Issuu on Google+

UITGAVE VAN


Wij wensen u een heel smaakvol 2013 toe

De huiskamer van Eindhoven Alberdingk Thijmlaan 1 5615 EB Eindhoven T. +31 (0)40 211 24 91 F. +31 (0)40 211 44 68 info@stadspaviljoen.nl

www.stadspaviljoen.nl


3 Voorwoord

MoniQUE liSt,

wEtHoUDER EConoMiE, wERk En bERoEPSonDERwiJS

D

Dit jaarboek kijkt terug op een boeiend 2012.

binnengehaald. Daarnaast ontstond in 2012 de nieuwe

Maar ik wil eigenlijk ook de vrijheid nemen om

citymarketingorganisatie EHV365. Een belangrijke stap!

wat vooruit te kijken. Want ook in 2013 staan ons nieuwe uitdagingen en kansen te wachten.

Samenwerking blijft de sleutel tot ons succes. Dat we het economisch goed doen, vergeleken met de rest van ons land,

Het jaar 2012 was voor mij een bijzonder jaar, want in dit

is mede een gevolg van de samenwerking tussen overheid,

jaar begon ik als wethouder Economie, Werk en Beroepson-

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook nu we gecon-

derwijs. Een ontzettend leuke baan! Ik ben veel in de stad,

fronteerd worden met een een stijgende werkloosheid en

en veel in gesprek met allerlei ondernemers. Ik vind het

een tekort aan technisch geschoold personeel, zoeken we

belangrijk om van de mensen zelf te horen hoe het met ze

elkaar op. In stad en regio trekken we samen op met

gaat en wat ze belangrijk vinden.

bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners om de arbeidsmarkt in onze regio te versterken. Daarbij is het

Er is in 2012 veel gebeurd. Ik kijk trots terug op een bewogen

belangrijk dat het (techniek)onderwijs beter aansluit op de

jaar waarin we aardig wat positieve aandacht kregen. Dank-

vacatures in het bedrijfsleven.

zij onze Olympische Sporters bijvoorbeeld die het erg goed hebben gedaan. Maar ook omdat Eindhoven nog steeds in

Wij steken zelf ook een hand uit om het bedrijfsleven tege-

de race is voor de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Ook

moet te komen. Voor ondernemers die personeel zoeken, is

internationaal gezien stonden we vanwege de economische

ons werkgelegenheidsteam opgericht. Het team bemiddelt

groei van onze Brainportregio in de schijnwerpers. Zo

met name in functies voor ongeschoolde krachten en MBO-

konden we onder andere in Fortune Magazine lezen dat

niveau. Ondernemers kunnen een mailtje sturen naar

Eindhoven een van de zeven nieuwe Sillicon Valley’s kan

ikzoekpersoneel@eindhoven.nl. Ook hierbij werken we

worden.

nauw samen, met partners zoals het UWV, Ergon, het Servicepunt Leren & Werken en met omliggende gemeenten.

Eindhoven was Beste Binnenstad in 2011 en 2012. Verdiend, want kijk eens naar onze binnenstad in haar geheel. Goed

Ik kijk het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Ik hoop u

bereikbaar, alles verkrijgbaar, altijd even druk en ook in de

ook!

avonduren steeds gezelliger. Eigenlijk een heel goed voorbeeld van de manier waarop we in deze stad samenwerken. Samen met de ondernemers uit onze stad is deze prijs

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 3

Monique List

16-01-13 10:36


Webshop

XL75

Opslag Voorraadbeheer

Sjablonen 95 jaar Distributiecentrum Web to press

Regie

Projectmanagement

Kleurmanagement ISO 12647-2 Workflow Grafische Partner Sinds 1918 Meedenken

Vakkennis Enthousiasme www.snep.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd Snep_Adv_Even2012.indd 1 4

16-01-13 12:25 10:36 14-01-13


Drukkerij Snep gaat uitbreiden. Het meedenken, adviseren van alternatieven, het aandragen van oplossingen en faciliteren, zit Drukkerij Snep al ruim 95 jaar in de genen. Zo kan het gebeuren dat een, nog steeds, toenemend aantal relaties gebruik maakt van de mogelijkheden van opslag en voorraadbeheer. Zodanig, dat de beschikbare magazijnruimte te klein is geworden. Daarom is het pand aan de Langendijk 12, het voormalige postnl distributiecentrum, aangekocht. Om na de nodige voorbereidingen, drukwerk van onze klanten veilig en geconditioneerd te bewaren en op te slaan. In de tussentijd, is en blijft Drukkerij Snep op het voor u vertrouwde adres aan de Langendijk 9, goed en mooi drukwerk produceren inclusief de bekende service en

ik mijn huisstijl borgen? Hoe laat ik reproducties in ver-

´afspraak is afspraak´ werkwijze.

schillende technieken bij elkaar passen? Hoe maken we samen; opdrachtgever, tekstschrijver(s), vormgever,

webshop

drukker en binder, een mooi boek? Binnen het budget,

Het in opslag nemen van drukwerk en andere materialen

in tijd en geld. Onze Account- en Ordermanagers hebben

voor onze relaties heeft de afgelopen tien jaar een behoor-

de (vak)kennis, ervaring en het enthousiasme om samen

lijke omvang gekregen. Om bestelgemak en beheer voor de

met u projecten zoals DM acties, relatieboeken, verpakkingen,

gebruiker(s) klantvriendelijk te laten zijn, heeft Drukkerij

brochures, jaarverslagen enz. uit te voeren.

Snep een webshop ingericht. Deze applicatie kan vanaf

U de regie, Drukkerij Snep de coördinatie.

elke werkplek, zonder speciale eisen of software, worden benaderd. En geeft de gebruiker de mogelijkheid items te

Prepress

bestellen en (herhaal) opdrachten te plaatsen.

De laatste aanpassingen en investeringen in de workflow, die gestandaardiseerd en voorspelbaar bestanden verwerkt, zijn uitgevoerd. Bijgeleverde bestanden worden gecontroleerd volgens standaard protocollen, technische oneffenheden worden gecorrigeerd en speciale software zorgt voor optimale bestanden die voorspelbare en stabiele (kleur)reproductie garanderen. Drukkerij De in het afgelopen jaar geïnstalleerde nieuwe Heidelberg drukpers XL75, voorzien van in-line lakinrichting, produceert

web to Press

inmiddels een groot scala aan uiteenlopende drukwerk-

Service en de doelstelling ´een optimale grafische partner´

producten. Al dan niet voorzien van een matte of glanzende

willen zijn, houdt niet op bij het produceren en leveren van

veredeling. Samen met de andere drie drukpersen, een

drukwerk. Een echte partner faciliteert haar klanten meer en

optimaal machinepark om een zeer gevarieerd pakket aan

meer. Daartoe is de afgelopen jaren, in plezierige samenwerking

drukwerk te verzorgen. Van kleine oplagen tot grote aantallen.

met een aantal relaties, een webtool ontwikkeld. In deze applicatie zijn alle afspraken omtrent huisstijlrichtlijnen,

2013

specificaties, prijsafspraken en levertermijnen vastgelegd.

Is opnieuw een jaar waarin Drukkerij Snep met vertrouwen,

De gebruiker kan vanaf elke standaard PC, zonder speciale

enthousiasme en in een (financieel) blakende gezondheid,

kennis of software, standaard sjablonen bewerken, beelden

aan de slag is met en voor haar relaties. Het afgelopen jaar

kiezen of uploaden, teksten aanpassen, zelf een proef

is met een positief resultaat afgesloten, met ´iedereen aan

beoordelen en een cPdf generen. De meest uitgebreide en

boord´ en een orderpakket met mooie projecten en producten.

internationaal toegepaste webshop is het afgelopen jaar

We zijn daar zodanig positief over dat we het komende jaar,

gebouwd en na een testfase en positieve feedback,

ook u zullen uitdagen eens kennis te maken met onze

geïmplementeerd voor secretary plus international.

werkwijze.

Drukwerk- en projectmanagement Volgens de Drukkerij Snep filosofie is het produceren van drukwerk maken alleen, niet voldoende. Zeker in de huidige tijd, waarin dezelfde boodschap middels een grote variatie

12:25

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 5

aan dragers zoals flyers, folders, brochures, posters,

Langendijk 9

banners advertenties enz. in kleine en grote(re) aantallen

Postbus 7038, 5605 JA Eindhoven

en met uiteenlopende reproductietechnieken worden

T 040 251 99 29

geproduceerd. Hoe ga ik om met kleurmanagement en kan

www.snep.nl

16-01-13 10:36


6

U bent er toch ook bij op 25 maart in het Evoluon?

Bestel nu uw kaarten op www.boveindhoven.nl Hoofdsponsoren

Co-sponsoren

Sponsoren

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 6 BOV_Adv_2013_Even_Jaarboek.indd 1

16-01-13 12:04 10:36 14-01-13


7 Rubrieksaanduiding Inhoud

Colofon 8-9 Maandoverzicht Januari 11 2012 jaar van erkenning voor Parktheater 12-13 Speeddate 14-15-17 Pakkende woon- en Een uitgave van: PIONmedia Postbus 1193 5602 BD Eindhoven Tel. (040) 296 31 70 Fax (040) 243 98 79 E-mail info@uitgeverijpion.nl Internet www.pionline.nl Uitgever: Pion Steeg Office manager: Christel Brussé en Monique van de Moesdijk Hoofdredactie: PIONmedia (040) 296 31 70

werkconcepten zorgen voor dynamiek Strijp-S gaat nieuwe levensfase in 18-19 Maandoverzicht Februari 20-21 Speeddate 22-23 2013: Samen de crisis te lijf! 25 -27 Culinaire Evenementen 29 Evenementen in Eindhoven 30-31 Speeddate 32 Park Hilaria 33 Glow 34-35 Maandoverzicht Maart 36-37 De Werkkostenregeling 39 Univé. Ook ondernemers plukken daar de vruchten van! 41 Strategie groot of klein 43 Pigmans Ras Janssen Notarissen Aandacht voor de mens achter het dossier 44-45 Maandoverzicht April 46-47 Speeddate 48-51 Stadsprins D’n Twid-

Persberichten via info@uitgeverijpion.nl

de (Joost Geerts) blikt terug op Carnaval 2012 52-53 Maandover-

Redactiemedewerkers: Edwin van de Ven, Ralf Stultiëns, Peter Blees, Lieke van Zuilekom-Bousema en Astrid Kokmeijer

zicht Mei 54-55 Holland Expat Center South, ook voor MKB’ers met

Fotografie: Joris Kingma, Dré Wouters, Rens van Mierlo, FotoJoopie, Odette Beekmans, Paul Raats, Gemeente Eindhoven, EHV365, Ronald Otter en PIONmedia. Advertentie-exploitatie: Pion Steeg, Rob van Engelen, Edwin van de Ven, Jeroen van Haastrecht (040) 296 31 70 Vormgeving: D & B Communicatie BV, Eindhoven (040) 293 12 68 Druk: Drukkerij Valkenstadt (040) 207 4646

expats 56-57 Gemeente Eindhoven 58-59 Speeddate 60-61 Fijne Feestdagen Festival 63-67 Regionale ondernemers zien 2013 vol vertrouwen tegemoet 69 Wat doet het servicepunt Leren en Werken? 70-71 Maandoverzicht Juni 72-73 Speeddate 74-75 De Treeswijkhoeve** een verfijnde keuken die een omweg waard is. Aldus Michelin. 76-77 Een kreet van ongeloof, blijdschap en trots 78-79 Gemeente Eindhoven 81-83 Ook in 2013 een betaalbaar [t]huis in de regio 84-85 Speeddate 86-87 Maandoverzicht Juli 88-89 De waarheid achter de ‘Scheve toren van Eind-

Abonnementen: Telefoon: 040 296 31 70 Email: info@uitgeverijpion.nl Abonnementsprijs per jaar: € 40,00 (incl. btw) Abonnementen gelden tot wederopzegging en lopen automatisch door tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per email wordt opgezegd.

hoven’ 91 Columnisten 92-93 Human Capital Match 95 Lustrum

Adreswijziging Per email via info@uitgeverijpion.nl

Maandoverzicht September 108-109 Van baanzekerheid naar

Copyrights: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

Muziekgebouw Twee decennia culturele kwaliteit 96-97 Maandoverzicht Augustus 98-99 Gemeente Eindhoven 100-101 Speeddate 102-105 Ontbijtsessie: Niet bang voor 2013 106-107 werkzekerheid 110-111 Maandoverzicht Okober Speeddate

114-115

Maandoverzicht

NOVEMBER

112-113 116-117

Gemeente Eindhoven 119 Opleidingen met toekomstperspectief 120-121 Maandoverzicht DECEMBER 122 Covergasten

12:04

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 7

16-01-13 10:36


8

MAAnDoVERziCHt

JAnUARi

De kruitdampen zijn nog maar nauwelijks opgetrokken, of de VION Food Group uit de Lichtstad kondigt op 2 januari een tot de verbeelding sprekende overname aan. VION (onderdeel van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, jaaromzet: 8,9 miljard euro, ruim 26.5000 medewerkers, red.) neemt Eastman Gel uit het Amerikaanse Peabody over. Eastman Gel produceert gelatine voor de fotografische, farmaceutische en voedselverwerkende industrie.

Op donderdag 29 december 2011 werd theater ‘t Speelhuis in Helmond verzwolgen door een verzengende vuurzee. Nog voordat de diverse uitgerukte regionale brandweerkorpsen het sein ‘Brand meester’ konden afkondigen, staken de meest wilde speculaties de spreekwoordelijke kop op. Toenmalig burgervader Fons Jacobs maakte op 2 januari echter wereldkundig, dat uit technisch onderzoek onomstotelijk is gebleken, dat er geen ‘strafbare feiten zijn gepleegd die hebben geleid tot de brand in ‘t Speelhuis’.

Alle discussies rondom de overheidskorting op culturele subsidies ten spijt, overlegt de directie van het Parktheater in Eindhoven op 4 januari even klinkende als bemoedigende cijfers over het achterliggende jaar. Zo verwelkomde het theater in 2011 ruim acht procent meer bezoekers (277.000) dan in 2010 (255.000). Ook de inkomsten stegen met niet minder dan veertien procent.

Op 6 januari maakt een woordvoerder van Philips bekend, dat Cor van der Klugt – tussen 1986 en 1990 topman van het gloeilampenconcern - op 86-jarige leeftijd is overleden. Van der Klugt trad in 1950 in dienst bij de Strijpse firma en werkte zich ruim vijfendertig jaar later dus op tot topman. In 1990 kwam er echter een abrupt einde aan Van der Klugts verbintenis met de Eindhovense multinational: na aanhoudende tegenvallende bedrijfsresultaten, zaagde toenmalig president-commissaris Wisse Dekker de stoelpoten van Van der Klugt vakkundig door.

Op 9 januari maakt DAF bekend, dat het in het broeierige Ponta Grossa een nieuwe fabriek gaat openen. In deze assemblagefabriek (ruim 31.000 vierkante meter, red.) zullen vanaf 2013 vrachtwagens in elkaar worden gezet. Met de bouw van de fabriek is een slordige tweehonderd miljoen euro gemoeid. Op termijn zullen zo’n vijfhonderd Brazilianen emplooi vinden.

Er werd door politieke vriend en vijand al langer over gespeculeerd, maar op 10 januari maakt Fons Jacobs dan toch bekend, dat hij zijn ambtsketen per 1 november 2012 aan de spreekwoordelijke wilgen hangt. Op het moment van aftreden zal de kleurrijke burgervader van Helmond de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Na ruim tien jaar gaf de veelvuldig geplaagde eerste burger (Jacobs kreeg - vanwege ernstige persoonlijke bedreigen – in zowel 2010 als 2011 zware beveiliging, red.) aan ‘op een leeftijd gekomen te zijn, dat het mooi is om te stoppen.’

Aan het internationale succes van de Eindhovense (meubel)ontwerper van Piet Hein Eek lijkt maar geen einde te komen. Medio januari maakt Wehkamp bekend, dat Eek maar liefst negen verschillende meubels voor de basiscollectie van het gerenommeerde postorderbedrijf gaat maken. Al deze meubels – onder andere tafels, stoelen, een kast en een bed met nachtkastjes – worden inmiddels al weer geruime tijd als bouwpakket verkocht.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 8

16-01-13 10:36


9 Januari Vrijdag de dertiende! VVD-wethouder Henk Brink maakt – middels een brief, gericht aan de leden van de gemeenteraad – bekend, dat hij zijn functie per 1 maart 2012 neer zal leggen. Brink kampt al geruime tijd met serieuze hartproblemen en voert dan ook gezondheidsredenen aan voor zijn onverwachte vertrek. Brink voerde de portefeuille Economische Zaken.

Op zondag 15 januari spuit Gerard de Rooy – staand op het dak van zijn indrukwekkende truck – een even indrukwekkende als kostbare hoeveelheid champagne op het Zuid-Amerikaanse woestijnzand. De directeur van De Rooy Transport uit Son en Breugel sluit Le Dakar 2012 winnend af. Na een twee weken durende slopende gemotoriseerde strijd door Argentinië, Chili en Peru, kroont ‘De zoon van...’ zich aan de andere kant van de Grote Plas tot winnaar in het eindklassement. Hans Stacey maakte het Brabantse succes compleet: de coureur uit Best grijpt het zilver.

Op maandag 23 januari arriveert het eerste schip met een slordige 200.000 ton huishoudelijk afval uit... Napels! Het huisvuil uit de ZuidItaliaanse stad wordt door de Eindhovense afvalverwerker Van Gansewinkel verwerkt. Nederland in het algemeen – en Van Gansewinkel in het bijzonder – verwerkt in totaal niet minder dan tweehonderdmiljoen(!) kilo afval voor de geplaagde stad. Het huisvol hoopt zich al maanden lang op in de straten van Napels en de eigen verbrandingscentrales kunnen de dagelijkse vraag naar verwerking – mede ‘dankzij’ aanhoudende stakingen – al langer niet meer aan.

Op 24 januari wordt de slimste regio ter wereld – Brainport – bijna letterlijk overspoeld door maar liefst 150 Nederlandse ambassadeurs. De hoogwaardigheidsbekleders laten zich – onder andere bij ASML – bijpraten over de mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven op het gebied van technologie en innovatie in de regio Eindhoven. Burgemeester Rob van Gijzel fungeert deze dag als het vleesgeworden visitekaartje voor de Brainportregio.

Bij de ontruiming op 26 januari van het Occupykamp aan de Stationsweg in Eindhoven, heeft de politie drie demonstranten aangehouden. Zij weigerden de locatie principieel te verlaten.

Oranje Zwart kondigt op donderdag 26 januari de komst van Michel van den Heuvel aan. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de Eindhovenaar als hoofdcoach van Heren 1 fungeren. De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal (tussen 1997 en 2001 al eerder oefenmeester bij OZ, red.) volgt Sjoerd Marijne op.

Op vrijdag 27 januari worden dertien patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven opgeschrikt door de mededeling, dat zij wellicht het zeer besmettelijke norovirus onder de spreekwoordelijke leden hebben. Omdat het hardnekkige virus hevige buikgriep veroorzaakt, kondigt de directie van het hospitaal nog dezelfde dag een opnamestop voor de afdeling inwendige geneeskunde aan.

Philips-topman Frans van Houten kondigt op 30 januari een netto-verlies van maar liefst 1,3 miljard bij het Eindhovense elektronicaconcern aan. En forse tegenvaller voor de multinational, want in 2010 schreef Philips nog zwarte cijfers (circa 1,5 miljard euro winst, red.). Van Houten laat weten, dat de grootste financiële klappen gevallen zijn bij de medische tak en de lichtdivisie van ‘zijn’ concern.

Powered by Ja zeker, 2012 was voor Coolen BV een prima jaar! De verwachtingen waren een jaar geleden waren minder positief maar uiteindelijk hebben we een mooie groei mee mogen maken en hebben we daarbij onze organisatie naar een duidelijk hoger plan weten te brengen. “Fingers crossed” voor 2013 natuurlijk. Laten we allen positief zijn… vooral doorgaan en zeker niet bij de pakken neerzitten. Er zijn kansen genoeg, wij gaan voor wederom een stuk vooruitgang in ieder geval! Pascal van Helvoort Coolen BV

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 9

16-01-13 10:36


E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 10

16-01-13 10:36


11 Parktheater

2012 JAAR VAn ERkEnning VooR PARktHEAtER Uitgeroepen worden tot Slimste Bedrijf van Nederland, de Gouden Struis voor de beste marketingactie(s) binnen de podiumkunsten en erkent worden als één van de beste werkgevers van Brabant. 2012 is voor Parktheater Eindhoven een jaar met een gouden randje. En dan is het theater ook nog in de race om uitgeroepen te worden tot Theater van het Jaar. Een prijs uitgereikt door de Vereniging van Vrije Producenten waar mensen als Albert Verlinden en Joop van de Ende bij aangesloten zijn. “We hebben dan ook nog nooit zoveel gebak gegeten als dit jaar”, grinnikt directeur Giel Pastoor. “Maar zonder gekheid, het is natuurlijk geweldig dat we op zoveel vlakken erkenning krijgen. Ik zie de prijzen dan ook vooral als beloning voor de inzet van onze mensen. Want ik mag dan als directeur de prijzen in het ontvangst nemen. Het is de teamprestatie die heeft geleid tot het huidige succes.

M

Giel Pastoor

Mensen raken

breed maatschappelijk gedragen

Om het succes goed te kunnen duiden neemt

Het winnen van de diverse prijzen is voor Giel dan ook vooral

Giel ons even mee terug naar 2007. Bij zijn

een bevestiging dat hij meer en meer in zijn missie slaagt.

aantreden als directeur treft hij een organi-

Daarnaast laten de cijfers inmiddels ook zien dat het beleid

satie aan die weliswaar hard werkt, maar waar de echte

zijn vruchten afwerpt. Het Parktheater schrijft alweer een

spirit op dat moment ontbreekt. Een tekort van een miljoen

aantal seizoenen zwarte cijfers en heeft zelfs voldoende

hangt als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de

reserves opgebouwd om actief een bijdrage te leveren aan

medewerkers en dat wekt op veel fronten verlammend. Tegelij-

de ontplooiing van nieuw theatertalent via THinX (Theater en

kertijd ziet hij echter ook de mogelijkheden van het Parkthe-

Innovatie), maar ook invulling kan geven aan maatschappelijk

ater. De goede naam dat het theater heeft doet vervolgens

verantwoord ondernemen. Zoals recent toen de voorstelling

de rest. Giel besluit zijn schouders er onder te zetten en gaat

‘Straatmonologen’ van Neos & Friends speelde. De opbrengst

met open vizier de discussie aan met de medewerkers. Hij

van 12000 euro werd vervolgens ingezet om het stuk op te

slaagt er in een bedrijfscultuur te creëren waarin ruimte is

kunnen voeren op scholen en instanties om zo de problematiek

voor zelfinitiatief. Waar ruimte is voor overleg op basis van

rondom de Eindhovense dak- en thuislozen bespreekbaar te

inspiratie en enthousiasme, maar waar ook fouten gemaakt

maken. Giel: “Dat we daar inmiddels actief mee bezig kunnen

mogen worden. “Wij willen dat mensen geraakt worden door

zijn, is mijn grootste beloning. Net als het feit dat we meer en

wat ze doen. Dat is waar het in onze branche om draait. De

meer onze rol als bewaker van de cultuur in de Brainport waar

artiest wil zijn publiek raken. Wij willen onze bezoekers raken.

kunnen maken. En wie had dat vijf jaar geleden nu gedacht.

Wij willen de artiesten en producenten raken. Iedereen met het

Een topprestatie van ons allemaal.”

gevoel hebben dat het in het Parktheater Eindhoven genieten is op, achter en voor het podium. Maar dat kan alleen als alle neuzen binnen het Parktheater dezelfde kant op staan.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 11

16-01-13 10:37


12

in gESPREk MEt: wERnER tÖllER En CHRiS AElbERtS Fotografie: Joris Kingma Redactie: Lieke van Zuilekom-Bousema

Werner Töller, Managing Director bij Excellent Match en Excellent Secretary en Chris Aelberts, eigenaar van NBI Expo en directeur van Beursgebouw EHV BV , hebben behoorlijk uiteenlopende beroepen. Toch is ook dit duo het snel eens over de onderwerpen van hun speeddate. De economie in de regio Eindhoven en Nederland en Personeel en organisatie, daar kunnen beiden zich wel in vinden.

”Mijn visie op onze economie is dat we de kansen die we hebben in het buitenland, moeten bespoedigen”, steekt Chris van wal. “Maar dan wel vanuit de ondernemers-

gedachte en niet vanuit het perspectief van de overheid, met dien verstande dat ik het wel noodzakelijk vind dat de overheid het proces faciliteert. Hiermee bedoel ik dat de overheid de buitenposten zoals de ambassades en de NBSO’s, moet blijven organiseren. Daarnaast kan het mkb interessante informatie verkrijgen bij de buitenlandse ambassades in Den Haag en Brussel. De ondernemer op zijn beurt moet het internationale proces meer gaan volgen, kansen zoeken en aan clustering denken. Dat hoeft niet per se in verre landen. Met België zakendoen is ook een i nternationaal proces.” foCUS “De gemeente Eindhoven heeft haar eigen focuslanden be-

sPeeddate

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) ns (exPat cen 1.Kris de Pri ers (tmc) 2.thijs mand Port) air en ijs (eindhov 3.joost me Gebouw) berts (beurs 4.chris aeL Zb) (Kn n haere ) 5.jacco ver LaGe Landen cKmans (de eLs) 6. miLKo wij LKerswess KoninG (vo ) ter 7. toon de hea rKt r (Pa 8. GieL Pastoo bedrijf) boer (woon 9. inGrid de tie (ehv365) 10 Peter Ken t match) Len ) töLLer (exceL L notenboom 11 werner sinessschoo caten) tenboom (bu jeths advo rG sbe 12 stan no an msen (dijKm o) her edZ ene ?Go 13 euG jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes rem t untants) ber ro 16 Lman acco sse (we rts L) 17 arno aa (PanaLytica deL an n va 18 maarten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 12

paald en natuurlijk staat China hierbij. Veel ondernemers volgen de gemeente hierin. Maar waarom zou je niet wat dichter bij huis blijven en je richten op bijvoorbeeld Oost-Europa?”, vraagt Chris zich af. “China is een land met toekomst. Het land maakt een enorme economische groei door. Maar laten we niet vergeten dat met ons nog 180 andere landen dagelijks bij China op de deur kloppen. De concurrentie met andere landen is dus niet te onderschatten. Als overheid moet je zeer deskundig uit de hoek komen en behoorlijk investeren, wil je echt export kunnen bewerkstelligen. Maar, uiteindelijk gaat het om de return of investment!” Volgens Chris ontbreekt een analyse met een duidelijk overzicht van welke kansen de Brainport organisatie, Syntens, BOM, de Kamer van Koophandel en andere organisaties internationaal bieden en wel-

16-01-13 10:37


13 Speeddate

Werner Töller

Chris Aelberts

ke mogelijkheden en netwerken voorhanden zijn. “Wellicht is

Bezuinigingen

het tijd om deze zaken inzichtelijker te presenteren.”

Werner: “De afgelopen jaren hebben veel bedrijven te kampen gehad met grote bezuinigingsrondes. Ik denk dat we voor de

Kennis delen

crisis goed op weg waren om de factor arbeid en de mens

Werner: “In deze economische tijd zijn bedrijven en instel-

achter de functionaris naar behoren te belonen en te waar-

lingen erg gefocust op hoe nu verder. Waar liggen nog kansen?

deren. Door de crisis hebben we dat met elkaar echter weer

En vooral: waar moet op bezuinigd worden? Dit komt de

behoorlijk losgelaten. De factor mens staat - vind ik - binnen

houdbaarheid en het succes van een organisatie niet altijd

organisaties redelijk op de tocht. Dat baart me heel veel

ten goede. Bij de gemeenten bijvoorbeeld moeten er zo’n

zorgen. Als je je mensen niet koestert, dan verlies je kennis

driehonderd tot vierhonderd mensen uit, waaronder veel

en ervaring. En dan loop je grote achterstanden op. Je

mensen met tijdelijke contracten zoals interim managers.

concurrentiepositie loopt dan lokaal, regionaal en ook

Onder hen zijn ook veel specialisten. Door hen te ontslaan,

landelijk gevaar. Laten we vooral het potentieel van het nog

gaat veel kennis verloren. Dat benauwt me. Juist in een

aanwezig personeel benutten. We zullen hen hard nodig

economische situatie als deze, moeten we samenwerken.

hebben, zodra er nieuwe orders binnenkomen en zich betere

We moeten onze hand durven uitsteken. Ik pleit altijd voor

tijden aandienen.”

het samen delen van kennis en opbrengsten. Je kunt beter een euro delen dan nul euro voor jezelf houden. Ieder be-

Fulltime of parttime?

drijf is vandaag de dag echter op zoek naar zekerheden. En

“Binnen het bedrijfsleven wordt vaak teveel nadruk gelegd

dat denkt men alleen maar te kunnen halen bij de grotere

op fulltime en parttime dienstverbanden”, vertelt Werner.

ondernemingen. Terwijl ik denk dat de specialisten, de

“Parttime werken doet echter niets af aan de prestatie die je

vaak kleinere ondernemingen in deze markt, van grotere

levert. Sterker nog, als iemand besloten heeft om drie of vier

toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit zijn bovendien vaak

dagen te werken omdat – meestal zij – dan zakelijk én privé

ondernemingen die lokaal en regionaal gevestigd zijn. Zij

een betere balans heeft, dan is die iemand veel productie-

kunnen vaak sneller acteren, accelereren en zetten dat

ver.” Chris: “Op het moment dat je een fulltime functie kunt

stapje extra.”

invullen met twee goede parttimers, heb je vaak een veel grotere opbrengst, afhankelijk van het soort werk natuurlijk.

Nu zie je volgens Werner vaak het verschijnsel dat, doordat

Je hebt tweemaal zoveel creativiteit, plus het komt de flexi-

er landelijke afspraken zijn tussen bedrijven, er een instal-

biliteit ten goede. Hier zouden meer bedrijven over moeten

lateur uit Amsterdam komt om in Eindhoven een nieuwe

nadenken.”

meterkast aan te leggen. “Of erger nog, om een storing te komen verhelpen.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 13

16-01-13 10:37


14

PAkkEnDE woon- En wERkConCEPtEn zoRgEn VooR DynAMiEk StRiJP-S gAAt niEUwE lEVEnSfASE in “Strijp-S is er meer dan ooit klaar voor. De ‘verboden stad’ komt tot leven en de bewoners, ondernemers en bezoekers op Strijp-S bepalen voor een groot deel hoe het gebruik van Strijp-S ingevuld wordt. Een aantal spelers als Trudo, Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven en VolkerWessels doen natuurlijk al wat langer mee, maar zonder meer medespelers is Strijp-S een mission impossible.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 14

16-01-13 10:37


15 Strijp S Beheer

van culinair meesterbrein Andre Amaro) en (cultureel en sportief) vermaak (onder andere Klokgebouw, Monk, Popei, Wild-S, De Ontdekfabriek, Skatepark Area 51, fitnessvoorzieningen red.) is Strijp-S inmiddels ruimschoots voorzien. En, zoals bekend heeft Plaza Futura zich in 2012 ook gecommitteerd aan het befaamde NatLab op Strijp-S. Daarnaast is STRIJP-S steeds vaker het decor van grootschalige evenementen en speelt de omgeving een actieve rol in bestaande events zoals GLOW, Dutch Design Week, Brabant Open Air en het STRP festival. Qua infrastructuur is er ook een flinke slag gemaakt . Zo zijn inmiddels zowel de Glaslaan als Philitelaan opgeleverd, en stopt en vertrekt er om de vijf minuten een bus op het terrein van Strijp-S. Dankzij deze nieuwe infrastructuur is het terrein ontsloten op de randweg van Eindhoven, en ben je als automobilist of OV-reiziger binnen vijf minuten in de binnenstad of op Eindhoven Airport. En vice versa, natuurlijk! Verder zijn liefst vierhonderd volwassen platanen geplant tussen de prachtige natuursteen bestrating in de Torenallee, de groene entree van het terrein. Onder de noemer Light-S is er verder inmiddels een begin gemaakt met de aanleg van innovatieve openbare (led)verlichting. In het kader van dit lichtprogramma is als eerste actie door de bekende lichtarchitect Har Hollands de schoorsteen op Strijp-S op spectaculaire wijze in het licht gezet. Kortom, er wordt nog steeds hard gewerkt. Mijlpaal 1e bewoners “En sinds dit jaar (2012, red) wonen ook de eerste mensen

S

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 15

Samen het spel spelen

op Strijp-S en dat is voor ons toch wel een mijlpaal. Nu leeft

De afgelopen tien jaar is er voor en achter de

Strijp-S ook ‘s avonds en in de weekenden”, stelt Alwin Beernink

schermen door heel veel partijen keihard ge-

(projectmanager gebiedsontwikkleing Strijp-S). Barry Storm

werkt om er voor te zorgen dat ‘het spel’ stuk-

(projectmanager Spoorzone Strijp-S): “Je loopt als ontwikke­

je bij beetje werd ingevuld en dat het hoogstede­lijk hart van

laar tijdens een proces altijd tegen een aantal kritische fases

Strijp-S ging kloppen. Wie eind 2012 over het terrein loopt,

aan. Als je die weet te overbruggen wordt een project een

kan niet anders dan concluderen dat het hart klopt als in de

succes. In dit geval was het feit dat we de eerste bewoners in

beste dagen van Philips in een ver industrieel verleden. Circa

2012 mochten verwelkomen voor ons het moment dat we

80.000 vierkante meter in bestaande gebouwen zijn reeds (tij-

wederom een kritische fase achter ons lieten. Het feit dat er

delijk) in gebruik. Enkele honderden ondernemers hebben hun

nu daadwerkelijk mensen wonen op STRIJP-S zorgt voor

plek op Strijp-S gevonden. Maar ook op het gebied van per-

een ongekende dynamiek en dat zal alleen nog maar sterker

manente horeca (Caffee Allee, Radio Royal en het Ketelhuis

worden nu de diverse (woon)concepten hun verdere invulling

16-01-13 10:37


Focus, Commitment en Vakmanschap de voorwaarden voor een gedegen werving- en selectieproces.

www.ExcellentMatch.nl

ExcellentMatch, Luchthavenweg 55a 5657 EA Eindhoven, tel.: 040 211 85 00 fax: 040 257 20 00 e-mail: wt@ExcellentMatch.nl

W E R V I N G & S E L E C T I E , S E A R C H E N D E TA C H E R I N G

( D I R E C T I E ) S E C R E TA R E S S E S - M A N A G E M E N T - A S S I S T E N T E S - O F F I C E M A N A G E R S

ExcellentSecretary is specialist in de bemiddeling van hoogwaardig managementondersteunend personeel voor zowel structurele invulling op werving & selectiebasis als interim invulling op tijdelijke of projectbasis. ExcellentSecretary heeft kantoren in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Arnhem.

www.excellentsecretary.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 16

16-01-13 10:37


17 Strijp S Beheer

Toon de Koning en Dick Boers

krijgen.” Beernink: “Door verschillende functies samen te

Het plan dat De Koning vervolgens samen met Dick Boers,

brengen ontstaat een kritische massa die nodig is om

lid van de Raad van Bestuur van VolkerWessels, ontvouwt,

STRIJP-S verder te ontwikkelen. Want, hoewel we al veel

blijkt naadloos voort te borduren op het huidige ontwikkel-

hebben bereikt, feitelijk staan we nog maar aan het begin

stadium van Strijp-S. Het plan New Stage-S omvat een drietal

om STRIJP-S de hotspot te laten worden waar creatieve en

Stage-S die invulling geven aan de vraag naar passende

ondernemende mensen elkaar vinden in de combinatie van

huisvesting voor ondernemers alsook de nieuwe generatie

hoogstedelijk werken, wonen en recreëren.”

bewoners. Boers: “Met Stage 2 richten we ons op bedrijven die na een gezonde start nieuwe doorgroeimogelijkheden

New Stage-S

zoeken. Stage 3 richt zich op grotere bedrijven die zich op

Om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van deze

STRIJP-S willen vestigen. Back-Stage tenslotte biedt woning­

‘pioniers’ die met een open blik naar hun woon- en werkom-

zoekenden vernieuwende woonconcepten waarin de eigen

geving kijken worden op dit moment onder de noemer ‘New

identiteit van de bewoners centraal staat. Waarbij de combi­

Stage-S’ een aantal nieuwe concepten neergezet. Concepten

natie wonen en werken natuurlijk op Strijp-S goed te maken

die aansluiten op de behoefte van de mensen om hun eigen

zal zijn.”

ideeën en identiteit uit te dragen waar het gaat om wonen en werken. Met behulp van nieuwe technieken en in het kader van

Eigen identiteit centraal

innovatieve programma’s als Smart City en Slimmer Leven.

Aan de hand van mooie fotografie nemen De Koning en Boers

Programma’s die er op gericht zijn mensen comfortabeler in

ons vervolgens mee in de concepten die alle drie een uitge-

hun eigen omgeving te laten wonen, werken en recreëren.

sproken gemene deler hebben: de eigen identiteit van de

Op Strijp-S wordt op dit moment door VolkerWessels aan

gebruiker en bewoner staat centraal. De Koning: “In principe

een aantal woon- en werkconcepten invulling geven. Dit als

worden basisconcepten aangeboden die vervolgens zelf

onderdeel van de Spoorzone. Globaal is Spoorzone Eindhoven

kunnen worden ingevuld. De eigen inbreng staat centraal.

het gebied langs het spoor binnen de Ring. De zone heeft vier

Al dan niet met behulp van professionele designers. Daarbij

onderdelen: het Stadionkwartier, het Stationsgebied, het

maken we gebruik van de nieuwste technieken en mogelijk-

spooremplacementgebied aan de oostkant van het station

heden die in het kader van programma’s als Smart City en

tot aan de Ring en Strijp-S. Spoorzone is een belangrijke

Slimmer Leven worden ontwikkeld, zodat bedrijfspand en/of

ontwikkelzone in de stad. Het verbindt onder andere het

woning naadloos mee kan groeien met de uitdagende eisen

universiteitsterrein van de TU/e met de meer westelijk gelegen

van deze tijd. Daarmee spelen we in op een nieuwe generatie

kerngebieden van de Brainport Avenue. “Wij maken daar

die wordt vertegenwoordigd door twee belangrijke doelgroepen:

met Strijp-S onderdeel van uit. Wij zullen met centrumstede­

creatieve ondernemers en hoogopgeleide (internationale)

lijke voorzieningen op het gebied van wonen, werken en

kenniswerkers. Twee stromen mensen die de omgeving

overige dienstverlening onze bijdrage gaan leveren”, stelt

waarin ze moeten werken en wonen als bruisend willen ervaren.

Toon de Koning als lid van de directie van Volker Wessels.

Mensen ook die openstaan voor nieuwe (technologische) ontwikkelingen en daar optimaal van willen profiteren. Voor deze nieuwe generatie bouwen wij op Strijp-S, nu en in de toekomst.”

Projectbureau Strijp-S Torenallee 20 T. 040 251 1847 www.strijp-s.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 17

16-01-13 10:37


18

MAAnDoVERziCHt

fEbRUARi

De kluis van het Catharina Ziekenhuis blijkt meer dan rijkelijk gevuld te zijn, zo blijkt op donderdag 2 februari wanneer een cordon bouwvakkers start met een even ingrijpende als meerjarige verbouwing van het gerenommeerde hospitaal in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Voor het brave sommetje van maar liefst 132 miljoen euro verrijst er in de komende jaren niet alleen een splinternieuwe polikliniek, ook negentien verpleegafdelingen zullen een meer dan grondige metamorfose ondergaan. De nieuwbakken polikliniek opent haar deuren in 2013, de werkzaamheden van de laatste verpleegafdeling dienen ergens in 2017 afgerond te zijn.

Liefhebbers van de gefrituurde aardappelsteeltjes wisten het natuurlijk al langer: voor de lekkerste patates frites moet je bij Frituur Martin Zwerts in de Lichtstad zijn. Voor het derde jaar op rij wordt de cafetaria aan de Boschdijk verkozen tot één van de beste drie frietpaleizen van het land. De prestigieuze Frietopia Award 2011 – uitgereikt op 7 februari – prijkt inmiddels – gebroederlijk naast de trofeeën uit 2009 en 2010 – pontificaal op de balie van Zwerts’ bedevaartsoord voor de veeleisende regionale frietisjist.

De lumineuze ‘vinding’ van Ton Peijs blijkt zo op het eerste gezicht een hoog Diederik Stapelgehalte te hebben, maar niets blijkt minder waar als de professor aan de Technische Universiteit Eindhoven op donderdag 9 februari besluit de Friese rayonhoofden op uiterst listige wijze te bespelen. Als het aan Peijs ligt, behoeven de even nuchtere als dolenthousiaste ijsmeesters uit het hoge noorden zich voortaan namelijk nimmer meer op glad ijs te begeven, giet de fameuze Elfstedentocht voortaan iedere – al dan niet strenge – winter oan. Om zwakke of zelfs in het geheel nog niet dichtgevroren stukken op de Friesche wateren voldoende te dichten, dienen de organisatoren van de Tocht der Tochten voortaan enkel wat krantenknipsels of zaagsel op het op dat moment nog te fragiele ijs te deponeren. Volgens Peijs – die het opmerkelijke kunstje heeft afgekeken van een Engelsman, die gedurende de woelige dagen van de Tweede Wereldoorlog de taak kreeg even goedkope als oersterke landingsplatforms voor vliegtuigen te fabriceren – wordt het kwetsbare ijslaagje na ‘bemesting’ met genoemde snippers en zaagsel zo ‘sterk als beton’. “Je hebt niet langer vijftien centimeter ijs nodig om groen licht voor de tocht te kunnen verlenen, maar hoogstens een centimeter of 4-5.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 18

16-01-13 10:37


19 Februari

Het (internationale) succes van Eindhoven Airport lijkt maar geen halt toegeroepen te kunnen worden. Zo wordt op het immense terrein van de grootste regionale luchthaven van het land – onder toeziend oog van de directie van het voormalige Welschap – op 13 februari het officiele startsein gegeven voor grootschalige nieuwbouw. Volgens Joost Meijs – directeur van Eindhoven Airport – krijgt ‘zijn’ vliegbasis de komende jaren heel wat terug voor de eenmalige investering van dertig miljoen euro. Voor genoemd bedrag zal dan ook niet enkel de aankomst- en vertrekhal worden uitgebreid, want “er verrijst namelijk ook een nieuwe parkeergarage met een capaciteit van maar liefst 1.400 plekken én we zetten in op meer winkels en een heus designhotel.”

