaan coaching. Ons onder­ wijs­­model is gericht op het verkrijgen van maximale aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit alles vanuit een intensieve persoonlijke begeleiding in een prachtig inspirerend gebouw.”

Een sterk onderwijsmodel door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, carrière georiënteerd, begeleiding voor de studenten, praktijkgericht, midden in het bedrijfsleven, …… De lijst met kenmerken die Business School Notenboom onderscheidt van andere opleidingsinstituten lijkt eindeloos. Maar niet alleen de studenten onderkennen deze voordelen. De bedrijfsgerichte aanpak leidt tot een intensieve samenwerking met MKB bedrijven, zorginstellingen en overheid. Business School Notenboom is druk bezig een ‘footprint’ te creëren waar bedrijvig Nederland niet om heen kan.

42

Samenwerking met het bedrijfsleven Prof. Dr. Dewanand Mahadew, Dean: “Onze business school speelt actief in op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en op de veranderende economie. Eén van onze speerpunten is kenniscirculatie. Dat betekent dat wij continue kennis ontwikkelen en die direct aanbieden aan bedrijven en instellingen, zodat zij hun prestaties kunnen verbeteren. Wij beogen het creatief denken binnen organisaties te bevorderen door het stimuleren van ondernemerschap bij medewerkers. Zo gaan zij veel meer ‘out of the

box’ denken en is de werkgever veel beter in staat om de aanwezige kennis en kunde te kapitaliseren. Zeker het MKB in Nederland kan daar heel effectief gebruik van maken, maar ook grotere organisaties kunnen veel baat hebben bij een samenwerking”.

Innovatievouchers Om de samenwerking tussen hoger onderwijs en het MKB te bevorderen heeft de overheid enkele jaren geleden het fenomeen ‘’innovatievouchers’’ ontwikkeld. Een innovatievoucher is een vergoeding door SenterNovem aan ondernemers voor kennisgeoriënteerde projecten die worden uitgevoerd door een kennisinstelling. Het doel is tot betere bedrijfsresultaten en/of innovatie te komen. De innovatievouchers helpen ondernemers proactief in te spelen op het veranderend economisch klimaat. Afhankelijk van de grootte van de voucher is er sprake van een eigen bijdrage. Dewanand Mahadew: “Bedrijven krijgen zo de mogelijkheid om tegen een geringe investering gebruik te maken van de nieuwste kennis. Voor het project met de innovatievouchers werken wij nauw samen met COCD (Centrum voor Ontwikkelen van Creatief Denken). Indien nodig ondersteunen wij bedrijven ook bij de aanvraag van een innovatievoucher.”

wij dat door coachingtrajecten waarbij de ondernemers om leren gaan met onze nieuwe economie. Macro-economisch gezien was al een verschuiving gaande van een industrie gerelateerde economie naar een community gerichte economie. Door de crisis is die verschuiving verder versneld. Het ‘asset based’ denken, waarbij uiteindelijk steeds meer moest worden geïnvesteerd en de rendementen steeds lager werden, maakt plaats voor communities, ofwel netwerken van gelijkgestemden. In zo’n community ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij kennis en kunde effectiever worden gebruikt. Onze studenten worden betrokken bij onderzoeksprojecten binnen organisaties die direct leiden tot kennisontwikkeling en –overdracht. Daarnaast beschikt Business School Notenboom over de capaciteiten om consultancy projecten uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan projecten gericht op het optimaliseren van bestaande organsaties alsmede projecten gericht op het concipiëren van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. De veranderingen in de economie en de bijbehorende maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ondernemers en managers dat ze zich voortdurend blijven aanpassen en bijscholen. Redenen waarom Life Long Learning een belangrijke peiler is binnen de Business School.”

Maatwerk door coaching Dewanand Mahadew: “Bedrijven die samenwerking met ons zoeken, hebben doorgaans behoefte aan maatwerk. Doordat onze docenten uit het bedrijfsleven afkomstig zijn en er een sterke binding mee hebben, staan wij midden in de praktijk en kunnen wij al onze ervaring en kennis direct aanwenden voor opdrachtgevers. Veelal doen

Business School Notenboom Postbus 307 5600 AH Eindhoven Beukenlaan 145 5616VD Eindhoven T 040 2528040 F 040 2572381 www.notenboom.nl

Carina Haumann & Dewanand Mahadew

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

43


Culinair

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Eindhoven Culinair

‘We are Back’

metamorfose. “Deze meer ruimtelijke opzet werkt niet alleen in het voordeel van culinaire geneugten, ook met het oog op de altijd weer stijgende bezoekersaantallen brengt deze indeling veel voordelen. De infrastructuur verbetert en de eenzijdige looprichting wordt vervangen door een ruimtelijke opzet waarin bezoekers op drie manieren rond kunnen lopen. Met de nieuwe indeling geven we Culinair ook vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid een kwaliteitsimpuls. We verwachten op deze wijze de knelpunten te ondervangen en de grote stroom bezoekers beter te managen. Een leuk detail is dat de grote centrale bar, wordt vervangen door leuke en verrassende barretjes, verspreid over het gehele terrein.”

Entree

Na een korte pauze staat Eindhoven Culinair weer helemaal op de kaart. Met nog meer aandacht voor een hoog culinair niveau, zullen bezoekers gastronomisch en Bourgondisch kunnen genieten tijdens een spetterend Eindhoven Culinair 2010 in het Stadwandelpark. Koen Sanders, verantwoordelijk voor de commerciële organisatie, geeft uitleg over een aantal interessante veranderingen. “We zijn voortdurend in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan

Net als voorgaande jaren hebben euro’s tijdens Eindhoven Culinair geen waarde. Bezoekers betalen hun consumpties met zogenaamde ‘Lempkes’, die aan de kassa of bij de ‘Light Girls’ op het terrein verkrijgbaar zijn. Een grote verandering is dit jaar de dagelijkse entreeheffing voor toegang tot het evenemententerrein. Koen: “Voor tien euro ontvangen bezoekers een dagkaart en zeven euro aan speciale ‘eet- Lempkes’. Effectief betalen de gasten dus slecht drie euro voor een hele dag. Dankzij deze heffing kunnen we de totale faciliteiten dragen. We raden aan om toegangskaarten en Lempkes vooraf via de website van Culinair te bestellen. Dit om drukte en wachtrijen aan de entreekassa’s te voorkomen en vanwege de mogelijkheid om kaarten en Lempkes met een factuur thuisgestuurd te krijgen.” De prijs van een Lempke bedraagt één Euro, prijzen van de gepresenteerde gerechten liggen tussen de drie en twaalf Lempkes.

Extra faciliteiten De lage entree die bezoekers afdragen, wordt gebruikt voor verbeteringen en aankleding van het evenement. “Naast extra faciliteiten, wordt er gecontroleerd op het gebruik van alcohol onder de leeftijd van zestien en onafhankelijke, hoog aangeschreven experts zorgen voor kwaliteitsbewaking van product en dienst. Ook zullen de organisatie om het terrein, de deelnemers en de gasten extra gefaciliteerd worden. We bieden, wederom in samenwerking met Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting, een uitgebreide kinderopvang en een nieuw parkeerplan met een uitgebreid aantal parkeerbegeleiders waarmee we de buurt ontlasten. Voor mensen die op de fiets komen, is er een ruime fietsenstalling.” Samen met van Ganswinkel doet de organisatie dit jaar iets unieks: door gebruik te maken van expertise en logistiek zal Eindhoven Culinair 2010 geheel afvalneutraal zijn. oftewel Eindhoven Culinair produceert geen afval en brangt dus geen schade toe aan de omgeving. We produceren slechts grondstoffen voor hergebruik, onder het mom “afval bestaat niet”. Ook voor design is in editie 2010 speciale aandacht, om ook deze kant van Eindhoven hier te promoten.

Vrienden van Eindhoven Culinair De groep ‘Vrienden van Eindhoven Culinair' stagneert de afgelopen jaren helaas enigszins. Koen legt uit dat juist deze Eindhovense ondernemers en particulieren steeds weer spontaan een vorm van financiële ondersteuning bieden, die voor ieder van hen goed te overzien is. “Voor €500 ontvangen ondernemers van ons een tegenpakket ter waarde van €150. Eigenlijk zou iedere Eindhovense ondernemer die het evenement als

vast ontmoetingspunt in de agenda heeft staan zich bij deze groep moeten aansluiten! Deze mensen zorgen ervoor dat dit mooie evenement kan blijven voortbestaan. Op de website vinden ze de nodige informatie, maar ze kunnen ook een e-mail sturen naar info@eindhovenculinair.com.”

Meer informatie Via de website www.eindhovenculinair.com zal de organisatie haar bezoekers steeds voorzien van up to date informatie. Ook deelnemers en sponsoren komen hier uitgebreid aan bod.

DEELNEMERS 2010: Restaurant Avant Garde Restaurant De Lindenhof Restaurant De Karpendonkse Hoeve Restaurant De Collse Hoeve Chinees Restaurant Mei Wah Ristorante Da Nello Brasserie FlO Restaurant JIU-NU CafféMusetti Restaurant Park & Pluche Stadspaviljoen Restaurant Boon Oesters en Champagne Restaurant Martinus Restaurant Gusto’s Schevelingen Restaurant Thuys Ristorante Ortica Restaurant Sala Thai Restaurant KB 23 Restaurant Luz AGIO CIGARS

nieuwe, meer dan gemiddeld culinaire deelnemers waaronder een aantal sterrenzaken en een ruimere opzet van het terrein.” Zoals de afgelopen zeventien jaar bijna een vanzelfsprekendheid geworden was, staat Eindhoven ook dit Pinksterweekend weer volledig in het teken van culinair genot. Vorig jaar kwam er om organisatorische redenen een kink in de kabel en kon het culinaire festijn niet doorgaan. De organisa-

44

tie heeft echter hard gewerkt en een groot aantal nieuwe deelnemers aangetrokken. Koen Sanders: “Drukte de Bourgondische gezelligheid de laatste jaren het culinaire aspect misschien wat naar de achtergrond, dit jaar is Eindhoven Culinair helemaal culinair verantwoord! Met vertrouwde, maar

ook nieuwe deelnemers waaronder drie sterrenzaken, brengen we de gastronomische invulling van Culinair weer helemaal op peil.”

Ruimtelijke opzet De indeling van het Stadswandelpark ondergaat deze editie van Culinair een kleine

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

45


Culinair

Tekst: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Els Canters & Serpetine Entertainment

Eindhoven Culinair Bossers & Fitters blijft op de kleintjes letten! Na een jaar afwezigheid, prijkt Eindhoven Culinair tijdens het aankomende Pinksterweekend weer op de evenementenkalender van de Lichtstad. De organisatie van het meerdaagse Bourgondische evenement verwacht tussen vrijdag 21 mei en maandag 24 mei weer vele tienduizenden smulpapen – waaronder natuurlijk tout ondernemend Eindhoven e.o. – te mogen verwelkomen in en rondom het Stadswandelpark. Ook tijdens deze zestiende(!) editie van Eindhoven Culinair wordt er natuurlijk weer op de kleintjes gelet. Letterlijk!

De Kinderkamer Naast het bieden van het entertainment, heeft Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting ook de taak op zich genomen om professionele begeleiding voor de kinderen aan te trekken. Voor de tweede maal wordt hierbij gebruik gemaakt van de diensten van het Eindhovense Kindercentrum De Kinderkamer. Fitters: “Iedereen – zeker ondernemend Eindhoven – weet natuurlijk dat de bijnaam van het Stadspaviljoen al decennia lang De Huiskamer van Eindhoven is. Wat is er dan mooier om naast de ‘huiskamer’ nu wederom

Ludieke bijdrage

Marc Fitters: Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting Christine Lubse: Serpentine Entertainment

Terwijl u – uiteraard onder het genot van een goed glas – volop geniet van de meest uiteenlopende culinaire hoogstandjes van niet minder dan vijftien gerenommeerde res-

46

ook De Kinderkamer op hetzelfde evenemententerrein van Eindhoven Culinair te mogen herbergen?” “Het mogelijk maken van het kinderpaviljoen gaat natuurlijk veel verder dan enkel een financiële bijdrage voor eten, drinken, speeltoestellen en de inhuur van entertainers en professionele begeleiders. Zo is het organiseren van een professionele kinderopvang – in verband met verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties - zonder een gecertificeerde organisatie als De Kinderkamer bijvoorbeeld niet eens mogelijk.”

Gerust hart

taurants uit Eindhoven en omgeving, is het goed om te weten dat uw (klein)kinderen dit jaar opnieuw van harte welkom zijn in het speciale kinderpaviljoen, een prachtig initiatief van Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting.

Het unieke concept – dat haar tenten dit jaar letterlijk voor de derde maal opslaat tijdens het culinaire evenement in het Stadswandelpark – wordt opnieuw mogelijk gemaakt door Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting. Marc Fitters: “Enkele jaren geleden werd ons kantoor voor de eerste maal benaderd met de vraag of wij een sponsorpakket af wilden nemen. Natuurlijk wilden wij dat – want Eindhoven Culinair is met afstand het leukste feestje van de stad en Bossers & Fitters toont derhalve als een écht Eindhovens kantoor graag betrokkenheid - maar dan wél in de vorm van een ludieke bijdrage. Ik zag er namelijk niets in om – in ruil voor een sponsorbord of vermelding in een boekje - simpelweg een bedrag op de bankrekening van de organisatie te storten. Gelukkig bleek al snel dat Eindhoven Culinair met de gedachte te spelen om een eigen kinderopvang in het leven te roepen en omdat ik zelf ook kinderen heb, was het idee van het kinderpaviljoen al snel geboren.”

Lubse: “Natuurlijk ontbreken de overbekende luchtkussens en de mogelijkheid tot schminken niet maar wel hebben we dit jaar getracht het programma verder uit te bouwen en te vernieuwen. Zo zullen de kinderen dit jaar voor het eerst gebruik kunnen maken van een spectaculaire hindernisbaan en kunnen de wat oudere jongens zich ook uitleven op een voetbalveldje. Twee professionele sporters zullen onze kleine gasten dit jaar voor het eerst – uiteraard met een gezond competitief element – écht uitdagen om zich te meten met leeftijdsgenootjes.”

Lubse werkt (opnieuw) graag samen met Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting. “Het is prachtig om te zien hoe Marc (Fitters, red.) en Koen (Sanders, red.) nu al jarenlang hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door het aanbieden van een kosteloze professionele kinderopvang. Wij verheugen ons nu dan ook al op het – hopelijk zonnige – Pinksterweekend. Met het kinderpaviljoen hopen wij niet alleen opnieuw vele honderden jongens en meisjes een prachtige en onvergetelijke dag te mogen bieden; wij hopen ook dat de vele vaders en moeders –

meer dan voorheen – met een gerust hart volop kunnen genieten van al het lekkers dat Eindhoven Culinair ook in 2010 weer te bieden heeft!”

Telefonisch bereikbaar Het kinderpaviljoen is op zondag 23 mei en maandag 24 mei tussen 13.00 uur en 20.30 uur geopend. Alle kinderen krijgen bij binnenkomst een prachtig T-shirt – mét daarop het telefoonnummer van de (groot)ouders/verzorgers uitgereikt. Fitters: “Natuurlijk is er een professionele EHBO-post aanwezig in het kinderpaviljoen maar het is uiteraard erg belangrijk dat wij de ouders/verzorgers van de kinderen – in het geval van eventuele calamiteiten – te allen tijde telefonisch kunnen bereiken.” www.eindhovenculinair.nl

Spectaculair Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting heeft opnieuw Serpentine Entertainment uit AalstWaalre in de hand genomen om alles in goede banen te leiden. Het entertainmentbureau van Christine Lubse levert wederom de deskundige entertainers die opnieuw een uitdagend en sportief programma hebben samengesteld.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

47


Culinair

Culinair

Culinair

nagenieten

nagenieten

Wij verwelkomen u graag als gast ook na Eindhoven Culinair* Restaurant Sala Thai Staringstraat 31, Eindhoven tel : 0402434101, info@restaurantsalathai.nl www.restaurantsalathai.nl Thais voor Thuis (catering / take away) Hoogstraat 31, Eindhoven, 0402431619 info@restaurantsalathai.nl www.restaurantsalathai.nl

Een oranje Mai Tai cocktail tijdens het wk voetbal (Zolang Nederland in het toernooi zit)

Bij keuze aspergehoofdgerecht fles aspergewijn nu 20 Euro

Oesters & Champagne Rijnstraat 74 5626 AP Eindhoven Tel. (040) 256 59 91 Info@oestersenchampagne.eu

Brasserie FLO Eindhoven Veld. Montgomerylaan 1 5612 BA EINDHOVEN Tel 040 - 235 82 31 info@floeindhoven.com www.floeindhoven.com

Le chef vous propose “Un bon mariage van kreeft en champagne“ 1 t/m 30 juni 2010

Actie

Life’s too short to drink bad wine!

Aanbieding

Kom culinair nagenieten bij Brasserie FLO; tongstrelende gerechten met luxe ingrediënten en verrassende combinaties met kreeft, champagne en de authentieke Franse keuken.

Restaurant Collse Hoeve Collse Hoefdijk 24 5674 VK Nuenen 040 - 283 81 11 040 - 283 42 55 info@collsehoeve.nl www.collsehoeve.nl

Jiu.nu restaurant | winebar | webshop Willemstraat 9 5611 HA Eindhoven T: 040 202 71 54 M: 06 30 39 48 01 www.jiu.nu e-mail: info@jiu.nu

Actie

Gratis fles champagne bij boeking van een oester,sushi,kaviaar,champagne of pata negra meisje. Aktie periode augustus 2010 t/m okt 2010

Van der Valk Restaurant Martinus Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven 040 - 211 60 33 www.restaurantmartinus.nl

Stadspaviljoen Alb. Thijmlaan 1 5615 EB Eindhoven T +31 (0)40 211 24 91 F +31 (0)40 211 44 68 info@stadspaviljoen.nl www.stadspaviljoen.nl

Welkom op het mooie buitenterras.

Restaurant Da Nello Stratumsedijk 23-A 5611 NA Eindhoven 040 - 213 57 57 www.danello.nl

LUZ restaurant bar Bleekweg 7 5611 EZ Eindhoven 040 - 2940271 info@luz-restaurant-bar.nl www.luz-restaurant-bar.nl

Actie

Culinair Nagenieten bij Ristorante Da Nello Gratis aperitief van het huis (geldig tot en met 30 juni 2010)

Actie

Culinair nagenieten bij Van der Valk Restaurant Martinus: Tot en met de maand juni 2010 is uw overtollige Lempke een kopje koffie waard’.

Restaurant BOON Willemstraat 61 5611 HC Eindhoven t 040-2377393 f 040-2377449 info@restaurantboon.nl www.restaurantboon.nl

Gusto’s Schevelingen Restaurant – Bar Aarle-Rixtelseweg 107 5707 GK Helmond Tel. 0492-382589 www.schevelingen.nl

keuken geopend voor diner van 17.30-21.30 uur zondag gesloten.

Actie

Culinair nagenieten bij Gusto’s Schevelingen: Lunchen met 10% korting tegen inlevering van één overtollig Lempke per couvert (actie loopt tm juni 2010).

48

Actie

Bij een diner voor twee ontvangt u, in de hele maand juni, een 1/2 liter huiswijn naar keuze. Bij mooi weer kunt u in onze tuin dineren!

Hanos Hurksestraat 19-A 5652 AH Eindhoven 040 - 292 52 00 info@hanos.nl www.hanos.nl

Internationale Horeca Groothandel Hanos staat niet alleen garant voor de beste ingrediënten voor de gastronomie. Ook voor professionele, vakmatige ondersteuning en inspiratie is Hanos voor u het juiste adres.

Thuys eten & drinken Stratumseind 31 5611 EN Eindhoven 040 2365805 www.thuyscafe.nl

Thuys voor Thuis: smaakvolle lunch, sfeervol diner of complete partycatering op locatie

Restaurant Park & Pluche Theaterpad 3 5615 EN Eindhoven 040 - 215 62 56 040 - 040 - 215 62 66 parkenpluche@parktheater.nl

Actie Actie

Sunday Supper: 3 gangen e 22,50 Wat maak je menu: Onbeperkt eten voor e 24,50

Bij inlevering van deze bon, ontvangt u een glas Prosecco per persoon bij uw diner. De actieperiode is juni en juli 2010.

Restaurant KB23 Kleine Berg 23 5611JS Eindhoven 040 237 6231 www.restaurantkb23.nl

* Refereer bij u reservering aan deze advertentie “Culinair nagenieten” in Goeie Zaken

Gewoon ongewoon lekker

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

49


N et we r k

Fotografie: Fotoburo Brabant

Het Ondernemers Congres Zuidoost-Brabant 2010 biedt u nieuwe impulsen voor succes Het Ondernemers Congres Zuidoost-Brabant is hét ondernemersevenement van het jaar en staat bol van activiteiten. Op donderdag 27 mei vindt de 6e editie plaats in het Evoluon in Eindhoven. U komt in een hoogwaardig zakennetwerk, wordt geïnspireerd door topondernemers en gemotiveerd door de beste managementcoaches van Nederland. U ontvangt tips en adviezen waarmee u uw bedrijf direct kunt verbeteren en succes kunt boeken, nu en in de toekomst.

Kennis: Nieuws, tips en trends voor ondernemers Inspiratie: Successen, impulsen en motivatie door ondernemers en topcoaches Netwerken: Sparren en contact leggen met collega-ondernemers

Inschrijven Reserveer nu uw plek tussen ondernemers die echt vooruit willen op ondernemerscongres.nl. Schrijf u nu in en ontvang 50 % korting (€ 100 i.p.v. € 200) onder vermelding van de code: CKMED.

Ondernemen anno Morgen Na jaren van groei, waarin de bomen tot aan de hemel leken te groeien, volgde de vlijmscherpe recessie waarbij vrijwel geen enkel bedrijf werd ontzien. Maar 2010 wordt het omslagpunt! Er komt een einde aan een zwarte periode en er kan weer vooruit gekeken worden. Het kaf is van het koren gescheiden en de recessie heeft geleid tot nieuw realisme bij de goed presterende bedrijven. Dit realisme vormt de basis van ‘Ondernemen anno Morgen’. Creativiteit, kwaliteit, duurzaamheid en bewustzijn zijn hierin de sleutelwoorden. Met het Ondernemers Congres brengen wij ondernemers in Zuidoost-Brabant nieuwe impulsen om zichzelf te ontwikkelen en hun bedrijf verder te laten groeien.

Programma Deze dag worden 1.000 ondernemers geïnspireerd door coaches, managementgoeroes en topondernemers, waaronder René Boender, Sjaak Bral, Annemarie van Gaal, Marc Cornelissen, Gerard Kemkers, Wim Backers en Arjen de Koning. Netwerken kan op Business Plaza, de beursvloer van het Ondernemers Congres. Kortom: een dag vol inspiratie, kennis en netwerken.

50

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

51


R e p or t a g e

Tekst: Cai Vosbeek Fotografie: Jeroen van der Wielen

Vollenbroek makelaardij: deskundig en discreet Een

donkergroene

vlag

met

het logo siert al decennialang de voortuin van de statige stadsvilla aan de Parklaan, hartje Eindhoven. Sinds 1974 zetelt hier Vollenbroek BV. Een makelaar die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in de bemiddeling van exclusief onroerend goed. Een kantoor met stijl en klasse en een brede expertise in het topsegment.

Ze lijkt kleiner dan ze in werkelijkheid is door de grote voordeur waarin ze staat: Rine Vollenbroek, makelaar en taxateur van villa’s, landhuizen en landgoederen. Het is een hartelijke, spontane vrouw. Gastvrij leidt ze me rond en laat de presentatiezaal zien waar het huidige woningaanbod is tentoongesteld. De foto’s en brochures met prachtige villa’s liggen overzichtelijk gerangschikt ter inzage. Het klassieke kantoor van Vollenbroek is smaakvol en functioneel ingericht: comfortabele stoelen, huiselijke schemer­lampen, een grote tafel en inderdaad: de koffie wordt gedronken uit Wedg­­wood servies.

Vrouwelijke makelaars Voor veel mensen is een woning meer dan zomaar een stapel stenen. Wanneer ze een huis verkopen, laten ze een stukje persoon­ lijke geschiedenis achter; als ze een huis kopen, wordt het een deel van hun toekomst. En in beide gevallen ligt er een groot gedeelte van hun vermogen. “Een goede makelaar is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze; zowel op het emotionele als het financiële vlak”, aldus Rine Vollenbroek. “Daarom neem ik bij de begeleiding van zowel aan- als verkoop ruim de tijd. Ik hoor dat ook terug van onze cliëntèle. Misschien is dit een van de redenen waarom vrouwelijke makelaars in sommige gevallen beter zijn dan hun mannelijke collega’s. Ze beschikken van nature vaak over meer geduld en empathisch vermogen. Toen ik in 1985 bij mijn broer Hans in de zaak kwam, was ik een van de eerste vrouwen binnen de makelaardij. Het was een echte mannenwereld. Terwijl, zeker in het hogere segment, het dikwijls de vrouwen zijn die woningen bezichtigen, kiezen en beslissen.” Na het overlijden van haar broer enige jaren geleden, heeft Rine de directie geheel op zich genomen van dit alom gerenommeerd makelaarskantoor.

Waarde-advies Of iemand nu een woning wil kopen, verkopen of zich wil oriënteren, Rine Vollenbroek begeleidt het proces van het begin tot aan

52

het einde. “Het gaat vaak over grote bedragen en investeringen maar door mijn jarenlange ervaring weet ik vrij snel wat een villa waard is. Dat is enerzijds fingerspitzengefühl en anderzijds vraagt het natuurlijk ook om specifieke marktkennis. In dit segment kun je niet volstaan met een vooral analytische benadering op basis van perceelgrootte, inhoud en woonoppervlak. Juist aspecten als bouwstijl, architectuur, monumentenstatus, veiligheid en privacy bepalen immers het waardeniveau van het object. En natuurlijk is locatie uiteindelijk alles bepalend en speelt een belangrijke rol bij het waarde-advies.”

Een deel van de cliëntèle van Vollenbroek wil uitsluitend een zogenaamde stilte­ opdracht geven. Deze villa’s en residentiële appartementen worden niet of niet geheel gepubliceerd op internet. Rine Vollenbroek: “Deze villa’s staan niet op het web of in de krant. Dat betekent dat je de verkoop helemaal zelf moet doen met gebruik­making van je eigen netwerk en relaties. Klanten kunnen daarbij op onze volledige vertrouwelijkheid rekenen. Ze weten dat wij hun bezit in alle stilte kunnen verkopen zonder dat er een bord in de tuin aan te pas hoeft te komen.”

Stille verkoop

VOLLENBROEK B.V.

