Issuu on Google+

Sta

azine dsmag

n ande

met ee

arga

en – Ja

indhov

! op E re KIJK

r 2011

cembe

er 3 de

umm ng 1 – n

PION media


News

WINTER 2011

Een ring zegt meer dan duizend woorden. Vertel je verhaal en benadruk je persoonlijkheid met je eigen creatie, bestaande uit prachtige, handgemaakte ringen van zilver of 14k goud. Prijs vanaf â‚Ź 34,Laat je inspireren op www.pandora.net

PANDORA SIS DE BIJENKORF Piazza 1 5611 AE Eindhoven

PANDORA CONCEPT STORE Karrestraat 21 A 4811 WT Breda

PANDORA CONCEPT STORE Heuvelgalerie 110 5611 DK Eindhoven


Ainthoovveeee 6-7

8-9

10-15

31

42-43

44-45

47

49

62-63

64-65

66-67

68-69

78-79

80-81

85

88-91

Let’s try it in English. Do you have a moment? Eindhoven and its region are exceptionally hot and above all very smart. Just a few years ago, we were one of the ugliest cities in the Netherlands. Now, everyone is enthusiastic about Eindhoven. I went for a trip to Amsterdam recently, with my girlfriend. We were having a drink on a terrace and a couple of students close to us were talking about …. Yes … Eindhoven! About how smart and funny the city of Eindhoven was. In their conversation they mentioned design, fun, comfort and other nice characteristics. As editor and publisher of the new magazine E’ven Geduld AUB!, this made me smile broadly. Yes, Eindhoven is a beautiful place and the people in it are very relaxed. As were the reviews of our latest magazines E’ven Geduld AUB! and SLIM!smart. All the more reason for us to make 2012 a beautiful year, with many highlights and new ideas. So be prepared for more magazines! And the tourists in Eindhoven don’t have to worry: we are also working on an English version. Soon our new and highly interactive website www.even-geduld-aub.nl will be ready. Enjoy reading this magazine!


34-35

36-37

38-39

40-41

52-53

55

56-57

58-59

Een uitgave van:

PIONmedia Postbus 1193 5602 BD Eindhoven Tel. (040) 296 31 70 Fax (040) 243 98 79 e-mail: info@even-geduld-aub.nl Internet: www.even-geduld-aub.nl

Uitgever:

72-73

74-75

77

Melanie Modderman Persberichten en informatie: info@even-geduld-aub.nl

Redactiemedewerkers:

Jacco Verhaeren, Piet Hein Eek, Johan Vlemmix en Ben Beckmann John Claessens en Eindhoven People

Jaargang 1

D&B Communicatie BV, Eindhoven Ivy Gommers, Arjan Jonker (040) 293 12 68

Abonnementen:

Christel BrussĂŠ Ellen Noor Nauta

Hoofdredactie:

97

Vormgeving:

Drukkerij Offset Print, Valkenswaard (040) 207 37 77

Office manager:

Fotografie:

Monique van de Moesdijk, Rob Verdijk en Pion Steeg

Druk:

Pion Steeg

70-71

Advertentie-exploitatie:

Alleen via e-mail: info@even-geduld-aub.nl Abonnementsprijs per jaar: 25,00 euro (incl BTW). Abonnementen gelden tot wederopzegging en lopen automatisch door tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per e-mail wordt opgezegd.

Copyrights:

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

december 2011

nummer 3


e’ven geduld a.u.b. 6

wintereditie 2011


e’ven geduld a.u.b. 7

wintereditie 2011


n e n a h p Kem n e v o h d n i E n a v


De ambities lie gen er niet om deze ronde: ‘m competities’ en eestrijden op he ‘minimaal één t allerhoogste ni finale voor de E veau in alle En als het aan indhovense Kem de fans ligt: ‘de phanen’. bekerfinale in E indhoven’, tege n wie... Tilburg natuurlijk! De competitie is inmiddels in vo lle gang en het ga groeiden in en at goed. De nieu kele jaren uit to we KEMPHAN t ee n enthousiaste en hoog in het vaan EN sportieve ijshock del staat. Het is eyclub, waarbij een club met gr spelgenot ote aspiraties!

Terug in de ti jd

De Kemphanen kenden roerige tijden. Maar m de ijsbaan, de ede dankzij de Nederlandse IJ gemeente, het sh oc key Bond, de IJ bestuur van Eindhovenaren .V. de IJsbreke , oud Kemphan rs en tot slot ee en sp el er n grote groep s en fans, werd Top IJshockey, in 2008 beslote het ijshockey in n met de Sticht Eindhoven wee ing r naar een hoge r niveau te bren ge Met als doel; ee n. n professioneel team dat zou de Nederlandse ijs buteren in de ho hockey onder de ogste divisie va vertrouwde lege n het Het versneld on ndarische naam twikkelen, prof E in dh es ov si en on Kemphanen. aliseren en finan binnen de IJ.V. cieel ondersteun de IJsbrekers w en van de jeug erd een tweede vormen aannee dteams doel. Een enor mt. De club is me klus die tot toegankelijk vo op heden goed groter dan ooit! or ieder niveau e en de Kemphan en-familie is

wintereditie 2011 e’ven geduld a.u.b. 9

IJshockey op to p niveau


Alexander Smit:

honkbal legende uit Eindhoven Alexander Smit gold aan het begin van dit decennium als één van de grootste talenten van Nederland. Zijn carrière begon al op zijn 16e. Ruim acht jaar speelde hij bij verschillende clubs in de USA. In 2005 werd hij uitgeroepen tot beste international onder de 23 jaar. Met een enorme bagage en een grote dosis zelfkennis is hij nu sinds anderhalf jaar terug in Eindhoven en dat was een bewuste keuze. E’ven Geduld AUB voor het verhaal van deze prof.

Het begin

De getogen Eindhovenaar was al op jonge leeftijd aan het honkballen. De liefde voor juist deze sport werd hem met de paplepel ingegoten door zijn opa en vader, die beiden honkbalden. Wat spelenderwijs begon werd uiteindelijk zijn beroep. Want toen Alexander elf jaar werd, werd deze pupil ontdekt door Amerikaanse scouts en begon het balletje te rollen.

Stukje geschiedenis

Alexander woonde tot zijn vierde met zijn familie in Geldrop. Zijn zus, Ghislaine is twee jaar ouder. Zij hield van de paardensport en hij ging zoals aangegeven honkballen. Hij vertelt dat hij als kind niet eens doorhad dat hij beter was dan anderen. Hij deed zijn best, trainde hard bij PSV, maar had niet als doel om professional te worden. Maar ondanks zijn jonge leeftijd stond deze linkshandige pitcher in de belangstelling van een groot aantal Major League-organisaties. Na vele onderhandelingen met clubs uit Amerika tekende Smit uiteindelijk in juli 2002 op zestienjarige leeftijd een contract bij Minnesota Twins. “Bij deze club kreeg ik het beste gevoel en dat vond ik destijds erg belangrijk.”

Alexander Smit


e’ven geduld a.u.b. 11 wintereditie 2011


vrijwel n heeft Smit voor ie sd nd Si . ue ag Rookie Le ergenomen Olymp volgde zijn profdebuut voor de GCL TtawTinws ininsdegespeeld, alvorens hij in 2007-nwivereadu.ovHij werd ouble A Minneso Een jaar later le A-teams van or het eerst op D ng vo Si 09 en 20 ue in . Bovendien kwam ag it Le Sm buteerde alle Rookie t niveau bereikte de di de e ub cl di e, ze ss de la ij dk B 2006 en tijdens Reds.
 se hoof was in Athene in door Cincinnati uit de Nederland at r aal. D pe . rh er ve nd w es la e cc er jfd su ed vi t aar de uit voor N nt aan he ka en el re Sp de an he n sc daarmee nog m ee pi k in lym estaties zat er oo e jongen van 16 keer tijdens de O s deze enorme pr . En als je als jong ak Alexander twee nk ey va da j on hi m on t ; r za ng aa , di M en n . strijd spel g in 2010 or maar éé ed w do n en ee ev g dr da ge re n Spelen in Beijin werde ok moest hij iede geving een kleine en bikkelhard en leren omgaan. O was zijn woonom ee m er en De mensen war , ar en da iz je re t te oe issen en ik werd locatie chtkomt, m t steeds meer m van locatie naar on sfr om r zo’n wereld tere ui n ee th ge m t s da he ed ije ng ste gi k op de vr aar zelf kreeg ik ler verbleef. “Ik uren in de bus, oo eens goed loofden in me, m met een medespe ge s en he m ac sa j co hi g en toen ben ik r ijn in aa M ht w lic n. er rp va ij ve am s bl lk r al te ee ho lusie had ainingen moment niet m nmaal mijn conc strijden en de tr ee ed ik w en de op een gegeven to de en el vo t laatst n paar maanden rug.” weerstand. Op he proces duurde ee ika niet meer te at “D .” en nk de en vanuit Amer ng gi po gaan na de s nk ik onda getrokken, wilde

ische Spelen

e’ven geduld a.u.b. 12 wintereditie 2011

aal dat . .. d . Een uniek verh n ol ho ta sc fs sis a ba e de en op samen. Lang e leerde hij kenn vandaag zijn ze

enat om t op de dag van Zijn vriendin R ee moeite doen bestaat, want to ds ee st g no ar zat, bleven de tw k SA ee U blijkba bl de k tij in ak er de pr t Alexand n visum maar in ig ee nd et Ook in de tijd da ha m t et da ni e d, kt werk ha . Soms lu ar jn ha zi n te oo ar w ka ge el j bi land training ate, die in Neder g mee naar een en R da re or de vo t ie a he t ik er da Am intermaanden haar verblijf in edstrijd. In de w w was om tijdens n ee ar na en ze het vol. En te reiz is en zo hielden te gaan, of mee hu ar na x le A zijn jeugdliefde mocht g steeds gek op tijdens de stop, no is er eigen nd xa le A want n tweeën. Haar hu n va is er gelukkig maar, st m Aalsterweg 50 is ent de ondernee Renate’ aan de die op dit mom by i or T a ‘L d naam g druk mee.” lingeriezaak ge en daar is ze er d en op ge jl. r be vanaf 1 decem

eet homweel even zwaar, maar spijt van mijne Home sw w st s, had ik het be meteen een nieu

ijk vrijwel “Eenmaal thui n d. Ik had eigenl ha ge t g ben ik flink aa oi no ik dag van vandaa keuze heb r de ee op m t s to tie en bi e branch ik geen am t da en gg ze baan in de race et op k ni der waar, maar Dat wil natuurlij an, niets is min het rondkijken. ga .” il en w er n nt aa ië r or ee t ecten m me aan he ik n be en eg heb of geen proj geno ik het nog druk dit moment heb

d n a x e


r e d e’ven geduld a.u.b. 13 wintereditie 2011


e’ven geduld a.u.b. 14 wintereditie 2011

r e d n xa Hoed

Credits: James

e l A


nd dat gelukkig teindelijk een ki ui ilt w e “J ” n. fde in het leven. te stoppe , stond ik hetzel , was dat door in de keuze om ng k gi oo a e ik m er rs m A de ar was nden mijn ou at Alexander na de toen Alexander nog jong “Gelukkig steu th Smit. Voord io ne er or creëerde ik de en np do K gi er r be hi de s, de va ui jn In th zi t e. t oi el nd rt no eu ve ik st ” as m is, he rijden om te k al w d gezegd dat ik Amsterdam te spraak. Want oo en af n am ee rd te de ot jn Ik heb hem altij R zi s nder voegt toe; eek naar in te plannen al ortclubs. Alexa ie keer in de w sp dr e er ot gr nd iedere training t, probeerde xa de le et A andelde m l in Amerika za samen met rh aa de om nm on id ee en he t er ijk en nd el al lexa mog managm oen en een aant “En ook toen A regelde ik zijn jden in een seiz de negotiator.” e en ri st trainen. Later m lin ed ip aa w jn isc 2 bi D s 16 n. al et ve eeg zelfs . Maar m et is zijn le en H lp . he ijk el en id n “mijn vader kr du he k oo r ik kon te coac te stoppen me ik hem daar waa keuze om er mee de d er w or do blessures tussen t hij absoluut.” mogen dat heef ben. doorzettingsver men waar ik nu t was om te ko ig da rd en oo el nw do ge n éé u. Te werken, had ik trainingsburea or een baas ging zolder startten we ons eigen vo unicatieve en en m m ng jo co e e, ng commerciël aslijnen op w or “Toen ik als jo vo de n ux dere Europese se el us en T B vrouw. van de enkort naast an nn bi jes op en lt te l Samen met mijn t het grootste trainingsbureau ee ijf met de voet 140 man person d to ent. Maar ik bl ders op an en en ur ev de is dit uitgegroei igheden. Een bedrijf dat zo’n t ar he t ook als Madrid ha he in rd ijp nd aa gr la tv be ts en r ui aa D em m n, . Mijn manag elgië en emend genoeg gedreven worde a. Oostenrijk, B sen ergens door n en zijn ondern gewerkt. en tte vestigingen in o. ee m ze t m or d da do tij jk al ri en t t belang rd werken vrouw heef ha ijn n m va k l oo aa m en de vloer, vind he le al ijf n. We houden marketing bedr loopt in het leve anderhalf jaar een eigen tele per trots op.” su e w jn zi ar ds da dochter heeft sin hebben we een kleinzoon en ar ja ee tw ds sin n E chten op elkaar ken in vele opzi er als één van lij e W jf. ki n nd t buite onder dat Alexa t en zijn eigen hebben dat staa ik het heel bijz ef ondere relatie jz nd he bi vi er n m kt ee ke ra ik ie ka j St en g. e aan dat hi el w t “Dat Alexander ngen van mezelf in hem teru on t de reacties di to ui at el D w alwereld’. blijkt ook el di t kb w k da on n oo ‘h m E e . jn zi he zi en ik n en do en will tege t na ee’ heeft gezegd in zijn situatie zouden hem da begrijpen zij zijn keuze niet en de weinigen ‘N s g en aa ng nd jo va g n ni va ei g da n. W ters. Tot op de plan kan trekke ub en de suppor cl de n va g ee hij kr naar een andere ik ben op zoek .” er en el r r sp ee s m al g et ru ni te droom ie weet wel wee ate en straks w uit. Het is mijn en er R in nd n of va xa , le ak ks A za bo gt le n de kaar niet gebeuren, lpen opzetten va ik doorzet en het weer voor el “Maar dat zal dat het mee he t is da t r en ke ze om t m ee t w di en uitdaging. Op chter persoon . Ik blijf een nu iets heel anders !” r gezegd ‘werp’ nds. mijn geval bete s in the Netherla baseball talent as st w te he ea gr 05 e 20 th e USA. In was one of th it, in s Sm ub er cl l nd e ra xa m , Ale he ca back for seve g of this decade self-knowledge years he played of t gh se ei do r g ve bi O a . At the beginnin d 16 an a huge luggage ted at the age of His career star r 23 years. With ce. The story of a prof… de un l na io at tern choi named Best In as a conscious oven and that w dh in E in e liv to

Negotiator

it

r

Passie

e’ven geduld a.u.b. 15 wintereditie 2011

Kenneth Sm


De behoefte aan een Oost-Westverbinding in de stad was in 1930 de reden voor het ontstaan van de Hooghuisstraat. Daarna werd de straat gezien als ‘de stille kracht in het roerige centrumgebied’. Maar stil is het er niet meer. De Hooghuisstraat is tegenwoordig the ‘street to be’ gekenmerkt door haar exclusieve winkels.