Vanaf 1 maart aanstaande beschikt de Lichtstad – als één der laatste grootstedelijke Mohikanen in het land – dan eindelijk over een rechtswinkel. Dankzij een bescheiden financieel douceurtje (4.500 euro, red.) van de gemeente Eindhoven, kunnen de medewerkers – bestaande uit rechtenstudenten en afgestudeerde juristen – van de nieuwbakken Rechtswinkel Eindhoven nog dít jaar in tenminste tweehonderd zaken kosteloze juridische hulp verstrekken. Op donderdag 16 februari wordt tevens bekend gemaakt, dat de gratis inloopspreekuren plaats zullen vinden op dinsdag- en donderdagavonden.

De hardnekkige geruchten waren er al langer, maar op 22 februari maakt PSV dan toch eindelijk bekend, dat het Mathias Jattah-Njie ‘Zanka’ Jørgensen aan zich heeft weten te binden. De rood-witten hebben de boomlange centrale verdediger – vakkundig, en zonder welke bankoverschrijving dan ook want transfervrij! – listig los weten te weken bij FC Kopenhagen. De Deense achterhoedespeler (die reeds vijf Deense voetbalprijzen – 3x landstitel, 2x nationale beker en één Johan Cruijff Schaal op zijn persoonlijke palmares heeft staan, red.) heeft zijn signatuur geplaatst onder een vierjarige verbintenis.

De gemeenteraad van Eindhoven neemt op dinsdag 28 februari een even opmerkelijke als begrijpelijke beslissing: al dan niet malafide parkeerbedrijven mogen niet langer tijdelijke parkeerplaatsen exploiteren in de directe omgeving van Eindhoven Airport. Een nieuwbakken bestemmingsplan verbiedt per direct het tijdelijk exploiteren van parkeerterreinen bij leegstaande gebouwen op het aanpalende bedrijventerrein. De fractie van D66 probeert raadscollegae tijdens de vergadering – in verband met de ‘enorme parkeerdruk rond de grootste regionale luchthaven van het land – nog op andere gedachten te brengen. Deze democratische stuiptrekkingen worden echter niet gehonoreerd omdat – volgens verantwoordelijk wethouder Mary Fiers – “er binnen afzienbare termijn een parkeergarage met een capaciteit van maar liefst 1.400 plaatsen wordt gerealiseerd om de ergste parkeernood te ledigen.” Voor drie bedrijven die – in totaliteit – al geruime tijd zo’n achthonderd parkeerplaatsen exploiteren op de diverse terreinen rondom het voormalige Welschap verandert er met de beslissing van de gemeenteraad overigens niets.

Powered by Alweer bijna een jaar verder in onze nieuwe zaak, waarvan de voorbereiding niet zonder problemen is verlopen. Bloed zweet en tranen maar het is ons gelukt, en wij zijn er heel trots op. Maar vooral zijn wij enorm trots en blij met onze vaste klanten, dank zij hun hebben wij dit kunnen reali-

Frituur Martin Zwerts

seren. Wij bedanken al onze klanten en wensen hun een goed en gezond 2013 Martin en Annelies Zwerts

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 19

16-01-13 10:37


20

in gESPREk MEt: EUgènE HERMSEn En toon DE koning Fotografie: Joris Kingma Redactie: Lieke van Zuilekom-Bousema

Eugène Hermsen, advocaat bij DijkmansBergJeths Advocaten en Toon de Koning, directielid van Volker Wessels kiezen ervoor om twee onderwerpen met elkaar te combineren. Beiden willen graag wat vertellen over de economie in de regio Eindhoven en Nederland. Hoe was het gesteld met de economie in 2012 en wat is hun perspectief voor 2013?

“Het vlees dat we op de botten hadden in 2010, hebben we in 2011 en 2012 opgesoupeerd”, vat Toon de economische situatie waarin wij verkeren, samen. “Op dit moment staan

we op een punt waarop we hopen dat de economie kantelt en dat overheid en banken de handen ineen slaan. Beide partijen moeten het bedrijfsleven helpen om de draad weer op te pakken, om de economische malaise te doorbreken. Want zet de trend van nu zich door, dan zal 2013 nog meer slachtoffers opleveren dan 2011 en 2012 al gedaan hebben.” Veel bedrijven zetten, door in de kosten te snijden, volgens Toon de tering naar de nering. “Bedrijven hebben door hun omzetverlies te lang geteerd op het vermogen dat nog in de onderneming zat. Nu dat op is, hebben zij een kritieke grens bereikt. Want banken financieren vandaag de dag geen verlies.” Eugène: “Bij de banken wordt enorm veel gedacht in richtlijnen, die ze naar mijn mening zouden moeten loslaten.

sPeeddate

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) ns (exPat cen 1.Kris de Pri ers (tmc) 2.thijs mand Port) air en ijs (eindhov 3.joost me Gebouw) berts (beurs 4.chris aeL Zb) (Kn n haere ) 5.jacco ver LaGe Landen cKmans (de eLs) 6. miLKo wij LKerswess KoninG (vo ) ter 7. toon de hea rKt r (Pa 8. GieL Pastoo bedrijf) boer (woon 9. inGrid de tie (ehv365) 10 Peter Ken t match) Len ) töLLer (exceL L notenboom 11 werner sinessschoo caten) tenboom (bu jeths advo rG sbe 12 stan no an msen (dijKm o) her edZ ene ?Go 13 euG jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes rem t untants) ber ro 16 Lman acco sse (we rts L) 17 arno aa (PanaLytica deL an n va 18 maarten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 20

Kijk naar hoe een ondernemer er voor staat en naar hoe je de ondernemer zou kunnen helpen. De regels die van bovenaf zijn opgelegd, werken vaak contraproductief.” Toon: “Er zouden geldstromen beschikbaar moeten komen voor het midden- en kleinbedrijf. Want wanneer bedrijven noodgedwongen moeten bezuinigen en productie- en innovatieprocessen stokken, wordt niet alleen het bedrijf geraakt, ook de nevenbedrijven krijgen het dan moeilijk. Wanneer ik terugkijk op de laatste circa vier jaar, dan schat ik dat bedrijven in de bouw en vastgoed – het terrein waarop ik me bevind – circa veertig tot vijftig procent van hun personeel hebben laten afvloeien. Hierbij zijn ook bedrijven die al meer dan een eeuw bestaan, ook in Eindhoven. Met het ontslag ver-

16-01-13 10:37


21 Speeddate

Eugène Hermsen

Toon de Koning

dampt helaas oude kennis, kunde en expertise. Wanneer de

“Investeringen als Brainport, de coöperatie Slimmer Leven,

productie achterblijft bij de prognoses en wanneer voorts

de High Tech Campus, Smart City en onze Airport, hebben

onvoldoende reserves zijn opgebouwd, dan kun je als bedrijf

Eindhoven nog beter op de kaart gezet. Nu is het zaak om

in deze tijd niet blijven bestaan.”

ervoor te zorgen dat de voorsprong die wij hebben opgebouwd ten opzichte van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en

Taak van de overheid

Utrecht, niet wordt ingelopen. Maar dat risico lopen we om-

Eugène: “De overheid zal heel nauw moeten gaan samen-

dat de westelijke steden meer uit de ruif van Den Haag

werken met het bedrijfsleven, om te zorgen dat bepaalde

krijgen.” Eugène: “We moeten zorgen dat we er nu bij zijn. Dat

sectoren behouden blijven voor onze regio. Een soort subsidie

we nu actie ondernemen. We moeten met flair aan Den Haag

voor ondernemers, zoals destijds de WIR, kan hierbij van

duidelijk maken dat er meer gelden onze richting op moeten

grote toegevoegde waarde zijn. Of misschien zijn er nog wel

komen. De overheid is er voor bedrijven en burgers en niet

meer fiscaal voordelige faciliteiten mogelijk, met name voor

andersom.” Toon: “Gelukkig hebben we een burgemeester

mkb-bedrijven. De verhoging van de omzetbelasting van 19

die Eindhoven nationaal én internationaal op de kaart zet en

naar 21 procent, werkt heel nadelig voor hen uit. Wellicht

die de gemeente aanstuurt alsof het zijn eigen bedrijf is.

kan dit gecompenseerd worden door de vennootschaps-

Dat levert banen op voor de regio en voor Eindhoven in het

belasting en de inkomstenbelasting te verlagen. Neem als

bijzonder.”

overheid genoegen met het feit dat je even wat minder belastinginkomsten hebt. Want dat verdient zich na verloop van tijd vanzelf weer terug. De overheid vraagt heel veel van burgers en bedrijven, maar bezuinigt zelf nauwelijks, terwijl ze een lastenverlichting voor het bedrijfsleven zou moeten creëren.” Toon: “Ik lees in elk dagblad hoeveel bedrijven nu weer saneren en over ontslagrondes, maar ik lees zelden terug dat deze problemen – in dezelfde mate – ook spelen bij de overheid. Als ondernemers twintig, dertig of soms wel vijftig procent moeten indikken, dan kan het toch niet zo zijn dat de overheid een saneringsronde van vijf tot tien procent heeft?” Volgens Toon zouden meer financiële middelen moeten worden vrijgemaakt om onze lokale economie een boost te geven.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 21

16-01-13 10:37


22

2013: SAMEn DE CRiSiS tE liJf! Door: Ralf M.M. Stultiëns

Lau van de Bos, Manon Tubee, Hans Marell

Een slordige vier jaar na het uitbreken van de bankencrisis in de Verenigde Staten berichten de media ook anno 2013 nog dagelijks massaal over de (gevolgen van de) diverse internationale crises. E’ven 2012 blikt met de beleidsmakers van het Servicepunt Leren en Werken en UWV WERKbedrijf terug én vooruit op de regionale arbeidsmarkt. Zal het hen in het nieuwe jaar gaan lukken de ruim 2.500(!) openstaande vacatures op de juiste wijze in te vullen?

Hans Marell – regiomanager bij UWV WERK-

lopen jaar, was de zogeheten werkcheque voor jongeren tus-

bedrijf – trapt de geanimeerde discussie af.

sen de 18 en 27 jaar oud. Manon Tubee (manager werkge-

“Ondanks de vele – nog steeds onvervulde –

versdiensten bij UWV WERKbedrijf, red.): “Er waren – en zijn!

vacatures in ons bestand, is deze regio in het

– in de regio Zuidoost-Brabant nog steeds veel werkzoeken-

afgelopen jaar helaas toch weer geconfronteerd met een

de jongeren en tegelijkertijd twijfelde een groot aantal on-

aanzienlijke toename van het aantal werklozen, voorname-

dernemers openlijk of het wel verstandig was – juíst in deze

lijk het directe gevolg van de nog steeds heersende econo-

onzekere economische tijden – een jongeren in dienst te

mische crisis in binnen- en buitenland. Tóch blikken wij met

nemen. Het ‘mes��� van de werkcheque bleek gelukkig aan

een even tevreden als trots gevoel terug op een aantal

twee kanten te snijden, want in 2012 heeft deze regeling

projecten, die in 2012 succesvol zijn gebleken.”

voor de SRE regio geresulteerd in maar liefst meer dan 250(!)

H

nieuwe banen voor jongeren! Ondernemers die werkzoeken“Dankzij een unieke krachtenbundeling van UWV WERKbe-

de jongeren voor minimaal een half jaar in dienst namen,

drijf, de gemeente Eindhoven, kenniscentra en uitzendbu-

konden tot wel tien maal toe gebruik maken van een werk-

reaus in de regio, heeft een groot aantal werkzoekenden in

cheque, welke per stuk een bedrag tot maximaal €5.500,-

het afgelopen jaar bijvoorbeeld een nieuwe baan gevonden

per jaar vertegenwoordigde. Ook in 2013 kunnen onderne-

in branches als procestechniek, logistiek en mechatronica.

mers wederom een beroep doen op de werkcheques, dus de

Een geslaagde combinatie van een intensief leren en wer-

vooruitzichten op nieuw succes zijn er zeker!” De uitvoering

kentraject.” Lau van den Bos – projectleider bij het Service-

van deze regeling is in handen van het Servicepunt Leren en

punt Leren en Werken in de regio Eindhoven – is zicht- en

Werken.

hoorbaar trots op de behaalde resultaten. “En nog deze maand (januari 2013, red.) zullen diverse personen aan de

brede beroepsoriëntatie

slag gaan bij NedTrain, het onderhoudsbedrijf van spoor-

Volgens Manon Tubee heeft ook de zogeheten brede be-

wegmaterieel in Nederland.” Het Servicepunt Leren en

roepsoriëntatie – een samenwerkingsproject met diverse

Werken is één van de 40 Leerwerkloketten in Nederland,

regionale kenniscentra – in het achterliggende kalenderjaar

gevestigd in het Werkplein Mercado en is een samenwer-

uitstekende resultaten opgeleverd. “Na een uitgebreid voor-

kingsverband tussen de gemeente Eindhoven, het UWV

lichtingstraject, hebben ruim tweehonderd werkzoekenden

Werkbedrijf en ROC Eindhoven.

van ons de kans gekregen een periode letterlijk op de werkvloer van een bedrijf mee te lopen. Een aantal werkzoeken-

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 22

werkcheque succesvol

den heeft inmiddels een aantrekkelijke baan gevonden in de

Een ander – uiterst efficiënt gebleken – initiatief in het afge-

zorg, techniek of zakelijke dienstverlening. Dankzij het

16-01-13 10:37


23 Arbeidsmarkt initiatief van het Servicepunt Leren en Werken, hebben we

helpen. Of dat nu vlak over de grens in België of Duitsland is,

overigens niet alleen veel mensen de mogelijkheid geboden

gezien de huidige stand van de regionale economie zullen we

te ‘proeven’ van een mogelijk nieuw dienstverband, tegelij-

ons werkterrein echt uit moeten gaan breiden!”

kertijd hebben we getracht het ietwat negatieve imago van de callcenterbranche op te krikken. Gelukkig heeft de

Op tijd anticiperen

beroepenoriëntatie bij onze werkzoekenden heel wat

Van den Bos schaart zich moeiteloos achter de woorden van

onterechte vooroordelen over deze bedrijfstak weggeno-

zijn collega, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de

men. Met alle positieve gevolgen van dien.”

nog steeds stijgende werkloosheid in de regio. “Diverse signalen wijzen er al geruime tijd op, dat er – met name in

Aandacht voor Wajongers

branches als de zorg en techniek – de komende jaren een

Ook Wajongers – jonge werkzoekenden met een beperking

groot tekort aan personeel zal ontstaan. Wanneer de tekor-

- blijken in 2012 de nodige specifieke aandacht te hebben

ten precies de kop op zullen steken – is dat over één, twee of

gekregen bij Werkplein Mercado. Tubee: “Om deze kwetsba-

drie jaar? – weten we niet, maar dát er een enorme vraag

re groep werkzoekenden aan een baan te helpen, hebben wij

naar goed personeel op gang zal komen, is een ding wat ze-

onze banden met het regionale bedrijfsleven nog eens flink

ker is. We zullen dus zo snel mogelijk moeten anticiperen op

aangehaald. Wij hebben ondernemers er meer dan ooit

dit aankomende tekort, afwachten is geen optie! Om te voor-

tevoren van doordrongen, dat het in dienst nemen van een

komen, dat bedrijven en instellingen in onze regio over

Wajonger om diverse redenen interessant kan zijn. Omdat

enkele jaren medewerkers noodgedwongen in het buiten-

deze groep jonggehandicapten door hun beperking(en) niet

land moeten werven, zullen we dus nú moeten investeren.

in alle voorkomende gevallen op hetzelfde niveau kunnen

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, dus ook werkgevers

presteren als collega’s binnen de organisatie, kunnen werk-

zullen – voorsorterend op de nabije toekomst – al in 2013

gevers natuurlijk gebruik maken van enkele financiële voor-

zowel hun economische als maatschappelijke verantwoor-

delen. Dankzij onze inspanningen hebben in het afgelopen

delijkheid moeten nemen.”

jaar maar liefst meer dan driehonderd Wajongers een baan gevonden, in Eindhoven alleen gaat het al om zo’n honderd

Het woord is aan Den Haag

personen. Het is overigens prachtig om te zien, dat werk-

De meest recente CBS-cijfers wijzen uit, dat binnen twee tot

gevers niet alleen vanwege financiële voordelen kiezen voor

drie jaar ruim tien procent van de zogeheten babyboomers

een Wajonger, maar het in dienst nemen van een jongere

het arbeidsproces langs natuurlijke weg zal verlaten. Van

met een beperking voornamelijk zien als hun maatschap-

den Bos: “Om in ieder geval te proberen ons steentje bij te

pelijke taak!”

dragen aan een oplossing voor dit aanstaande tekort op de arbeidsmarkt, heb ik – op persoonlijke titel – enkele weken

‘Ellende verbroedert’

geleden een balletje opgegooid in politiek Den Haag. Is het

Marell, Tubee en Van den Bos zien 2013 met even gemengde

bijvoorbeeld niet mogelijk een medewerker – die officieel

als positieve gevoelens tegemoet. Marell: “In november 2011

nog een paar jaar zou moeten werken – met vervroegd

stonden er een kleine 19.000 werkzoekenden bij ons gere-

pensioen te sturen? De positie van deze persoon moet dan

gistreerd, een aantal, dat eind vorig jaar was opgelopen tot

echter wel verplicht ingenomen worden door een WW’er. De

ruim 22.000! Natuurlijk zijn we trots op de in het afgelopen

kosten voor het vervroegde pensioen van de oud-medewer-

jaar behaalde resultaten, maar de meest recente signalen

ker zou in dit model deels gedekt kunnen worden uit de

over de negatieve gevolgen van de economische crisis

WW-gelden. De nieuwe jonge(re) medewerker wordt vervol-

horende en lezende, zullen de werkloosheidscijfers het

gens nog gedurende drie tot zes maanden ingewerkt door de

komende jaar alleen nog maar verder oplopen. Kortom, we

pensioengerechtigde. De voordelen van de door ons

zullen ons in dit nieuwe jaar nóg meer dan voorheen moeten

geopperde constructie? Behoud van kennis en meer producti-

focussen op specifieke projecten en trajecten om zodoende

viteit. Tegelijkertijd zullen de vaak vereiste scholingstrajecten

een aanzienlijk gedeelte van de werkzoekenden naar werk

aanzienlijk worden verkort. Of het voorstel praktisch uitvoer-

te begeleiden. Maar hoe je het ook wendt of keert, ellende –

baar is, weten we op dit moment nog niet maar het woord is nu

in dit geval dus de crisis – verbroedert! Werkgevers(vere-

aan de politiek. Wij denken graag buiten de geijkte kaders en

nigingen), gemeenten en kenniscentra worden dus min of

hopen in de komende maanden op steun uit Den Haag.”

meer verplicht de handen ineen te slaan. Deze gedwongen krachtenbundeling zal mijns inziens uiteindelijk dan ook

Werkplein Mercado

resulteren in goede resultaten.”

Smalle Haven 109-111 5611 EH Eindhoven

Over de grens kijken

T (040) 851 4000

Ook in 2013 zal Werkplein Mercado – het samenwerkings-

I www.eindhoven.nl/werkplein-mercado.htm

verband tussen UWV WERKbedrijf en de gemeenten Best,

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 23

Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven – met een

Servicepunt Leren en Werken regio Eindhoven

aantal specifieke projecten proberen een groot aantal werk-

Smalle Haven 109

zoekenden aan een nieuwe baan te helpen. Volgens Marell

5611 EH Eindhoven

zal daarnaast ook het blikveld van de organisatie aanzienlijk

T (040) 238 5277

verruimd dienen te worden. “We zullen voortaan ook letterlijk

I www.lerenenwerken-ehv.nl

over de grens gaan kijken om werkzoekenden aan werk te

E info@lerenenwerken-ehv.nl

16-01-13 10:37


DIRECTEURENNETWERKNL Netwerkregisseurs voor ondernemende directeuren NET W ER K EN/O NT MOET ING EN OP MA AT! Versterk uw netwerk met gelijkwaardige, ondernemende directeuren die ĂŠcht iets voor u kunnen betekenen! Deel uw vraagstukken, verhalen, kennis en passie. Directeuren Netwerk regisseert inspiratievolle ontmoetingen via lunches in stijlvolle en prettige omgevingen. Ga nu naar directeurennetwerk.nl en schrijf u vrijblijvend in via de agenda voor een kennismakingsbijeenkomst in het Pullman Eindhoven Cocagne Hotel

Directeuren Netwerk Nederland Laan van Zuid Hoorn 35 2289 DC Rijswijk Tel. 070-4150917 www.directeurennetwerk.nl info@directeurennetwerk.nl

1938 - 2013: De Groof 75 jaar

Hoe slim wil je ondernemen?

Het antwoord op deze vraag is aan u. En wij van De Groof zijn u daarbij graag behulpzaam. Want slim ondernemen hangt ook nauw samen met keuzes maken op basis van betrouwbare cijfers en heldere analyses. En daarvoor bent u bij ons aan het goede adres, of dat nu gaat over administratie, accountancy, belastingen of personeelszaken, voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

De Run 4210, Postbus 100, 5500 AC Veldhoven, +31 (0) 40 254 55 55, accountant@degroof.nl, www.degroof.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 24

16-01-13 10:37


25 Culinaire Evenementen

Een diversiteit aan restaurants uit de regio groot Eindhoven liet gedurende het pinksterweekend hun culinaire hoogstandjes proeven aan (potentiële) gasten vanuit hun tijdelijke dependance in het Stadswandelpark. Na de succesvolle introductie van De Proeftuyn in 2011, wist Eindhoven Culinair deze in 2012 verder uit te breiden op het terrein achter het Stadspaviljoen. Een sfeervolle lokatie in het groen waar men kon genieten van mooie culinaire hapjes.

N

Naast het letterlijk proeven van culinaire hap-

De Deelnemerslijst van Eindhoven Culinair 2012 geeft een mooie

jes en bijbe­horende wijnen, stond Eindhoven

afspiegeling van hetgeen de regio in het hogere segment op

Culinair traditiegetrouw ook in het teken van

culinair vlak te bieden heeft.

sfeer ‘proeven’. Genieten en het ontmoeten van

Zo hebben onder anderen; Restaurant Zuid, KB23, Boon, de

(oude) bekenden in een verrassende en representatieve om-

Collse Hoeve, Isa’s Trattoria, OZZO Sushi & Lounge, Sala Thai,

geving zijn typerend voor het culinaire evenement. De toegang

Welp, het Stadspaviljoen, De Blauwe Lotus, Holland Casino,

tot het evenement bedroeg €5,00. Voor fijnproevers onder de

Caffee Musetti, Butler & Co en de Bubbelbus in 2012 deel-

12 jaar hoefde niet betaald te worden.

genomen.

Net als in 2011 was het terrein van Eindhoven Culinair uit­

Ook aan de kleine bezoekers was weer gedacht. Op een

gebreid met het terrein achter het Stadspaviljoen. Nieuw in

speciaal kinderterrein werden in samenwerking met Timo

2012 is het afschaffen van het Lempke als verplicht betaal-

Toekan van Van der Valk Hotels op zondag en maandag

middel, zodat de bezoeker vanaf 2012 met zowel Euro’s als

kinderen opgevangen in de “Kinderkamer” met naast profes­

Lempkes kan betalen bij de diverse restaurants.

sionele begeleiding en kinderentertainment veel sportieve en natuurlijk culinaire verrassingen.

PROEFTUYN EINDHOVEN CULINAIR 2012 het lekkerste feestje van Eindhoven

N

Nadat het concept van 2011 succesvol is ge-

hangen aan grote fruitkisten. PROEVEN, GENIETEN, BELEVEN

bleken heeft BYLEI in 2012, in opdracht van

en LEVEN , volledig in stijl ingericht door BYLEI.

Eindhoven Culinair, voor het tweede jaar de PROEFTUYN mogen organiseren.

Ook in 2013 is PROEVEN in de TUYN van Eindhoven mogelijk, met nog meer regionale specialiteiten en nieuwe activiteiten.

Vanuit de diverse PROEFLOKALEN uit de regio kon men

Natuurlijk weer de 10 meter brede promenade, waar gasten

PROEVEN en GENIETEN van de lekkerste drankjes en

kunnen lopen, hangen en zitten. De promenade wordt weer

gerechtjes. De verschillende bijzondere en regionale onder-

stijlvol aangekleed in een landelijke sfeer met grote fruitkisten

nemers creëerde in hun zelf ingerichte pagode tenten hun

en groendecoraties, fruitplanten en bomen. In de avond

eigen specialiteit. Te denken aan onder andere de lekkerste

extra sfeerverlichting en fakkels.

champagne van de Bubbelbus, verse hamburgers van het

Voor meer informatie kijk op de Facebook pagina van de

Wagu rund, de lekkerste bal van Butler & Co, het lekkerste ijs

ROEFTUYN of mail naar info@proeftuyn.com.

van Toscana, de mooiste kazen uit Heeze, diverse verse sappen van het SapHuys en verse biologische truffel pizza uit de houtoven. In vier dagen tijd kregen deze ondernemers de kans zich te presenteren aan ruim 20.000 bezoekers van Eindhoven Culinair. De PROEFTUYN was gevestigd aan de achterkant van het Stadspaviljoen in een groenrijke en natuurlijke omgeving. Kortom een heerlijk verblijf voor de bezoekers in een aantrekkelijke, smaakmakende omgeving. Tijdens het proeven kon men zitten aan robuuste picknicksets of samen

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 25

16-01-13 10:37


Together to the top with PANalytical

PANalytical is wereldwijd leidend in analytische röntgensystemen en –buizen. Onze producten kunnen vrijwel elk materiaal of grondstof karakteriseren en analyseren, en worden breed toegepast in o.a. mijnbouw, staal, cement, (petro)chemie, farmacie en halfgeleiderfabricage. We hebben over de hele wereld eigen sales & service organisaties. Het hoofdkantoor en de systeemfabricage bevinden zich in Almelo. De röntgenbuizen worden in Eindhoven geproduceerd, in een gloednieuwe fabriek met moderne cleanrooms, R&D lab en duurzaam gebouwontwerp. Hier fabriceren we de meest geavanceerde analytische röntgenbuizen ter wereld. Voor meer informatie: PANalytical De Schakel 18 5651 GH Eindhoven 040-2766086 info@panalytical.com www.panalytical.com

Cutting-edge technology. Ultimate commitment.

Advertentie_PANalytical_jaarboek.indd E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 26 1

18-12-2012 14:51:11 16-01-13 10:37


1:11

27 Culinaire Evenementen

Veldhoven Culinair 16-17-18-19 augustus

V

Van 16 t/m 19 augustus 2012 is het centrum

straelen, waarbij de opbrengsten naar het goede doel zijn

van Veldhoven voor de 3e maal podium ge-

gegaan. We hebben in vier dagen tijd circa 7.000 gasten mo-

weest van het vierdaagse Veldhoven Culinair.

gen verwelkomen. We zien u graag volgend jaar tijdens Veld-

De donderdagavond stond voor de 2e maal in

hoven Culinair, wat weer het weekend na de schoolvakanties

het licht van de Bedrijvenavond. Meer dan 900 gasten van

zal plaats vinden (15 t/m 18 augustus).

bijna 100 verschillende bedrijven kwamen bijeen om te netwerken, lekker te eten en te genieten van een geweldig diner en live muziek. Bedrijvig Veldhoven en Eindhoven werd getrakteerd op een 4-gangendiner bij een van de deelnemende restaurants. Tijdens het diner werd traditiegetrouw de Veldhovense Onder­nemers Trofee uitgereikt en vond er een loterij plaats, traditie­ getrouw georganiseerd door Kenneth Ver-

Drie sterrenkoks kookten op

Nuenen Culinair 2012 De derde editie van Nuenen Culinair was een groot spektakel. Het laatste weekend van juni waren culinaire topdagen waarop een groot aantal bezoekers naar het Park in Nuenen kwamen voor gerechtjes en gezelligheid. Maar liefst twee sterrenrestaurants en een sterren­kok stonden in 2012 op Nuenen Culinair en dat was een primeur in de regio. Tijdens het food evenement bereidden top-

Dorps karakter

chefs als Dick Middelweerd, van Restaurant

Gezellig en gemoedelijk. Dat is Nuenen Culinair. Zo koos

De Treeswijkhoeve in Waarle - inmiddels in

sterrenkok Middelweerd voor zijn presentatie op Nuenen

het bezit van een tweede Michelinster, en de

Culinair vanwege het typisch dorpse karakter van het

Nuenense Soenil Bahadoer van Restaurant De lindehof hun

evenement. ‘Tijdens een eerder bezoek viel de gemoedelijkheid

specialiteiten. Op zondagmiddag kwam sterrenkok François

me op en daar voel ik me prettig bij.’ Ook Bahadoer is altijd

Geurds, chef-kok van sterrenrestaurant Ivy in Rotterdam

weer van de partij mede vanwege de prettige sfeer op het

het team van Restaurant Olijf versterken. Hij maakte onder

evenement. ‘Drie dagen eten, genieten, kletsen en mensen

toeziend oog van het publiek fantastische gerechten op de

ontmoeten. Super gezellig.’

T

Green Egg. Maar natuurlijk waren er meer deelnemers zoals Restau-

Voor 2013 heeft de organisatie - die in

rant Olijf, Restaurant Pezzaz, Indo-

handen is van Ruud Drayer VICT Informatici

nesisch restaurant Indonesia, Trai-

en Gewald Baremans van Baremens Wyn-

teur Cocina Espaňola Francisco,

kopery - weer nieuwe plannen voor een

Van Reusel Partyservice, Restaurant

spetterend Nuenen Culinair. ‘We krijgen

De Bengel, catering en kookstudio

veel positieve reacties’, vertelt Drayer. ‘Het

Beij Ching, Delicious at home van

leuke is dat het evenement bezocht wordt

burg, chef-kok Ralf van Kroonen­

door een breed publiek. En natuurlijk is de

Surilicious, Cava Bar Don Jaime en

Culinaire Business Borrel, gehouden op

Molotov Events.

de vrijdagmiddag, inmiddels een mooie traditie waar velen elkaar op informele wijze ontmoeten.’ Op naar de vierde Nuenen Culinair!

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 27

16-01-13 10:37


Premium Luidsprekerdock

You can’t get any closer to music

You can’t get any closer to music

Zodra u hem ziet, weet u dat het iets bijzonders is. Uitzonderlijke kwaliteit en stijl komen samen in de allereerste dock voor échte audioliefhebbers. De Consolette van Marantz geeft niet alleen audio van hoge kwaliteit weer, maar prikkelt uw zintuigen met energie, emoties en passie. Een superieure ervaring voor ogen én oren.

because music matters

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 28

16-01-13 10:37


29 Sport evenementen

PinkStER Polo 2012 Het was ‘zomers genieten in stijl’ gasten en publiek genoten tijdens de derde Pinkster Polo, dat plaatsvond op landgoed Eeckenrhoode. Het landgoed stond volop in bloei, de aanwezige gasten waren schitterend gekleed en het luxueus opgezette paviljoen was mooier dan ooit. De belangstelling voor dit bijzondere evenement in het Brabantse Waalre bleek buitengewoon groot. Het evenement kreeg een extra Brabants tintje door een tweetal spelers uit de regio die tijdens dit toernooi hun debuut maakten.

D

De zaterdag stond traditioneel in het teken van de Picknick, waarbij het bedrijfsleven en haar relaties op informele wijze bijeen kwamen en vanuit hun eigen pagode of een plek op het terras aan het veld de spectaculaire wedstrijden volgden. De lifestyle pagodes vormden gezamenlijk een promenade, een inspiratiebron van het Bourgondische buitenleven. BYLEI, oprichter en partner van Polo Republic, verzorgt jaarlijks de styling en bijzondere catering. Polo Republic is een drijvende kracht achter de ontwikkeling en professionalisering van de polosport in Nederland en werkt daarbij samen met (inter) nationale toernooiorganisatoren. Mede-eigenaar Lei Willems gelooft heilig in een grote toekomst voor polo in Nederland, ook in zijn thuisprovincie Noord-Brabant. ‘Paarden horen bij Brabant als een kroeg bij de kerk. Daarnaast staat hier een generatie paardensportliefhebbers op die toe is aan iets anders. Dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat. Je kunt de sport bijvoorbeeld niet op de kaart zetten zonder te investeren

in zichtbare, aansprekende evenementen. Daar zijn we dan ook mee begonnen toen we vijf jaar geleden aan de slag gingen. Inmiddels creëren we een tweetal grootse evenementen voor het bedrijfsleven en publiek, waarbij de authenticiteit van de sport blijft gewaarborgd.’ Ook voor de spelers is dit evenement een echt feest. Het tentendorp ziet er vanaf het veld absoluut indrukwekkend uit, evenals het publiek dat op Pinksterzondag in grote getale de finale van dit toernooi bijwoont. Kortom: een bijzonder sfeervol en hoogstaande happening voor iedereen! Ook in 2013 zal dit evenement tijdens het Pinksterweekend plaatsvinden, op zaterdag 18 en zondag 19 mei. U komt toch ook? Bekijk de video registratie van Pinkster Polo Waalre 2012:

A gREAt DAy by…

”Als er een evenement is dat aantoont dat Eindhoven absoluut de koploper is als het gaat om het organiseren van grootschalige sportevenementen, gecombineerd met het sportief vieren van een feestje, dan is dat wel de marathon. Dat zal iedereen die ooit heeft meegelopen of op het Stratumseind heeft staan juichen onmiddellijk beamen”. Op alle afstanden (De Lage Landen Marathon Eindhoven, De Lage Landen Bedrijvenloop, DELA Estafettemarathon, IAK City Run en TRUDO MiniMarathon) records en heel veel persoonlijke successen en loopplezier. En een entourage met het Marathonfestival en De Lage Landen Fanzone die op vele plekken een groot enthousiasme teweeg bracht. Een feest voor alle leeftijden met de inzet van meer dan 1.000 vrijwilligers. De foto’s spreken. Marathon vindt dit jaar plaats op 13 oktober 2013!

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 29

16-01-13 10:38


30

in gESPREk MEt: RobERt REMkES En giEl PAStooR Fotografie: Joris Kingma Redactie: Astrid Kokmeijer

Het was meteen duidelijk voor ze: ze gaan terugblikken op 2012, ze blikken vooruit op 2013 en ze gaan het hebben over hoe je omgaat met mensen. En of dat nu je klanten of je eigen medewerkers zijn, dat maakt niet uit. Robert Remkes van Remkes Beeld en Geluid en kopstuk Giel Pastoor van het Parktheater in Eindhoven hebben een klik. Lees maar.

D

Dat de heren een klik hebben met elkaar blijkt eenvoudig te verklaren. Beide verkopen belevenissen in de vorm van beeld en geluid. De één doet dat met hoogwaardige appara-

tuur als TV’s, mediacenters en andere beeld- en geluidsdragers. De ander doet dat met een gevarieerd programma aan culturele voorstellingen in het – volgens hem – mooiste theater van Nederland. “Maar eigenlijk gaat het niet om hetgeen wij verkopen”, legt Remkes uit. “Het gaat om het advies dat wij geven en de manier waarop we met elkaar en met de klant omgaan. Zo geef ik elke ochtend al mijn medewerkers een hand. Ik wil ze in de ogen kijken en zien hoe het met ze gaat. Daarnaast willen wij onze klanten laten ervaren wat goede apparatuur kan bieden. Daarvoor laten we bezoekers aan onze winkel het verschil horen tussen de verschillende geluidsapparatuur en de verschillende merken. De ervaring is één. Die moet goed zijn. Dan volgt het prijstechnische verhaal. En dat betekent niet automatisch dat we de duurste zijn in ons segment.”

sPeeddate

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) ns (exPat cen 1.Kris de Pri ers (tmc) 2.thijs mand Port) air en ijs (eindhov 3.joost me Gebouw) berts (beurs 4.chris aeL Zb) (Kn n haere ) 5.jacco ver LaGe Landen cKmans (de eLs) 6. miLKo wij LKerswess KoninG (vo ) ter 7. toon de hea rKt r (Pa 8. GieL Pastoo bedrijf) boer (woon 9. inGrid de tie (ehv365) 10 Peter Ken t match) Len ) töLLer (exceL L notenboom 11 werner sinessschoo caten) tenboom (bu jeths advo rG sbe 12 stan no an msen (dijKm o) her edZ ene ?Go 13 euG jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes rem t untants) ber ro 16 Lman acco sse (we rts L) 17 arno aa (PanaLytica deL an n va 18 maarten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 30

“Hetzelfde geldt voor het Parktheater”, vult Pastoor aan. “Je moet het ervaren. Er is zo ontzettend veel negatieve discussie geweest over het afschaffen van culturele subsidies, verhoging van de BTW en de crisis, daar doen wij niet meer aan mee. Het is ons ondanks alles gelukt om de bezoekersaantallen op niveau te houden. Bovendien hebben wij een hele trouwe bezoekersgroep die we regelmatig terugzien. Hoe dat kan? Wij steken onze tijd en energie in aandacht voor onze klanten én voor onze medewerkers. Vergaderen doen we bijvoorbeeld niet meer, maar we organiseren wel meet&greets voor de bezoekers rondom een voorstelling. Dan gaan we met ze in gesprek: wat vinden ze van ons, wat

16-01-13 10:38


31 Speeddate

Robert Remkes

Giel Pastoor

vinden ze van de voorstelling, wat kan anders of beter?

hartstikke moeilijk om in de culturele sector een goede

Oók hebben we een eigen Parktheater Academy waarbij de

boterham te verdienen. Vroeger kreeg ik nog wel eens de

baliemedewerkers en de gastheren of -dames worden

vraag hoe je theaterdirecteur wordt. Niemand stelt me die

betrokken. Ze krijgen dan college van bijvoorbeeld Huub

vraag nog. Als het aan mij ligt, komt daar verandering in. En

Stapel, Claudia de Breij, Miranda van Kralingen en Erwin van

dat gaat ons lukken ook. We hebben niet voor niets drie

Lambaart. Zo weten ze nog beter hoe ze contact kunnen

belangrijke prijzen gewonnen in 2012. Zo zijn we onder meer

maken en service kunnen verlenen aan de bezoekers. Ook

uitgeroepen tot het slimste bedrijf van Nederland. Niet dat

het kaartjes scheuren hebben we afgeschaft. Wij vertrouwen

dat iets te maken heeft met ‘slim’, maar meer met hoe je de

onze bezoekers. Dus wordt ons publiek tegenwoordig nog

mens centraal stelt in je organisatie. Dat doen we inderdaad.

meer ontvangen met een vriendelijke blik en een hartelijk

Op een creatieve, out of the box-manier. Blijkbaar werkt het.

welkom. Ruimte voor persoonlijke aandacht. Dat werkt!”

Dus wat mij betreft is een creatieve aanpak ook dé oplossing om het te redden in 2013.”

Remkes: “Als ik terugkijk op 2012 moeten we constateren dat we voor het eerst sinds de opening in 2002 gemerkt hebben dat er een crisis gaande is. Ook wij zijn er niet aan ontkomen. Gelukkig zijn wij in staat om niet in het negatieve te vervallen. We zien het juist als kans om het anders te gaan doen. Je moet gewoon wakker blijven. Zo bewerken we de markt steeds meer met sociale media. Het is de kunst om tevreden klanten positief over jou te laten schrijven. Via de sociale platformen proberen we op verschillende manieren mensen te triggeren om de ultieme ervaring van beeld en geluid aan te gaan. Creativiteit, daar gaat het om. Bovendien is het belangrijk om met vakmensen te werken die intrinsiek gemotiveerd zijn. Het gaat me niet om het papiertje, maar wel om het enthousiasme en de motivatie. We werken met gedreven ZZP’ers, praten regelmatig met leveranciers en zoeken samenwerking met collegabedrijven. En stagiaires, die begeleid ik zelf.” Pastoor: “Dat is toch wel een zorg die ik heb: het idee dat jong talent het podium niet meer kan bereiken. Het is nu

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 31

16-01-13 10:38


32

a 2013 i r a l i H k r a P stus 2 – 11 augu

PARk HilARiA Ieder jaar in augustus verandert de Kennedylaan in Eindhoven in Park Hilaria. Meer dan honderd spectaculaire en nostalgische kermisattracties, een Dance Area en Holland Plein met live optredens, een modern circus in de Variété Vallei en volop eet- en drinkgelegenheden staan garant voor een gezellig dagje uit voor alle leeftijden. Park Hilaria werd in 2011 bekroond met de Golden Pony, een prestigieuze internationale vakprijs.

Tien dagen lang gevarieerd amusement op de Kennedylaan

P

Park Hilaria ging van start in 2002 en is inmiddels een begrip in Eindhoven en omstreken. Van ver vallen de grote kermisattracties op, maar daarnaast biedt Park Hilaria ook

straattheater, een modern circus en talloze live optredens op diverse themapleinen. Deze gevarieerde mix creëert een unieke sfeer die veel mensen aanspreekt. Daarnaast hecht de organisatie groot belang aan duurzame afvalverwerking en veiligheid tijdens het evenement en werkt daarom nauw samen met betrokken partijen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 32

16-01-13 10:38


33 Evenementen in Eindhoven

glow 2012 SUCCES De zevende editie van GLOW, dat plaatsvond van 10 tot en met 17 november, is een groot succes geworden. De organisatie spreekt van een geslaagd lichtkunstfestival, met veel bezoekers en een hoog kwaliteitsniveau. Een recordaantal bezoekers van 450.000 verspreid over acht dagen en een hoge waardering maakten GLOW 2012 tot een ongeÍvenaard succes. In de top tien favorieten van het publiek stonden zowel de grote projecties van Les Orpailleurs de Lumière op de Catharinakerk en van Afterlight op het DELA-gebouw, als de innovatieve performances en lichtinstallaties die getoond werden op het nieuwe initiatief GLOW-S.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 33

16-01-13 10:38


34

MAAnDoVERziCHt

MAARt

Marcel Martinus Jacobus Johannes Boekhoorn (Nijmegen, 30 oktober 1959) wordt de nieuwe eigenaar van de High Tech Campus in Eindhoven. Dat maakt Philips – in 1998 founder en tot op de dag van vandaag eigenaar van het op de technologische sector gerichte complex aan de rand van de Lichtstad – op 3 maart wereldkundig middels een persbericht. De vaste ‘bewoner’ van Quote 500 (in de editie van 2012 als nummer veertien op het jaarlijkse overzicht van ‘s lands meest bedeelden goed voor een slordige 1,2 miljard euro, red.) vergaarde zijn roem en puissante rijkdom met de aan- en verkoop van Bakker Bart en Telfort. Boekhoorn dient voor de overname van de High Tech Campus naar verluidt niet minder dan negentig miljoen bankbiljetten van vijf euro (in totaal dus 450 miljoen euro, red.) neer te tellen.

