Page 1

Konsultantka  Sprzedaż min. 150 + po cenach katalogowych  Upust od sprzedaży 20 %


Lider  Poziom minimum    

5 akk ze sprzedażą 150 + sprzedaż własna min.250 zł Obrót grupy z grupy KK – 3000 zł netto Obrót grupy z min. 1 L + KK z I generacji- 7000 zł netto

 Procent od sprzedaży od I generacji Lidera zamówienia netto od 150 + 6%  Przyrost o 1aL 250 + premia 200 zł  Premia jednorazowa za awans i utrzymanie poziomu przez 3 kolejne katalogi z poziomu KK na L- 500 zł


Starszy Lider     

Poziom minimum 20 akk i 4 L Sprzedaż własna min. 250 zł Obrót grupy 40 000 netto Procent od sprzedaży I generacji Lidera Zamówienia netto od 150 + 6%  Procent od sprzedaży II generacji Lidera Zamówienia netto od 150+ 5%    

Przyrost o 2 aKK 150 + premia 100 zł Przyrost o 1aL 250 + premia 200 zł Przyrost o 1 aSL 250 + premia 300 zł Premia jednorazowa za awans 2000 zł z poziomu L na SL za utrzymanie poziomu przez 3 kolejne katalogi 3000 zł


Menager           

Poziom minimum 30 akk, 5 L, 2SL Sprzedaż min. 250 zł Obrót grupy netto 90 000 netto Procent od sprzedaży aKK 150+ 6% Procent od sprzedaży I generacji Lidera Zamówienia netto od 150+ 6% Procent od sprzedaży II generacji Lidera Zamówienia netto od 150 + 5% Procent od sprzedaży III generacji Lidera Zamówienia netto od 150 + 4% Przyrost o 1aL 250 + premia 300 zł Przyrost o 1 ASL 250 + premia 400 zł Premia jednorazowa za awans 5000 zł z poziomu SL na M za utrzymanie poziomu przez 3 kolejne katalogi 10 000 zł

poziomy  

poziomy, poziomy

poziomy  

poziomy, poziomy

Advertisement