Ontstaan

Door het dempen van de grachten eind jaren ’20 werd het centrum van Eindhoven groter en beter bereikbaar. Hierdoor ontstond de behoefte om een betere verbindingstraat aan te leggen. Vandaar dat in 1929 besloten werd tot een verbinding tussen de Keizersgracht en de Rechtestraat. Om dit mogelijk te maken moest een pand in de Rechtestraat worden afgebroken. De huizen links en rechts van het afgebroken pand werden de hoekpanden van de nieuwe straat. Met links het zogenaamde Hooghuis, waarnaar de nieuwe straat werd vernoemd, en op de rechterhoek het herenhuis van mr. J. van Best. Helaas zijn deze panden er niet meer.

Het herenhuis van mr. Van Best werd gesloopt in 1931. Daar kwam de meubelhandel Stultiëns voor in de plaats. Nu beter bekend als boekhandel De Slegte. Het linkerpand huisvest nu juwelier Van de Kerkhof. Tegenwoordig is het onder andere het afwisselende publiek dat door de Hooghuisstraat loopt dat de straat levendig maakt. Maar ook de etalages worden regelmatig vernieuwd opdat shoppers de vele vooraanstaande labels die bij het rijtje high-end designers behoren kunnen aanschouwen. Maar ook een chocolaterie, lunchroom en culinaire cadeaushop zijn in de HH te vinden. E’ven shoppen dus!


e’ven geduld a.u.b. 17 wintereditie 2011

Alberto Bellini Tel: 040-245 13 29

Bij Alberto Bellini waan je je even in Milaan, dé modestad van Europa. Genietend van een cappuccino of prosecco kun je er de laatste modetrends vinden: stijlvolle dames en herenschoenen, shirts, tassen en accessoires. Onlangs is het interieur van Alberto Bellini aan de Hooghuisstraat vernieuwd. Het resultaat: trendy en onderscheidende mode in een écht Italiaanse ambiance. U bent van harte welkom. Alberto Bellini | Hooghuisstraat 4 | 5611 GT Eindhoven info@albertobellini.nl | www.albertobellini.nl


e’ven geduld a.u.b. 18 wintereditie 2011

Lou Lou Shoes

C. van de Kerkhof Juweliers

Waan je in de wondere wereld van accessoires bij Lou Lou shoes. Merken als Prada, Tod’s, Sergio Rossi en Hogan gaan hier hand in hand met wat onbekendere Italiaanse kwaliteitsmerken. Vanaf zomer 2012 wordt het luxelabel Balenciaga aan de collectie toegevoegd. Over de tentoongestelde schoenen, tassen, shawls en ander moois wordt hier met keiharde passie gesproken.

Op de hoek van de Hooghuisstraat en de Rechtestraat treft u al meer dan 40 jaar het juweliershuis C. van de Kerkhof, bekend om de prachtige etalages vol met sieraden en horloges van zeer exclusieve, maar ook trendy merken als Bulgari, Pomellato, Lapponia, Omega en Zenith. Daarnaast treft u er unieke sieraden van de CvdK Private Collection en bent u er aan het juiste adres voor meedenken over en uitwerken van uw eigen creatieve ideeën op het gebied van Haute Joaillerie. Nieuw: De CvdK Outlet Corner Vanaf december 2011 is er bij Juwelier van de Kerkhof een nieuwe Outlet Corner ingericht met sieraden en horloges van topmerken voor zeer aantrekkelijke prijzen!

Tel: 040-237 02 69

[Goed nieuws: de webshop is inmiddels geopend!]

Lou Lou shoes | Hooghuisstraat 7 | 5611 GS Eindhoven www.louloushoes.nl | info@louloushoes.nl

Tel: 040-244 53 03

C. van de Kerkhof Juweliers | Rechtestraat 38 | 5611 GR Eindhoven www.juweliervandekerkhof.nl


Jaguar Mode

James Hoed

Jaguar Mode een exclusieve zaak voor dames- en herenmode. Eigenaresse en styliste Marjan Strijbosch heeft haar zaak uitgebouwd tot een waar mode- imperium waarbij zeer veel aandacht wordt besteed aan haar eigen creaties; Jaguar Creations.

Fay, Canali, Borromeo, Lab Pal Zileri, Don Dup, Sartoria Tramarossa, Citizens of Humanity, Dior Homewear, Fred Perry, Andrea Zori, Benson’s shoes

Tel: 040-243 47 12

Dames Philipp Plein Moncler FTC Cashmere Herve Leger Leonard Roberto Cavalli Jitrois Pucci Jiki Aphero Fendi

Tel: 040-845 33 96

Heren Philipp Plein Moncler FTC Cashmere John Richmond Bikkembergs Fendi True Religion Roch Revaivel Cortigiani Moschino Couture Thierry Mugler

Jaguar Mode B.V. | Hooghuisstraat 12-16 | 5611 GT Eindhoven www.jaguarmode.nl | mail@jaguarmode.nl

James Hoed | Hooghuisstraat 18 | 5611 GT Eindhoven www.jameshoed.nl | info@jameshoed.com


e’ven geduld a.u.b. 20 wintereditie 2011

Kim & Co

X-Ray Originals

Kim & Co kinderkleding reeds 11 jaar gevestigd in de Hooghuisstraat. Stoere merkkleding van o.a de merken Stone Island, Guess, Scotch & Soda, Diesel, Liu Jo, Woolrich, Bengh, Boriz, IKKS, Muy Malo, Nickelson, No lita en Rare.

X-Ray Originals al 31 jaar een begrip in Eindhoven e.o. voor exclusieve dames en herenkleding, met o.a de merken van Heren: Stone Island, C.P company, Grifoni, Girbaud Dames: High, Closed, See by Chloe,Girbaud, V Westwood, Mucho Gusto etc.

Maat 56 t/m maat 176. Ook kunt u bij ons terecht voor schoenen van het merk Ugg Australia en Hunter regenlaarsjes. Graag tot ziens bij Kim & Co.

Bent u ook toe aan bijzondere en exclusieve nieuwe kleding? Neem dan eens een kijkje bij X-Ray Originals en maak kennis met echte service en kwaliteit.

Kim & Co | Hooghuisstraat 2 | 5611 GT Eindhoven www.kimenco.nl

X-Ray Originals | Hooghuisstraat 19 | 5611GS Eindhoven www.x-rayoriginals.nl | info@x-rayoriginals.nl

Tel: 040-244 69 65

Tel: 040-244 60 22


Artishock

Oil & Vinegar & Kitchen Tools

Aansprekende mode en exclusieve merken, Artishock in Eindhoven houdt zich verre van wat standaard is… Ruim 15 jaar de meest toonaangevende zaak in het hartje van Eindhoven, met topmerken zoals; DSquared2, D&G, Alexander McQueen, Chloé, Balmain, Lanvin, Gucci, Stella McCartney en nog vele anderen. Voor een compleet nieuwe look of alleen voor een leuk sieraad, met de uitgebreide collectie van Artishock; kleding, tassen, schoenen, riemen en andere accessoires is het bijna moeilijk om niet te slagen.

Een walhalla voor de culinaire liefhebber! Oil & Vinegar heeft een zeer uitgebreid assortiment (olijf) olie en azijn en vele andere Mediterrane specialiteiten. Er is van alles te proeven. Het assortiment is aangevuld met prachtige serviesonderdelen en leuke culinaire accessoires. Kitchen Tools, op de eerste etage, is dé kookwinkel van Eindhoven biedt een hoogwaardig assortiment kookspullen van gerenommeerde merken. Vriendelijke medewerker, een deskundig advies en uitstekende service!

Artishock | Hooghuisstraat 8-10 | 5611 GT Eindhoven www.artishock.nl | info@artishock.nl

Oil & Vinegar Eindhoven & Kitchen Tools Hooghuisstraat 33 | 5611 GS EINDHOVEN www.oilvinegar.com | Eindhoven@oilenvinegar.nl www.kitchentools.nl | info@kitchentools.nl

Tel: 040-244 63 26

Tel: 040-296 24 77


James Hoed, voorheen Heiligers en Hoed, is vanaf 1990 zeer bekend in Eindhoven en omgeving. De nieuwe winkel in de Hooghuisstraat 18 is vanaf augustus geopend. De winkel draagt, hoe kan het ook anders, de naam James Hoed en is niet zomaar een herenmodezaak. Nee, naast de fantastische merken gericht op het midden en hogere segment, biedt James zijn klanten een mode-beleving bij uitstek. Het is dĂŠ winkel voor de moderne man die in een ongedwongen sfeer, exclusieve en kwalitatief hoogwaardige mode wil kopen. De winkel van 420 vierkante meter is opgesplitst in drie eilanden, zeer ruimtelijk en overzichtelijk dus, waardoor de verschillende sferen goed tot hun recht komen. Casual, jeans, business en smart business, u kunt er totaalcollecties vinden. Bovendien vindt u in de zaak sfeervolle lounges en zijn er technische concepten verwerkt in het interieur. Een team van vier professionele mensen staat dagelijks klaar om u te adviseren. Want James Hoed onderscheidt zich door zijn exclusieve smaak, rake combinaties en uitgesproken gevoel voor kwaliteit.

Hoogh uis s t r a a t 1 8 | 561 1 GT Eindh oven Tel: 0 4 0 - 84 53396 | www. ja m es h oed. nl


e’ven geduld a.u.b. 24 herfsteditie 2011


Guess Alberto Gozzi Tosca Blu Roberto Botticelli Botticelli Limited Alberto Bellini Bikkembergs DKNY Liu Jo Moschino Stefano Branchini Mauri Calzoleria Zenobi Australia luxe Hooghuisstraat 4

Armani

5611 GT Eindhoven

Galliano

T 040 2451329

Metro en D’Acquasparta


1e en 2e KERSTDAG PaciďŹ c Ocean Buffet Restaurant, (begane grond)

1e zitting: Geopend vanaf 14.30 uur tot 19.00 uur 2e zitting: Geopend vanaf 20.00 uur voor een feestelijk Grande Kerst Buffet in ultieme kerstsfeer met live piano muziek.

Balkon Specialiteiten Restaurant, (1e verdieping) Vanaf 16.00 uur. Avondvullend culinair feest met Chinese specialiteiten.

Japans Restaurant, (2e verdieping)

D!Zit

1e zitting: Geopend vanaf 16.00 uur tot 19.45 uur 2e zitting: Geopend vanaf 20.15 uur Door de wervelende shows van de Japanse chefkoks wordt Kerst 2011 voor u onvergetelijk.

Onze Afhaal-/Bezorgafdeling is beide kerstdagen en op oudejaarsavond geopend vanaf 15.00 uur.

OOK OUDEJAARSBUFFET

Vanaf 20.00 uur met champagne, live-muziek en vuurwerk!

RESERVEER TIJDIG

Kom en Zie, of beter nog, Kom en Zit! Banken l Stoelen l Tafels l Kasten l Bedden l Accessoires D!Zit l Geldropseweg 105 l Eindhoven l Tel: 040 213 30 30 l www.dzit.nl

Voor meer informatie zie www.orientalgreenhouse.nl Op verzoek sturen wij u ook graag de informatie per e-mail toe!

Restaurant OriĂŤntal Green House Aalsterweg 281, 5644 RD Eindhoven Tel: 040-293 05 20 of 040-293 05 23 info@orientalgreenhouse.nl


6 oktober

2011

e’ven geduld a.u.b. 27 wintereditie 2011

van Eindhoven. Eindhovenpeople.nl is dé fotosite jezelf, je vrienden maar ook Op Eindhovenpeople.nl kom je Je kan alle foto’s gratis al je andere stadsgenoten tegen. je Facebook, Twitter of downloaden of doorlinken naar kun Hyves. Maar ook je eigen foto’s n. ree iede t me n je uploaden en dele nl. ple. peo ven Dus kijk snel op Eindho


e’ven geduld a.u.b. 29 wintereditie 2011


Voor wie vooruit denkt. De nieuwe B-Klasse. Vanaf € 26.990,-.

Of u nu denkt aan een nieuwe stap in uw carrière. Aan plannen voor een volgende vakantie. Of aan kleine kinderen die straks naar de crèche gaan. Met de nieuwe B-Klasse bent u voorbereid op alles én iedereen. De nieuwe B-Klasse is het ultieme reisgezelschap, mede dankzij het variabel indeelbare interieur en de vele assistentie- en veiligheidssystemen. Standaard is COLLISION PREVENTION ASSIST, een radargestuurd ongevallen-waarschuwingssysteem dat het risico op kop-staartbotsingen vermindert. De nieuwe B-Klasse staat nu voor u klaar in onze showroom.

Gem. verbruik: 4,4 - 6,2 l/100 km, 22,7 - 16,1 km/l. CO2-uitstoot: 114 - 145 g/km.

U rijdt al een nieuwe B-Klasse vanaf € 26.990,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Leasetarief vanaf € 544,per maand excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

EMA Automobielgroep heeft vestigingen in Eindhoven, Venlo, Helmond, Weert, Roermond. www.ema.nl, info@ema.nl


een paar kwartalen niet groeit dan zitten we midden in een recessie; een zo mogelijk nog grotere ramp. En dat is nu het leuke van jong zijn in deze tijden; alles wat je ouders, opa´s en oma´s decennia lang hebben nagestreefd zonder hier ook maar een beetje gelukkiger van te worden, staat op losse schroeven en iedereen is het erover eens dat het anders moet en kan. Misschien is het wel voor het eerst dat de jeugd niet tegen de gevestigde orde hoeft te knokken maar dat de gevestigde orde de kluts kwijt is en de armen wijdt open heeft voor nieuwe ideeën, normen en waarden en misschien zelfs wel het stokje over wil dragen (liever kwijt dan rijk in dit geval). Het toeval wilde dat het filmpje als eerste vertoond werd op de school van mijn oudste dochter die het dus maar weer zwaar kreeg te verduren met die vader en zijn ideeën.

e’ven geduld a.u.b. 31 wintereditie 2011

fotografie: // tekst:

Laatst mocht ik iets zeggen voor de camera, een boodschap aan middelbare scholieren. En het moest zeer beknopt dus mijn gebruikelijke breedsprakigheid moest de kop ingedrukt worden. En als je dan zo weinig mag zeggen wat moet dat dan zijn? Uiteindelijk was het niet zo moeilijk; de jeugd van nu heeft meer dan ooit de toekomst en gaat een geweldige tijd tegemoet. Na decennia van grenzeloze rijkdom, extravagantie en overconsumptie lijkt het, als je de kranten en televisie mag geloven, alsof onze wereld in elkaar dondert. Dat valt natuurlijk best mee want we moeten toch eten en kopen. Dus haal je brood bij de bakker en als de oven van de bakker het niet meer doet na jaren trouwe dienst wordt er toch weer een nieuwe oven gekocht en de producent van die ovens blijkt die maand toevallig veel meer ovens te verkopen en maakt zoveel winst dat hij bij ons de duurste tafel die we hebben koopt. Zo blijft, ondanks de economische treurnis die grenzeloos lijkt te zijn, de gewone economie voor een groot deel doordraaien waarbij de bakker in dit rijtje het meest zeker van inkomen is en wij met onze luxe artikelen het minst. Maar dat het anders moet is een ding dat zeker is en wat ook al jarenlang door zo ongeveer iedereen wordt gezegd. De grondstoffen raken op en de mens vermenigvuldigt en verspreidt zich als een plaag over de aardbol. Toch raakt iedereen in paniek als de grondstoffen schaars worden en dus duurder want als we zelf dan echt minder moeten consumeren is dat kennelijk een klinkklare ramp. En als de economie meer dan


e’ven geduld a.u.b. 32 wintereditie 2011

18-23 d e ce m be r 2011


Zes thema’s

en aan zijn zorgt er voor dat iedere ’s ma the s ze t me st Een zesdaags fee revue passeren: nde thema’s zullen de trekken komt. De volge n, • Ameezing Eindhove g en oud… ingspektakel voor jon ez me ch Een fantastis • De Brabantse dag, n Brabantse liedjes… antse ar tiesten zinge Echte Brabantse Brab ecial guests, zikanten, • Late Night Jam & Sp Nederlandse studiomu de n va top de t me ie lfs buitenEen jamsess binnen- en wellicht ze uit n ste ga e ial ec sp t aangevuld me land… iek komt laten • Nederlands Trots, vaderlandse popmuz ze on n va me crè la De crème de top staan! zien waarom ze aan de coverbands • Topcovers, verzorgd door de beste g nin en rk he n va st Één groot fee uit de regio… t een groots • DJ-day, deze feestweek af me n ite slu ’s DJ ale lok Bekende en dansspektakel.