Kantoor Vollenbroek heeft als een van de weinige makelaars jaren geleden besloten om selectief te zijn en een ondergrens vast te stellen. Hun verkoopportefeuille in ZuidoostBrabant bestaat uitsluitend uit eersteklas onroerend goed, gesitueerd op villastand. “De meeste makelaars verkopen huizen in alle prijsklassen. Wij daarentegen zijn gespecialiseerd in de verkoop van exclusieve villa’s, landhuizen, landgoederen en residentiële appartementen.” Volgens Rine Vollenbroek is daardoor de specifieke expertise van het hogere segment groter. “Onze klanten zijn gewend om op een bepaalde manier te worden benaderd. Wij spreken hun taal, zitten als het ware op dezelfde golflengte. Ze waarderen onze persoonlijke aanpak, onze deskundigheid en discretie.”

Makelaars & Taxateurs o.g. Parklaan 48, 5613 BG Eindhoven T 040-244 40 73 F 040-245 69 65 E office@vollenbroekbv.com W www.vollenbroekbv.com

‘Door onze jarenlange specialisatie in de verkoop van exclusieve villa’s, landhuizen, landgoederen en residentiële apparte­ menten, bezit ons kantoor meer dan gemiddelde kennis van exclusief onroerend goed.’

Rine Vollenbroek

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

53


St a m t a fe l

Tekst: Tom Brennand Fotografie: Dré Wouters

(Net) Weg van de Snelweg

De stamtafel staat dit keer op het terras van de Jagershorst bij Leende. Het is een van de eerste mooie lentedagen van dit jaar en voor het merendeel van onze gasten is deze plek direct naast de A2 onbekend terrein. Een ideale plek om je even terug te trekken uit de dagelijkse bezigheden en eens goed na te denken over de beslommeringen van de actualiteit. Dit keer verdiepen Dries Steinmeijer (Korteweg Communicatie), Chris Aelberts (Beursgebouw/OGZ), Michaël Melchior (J&T Autolease), Ronald Snep (Drukkerij Snep) en gastvrouw Sanne Weustink – van Wouwe zich in enkele onderwerpen die het nieuws beheersen.

54

Het rommelt in de Katholieke kerk. Of beter gezegd: er is veel gerommeld. Betekent dit dat het aantal kerkelijk ingestelde mensen versneld afneemt en de groep randkerkelijken toeneemt? Hoe staat de Paus hierin? Ook hij ligt onder vuur, maar geniet als staatshoofd onschendbaarheid. Chris: “Als kind heb ik in Vlaanderen zelf op de kostschool gezeten bij Paters van de Karmelieten orde. Er zijn daar ook dingen gebeurd waar ik zelf in elk geval geen slachtoffer van ben geworden. Als kind van 12 besef je dat niet zo, maar later herinner je je voorvallen waar je vraagtekens bij zet. Waarom waren er bijvoorbeeld plotseling jongens naar huis gestuurd of broeders uit de orde verdwenen? Mijn moeder, inmiddels 93, vertelt dat dat in die tijd heel gewoon was. Het was nu eenmaal zo. Het gebeurde niet alleen binnen de Katholieke kerk, maar ook bij boerengezinnen met de knechten, notarissen, onderwijzers en ga zo maar door. Omdat het nu de kerk betreft, krijgt het extra nadruk. Het draait allemaal om macht en machtsverhoudingen. De zwakkere jongens waren op het internaat natuurlijk de eerste slachtoffers.” Dries: “Deze vorm van misbruik komt over de gehele wereld voor. Maar de Katholieke kerk als instituut reageert niet adequaat. Er zijn ruwweg twee mogelijkheden. Gebruik de commotie om te laten zien dat er het een en ander veranderd is, waardoor je een gebaar kunt maken met positieve gevolgen. Of je houdt vast aan de kleine kern mensen rondom de Paus die het liefste zwijgt over wat er is gebeurd.” Michaël: “De kerk verandert ook te weinig. Mijn zoon is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de 1e communie, maar door de ouderwetse werkwijze, zou de zin bijna overgaan. De kerk zal moeten vernieuwen om meer mensen te trekken. Sanne: “Die ervaring deel ik niet. Iedereen heeft zijn eigen redenen om wel of niet naar de kerk te gaan. Zelf ben ik wel voor de kerk getrouwd, maar dat is meer uit traditie dan uit geloof. Bovendien hebben wij wel te maken met een moderne pastoor met uitspraken als: ‘wierook is beter dan coke’.” Ronald: “Onze generatie gaat anders met de kerk om en die verandering gaat verder doorzetten. Er zijn veel mensen die toch steun vinden bij het geloof zonder dat ze kerkelijk zijn. Tradities binnen de kerk krijgen op een

moderne manier invulling. Kinderen maken nog wel een paasstok, maar geven die ook echt weg aan een ziek of eenzaam persoon. Dat is een andere betrokkenheid en een andere beleving.” Dries: “Door de communicatiemogelijkheden horen we nu veel meer dan voorheen. De Katholieke kerk moet daar op inspelen, maar dat lukt nog niet altijd. Integendeel, de mindere kanten komen steeds sterker naar voren. Een uitspraak van

onze eigen kardinaal ‘Wir haben es nicht gewusst’ wordt breed uitgemeten in de pers. Je zou als kerkelijk leider nooit een vergelijking moeten trekken naar het antisemitisme en het is al helemaal niet slim dat in een televisieprogramma te doen.”Ronald: “Niemand mag zichzelf boven de wet stellen. Ook de Paus niet. Ik geloof niet in onschendbaarheid en iemand die een overtreding begaat moet daarvoor boeten.”

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

55


St a m t a fe l

Van links naar rechts: Michaël Melchior, Sanne Weustink, Ronald Snep en Chris Aelberts Ondernemers van nu verschillen van de ondernemers van weleer. Beslissingen worden sneller genomen en zijn vaak harder. De kijk op zakendoen verandert aanzienlijk. Enerzijds ontstaat er nieuwe maatschappelijke betrokkenheid en de wil iets terug te doen voor de maatschappij, anderzijds is er een groep die geen moeite heeft met het vergaren van bonussen en het uitstellen van betalingen. Chris: “Zoveel is er niet veranderd in de 33 jaar dat ik ondernemer ben. Je moet voor jezelf kiezen, anders red je het gewoon niet. Je eerste opdracht is successen boeken voor je bedrijf. Pas daarna komt maatschappelijke betrokkenheid. De benadering van zakendoen is wel veranderd. Waar vroeger nog van knechten en bedienden sprake was, heb je het nu over medewerkers en collega’s.”Sanne: “Er is dus wel veel veranderd in het werknemerschap. Banen van 9 tot 5 in de dienstverlening maken plaats voor flexibele werktijden. Medewerkers kunnen zelf beter hun tijd verdelen en werken wanneer dat het beste uitkomt. Afstand en tijd zijn van ondergeschikt belang. Thuiswerken is steeds voordeliger en effectiever.” Chris: “35 jaar geleden begon iemand aan een baan om daar tot zijn pensioen te blijven. Tegenwoordig hopt men van de ene naar de andere plek. Als werkgever is het daardoor moeilijker je continuïteit te bewaken. Bovendien heb je tegenwoordig steeds vaker te maken met werkende vrou-

56

wen. Op zich is daar niets mis mee, want in de meeste gevallen presteren ze veel beter dan hun mannelijke collega’s. Het probleem is wel dat ze kinderen krijgen en vervolgens parttime gaan werken. In sommige functies kan dat prima, maar in zeker zo veel gevallen is dat een extra probleem voor werkgevers. Full timers werken over, part timers werken part time omdat ze op een bepaald tijdstip elders moeten zijn. Dat kan de productiviteit behoorlijk belemmeren.” Dries: “Thuis werken met een flexibele arbeidstijdinvulling is een oplossing die alleen werkt in dienstverlenende functies in een werkomgeving die dat toestaat.” Ronald: In een kleine organisatie die ook buiten reguliere kantoortijd doordraait, heb je absoluut full timers nodig die niet worden afgeleid door privésituaties met baby’s, afhaaltijden van kinderdagverblijven, enzovoort. Flexibiliteit is mooi, maar als het niet haalbaar is, moet je toch een andere keuze maken. Dat kan ook een issue zijn in sollicitatieprocedures.” In het ED stond een artikel over de salarissen van regionale topmensen. Die zijn ondanks de economische crisis gelijk gebleven of nauwelijks gedaald. Heeft men dan niets geleerd? En hoe zit het met de verantwoording naar de maatschappij? Wat vinden we van de regeling dat 'onterechte' uitkeringen van bonussen tot 5 jaar terug kunnen worden teruggevraagd?

Michaël: “Managers en CEO’s werden teveel afgerekend op resultaten over de korte termijn, terwijl het effect van hun beleid in de meeste gevallen pas na drie tot vijf jaar zichtbaar wordt. Dat heeft er toe geleid dat men de gelegenheid kreeg om snel veel geld te verdienen en het bedrijfsleven met de vraag bleef zitten hoe dat geld weer terug te verdienen.” Dries: “Het uitkeren van bonussen is op zichzelf niet verkeerd. Het is een stimulans die de productiviteit verhoogt. Door de crisis zijn we nu anders tegen die bonussen gaan aankijken. Het gaat nu veel meer om het juiste moment om een bonus te verzilveren. Een bedrijf moet zich veel meer focussen op de langere termijn en een strategie uitstippelen waarmee investeringen in productontwikkeling, marketing en ook in mensen worden terugverdiend over een bepaalde periode. Dan kun je veel beter beoordelen of een hoog salaris of een bonus wel terecht is en of de organisatie zich heeft weten te versterken door degene die recht denkt te hebben op die bonus.” Sanne:”Ik wil daar de kanttekening bij maken dat een bonus in verhouding moet staan tot het vaste salaris en tot de prestatie. Vier of vijf keer een jaarsalaris, zoals we dat bij bankiers hebben gezien, staat buiten proporties. In de nieuwe situatie gaan we in ieder geval al een heel eind terug naar een gezondere verhouding.” Dries: “En als we naar de Balkenende norm kijken, moet ik vaststellen

dat ik niet kan bepalen wat een ziekenhuisdirec­ teur zou mogen verdienen. Maar ik vind het wel goed dat overheidsgerelateerde functies gekoppeld zijn aan een norm.” Investeerders: veel geschreeuw en weinig wol. Informal investors, bedrijven, instellingen, enzovoort zijn erg enthousiast over nieuwe zakelijke initiatieven en innovaties, maar plotseling erg terughoudend als er om investeringen wordt gevraagd. 'Put your money where your mouth is' is een oude kreet die geldzoekers meer dan ooit willen gebruiken. Hoeveel goede business ideeën hebben het daardoor niet gehaald? Ronald: “Dat klinkt bekend. We hebben onlangs nog een voorbeeld gehad van een bedrijf dat auto’s kan ombouwen tot elektrische auto’s. Er zijn al orders, maar de betreffende ondernemers krijgen geen financiering. Welke machten spelen hier een rol?” Dries: “Je moet allereerst een onderscheid maken tussen enerzijds informal investers waarvan er toch nog een aantal actief zijn, en anderzijds de banken die veel minder actief zijn dan enkele jaren geleden. Bankiers zijn nu veel meer ingericht op indekken van mogelijke risico’s, hoewel het toch onbegrijpelijk is dat zelfs voor zeer duidelijk succesrijke concepten geen financiering te regelen is. Er is namelijk geld genoeg in Nederland. En dat is jammer, want zo kunnen inderdaad kansrijke initiatie-

ven verloren gaan. Maar ik ben er van overtuigd dat voor een goed businessplan altijd geld te vinden is.”Chris: “De financiering is een wezenlijk onderdeel van een businessplan. Ook ik denk dat een goed plan de financiële steun krijgt die het verdient. Maar aan de andere kant merk ik in de praktijk dat niet alleen de banken terughoudend zijn , maar ook een grote groep informal investors die voorheen veel sneller bereid waren om te participeren in projecten en concepten. Durfkapitalisten durven niet meer zo veel.” Sanne: “Initiatieven als Dragon’s Den zijn wel stimulerend, maar vooral gericht op commercie en amusement. Ondernemend Nederland is daar niet echt mee geholpen.” Uit onderzoek van het ED op straat blijkt dat jongeren nauwelijks weten wat Twitter is, terwijl marketeers toch inzetten op de kracht van dit medium. Is Twitter alleen voor ouderen, of lopen de ouderen (vanaf +/- 35) dit keer voorop? Deskundigen waarschuwen overigens voor de mix zakelijk/prive gebruik van Twitter door de koppeling met websites. Het is bv niet zo handig als op je website een tweet verschijnt als 'ik heb mij weer verslapen' of 'het is mooi weer vandaag, dus ik neem vrij'. Hoe en waarvoor gebruiken we Twitter? Dries: “Verbazend! Hoe representatief is dat onderzoek dan? We hebben het over de werknemers van de toekomst die steeds

meer op een snellere en meer directe manier communiceren. Twitter past uitstekend in dat patroon. Mensen willen de hele dag door communiceren, hun mening geven en anderen laten weten wat ze aan het doen zijn. Daarom is dit juist een medium voor jongeren en is het terecht dat marketeers zich daar mee bezig houden.” Sanne: “De impact van allerlei internetkanalen is gigantisch. Uit de cijfers blijkt dat social networks het goed doen. Facebook had in maart zelfs meer bezoekers dan Google. Zelf Twitter ik nog niet, maar ik verdiep mij wel in deze communicatiemogelijkheden om er eventueel in mijn werk voordelen mee te behalen.”Ronald: “Pas wel heel goed op wat je rondtwittert. Iedereen kan lezen wat je intikt en een privébericht kan ook zakelijk gevolgen hebben. “ Chris: “Ik verbaas mij over het succes dat via internet wordt geboekt. Zelf geloof ik er niet zo in, maar de dagelijkse praktijk confronteert mij toch met de mogelijkheden en de resultaten. Ik geeft het niet graag toe, maar internet biedt in de toekomst nieuwe wegen al blijf ik er van overtuigd dat gewoon met papier werken nog steeds het meest effectief is. LinkedIn en Facebook winnen terrein, maar Twitter zie ik niet zitten.” Michaël: “Het is zaak om heel goed na te denken over wat je twittert. Extra zakelijk succes lijkt dan zeker niet uitgesloten en misschien zelfs voor de hand te liggen.”

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

57


I m p re s s i e

Tekst en fotografie: Alexander Holterman

Van der Valk Toucan Sportcenter ontwikkelt zich steeds meer tot wellness- en healthcenter steeds bredere samenwerking met professionals op het gebied van beauty, welzijn en gezondheid

WELKOM IN ONS GASTVRIJ RECREATIEEN CONGRESHOTEL 272 LUXE HOTELKAMERS HOTELKAMERS Hotel Eindhoven beschikt over over 271 272 hotelkamers, hotelkamers, waaronder waaronder standaard-, standaard-, luxeluxe- en en 271 suites, businesssuite businesssuite en en penthouse penthouse suites. suites. Alle Alle kamers kamers zijn zijn comfortabel comfortabel ingericht ingericht en en van van alle alle torenkamers, junior suites, voorzien. In In onze onze sfeervolle sfeervolle Havana Havana Bar Bar kunt kunt uu genieten genieten van van een een heerlijk heerlijk drankje. drankje. gemakken voorzien. EvENTS, CONGRESSEN & FEESTEN Voor voor iedere gelegenheid heeft Hotel Hotel Eindhoven Eindhoven FLEXIBELE PARTNER BIJ EVENTS, maat. Onze Onze vernieuwde vernieuwde zalen zalen zijn zijn voorzien voorzien van van alle alle moderne moderne faciliteiten faciliteiten zoals zoals airco, airco, wireless wireless internet internet een zaal op maat. visuele hulpmiddelen. hulpmiddelen. en de gewenste audio visuele vernieuwde sportcentrum sportcentrum is is voorzien voorzien van van een een verwarmd verwarmd binnenbinnenPROFESSIONEEL SPORTCENTRUM Ons geheel vernieuwde zwembad met daaromheen een gezellig binnen- en buitenterras. Er is een tennisbaan en een professioneel fitness- en zonnecentrum.

58

Het Toucan Sportcenter heeft het laatste jaar binnen haar deuren succesvolle samenwerkingen gestart op het gebied van beauty, personal training en fysiotherapie. Binnenkort verwachten we een samenwerking te kunnen starten met voedingsdeskundigen. Bibi en Riette, leggen uit wat de grote voordelen zijn. â&#x20AC;&#x153;Volgens statistieken van de international Health en Fitness Association krijgen 75% van de mensen die trainen, niet de resultaten die ze willen. Van de 25 % die wel resultaten krijgt werkt 90 % met een personal trainer. De verklaring is eenvoudig; Wanneer iemand een personal trainer in de arm

neemt, trainen ze regelmatig, krijgt men adviezen, support en richtlijnen en er is iemand die over hun schouders meekijkt. Personal trainers zorgen voor variatie, veiligheid en effectiviteit, ongeacht de leeftijd, doelstelling of het niveau van de sporter. Daarnaast kan door deze uitbreiding van diensten ook de revaliderende sporter de benodigde professionele begeleiding krijgen. Gezamenlijk leveren we een bijdrage aan het totale welbevinden van de persoon (lekker in je vel zitten).â&#x20AC;?

Sporten voor je plezier Doordat je op verschillende gebieden ge-

coacht wordt tijdens het sporten,'wellnessen' of revalideren en snel resultaten ziet, heb je plezier in de oefeningen en dat maakt dat je weer graag komt. De kleinschalige, gezellige en professionele totaal aanpak verhoogt het plezier en levert een bijdrage aan uw gemotiveerde aanpak.

Voor meer informatie: Van der Valk Toucan Sportcenter Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven Tel. 040-2124625 sportcenter@eindhoven.valk.com

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n Aalsterweg 322 5644 5644 EindhovenTel: Tel: 2116033 Fax:(0)40 +31 2125205 (0)40 2125205 sales@eindhoven.valk.com www.valk.com Aalsterweg 322 RLRL Eindhoven +31+31 (0)40(0)40 2116033 Fax: +31 www.restaurantmartinus.nl www.valk.com/eindhoven

59


Z a ke n p r a at

HANOS bestaat 35 jaar

HANOS, de groothandel in horecabenodigdheden, bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren met haar klanten worden het hele jaar speciale activiteiten en acties gehouden. Klapstuk van de festiviteiten is de breeklotenactie die in mei in diverse vestigingen plaatsvindt. Alle klanten van HANOS die in mei voor minimaal 150 euro boodschappen doen in één van de vijftien zelfbedieningsvestigingen, ontvangen bij de kassa een breeklot. Met dit lot hebben ze 50 procent kans op een prijs, die varieert van een pakje thee tot een koffiemachine of loungeset. De mensen die buiten de prijzen vallen, maken kans op de hoofdprijs: een Chevrolet Spark. Hun lot bevat een code die misschien wel recht geeft op die nieuwe auto. Met deze en de andere feestelijke acties wil HANOS haar klanten bedanken . Mede dankzij hun vertrouwen is HANOS geworden wat het nu is: een internationaal opererende horecagroothandel die kwaliteit en exclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

Co l u m n

Maffe Marathon Tijdens de Maffe Marathon in de Amsterdamse Bijenkorf werd een ver-warde tasjesdief die met een groot mes dreigde door de politie in zijn been geschoten en vervolgens gearresteerd.

Hans van d

Fotografie

en Oord

: Jeroen va

n der Wiele

n

Met de bekende roodwitte linten werd de plaatsdelict afgezet met veel politie en beveiligingsmensen erom heen. Niet direct een uitnodigende sfeer voor een leuk winkeluitje! Volgens het Parool lieten de aanwezige kooplustige dames zich absoluut niet ontmoedigen door deze naargeestige sfeer; zij gingen gewoon door met graaien. Met hun ruggen tegen de afzetting blijven zij gefocust op het scoren van zoveel mogelijk leuke hebbedingetjes. Dit voorval doet mij denken aan wat mij overkomen is tijdens mijn deelname aan de Eindhovense halve marathon in oktober 2008. Ik had me hierop voorbereid door wekelijks twee keer met een groepje beginnende lopers onder begeleiding te oefenen. Langzaam opbouwend, u kent het wel via intervaltraining naar een duurloop. En.. het werkte. Op een gegeven moment liep ik zonder probleem één uur aan een stuk met een tempo van zo'n 10 kilometer per uur. Mijn vrouw verklaarde mij echter voor gek. ‘Lopen vond je altijd hartstikke saai en stom en nu moet meneer zo nodig gaan joggen!’ Maar goed, ook zij moest erkennen dat ik er toch plezier in had. Zeker toen zij mij de ten miles (toch zo'n 16 kilometer) zag uitlopen op de Eindhovense atletiekbaan.

Lampenlicht.nl verhuist naar nieuwe locatie

Naamsbekendheid is een voorwaarde voor succes. Wij weten dit als geen ander. Als specialist in belettering en promotie helpen wij uw bedrijf gezicht te geven. Wij vertalen uw wensen naar creatieve ontwerpen en oplossingen. Bij ArtinSign en ArtinWear+ vindt u alles onder één dak: van gevelreclame tot bedrijfskleding en van carwrapping tot relatiegeschenken.

Lamp en Licht, een internetwinkel in verlichtingsartikelen, groeit en bloeit! Door de aantrekkelijke, overzichtelijke website en het uitgebreide, gunstig geprijsde assortiment groeide de webwinkel zo snel dat moest worden uitgeweken naar een nieuwe locatie. Zelfs in deze economisch moeilijke tijden bleken geschikte bedrijfsgebouwen echter niet voor het oprapen te liggen. De keuze is uiteindelijk gevallen op een aantrekkelijk bedrijfspand op het representatieve bedrijventerrein van Valkenswaard. Het nieuwe onderkomen van het succesvolle internetbedrijf met 15 enthousiaste medewerkers heeft maar liefst 500m2 kantoor en 2000m2 magazijn ter beschikking en is hiermee ruim zeven keer zo groot als het oude. Bovendien zijn er op de nieuwe locatie ook nog eens interessante uitbreidingsmogelijkheden. Door de nieuwe locatie en de uitgebreide automatisering met SAP is Lamp en Licht klaar voor de toekomst en verdere groei.

Vol goede moed schreef ik me in voor de halve marathon. Maar helaas steeg de warmte mij letterlijk naar het hoofd. Ik had niet gedronken (want dit zou maar klotsen in mijn buik...). Na 10 km ging ik onderuit ergens in Woensel Noord. Ik lag volkomen apathisch op de grond en voor ik het wist stonden er twee ambulancebroeders om me heen. Intussen ging de marathon gewoon door en veel ‘loopmaatjes’ waarmee ik had getraind liepen gewoon door terwijl ze mij op straat zagen liggen, zo gefocust waren zij op een goede eindtijd. Slechts een vriend, Edwin, stopte om te informeren hoe het met mij ging ‘Gaat ie dood?’ en ‘Zal ik in de ambulance meerijden?’ Nee zei ik, ga jij maar lopen. In het ziekenhuis was de conclusie: volkomen gedehydrateerd. Na enkele zakken vocht kon ik weer naar huis, met mijn vrouw die toch wel zo lief was om me op te halen (waarbij ik natuurlijk wel baalde dat haar voorgevoel bewaarheid was geworden). s’ Avonds stond ik weer tussen mijn loopmaten op het Stratumseind met een biertje na te praten. Ze hadden me inderdaad zien liggen, maar ook gezien dat er professionele hulp aanwezig was. Stoppen om te kijken hoe het met me was, was niet in hen opgekomen. De ervaring dat mensen zo geobsedeerd en monomaan bezig kunnen zijn met het neerzetten van een goede eindtijd, scoren van koopjes of whatever en helemaal geen oog hebben voor de omgeving, heeft mij wel aan het denken gezet. De Bijenkorf had geen betere slogan kunnen bedenken voor haar koopactie: inderdaad Maffe Marathon! drs. Hans van den Oord voorzitter Stadssociëteit Transmissie

Artin. Laat zien wie je bent! g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n De Witbogt 16 | Eindhoven | Telefoon: (040) 291 80 80 | www.artinsign.nl | www.artinwearplus.nl

61


K u n s t & z a ke n

Omdat ze zo mooi zijn Lieten wij u in de vorige editie kennis maken met de galerij der Groten by Donkersloot. Op veler verzoek laten wij een aantal kopstukken nog een keer de revue passeren. Gewoon, omdat de portretten zo mooi zijn. Maar ook om u er op te wijzen dat ook u geportretteerd kunt worden door Peter Donkersloot. Na het overweldigende succes van deze actie kregen zowel Holland Art Gal-

lery als Peter de vraag of hij ook op aanvraag mensen en/of hun dierbaren in de voor hem zo kenmerkende stijl wilde vastleggen op het doek. Vanzelfsprekend wil zowel Freek Meerhoff van Holland Art Gallery als Peter Donkersloot hier gehoor aan geven. Een telefoontje of mailtje naar Holland Art Gallery volstaat om toe te treden door deze illustere eregalerij.

Hoofdkantoor Holland Art Group B.V. Hastelweg 234 5652 CM Eindhoven Holland Art Gallery Eindhoven Leolux Design Center Meubelboulevard Ekkersrijt 4040 5692 DA Son/Eindhoven Holland Art Gallery Eindhoven De Bijenkorf â&#x20AC;&#x201C; 2e etage Piazza 1 5611 AE Eindhoven Gallery M Hastelweg 234 5652 CM Eindhoven Holland Art Gallery Rotterdam De Bijenkorf â&#x20AC;&#x201C; 3e etage Coolsingel 105 3012 AG Rotterdam Voor exposities en openingstijden kijk op www.hag.nl

62

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

63


R e p or t a g e

Fotografie: Jeroen van der Wielen

Nieuwe aanpak ING Private Banking houdt vinger aan de pols

Turbulente tijden vragen om actief vermogensbeheer

“Vooral de mensen die een eigen zaak hebben, en nog bezig zijn vermogen op te bouwen, kunnen het zich daarom niet permitteren om passief te blijven. Maar dat geldt ook voor degenen die al een vermogen hebben opgebouwd waar ze nu van kunnen leven. Ze moeten constant alert blijven op hun vermogensopbouw, anders lopen ze achter de feiten aan.” Professionele ondersteuning en persoonlijke aandacht zijn daarbij onmisbaar. Dat is dan ook precies waar Van der Pas en zijn collega’s bij ING Private Banking volop mee bezig zijn.

