Page 1


WHO ARE WE?

แซลมอน คือสำ�นักพิมพ์ในเครือบันลือกรุ๊ปส์ (ผู้ผลิตนิตยสารขายหัวเราะ – มหาสนุก และสำ�นักพิมพ์อื่นๆ ในเครือ) แซลมอน เป็นชื่อของสำ�นักหนังสือหน้าใหม่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่วงการหนังสือ ไทยบ้างไม่มากก็น้อยตามแต่กำ�ลังวังชาจะอำ�นวย แซลมอน ทำ�งานโดยมีแนวคิดตามชื่อแซลมอนที่เป็นปลาจอมขยัน ว่ายทวนกระแสน้ำ�เพื่อ วางไข่ ตรงกับบุคลิกของสำ�นักพิมพ์ที่เฟ้นหาสิ่งที่อยู่นอกกระแสหลักแต่น่าสนใจ และคิดว่า หนังสือเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตามประสาปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องสารอาหาร แซลมอน มุ่งเน้นการทำ�หนังสือที่มีเนื้อหา (Content) เอร็ดอร่อย อ่านแล้วติดใจจนหยุดไม่ ได้ดังเนื้อปลาแซลมอนที่ถูกดัดแปลงได้ สารพัดเมนู หลากหลายสูตร และเป็นที่นิยมรับประทาน กันในระดับโลก


OUR TEAM

“WE ARE SMALL GROUP OF PEOPLE WHO MAKE A BOOK OR OTHER SERVICE WITH BIG INTENTIONAL”


พลสัน นกน่วม (Ponsan Noknoum) อายุ: 26 ปี

ณัฐชนน มหาอิทธิดล (Natchanon Mahaittidon) อายุ: 26 ปี

Education ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Professional Experiences ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน - บรรณาธิการบริหารสำ�นักพิมพ์แซลมอน มีนาคม 2551 – กันยายน 2553 - กองบรรณาธิการ (a team) นิตยสาร a day (a team) / นักเขียนอิสระ / วิทยากรเกี่ยวกับวิชาด้านวารสารหรือเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

Education ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (โปรแกรมวิชาเทศศาสตร์) สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Professional Experiences มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน - บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์แซลมอน พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2554 - กองบรรณาธิการนิตยสาร GM Biz - คอลัมนิสต์ Bookazine ‘อะไรๆ ก็ฮา’ ในเครือบันลือพับลิเคชันส์ มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552 - บรรณาธิการนิตยสาร 2B - นักเขียนอิสระให้แก่นิตยสาร happening และโปรเจ็กต์พิเศษ a day 100 IDOLS - เขียนบทอะนิเมชัน ‘เหมียวยอดนักสืบ’ ทางช่อง 7 มีนาคม – พฤษภาคม 2551 - กองบรรณาธิการนิตยสาร Travel Tips / คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ Bangkok Today


สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม (Sirinporn Chuengphithak - Udom) อายุ: 26 ปี

ธัญญรัตน์ วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (Tanyarat Viroonchatapun)

Education

อายุ: 23 ปี

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ (Languages for Career) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ

Education

Professional Experiences มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน - Creative Marketing and Copywriter สำ�นักพิมพ์แซลมอน มิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2554 - กองบรรณาธิการนิตยสาร a day BULLETIN - Contributor บทความนิตยสาร IMAGE / นักเขียนอิสระ - ก่อตั้งนิตยสาร Simply Living –นิตยสารสีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและไลฟ์สไตล์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2552 - กองบรรณาธิการฝ่าย Pitching Service บ. เปรียว พริ้นติ้ง จำ�กัด (ผลิตนิตยสารให้ SCG และ ปตท.)

ปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Professional Experiences สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน - Graphic Designer สำ�นักพิมพ์แซลมอน

Trainee เมษายน – พฤษภาคม 2552 - Web Graphic Designer แฟต เรดิโอ 104.5 FM.


อภิญญา เร่สม (Apinya Resom) อายุ: 24 ปี

Education ปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Professional Experiences สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน - Graphic Designer สำ�นักพิมพ์แซลมอน

Trainee เมษายน – พฤษภาคม 2552 - Web Graphic Designer แฟต เรดิโอ 104.5 FM.