Jonge talenten

n aan jonge ag een podium biede erd ov we t da is g ldi ar naast Helemaal gewe muziekopleidingen. Da se er div n va ten en tal zijn, uiteraard Eindhovense ge prijzen te winnen hti ac pr e me ar wa s zullen de actie n! ook iedere dag passere eling is nogar rr rr rr rr… De bedo ma IS, AT GR l aa lem ei manieren. Het feest is he t goede doel, op allerl he or vo len me za te beste kant maals geld in Markt en laat je van je de ar na len tal ge ote zowel radio, Kom dus in gr LIVE uitgezonden op g da r pe r uu 12 t rd ost Brabant én zien! Alles wo de gehele regio Zuido in 0 04 dio Stu via t, , op radio en TV en inter ne uitzendingen van 3FM de in g da ere ied k we komen oo TV…!!! evaardigden Payday er Payday, waarbij afg mb ce de 24 is lijk de van Eindhoven En dan uitein zamenlijk de cheque ge d, sta de en e ati van de organis iden. gaan aanbieden in Le laten zien dat we de Nederland wederom n Nederland We zullen de rest van de beste binnenstad va n, zij d rel we de n va slimste regio gulste zijn!!! hebben én dat we de

2011 party Eindhoven’s smashingmake both is coming up and will ndings shake Eindhoven and surrou and for residents of with fun! A party from purpose to support Eindhoven, with the ith this year’s the House of Glass. W ar Zones. theme: Mothers in W

Six themes.

ody will have s ensures that ever yb me the six th wi rty A six day pa ed: ing themes will be us a great time! The follow n, • Sing-a-long Eindhove d old! show for the young an ng A fantastic sing-a-lo • The Brabant Day. s. sing real Brabant song Real Brabant ar tists ts. d ecial Gues d special national an • Late Night Jam & Sp Dutch studio ar tists an of top the th wi ion A jam sess inter national guests! e at the top! • Dutch Pride ll show us why they ar wi s ian sic mu p po l Top of the bill nationa nds from the region. • Top Covers d by the best cover ba ide ov pr ion nit og rec One big party of dance spectacle. party week with a big • DJ Day. ing az am s thi e lud nc will co Famous and local DJ’s ferent mu Young Talents. young talents from dif the to ge sta a er off ce to win wonderful that we sic

re will be a chan Totally amazing is g the day. Ever y day the rin du n ve ho nd Ei in schools actions! prizes with dif ferent

e’ven geduld a.u.b. 33 wintereditie 2011

n en laat t van 2011 komt eraa Eindhovens knalfees ng schudden van plezier...!!! Eindhoven én omgevi Eindhovenaren, met als doel dit jaar Een feest voor en door het Glazen Huis, met het ondersteunen vanin oorlogsgebieden’. als thema ‘Moeders

mpletely free!money for charity, in many dif ferent ways. The party is co ything will be broad, it is our goal to raise best side! Ever But… As you know ket and show us your ar M the to 0 we will be on the ps ou gr Come in big Inter net. Via Studio 04 d an TV , dio Ra on y a da and TV ever yday! cast live for 12 hours in 3FM shows on radio be ll wi we d an t an ab radio in South-East Br

Payday.

be ‘Payday’. th of December it will 24 the on y ether will hand over the all fin , en Th ation and the city tog niz ga or the of s ive tat When represen n in Leiden. cheque from Eindhove smar test region again that we are the ce on s nd rla the Ne e of Th s and that we are the We will show the rest er of The Netherland nt ce y cit st be the ve ha of the World, that we ! us ro ne ge most


e’ven geduld a.u.b. 34 wintereditie 2011


e’ven geduld a.u.b. 36 wintereditie 2011

el en eetlint waar mee sn cieel toepasbaar m er m eten. m m co ge en n word ulay juiste BH-maat ka student Mickael Bo de y g di em Leefbaarui ad rie nd Ac go ee n te ig ca es D eze innovatie scoorde in de De 23-jarige D . ste en be t nn he t wo da ge t 11 ec s. De schomHet proj Award 20 el van Daan de Vo O, HBO en m heeft de BRAINS W m op ho lsc en oe nt lst de Ro stu e pten zich hovens heid is de t zwaar gehandica n vernieuda va prijsvraag voor Eind n jk eli ele og ikk m tw t he on t kt d personeel mel maa richt op he er dat het verplegen te ideeën en MBO niveau is ge nd an zo lev n re ne jk an eli tsp pp on ha het ROC maatsc kunnen s, die studeert aan rk- en leefkliwende, creatieve en Vo e we D -, t. on las wo be t t he rd n de wacht. extra wo ragen aa ee 5.000,- euro in groot Brainsproducten die bijd m n er da hi r te te ro ep ‘G sle n, de s en Abdel Tijden Eindhove gen Quincy Brown ’s bestekset maat in Eindhoven. in ay tv ul on Bo ag rd dr we be r be de ect dat het novem Eenzelf hoven voor het proj overall het show’ op vrijdag 18 t nd to Ei n C ze RO ko n ge va n ie ge . Vanuit de Laalam inzendin beetje de rie Duurzaamheid ’n go Transitions uit 10 zo te k ca lij de en in eig e rd nu j oo s te beste sc mee “is hi oduct voor burger en Emiel. beste idee en daar n milieubewust pr us gastheren Rob ee ald ht ”, onderac ld n dr re ee op we o, r G te & t de Sweep naar het fei zij slimste jongen ee n m te er ch hi da s be ee n rw ele ve gdrempelig ontwikk tatieduo tot ‘Intelliin makkelijk en laa Dit ludieke presen en ar oz wa rk ve ak is isb 11 iln 20 vu e gronds n in juni gio ter dat regio Eindhove veegd. 2011’. De slimste re ar Ye e th afval kan worden ge of ity un zo d ar Aw gent Comm S AIN Gemeente maakt Boulay’s BR wereld dus en dat een initiatief van de is d ar Aw S N AI De BR elopment. bijzonder. n en Brainport Dev ve or ho nd Ei n s’ is ee Brainport Award vo tworpen ‘Transition prijs, die staat voor on ze en het de ay en a ul nt Vi Bo de l stu ae jk ick is het mogeli en met de Het door M n, bb te he en en ud St lem ob ve pr tie Innova sen die gen en studenten bestekset voor men nden zodat eten r in contact te bren ha aa en elk m et m ar n n ve hu n sle t de BRAINS bedrijf natie va regio. Verder moe mogelijk is. motorische coördi ze jks de n eli aa uw en na nd of bi et stbaar maken stek ni meer te ainport wat meer ta iek van een met een normaal be Br or n ot ee m om de js fen t wi he ge rt staps ing van de stad. Award gen aan de profiler Transitions stimulee de vork, zoals ra n jd va bi tie en nc er fu rg de bu t ts in de voor de . Ze laa vatieprijs vond plaa ier waarop deze gehandicapte hand no an in m de de n va op n ng ite iki lu Strijp S door De uitre en, aans het Klokgebouw op prikken en schepp de ar m en hand n n va va ce en an ier bi sp am de e f ctor of passend n vana te heffen. Na uis Zacharilla, Dire wordt vastgehoude op Lo n jk da eli r og de m in el m ve d zo nieman ity Forum die ndicap ard gaf de telligent Commun met als doel de ha In Aw t S he N n AI va t BR en de n pm ep, en MaryDevelo men va Slimste Regio uitri nderd aan het in ontvangst ne de t do to er ov ar ja ay t ul di n Bo ve an ultuur en Eindho Fransm er van Innovatie, C Engels sprekende met een enthouud na ho ar et da W rs, om n eu zij hr te illa zei less” Ann Sc eurs: “Louis Zachar “completely speech hr ig zijn blijdschap Sc nd bo te. im en rt Ru e ko ar t!” ven zo leuk!“ Openb s grea et is hier in Eindho siast “I just think it’ prijzengeld van “H et e: H m n. n tte ge te va s te ak en daarstr rd zo ongelofeg sam aar beamen. Ik wo met de overwinnin “There’s one m g: n in ee m all m ik ste n be ka e t ed “En da een go nd zijn gepresenrnemerszin. 6.500,- euro krijgt ën die hier vanavo de ee on id e el all ve n et va m j ijk hi ol lijk vr zo zegt n aan het leven kid half the way”, de vork ontwikwezenlijk bijdrage g ze t no n da ee om all al nu or jk vo bang voor teerd, nameli ren in de verdedeze regio zijn niet Van de bestekset is ste in ve n in se en ay ul M . Bo ag l ed wi geld vernieuwing, van all continu bezig met keld. Het gewonnen dat het geheel als ist zo ju , n es zij m t ze he g, in en er el st van ons de lep verand re vormgeving van mee met de toekom ar da en it ite tiv . ea en cr met et recht een goed ngebod set kan worden aa gio Eindhoven is m Re t or np ai Br l. aa allem nken over euwe manier van de ni n ee n va eld be n or twikkeling. Overige prigjzdreie andere mooie prijzen te vergeven. vo ing en regionale on rk we en m sa , tie va inno ntastische komt dit op een fa Maar er waren no ging naar de ze , de ro eu als d 0, on 50 av 2. ’n or zo ed vo Op ers van De Publieksprijs, go ing.” oof en Riene Huijb H n va manier tot uitdrukk im K n va en ch tis ak BH-Meter pr n ee . De BH-meter is Fontys Hogescholen


Met allemaal dezelfde pijp in de mond poogden de pijpsporters zo lang mogelijk te roken. Hiervoor kregen ze slechts drie gram tabak in hun pijp. Het wereldrecord van ruim drie en een half uur werd helaas niet verbroken. Een Hongaars team, dat bij elkaar opgeteld hun pijpen het langste liet branden, werd de winnaar. Maar liefst zes uur 52 minuten en 21 seconde. Om kans te maken op de overwinning is het belangrijk om de pijp goed te stoppen en zo langzaam mogelijk op te roken. Degene die dit kunstje het beste kon was ook dit jaar de Italiaan Diofranco. Zijn individuele wereldrecord behaalde hij jammer genoeg niet, maar hij wist wel de eerste prijs in de wacht te slepen...

e’ven geduld a.u.b. 39 wintereditie 2011

Op zondag 16 oktober jl. stond het Evoluon blauw van de rook. Ongeveer 330 deelnemers uit zeventien landen begaven zich naar Eindhoven om mee te doen aan het WK Pijproken.


e’ven geduld a.u.b. 40 wintereditie 2011

50 jaar


an beel, lekker sponta eleDansen is gevo ve tie eng van crea weging met inbr toch‌ En zeker voor ijk menten. Heerl tstudio Valentijn zorgt le al B s. nen de kleintje en en volwasse en er nd ki t da g ervoor in ud voor vorm, ho iek. uz gevoel krijgen m ar na n luisteren re le n ie nd ve bo ar. En dat al 50 ja n haar Nelleke Valentij In 1992 begon stigde zich na wat verve balletschool en lijk in de Rechtestraat. de in te ui 1972 huizingen io nog steeds. In resse ud st de t na Daar zi ge ei e n Gool med werd Saskia va okje weer over aan t st he en zij gaven ters en naren Judith Pe ge ei e de huidig F loor de Best. al ook plezier en voor Kwaliteit, dans hoog in het vaandel. n gezelligheid staa gewerkt aan een er dt or w ar ja is er Ieder or de kleintjes vo er ze voorstelling en er jn zi o leven. Z naltijd wat te be gi e lessen voor be groot veel gevarieerd n erden en is er ee ners en gevord rschillende dansstijlen, ve aanbod vanuit r in dansen bovenaan ie ez pl t waarbij he staat!


Het EK waterpolo 2012: een unieke kans voor uw bedrijf Sinds de gouden medaille van de waterpolovrouwen tijdens de Olympische Spelen van Beijing 2008 leeft het waterpolo in Nederland. Nu bijna 4 jaar later is de crème de la crème van het mondiale waterpolo in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven te bewonderen.

Dit evenement biedt ruime mogelijkheden om uw band met bestaande relaties te versterken, zaken te doen en nieuwe contacten te leggen in een sportieve en unieke ambiance. U en uw gasten worden ’s avonds, rondom de wedstrijden van het Nederlandse team, ontvangen in de speciale VIP ruimte. Inhoud hospitality-arrangement (standaard) • Ontvangst • Toegang hospitality-ruimte • Catering: dinerbuffet, hapjes en drankjes • VIP-plaats op de tribune • VIP-parkeerkaart (1 kaart per 2 arrangementen); • Programmaboek • Voor- en nabeschouwing door en met prominenten • Commentaar op tribune door een waterpolokenner • Gadget EK Waterpolo 2012 Kosten Poulewedstrijden € 125,00 Kwartfinales € 125,00 Halve finales € 175,00 Finales € 175,00 Genoemde prijzen zijn per persoon en excl. Btw Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Danielle Mouissie, via hospitality@ekwaterpolo2012.nl Business meets Waterpolo? Bent u op zoek naar een bruisende locatie voor een meeting of seminar. Dat heeft u nu de kans om bij het EK waterpolo 2012 een pakket op maat samen te stellen. Een bijzondere locatie om business af te wisselen met een unieke sportbelevenis. Hiervoor doen wij u graag een aantrekkelijk aanbod. EK Waterpolo 2012 Van 16 t/m 29 januari is het EK Waterpolo in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven te bewonderen. De herenploeg van bondscoach Johan Aantjes staat voor de uitdaging om op het ‘eigen’ EK de aansluiting met de Europese (sub)top te hervinden. Bij de dames wil de regerend Olympisch kampioen in Londen graag de historie herhalen, op weg naar de Spelen is het EK in Eindhoven een hele belangrijke tussenstop. Met de steun van het Oranjelegioen gaan de Nederlandse vrouwen op jacht naar een EK-medaille! Meer informatie: www.ekwaterpolo2012.nl

e’ven geduld a.u.b. 43 wintereditie 2011

Een uitgelezen mogelijkheid om dit stoere en spectaculaire evenement in te zetten voor uw relatiemarketing.


e’ven geduld a.u.b. 44 wintereditie 2011

k c i R J D r o o v Tijd De begrippen ‘funky Deep house’ en ‘Tech-house’ behoren tot zijn repertoire. Maar zoals dat een ware elektronische grootmeester betaamt worden ook door Rick Lampe veel meer stromingen afgetast, onderzocht, opnieuw uitgevonden en overlapt. Want Rick probeert juist met zijn platen nieuwe originele en creatieve geluiden te produceren, die dan ook mede door jazz, disco en soul beïnvloed zijn.