Fred Rutten is niet meer. Althans niet meer in zijn hoedanigheid als drilmeester van het vaandelteam van PSV. De veelgeplaagde oefenmeester met de opvallende Tukkerse tongval wordt door het bestuur van de rood-witten op 12 maart vriendelijk doch dringend verzocht zijn spreekwoordelijke biezen te pakken. De geboren Wijchenaar die gedurende zijn actieve profcarrière – die maar liefst dertien seizoenen duurt – enkel het kenmerkende koraalrode wedstrijdshirt van FC Twente om zijn schouders duldt, weet in de drie voetbaljaargangen dat hij in Eindhovense dienst is geen enkele prijs aan zijn sowieso toch al ietwat karige sportieve curriculum vitae (1x KNVB beker met FC Twente in 2001, red.) toe te voegen.

Een kwintet dagen na het door sportieve vriend en vijand overigens al geruime tijd ingecalculeerde ontslag van Fred Rutten bij PSV, presenteert de bescheiden voetbalbroer – tweewekelijks de sportieve degens kruisend in het uiterst sfeervolle Jan Louwers Stadion aan de Aalsterweg – van de rood-witten een nieuwe trainer/coach: Erwin Koeman. De oud-speler van onder andere PSV en KV Mechelen en voormalig Oranje-international – woonachtig in het Eindhovense stadsdeel Acht – volgt bij de blauwwitten de per direct naar de Frederiklaan verkaste Ernest Faber op. Algemeen directeur Hans Smulders over de aanstelling van de broer van...: “Erwin is onder de indruk van de professionalisering die wij als club de afgelopen periode doorgemaakt hebben. Wij positioneren ons als opleidingsclub en bij Erwin herkennen we, dat hij het ook belangrijk vindt om met talent te werken en talent te ontwikkelen.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 34

16-01-13 10:38


35 Maart

Het er internationaal meer dan toe doende Amerikaanse magazine The New Republic steekt ondernemend Zuidoost-Brabant op maandag 19 maart nog maar eens wat gevederte in de toch al zo gepamperde derrière. Volgens het glossy periodiek uit de US of A is Zuidoost-Brabant namelijk niet langer alleen de meest snuggere mondiale regio, maar tevens één van de meest innovatieve contreien op deze aardkloot. Uit berekeningen van ‘de nieuwe republiek’ blijkt namelijk, dat door bedrijven en instellingen in Zuidoost-Brabant maar liefst 3,8 octrooien per duizend inwoners worden aangevraagd. Alleen San Diego in de Verenigde Staten scoort wereldwijd gezien beter.

De afdeling financiën van de vrachtwagendivisie van Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek (DAF) uit Eindhoven kan terugblikken op een uitstekend 2011. In het afgelopen kalenderjaar wordt een winst van maar liefst 296 miljoen euro geboekt (2010: 118 miljoen euro, red.). Met de fors toegenomen winst blijkt tegelijkertijd het marktaandeel van DAF in de Europese vrachtwagenverkoop zelfs naar recordhoogte te zijn gestegen. Op 23 maart blijkt - uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarcijfers – dat het marktaandeel van DAF in de klasse boven de vijftien ton ten opzichte van een jaar eerder in 2011 met 0,3 procent is toegenomen tot maar liefst 15,5 procent. In dezelfde periode nam de jaaromzet van het voormalige familiebedrijf toe met maar liefst 47(!) procent (4 miljard euro in 2011 ten opzichte van ‘slechts’ 2,7 miljard euro een jaar eerder, red.).

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in ‘s-Gravenhage raakt met het al dan niet ingecalculeerde vertrek van Imke Carsouw één van haar absolute toptalenten kwijt. Jammer voor Den Haag maar fan-tas-tisch nieuws voor ondernemend Zuidoost-Brabant. Op 30 maart maakt de geboren Deurnese bekend, dat zij haar managementfunctie in de Hofstad op korte termijn verruilt voor het directeurschap van Brainport. Dat Carsouw bewust kiest voor een nieuwe uitdaging in het zuiden des lands is overigens alles behalve vreemd te noemen, want op het ministerie van EZLI was ze namelijk een slordige vijf jaar lang verantwoordelijk voor het ‘ontwikkelen en uitvoeren van een economische visie voor de technologische topregio Zuidoost-Nederland.’

voor minder! Powered by logisch verpakken.

al 35 jaar aan de weg als toonaangevende verpakkingsspecialist staan de kunst van logisch verpakken. Dat doen we met innovatieve singen en maatwerk op het gebied van (industriële) verpakkingen, ngsmachines. Wij stellen vragen: logische vragen die leiden tot Het resultaat is slimmer, lichter, sneller en duurzamer verpakken pack heeft kennis van (uw) zaken: dat merkt u direct.

s of aanvullende informatie kunt u ons direct even bellen of mailen 93 93 of info@prokonpack.nl. Of kijk op onze (vernieuwde) website:

Prokonpack LOGISCH VERPAKKEN

Ben Beckmann 2012 feestelijk jaar en pakkend 2013 gewenst 2012 was voor Prokonpack in het algemeen en voor directeur Ben Beckmann een bijzonder jaar. Ben nam in de hoedanigheid van Ben d’un Urste aan het begin van het jaar afscheid als Stadsprins van Eindhoven. Maar daarmee waren de festiviteiten voor Ben niet over. Integendeel, in 2012 bestond Prokonpack 35 jaar. Hoewel geen officieel jubileumjaar wel een mijlpaal om bij stil staan. Want in het verleden ligt in heel veel gevallen de basis voor het succes van vandaag en morgen. Ook de komende jaren zal Prokonpack zich blijven profileren als toonaangevende verpakkingsspecialist in de Benelux. Deze professionals verstaan de kunst van logisch verpakken. Dat doen ze met innovatieve ideeën, slimme oplossingen en maatwerk op het gebied van (industriële) verpakkingen, specials en verpakkingsmachines. Het gehele team heeft kennis van (uw) zaken: dat merkt u direct. Wij stellen vragen aan onze klanten: logische vragen die leiden tot logische antwoorden. Wij wensen u een pakkend 2013. Prokonpack

t 5-7 Eindhoven (040) 291 93 93 prokonpack.nl info@prokonpack.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 35

16-01-13 10:38


36

DE wERkkoStEnREgEling een slimme voorbereiding is het halve werk Willem Vennix

Nog een aantal maanden en dan is de Werkkostenregeling (hierna WKR) voor alle ondernemers met personeel een feit. De WKR vervangt de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De WKR is dan ook voor alle loondienstverhoudingen van belang, zowel voor de werknemers als voor de DGA.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 36

16-01-13 10:38


37 Financieel

O

Overgangsregeling ten einde

Deze zogenaamde nihilwaarderingen gelden alleen voor

De wetgever heeft bij de invoering van de

loon in natura, niet voor vergoedingen in geld. Hierdoor valt

WKR per 1 januari 2011 een overgangsrege-

bijvoorbeeld een vergoeding voor telefoonkosten in de vrije

ling van drie jaar gemaakt. Gedurende deze

ruimte terwijl het ter beschikking stellen van een telefoon

drie jaren is een keuze voor het wel of niet toepassen van de

onder de nihilwaardering kan vallen.

WKR mogelijk. De WKR wordt per 1 januari 2014 definitief ingevoerd zodat u het komende jaar kunt gebruiken om u

Let op bij de voorwaarden van de uitzonderingscategorieën!

voor te bereiden op deze ingewikkelde regeling, immers een

De hiervoor genoemde voorbeelden bij de uitzonderingsca-

slimme voorbereiding is het halve werk.

tegorieën hebben zo ieder hun eigen specifieke voorwaarden. Beoordeel dan ook samen met uw adviseur deze voor-

Alles is loon…

waarden voor uw organisatie.

Als hoofdregeling voor de nieuwe WKR geldt dat alles wat u aan uw medewerkers vergoed of verstrekt, wordt aange-

Wat is gebruikelijk?

merkt als (belast) loon. Dit is logisch voor salaris, bonus of een

De WKR biedt veel mogelijkheden, zolang het maar binnen

tantième maar bepaalde vergoedingen en verstrekkingen

de uitzonderingen of de vrije ruimte past. Daarnaast is er

worden door uw medewerkers niet als loon ervaren.

nog een belangrijke beperking aangebracht, de zogenaamde gebruikelijkheidstoets. De vergoeding of verstrekking

… behalve

mag niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare

Onder de WKR kunt u maximaal 1,5% van de loonsom (zoge-

omstandigheden gebruikelijk is. Mocht u twijfelen of een

naamde vrije ruimte) onbelast vergoeden of verstrekken aan

bepaalde vergoeding of verstrekking niet gebruikelijk is,

uw medewerkers. Om niet alle vergoedingen en verstrekkin-

overleg dan met uw adviseur.

gen onder de vrije ruimte te laten vallen zijn er een drietal uitzonderingscategorieën geschreven welke hierna worden

Inclusief BTW

toegelicht. Over de vergoedingen en verstrekkingen welke

Om voor de WKR een juiste loonadministratie te voeren, is

niet onder de uitzonderingscategorieën vallen en welke

een beoordeling van de vergoedingen of verstrekkingen uit

daarbij boven de vrije ruimte uitkomen, bent u als werkgever

de bedrijfsadministratie van belang. Voor deze verwerking

80% eindheffing verschuldigd (!).

zijn de kosten inclusief BTW van belang. Dit in tegenstelling tot de reguliere bedrijfsadministratie zonder BTW. Voor een

Uitzonderingscategorie 1 “Gerichte vrijstellingen”

goede WKR voorbereiding adviseren wij u om komend jaar te

Voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn:

starten met het inclusief en exclusief BTW administreren

•R  eiskosten woon-werk (maximaal € 0,19 per kilometer)

van de kosten die vallen onder de WKR.

• Zakelijke reiskosten (maximaal € 0,19 per kilometer) •S  tudiekosten en vakliteratuur

Actiepunten 2013

•M  aaltijden overwerk of met zakelijke relaties

Wat is ingevoerd als een vereenvoudiging van de bestaande

• Verhuiskosten

regels voor vergoedingen en verstrekkingen betekent in de praktijk een aanzienlijke verzwaring van uw administratieve

Blijven de gerichte vrijstellingen binnen de gestelde norm,

lasten. Voor een juiste invoering van de WKR in uw organisa-

dan worden zij niet als belast loon gezien en gaan deze niet

tie, zijn de volgende actiepunten opgesteld:

ten kosten van de vrije ruimte. Vergoed of verstrekt u als

1. Categoriseer alle vergoedingen en verstrekkingen

werkgever meer, dan mag u voor dit ‘bovenmatige’ deel

2.  Beoordeel uw vrije ruimte en pas waar mogelijk de

kiezen voor de vrije ruimte of het belasten als loon voor de werknemer.

arbeidsvoorwaarden van uw personeel aan 3. Zorg voor een goede administratie (inclusief en exclusief BTW)

Uitzonderingcategorie 2 “Intermediaire kosten” Bedragen die uw medewerker in uw opdracht en voor uw

Om de 80% eindheffing die voor uw rekening komt te beper-

rekening voorschiet worden intermediaire kosten genoemd.

ken / vermijden, adviseren wij u om de WKR samen met uw

Als uw medewerker bijvoorbeeld een waterkoker koopt voor

adviseur in 2013 goed voor te bereiden.

de bedrijfskantine of een zakelijk diner voorschiet, dan wordt dit niet als loon gezien. Het vergoeden of verstrekken van deze kosten kan dan ook onbelast. Uitzonderingcategorie 3 “Nihilwaarderingen” Een aantal voorzieningen die u aan uw medewerkers ter beschikking stelt worden op nihil gesteld zodat zij niet in de vrije ruimte vallen. Voorbeelden van nihilwaarderingen zijn:

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 37

• Arbo-voorzieningen

De Run 4210, Veldhoven

•B  edrijfskleding (bijvoorbeeld logo > 70 cm2)

Postbus 100, 5500 AC Veldhoven

•C  onsumpties op de werkplek (geen maaltijd)

T. +31 (0)40 254 55 55

•M  obiele telefoon (mits 10% of meer zakelijk gebruik)

E. accountant@degroof.nl

•C  omputer (mits 90% of meer zakelijk gebruik)

I. www.degroof.nl

16-01-13 10:38


38

UniVÉ. ook onDERnEMERS PlUkkEn DAAR DE VRUCHtEn VAn! Door: Ralf M.M. Stultiëns

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 38

16-01-13 10:38


39 Financieel

Ruim 1,3 miljoen personen en bedrijven maken gebruik van de diensten van Univé, één van de grootste coöperatieve verzekeraars van het land. In dit eindejaarsmagazine blikken we met Henry van Rijn – Manager Zakelijk bij Univé Zuid – terug op het afgelopen kalenderjaar. Plukten ondernemers in 2012 inderdaad de vruchten van het zakelijke aanbod van de gerenommeerde vereniging zonder winstoogmerk?

U

Univé Zuid richt zich met haar dienstverlening

aangeven tot hoeveel kilometer de machine zich maximaal

in de provincies Zuidoost Brabant en Limburg

buiten de reguliere standplaats mag begeven. Wordt de machi-

voornamelijk op mkb-bedrijven en zzp’ers (be-

ne in kwestie tóch gestolen? Dan doet de alarmcentrale – die het

drijven tot maximaal twintig medewerkers,

materieel op afstand bewaakt – direct aangifte bij de politie.”

red.). “Juist omdát wij ons richten op de wat kleinere ondernemingen, kunnen wij ons blijvend onderscheiden met onze zeer

Voorkomen is...

persoonlijke aanpak.”

Waar het preventiemaatregelen en het terugdringen van verzuim betreft, voerde Univé in 2012 de nodige verbeteringen door.

Ondernemersklankbord

Zo letten de adviseurs van de coöperatieve verzekeraar – als zij

Het Ondernemersklankbord – een unieke krachtenbundeling

bij klanten over de werkvloer komen – nóg beter dan voorheen

van 260 bedrijfsconsulenten – wordt mede gefinancierd door

op (vaak eenvoudige, red.) zaken, die onnodige materiële of im-

Univé. Het biedt haar klanten in het mkb-segment en de agrari-

materiële kunnen voorkomen. “Het gaat in dit geval simpelweg

sche markt – tegen een geringe vergoeding – de mogelijkheid

om wat de ervaren ogen van onze medewerkers zien. Staat een

te sparren met ervaren oud-ondernemers, -managers en -direc-

kassa bijvoorbeeld vlak bij de ingang van een winkelruimte op-

teuren. Van Rijn: “Of ondernemers nu bijgestaan wensen te

gesteld, en ligt de dagopbrengst dus haast letterlijk voor het

worden bij een op handen zijnde bedrijfsovername, een nakend

grijpen? Is een keukenvloer van een restaurant of lunchroom te

faillissement af willen wenden, advies willen bij de algemene

glad, waardoor de kans op fysieke ongelukken onnodig hoog is?

bedrijfsvoering of problemen ervaren bij het opstarten van hun

Voldoet het hang- en sluitwerk eigenlijk wel aan de wettelijke

nieuwe bedrijf... het Ondernemersklankbord biedt in dergelijke

eisen? Stuk voor stuk facetten, die dan misschien wel voor de

gevallen uitkomst!”

hand lijken te liggen, maar door ondernemers helaas nog té vaak over het hoofd worden gezien!”

e-Support 2012 stond voor Univé Zuid grotendeels in het teken van de

Verzuim niet het verzuimpakket af te sluiten

introductie van enkele noviteiten op de zakelijke markt, waaron-

Zoals bekend, heeft de landelijke overheid in de afgelopen jaren

der het innovatieve e-Support. Bij ondernemers die kiezen voor

steeds meer taken bij de ondernemer neergelegd. Met name op

de e-Support Autoverzekering van Univé, wordt een klein

het gebied van (langdurig) verzuim is er inmiddels het nodige

gps-systeem in de de auto ingebouwd. “Raakt een bestuurder

veranderd. Zo moeten mkb’ers – bij ziekte van één van de mede-

betrokken bij een (ernstig) ongeval, dan verstuurt de crashsen-

werkers – onder andere salaris doorbetalen, zorg dragen voor

sor automatisch een alarmsignaal naar de meldcentrale. Op dat

tijdelijke vervanging van het absente personeelslid én voldoen

moment worden direct de hulpdiensten gealarmeerd. Overigens

aan de middels de Wet Verbetering Poortwachter opgelegde

kunnen automobilisten ook eigenhandig contact leggen met de

verplichtingen. Van Rijn: “Om ondernemers zoveel als mogelijk

alarmcentrale. Het systeem is tevens geschikt voor doeleinden

te ontlasten, bieden wij hen het Gezond Ondernemen Plan Ver-

als rittenregistratie.”

zuim. Met dit pakket zijn ondernemers er onder andere letterlijk van verzekerd, dat het loon wordt doorbetaald en dat er wordt

Tracking en tracing

voldaan aan de Poortwachtersregeling. Mocht onze hulp onver-

Ook het tracking- en tracingsysteem van de tractor- en land-

hoopt daadwerkelijk nodig zijn, dan regelt de ondernemer voort-

bouwwerktuigenverzekering van Univé werkt met het bekende

aan alles met slechts één enkel telefoontje.”

gps-systeem. Deze relatief nieuwe dienst vond in het afgelopen

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 39

jaar meer dan gretig aftrek. Van Rijn: “Het komt helaas nog

Univé Zuid

steeds veel voor, dat kostbaar werkmateriaal – van shovel tot

Boschdijk 24

heftruck en van tractor tot overige landbouwmachines – ont-

5612 AM Eindhoven

vreemd wordt. Als ondernemers gebruik maken van ons

T 0900 22 55 555

tracking- en tracingsysteem, wordt het betreffende voertuig uit-

I www.unive.nl/zuid

gerust met een speciale chip. De eigenaar kan vervolgens zelf

E zuid.zakelijk@unive.nl

16-01-13 10:38


ACCOUNTANTS & CONSULTANTS

CREATING VALUE FOR CLIENTS

FoedererDFK is een reeds lang bestaand top-20 kantoor met accountants, fiscalisten en organisatieadviseurs. Bij FoedererDFK werken ruim 300 medewerkers verdeeld over 10 vestigingen in Nederland en België. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven. Onze full service dienstverlening is gericht op accountancy, fiscale zaken, administratieve ondersteuning en consultancy o.a. op het gebied van organisatie, automatisering, acquisitie en strategiebepaling. Onze filosofie is het bouwen aan een langdurige en persoonlijke relatie met onze cliënten.

Eindhoven Assen

FoedererDFK is een toonaangevend lid van DFK International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountantskantoren. Hierdoor kunnen wij onze cliënten in meer dan 80 landen ondersteunen en voorzien van lokale expertise.

Bladel Lelystad/Putten

FoedererDFK levert een professionele en hoogwaardige dienstverlening. De accountants zijn generalisten met een brede praktijkervaring en uitgebreide theoretische vorming. Veel aandacht wordt er besteedt aan opleiding en permanente educatie. Wil je meer weten over FoedererDFK, neem dan contact op met Johan Daams of stuur een email naar J.Daams@foedererDFK.com.

Oostzaan Roermond Uden

Hoofdkantoor Eindhoven Beukenlaan 60 – 5651 CD Eindhoven Postbus 519 – 5600 AM Eindhoven Telefoon (040) 264 96 10 – E-mail J.Daams@foedererDFK.com FoedererDFK is een onafhankelijk lid van International

Valkenswaard Hasselt (B) Bree (B)

www.foedererDFK.com

Den Uitvanck 9A 5688 XG Oirschot 0499-577527 info@japak.nl www.japak.nl

Flyers

De juiste aanpak! E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 40

Posters

Kaarten

Ook voor zelf ontworpen geboortekaartjes, trouwkaarten, uitnodigingen, mis- en programmaboekjes etc. kunt u bij ons terecht. Onze ontwerpers zijn u hierbij graag van dienst!

16-01-13 10:38


41 Financieel

STRATEGIE GROOT OF KLEIN Is uw strategie al afgestemd op uw plannen?

A

Aangekomen in 2013 vraagt menig onder-

Maar hier kan en mag het niet bij blijven.

nemer zich af of dit het jaar is waarin onze

Naast deze lange termijn visie zal hij tevens concrete doelen

economie zich zal herstellen. Hoewel velen

moeten stellen voor het komende jaar. Doelen die realiseer-

onder ons niet geloven dat de economische

baar zijn en waarvan hij weet wat er moet gebeuren om deze

hoogtij van voor 2008 nog zal terugkeren zijn ze ook van

te realiseren. Hij zal scherp moeten kijken naar de economi-

mening dat er economisch betere tijden zullen komen.

sche ontwikkelingen en flexibel inspelen op kansen en mogelijkheden. Kansen zijn er en zullen zich nog meer

De vraag is alleen wanneer er sprake zal zijn van herstel

aandienen. Niet alleen op nationaal vlak maar zeker op in-

van de economie. Al in het jaar 2013 of toch pas in 2014?

ternationaal niveau, daar waar Nederland altijd zo sterk in is

Hierop heb ik helaas geen antwoord maar ik kan wel het vol-

geweest.

gende aangeven. Een economisch herstel gaat aanmerkelijk

Betrek in dit alles de juiste partijen, zowel binnen als buiten

langzamer dan het tempo waarin de kredietcrisis zich open-

de onderneming.

baarde gedurende 2008. Elke ondernemer die op deze wijze plannen maakt voor de Wat betekent dit nu voor de ondernemer die nu al verschil-

toekomst heeft een meer dan reĂŤle kans op succes.

lende jaren zijn bedrijf door deze economisch roerige

Ik wens ondernemend Nederland dan ook veel succes toe

tijden stuurt.

bij het realiseren van hun plannen en waar nodig staan wij

Deze ondernemer heeft de afgelopen jaren zijn producten

klaar om u daarbij te ondersteunen.

en zijn afnemers gekoesterd en heeft scherp op de kosten gelet. Soms ook door het, onvermijdelijk, terugbrengen van

FoedererDFK accountants – Voor ondernemers met plannen.

zijn personeelsbestand. De ondernemer is een realist die weet dat hij maatregelen moet nemen zodat hij in staat is mindere jaren op te kunnen vangen. Maar de ondernemer is daarnaast op de lange termijn vooral een optimist. Hij gelooft in zijn product, diensten en onderneming. Indien deze optimistische houding gepaard gaat met een realistische en kritische blik is er sprake van een sterke combinatie. Deze ondernemers adviseer ik dan ook goed te kijken naar hun huidige positie. Om vervolgens na te gaan waar zij willen staan over 3 tot 5 jaren. Met deze tijdshorizon van 3 tot 5 jaren zet hij dan de bakens waar hij zijn onderneming naar toe wil brengen. Johan Daams, bestuursvoorzitter

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 41

16-01-13 11:57


Wat een beschuitje en een sexlijn gemeen hebben Bestel het boekje met onze filosofie op bovil.nl

Marketingcommunicatie met een filosofie

Klokgebouw 111 \ 5617 AB Eindhoven \ Telefoon +31 40 25 26 499 \ www.bovil.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 42 9999_00_147_BOVIL_AD_240x340_WTv5.indd 1

16-01-131:01 10:38 12/19/12 PM


:01 PM

43

Door: Ralf M.M. Stultiëns

Financieel

PigMAnS RAS JAnSSEn notARiSSEn

AAnDACHt VooR DE MEnS ACHtER HEt DoSSiER De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds merkbaar. Óók in het notariaat. Bij Pigmans Ras Janssen Notarissen uit Eindhoven hebben ze met name het aantal opdrachten in de sectie onroerend goed in de afgelopen jaren flink terug zien lopen. Tóch maakt mr. Huub Janssen – één van de partners van het gerenommeerde notariskantoor uit de Lichtstad – zich alles behalve zorgen. “Juist dánkzij de economische crisis kunnen wij ons onderscheiden in de markt. Niet alleen door gedegen kennis van zaken, maar zeker ook door onze manier van aanpak.” ”Het aantal onroerend goedgerelateerde opdrachten mag dan afgenomen zijn, juist in onze overige secties (ondernemers- en personen- en familierecht, red.) nemen we al geruime tijd een stíjgende lijn waar.” Volgens Janssen liggen er diverse redenen ten grondslag aan deze positieve ontwikkeling. “Veel bedrijven maken momenteel zware tijden door met soms vervelende gevolgen voor de ondernemer in kwestie. In veel gevallen ontkomen ondernemers dan ook niet aan een reorganisatie of herstructurering van hun bedrijf, hetgeen ons vervolgens weer het nodige werk oplevert. Hoe vervelend een bepaalde situatie ook is voor een ondernemer, wij proberen hen zo goed mogelijk bij te staan met onze dienstverlening. En dat onze werkzaamheden door ondernemende klanten zeer gewaardeerd worden, blijkt alleen al uit het feit, dat veel van hen ons inmiddels verkozen hebben tot ‘mijn notaris’ voor alle voorkomende werkzaamheden. Zowel op zakelijk als privégebied.”

Soepeler regelgeving ondernemers Ook in de recente versoepeling door de overheid met betrekking tot besloten vennootschappen (bv’s, red.), ziet Janssen de nodige kansen. “Het biedt ons de mogelijkheid tot grondige screening en aanpassing van bestaande statuten. Zo is het eerder nog verplichte minimum geplaatst en gestort (start)kapitaal van €18.000,- afgeschaft en kunnen ondernemers hun bv voortaan – meer dan voorheen – naar eigen wens inrichten. Met de zogeheten flex-bv hoopt de overheid de bv als rechtsvorm interessanter, makkelijker en laagdrempeliger te maken voor ondernemers.” blijvend prikkelen tot nadenken Janssen: “Ik ben er heilig van overtuigd, dat persoonlijke aandacht voor onze klanten actief bijdraagt aan onze uitstekende positie in de markt. En dat spreekt zich voort. Het komt dan ook geregeld voor, dat nieuwe klanten ons benaderen om hen op fiscaal of civielrechtelijk gebied te adviseren. Wij zien het overigens sowieso als één van onze taken mensen blijvend te prikkelen tot nadenken over de consequenties en mogelijkheden met betrekking tot diverse notariaat gerelateerde zaken. Mensen laten op enig moment bijvoorbeeld een testament passeren, maar kijken er vervolgens eigenlijk niet meer naar om. Omdat er niet alleen in wet- en regelgeving binnen ons vakgebied – zeker op fiscaal terrein – nogal eens het nodige wijzigt, maar bovenal omdat het leven van mensen diverse stadia, van het aangaan van relaties tot het verbreken daarvan bij leven of door overlijden en van het oprichten van een eigen bedrijf tot het overdragen daarvan, doormaakt, is het van groot belang mensen actief tot nadenken aan te zetten!”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 43

levenstestament Naast het vaker updaten van het reguliere testament, wijst Janssen mensen ook steeds vaker op de mogelijkheid tot het opmaken van een levenstestament. “In een levenstestament – in ‘ondernemersland’ ook wel ondernemerstestament genoemd – legt men, voor het geval men door ziekte of afwezigheid zelf zijn belangen niet meer kan behartigen en niet meer in staat is om bijvoorbeeld het bedrijf te leiden, vast wie zijn/haar belang(en) – privé én zakelijk! – behartigt. Een levenstestament bevat bijna altijd twee elementen: in de eerste plaats een volmacht en ten tweede inhoudelijke wensen en instructies. Kortom, het levenstestament is een prima instrument om de bedrijfsopvolging te regelen.” Meedenken en betrokken zijn Hoewel Janssen niet verwacht, dat de economie de aankomende jaren flink zal aantrekken, ziet hij 2013 en verder vol vertrouwen tegemoet. “Het huidige financieel-economische klimaat voedt het bewustwordingsproces van mensen. Men is op zoek naar zekerheden, en die kunnen wij tot op zekere hoogte bieden. Meedenken en oprecht betrokken zijn bij de uitdagingen en oplossingen is dan ook ons motto. Dit geldt natuurlijk voor al onze medewerkers. Iedereen binnen onze organisatie dient zich verantwoordelijk te voelen voor de klant en diens tevredenheid. Hiervoor moet je openstaan voor signalen uit de markt, om deze vervolgens te vertalen naar de eigen organisatie en te voeren strategie. Full service, expertise en ontzorgen tegen een redelijke prijs, dat is ons mission statement!”

Pigmans Ras Janssen notarissen Parklaan 64 5613 BH Eindhoven T (040) 264 9649 F (040) 264 9666 I www.pigmansrasjanssen.nl E notarissen@pigmansrasjanssen.nl

16-01-13 10:38


44

MAAnDoVERziCHt

APRil

VLD Bus & Coach – onderdeel van de alsmaar verder uitdijende VDL Groep uit Eindhoven – goes Sweden. Dat maakt een woordvoerder van het internationale imperium van topman Wim van der Leegte op 2 april wereldkundig. VDL Bus & Coach gaat voor het openbaar vervoersbedrijf in Stockholm – de hoofdstad van het Scandinavische land – maar liefst 77 bussen van het type Citea leveren. Tegelijkertijd mogen de techneuten van Van der Leegtes busdivisie ook nog eens 85 reeds bestaande stadsbussen ombouwen.

Chipsfabrikant – nee, niet Croky of Lays! – NXP Semiconductors neemt per direct de Catena Group over. De in de Lichtstad gevestigde fabrikant van computerchips kan met de overname van Catena (dat internationaal al geruime tijd furore maakt vanuit vestigingen in Nederland, Oostenrijk en Zweden, red.) meer dan voorheen inspelen op (onder andere) de toenemende vraag van autofabrikanten naar technologieën die aanzienlijk bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Welk bedrag er met de opzienbarende overname is gemoeid, wordt overigens niet bekend gemaakt op 4 april.

Onder het toeziend oog van een slordige zeventienduizend meegereisde rood-wit geschminkte supporters verovert PSV – in een kolkende Kuip te Rotterdam – op zondag 8 april voor de negende maal in haar rijke clubhistorie de KNVB beker. In een ietwat flets treffen in de indrukwekkende voetbaltempel van rivaal Feyenoord schieten achtereenvolgens Ola Toivonen, Dries Mertens en Jeremain Lens de equipe van tussenpaus Phillip Cocu tegen een even enthousiast opererende als machteloos Heracles Almelo naar de zilveren dennenappel. PSV heeft de finale van het – in de afgelopen decennia overigens flink gedevalueerde – nationale bekertoernooi bereikt na eerdere zeges op achtereenvolgens de amateurs van VVSB (tweede ronde) en FC Lisse (derde ronde), FC Twente (achtste finale), NEC (kwartfinale) en SC Heerenveen (halve finale). Saillant (financieel) detail: na het in de sportieve wacht slepen van de KNVB beker, mag de penningmeester van de Eindhovense voetbalclub tweehonderdduizend euro bijstorten in de clubkas. Tegelijkertijd dient de schatkistbewaarder in rood-witte dienst echter maar liefst een slordige 450.000 euro aan winstpremies voor de spelers uit te keren!

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 44

16-01-13 10:38


45 April

In het nakende Hemelvaartweekend zullen regionale hippisch het terrein rond de Karpendonkse Plas vergeefs afturen naar galopperende viervoeters. Op 12 april maakt de organisatie van het traditionele paardensportevenement namelijk wereldkundig, dat Concours Hippique dit jaar helaas geen doorgang zal vinden. Reden voor het massaal ter stal houden van de bewonderde paradepaardjes? De organisatie krijgt de financiering van de sjieke knollenparade niet rond. Het tekort is inmiddels opgelopen tot een slordige honderdduizend euro.

De gemeente Eindhoven ziet zich tot eind 2016 genoodzaakt niet minder dan 72(!) miljoen euro te bezuinigen. Op donderdag 12 april laat een woordvoerder van het gemeentebestuur weten 16,6666667 procent (twaalf miljoen euro, red.) van deze ingrijpende noodzakelijke financiële herstructurering binnen de organisatie te willen en kunnen realiseren middels het spreekwoordelijk laten verdampen van een kleine driehonderd banen. Volgens het persbericht zullen er overigens geen gedwongen ontslagen vallen, want iedereen die verplicht zijn ambtelijke biezen moet pakken behoudt het recht op werkgarantie.

Liefhebbers van het *hik* betere goudgele gerstenat aller landen bereidt uw *hik* lever voor! Op 14 april maakt de directie van bierbrouwer *hik* Bavaria uit Liesent namelijk bekend, dat het de jaarlijkse bier*hik*productie de komende jaren met zo’n twee miljoen hectoliter wil opkrikken. Op dit *hik* moment brouwen de Brabantse pilsmeesters van het op licht alcoholische *hik* leest geschoeide mout- en hopimperium van de familie Swinkels nog *hik* slechts een slordige zeseneenhalfmiljoen hectoliter van het licht koolzuurhoudende vloeibare ‘goud’, ofwel 650.000.000(!) liter ofwel *hik* zo’n 2.000.000.000 (twee miljard, red.) flesjes ofwel iets meer dan 3,2 miljard vakkundig getapte *hik* glazen (uiteraard inclusief onberispelijke schuimkraag, red.). Proost!

Hoewel niet minder dan een slordige – veelal in oranjekleurige kledij uitgedoste – 220.000 al dan niet koningsgezinde mensen besluiten af te reizen naar de Lichtstad om aldaar Koninginnedag 2012 te vieren, verloopt de traditionele celebratie ter ere van ‘s Neerlands Koninklijk Huis zonder enige waarneembare wanklank.

Powered by

Het zakelijk klimaat is grilliger geworden. Ondernemen betekent meer dan ooit: alert zijn, aanpassen, bereid zijn nieuwe werkelijkheden te accepteren èn ernaar te handelen! U zult samen met uw management en medewerkers “aan de bal moeten zijn”. Veel organisaties worstelen de laatste jaren met de vraag hoe je op een effectieve manier de talenten van management en medewerkers mobiliseert in (sterk) veranderende marktomstandigheden. Dit vraagt om een hedendaagse aanpak! Competentiemanagement & consequentiemanagement! Laat u in 2013 vrijblijvend inspireren over onze succesvolle aanpak, www.bergenpartners.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 45

16-01-13 10:38


46

in gESPREk MEt: HAnS RUtJES En tHiJS MAnDERS Tekst: Peter Blees Fotografie: Joris Kingma

Met de suggestie dat 2013 een jaar om te “schuilen” wordt, maken ze korte metten tijdens hun tweegesprek in Avant Garde. “Ik denk dat termen als schuilen en dekking zoeken eerder van toepassing zijn geweest op 2012. In 2013 komen we met z’n allen vol in de wind te staan, in welke branche je ook actief bent”, zegt Thijs Manders, voorzitter Raad

o

onDERnEMERSCHAP ontwikkElEn En op de routine draaien, daar hebben de beide heren dan ook weinig mee. Manders en Rutjes tonen allebei een warme belangstelling en een

grote inzet voor het begrip ‘sociale innovatie’. Thijs Manders geeft met TMC inhoud en vorm aan het begrip ‘werkondernemerschap’. Het bedrijf detacheert inmiddels ruim 600 technici en besteedt veel aandacht aan het ‘ondernemend maken’ van deze technici. Ook participeert hij in een vijftal startende bedrijven. “Ik help die jonge mensen graag om hun ondernemerschap verder te ontwikkelen.” Hans Rutjes is – zoals hij zelf zegt – in deze fase van zijn werk-

van Bestuur en oprichter van de succesvolle

zame leven vooral druk bezig met sociaal ondernemerschap

technisch dienstverlener TMC.

van innovatie hun ‘merk’ een groei-injectie willen geven. Noem

“Samen met mijn zoon begeleid ik organisaties die door middel

Zijn gesprekspartner Hans Rutjes is het roerend

het brand-innovation. Met de partners uit het netwerk ?Hoe Zo!

met hem eens. “Niemand kan meer duiken. Dat

nisatie- en werkvormen.”

geldt niet alleen voor de grote bedrijven, maar

Veranderen adviseren we organisaties over innovaties in orga-

Hun beider ondernemersvisie is voor een belangrijk deel gericht

in hun kielzog ook voor het MKB. Je kunt het

op het ontwikkelen van ondernemers-skills bij werknemers.

komend jaar niet op je routine draaien.”

tie tussen werkgever en werknemer, anders organiseren”, legt

Hij is een incubator, met zijn zoon actief in R&R Social Innovators en met veel netwerkpartners in de kennis- en netwerkorganisatie ? Hoe Zo! Veranderen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 46

“Onze sociale innovatie is dat we de arbeidsverhouding, de relaThijs Manders uit. “Ik heb me indertijd vooral gericht op de technologiebranche, omdat daarin veel hoogopgeleide mensen vaak ondergewaardeerd werden.” “Heel Nederland heeft het nu over een hogere waardering voor ingenieurs, maar wij zijn daar al 12 jaar mee bezig. En dat heeft niet alleen te maken met zaken als hogere beloning en de ze-

16-01-13 10:38


47

sPeeddate

2012 18 ondern emers Locatie avant Gar de

Speeddate

Hans Rutjes

Thijs Manders

1.Kris de Pri ns (exPat cen ter) 2.thijs mand ers (tmc) 3.joost me ijs (eindhov en airPort) 4.chris aeL berts (beurs Gebouw) 5.jacco ver haeren (Kn 6. miLKo wij Zb) cKmans (de LaGe Landen 7. toon de ) KoninG (vo LKerswess 8. GieL Pastoo eLs) r (ParKthea ter) 9. inGrid de boer (woon bedrijf) 10 Peter Ken tie (ehv365) 11 werner töLLer (exceL 12 stan no Lent match tenboom (bu ) sinessschoo 13 euGene L notenboom hermsen (di jKmansberG ) jeths advo 14 hans rut caten) jes (hoeZo ?GoedZo) 15 michieL scheeren (bo 16 robert rem viL ) Kes (remKes beeLd & GeL 17 arno aa uid) rts (wesse Lman acco 18 maarten untants) van andeL (PanaLytica L)

kerheid van een vast dienstverband, maar ook met het coachen

twee ondernemers bezorgd, meer nog dan over de conjunctu-

op soft-skills van de betrokken werknemers. Er zijn soms bril-

rele ontwikkeling. Want dit is een structureel probleem, dat zich

jante techneuten bij, en als je erin slaagt om ze beter te laten

niet alleen bij hbo en universiteit doet voelen, maar ook – en

communiceren met hun omgeving, dan maken ze al enorme

misschien vooral – op het niveau van vmbo en mbo. Thijs Man-

stappen vooruit. Wij coachen in de richting van het werkonder-

ders heeft er wel eens over nagedacht of hij het succes met de

nemerschap, zodat ze voor de opdrachtgever een veel grotere

hoger opgeleide werkondernemers zou kunnen kopiëren op

toegevoegde waarde krijgen.”

mbo-niveau: “Maar ja, ik kan ook niet alles tegelijker natuurlijk.” Rutjes: “Misschien moet je ervoor zorgen dat één van de werk-

iEtS toEVoEgEn

ondernemers dat oppakt.”

Hans Rutjes: “In het verlengde hiervan ligt ook het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan en ontwikkeling.

REgio

Het is voor bedrijven en organisaties essentieel dat ze hun

Ze denken eensgezind positief over de slagkracht van de regio

mensen stimuleren die verantwoordelijkheid ook echt te ne-

Zuidoost-Brabant en waarschuwen graag samen de regionale

men. Sterker nog: het is hun sociale verantwoordelijkheid. De

politici om toch vooral eensgezind te blijven, doelend op de re-

flexibiliteit die van organisaties verwacht wordt, is vele malen

cente onenigheid in het SRE. “We hebben Brainport kunnen

groter dan enkele jaren geleden. Dus je schiet er niets mee op

bouwen dankzij dat gezamenlijk optrekken; 2013 moet het jaar

als je alleen maar ‘volgers’ in dienst hebt, je hebt juist mensen

van verder bouwen worden en niet van bestuurlijk vechten.”

nodig die iets kunnen bijdragen en toevoegen. Werknemers moeten niet alleen komen halen, maar ook iets komen brengen. Dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen bijdrage en loopbaan.” Sociale innovatie is niet het exclusieve domein van werkgever en werknemer; ook de klanten en het onderwijs zullen er volop bij betrokken moeten worden, betoogt Rutjes. “Natuurlijk, het begint in de collegebanken”, beaamt Manders, “maar eigenlijk al op de lagere school en in het hele voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.” Met name als het gaat om de onvoldoende instroom en ontwikkeling van technisch vakmanschap en kenniswerkers, zijn de

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 47

16-01-13 10:39


48

StADSPRinS D’n twiDDE (JooSt gEERtS) blikt tERUg oP CARnAVAl 2012 Tekst: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Rens van Mierlo van Studio Zero40 & FotoJoopie

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 48

16-01-13 10:39


49 Carnaval 2012

Over een paar weken – op zaterdag 2 februari om precies te zijn – komt er tijdens het jaarlijkse traditionele Federatiebal in het Parktheater een einde aan de carnavaleske hegemonie over Eindhoven van Stadsprins ZDH D’n Twidde, de 59e dorstlustige hoogheid van Lampegat. E’ven 2012 blikte met Joost Geerts – de man achter de scepter en onder de steek – terug op het afgelopen carnavalsseizoen in de Lichtstad.

I

In het dagelijkse leven zwaait Joost Geert al

de bekende paplepel ingegoten. Toen mijn vader stadsprins

geruime tijd de scepter over drie kantoren van

werd, was ik zeventien jaar oud. Ik herinner me nog goed, dat ik

De Hypotheekshop in Eindhoven en Helmond.

toentertijd enorm trots op hem was en dat ik het fantastisch

Het afgelopen carnavalsseizoen bleek voor de

vond om aanwezig te mogen zijn bij die vele geweldige carna-

echtgenoot van Helga en vader van Quint en Coco in vele op-

valeske evenementen in Eindhoven.”

zichten bijzonder. Met speciale trots blikt D’n Twidde echter terug op zijn moment van aantreden (11 februari 2012, red.).

Wanneer en door wie werd je 2012 eigenlijk benaderd met

“Toen ik tijdens het Federatiebal officieel werd geïnstalleerd

De Vraag? En... heb je meteen ‘ja’ gezegd?

als stadsprins, was het op de spreekwoordelijke kop af twee-

“Begin oktober 2012 werd ik telefonisch voorzichtig gepolst

ëntwintig – twee maal elf! – jaar geleden, dat mijn vader,

door een goede vriend van mij. Dat hij toevalligerwijs zitting had

Stadsprins Joost, afzwaaide. Vader en zoon als stadsprins;

in de Prinskeuzecommissie van de F.E.C. (Federatie Eindhovens

tot op de dag van vandaag nog steeds een uniek gegeven!”