Behoud en groei van vermogen

van der Pas, Directeur Private Banking Rayon Eindhoven Venlo: “Nieuwe fiscale regels,

Private Banking gaat bij de ING niet alleen over beleggen. De ING adviseert over alles wat te maken heeft met het behoud en de groei van vermogen, en met de overdracht naar volgende generaties, zegt Stefan te Raaij, Private Banker “Hierbij draait het om vragen als: welk deel van mijn geld laat ik in mijn BV zitten en welk deel neem ik privé? Hoe en wanneer draag ik mijn vermogen over aan mijn kinderen? Wat is fiscaal het gunstigst? Hoe ga ik om met de veranderingen op het gebied van pensioenopbouw?” Van der Pas en Te Raaij zien dat op deze terreinen de behoefte aan deskundige ondersteuning groter is dan ooit. Want zeker op het gebied van pensioenen en AOW gaan de ontwikkelingen hard. En niet de goede kant op, zegt Private Banker Mark Tigelaar: “Vermogensopbouw is niet alleen hard nodig, het wordt ook lastiger. Mensen leven langer. De tijd om vermogen op te bouwen wordt korter, terwijl dat vermogen wel langer moet meegaan. Het opbouwen van vermogen wordt steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. Dat vereist een actief beheer. Je kunt het je tegenwoordig niet meer permitteren om een vermogensplan te maken en dat over pakweg vijf jaar weer eens te herijken. Daar gaan de ontwikkelingen nu te snel voor.”

veranderingen in het erf- en schenkingsrecht, nieuwe wetgeving die voor ondernemers een

Een nieuwe kijk op risico

Het is lente en dat maakt mensen enthousiast. Dit enthousiasme is ook te bespeuren bij de 5 Eindhovense bankiers van ING Private Banking. Niet alleen omdat het lente is maar vooral omdat zij het leuk vinden om cliënten optimaal te bedienen en hen te helpen met het vinden van oplossingen die passen bij de persoonlijke situatie van de cliënt. “Er komt nu zo veel op ons af, dat de tijd dat je naar je vermogen geen omkijken had, voorgoed voorbij is,” zegt Peter

groot verschil maakt of zij hun pensioen in hun onderneming of in privé opbouwen, het vraagt allemaal om aandacht. En dan heeft de financiële en economische crisis ook nog eens een forse deuk in veel vermogens geslagen en nieuwe onzekerheden voortgebracht.”

64

vlnr. Martijn Welten, Marcel van der Veer, Peter van der Pas, Stefan te Raaij en Mark Tigelaar

Behalve deze ontwikkelingen heeft ook de financiële crisis het gevolg gehad dat mensen anders tegen hun vermogen en hun vermogensopbouw aankijken. Mensen hebben soms een fors deel van hun vermogen, waar zij in veel gevallen een leven lang hard

voor hebben gewerkt, zien verdampen. Het vertrouwen in vermogensbeheerders en het enthousiasme voor beleggen heeft daardoor een gevoelige knauw gekregen. Toch constateert Portfoliomanager Marcel van der Veer dat veel klanten onder alle koersdalingen vrij nuchter zijn gebleven: “Mensen realiseren zich terdege dat dat kan gebeuren. Veel van hen zaten er ook niet in voor de korte termijn en kunnen dus nog veel goedmaken als de markten zich herstellen. Wat wel is veranderd is dat mensen anders zijn gaan kijken naar het risico dat zij lopen met beleggen. Wij vragen onze nieuwe klanten altijd hoe ze zouden reageren op een forse koersval, bijvoorbeeld van 50 procent. Zij geven aan dat ze die vraag nu anders zouden beantwoorden dan drie jaar geleden.”

Meer betrokkenheid en minder complexiteit De ING heeft haar dienstverlening aan Private Banking-klanten opnieuw tegen het licht gehouden. Een ontwikkeling die al werd ingezet voordat eind 2008 de volle omvang van de crisis zichtbaar werd. “Wij merken duidelijk dat onze klanten meer betrokkenheid en minder complexiteit van ons verwachten,” aldus Van der Pas. “Back to basics, dus. Minder complexiteit betekent een eenduidige tariefsstructuur. Onze klanten betalen een vast bedrag per jaar. En meer betrokkenheid betekent dat we nog meer zijn gaan communiceren met onze klanten, bijvoorbeeld door bijeenkomsten over bedrijfsoverdracht, financiële adviesavonden en recent in kasteel Heeze tijdens een beleggingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en hoog gewaardeerd. We bouwen aan een hechte relatie en maken een totaalbeeld van wat iemand echt met zijn vermogen wil en kan. Juist nu wordt het zeer gewaardeerd als je zichtbaar en toegankelijk bent.” Daarvoor is deskundigheid nodig. Bij de ING is die gebundeld in het ING Investment Office. Het ING Investment Office werkt aan een eenduidige visie op beleggen. De specialisten van ING Portfoliomanagement zorgen er vervolgens voor dat deze visie vertaald wordt in kwalitatief hoogwaardig advies voor beleggingsportefeuilles die zijn

Peter van der Pas verzorgt vanaf editie 3 een column over beleggen.

afgestemd op de wensen van de relatie. Dat dit advies hoogwaardig is, blijkt ook uit de resultaten: van de 5 beleggingsstrategieën met ieder 5 risicoprofielen, samen dus 25 beleggingsmogelijkheden, hebben er 24 de benchmark in 2009 verslagen. Bovendien heeft de ING voor haar welgestelde klanten gespecialiseerde financial planners in dienst, licht Portfoliomanager Martijn Welten toe: “We hebben dus niet alleen de kennis in huis, maar ook de expertise om deze kennis doelgericht voor onze klanten in te zetten. Onze klanten kunnen die benutten om de juiste beslissingen te nemen, voor nu en voor hun toekomst.” Vanaf de volgende uitgave van Goeie Zaken zal Peter van der Pas een column verzorgen over beleggen. Geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek met één van de Eindhovense Private Bankers? Bel voor het maken van een afspraak met 040-2935067.

ING Private Banking Schimmelt 34-36 5611 ZX EINDHOVEN

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

65


R e p or t a g e

Tekst: Bas Goedvolk Fotografie: Procomm en van aken architecten

staande tv-programma’s zoals het Duitse Galileo en Hart van Nederland, en aandacht in nationale en internationale kranten en tijdschriften zoals Elle, Esquire en het Parool.’ Naast het PR-traject werd ook de website (www.yoursuiteinnature.com) ontwikkeld en gemaakt door Admix·Connect. Volgens Vos is het een overzichtelijke en heldere site geworden die veel mogelijkheden biedt. ‘Door de Copernica software en Google Analytics beschik ik over statistieken en analyses van de bezoekers en kan ik ze compleet geautomatiseerd benaderen.’

Sluip PR

Aanpak Admix·Connect valt in smaak bij van aken architecten en Ysin

In de PR-campagne om de Opera aan de man te brengen, werd gekozen voor sluip PR - het via een omweg benaderen van de doelgroep - en een online aanpak. Via contact met vooraanstaande bloggers en sites op het gebied van design, lifestyle en innovatie werd de Opera hoog gepositioneerd in de hoop dat de traditionele media en de uiteindelijke doelgroep zouden volgen. 


Online PR genereert veel aandacht voor weinig geld

De introductie verliep stormachtig. Na aandacht van internationaal vooraanstaande blogs als dezeen.com, springwise.com en soundscapes.be volgden de traditionele media massaal. Bright, New Design en Wallpaper zijn maar enkele voorbeelden van bladen die over de Opera publiceerden. Uiteindelijk werd de site van Ysin meer dan 10.000 keer bezocht in de eerste week.

artikelen over het mobiele vakantieverblijf. Met als gevolg meer dan 60.000 unieke bezoekers

Via de minisite - die bestond uit een teasend filmpje (ook in eigen beheer gemaakt) en een contactformulier - kwam een overweldigende aanvraag binnen voor persmateriaal, maar ook geïnteresseerde klanten meldden zich. Later werd de site door Admix·Connect uitgebreid tot de complete website die het nu is met alle informatie en mogelijkheden van dien. Het bedrijf zorgde bovendien voor een goede ranking.

op de site van producent Ysin. Het resultaat van een uitgekiende online PR-campagne, uitge-

Samenwerking

Een goede kans dat u de Opera (zie foto) al eens eerder hebt gezien. De in Geldrop geproduceerde nomadische woontent verscheen eerder in het Eindhovens Dagblad en was onder andere te zien bij Hart van Nederland. Internationaal trok de Opera de aandacht van de Sunday Times en Wallpaper. In totaal verschenen er meer dan 100 offline en bijna 5.000 online

voerd door het Eindhovense Admix·Connect en haar zusterbedrijf Procomm uit Rotterdam. Rob Vos, directeur van Ysin, is tevreden. ‘We hebben expres gekozen voor PR omdat we geen budget hadden voor een grootscheepse

66

massamediale reclamecampagne. Redactionele aandacht is bovendien betrouwbaarder dan een advertentie en wordt beter gelezen.

Voor relatief weinig geld hebben we een mediawaarde binnengehaald van bijna een miljoen euro met reportages in vooraan-

Procomm naast PR journalistieke producties zoals relatie- en personeelsbladen. De ontwikkeling van online en interactieve communicatiemiddelen zoals websites vormt het specialisme van Admix·Connect. Als groep is het bedrijf in staat om merken te bouwen, strategie te ontwikkelen en elk denkbaar communicatiemiddel voor opdrachtgevers te maken. Van radio- en Tv-commercial tot brochure of productcatalogus en van DM-actie tot online nieuwsbrief. Dat alles geïntegreerd in een samenhangende crossmediale campagne. Admix·Connect en Procomm werkten ook samen voor van aken architecten uit Eindhoven. Het grootste architectenbureau van Zuid-Nederland ontwerpt veel aansprekende gebouwen, maar genereert minder aandacht dan concurrerende bureaus uit de Randstad. Na een uitgebreide merkanalyse en doorlichting van het bedrijf wordt besloten om naast een nieuwe site (www.vanakenarchitecten. nl) - die op een logische manier laat zien wat het bedrijf allemaal kan en doet - onder andere in te zetten op PR om van aken architecten op de kaart te zetten. Na een inventarisatie van het nieuws binnen van aken wordt in eerste instantie gekozen voor vier projecten die publicitair uitgenut gaan worden. Daarnaast gaat de communicatie-afdeling van van aken architecten getraind worden in PR. Alle projecten halen uiteindelijk een of meerdere keren de pers. Vooral de PR rondom de woonmachine (zie foto) werpt zijn vruchten af. De woonmachine - een kubus waarin meerdere woon-

functies zijn verwerkt zoals een keuken, toilet, douche en opbergruimte - beleefde begin dit jaar zijn primeur in Eindhoven en werd onder andere opgemerkt door De Volkskrant en het Belgische Knack, maar ook vooraanstaande vakbladen zoals Architectenwebmagazine, Bouwwereld, Architectuur NL en Cobouw pikten het nieuws op. Margriet Eugelink, directielid en senior architect, is tevreden over zowel site als de PR-inspanningen. ‘We zijn erg trots op onze nieuwe website. Admix·Connect heeft samen met ons gezorgd voor een heldere opzet en een frisse uitstraling. En, niet onbelangrijk, de site is zeer onderhoudsvriendelijk. We kunnen de inhoud nu zelf bewerken. Procomm heeft ons geadviseerd bij het PR-beleid en heeft waardevolle contacten voor ons gelegd met de pers. Het resultaat daarvan in mediawaarde is aanzienlijk. Een recent voorbeeld is de Woonmachine, die in binnen- en buitenland zowel in bladen als online veel aandacht gekregen heeft.’ Admix·Connect Zernikestraat 12
 5612 HZ Eindhoven
 T 040-2130112
 E info@admixconnect.nl www.admixconnect.nl Procomm Schaardijk 384-388 2909 LA Capelle a/d IJssel T 010-2707510 E info@procomm.nl www.procomm.nl

Admix·Connect en Procomm maken onderdeel uit van de Rotterdamse Admix groep, een full service bureau voor geïntegreerde communicatie met zo’n 50 medewerkers. Admix is lid van Agencies United, een Europees netwerk van onafhankelijke communicatiebureaus. Binnen het moederbedrijf verzorgt

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

67


Ge m e n g d e Z a ke n

Tekst: Danielle Linders Fotografie: PIONmedia

Goeie Zaken presenteert u de nieuwe rubriek Gemengde Zaken. Een workshop waarin we ondernemers uitnodigen eens luchtig met elkaar om tafel te gaan. In een kleine sfeervolle setting, zodat er ruimte is om elkaars werkzaamheden met aandacht te leren kennen. Verschillende smaken en visies leiden zo tot een unieke ondernemersmix.

Stads & Shake Elke aflevering van Gemengde Zaken is Harold van Nielen onze gastheer. Als eigenaar van Stads stelt hij zijn sfeervolle locatie beschikbaar. Professional Marco Pijs is met zijn eigen bedrijf Shake de aangewezen man voor het geven van de workshop.

GEMENGDE ZAKEN zijn

verrassend Goeie Zaken RECEPTUUR Men neme: een

De samenwerking tussen deze twee heren wil ook u en uw gasten graag verrassen. Samen organiseren zij ‘Stads & Shake’: een uitgebreide workshop en proeverij. Tijdens de workshop leert u meer over de herkomst van de cocktail en gaat u uiteraard zelf aan de slag. Uw drie eigengemaakte cocktails worden afgewisseld door drie heerlijke gangen met speciaal geselecteerde gerechten van de seizoenskaart. Een avondvullend programma waarbij u het beste van twee werelden proeft! Voor mogelijkheden, reserveringen of informatie kijkt u op stads.nl en shake-online.nl.

‘Ik ga voor een sterke, maar neutrale basis’ RECEPTUUR ”Rum Sour” Benodigdheden: - 4 cl Havana Club witte rum - 2 cl Triple Sec (= sinaasappellikeur, mag ook Cointreau zijn) - 12 cl Finest Call Sweet ‘n Sour Mix (= suikerwater met citroensap) Doe de ingrediënten in een cocktailshaker. Vul de shaker met ijsblokjes en shake met kracht ongeveer 10 tot 15 seconden. Schenk uw drankje in een longdrink glas en garneer met een limoenpartje.

Arend Auto Arnold Roeffen (vestigingsmanager) Arnold Roeffen heeft het plaatje al gauw rond: “Ik ga voor een goede, sterke, maar wel neutrale basis. Daar komt een breed smaakpalet bovenop. Van het zoet tot het zuur. Dat representeert dat ieders smaak serieus wordt genomen. De groene garnering geeft aan dat het milieu een belangrijk apsect is waar we aandacht voor hebben en de gele kleur is natuurlijk van Renault.” Deze Renault-dealer weet wat hij wil. Zijn cocktail weerspiegelt dan ook niet alleen in kleur zijn bedrijf, maar ook achter de gekozen drank zit filosofie: “De witte rum is natuurlijk vrij stevig. Maar wel neutraal. Dat past bij onze onderneming. Een sterke basis waar je nog heel veel kanten mee op kunt.“ Roeffen noemt Gemengde Zaken “een goede aanleiding om eens ongedwongen te netwerken. Het is losjes en in een klein gezelschap kom je ook toe aan elkaar echt spreken.”

vier- of vijftal ondernemers van divers pluimage, een specialist in het mixen van allerhande zaken, een prettige ambiance en een handvol visitekaartjes. Goed roeren, even shaken en serveren met een goed gesprek. Presto: een nieuw initiatief dat smaakt naar meer. Lees verder op pagina 70 >

68

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

69


Ge m e n g d e Z a ke n

‘Kiezen voor Couleur Locale ’ RECEPTUUR ”Watermelon Mojito” Benodigdheden: - 2 cl Havana Club witte rum - 4 cl Watermelon likeur (De Kuyper) - 2 partjes verse limoen - 2 schepjes suiker - 8-10 blaadjes munt - 1 scheutje Spa Rood Doe 2 partjes limoen en 2 schepjes suiker in een longdrinkglas. Stamp/duw het sap uit de limoen met behulp van een stamper. Schenk de rum en Watermelon likeur in het glas en vul voor de helft met crushed ijs/schaafijs. Pluk munt 8-10 muntblaadjes, leg ze op je hand en sla er een keer op: de aroma's komen nu vrij en de munt kan het glas in. Roer het geheel goed door zodat de suiker van de bodem af is. Vul het glas tot aan de top met crushed ijs en schenk er Spa Rood bij tot aan de rand. Garneer met een takje munt en een partje limoen of meloen.

ETown Willem Molle (eigenaar) Een jonge ondernemer die als motto voert: "We hoeven niet de grootste te zijn, we willen wel de beste zijn.” Dat belooft heel wat voor ETown Werving & Selectie, dat januari dit jaar van start is gegaan. Willem Molle kiest voor de klassieke Mojito, maar geeft daar een eigen twist aan door helderrode watermeloen likeur toe te voegen. “Rood is de kleur van de ‘E’ in ETown. Die ‘E’ is qua vorm ontworpen naar de stadsvlag van Eindhoven. We hebben er bewust voor gekozen om een regionaal gerichte partner te zijn, daarom is dit ook het belangrijkste uitgangspunt voor mijn cocktail.” Couleur locale is onmisbaar, legt hij uit: “Bij het invullen van vacatures is niet alleen kennis van een specifieke branche of kennis van een bepaald vakgebied van belang, maar net zo belangrijk is kennis van de lokale (arbeids-)markt. Met een focus op de regio Zuid-Oost Brabant met Eindhoven als middelpunt speelt ETown Werving & Selectie daar volledig op in.”

‘Helderheid en transparantie spreken vanzelf’ RECEPTUUR Tom’s ”Packman” Benodigdheden: - 3 cl Absolut vodka - 2 cl Triple Sec - 3 cl Blue Berry likeur (De Kuyper) - scheutje Spa Rood Doe de ingrediënten in een cocktailshaker, vul de shaker met ijsblokjes en shake ongeveer 10 tot 15 seconden. Schenk daarna uw drankje in een martiniglas en garneer met een schijfje sinaasappel (bij voorkeur in de vorm van een pacman-figuurtje uiteraard).

Brabantse Verhuis Centrale Tom Strang (eigenaar) “Ondernemerschap moet helder en transparant zijn”, dus vindt eigenaar Tom Strang de keuze voor helderkleurige dranken niet meer dan logisch. Sinds enkele jaren staat hij aan het hoofd van familiebedrijf de Brabantse Verhuis Centrale. En als echte Brabander met smaak voegt hij ook originaliteit en visie toe aan zijn cocktailrecept. De drie sterke dranken waar zijn oog op zijn gevallen, mixen tot een stevige, heldere cocktail met een vleugje zoet. Om de cocktail wat zachter te maken, stelt hij voor er een tikje Spa Rood aan toe te voegen. De naam heeft Tom Strang ook direct paraat: “De Packman natuurlijk!” Het duurt even voor iedereen de vertaling naar de Brabantse Verhuis Centrale heeft gemaakt (verpakker/ verhuizer: packing man), maar zijn visionaire cocktail is inderdaad wat hij voor ogen had: helder en transparant. “Als je als ondernemer geen product maar een dienst verkoopt, is het des te belangrijker dat je helder bent. Maar in feite gelden helderheid en transparantie natuurlijk als basisvoorwaarden voor elke onderneming.” De cocktailgesprekken na afloop zijn in elk geval open en geanimeerd. “Er waren voor mij twee onbekenden, maar nu ook niet meer. Dus de missie is sowieso al geslaagd.”

‘Persoonlijk zakendoen, dat smaakt naar meer’ RECEPTUUR ”Caipirinha” Benodigdheden: - 4 partjes verse limoen - 2 schepjes suiker - 5 cl Cacahca (Braziliaanse rum ) Doe 4 partjes limoen en 2 schepjes suiker in een longdrinkglas. Stamp/duw de sap uit de limoen met behulp van een mudler/ stamper. Schenk de Cachaca in het glas en vul het tot aan de bovenkant met crushed ijs/schaafijs. Roer nu het geheel goed door totdat de suiker van de bodem af is. Vul het glas tot aan de top af met crushed ijs en garneer met een schijfje limoen.

Taylor Mates Leon Vermeer (directeur Pensioen & Financiering) Bij het uitzoeken van de basis voor zijn cocktail is Leon Vermeer op zoek naar een wat complexere drank, iets wat niet iedereen kent of direct begrijpt. Zijn oog valt op Cachaca, een Braziliaanse rum die op kleine schaal in Nederland geïmporteerd wordt. “De materie waar ik in zit, is complex. En het is mijn taak om het simpeler te maken, verteerbaar. En dan het liefst op een manier die smaakt naar meer.” De besloten vorm van Gemengde Zaken werkt voor Leon Vermeer goed: “Er zaten twee nieuwe namen voor mij bij. Ik hou ervan om mensen persoonlijk te spreken. Taylor Mates is ook geënt op relatiebeheer. Ik vind het belangrijk dat mensen weten met wie ze contact hebben. Bij grotere kantoren kunnen klanten nog wel eens van hot naar her gestuurd worden en dat voelt niet veilig, zeker niet bij belangrijke zaken als assurantiën. Dan wil je iemand die jou en je achtergrond en ontwikkeling kent en meemaakt. Wanneer iemand bij mij komt voor advies, dan blijft diegene - in elk geval tot aan mijn pensioen – met mij te maken hebben. Persoonlijk.”

Hoe zou u uw bedrijf omschrijven aan de hand van een cocktail? Wilt u deelnemen aan Gemengde Zaken? Wij nodigen u van harte uit. Stuur een mail naar info@pionline.nl o.v.v. Gemengde Zaken en de redactie neemt spoedig contact op.

70

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

71


Z a ke n p r a at

Overname Bloemsierkunst Insulinde

Na 60 jaar afzonderlijk geopereerd te hebben komen twee gerenommeerde bloemenzaken uit Eindhoven weer samen. Bloemsierkunst Insulinde is namelijk overgenomen door De Klerk Bloemsierkunst en Interieurbeplanting. Destijds was de heer De Klerk medeoprichter van Insulinde aan de Willemstraat. Aangezien er toen niet genoeg inkomsten gehaald konden worden uit de zaak om twee gezinnen te onderhouden, koos De Klerk er na 4 jaar, in 1950, voor om aan de Marconilaan een eigen bedrijf te starten. De relatie met Insulinde is al deze jaren positief in stand gehouden. Na 42 jaar heeft de huidige eigenaar van Insulinde, Ruud Bertels, mede vanwege gezondheidsredenen de keuze gemaakt om een stapje terug te doen. Op de achtergrond is Bertels nog actief voor enkele specifieke activiteiten. De naam blijft gewoon Insulinde, het personeel blijft aan en ze blijven gevestigd aan de Willemstraat. Daarnaast blijft de uitstekende kwaliteit en goede service gewaarborgd. Ook uw bestellingen worden als vanouds aangenomen en verzorgd

KleurenKaravaan : Multi-cultureel evenement in Nuenen!

Op zondag 23 mei ( 1e Pinksterdag) organiseert Stichting NU voor de tweede keer een Multiculturele Werelddag onder de naam “Kleuren Karavaan 2010”. Het evenement zal plaatsvinden in de openlucht in het Park in Nuenen van 15.00 uur tot 24.00 uur. We geven de gelegenheid aan “nieuwe Nederlanders”die in Nuenen (Eindhoven) of omgeving wonen om hun land en cultuur te presenteren. Dit middels een marktkraam ,die door de organisatie verzorgd wordt, waar toeristische informatie en wetenswaardigheden gepresenteerd kunnen worden en ook typische hapjes verkocht kunnen worden. Op een podium kunnen de landen typische/traditionele dansen en/of muziek uit hun land laten zien en horen.Dit alles in traditionele klederdrachten. Zondag 23 mei kan het hart van Nuenen gezien worden als een grote internationale jaarmarkt waar landen van Zuid-Amerika tot Rusland en Azië en zelfs Sinti’s zich presenteren. Dit alles met als doel: Als we meer van elkaars cultuur en achtergrond begrijpen kunnen we beter met elkaar leven. Kleuren Karavaan 2009 was een daverend succes waar meer dan 30 landen zich gepresenteerd hebben met een marktkraam en op het podium. Voor een indruk klik op www.stichting-nu.nu .

72

Co l u m n

Eindhoven zal wezen, Eindhoven zal zijn!

Charles Str oek

Fotografie

: Jeroen va

n der Wiele

n

Een fragment uit het clublied van FC Eindhoven zult u zeggen. Dat klopt, maar deze column gaat niet over voetbal, ondanks dat ons clubke dit seizoen onder Jan Poortvliet goed presteert. ‘Eindhoven zal wezen, Eindhoven zal zijn’ is een loflied op onze stad. De vijfde stad van Nederland gelegen in de tweede economische regio van het land. Kortgeleden is Eindhoven door de Financial Times uitgeroepen tot Europese stad van de toekomst. Deze beoordeling is op basis van het vestigingsklimaat, de economische potenties en de infrastructuur. Een stad dus om trots op te zijn. Daarom is het jammer dat zo weinig Eindhovenaren hun betrokkenheid bij de stad hebben getoond tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Slechts 43,5% van de inwoners heeft namelijk gestemd. Hiermee hebben we het beschamende landelijke record gevestigd van de stad met de laagste opkomst. Eindhoven verdient beter. Het voornoemde vestigingsklimaat heeft er o.a. toe geleid dat de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid mogelijk een tweede vestiging op Strijp S gaat realiseren. Mocht dit doorgaan dan heeft Eindhoven er een permanente hoogwaardige attractie bij, die zeker zal bijdragen aan de kwaliteit van het wonen en leven in de stad en waar veel toeristen op af zullen komen. Het voorlopige programma zal voorzien in een multimediaal/interactief café-restaurant, een interactieve expositie over televisiegeschiedenis- en design, exposities van multimediakunst evenals een programmering van performances, vertoningen en evenementen. Bij dit alles komt natuurlijk weer de vraag bij mij naar boven: “Het Evoluon, gaan we daar nog iets anders mee doen?” Het zou toch fantastisch zijn als het Evoluon een nationale of zelfs een Euregio functie kan krijgen op het gebied van educatie, techniek, innovaties, productpresentaties en design. Het grote landelijke bedrijfsleven zal wellicht financieel willen participeren in de exploitatie, als hieraan voordelen voor hen verbonden zijn. Als er door het voorgaande meer toeristen naar Eindhoven komen, dan moet er wel iets aan de gezelligheid van de binnenstad worden gedaan. Met design alleen ben je er niet. Ik bedoel hiermee het 18 Septemberplein. Die kale vlakte van grauwe steen met die twee grijze ingangen naar de fietsenstalling. Ze zien er uit als de toegang naar een schuilkelder. Doe er iets mee. Bekleed ze met gras of ander natuurlijk materiaal. Het voorkomt dan ook graffiti. Plaats op het plein een muziekkiosk of een muziekpodium dat bij evenementen gebruikt kan worden en waar getalenteerde amateurmusici kunnen optreden voor het winkelend publiek. Om over het Catharinaplein maar te zwijgen. Charles Stroek

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

73


I m p re s s i e

Lentefeest Ronde Tafel 166 Veldhoven “ Black & White ”, zo luidde het thema van het Lentefeest 2010 welke dit jaar op 27 maart in de Heiberg werd gevierd. Dit feest wordt één maal per twee jaar door de Ronde Tafel van Veldhoven georganiseerd en is voornamelijk bedoeld voor de Veldhovense regio. De Ronde Tafel is een serviceclub waarvan de leden zich al vijfentwintig jaar regelmatig hun beste beentje voorzetten voor goede doelen in deze regio.

Vergeet Londen, Milaan,

Parijs of New York... Mondiaal dineren kan nu in Eindhoven!