Liefde voor muziek

Rick Lampe is nu bijna 24 en is al vanaf zijn 12e met muziek bezig. Hij komt niet echt uit een muzikale familie, maar heeft samen met zijn broertje (Chris Lampe) een aangeboren interesse in muziek en evenementen. Op de lagere school begon dat voor Rick met plaatjes draaien op fuifjes samen met een vriend. Even zwakte het wat af, maar toen hij wat ouder werd en het Stratumseind ontdekte, kreeg hij te maken met andere muziek, namelijk de ‘house’. In café Puur (op dit moment café Kitsch) kreeg hij de smaak te pakken en van daaruit groeide hij uit tot een geliefd DJ in regio Eindhoven. Hij wordt nu al geroemd om zijn dansbare en verfrissende funky sound en hij zoekt graag de muzikale grenzen op.

Toekomstmuziek

! e p Lam Cre

dits: kleding

aard Doktown V’w

Rick behoort zeker in Eindhoven tot de toppers. Op dit moment werkt hij als store-manager bij de Amac store in de Heuvel Galerie, maar hij hoopt ooit van zijn carrière als DJ/producer/organisator te kunnen leven. Door de week zou hij dan het liefst in zijn eigen studio mooie platen maken en deze in de weekenden ten gehore brengen. Dit moet vast lukken, want ook buiten de stadsgrenzen weet men zijn stijl inmiddels te herkennen. Rick werkt onder andere samen met bekende namen zoals: El Mundo & Satori. Deze twee bekende jongens uit Nijmegen helpen hem met produceren. Voor hen heeft hij zijn eerste remix gemaakt, die vereeuwigd is op het label 90 Watts.

Minstens

Met het muzikale platvorm ‘Minstens’ waar hij naast Maarten-Jan Overwater en Daan Könings deel van uitmaakt, organiseert hij dance evenementen in Eindhoven. Minstens is verantwoordelijk voor feesten zoals: MONO40, Koninginnedag bij de Smalle Haven en voor het FYWFE Festival op de IJzeren man. Ook heeft het Minstens team al verschillende malen de Effenaar ‘onveilig’ gemaakt. Rick heeft dus de perfecte speelplaats gevonden om succesvol zijn muzikale experimenten uit te voeren. “Met Minstens richten we ons bewust op de underground house muziek omdat deze stijl ons het meeste aanspreekt. We zien het als een vernieuwende, experimentele vorm van hedendaagse house-muziek.”

“Toen we hiermee begonnen, was het nog een sub-cultuurtje, een klein groepje mensen die speciaal voor deze muziek naar verschillende locaties waaronder naar Café Fifties, in Eindhoven kwamen. De MONO4O feesten zijn hier ook een voorbeeld van. Maar wij willen het naar een wat hoger niveau trekken. Muziek is tenslotte voor iedereen,” vertelt een enthousiaste Rick. “En ik ben er om het te laten horen.”


Gerda

en 18.000 andere mensen uit de regio Dit is Gerda, ons beter bekend als mevrouw Tielemans. Zij woont op de afdeling voor

ouderen. Acht jaar geleden overleed plotseling haar man. Gerda kwam die klap niet te

boven. Ze verwaarloosde zichzelf, weigerde hulp, was depressief en verbrak zelfs het contact met haar dochter. De opname bij GGzE bracht de ommekeer. Deskundige zorg, rust en

regelmaat en vooral persoonlijke aandacht maakten van Gerda weer die lieve, optimistische vrouw van toen, die geniet van de kleine dingen. Ook de band met haar dochter en kleinkinderen is weer hersteld.

Gerda is een van de 18.000 mensen uit Eindhoven en omgeving die om psychiatrische of

psychosociale hulp vraagt. GGzE zet haar expertise en ervaring in om deze mensen de best mogelijke zorg en aandacht te bieden. In de meest uiteenlopende vormen.

Van een intensieve behandeling in een kliniek tot een preventiecursus over werkstress

bijvoorbeeld. Of van een zorgvuldige reĂŻntegratie op het werk tot de opvang van jongeren die dreigen te ontsporen.

De medewerkers van GGzE zĂ­jn er als u ze nodig heeft!

www.ggze.nl


e’ven geduld a.u.b. 47 wintereditie 2011

fotografie: // tekst:


D E B E S T B E O O R D E E L D E S A U N A VA N E I N D H O V E N VINDT U IN GELDROP Eindhovenaren hebben ze zo hun voorkeur. En ook gasten zijn vol lof over Thermen Geldrop. Zij spreken hun waardering uit in de Saunagids (“top”), in SpaOnline (“5 sterren”) en in Zoover (“een acht”). Dat is al jaren zo. Geen wonder. Want in Thermen Geldrop vindt u alles om in luxe te baden. In een zee van mogelijkheden voelt u zich uit en thuis tegelijk. Het leuke is dat aan zoveel luxe een gewoon prijskaartje hangt. Waardoor een heerlijk avondje (of lekker dagje) zeer betaalbaar is. En u het hele jaar door kort op vakantie kunt gaan.

Wilt u Thermen Geldrop zelf beoordelen? Doe als al die andere Eindhovenaren en wees welkom voor een warm onthaal.

T H E R M E N

G E L D R O P

L e k k e r

l u x e

Zwembadweg 7, 5663 PL Geldrop, Tel.: 040 285 48 77, informatie@thermengeldrop.nl, www.thermengeldrop.nl


n de Dutch n ter gelegenheid va ve ho nd Ei in as w isplein Prinses Måxima nden op het Stadhu sto n se en m en rd de Design Week. Hon . Ze opende de n haar op te vangen va p im gl n ee om te wachten insiders erg te uis en was volgens nh ig es D t he in g expositie Sprin t gebied van die onze stad op he n ite ite al kw le ve spreken over de te lang en eg bleef ze niet al no ge er m m Ja t. ef design te bieden he Den Haag‌ r alweer terug naar uu n ee im ru na moest ze

e’ven geduld a.u.b. 49 wintereditie 2011

k e o z e b g o Ho


In de rubriek ‘E’ven bellen met...’, bellen we mensen die de Lichtstad hebben verlaten en ergens anders zijn gaan wonen. Hoe gaat het met ze? Missen ze Eindhoven en waarom zijn ze eigenlijk weggegaan? Deze uitgave namen we contact op met Ab Olde Scheper. Een bekende ondernemer die nu in London woont.


e’ven geduld a.u.b. 53 wintereditie 2011

1) Ab, waarom ben je in Londen gaan wonen? Nadat ik Dolphin (het waterbedrijf waar ik me voorheen mee bezighield) zo’n vier jaar geleden verkocht, ben ik verhuisd naar Londen. Tot deze stad voelde ik me al langer aangetrokken. Nu ik er ook zakelijk actief ben, bevalt het me hier nog meer. Het is een enorm inspirerende stad.

dan uit en thuis zo’n 2,5 uur aan het reizen. Soms ga ik met de auto, via de Eurotunnel, dan ben ik zo’n 5,5 uur onderweg.

2) Ben je nog vaak in Eindhoven? Dat valt mee, mijn dochter woont nog in Eindhoven, en ik kom dan ook regelmatig een keertje terug, maar nu ze steeds vaker in het weekend naar Londen komt, wordt dat ook minder. Gemiddeld zeg maar 1 keer in de maand een paar dagen.

4) Wat mis je aan Brabant en wat vind je in Engeland juist zo heerlijk? Sophia, mijn dochter mis ik uiteraard het meest en daarnaast het boksen met mijn maten. In Londen is de anonimiteit relaxed, wegzinken in de massa, niemand die je kent. Werken hier is fantastisch, alsof de (zaken)wereld zich hier verzamelt. Het is een mix van professionele partijen en goede werkethiek, gecombineerd met de down-to-earth mentaliteit van de Londoners en een over-aanbod van fijne (eet)tentjes.

3) Reis je op en neer? Als ik kort naar Eindhoven ga, vlieg ik meestal; Eindhoven Airport - Londen City is een fijne en snelle verbinding. Ik ben

5) Hoe ben je op het nieuwe zakelijke idee gekomen? Na de verkoop van Dolphin had ik een concurrentiebeding waardoor ik niet opnieuw in de ‘waterbusiness’ kon stappen.

Ik liep iemand tegen het lijf met een ICT bedrijfje. Deze persoon ontwikkelde naast zijn basisactiviteiten (websites en bedrijfssoftware) ook internet games. Kansspelen zijn in Engeland erg populair, en zo kwamen we op het idee om samen een bingo-loterij te ontwikkelen voor de UK markt. Later is dit plan gewijzigd, en nu gaan we meerdere markten bedienen met een uniek online social-network kansspel. We hebben inmiddels de benodigde licenties binnen, en zijn vanaf december live gegaan. 7) Wat is volgens jou het mooiste plekje van Eindhoven? Het centrum rond het station. Eindelijk ontwikkelt Eindhoven zich hier als een echte stad. Oude en nieuwe architectuur komen hier samen, gecombineerd met studeren, wonen, werken, uitgaan, winkelen, sporten, en stadsiconen zoals het PSV stadion, de Philips fabriek, De Blob etc. Goede zaak!


e’ven geduld a.u.b. 54 wintereditie 2011

od

Mood, Drinks & Fo

Openingstijden: uur ag van 12.00 - 23.00 dinsdag t/m zaterd

mmer:

rstaand telefoonnu

rveren op onde U kunt bij ons rese 040 - 244185 5

od Mood, Drinks & Fo Keizersgracht 6 n 5611 GD Eindhove 040 - 2441855


Proost!

e’ven geduld a.u.b. 55 wintereditie 2011

ten en partijen. maand van fees de n se dat erg is ? en m e st edstrijden. Of or de mee w vo e is jk r ri be ng la em be ec D middels d verheug ik aar dan vooral ner en nog altij ai tr ar Voor mij ook, m ja 22 ’n gaat het om n inmiddels zo aar uiteindelijk m i, oo m Zeker niet! Ik be is en in ze periode. Tra me enor m op de . en jd n) wedstri (het winnen va h met de Dutc 4 december en 3 2, e op d ch n int de maa rste Olympis Deze keer beg geldt als de ee s n ve te ie d hoven Open in Eind edstrijd. ew kwalificati zwemkaart internationale de op d er te hoog geno r ook vele t inmiddels ook hier op af, maa en m ko Eindhoven staa rs de an de beste nederl s! dus niet alleen omt dat zien du K s. er pp to em zw le internationa een Duel an in Polen en ba e rt ko K E maar met de nheidswedstrijd t circus verder ge he le at ge n ga s ee en is lg e Vervo a. Die laatst met de rest van uropa in Atlant g eens te meten no ch zi Meet USA vs E om p to e het jaarlijkse test voor de echt en ruimte voor ev g no k oo wel een mooie k coach van tuurlij , sportploeg en sendoor is er na an us T tm or d. el sp , er w uw de voor de ortvro n mooie reünie t talent en de sp ee he d r tij aa al w r a al aa tg m en spor s te winnen ik net als iedere n gekozen. Nik zwemmers en de k oo n n het jaar worde ee lle er zu s nd sport ook is, zo a al deze airmile t hoe mooi de sportwereld. N an W ren moet n. te ge es en pr br il goed w uis door ie th W en . el ag w td d es fe an de emt) niem . en vaart (en zw ilie en vrienden goede thuishav blazen met fam en nn ku af m oo ook af en toe st van je werk en werk je n va t es fe een 2012: “Maak Mijn tip voor ber! em ec leen in d feest”. Niet al


uur 24 december 2011 vanaf 19.00 eeft Eindhoven zijn Op Kerstavond, 24 december, bel Verdraagzaamheid. De 20e Fakkeltocht voor Vrede en af het Wilhelminaplein tocht begint rond 19.00 uur van fakkel door wethouder met het aansteken van de eerstedt verder een reeks van Mary Fiers. Rond deze tocht vinvan harte welkom! activiteiten plaats. Iedereen is

e’ven geduld a.u.b. 56 wintereditie 2011

vertrouwd en zingevend onderdeel van De Fakkeltocht is voor veel mensen een en aan hoeveel mensen in de regio zich de feestdagen. Hiermee geeft Eindhov , waarin verdraagzaamheid en respect willen inzetten voor een samenleving n vraagt om tolerantie, om geven en voor elkaar centraal staan. Samen leve r ons het stellen van grenzen. Dat geldt voo nemen. Samen leven vraagt ook om . ben overtuiging we ook heb allemaal, welke kleur, godsdienst of Programma de angt wethouder Fiers op het podium Kort voor aanvang van de tocht ontv een van d wer fer htof ngen die in 1992 slac nabestaanden van de familie uit Soli Eind van cht elto Fakk te eers leiding tot de aanslag. Deze aanslag vormde de aan n, 19.00 uur duizenden fakkels ontstoke hoven. Niet alleen worden er vanaf laten zich niet onbetuigd: als teken van ook de bewoners langs het parcours der hun raam. En verder kunnen de wan solidariteit zetten ze een kaarsje voo de van op aflo Na n. rage bijd tal muzikale laars onderweg genieten van een aan Per. van s eden optr met ma ram iumprog tocht volgt er nog een spetterend pod Voor en na de tocht geven ’10 aardige act. risesurp een nog en ne B-O Verz, en performance over het thema ‘Vrede mensen’ tussen het publiek een korte met es mpj kraa r wee n plei n er op het Verdraagzaamheid”. En natuurlijk staa en. koek soep en pannen nt Catharinakerk een viering. Het acce Voorafgaand aan de tocht is er in de erNed in lims mos met m samenleven van deze viering ligt op het vreedzaa n, daarom in deze kerstviering voorgaa zal skee hmo Fati de van m land. De ima s eker bezo nen Na afloop van de tocht kun samen met de dominee en de pastor. den han in is cht elto nisatie van de Fakk de Fatihmoskee bezichtigen. De orga r ties, die er samen ieder jaar weer voo nisa orga ense hov van verschillende Eind e wijz n eige hun op lein inap elm het Wilh zorgen dat de duizenden mensen op en, bant, Stichting Vredesburo Eindhov Bra S CO n: nne begi st stfee Ker aan het n hove Eind e eent gem skee, Tint/ESK, Dynamo, Palet, Catharinakerk, Fatihmo r: doo aakt gem elijk mog el wordt financie en Meldpunt Discriminatie. De tocht oven Dela en Rabobank Eindhoven/Veldh ek, ami dyn City n, hove Gemeente Eind Volg Fakkeltocht Eindhoven! .nl website: www.fakkeltochteindhoven 013-5351523 t.nl, ban sbra @co eren tong e-mail: i.van Fakkeltochtges/ facebook: www.facebook.com/#!/pa 440 308 123 713 Eindhoven/167


g at 7 p.m. 24th of December 2011, startin n December the city of Eindhove On Christmas Eve, the 24th of torchlight procession for peace will experience its twentieth rt at 7 p.m. on the Wilhelminaand tolerance. The tour will sta first torch by alderman Mary plein, with the alighting of the ivities will take place. Eveact Fiers. Around this tour scores of join in. rybody is more than welcome to

season for wn and meaningful part of the holiday to comThe torchlight procession is a long kno ng willi are shows that a lot of people ther many people. With this activity the city toge ng Livi s. issue key tolerance and respect are also ther mit themselves for a society, in which toge ng Livi g. takin and g concept of givin ion. relig requires not only tolerance, but also the or of us, regardless of our colour, race means setting limits. That goes for all Program ple who peo of tives rela with ts mee s rman Fier Shortly before the start of the tour alde 2. This assault was the inducement to start n in 199 this event. became victim of an assault in Solinge that live lit from 7 p.m. onwards, the residents Not only will thousands of torches be . The dow win r r solidarity by putting a candle in thei there rds along the route will also express thei rwa Afte s. a number of musical contribution and ne participants may furthermore enjoy B-O , Verz Per. ds: ban performances of the a give will be on stage a great program with will e ienc aud the ng amo ple’ ’10 nice peo filled be a surprise-act. Before and after the tour will re peace and tolerance. As usual the squa short performance on the themes of with stalls with soup and pancakes. accent of this be held at the Catharina church. The Before the tour a church service will ands. The imam ther with the Muslims in the Netherl mass will be on living peacefully toge st and a vicar. prie a mass, together with of the Fathi mosque will lead at this be visited. can que mos h Fati After the tour the s, who tion nisa orga ral seve of ds han ession is in the start to The organisation of this torchlight proc lein inap le will find their way to the Wilhelm haCat t, are taking care that thousands of peop Pale , amo Dyn ant, Vredesburo Eindhoven, Dela ek, the Christmas celebrations: COS Brab ami dyn City n, hove municipality of Eind . rina kerk, Fatih Moskee, Tint/ESK, the and Rabobank Eindhoven/Veldhoven ven! Follow the Torch Relay in Eindho .nl oven indh chte kelto .fak www website: 3 152 -535 013 t.nl, ban sbra @co eren e-mail: i.vantong chtelto Fakk m/#!/pages/ facebook: http://www.facebook.co Eindhoven/167713123308440


