Page 1

IMPLEMENTATIE IQUARANT iQuarant is een mobiele applicatie waarmee de behandelaar het EPD kan raadplegen, de contactregistratie kan afhandelen en de agenda kan inzien. PinkRoccade ondersteunt uw organisatie bij de implementatie van iQuarant. De dienst omvat zowel de technische werkzaamheden om iQuarant beschikbaar te maken als ook de ondersteuning bij een pilot. PinkRoccade stelt hoge eisen aan de informatiebeveiliging in relatie tot iQuarant. Tijdens de implementatie is er dan ook veel aandacht voor de beveiligingseisen en wordt het platform waarop iQuarant wordt geïnstalleerd geaudit. Doel/Noodzaak van de dienst Als u gebruik gaat maken van iQuarant is ondersteuning tijdens de implementatie vereist. In overleg met u en uw organisatie wordt deze dienst op maat gemaakt. De inzet en implementatie sluit zo aan bij wat nodig is voor uw organisatie. Doelgroep Bij de uitvoering van deze dienst zijn betrokken • Security officer • Medewerkers ICT • Medewerkers functioneel (functioneel beheer PSYGIS Quarant) • Behandelaren pilot • Projectleider instelling (kan desgewenst door PinkRoccade verzorgd worden) Resultaat van de dienst Het resultaat van de dienst is een geïnstalleerde en en een geëvalueerde pilot. Voor wat betreft de informatiebeveiliging is iQuarant dan geaudit. Voortraject iQuarant is alleen inzetbaar voor instellingen die met PSYGIS Quarant werken. Een oriëntatiegesprek is het startpunt voor deze dienst. Hierin bepalen we samen met u, hoe u iQuarant in uw organisatie wilt inzetten en welke delen van uw inrichting specifieke aandacht vragen. Op basis van dit oriëntatiegesprek wordt de dienst voor u op maat aangeboden.

Inhoud van de dienst • Projectleiding PinkRoccade Healthcare en Kick-off • Technisch: o Begeleiding Informatie Beveiliging o Installatie webserver en installatie iQuarant o Aanvraag en installatie SSL certificaten o Oplevering van systeemhandboek en installatieverslag • Functioneel: Acceptatie o Functionele impactanalyse o Functionele inrichting kerndossier o Begeleiding acceptatie • Pilot: o Functionele inrichting kerndossier o Kick-off pilot o Begeleiding pilot o Evaluatie pilot

Urenindicatie van de dienst Projectleiding 24 – 48 uur Functionele impactanalyse: 36 – 48 uur Functionele inrichting kerndossier acceptatie 36 – 48 uur Functionele inrichting kerndossier productie 16 – 24 uur Begeleiding pilot: 16 - 40 uur Evaluatie: 8 - 16 uur Aanspreekpunt voor de dienst Cees van de Zwaag Business Consultant GGZ T 06 4339 2848 E cees.vanderzwaag@pinkroccade.nl

1


IMPLEMENTATIE IQUARANT Wat valt binnen de scope? Binnen de scope van deze dienst valt: project management, begeleiding informatie beveiliging, technische installatie van iQuarant en de functionele inrichting van PSYGIS Quarant. Wat valt buiten de scope? Voor iQuarant is een technische aanpassing vereist in de inrichting van uw DMZ en de applicatiefirewall. In overleg met u wordt bepaald wat de impact van deze aanpassing is. Dit valt buiten de scope van deze dienst. Eventueel aanvullende licentiekosten vallen ook buiten de scope van deze dienst. Wat wordt er verwacht van uw organisatie? U heeft als organisatie voldoende medewerkers van de aangegeven disciplines beschikbaar. Daarnaast heeft u al vastgesteld wie aan de pilot gaan deelnemen. Wat is de doorlooptijd? Vanaf de start van de implementatie kan de opstelling in 6 weken voor productie gereed zijn. De duur van de pilot wordt in overleg met u bepaald.

2

Dienst implementatie iQurant  

Beschrijving van de dienst implementatie iQuarant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you