Carnaval, red.) deed – en doet! – voor mij overigens niet ter zake, want bij eerdere gelegenheden in de privésfeer hebben we

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 49

Over een paar weken mag je je carnavalsplunje aan de

namelijk nooit over een dergelijke officiële functie gesproken.

spreekwoordelijke wilgen hangen. Kortom, Carnaval 2013

Sterker, ik kan me niet herinneren, dat ik in de afgelopen jaren

wordt - na al het kolderieke feestgedruis van het afgelopen

ooit de ambitie om te worden verkozen tot stadsprins heb

seizoen - hoogstwaarschijnlijk erg saai?

uitgesproken. Logisch overigens, want ik heb die ambitie ook

“Ik heb juist erg veel zin in het nieuwe carnavalsseizoen!

daadwerkelijk nooit echt gehad. Of ik dan nooit eens stiekem

Natuurlijk zal ik op twee februari aanstaande met gemengde

heb nagedacht over een mogelijk prinsschap van Lampegat?

gevoelens afscheid nemen van mijn prinsentitel, maar vergeet

Misschien wel, maar die hersenspinsels heb ik in ieder geval

niet, dat je als stadsprins van Lampegat toch echt anders

nooit met iemand gedeeld. Nee, zelfs niet met mijn eigen vrouw.

carnaval viert dan wanneer je normaliter in alle anonimiteit

Toen mij ‘De Vraag’ in de herfst van 2012 werd gesteld, was ik

door de Eindhovense straten en kroegen kunt struinen met

dus inderdaad daadwerkelijk verrast. Ik voelde mij als vanzelf-

familie en vrienden. Kortom, ook Carnaval 2013 wordt voor mij

sprekend enorm vereerd met het aanbod, maar heb pas beves-

vast weer een fantastisch meerdaags feest! Bijkomend voordeel

tigend geantwoord nadat mijn vrouw en compagnon (Dennis

is overigens, dat ik - met al mijn opgedane ervaringen van het

van Lieshout, red.) mij groen licht gaven. Zonder hun toestemming

afgelopen seizoen - meer dan voorheen weet waar de leukste

was er hoogstwaarschijnlijk nooit een Stadsprins D’n Twidde

evenementen plaatsvinden.”

geweest!”

Je vader regeerde in 1989/1990 als Stadsprins Joost een

Wat waren voor jou – als Stadsprins D’n Twidde – de hoogte-

carnavalsseizoen lang over Lampegat. Mag ik daaruit con-

en dieptepunten van het afgelopen carnavalsseizoen?

cluderen, dat het carnavalsvirus je letterlijk in de genen zit?

“Het mag dan klinken als een cliché, maar Carnaval 2012 was

“Zolang als ik mij kan herinneren, vier ik al carnaval. Op de

simpelweg één grote aaneenschakeling van hoogtepunten.

basisschool, samen met familie en vrienden van mijn ouders...

Allereerst is het natuurlijk een onvergetelijke gebeurtenis om

mijn liefde voor carnaval is me dus inderdaad min of meer met

dagenlang met een gezelschap van circa vijftig(!) personen op

16-01-13 10:39


50

www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid

Profiteer Profiteer nu nu het het nog nog kan! kan! Profiteer nu het nog kan!

HebHeb je een je een (deels) (deels) aflossingsvrije aflossingsvrije of beleggingshypotheek? of beleggingshypotheek? En En wilwil je aan je aan hethet einde einde Heb je een (deels) aflossingsvrije of beleggingshypotheek? En wil je aan het einde vanvan de de looptijd looptijd nietniet voor voor verrassingen verrassingen komen komen te staan? te staan? ZetZet dandan je hypotheek je hypotheek omom naar naar van de looptijd niet voor verrassingen komen te staan? Zet dan je hypotheek om naar eeneen hypotheek hypotheek metmet meer meer zekerheid. zekerheid. DoeDoe dit dit welwel vóór vóór 1 april 1 april 2013, 2013, want want datdat kankan je je een hypotheek met meer zekerheid. Doe dit wel vóór 1 april 2013, want dat kan je duizenden duizenden euro’s euro’s schelen. schelen. De De Hypotheekshop-adviseur Hypotheekshop-adviseur rekent rekent graag graag voor voor je uit je uit of of duizenden euro’s schelen. De Hypotheekshop-adviseur rekent graag voor je uit of omzetting omzetting zinvol zinvol is en is en hoeveel hoeveel je eventueel je eventueel kankan besparen. besparen. Wacht Wacht nietniet te lang te lang en en maak maak omzetting zinvol is en hoeveel je eventueel kan besparen. Wacht niet te lang en maak direct direct eeneen afspraak. afspraak. DanDan is er is nog er nog genoeg genoeg tijdtijd omom alles alles voor voor 1 april 1 april te regelen. te regelen. direct een afspraak. Dan is er nog genoeg tijd om alles voor 1 april te regelen. Aalsterweg Aalsterweg 179179 (buiten (buiten de de ring) ring) Vestdijk Vestdijk 188188 Aalsterweg 179 (buiten de ring) Vestdijk 188 5644 5644 RARA Eindhoven Eindhoven 5611 5611 CG CG Eindhoven Eindhoven [Adres], [Adres], [Plaats], [Plaats], (012) (012) 345 345 67 89 67 89 5644 RA Eindhoven 5611 CG Eindhoven 040-2922222 040-2922222 040-2114054 040-2114054 [Adres], [Plaats], (012) 345 67 89 www.hypotheekshop.nl/plaats www.hypotheekshop.nl/plaats 040-2922222 040-2114054 www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid www.hypotheekshop.nl/plaats www.hypotheekshop.nl/eindhoven/zuid

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 50

16-01-13 10:39


dd

51 Carnaval 2012 te trekken. Met een eigen touringcar hebben we toentertijd werkelijk iedere denkbare locatie in Eindhoven bestreken. Naast mij zat de zogeheten Assesor - een soort persoonlijk assistent gedurende de lange dagen - en verder bood de bus plaats aan de Chef de Protocol, D’n Urste Burger van Ouw Eindhoven, de Veldwachter, de Hoftapper en Stadshofkapel De Eendracht, het Stadsprinselijk gezelschap en een bestuursdelegatie. En ook mijn eigen gevolg was natuurlijk aan boord: de hofdames Francis en Levi en Joep en Maarten, mijn adjudanten. Aan het eind van iedere drukke dag parkeerde onze chauffeur de touringcar keurig voor Pullman Eindhoven Cocagne, het prachtige hotel in de binnenstad van Eindhoven waar mijn gevolg en ik onze welverdiende nachtrust mochten genieten.” En dieptepunten? Die moeten er toch ook geweest zijn? “Ik kan werkelijk geen tegenvallend evenement verzinnen, maar als ik dan toch een teleurstelling moet opdiepen, is dat hoogstwaarschijnlijk het ongelooflijke tempo tijdens de carnavalsdagen geweest. Niet dat we dat tempo niet bij konden benen, maar er was echt nauwelijks tijd om te genieten van alle evenementen en indrukken. Eigenlijk heb ik pas ná de vijf dagen carnaval daadwerkelijk kunnen genieten!” Je hebt zojuist min of meer al aangegeven, dat de stadsprins van Lampegat een strak protocol dient te volgen. Heeft Stadsprins D’n Twidde eigenlijk wel de vrijheid gevoeld een persoonlijke touch aan het carnavalsfeest te kunnen geven? “Die vrijheid heb ik zeker gevoeld. Sterker nog, die vrijheid heb ik ook daadwerkelijk genomen. Natuurlijk staat het meerdaagse programma voor de stadsprins en zijn gevolg op het moment, dat je voor de functie gevraagd wordt al grotendeels vast. Toch heb je als prins zeker nog de nodige vrijheid om waar wenselijk de nodige accenten aan te brengen. Zo heeft Francis – één van mijn hofdames – bijvoorbeeld getekend voor de prachtige kostuums en waren wij volgens mij het eerste prinselijke gezelschap in Lampegat dat veelvuldig gebruik maakte van social media als Twitter en Facebook. En zelf heb ik nog een extra evenement in de natuurlijk al overvolle agenda weten te murwen: een bezoek aan De Bierelier, de kroeg waar vrienden van mij altijd naar de optocht kijken.” Op twee februari aanstaande treed je dus terug als stadsprins. Je opvolger is op dit moment nog niet bekend, maar welke tips kun je hem toch alvast aan de hand doen? “Het is in Eindhoven goed gebruik, dat de oud-stadsprins zijn opvolger uitnodigt voor een informeel etentje op een geheime locatie om een en ander te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Ik zal de zestigste stadsprins van Lampegat sowieso adviseren vooral te genieten van alle onuitwisbare indrukken die hij gedurende de festiviteiten zal ondergaan, al weet ik ook wel dat zo’n advies alles behalve verrassend zal klinken. Mocht de nieuwe stadsprins net als ik ook ondernemer zijn, dan zal ik hem adviseren een week of twee vrijaf te nemen. Zelf heb ik dat mede dankzij de enthousiaste medewerking van mijn compagnon en medewerkers – ook gedaan en als je dan ook nog eens je mobiele telefoon thuislaat, komt het allemaal goed. Salaai!”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 51

16-01-13 10:39


52

MAAnDoVERziCHt

MEi

Op maandagmiddag 7 mei valt het Marconiplein in het Eindhovense stadsdeel Woensel in de prijzen. Toch ontkurken de buurtbewoners van het naar de uitvinder van de radio (de Italiaanse markies Guglielmo Marconi, 25 april 1874-20 juli 1937, red.) vernoemde plein geen champagne als de organisatie (de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep ofwel VPRO, red,) de resultaten van de verkiezing bekend maakt. Het Marconiplein eindigt namelijk op een bedenkelijke vierde positie in de verkiezing van... tien lelijkste(!) plekken van Nederland.

Eens in de twee jaar looft de Koning Willem I Stichting uit ‘s-Gravenhage de prestigieuze Koning Willem I Prijs uit. Op 8 mei maakt het bestuur van de stichting bekend, dat het loodzware beeld – onze in brons gegoten voormalige regent ter paard op houten sokkel – in de categorie Groot Bedrijf dit jaar toekomt aan de VDL Groep uit Eindhoven. Tijdens een even kostelijke als feestelijke bijeenkomst op de Floriade in Venlo krijgt Wim van der Leegte – topman van het familie-imperium uit de Lichtstad – de trofee door niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander in zijn sowieso al succesvolle handen gedrukt.

Op 10 mei blijkt de sportieve kogel definitief door de voetbaltempel aan de Frederiklaan: met ingang van de nakende voetbaljaargang is Dick Advocaat trainer/coach van PSV. De Kleine Generaal – die tussen 1995 en 1998 al eerder leiding gaf aan de rood-witte troepen – volgt bij de 21-voudig landskampioen de naar Vitesse vertrokken Fred Rutten op. ‘Driftige Dick’ sleepte tijdens zijn eerste dienstverband bij de bijna 100jarige reeds de landstitel (1997), de KNVB beker (1996) en twee maal de Johan Cruijff Schaal (1996, 1997) in de sportieve wacht. Na diens toenmalige vrijwillige uittocht uit de Lichtstad, vulde de oud-bondscoach van het Nederlands elftal, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België en Rusland zijn palmares overigens nog aan met twee landstitels (1999, 2000), de Scottish Cup (1999, 2000) en de Scottish League Cup (1999) met Rangers FC en een landskampioenschap (2007), Russische Super Cup (2008), UEFA Cup (2008) en UEFA Supercup (2008) met Zenit Sint-Petersburg. Inmiddels prijkt sedert de aanvang van de huidige voetbaljaargang (2012/2013) ook een derde Johan Cruijff Schaal (met PSV dus, red.) op het sportieve curriculum vitae van Dirk Nicolaas Advocaat.

De Van Gansewinkel Groep maakt op 11 mei bekend, dat Cees van Gent de nieuwe topman van de Eindhovense afvalverwerker wordt. Van Gent – tot januari 2012 nog directeur van het internationale logistieke concern Lehnkering en daarvoor tevens in diverse aansprekende bestuursfuncties actief bij onder meer Nedlloyd en DHL – is de opvolger van Ruud Sondag, die enkele weken geleden na de nodige trammelant binnen de top van de Van Gansewinkel Groep plotseling afzwaaide als CEO.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 52

16-01-13 10:39


53 Mei Mei

Met ingang van de nakende strijd om het landskampioenschap in de Eredivisie keert de verloren voetbalzoon van PSV terug op het Eindhovense gazon. Op 12 mei bevestigt Mark van Bommel, dat hij – na een, overigens meer dan lucratieve, afwezigheid van zeven seizoenen – de rood-witte lederen kicksen voor een tweede sportieve periode in zijn rijke voetbalcarrière onder zal binden. In de zomer van 2005 (Van Bommel heeft dan al acht Nederlandse trofeeën – drie kampioensschalen, één KNVB beker en drie Johan Cruijff Schalen – in de spreekwoordelijke wacht gesleept, red.) verruilt de ballende schoonzoon van ene Bert van Marwijk het rood-wit van de Philips Sport Vereniging voor het paarsblauw van Fútbol Club Barcelona. Gehuld in het kleurrijke tricot van de Catalanen verovert Mark Peter Gertruda Andreas van Bommel de Champions League, de Spaanse landstitel en twee Supercopa’s. Bij zijn volgende broodheer – het Duitse FC Bayern München rijgt de geboren Maastrichtenaar opnieuw de nodige voetbalprijzen aaneen: twee maal torst de huidige aanvoerder van PSV de loodzware zilveren kampioensschaal boven zijn kalende kruin, twee maal klemt hij de zwaar vergulde DFB Pokal (de Duitse evenknie van onze vaderlandse zilveren dennenappel, de KNVB beker, red.) in zijn knuisten. In 2011 voegt PSV’s nummer 6 met AC Milan en passant ook nog de Italiaanse landstitel toe aan zijn meer dan indrukwekkende palmares. Aan het begin van de huidige voetbaljaargang (2012/2013) maakt Van Bommel het kwartet gewonnen Johan Cruijff Schalen vol. De winst van de Nederlandse Super Cup betekent voor de geboren en getogen Limburger zijn zeventiende(!) prijs op voetbalgebied, het kampioenschap met Fortuna Sittard in de Eerste Divisie van 1995 niet meegerekend.

Op woensdag 16 mei wordt het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw bedrijvencentrum op de van innovatie blakende High Tech Campus in Eindhoven. De Bèta Technology & Business Accelerator wordt technische vriend en vijand gezien als dé toekomstige inspirerende werkplek voor jonge ondernemers. In het nieuwbakken bedrijvencentrum worden diverse laboratoriumruimtes als ook vergaderruimtes gecreëerd. Oplevering van het multifunctionele walhalla voor de betere techniekfreak uit binnen- en buitenland wordt verwacht in het voorjaar van 2013.

De onlangs bij degradant Excelsior vrijwillig vertrokken trainer/coach John Lammers, wordt door het bestuur van FC Eindhoven op 22 mei gepresenteerd als de nieuwe oefenmeester van de blauwwitten. Lammers op zijn beurt volgt Erwin Koeman op. De in het Eindhovense stadsdeel woonachtige oud-speler van onder andere PSV, KV Mechelen en Oranje ziet zijn jaarsalaris met ingang van het volgende voetbalseizoen op zijn – hoogstwaarschijnlijk reeds rijkelijk gevulde – bankrekening gestort worden door de penningmeester van RKC Waalwijk.

Powered by

Na een zeer positief 2012 gaan we met een kleine naamswijziging het nieuwe jaar in. AH Media wordt uitgebreid met een merchandising afdeling en gaat heten AH Media & Merchandising BV . De afdeling reclame en drukwerk is nog steeds groeiende, het hele goede resultaat met ons project Eindhoven Monopoly heeft ertoe bijgedragen dat we 2012 goed kunnen afsluiten AH Media & Merchandising ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenst iedereen een Gelukkig en een Gezond 2013.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 53

16-01-13 10:39


54

HollAnD ExPAt CEntER SoUtH, ook VooR Mkb’ERS MEt ExPAtS MKB’ers die overwegen om met kenniswerkers of vakmensen uit het buitenland te gaan werken, kunnen vanaf nu terecht bij het Holland Expat Center South in Eindhoven. Dit unieke samenwerkingsverband van diverse (overheids)instellingen probeert met haar dienstverlening de regio internationaal aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Directeur Kris de Prins legt uit hoe ook het MKB dankzij het Holland Expat Center South efficiënt buitenlandse medewerkers naar Nederland kan krijgen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 54

16-01-13 10:39


55 Expat

H

Het Holland Expat Center South is onderdeel

- in de ogen van de IND iemand van dertig jaar of ouder die

van de gemeente Eindhoven en heeft een be-

meer dan € 52.010,- per jaar verdient. Indien de persoon

zoekersbalie op het Kennedyplein 200 naast

jonger is dan dertig jaar gelden lagere salariseisen. Laat je

het centraal station in Eindhoven. Daarnaast

over de exacte details gerust voorlichten door de mensen

heeft het center servicepunten in Tilburg en Maastricht.

van het Expat Center. Daar zijn we voor!”

Het center is opgericht om het administratief gezien gemakkelijker te maken voor buitenlanders die langer dan vier

Goede gids voor expats

maanden in Nederland komen werken en wonen in Brabant

Het Holland Expat Center South werkt - wat formaliteiten

en Limburg. “We zijn sinds kort actief voor heel Brabant en

betreft - alleen voor die expats die al een arbeidsovereen-

Limburg. Onze belangrijkste pijler is de administratie en alle

komst of gastovereenkomst op zak hebben. Zijn ze eenmaal

zaken rondom de Immigratie- en Naturalisatie Dienst en ge-

in Nederland ‘geland’, dan ligt er een handige gids voor hen

meentelijke basisadministratie”, vertelt De Prins. “Wij

klaar. Deze gids is trouwens voor alle internationals be-

bundelen allerlei overheidszaken voor expats, zodat ze in

schikbaar. Het is een handig boekje met antwoorden op alle

één afspraak alles kunnen regelen. Waarom we dit doen?

vragen waar een expat voor komt te staan: hoe kom ik aan

Om de expat en zijn of haar werkgever zoveel mogelijk romp-

een woning, welke verzekeringen sluit ik af, hoe zit het ei-

slomp uit handen te nemen. Als ze hun formaliteiten in één

genlijk met belastingen en de zorg? Maar ook: waar vind ik

afspraak kunnen regelen, scheelt dat hen en hun werkgever

goede kinderopvang, is er een kerk die aansluit bij mijn ge-

veel tijd, en dus geld. Onze doelgroep bestaat vooralsnog uit

loof en welke sportverenigingen zijn er? Behalve een stuk

kennismigranten, EU-burgers en wetenschappelijk onder-

geschiedenis over het zuiden van Nederland wordt dus ant-

zoekers. Het Holland Expat Center South verzamelt alle lo-

woord gegeven op al die relevante, praktische vragen. Alle

ketten in één balie: het verkrijgen van de verblijfsvergunning

partijen die in de gids gepresenteerd worden, zijn betrouw-

van de IND en de inschrijving in de gemeentelijke basisad-

bare partijen en maken deel uit van het officiële Partnership

ministratie. Onze ambitie is om hier ook de belastingdienst,

Programma. Het zijn partijen die gewend zijn om met immi-

het UWV, de douane, RDW-zaken en het CBR nauwer bij te

granten om te gaan. De gids is gratis te downloaden op www.

gaan betrekken. Zo loopt er momenteel een pilot met de belas-

hollandexpatcenter.com. “Behalve met deze gids communi-

tingdienst voor de zogenoemde 30%-regeling. De IND is de

ceren we ook via de sociale media. Zo hebben we een actief

‘backbone’ van onze dienstverlening.”

twitteraccount en beheren we onze Facebookpagina. Op die manier bouwen we een community van bedrijven en expats

Meteen aan de slag

uit de hele wereld die met dezelfde vraagstukken zitten.

“Als bedrijven, die werken of willen gaan werken met ken-

Onze website heeft ondertussen bijna 15.000 unieke hits

niswerkers, een convenant hebben afgesloten met de IND,

per maand en wordt vanuit meer dan 50 landen bezocht!”

dan kunnen wij voor die nieuwe medewerkers uit het buitenland zeer snel de procedures doorlopen: de afspraak vindt plaats op het expat center. De inschrijving in de gemeente waar de expat gaat wonen gebeurt ter plekke en binnen drie dagen ligt er een BSN-nummer op de mat. De expat loopt naar buiten met de beschikking voor zijn of haar verblijfsvergunning op zak en twee weken later kan het verblijfspasje opgehaald worden. Zo kan de kenniswerker meteen na de eerste afspraak aan de slag zonder zich zorgen te hoeven maken over de administratieve verplichtingen.” Holland Expat Center South

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 55

Juist óók voor MKB’ers

Kennedyplein 200

“Inderdaad, we werken veel voor multinationals, kennisin-

5611 ZT Eindhoven

stituten en de universiteiten. Maar ook MKB’ers kunnen ge-

www.hollandexpatcenter.com

bruik maken van onze dienstverlening. Het is gratis en het is

www.facebook.com/hollandexpatcenter

helemaal niet moeilijk om met talent uit andere EU-landen

Twitter: @holexpatcenter

of kenniswerkers uit niet-EU landen te werken dan wel in-

LinkedIn: Holland Expat Center

ternationaal te werven. Een kennismigrant is – kort gezegd

YouTube: Holland Expat Center South

16-01-13 10:39


56

REgio bUSinESS DAgEn

CAMPUSgEMEEntEn PRESEntEREn ziCH

S

Samenwerking tussen bedrijven, kennisin-

acquisitie van bedrijven en instellingen. Het jaar 2020 is ook

stellingen en de overheid is de basis van het

in Brainportverband de gemeenschappelijke stip op de

economisch succes van Brainport Regio Eind-

horizon. In 2020 moeten een groot aantal behoorlijk ambiti-

hoven. Samenwerking is ook de basis voor het

euze doelen zijn bereikt. De vier campusgemeenten leveren

zogenaamde campusconvenant dat Eindhoven, Helmond,

daar een extra bijdrage aan. Dat doen ze aan de hand van

Veldhoven en Best in 2012 sloten om de economische

twee vierjarenprogramma’s, actieplannen en een uitvoe-

structuur van onze regio te verstevigen. Deze vier gemeenten,

rings- en investeringsprogramma. De convenantpartijen, dus

met allen een campus binnen de gemeentegrenzen, leggen

Helmond, Veldhoven, Best en Eindhoven treden in dit verband

daarbij een stevige focus op onder andere (internationale)

als een gemeente naar buiten.

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 56

16-01-13 10:39


57

Campus Internationale School Eindhoven

Gemeente Rubrieksaanduiding Eindhoven

I

In 2012 is begonnen met de ombouw van de

wordt ook een kinderopvang, buitenschoolse opvang, een

voormalige De Constant Rebecque Kazerne

mediacenter, twee speelzalen, een auditorium en een kantine

aan de Oirschotsedijk. De Campus Internati-

gevestigd. Daarnaast is er volop ruimte voor sport. Behalve

onale School Eindhoven bundelt niet alleen

een sporthal, die voldoet aan NOC*NSF eisen, is er op het

internationaal basis- en voortgezet onderwijs; op de Campus

terrein een kunstgrasveld en een voetbalveld gepland.

Beste Binnenstad

E

Eindhoven mag zich in 2012 en 2013 Beste

winkeliers en gemeente. De titel Beste Binnenstad heeft voor

Binnenstad van Nederland noemen. Dit maak-

Eindhoven een grote waarde. Het centrum van Eindhoven

te Detailhandel Nederland bekend.

heeft in de afgelopen jaren een aantal succesvolle ontwik-

De stad is beoordeeld op haar winkelaanbod,

kelingen ondergaan met een prachtig resultaat.

bereikbaarheid, veiligheid, horeca en samenwerking tussen

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 57

16-01-13 10:39


58

in gESPREk MEt... JACCo VERHAEREn En ARno AARtS Tekst: Ralf M.M. Stultiëns

Fotografie: Joris Kingma

Terwijl de onberispelijk geklede gastronomische brigade van sterrenrestaurant Avant-Garde Van Groeninge de gesprekstafel nog vakkundig aan het indekken is, schuiven Jacco Verhaeren en Arno Aarts aan voor een zogeheten speeddate. Waar de voormalig zwemcoach en vennoot van Wesselman Accountants | Belastingadviseurs op het eerste gezicht weinig raakvlakken met elkaar lijken te hebben, kom ik echter al direct nadat de smaakpapillen van beide heren in aanraking zijn gekomen met de oogen tongstrelende inhoud van de maagdelijk witte porseleinen amuselepel – een exquise eendenlevertje op een bedje van luchtige aardappelmousse van zuurkool – tot een geheel andere conclusie.

A

Aarts trapt de geanimeerde discussie af met een even vinnige als reële terugblik op de regionale economie over het jaar 2012. “Deze regio staat tot ver buiten de landsgrenzen bekend

om haar technologische kennis en innovatieve bedrijven. Als je kijkt naar de automotive industrie en de vele bouwgerelateerde bedrijven, blijkt dat veel ondernemers in deze branches echter onnodig steken hebben laten vallen. Mijns inziens had men de crisis eerder het hoofd kunnen bieden – of althans de (financiële) schade kunnen beperken – door de krachten te bundelen, effectiever te werken. De bouwbranche had in een vroeg stadium bijvoorbeeld bewust moeten kiezen voor het bouwen van zogeheten smart houses. Iedereen weet dat er veel partijen betrokken zijn bij het bouwen van een huis of (kantoor)pand: van gemeentelijke overheden tot architecten en van installatiebedrijven tot aannemers. Die kunnen natuurlijk allemaal separaat hun eigen taak uitvoeren, maar als de handen vroegtijdig ineen worden geslagen, ontstaat er als vanzelfsprekend meer efficiency en dus... kostenbesparing! Dat hadden dus meer ondernemers moeten doen dan achteraf het geval is gebleken.” VooRkoMEn wÁS bEtER DAn gEnEzEn De veelvuldig gelauwerde voormalige zwemcoach uit Rijsbergen knikt instemmend, maar vraagt zich tegelijkertijd hardop af of bedrijven en organisaties de diverse internationale crises inderdaad het hoofd hadden kunnen bieden door simpelweg meer samen te werken met zogeheten ketenpartners. “Is het economische onheil veel ondernemers eenvoudigweg niet gewoon overkómen?” Aarts worstelt zicht- en hoorbaar met de open vraag van de gekrulde Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het antwoord op genoemde vraag van Verhaeren komt dan ook enigszins

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 58

16-01-13 10:39


59

Arno Aarts

Speeddate

onder de loep, brengt opnieuw focus aan. Als ik naar onze eigen branche kijk, zie je de laatste tijd steeds meer fusies en samenwerkingsvormen ontstaan, schaalvergroting dus. BelastingJacco Verhaeren

aangifte doen of een jaarrekening indienen zullen altijd noodzakelijk blijven, maar daarvoor kunnen ondernemers natuurlijk ook bij diverse andere kantoren aankloppen. Het persoonlijke

sPeeddate

2012 emers 18 ondern e ant Gard Locatie av

ter) s (exPat cen 1.Kris de Prin ders (tmc) 2.thijs man airPort) js (eindhoven uw) 3.joost mei (beursGebo ts ber aeL 4.chris b) haeren (KnZ ) 5.jacco ver LaGe Landen Kmans (de sseLs) 6. miLKo wijc (voLKerswe inG Kon r) 7. toon de r (ParKtheate too Pas 8. GieL edrijf) boer (woonb 9. inGrid de tie (ehv365) 10 Peter Ken ch) eLLent mat töLLer (exc enboom) 11 werner sschooL not ines (bus ten) enboom jeths advoca 12 stan not KmansberG ) hermsen (dij Zo?GoedZo 13 euGene (hoe jes 14 hans rut n (boviL) eere sch uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes tants) 16 robert rem man accoun ts (wesseL L) 17 arno aar (PanaLytica van andeL 18 maarten

contact met onze klanten wordt in de nabije toekomst mijns inziens dan ook belangrijker dan ooit tevoren! Advies op maat, het ongevraagd uitbrengen van advies... allemaal aspecten die wij sowieso al hoog in ons vaandel hadden staan, maar tegelijkertijd unique selling points die wij de komende maanden en jaren nog verder willen verbeteren!” wAtERVlUggE PioniER De meervoudig Olympisch gouddelver besluit de actieve jacht te openen op enkele overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap. De voormalig coach van onder andere Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo vindt hiertoe in de enkele eerdere uitlatingen van zijn tafelgenoot een welkome aanleiding. “Je sprak zojuist nadrukkelijk over het

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 59

stamelend over de lippen van de inwoner van het schilderachtige

vermogen tot vooruitkijken – eerder anticiperen op mogelijke

Nuenen. “Ik begrijp waar je op doelt, maar het is gewoon een feit,

toekomstige ontwikkelingen – dat ondernemers volgens jou

dat ondernemers ten tijde van de uitbraak van de economische

dienen te hebben. Die visie sluit mijns inziens naadloos aan bij

malaise (de bankencrisis in de Verenigde Staten, december

die voor topcoaches en -sporters. Als coach van talloze top-

2008, red.) kennelijk niet in de gaten leken te hebben, dat de

zwemmers en -zwemsters heb ik er te allen tijde voor gekozen

situatie én ernst én van lange duur zou blijken te zijn. Al meteen

tenminste tien jaar vooruit te kijken. Of het nu gaat om nieuwe

nadat de crisis in de VS oversloeg naar onder andere het

trainingsmethoden, technologische hulpmiddelen, voedings-

Europese vasteland, verscherpten nagenoeg alle banken met-

richtlijnen, zwemkleding... wij hebben – op jacht naar inter-

een hun kapitaalseisen. Kortom, ook volledig gezonde bedrijven

nationaal succes in het water – altijd een langetermijnstrategie

kregen vanaf dat moment te maken met de nodige (financiële)

voor ogen gehad. We wilden in de internationale wateren

problemen. Een groot aantal ondernemers heeft juist in díe

namelijk zowel eerder als slimmer zijn dan onze concullega’s,

periode onvoldoende aandacht besteedt aan de eigen kasstroom.

pionieren in de jacht naar succes! Ook op het gebied van mo-

Je kunt je kapitaal dan wel in stenen hebben zitten, aan de kassa

derne trainings- en wedstrijdaccommodaties en zaken als

bij de Albert Heijn heb je daar echter maar bar weinig aan!”

sponsoring blijven we onze concurrenten nu al jarenlang baan-

“Gelukkig beschikken we in deze regio over een groot aantal ras-

lengtes voor!”

ondernemers, die voor velen een voorbeeld zouden moeten zijn.

Afsluitend trekt Verhaeren nog een parallel met Aarts’ Smart

Kijk bijvoorbeeld eens naar technologiegerelateerde bedrijven

Housesmodel. “Je gaf twintig minuten geleden aan, dat bouw-

als ASML en Philips. Zij investeren – crisis of geen crisis – blij-

gerelateerde bedrijven aan efficiency kunnen winnen door

vend in innovatie. Ook Wim van der Leegte – topman van de VDL

nauw samen te werken. Eenzelfde model heb ik altijd voorge-

Groep – is voor mij een lichtend voorbeeld van hoe een onderne-

staan als zwemcoach. In onze tak van topsport werken we met

mer in crisistijd dient te opereren. Wie haalt het nu in zijn hoofd

een groot aantal experts: fysiotherapeuten, artsen, voedings-

om juist in deze periode van economische onzekerheden een

deskundigen enzovoorts. Je kunt natuurlijk gebruik maken van

groot bedrijf als NedCar over te nemen? Juist ja, Wim van der

eenieders individuele expertise, maar om het hoogste in ons

Leegte! Ondernemers moeten blijvend investeren... investeren

vak te bereiken dien je de krachten simpelweg te bundelen. Een

in nieuwe producten of diensten, investeren in medewerkers.”

fysiotherapeut mag dus iets vinden en zeggen over voeding en

Volgens de belastingadviseur kleven er overigens niet alléén

een voedingsdeskundige mag een mening hebben op fysiolo-

negatieve kanten aan de nog steeds voortdurende crises. En de

gisch vlak. Alleen als je daadwérkelijk in teamverband wenst en

vennoot van Wesselman Accountants | Belastingadviseurs staat

dúrft te werken – iedere individuele mening telt! – streef je

er dan ook op enige nuance in zijn uitlatingen aan te brengen.

mijns inziens namelijk naar het hoogste in je vak of branche.”

“Gelukkig zien ik, dat veel ondernemers juist nú orde op zaken

Dat de innovatieve aanpak van Verhaeren in de afgelopen jaren

stellen, of dat zelfs al in een eerder stadium – vóór de crises –

daadwerkelijk haar vruchten heeft afgeworpen, bewijzen alleen

hebben gedaan. Men neemt massaal de eigen bedrijfsvoering

al de tien(!) Olympische medailles uit de periode 2000-2012.

16-01-13 10:39


E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 60

16-01-13 10:40


61 Evenementen in Eindhoven

Fijne Feestdagen Festival Eindhoven brengt dit jaar voor het eerst Fijne Feestdagen Festival. Van 17 november 2012 t/m 6 januari 2013 staat de stad in het teken van een nostalgisch gezellige winterperiode met prikkelende, ambitieuze activiteiten. Van sfeervol winkelen tot een indrukwekkende ijsbaan op de Markt en creatieve activiteiten rond het Catharinaplein. Dit Fijne Feestdagen Festival is knus, vurig, behagend, open, creatief, een tikkeltje vreemd, uitdagend en vooral van ons allemaal.

FFF Eindhoven Fijne Feestdagen Festival (FFF) 2012 is een groeiend evenement. Eindhoven365 zet de basis neer met een nieuw concept en een programmering in de binnenstad. De rest is open voor spontane, lokale ideeën, producten en evenementen. Hierdoor wordt het een beleving voor en door Eindhoven.

FFF highlights Onderdeel van het nieuwe evenement is de spectaculaire schaatsbaan. Die staat van 14 december tot en met 6 januari op de Markt. Het geheel wordt omlijst met een lichtkunstwerk van Luminarie De Cagna, geroemd sinds GLOW 2010 wegens de lichtgalerij op de Demer. Rond het Catharinaplein komen, in dezelfde periode, bijzondere objecten te staan, zoals een meters lange bank die wordt verwarmt door een houtkachel. Daarnaast treffen we ook een aantal inspirerende etalages aan, met een ‘WOW-effect’, zoals je ook ziet in wereldsteden. Tijdens deze Etalage Taferelen kan er ook letterlijk gegeten worden in een zogenaamde EEtalage.

FFF in de agenda zetten De Fijne Feestdagen Festival periode begint officieel op 17 november met de intocht van Sinterklaas. Op 1 december is de echte kick-off. Vanaf dan vinden activiteiten plaats waarvan het hoogtepunt tussen 14 december en 6 januari ligt. Het evenement wordt geïnitieerd door Eindhoven365, Gemeente Eindhoven en Stichting Onder­ nemers Eindhoven Centrum (SOEC). Blijf op de hoogte van de activiteiten via: www.FijneFeestdagenFestival.nl Of www.facebook.com/FijneFeestdagenFestival

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 61

16-01-13 10:40


62

Een greep uit het jaar 2012 van VB&A interieur

Rino Zuid

• TRANSFORMATIE

Kone Eindhoven

• REVITALISATIE

ld 9 chMatch Cockeve

Te

Kone Veenendaal

Houben & v Advocate an Dijck n

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 62

• OPKNAPPEN (INTERIEUR/EXTERIEUR) VAN UW BEDRIJFS- /KANTOORPAND T.B.V. VERHUUR EN VERKOOP OPTIMALISATIE • TOTAAL INTERIEUR / EXTERIEUR VAN ONTWERP T/M REALISATIE • CREATIEVE EN REALISTISCHE INVULLING VOOR IEDER BUDGET • • • • • •

ADVIES ONTWERP BEGROTING PLANNING UITVOERING PROJECT COÖRDINATIE BUDGETBEWAKING • TOTALE AFBOUW • REALISATIE • TEVREDEN OPDRACHTGEVER

VB&A interieur BV Broekakkerweg 22 5641 PC Eindhoven

040-787 66 74 info@vba-interieur.nl

Pascal van Bree

06-5318 6000 pascal@vba-interieur.nl

Arnoud Asselman

06-8357 6083 arnoud@vba-interieur.nl

16-01-13 10:40


63 Vastgoedtafel

Tekst: Ralf Stultiens Fotografie: Dre Wouters

REgionAlE onDERnEMERS ziEn 2013 Vol VERtRoUwEn tEgEMoEt Op deze druilerige decembermiddag vormt OZZO Sushi & Lounge – de trendy hotelbar in Van der Valk Hotel Eindhoven – het sfeervolle decor voor mijn rondetafelgesprek met niet minder dan vijf bekende ondernemers uit de regio. Onder het genot van het welbekende blikken mr. Dirk-Jan Houtepen (Notaris Houtepen), Pascal van Bree (VB&A Interieur), ing. Arnoud Snoeijer (Stoit Groep), Jac van Stratum (Van Stratum Techniek) en Joost Tenback (Tenback Projecten) terug op het afgelopen jaar. Natuurlijk ben ik vooral benieuwd naar wat 2012 mijn kwintet tafelgenoten op zakelijk gebied heeft gebracht, maar tegelijkertijd vraag ik me natuurlijk ook af wat de uitverkoren voor deze reportage verwachten van het nieuwe jaar.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 63

16-01-13 10:40


E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 64

16-01-13 10:41


65 Vastgoedtafel

N

Nadat Rick Polman – directeur van Van der Valk

bundelen. Door in een vroegtijdig stadium met alle betrokken

Hotel Eindhoven – alle gasten persoonlijk wel-

partijen aan tafel te gaan, kunnen er namelijk echt enorme

kom heeft geheten, wordt de houten gespreksta-

efficiencyslagen gemaakt worden! Tegelijkertijd boor je als

fel binnen enkele seconden bedolven onder een

ondernemer dan ook nog eens nieuwe contacten – en dús

indrukwekkende laag visitekaartjes. De meeste deelnemers aan

mogelijkerwijs nieuwe opdrachten – aan.”

het gesprek schudden elkaar deze middag namelijk voor het eerst de hand. Een paar minuten later geeft Joost Tenback als eerste

VB&A Interieur

zijn beschouwing over het achterliggende kalenderjaar. “Hoewel ik

Ook Pascal van Bree kan niet anders dan tevreden terugkijken

regelmatig mindere berichten hoor of lees over collega’s in de

op het afgelopen kalenderjaar. Volgens de mede-eigenaar van

branche, kan ik over mijn eigen onderneming eigenlijk niet anders

VB&A Interieur heeft zijn onderneming het aantal vooraf begrote

dan kort zijn. 2012 was voor Tenback Projecten gewoon een goed

aantal opdrachten voor 2012 ruimschoots gehaald. En ook 2013

jaar. Onze goede resultaten zijn mijns inziens een logisch gevolg

blijkt inmiddels goed van start te zijn gegaan. Opmerkelijk

van mijn ondernemersvisie: stoppen met zeuren over welke finan-

detail: juist de huidige marktsituatie heeft de vastgoedinrichter

ciële of economische crisis dan ook, maar gewoon door- en aan-

uit Eindhoven in het afgelopen jaar geen windeieren gelegd. “Tot

pakken en blijven geloven in je eigen product of dienst.”

voor enkele jaren terug is er in het gehele land ontzettend veel nieuwbouw gepleegd. Met alle – vaak negatieve – gevolgen voor

Tenback erkent overigens, dat er in de afgelopen jaren het nodige

al geruime tijd bestaande - veelal gedateerde - (kantoor)panden

is veranderd in de branche. “Waar ik in de afgelopen jaren slechts

van dien. Door het opknappen, revitaliseren of transformeren

twee gedwongen incassoprocedures heb moeten starten, staat

van een pand aan zowel de binnen- als buitenzijde, kunnen wij

de teller sinds augustus jongstleden al op vijf! Ik zal dus niet

de kansen op verhuur of verkoop van een pand voor zakelijk

ontkennen, dat veel bedrijven en organisaties op dit moment

vastgoedeigenaren aanzienlijk vergroten.”

gewoon moeilijke tijden doormaken. Echter, om de schade

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 65

beperkt te houden kunnen ondernemers vervelende situaties

Volgens de jonge ondernemer zou de overheid het ‘de markt’

ook proactief tegemoet treden. In onze sector is bij een project

overigens een stuk eenvoudiger en overzichtelijker kunnen

bijvoorbeeld een groot aantal bedrijven annex toeleveranciers

maken. “De bestaande regelgeving rondom bestemmingsplannen

betrokken. Iedere bij een dergelijk project betrokken onder-

zou eigenlijk moeten versoepelen. Natuurlijk is het belangrijk

nemer kan zich natuurlijk enkel focussen op de eigen opdracht,

om via wettelijke weg te regelen wat voor soort bedrijven of in-

maar het is mijns inziens beter om gezamenlijk de krachten te

stellingen gehuisvest mogen worden in panden op een bepaalde

16-01-13 10:41


66

locatie, maar nu er vandaag de dag zóveel leegstand is (in 2012 7,62 miljoen(!) vierkante meter, red.), is deze regelgeving mijns inziens toch ietwat achterhaald! Het eventueel versoepelen van de regelgeving door de overheid zal overigens niet alleen resulteren in minder leegstaande vierkante meters, ook de werkgelegenheid zal er een enorme impuls door krijgen.” Stoit Groep Ook Arnoud Snoeijer (zoon van mevrouw Stoit, oprichter en directeur/eigenaar van het bedrijf, red.) is zicht- en hoorbaar tevreden over het achterliggende jaar. Volgens de general manager van de Stoit Groep lagen er meerdere redenen ten grondslag aan het succes van de vastgoedbemiddelaar. “Wij richten ons hoofdzakelijk op de verhuur van gestoffeerde en gemeubileerde woningen en appartementen in verschillende segmenten. In deze regio verhuren wij ruim negentig procent van ons woningbestand aan expats of direct aan bedrijven, die internationals in dienst hebben. Volgens het Expat Center Brabant zal het aantal buitenlandse kenniswerkers de komende jaren alleen nog maar verder toenemen, dus ook de jaren 2013 en verder zien wij vol vertrouwen tegemoet. Of het nu gaat om een reguliere huurwoning of -appartement, een short stay appartement of een villa... ons aanbod in Noord-Brabant groeit nog dagelijks!” De Stoit Groep werkt nauw samen met - en bemiddelt voor pandeigenaren als beleggers en pensioenfondsen, maar bedient de laatste jaren ook steeds vaker particuliere huiseigenaren. Volgens Snoeijer een logisch gevolg van de stagnerende woningmarkt. “Huizen staan vandaag de dag niet alleen langer dan voorheen te koop, maar veel eigenaren kampen door de de verstoorde woningmarkt vaak ook nog eens met dubbele woonlasten. Wij bieden deze doelgroep dan ook graag de mogelijkheid hun woning via ons tijdelijk te verhuren aan – zorgvuldig door ons geselecteerde – buitenlandse kenniswerkers of internationale bedrijven. Zo ontstaat er voor alle betrokken partijen dus mogelijkerwijs een unieke win-winsituatie.” Snoeijer ziet overigens, dat steeds meer (oud)makelaars zich op de particuliere huurmarkt begeven. “Eigenlijk een niet meer dan logisch gevolg van de huidige stagnatie op de woningmarkt, al melden zich helaas steeds vaker zogeheten ‘cowboys’ op de markt, die enkel eurotekens in de ogen hebben. Enerzijds betekent een dergelijke ontwikkeling, dat wij meer dan voorheen actief moeten investeren in acquisitie, anderzijds hebben wij – met ruim een kwart eeuw ervaring in de branche – gelukkig nog steeds een straatlengte voorsprong op onze concullega’s!” Notaris Houtepen “Ik ben alles behalve een vastgoedgoeroe, maar kan natuurlijk niet ontkennen, dat de huidige stagnerende woningmarkt zijn weerslag heeft op onze dagelijkse werkzaamheden. Echter, in het notariaat hebben wij nu eenmaal voornamelijk te maken

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 66

16-01-13 10:41


67 Vastgoedtafel

met – vaak veranderende – wetgeving van de overheid. Meer

risico’s te nemen. Zo hebben we in het afgelopen jaar bijvoor-

dan focussen op onze reguliere werkzaamheden kunnen we op

beeld bewust een potentiële miljoenenopdracht van één enkel

het moment dan ook eigenlijk niet, al onderscheidt ons kantoor

bedrijf afgewezen. Wij werken inmiddels al ruim negentig jaar

zich wel van veel collega’s in de branche als het gaat om een

lang voor bedrijven en instellingen in diverse branches. In deze

goede prijs-kwaliteitverhouding. Met het recente aantreden van

regio gaat het dan voornamelijk om zorg- en afvalgerelateerde

het kabinet Rutte II is er opnieuw een en ander gewijzigd voor

ondernemingen en bedrijven die actief zijn in de industriesector.

zowel huidige als toekomstige huizenbezitters. Aan ons dus de

Met en voor veel van deze opdrachtgevers werken we vaak al

taak om mensen zo goed als mogelijk te adviseren over de

vele tientallen jaren lang samen. Zo is DAF al ruim vijfenzestig

diverse mogelijkheden van en deels vernieuwde regelgeving in

jaar klant van ons, en voor Peijnenburg en het St. Anna Zieken-

het notariaat. Natuurlijk is het vervelend, dat veel huizen nog

huis uit Geldrop werken we zelfs al ruim tachtig jaar!”

steeds erg lang te koop staan, maar toch zie ik in 2013 voldoende zogeheten lichtpuntjes voor onze branche. Zeker in deze regio,

Volgens Van Stratum biedt de huidige economische situatie

want met het nog steeds toenemende aantal expats – die niet

overigens volop nieuwe kansen voor bedrijven. “Neem Staal-

alleen willen huren maar vaak ook kopen – verwacht ik, net als in

bankiers aan de Parklaan in Eindhoven. Zij hebben jarenlang

het afgelopen jaar, ook in 2013 een gezonde doorstroom in de

technische diensten afgenomen bij wel vijf of zes verschillende

regionale woningmarkt.”

bedrijven uit de regio. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een klimaatbeheersingsbedrijf, loodgieters, elektriciens en ver-

“Door de nieuwe regelgeving van de overheid (Per 1 januari

warmings-monteurs. Het is misschien ietwat overdreven om te

jongstleden verplichten kopers zich bij het afsluiten van een

stellen, dat Staalbankiers bijna een dagtaak had aan het onder-

hypotheek tot het daadwerkelijk volledig aflossen van de

houden van al deze contacten, maar echt efficiënt is een derge-

bancaire lening, red.) is er een nieuw bewustzijn bij mensen

lijke werkwijze natuurlijk niet. Inmiddels fungeren wij voor de

ontstaan. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer ouders, die hun

bank als vast aanspreekpunt voor alle voorkomende technische

kinderen een financieel steuntje in de rug willen geven middels

werkzaamheden. Als er bepaalde werkzaamheden uitgevoerd

een schenking of geldlening. Tegelijkertijd zullen ook de demo-

moeten worden, hoeft Staalbankiers enkel met ons te bellen. Wij

grafische ontwikkelingen – een stijgend aantal huizenbezitters

nemen hen vervolgens alle rompslomp uit handen en mobi-

zal de komende jaren aangewezen worden op een plek in een

liseren één of meerdere gespecialiseerde bedrijven die met

verpleeg- of verzorgingstehuis – hun positieve bijdrage gaan

Van Stratum Techniek samenwerken. Het voordeel voor Staal-

leveren aan de vastgelopen woningmarkt.”

bankiers is tweeërlei: wij bieden hen één vast aanspreekpunt voor alle voorkomende technische werkzaamheden en... men

Van Stratum Techniek

ontvangt voortaan nog maar één factuur! Niet alleen overzichte-

2012 stond voor technisch installatiebedrijf Van Stratum

lijk maar ook uitermate efficiënt!”