Eindhoven. in r u e ff u a h ic x ta ogelijkheden Kees Rijnders is m le e v t e m p e ro het een be Volgens hem is g. Je maakt de in n e o ld o v l e e v het hem ele en daarom geeft spraat, emotion n a m e k n ro D e. e gekste dingen m k interessante o o r e k ze r e ze r a gesprekken, ma ekke, mooie en g le e k n e r e d n ro gesprekken. Hie al voor ons op ia c e p s s e e K ie d leuke anekdotes papier zette.

n e l a h r e V I X TA


Visitekaartje.

Vaste klanten.

“Als taxichauffeur hoef je eigenlijk alleen maar van A naar B te rijden en ervoor te zorgen dat je klanten dat naar tevredenheid ervaren. Maar als je zo denkt, kun je maar beter geen chauffeur worden, zegt een bevlogen Kees Rijnders. Ik voel me als taxichauffeur een visitekaartje van de stad. Ik weet wat er leeft en ben oprecht geïnteresseerd en benieuwd hoe mensen denken en doen. Hieronder enkele verhalen die ik als chauffeur heb meegemaakt.”

“Uiteraard hebben we als bedrijf veel vaste klanten waar we voor rijden en dat weten we ook. Soms stap ik ’s morgens in een wagen en dan weet ik wie er een dag van tevoren is vervoerd door de Haagse hopjes die er nog liggen, of door het Mars-wikkeltje dat nog in de taxi ligt. Ja... de mensen nemen de gekste dingen voor je mee.”

“Mijn klant was voor de eerste maal in Eindhoven, hij had er wel wat over gehoord en had op internet eens wat rond gesnuffeld. Het duurde dus ook niet lang voordat het gesprek naar aanleiding van zijn interesse in volle gang was, want hoe komt het toch dat hier zoveel bedrijvigheid is? Dat was een open doel. De triple Helix kwam aan bod, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en lokale overheid. Dat DAF ten onder ging, maar nu toch weer 176 voertuigen per dag aflevert, dat Philips Nederland naar Amsterdam vertrok en er hier een hele (heuse) reorganisatie plaatsvond, maar dat we daar uiteindelijk wel een hypermodern High Tech Campus aan hebben overgehouden. Dat dat vroeger een streng beveiligd territorium was en dat dat nu een plek is waar bedrijven nauw met elkaar samenwerken aan technische innovatie, waardoor dit alles wel is gerealiseerd. Kortom, dat dat dus de kracht van samenwerken is. En dat die bedrijvigheid terug te vinden is in onze stad. De titel ‘slimste regio van de wereld’ krijgen we namelijk niet voor niets... Zo eindigde mijn relaas. Een dergelijke rit duurt normaal 15 minuten. Maar deze passagier is (vrijwillig) drie kwartier in de auto blijven zitten...”

“Nietsvermoedend zat ik achter mijn stuur toen twee jonge meiden mijn taxi instapten op Oudjaarsdag. Op de één of andere manier is iedereen die dag toch extra uitgelaten en zo ook deze passagiers. Ze hadden hun handen vol en vroegen me of ik iets wilde eten. Uit bescheidenheid zei ik: nee bedankt. Maar de dames hielden vol en voordat ik het doorhad, kreeg ik een oliebol in mijn mond geduwd.”

Op de ring... “Een collega van me maakte een paar maanden geleden ook iets grappigs mee. Er werd een spoed rit gevraagd naar de ring van Eindhoven en toen hij daar aankwam, bleek er een getrouwd stel langs de vangrail te staan. Een prachtige bruid stond daar in haar trouwjurk te wachten, hun eigen auto had een lekke band.”

Rit vanaf begraafplaats de Oude Toren. “Een andere dag moest ik naar de begraafplaats de Oude Toren om daar mensen op te halen. Eenmaal ingestapt bleken deze mensen uit Australië te komen. Voor mij was dat natuurlijk aanleiding om eens te vragen waarom ze de begraafplaats hadden bezocht. Zo bleek een oom tijdens de oorlog te zijn omgekomen en deze beste man lag hier begraven. Toen ik begon te vertellen dat wij nog elk jaar bij elkaar komen om te herdenken en dat wij ter nagedachtenis nog steeds elk jaar een lichtjesroute in de stad organiseren, waren ze enorm geïnteresseerd. Ik vertelde globaal wat er te zien is tijdens een Lichtjesroute en hoe deze ieder jaar is opgebouwd. Helaas voor hen was de lichtjesroute net het weekend daarvoor afgelopen. Eenmaal aangekomen bij hun bestemming gaf ik mijn e-mailadres voor het geval dat ze meer informatie wilden hebben... En na een paar maanden ontving ik een e-mail. Ze komen volgend jaar met hun kinderen naar Eindhoven om met eigen ogen te zien wat wij organiseren uit respect voor onder andere hun oom. Dat is een bekroning op je werk.”

e’ven geduld a.u.b. 59 wintereditie 2011

Een rit van het Holiday Inn naar Medical Systems in Best.

Rit naar huis vanaf het station.


atesy Božena, Polskie Delik 84A Kloosterdreef is er een Poolse 06 20 Sinds maart Daar oven geopend. dh in E in l ke in w n olse specialiteite worden echte Po aar M . ht oc rk bigos ve en i og er pi s al zo dag en brood (elke dins s ol Po or vo k oo , Pools olse vleeswaren Po !), rs ve ag ijd vr sapjes, , frisdranken en bier, witte kaas noten en salades, gebak, conserven, ijs, aar ook je er terecht. M chocolade, kun eken ften en puzzelbo Poolse tijdschri n ku tje aa tr En als ex zijn aanwezig. is at gr l’ .n la ‘niedzie je het weekblad ophalen.

In de gemeente Eindhoven wonen ongeveer 327.250 mensen, daarvan is 76,5% autochtoon en heeft ongeveer 12,3% een niet Westerse achtergrond. Het merendeel van deze niet Westerse allochtonen komt uit Turkije (ruim 3,3%), maar in Eindhoven wonen ook Chinezen, Italianen, Polen en Somaliërs. Vanzelfsprekend staat bij deze mensen niet iedere dag aardappeltjes met sudderlapjes op het menu. Maar ook bij de meeste autochtonen Eindhovenaren is door hun vele reizen en het contacten met andere culturen het menu een stuk kleurrijker geworden. Waar halen we al die exotische ingrediënten voor een originele baklava of sushi?

dhoven, ermarkt Ein Sin-wah Sup 65 Kleine Berg nd je de Kleine Berg vi de op n Midde stap Wanneer je een toko Sin Wah. arkt rm ze kleine supe van binnen zet in de ur ge klein Azië. De den begeef je je in ui kr e en oriëntaalse ar allerlei exotisch na ee ht voeren je m ien het felle tl-lic ha T China, Japan, verre oorden in im assië. Met een ru land of Indone odels, no allerlei soorten sortiment aan , kun je en kende groent thee, vis en onbe iënor l or een originee hier terecht vo de or vo supermarkt kintaals menu. Een ak rp er, want de ve g echte Azië-kenn no ak va oducten zijn . gen van veel pr en ev hr sc of Japans be in het Chinees

market, Bahar super el je bijna arkt 41 kt loopt, struik Woenselsem ar M se el ns oe Bahar er de W fruit die voor de Wanneer je ov en e nt oe gr e rs op een met ve t lijkt het meer over de bakken an nk ite bu de rn. Aan en is het een ve supermarkt staa r eenmaal binn aa uit fr m r, en oe e eb nt nt oe kleine groe alle verse gr st aa N . kt ar perm kruiden, n soorten rijst, rassend grote su aa t en im rt so n de winkel ruim as De eigenaar va is hier ook een j. ri ge sla l la ha een en zal hij dens het sjouw echte baklava en tij k oo en r; ee de w te woord te is altijd maar in te begroeten en n te an kl jn zi len, want om al n ook in vele ta nooit vergeten se us rt de on j hi t kan bestaat uit staan. Maar da ar supermarkt, ah B de n va k lturen. publie het winkelend lerlei talen en cu al n va s oe lm enge een kleurrijke m


Carry, Sri Cash and 8 se Kruisstraat 10 aas, Sri Lankaan jaar zit deze Indi el klein n he ee t n ne ee r r aa aa m m Nog wel het oe lh A . en ov dh in , want met supermarkt in E akkelijk te missen m et ni ch to t ste variatie winkeltje is, is he t het de kleurrijk rm vo d or gb an th de winkel het fel paarse ui traat. Maar ook iss ru K de n va d alm van in het straatbeel geheel. In een w nd le ke ik pr en nn ood-zangeres zelf is het een zi van een bollyw em st lle he sc de en doen voor wierook en met de boodschapp er hi je n ku d, t je voor op de achtergron rt de eigenaar da ee w be l A r. ne di s rant een paar een echt Indiaa naar zijn restau r te be en uk ke ische kruiden, de beste Indiase aast allerlei exot N . an ga nt ku & Carry je deuren verderop n je bij Sri Cash ku ën ee th en Indiaas gouvruchtensappen t blinken van de he n aa n ve ge ogen ook te kost de vitrine. den sierraden in

Store, Jyoti Variety aat 87 Tongelresestr boodal je dagelijkse Voor eigenlijk ty Store ie je bij Jyoti Var schappen kun iety ar V kel van Jyoti terecht. De win n va en je in Eindhov Store voorziet en ct du diepvriespro Ook verse groente en s. ite fr bak en patat e zoals pizza’s, ge lr ge on ne winkel in T levert deze klei en as ka elk, yoghurt, zuivel, zoals m swaren rlei soorten vlee desserts, en alle s en ee vl ensvlees, rund zoals; kip, vark laas he r aa zijdig dus. M n wild. Zeer veel aa eg w deur aan de t zijn ze voor de en om m is het op dit n pe het werken dus ho e w komen. Laten lastig om er te i beter is! dat dit in januar

e’ven geduld a.u.b. 63 wintereditie 2011

et, Öztürk Mark d isiuslaan 62 an ruim vierduizen St. Petrus C permarkt heeft n su te e an ks kl ur T e om ig n er alles aa et Deze veelzijd do en t en ar assortim artikelen in ha en. nd aan zich te bi e aantijd wel een leuk al er is en n se eg en er klantenpas t hard aan de w er Zo bestaan er m tim e ili m en om en. De fa er alles aan do bieding te vind l aanwezig die ee zicht on ge rs je pe l eg aa er eenm je b is altijd geno he n E . en laten voel de keer zeker! je je er thuis te ze je de volgen n ne en rk he n laten zien, da

Omid Store, aan de 2C akkelijke locatie Geldropseweg m r pe su n ee die op je de meest e winkel waar De Omid store, ch tis as nt fa n ee endien ligt, is Geldropseweg kunt kopen. Bov n te ch re ge he voor een Indisc maaltijden die uiteenlopende ay w -a ke ta ke k als je even heerlij hebben ze ook Wel zo makkelij . jn zi ar ba jg ri verk betaalbare prijs te koken. om bt he geen zin


e’ven geduld a.u.b. 64 wintereditie 2011

1. Bakkerij Harrie fer: Cij Paridaans

9,5

2. La Place

Cijfer:

8,5

3. Bakkerij Michielse

Cijfer:

8-

4. Bakkerij Renders

Cijfer:

7,5

5. Bakkerij Meelmuts

Cijfer:

7

Franz Leharplein 24 Prijs: 1,40 euro

Vrijstraat 11 Prijs: 1,35 euro

Woenselse Markt 9 Prijs: 1,55 euro

Aalsterweg 55 Prijs: 1,50 euro

Tongelresestraat 403 Prijs: 1,40 euro

Hhhmmm… Wat is de geur van versgebakken brood en taart toch ouderwets lekker. We wanen ons weer terug in de tijd dat we van de slager een worstje kregen en van de bakker een ‘kapje’. Bij deze ouderwetse buurtbakkerij gaat het er waarschijnlijk nog steeds zo aan toe. Want de vriendelijke bakkersvrouw, die helemaal alleen in de winkel staat, weet precies waar haar vaste klanten voor komen. Ze hoeven maar op te kijken en ze heeft het brood al in haar hand. We bestellen een warm ‘tarwe worstenbroodje’, want naast de standaard witte willen we ook deze variatie ook graag proeven. Hongerig als we zijn zetten we onze tanden er in. Auw! Dat was misschien nog iets te heet, maar dan die smaak; perfect! Het brood is een beetje zoet, krokant en stevig. En dan het vlees; precies goed! Duidelijk een vers ‘worstje’, niet te vet maar ook zeker niet zo droog alsof je op een schoenzool bijt. Dit broodje smaakt zoals ieder worstenbroodje zou moeten smaken; naar het worstenbroodje dat oma altijd maakte voor de Brabantse kerstbrunch. Heerlijk!

Elke worstenbrood-junk heeft zijn of haar favoriete dealer. Grappig, omdat het vroeger een lekkernij was dat met kerst of alleen op zondag na de mis geserveerd werd. Nu is dat wel anders. De grote warenhuizen doen mee en de broodjes vinden massale aftrek. La Place van V&D is hier een voorbeeld van. De broodjes hier zijn vers gebakken en heerlijk van smaak. Ook al worden ze met grote aantalen tegelijk gemaakt, ze zijn goed en perfect gekruid en niet te droog. Kijken we naar de prijs/kwalitiet dan is dit een echte aanrader…

Het is pauze bij de Fontys en behalve in de schoolkantine, trekt ook een hongerige stoet studenten en docenten richting Woenselse Markt. Want naast de Albert Heijn weten ook veel mensen één van de beste bakkers van Eindhoven te vinden. Als we binnenlopen lacht ons een grote vitrine vol verse worstenbroodjes toe. Ondanks de drukte zijn we toch redelijk snel aan de beurt. Nu is het alleen nog maar wachten op het opwarmen van de broodjes. Dat duurt niet meer dan twee minuten. De broodjes zijn goed van temperatuur en smaak, de vleesvulling hebben we ooit beter gehad, maar je kunt proeven dat het vers is. Een prima lunch zo tussen de bedrijven of lessen door.