Wilhelminaplein 9 te Eindhoven, T 040 - 236 69 55

www.theprince.nl

Zoals de voorgaande lentefeesten was ook dit feest weer een fantastisch en groots spektakel. Met feestelijke kledij, een prachtige ambiance, eten en drinken voor iedereen en veel zang en dans. Een en ander werd opgeluisterd door diverse gastoptredens. Tijdens het feest werd uiteraard het goede doel niet vergeten. De opbrengst van de entreekaarten en de sponsoring vanuit het zakenleven was dit jaar maar liefst € 22.750,=. Dit bedrag werd op het hoogtepunt van de avond kenbaar gemaakt door zowel burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven als de voorzitter van de Ronde Tafel, de heer Jelle van Rijswijck. De cheque werd geschonken aan de Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. Deze stichting springt in de bres voor kinderen die door financiële moeilijkheden in hun gezin achterblijven bij hun leeftijdsgenoten. Voorzitster Mieke van Lisdonk nam de cheque in ontvangst; zij toonde zich zeer blij verrast met deze hoge gift. Zij meldde dat met dit geld maar liefst 200 kinderen geholpen kunnen worden.

Het Lentefeest is inmiddels een bekend fenomeen geworden in Veldhoven en daarbuiten. Ook deze keer hebben de leden van de Ronde Tafel zich onder leiding van hun eigen lentefeestcommissie weer maximaal ingezet om het feest tot een daverend succes te maken. Nu, in het jaar waarin de Ronde Tafel haar 25-jarig jubileum viert, resulteerde dat in een ontvangst van ruim 700 gasten. “Het lentefeest was dit jaar weer erg spectaculair, vernieuwend, verzorgd, en zeer professioneel”, aldus enkele gasten.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

75


Binden

Voetbal op hoog niveau Je ziet het al van ver liggen: het voetbalveld van Voetbalvereniging RKVV Tongelre. Een splinternieuwe kantine en kleedkamers, twee prachtige kunstgrasvelden, een tribune en een hoofdveld in aanbouw. Woningcorporatie Woonbedrijf is sinds 2009 een belangrijke partner van deze 90-jarige voetbalvereniging en is gastheer van de Bizzniz club. Marc Eggermont, algemeen directeur van Woonbedrijf: “Het is een prachtig sportcomplex geworden. Van hoogstaand voetbal ben je hier in ieder geval verzekerd; het veld ligt 2 meter hoger dan dat van PSV en maar liefst 30 meter hoger dan de Arena van Ajax!”

Marc Eggermont legt uit waarom het engagement van Woonbedrijf met Tongelre zo groot is. “De directe aanleiding is tweeërlei. Wij zijn al een tijd actief in deze buurt. Woonbedrijf verhuurt in Doornakkers 1280 woningen. Het is een bijzondere wijk met een rijke historie en eigentijdse vraagstukken. De laatste jaren zijn er tegenover de

76

oude wijk, nieuwe koopwoningen gebouwd in het duurdere segment. Deze nieuwbouw heeft een vitaliserend effect op de gehele omgeving. Woonbedrijf is betrokken geweest bij de ontwikkeling van centrum ‘de toeloop’ op de grens van de bestaande en de nieuwe wijk. Dit centrum biedt verschillende voorzieningen zoals wonen, vrijetijdsbesteding,

kinderopvang en onderwijs. Daarnaast werd de wijk Doornakkers aangewezen als krachtwijk. Het is een van de 40 wijken Vogelaarwijken in ons land. Toen hebben wij als woningcorporatie besloten om nog een extra tandje bij te zetten en zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de sociale samenhang in de wijk nog verder te verbeteren.”

Deze gelegenheid diende zich al snel aan. Om plaats te maken voor nieuwbouw werd besloten het voormalige voetbalveld van RKVV Tongelre te verplaatsten naar de rand van de wijk. “De verhuizing van de voetbalclub was enerzijds een uitdaging maar het was ook een nieuw en krachtig instrument om mensen bij elkaar te brengen. Voetbal is een sociaal bindmiddel bij uitstek”, aldus Marc Eggermont. “Woonbedrijf wil investeren in een prettige, gezonde en goede woonbuurt. Een goedlopende voetbalclub draagt daar zeker aan bij. RKVV Tongelre zag haar ledental jarenlang teruglopen. Er waren geen vrijwilligers meer en er kwam geen nieuwe aanwas van jonge leden. Op het dieptepunt hadden ze nog maar 125 leden. Wij wilden een impuls geven aan deze sportvereniging en daarom zijn we de club gaan steunen. In maart 2009 hebben we de samenwerking officieel vastgelegd en ondertekend.”

Sponsoren De gemeente heeft de bouw van het sportpark mogelijk gemaakt. De ondersteuning van Woonbedrijf bestaat uit het financieel beschikbaar stellen van een verenigingsondersteuner, het ontwikkelen van een nieuwe, actuele website en het leveren van een bijdrage aan de organisatie van de verhuizing. Inmiddels staat de teller van het aantal leden alweer op 350. Dit is met name toe te schrijven aan de aanwas van nieuwe jeugdleden. Iedere zichzelf respecterende voetbalclub heeft tegenwoordig een businessclub en ook deze ontbreekt bij RKVV Tongelre niet. In 2009 werd met het onthullen van een sponsorbord het startsein gegeven van de Bizzniz club. Marc Eggermont is voorzitter: “Tijdens de eerste avond waren er ongeveer 40 ondernemers uit de buurt aanwezig om te luisteren naar een interessante presentatie over sportsponsoring en ondernemen. Het is de bedoeling dat de Bizzniz club twee keer per seizoen bij elkaar komt en dan is het meer dan een reguliere netwerkborrel onder een potje voetbal. We proberen mensen met elkaar in contact te brengen en te inspireren door aansprekende persoonlijkheden uit te nodigen op een originele locatie met bijpassende activiteiten. De eerstvolgende

keer komt Willy van de Kerkhof bijvoorbeeld. Hij woont al 20 jaar in Tongelre. Hij is ondernemer en hij heeft toegezegd te willen participeren in het ontwikkelen van de Bizzniz club. Het nieuwe bestuur heeft een sponsorpakket samengesteld met diverse mogelijkheden. Uiteraard is het lidmaatschap van de businessclub daar onderdeel van.“ Intussen wrijft de vrijwilliger achter de bar nog een keer over de toog. Hij kijkt naar buiten naar de plek waar het hoofdveld binnenkort zal komen: “Ja hoor, ik weet zeker dat een goede accommodatie helpt om beter te gaan voetballen”, zegt hij desgevraagd. “Op deze velden kun je met gemak een Champignons Leaguewedstrijd spelen. Ze hebben het formaat en de kwaliteit...” Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Willemstraat 28 5611 HD Eindhoven Postbus 280 5600 AG Eindhoven T. 040-2 43 43 43 E. info@woonbedrijf.com W. www.woonbedrijf.com

UITNODIGING

R e p or t a g e

Tekst: Cai Vosbeek Fotografie: John Claessens & Woonbedrijf

Uitnodiging Bizzniz club bijeenkomst met als thema WK Voetbal

Marc Eggermont nodigt u namens de Bizzniz club van RKVV Tongelre uit voor een gezellige activiteit die geheel in het teken staat van het komende WK voetbal. De hele avond is in Zuid Afrikaanse sferen. Niemand minder dan Willy van de Kerkhof zal u deze avond trakteren op een inspirerende voorbeschouwing. U bent van harte welkom op dinsdag 8 juni aanstaande om 17:30 uur in de kantine van RKVV Tongelre, Partituurlaan 100, 5642 ST Eindhoven Kijk voor meer informatie op www.rkvvtongelre.nl

Marc Eggermont

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

77


P o l i t i e k & z a ke n

Tekst: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Jeroen van der Wielen

Nota Bedrijventerreinen: pijler onder economische toekomst Eindhoven

Kris De Prins

Het grote aantal bedrijventerreinen op Eindhovens grondgebied levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het vestigings- en ondernemersklimaat van de Lichtstad; de gehele regio profiteert van de economische meerwaarde. Natuurlijk vormen de bedrijventerreinen ook een randvoorwaarde voor het goed functioneren van Brainport en de doorgroei van het eigen bedrijfsleven. Om ondernemers ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn, heeft de gemeente Eindhoven dan ook een ‘Nota bedrijventerreinen’ opgesteld waarin omschreven staat hoe om te gaan met deze terreinen. De nota bestaat uit twee delen: een visie op de grotere bedrijventerreinen (> 5 ha) en een visie op de kleinere terreinen (< 5 ha).

78

Volgens ir. Peter Vloet (Accountmanager Bedrijven en bedrijventerreinen) heeft de gemeente Eindhoven zich voorgenomen om uiterlijk in 2015 een allesomvattende bedrijventerreinennota (17 grote en 30 kleine(re) terreinen, red.) aan het College van B&W te presenteren. “We maken niet alleen een overzicht van de branchespecifieke bedrijventerreinen, ook de bereikbaarheid van de diverse bedrijven en het achterstallig onderhoud hebben we in kaart gebracht. Daarnaast ontwikkelen we ook een visie op toekomstige uitbreiding van het Brainportprofiel van de stad en de regio en maken we inzichtelijk wat de toegevoegde waarde van bedrijvigheid is op de diverse terreinen op het gebied van arbeidsplaatsen, Brainportprofiel etc.. Ook kijken we naar de bijdrage aan zowel de Eindhovense, de regionale als nationale economie”

Hurk – zijn samen met de betrokken ondernemers in kaart gebracht. Vloet: “Het zwaar achterstallige onderhoud van de weg, bleek voor de meeste ondernemers de grootste doorn in het oog te zijn. Dit heeft geresulteerd in de zogeheten gevel-tot-gevel aanpak. Naast een grondige renovatie van de fundering van het wegdek, wordt ook de bekende klinkerweg geasfalteerd, het parkeren beter georganiseerd, daar waar mogelijk worden extra parkeerplekken gerealiseerd en zal er het nodige ‘groen’ worden toegevoegd.” De werkzaamheden aan de Hastelweg maken onderdeel uit van een reeks. Vorig jaar is al begonnen met de herinrichting van bedrijventerrein Achtse Barrier en later dit jaar starten we met de werkzaamheden aan de Kanaaldijk-Noord buiten de Ring en de Beemdstraat en Meerenakkerweg.

Toekomstbestendig

Beemdstraat-Meerenakkerweg

De grootscheepse gemeentelijke uitdaging, rept onder meer over het toekomstbestendig maken van tien binnenstedelijke bedrijventerreinen. Vloet: “Naast een zogeheten fysieke opfrisbeurt, kan deze aanpak ook resulteren in het plaatsen van aanvullende voorzieningen als sportscholen en overige wijk- of buurtgerelateerde voorzieningen. Op deze wijze blijven de bedrijventerreinen – en de directe omgeving daarvan – voor ondernemers ook in de toekomst een aantrekkelijke locatie om hun bedrijf te vestigen. De overige bedrijventerreinen gaan we zorgvuldig upgraden. Deze aanpak loopt al een tijdje overigens want begin 2011 hopen we de werkzaamheden aan bedrijventerrein Achtse Barrier te kunnen afronden. Wat de ambitie per terrein is kun je nalezen in de nota kleine bedrijventerreinen in Eindhoven.”

Een tweede in het oog springend voorbeeld van de voortvarende aanpak van de gemeente Eindhoven, is het project ‘transformatie Beemdstraat-Meerenakkerweg’. Met dit project wil de gemeente een weg realiseren die de verkeerstoename kan verwerken en tegemoet komt aan de wensen van gebruikers, aan- en omwonenden en bedrijven. Om het ideale eindresultaat te bereiken, wordt onder meer voorzien in de aanleg van twee rijstroken in beide richtingen (in totaal dus vier rijstroken, red.) die worden gescheiden door een middenberm met bomen. Daarnaast zullen er zomin mogelijk verkeerslichten worden geplaatst om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. De Beemdstraat-Meerenakkerweg wordt de toegangsstraat van “de Hurk”en de stad en zal een dito uitstraling krijgen.

Hastelweg

Economische Zaken & Arbeidsmarkt

Één van de meest in het oog springende – en ingrijpende – projecten waar de gemeente Eindhoven momenteel de hand aan legt, is de aanpak aan de Hastelweg. Op 26 februari jongstleden gaf toenmalig wethouder Erik van Merrienboer (Economische Zaken) op de hoek Zeelsterstraat/Hastelweg het officiële startsein voor de werkzaamheden aan de Hastelweg en directe omgeving. De problemen rondom de Hastelweg – één van de toegangswegen tot bedrijventerrein De

respectievelijk de afdelingen Economische Zaken & Arbeidsmarkt, Kunst & Cultuur en Evenementen ondergebracht zijn. Drs. Ir. Kris De Prins voert de afdeling Economische Zaken & Arbeidsmarkt aan. “De hoofd-doelstellingen van de afdeling zijn het versterken van het vestigingsklimaat, het verbeteren van de kennisinfrastructuur en het zo optimaal inzetten van het arbeidspotentieel. Belangrijke speerpunten zijn onder meer arbeidsmarkt, dienstverlening, horeca & detailhandel, bedrijventerreinen, kantoren, creatieve industrie, glasvezel, wijkeconomie en internationale promotie & acquisitie.” Kom naar de ondernemersbijeenkomst ‘Eindhoven (net)werkt!’ Op maandag 31 mei a.s. van 17.30 tot 20.00 uur vindt de ondernemersbijeenkomst ‘Eindhoven (net)werkt!’ plaats in het Stadhuis van Eindhoven. Tijdens deze avond kunnen Eindhovense ondernemers, naast netwerken, kennismaken met de nieuwe wethouders en hun portefeuilles. Meer informatie en aanmelden via de website: www.eindhoven.nl/ondernemersplein

Peter Vloet

In 2006 blies de gemeente Eindhoven de sector Economische Zaken nieuw leven in. Onder leiding van Albert Kivits (Hoofd Sector Economie & Cultuur) groeide de vernieuwde afdeling al snel uit tot het aanspreekpunt van het bedrijfsleven, met als mijlpaal de realisatie van het Ondernemersplein in 2008. Een reorganisatie in 2008 resulteerde uiteindelijk in de sector Economie & Cultuur, waaronder vandaag de dag

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

79


Goeie strip

80

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

81


H o e i s h et m et

Tekst: Melanie Dumay Fotografie: Ger van de Berkmortel

Wiljan Roijers; beloofd is beloofd

Een reclamedier dat staat voor zijn vak

Uit een ver verleden

Freelanceteam

We wisselen direct anekdotes uit. Vele namen van reclamebonzen en bureau's komen voorbij. Hij is vooral bekend uit zijn tijd bij Checker. Een bekende en grote naam in Eindhoven. Joop en Elise van Odenhoven stonden aan het roer van dit mooie bureau. En Wiljan stond hen bij. “Ik heb het altijd gevoeld als mijn eigen bureau, ik heb altijd een geweldige band gehad met Joop en Elise.” Even wordt het stil, want wat is het triest dat Elise er niet meer is. Wiljan heeft Elise leren kennen als een warm en goed mens, altijd belangstelling en klaarstaand voor anderen. Met Joop heeft hij nog steeds een goed contact. “Gelukkig zou ik zeggen, want het was een mooie tijd en ondanks alles blijft Joop de optimist die hij altijd was.” Bij Checker en later bij Reclameteam Verhoeven en Huddles was Wiljan het baken; het oriëntatiepunt waarlangs je vaart. En hij vindt het prachtig. “Heerlijk, hoe ingewikkelder de vraag, hoe groter mijn uitdaging.”

En zo gebeurde het dat Wiljan vanaf augustus 2009 met enorm veel plezier dagelijks naar Nuenen rijdt. Freelanceteam is een samenwerkingsverband van 12 zelfstandige ondernemers die onder één naam met elkaar samenwerken, een concept dat al ruim 40 jaar dienst doet. Zij werken aan uiteenlopende communicatieprojecten; “Voor mijn teamgenoten voer ik traffic- en projectmanagement uit, waardoor zij zich kunnen concentreren op hun core business. Voor de één is dat concept, voor de ander grafische vormgeving, animaties, illustraties, copy of dtp. Samen staan we sterk en samen vormen we synergie.” Een filosofie die bij Wiljan past.

Een andere koers

Wiljan Roijers

Hij heeft een bekend gezicht en bekende naam. Voor mij. Voor velen uit het reclamevak. Binnen een bureau heb je van die mensen nodig zoals hij; niet snel in de stress, altijd overzicht en altijd zorgend voor het perfecte resultaat. Een trafficmanager. Wiljan is er zo één. Hij is er; altijd, overal en vooral als het moet. IJzeren zenuwen moet je hebben in een dergelijke functie. En dat heeft hij. Alhoewel er op sommige momenten de zenuwen toch aanwezig zijn, krijgt hij ze altijd weer onder controle. Een gesprek met een reclamedier pur sang, een scoutingman, een gepassioneerd mens.

82

Toen Checker besloot het roer om te gooien, moest ook Wiljan zijn bakens verzetten. Een andere toekomst dan gedacht, een ander bureau. “Samen met mijn maatje Sjak de Volder zijn we meegegaan naar Reclameteam Verhoeven, die destijds Checker onder zijn vleugels nam.” Een mooie tijd, maar ook daarin kwam een andere koers. Wiljan besloot zijn krachten in te zetten voor Huddles Marketing. Door een fusie moest Wiljan ongeveer een jaar geleden weer op zoek naar een andere uitdaging. Toen had de altijd nuchtere Wiljan wel even stress. Heel even maar. “Toen ik hoorde dat mijn contract bij Huddles niet werd verlengd, heb ik een half uur verdwaasd thuis op de bank gezeten. Wat nu? Dacht ik. Maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en heb meteen mijn relaties gebeld. Van het één kwam het ander.” Wiljan dacht aan een zelfstandig bestaan als projectmanager in communicatie. Vervolgens kwam ik in gesprek met Ger van de Berkmortel, art-director bij Freelanceteam in Nuenen. Hij gaf aan dat er behoefte was aan een projectmanager. “Daar zag ik dus kansen voor mij en Freelanceteam.”

Scouts honour Wiljan is een Scout in hart en nieren. Hij is lid van Scouting sinds 1976 en momenteel voorzitter van Scouting Aalst-Waalre. Daar geldt: een man een man, een woord een woord. “Inderdaad, bij scouting is het scouts honour; beloofd is beloofd. En daar houd ik me ook in mijn werk aan. Want dat principe is niet alleen goed om uit te stralen, maar het is vooral eervol om het na te leven.” Wekelijks vind je Wiljan op blokhut de Meerberg in Aalst-Waalre. “Scouting? Daar kom ik nooit meer vanaf.” Hij lacht breeduit. Maar hij zou ook niet anders willen. Eens een scout, altijd een scout. “Het omgaan met kinderen, het organiseren van activiteiten en mede vormgeven van de vereniging, vind ik fantastisch. Daarnaast hebben we een hoop lol uiteraard. Voor mij is het geen inspanning, maar ontspanning.”

(GPS wandeltochten), de hond mee, de natuur in. Heerlijk vind ik dat.” En natuurlijk uit zijn creativiteit zich in de naam van hun GPS-team. The BeaGles. “Met kapitaal G” zegt hij snel als ik het opschrijf. Net als The BeaTles, die schreven hun naam ook met kapitaal T. Creatief en oog voor detail. Het typeert Wiljan. “Ik ben dol op het ontwikkelen van opvallende dingen. Anders dan anders. Daar krijg ik energie van!” Vanuit zijn enthousiasme toont hij mij een recent project dat hij heeft ontwikkeld. Dat 1+1=3 hier geldt, blijkt wel. In twee weken tijd maakte Wiljan en zijn team een mailing voor de Werkpleinen Zuidoost-Brabant, Provincie Noord-Brabant en Brainport. Het doel van de mailing is werkgevers te bewegen vacatures te melden via een speciale website. Een doos met opschrift Prikactie toont 12 kleine vakjes, gevuld met fraaie attributen; ballonnen, een kaartje met een knopspeld, een button, een rolletje pepermunt, een folder, een meetlint, stickers. Allemaal bedrukt met slogans die passen binnen deze ‘Prikactie’. In twee weken tijd? Vraag ik hem. “Ja in twee weken tijd. Alles er op en er aan. Het is gewoon mogelijk, dat blijkt wel. Toen ik tegen de opdrachtgever zei; ik regel het, wist ik ook zeker dat het ging lukken.” En zo maak ik nog wederom kennis met zijn motto. Scouts honour; Beloofd is beloofd. Daarvoor bent u bij Wiljan Roijers, Freelanceteam aan het juiste adres!

Hectiek De hectiek die Wiljan in zijn functie ondervindt wisselt hij af met de ontspanning bij scouting. Samen met zijn vrouw Jacqueline, die sinds 1995 ook lid is. Daarnaast gaan zij vaak met hun trouwe hond Chayka, een Beagle, weekendjes weg. “We hebben de luxe dat we eigenlijk weinig rekening hoeven te houden met anderen. Ons gezin bestaat uit ons tweetjes en onze Chayka. En dus nemen we het ervan. “ Landal Green Parks heeft een goede klant aan hen. Wiljan en Jacqueline vinden het heerlijk om in de natuur te vertoeven. “Vaak doen we dan ook Geocachen

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

83


HET ONDERNEMERS CONGRES ZUIDOOST-BRABANT, DONDERDAG 27 MEI 2010, EVOLUON EINDHOVEN

Z a ke n p r a at

Koen Kneppers wint de regionale 2 Connect verkiezing "ondernemer van het jaar 2010".

Ondernemen

De titel 'beste startende ondernemer regio Eindhoven' is verworven door Koen Kneppers (52). Hij is de oprichter van 'de Succesvolle School'. Kneppers versloeg vier andere genomineerden in de door Stichting 2Connect georganiseerde verkiezing tussen de 62 leden. In deze verkiezing namen vijf leden van 2 Connect het tegen elkaar op in een drietal enerverende vragenrondes met Ja/Nee vragen, open vragen, publieksvragen, Elevator-Pitches en nog veel meer. Als winnaar zal Koen 2 Connect gaan vertegenwoordigen bij de provinciale starters verkiezing op 27 mei in Eindhoven. Hij mag dan zijn eer (in het bijzonder) en de eer van 2Connect bij deze verkiezing verdedigen en neemt het hierin op tegen de winnaars van de andere brabantse regionale verkiezingen.

anno Morgen in Zuidoost-Brabant Nieuwe impulsen voor succes

Wizzair breidt vliegfrequentie tussen Eindhoven en Boedapest uit Wizzair heeft aangekondigd dat het vanaf juli een nieuwe, vierde Airbus A320 stationeert op haar bestaande basis Boedapest in Hongarije. De extra capaciteit die hierdoor ontstaat wordt o.a. gebruikt om op bestaande routes extra vliegfrequenties te starten.

Onderneem met een topteam!

Ondernemen met je hoofd en je hart

Denk Groot!

Annemarie van Gaal, investeerder en ondernemer

Sjaak Bral, cabaretier en ondernemer

Wim Backers, CEO en eigenaar Vacansoleil

Fons Latour, Hoofd Commerciële Zaken van Eindhoven Airport: “Eindhoven Airport is bijzonder in haar nopjes met de vier extra vliegfrequenties tussen Eindhoven en Boedapest welke zakelijke en leisure passagiers nog meer keuze geeft in dag en tijdstip.”.

Reserveer uw plek tussen ondernemers die echt vooruit willen:

ondernemerscongres.nl Schrijf u nu in en ontvang 50% korting (€ 100,- in plaats van € 200,-) onder vermelding van de code: CKMED

INITIATIEFNEMERS

HOOFDSPONSOR

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNERS

Één van de routes die meer vliegfrequenties gaat krijgen is Eindhoven – Boedapest. Met ingang van 25 juli 2010 zal Wizzair vier wekelijkse vliegfrequenties toevoegen op deze route zodat er vanaf juli wekelijks 11 keer kan worden gevlogen tussen Eindhoven en Boedapest. Vanaf 25 juli wordt er dagelijks gevlogen tussen beide steden met op maandag, woensdag, vrijdag en zondag voortaan een tweede dagelijkse vlucht.

Co l u m n

Even Voorstellen... Voor de komende edities van Goeie Zaken ga ik een poging Thijs Mand doen een aantal columns te schrijven. Pion Steeg vroeg me ers Fotografie : Je ro en van der vanuit mijn praktijk als ondernemer en ‘beursgenoteerd Wielen CEO’ een rubriek te vullen. Goeie zaken waar ik in mijn dagelijkse activiteiten tegenaan loop. Ik ga mijn best doen, meer kan ik niet beloven. In mijn eerste bijdrage ben ik zo onbescheiden me voor te stellen en het daar simpelweg, voor die eerste keer, bij te laten. Ik ben Thijs Manders, oorspronkelijk oprichter van TMC. TMC is een kennishuis dat zeer hoog opgeleide technische professionals detacheert. In juni bestaat ons bedrijf alweer 10 jaar. In die tijd zijn we gegroeid van één persoon op de bekende zolderkamer (maar wel met een goede mede-investeerder) naar een bedrijf van circa 500 medewerkers in vaste dienst. Ik noem onze mensen liever ‘werkondernemers’, een woord dat ik destijds ter plekke verzon. Onze werkondernemers zijn kenniswerkers met een uitgesproken ondernemende mindset. Het is wat de marketingmannen ook wel het Corporate DNA noemen. Zit het ondernemen in mijn bloed of is het toevallig allemaal zo gegroeid en heb ik een hoop geluk gehad? Ik ben er nog steeds niet helemaal achter. In ieder geval heb ik geen opleiding in ondernemen genoten. Integendeel. Ik ben nog van de klassieke Sociale Academie. Weliswaar richting Personeelswerk, maar toch. Niet bepaald een opleiding waar het ondernemen met de paplepel ingegoten werd. We waren destijds ook helemaal niet op zoek naar ‘ondernemende kennis’ in de opleiding. Het ging er niet om wat je wist, maar wie je was. Ontegenzeggelijk heeft me dat later veel geholpen in de relatie tot anderen. Ik heb vooral van mijn sterke punten gebruik kunnen maken door mensen aan te nemen die mijn zwakke punten - die ik nogal wat heb - op konden vangen. Dat heeft me enorm geholpen. Een neus voor goede mensen die een aantal zaken veel beter kunnen dan ik. Mijn allereerste werkdag in loondienst herinner ik me nog goed. Recht van de Sociale Academie kwam ik in mijn beste pak, zo’n kort jasje uit de jaren ‘80, een verkeerde kleur broek en leren stropdas in de snelle wereld van Tulip Computers terecht. Ik dacht dat een accountmanager een accountant was. Zo groen als gras dus en een tikkeltje naïef. Ik was wel zeer ondernemend. Had lef en trad regelmatig buiten de bekende paden. Ik ging in ieder geval altijd naar mijn werk met het idee dat het mijn laatste werkdag kon zijn. Dat het soms beter was vergeving dan toestemming te vragen. Dat past niet bij elke baas kan ik je uit ervaring vertellen. Tot mijn 35ste jaar heb ik met vallen en opstaan ontdekt dat ik niet geschikt ben om voor een baas te werken. In een gezagsverhouding hield ik het nooit langer dan een paar jaar vol om vervolgens enorm met mijn leidinggevende te botsen. Pas met de keuze te starten als zelfstandig ondernemer veranderde alles voor me. Hoe zwaar soms ook, vanaf dat moment heb ik me altijd als een vis in het water gevoeld. Op moeilijke momenten wist ik me gelukkig nog te herinneren dat het er niet om ging ‘wat je wist, maar wie je was’. Wordt vervolgd. Thijs Manders

KENNISPARTNERS

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

85


Au to & z a ke n

Tekst: Melanie Dumay Fotografie: Jeroen van der Wielen

De Lancia Delta staat te blinken voor de deur van Driessen Lancia. Dit innovatieve, elegante maar vooral zeer innovatieve model is een bijzondere in de collectie van Lancia. Dat Lancia zijn sporen heeft verdiend en van oudsher bekend staat als raceauto zie je terug in de strakke belijning en contouren van de auto. Zelfs de kleinste details zijn uitgedacht en bewust, strak, ontworpen. En nu wordt de Lancia ook nog eens geleverd met een scherp geprijsd Business Pack wat de keuze voor deze auto nog interessanter maakt; Magic Parking, Kleurennavigatiesysteem, Bluetooth carkit, Cruise Control; het zijn maar een paar opties uit het Business Pack van de Lancia Delta. Dennis van Kaauwen heeft zijn hart verpand aan Italië. Al jaren zitten hij en zijn vader in de schoenenbranche. Italiaans welteverstaan. Met de Alberto Bellini store en hun groothandel zijn zij een bekend gezicht in het Eindhovense. Italiaanse, handgemaakte schoenen en sinds kort een eigentijdse lijn sneakers en kolberts. Alles geïnspireerd en ontwikkeld in Italië.

