Page 1

... r e j k s m o s a v Se h H Ø Y D E P U N K T E R I K U LT U R H U S E T HØSTEN 2012

W W W. P I N S E K I R K E N . O R G


JAN MARS FEBR APRIL

SEPTEMBER

2/9 Åpningsgudstjeneste

Alle gudstjenester kl. 11:00

9/9 Gudstjeneste - Egil Svartdahl 16/9 Lovsangsfest - Morten Aune 23/9 Gudstjeneste - Tom Aune 30/9 Gudstjeneste - Morten Aune

JUNI

MAI

God is good all the time...

Tom Aune

Egil Svartdahl TV-pastor

OKTOBER

Pastor i Pinsekirken

Cathrine Fuglestad Medpastor i Betel, Homm er

såk

7/10 Gudstjeneste - Tom Aune 14/10 Høstfest - familiegudstjeneste 21/10 Gudstjeneste - Morten Aune 28/10 Gudstjeneste - Cathrine Fuglestad


...all the time God is good!

NOVEMBER

11/11

Gudstjeneste - Tom Aune

18/11 Gudstjeneste - Morten Aune 25/11 Gudstjeneste - Tor Håbrekke

Leder i Pinsekirken

Rune Gulbrandse

n

16/12 Julekonsert (kl 18:00)

DES

24/12 Julaftengudstjeneste (kl 15:00)

NOV

9/12 Gudstjeneste - Rune Gulbrandsen

OKT

2/12 Gudstjeneste - Tom Aune

SEPT

DESEMBER

Pastor i Filadelfia Oslo

Barnelede r i Pinsekirk en

AUG

Lovsangsleder /forkynner i Pinsekirken

Tor Håbrekke

Daniel Egeli

JULI

Morten Aune

HØSTEN 2012

4/11 Gudstjeneste - Daniel Egeli


I tillegg kommer alle faste samlinger som: Barnekorøvelser, søndagskole, mødretreff, ungdomssamlinger, husgrupper, seniortreff, bønnemøter, fotballtreninger og andre aktiviteter. Med forbehold om endringer i programmet. Se www.pinsekirken.org for oppdatert kalender.

PINSEKIRKEN

Sandvika Storsenter

BÆRUM KULTURHUS

Sandvika sentru m

Elias Smiths vei 13, Sandvika Tlf: 67 54 73 54, post@pinsekirken.org Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27, Sandvika WWW.PINSEKIRKEN.ORG

Høstens høydepunkter i Kulturhuset 2012  
Høstens høydepunkter i Kulturhuset 2012  

Høstens høydepunkter i Kulturhuset 2012