Techniek uit Geldrop grotendeels in het teken van het negentig-

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 67

jarig bestaan. Directeur Jac van Stratum blikt echter niet alleen

Van Stratum ziet het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. “Niet

tevreden terug op een spetterend jubileumfeest bij Dynamo,

alleen omdat we meer en vaker slimme samenwerkingsvormen

want ook op zakelijk gebied bleek 2012 gewoon een goed jaar te

met onze (nieuwe) opdrachtgevers op willen zetten, maar ook

zijn geweest voor het familiebedrijf. “Al spreek ik zelf liever van

omdat 2013 voor ons een speciaal ijkpunt is. Van Stratum Tech-

een normaal verlopen jaar, want onze pieken zijn namelijk nooit

niek moet eind 2015 namelijk het beste service- en onder-

zo hoog. Anderzijds zijn de dalen in ons bedrijfsresultaat ook

houdsbedrijf van de regio Eindhoven zijn. En de aftrap om deze

nooit zo laag. We zijn gewoon een stabiel bedrijf. De reden van

ambitie uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken is

onze constante bedrijfsresultaten is dan ook gewoon een

inmiddels dan ook ingezet. Zo nemen al onze medewerkers bij-

bewuste keuze, want wij passen er namelijk voor om – in zowel

voorbeeld verplicht deel aan een intern verbeteringstraject, met

goede als mindere economische tijden – onnodig grote financiële

als doel natuurlijk het behalen van een nóg hoger serviceniveau.”

16-01-13 10:41


Y

Maastricht | Eindhoven | Tilburg

Maastricht Location

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 68

Eindhoven Location

Tilburg Location

16-01-13 10:41


n

69

Tekst en fotografie Leren en werken regio Eindhoven

Arbeidsmarkt

ook in uw bedrijf?

In Nederland hebben 1,5 miljoen volwassenen zoveel lees- en schrijfproblemen dat zij niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij en op de werkvloer. Hiervan is 65% van autochtone afkomst. In de regio Eindhoven kampt ongeveer 10% van de beroepsbevolking met dit probleem. Eén op de vijftien werknemers kan bijvoorbeeld geen personeelsblad, werkrooster of bestelformulier lezen. Bedrijven kunnen zelfs veiligheidsrisico’s lopen wanneer werknemers de veiligheidsinstructies niet goed kunnen lezen. Waarschijnlijk heeft ook uw bedrijf deze mensen in dienst. Uw organisatie kan gericht aan de slag met de aanpak van “laaggeletterdheid”. Zo creëert u een veilige werkomgeving, meer flexibiliteit of hogere productiviteit en u levert een maatschappelijke bijdrage. Wilt u daarover van gedachten wisselen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

wAt DoEt HEt SERViCEPUnt lEREn En wERkEn?

Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen bij het Servicepunt Leren en Werken terecht met al hun vragen over leren en werken in de praktijk. Sinds april 2012 werkt de 24 jarige Sander Voor werkgevers kan dat resulteren in:

Zengers

• ondersteuning bij instroom van personeel en maatwerkscholing • scholing van de eigen medewerkers • inzicht in subsidiemogelijkheden • voorlichting over en aanvragen van Ervaringscertificaten (EVC’s)

meubelmaker bij Woodiez Steigerhouten

met

veel

plezier

als

hulp

meubelen in Bergeijk. Op zoek naar een baan, en met zijn achtergrond als interieurbouwer, is Sander spontaan bij Woodiez naar binnen gestapt. Het toeval wilde dat

Jurgen Jansen,

eigenaar van Woodiez een vacature had

Wilt u als werkgever weten voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen? Op onze website vindt u een link naar de subsidiescanner.

openstaan bij het UWV. Jurgen had wel In 2012 hebben we twee maal succesvol een

gehoord van de subsidieregeling Werk-

Brede Beroepen Oriëntatie (BBO) georganiseerd.

cheque maar wist er het fijne niet van.

We willen werkzoekenden, die in hun eigen

Omdat hij Sander een kans wilde geven

branche moeilijk werk kunnen vinden laten

heeft hij hierover informatie ingewonnen

kennismaken met andere, meer kansrijke

bij het Servicepunt Leren en Werken.

branches.

Ondanks dat Jurgen op zoek was naar een

werknemers en werkzoekenden

In overleg met de kenniscentra en op basis

meer ervaren meubelmaker heeft Sander,

kunnen terecht voor:

van arbeidsmarktanalyses wordt regelmatig

met als ruggensteuntje de Werkcheque,

• opleidingsadvies op maat • bemiddeling naar leer-werktrajecten • hulp bij aanvragen van een Ervaringscertificaat (EVC)

bekeken welke (deel)branches op redelijk

deze baan gekregen. Hij heeft het hier

korte termijn kansen bieden aan werkzoe-

prima naar zijn zin en met de extra subsidie

kenden.

voor scholing heeft Sander een opleiding

Werkzoekenden krijgen tijdens een informa-

gevolgd waarmee hij zijn kans op de

tiemiddag een toelichting over deze kansrijke

arbeidsmarkt heeft vergroot.

Servicepunt leren en werken regio Eindhoven

branches, waarna zij er maximaal 2 mogen

Smalle Haven 109 (werkplein Mercado) 5611 EH Eindhoven T 040 238 5277 E www.lerenenwerken-ehv.nl I info@lerenenwerken-ehv.nl

kiezen om nader mee kennis te maken.

Sinds september 2012 is de regeling

Hiervoor benaderen we bedrijven en organi-

versoepeld.

saties, die open staan om deze deelnemers

Kijk voor de nieuwe voorwaarden op

een kijkje in hun organisatie te geven in de

www.werkcheque.nl

vorm van een rondleiding of meeloopdag. In 2012 hebben een 20-tal bedrijven mee-

Al ons advies is vrijblijvend en gratis. Scan de QR-code voor een korte introductiefilm.

gedaan. In voorjaar 2013 organiseren we weer een BBO. Als u uw organisatie wilt openstellen voor een rondleiding of meeloopdag, dan horen we dit graag.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 69

16-01-13 10:42


70

MAAnDoVERziCHt

JUni

De 62-jarige Henk Krol uit Eindhoven krijgt op maandag 4 juni te horen, dat hij lijsttrekker van 50PLUS wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De inmiddels al geruime tijd snorloos door het leven flanerende oud-hoofdredacteur van de glossy Gay Krant – de periodieke glossy voor de homoseksuele, lesbische en biseksuele medemens vindt al ruim twaalf jaar gretig aftrek onder genoemde doelgroep - is op het moment van zijn glorieuze uitverkiezing reeds Statenlid voor de ‘ouderenpartij’ in de provincie Noord-Brabant.

Bij zijn afscheid als directievoorzitter van Philips Benelux op 13 juni, wordt de in het schilderachtige Vught residerende Harry Hendriks benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een heus afscheidssymposium op de High Tech Campus in Eindhoven krijgt de oud-topman van het fameuze gloeilampenconcern uit de Lichtstad de fonkelende versierselen behorende bij zijn nieuwbakken koninklijke status op zijn revers gespeld. Voorafgaand aan de feestelijke plichtplegingen, noemt Eindhovens eerste burger – Rob van Gijzel – de geboren Cuijkenaar een ‘groot ambassadeur van de Brainport-regio’.

Hoewel geen door de tijd gemummificeerde sabeltandtijger of mammoet, de bekendmaking van de recente ontdekking van de uiterst schaarse - onder een koraalrood rugschild schuilgaande – vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) in een natuurgebied in Eindhoven baart op 17 juni onder natuurliefhebbers meer dan het nodige opzien. Volgens het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis – dat meteen na de opzienbarende openbaring in het radioprogramma Vroege Vogels (VARA) reageert op de opmerkelijke faunaire vondst – is het slechts één tot anderhalve centimeter metende lid in de Orde van de Coleoptera (kevers, red.) ‘zeer zeldzaam in Europa’.

Helmond krijgt opnieuw een burgemeester van katholieke huize: de gemeenteraad van de van origine metaal- en textielstad draagt Elly Blanksma-van den Heuvel (52) op 19 juni voor als opvolgster van de per 1 november afwaaiende Fons Jacobs. Over enkele maanden zal de blinkende ambtsketen van de stad dus over de ranke schouders van de nu nog als financieel woordvoerder namens het CDA-smaldeel in de Tweede Kamer opererende aankomende burgermoeder glijden. Blanksma – wiens wieg een slordige halve eeuw geleden overigens in Héllemund stond – is duidelijk in haar spreekwoordelijke nopjes met de voordracht van de Raad: “Ik ben de gemeenteraad van Helmond erg dankbaar voor de voordracht, en heb natuurlijk erg veel zin om aan de slag te gaan in mijn geboortestad.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 70

16-01-13 10:42


71 Juni

Na het trio verloren WK-finales (1974, 1978, 2010, red.), van het ‘andere Oranje’ is Nederland dan toch eindelijk wereldkampioen voetbal! In een – overigens alles behalve kolkende – waterlanderwarme arena in het al even broeierige Mexico City vegen de... eh... robots van Tech United (acterend onder het dundoek van de Technische Universiteit Eindhoven, red.) in de eindstrijd hun megatronische collegae uit Iran met niet minder dan 4-1 van de spreekwoordelijke mat. Na bij eerdere edities vier keer naast de RoboCup gegrepen te hebben, betreedt het ‘Blikken Oranje’ op 25 juni nu dus wél de hoogste trede van het ereschavot.

Pauline Terreehorst wordt de nieuwe directeur van Plaza Futura in Eindhoven. Zo blijkt uit de verklaring die het bestuur van het filmhuis annex theater annex debatcentrum annex cultureel café op 26 juni met de buitenwacht deelt. Terreehorst – eerder nog in functie als directeur van zowel het Centraal Museum Utrecht als het Amsterdam Fashion Institute, oprichter van distributeur Cinemien, hoofdredacteur van filmmagazine Skrien en docent filmtheorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen – heeft zich als voornaamste doel gesteld de op handen zijnde verkassing van ‘Plaza’ in 2013 naar het NatLab (het voormalige laboratorium van een vermaard gloeilampenimperium op Strijp-S, red.) in de bekende banen te leiden. Vandaag de dag vult de voormalig columniste van de Volkskrant met enige regelmaat de de cinematografie gerichte kolommen in De Groene Amsterdammer.

Ook een kleine zeventien jaar na dato, blijft de even brute als zinloze moord op Nicole van den Hurk als mysterie te boek staan bij familie en recherche. Onderzoekers van het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut, red.) hebben namelijk géén match gevonden tussen DNA-sporen op het minderjarige – recentelijk voor onderzoeksdoeleinden opgegraven - lichaam van de op 6 oktober 1995 vermiste en op 22 november van hetzelfde kalenderjaar ontzield aangetroffen Eindhovense. Dit meer dan teleurstellende nieuws verschijnt op 28 juni voor het eerst in diverse media.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven – en in het bijzonder Staf Depla, schatkistbewaarder binnen dit gremium – is alles behalve amused als het op 29 juni laat weten, dat de opbrengst van nieuwbouwwijk Meerhoven ruim twintig(!) miljoen euro lager uit blijkt te vallen dan eerder nog geraamd. Reden voor de financiële domper? De stagnerende woningmarkt. Door de tegenvallende vraag naar (nieuwbouw)huizen, worden er in Waterrijk – het derde en tevens laatste gedeelte van het prestigieuze project Meerhoven – de komende jaren naar schatting maar liefst een slordige duizend(!) huizen minder dan eerder gepland gebouwd/opgeleverd. De gemeente zal zich nu noodgedwongen moeten gaan richten op de nodige bouwkundige aanpassingen van Waterrijk, waarbij nu – om verdere verdamping van kostbare euro’s te voorkomen – naar verwachting letterlijk de hoogte in gebouwd zal worden.

Powered by

Bakkerij Paridaans is de eerste en enige bakker in Eindhoven met een Ster. Beide winkels ontvingen dit voorjaar deze felbegeerde STER. Op o.a. kwaliteit, klantvriendelijkheid en uitstraling hadden ze een hoge score. De worstenbroodjes van bakkerij Paridaans zijn inmiddels beroemd in heel de regio. En moet je geproefd hebben. Bakkerij Paridaans heeft een groot assortiment brood, cake, koekwerk, lekkernijen voor de feestdagen, taarten, huisgemaakte salades. Nieuw in het assortiment zijn de desembroden. Deze broden zijn lactose, koemelkeiwit en gistvrij. Een lekker stevig brood en vol van smaak. Bakkerij Paridaans

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 71

16-01-13 10:42


72

in gESPREk MEt... kRiS DE PRinS En StAn notEnbooM Tekst: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Joris Kingma

Voor mijn tweede speeddate van de middag schuif ik aan bij Kris De Prins en Stan Notenboom. De directeur van het Holland Expat Center*South en de Project Manager van Business School Notenboom zijn zojuist door het lot aan elkaar gekoppeld. Terwijl mijn twee jonge gesprekspartners het frivole mondvermaakje van de recent opnieuw met een prestigieuze Michelinster bekroonde keukenbrigade van Avant-Garde Van Groeninge – een op authentieke wijze bereid konijnenniertje met witte bonen en meergranen – spreekwoordelijk soldaat maken, vraag ik hen zowel terug te kijken op het achterliggende jaar als ook alvast vooruit te blikken op hetgeen 2013 onze ondernemende regio zal brengen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 72

Kris De Prins wisselde per 1 januari 2012 van visitekaartje. Het voormalige Hoofd Economische Zaken & Arbeidsmarkt bij de gemeente Eindhoven trad op genoemde datum – als directeur – in dienst bij het Holland Expat Center*South. Nu De Prins iets meer dan een jaar de scepter zwaait bij het in het Stadskantoor gevestigde Expatbolwerk, vraag ik hem als eerste terug te blikken op het achterliggende kalenderjaar. “Ondanks de diverse internationaal nog steeds heersende crises, blijken juist in deze periode steeds meer expats voor deze regio te kiezen. Ten opzichte van 2011 zagen we in het afgelopen jaar dan ook een forse stijging in de komst van internationals. Met in deze regio gevestigde gerenommeerde bedrijven en instellingen als ASML, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven is deze tendens mijns inziens overigens een natuurlijke te noemen.”

k

HollAnD ExPAt CEntER*SoUtH Sinds de opening in februari 2010, is het Expat Center Brabant uitgegroeid tot de one stop ‘shop’ voor internationale bedrijven, kennismigranten, wetenschappelijke onderzoekers, EU-burgers en hun familieleden in Zuid-Nederland. Het Expat Center draagt zorg voor de formaliteiten en geeft algemene informatie betreffende huisvesting, belasting, financiële zaken en (zorg) verzekering, opleiding en werk, persoonlijke en sociale behoeften en culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding. Met servicekantoren in Eindhoven, Tilburg en Maastricht, is het Expat Center in Zuid-Nederland beschikbaar voor werkgevers van internationals als ook voor de internationals zélf. Kennismigranten en hun familieleden kunnen zich bij het Expat Center in Eindhoven inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en hun verblijfsvergunning ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van de Expat Centerprocedure, moeten de expats (of het bedrijf waar ze gaan werken, red.) zich vestigen (of gevestigd zijn) in één van de aangesloten gemeenten. Verder zal de werkgever convenanthouder voor de kennismigrantenregeling moeten zijn bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

16-01-13 10:42


73 Speeddate

maar dan ook werkelijk niets – te maken met een eventueel lager uit te betalen maandloon voor dergelijke personen. Simpelweg omdat het niet waar is, in Nederland zijn de wettelijke regels hieromtrent namelijk meer dan helder!”

Kris De Prins

sPeeddate

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) s (exPat cen 1.Kris de Prin rs (tmc) 2.thijs mande airPort) js (eindhoven uw) 3.joost mei ebo rsG berts (beu 4.chris aeL Zb) haeren (Kn 5.jacco ver e Landen) ans (de LaG cKm wij eLs) Ko 6. miL LKerswess KoninG (vo er) 7. toon de r (ParKtheat ijf) 8. GieL Pastoo (woonbedr r boe de ) 9. inGrid tie (ehv365 10 Peter Ken ch) eLLent mat ) töLLer (exc oL notenboom 11 werner sinessscho ) enboom (bu s advocaten not jeth n sta erG 12 nsb msen (dijKma o) her edZ ene ?Go 13 euG jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo ) uid GeL 15 michieL & beeLd Kes (remKes ts) 16 robert rem n accountan ts (wesseLma L) 17 arno aar (PanaLytica van andeL 18 maarten

Stan Notenboom

“Ook voor 2013 en verder staan ‘we’ er overigens meer dan uitstekend voor, want de diverse bedrijven verwachten de komende jaren namelijk niet minder dan een slordige 1.500 vacatures voor expats aan te kunnen bieden. En als we de vacatures van de vele toeleveranciers meetellen, zal dan aantal naar verwachting zelfs moeiteloos verdriedubbelen! Kortom, het Holland Expat Center*South staat de komende jaren nog voldoende uitdagingen te wachten.” tEVEEl foCUS oP bUitEnlAnDSE kEnniSwERkERS? of JUiSt nÍEt? Terwijl Stan Notenboom zichzelf een glas mineraalwater inschenkt, wenst hij De Prins veel succes met diens toekomstige uitdagingen. Tegelijkertijd vraagt de inwoner van het schilderachtige Nuenen zich hardop af waarom de focus in deze regio toch voornamelijk bij kennismigranten uit verre oorden als India, China, Zuid-Korea, Taiwan en de Verenigde Staten – maar de laatste tijd ook uit Zuid-Europese landen als Spanje, Turkije en Griekenland – ligt. “Ik vraag me dit simpelweg af, omdat er in Nederland natuurlijk al geruime tijd veel mensen verlegen zitten om werk. Hoe kijk jíj hier tegenaan?” De Prins: “Ik begrijp natuurlijk precies waar je op doelt, maar ik wil graag vooropstellen, dat de diverse bedrijven en organisaties niet koste wat het kost bewust kiezen voor internationale kenniswerkers. Potentiële medewerkers worden door de ondernemers in kwestie namelijk écht geselecteerd op hun kennis en kunde. En het is nu eenmaal een statistisch feit, dat slechts een paar procent van de afgestudeerde hoger opgeleiden uit een land als India al een grotere groep potentiële werknemers vertegenwoordigd dan de gehéle afstudeerderspopulatie in Nederland! Dus... bedrijven en organisaties nemen heus ook een groot aantal hoger opgeleide Nederlanders in dienst, maar de kwaliteit van de ‘vijver’ in het verre buitenland is nu eenmaal vele malen groter. Overigens wil ik van deze gelegenheid graag gebruik maken een wijd verbreid misverstand uit de weg te ruimen. Het feit, dat internationals uit landen als India en China actief naar deze regio gehaald worden, heeft niets –

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 73

“Het al dan niet aantrekken van kennismigranten heeft overigens ook te maken met het soort medewerkers, dat een bepaalde ondernemer nodig heeft op de werkvloer. Zo zie je bijvoorbeeld, dat bedrijven als ASML en Philips inderdaad veel met expats werken, maar dat een VDL Groep juist voornamelijk kiest voor lokaal- of regiogebonden arbeidskrachten.” DE kRACHt VAn ViSitEkAARtJES Terwijl mijn ganzenveer over het perkament snelt – en ik dus even niet oplet – zien De Prins en Notenboom hun kans schoon: de twee wisselen vliegensvlug visitekaartjes uit. Notenboom: “Ik wil op korte termijn graag eens geheel vrijblijvend met Kris spreken over de eventuele mogelijkheden die Business School Notenboom het Expat Center kan bieden. Wij bieden namelijk al jarenlang even hoog aangeschreven als gewaardeerde businessgerelateerde opleidingen aan. Daarbij, een aanzienlijk gedeelte van onze cursisten is van buitenlandse komaf. Zowel deze studenten als ook onze overige deelnemers aan één van onze studies kunnen misschien een interessante nieuwe doelgroep voor zowel het Expat Center – alsmede de diverse bedrijven en organisaties die gebruik maken van de diensten van Kris’ medewerkers – blijken te zijn. Het mes zou dus best eens aan twee kanten kunnen snijden, als je het mij vraagt. Ik zie voor talloze expats namelijk meer dan voldoende mogelijkheden om bij Business School Notenboom een (aanvullende) studie te volgen tijdens hun verblijf in deze regio!” kwEEkViJVER VooR onDERnEMEnD tAlEnt De ambitie van het Holland Expat Center*South voor 2013 is divers te noemen. De Prins: “Ten eerste hopen wij in het nieuwe jaar niet minder dan vijfenzeventig procent van alle internationals in onze regio te kunnen bereiken én bedienen met onze services. Tegelijkertijd hebben wij ons ten doel gesteld nog eens vijfentwintig tot dertig extra gemeenten uit Noord-Brabant en Limburg aan onze organisatie te binden. Ook zullen wij trachten onze dienstverlening verder uit te breiden, al zijn en blijven wij natuurlijk een overheidsgerelateerde organisatie, dus we zullen de wettelijke (on)mogelijkheden te allen tijde nadrukkelijk in de gaten moeten houden.” Bij monde van Notenboom steekt ook Business School Notenboom haar ambities voor het nieuwe kalenderjaar alles behalve onder de bekende stoelen of banken. “Onze naam zegt het natuurlijk al, maar in 2013 willen wij de focus bij onze cursisten nóg meer dan voorheen richten op de zogeheten ondernemersvaardigheden. Wij willen hen leren zelfstandig kansen te zien, targets te halen, oplossend vermogen aan de dag te leggen maar bovenal zichzelf een ondernemende houding aan te meten! Niet al onze studenten worden na hun opleiding natuurlijk zelfstandig ondernemer, maar welke baan men in de toekomst ook zal gaan bekleden: medewerkers die weten hoe een zelfstandig ondernemer denkt en handelt, zullen ons inziens in hun latere carriere alleen maar van absolute meerwaarde blijken te zijn voor hun latere werkgever(s).” Als de imaginaire gong heeft geklonken, snel ik mij naar de fraaie bar voor een glas even voortreffelijke als vakkundig gekoelde Santenay Les Charmes Dessus 2009. De Prins en Notenboom hebben inmiddels hun agenda getrokken. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

16-01-13 10:42


74 Tekst: Ralf Stultiens Fotografie: Dre Wouters

DE tREESwiJkHoEVE**

EEn VERfiJnDE kEUkEn DiE EEn oMwEg wAARD iS. AlDUS MiCHElin.

Als ik na het ruim tweeëneenhalf uur durende interview annex exquise diner afscheid neem van chef-kok Dick Middelweerd, aarzel ik een moment de restaurateur van De Treeswijkhoeve de hand te schudden. Gedurende ons geanimeerde samenzijn stond de telefoon van het eind november onder een tweede Michelinster bedolven verfijnde etablissement aan de Valkenswaardseweg in Waalre namelijk bijna letterlijk roodgloeiend. Als de geboren Woerdenaar mij – bij het scheiden van onze wegen – zijn visitekaartje overhandigt, blijkt van enige blaarvorming echter gelukkig geen sprake te zijn. Als uw redacteur zich begin december aan de fraai gedekte dis nestelt, is het slechts enkele dagen geleden, dat De Treeswijkhoeve haar reeds in 2006 verkregen eerste prestigieuze Michelinster verdubbeld zag. Terwijl de onberispelijk geklede keukenbrigade van Dick en Anne-Laura Middelweerd een even oog- als – zo blijkt al snel – tongstrelende tofu van kokosmelk, gelardeerd met een salade van zeewier en mosselen uitserveert, blikt mijn culinair gelauwerde gesprekspartner terug op de voor zijn restaurant uiterst bijzonder verlopen 26 november 2012. Op deze druilerige maandagmiddag was tout culinair Nederland afgereisd naar de in een indrukwekkend monumentaal pand gevestigde Hotel Management School Maastricht. Want waar beter dan in de hoofdstad van het Bourgondische Limburg kunnen de professionele smulpapen van het Franse Michelin – de grootste bandenproducent ter wereld – hun jaarlijkse sterrenregen neer laten dalen op de vaderlandse chef-koks en hun keukenbrigades?

A

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 74

bijzonder dagje Maastricht Hoewel de geruchten over een aanstaande tweede Michelinster voor De Treeswijkhoeve – met name op social media als Twitter en Facebook – al langere tijd de spreekwoordelijke ronde deden, meldde Middelweerd zichzelf en zijn vrouw naar eigen zeggen voornamelijk aan voor het feestelijke evenement in het zuiden des lands om enkele bevriende collegae met een informeel bezoekje te vereren. “Voorafgaand aan het evenement hebben we Margo Reuten (chef-kok, red.) en Petro Kools (sommelier, red.), de eigenaren van restaurant Da Vinci** in Maasbracht bezocht en we waren door chef-kok Hans van Wolde – na afloop van de bijeenkomst van Michelin in de Hotel Management School Maastricht – sowieso uitgenodigd voor een heuse afterparty in zijn tweesterrenrestaurant Beluga. Kortom, Anne-Laura en ik zouden hoe dan ook – dus ook zónder de toekenning van een tweede ster – een geweldige dag hebben beleefd in Maastricht. Of we bij ons vertrek ‘s ochtends dan werkelijk

16-01-13 10:42


75 Culinair

geen moment gedacht hebben aan een eventuele tweede Michelinster? Om eerlijk te zijn niet, al hebben we onze ambitie in de afgelopen jaren nooit onder stoelen of banken stoken en de hoop op... ja, die sluimerde natuurlijk al wel een tijdje!” ‘s Avonds – bij terugkomst in Waalre – wacht het eerder deze dag bekroonde restaurateursechtpaar een even warm als opvallend onthaal door medewerkers en familie in de eigen vertrouwde omgeving van De Treeswijkhoeve. Als vanzelfsprekend fonkelt een puike champagne in de kristallen glazen waarmee de aanwezigen op het dagverse nieuwe succes te proosten. Op tafel staat echter alles behalve een feestmaal bestaande uit kreeft, witlof afgeblust met Abdijbier of ravioli met Kempenham en schuim van kaas van de Genneper Hoeve. De letterlijk hoog aangeschreven keuken van De Treeswijkhoeve is deze avond kennelijk eenmalig tot verboden terrein verklaard, want De Middelweerds en hun gevolg doen zich – volgens een door de chef-kok zelf getwitterde foto – op dit heuglijke intieme moment kennelijk liever tegoed aan diverse proeverijen van de lokale... afhaalchinees! Gasten delen mee in succes Onder toeziend oog van Bibendum – de lijvige mascotte van het autobandenimperium – strooide Charles Van de Perre, commercieel directeur Europa van Michelin Kaarten en Gidsen (waaronder de fameuze Rode Gids 2013, red.), eind november in Maastricht enthousiast maar alles behalve kwistig met ‘zijn’ culinaire sterren. Een handvol restaurants maakte dit jaar voor het eerst kennis met de magie van een Michelinster (een kwartet restaurateurs kreeg overigens de vermaarde bittere pil te slikken, en verloor de eerder toegekende enkelvoudige ster, red.), terwijl slechts drie restaurants (naast De Treeswijkhoeve Aan de Poel in Amstelveen, &samhoud places in Amsterdam, red.) dubbele promotie maakten op de gastronomische ladder. Verwacht of niet, met de nieuwbakken tweede Michelinster op zijn koksbuis zal er voor zowel Middelweerd zelf als ook zijn gasten het nodige gaan veranderen. Tóch?” Middelweerd schudt lachend het hoofd, terwijl hij mij een kloek glas verfrissende Maxwell Lime Cave Cabernet (McLaren Vale, Zuid-Australië, red,) uit 1999 inschenkt. Tegelijkertijd wordt mij een marmerkleurig porseleinen bord met

daarop een perfect bereidde hertenrugfilet met paddestoelen, mabré van rookvlees, sukade en koolraap, spruitjes en gnocchi van eekhoorntjesbrood voorgeschoteld. “Ik denk echt, dat het een wijd verbreid misverstand is, dat restaurants die een (extra) Michelinster toegekend krijgen het roer rigoureus om dienen te gooien enkel omdát het een dergelijke culinaire erkenning heeft gekregen. Bij De Treeswijkhoeve blijven we hoe dan ook met beide benen op de grond staan. Het is mijns inziens namelijk ontzettend belangrijk om te weten waar je succes vandaan komt.” “Toen Anne-Laura en ik het restaurant in 2000 overnamen van mijn schoonouders (Middelweerd leerde zijn vrouw kennen in 1988 en werkt sinds 1999 als chef-kok bij De Treeswijkhoeve, red.), was het prachtige pand uit 1916 al ruim twaalf jaar in bedrijf als restaurant. De vele – vaak vaste – gasten, vandaag de dag naar schatting zeker zo’n tachtig procent, van mijn schoonouders werden ónze gasten en al deze zeer gewaardeerde gasten groeiden in de afgelopen decennia letterlijk met ons mee. Toen wij in 2006 onze eerste Michelinster toegekend kregen was dat dan ook nadrukkelijk hún ster! En nu we zijn geworden tot tweesterrenrestaurant (De Treeswijkhoeve behoort sinds 26 november 2012 tot een select gastronomisch gezelschap want Nederland telt anno 2013 slechts achttien restaurants met twee sterren, red.) delen we ook dát succes graag met onze gasten. Mét de kwaliteit en sfeer die men al jarenlang van ons gewend is, maar zónder het verhogen van de prijzen voor onze gerechten!” Blijven verwennen en verrassen Een fraai plateau met daarop een smaakvolle combinatie van multivitaminen met ananas, ijs van kalamansi en een schuim van kokos luidt het naderende einde van mijn meer dan geanimeerde gesprek met een trotse Dick Middelweerd in. De chef-kok ziet het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. “Ik kan en ga natuurlijk niet ontkennen, dat de tweede Michelinster ons restaurant een enorme extra boost heeft gegeven. Met als gevolg, dat de reserveringen per telefoon en internet de laatste weken een enorme vlucht hebben genomen. Het is toch fantastisch, dat ons team de komende periode gasten uit plaatsen en regio’s als Gouda, Rotterdam, Bemmelen en Zuid-Limburg mag verwelkomen! Nogmaals, heel erg veel zal er in 2013 niet gaan veranderen bij De Treeswijkhoeve, al stonden er sowieso al wel enkele interieurwerkzaamheden gepland. Het belangrijkste is en blijft echter het verwennen en verrassen van onze gewaardeerde gasten!” De Treeswijkhoeve**: een verfijnde keuken die een omweg waard is. Aldus E’ven 2012. De Treeswijkhoeve Valkenswaardseweg 14 5582 VB Waalre T (040) 221 55 93 I www.treeswijkhoeve.nl E info@treeswijkhoeve.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 75

16-01-13 10:42


76

EEn kREEt VAn ongEloof, bliJDSCHAP En tRotS olga oosterhof

‘En de winnaar van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2012 is……. Ibis Power.’ Het enthousiaste applaus van de aanwezigen in het Evoluon werd een moment overstemd door een geweldige kreet. De kreet, geslaakt door Rossella Ferraro was er een van ongeloof, blijdschap en trots. Ook haar compagnon en geestelijk vader van de winnende inzending, Alexander Suma, denkt nog met heel veel plezier terug aan die gedenkwaardige middag in Eindhoven. “Natuurlijk is het winnen van deze prijs een geweldige erkenning. We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om ons concept voor het opwekken van windenergie binnen de bebouwde kom klaar te maken voor de markt. Maar het zorgt er ook voor dat deze marktintroductie op dit moment in een stroomversnelling komt. Diverse grote spelers in de markt zijn of willen met Ibis Power in gesprek en we hebben zelfs al orderaanvragen van bedrijven en instellingen die het Integrated Roof Wind Energy System (IRWES) willen plaatsen op hun gebouwen.”

f

functioneel en esthetisch

het systeem waait. Deze windstromen gaan door een steeds

Echter voordat het zover is, zal er begin 2013

kleiner wordende opening met grote snelheid de turbine in.

een proefopstelling worden geplaatst op het

Door deze versnelling is de energieopbrengst hoger en werkt

dak van het Vertigo-gebouw op het TUe ter-

het systeem ook bij weinig wind. Daarnaast kan het systeem in

rein. “Dan weten we 100% zeker dat wat we hebben bedacht

harmonie worden gebracht met het gebouw. Dit maakt het

ook werkt. Meten is weten. Al zijn we daar natuurlijk wel van

systeem niet alleen functioneel, maar ook esthetisch een

overtuigd”, vertelt een nog altijd zeer enthousiaste Rossella.

verantwoorde investering.”

Alexander vult aan: “Met name de toepasbaarheid en flexibi-

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 76

liteit van het systeem om in de bebouwde kom windenergie

Ambassadeurs van de brainport

te produceren, maakt ons onderscheidend. Er hoeft bijvoor-

Roemde de jury de inzending van Alexander en Rossella al om

beeld niet heel veel wind te staan om het systeem te laten

de impact van de vinding op de samenleving, het innovatieve

werken. De geïntegreerde unit boven op het dak van een

karakter en het vermogen van de ondernemer om zelf hulp-

hoog gebouw, haalt drie windstromen binnen. De wind die

bronnen aan te boren horen ook bij de ontwikkeling van de

rechtstreeks naar binnen waait, de wind die door de gevel

innovatie. Rabobank-bestuursvoorzitter Piet Moerland durfde

van het gebouw omhoog gestuwd wordt en de wind die over

nog wel een stapje verder te gaan. “Deze twee jonge onder-

16-01-13 10:42


77 Herman Wijffels Innovatieprijs nemers kunnen weleens voor een doorbraak in windenergie in de bebouwde kom gaan zorgen”, aldus Moerland namens de jury. Olga Oosterhof, Accountmanager Innovatie en MKB bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven deelt deze mening. Zij was het die de jonge ondernemers stimuleerde deel te nemen aan de Herman Wijffels Innovatieprijs. “Samen met mijn collega’s van onze Innovatiedesk Teckle zag ik de potentie van het concept. Daarnaast werden we direct gegrepen door het doorzettingsvermogen van deze jonge ondernemers. Ze waren en zijn dedicated om hun idee succesvol te introduceren in de markt. En binnen een niet afzienbare tijd. Alexander en Rossella zijn er in geslaagd om binnen vijf jaar een idee uit te laten groeien tot een volwaardig product dat wereldwijd zijn weg zal vinden, omdat het innovatief, revolutionair, maar ook direct bijdraagt aan een duurzame energieoplossing. Volgens Rabobank Eindhoven-Veldhoven is dat waar het in de Brainport Regio om gaat. Het mag dan ook helder zijn dat we gepast trots zijn op deze twee ondernemers en alles zullen doen wat in onze mogelijkheden ligt om ze te ondersteunen in hun ambities.”

Rossella ferraro wereld over vanuit Eindhoven “Waar het eindpunt van de ambities liggen, daar is nog geen

figuurlijk de grenzen te verleggen is aanwezig. Terwijl de schaal

zinnig woord over te zeggen”, beseffen ook Alexander en

van Nederland er voor zorgt dat je geen nummer wordt.”

Rossella. “Er is wereldwijd interesse in ons systeem, dus wie

Alexander: “Hier hebben we de kans om op te vallen. En zijn

weet hoe groot Ibis Power wordt”, stelt Alexander. Rossella:

we niet een van de velen. Dat bewijst het winnen van deze

“Maar voorlopig zitten we in de Brainport Eindhoven goed. We

prijs maar weer eens. We willen een wereldspeler worden,

hebben natuurlijk hier de kennispartners om ons heen en de

maar als het even kan vanuit Eindhoven. Wordt dus zeer zeker

regio ademt innovatie. Ook de infrastructuur om letterlijk en

vervolgd.”

ook winnaar tEDxAmsterdam Ibis Power is in 2012 twee keer in de prijzen gevallen. Zij hebben in november ook de TEDxAmsterdam Award / City of

the

Future

Prize

ontvangen.

TEDxAmsterdam is een evenement waarin Techniek Entertainment en Design (TED) samenkomen om een geselecteerd publiek te inspireren over cross-over ideeën van vrije denkers. De speeches tijdens de TED-events duren niet langer dan een kwartier. Rossella Ferraro verzorgde de TEDspeech voor hun innovatie IRWES. Scan de QR-code en bekijk de speech!

Alexander Suma

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 77

16-01-13 10:42


78

DUtCH DESign wEEk

Tekst: PIONmedia Fotografie: Brainport Development

EERStE DUtCH tECHnology wEEk tREkt 25.000 bEzoEkERS

D

De eerste Dutch Technology Week (DTW), die van 1 tot en met 8 juni werd gehouden in Brainport Regio Eindhoven, heeft in totaal zo’n 25.000 bezoekers getrokken. Technologie

maakt innovatie mogelijk, zo noodzakelijk voor de maatschappelijke thema’s zoals energie, schoon water, voedsel, veiligheid en milieu. Daarnaast draagt technologie in belangrijke mate bij aan onze welvaart en welzijn. Tijdens de DTW kon iedereen technologie beleven en ervaren dat technologie zorgt voor innovatie, maatschappelijk relevant is, in belangrijke mate bijdraagt aan welvaart en welzijn en uitdagend is om in te werken en te investeren. De diverse programmaonderdelen werden niet alleen goed bezocht, maar ook zeer gewaardeerd door zowel bezoekers als deelnemers. Magazine SliM!Smart! Overigens werd vooraf aan de DTW door PIONmedia de tweede editie van SLIM!Smart! gepresenteerd. Onder warme belangstelling van de werkgroep rondom de Slimste regio ter wereld zag het full-color magazine het levenslicht. Het magazine vond vervolgens gretig aftrek tijdens de DTW, maar ook op dit moment is de vraag naar SLIM!smart! nog onverminderd groot. Een stimulans voor het team van PIONmedia om de derde editie medio november nog steviger vorm te geven.