Aan de bediening zal het bij bakkerij Renders aan de Aalsterweg niet liggen. Bekend om haar aardbeientaart maar na deze proeverij wellicht ook om haar worstenbroodjes. Laten we het hopen. Ook hier keuren we op gewicht, vulling, korstkleur, bakaard en voor de kenners ‘korstgeaardheid’. Ja, ook ons jargon gaat er op vooruit. We zijn blij met de worst en de smaak hiervan. Het enige wat ons tegenvalt is de dikte hiervan waardoor er veel ruimte ontstaat tussen het deeg en de worst. Dat is zonde en dat is ook jammer voor de smaak.

Hier bakken en verkopen ze het brood eigenwijs op ‘eigen wijze’, volgens een vijf generaties lange traditie, aldus bakker Meelmuts zelf. Wij waren dus benieuwd en namen een kijkje. Dat ze hun best doen, dat staat absoluut buiten kijf. De bediening was super. We hadden zelfs de keuze tussen een wit en een bruid worstenbroodje, maar kozen om eerlijk te kunnen vergelijken voor het witte. Een redelijk aan de maat broodje verschijnt en we zijn echt verrast. De smaak is prima, maar waar is de worst? Uiteraard proeven we deze bij de tweede hap beter, maar hij is zo dun in verhouding met het deeg. Jammer, want anders had Bakker Meelmuts zeker wat plaatsjes gestegen op deze ranglijst…


Het worstenbroodje is een typisch broodje uit de provincie Noord-Brabant. Waarom de Brabanders er zo van houden weten we eigenlijk niet, maar in andere Nederlandse provincies wordt het minder verkocht. Daar is het saucijzenbroodje meer ‘ingeburgerd’. E’ven Geduld AUB maakte tijd om de lekkerste worstenbroodjes van Eindhoven voor u te selecteren.

CRITERIA Voordat we de top tien presenteren maken we eerst onze criteria bekend. Hoewel het basisprincipe, worst in een broodje, hetzelfde is, zijn de verschillen groot. Het begint met het uiterlijk. Uitbundig blinkende broodjes worden door ons als té kunstmatig ervaren en matte broodjes krijgen eveneens minpunten. Een beetje ‘bling bling’ wordt als perfect beschouwd. Maar waar het echt om gaat is de structuur van de worst en de kwaliteit van het deeg. Een beetje vet mag, het broodje moet vooral niet te droog zijn, als de smaak maar goed is. Lekker gekruid, niet te flauw en zelfs een beetje pittig, dat is waar deze redactie voor gaat. En nu maar proeven....

6. Jan Kuijpers Bakkerij

Cijfer:

6,5

7. Bakkerij Schellens

Cijfer:

6+

8. Bakkertje Bol

Cijfer:

6

9. Bakkerij Bart

Cijfer:

5,5

10. Bakkerij Hartog

Cijfer:

4

Korianderstraat 2 Prijs: 1,55 euro

Sint Trudoplein 2 Prijs: 1,40 euro

Hooghuisstraat 31d Prijs: 1,85 euro

Demer 21 Prijs: 1,35 euro

Kleine Berg Prijs: 1,20 euro

Twee geweldig aardige dames staan achter de toonbank, wanneer wij de laatste twee worstenbroodjes die ons achter het glas aanstaren, bestellen. We vertellen dat we ze gaan proeven om te kijken of de worstenbroodjes van deze bakkerij een plaatsje in onze top tien kunnen verdienen. Maar daar wordt niet aan getwijfeld. “Onze worstenbroodjes worden erg veel verkocht,” vertellen ze. Ze zijn groter van formaat, maar juist het gehakt is lekker pittig, waardoor veel mensen ze hier speciaal komen halen. We zijn benieuwd. Na de eerste hap zijn we niet helemaal overtuigd, maar het is waar, de worst is net wat pittiger gekruid en daarom krijgt hij toch de zesde plaats in onze top tien!

Bakkerij Schellens is een middelgrote bakkerij die de laatste 15 jaar een explosieve groei heeft doorgemaakt en daardoor, naar eigen zeggen, uitgegroeid is tot een bedrijf met een grote naamsbekendheid in de regio.
De Bakkerij produceert en verkoopt ambachtelijke producten die dagelijks vanuit de hoofdvestiging naar 32 verkooppunten worden geleverd. Ons worstenbroodje wordt dus in Son gemaakt. Hij is goed van smaak, en valt op door de mooie bruine deeglaag.

Bakkertje Bol heeft een groot assortiment aan heerlijke dagverse producten, om mee te nemen voor thuis, op het werk, ‘uit het vuistje’ of om op te eten in de gezellige en knusse bakkerswinkel. Voorheen was het een traditionele bakkerij maar sinds vijf jaar is Bakkertje Bol en gezellige lunchformule met take-away mogelijkheden. Het worstenbroodje dat we hier proeven is er niet zomaar 1. Het is de grootste tot nu toe, maar dat mag ook wel voor het bedrag dat we hier extra voor moeten betalen. De bediening is vriendelijk en we hoeven gelukkig maar even te wachten tot we een eerste hap kunnen nemen. We bijten meteen in de worst, en dat is een goed teken. Hij is goed gevuld. Het gehakt is goed op smaak, maar wel wat kunstmatig en ietwat fijn van structuur. Zelfs voor de echte liefhebber is dit zware jongen!

Bakker Bart is een franchiseketen van bakkerswinkels op toplocaties. Wij gaan voor de Demer en hebben geluk, want het is ondanks dat het lunchtijd is niet zo druk en we zijn snel aan de beurt. Althans we kunnen snel bestellen. Want we zijn er achter... zoveel geduld hebben we niet altijd. Gelukkig dat ze hier een hele snelle oven hebben die ons maar een dikke minuut laat wachten. De temperatuur is goed, wat aan de hete kant, maar dat warmt de handjes lekker op. Na de eerste hap missen we het vlees. Ook bij de tweede hap hebben we nog geen worst mogen proeven. En het deeg is wat aan de droge kant. Eenmaal bij de worst aangekomen valt deze niet tegen. Hij is goed gekruid en maakt het geheel minder droog dan we in eerste instantie dachten. We zijn niet ontevreden...

Zo op het hoekje van een van de gezelligste straatjes van Eindhoven zou je verwachten dat het beren druk is bij de warme bakker. Niets is minder waar, als we de bakkerij binnenlopen is de zaak helemaal leeg en we zijn meteen aan de beurt. We bestellen een warm worstenbroodje. Die wordt even in de oven gelegd en we hoeven maar 1,20 euro af te rekenen! Wat meteen opvalt is dat de worstenbroodjes net wat kleiner zijn als het standaard formaat dat we in de andere zaken troffen. Maar dat mag de pret niet drukken, we betalen immers ook minder. Als het worstenbroodje uit de oven komt zetten we gelijk de tanden erin. De buitenkant is warm, heet zelfs. Maar de vleesvulling is nog lang niet opgewarmd, op sommige plaatsen lijkt het zelfs nog een beetje bevroren. Door de smaak van het vlees en het deeg vermoeden we dat dit geen verse worstenbroodjes van de bakker zijn, maar meer de kant-en-klare uit de supermarkt. Ondanks de lage prijs zijn we toch teleurgesteld; dit zijn niet de worstenbroodjes die we van een verse bakker in Brabant hadden verwacht...


Eindhoven is de onveiligste gemeente van Nederland, althans volgens de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad in 2009. Maar dankzij alle inspanningen in 2010 was het aantal inbraken, straatroven en gevallen van zakkenrollerij in de Lichtstad vorig jaar al minder. En dat komt onder andere door de herstructurering en professionalisering van het corps. Tijd dus voor E’ven Geduld AUB om te kijken waar onze agenten worden opgeleid.


Politiewerk is mensenwerk. Daarom is voortdurende en hoogwaard ige professionalisering va n de politie ee n belangrijk antwoord op de hoge verw ac htingen die de maatschappij aan de politie st elt. De Politieacademie E indhoven zorg t ervoor dat de politie beschik t over de best e mensen en da die mensen zi t ch kunnen blijv en ontwikkele Daarbij draait n. het steeds om de combinatie van vakkennis , vaardigheden , beroepshouding en gedrag . Dat is ook te ru g te zien in het lesprogram ma. Sowieso is een uniform gewenst. Hierd oor ontwikke le n de leerlingen zelfvertrouwen en gemak. Daarnaast is het gebouw aa n de Vijfkamplaan, da t in 2009 haa r deuren open van alle moder de, ne technieken voorzien. Er worden prakti jksituaties gesi muleerd maa ook leert men r er hoe men in een vroeg stadium al wer kzaamheden, zoals verkeers controles, uit kan voeren. H ie rbij wordt men getraind op h et publiekelijk opereren als politiefunctio naris. Het in un iform zichtbaa op straat lope r n, mensen aa nspreken en oo aangesproken k worden. Com municeren is geen eenrichti ngsverkeer, er moet contact worden aange gaan, respect ov er en weer ge toond worden , ruimte gelate n worden voor discussie en an dere opvattin gen. Kortom een hele leersc hool zowel fy siek als menta Met als doel; al. een veilige sa menleving!

e’ven geduld a.u.b. 67 wintereditie 2011

De Politieacad emie Eindhov en is een dynamische organ isatie, die onde rwijs en kenn biedt op hoog is niveau en onde rwijs-op-maa aanbiedt. De t studenten wor den gedisciplineerd opgeleid en de academ ie werkt daarbi samen met de j politiekorpsen en andere part ners op het ge bied van veili gheid, onderw kennis en onde ijs, rzoek.Zoe

Raz Ramiza ka Credits: Kraamafdeling Ziekenhuis


s e o j D

y r r a B e’ven geduld a.u.b. 69 wintereditie 2011

Elsa

Sask ia


Voor wie denkt dat de aardappel uit Nederland komt. Vergeet het maar. De aardappel is zo’n 7.000 jaar geleden ontdekt door de Inca’s in de omgeving van het Titicacameer. Zij zagen voor het eerst hoe hun lama’s knolachtige gewassen uit de grond rukten. Over de komst naar Europa en de verspreiding van de aardappel doen allerlei verhalen de ronde. Geschiedkundigen zijn het er over eens dat de eerste aardappelen terecht kwamen in Spanje en van daaruit verspreid werden.


De meeste aardappelen zijn weer geoogst, in tegenstelling tot vorig jaar om deze tijd. Tijd dus voor een heerlijk frietje van Martin en Annelies Zwerts. Onze gast van vandaag is Bas Strijbosch, eigenaar van restaurant 1910. Bas: “ik geeft toe dat ik nooit eerder bij Zwerts ben geweest, maar wie kent Zwerts nu niet!” We spreken expres wat vroeger af dan normaal om de lange wachtrij te vermijden en ook eens goed kunnen kletsen met Martin en zijn vrouw Annelies. Want op vrijdagmiddag staat het werkelijk rijendik voor de deur en kan de wachttijd oplopen tot een uur. Martin vertelt: “veel mensen vinden dat niet erg. Ze komen hier bekenden tegen en kletsen aan één stuk door, tot ze geholpen worden. Dat maakt het juist zo gezellig.”

Nieuw jasje Martin en Bas schudden elkaar de hand en Martin komt even achter de toonbank vandaan. Voor het eerst is het een puinhoop buiten. Maar vertelt Martin: “daar komt snel een einde aan. Begin januari 2012 zullen wij het pand hiernaast betrekken. We hebben vier jaar moeten wachten op de juiste vergunningen en nu is het eindelijk zover.”

Powered by Frituur Martin Zwerts Boschdijk 436 Eindhoven

Eigen zaak Met trots loopt hij het naastgelegen ‘woonhuis’ binnen. “Ja, dat was het inderdaad een woonhuis. Maar vanaf volgend jaar komt mijn kachel hier te staan en kunnen we met een hoop meer capaciteit aan de slag. We kunnen niet wachten. Waar ik nu nog zit, is alles oud en echt te klein.” Bovendien is dit pand nu van ons zelf en dat voelt erg goed.”

Verbouwing Bas vertelt dat ook hij met 1910 zo’n grote verbouwing heeft gekend. “Het leuke daarvan is, dat je de ruimte helemaal zelf kan inrichten en aankleden. Het wordt daardoor echt van jezelf en dat geeft een enorme drive.” De mannen lopen door de bouw en met de tekening erbij zien we al goed hoe het gaat worden. “Werkelijk schitterend, voegt Bas toe.”

E’ven proeven Dan is het tijd voor de heerlijke puntzak die Annelies in de tussentijd gemaakt heeft. “Ja, grapt ze, ik werk wel door.” Bas is onder de indruk. In zijn restaurant 1910 dat door haar ligging aan het Wilhelminaplein een grote uitstraling kent is modern en trendy. “De gevoerde kaart kent creatieve combinaties

gebaseerd op de mediterrane en Nederlandse keuken en de sterke kant van 1910 is dat vrijwel alle producten ‘home made’ zijn. Dus ook onze friet, geeft hij aan. Opvallend aan deze grote gele frieten is dat ze zo lekker krokant zijn, zonder dat ze bruin verkleuren en harde stukjes krijgen.” Bas is nieuwsgierig en vraagt Martin wat hiervan het geheim is. Uiteraard weet hij dat het in de bereiding zit, maar ligt het toevallig ook aan de aardappel die er gebruikt wordt? Martin geeft toe dat het bintje in deze tijd weer sneller bruin wordt en dat het dus belangrijk is om op tijd over te stappen. Maar de lange bereiding, op een lage temperatuur is het geheim van mijn verse friet en daarop laat ik mensen inderdaad graag wachten.”

e’ven geduld a.u.b. 71 herfsteditie 2011

Bas Strijbosch


recht

Foto’s: Robin Ut


de dieerk verouder st et h et o ld 012 vo cherming Per 1 maart 2 de Dierenbes n va m u tr erming renopvangcen Dierenbesch e D . et w e nd r niet alleen niet meer aa aliseren waa re w u o b w u Dierenwil graag nie elen van de d er d n o le al aar er de regio, de dieren m rspreid zijn ov ve u n ie d g, g wacht beschermin nbeschermin re ie D e D . ijgen uit de regio een plaats kr e gemeenten d n va l se it u nog op uitsl anneer. er komt en w w u o b w u ie of de n

e’ven geduld a.u.b. 73 wintereditie 2011

nds 1864 zet zich al si g in m er ch es et is daarmee De Dierenb n dieren. H va jn zi el w et erland die in voor h atie in Ned is n a rg o te ts ren. ook de groo van alle die en g n a el b or de s en 15 opkomt vo 0 vrijwilliger 0 5 er n ke er erming Dagelijks w Dierenbesch e d ij b ten Dierenopberoepskrach Brabant. Bij st o o id u Z den in de regio , waar hon Doornakkers e d m u lij tr , verb ven vangcen opgevangen en rd o w ie dus en katten rote organisat g en E . n re 00 die sen werken! gemiddeld 2 neerde men o si as p ge el waar heel ve lancedienst op de ambu s er m er ch es ren in “De dierenb werk om die et h n aa ag per d kzaamheden zijn 24 uur agelijkse wer d ie D . en p ze op nood te hel dag moeten e en e D . ig n elzijd en en op ee zijn zeer ve e kat te help d n o w ge en n hal pad om ee met het weg zijn ze bezig t en van m o in u m htert ander jes in de ac d n ee st o o der vervan een kr sel. En niet ie en o W l ee sd , ad el eens lastig mensen in st end. Dat is w y p ap h n n re ee e die . haal heeft zetten voor d in zo s n o e s w aantal kitten vooral omdat eeld dat het rb o vo ij el b w n We merke ar worden er n is. Ieder ja ge ij st oret h n fors aa ogseizoen w en in het ho n re o b ge at e pla sen honderden pgehaald. W o s en tt ki ks ij kunden er dagel tensieve zorg in e d ie d en ezinn ben,� aldus deze in gastg n nodig heb re ie d e d ie d ij de nen bieden ieadviseur b at ic n u m m n, co Vivian Janse erming. Dierenbesch


“Ik zou Johan Vlemmix niet zijn als ik niet al een kant en klare oplossing heb. Maak van Station Beukenlaan een ‘TV- station’. Een high-tech, ‘brainport proof ’ nieuw visitekaartje van onze stad. Zorg voor een nieuwe design-brug die voorzien wordt van veel camera’s, lekker transparant is en aangekleed wordt met goede LED-verlichting (van Philips natuurlijk). Hang op het perron grote tv-schermen op waar mensen zichzelf kunnen zien en met elkaar kunnen communiceren. Simpel toch?” “Ja, deze gek heeft af en toe te gekke ideeën. Ik wacht af !!!”