Lancia Delta – de zakenauto onder de zakenauto’s

(Links) Dennis van Kaauwen

Geen betere gastrijder

Dennis van Kaauwen test deze stijlvolle auto 86

Driessen Lancia had zich geen betere gastrijder kunnen voorstellen dan Dennis. “Italianen staan bekend om hun design, om hun allure en ze houden van mooie spullen. En

dat spreekt me wel aan. De kwaliteit waarmee in Italië schoenen, pakken en overhemden worden gemaakt; dat zie je nergens . En ik weet dat dat ook voor andere zaken geldt die uit Italië komen, dus ik verheug me om in

de Lancia Delta te gaan rijden.” Het merk, dat door Vincenzo Lancia en Claudio Fogolin in 1906 werd opgericht stond vanaf het begin bekend als een erg innovatief merk. Lancia heeft vanaf het begin altijd voorop Lees verder op pagina 88 >

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

87


Au to & z a ke n

Proef op de som

gelopen op het gebied van autotechniek en innovatie. Daarbij is het merk altijd gericht geweest op het maken van verfijnde en elegante auto’s. Een soort ingetogen chique, aldus Martijn Clercx verkoopmanager bij Driessen Lancia. “Originaliteit die bijdraagt aan de elegantie en stijl van de auto. Die innovatie zie je nu nog steeds terug in de het feit dat de Lancia Delta alleen leverbaar is met groene energielabels.

dagrijverlichting. De prachtig vormgegeven boemerang achterlichten.. Bellisima… Dit design zie je terug in het interieur; prachtige interieur in een leder alcantara

combinatie afgewerkt met chromen details . En uiteraard het panoramadak.” Deze is zo groot dat je vanuit de achterbank letterlijk naar de sterren kunt kijken.

Dennis stapt in. Het is aan hem te merken dat hij zijn hand niet omdraait voor een groot aantal kilometers per jaar en een regelmatig ritje op en neer naar Italië. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik tegenwoordig vlieg als we naar onze ateliers of leveranciers rijden. Vroeger deed ik dat inderdaad met de auto. Ik vind autorijden helemaal geen straf!” Hij is gecharmeerd van deze Lancia Delta. Met 40.000 kilometer per jaar is Dennis op zoek naar een andere auto. Hij vindt deze Lancia in de Business Edition uitvoering een serieuze optie om te gaan rijden. We nemen de proef op de som. Zijn commentaar tijdens

de proefrit is direct: ‘Soepel, sportief, power, krachtig, goede wegligging. Mooi design. Slimme gadgets zoals een aansluiting voor mijn IPod. Te leveren als automaat.” Dennis heeft weinig woorden nodig, hij voelt zich thuis in deze auto, hij heeft de auto onder controle alsof hij die al jaren kent. Alsof het hem dagelijks van A naar B brengt. En toch is dat niet zo. Dennis rijdt voor de eerste keer de Lancia Delta en het zit hem als gegoten. Letterlijk en figuurlijk. Zitcomfort, rijcomfort, luxe, design, klasse en stijl. Het is in evenwicht en klopt allemaal. Dennis: “Perfect. Ik kan niet anders zeggen.” Jawel Dennis: de Lancia Delta is in één woord voor jou: PERFETTO

Ultieme klasse Een mooie typering die bij deze Lancia past; een klasse auto met design, perfecte kwaliteiten, mooi design en zeer elegant. Zaken die Dennis wel aanspreken. “Dat zie ik graag ja. Ook bij ons geldt dat het design gecombineerd met klasse en elegantie voor de juiste uitstraling zorgt. En dat in ombinatie met details maakt een schoen, colbert of overhemd tot prachtig stijlicoon.” Martijn: “ Het is auto met een uitgesproken design. Een prachtig lijnenspel gecombineerd met het unieke matzwarte dak. met de LED

88

Driessen Lancia Pietersbergweg 27 5628 BS Eindhoven Postbus 1250 5602 BG Eindhoven Tel. 040-2646522 Fax. 040-2646512 E-mail: info@driessen-lancia.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

89


Ad v i e s

office luxury

Willekeurige afschrijvingen Met ingang van 1 Januari 2009 is bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting de tijdelijke regeling van willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Het kabinet wil om deze reden de mogelijkheid bieden om de liquiditeits- en financieringspositie te verbeteren. Onafhankelijk van de economische levensduur mag betreffend bedrijfsmiddel in 2 jaar worden afgeschreven. Door deze maatregel wordt er minder winst behaald en dus minder belasting betaald. Let wel: Na die 2 jaar kunt U niet meer afschrijven en zal de winst hoger uitvallen. In feite wordt het betalen van belasting uitgesteld. De afschrijving kan nooit meer worden dan het bedrag wat betaald is. Dus ook bij investeringsverplichtingen of voortbrengingskosten kan de regeling worden toegepast. Het bedrijfsmiddel moet binnen 2 jaar in gebruik worden genomen. Bij bijzondere omstandigheden kan de termijn worden verlengd. Uitzonderingen van bedrijfsmiddelen zijn: a. Gebouwen en woonschepen b. Bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s c. Goodwill d. Dieren e. openbare paden f. bedrijfsmiddelen welke verhuurd worden. Personenauto’s welke worden gebruikt als taxi en zeer zuinige personenauto’s ( bijtelling van 14% ) mogen weer wel voor willekeurige afschrijving in aanmerking komen.

www.i-m-e.nl

Als er aanwijzingen zijn dat het belastingtarief drastisch wordt verhoogd is het wellicht verstandig om geen willekeurige afschrijving toe te passen. Er zijn weliswaar geen concrete signalen maar het tarief van 20% in de vennootschapsbelasting zou per 1 Januari 2011 waarschijnlijk wederom 23 % worden.

Foute factuur levert fikse boete op De Belastingdienst gaat vanaf dit jaar ernstig controleren of de factuur welke hebt verstuurd voor een product of dienst correct is. Wanneer men bij een controle van de boekhouding onjuiste of ontbrekende facturen ontdekt kan men daar een verzuimboete van € 4.920,00 per factuur voor krijgen. Het lijkt ons erg zinvol om het factureringsproces binnen Uw bedrijf goed te bekijken. De eisen waaraan een factuur moet voldoen zijn: • BTW-nummer van Uw onderneming vermelden • Naam van de afnemer vermelden • Duidelijke omschrijving van de producten en/of diensten • Bij voorkeur de factuur versturen binnen 15 dagen na afloop van de maand dat het product of de dienst is geleverd.

Factuurperikelen In aansluiting op bovenstaande kennen we in Nederland de benzinebonnenproblematiek. De fiscus accepteert contant betaalde bonnen niet als deze niet op naam zijn gesteld. Dit geldt niet alleen voor ondernemers maar ook werknemers die met een personenauto of vrachtwagen contant de benzine/diesel betalen. Het is dus ernstig aan te raden om met een tankpas te gaan betalen. Niet iedereen zal er gelukkig mee zijn want de kans op fraude is natuurlijk wel aanwezig. Maar als je bijv. in 2010 3x tankt voor bijv. € 250,00 in totaal kan men een boete oplopen van 3x € 4.920,00. De moeite waard om een en ander goed te regelen!!!!! Karel Vinckx Croy 7b 5653 LC Eindhoven 040-2133120

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

Hastelweg 214b | 5652 CL Eindhoven | T. 040 251 45 20 | info@i-m-e.nl

91


L i c h t & Z a ke n

Zie het licht in Eindhoven

gen interpretatie te geven aan dit thema. Kunstlicht in de Kunst richt zich dit jaar met de prijsvraag op nieuw talent en jonge kunstenaars. Eindexamenkandidaten van kunstacademies en pas afgestudeerde kunstenaars worden speciaal uitgenodigd om deel te nemen. De aansluitende de tentoonstelling die dit najaar wordt gehouden heeft dan ook als titel ‘Nieuwe Lichting’.

Led’s sport

Meer info http://www.kunstlichtkunst.nl/

Met steun van de Provincie Noord-Brabant kan in Eindhoven led-verlichting voor sportvelden verder ontwikkeld worden. Dynamische verlichting die minder stroom verbruikt, gedimd en zonder wachttijd aan- en uitgeschakeld kan worden. De provincie, de gemeente, Sports and Technology , InnoSportNL en de bedrijven LED Expert en Heijmans werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van verlichting. In januari opende de eerste led-verlichte tennisbaan en vanaf april is ook led-verlichting specifiek voor hockeyvelden gereed. Voor de zomer volgt led-voetbalverlichting en tot slot zal Eindhoven een heel sportpark met led gaan verlichten. Led’s sport! Meer info http://www.sportsandtechnology.com

De Lichtstad genoemd worden is één ding. De Lichtstad zijn, is wat anders. Gelukkig timmert

Pixpong in kader Eindhoven

Eindhoven hard aan de weg om haar naam alle eer aan te doen. Talrijke initatieven zien letterlijk en figuurlijk het (levens)licht. In deze nieuwe rubriek laat Goeie Zaken u, in samenwerking met CityDynamiek en GLOW, het licht zien… Vriend van GLOW Van 6 tot en met 13 november aanstaande vindt de viifde editie van GLOW plaats. GLOW is het internationale lichtfestival van Eindhoven dat nationaal en internationaal inmiddels een grote bekendheid geniet. In 2009 bezochten 150.000 personen het festival. Het thema dit jaar is “Light in urban spaces”, hierbij staat de inrichting van de openbare ruimte van Eindhoven centraal. De route met de lichtprojecten is wederom in de binnenstad gesitueerd. “GLOW is in korte tijd uitgegroeid tot een festival met een volwassen status. Daarom hebben we in 2009 besloten om er meerdere partijen bij te betrekken en deze vooral ook te binden aan dit prestigieuze evenement”, stelt Eric Boselie namens CityDynamiek, de initiator en organisator van GLOW. Hiervoor willen we graag het bedrijfs-

leven als lid werven. Een initiatief met meerwaarde voor beide partijen; binnen een prettige netwerkomgeving worden “de vrienden” ingewijd in de ins en outs van GLOW en bezoeken zij het evenement met hun gasten.

Stevige basis Met de bijdrage van de Vrienden van GLOW kan CityDynamiek zorgdragen voor een verdere groei en professionalisering van het GLOW festival. Het doel is om een stevige basis te leggen onder een van de meest succesvolle initiatieven van de afgelopen jaren. Wij hopen dan ook van harte dat dit initiatief aanspreekt en verwelkomen u graag als vriend van GLOW.

Arrangement “Vrienden van GLOW” (€ 750,- per jaar) • “Vriendenborrel” voorafgaand aan GLOW • Exclusieve “Vriendenavond” tijdens GLOW (in totaal 6 personen) • Naamsvermelding op www.gloweindhoven.nl en overige media-uitingen, indien mogelijk. Zie bijvoorbeeld deze en volgende uitgaven van Goeie Zaken.

Eindhoven kijkt naar Lichtkunst

City of Light 2010

De voorjaarstentoonstelling 2010 in Kunstlicht in

Een van de talloze initiatieven en projecten die in het

de Kunst is getiteld SpotLights: Eindhoven kijkt

kader van Eindhoven “City of Light 2010” te zien zullen

naar Lichtkunst. Het kijken naar, ervaren van en

zijn is Pixpong. Een markant punt in Eindhoven vormt

praten over lichtkunst staat centraal. Dit vanuit het

de lichtmatrix (24x16 pixels) op de Kennedytoren (83

idee dat iedereen kunst op zijn eigen manier be-

meter hoog). Het idee is om negen maanden lang, elke

leeft. Een aantal werken uit de collectie zijn ‘in the

maand (vanaf april 2010), een matrix-animatie te to-

spotlight’ gezet en vormen de basis voor het ge-

nen. Het onderliggende thema is licht. Doel is om de

sprek met de stad. De eerste groep die deelneemt

matrix een permanenter karakter te geven en het te

Peter Struycken ‘verlicht’ Meerrijk

aan deze serie van tentoonstellingen is groep 8 van

laten uitgroeien tot één van de licht-ikonen van Eind-

Sinds april van dit jaar wordt Eindhovens nieuwste

basisschool Rapenland. Voorafgaand aan de ten-

hoven. Om het project goed te kunnen communice-

grote stadsuitbreidingswijk Meerhoven opgesierd

toonstelling zijn zij aan de slag gegaan met een

ren is gezocht naar een pakkende naam. Dat is Pixpong

door een lichtkunstwerk van Peter Struycken,

aantal werken uit de collectie. De centrale vraag

geworden. Het is een samengesteld woord dat vooral

‘Lichtwerk Meerrijk’ genaamd. Peter Struycken

hierbij was: wat zie ik? De resultaten van de ge-

op klank is gekozen. Pix verwijst naar de pixels van de

maakt verschillende soorten kunst zoals schilderij-

sprekken met de basisschoolleerlingen van Rapen-

matrix. Pong naar het archetype van het computerspel

en, film en vormgeving van binnen- en buiten-

land vervullen een belangrijke rol in de tentoonstel-

‘pong’, maar ook naar de estafettevorm van de op-

ruimtes, vaak met behulp van licht. Over ‘Lichtwerk

ling. Halverwege de looptijd van de tentoonstelling

dracht én de dualiteit tussen de ontwerpers (ping-

Vriend worden van GLOW:

Meerrijk’ vertelt hij: ‘Het kunstwerk is aangebracht

zal een andere groep Eindhovenaren uitgenodigd

pong). Met dit project worden licht, technologie en

Neem dan contact op met: Marianne Kiemeney, CityDynamiek Eindhoven. Telefoon 040-7074040, mobiel 0646170900 of per mail m.kiemeney@citydynamiek.nl

op drie liggers van 30 meter onder drie bogen van

worden om hun visie op deze werken te geven.

design gekoppeld. Opdrachtgever van het project is

de voormalige hangar van het vliegveld Eindho-

Meer info http://www.kunstlichtkunst.nl/

de gemeente Eindhoven en de projectcoördinatie is in handen van Marcel Sloots van Volle-Kracht. De techni-

ven, dat nu het centrum van de wijk vormt. Het

sche ondersteuning wordt verzorgd door Peter Olst-

werk beslaat een ruimte van 30 x 30 meter en bestaat uit zestig verticale lichtkolommen van 120

Prijsvraag REFLECTION

hoorn van Logica en Oddone. De deelnemende ont-

cm x 20 cm die doorlopend van kleur veranderen.

Dit jaar schrijft Kunstlicht in de Kunst voor de der-

werpers: 1. Hugo Vrijdag, 2. Edhv, 3. HeyHeyHey, 4.

Alhoewel het werk ook overdag zal branden, ver-

de maal in haar bestaan de Lichtkunst Prijsvraag

Marieke van de Graft, 5. Space 3, 6. Scherpontwerp, 7.

toont het zich ‘s avonds in zijn volle glorie.

uit. Het thema voor 2010 is REFLECTION. Deelne-

Oddone, 8. Erosie, 9. Volle-Kracht.

Meer info http://www.eindhoven.nl/meerhoven/

mende kunstenaars worden uitgenodigd een ei-

Meer info: http://www.lichtstadeindhoven.nl/

Vrienden van GLOW: • Beursgebouw Eindhoven BV • Cantos - Malherbe • C-twee Creatieve Communicatie • Drukkerij Snep BV • D-Sign Visuele Reclame • Ergon • Holiday Inn Hotel • HumanCapitalCare • Interfaced Business Events • Mangiare B.V. • Multisec Security Services • Pronorm BV • Reef B.V. • Reklatex BV • Trudo • Van de Ven Franken Onstenk architectuurbureau • Van Straten Groep B.V. • Volvo de Beemd BV • Wesselman Accountants Belastingadviseurs • Wildenberg Ynformal • Woonbedrijf

92

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door CityDynamiek Eindhoven

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

93


K u n s t & Z a ke n

Tekst: Cai Vosbeek Fotografie: Jeroen van der Wielen

Kunst werkt

Rachida Verhagen werkt sinds september 2007 bij Hartman ICT. Hartman ICT werft, selecteert en detacheert professionals met specialisaties in de IT. “Wij werken sterk vanuit een persoonlijke benadering. Wij denken mee met zowel de professional als de opdrachtgever en we zitten vaak aan deze tafel. Hier worden veel intensieve gesprekken gevoerd. Maar deze kamer kon wel wat extra bezieling gebruiken en via Goeie Zaken kwamen we terecht bij Galerie van Rijsingen.”

Toegevoegde waarde “De samenwerking met de galerie was spontaan en hartelijk. Met Chantal Kuyte hebben we een korte inventarisatie gemaakt van onze wensen. Daarna zijn we samen door de galerie gewandeld”, aldus Rachida. Chantal: “Haar keuze is gevallen op werken van Remco Leeuw, Marsman en Hans Kuijten. Het zijn snelle schilders die uitgaan van het hier en nu. Ze zijn spraakmakend, dynamisch en geven stof tot nadenken. In die zin passen ze prima bij de sfeer van dit bedrijf. Hartman ICT nodigt mensen uit, gaat praten en onderzoeken. Dat doen deze kunstenaars ook. Zij laten onderzoekend hun werk tot stand komen. Kijken wat er voorhanden is. Hun materiaal halen ze overal en nergens Rachida Verhagen

Chantal Kuyte

vandaan en vervolgens gaan ze op zoek naar een match tussen: ‘hoe vertel ik iets en hoe beeld ik dat uit’. Hartman is ook op zoek naar de perfecte match tussen een werkgever en een ICT professional.” Rachida: ”Als een gesprek stilvalt kunnen mensen even achterover leunen. Die momenten kunnen ze gebruiken om naar de

schilderijen te kijken, te reflecteren en te bezinnen. Kunst kan dan een bron van inspiratie zijn of juist van rust. In die zin ben ik ervan overtuigd dat kunst iets toevoegt, dat het werkt.” Wilt u ook een inspirerend schilderij in uw kantoor? Of kan uw ontvangstruimte wel een creatieve blikvanger gebruiken? Neem contact op met Galerie van Rijsingen. Zij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Openingstijden Galerie van Rijsingen

Hartman ICT is gevestigd in een prachtig monumentaal pand aan de Stratumsedijk in Eindhoven. In het brede trapportaal hangen verschillende spreuken, zoals: ‘Levenskunst is wat een gebruiksvoorwerp verheft tot kunstvoorwerp en wat een dagelijkse handelingsharmonie nastreeft’. Mooie tekst. Maar het blijft niet bij woorden over kunst alleen. Vier spraakmakende schilderijen van Galerie van Rijsingen sieren sinds kort de witte muren van het kantoor.

94

Dinsdag t/m vrijdag :09.00 – 17.00 uur Zaterdag :12.00 - 17.00 uur Hurksestraat 24 5652 AK EINDHOVEN T. 040-25 50 023 F. 040-25 13 504 M. 06-27 00 09 81 E. info@galerievanrijsingen.nl I. www.galerievanrijsingen.nl

Bezichtiging op afspraak is ook mogelijk.

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

95


Ga d g et s

Oranje artikelen Bent u al klaar voor het Toernooi van 2010?? WIJ WEL!! Neem snel contact met ons op zodat wij u het uitgebreide assortiment kunnen tonen. Natuurlijk bent u bij ons aan het juiste adres om in een kort tijdsbestek een artikel custom made te laten maken. Neem bijvoorbeeld een eigen oranje cap. Deze kunnen we vanaf 125 stuks compleet in uw eigen stijl produceren inclusief eigen label, eigen PMS en all over borduringen etc. U mag zelf het ontwerp bepalen!

Walking fridge Pizza/hapjes pan Multifunctionele hapjespan op statief, voor de gezellige zomer avonden! Extra grote pan: 48cm buitenzijde met anti-aanbaklaag. Voorzien van glazen deksel. Inclusief thermostaat, voor de ideale temperatuur te regelen. Deze hapjes pan kan met en zonder statief gebruikt worden. Dus voor zowel binnen als buiten.

Wie kent hem niet “de walking fridge”? Wij hebben hem gevonden! Deze oplaadbare mobiele koelkast is makkelijk te verrijden zodat deze ideaal is voor in de tuin, camping en kantoor! Hij koelt tot 23ºC onder de omgevingstemperatuur. Inclusief 12V en 220V aansluiting.

Elektrische paraplu Speciaal voor luie mensen die echt van luxe houden. Deze gadget zorgt ervoor dat u natuurlijk niet nat wordt maar ook niet moe want met de ingebouwde accu gaat de paraplu automatisch open en dicht. De paraplu wordt geleverd met een docking-station zodat hij altijd opgeladen is!

LED STA-TAFEL Deze tafel is echt een eye catcher! Dmv een afstandsbediening kunt u de tafel in de juiste kleur instellen. Het is ook mogelijk om meerdere tafel met elkaar te verbinden zodat u een unieke sfeer krijgt. U kunt het blad wisselen zodat het een grote ijskoeler wordt voor feesten en partijen. Wij kunnen de tafel ook in uw stijl personaliseren zodat uw bedrijfsnaam helemaal opvalt.

Antibac Deze pen vermindert infectiegevaar en verspreiding van bacteriën en vernietigd 99,9% van de bacteriën binnen 24 uur. De pen is de gehele levensduur effectief doordat de werkzame bestanddelen in de pen zijn geïntegreerd. Zoals u van ons mag verwachten kunnen we deze pen ook bedrukken met uw bedrijfslogo of zelfs in een mooie geschenkdoos geheel bedrukt in uw eigen stijl.

96

Bedrukt strandlaken

Bent u benieuwd wat Denley nog meer voor u kan betekenen? Bel of mail ons en ontvang gratis het informatiepakket inclusief een leuke tafelkalender met elke maand een aanbieding!!!

Denley kan dmv een nieuwe druktechniek strandlakens all over bedrukken met een minimum afname van 100stuks. Zoals u van ons mag verwachten leveren wij de handdoek met een eigen label en heeft u ze al binnen 4 weken in huis.

Denley is de totaalleverancier van premiums, relatiegeschenken, promotionele textiel, custom made artikelen, promotionele concepten en merchandise collecties. Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande producten of wilt u dat wij vrijblijvend met u meedenken, neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 0497-534647 of stuur een e-mail naar info@denley.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

97


Z a ke n p r a at

Wij hoeven niet zo gewichtig te doen... Claassen Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor. Aan ons kantoor zijn 10 advocaten verbonden, van wie de meesten zich hebben gespecialiseerd in één of meer rechtsterreinen. Advocaten die behalve deskundig, ook nog gewoon ‘mens’ zijn. Mensen die niet overdreven gewichtig doen maar professioneel uw belangen behartigen. Kiest u voor Claassen Advocaten, dan kiest u voor een gedegen juridische hulpverlening en betrokkenheid bij u en uw zaak.

www.claassenadvocaten.nl

LEKKER ETEN DOE JE ZO!

Bel voor een lunch of diner: 040 244 73 21 Wilhelminaplein 14 | 5611 HE Eindhoven E

Auberge 210 x 150.indd 1

S

T

A

U

R

A

N

T

“Door de handen ineen te slaan, krijg je dingen voor elkaar die je in je eentje nooit zou kunnen” sprak de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel tijdens de filmpremière van “De Uitvinders en het Verborgen Oog”. Onder de 250 genodigden veel kinderen die samen met hun ouders de officiële opening van het Uitvindersevenement in Eindhoven bezochten. Aan de burgemeester de test of hij in staat was om de Brainport visie, de economische agenda van de regio Eindhoven, uit te leggen aan kinderen. Burgemeester Van Gijzel slaagde cum laude voor die test. Zonder moeilijke woorden te gebruiken werd iedereen, jong en oud, overtuigd van het belang van samenwerking en de behoefte aan nieuw creatief en technisch talent: “We hebben bollebozen en Willy Wortels nodig die ons helpen onze voorsprong in techniek vast te houden en uit te breiden. Gelukkig hebben we daarvoor De Uitvinders.”

Duurzame energie op kantorenpark Diepenvoorde Waalre

www.aubergenassau.nl

R

Burgemeester Eindhoven vertolkt Brainport visie in kindertaal

Geopend van maandag t/m vrijdag 12.00 uur tot 22.00 uur zaterdag 16.00 uur tot 22.00 uur, zondag gesloten.

20-02-2009 12:29:02

Op kantorenpark Diepenvoorde in Waalre worden de kantoren binnenkort duurzaam verwarmd en gekoeld. Dat gebeurt door energie te onttrekken uit opgepompt onbewerkt drinkwater uit het waterleidingnet. Brabant Water en dochteronderneming Hydreco uit Breda hebben het zogeheten Energie Uitwisselingsstation dinsdag 27 april officieel geopend. Door de nieuwe manier van energiewinning wordt fors bespaard op de CO2-uitstoot. Daarnaast kan er door de ondernemers een kostenbesparing worden gerealiseerd omdat het op deze wijze veel goedkoper om hun kantoren op deze manier te verwarmen en te koelen dan via de traditionele manier. Het oppompen van onbewerkt drinkwater heeft absoluut geen effect op de kwaliteit van het drinkwater. De temperatuur van het onbewerkte drinkwater mag maximaal een halve graad Celcius hoger of lager worden. De VROM-inspectie controleert of de initiatiefnemers binnen die temperatuurgrens blijven. Het station is het eerste in Nederland.