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 78

16-01-13 10:42


79

GLOW

Gemeente Eindhoven

Met de actie LEDs Light 2018Eindhoven tijdens Glow, zette het publiek Eindhoven en Brabant in de schijnwerper als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018

www.2018eindhoven.eu/kandidatuur/alles-over-culturele-hoofdstad

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 79

16-01-13 10:43


E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 80

16-01-13 10:43


81 Wonen

Woonbedrijf wil haar bewoners een [t]huis in een buurt geven waar het plezierig wonen en prettig leven is. Met ruim 33.000 betaalbare woningen in Eindhoven en omgeving biedt de woningcorporatie klanten volop keuze. Woonbedrijf investeert in betaalbare huurwoningen, en in leefbaarheid en voorzieningen van de buurten. Samen met buurtbewoners bouwen ze actief aan betere buurten waar bewoners hun buurtgeluk vinden!

ook in 2013 EEn bEtAAlbAAR [t]HUiS in DE REgio Tekst: Hannie de Groot

Studentenhuisvesting Cederlaan

‘De woningmarkt zit op slot’. Dit was ook in 2012 een veelgehoorde kreet. In het najaar maakte het kabinet een aantal maatregelen bekend die woningcorporaties gaan raken. Zij krijgen een verhuurderheffing opgelegd die gaat oplopen tot totaal 2 miljard euro. Wat betekent dit voor Woonbedrijf? De effecten van de heffingen zijn nog niet allemaal doorberekend maar voor 2013 is er voor Woonbedrijf voldoende ruimte te blijven investeren in nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud. En dat is goed nieuws! Ondanks crisis, weer en tegenwind, blijft Woonbedrijf kansen pakken.

Ook in 2012 zijn mooie projecten opgestart en opgeleverd, een terugblik.

g

gerretsonplein Woonbedrijf maakte de doorstart van project

verhuurt in deze wijk nu al in totaal 550 woningen en de

Gerretsonplein mogelijk. De bouw van 110

bewoners hebben te kennen gegeven dat zij graag weer

appartementen en 3000m2 winkels op de

voorzieningen in de buurt hebben. Daarnaast is er veel vraag

hoek van de Gerretsonlaan en de Huizingalaan in Eindho-

naar dit soort betaalbare huurappartementen. Woonbedrijf

ven, dreigde door betalingsproblemen bij Straet Holding stil

meende dan ook hier een concrete verantwoordelijkheid te

te vallen. Woonbedrijf kwam met alle betrokken partijen

hebben. Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf:

overeen om het gehele project over te nemen. Woonbedrijf

“Toen in het najaar van 2011 duidelijk werd dat Straet Lees verder op pagina 82

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 81

16-01-13 10:43


82

Holding te maken kreeg met problemen, hebben we meteen

Bijzondere woningen voor bijzondere bewoners

het initiatief genomen om tot een oplossing te komen; de

Woonbedrijf realiseert in de wijk Kronehoef-Oost : ‘t Hof Eind-

partners samengebracht en een verbindende rol gespeeld.

hoven’, een uniek appartementencomplex met 30 apparte-

We zijn blij met deze oplossing, zodat we de voorzieningen

menten voor senioren (55 +). De woningen liggen aan de

voor de buurt kunnen realiseren. Hiermee brengen we weer

Scheerderstraat,

vitaliteit in Prinsejagt. “

Liempdstraat in Eindhoven. Het is rustig gelegen, vlakbij

Twijnderstraat

en

de

Deken

van

voorzieningen zoals de Zorginstelling Vitalis Kronehoefstraat Nieuwbouw Cederlaan

en de Woenselse Markt. Op 25 september werd het hoogste

Met de nieuwbouw Cederlaan werd Eindhoven een complex

punt van de bouw bereikt en deze mijlpaal werd feestelijk ge-

voor 318 studenten rijker! Begin juli werd de nieuwbouw aan

vierd. Samen met enkele toekomstige bewoners, die meteen

de Cederlaan opgeleverd. Hier realiseerde Vestide, onder-

een kijkje konden nemen in het gebouw. In ‘t Hof Eindhoven

deel van Woonbedrijf, 272 wooneenheden voor studenten op

gaat Woonbedrijf twaalf appartementen verhuren aan senio-

de plek van het voormalige Philips kantoorpand. Door het

ren die verbonden zijn aan de Stichting Mi-Bosie. Ouderen

creëren van ruimte wil Vestide een zichtbare bijdrage leve-

verbonden aan de Stichting El Islaah gaan zes appartemen-

ren aan de beleving van Eindhoven studentenstad. Zodat

ten huren. De 12 overige appartementen worden verhuurd

talenten worden aangetrokken en voor de regio behouden

aan bewoners die het leuk vinden om met andere culturen in

blijven. Het nieuwe complex heeft ongeveer dezelfde

aanraking te komen, die open staan voor ontmoeting in de

contouren als het oude pand. Het zijn 211 zelfstandige

tuin of op de galerij. Naar verwachting wordt het apparte-

wooneenheden met eigen keuken en badkamer. De bewo-

mentencomplex in januari 2013 opgeleverd.

ners van de overige 61 wooneenheden delen de badkamer en keuken met huisgenoten. In totaal kunnen hier 318

Drents Dorp Noord

studenten wonen, in de buurt van het nieuwe bruisende

In juli zijn de eerste bouwactiviteiten gestart van de nieuw-

Strijp-S.

bouw in Drents Dorp Noord. Woonbedrijf realiseert hier 110

SAS-3 op Strijp-S foto: Norbert van Onna

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 82

16-01-13 10:43


83 Rubrieksaanduiding Wonen

Impressie van woningen en winkels aan het Gerretsonplein

Voorstelling van de nieuwbouwwoningen in Drents Dorp Noord.

huurwoningen en er komen 30 koopwoningen. De woningen worden gebouwd in de Koenraadlaan, Needestraat, Groenlostraat, Zutphenstraat, Apeldoornstraat, Lochemstraat en Halvemaanstraat in Eindhoven. Het ontwerp van de woningen sluit aan bij het vooroorlogse karakter van de wijk. Hoogstwaarschijnlijk worden de huurwoningen voor eind 2013 opgeleverd. De koopwoningen volgen daarna. Drents Dorp is een wijk met een groen karakter en bestaat verder voor een groot deel uit vooroorlogse woningen. Het ligt dicht bij allerlei voorzieningen. Drents Dorp dankt zijn naam aan het grote aantal arbeiders uit Drenthe. Zij trokken in de jaren twintig van de vorige eeuw naar Eindhoven, om in de Philipsfabrieken te gaan werken. Zij werden in ‘Drents Dorp’ gehuisvest. Eerste bewoners op Strijp-S In december werden de eerste bewoners op Strijp-S verwelkomd door Ingrid de Boer. Een mijlpaal in de transformatie van het voormalig fabrieksterrein van Philips tot een nieuw bruisend, creatief en cultureel hart van Eindhoven. Veel stoere fabrieksgebouwen waren al in gebruik genomen door creatieve ondernemers. Nu zijn ook de eerste bewoners ge-

Toekomstige bewoners van ‘t Hof Eindhoven nemen een kijkje op de bouw.

arriveerd. Zij wonen in SAS-3, een nieuw wooncomplex met 218 woningen. SAS-3 staat voor Stads Architectuur Strijp-S. Drie architecten hebben het gebouw ontworpen: De Architekten Cie. uit

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Amsterdam, Grosfeld van der Velde Architecten uit Breda en

Postbus 280

architecten|en|en uit Eindhoven. Door de mix van stijlen

Bezoekadres: Europalaan 7

heeft het gebouw een gevarieerde uitstraling met verschil-

5622 NB Eindhoven

len in verdiepingshoogten, verspringende daklijnen en een

T: 040 2 43 43 43

grote variatie aan gevels en materialen. Het levert een

E: info@woonbedrijf.com

bijdrage aan een divers en levendig straatbeeld.

I: www.woonbedrijf.com

Wonen, werken en recreëren kan op Strijp-S in een mix van

Kerngegevens Woonbedrijf

voormalige fabrieksgebouwen en nieuwbouw. Het woon-

Werkgebied Eindhoven, Best, Geldrop, Nuenen, Son, Val-

complex SAS-3 ligt vlakbij voormalige bedrijfspanden, waar

kenswaard, Veldhoven, Waalre en Bladel

bedrijven en instellingen op het gebied van multimedia, cul-

Woningbezit totaal 33.060 waarvan 3030 kamers en units

tuur, technologie en design elkaar vinden. Vroeger stond

voor studenten

Strijp-S bekend als ‘de verboden stad’ omdat veel van de

Medewerkers 459

innovaties van Philips hier werden ontwikkeld. Om te

Woonbedrijf huisvest bijna 70.000 mensen

voorkomen dat technologische kennis in handen van de concurrentie kwam, hanteerde Philips een heel streng toegangsbeleid tot Strijp-S.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 83

16-01-13 10:43


84

in gESPREk MEt... JooSt MEiJS En MAARtEn VAn AnDEl Tekst: Astrid Kokmeijer Fotografie: Joris Kingma

Zet voor de grap Maarten van Andel van PANalytical en Joost Meijs van Eindhoven Airport bij elkaar aan tafel. Resultaat: alleen

P

PANalytical is een bedrijf dat röntgenbuizen en –systemen fabriceert. Deze worden gebruikt voor röntgenanalyse van allerlei soorten producten. De analyse verschijnt in de vorm van

grafieken en tabellen en daaruit kan afgelezen worden hoe de

maar positieve verhalen! Het ene bedrijf zweert

chemische samenstelling van bijvoorbeeld cement of een

bij de Brainportgedachte en het andere bedrijf

jaar geleden verkocht door Philips en het hoofdkantoor staat in

groeit als kool. Ook dankzij Brainport trouwens.

zet voor de productie van röntgenbuizen. Het ‘Brainportecosys-

Twee bevlogen directeuren met elkaar in gesprek over hoe duurzaamheid, in positieve zin, terrein wint.

ander samengesteld product zich verhoudt. Het bedrijf is tien Almelo. “In 2011 is er in Eindhoven een nieuwe fabriek neergeteem’ bevalt ons uitstekend. De infrastructuur hier leende zich bijvoorbeeld uitermate goed voor het vestigen van deze nieuwe fabriek. Daarmee hebben we zowel de volledige productie als onze R&D activiteiten in het Eindhovense gehouden.” tERUgblik 2012 En VooRUitblik 2013 “Of wij last hebben van de crisis? Natuurlijk merken wij ook de gevolgen van de ontwikkelingen rondom de euro. Maar PANaly-

sPeeddate

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) ns (exPat cen 1.Kris de Pri ers (tmc) 2.thijs mand Port) air en ijs (eindhov 3.joost me Gebouw) berts (beurs 4.chris aeL Zb) (Kn n haere ) 5.jacco ver LaGe Landen cKmans (de eLs) 6. miLKo wij LKerswess KoninG (vo ) ter 7. toon de hea rKt r (Pa 8. GieL Pastoo bedrijf) boer (woon 9. inGrid de tie (ehv365) 10 Peter Ken t match) Len ) töLLer (exceL L notenboom 11 werner sinessschoo caten) tenboom (bu jeths advo rG sbe 12 stan no an msen (dijKm o) her edZ ene ?Go 13 euG jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes rem t untants) ber ro 16 Lman acco sse (we rts L) 17 arno aa (PanaLytica deL an n va 18 maarten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 84

tical werkt wereldwijd, en Azië en Amerika hebben hun eigen dynamiek. Wij kijken goed naar wat er in elk werelddeel gebeurt. Voor ons is innovatie de belangrijkste manier om concurrentiekracht te houden. Niet alleen in producten, maar ook op marketing-, sales- en after salesgebied. Blijf innoveren, dat is mijn boodschap.” “Eindhoven Airport heeft ook niet te klagen”, straalt Meijs. De directeur van Eindhoven Airport heeft onlangs afspraken gemaakt met Transavia en Ryanair over ‘zijn’ luchthaven als belangrijke vestigingsplaats voor de succesvolle low cost carriers. Daarnaast is de bouw van een hotel en de uitbreiding van de terminal in volle gang. Ook zijn er contracten met NS Stations over Starbucks, AH to go en fashionketen I am afgesloten. “Eigenlijk hebben we een luxeprobleem”, vindt Meijs. “Maar als

16-01-13 10:43


85 Speeddate

Joost Meijs

Maarten van Andel

je het positief bekijkt: we groeien en dat brengt werkgelegen-

van verpakkingen. PANalytical maakt bijvoorbeeld onderdeel

heid met zich mee, op verschillende fronten. In 2013 hebben wij

uit van MJA3, de Meerjarenafspraken met de overheid. Zo zijn

alleen maar meer banen te bieden: beveiliging, grondpersoneel,

er afspraken gemaakt over hoe je als bedrijf energie-efficiënt

hotelmedewerkers, winkelpersoneel. Hoe wij dat voor elkaar

produceert. Onze medewerkers gaan er heel positief mee om.

krijgen? Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. We zijn al

Ze zijn getraind in duurzaam ondernemerschap. Ze vinden het

jaren in gesprek met luchtvaartmaatschappijen, maar ook met

leuk om elkaar uit te dagen zo creatief mogelijk om te gaan met

de gemeente, de provincie en de omwonenden. Bovendien is er

deze onderwerpen. Qua maatschappelijk verantwoord onder-

in deze regio veel potentieel. De welvaart is hoog, er wonen veel

nemen zijn we dus al een heel eind.”

mensen en er zijn flink wat goede bedrijven gevestigd. Voor een luchtvaartmaatschappij is zo’n omgeving reuze interessant. Ze

Meijs: “Bij ons geldt hetzelfde: we kunnen niet meer zonder. Wij

kunnen zeggen dat ze op het hart van deze bedrijvige regio vlie-

kunnen tegenwoordig echt niet vooruit zonder het overleg met

gen. We managen momenteel de groei.”

organisaties als de milieufederatie. Duurzaamheid is een absolute voorwaarde om ons te kunnen ontwikkelen. We willen niet

Personeel en organisatie

anders!”

“Ik vind het parkeren duur”, aldus Van Andel. “Dat is inderdaad één van de onderwerpen die nu speelt”, licht Meijs toe. “In 2013 gaan we ons richten op de klantbeleving. Zo gaan we kijken naar de prijs/kwaliteitverhouding. Niet alleen voor het parkeren, maar voor alles, tot en met de koffie toe. Daarnaast zijn we in gesprek over een treinstation in Eindhoven Acht. Maar dat is een traject waarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt. Ook willen we de hele omgeving rondom de luchthaven meer laten aansluiten bij onze klanten. Er ligt een mooi stuk natuur. Nu kijken we nog aan tegen grijze kantoorpanden. In de planvorming vinden wij dat de omgeving wel wat meer karakter mag krijgen. Zo bekijken we onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, de logistieke functie en de balans tussen groen, flora, fauna en water.” “Duurzaamheid, daar zijn wij ook actief mee”, vult Van Andel aan. “Zo zijn we alert als het gaat om hergebruik van materialen, de reductie van het energieverbruik en het opnieuw gebruiken

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 85

16-01-13 10:43


86

MAAnDoVERziCHt

JUli

Op 4 juli maakt het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven en Veldhoven bekend, dat het in de komende anderhalf jaar maar liefst 150 banen schrapt. Van gedwongen ontslagen blijkt echter geen sprake te zijn want alle honderdvijftig medewerkers krijgen een andere functie binnen één van de twee vestigingen van het hospitaal aangeboden. Reden voor de toch nog redelijk massale ontslaggolf? Teveel bedden! Een woordvoerder van het MMC over de interne reorganisatie: “Vroeger was het zo, dat mensen na een operatie wel twee of drie dagen in het ziekenhuis lagen, maar door nieuwe technieken kunnen ze vaak al na twee of drie dagen naar huis.”

Automobilisten die hun – al dan niet glimmende – bolide binnen de gemeentegrenzen willen parkeren, zijn in de Lichtstad voortaan het spreekwoordelijke haasje. Uit onderzoek van de Consumentenbond (de cijfers worden op 12 juli gepubliceerd, red.) blijkt, dat Eindhoven van alle gemeenten in Noord-Brabant veruit de hoogste parkeertarieven hanteert. Op de landelijke ranglijst valt de stad met een vierde stek ternauwernood buiten de bedenkelijke top drie. Parkeren in hartje Eindhoven kost op twee parkeerplaatsen drie euro en twintig eurocent per uur, in de rest van het stadscentrum dient € 2,40 per zestig minuten stilstaan uit de knipbeurs gehengeld te worden. Saillant detail: sedert 2008 zijn de parkeertarieven in Eindhoven met maar liefst 28(!) procent gestegen.

Met het plaatsen van zijn even sierlijke als gewilde signatuur onder een vijfjarige contract, weet Luciano Narsingh – in de afgelopen maanden listig losgeweekt bij de ballende Pompeblêden van SC Heerenveen – zich per 16 juli, als flegmatieke rechtsbuiten, tot medio 2017 verbonden aan PSV. Voor de komst van de meervoudig Oranje-international heeft de penningmeester een slordige vier miljoen euro uit de rood-witte clubkas moeten vissen. De geboren Amsterdammer is – na Mark van Bommel (AC Milan), Mathias ‘Zanka’ Jørgensen (FC Kopenhagen), Ruud Swinkels (FC Eindhoven) en Boy Waterman (Alemannia Aachen) – de vijfde vurig gehoopte kwaliteitsinjectie in het vaandelteam van oefenmeester Dick Advocaat.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 86

16-01-13 10:43


87 Juli

In de nacht van woensdag 18 juli wordt het monumentale gemeentehuis van Waalre door een even verzengende als verwoestende vuurzee volledig in de as gelegd. Twee – naar later blijkt ontvreemde – personenauto’s (niet alleen de benzinetanks van beide bolides blijkt te zijn gevuld met brandstof, red.) boren zich aan weerszijden van het pand door enkele weerloze glazen toegangsdeuren. Flikken Waalre houdt al direct na het vernietigend toeslaan van de vuurtongen nota met een aanslag. In de dagen na de opzettelijke ernstige beschadiging van het gemeentehuis, steken de eerste geruchten het spreekwoordelijke hoofd op. Zo zou uit enkele schimmige camerabeelden zijn gebleken, dat enkele bewoners van een niet nader te duiden chaletpark binnen de gemeentegrenzen van het lommerrijke Waalre betrokken zijn bij de nachtelijke terreuractie. Tot op de dag van vandaag is er – enkele kortstondige aanhoudingen ten spijt – overigens nog niemand veroordeeld voor Waalre’s Inferno.

Na de prehistorische winst van de KNVB Beker (1934) en de eerste landstitel in de historie van het vaderlandse betaalde voetbal (1954) sleept FC Eindhoven op 18 juli haar derde prestigieuze trofee in de wacht. Na een uiterst gezapige treffen in het – overigens kolkende – Jan Louwers Stadion aan de Aalsterweg, torsen de blauwwitten, na een slopende penaltyreeks, niets meer of minder dan de fonkelende Lichtstad Cup boven hun bezwete kruinen. Na de reguliere negentig wedstrijdminuten prijkt nog een status quostand op het bescheiden scorebord: 2-2. Wet de winst van de kloeke, zwaar verzilverde bokaal, stapt FC Eindhoven voor het eerst in zes edities van de – op onregelmatige basis gespeelde – Lichtstadderby al sportieve victorie kraaiend van het gazon.

De directie van Eindhoven Airport ziet ze op maandag 23 juli letterlijk vliegen: de grootste regionale luchthaven van het land verwerkt op deze dag namelijk niet minder 13.000(!) passagiers, een absoluut record in inmiddels tachtigjarige geschiedenis van het vliegveld.

Dick Advocaat – sinds enkele weken als oefenmeester van het vaandelteam van PSV – geeft op 25 juli direct zijn visitekaartje af als hij via een woordvoerder van de rood-witten wereldkundig maakt, dat de trainingen van ‘zijn’ keurkorps met ingang van volgende week voortaan enkel nog op maandag, vrijdag en zondag toegankelijk zijn voor supporters en pers. Niet iedereen lijkt de toch enigszins opmerkelijke beslissing van De kleine generaal echter te kunnen waarderen, met name de wat oudere rood-witgezinden spreken schande over de periodiek in het slot blijvende smeedijzeren toegangspoorten van De Herdgang, het in het groen badende trainingscomplex van de bijna 100-jarige.

In de categorie opmerkelijk nieuws: onderzoek (gepubliceerd op 26 juli, red.) in negentien Europese steden toont aan, dat Lichtstedelingen zichzelf relatief gezien stelselmatig een schrikbarend aantal grammen cocaïne door het reukorgaan boort. Uit vele hectoliters rioolwater hebben onderzoekers dan ook letterlijk een aantal opmerkelijke drugsgerelateerde cijfers gedistilleerd. Zo blijken de Mokumse neusvleugels in Nederland het vaakst in het verslavende witte poeder gedompeld te worden, op de spreekwoordelijke voet gevolgd door de Eindhovense neusschotjes. Wordt er gekeken naar snuiverij op het gehéle Europese vasteland, dan blijken de Sinjoors (inwoners van Antwerpen, red.) het minst vaak hun poezelige neusjes op te halen voor het psychoactieve extract van de van origine Zuid-Amerikaanse cocaplant.

Powered by Joost Tenback tenback Projecten: prestatie van formaat In 2012 was het feest bij Tenback Projecten Tenback Projecten. Op zaterdag 5 mei was het precies 15 jaar geleden dat directeur Joost Tenback het felbegeerde inschrijfformulier bij de Kamer van Koophandel kreeg uitgereikt. Een prestatie van formaat in een branche die in al een aantal jaren in zwaar weer verkeert. Nu, 15 jaar later, is Tenback Projecten het meest complete afbouw bedrijf van Nederland. De standaard afbouw bestaat uit systeemplafonds en systeemwanden, maar Joost Tenback en zijn team verzorgen echter ook het complete pakket met onder andere, W-E installaties, verlichting, vloerbedekkingen, tegelwerken, stukadoren, schilderwerken en meubilair. Naast vakmanschap is de positieve ondernemershouding van Joost een belangrijke pijler onder het succes van zijn bedrijf. ‘Het lef om beslissingen te nemen en te investeren is bij heel veel bedrijven tot een nulpunt gedaald. Wij kijken echter liever naar de kansen in plaats van de bedreigingen. Dat gaan we ook doen in 2013, want ik ben er van overtuigd dat deze instelling er voor heeft egzorgd datw e nog altijd geen klagen hebben. Tenback Projecten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 87

16-01-13 10:43


88

DE wAARHEiD ACHtER DE ‘SCHEVE toREn VAn EinDHoVEn’ Door: Ralf M.M. Stultiëns Fotografie: Paul Raats

Op zaterdag 1 september 2012 schudde Woensel-West – om klokslag één uur in de middag – kortstondig letterlijk op haar grondvesten. Onder massale belangstelling ontstak M. Heezen B.V. niet minder dan een slordige honderd(!) kilo dynamiet om het voormalige hoofdkwartier van Philips tussen Vredeoord en Boschdijk op de stalen en betonnen knieën te dwingen. De meer dan spectaculaire beelden van de deels mislukte implosie haalden nog dezelfde dag de uitzending van talloze tv- en radioprogramma’s in binnen- en buitenland. In de dagen na de moderne Big Bang kwamen diverse websites en gedrukte media kolommen tekort om het ‘explosieve debacle’ te beschrijven. Voor het eerst sinds de recente oerknal spreekt Thijs Heezen – directeur van het gerenommeerde sloopbedrijf uit de Lichtstad – exclusief over één van de meest spraakmakende projecten uit de historie van zijn onderneming. Heezen kan met terugwerkende kracht nog

bewuste keuze

steeds kwaad - “noem het maar lichtelijk ge-

Dat M. Heezen B.V. de sloop van de eens zo indrukwekkende

irriteerd!” – worden als hij terugdenkt aan de

kantoorkolos aan de Boschdijk kreeg toegewezen, was vol-

berichtgeving in de regionale en landelijke

gens de directeur van het sloopbedrijf niet meer dan logisch.

media over de zorgvuldig voorbereide implosie van Philips-

“Wij werken al ruim vijfentwintig jaar voor Philips. In binnen-

gebouw VH. “Ik vind het anno 2013 eigenlijk nog steeds

en buitenland voeren wij voor hen de meest uiteenlopende

onbegrijpelijk, dat de pers er toentertijd voor gekozen heeft

sloop- en asbestwerkzaamheden en bodemsaneringen uit.

zoveel onzinberichten te publiceren! Zo zou de liftschacht

Toen bekend werd, dat het terrein onder het gebouw

van het gebouw zijn blijven staan na de deels mislukte

verkocht was aan Trudo (de woningbouwcorporatie reali-

implosie. Onzin, want het ging namelijk om het trappenhuis

seert er – samen met Hurks Vastgoedontwikkeling – op

met de bijbehorende ventilatieschacht. Ook zou er door ons

termijn een prachtige tuinwijk met ongeveer 270, voorna-

te weinig springstof (dynamiet, red.) zijn gebruikt om de klus

melijk grondgebonden, woningen, red.), moest ‘VH’ natuurlijk

te klaren. Eveneens volledig bezijden de waarheid!”

zo snel mogelijk tegen de vlakte. Met de moderne slooptech-

H

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 88

16-01-13 10:43


89 Explosie

nieken van vandaag de dag zouden we het gebouw zonder

De beide stijve schachten moesten scharnieren over het

enig probleem – met behulp van een enorme kraan –

achterste scharnierpunt. Waarschijnlijk is een scharnier-

gewoon kunnen ‘knippen’, maar uiteindelijk hebben wij de

punt bezweken door het grote gewicht waardoor het restant

keuze gemaakt de toren te laten imploderen. Waarom?

is gaan “zitten”,in slooptermen gesproken. Dat is mijns in-

Enerzijds omdat reguliere sloopwerkzaamheden hoe dan

ziens dan ook inderdaad een gevoelige misrekening van de

ook langdurig(er) overlast voor de omwonenden met zich

springmeester geweest. Overigens sta ik erop om de volle-

mee zouden hebben gebracht, en anderzijds natuurlijk

dige verantwoordelijkheid voor het deels mislukken van de

omdat het laten imploderen gewoon een indrukwekkend

implosie bij onszelf te leggen, want wij zijn als hoofdaanne-

gebeuren is.”

mer van het project natuurlijk te allen tijde de aan te spreken partij.” Vermeldenswaardig is zeker wel dat de gehele

Gedegen voorbereiding

voorbereiding rondom de organisatie van het project

Nadat de keuze voor de rigoureuze sloopwijze was gemaakt,

alsmede het calamiteitenplan en de vervolgsloop veilig en

moest Heezen een heuse springmeester inhuren. “De

zonder noemenswaardige schade is verlopen. De overlast

springmeester waarmee mij in de afgelopen jaren op uitste-

voor omwonenden is ondanks dat het wat langer duurde

kende wijze hebben samengewerkt, is vorig jaar door een

toch tot een minimum beperkt gebleven.

tragisch verkeersongeval helaas om het leven gekomen, waardoor wij ons dus genoodzaakt zagen iemand anders

Bemoedigend

aan te trekken voor de klus. Op advies van de weduwe van

Hoe kijkt Heezen uiteindelijk terug op het laten imploderen

onze voormalige springmeester vonden we gelukkig al snel

van het voormalige Philipsgebouw? “Ik kijk eerlijk gezegd

een plaatsvervanger. Op basis van alle beschikbare gege-

meer dan tevreden terug op deze uitdaging. Wij hebben

vens – onder andere bouwtekeningen van het complex –

namelijk ruimschoots aan alle door Philips gestelde eisen

heeft de man in kwestie vervolgens een zogeheten spring-

voldaan, al hebben we het trappenhuis en de ventilatie-

plan opgesteld. In een dergelijk plan wordt rekening

schacht na de gedeeltelijke implosie van het pand langs

gehouden van tal van (technische) facetten: hoeveel beton

reguliere weg moeten slopen. Hetgeen overigens slechts

en staal is er bij de toenmalige bouw van het pand gebruikt?

twee weken duurde en zonder noemenswaardige overlast

Hoeveel kilo dynamiet is er nodig en waar dienen deze ex-

voor de omwonenden is verlopen. In de dagen en weken na

plosieven precies geplaatst te worden? Toen het springplan

de implosie heb ik overigens talloze bemoedigende brieven

afgerond was, hebben we een laatste inspectieronde over

van omwonenden mogen ontvangen. En hoe je het achteraf

het terrein gemaakt. Tijdens deze formaliteit – drie dagen

ook wendt of keert, de beelden van de implosie hebben in

voor de geplande implosie – kwamen we er echter achter,

zowel binnen- als buitenland kennelijk grote indruk ge-

dat de kolommen, waarop de toren rustte, niet alleen uit

maakt, want wij worden nog maandelijks benaderd voor

beton maar grotendeels ook uit staal waren opgetrokken.

nieuwe, vergelijkbare klussen.”

Dat was tijdens de voorbereidingen op de implosie niet op te maken uit de bouwtekeningen! Het springplan werd vervolgens natuurlijk meteen aangepast, op tactische plaatsen hebben we zoveel als mogelijk beton van de kolommen geschraapt. Op dat moment was alles gereed voor de grote knal.” Oorzaak en gevolg In de vroege middag van zaterdag 1 september dromden omwonenden – en zelfs speciale genodigden (vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven, Trudo, Hurks en diverse relaties van M. Heezen B.V., red.) massaal samen om het aanstaande spektakel met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Precies om één uur werd de springstof tot ontsteking gebracht; met de inmiddels bekende gevolgen van dien. Nadat de rook – of beter gezegd het stof – was opgetrokken, bleek dat niet het gehéle voormalige Philips-

M. Heezen B.V.

gebouw tegen de vlakte was gewerkt: het trappenhuis met

Boven Zijde 7

bijbehorende ventilatieschacht stond nog enigszins over-

5626 EB Eindhoven

eind. Heezen: “Natuurlijk was het deels mislukken van de

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 89

implosie op het moment zelf een enorme domper. Echter, we

T (040) 262 18 15

moesten eigenlijk meteen weer verder. Hoe had dit kunnen

F (040) 262 26 45

gebeuren, wat zijn de eventuele gevaren voor de directe om-

I www.heezenbv.nl

geving... allemaal vragen die meteen om antwoord vroegen.”

E m@heezenbv.nl

16-01-13 10:43


90

Zorgeloos op

topniveau

“Ik ben mijn eigen bedrijf. Dat moet mijn topprestaties niet in de weg staan. Daarom laat ik mij financieel en fiscaal ontzorgen door Wesselman”

Wesselman. Wezenlijk anders. Joeri Verlinden

Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 90

16-01-13 10:43


91 Columnisten

Televisie

Er lag een aanvraag bij de stichting vrienden van de thuiszorg van Mw. Sip. Haar

televisie was al maanden kapot en aangezien ze veel alleen is keurde wij de aanvraag goed, en beloofde haar een televisie, weliswaar geen nieuwe maar hij werkte. Ze was helemaal opgetogen, morgen komt de klussendienst hem bij u aansluiten. Alstublieft mevrouw Sip en nog een taartje erbij u kunt weer gaan genieten. Na een week belde ze op, kom die televisie maar weer ophalen, er is alleen maar ellende op. Ik heet al Sip en nu ben ik ook nog sip en ik word steeds sipper. We hadden gelukkig nog een dvd staan die we snel zijn gaan aansluiten met een paar leuke films erbij. Mevrouw Sip verwoord eigenlijk wel mijn terugblik op 2012, een beetje sip word je er allemaal wel van. Dus voor 2013 zou ik zeggen, blijf lachen, leef en geniet van alles, het kan altijd nog erger. Met zijn allen de schouders eronder, dan komt alles wel goed !!! Veel geluk op alle fronten voor 2013 Liefs, Brigid van de Moesdijk.

2012 was voor mij een jaar van uitersten. Mijn jongste broer stierf volkomen onverwacht aan een hartstilstand tijdens een business meeting of all places in het Philipsstadion. Bizar. Maar ook werden er twee kleindochters geboren. Dat doet je beseffen hoe kwetsbaar maar ook hoe gelukkig het leven kan zijn. Dan de grilligheid van de politiek. Voor macht en het pluche van de regeringszetel worden verkiezingsbeloften met groot gemak ingeruild. Dieptepunt was de inkomensafhankelijke zorgpremie. Diep door het stof ging de minister-president en hij werd een lame duck .Medio februari 2013 is het Wonder van Eindhoven in Amsterdam. Ook 2013 zal weer vol verrassingen zitten. Ik wens iedereen veel gezondheid en geluk. Hans van den Oord

De slimste, of niet meer? Een jaar lang droeg Eindhoven/Brainport de titel ‘Smartest region of the world’. En ineens is die titel weg en pronkt een andere stad er een jaar mee. Vreemd eigenlijk, omdat slimheid niet echt tijdgebonden lijkt. Wat blijft is het delen van kennis. Iets waarmee de regio groot geworden is. Een collega uit het kennisnetwerk CC-03 heeft onlangs het initiatief genomen om voor 2013 het onderwerp autisme op de agenda te zetten. Ui t eerder onderzoek is namelijk gebleken dat er in de regio relatief veel autisten wonen. Slimheid en autisme gaan vaak hand in hand. Communicatie en autisme liggen soms heel ver uit elkaar. Met een groep professionals wil zij autisme in 2013 op de kaart gaan zetten. Kijken op welke manier er bijvoorbeeld al in het onderwijs iets mee en aan gedaan kan worden. Maar ook hoe je in de praktijk op de beste manier met deze individuele slimheid om kunt gaan. Goed idee, lijkt me. Ik wens iedereen voor 2013 veel slimheid, maar ook veel ontmoetingen toe. Om er samen slimmer van te worden. Marc Ruis. Marc is eigenaar van ’t Ruist communicatie, bestuurslid van CC-03 en aangesloten bij de Communicatiewinkel.

10% extra omzet door juiste aandacht voor je bestaande klant Met deze kop zijn wij, Joop Schaffels en Jan-Francis van Abbe, KOESTER UW KLANT gestart begin 2012. Absoluut met succes kunnen we achteraf stellen! 2012 heeft precies gebracht wat we ervan verwacht hadden, namelijk veel enthousiaste ambassadeurs en goede vooruitzichten voor 2013. Ondanks de drukke tijden voor ons allebei, heeft Koester ons veel gebracht. In en om Eindhoven kent men het concept en naast enkele concrete opdrachten staan er verschillende Koesterklussen in de ‘week’. Fantastisch zeker gezien het feit dat het ons in 2012 helaas aan tijd ontbrak om Koester echt goed ‘in-de-markt’ te zetten. Gelukkig een luxe probleem omdat we het simpelweg te druk hadden met onze corebusines, Joop met communicatieadvies en Jan Francis met culinair vermaak (Koken met van Abbe). Een goede aanloop is goud waard, onze columns in Goeie Zaken hebben die aanloop fantastisch ondersteund. Ook in 2013 geldt: door goed naar klanten te luisteren, creëer je meer omzet. Dus: www.koesteruwklant.nl ook in 2013! Joop Schaffels & Jan-Francis van Abbe

Natuurlijk dankt PIONmedia ook onze overige columnisten: JP Marsman, Chantal Jansen, Igor van Kaam & Hans van Gennip

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 91

16-01-13 10:43


92

Rob van der Ploeg Winnaar SOEC ondernemersprijs 2012

Ranomi Kromowidjojo sportvrouw van het jaar Ranomi Kromowidjojo is bij het sportgala voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. De Groningse zwemster veroverde bij de Olympische Spelen in Londen goud op de 50 en 100 meter vrij en zilver op de 4x100 vrij. Kromowidjojo kreeg de voorkeur boven wielrenster Marianne Vos, zeilster Marit Bouwmeester en amazone Adelinde Cornelissen. Vos won de olympische en wereldtitel op de weg. Bouwmeester en Cornelissen behaalden olympisch zilver.

Ad van Berlo wint BOV-trofee Ad van Berlo werd uitgeroepen tot winnaar van de BOV-trofee 2012. De BOV-trofee (Beste Ondernemers Visie) is voor de ondernemer die de meest vernieuwende en vooruitstrevende visie ten toon weet te spreiden. Van Berlo was samen met Roland Poesen (Enter Embedded/Enter Technology) en Peter Schiphorst (Coresta Groep) genomineerd. De jaarlijkse prijs is volgens de organisatie uitgegroeid tot het grootste ondernemersevenement van Brabant. Ad van Berlo is directeur en grondlegger van de Van Berlo Group. Het bedrijf legt zich toe op design, productontwikkeling en -communicatie. Wat in 1982 begon als eenmanszaak, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf met zeventig medewerkers.

Rob van der Ploeg heeft spraakmakende én succesvolle initiatieven ontwikkeld, die de straat, Smalle Haven, in haar geheel naar een hoger niveau hebben getild. De motivatie van de jury om Rob van der Ploeg uit te roepen tot winnaar van de SOEC Ondernemersprijs 2012 was o.a. gebaseerd op de aantrekkingskracht van onderneming Smalle Haven voor de binnenstad en de inspiratiebron die Rob van der Ploeg vormt voor andere ondernemers. Het juryrapport laat er geen twijfel over bestaan: ondernemend, inspirerend, innoverend en experimenterend. De SOEC, Stichting Ondernemers Eindhoven Centrum, reikte op 11 september 2012 voor de eerste keer de SOEC-Ondernemersprijs uit.

PvdA’er Frank Depla is uitgeroepen tot het beste raadslid van Eindhoven over het afgelopen jaar Volgens het publiek staat hij midden in de samenleving en weet hij de problemen die hij hoort in de stad goed voor het voetlicht te brengen in de politiek. Depla bleef de andere finalisten, Bianca van Kaathoven van de SP, en Marco van Dorst van D66 voor. Tot talent van het jaar werd VVD-raadslid Ferry van den Broek verkozen. PvdA-raadslid Hafid Bouteibi was de andere genomineerde in die categorie. Fractievoorzitter Dré Rennenberg van het Ouderen Appel kreeg de oeuvreprijs toegekend. Rennenberg zit al sinds 1994 in de Eindhovense gemeenteraad en was ook een tijdje wethouder. Volgens de jury is hij altijd begaan met de Eindhovenaren die in de verdrukking zitten.

Mart

Sjoerd

WERVING, SELECTIE, DETACHERING en P&O DIENSTVERLENING

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 92

16-01-13 10:43


93 Allicht in Eindhoven

De winnaars van de keurmerken Duurzame Ondernemer! Yksi Ontwerp winnaar Sanoma Woon Award 2012 Yksi is de winnaar van de Sanoma Woon Award in de categorie ‘beste woonprofessional 2012’. Yksi en team hebben deze nominatie te danken aan onderscheiding door inzicht, vernieuwingsdrang, volharding, talent, eigengereidheid, durf en oorspronkelijkheid. Yksi heeft een bijzondere wereld gecreëerd. Liefde en passie voor het vak is de drijfveer.

Crossing Borders, winnaar Social Design Talent Award 2012 De Social Design Talent Award 2012 is zaterdag 27 oktober uitgereikt aan Anne van Strien, afgestudeerde van de Design Academy Eindhoven, voor haar werk “Crossing Borders”. De prijswinnares krijgt een opdracht van de gemeente Eindhoven t.w.v. €10.000,- om haar concept verder door te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Met deze prijs wordt een designtalent van de TU/e of de Design Academy Eindhoven onderscheiden, die via een ontwerp een oplossing ontwikkeld heeft voor een sociaal-maatschappelijk vraagstuk in het gemeentelijk domein. Deze prijs is in 2009, 2010 en 2011 uitgereikt en verdient wegens groot succes continuering. De award vergroot de binding van studenten en de kennisinstellingen met Eindhoven (en haar maatschappelijke opgave), steunt individuele talenten (met de erkenning) in hun carrière en benadrukt de waarde van design in het maatschappelijk domein.

Toon

Theo

Human Capital Match / Havani Steenovenweg 34 5708 HN Helmond 0492 477 916 www.hcm-group.nl www.havani.nl

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 93

Duurzame ontwikkeling is zoals velen weten, niet langer een modeverschijnsel. Het is een nieuwe manier van werken, denken en dus ondernemen. Een duurzaam imago is van belang om de concurrentie voor te blijven. Consumenten hechten namelijk steeds meer waarde aan duurzaamheid. Kortom, het is belangrijk om duurzaam te ondernemen én om dit uit te stralen. Goud • De Blije Big bv • Deltaclip International bv • HetEnergieBureau • High Tech Campus Eindhoven • Van den Hoff installatiebedrijf • Van der Valk Hotel Eindhoven Zilver • (H)EERLIJK ANDERS • De Klerk Bloemsierkunst en interieurbeplanting • DHV bv • Fleskens installaties • Gascogne Groep • Liebregts • Mansveld Projecten + Services bv • Omines • Park Plaza Eindhoven • Restaurant Iris • SRB Energy Nederland • Stg. Vrije Kinderopvang Eindhoven Brons • Actief Brandbeveiliging • AKA Design/AKA Communicatie • ArchiPlex • Brood2day bv • Cokoen Interieurmaatwerk bv • Concepting.nu • Deterink Advocaten en notarissen • Evoluon • Gasterij in ’t Ven • Grand Café Berlage • Horyon bv • HVL bv • Inbo • Kleurgevoel/Zuci Infusions • Ons eten en drinken • OPQixD • ProTech lakbescherming Eindhoven • Spierings&Swart architectenbureau • Tour de Ville fietskoeriers • Tussen de Molens • Van Straten Bouw bv • Vict Informatici bv • Wildenberg Ynformal

16-01-13 10:43


94

MuziekgebouwEindhoven.nl

beleef het live!

in 2013! E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 94

16-01-13 10:44


95 Cultuur

lUStRUM MUziEkgEboUw

twEE DECEnniA CUltURElE kwAlitEit Op 2 september 1992 vulden de eerste noten van Mahler door Het Brabants Orkest de akoestiek in Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven (de oude benaming) tijdens het openingsconcert. In de twintig jaar die erop volgden, is het uitgegroeid tot een concertpodium van formaat. Ruim 3 miljoen muziekliefhebbers bezochten het Muziekgebouw en tegen afwaartse culturele stroom in, stijgt dat aantal nog steeds.