“Naast het feit dat het station ligt in de achtertuin van mijn paleis Soestdijk, vind ik dat een stad als de onze een waardig tweede station verdient. En dat is als je het mij vraagt ver te zoeken. Heel ver… Dus gemeente luister!”

“De gemeente timmert hard aan de weg om als ‘slimste’ regio van de wereld internationale bekendheid te genereren. Onlangs nog sleepten we de prijs ‘beste binnenstad van Nederland’ in de wacht. Als inwoners zijn we hier trots op en we betalen hier dan ook graag aan mee. Zo liggen de gemeentelijke heffingen boven het landelijk gemiddelde en steunen we met z’n allen ‘onze’ club PSV. Maar hier moet toch wel het nodige tegenover staan? Blijkbaar niet.”

“Hoe kan het dat Eindhoven, mijn stad, welke nog steeds een (snel)groeiende gemeente is met veel fraaie voorzieningen, zo’n tweede mistroostig station kent?”

“Want dit station is feitelijk afgeschreven. Het is er niet veilig. Van het ene naar het andere spoor lopen, betekent vier trappen op en af. Kortom; het is er erg rolstoel onvriendelijk. Het station kent geen charme, is deprimerend en feitelijk komen hier de meeste zelfdodingen per jaar voor.”

“Je kunt er beter iets aan de stank doen dan aan de kunst, als je het mij vraagt. Ja, ik heb het over Station Beukenlaan. De tweede entree van Eindhoven en dé ingang naar het nieuwe in ontwikkeling zijnde stukje stad, Strijp S.”

HALLO GEMEENTE???

e’ven geduld a.u.b. 74 wintereditie 2011


Eindhovenpeople.nl is dé fotosite van Eindhoven. Op Eindhovenpeople.nl kom je jezelf, je vrienden maar ook al je andere stadsgenoten tegen. Je kan alle foto’s gratis downloaden of doorlinken naar je Facebook, Twitter of Hyves. Maar ook je eigen foto’s kun je uploaden en delen met iedereen. Dus kijk snel op Eindhovenpeople.nl.


e’ven geduld a.u.b. 79 wintereditie 2011

Op het balkon jewelste. Het van Kim Clerxs appartem k ent is het een aangebroken rioelt er van de vogeltjes die nu de win drukte van en het wat kou termaanden één van de ve der is, g raag zijn le eten komen h Labrador. Kim vogelhuisjes terugtrekk alen of zich in en. Binnen li C le rx is 33 gt Joy, haar zw jaar en woon in hartje cen tru ar t sa dat is hij wel m. Rene was vroeger nie men met haar vriend R te ene geworden, m t zo’n dieren liefhebber, m et Kim als vr g roeide op ee ien aar n vooral van Jo boerderij houdt werkelij din. Want Kim, die zelf opy. k van elk die r dat leeft, m aar “Toen ik zo’n ze ven jaar gelede n met een vriend te kijken of da t ge in naar een ho nd verliefd. Joy lag schikt zou zijn als vakantiead res voor haar ho enpension ging om daar in een ho k en stak door zo ontroerd da nden, was ik m de tr t de et deze hond al ee tranen in mijn ogen sprong alies een poot naar me uit. Ik een en. En toen de n half jaar op was zi ei de keuze zo ge maakt. Ik wild jn adres woonde en niet mee genaar vertelde dat e Joy! r werd opgeha ald, was Ik heb er een w eekend lang ov er nagedacht, om grote verantwoo rd da het liefde op he elijkheid met zich meebrengt t een hond in huis halen een t eerste gezicht , maar om heel en liet ze me ni ophalen en vana eerlijk te zijn, w et m as f Op de momen dat moment zijn we eigenlijk eer met rust. Ik ben haar ga ten dat ik even an al tij d sa men. ni vangadressen, zoals bij mijn m et kan of tijdens vakanties he b ik hele goede oeder en mijn zus. opAltijd een baa sje Mijn zus heeft zelf net een getrouw ook een hond en op het mom d meer terug hoef stel. Heel aandoenlijk. Ik zorg ent dat die twee elkaar zien is t naar het pens het er in ieder geva ion. zulke negatieve l momenten opsla Ik ben er namelijk van over voor dat Joy niet tuig an en dat zou ik heel zielig vind d dat ook honden Mee naar het en. w Kim is professi erk on “Een enor m cr eel illustrator. Ze maakt muu rtek ea de vloer kom. M tief beroep waar ik soms dage eningen en schildert in opdr acht. n voor achter el aar Joy gaat als scheidelijk. Uite ka he raard overleg ik t even kan overal mee naar ar bij mensen over toe. We zijn on “maar als het ev ee afen kan dan neem rst met de klant,” vertelt een enthousiaste K ik haar mee.” im, Gulzig Joy heeft een he el wat typisch ‘Lab lief karakter. Het is een enor m rador’ is aan Jo en gulzige eten y dan komt één e mensenvriend en als je me vraagt . Joy eet het lie ding echt naar fst vo ger maar op he t moment dat er de hele dag door. Nu ze wat ou ren. Het vele eten Ze heeft zelfs al der is, is ze wat eten in huis is, w tw travishaakje waara ee keer, terwijl ze met mijn ordt ze meteen wakker. vriend Rene m an wat brood za ee erg dat we met t in haar maag uit vissen was, ee ha ge deren. Maar ge ar naar Utrecht moesten om kregen. Eén keer was het ze n lfs zo lukkig is ze er no het haakje oper atief te laten ve is dertien, dat is g en hebben ze rw vr ha zeker vanuit da ij oud voor dit ras, maar ik la ar daar erg goed geholpen. ijJo t ze nog wat ja at y ha ar nog lang niet artjes bij ons bl gaan en ga er ijft.


het shoppen erg goed combiTijdens Eindhoven Winterstad kunt Er zijn unieke grote, maar ook neren met een bijzonder avondje uit. winkelstraten. Na sluitingstijd intieme concerten in en rondom de maaltijd in De Bergen, op het van de winkels kunt na een heerlijke melstraat lopend door naar Wilhelminaplein, de Markt of de Dom of zelfs de Catharinakerk voor één van de concertpodia, Grandcafé’s muziekale voeding. iten waar je war m van wordt; Naast muziek zijn er nog meer activite en de steeds groter wordende het gezellige Wilhelmina Winterplein stival in de winkelstraten en Fakkeltocht op kerstavond, het Korenfe op de Markt, waar optredens natuurlijk het Serieuzz Live podium plaatsvinden voor het goede doel. langer genieten van de stad Wilt u niet meer terug naar huis en nog n? Maak dan gebruik van het en misschien het Eindhovense nachtleve nt en profiteer van de mooie Eindhoven Winterstad Hotelarrangeme arrangement maakt u uw dagje hotelprijzen in het centrum. Met dit ieten, avondje uit en heerlijk uit compleet; shoppen, cultureel gen overnachten in Eindhoven Winterstad. da, de activiteiten en het Voor info over shoppen, de concertagen venwinterstad.nl hotelarrangement kijk op www.eindho

any time of the year, but particuEindhoven is a shopping paradise at ember. Late-night opening and larly during the festive month of Dec r plenty of opportunities for Sunday shopping on several dates offe itional Dutch Sinterklaas festivibuying all that you need for the trad osphere as you wander among ties, or for Christmas. Enjoy the atm shopping streets. And whether the unusual lighting displays along the fashion brands or those unusual you are looking for top international in smaller boutiques, you will aland sassy little creations often found Eindhoven. Dozens of shops are ways find what you are looking for in vel Galerie and Piazza Center grouped together in the Admirant, Heu wn brands can be found. For shopping centres, where all the well-kno bit different, head for De Bergen. clothes and shoes that are that little – tells you all you need to know. Its nickname – the Quartier Vivant od, shopping can easily be During the Eindhoven Winter City peri que concerts, both on a large combined with a special night out. Uni ng place in and around the and a more intimate scale, will be taki closed and you have enjoyed shopping streets. Once the shops have Wilhelminaplein, De Markt or a delicious meal in De Bergen, on the down to one of the concert in the Dommelstraat, you can walk on the church of St. Catherine platforms, to a grand café or even to rishment. Dates and times for the (Catherinakerk) for fine musical nou venwinterstad.nl concerts can be found at www.eindho away and want to continue Don’t feel like returning home straight tlife? The Eindhoven Winter City enjoying the city and maybe its nigh take advantage of great prices hotel package deal will allow you to package deal allows you to for hotels in the centre of the city. The to offer – shopping, cultural make the most of what Eindhoven has derful night away from home in enjoyment, an evening out and a won Eindhoven Winter City.

e’ven geduld a.u.b. 81 wintereditie 2011

helemaal tijdens de winterse Eindhoven is een shoppingparadijs en nden en koopzondagen kunt u in feestmaand. Met meerdere koopavo - Kerstinkopen doen. Sfeervol het compacte centrum eindeloos Sint in de winkelstraten. Of u nu op tussen de bijzondere lichtornamenten le modemerken of naar eigenzoek bent naar de grote, internationa ere boetieks te koop zijn; u wijze, bijzondere creaties die in de klein bij elkaar in de Admirant, in slaagt altijd. U vindt tientallen winkels ter. Voor eigenzinnige kleding de Heuvel Galerie en in het Piazza Cen , in wat het Quartier Vivant en schoenen moet u in De Bergen zijn wordt genoemd, en dat zegt genoeg.


Deel uw passie voor personeel met ons en profiteer van De voorDelen van

Ervaar een

payrolling:

bijzonder

flexibiliteit • lage aDministratieve

culinaire kerst!

lasten • minDer risico’s persoonlijke Dienstverlening pitt! payroll bv Dominépad 6a • 5528 NC Hoogeloon

Gaat u dit jaar weer staan te ploeteren op een 5-gangen diner?

T 0497 684 809 • F 0497 682 480

Bespaar u de moeite: laat ons enthousiaste keukenteam u culinair verrassen.

E info@pittpayroll.nl • I www.pittpayroll.nl

D]hhDUmfc``6J onderdeel van:

Met ons bijzondere menu bent u verzekerd van een heerlijke kerst. We wensen u fijne dagen!

Kerst arrangem ent 2011 zie de we

bsite

D]hhDUmfc`

Wilhelminaplein 9 te Eindhoven • T 040 - 236 69 55

www.theprince.nl


Omdat uw lichaam en gezondheid het waard zijn

Molenbaan 35

5768 RT Meijel

Bosscheweg 2a

5261 AA Vught

Tel. 073 - 345 01 00 / 077 - 320 83 83

info@alizonne.nl

www.alizonne.nl


Maar mensen als we allemaal bij de pakken neer gaan zitten dan wordt het er zeker niet beter op en wordt er nog minder gelachen. En weet u; lachen is gezond! Dus ik maak me weer op voor carnaval ‘de week van de lach’… ook al moet ik wellicht met een traan het stokje overdragen. Mijn carnavalsjaar stond in het teken van de lach. Vanaf dag één dat ik werd benaderd met de vraag of ik het gezicht van de Federatie zou willen worden. En wat ging het snel, we zijn bijna een jaar verder. Ik heb genoten van de glimlach toen ik thuis vertelde dat ze me gevraagd hadden als Prins, ik genoot van de glimlachen op de gezichten toen ik mijn gevolg vroeg, maar genoot vooral van al die blije gezichten van de mensen in de regio die we bezocht hebben afgelopen jaar. Als Prins breng je een gevoel over. Mensen kunnen ‘eventjes vergeten’. Waar dan ook. Op elk feest, in elke kroeg tijdens carnaval. Maar waar ik het vooral zag was bij de ouderen en de mensen die af en toe een glimlach nodig hebben. De hulpbehoevenden. Gewild of ongewild. Dat stukje carnaval brengen, gaf me een machtig gevoel. Een gevoel dat mij intens heeft verrijkt. Met recht kan ik, ook namens mijn gevolg, zeggen dat we afgelopen jaar meer dan uitgepakt hebben. Om in eigen vakjargon te blijven hebben de Eindhovenaren me ingepakt. Ingepakt met dankbaarheid voor wat ik heb mogen betekenen, een jaar lang, voor de stad. Tsja en ik neem me voor, Prins of geen Prins, een glimlach te brengen. Wat een kleine moeite en wat een groot geluk! Met een groet en een lach, en uiteraard ook een traan bij dit afscheid als Prins. Gegroet, Ben Beckman

e’ven geduld a.u.b. 85 wintereditie 2011

Wanneer we naar de huidige economische situatie kijken en de DD (double dip) wat nader analyseren, dan staan we er inderdaad niet heel rooskleurig voor. Dan lijkt er weinig te lachen en weinig om blij van te worden.


“Groen� bamboeparket

Groener, duurzamer en milieuvriendelijker kan het niet!