Co l u m n

De democratie heeft gesproken! Of juist niet?

Rudy Reke

r

Als grootste regiogemeente in zuidoost Brabant heeft slechts 43,5 % van de Eindhovense stemgerechtigden de moeite genomen om op 3 maart zijn of haar stem uit te brengen. Omdat het merendeel, dus 56,5 % niet heeft gestemd, kun je bij de uitslag niet meer spreken van een democratische afspiegeling van de Eindhovense bevolking. Dus ook geen democratische afspiegeling van het MKB als motor van onze economie en andere industriële bedrijven. In de regiogemeenten is dit al niet veel hoger. Dit is uitermate verontrustend, omdat het bedrijfsleven juist direct verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid en in het verlengde daarvan de welvaart. Niet alleen in Eindhoven, maar ook in de rest van ons land. Hoewel de Lijst Pim Fortuyn tegen meer regelgeving is – wat verder in deze column wel zal blijken – is de vraag gerechtvaardigd of wij in Nederland bij de verkiezingen niet weer terug moeten naar een opkomstplicht, waarna de politieke verhoudingen totaal anders komen te liggen. De ambtenaren, aangestuurd door de politiek – die wederom van een minderheid voor vier jaar in het college mogen plaatsnemen – hebben de verplichting om juiste randvoorwaarden te scheppen voor een goed ondernemersklimaat. Daar is nog een wereld te winnen. Niet door nog meer regeltjes of door regeltjes van plaats te laten wisselen, nee door adequaat en alert te reageren op de vraag en behoeften vanuit het bedrijfsleven. Mijn gedachten gaan hierbij bijvoorbeeld uit naar voldoende, goed geoutilleerde en goed bereikbare industrieterreinen. Helaas hebben niet alle politieke partijen hier hun prioriteiten liggen, om het maar heel voorzichtig zo te stellen. Het aantal raadsleden in Eindhoven wat uit de daklozenopvang, verslavingszorg, onderwijs en ambtelijke organisaties komt, staat niet in verhouding tot die enkele raadsleden die wel uit het bedrijfsleven komen en daardoor deze materie ook beter kunnen aanvoelen. Gemakshalve wordt vergeten dat Eindhoven en daardoor de gehele regio de huidige welvaart juist hebben te danken aan de grote industriële bedrijven, die destijds dankzij het huidige vliegveld hun activiteiten in deze regio hebben kunnen ontplooien. Politieke partijen die tegen het huidige vliegveld zijn, gebruiken willens en wetens oneigenlijke argumenten. Nog steeds draait de politieke bureaucratie op alle fronten op volle toeren. Zijn de regels voor het vestigingsbeleid niet helder en pakken de legeskosten te hoog uit. Maar ook het veiligheidsaspect op industrieterreinen en in winkelcentra is een drama op zich. Inbraken, ramkraken en overvallen komen nog teveel voor, waardoor deze bedrijven – even los van het menselijk leed – veel schade lijden. Over permanent cameratoezicht spreken in de gemeenteraad is bijna hetzelfde als vloeken in de kerk. Surveillance en handhaving door de politie laat in opdracht van de verantwoordelijke personen sterk te wensen over omdat zij andere ‘prioriteiten’ voorhebben. Welke ‘prioriteiten’ dat zijn kunt u zelf met een beetje fantasie wel bedenken. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

99


R o n d d e t a fe l

Tekst: Tom Brennand Fotografie: John Claessens

H-woord mag genoemd worden

Matt: “Een terechte vraag wat mij betreft. Op dit moment is er veel onduidelijkheid en daardoor ook veel onrust. Huizenbezitters weten niet waar ze aan toe zijn en starters op de woningmarkt maken zich zorgen. Waar op dit moment behoefte aan is, is duidelijkheid. Niet alleen over de mate van aftrek, maar ook over compensatie. Ik denk dat oud staatssecretaris Willem Vermeend het goed heeft gezien. Hij heeft het over het respecteren van bestaande hypotheken en heel geleidelijk aftrekbeperkingen doorvoeren voor nieuwe hypotheken. Een belangrijk punt daarbij is dat er een verplichte aflossing wordt ingebouwd. Een particulier met een hypotheek krijgt door de aflossing gedurende de looptijd van de hypotheek te maken met minder rente en minder aftrek, waardoor hij uiteindelijk beter af is.” Geke: “Het afbouwen is natuurlijk al jaren geleden ingezet door onder andere een maximale termijn van 30 jaar in te voeren voor hypotheekrenteaftrek. Er zullen nu naar verwachting verdergaande beperkingen naar voren komen. Maar wel heel geleidelijk. Huizenbezitters hoeven zich geen zorgen te maken over het in één keer afschaffen van de aftrek. Dat zullen ze niet snel doen, omdat dan heel veel mensen en dus ook de woningmarkt ernstig in de problemen komen.”

Pascal: “Bovendien pleit ik er voor dat er breed naar dit vraagstuk wordt gekeken. De hypotheekrenteaftrek is weliswaar een grote post voor de overheid, maar de politiek gaat in de maatschappelijke discussie helaas voorbij aan een nog grotere post: de huursector. Kijk eens naar de bedragen aan huursubsidie die jaarlijks worden uitgekeerd. De vraag is misschien niet zo zeer wat de gevolgen van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zijn, maar veel meer hoe je de woningmarkt weer gezond krijgt. Daar horen ook de subsidies en zaken als overdrachtsbelasting bij. Daarnaast is het ook jammer dat het altijd gaat over de kosten en nooit over de opbrengst. Eigen woning bezit is heel belangrijk voor onze economie. Zeker als de prijzen stijgen en er overwaardes ontstaan. Mensen zijn dan eerder bereid grote bestedingen te doen.” Ruud: “De huurmarkt kost per saldo meer dan de koopmarkt. Als het eigen woning bezit stagneert, dan betaalt de huizenbezitter indirect mee aan de huren op de huurwoningmarkt. Dit is scheefgroei die we willen voorkomen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de mensen weer in beweging komen en door willen stromen naar een andere woning die beter past bij hun levensfase. Dan komt er

Dré Boidin (SDK Vastgoed bv): ‘’De hypotheekrenteaftrek is al jaren een belangrijk instrument om eigen woningbezit te stimuleren. Natuurlijk zijn er onevenwichtigheden maar om die over de rug van de woningbezitters op te lossen gaat ons te ver. Vaak wordt vergeten dat deze regeling al bijna honderd jaar bestaat. Laten we helder zijn, de huizenmarkt gaat door een pittige crisis heen. Belangrijke aanleiding is de onzekerheid die veel woningbezitters en potentiële kopers voelen. Bovenop de onzekerheden van de markt voelen sommige politieke partijen zich nu genoodzaakt om ook iets te zeggen over de hypotheekrenteaftrek. Dat vinden wij onverstandig, omdat deze partijen zeggen: “we schaffen de hypotheekrenteaftrek af en gebruiken het verschil om de overheidstekorten in te lopen”. Door niet over mogelijke inkomensvoordelen te spreken, krijgen mensen al gauw het gevoel dat de woningprijzen onder druk komen te staan. Onze oplossing is relatief eenvoudig. Laten we er nu eerst voor zorgen dat de markt zich weer stabiliseert en we met zijn allen (overheid en marktpartijen) gaan voor kwaliteit op de woningmarkt. Ingrepen in de woningmarkt moeten naar onze mening gedaan worden om oververhitting van de woningmarkt te voorkomen daar is op dit moment in elk geval geen sprake van’’.

De hypotheekrenteaftrek lijkt een status te hebben verworven van het ‘H-woord’ dat veel media en politici proberen te vermijden. Toch lijkt de discussie onontkoombaar. Hoe je het ook wendt of keert, de hypotheekrenteaftrek komt onder druk te staan. Maar is dit nu een goede of een slechte ontwikkeling? Maar vooral, wat betekent het voor de woningmarkt in Nederland? We zitten met enkele regionale deskundigen aan tafel in de directiekeet van een groot nieuwbouwproject om hierover te praten. Geke Gebert (VFA financieel advies), Pascal Vermeer (Slippens Vermeer Makelaars), Matt Andreoli (Best Intermediair Vastgoed) en Ruud Noten (Rabobank) zitten dagelijks midden in alle ontwikkelingen. De Centrale vraag is: wat zijn de gevolgen van beperkingen van de hypotheekrenteaftrek?”

100

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

101


R o n d d e t a fe l

weer een gezonde balans in de markt. Maar mensen komen alleen in beweging als er zekerheid is over de financiering nu en in de toekomst. Hypotheekverstrekkers spelen daar inmiddels op in. Voor de crisis werden heel veel aflossingsvrije hypotheken en/of beleggingshypotheken gesloten. Op dit moment zie je vooral hypotheken met aflossing, waardoor de kans op een restschuld aan het einde van de looptijd aanzienlijk is verkleind.” Pascal: “Maar we moeten wel uitgaan van geleidelijkheid. Als je de aftrek in één keer afschaft, dan dalen de prijzen met als gevolg dat de dekkingsgraad sterk verminderd en banken behoorlijk in de problemen kunnen komen. Met een geleidelijke afbouw zal de woningmarkt qua prijsstelling maar licht reageren. En bovendien, waar we altijd aan voorbij gaan. Is het feit dat wonen ook consumeren is en dus in veel gevallen gewoon iets mag kosten.”

Pascal Vermeer

Ruud Noten

Matt: “De huidige situatie op de woningmarkt lijkt erg penibel, maar de kansen zijn eigenlijk groter dan ooit. De rente staat historisch laag. Vergelijk dat maar eens met einde jaren ’70. We hadden toen te maken met een rentepercentage van boven de 13% en er was een hele hoge werkloosheid. Geen mens durfde in die tijd een huis te kopen. Nu is de terughoudendheid gebaseerd op een andere onzekerheid, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Maar als we daar op de juiste manier op inspelen, komen ook daar de kansen bovendrijven. Bovendien is het nog steeds zo dat mensen die 15 jaar of langer geleden een huis hebben gekocht nog steeds een geweldige overwaarde hebben. Ook na een prijscorrectie naar beneden. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat er vaker gezonde prijscorrecties zijn opgetreden.” Ruud: “Als je nu je huis wilt verkopen om een ander pand aan te kunnen kopen, zul je in veel gevallen minder winst maken dan gehoopt, maar door de prijsstijgingen van de voorbije jaren heb je nog steeds overwaarde en dus winst. Om de hypotheken betaalbaar te houden, kijken de banken tegenwoordig veel meer naar de bruto waarde, terwijl we tot voor kort nog vaak uitgingen van de nettolasten.”

Matt Andreoli

Matt: “De markt corrigeert zichzelf nu en dan. Dat is met name voor de starters van belang die daardoor toegang krijgen tot panden die binnen hun bereik liggen. We zien overigens aan de verkoopcijfers dat de mensen het laatste half jaar weer meer vertrouwen krijgen in de economische ontwikkeling. Dat is een goed teken. De arbeidsmarkt toont tekenen van opleving en de woningmarkt hobbelt daar achteraan. Vooral in de sector tussen de twee en drie ton is er meer beweging en stromen er meer mensen door naar de hogere prijsklassen.”

Geke Gebert

Geke: “Als financieel adviseur merk je dat de markt verandert. De manier van adviseren blijft natuurlijk gelijk. Je kijkt naar het heden, de toekomst, de wensen en de reële verwachtingen om daar je advies op te baseren. Maar de mensen reageren nu heel anders. De woekerpolis praktijken en de financiële crisis hebben voor veel onrust gezorgd. Maar vergeet niet dat een adviseur slechts adviseert en de mensen uiteindelijk zelf de keuze maken. Na de keuze voor risico zie je nu dat men het liefste zekerheden heeft, ook als dat leidt tot hogere

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

103


R o n d d e t a fe l

lasten. Voor kopers van panden boven de twee miljoen maakt dat niet zo heel veel uit. In die prijsklasse beschikt men doorgaans over voldoende eigen vermogen om een aanzienlijk deel van de aankoop zelf te financieren.” Ruud: “Die waarneming delen wij. Er worden nauwelijks nog beleggingshypotheken gesloten. Het accent is duidelijk teruggeschoven naar lineaire hypotheekvormen en annuïteitenhypotheken. En dat is een goede ontwikkeling. Deze constructies zijn veel eenvoudiger en de klant weet daardoor precies waar hij aan toe is. De adviseur kan zich daardoor ook meer focussen op echt advies, terwijl de klant door minder keuzemogelijkheden een betere afweging kan maken. Kiezen voor de laagste lasten is namelijk niet altijd de beste optie voor de langere termijn.”

“Uw huismakelaar met het grootste aanbod van de regio”

Pascal: “De prijscorrectie zorgt er voor dat de prijzen weer corresponderen met de markt. De prijs/kwaliteit verhouding komt weer meer in balans. Mensen die op dit moment hun huis in de verkoop willen doen, voldoen met hun vraagprijs – mits die reëel is – al aan de prijscorrectie. Mensen die hun huis daarentegen al twee jaar te koop hebben staan, moeten hun verwachtingspatroon qua vraagprijs in sommige gevallen toch behoorlijk bijstellen. De regel die altijd geldt is: Voor het beste resultaat is een reële prijsstelling noodzakelijk.”

Ruud: “De vraagprijsbijstelling heeft ook vervelende gevolgen voor grotere projecten die een aantal jaren geleden zijn gestart. Zes jaar geleden hadden we namelijk met een hele andere marktprijs te maken dan nu.” Pascal: “Vraag en aanbod sluiten in de grote projecten niet meer volledig op elkaar aan door dit soort verschuivingen. Dat betekent voor de projectontwikkelaars dat ze meer aandacht moeten besteden aan marketing en marktonderzoek om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze in zo’n situatie terechtkomen. Geke: “Eén van de ontwikkelingen die je bij nieuwbouwprojecten ziet, is dat de panden vaker casco worden opgeleverd om op die manier nog iets op de kostprijs te besparen. Dat lijkt aantrekkelijk. De koper krijgt dan meer mogelijkheden en vrijheden om zelf een aantal zaken af te werken, maar krijgt daardoor ook soms met extra kosten te maken.” Ruud: “Natuurlijk moeten we ook reëel zijn. We moeten onder ogen zien dat niet iedereen genoeg verdient om een huis te kunnen kopen. Ook dat is een onderdeel van de woningmarkt. Als je bedenkt dat een starterswoning al snel over de twee ton kost, dan is dat een heel bedrag. Ik reken nog wel eens terug in guldens en dan praat je toch al snel

over een half miljoen. In die zin is een prijscorrectie ook zeker een gezonde ontwikkeling. En nogmaals, de opgebouwde overwaarde van de afgelopen jaren, laat dat bij de meeste huizenbezitters ook toe. Door meer reëele prijzen veert de woningmarkt vanzelf weer op.” Pascal: “Een eigen huis is bezitten is belangrijk voor de Nederlander en voor onze economie. Sterker nog, soms lijkt het er op dat je niet meetelt als je geen eigen huis hebt. Zet de televisie maar aan en er is één van de vele woon- of verbouwprogramma’s op. Toch is slechts 53% van de woningvoorraad particulier bezit. In België is dat maar liefst 74%.” Matt: “Samenvattend kunnen we stellen dat we duidelijkheid nodig hebben over wat er gaat gebeuren. En als die duidelijkheid er is, dan kunnen we de kansen die er zeker ontstaan benutten. Als mensen weer gaan kopen dan blijft de situatie in stand dat de vraag naar nieuwbouw het aanbod overtreft en dat meer mensen bestaande woningen gaan kopen. De goede adviseurs en de beste makelaars komen dan weer bovendrijven. Kortom, het ziet er nog lang niet zo slecht uit als sommigen beweren.

Verkoop Best Intermediair Vastgoed Makelaardij, gevestigd te Leende is een dynamisch bedrijf met meer dan dertig jaar ervaring in de bemiddeling van vastgoed, met als specialisatiewoonhuizen. Door de jaren heen hebben wij een belangrijke positie verworven op de bestaande huizenmarkt, mede dankzij onze uitgebreide contacten binnen en buiten de regio. Vanuit onze vestiging in Leende bestrijkt ons werkgebied nagenoeg heel Zuid-Oost Brabant. Kiezen voor Best Intermediair Vastgoed B.V. is kiezen voor een vertrouwde en kundige organisatie. Voor zorg en aandacht. Waar men voor u klaar staat en zes dagen per week actief is. Bel voor een afspraak voor een kosteloze en vrijblijvende taxatie uw huismakelaar Matt Andreoli 06-50691876. Aankoop Uw droomhuis aankopen met uw huismakelaar Matt Andreoli? Ja! Want zijn persoonlijke aanpak is dikwijls doorslaggevend. Deze makelaar houdt zich dagelijks bezig met onderhandelingen op het scherpst van de snede. En juist daarom is hij als geen ander in staat uiterst scherpe condities te bedingen bij uw aankoop. De meerwaarde uit zich in het resultaat en derhalve durft hij op no cure, no pay basis te werken!! Bel voor een vrijblijvende afspraak uw huismakelaar Matt Andreoli 06-50691876 Verhuur Best Intermediair Vastgoed Makelaardij heeft de afgelopen jaren onder de leiding van Gerrie Royackers flink aan de weg getimmerd met betrekking tot (ver) huur van de exclusieve woonobjecten. Door de goede ervaringen weten vele (ver)huurders dan ook al de weg, veelal via mond-op-mond reclame naar ons te vinden. Waaronder veel expats of particulieren uit geheel Nederland die tijdelijke woonruimte zoeken in de regio Eindhoven. De prettige en vertrouwde werkwijze van Best Intermediair Vastgoed Makelaardij resulteerde veelal in de vraag naar aanvullende service en assistentie met betrekking tot emigratie zoals diensten als woon- en werkvergunning, inschrijvingen in gemeente, vinden van scholen etc. Als je extra service biedt moet je dat wel goed doen. Het moet geen bijzaak zijn want deze service bepaalt voor een groot deel de mogelijkheid tot inburgering en een algeheel gevoel van well-being. Een werknemer die snel zijn draai vindt en zich prettig voelt in zijn nieuwe werk- en woonomgeving is voor de werkgever uiterst rendabel. Derhalve heeft Best Intermediair Vastgoed Makelaardij een ervaren kracht aangetrokken, iemand met meer dan 20 jaar ervaring in de expat service, die deze diensten daadwerkelijk voor onze gewaardeerde cliënten kan uitvoeren. Full-service van A tot Z. Bel voor meer informatie over ons uitgebreide (ver)huur-pakket Gerrie Royackers 06-22230896 3 redenen om NU tot aankoop over te gaan:

1. lage rentestand

2. reeële prijzen

3. meer keus, dus meer kans op uw droomhuis

Bi Best Intermediair Valkenswaardseweg 2 5595 CB Leende Telefoon 040-206 26 51 Fax 040-206 27 65 info@bivastgoed.nl www.bivastgoed.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

105


L A N C I A D E L T A . N A T U U R L I J K O V E R W I C H T.

Z a ke n p r a at

Co l u m n

De Digitale Drukker en Neroc Digital Print samen verder

De activiteiten van Neroc Digital Print BV – pionier op het gebied van digitaal drukwerk en onderdeel van de Neroc Group – gaan per 1 mei over in handen van De Digitale Drukker , onderdeel van de DDDM Groep in Eindhoven. Hiermee ontstaat een sterke combinatie, en een van de grootste digitale drukkers van Nederland. De werknemers van het Veldhovense bedrijf komen daarmee in dienst van de DDDM Groep. Ook de oplossingen en producten die Neroc Digital Print haar huidige klanten biedt, worden vanaf 1 mei verzorgd door De Digitale Drukker. De Digitale Drukker is – net als Neroc Digital Print – specialist op het gebied van digitaal en gepersonaliseerd drukwerk. Volgens Marc Mennes, algemeen directeur van De Digitale Drukker, is de overname van de activiteiten van Neroc Digital Print door De Digitale Drukker een win-winsituatie voor alle betrokken partijen: “Neroc Digital Print en De Digitale Drukker hebben in middels meer dan 13 jaar ervaring op het gebied van digitaal drukwerk. En de bloedgroep van beide bedrijven is praktisch gelijk. Dat betekent dat we onze huidige klanten met de ervaring van de specialisten van Neroc Digital Print nog beter kunnen bedienen. Voor de huidige klanten van Neroc Digital Print betekent de overname dat de kwaliteit van Neroc Digital Print niet alleen behouden blijft, maar dat het dienstenaanbod ook nog eens wordt uitgebreid en daarmee completer wordt.

Eindhoven 1 & 2 oktober 2010 Universiteitenstad!

D E S T I J LV O L L E L A N C I A D E LTA M E T 200 PK. KRACHT EN KARAKTER. Kracht: 1.8 direct ingespoten TurboJet benzinemotor met turbocharger. Standaard zestrapsautomaat met bediening op het stuur. Veiligheid: 5 Euro NCAP veiligheidssterren. Actieve schokdempers voor een optimale wegligging (Reactive Suspension System). Snelheid: 0 tot 100 in 7,4 seconden. Innovatie: Geavanceerd ESP-systeem voor maximale controle (Absolute Handling System). Adaptieve LED dagverlichting. De nieuwe Lancia Delta 200 pk. vanaf M 33.245,-. Alle inhoud voor een groots karakter.

Gem. brandstofverbruik 7,8 l/100 km (1 op 12,8 ). CO2: 185 gr/km. Vanaf 3 33.245,- of lease 3 679,- p.m. Er is al een Delta vanaf 3 23.995,- of lease 3 497,- p.m. Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs excl. BTW o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via FGA Capital. Vraag naar de voorwaarden.

www.lancia.nl

Lierop-Kra

: Jeroen va

aijvanger

n der Wiele

n

Wat is het toch heerlijk om met het warme weer lekker Italiaans ijs te bestellen naar onze eigen wensen. Het hoorntje, de smaakjes en het aantal bolletjes, allemaal precies zoals wij het willen. Zo kan het ook gaan met de aanschaf van een bedrijfsapplicatie. We denken vaak dat we geen keuze hebben, maar in principe is (bijna) alles passend te maken. Zo’n “passende” applicatie wordt een maatwerk applicatie genoemd. Een maatwerk applicatie begint waar een standaard applicatie ophoudt. Hierin is ontzettend veel keuze, vandaar dat het belangrijk is dat u uw situatie in kaart brengt en uzelf een aantal vragen stelt. De voordelen van een maatwerk applicatie liggen voor de hand. De applicatie is afgestemd op uw wensen en bedrijfsprocessen. Maar dit heeft wel een keerzijde zult u denken. De ontwikkelingskosten worden namelijk door uw organisatie gedragen. Daarnaast kan het ontwikkelen van een maatwerk oplossing langer duren dan het implementeren van een standaard pakket. Echter de nauwe betrokkenheid van de gebruikers tijdens het gehele ontwikkelingstraject vergroot de interne acceptatie. Hierdoor verloopt de ingebruikname van de applicatie vele malen soepeler. Andere voordelen van maatwerk oplossingen zijn (1) dat deze doorgaans veel langer meegaan, (2) continu aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden en (3) licentiekosten geen rol van betekenis spelen. Tevens bent u volledig eigenaar van de applicatie en bepaalt u zelf de functionaliteit. Hierdoor daalt de kans op foutief en oneigenlijk gebruik van een applicatie. Uiteindelijk heeft u dus uw eigen applicatie die ervoor zorgt dat uw bedrijfsprocessen versnellen, stroomlijnen en automatiseren. In veel gevallen voldoet een standaard applicatie redelijk en mist u alleen op bepaalde vlakken functionaliteit. Weet u dat het vaak mogelijk is om ook dit aan te pakken? Dit gebeurt door speciaal op maat gemaakte uitbreidingen te ontwikkelen. Misschien heeft u wel diverse applicaties draaien, maar “communiceren” ze niet met elkaar waardoor u belangrijke gegevens meerdere malen moet invoeren. Dit is vervelend, foutgevoelig en zorgt voor een inefficiënt bedrijfsproces. Ook hiervoor kan maatwerk de oplossing zijn. Bij de aanschaf van een applicatie (zowel maatwerk als standaard) is het uitermate belangrijk om te kijken in hoeverre het juiste doel bereikt kan worden. Meestal wordt geïnvesteerd in het automatiseren van bedrijfsprocessen om deze effectiever en efficiënter te laten verlopen. Echter soms wordt het doel uit het oog verloren en wordt er “geautomatiseerd om te automatiseren”. Van investering naar rendement In de zoektocht naar een passend functionerende applicatie zult u zichzelf dus continu de volgende vraag moeten stellen: Hoe kan ik meer rendement halen uit de inspanningen die ik samen met mijn werknemers doe? Als de investering hoger is dan de opbrengsten is de investering niet rendabel. Maar ja, wanneer is de investering wel rendabel? Dat kunt u beter aan de expert overlaten! ictonic Sparkling ICT solutions Judith van Lierop-Kraaijvanger

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

Pietersbergweg 27 - 29 5628 BS Eindhoven Tel. 040 264 6522

Op 1 & 2 oktober 2010 gaat het Beursgebouw Eindhoven dé plek zijn in Nederland waar een (toekomstig) student een vergelijk kan maken tussen verschillende universiteiten. Naast de buitenlandse universiteiten geven opnieuw 8 Nederlandse universiteiten acte de presence. De Onderwijsbeurs Zuid-Nederland 2010 is vooralsnog de enige plek in Nederland waar zij zich als collectief presenteren. Op basis van verricht onderzoek onder de doelgroep blijkt dat de (aankomend) student het medium beurs een goed oriëntatie moment vindt voor het zetten van een vervolgstap. Zoals het bezoeken van een open dag. ‘Wij als organisatie zijn dan ook zeer verheugd dat de universiteiten dit middels hun deelname erkennen’; aldus Saskia Holterman (partner OGZ). De universiteiten die zich op de beurs presenteren zijn; Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente, Maastricht University, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit Nederland. Naast het opleidingsaanbod op WO niveau biedt de beurs een nagenoeg volledig aanbod op HBO en MBO niveau en aanverwante aspecten.

Passend…

Judith van

Fotografie

www.driessen-lancia.nl

107


Sp o r t & z a ke n

nodigde artikel in productie, geheel volgens uw specificaties, en blijft steeds in contact met de klant.

Zakelijke contacten van FC Eindhoven Multi-Fix Group Bergeijk

Multi-Fix is uw partner voor bijna alle denkbare metalen componenten in uw product. Ons leveringsprogramma & servicepakket zijn uniek. Multi-Fix is ca 20 jaar geleden opgericht door de huidige eigenaar Arthur Burgmans als een handelsbedrijf in roestvast stalen bevestigingsmaterialen. Door een combinatie van uiterst concurrerende prijsstellingen & een zeer klantgerichte benadering van de markt kende Multi-Fix al snel een zeer gestage groei. In de afgelopen twintig jaar heeft Multi-Fix haar dienstverlening steeds verder ontwikkeld tot een complete leverancier en producent van standaard en klantspecifieke metalen componenten. Met een uitgekiende dienstverlening fungeert Multi-Fix voor het merendeel van haar klanten als Partner in Parts.

