Page 1

PSYGIS Quarant 2.7 Highlights


Nieuwe agenda PSYGIS Quarant 2.7 bevat een volledig nieuwe agenda. Deze agendamodule is in nauwe samenwerking met u, onze PSYGIS Quarant klanten, tot stand gekomen. De nieuwe agenda is nu volledig onderdeel van uw zorgprofessional cockpit. Het maken van een afspraak met een cliĂŤnt of een collega, het markeren van tijden en de daaruit voortvloeiende verantwoording is een logisch onderdeel van uw werkzaamheden als zorgprofessional en nu dus volledig intuĂŻtief en snel te realiseren in PSYGIS Quarant 2.7.


<<

Ondersteuning bij planning Uw afsprakenbalie wordt optimaal gefaciliteerd door de planningsview en het naast elkaar kunnen openen van meerdere agenda’s. Ook is het in één oogopslag helder welke cliënten in de wachtkamer zitten.


Voorbeeldweergave meerdere agenda’s naast elkaar

Machtigingen U kunt eenvoudig een standaard machtiging instellen waardoor iedereen bijvoorbeeld uw agenda kan lezen. Ook is het mogelijk om iemand schrijfrechten te geven in uw agenda waardoor een ander uw agenda kan beheren. Cliëntagenda Niet alleen heeft u als zorgprofessional een agenda, het is nu ook mogelijk om de agenda van bijvoorbeeld de cliënt, de groep, van de locatie of van het project te bekijken.

Kader De quickswitch welke u rechts onderaan in het Quarant scherm beschikbaar had is vervangen door tabbladen. Hierdoor heeft u nu direct inzichtelijk welke schermen er open staan.

Zorg en logistiek verbeteringen De belangrijkste 18 punten van de gebruikersvereniging PSYGIS Quarant zijn verwerkt in de Zorg en logistiek module. De 5 meest in het oog springende wijzigingen op een rij:


1 Het versturen van een signaal indien een module beëindigd wordt. Dit maakt het mogelijk dat Quarant de secretaresse automatisch een bericht stuurt wanneer u besluit een module te beëindigen.

2 Wanneer een aanvraag voor het uitvoeren van een module wordt geweigerd dan ziet u dit nu in één oogopslag.

3 Programma’s en module vallen nu onder versiebeheer waardoor u gemakkelijk een programma of module kunt bijwerken. Het bijwerken van een programma of module heeft geen invloed op lopende zorgplannen.

4 Meerdere digiboard optimalisaties

5 Inzage in verzonden en gerelateerde taken


Wetgeving PSYGIS Quarant 2.7 bevat de wetgeving zoals deze ook is opgeleverd in PSYGIS Quarant 2.5.3.


Geautomatiseerde uitwisseling van berichten naar VECOZO In PSYGIS Quarant 2.7 zijn aanpassingen gedaan waardoor u, indien u gebruik maakt van PQ Connect (dit is een additionele module welke apart moet worden afgenomen), uw declaratieberichten en berichtenverkeer automatisch kan laten uploaden naar en downloaden van VECOZO.

Connect AZR module Met PSYGIS Quarant beheert u alle cliënt, indicatie-, wachtlijst-, arrangement-, personeels- en financieringsgegevens in uw organisatie. In PSYGIS Quarant worden onder andere alle gegevens ingelezen en verwerkt in relatie tot de AWBZ Zorgregistratie (AZR). Met de AZR Module wordt het AZR berichtenverkeer met de zorgverzekeraar gestroomlijnd. Uw organisatie krijgt een elektronische postbus voor het ontvangen van AZR berichten voor de toewijzing van AWBZ zorg en retourberichten van het zorgkantoor. Daarnaast kunnen de AZR berichten voor de aanvang, wijziging en beëindiging van AWBZ zorg en de retourberichten voor de toewijzing van AWBZ zorg geautomatiseerd naar het zorgkantoor worden verstuurd.

Connect EDP module Naast de AZR module, heeft PinkRoccade Healthcare tevens de EDP module ontwikkeld (ten behoeve van VSP-EDP). PSYGIS Quarant maakt elektronische declaratieberichten aan conform de Vektis standaard. Deze worden door PQ Connect verstuurd naar de webservice van Vecozo. Daarnaast krijgt uw organisatie een elektronische postbus voor het ontvangen van de retourberichten. De AZR module verwerkt voor PSYGIS Quarant de volgende declaratiestandaarden:  

AWBZ-zorg en retourbericht (AW319 en AW320) GGZ DBC en retourbericht (GZ311 en GZ312)

Naast deze berichten stuurt Vecozo ook statusberichten t.b.v. tracking and tracing en foutafhandeling. Deze berichten worden niet door PSYGIS Quarant verwerkt, maar kunnen wel door PQ Connect naar functioneel beheer gestuurd worden, zodat deze de fout kunnen corrigeren.

Flyer PSYGIS Quarant 2.7  
Flyer PSYGIS Quarant 2.7  

Flyer PSYGIS Quarant 2.7

Advertisement