Oersterk, onverslijtbaar en buitengewoon fraai.

www.osbe.nl


www.allicht.nu

Eet, on t in Rest moet en g roe t aurant, Brasse rie Allic ht

Eindhov en heeft het. Een unieke li restaura gging aa nt, brass n erie en b h e t W buiten st ilhelmin ar in één aat, zit je aplein, w . Met ha a m ar zome ar idden in van de r r s h e e e t n ust, het st bruisend zonnig te e ij r c lv r e a o n s lle interie trum. Je eten. All kunt er g ur, de ge icht bied moedelijk enieten t een sch e sfeer e itterend n het he uitzicht erlijke over het 24/7 plein. In Restau rant, Bra sserie All ontbeten icht kan in worden. de ochten D e sf d vanaf h eervolle in bedienin alf acht u richting, g dragen itgebreid d e b goede en ij aan het binnenko se ‘t rv h u icegerich iskom’ ge mst. ‘s M te voel, dat iddags w je overva het zakeli ordt de lu lt bij jke segme n c h g e serveerd, nt zeer aa smeltkroe welke oo ntrekkelijk k voor s van gez is . ’s A e v ll o ig n e d E s in in op een za d d h e o b v e a naren zo r is het ee terdagavo als buurt n nd kunt u bewoner er in het s en passan restauran ten en t live mu K aart ziek aantr effen. Restaura nt, Brass erie Allic Eindhov ht is een en. De id feest voo e a r de zintu le p le gezelsch k, om m igen in h ap eens e t een goed artje heerlijk glas wijn te geniete lichte m en aange aaltijd. D n van ee naam e kaart is n uitgeb Eén van reid dine veelzijdig de specia r of een en intern liteiten o ationaal vissoorte p de kaa georiënte n en div r t is het vispla erd. erse scha teau me inspelen al- en sc t schitter op indiv h e lp d ie ende ren. Daa iduele w & bites te ensen. B rnaast ku ij de bor bestellen nnen de r el zijn er , van de koks Ook op ambach verschille het terra telijke bit nde snac s kun je te ks rbal tot tr hier hee endy sash rlijk van im g e i. n ie te Vergad n. eren De eerst e verdiep ing van organisa Allicht b ties. De iedt verg r u aderruim imtes zij de laatste n te aan b n a a r wens in moderne edrijven te delen apparatu en vergader e n zijn vo ur. Ideaa ing op lo o r l z v ie o n van or een z catie. akelijke presenta tie of Restaura nt, Brass erie Allic 040 - 820 ht | Wilh 0311 | w elminap ww.allic lein 3 | 5 ht.nu 611 HE E indhove n

e’ven geduld a.u.b. 87 herfsteditie 2011

“Een uitstekende ar omgeving om elka r te ontmoeten voo een heerlijke kop h, koffie, ontbijt, lunce diner of tijdens d e inmiddels befaamdl.” e vrijdagmiddagborr


e’ven geduld a.u.b. 88 wintereditie 2011


Alles home made!

nu ook in

EHV!

KEIZERSGRACHT 9 (HOEK HOOGHUISSTRAAT) 5611 GC EINDHOVEN

Luxe broodjes } salades } burgers } wraps } & more

exclusive 5OO by GUCCI dealer E M O P A D 16 • 5663 P B G E L D R O P • T E L . 04 0 2 8 6 2 2 10 WWW.VANDEURSENGELDROP.NL


or . Niet vo r i la u p o erg p ’ en eg terug te jaren s w t a n e la e e G me m’, ‘ n is d een enor et roer o mig rere k H a m ‘ i a v ls n t e a f e ’s en vraag of izen he u e g ramma Emig rer h d o r r r e p v a a v r t es nog m . Maa alden se famili niets ha en het is ijkcijfers d k n n e e la d g n r o e o t h i ek’ n bu eld w AUB ‘Ik vertr e ervare Geduld eel gereg o v H n t e . e s v i ’ o E r m e Er komen? at) famier en bet e p k t x u impact. t e ( le h c e s e s r r e d lan , ier te s and en buiten kele gouden tips e uk om h het ergen j i le b t e g h n i s et en en. I en en g Eindhov verslag m ntwoord ) a r ls a e g a n n oek en (E gina 97 was op z ronder e otes... e d verder op pa i k s H e ee . L n k a e e zo isch lie op be n en kom le a h r e v boeiende


The Mandarin Restaurants

Mei-Ling, misschien wel het beste Chinees Cantonees restaurant van Eindhoven

Geldropseweg 17, 5611 SC Eindhoven T +31(0)40 - 212 12 25, F +31(0)40 - 211 66 67 E contact@mandarin-restaurants.nl W www.mandarin-restaurants.nl

Openingstijden Mei-Ling dagelijks van 12.00 - 23.00 uur Momoyama dagelijks van 17.00 - 22.30 uur Mandarin Garden dagelijks van 17.00 - 22.30 uur

Lunch: Dimsum vanaf 12.00 uur

7 dagen in de week

vanaf e 3,95 1e potje thee gratis em ppart

EL a

oven

h In Eind

te enten

om

rs akelaa vb&t Mindhoven E Z C 59 , 5611 40-269 69 .nl ijk 180 T0 roep tg Vestd b v @ hoven w.eind wbou E nieu

, dan m

onen oven w

.nl/blo

-zuid nbuurt

loeme

oet

us in je nú d

omen!

actie k

pleet die com en , m u t a tr p loopdh deel S t stads rzieningen o sta van Ein e h k ij in w , o k o ooiste ‘30 wij groenv in de m e jaren oven en veel k ig o ll e o z h ge de Wil je is een en. an Eind schillen g 4 ver jvend een rt-Zuid et centrum v atie voorstell o u n u it b u n bli bt loc eme et h aak vrij euze he De Blo wd wordt. M geen betere je de k uwsgierig? M t a u je d ie je m n o un ver 11. Nie Uniek, tand k enten. ing is eind 20 ! m fietsafs te r a r p g e v ap nin unieke fts. Ople odelwo biedt je enten en 3 lo bezoek de m m o lo B n ppartem elaar e typen a met de mak k afspraa

g VE an no

om in Blo ar 9... a nog m

www.b

koop

elaars dhoven in rt Mak ntvoo 5611 JM E a S n ort.nl , Va santvo traat 1 Edens 69 25 30 dhoven.van -2 in 0 T 04 wbouw@e E nieu

r n waa mente pparte zelf hebt. a n e Lofts voor je n en op uimte je de r ven, te wone vanaf le kte Om te n. Oppervla balkon ie l. te bloe t 116m2 exc to 2 8 . a c

.N. rijzen Koopp 192.100,- V.O € vanaf

delwo

e mo Kom d

n!

htige

ezic ning b


Immigration is very popular in recent years. But moving to another country often has an enormous impact. ‘E’ven Geduld AUB’ was looking for answers and went for a visit to a foreign family. How did Mike, Lia and their kids experience the Eindhoven way of living. Below is a report with some golden tips, interesting stories and funny anecdotes...

When we asked people in our home town about Eindhoven the only association they could make was: Philips and PSV. But in Eindhoven Mike got his first serious job-offer, as an Economics teacher at the International School. So we took the big step and came to live in the Gestelsestraat, Eindhoven, almost three years ago. We knew nothing of Eindhoven and the Netherlands (except for the usual stereotypes of tulips and windmills) and so we felt excited yet vulnerable in the beginning. And of course we also heard that relocation can sometimes be very frustrating for children, by leaving their friends and family behind. But in our case it was perfectly okay. In the beginning we wanted to get settled and that was also the reason for Lia to stay home with the children the first year we lived here. The children were very adaptable to their new environment and were eager to meet new friends. They have thought of the three years as an extended holiday. For us it was very important that the children got involved in activities such as camps, after school programmes, and neighborhood clubs. In our opinion this was the best way for them to meet other children and make friends – quickly. In addition, it was a perfect opportunity for us as adults to meet other parents from the neighborhood.

The first days we lived here were very different. There were three grey days in a row with the pale yellow sun struggling to get through and we thought, if this is the blue sky here in Eindhoven, then we want to go back home. But soon we found out that it was one of the worst winters in the Netherlands for decades. It was a winter with lots of snow. No buses ran on time and everyone was late. Actually it was really exciting and, although cold, we loved it!

“After three years we decided to go back. Our family misses us and we miss them – especially the omas and opas. It is unfortunate that the distance is so big between New Zealand and the Netherlands, because Eindhoven is in our hearts. It is a wonderful city which we have very much enjoyed. The people are honest, fun and dare to say what they think, without being rude. This is different in our culture. There is also a lot to do for our children. Happily, we have also seen very much of Europe too. But we will be back because there are still a few countries on our list of ‘places to see’. It was definitely a success and we are very glad we came. No one can take away this experience ... We will surely miss out on the croquettes, pancakes, ‘oliebollen’ and cycling.”

e’ven geduld a.u.b. 95 wintereditie 2011

In New Zealand we lived in the city called Wanganui, which is a small city on the west coast of New Zealand. It’s a lovely place to live and, with a big extended family there, it was hard to say goodbye. But we decided that it would be a great experience for us and the children, to travel and experience the European way of life.


PION media

Houdt u van een

gezellig huis of bent u op zoek naar een sfeervol cadeau? Dan bent u bij Le Brasseur aan het juiste adres! Bij Le Brasseur vindt u o.a. producten van de merken Yankee Candle, Leonardo, Guzinni en Goodwill. Van geurkaars tot kroonluchter, bij Le Brasseur kunt u het vinden.

Le Brasseur Ardechelaan 13 5627 EM Eindhoven www.lebrasseur.nl


Een team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. Een wedstrijd is verdeeld in vier perioden, die afhankelijk van de leeftijd van de spelers, het competitieniveau en het land, 3 tot 8 zuivere minuten duren. Dit betekent dat de tijdsmeting wordt stilgelegd tussen het begaan van een overtreding (op het fluitsignaal van de scheidsrechter(s)) en het nemen van de daaropvolgende vrije worp. De scheidsrechter(s) zwemmen zelf niet mee, maar staan aan de lange zijde van het speelveld. In de meeste competitiewedstrijden wordt gebruik gemaakt van de 30 seconden regel. Dit houdt in dat er binnen 30 seconden een schot op het doel moet zijn geweest, anders gaat de bal naar de tegenpartij.

In een gesprek dat wij hebben met PSVHeren I coach, Ronald Lindhout, legt hij ons uit hoe hij zijn jonge jongens weer aan de top van de Nederlandse waterpolocompetitie probeert te krijgen. En dat dat een pittige klus is, dat werd ons duidelijk. Ronald vertelt dat er een leegloop is geweest van goede spelers. Op dit moment bestaat zijn team uit voornamelijk jonge spelers. Studenten die naast hun studie vier a vijf keer in de week aan het trainen zijn om op niveau te komen en te blijven. Het schitterende zwembad in de Tongelreep is de thuishaven voor de ploeg. Hier trainen ze en hier vinden ook de thuiswedstrijden plaats. De heren delen de laatste plaats, maar Ronald is er van overtuigd dat zijn team de komende jaren heel wat plaatsjes op de ranglijst zal stijgen. Ze gaan er in ieder geval helemaal voor!

EK WATERPOLO IN EINDHOVEN Van 16 tot en met 29 januari is de crème de lá crème van het mondiale waterpolo in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te bewonderen. Zo komen bij de mannen hoogstwaarschijnlijk de sterren van voormalig Wereldkampioen Servië, Wereldkampioen Italië, Olympisch kampioen Hongarije en de kersverse Europees kampioen van 2010, Kroatië, in actie. Daarnaast komen ook alle andere erkende toplanden, zoals Montenegro en Italië, naar Eindhoven en uiteraard ontbreken ook de Oranje-mannen niet. Ook de Nederlandse vrouwen hopen dat veel Oranje-fans de tribunes in

e’ven geduld a.u.b. 97 wintereditie 2011

Waterpolo ontstond halverwege de 19e eeuw als de ‘watervariant’ van handbal of rugby. Het is een sport die vooral in Zuiden in Oost-Europa grote populariteit geniet, en daar op professionele basis wordt beoefend. Maar wist u dat waterpolo op conditioneel gebied misschien wel één van de zwaarste sporten ter wereld is? En wist u ook dat waterpolo zeer veel training in en buiten het bad vereist?

De grootte van het speelveld is afhankelijk van de grootte van het zwembad waarin gespeeld wordt. De maximale grootte is 20 meter bij 30 meter voor de heren, bij de dames is de maximale lengte 25 meter. Is het bad waarin gespeeld wordt groter, dan wordt het speelveld afgebakend door drijvende lijnen.


Tips en nieu

wtjes

Voor het komen de jaar 2012 zi jn wij uiteraard uit Eindhoven. benieuwd naar Uiteraard, gezi ontwikkelingen en de uitstralin foto’s van ons m en nieuwtjes g va n ons magazin ooie Eindhoven e zijn prachtige welkom. Mail mogelijkheden panorama di e door en toetse tot plaatsing. A lle informatie be n binnen ons re bekend en is op da tr effende verschijn ctieteam de aanvraag beschi data en deadlin kbaar. Nogmaa es is inmiddels ls ons e-mailadr es is info@even -geduld-aub.nl .

e’ven geduld a.u.b. 98 wintereditie 2011

De 1000e fac

Eigen bezorg

dienst

Vanaf het vori ge nummer va n E’ven Gedul beschikken wij d AUB! over een eigen bezorgdienst. O duldig wachten nze gede Renault Tw ingo rijdt inmid dagelijks door dels bijna Eindhoven. Ale x Cornelissen en Clerx zijn de pe Kim rsonen die zorg en dat de exem binnen afzienba plaren re tijd op plaats van bestemmin Inmiddels besc g zijn. hikken wij over een kleine 700 tiepunten. Hee distribuft u wellicht aa nvullende verspr adressen? Mail eidingsons die dan do or en wij zorgen rest. info@even voor de -geduld-aub.nl .

Nieuwe webs

ite

Hij is onderweg ….. de nieuwe website. Zoals vermeld is onze al eerder tijdelijke websi te voor E’ven Ged AUB in de luch uld t maar wordt er achter de scherm druk gewerkt aa en n een hele inte ractie Wij houden u ui teraard op de ho ve nieuwe website. ogte van de nieu ontwikkelingen. we

ebooker!

Medio juni activ eerden wij een account op face om zoveel mog book elijk Eindhoven ar en en geïnteress den kennis te la eerten maken met E’ven Geduld Wat volgde was AUB! onwerkelijk. W e werken gevolg bekeken. In no d en time kwam de 10 00 in zicht en 17 november was het zover! We gi ngen naar Valke waard om Wen nsdy van Roy te ve rrassen. Als da haar inschrijvin nk voor g (als 1000ste) ontving Wendy bloemen en ee een bos n gratis advert en tie in E’ven Ged AUB! Complim uld enten voor de mooie nieuwe zaak!

Nieuwe sales m Voor E’ven G anager eduld AUB! Vanaf 1 decem ber 2011 is Jero en van H nieu

we salesmanag aastrecht de er van E’ven G eduld AUB! Je heeft een gede roen gen ervaring in medialand en ga met uitgever Pi at samen on Steeg het ni euwe stadsmag voor Eindhoven azine verder uitbouw en. Wij wensen Jeroen uiteraar d veel succes in zijn nieuwe be trekking.


licht design & cultuur aantrekkelijk stadshart

sport

Eindhoven beleeft ‘t Eindhoven is een stad in beweging. Er gebeurt altijd wel iets. Of het nu op het gebied van licht, sport, design, cultuur of winkelen is: Eindhoven beleeft ‘t. In de citymarketingstrategie voor de stad kiest CityDynamiek Eindhoven er niet alleen voor om evenementen voor haar eigen inwoners en bezoekers actief te ondersteunen, maar ook om het imago van de stad en regio op (inter)nationaal niveau te versterken. Zo zijn er onder andere voor de inwoners evenementen als de Lichtjesroute, Folkwoods, Hallo Cultuur en Kamermuziek in het Groen. Daarnaast zijn er evenementen die zowel economisch als qua imago de stad een plek geven, zoals het lichtfestival GLOW, de Dutch Design Week, STRP Art & Technology, Park Hilaria, Eindhoven Winterstad, de Eindhoven Marathon, het Concours Hippique en de Dutch Swim Cup. Uiteraard kunnen ook andere evenementen die aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners en bezoekers van Eindhoven waar passend rekenen op de medewerking van CityDynamiek Eindhoven. Eindhoven is een dynamische stad waar altijd iets te beleven is. Beleef ’t mee!


@

Van der Valk Hotel Eindhoven Aalsterweg 322 Eindhoven t. 040 - 211 60 33 www.hoteleindhoven.nl


E'ven Geduld AUB!