Page 1

INSTRUKCJA PODPISYWANIA UMÓW KONSULTANTEK PRZEZ LIDERÓW

1. Umowę na Konsultantkę może podpisad osoba upoważniona – Lider, Menager , który równocześnie jest zobowiązany do przekazania oryginału umowy do firmy Streich Design ul. Cegielskiego 26/7 55-231 Jelcz-Laskowice. 2. Umowa podpisywana jest w 3 egzemplarzach po jednym dla: Konsultantki, Lidera/Menagera oraz do Działu Umów. 3. Lider zobowiązany jest do wysłania raz w tygodniu wszystkich podpisanych oryginałów umów do siedziby firmy Streich Design na adres : ul. Cegielskiego 26/7 55-231 Jelcz-Laskowice z dopiskiem Dział Umów. 4. Umowa nowej Konsultantki wprowadzana jest po przesłaniu ze skanowanego oryginału umowy na adres e-mail dzialumow@streichdesign.pl 5. Po zarejestrowaniu umowy, Konsultantka otrzymuje numer konsultanta na adres e-mail, podany w umowie lub w razie braku adresu e-mail, sms na numer telefonu komórkowego, który znajduje się w umowie Konsultantki.

2011-01-17

www.streichdesign.pl biuro@streichdesign.pl

1

instrukcja_podpisywania_umowy_z_kk  

instrukcja_podpisywania_umowy_z_kk

Advertisement