กนกกุล กัณฑ์ฉาย (Kanokkul Kunchai) อายุ: 23 ปี

Education ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Professional Experiences พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน - Web Admin สำ�นักพิมพ์แซลมอน และดูแล social network ให้ แก่สำ�นักพิมพ์อื่นๆ ในเครือบันลือกรุ๊ปส์ / ดูแลโปรเจ็กต์ ‘Kai Hua Roh’ Ha - application (ขายหัวเราะ แอพพลิเคชัน) ด้านการบริการ ข้อมูลและการแก้ปัญหาบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android


OUR BOOKS


Fiction

Fiction

ฮาวายประเทศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งฉัน

อ่านออกเสียง

ทานยาหลังอาหารแล้วดื่ม ‘น้ำ�ตา’ มากๆ


Science

Non-Fiction

100 ขั้นตอนสู่ความล้มเหลว

สัตว์อัศเจรีย์

อ่านออกเสียง


Comic

Memoir

YAYYAYYAY

TALABOO

กลับหลังหัน


Perspective

Graphic Novel

Discovery Love

เรื่องอะไร


Journey

บันทึกการเดินทางของนายวิชัย มาตกุลฯ


OUR EVENT

Salmon Opening 2011.06.08 @Kinokuniya Siam Paragon


OUR CHANNELS


Website

Facebook


Twitter

Youtube


OUT SORCE

FIN Studio & Production Information : Location: ชั้น 3 อาคารร้านประจำ� SRIVARA TOWN IN TOWN, Bangkok, Thailand 10310 Release Date: May 2011 About: Studio Rental and Production Service Description : Finish = To complete and perfect in details Finale = Remarkable work piece


FIN offer: 1. Studio Hire: 2 studios with fully equipped facilities for - Casting - Photo shooting (Fashion / product shot) - VDO presentation - Editing & Double Head room 2. Production Service: Produced by dynamic crew for - Photography - Advertising - Film / Video - Event / Organizer

STEP to Fin: Call: 082 - 457 2227, 080 - 955 4130 Email: finstudio.co@gmail.com


“COME IN AND ‘FIN’ WITH US”.


Photographer

Professional Experiences พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2545-2551:

ช่างภาพ นิตยสารแพรว บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ช่างภาพ นิยตสาร เปรียว บ. เปรียว จำ�กัด

Education พ.ศ. 2542

ศิลปศาสตร์บัณตนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา โทภาพนิ่ง-ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิภัทร พันธุ์นราวิกิจ // Vipat Punnaravikij

Experiences and Activities

โทรศัพท์: 081-484-4742 E-mail: p.vipat@yahoo.com p.vipat@gmail.com

พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542

ฝึกงาน ตำ�แหน่งผู้ช่วยช่างภาพ Brainstorm Studio เป็นเวลา 3 เดือน ฝึกงาน ตำ�แหน่งผู้ช่วยช่างภาพแฟชั่น นิตยสารแพรว บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) เป็นเวลา 6 เดือน


Film Educations ระดับมัธยม ระดับปริญญาตรี

Bangkok Christian College Visual Communication Design Rangsit University

Experiences

อิสราชัย ทองไพบูลย์ // Aisrachai Thongpaibool Contact : 0839945556 0824891388 am.trust.doi@gmail.com

ฝึกงาน FAT RADIO (2008) - Web Design - Events - Vdo / Photo DSTGR (2009) Ductstore the Design guru - Layouts Design - Patterns Design - Packages Design - Vdo


Works MV

Presentations

วันไร้สติ - Sound Landing เหรียญสลึง - ภูมิจิต เงินหมื่น - ภูมิจิต เสื่อม - Lomosonic ของขวัญชิ้นสุดท้าย - The Sign Glasses View Finder - Cannon Contest Chasing Tipperary - Forniture Free Money - Patti Smith Dream - The Little Matchgirls Trough of Her - Treborikki Now Turn the Lights Down Low - Treborikki How to be a Wearwolf - Mogwai

- Fashion Set Nordinary Order - Ice-Cream Freshy Freez - ASA Talktive Asa Center - Men Intrend Paragon & Emporium - Wedding DSTGR Nontawat Chareonchasri

Editors - รายการสะพานสายรุ้ง ช่อง News 1 ASTV - รายการ Crossover TV Youtube

Film ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง จิตวิญญาณแห่งหุ่นละครเล็กนาฏยศาลา(Thesis) ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิยาลัยรังสิต ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Spirits BCC ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Sacrifire (สละ) ภาพยนตร์สน ้ั เรือ่ ง พรวิเศษ (ชนะเลิศการประกวด โครงการ Make Believe Canon) ภาพยนตร์สั้นเรื่อง มื้อพิเศษ (รองชนะเลิศอันดับสอง โครงการ สสส.) สารคดี สมาคมออกแบบภายใน สารคดี นิทรรศการศิลปะ Easter ที่ห้างสรรพสินค้า Emporium สารคดี นิทรรศการศิลปะภาวะโลกร้อน ที่ห้างสรรพสินค้า Central World สารคดี เทศกาลดนตรี Fat Festival ครั้งที่ 9


THANK YOU

salmon service  

salmon service

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you