D

Directeur Wim Vringer terugblikkend: “De

tijdens een voorstelling, een concert, of een van de vele andere

eerste tien jaar zijn we bezig geweest de cul-

activiteiten in het muziekgebouw? Je stapt even een andere

turele footprint te ontwikkelen van onze pro-

wereld in, en daar leer je ontzettend veel van. Nu Brabant in de

grammering. Dat resulteerde in een breed en

race is om de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ in 2018

kwalitatief aanbod van klassiek, jazz, pop, wereldmuziek en

binnen te halen, ben ik blij om Muziekgebouw Eindhoven als

meer. Het tweede decennium hebben we onze program-

stevige pijler in het aanbod te hebben.”

mering op een internationaal niveau weten te brengen. Dat beschouw ik als een bijzondere prestatie.” Muziekgebouw

A house within a house

heeft inmiddels een vaste waarde in stad en regio gevonden

leo Ulrich / gepensioneerde tekstschrijver en bezoeker

door bedrijfsleven, publiek en musici.

van het eerste uur “Ik bezoek samen met mijn vrouw al heel lang klassieke

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 95

Je stapt even een andere wereld in

concerten. Voor de komst van het Muziekgebouw moesten

brigite van Haaften-Hardema / gedeputeerde Cultuur en

we daarvoor naar het Concertgebouw in Amsterdam. Prima

Samenleving Provincie noord-brabant

natuurlijk, maar ik vind het altijd zo’n deceptie dat je nog

“Mijn portefeuille is Cultuur en Samenleving, en dus heb ik

anderhalf uur moet reizen als je net met een heerlijk gevoel

een bijzondere band met cultuur. Niet alleen met cultuur-

een concert uitstapt. Muziekgebouw Eindhoven is een toe-

makers, maar ook met de podia waar ze optreden. En het

gankelijk gebouw met een fantastisch aanbod in klassieke

muziekgebouw is daar een fantastisch voorbeeld van. Ik kom

muziek. Wij vinden er veel van onze gading en maken ook

er dan ook graag en vaak. Net als alle vormen van cultuur,

bijzondere dingen mee. Het kenmerkt het Muziekgebouw

raakt muziek mensen. En het is belangrijk dat er plekken

wel, dat je veel artiesten meemaakt die zichtbaar plezier

zijn waar deze cultuur gevonden kan worden, waar er van

hebben in hun optreden. Het enige wat ik jammer vind, is dat

genoten kan worden. Muziekgebouw Eindhoven is een

het kunstwerk ‘A House within a house..’ na de verbouwing

plaats waar mensen diverse soorten muziek horen, in een

verdwenen is. Dit oneindige woordkunstwerk zei voor mij

optimale ambiance. Dat is niet alleen genieten, maar draagt ook

veel over het muziekgebouw: de zaal in een gebouw, in een

bij aan de educatie van mensen. Uiteindelijk leren mensen het

stad, in een regio. Samen van goede muziek kunnen genieten

best door te ervaren. En waar kun je nu beter iets ervaren dan

is van grote waarde voor de stad en omgeving.”

16-01-13 10:44


96

MAAnDoVERziCHt

AUgUStUS

Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek N.V. uit de Lichtstad – in binnen- en buitenland beter bekend onder de afkorting DAF – sleept op 6 augustus Down Under een AIDA Design Award in de spreekwoordelijke wacht voor de kekke DAF XF105, het meest recente topmodel van het vrachtwagenconcern. Een delegatie van de vermaarde auto- en vrachtautofabrikant uit Eindhoven neemt de prestigieuze ontwerpprijs in ontvangst tijdens het jaarlijkse International Design Awards gala in Australië. De XF105 wordt in het duimendikke juryrapport onder andere geprezen om het ‘elegante design, de uitstekende ergonomie en het hoogstaande comfort’.

Op zaterdag 11 augustus – de eerste speeldag van de voetbaljaargang 2012/2013 – blameert PSV zich in het sfeervolle Rat Verlegh Stadion in Waalwijk. Tegen de plaatselijke RKC komen de rood-witten niet verder dan een smadelijke 3-2-zeperd. Namens de ontketende Waalwijkers wist Rodney Sneijder het lederen vijfje tegen de touwen achter Przemysław Tytoň – de deze middag uiterst ongelukkig acterende Poolse goalie in Eindhovense dienst – te werken. Fredje Bouma – toch echt over het West-Brabantse gazon flanerend in een rood-witte voetbalplunje tekende – middels een letterlijk onfortuinlijke uitglijder – voor de derde treffer van de Waalwijkse surprise.

Niet minder dan 1.381.000 passagiers passeren in de eerste zes maanden van het kalenderjaar 2012 de toegangscontrole op Eindhoven Airport, 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Zo blijkt uit de duizelingwekkende cijfers, die de directie van het voormalige Welschap op 16 augustus presenteert. Joost Meijs – algemeen directeur van de grootste regionale luchthaven van het land – goochelt tijdens de perspresentatie overigens nog meer klinkende cijfers uit de beamer: het aantal lijndienstbestemmingen blijkt in het achterliggende halve dozijn maanden te zijn gestegen van 37 naar 45. Tegelijkertijd nam het aantal vliegbewegingen in genoemde periode met veertien procent toe: 11.870 in plaats van 10.450.

Opmerkelijk nieuws op het educatieve vlak: op 24 augustus maakt de directie van ROC Eindhoven – een heuse moloch in onderwijsland – bekend, dat het per 1 januari 2013 nieuw briefpapier zal gaan gebruiken. De huidige naam en het (overigens weinig inspirerende, maar dat geheel terzijde, red.) roze-blauwe logo verdwijnen op voornoemde datum van alle denkbare uitingen. Voortaan blokken studenten – in jacht op het felbegeerde papiertje – aan het Summa College. Volgens het bestuur van de onderwijsinstelling is het feit, dat de naam ROC voor veel mensen een negatieve lading heeft één van de belangrijkste redenen om letterlijk een nieuwe, fris gestreken dundoek in de top te hijsen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 96

16-01-13 10:44


97 Augustus

In de ochtend van zaterdag 25 augustus overlijdt Wisse Dekker (88) achter het stuur van zijn Range Rover Evoque. De oud-topman van Philips maakt juist een ritje door het Zeeuwse Zoutelande als hij onwel raakt. Op het moment, dat de luxueuze SUV in de Nieuwstraat hardhandig in aanraking komt met achtereenvolgens een verkeersbord, hek en schuurtje bij een hoekwoning, is Dekker reeds overleden. Frans van Houten – bestuursvoorzitter bij de Eindhovense multinational – reageert later op de dag, middels het plaatsen van een condoleancebericht op www. philips.nl: “Wij zijn Wisse Dekker blijvend dankbaar voor zijn grote toewijding, betrokkenheid en wijsheid en onze gedachten gaan uit naar zijn familie.”

Op maandag 27 augustus nemen studenten van de Fontys Sporthogeschool voor het eerst plaats in de bankjes van hun nieuwbakken – uiterst fraai gelegen op het groen omzoomde terrein van Genneper Parken – onderwijsonderkomen. Het moderne complex naast de indrukwekkende voetbaltempel van FC Eindhoven en het futuristische Pieter van den Hoogenband Zwemstadion vervangt de twee voormalige sportscholen in Tilburg en Sittard.

Politiek Nuenen cum annexis staat weer eens op haar achterste benen: het weigert zich neer te leggen bij de recent ingevoerde maximumsnelheid op de A270 (onder asfaltverslinders beter bekend als de Helmondweg, red.). In plaats van 120 mag er voortaan met 130 kilometer per uur gemotoriseerd over het Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB, red.) geschreden worden. Diverse dwèrse politici hameren er bij het college van burgemeester en wethouders bijkans letterlijk op het provinciebestuur alsnog op andere gedachten te brengen en dus aan te sturen op het terug te draaien van de eerder genomen beslissing. De gewraakte snelheidsverhoging op de A270 gebeurt op verzoek van de onderzoekers van TNO, die het tot volwaardig circuit geüpgradede snelweg wensen te gebruiken voor verkeerstesten. Bij het ter perse gaan van dit eindejaarsmagazine lopen er overigens nog diverse rechtszaken tegen de provincie. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Pastoor Dominique Donders (50) uit Veldhoven heeft kennelijk niet alleen Abraham gezien, zo blijkt wanneer het bisdom Den Bosch op 31 augustus een meer dan schokkende verklaring wereldkundig maakt. Het bisdom besluit de voorganger van de Lambertusparochie – die er kennelijk een geheel eigen interpretatie van het woord kruistocht op nahield – officieel op non-actief te zetten. Donders wordt in mei van dit jaar opgepakt voor het bezit van ‘een geringe hoeveelheid’ kinderporno (het uiterst ziekelijke beeldmateriaal wordt aangetroffen op de personal computer van de pastoor, red.) en moet zijn katholieke klerikale kledij nu dus verplicht aan de spreekwoordelijke wilgen hangen.

Powered by Eveline Wu in the mood in 20013 Eveline Wu werd dit jaar in het coverartikel van Eindhoven Business door onze redacteur omschreven als ‘Queen of Sushi’. Met vier goedlopende horecazaken in de Eindhovense binnenstad een meer dan terechte titel. Met haar aansprekende concepten drukt ze op een meer dan positieve wijze haar stempel op het uit eten gaan’ in de binnenstad. Haar filosofie: De kwaliteit moet top zijn, maar de prijs uitdagend. En de drempel om een hapje te gaan eten moet laag zijn. Iedereen moet bij Eveline kunnen eten. Ook in 2013 zal ze deze succesformule koesteren en waar mogelijk de kansen die ze als ondernemer elke keer weer ziet benutten. Of ze ooit slaagt in haar ambitie waar te maken en 100 Soho-zaken te hebben, ligt in de toekomst opgesloten. Tot die tijd blijft ze echter ambitieus doorbouwen aan haar concepten. ‘Ik wens iedereen een goed, gezond, gelukkig, succesvol en vooral smakelijk 2013 toe. Restaurant Mood

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 97

16-01-13 10:44


98

ontwikkEling SPoRtfoRMUlE

t

Twee teams van jongeren tussen de 10 en 14

den aan regels en richtlijnen, op het veld, maar ook thuis, op

jaar uit Woensel-West en ’t Hool gaan voetballen

school en in de wijk. Werken voor elkaar, hulp bieden waar nodig

in hun eigen wijk als onderdeel van het project

en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke doelen. Zo worden

Trefzeker. Deelname aan het project is voor de

niet alleen de voetbalkunsten verbeterd, groeien de jongeren

jongeren zeker niet een vrijblijvend potje voetbal. Net als een

ook op persoonlijk vlak.

profvoetballer tekenen ze een contract en moeten ze zich hou-

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 98

16-01-13 10:44


99 Gemeente Eindhoven

SPoRtinnoVAtiE M

Met het programma Perfect Race Tool heeft InnoSportLab De Tongelreep een bijdrage geleverd aan het succes van de Nederlandse zwemmers tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 99

16-01-13 10:44


100

in gESPREk MEt... Milko wiJCkMAnS En MiCHiEl SCHEEREn Tekst: Peter Blees Fotografie: Joris Kingma

Samenwerken, delen en vernieuwen, dat zijn sleutelwoorden tijdens het gesprek van Milko Wijckmans (algemeen directeur De Lage Landen Nederland) en Michiel Scheeren (algemeen directeur van reclamebureau \BOVIL). “Samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker. Als je het niet samen met anderen doet, dan heb je volgens mij als bedrijf geen toekomst meer”, zegt Wijckmans zelfs. Scheeren: “Het is een soort mindset: je moet dingen willen delen. Vroeger dachten we vaker: dat is mijn business, dat ga ik niet zomaar afgeven. Nu geloof ik er heilig in dat je er iets voor terugkrijgt als je samen deelt.” Samenwerken beschouwen ze dan ook als een belangrijke kracht van Brainport regio Eindhoven. En die kan de komende tijd goed van pas komen. Want 2012 mag dan voor de beide bedrijven geen slecht jaar zijn geweest; er moet wel extra hard worden gewerkt en geïnnoveerd om klantenkring, omzet en resultaat op peil te houden.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 100

b

bEwEging Milko Wijckmans: “In de crisis krijg je verandering. Als het je goed gaat, wat is dan de reden om te veranderen? Wij blijven kijken waar de

kansen liggen om met onze partners naar toe te gaan. Turkije en India bijvoorbeeld, dat zijn markten die we willen openen. Voor Nederland blijven wij richting overheid gesprekken voeren om ervoor te zorgen dat de ondernemer weer kan ondernemen. Dat er financieringen beschikbaar kunnen komen om de volgende stap als ondernemer te kunnen zetten. Je ziet dat het behoorlijk wat kruim kost om die beweging te krijgen.” Michiel Scheeren: “Je merkt dat veel bedrijven op de rem staan. Aan de andere kant: de wereld staat niet stil, je moet als bedrijf toch verder en soms ook harder concurreren; dat zien wij bij onszelf, dat zien we bij onze klanten. Wij steken veel energie in het werven van nieuwe klanten. Je merkt wel: er wordt langer nagedacht, maar als de opdracht dan doorgaat, moet het morgen ook klaar. Het ‘samen’ komt bij ons vooral in de samenwerking met andere leveranciers tot uitdrukking; we zoeken toegevoegde waarde in het samenwerken met mede-leveranciers. Aan klantzijde ligt de druk tot samenwerking in onze richting lager, de loyaliteit lijkt wat af te nemen. Een klant zegt eerder: als het sneller kan, vraag ik een ander.” VERniEUwing De Lage Landen heeft Freo – sinds enige tijd goed zichtbaar op de PSV-shirts - als voorbeeld van de noodzakelijke vernieuwing. Het bedrijf is groot geworden als financiële dienstverlener voor het bedrijfsleven (via leasing, factoring en vendor finance) en bediende de particuliere consumenten vrijwel

16-01-13 10:44


101

sPeeddate

2012

Speeddate

18 ondern emers Locati e avant Ga rde

1.Kris de Prin s (exPat cen ter) 2.thijs mande rs (tmc) 3.joost mei js (eindhoven airPort) 4.chris aeL berts (beursG ebouw) 5.jacco ver haeren (Kn 6. miLKo wij Zb) cKmans (de LaGe Landen 7. toon de ) KoninG (vo LKerswess 8. GieL Pastoo eLs) r (ParKtheat 9. inGrid de er) boer (woonb edrijf) 10 Peter Ken tie (ehv365 11 werner ) töLLer (exc 12 stan not eLLent mat enboom (bu ch) sinessscho 13 euGene oL notenboom hermsen (dij KmansberG ) jeths advoca 14 hans rut ten) jes (hoeZo ?Go edZ o) 15 michieL scheeren (bo 16 robert rem viL) Kes (remKes beeLd & GeL 17 arno aar uid) ts (wesseLma n accountan 18 maarten ts) van andeL (PanaLytica L)

Michiel Scheeren

Milko Wijckmans

uitsluitend via moedermaatschappij Rabobank. Via Freo bereikt men nu online ook klanten van andere banken. Wijckmans: “Online was bij ons nog onbekend, maar we zijn erin gestapt en hebben bekendheid gezocht, in eerste instantie via het shirt van PSV. We hebben deze vernieuwing nu ook doorgezet naar de zakelijke markt in de vorm van een digitaal leaseloket voor bedrijven. Eigenlijk bedoeld voor de zzp’er, maar we zien nu dat ook grotere bedrijven op die manier binnenkomen.” Bij reclamebureau \BOVIL (onderdeel van het Amerikaanse TBWA/Worldwide) zoekt men de vernieuwing vooral in het integreren van de social media binnen de communicatiemix. “Die nieuwe media staan nog in de kinderschoenen en worden door velen als een aparte discipline gezien”, legt Scheeren uit. “Veel bedrijven vinden sociale media eng, omdat ze de controle kwijt zijn. Het is een omslag van ‘zenden’ naar ‘converseren’. Hoe meng je je als merk/product in een conversatie over jou? Wij proberen vanuit een duidelijke strategie de aanpak te ontwikkelen die past bij onze klant. Met beide benen op de grond. We zijn nu samen met Agio Sigaren een conversatiecampagne aan het ontwikkelen voor het merk Balmoral.” toEkoMSt De zon zet de gesprekstafel van beide heren in restaurant Avant Garde inmiddels in het volle licht. En gelukkig lachen ze ook heel wat. Maar op veel zonneschijn in de economie is het nog even wachten. Aan de andere kant zien ze ook voordelen in het huidige tijdsgewricht. “Juist in mindere tijden moet je laten zien waar je voor staat”, zegt Wijckmans. En Scheeren besluit: “De crisis helpt je goed te kijken naar de vraag wie je eigenlijk bent en waarin je je onderscheidt. Dat heb je ook nodig.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 101

16-01-13 10:44


102

niEt bAng VooR 2013 Tekst: Edwin van de Ven Fotografie: Dré Wouters

Vier ondernemers. Vier verschillende branches. Vier keer een visie op ondernemen. Vier keer een blik op 2013. Echter 1 hele belangrijke conclusie: ‘Laat 2013 maar komen. Wij zijn er niet bang voor’. Aan het begin van het nieuwe jaar schoven Mario Bunthof (Freyja, Sterk in Hekwerk), Frans van Heesewijk (Vision Car Lease) en Christian de Kok (Clever IT) aan voor een smaakvol nieuwjaarsontbijt verzorgd door Hotel-Restaurant The Prince in Eindhoven. Vanzelfsprekend vroegen wij gastheer Frans Spierings om ook aan te schuiven en zijn verwachtingen voor 2013 met ons te delen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 102

16-01-13 10:44


103 Ontbijtsessie

Christian de kok

T

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 103

Frans Spierings

Mario Bunthof

Terwijl Frans rond gaat met de koffie, wordt

leggen. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld heel veel tijd

aan de ondernemers aan tafel de vraag

en energie gestoken in het verbeteren van de interne organi-

gesteld in hoeverre zij 2013 al hebben voor-

satie, zodat we de groei die ons bedrijf op dit moment door-

bereid. Ligt er een ‘plan van aanpak’ klaar of

maakt ook kunnen borgen. Nieuwe klanten kiezen bewust

laten de ondernemers het jaar bij wijze van spreken op

voor onze propositie als het gaat om het invullen van hun

zich af komen?

ICT-behoefte. Dan moeten wij die propositie natuurlijk ook

Frans VH: “Wij bereiden een jaar, in dit geval 2013, wel dege-

waar maken. En dat staat nu als een huis. 2013 staat in het

lijk voor. Vaak begint de voorbereiding al eind september.

teken van groei door innovatief te blijvenen de gerichte inzet

Daarbij passeren natuurlijk de typische ondernemerszaken

van marketing. Tot nu toe was het vooral mond-tot-mondre-

op het gebied van P&O, marketing, huisvesting, operationele

clame dat ons nieuwe klanten bracht. Nu is de tijd aange-

kosten et cetera de revue, maar we kijken ook naar de mark-

broken om ons te laten zien. ‘Be good and tell it’ wordt een

tontwikkelingen. Waarbij we ook kritisch naar onze eigen

belangrijk speerpunt in 2013. Wij geloven er in dat je juist in

propositie kijken die we onze klanten als regionale lease-

deze tijd, je moet laten zien.”

maatschappij willen aanbieden . Dat hebben we aan het

Mario: “Ik gun mezelf aan het einde van het jaar altijd een

einde van het jaar in kaart en daarop stemmen we ons be-

‘sabbatical’ van twee weken. Dan ga ik bij voorkeur naar de

leid voor het volgende jaar op af . Zo ook voor 2013. Het is

Verenigde Staten en laat ik in een totaal andere en inspire-

geen publiek geheim dat de automotivebranche in zwaar

rende omgeving alle zakelijke beslommeringen aan me

weer zit. De verwachting is dat er dit jaar weer 50.000 min-

voorbij trekken. Daar leg ik dan de route vast voor het jaar

der nieuwe auto’s de weg op gaan. Daar kun je als kleine

dat komt. Ik schrijf een aantal zaken op waarvan ik vind dat

partij natuurlijk weinig aan doen. Maar we kunnen er wel

ze het komend jaar prioriteit zouden moeten hebben. Tege-

voor zorgen dat we ons eigen stukje van de markt op een

lijkertijd kijk ik in die twee weken ook terug op het jaar en

dusdanige wijze blijven bedienen, dat onze bestaande klan-

pak dan het lijstje van dat jaar er bij en streep dan af wat ik

ten aan ons verbonden blijven en de nieuwe klanten zich

uiteindelijk heb bereikt. En gelukkig blijkt dan dat ik eigen-

aangetrokken voelen tot onze persoonlijke manier van wer-

lijk heel veel punten af kan strepen. Voor mij een ideale ma-

ken en de transparante manier waarop wij ons product, het

nier om bewust en onbewust mijn ondernemersvisie neer te

leasecontract , presenteren. Dat is een lijn die we sinds de

leggen. Kijk ik naar 2013 ligt er voor Freyja een nieuwe uitda-

start in 2005 hebben ingezet en die er voor heeft gezorgd dat

ging. Wij willen naast de evenementenbranche, waarin we

we elk jaar een plus hebben gegenereerd.”

als leverancier van hekwerk en aanverwante materialen een

Christian: “Je moet als ondernemer altijd een plan van aan-

uitstekende naam hebben opgebouwd, ons ook meer en

pak hebben. Anders kom je aan het einde van het jaar gega-

meer gaan profileren als leverancier voor de bouw. Dat is

randeerd tot de conclusie dat je op bepaalde punten stil

een branche die wij prima van dienst kunnen zijn. En ja, dat

bent blijven staan. Ook voor ons geldt, meten is weten. Wij

is natuurlijk ook een branche die het moeilijk heeft, maar wij

stellen ons aan het begin van het jaar bepaalde doelen en

denken door met een onderscheidend concept te komen,

gaan daar vervolgens op sturen. Daarnaast formuleren wij

toch een interessante speler te kunnen worden.”

elk jaar een aantal speerpunten waar we extra de focus op

Frans S.: “Natuurlijk maken wij ook een planning alleen

16-01-13 10:44


104

kijken wij maximaal een aantal maanden vooruit. De hore-

Christian: “Helemaal mee eens. Maar wij zetten in 2013 juist in

cabranche is, zeker op dit moment, zo wispelturig dat een

op een uitbreiding van ons klantenportfolio. ICT blijft een nood-

jaar vooruit kijken bijna onmogelijk is. Een goede of slechte

zakelijk kwaad voor veel bedrijven en daar liggen voor ons de

zomer kan je als ondernemer bij wijze van spreken maken of

kansen. Door onze aanpak garanderen we klanten een pro-

breken. Om je een idee te geven. Als je mij een half jaar gele-

bleemloos draaiende ICT-omgeving. Met als speerpunt dat

den had gevraagd of wij hier begin 2013 aan het ontbijt zou-

mensen overal en altijd kunnen werken. Die propositie vullen

den zitten, had ik waarschijnlijk ‘nee’ gezegd. Ik zat met het a

wij met innovatieve oplossingen waardoor we onderscheidend

la carte-restaurant helemaal op een dood spoor. Echter

zijn in de huidige markt. En dat spreekt ondernemers aan

door het concept van het restaurant een aantal maanden

getuige de vele berichten van tevreden klanten die we onder

geleden rigoureus om te gooien (onbeperkt kleine gerechten

andere via social media bijna dagelijks mogen ontvangen.”

eten voor 24,50 euro met een keuze uit meer dan 50 ge-

Mario: “2013 wordt voor ons natuurlijk ook een heel span-

rechtjes, red) , heb ik een omzetstijging kunnen realiseren

nend jaar. Een jaar waarin onze nieuwe activiteiten van de

van 500%. Dat heeft er voor gezorgd dat mijn cashflow weer

grond moeten gaan komen. Tegelijkertijd zorgen we er na-

enorm goed is en ik de investeringen weer kan doen die ik als

tuurlijk voor dat onze bestaande dienstverlening er niet on-

ondernemer voor ogen heb. Zo ben ik op dit moment mijn

der leidt. De toonaangevende naam die we hebben in de

hotelkamers helemaal aan het upgraden, zodat ook het

evenementenbranche moeten we koesteren. Alleen is het

hotel weer voldoet aan de wensen en eisen die de moderne

evenementenseizoen slechts vijf tot zeven maanden. Met de

hotelgast aan zijn verblijf stelt.”

nieuwe bouwgerelateerde activiteiten wil ik het gat opvullen. De eerste contacten zijn al gelegd en de reacties zijn

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 104

Opvallend is dat de ondernemers aan tafel ondanks de

positief. Met name het feit dat ik weet waar ik over praat

moeilijke economische vooruitzichten alle vertrouwen

spreekt de ondernemers aan. Daarnaast kom ik met een

hebben in 2013. Of zoals Frans van Heesewijk het stelt:

concept waarmee ik me onderscheid van de rest. Ik ben er

‘Wij zijn niet bang voor 2013’.

dan ook van overtuigd dat het gaat lukken. En dan zet Freyja

Frans VH: “Omdat we vertrouwen hebben in ons product. Of

als bedrijf weer een grote stap vooruit.”

beter gezegd: de wijze waarop we ons product, het lease

Frans S.: “De lijn die we in het tweede deel van 2012 hebben

concept, hebben vormgegeven. Wij doen bij voorkeur zaken

ingezet, zetten we door. De formule van het restaurant staat

op persoonlijke titel. Ons werk is voor 90% peoples busi-

inmiddels als een huis en de hotelkamers zijn straks hele-

ness. De overige 10% wordt bepaald door de prijs-kwaliteit-

maal up to date. Het is nu zaak om de formule voortdurend

verhouding en die is bij Vision Car Lease meer dan in orde.

te finetunen en door bijvoorbeeld met wisselende kaarten te

Het feit dat we op een zeer trouwe klantenkring mogen re-

werken er voor te zorgen dat mensen blijven komen. Want

kenen die heel bewust kiezen voor Vision Car Lease vormt

dat is in de horeca op dit moment natuurlijk de grote uitda-

daarbij de basis. Je kunt nog zoveel nieuwe klanten door de

ging. Er voor zorgen dat mensen als ze uit eten gaan, ook bij

voordeur binnenhalen, als de bestaande klanten door d e

jou komen. Met onze nieuwe formule in combinatie met de

achterdeur weglopen heb je als bedrijf nog niets. Het conti-

gastvrijheid en kwaliteit die mensen van ons kennen, moet

nueren van hetgeen we hebben en een verantwoorde groei-

dat lukken. Dan zie ik persoonlijk 2013 met heel veel ver-

ambitie zal onze koers in 2013 bepalen”

trouwen tegemoet. “

16-01-13 10:45


105 Ontbijtsessie

Frans van Heesewijk

Dat we in een tijd zitten waarin creativiteit gevraagd wordt,

Frans S.: “We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje. Je

wordt deze ochtend wel duidelijk. De ondernemers aan ta-

ziet dat elke ondernemer daar anders mee om gaat. De ene

fel zijn dan ook elk op hun eigen manier bezig vragen uit de

gaat de concurrentiestrijd aan en vecht zonder aanziens

markt te vertalen naar onderscheidende concepten. De

des persoons voor elk stukje markt, maar je ziet ook onder-

uitdaging gaan ze elk op hun eigen manier aan. Maar hoe

nemers die meer dan ooit de samenwerking zoeken. En tot

gaan zij om met de zaken waarop zij geen invloed hebben.

die laatste groep behoor ik ook. Natuurlijk sluit ik mijn ogen

Denk aan de crisis, de politieke besluitvorming vanuit Den

niet voor het feit dat mijn klant zijn euro maar een keer uit

Haag. De daarmee gepaard gaande sociale onrust. Zullen

kan geven, maar ik geloof ook dat als we bijvoorbeeld hier op

deze aspecten nog van invloed zijn op het jaar 2013?

het plein (het Wilhelminaplein red.) de handen ineenslaan

Christian: “Ongetwijfeld, maar ik denk dat je er voor moet

iedereen er zijn voordeel mee kan doen. In deze tijden is het

zorgen dat de factoren waar je toch geen invloed op hebt, je

belangrijk dat ondernemers elkaar blijven zoeken en vinden.

als ondernemer niet uit balans brengen. Ik ben er van over-

Dan is er ook in 2013 voor heel veel ondernemers een goede

tuigd dat als je je lijn consequent blijft volgen, je prima kunt

boterham te verdienen.”

blijven ondernemen. En dat je je dan aan bepaalde spelregels moet houden die macro-economisch en politiek worden bepaald is iets van alle tijden. Je moet daar als ondernemer mee om gaan. Het is een gegeven.” Mario: “Ik merk dat deze tijd juist vraagt om een andere manier van ondernemen. Nog meer dan in het verleden gaat het om de persoonlijke klik tussen mensen. Juist in deze onzekere tijden moet je zaken kunnen doen op basis van vertrouwen. Vertrouwen in de ondernemer die tegenover je zit en zijn afspraken op het gebied van prijs, kwaliteit en service na komt, maar ook dat er een stapje extra gezet wordt als de situatie daar om vraagt. En ja, ook wij moeten voortdurend anticiperen op veranderende markten en politieke besluitvorming, maar daar hebben we allemaal mee te maken. Wat dat betreft is het voor iedereen gelijk. Maar hoe je er mee omgaat, daarmee kun je het verschil maken.” Frans VH:”Het geeft een extra dimensie aan het ondernemerschap. Maar ook in zwaar weer moet je kunnen zeilen. Daarmee onderscheidt de echte ondernemer zich van de rest. In dat kader wordt in deze tijd het kaf van het koren gescheiden. Overleef je deze tijden, kom je er sterker uit en ligt er een stevige basis onder je bedrijf.”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 105

16-01-13 10:45


106

MAAnDoVERziCHt

SEPtEMbER Het voormalige directiekantoor van het fameuze gloeilampenconcern tussen Vredeoord en de Boschdijk blijkt op zaterdag 1 september opmerkelijk genoeg opgewassen te zijn tegen de normaliter alles verwoestende kracht van maar liefst honderd onvervalste kilogrammen dynamiet. Gedeeltelijk althans, want de explosieven (gebaseerd op de explosieve kracht van nitroglycerine, waarbij diatomeeënaarde als absorberend middel wordt gebruikt, maar dat terzijde, red.) blijken de liftschacht van de zeventig meter hoge kantoorkolos onbedoeld ongemoeid te laten. De vaderlandse media blijft nog dagenlang in de ban van de Scheve Toren van Eindhoven.

Een 33-jarige smeerlap uit Eindhoven – in juni aangehouden nadat zijn, inmiddels bezoedelde, naam werd genoemd in een Belgisch zedenonderzoek – blijkt zélf vermoedelijk kinderporno te hebben gemaakt. Dat laat de politie op 3 september weten middels een persverklaring. Op door de dienders bij de man thuis gevonden beelden is namelijk te zien, dat jongens tussen de veertien en zestien jaar oud seksueel gruwelijk worden misbruikt. De man zit – samen met zijn verdorven geest – ter voorbereiding op nader onderzoek op dit moment in hechtenis.

Op 4 september maakt de raad van commissarissen van de VION Food Group bekend, dat Uwe Tillmann – topman bij de Eindhovense vleesgigant – het concern per direct zal verlaten. Een reden voor het vertrek van Tillmann wordt niet gegeven. De Duitser was naast uitvoerend directeur ook voorzitter van de raad van bestuur bij de VION Food Group.

Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen (woensdag 12 september, red.) maakt Johan Vlemmix zich voor een zoveelste maal in zijn bijkans al het denkbare omvattende ‘carrière’ onsterfelijk. De beroepspaljas annex lijsttrekker van de Partij voor de Toekomst (de schamele 8.194 stemmen leverde de PvdT precies 0 zetels op, red.) wil stemmen op een stembureau in de Lichtstad maar wordt meteen na binnenkomst vriendelijk doch dringend verzocht rechtsomkeert te maken. Vlemmix is kennelijk glad vergeten, dat hij – hoewel daadwerkelijk in het Eindhovense residerend – officieel nog als ingezetene van de gemeente Huissen in Gelderland staat ingeschreven.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 106

16-01-13 10:45


107 September

PSV neemt op 17 september noodgedwongen afscheid van Jelle Goes, op De Herdgang – het lommerrijke trainingscomplex van de rood-witten aan de Boschdijk – tot voor kort in functie actief als hoofd van de jeugdopleiding. De voormalig bondscoach van voetbaldwerg Estland (42) is door niemand minder clubicoon Guus Hiddink – de door een overdosis Roebels geïnfecteerde trainer/coach van het poenerige ňň “ňňňň” ňňňňňňňňň uit de alles behalve serene Russische deelstaat Dagestan – losgeweekt bij de 21-voudige landskampioen uit de Lichtstad.

Hoewel er geen knock-out valt op te tekenen – en de jury er uiteindelijk dus aan te pas moet komen om een winnaar aan te wijzen – grist Robbie Hageman op 22 september de Europese titel thaiboksen (klasse tot 70 kilogram, red.) uit de klauwen van de professionele Belgische vechtersbaas Mohammed Bouzagotu (26). Het oordeel van de jury is unaniem: de 21-jarige inwoner van Eindhoven blijkt in het Indoor Sportcentrum op Genneper Parken het meeste indruk gemaakt te hebben.

Op donderdag 27 september meldt een ietwat verbolgen locoburgemeester annex wethouder Martien Jansen (W70) zich – namens de schilderachtige gemeente Nuenen cum annexis – op het stadhuis in Eindhoven. De dwèrse buren van de Lichtstedelingen zijn de huidige verkeerssituatie op de Eindhovense Sterrenlaan kennelijk meer dan beu. Al wekenlang staat het verkeer op de gewraakte locatie in de ochtendspits muurvast. Omdat er al vele maanden lang bijkans dagelijks ‘gesleuteld’ wordt aan een hoogwaardige busverbinding, wordt de vermaledijde Sterrenlaan getrakteerd op een nieuwbakken asfaltlaag. “Met alle negatieve gevolgen voor onze inwoners – en overige regionale weggebruikers – van dien!” Jansen spreekt de hoop uit, dat Eindhoven haar medeverantwoordelijkheid voor het aanhoudende verkeersinfarct neemt en mee wil denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Op het moment van tikken van dit beknopte epistel, ‘loopt’ Maria Dietz-van Bree uit Eindhoven al 39.226 dagen – oftewel 107 jaar! – rond op deze aardkloot. Dankzij haar meer dan gezegende leeftijd staat mevrouw Dietz vanaf vandaag officieel te boek als oudste inwoner van Brabant. Hoewel haar net- en trommelvliezen haar steeds meer in de spreekwoordelijke steek laten, geniet mevrouw Dietz nog iedere dag van de nodige geneugten des levens, voor de op 13 augustus 1905 in het Limburgse plaatsje Helden (Helje, red.) geboren nieuwbakken recordhoudster voornamelijk bestaande uit stevig gekruide gerechten.

Philips Healthcare gaat in Saoedi-Arabië nauw samenwerken met Al Faisalilah Medical Systems. Dat maakt de alom geprezen medische tak van het Eindhovense elektronicabolwerk op 30 september middels een persverklaring wereldkundig. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten – een buurland van Saoedi-Arabië – worden de krachten gebundeld: Philips Healthcare mag een indrukwekkend arsenaal medische apparatuur leveren en onderhouden voor het sjieke Burjeel-ziekenhuis, gelegen in Abu Dhabi, de hoofdstad van het puissant rijke land in het Midden-Oosten.

Powered by

Van Stratum Techniek heeft een redelijk goed jaar gehad. De omzetdoelstellingen en het gewenste resultaat zijn gehaald en dat is heel mooi in deze tijden. Hoogtepunt van afgelopen jaar was ongetwijfeld de viering van ons 90 jarig jubileum bij Dynamo. Een spectaculair zakelijk evenement, ’s middags en een dope feest ’s avonds. Voor 2013 voorzien we door nieuw opgezette producten en diensten en een aantal samenwerkingsverbanden een lichte omzet- en rendementsgroei. Het wordt een uitdagend jaar!

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 107

16-01-13 10:45


108

Leon Caers

K

Kijken naar capaciteiten “Een cv is niet langer zaligmakend. Leerver-

pluriformer wordende samenleving een diversiteit aan

mogen en attitude worden veel belangrijkere

individuele wensen met betrekking tot werk- en levensinvulling.

competenties dan opleidingen en ervarin-

Fulltime, parttime, deeltijd- of thuiswerk, projectmatig

gen. Natuurlijk zijn kennis en ervaring van belang, maar

werk, zorgverlof, werkondernemerschap, ZZp’en, flexibele

zeker in deze snel veranderende tijd en omstandigheden zijn

werktijden, multi-tasken, enz.. KORTOM: arbeidsvoorwaarden

die juist zeer vergankelijk. Het gaat vooral om de vaardighe-

en werkcondities à la carte!!”

den en attitude die iemand in zich heeft. Misschien staat het ‘schaap met de vijf poten’ wel voor je neus. Wellicht heb je

Managers zullen bovendien medewerkers meer moeten

hem of haar al binnen je bedrijf aan het werk. Maar het is

gaan ondersteunen in plaats van controleren en beheersen.

dan wel zaak om dit (tijdig) te onderkennen. Zeker in een

Inspireren en aanmoedigen in plaats van vooral dirigeren en

markt waarin krapte, ondanks de crisis ook de komende

aanwijzingen geven. Aansturen en laten werken, gericht op

jaren gemeengoed zal zijn”, stelt Caers. “Over 25 jaar wordt

individu en team, in plaats van op het collectief. Aansturen

een tekort verwacht van 3.00.000 arbeidskrachten. De

op proces en resultaat, in plaats van op werkwijze en in-

gezondheidszorg heeft alleen al een behoefte aan 500.000

houd. Inzetten op continu verbeteren en ver­nieuwen (werk

extra werknemers tot 2040. Tot 2025 verdubbelt het aantal

en persoonlijk), in plaats van laten

AOW’ers tot ruim 4.000.000. De beroepsbevolking krimpt in

Managen op basis van visie, kennis, creativiteit, persoonlijk-

25 jaar met 1.000.000. Dat zijn cijfers die nu vragen om actie.”

heid en passie, in plaats van op macht of positie. Caers: “De

werken op routine.

werknemer anno nu is kritisch, autonoom, werken is voor

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 108

Plan van aanpak

hem/haar niet zaligmakend en hij is met vele zaken tegelijk

Er zullen door werkgevers ontwikkelprogramma’s opgezet

bezig. Dit betekent dat het zin hebben in werk van groot belang

moeten worden die talentvolle krachten aantrekken en be-

is om de focus daarop te houden. Hij moet zijn eigen carrière

houden. Caers: ”Belangrijk is dat men steeds meer gaat kijken

daarom, veel meer dan tot nu toe het geval is, zelf gaan

naar hoe mensen willen werken. Er zijn geen collectieve

managen, vormgeven en naar zijn eigen hand (zin) zetten.

behoeftes meer bij werknemers, maar er bestaat in deze

Werkgevers en instanties zullen dit moeten faciliteren.”

16-01-13 10:45


109 Arbeidsmarkt

VAn bAAnzEkERHEiD nAAR wERkzEkERHEiD DE ARbEiDSMARkt 2.0 En DE gEVolgEn DAARVAn VooR wERkgEVERS, wERknEMERS En inStAntiES De arbeidsmarkt is, net als elke andere markt, een mechanisme van vraag en aanbod. Trends als vergrijzing, ontgroening, individualisering, internationalisering, veranderende behoeftes, internetontwikkelingen en een toename van de mobiliteit, hebben daarop grote invloed. Vernieuwend denken is noodzakelijk om trends te kunnen blijven beantwoorden en de aansluiting van vraag en aanbod te garanderen. Leon Caers doet een beroep op zowel werkgevers als werknemers. Verantwoordelijkheid werknemer

Arbeidsmarktpartijen en samenwerking

Cares legt dus ook verantwoordelijkheid neer bij de werknemers

Werkgevers(verenigingen), werknemers (verenigingen), overheid

zelf. Caers “Zeker te weten, zij zullen er ten behoeve van (werk)

en kennisinstellingen zullen gezamenlijk moeten optrekken in

geluk voor moeten zorgen dat zij op een markt zoals de ar-

de vormgeving van de vernieuwing/verandering op deze

beidsmarkt, een interessant aanbod (competenties) bezitten,

arbeidsmarkt. Per sector en/of per regio zullen kwantitatieve

waar deze markt om vraagt en dit werkgeluk veel meer proac-

en kwalitatieve inzichten verkregen dienen te worden om knel-

tief moeten gaan creëren (dromen, durven, doen). Essentieel

punten te signaleren en daarvoor vroegtijdig oplossingen aan

daarbij is dat deze werknemers met plezier blijven werken en

te dragen en te realiseren. Caers: “Stel convenanten op waarin

niet vroegtijdig afhaken, zoals nu het geval is. Medewerkers

afspraken over banenpools, werkzekerheid binnen een bepaalde

met passie voor werk en organisatie/branche/ vakgebied

branche, werkgebied of industrieterrein gemaakt kunnen

waarvoor ze werken, hebben geen behoefte om vroegtijdig te

worden, mits de werknemer mede de verantwoordelijkheid

stoppen, hooguit om minder of anders te werken. Daarnaast

neemt en niet alleen maar uit is op (schijn)garanties (vakbonden)

zal de moderne werknemer (en in hun keilzog de vakbonden)

en dit alles onder het motto: “De enige garantie die je hebt, zijn

open moeten staan voor op het principe van werkzekerheid in

je eigen kwaliteiten en die zijn/blijven inzetbaar bij het continu

plaats van baanzekerheid. ‘Flexizekerheid’ is het nieuwe werken.

ontwikkelen”. Dus mijn advies voor werknemer als werkgever in

Je bent gegarandeerd van werk in een bepaalde bedrijfstak of

2013 en verder;

regio en niet van een bepaalde baan bij één organisatie.

Geef vorm aan deze (sociale)innovatie op het gebied van

Dat betekent dat je als werknemer breed inzetbaar bent en

werk(beleving) in een nieuwe wereld, die al begonnen is.

daar ingezet wordt waar het nodig is. Bij geen werk is er een

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 109

opleidingsverplichting. Natuurlijk zijn flexibele en voldoende

Caers Personeelsmanagement

zekerheid (geen garanties) biedende contractuele regelingen

IN- DOOR- EN UITSTROOM

daarbij noodzakelijk, op basis van moderne arbeidswetgeving

Nieuwstraat 51, Eersel (bezoekadres)

en cao’s. En daarin spelen de sociale partners vooral een

Stevert 35, 5524 KB Steensel (postadres)

wezenlijke rol.”

