Page 1

INFOBUNDEL 1

Reis jij ook mee?  WE GAAN NAAR…… 

DE PREHISTORIE !!!

Ooit is er leven ontstaan op de wereld. Maar hoe?  Wetenschappers denken dat er zo een 12 miljard jaar geleden een moment  zou zijn geweest waarop alle materie in het heelal op een punt was samengekomen.  Dit geheel is ontploft. Dit wordt ‘The big bang’ of in het Nederlands  ‘De oerknal’ genoemd. Door deze knal is de ruimte ontstaan.  In het begin leefde er nog niets op aarde. Na een tijd kwamen er enkele dieren en pas veel  later de mens.   De mens Sommige mensen zeggen wel eens dat wij vroeger apen waren. Dat is niet zo!  Wel hadden de mens en de mensapen vroeger dezelfde voorouders. Daarom lijkt de mens wel  eens op de aap.  De mens is langzaam aan rechtop gaan lopen. Waarom?  ­ omdat ze verder konden kijken


Prehistorie De start van deze tijd is nog steeds niet duidelijk. Maar wel weet men dat hij ongeveer eindigt  in 800 voor Christus.  De prehistorie kunnen we eigenlijk gaan onderverdelen in 3 stukken.  1. De zwervende mens 2. De eerste boeren 3. Egypte

De zwervende mens De zwervende mens leefde van de jacht, visvangst en het plukken van vruchten. Daarom  moest hij voortdurend rondzwerven om steeds dieren, vissen en vruchten te kunnen vinden.  Als ze op één plaats bleven, raakte het voedsel al snel op. Ze  hadden dus geen huis waarin ze leefden.  Een groep jagers bestond uit ongeveer 40 mannen. Ze maakten gebruik van heel eenvoudige werktuigen.  ­ pijl en boog ­ vuistbijl ­ speerpunten Deze werktuigen werden gemaakt van hout, been, hoorn van dieren,…  De zwervende mens droeg kledij gemaakt van dierenhuiden. 

De eerste boeren  De mens gaat niet meer leven van de jacht, visvangst en het plukken van vruchten. Hij wordt  een landbouwer. Doordat het klimaat veranderde, kwamen er andere dieren en planten.  Op 1 plaats is er nu genoeg voedsel voor een heel jaar. Men moet dus niet meer gaan  rondzwerven.  Men ontdekt ook dat men dieren kan houden voor allerlei  producten (schaap zorgt voor wol en melk) en voor het  kweken.  Door de landbouw is er meer voedsel en stijgt de bevolking.  Op dit moment ontstaan ook de eerste beroepen:  pottenbakker, mandenvlechter, landbouwers, soldaten, …

Egypte Door Egypte stroomt er een hele lange en belangrijke rivier: De Nijl. De gebieden langs de  rivier waren heel vruchtbaar. Dat wil zeggen dat men daar goed aan landbouw kon gaan doen.  Tijdens deze periode veranderde er ook weer heel veel. De huizen werd groter en beter, net  als de kledij. 


Typisch voor deze periode zijn:  ­ de piramides ­ de farao’s

WERO TIJD: INFOBUNDEL  

Een werkbundel over de tijden.