Account managers Multi-Fix Group: Willem Weijers & Mark van der Sanden

Go-Fix aanvulsysteem bij VDL ETG

Door onze contacten in Azië werd Multi-Fix midden jaren 90 door steeds meer bedrijven benaderd om naast bevestigingsmaterialen ook productiedelen conform tekening te leveren. In 1998 resulteerde dit in de opening van de eerste vestiging in Hongkong. Sinds 2003 heeft Multi-Fix ook een 2e vestiging in Azië nl. in China. Allereerst in Shenzhen maar al snel werd dit kantoor vanwege logistieke voordelen verhuisd naar Shanghai. Dit kantoor vormt het inkoop, kwaliteits- & logistieke centrum voor Multi-Fix in Azië. Daarnaast heeft Multi-Fix in 2007 een derde zusterbedrijf opgericht, genaamd Wind-Fix. Wind-Fix levert zowel in Europa, USA als Azië onderdelen voor windturbines. Wind-Fix Asia heeft zich op de Chinese markt ontwikkeld tot marktleider. In dit segment rekent Wind-Fix het merendeel van de top 10 spelers tot haar vaste klanten.

ponenten van windturbines. Multi-Fix Group levert haar producten in 17 landen op 4 continenten.

Na jaren van snelle groei in zowel omzet als activiteiten heeft Multi-Fix in 2008 de verschillende bedrijven opnieuw gestructureerd en haar strategie bepaald voor de komende jaren. Belangrijk aspect in de strategie is het opzetten van eigen productiebedrijven in China. Midden 2008 is hiervoor in Shanghai – Nanhui een fabriek geopend voor metalen componenten voor windturbines. Tegelijkertijd heeft Multi-Fix in 2008 de huidige huisstijl doorgevoerd. Vanuit deze strategie is onlangs een kantoor in Pune – India geopend. Multi-Fix Group bestaat op dit moment uit 7 bedrijven op 2 continenten met in totaal 180 medewerkers. In Shanghai beschikt Multi-Fix Asia over een bedrijfscomplex van ca 13.000 m2 met uitgebreide productie en laboratorium faciliteiten. Multi-Fix Group heeft zich in 20 jaar ontwikkeld van een lokaal handelsbedrijf tot zowel een internationale speler op het gebied van toelevering van metalen onderdelen als marktleider op de Chinese markt voor com-

Om in de groeiende vraag naar onderdelen voor windturbines te voorzien opent WindFix Asia in het 3e kwartaal van dit jaar haar 2e productieplant in Tianjin, China. Wind-Fix neemt van 23 t/m 25 juni deel aan de Wind Power Asia beurs in Beijing in samenwerking met o.a. VDL Klima en Bakker Magnetics.

Logistiek op maat Multi-Fix helpt u lage voorraadkosten te realiseren en toch de continuïteit van uw productie te waarborgen. Om een uiterste efficiency in uw bevoorrading te verzekeren heeft Multi-Fix een innovatief logistiek systeem ontwikkeld: Go-Fix. Dankzij de uitvoering in verschillende varianten kunnen we altijd optimaal aan uw specifieke behoeften voldoen. Onlangs heeft Multi-Fix het Go-Fix aanvul­ systeem geplaatst bij VDL ETG. VDL en MultiFix kennen elkaar reeds vele jaren en hebben via de Business Club van FC Eindhoven de bestaande contacten verder geïntensiveerd als zakelijke partners.

Multi-Fix zorgt voor: Verlaging van de totale kosten in uw toeleveringsketen, vereenvoudiging van de toeleveringsketen, reductie van het aantal te orderen artikelen, een diep verankerde kwaliteitswaarborg en op uw verzoek ook technische ondersteuning. Kortom; uw partner in parts

Multi-Fix en BusinessClub FC Eindhoven Sinds oktober 2009 is Multifix stersponsor van FC Eindhoven. “Wij als Multi-Fix zijn zeer te spreken over de samenwerking met FC Eindhoven “ aldus Mark van der Sanden. “Ik ben als vertegenwoordiger van Multi-Fix degene die naar de wedstrijden gaat kijken en contacten met andere sponsoren in de businessclub legt.” De mensen van FC Eindhoven zorgen voor veel contactmomenten met andere sponsoren. Bijvoorbeeld door een “sponsor kennismakingsmiddag” te organiseren. Een 25tig tal sponsoren zijn bij ons op bedrijfsbezoek geweest. Dit werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Ook zijn we onlangs gaan skiën in Westerhoven. Daar hebben we weer andere sponsoren leren kennen waar we zakelijke contacten mee hebben opgestart. Kortom; FC Eindhoven en Multi-Fix een prima één-tweetje om in voetbal termen te spreken ! Tot slot willen wij FC Eindhoven alle succes toewensen in de nacompetitie en tot ziens in de BusinessClub!

Door middel van dit logistiek aanvulsysteem van Multi-Fix B.V. kan VDL ETG kosten besparend werken en zo efficiënt mogelijk hun machines bouwen.

Technische ondersteuning Multi-Fix is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in maatwerk producten. Producten volgens klantspecificatie worden door Multi-Fix met de grootst mogelijke zorg behandeld, van offerte traject tot levering bij u. Bij complexe artikelen neemt een project manager van Multi-Fix de zorg op zich van ontwerp, ontwikkeling, en kwaliteitsbeheersing. Na complete voorbereiding neemt Multi-Fix het beAccount manager VDL KTI Peter Maas

108

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

109


Tekst: Cai Vosbeek

Ac h t e r ka n t va n ‘ t g e l i j k

Fotografie: Dré Wouters

Peter Koppen en Stephan van de Kerkhof

www.lastminutedining.nl de lekkerste kortingssite van Nederland Het is de eerste mooie lentedag in maart als ik een afspraak heb met twee doorgewinterde restaurateurs. Peter Koppen en Stephan van de Kerkhof hebben samen ruim een halve eeuw horeca-ervaring. Zij lanceerden in april de nieuwe kortings- en reserveringssite voor restaurantbezoek in het midden en hoger segment: www.lastminutedining.nl De site is met veel aandacht gebouwd, Peter en Stephan dachten overal zorgvuldig over na. Het is een site die is ontworpen en opgebouwd met kennis van en ervaring in de praktijk, gebruiksvriendelijk voor de gasten, gemaakt voor en door restaurateurs.

110

De twee directeuren van de Lastminute Dining zitten trots achter de laptop. Peter: “Begin 2009 zijn we op zoek gegaan naar een extra verkoopkanaal waar zowel de gasten als de restauranthouders voordeel van konden hebben. We wilden iets nieuws, iets dat nog niet bestond. Bij toeval stuitten we toen op het Lastminute-principe. De wereld is vergeven van Lastminute aanbiedingen: reizen, vliegtuigstoelen en hotelkamers. Waarom niet in de restaurantwereld? Het is een bewezen concept en de tijd was er rijp voor. Het is nu technisch mogelijk om tot op het laatste moment te reserveren.”

20% korting Aan de nieuwe site van Lastminute Dining zitten 5000 uitgaande telefoonlijnen gekoppeld. Zodra een gast een reservering heeft gemaakt, wordt dit doorgegeven aan het restaurant. Stephan: “Wij weten uit ervaring dat een restauranthouder vaak moeilijk te bereiken is: de fax en computer staan op kantoor, de mobiele telefoon ligt in de keuken terwijl ze zelf in de zaak staan om gasten te verwennen. Daarnaast willen gasten reserveren op elk moment van de dag, ook al zijn de restaurants nog gesloten. Dat probleem is vanaf heden opgelost. Iedereen kan via onze site reserveren op elk gewenst tijdstip op de dag. Het mes snijdt vervolgens aan twee kanten: de gast krijgt aan het einde van de lunch of het diner 20% korting op de gehele rekening (inclusief drank) en de restauranthouder weet dat zijn inkomsten voor minimaal 80% gegarandeerd zijn voor een tafel die anders misschien leeg was gebleven. Bovendien heeft hij op deze manier in een rustige periode, meer tijd om aan zijn gasten besteden. Natuurlijk geldt dit alleen voor reserveringen op de dag zelf, anders is het geen Lastminute aanbieding.”

‘De gast krijgt aan het einde van de lunch of het diner 20% korting op de gehele rekening, inclusief drank...’

Extra reclame De website is overzichtelijk opgezet. Je kunt kiezen voor een stad, een postcode of voor een bepaald restaurant en je kunt een voorkeur opgeven voor sterre, luxe of populaire klasse; je geeft het aantal personen door en het tijdstip. Op Googlemaps verschijnt vervolgens een overzicht van alle deelnemende restaurants. De restaurants die plaats hebben voor Lastminute-gasten worden in het groen aangeduid. De restaurants die wel geabonneerd zijn maar die avond geen plaats hebben, worden in het rood aangeven. Via de GSM ontvang je een code die je aansluitend doorgeeft bij de reservering. Klaar is Kees. Peter: “Als je bijvoorbeeld in een straal van 5 kilometer rondom Eindhoven op zoek bent naar een restaurant dat krijg je met één klik op de knop de deelnemende restaurants te zien, ook al hebben ze die specifieke avond geen plaats voor Lastminute-gasten. Restaurants die zijn aangesloten, mogen zelf bepalen wat ze op onze site zetten; het is een extra mogelijkheid om reclame te maken en voor gasten is het een snelle manier om nieuwe restaurants te leren kennen. Vaak gaan mensen naar dezelfde eetgelegenheid, omdat ze daar lekker gegeten hebben, maar ook omdat ze geen andere mogelijkheden voorhanden hebben. Dat ken ik ook van mezelf. Als je bij Google opgeeft dat je een restaurant zoekt dan krijg je een hele reeks variërend van friettent tot sterrenrestaurant. Dan ben je al snel het spoor bijster. Dat is bij ons anders.”

Midden en hoger segment Stephan: “De achterkant van de site is voor de restaurateur. Hij kan hier een digitale agenda bijhouden, hoeveel tafels er vrij of bezet zijn. Als hij het druk heeft dan hoeft hij helemaal niets te doen. De restaurateur kan zelf kiezen wanneer hij korting geeft. Wij streven ernaar om minimaal 2500 restaurants op onze site te krijgen. We hebben Nederland verdeelt in 50 districten, met in elk district 50 restaurants. Op deze manier willen we uit-eten-markt op een overzichtelijke manier in beeld brengen. Als alles goed gaat, gaan we straks de grens over. Plannen genoeg. Om in vaktermen te blijven: we hebben de smaak goed te pakken!”

Honger gekregen van dit artikel? Surf dan naar www.lastminutedining.nl en ga op zoek naar een gezellig restaurant waar u vanavond lekker en voordelig kunt eten. Eet smakelijk!

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

111


Z a ke n p r a at

Met kunstwerk onder arm Van Abbe uit

Vorige week liep een bezoeker met een “Sol LeWitt” onder haar arm het museum uit… niet met het echte kunstwerk van Sol LeWitt uiteraard, maar met een nauwelijks te onderscheiden kopie genaamd FREE SOL LEWITT door SUPERFLEX. Mevrouw Bettina Lelieveld uit Krimpen aan de IJssel was de eerste die haar replica op kon halen in het Van Abbemuseum. Zij had tijdens een bezoek aan het museum op 11 april het deelnameformulier ingevuld om kans te maken een kopie van het werk Untitled (Wall Structure) (1972) van de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt in haar bezit te krijgen. Het verspreiden van kopieën is onderdeel van het project FREE SOL LEWITT van SUPERFLEX, tot begin september te zien in Tussen Minimalismen <http://www. vanabbemuseum.nl/browse-all/?tx_ vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=18&tx_ vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=614&cH ash=9f55d61676> .

Admix·Connect is verhuisd

Onbeperkt uitzicht op de Zernikestraat 12 te Eindhoven Kijk 360° rond op www.admixconnect.nl of in het echt op 20 meter hoogte… De ontwikkeling van online en interactieve communicatiemiddelen vormt hét specialisme van Admix·Connect. Met een team van 6 ervaren vakmensen werken wij dagelijks aan sites voor inter- en intranet, interactieve presentaties, videoproducties en andere vormen van beeldschermcommunicatie. Admix·Connect werkt o.a. voor Assa Abloy, Bavam, Claassen Advocaten, Daikin Airconditioning, Doedijns, De Goudse Verzekeringen, Forbo, hurks groep, Kenneth Smit Training, Knauf Benelux, Leeuwerik Groep, Mansveld Groep, Merck Serono, NTS Group, Pfizer, Philips Lighting, Priva, Rivas Zorggroep, Sigma Coatings, SOS International, van aken architecten, VNU Exhibitions, Xella Nederland en Ysin. De dagelijkse leiding van Admix·Connect is in handen van Paul L´Herminez (commercieel directeur/partner) en Mathé Moons (creatief directeur/ partner).

Co l u m n

Gebakken lucht De huizenmarkt is de laatste tijd weer aardig in het nieuws en dat is natuurlijk ook weer geen nieuws ! Zowel in goede René Sma als slechte tijden blijft de huizenmarkt altijd weer een al Fotografie : Je roen van d dankbaar gespreksonderwerp. En dan weet je ook dat je er Wielen als makelaar regelmatig op straat, op feestjes, in het café, op het sportveld en zelfs op begrafenissen, wordt aangesproken met : “Hé, hoe ist in de handel ? “Ja met MIJ gaat het goed antwoord ik dan maar. Mensen doen dan ook niets liever dan praten over huizen en vooral over de eigen woning en de overwaarde (lees: winst), echter…… “das war einmal ‘’. Maar hebben we dat niet allemaal ook een beetje zelf in de hand gewerkt ? Al decennia leven we in de overtuiging dat de huizenprijzen, zeker over een lange termijn, altijd maar omhoog gaan. Enerzijds als gevolg van de gestegen ‘intrinsieke waarde’: grondprijs plus bouwkosten. Anderzijds hebben eigenaren/verkopers jarenlang zelf de koopprijzen stelselmatig omhoog gejaagd, daarbij gesteund door de makelaars en de banken. Immers als het huis van de buurman voor 3 ton is verkocht, dan moet het mijne toch zeker minstens 20-30 duizend meer opbrengen? De geschatte verkoopopbrengst van de makelaar was wel van belang, maar werd te vaak slechts ter informatie aangenomen. En mede geholpen door een 110% aftrekbare financiering en een ‘aangepast’ taxatierapport, bleven de huizenprijzen maar stelselmatig stijgen. Dan mag er wel sprake zijn van een prijsstijging, maar niet van een reële ‘waardestijging’. Het tij lijkt gekeerd. Misschien wel even wennen, maar ik durf gerust te stellen dat er vooralsnog zeker 10-20% ‘gebakken lucht’ uit de huizenprijzen dient te worden weggenomen alvorens de markt weer een beetje op gang zal gaan komen. Daar zullen verkopers en makelaars echt aan moeten wennen. De banken werken inmiddels al ‘spontaan’ mee door het stellen van absurde inkomens- en vermogenseisen waarbij het voor met name starters vrijwel onmogelijk is geworden om zonder eigen geld een woning te kunnen kopen. Gewoon weer terug naar vroeger: Eerst huren, sparen en dan pas kopen. En als dan ook nog de hypotheekrenteaftrek (al dan niet gefaseerd) zal worden afgeschaft, dan zullen de huizenprijzen waarschijnlijk eindelijk weer worden teruggebracht naar een reëel niveau. Natuurlijk heeft de hypotheekrenteaftrek een positieve invloed gehad op het eigen woningbezit in Nederland, echter wat men vergeet of niet wil weten is, dat door deze fiscale ‘woonsubsidie’ er momenteel ook veel huizen overgefinancierd zijn. Dit is niet gezond en daarom dient eerst die ‘gebakken lucht’ te verdwijnen ! En als vanaf 9 juni a.s. menneer Job Cohen het in Nederland echt voor het zeggen gaat krijgen, dan heb ik voor de ondernemers nog een gezonde aanbieding: een vakantiewoning in Zwitserland, met ‘zuivere lucht’, niet gebakken! René Smaal René Smaal is ruim 25 jaar makelaar in Eindhoven geweest en momenteel specialist in Zwitsers onroerend goed.

Nieuwe aanwinst deblick

Per 1 April is Katja Huismans gestart bij deblick in Eindhoven. Zij gaat het projectteam versterken als projectmanager, met haar jarenlange ervaring in de creatief-grafische branche is zij een welkome versterking voor het snel groeiende deblick.

112

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

113


Ad v i e s

Klaar voor

DE VOLGENDE OVERWINNING

Trage besluitvorming door de overheid. Wat kunt u eraan doen? Bestuurlijke molens draaien langzaam. Eén van de meest voorkomende ergernissen in de omgang met gemeenten en andere overheidsinstanties is de trage besluitvorming. Zelfs bij een eenvoudig verzoek duurt het vaak weken of zelfs maanden vooradt het bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt. De wetgever heeft dit probleem onderkend en gemeend burgers een effectiever rechtsmiddel tegen te trage besluitvorming te moeten bieden. Op 1 oktober 2009 is de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking getreden, een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. Alvorens op de wetswijziging in te gaan, is het goed om te weten wanneer sprake is van te trage besluitvorming. Soms is dat duidelijk, namelijk wanneer de wet zelf een termijn stelt. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag om een bouwvergunning. De Woningwet bepaalt dat die aanvraag binnen twaalf weken moet worden afgehandeld. Wettelijke beslistermijnen zijn er echter lang niet altijd. Voor die gevallen moeten we terugvallen op de Algemene wet bestuursrecht. Daarin is bepaald dat een besluit moet worden genomen binnen een redelijke termijn. Wat een redelijke termijn is bepaalt een bestuurorgaan in eerste instantie zelf. Als een bestuurorgaan echter niet aangeeft binnen welke termijn zij het besluit neemt, geldt een beslistermijn van acht weken.

Wanneer u een advocaat inschakelt, dan verwacht u een positief resultaat. Daar draait het immers allemaal om. En daar gaan we dan ook voor, voor succes. In onze vrije tijd op het sportveld, voor onze klanten in de rechtszaal. Altijd en overal. Meer weten over klant- en resultaatgerichte advocaten? Bel 040 – 250 14 14 of kijk op www.boskampwillems.nl

Wat nu als een bestuursorgaan de wettelijke of redelijke beslistermijn overschrijdt? In een enkel geval kan dat direct consequenties hebben. Als voorbeeld geldt weer de aanvraag om bouwvergunning. Wordt daarop niet binnen de wettelijke termijn beslist, dan kan een zogenaamde fictieve vergunning ontstaan. De vergunning is dan van rechtswege verleend. De meeste soorten besluiten kunnen echter niet van rechtswege tot stand komen. Voor die besluiten heeft een overschrijding van de beslistermijn geen enkele directe consequentie. Het enige wat de aanvrager van een dergelijk besluit tot 1 oktober 2009 kon doen, was een bezwaarschrift bij het betreffende bestuursorgaan zelf indienen wegens niet-tijdige besluitvorming. Daarnaast

kon de voorzieningenrechter gevraagd worden het bestuursorgaan alsnog een nadere termijn te stellen en aan de overschrijding daarvan een dwangsom te verbinden. In de praktijk bleken deze middelen lang niet altijd effectief en van zichzelf ook vaak weer tijdrovend. De “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” heeft de mogelijkheden verruimd om tegen overschrijding van een beslistermijn op te komen. Allereerst bepaalt de wet dat bij niet-tijdige besluitvorming de aanvrager niet eerst een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan zelf hoeft in te dienen, maar dat hij direct beroep kan instellen bij de rechtbank. Daarnaast regelt de wet dat het bestuursorgaan een dwangsom verbeurt aan de aanvrager voor elke dag dat het in gebreke blijft om het besluit te nemen. Deze beide mogelijkheden kan de aanvrager afzonderlijk of tezamen benutten. Zullen de verruimde mogelijkheden inderdaad leiden tot snellere besluitvorming en minder termijnoverschrijdingen? Dat valt nog maar te bezien. Allereerst blijven de consequenties van overschrijding van de beslistermijn afhankelijk van het initiatief van de aanvrager. Voordat hij in beroep kan gaan bij de rechtbank en alvorens het bestuursorgaan aan hem een dwangsom verbeurt, zal de aanvrager het bestuursorgaan eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen. Vervolgens zal de aanvrager ook daadwerkelijk de stap naar de rechter moeten maken indien hij beroep wil instellen. Verder bedraagt de hoogte

van de dwangsom die het bestuursorgaan kan verbeuren maximaal € 1.260,00, welk bedrag pas na 42 dagen wordt bereikt. Dat is niet echt een financieel wapen waarmee hard geslagen kan worden. Kortom, de bedoeling van de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” is goed. Of het doel ook bereikt zal worden, zullen we wellicht pas over enige tijd kunnen zien. Want ja, bestuurlijke molens draaien langzaam. Boskamp & Willems Advocaten - uw succes, onze uitdaging mr. drs. F.K. van den Akker Sectie Bestuursrecht Dr. Holtroplaan 42, Eindhoven T 040-250 14 14 k.vandenakker@boskampwillems.nl www.boskampwillems.nl

mr. drs. F.K. van den Akker

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

115


( Z a ke n ) re i ze n

Tekst: Janneke Duister Fotografie: Shutterstock

Genieten in een bruisend Milaan

Met uw kleine koffertje rustig rollend naast u, wandelt u op het altijd overzichtelijke Eindhoven Airport richting de gate. Inchecken heeft u natuurlijk reeds online gedaan. Het retourticket kostte niet meer dan zeventig euro en inchecken van bagage was voor deze korte trip onnodig. Niets staat u in de weg voor een paar overheerlijke dagen ‘Milano’, de stad van mode, de imposante dom, Leonardo Da Vinci, prachtige kerken, overheerlijk Italiaans eten en spectaculaire uitgaansgelegenheden. Want zeg nu zelf, in een stad als Milaan mag het zakelijke aspect toch met het aangename gecombineerd worden?

Culinair genieten

E

H IND Re

T

EN OV

:9 tijd

0

nu mi

is

Luc

AN

LA MI

h

a tva

rtm

aa

ha tsc

pp

ten ij

a : Ry

na

ir

ET K IC

Anderhalf uur. Dat is de tijd die je erover doet om vanaf Eindhoven Airport naar de bruisende metropool Milaan te vliegen. Voor nog geen dertig euro stap je aan boord richting het mekka van de haute couture, design en snelle business. Op naar een onvergetelijke (zakelijke) stedentrip.

116

Milaan staat bekend als een flitsende en eigenlijk wat on-Italiaanse wereldstad. De stad bezoek je niet om tot rust te komen, in Milaan is het druk en alles gaat er snel. Het is de enige echte metropool van Italië en er worden dan ook volop zaken gedaan. Uiteraard hoort bij een zakelijke levensstijl ook lekker eten, gedane zaken mogen tenslotte gevierd worden! Breng zeker een bezoek aan culinaire en leuke restaurants als de hippe winkel/restaurant/café ‘10 Corso Como’, Trattoria ‘Al Matarel’ voor de echte Milanese keuken, nononsense keuken ‘Giordano il Bolognese’ voor de lekkerste Italiaanse gerechten of het internationaal bekende restaurant ‘Paper Moon’. Weliswaar niet allemaal de goedkoopste opties, maar kwaliteit is gegarandeerd.

Dress to impress Loop tijdens vrije dagen of voor een snelle lunch eens binnen bij een van de vele traiteurs in de stad. U kunt Milaan niet verlaten zonder een van de verse pasta’s of verrukkelijke kazen geproefd te hebben. De Via Spadari is een aanrader op het gebied van kleine lekkernijen. Hier vindt u diverse delicatessen en overheerlijke lunchhapjes als de beroemde panini’s. In de avonduren biedt het ultramoderne uitgaansleven ontelbaar veel hippe bars en chique clubs. Denk hierbij altijd aan het

del staat. In de centraal gelegen, brede winkelstraat Corso Vittorio Emanuelle vindt u winkels met schitterende etalages. Hier kunt u zich dankzij commerciële collecties redelijk betaalbaar laten kleden volgens de laatste mode. Kijk in de hele stad ook vooral naar de mooie prijs/ kwaliteitsverhouding van leren producten als schoenen en tassen. Italiaans design voor een aantrekkelijke prijs. bekende Italiaanse credo ‘fare la bella figura’. Met hun mooiste kleren aan, flaneren Milanezen door de stad. IJdel en modegevoelig als ze zijn, willen ze zien en gezien worden. Het dragen van mooie en gepaste kleding is bijna een must!

Hotels vergelijken Bij het boeken van een overnachting in Milaan is het aan te raden om wat rond te surfen op internet en de prijs/kwaliteit verhouding van hotels te vergelijken. Goede recensies vinden we onder andere van designhotel Enterprise, Hotel Nuovo Marghera vlakbij het beurscomplex, Watt Tredici Hotel in het hart van de trendy wijk Navigli, Hotel Stazione Milaan aan het station, met grote en moderne kamers tegen een goede prijs, het trendy Nhow Hotel in een oud industrieel pand of Hotel Antica Locanda Solferino wanneer u de voorkeur geeft aan een sfeervol, knus hotel. De gemiddelde prijs van een leuke kamer in het centrum ligt al snel boven € 130,-. In de buitenwijken van Milaan bevinden zich ook mooie hotels, die aantrekkelijkere prijzen hanteren en met het openbaar vervoer meestal gemakkelijk te bereiken zijn. Een voorbeeld is het nieuwe Holiday Inn Express San Siro. Dit driesterrenhotel bevindt zich nabij de ringweg en op slechts 4 kilometer van het populaire stadion.

Straten verkennen Om uzelf eenvoudig van de ene naar de andere zijde van de stad te verplaatsen, is de metro een uitstekend vervoersmiddel. Het echte Italië ontdekt u wanneer u meer dan alleen de straten rondom de wereldberoemde ‘Duomo’ verkent. Kunstenaars, artiesten en yuppen storten zich maar al te graag in het hippe, jazzy en artistieke leven in de wijken rondom het centrum. Uiteraard zijn er in de stad ook tientallen musea en historische kerkjes te bezoeken. Of wat dacht u van een wandeling door het populaire Chinatown of genieten van geweldige wedstrijd van AC Milaan of Inter Milaan? Mogelijkheden te over voor een paar fantastische dagen in deze flitsende Italiaanse omgeving.

