Page 1


Directores de la col.lecció: Ángela Sánchez Vallina Ester Sánchez

Amb l’ajuda de la Conselleria de Cultura i Turisme del Govern del Principat d’Astúries.

Primera edició: febrer de 2011 Edició original en asturià

© dels textos originals: Miguel Rojo

© de les il.ilustracions: Borja Sauras Pérez

© d’aquesta edició: Pintar-Pintar Editorial Projecte: Pintar-Pintar Editorial www.pintar-pintar.com Text original: Miguel Rojo Il.lustració: Borja Sauras Pérez Disseny: Pintar-Pintar Comunicación Traducció: Sabela Quintanilla Nistal Imprimeix: G.Rigel, S.A. - Asturias D.L.: ISBN: 978-84-92964-21-5 IMPRÈS A LA UE Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 27 2 04 45). Imprès en paper Gardapat 13 Kiara

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Miguel Rojo Borja Sauras PĂŠrez

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Per l’Iyán, que és la lluna. Miguel Rojo Als meus pares, als meus germans, a la iaia, a la tia Lali, a la familia, als amics, al meu Déu, per a tots… Borja Sauras Pérez

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


En Berto tenia els ulls guerxos i els pèls de punxa de tant mirar la lluna.

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Li agradava veure-la moure’s pel cel estelat i el mateix li feia la forma que tingués, que s’assemblés a un grill de mandarina blanca o a un gran plat de llet.

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


De qualsevol manera li agradava. Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


–De què estarà feta la lluna? –es preguntava a cada moment–. Serà de sucre? Serà un paperet de plata? Tanta curiositat no el deixava pas dormir.

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


En mig de la nit es llevava per veure-la brillar a dalt del cel: SerĂ freda com els caramells de Nadal o calenta com els petons de la mama?

Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


NomĂŠs hi havia una manera de poder contestar a totes aquestes preguntes, es va dir en Berto:


havia d’anar en persona a la lluna.


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


Pintar-Pintar Editorial - www.pintar-pintar.com


NOVEDADES marzo 2011

ISBN 978-84-92964-21-5 *edición en catalán

Miguel Rojo Borja Sauras

Texto: Miguel Rojo Ilustraciones: Borja Sauras Encuadernación: tapa dura. Idioma: catalán Año de edición: 2011 Nº páginas: 24 Formato: 21x22 cm 12,00 € Disponible en www.pintar-pintar.com


12,00 € Disponible en www.pintar-pintar.com editorial

Pintar-Pintar www.pintar-pintar.com

+ INFORMACIÓN de este libro CATÁLOGO Pintar-Pintar Editorial

C/ Plaza Concha Heres nº 3 - Bajo Oviedo - 33010 / 985 229 155


De què estarà feta la Lluna? - Pintar-Pintar Editorial  

Texto: Miguel Rojo Ilustraciones: Borja Sauras Formato: 21x22 Encuadernación: Tapa dura Isbn: 9788492964215 · Páginas: 24 idioma: Catalán Añ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you