T: 0497-51 50 34 | E: caers@xs4all.nl | I: www.caerspm.nl

16-01-13 10:45


110

MAAnDoVERziCHt

oktobER

Het al geruime tijd noodlijdende NedCar in Born wordt definitief overgenomen door de VDL Groep uit Eindhoven. Op maandag 1 oktober maakt een woordvoerder van het alsmaar verder uitdijende internationale familiebedrijf van industriemagnaat Wim van der Leegte bekend, dat de inkt onder alle benodigde contracten inmiddels opgedroogd is. Met de overname van NedCar (tot voor kort nog onderdeel van het Japanse Mitsubishi Motors, red.), bestaat de VDL Groep voortaan uit niet minder dan 81(!) bedrijven in zestien landen op drie continenten, waar inmiddels een slordige 7.700 mensen emplooi vinden. Vanaf medio 2014 zullen – in opdracht van de Germaanse automobielfabrikant BMW – in de fabriek, fraai gelegen in het lichtjes glooiende Limburgse landschap – dagelijks de nodige Mini’s van de lopende band rollen. Omdat de fabriek van NedCar een jaarlijkse productiecapaciteit van ruim 200.000 heilige koeien per jaar heeft, hoopt Van der Leegte binnen afzienbare tijd ook Jaguar en Landrover als vaste opdrachtgever te mogen verwelkomen in onze meest zuidelijke provincie. Op 2 oktober wordt het Eindhovense bouwbedrijf Van Straten door de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch failliet verklaard. Om te voorkomen, dat de ongeveer 150 medewerkers op de kasseien belanden, voert de curator – advocaat Louis Deterink – direct na de uitspraak al een eerste gesprek met de directie van Van Straten over een mogelijke doorstart. In de Lichtstad is Van Straten voornamelijk bekend vanwege haar betrokkenheid bij projecten als de renovatie van de Ventoseflat, de Internationale School Eindhoven, Aquaveste en het Stationsgebied Zuid-Oost. Marcelo Antônio Guedes Filho (1987) – de boomlange en rechtsbenige rechtsbuiten van de Philips Sport Vereniging – plaatst op 3 oktober zijn zwierige signatuur onder een even nieuw als verbeterd contract. De geboren Braziliaan – in 2010 door de rood-witten voor het schamele bedrag van iets meer dan anderhalf miljoen euro weggelokt bij het Poolse Wisła Kraków – staat nu tot de zomer van 2016 onder contract bij de 21-voudige landskampioen uit Strijp. Crisis of geen crisis, van de bijna tweeëneenhalf miljoen Brabanders wappert De Eindhovenaar vanachter zijn pc, laptop, iPad of smartphone het vaakst met bankpas of creditcard. Kortom, de inwoners van de Lichtstad blijken nogal een koopziek volkje te zijn! Dat blijkt althans uit onderzoek van PostNL, dat de cijfers op 8 oktober met de buitenwacht deelt. Hoewel, op de landelijke ranglijst op het gebied van online winkelen prijkt Eindhoven ‘slechts’ op een vierde positie. De gemeente Eindhoven trekt per heden stevig ten strijde tegen uitkeringsfraudeurs. Volgens Monique List (VVD) – binnen het college van burgemeester en wethouders behept met de portefeuille Economische Zaken – heeft de gemeente op dit moment namelijk nog ruim tien(!) miljoen euro tegoed van inwoners, die de uitkeringsregels van de stad in de afgelopen jaren meer dan eens aan hun spreekwoordelijke laars gelapt hebben. De gemeente heeft inmiddels honderdduizend euro uitgetrokken om de 2.701 fraudezaken bij de wortel aan te pakken en tegelijkertijd zoveel mogelijk nog openstaande bedragen te innen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 110

16-01-13 10:45


111 Oktober

In de middag van zondag 21 oktober was De Regent – één van de meest kenmerkende architectonische hoogstandjes in de Lichtstad – enkele momenten trending topic op Twitter. Honderden passanten annex ramptoeristen joegen evenzoveel foto’s van de metershoge zwarte rookpluimen – het directe gevolg van de brand in één van de bovenste appartementen in het 96 meter hoge flatgebouw – het wereldwijde web op. De in de afgelopen sportzomer in Londen onder Olympisch eremetaal (2x goud, 1x zilver, red.) bedolven zwemster Ranomi Kromowidjojo uit Eindhoven wordt op 24 oktober uitgeroepen tot Europees zwemster van het jaar 2012. De organisatie achter de prestigieuze uitverkiezing – de Europese zwembond LEN – noemt Kromo ‘de koningin van de vrije slag’. Voor boekfetisjisten zal woensdag 25 oktober 2012 voor altijd een zwarte bladzijde in hun bestaan blijven: vanaf september 2013 telt de Lichtstad voortaan namelijk nog maar één bibliotheek: de Centrale Bibliotheek in de markante Witte Dame in de Eindhovense binnenstad. Het kwintet nevenvestigingen zal tegen die tijd namelijk gesloten zijn. Het college van burgemeester en wethouders verwacht middels haar rigoureuze ingreep jaarlijks voortaan een flinke bom duiten te kunnen besparen. Het aantal beschikbare vierkante meters in de Witte Dame biedt overigens alles behalve voldoende soelaas om de catalogi van de overige vijf vestigingen te herbergen. Daarom worden er op termijn niet minder dan zogeheten jeugdbibliotheken ingericht in tenminste twintig (basis)scholen. De oudere boekenverslinder/ster zal in de komende jaren aangewezen zijn op ruilbibliotheken en/of een heuse thuisbezorgservice. ‘Een bijzonder geslaagde editie!’ Met deze woorden blikt de organisatie achter de Dutch Design Week op 28 oktober terug op de elfde editie van het inspirerende evenement binnen de Eindhovense gemeentegrenzen. De negendaagse DDW verwelkomde dit jaar namelijk niet minder dan een slordige 200.000(!) bezoekers (20.000 meer dan tijdens de dubbele lustrumeditie van het inmiddels traditionele evenement in 2011, red.). Jerrely Slijger – bij rapminnend Nederland beter bekend onder zijn artiestennaam Kempi – wordt op de vroege ochtend van 30 oktober door de blauwe pettenbrigade van zijn brits gelicht. De even vaak bewonderde als verguisde muzikale woordkunstenaar werd in de Dordrechtse lik aangehouden op verdenking van mensenhandel. De overdadig getatoeëerde Eindhovense rapper met de gouden tand zou een slordige twee jaar geleden namelijk een toentertijd pas 16-jarige deerne uit het pittoreske Limburgse Venlo hardhandig een verplicht horizontaal bijbaantje hebben aangemeten. Het minderjarige meisje van gedwongen lichte zeden zou in 2010 voor Kempi gedurende langere tijd flink wat doekoe binnen... eh... harken op de toenmalige tippelzone in de Lichtstad en in twee onvervalste seksclubs in de stad. FC Eindhoven loopt op 30 oktober een blauwwitje als het in de derde ronde van het – in de afgelopen decennia overigens flink gedevalueerde – nationale bekertoernooi maar liefst een half dozijn treffers incasseert tegen... ADO’20 uit Heemskerk. De nietige topklasser bij de zondagamateurs uit het westen des lands veegt de enkelvoudige winnaar van de KNVB beker (in de prehistorie – 1937! – verovert Eindhovens voetbaltrots van weleer, toentertijd nog over de vaderlandse plaggen ten strijden trekken onder de naam EVV Eindhoven, de zilveren dennenappel na een klinkende 1-0-victorie op De Spartaan Amsterdam, red.) met maar liefst 6-1 van de mat. Na dertien(!) minuten staart het hevig teleurstellende ballende keurkorps van trainer/coach John Lammers verbouwereerd naar het digitale scorebord: 5-0!!! Op 31 oktober maken woningbouwcorporaties Domein uit Eindhoven en Aert Swaens (Veldhoven) wereldkundig, dat zij met ingang van 1 januari 2013 voortaan als THUIS gebroederlijk door het leven zullen gaan. Voor (potentiële) huurders zal er – op de nieuwe website www.mijn-thuis.nl na – in het nieuwe kalenderjaar overigens nauwelijks iets veranderen.

Powered by De Culinaire Brigade wenst u een smaakvol 2013. Dat u er net als wij wederom van mag genieten. Stephan van Oppenraaij en Martijn Docters

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 111

16-01-13 10:45


112

in gESPREk MEt... ingRiD DE boER En PEtER kEntiE Tekst: Lieke van Zuilekom-Bousema Fotografie: Dré Wouters

Peter Kentie, directeur van citymarketingorganisatie Eindhoven365 en Ingrid de Boer, algemeen directeur bij Woonbedrijf, hoeven niet lang na te denken, wanneer zij de speeddatekaart van Goeie Zaken voor hun neus krijgen. Het jaar 2012

i

Ingrid: “Het afgelopen jaar is een heftig jaar geweest. Al noem ik het woord liever niet, we kunnen niet om de crisis heen. In de bouw gaat het buitengewoon slecht. En in de corporatie-

sector gaat het niet beter. Toch zie ik de crisis oprecht als een uitdaging. Ondanks, of misschien wel dankzij de crisis heeft Woonbedrijf afgelopen jaar een forse bijdrage mogen leveren aan deze regio. Kijk bijvoorbeeld naar het SAS-3-project op Strijp-S, waarmee we 131 huurders blij hebben gemaakt. Voor het komende jaar hebben we ook nog grote uitdagingen in het verschiet.” Peter: “Ook voor mij is 2012 een fantastisch jaar geweest, er is

en hun perspectief voor 2013, daar willen

veel gebeurd. Het was het eerste jaar van Eindhoven365, maar

ze wel wat over vertellen, evenals over hun

ketingorganisatie rijker is. Een organisatie die effect heeft op de

ondernemersvisie.

nu al heb ik het gevoel dat Eindhoven een volwaardige citymarstad, middels een aantal interessante projecten. Denk bijvoorbeeld aan Wireless Eindhoven, een WiFi-netwerk in de openbare ruimte van de Eindhovense binnenstad. Met dat project

e t a d d e e P s

2012 emers 18 ondern Garde ant Locatie av

ter) ns (exPat cen 1.Kris de Pri ers (tmc) 2.thijs mand Port) dhoven air (ein ijs me 3.joost Gebouw) berts (beurs 4.chris aeL Zb) (Kn n haere ) 5.jacco ver LaGe Landen cKmans (de eLs) 6. miLKo wij LKerswess KoninG (vo ) ter 7. toon de hea r (ParKt 8. GieL Pastoo bedrijf) boer (woon 9. inGrid de tie (ehv365) ) 10 Peter Ken Lent match ) töLLer (exceL L notenboom 11 werner sinessschoo en) tenboom (bu hs advocat jet rG sbe 12 stan no en (dijKman ms o) her edZ ?Go 13 euGene jes (hoeZo 14 hans rut viL) scheeren (bo uid) 15 michieL beeLd & GeL Kes (remKes rem t untants) ber 16 ro Lman acco sse (we rts naLyticaL) 17 arno aa (Pa deL an van 18 maarten

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 112

ben ik op dag één gestart omdat het zo goed past bij de taakstelling om bezoekers en studenten te faciliteren in hun digitale communicatie met gratis WiFi als service.” PoSitionERing Het doel van Eindhoven365 voor komend jaar is volgens Peter om de positionering van Eindhoven scherp te krijgen. “Als je Eindhoven visueel ziet, zie je altijd een collage. Een beetje Philips, Evoluon, PSV, de kenmerkende woontorens. Op zich een heldere visuele beschrijving, maar het liefst heb je natuurlijk een eenduidig en helder beeldmerk waarmee je niet alleen de bewoners aanspreekt, maar die je ook kunt gebruiken in je acquisitie naar potentiële werknemers, studenten en bedrijven. In de citymarketing strategie hebben we de merkpijlers van

16-01-13 10:45


113 Speeddate

Ingrid de Boer

Peter Kentie

Eindhoven – technologie, design en kennis – vastgelegd. En die

geweest die de stad richting hebben gegeven, zeker ook in tij-

gaan we uitdragen. We zullen altijd een hightechregio zijn en

den van crisis. De ondernemers hebben ervoor gezorgd dat de

blijven. Dat zit in onze genen. En dat genereert een bepaalde

stad zich steeds bleef ontwikkelen. Het is de vraag of zij de regie

kwaliteit van banen en een cultuur waar we ons blijkbaar

aan de overheid moeten geven of dat je de ondernemers juist

allemaal heel goed bij voelen. In de kruisbestuiving tussen de

moet koesteren, voeden en ruimte moet geven. Ik zou de ge-

techneuten en de creatievelingen, daar zit pas echt onze kracht,

meente Eindhoven willen uitdagen om wat meer regie te pak-

want beide kwaliteiten zijn hier in deze regio op wereldtopni-

ken op een aantal processen. Hoe? Door in gesprek te gaan met

veau aanwezig. En dat moet dus ook gefaciliteerd worden.” In-

de ondernemers. Dat zou naar mijn mening heel goed bottom-

grid: “Maar we moeten ook de basis niet vergeten. Veilig wonen,

up kunnen, want er leeft heel veel in deze stad. Er is heel veel

zorgen voor een fijn leef- en werkklimaat, goede voorzieningen

kennis en heel veel creativiteit.”

en goede bereikbaarheid zijn enorm belangrijk.” Peter: “De talenten die we naar de stad trekken, moeten we uiteraard zien te

Rendement

behouden. Mensen moeten het naar hun zin hebben in deze

“Volgens mij is ondernemersvisie dat je ziet wat er gebeurt in de

regio. Projecten als Glow en de Dutch Design Week, zijn daar-

maatschappij en dat je daar op inspeelt. Hoe zorg je ervoor dat

voor heel belangrijk.” Ingrid: “Helaas zijn deze evenementen

je onderneming in het krachtenveld van de maatschappij zo

tijdelijk. Eindhoven zou het hele jaar door interessant moeten

veel mogelijk meerwaarde, maatschappelijk rendement kan le-

zijn. Daarin zit nog wel een uitdaging.” Peter: “Projecten als

veren?” Peter: “Maar ondernemersvisie is ook het opzoeken van

‘Culturele Hoofdstad van Europa in 2018’ kunnen hierin een

grenzen. Door creatief te zijn en door af en toe tegendraads te

belangrijk vertrekpunt zijn.”

zijn, kun je een enorme toegevoegde waarde creëren.”

Visie “Eindhoven staat niet volledig op zichzelf, het is het hart van de Brainportregio”, gaat Peter verder. “ASML staat immers in Veldhoven, Philips Medical Systems in Best en Helmond is sterk op het gebied van automotive en food processing. Om de toekomstvisie voor de stad en de regio te bepalen, moet je daarom met alle ondernemers en kennisinstellingen om de tafel. Niet alleen om de doelen voor de lange termijn te bepalen, maar zeker ook voor de korte termijn. De behoefte hiervoor is binnen onze gemeente groot. De overheid moet hierin het voortouw nemen.” Ingrid: “In Eindhoven zijn het altijd de ondernemers

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 113

16-01-13 10:46


114

MAAnDoVERziCHt

noVEMbER

Alle (2.000!) stoelen in het Parktheater zijn op deze dinsdagmiddag 6 november tot op de laatste plek bezet: Eindhoven neemt met een even ingetogen als indrukwekkende afscheidsdienst massaal afscheid van één van de grootste topsporters én ondernemers die de Lichtstad ooit gekend heeft. Jan Louwers overlijdt – na een slepend ziekbed - op 1 november 2012 op 82-jarige leeftijd. De oud-speler van zowel FC Eindhoven als PSV maakte in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw furore in de vaderlandse stadions. Als rechtsbuiten bij de blauwwitten aan de Aalsterweg schopt Louwers het in 1954 letterlijk tot landskampioen. Nadat Louwers zijn glimmende lederen kicksen in 1967 aan de spreekwoordelijke wilgen hangt, bouwt de geboren en getogen Eindhovenaar gestaag aan zijn befaamde horecagroothandel, die hij in 1987 verkoopt aan de Sligro. In 1997 komt Mister FC Eindhoven de welhaast grootst denkbare eer toe, als hij te horen krijgt, dat het stadion van ‘zijn’ club voortaan zijn naam zal dragen. Op de avond van 7 november worden directie en medewerkers van drukkerij Offset Print in Valkenswaard – al decennia lang de huisdrukker van PIONmedia – opgeschrikt door het nieuws, dat een verzengende vlammenzee het pand volledig in de as dreigt te leggen. Op het moment, dat de vernietigende vuurtongen toeslaan, zijn er vier personen aanwezig in het pand, niemand raakt gewond. Martijn van Dam uit Eindhoven wordt op 13 november door zijn fractiegenoten gekozen tot nieuwbakken vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Van Dam – in de goede zin des woords reeds sedert 2003 verknocht aan het Haagse pluche – tracht eerder dit jaar op even enthousiaste als vergeefse wijze nog ene Diederik Samson af te houden van de hóógste positie binnen de kamerfractie van de socialisten. Op 19 november manoeuvreert Arnol Kox zijn kekke scootmobiel met chirurgische precisie over de imaginaire rode loper voor de entree van revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. Even later vergaapt de even markante als ietwat luidruchtige persoonlijke assistent op Aarde van ene Jezus C. zich voor het eerst aan de indrukwekkende beelden van de zeventien minuten durende documentaire De Straatpredikant, de rolprent van de Eindhovense regisseur Michiel Landeweerd over een dag uit het leven van het bebaarde en bebrilde stuk ‘straatmeubilair’ uit de binnenstad. Ook cinematografische smulpapen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen hebben zich inmiddels kunnen laven aan de ingetogen documentaire. Een Acadamy Award© prijkt vooralsnog niet op de schoorsteenmantel in huize Landeweerd maar met nominaties voor zowel een Photo Academy Award als het Eindhovens Film Festival op zak, kan De Straatpredikant nu al een geslaagd initiatief genoemd worden.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 114

16-01-13 10:46


115 November

Kwamen er alleen al in het openingsweekend een kleine 100.000 mensen af op GLOW, op zondag 18 november laat de organisatie achter het jaarlijks terugkerende lichtkunstfestival weten dat GLOW 2012 naar schatting in totaal maar liefst 450.000(!) geïnteresseerden heeft weten te boeien en verbazen (in 2011 trok het inmiddels traditionele lichtspektakel ‘slechts’ 360.000 mensen naar de Eindhovense binnenstad, red.). Burgemeester Rob van Gijzel luidt op 20 november nog maar eens de spreekwoordelijke noodklok: in de Lichtstad werken namelijk nog steeds ‘zorgwekkend veel jongeren’ in het schimmige prostitutiewereldje. Enkel in de eerste acht maanden van 2012 botvierden wandelende – en in latere stadia hoogstwaarschijnlijk líggende – hormonenbommen hun vleselijke genoegens bij niet minder dan 43(!) jonge prostituees. Van Gijzel wil de jeugdprostitutie in 2013 met een aantal ferme maatregelen verder terugdringen. Een kleine meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft op 20 november besloten, dat kinderen jonger dan twaalf jaar en mensen boven de 65 ook in 2013 gratis met de bus kunnen reizen. Eerder lieten burgemeester en wethouders nog weten, per 1 januari van het nieuwe jaar eigenlijk te willen stoppen met het gratis busvervoer. Op de eerste zitting (23 november, red.) van een nu al legendarische rechtszaak tegen twee mannen uit Eindhoven en Veldhoven, maakt officier van justitie Ron Tenge dusdanig schokkende details wereldkundig, die horrorklassiekers als Saw, Hostel en de Texas Chainsaw Massacre doet verworden tot niet meer dan een doorsnee rolprent uit de animatiestudio’s van Disney. Een 36-jarige Eindhovenaar – door de twee voor de bankjes verschenen verdachte malloten als slaaf ingezet bij de hennepteelt – blijkt bijna twee jaar lang gruwelijk te zijn gemarteld. Zo wordt niet alleen de voorhuid van de ongelukkige man aan een plank geniet, het slachtoffer wordt namelijk ook gebrandmerkt en krijgt tegelijkertijd de nodige nietjes is zijn hoofd geschoten. Daarnaast wordt hij ook nog eens gestoken met een beitel en wordt zijn hals met spanbanden dichtgeknepen. De rechter doet in een later stadium uitspraak in dit geruchtmakende rechtsdossier. Het bestuur van FC Eindhoven kan op 27 november naar eigen zeggen niet anders dan trainer/coach John Lammers per direct de deur van het Jan Louwers Stadion wijzen. Op het moment van zijn gedwongen ontslag prijkt het blauwwitte keurkorps van de oud-profvoetballer namelijk op een meer dan teleurstellende zestiende positie op de ranglijst van de Jupiler League (bij het ter perse gaan van dit eindejaarsmagazine heeft de enkelvoudige landskampioen zelfs de spreekwoordelijke rode lantaarn stevig in handen, red.). Volgens algemeen directeur Hans Smulders is Lammers overigens niet afgerekend op de slechte resultaten. “We hadden voornamelijk een stevig meningsverschil over de visie van John en tevens moeite met de samenwerking binnen de technische staf.” De taken van Lammers worden tot het einde van deze voetbaljaargang waargenomen door Pascal Maas en Jurgen Dirkx, de voormalige assistenten van de onfortuinlijke oefenmeester. Vieren is misschien een vreemd woord om de festiviteiten in het Catharina Ziekenhuis ter gelegenheid van de 50.000ste dotterbehandeling in het Eindhovense hospitaal te beschrijven, maar de chirurgische mijlpaal – nergens in het land worden overigens zoveel dotterbehandelingen uitgevoerd als in ‘t Catharien – werd hoe dan ook luister bijgezet. De jubileumpatiënt gaf (opmerkelijk genoeg?) diverse media toestemming op 29 november aanwezig te zijn bij de medische ingreep. Op donderdag 29 november laat Femke Heemskerk (Olympische Spelen: 1x goud, 1x zilver, WK: 5x goud, 2x zilver, 1x brons, EK: 5x goud, 4x zilver, 3x brons, NK: 17x goud, 5x zilver, 6x brons, red.) de verzamelde pers weten haar trainingsbaantjes voortaan bij het Nationaal Zweminstituut in Eindhoven te zullen trekken. Ze verruilt het zwemwater in het doorgaans broeierige Franse Marseille nog voor het einde van het kalenderjaar voor het ‘magische chloor’ aan de oevers van de Tongelreep. In haar jacht op de prestigieuze titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, heeft Eindhoven in ieder geval niets meer te duchten van Utrecht en Den Haag. Op vrijdag 30 november veegt een internationale jury Utrecht en Den Haag namelijk hardhandig van het speelveld. De Lichtstad moet het nu alleen nog opnemen tegen sterkhouders als Maastricht en Leeuwen. Eind 2013 wordt uiteindelijk bekend gemaakt welke stad de titeljacht heeft gewonnen.

Powered by welkom bij Docters Autobanden Ons servicepakket bestaat voornamelijk uit de verkoop van banden en wielen voor elk type voertuig. Sinds jaar en dag staan wij bekend als de specialist in brede banden en lichtmetalen wielen. Door de jarenlange ervaring is er ruimschoots voldoende kennis in huis om u te adviseren op het gebied van banden en wielen. Ook bijbehorende serviceactiviteiten als uitlijnen, balanceren, repareren en herprofileren behoren tot de mogelijkheden bij Docters Autobanden. Ook vrachtwagenbanden leveren wij uit voorraad. In alle merken en maten. Ook na de verkoop kunt u terecht bij Docters Autobanden voor bijvoorbeeld de bandenspanning of met welke vragen dan ook over uw banden en wielen.

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 115

16-01-13 10:46


116

oPEning fontyS SPoRtHogESCHool

FotograďŹ e: Ronald Otter

D

De gemeente Eindhoven en Fontys Hogescho-

school draagt bij aan het imago van Eindhoven als studen-

len investeren samen in de nieuwe Fontys

ten- en jongerenstad en centrum voor sport en technologie.

Sporthogeschool Eindhoven. De sporthoge-

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 116

16-01-13 10:46


117 Gemeente EIndhoven

Ek zwEMMEn - wAtERPolo SCHoonSPRingEn

g

Gemeente Eindhoven is trotse partner van aansprekende (sport)- evenementen!

Powered by E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 117

16-01-13 10:46


A4 kaal:Layout 1 22-10-12 10:54 Page 1

118

feestje plannen?

Neem contact op met projectbureau@parktheater.nl www.parktheater.nl E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 118

16-01-13 10:46


119 Educatie

oPlEiDingEn MEt toEkoMStPERSPECtiEf “Bij ons geen opleiden om het opleiden”, vertelt Ton Friesen, Senior Consultant bij Helicon Bedrijfsopleidingen. “Wij leveren maatwerk en leiden mensen op zodat zij kunnen groeien en zichzelf kunnen ontplooien. Dit is ook in het belang van het bedrijf waar zij werken, want daardoor stijgt het kennisniveau binnen de organisatie en kan het bedrijf zich continue blijven ontwikkelen.”

H

Helicon bedrijfsopleidingen verzorgt maatwerk voor een groot aantal bedrijven en organisaties met als doel de ontwikkeling van medewerkers en bedrijf. Wij bieden opleidingen die afgestemd zijn op een specifieke bedrijfssituatie of functie, zodat medewerkers er ook daadwerkelijk iets van opsteken en het geleerde direct op de werkvloer kunnen toepassen. De tijd ligt namelijk achter ons dat medewerkers in theorie iets leren, terwijl op de werkvloer wordt vertelt dat het in de praktijk echt anders is”, stelt Friesen. Razendsnel Programmamanager Ivo van Opbergen, actief in de sector van de sociale werkvoorzieningbedrijven: “Om maatwerk te kunnen bieden, bedden wij ons in organisaties in en stellen vervolgens een consultancy- of opleidingstraject op. Afgestemd op de praktijk en de persoon.” Frans Demarteau - werkzaam in greenportbusiness, recreatie, wellness en horeca: “We willen weten wat iemand moet kunnen binnen het bedrijf, of hij een allrounder is of juist een specialist en welke competenties daarbij horen. We zoeken uit wat de medewerker vervolgens nodig heeft om zich te kunnen ontplooien, daarbij kijken we niet alleen naar vandaag, maar vooral naar de toekomst. De economische ontwikkelingen gaan razendsnel, als bedrijf moet je daar continue op inspelen. Wij zorgen ervoor dat het opleidingstraject aansluit op de praktijk van alledag.” Van Opbergen: “Organisaties beseffen op hun beurt steeds dat de medewerkers het hart van het bedrijf vormen, ook of beter juist die op de werkvloer. Bedrijven krijgen het echter vaak zelf niet georganiseerd om hun medewerkers goed op te leiden. De intentie is er wel,maar het werk moet ook door. Opleiden door Helicon gebeurt daarom zoveel mogelijk op de werkvloer. Met zo min mogelijk productieverlies.” Friesen: “Daar komt bij dat de (vaak wat oudere) mensen die wij opleiden geen zin hebben in schoolse theorie in een klaslokaal. Dat proberen we daarom ook tot een minimum te beperken.” Didactische vernieuwing De maatwerk opleidingstrajecten moeten uiteraard wel voldoen aan de wettelijke bepalingen. De eisen die het ministerie stelt aan een bepaald diploma moet matchen met de wensen van het bedrijf. Friesen: “We hebben altijd een match weten te realiseren, maar we gaan desgewenst nog verder dan de ministeriele diploma-eisen. Bedrijven willen zich onderscheiden en doen dat ondermeer door het niveau van hun medewerkers. Dus verwachten ze meer van de opleiding en ook daar kunnen we voor zorgen.” Demarteau:“Helicon Bedrijfsopleidingen heeft geen kant-en-klaar opleidingspakket op de plank liggen, maar is het onderwijssysteem ondergeschikt aan

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 119

de bedrijfscompetenties. Helicon is aanjager van didactische vernieuwing, We bedenken continue nieuwe concepten en groeien met onze opdrachtgevers mee.” De opdrachtgevers van Helicon Bedrijfsopleidingen zijn behalve in de eerder genoemde sectoren sociale werkvoorziening, greenportbusiness, recreatie, wellness en horeca ook actief in de food, retail, logistiek en de groene leefomgeving. “Medewerkers komen vanuit het hele land. Dat de opleidingscentra van Helicon met name gevestigd zijn in het zuiden (Noord-Brabant) en oosten (Gelderland) is daarbij geen probleem. “Het opleiden gebeurt zoveel mogelijk in het bedrijf zelf, maar we bieden ook de mogelijkheid tot e-learning. Dat kan prima, want degene die de opleiding volgt, heeft altijd een direct aanspreekpunt. De echte opleiders zijn namelijk de begeleiders op de werkvloer. Die persoon is hun coach, degene bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Ook voor die begeleiders verzorgen wij opleidingtrajecten. Wij leiden dus ook de opleider op.” gedragsverandering Helicon is absoluut een koploper als het gaat om bedrijfsopleidingen. Friesen: “Bedrijven hebben bepaalde verwachting van ons en wij scoren altijd boven verwachting! Dat komt omdat wij niet alleen kennis en ervaring hebben wat betreft opleiden, maar ook van de sectoren waarin we actief zijn. Wij kennen de markt en volgen de ontwikkelingen op de voet. Medewerkers kunnen in theorie wel iets leren, maar een dag later gaan ze gewoon weer op de oude voet verder. Opleiden heeft te maken met een proces van gedragsverandering binnen een bedrijf. Dat begint met voorbeeldgedrag van de leidinggevenden, vandaar dat wij meestal een hele afdeling of bedrijf betrekken bij een opleidingstraject.” “Opleiden is niet alleen noodzakelijk”, besluiten de opleidingsspecialisten van Helicon. “Het is ook leuk. Iedereen vindt het leuk om zichzelf te ontwikkelen en iedereen kán zich ook ontwikkelen met het diploma als tastbaar resultaat.”

bedrijfsopleidingen@helicon.nl Mijlstraat 20 Postbus 72 5280 AB Boxtel Tel: (0411) 65 80 00 www.heliconbedrijfsopleidingen.nl

Ton Friesen

16-01-13 10:46


120

MAAnDoVERziCHt

DECEMbER

Het begint zo langzamerhand wat eentonig te worden, maar desondanks niet minder vermeldenswaardig: de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is voor het negende(!) opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste technische universiteit van Nederland. De alles behalve verrassende uitslag wordt op 4 december gepubliceerd in de Keuzegids Universiteiten 2013, een periodieke uitgave van het CHOI (Centrum Hoger Onderwijs Informatie, red.). De goedheiligman heeft zijn retourticket Madrid nog maar nauwelijks tevoorschijn gehaald, of de eerste bewoners van Strijp-S steken op 6 december trots de sleutel in de het slot van hun splinternieuwe voordeur. Op het voormalige fabrieksterrein van een bekend gloeilampenconcern uit het zuiden des lands heeft Woonbedrijf niet minder dan 218 appartementen ontwikkeld. Ingrid de Boer – directeur van Woonbedrijf – over het succes van het prestigieuze project: “De belangstelling voor onze ruim tweehonderd appartementen op Strijp-S was zó overweldigend, dat zich maar liefst meer dan twaalfhonderd(!) geïnteresseerden hadden aangemeld!” De gemeente Eindhoven moet – net als het gros van de overige gemeenten in Nederland – de komende jaren meer dan ooit tevoren de spreekwoordelijke financiële tering naar de nering zetten. Op vrijdag 7 december laat het college van burgemeester en wethouders dan ook weten enkele reeds geplande projecten op de bekende baan te schuiven. Zo zal het – redelijk gedateerde - verkeersplein op het Floraplein voorlopig geen ingrijpende metamorfose ondergaan en moeten de gebruikers en bezoekers van recreatiegebied Genneper Parken wat langer wachten op de eerder aangekondigde grootschalige herontwikkeling van het groen omzoomde terrein. Burgervader Rob van Gijzel en zijn wethoudersbrigade laten weten de komende jaren wél te zullen investeren in de bereikbaarheid van Eindhoven Airport, het nieuwe woon- en werkgebied Strijp S en het gebied rondom het Centraal Station. Folkminners uit binnen- en buitenland worden op 10 december massaal in hun muzikale ziel geraakt, als Chris Aelberts middels een persverklaring wereldkundig maakt, dat Folkwoods in 2013 geen doorgang zal vinden. Dat het alom geprezen muziekfestival – overigens slechts eenmalig! – de komende zomer niet op de evenementenkalender van de Lichtstad zal prijken, heeft volgens de markante Belg met Eindhovens DNA overigens nauwelijks iets te maken met de schatkist van de organisatie van Folkwoods. “In 2014 presenteren we sowieso weer een fantastisch muzikaal programma aan onze gasten, maar op dit moment kiest de organisatie er bewust voor met name de creatieve batterij weer volledig op te laden!”

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 120

16-01-13 10:46


121 December

Op 13 december stelt de Tweede Kamerfractie van D66 voor gemeenten voortaan de mogelijkheid te bieden zelf te experimenteren met wietteelt. Diverse gemeenten – waaronder Eindhoven – hebben in een eerder stadium al laten weten een dergelijke gereguleerde hennepteelt te ambiëren. Kamerlid Magda Berndsen zegt te verwachten, dat regulering van de kweek van de groene plantjes overlast en criminaliteit een halt zal toeroepen. Politiek Den Haag zal zich in een later stadium over het voorstel van de democraten buigen. Het is vrijdag 14 december en bijna kwart voor twee als een deel van de nieuwbakken internationale school – gelegen op het terrein van de voormalige Constant Rebecque Kazerne – instort. Tijdens het storten van het beton bij de entree van het gebouw, gaf de vloer van de tweede verdieping zich om nog onduidelijke redenen over aan de zwaartekracht. Op het moment van het verschrikkelijke incident waren vier bouwvakkers aan het werk. Één van hen raakte lichtgewond, twee collega’s waren er helaas slechter aan toe. Uiteindelijk is één van de zwaargewonde bouwvakkers aan zijn verwondingen overleden. Op 21 december worden de ballende deernes van PSV/FC Eindhoven spreekwoordelijk overvallen door het nieuws, dat coach Hesterine de Reus haar rood-witte trainersplunje al na een slordige zes maanden dienstverband aan de bekende wilgen hangt. De Reus verlaat de Eindhovense voetbalenclave per direct en verkast linea recta Down Under om voortaan het nationale vrouwenteam van Australië onder haar vakkundige hoede te nemen. Op deze druilerige avond van Tweede kerstdag melden enkele tientallen daklozen zich al likkebaardend bij de wijd openstaande houten poorten van de Catharinakerk. Enige momenten later nestelen zij zich aan een eenvoudige doch voedzame dis, bereid door niemand meer of minder dan chef-kok André Amaro. Op het kerstmenu dus geen op de huid gebakken linksdraaiende tongfilet Picasso, overgoten met gesmolten foie gras en afgeblust met een eeuwenoude obscure Madagascarese whisky, maar een rijk gevulde tomatensoep gevolgd door onder andere in laurier gebakken Parijse krielaardappeltjes in de schil. De geplaagde maagwanden van de beroepszwervers worden op deze feeërieke avond door Amaro en zijn enthousiaste keukenbrigade traditiegetrouw even flink als voedzaam bekleed. Kunstminnend Eindhoven krijgt op 28 december een flinke knauw te verwerken: na ruim een halve eeuw (56 jaar om precies te zijn, red.) blijkt het (schilders)doek voor de sfeervolle expositieruimte De Krabbedans definitief te gaan vallen. ‘Dankzij’ de verregaande gemeentelijke beknibbeling in de cultuursector komt op zondag 13 januari 2013 overigens ook een einde aan de eerder doorgestarte expositieruimte op de hoek Clausplein/Emmasingel. Op vrijdagavond 28 december wordt tv-kijkend Nederland opgeschrikt door een opzienbarende reportage in Reporter, één van de gewaardeerde kijkcijferkanonnen van de Katholieke Radio Omroep. In dit eerste deel van het documentaire tweeluik May Day May Day (aflevering twee staat geprogrammeerd voor 3 januari, red.) zeggen enkele aviateurs van de Ierse prijsvechter Ryanair, dat zij stelselmatig onder druk worden gezet om hun dagelijkse continentale vluchten met zo weinig mogelijk liters kerosine te voltooien. Volgens de ontstelde gezagvoerders moest een aanzienlijk aantal ‘ijzeren vogels’ zelfs een noodlanding maken, omdat er niet voldoende brandstof aan boord was. Omdat Ryanair één van haar vaste bases heeft op Eindhoven Airport, is de CDA-fractie in de Lichtstad direct na de gewraakte uitzending in de spreekwoordelijke pen geklommen. In een setje schriftelijke vragen namens de christendemocraten dringt gemeenteraadslid Paul Leenders er bij het college van burgemeester en wethouders vriendelijk doch dringend op aan waar mogelijk direct actie te ondernemen om zodoende onnodige risico’s voor de inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten te voorkomen. De blauwe petten en de rode brigade hebben op oudejaarsdag de spreekwoordelijke handen vol aan het bestrijden van vuurwerkgerelateerde brandjes in de regio. Met name containers, prullenbakken en bosschages blijken het doelwit van het tijdelijke straattuig. Iets minder onschuldig is de ‘aanslag’ op het NS-station in Heeze: een door een stel malloten geplaatste vuurwerkbom wordt vakkundig tot ontploffing gebracht. Gevolg? Miljoenen glassplinters en enkele ontzette muren.

Powered by Restaurant De bengel Eindhoven is te vinden op het gezellige Stationsplein (recht tegenover Centraal Station) Deze Bengel is zeer modern ingericht en heeft een kleurrijke uitstraling. Aan de voorzijde bevindt zich een groot terras. U kunt bij ons vanaf 10.00 uur terecht voor een kopje koffie met gebak. Onze keuken vanaf 1200 uur geopend voor zowel onze lunch- als avondkaart. Ook is deze Bengel uitermate geschikt voor grote gezelschappen tot 100 personen. Reserveren is gewenst: 040-2440752

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 121

16-01-13 10:46


122 Covergasten

Samen met het team van Eindhoven­365 kijk ik met genoegen terug naar ons eerste (schrikkel)jaar als organisatie in 2012. De eigen projecten als lichtfestival Glow en het Fijne Feestdagen Festival zijn zeer geslaagd en door ieders inbreng ontstaat zo ook een fijne bedrijfscultuur. TDK, kort voor Technologie, Design en Kennis, is als merkpijler voor Eindhoven een begrip geworden en dat gaan we verder uitbouwen in het nieuwe merk qua beeld en positionering voor de stad in 2013. Ondersteund door het ultieme citymarketing event ‘Het Wonder van Eindhoven’, waar Amsterdam ons gaat vieren in de week na Carnaval. Het streven is een evenwichtige evenementen kalender met in voorjaar STRP festival, gevolgd door de tweede editie van de Dutch Technology Week eind mei en de WK Robocup in Eindhoven als grootste event in juni. En dan maken we ons op voor onze definitieve jurypresentatie voor 2018 Eindhoven | Brabant Culturele hoofdstad begin September. Zo spannend wordt dit jaar voor ons en voor jullie! Peter Kentie, Directeur bestuurder, Eindhoven365

In september 2012 was ik de hoofdgast in ‘Even geduld aub’.Tot vandaag krijg ik positieve reacties van mensen die de cover en het bijbehorend artikel hebben gelezen. Tijdens mijn Thai Chi les komt de docente me enthousiast complimenteren. Via linkedin kreeg ik een reactie van een architect die het had gelezen tijdens het monteren van winterbanden. Bij de gemeente Eindhoven waren de reacties niet aan te slepen. Vooral de foto’s kregen veel waardering. Ik werd zelfs als rockmuzikant bestempeld! Ook tijdens de kerstmarkt onlangs op het Wilhelminaplein ging het maar door. Bij bakker Paridaans stuitte ik pardoes weer op de cover. Bij mijn sportschool lig ik nog steeds pontificaal in de loungeruimte. Dit is een mooi compliment voor Pion en zijn team, die het toch maar aandurfde een nieuw magazine in de markt te zetten. Visie, ondernemerschap en lef worden beloond. Laat dit de positieve boodschap zijn voor het crisisjaar 2013. Salute!!! Hans van den Oord

2012 was voor mij een heel bijzonder jaar. Het was het jaar waarin ik persoonlijk werd benoemd tot deeltijdhoogleraar ‘Entrepreneurial Design of Intelligent Systems’ aan de faculteit Industrial Design van de TU/e. Ook ontving ik de BOV Trofee, een prijs voor de ondernemer met de Beste Ondernemers Visie. Ik zie beiden ook als bijzondere vormen van waardering voor designbureau VanBerlo, waarvan ik founder ben en waar we met ca. 75 medewerkers als een hecht team werken voor verschillende (inter)nationale opdrachtgevers. Voor VanBerlo resulteerde dat afgelopen jaar in het winnen van maar liefst 17 awards: Red Dot Awards, iF Awards en Good Industrial Design Awards. Voor de toekomst zie ik dat crea­ tive equity steeds belangrijker wordt, wat ook meer flexibili­ sering vereist. Businessstructuren en –modellen veranderen doordat innovaties steeds dynamischer en complexer worden. Bedrijven moeten er rekening mee houden dat door social media steeds snellere en directere communicatie ontstaat. Maatschappelijke en culturele waarden zullen steeds belangrijker worden voor de relevantie van vernieuwende producten en diensten. Ad van Berlo, Founder VanBerlo www.vanberlo.nl

Geschikt voor het ondernemerschap Midden in de zomer stond ik op het dak van het Pullman Hotel in de brandende zon voor de covershoot van Goeie Zaken zonder besef wat me dat zou brengen. Ik kan u zeggen dat ik in 2012 heb ervaren dat ook zoals in topsport, ondernemers en winnaars een plan hebben en ver­ liezers een excuus. Ik heb genoten van de aandacht door ‘Goeie Zaken’, het succes wat Directeuren Netwerk mij landelijk brengt en de inspiratie die de ondernemende directeuren mij wekelijks in onze meetings brengen. Mijn plan voor 2013 is om de kwalitatieve kracht van dit netwerk nog verder uit te bouwen en tevens door te groeien naar nieuwe steden in Nederland omdat onze grenzen verder gaan dan Brainport. Want beste ondernemers, onze Brabantse tongval wordt ècht wel gewaardeerd over de grens naar het westen! …het begint bij vertrouwen! Jorrit Schiks

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 122

16-01-13 10:46


Innovaties belonen met de Herman Wijffels Innovatieprijs. Dat is het idee. Rabobank Eindhoven-Veldhoven feliciteert haar relatie Ibis Power, met het winnen van de Herman Wijffels Innovatieprijs! Zij sleepte in november 2012 uit 577 inzendingen de hoofdprijs in de wacht, met het Integrated Roof Wind Energy System (www.irwes.nl). Daarnaast is Teckle, de innovatieservice van Rabobank Eindhoven-Veldhoven, sponsor van de Herman Wijffels Publieksprijs. Deze is uitgereikt aan Salusion B.V. Meer weten over de prijswinnende innovaties? Ga dan naar www.rabobank.nl/innovatieprijs.

Rabobank Eindhoven-Veldhoven feliciteert Ibis Power! Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.teckle.nl www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 123

16-01-13 10:46


My Story. My Design.

A ROMANTIC WISH Wat is jouw hartenwens? www.pandora.net

PANDORA SHOP IN SHOP • DE BIJENKORF Piazza 1 • 5611 AE Eindhoven www.pandorastore.eu

E_ven_BW_2013_NIEUW.indd 124

PANDORA STORES Karrestraat 21 A • 4811 WT Breda | Heuvelgalerie 110 • 5611 DK Eindhoven | Hinthamerstraat 13-15 • 5211 MD ’s-Hertogenbosch | Stadhuisplein 327 • 5038 TH Tilburg

16-01-13 10:59


E'ven 2012