Winkelwalhalla Als een van de grootste modesteden ter wereld is Milaan een absoluut walhalla voor echte shopaholics. Naast mooie winkels en diverse warenhuizen, kenmerken brede boulevards en luxe boetiekjes het straatbeeld. Op de Via Santa Andrea en Via della Spiga hebben beroemde modeontwerpers hun boetiekjes, helemaal passend bij een stad waar de haute couture hoog in het vaan-

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

117


O n d e r n e m e r sc o n g re s

Tekst en fotografie: ING

Adviseur voor ondernemers Het Regionale Ondernemers Congres staat in het teken van: Ondernemen anno morgen, nieuwe impulsen voor succes. ING is als mede initiatiefnemer en hoofdsponsor prominent aanwezig. Tijdens het plenaire programma zal ING directeur Ruud van Dusschoten ingaan op de vraag hoe u als ondernemer uw bedrijf in conditie krijgt om de kansen – die zich ongetwijfeld weer gaan voordoen - te pakken. Adviseurs van de ING staan u te woord in de stand en tijdens de middagsessies gaat onze sector expert samen met een topondernemer in op de laatste trends en inzichten in de zakelijke dienstverlening. Onze kennis over de macro-economie, sectoren en regio’s delen we actief met onze klanten. Onze economen houden een vinger aan de pols bij verschillende sectoren zoals de zakelijke dienstverlening, transport en logistiek, de industrie, retail, automotive en recreatie en horeca. Elke week komen er wel een aantal rapportages die voor u interessant kunnen zijn. Deze publicaties zijn te vinden op de site http://www.ing.nl/zakelijk/nieuws-en-kennis/, maar ook in ronde tafelbijeenkomsten, Financiële Informatiebijeenkomsten of zoals nu tijdens het Regionale OndernemersCongres op donderdag 27 mei in het Evoluon te Eindhoven.

Economische groei… De recessie is sinds het derde kwartaal van 2009 officieel voorbij. Dat betekent dat de economie als geheel niet langer krimpt. Op zich zou niets een meer dan gemiddeld herstel van de Nederlandse economie in de weg moeten staan. Nederland heeft namelijk een internationaal gezien zeer sterke economie. Maar het is de vraag of Nederland ten volle van die sterke economische positie zal weten te profiteren. Hoewel we aan het begin staan van herstel, blijft de economie zeer gevoelig voor negatieve schokken. Het Nederlandse bedrijfsleven is de recessie relatief sterk in gegaan, maar de crisis heeft de weerbaarheid flink aangetast. In vrijwel alle sectoren staat de liquiditeitspositie onder druk. In de auto- en transportsector is de weerbaarheid extra laag omdat daar de winstgevendheid fors is aangetast. De bouwsector stond er financieel nog redelijk voor maar dat is een laatcyclische sector. De gevolgen van de recessie worden daar

dit jaar pas goed voelbaar. Terwijl bijvoorbeeld de transportsector, maar ook de industrie als gevolg van aantrekkende export weer uit het dal kruipen. Kortom: de gevolgen van de recessie zijn niet zomaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch begint de economie aan een geleidelijke opmars. Dat betekent dat de koek niet meer kleiner wordt, zoals tijdens een recessie, maar weer groeit. En een groeiende economie betekent meer kansen voor bedrijven die hier oog voor hebben.

Kansen voor ondernemers Kansen zien en herkennen is één. Vrijwel alle ondernemers hebben hier een antenne voor. Maar voor het daadwerkelijk benutten van kansen is meer nodig. Dat is het verschil tussen willen en kunnen. Daarvoor moet u de juiste informatie hebben over de markt en over uw concurrenten. Maar ook moet uw bedrijf financieel en strategisch in conditie zijn. Zodat u ook echt in staat bent om uw kans te pakken

Ondernemers met een visie De toekomst van uw bedrijf, die maakt u zelf. En dat doet u met behulp van een visie. Een ambitieus beeld van de plek die u met uw bedrijf inneemt in de toekomst. Een visie maakt duidelijk welke acties er nodig zijn en hoe doelgericht je bezig bent. Een visie zorgt er ook voor dat u zich kunt onderscheiden van anderen. Niet alleen door te reageren op recente ontwikkelingen, maar ook kansen creëren voor de wereld van morgen.

ING heeft voor u een overzichtelijk model ontwikkeld waarin u kunt zien hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van uw sectorgenoten. Op basis van enkele gerichte vragen krijgt u een overzicht van uw plaats in de markt. Op de stand van de ING kunt u een dergelijk overzicht laten maken. En als u nog meer wilt profiteren van deze kennis, maken we graag nog een nadere afspraak met u.

Samenwerking Ondernemen doe je nooit alleen. Maar de ondernemer die langskomt op het Ondernemerscongres weet dit al, want een belangrijke functie van deze dag is ook netwerken. Contacten opdoen met mensen die u nog niet kent, of contacten aanhalen met ’ondernemers die u al eerder sprak. U leert van elkaar, u doet weer nieuwe ideeën op en u werkt waar het kan samen met andere partijen. Daarmee profiteert u van elkaars kracht. Uw leverancier, accountant, collega-ondernemer en ook uw bank: U bent partners in Business. ING wil graag uw partner in Business zijn. Door u financieel inzicht te geven en u te laten zien waar u staat ten opzichte van uw sectorgenoten. We delen onze kennis van de markt met u. Maar ook zijn wij er om oplossingen aan te dragen die u kunnen helpen om uw visie en uw strategie te realiseren en om uw drang naar succes dichterbij te brengen. Marcel Beckers

Betrouwbare en relevante informatie Om in conditie te zijn, moet u goede en betrouwbare informatie hebben over uw markt en hoe uw concurrenten of collega’s het doen. U moet weten wat de trends zijn, hoe de markt waarin u onderneemt eruit ziet en wat uw plek is ten opzichte van uw concurrentie. Ook is het van belang om de informatie over uw eigen bedrijf up-to-date te hebben. U moet op elk gewenst moment zicht hebben op de geldstromen in uw onderneming. Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de inkomsten? Maar niet alleen uw eigen financiën zijn belangrijk. Ook die van uw concurrenten. Welke omzet halen zij en wat is hun kostenniveau? En hoe doet u het ten opzichte van uw concurrenten?

ING, Marcel Beckers, Directeur Business Banking Regio Oost-Brabant

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek? Mail mij dan persoonlijk: marcel.beckers@ing.nl

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

119


MUZIKALE CONFETTI Concerti Fetti - 12 mei

have fun

Stichting Concert Eindhoven organiseert 12 mei in het Beursgebouw alweer voor de elfde keer Concerti Fetti, het live-concert voor mensen met een beperking. Met optredens van Frans Bauer, Frans Duijts, Sjors & Sjimmie en René Schuurmans. Zie ook www.concerteindhoven.nl

HIPPISCH CONCOURS Concours Hippique - 13 t/m 16 mei In het Hemelvaartweekend vindt de 64e editie van het Internationaal Concours Hippique Eindhoven (CHE) plaats. Het concours Hippique is al jaren gastheer van de enige officiële springderby van Nederland, een wedstrijd met natuurlijke hindernissen zoals wallen en sloten. Zie ook www.ch-eindhoven.nl

RENNEN IN HET CETRUM Hel van Brabant – 15 en 16 mei (Diverse locaties in Eindhoven) Bezoek de tweedaagse wielerklassieker in het centrum van Eindhoven. Beide dagen starten de wielrenners om 13.00 uur bij het Stadhuisplein. Op zaterdag rond 15.30 uur is de finish aan de Boschdijk. Op zondag is de 1e doorkomst om ongeveer 15.30 uur waarna 7 plaatselijke ronden door het centrum van Eindhoven plaatsvinden. De finish bij het Stadhuis is dan rond 15.55 uur. Zie ook www.wielerclubeindhoven.nl

MINIMAL MUSIC Philips Glass Weekend – 15 en 16 mei (Muziekcentrum Frits Philips) Voor liefhebbers van de zogeheten ‘minimal music’: het Philip Glass Weekend met het aansprekende werk van meester van de minimal music ‘Philip Glass’. In de muziek gebeurt ogenschijnlijk weinig, maar heeft wel een enorme impact op de luisteraar. Het werk van de muzikant spreekt een enorm publiek aan. Velen zullen Glass’ naam in eerste instantie associëren met de schitterende partituur voor de film Koyaanisqatsi, Life out of Balance. Daarom op deze eerste festivaldag een integrale vertoning ervan. Al snel kreeg de film in 1983 de status van cultfilm. Zie ook www.muziekcentrum.nl

Wielerronde Bezoek de wielerronde op 23 mei op diverse locaties in Eindhoven. SNUFFELEN Mega vlooienmarkt – 23 t/m 24 mei (Beursgebouw Eindhoven) Twee dagen heerlijk snuffelen en zoeken naar de leukste spulletjes. Openingtijden beide dagen: 09.00 - 16.30 uur. Tarief: €3,50. Zie ook www.org-vac.nl

CULINAIR IS TERUG Eindhoven Culinair - 21 t/m 24 mei

Platte tekst Aankomend Pinksterweekend is het weer zover: Eindhoven Culinair in het Eindhovense Stadswandelpark! Alvast een tipje van de sluier: het evenement verwelkomd veel nieuwe deelnemers en meer dan ooit tevoren zal de nadruk liggen op culinair genot. Bezoekers zullen gastronomisch kunnen genieten tijdens een hoogwaardig en ruim omgezet Eindhoven Culinair 2010. Meer dan twintig deelnemers, sterrenzaken en restaurateurs uit het hoge segment, verlenen hun medewerking aan het populaire evenement. Zoals gasten gewend zijn van voorgaande jaren, mogen zij tijdens het evenement genieten van fraai ingerichte eettentjes, leuke terrasjes, lekkere muziek en een gezellige drukte. Deze editie wordt het evenemententerrein uitgebreid met de oppervlakte achter het Stadspaviljoen. Net als voorgaande jaren hebben euro’s tijdens Eindhoven Culinair geen waarde. Bezoekers betalen hun consumpties met zogenaamde ‘Lempkes’, die aan de kassa of bij de ‘Light Girls’ op het terrein verkrijgbaar zijn. Voor tien euro entree ontvangen bezoekers een dagkaart en zeven euro aan speciale ‘eet- Lempkes’. Zowel toegangskaarten als Lempkes zijn vooraf te bestellen via de website. Zie ook www.eindhovenculinair.com

120

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

121


have fun

QUAD-STRIJDERS OPGELET Quad-Day – 24 mei (Outdoor Karting De Landsard, Eindhoven)

2e Pinksterdag is de dag waarop 400 quad rijders ten strijde zullen trekken tegen water, zand, wind en zonneschijn. Quad-Day is het enige quad- evenement in Nederland dat voor iedereen toegankelijk is. De organisatie is vastberaden om quad-minded Nederland een onvergetelijke dag te bezorgen! Zie ook www.qaud-day.nl

Het Ondernemersplein

Dé ingang voor ondernemend Eindhoven U kunt hier terecht met allerlei vragen op het gebied van financiën (subsidies, kredieten), huisvesting, kavels/grond, personeel, etc.. Voor vragen over bestemmingsplannen en

DANSEN IN HET PARK Parkdans – 26 t/m 30 mei (Stadswandelpark) Geniet van vijf dagen lang gratis dans in en rondom het Parktheater en het stadswandelpark. Professionele- en amateurgezelschappen laten hun creaties op verschillende dagen en plaatsen zien en een wereld vol dans. Rondom de voorstellingen worden diverse randactiviteiten georganiseerd. Overal kun je verrast worden door dansers, bijvoorbeeld in, om en tussen bomen, op een terras, in een foyer of in de zaal. Verbaas je zelf over de originaliteit van het aanbod. Zie ook www.parkdans.nl

HOLLANDIO Radio Hollandio Superfeest – 28 mei (Beursgebouw Eindhoven) Het Radio Hollandio Superfeest is een gezellig evenement voor jong en oud vanaf 18 jaar. Nederlandse topartiesten bezorgen de gasten een onvergetelijke avond. De zaal is open vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur. Het feest duurt tot circa 1.30 uur. Toegangskaarten: €17,50 Zie ook www.hollandio.nl

BLOOT Naked Song Festival - 29 mei Nationaal en internationaal veelbelovende singer-songwriters geven zich bloot in Muziekcentrum Frits Philips. Een hele middag en avond lang niets anders dan de beste singer-songwriters van dit moment in alle zalen en foyers van het Muziekcentrum. Genieten in een relaxte sfeer van doorleefde blues, rootsy folk en andere akoestische parels. Puur, rauw en ontdaan van alle overbodigheden. Zie ook www.nakedsongfestival.nl

bouwtekeningen verzoeken wij u vooraf, telefonisch of per e-mail, een afspraak te maken.

DOMMEL & MUZIEK Muziek op de Dommel – 5 juni

Gedurende deze hele dag zal er muziek klinken in de binnenstad van Eindhoven. Zie ook www.muziekopdedommel.nl

MANNEN EN MADAMMEN Straffe Madammen en Makke Mannen 18 t/m 20 juni Dit unieke evenement in het Stadswandelpark biedt kleinkunst, dans, mime, monologen, bewegingstheater, poppenspel, figurentheater, verhalen vertellen en muziek. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Zie ook www.straffemadammenenmakkemannen.nl

ZINDERENDE COUNTRY Zinderend Acht – 19 en 20 juni

Jaarlijks Country Spektakel! Zie ook www.acht.nl

CULTUUR, MUZIEK & THEATER Fiësta del Sol – 25 t/m 28 juni Het Fiësta del Sol vormt met haar combinatie van muziek en theater een uniek festival. Het festival is een mix van entertainment en cultuur, muziek en theater. Dit jaar zal het evenement doorgang vinden in een kleinere vorm dan vorige jaren. Zie ook www.fiesta-del-sol.nl

Vragen aan de gemeente? Bel 14 040 of kijk op www.eindhoven.nl

BIJZONDERE GEBOUWEN Dag van de Architectuur – 26 en 27 juni (Diverse locaties in Eindhoven) Thema van de dag van architectuur 2010: 'hergebruik'. Het publiek wordt een interessant aanbod van bijzondere gebouwen voorgeschoteld. Zie ook www.dagvandearchitectuur.nl

GENIETEN IN HET GROEN Kamermuziek in het groen – 27 juni Kamermuziek in het Groen is een jaarlijks terugkerend evenement in het Stadswandelpark in Eindhoven. Duizenden bezoekers, jong en oud, komen naar het park om te genieten van de muziek en de ontspannen sfeer. Zie ook www.kamermuziekinhetgroen.nl

voor zaken en diensten

Ondernemersplein

Bron: VVV Eindhoven, Beursgebouw g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

123


Z a ke n p r a at

Co l u m n

Scandinavian Tabacco Group en Swedish Match overwegen fusie Scandinavian Tabacco Group en Swedish Match zetten hun plan om de sigarenactiviteiten samen te brengen door. De fusieplannen moeten overigens wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Hun beslissing over de voorgenomen fusie wordt in het najaar verwacht. Door het samengaan ontstaat het tweede grootste sigarenbedrijf ter wereld en de grootste producent van pijptabak. Het fusiebedrijf, Scandinavian Tabacco Group, wordt strraks goed voor een omzet van 690 miljoen en gaat rond 10.000 werknemers tellen. Die gaan zo'n 2,5 miljard sigaren maken en 1.650 ton pijptabak.

Aspergemagazine 2010 feestelijk uitgereikt

Tijdens een sfeervol diner op Kasteel Maurick is het Aspergemagazine 2010 gepresenteerd. Burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch ontving deze uitgave van het Brabants Asperge Genootschap (BAG) uit handen van BAG-president Jes van Rixtel. Het magazine, in een oplage van 15000 exemplaren, heeft als doel het witte goud van de Brabantse grond te promoten. Het full color magazine heeft daarom een gezonde mix van redactie en advertenties. PIONmedia tekende voor deze fraaie uitgave in samenwerking met het bestuur van het BAG. U kunt in het bezit komen van het magazine via de leden van het BAG die allen exemplaren hebben ontvangen om aan hun gasten te kunnen fêteren op deze fraaie uitgave.

dit is een uitga

ve van

PION media

Lekker lekker

Will Ermen s

Fotografie

: Jeroen va

n der Wiele

n

Even een kleine toevoeging. De textuur van een ingrediënt speelt ook een rol bij het totaalwaardeoordeel. Iets dat krokant aan voelt, wordt meestal positief onthaald. Krokant betekent mondplezier, want wat in je mond openbreekt, zorgt voor verrassende smaakexplosies. Chinezen zijn de uitvinders van het smaakvuurwerk en verpakken sinds eeuwen ingrediënten in dim-sum hapjes. Een gelatineus uiterlijk of iets glibberigs in de mond wordt wantrouwend onthaald en maakt de mensen angstig en doet ze griezelen. Eten is dus bijna hetzelfde als seks . Omdat glibber afstoot en tegelijkertijd aantrekt ben ik erdoor geboeid. Een gelei van appel en selderij is een heerlijk dessert of een gel van verse doperwten en dragon met citroenschilletjes kun je heerlijk gebruiken bij een voorgerecht. Een kalfgelei verrijkt je sauzen en soepen, alleen moet je ervoor waken dat de soep of saus niet plakkerig wordt als lijm. Hoewel… iets als plakkerig ervaren kan ook een positieve belevenis zijn. Alles hangt af van de eter en zijn humeur. Zo wordt ‘mals’ door heel wat mensen bij de se… uh smaakbeleving als belangrijk ervaren, vooral als het gaat om vlees. De zucht naar malsheid leidt echter tot fletse producten, zonder natuurlijke structuur. Mijn mes heb ik altijd binnen handbereik, hiermee voel ik of het vlees mals of taai is, of de groenten vers of flets zijn en of het fruit sappig en vers is. We zeggen wel eens: ‘een kok zonder mes of keukendoek is een prostituee zonder …’. Of dan deze uitspraak: ‘grap a little bite’. Klinkt dat niet sexy? Heerlijk om zo een mooie pata negra ham aan te snijden met je lange fileermes. Lekkere plakken afsnijden, met je handen uit elkaar rijgen en opeten. Op deze manier zal het vlees niet mals, maar een beetje taai zijn. Dat een product taai is hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Taaie ingrediënten zetten aan tot kauwen, waardoor de speekselklieren en de smaakbeleving geactiveerd worden. Vanaf mijn twaalfde wist ik dat ik kok wilde worden. Ik wilde bezig zijn met passie en expressie, doen wat je zelf in je hoofd hebt. Ook al is het daar soms een positieve, maar enorme chaos. En als we dan weer een paar nieuwe gerechten creëren, keert de rust weer even terug. Om vervolgens de chaos weer net zo hard op te bouwen. Hierdoor krijg ik enorm veel energie en een trots gevoel. We merken dit aan de reacties van onze gasten. Zo zijn we enorm trots dat we een grote groep gasten al zeventien jaar aan ons kunnen binden en ze telkens weer kunnen laten genieten. Die ons vervolgens weer de chaos geven. Het is een wisselwerking. Ook ga ik graag naar de grote Europese steden om rond te dromen en inspiratie op te doen. Stap gerust eens bij ons binnen in de keuken om over eten te praten, zodat ik daar ook weer door geïnspireerd raak.

Daarom: veel kookplezier! Will Ermens, Restaurant Auberge Nassau

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

125


R e p or t a g e

Fotografie: John Claessens

KIA PICANTO SEVEN v.a. € 8.995,-

SEVEN PAKKET: AIRCO, MISTLAMPEN VÓÓR, DAKSPOILER, CENTRALE VERGRENDELING, SPORTIEVE SIDESKIRTS, ELEKTRISCHE RAMEN VÓÓR EN IN HOOGTE VERSTELBARE BESTUURDERSSTOEL.

Uw voordeel: € 1.500,Er is al een Picanto v.a. € 6.795,-

VFA Financieel Advies: uw onderneming vaart er wel bij! VFA Financieel Advies. Samen de koers bepalen is hun credo. In 2000, bij de start van de onderneming, is bewust voor een kleinschalig bedrijf gekozen met een breed scala aan diensten. “Het gaat bij ons om de persoon en niet om dossiernummers” zegt Dorus Tonijs, mede-eigenaar van VFA. Bij ons heeft iedere klant een vast aanspreekpunt. Samen met zakenpartner, Géke Gebert en 2 medewerkers, runt hij nu al bijna 10 jaar met succes het kantoor.

Compleet advies voor MKB

SOUL X-PECT COOL v.a. € 17.595,-

VENGA X-TRA + COMFORT PACK v.a. € 17.690,-

PRO_CEE’D SEVEN

NU 16 “LM VELGEN, FULL MAP NAVI VOOR € 399,-.

O.A. CRUISE CONTROL, PARKEERSENSOREN, BLUETOOTH, AIRCO,CENTRALE VERGRENDELING, ABS EN ESC.

O.A. 16 “LM VELGEN, FULL MAP NAVI, BLUETOOTH, PRIVACY GLASS, CRUISE CONTROL EN MISTLAMPEN VÓÓR.

v.a. € 18.195,-

De dienstverlening richt zich voor een belangrijk deel op het midden- en kleinbedrijf. Naast verzekeringen voor de onderneming en de medewerkers kan ook de ondernemer in privé bij VFA terecht voor bijvoorbeeld zijn hypotheek , pensioen of het laten schrijven van een financieel plan. Op deze wijze kan een compleet financieel advies worden gegeven waarbij zakelijk en privé naadloos op elkaar aansluiten.

Toegevoegde waarde Uw voordeel: € 800,-

Uw voordeel: € 2.500,-

Er is al een Venga v.a. € 15.895,-

Er is al een Soul v.a. € 16.795,-

Uw voordeel: € 3.100,Er is al een pro_cee’d v.a. € 15.895,-

CEE’D SW SEVEN v.a. € 19.495,-

SORENTO v.a. € 32.695,-

SPORTAGE SEVEN v.a. € 25.395,-

O.A. 16 “LM VELGEN, FULL MAP NAVI, BLUETOOTH, PRIVACY GLASS, CRUISE CONTROL EN MISTLAMPEN VÓÓR.

NU FULL MAP NAVIGATIESYSTEEM VOOR € 998,-.

O.A. 17 “LM VELGEN, LEDEREN INTERIEUR, ELEK.SCHUIF/ KANTELDAK, STOELVERWARMING, LEDEREN STUUR EN POOKNOP.

Uw voordeel: € 3.100,-

Uw voordeel: € 1.000,-

Er is al een cee’d SW v.a. € 17.195,-

Er is al een Sorento v.a. € 32.695,-

Uw voordeel: € 2.000,-

Dorus Tonijs “Veel ondernemers gaan er vanuit dat het verzekeringspakket wel in orde is”. Onze ervaring is echter dat veel bedrijven niet stilstaan bij o.a. de diverse beveiligingseisen en bepalingen die door een verzekeraar worden opgenomen in de polis. Helaas wordt bij een schade pas duidelijk of de bepalingen voldoende zijn nageleefd en blijken bedrijven op onderdelen slecht of helemaal niet verzekerd te zijn. Daarbij is het zo dat beveiligingseisen vaak klakkeloos door de verzekeraar worden opgelegd, terwijl in vele gevallen door een stukje maatwerk tot een goedkopere en afdoende beveiligingsoplossing kan worden gekomen.

Er is al een Sportage v.a. € 21.695,-

Waarom kiezen voor VFA

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,4l/100 km – 1l op 22,7 km tot 8,8l/100 km – 1l op 11,4 km. Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km tot 209 g/km.

Géke Gebert vertelt dat er onlangs een portfolio is opgesteld waarbij een aantal MKBrelaties is gevraagd waarom zij voor VFA

Auto Zuid

Géke Gebert en Dorus Tonijs

hebben gekozen. Klanten geven unaniem aan dat kennis van zaken en het nakomen van afspraken veruit de belangrijkste reden is. Daarnaast vinden ondernemers verzekeringen vaak een noodzakelijk kwaad maar willen wel het wel goed geregeld hebben.

worden verzekerd. Tonijs verteld dat het niet altijd nodig is om alles klakkeloos te verzekeren en dat de ondernemer op sommige gebieden ook zelf wat risico kan nemen. Dat hoort per slot van rekening ook bij goed ondernemerschap. Met VFA kunt u samen de koers bepalen.

Onafhankelijk VFA is niet gebonden aan enige verzekeraar en kan daardoor altijd de beste prijs - kwaliteitverhouding aanbieden. Samen met de klant wordt gekeken welke risico’s de onderneming loopt. Daarna wordt in nauw overleg bepaald welke risico’s al dan niet moeten

VFA Financieel Advies Boutenslaan 8 5615 CW Eindhoven T 040-2140000 www.vfaadvies.nl

EINDHOVEN Vaalserbergweg 305 5628 CH 040 242 14 30 www.autozuid.nl * Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metalliclak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en garantievoorwaarden op www.kia.nl.

id5_KIA991_2322049_003.indd 1

27-4-2010 14:44:17

g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n

127


DE NIEUWE RENAULT MÉGANE COUPÉ-CABRIOLET

BIJ AREND AUTO

Word snel lid! EXTRA VOORDEEL VOOR DE SNELLE BESLISSERS TOT 31 MEI 2010 GRATIS PACK LUXE T.W.V.

€ 1.995,-

• Lederen bekleding • Elektrisch verwarmbare voorstoelen • Elektrisch verstelbare bestuurderstoel met geheugenfunctie (alleen beschikbaar op Dynamique uitvoering)

TOT 30 JUNI 2010 EXTRA INRUILVOORDEEL

€ 1.750,-

TOTAAL INTRODUCTIEVOORDEEL TOT

€ 3.745,-*

www.arendauto.nl

SNEAK PREVIEW 2e pinksterdag van 11.00 - 16.00 uur EXCLUSIEVE preview van de nieuwe Megane CC bij Arend Auto Veghel, Mountbattenweg 6. De nieuwe Renault Mégane Coupé-Cabriolet is leverbaar vanaf € 31.990,-. Eindhoven Europalaan 2 Valkenswaard De Vest 52 A

040-2450055 040-2013633

Heeze

DRIVE THE CHANGE

Geldropseweg 22

040-2263848

Ook gevestigd in ´s-Hertogenbosch, Oisterwijk, Oss en Veghel.

* Vraag naar de actievoorwaarden. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs-, druk- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Voor meer informatie en/of een dealer bij u in de buurt, bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 7,3-8,1 l/100 km, resp. 13,7-12,1 km/l. CO2 : 169-188 g/km.

Voor 150 euro bent u lid tot en met 31 december 2011 Binnenkort (her)nieuwde website

www.eindhovenschebusinessclub.nl


fotografie: Karel Tomei

Dag en nacht: Werken aan morgen Dillenburgstraat 53 ■ 5652 AM Eindhoven ■ Mobiel: Jos Peters 06 - 29 06 47 46 ■ Tel: 040 293 12 68 ■ E-mail: info@denb-communicatie.nl

fotografie: Bart Teunis


goeie zaken

goeie zaken Maga zine voor su c c es v o l o n der n emen in de r egio Ein dh o ve n

goeie zaken Mag azi n e vo o r su cce svo l on dern em en in de reg io E in dhov en

goeie zaken

goeie zaken jaargang 9 mei 2010 nummer 2

Peter Koppen en Stephan van de Kerkhof

In gesprek met: Ingeborg Neggers

lanceren nieuw concept

jaargang 9

mei 2010

nummer 2

www.pionline.nl

www.lastminutedining.nl: De lekkerste kortingssite van Nederland

Tinus Neggers, de drijvende kracht achter... Eindhoven Culinair staat weer op de kaart jaargang 9

mei 2010

nummer 2


Goeie Zaken mei