Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2014

11

Θ Ε Μ ΑΤΑ Συνέντευξη της υπ. Ευρωβουλευτή Πηνελόπης Παναγιωτοπούλου στην «Π.Γ.»

«Ύψιστο αγαθό το εθνικό συµφέρον» Η

Αχαιή υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν.∆., Πηνελόπη Παν αγι ω το πούλ ου, σ ε σ υν έ ν τ ε υ ξ ή τ η ς σ τ η ν « Π . Γ. » αναφέρεται στο διακύβευµα των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου, µιλάει για το στοίχηµα της νέας γενιάς των Ελλήνων πολιτικών και σηµειώνει µε έµφαση ότι στην εκλογική αναµέτρηση δεν χωρούν τακτικισµοί και µικροπολιτική, καθώς ύψιστο αγαθό είναι το εθνικό συµφέρον.

Το στοίχηµα της νέας γενιάς των Ελλήνων πολιτικών Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

• Ποιο πιστεύετε ότι είναι το στοίχηµα της νέας γενιάς Ελλήνων πολιτικών, στην υπόθεση της Ε.Ε.; Στη νέα και δύσκολη αυτή περίοδο που ξεκινά για την Ευρώπη έχουµε καθήκον να επαναφέρουµε τους πολίτες κοντά στους θεσµούς της Ε.Ε. αφού η διαµάχη για τη λιγότερη ή περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καλά κρατεί. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα έχει περιθώριο να διεκδικήσει ρόλο στη νέα Ευρώπη που διαµορφώνεται αλλά υπό την προϋπόθεση να ολοκληρώσει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της. Αυτό το διπλό, κοπιαστικό, σηµαντικό και φιλόδοξο όνειρο είναι το στοίχηµα της νέας γενιάς. Της νέας γενιάς των ευρωπαίων, που καλούνται να βγάλουν από την κρίση την Ευρώπη και να συµβάλλουν στην αναγέννηση της. Των νέων πολιτικών της χώρας µας που καλούνται να κάνουν το ίδιο για την Ελλάδα. • Αν εκλεγείτε, θα ενταχθείτε στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόµµα. έχετε σκεφτεί ποια θα είναι η στάση σας εάν υπάρξει σύγκρουση ανάµεσα στα ελληνικά συµφέροντα και τη γραµµή του λαϊκού κόµµατος; Η πολιτική δεν είναι κήπος στρωµένος µε λουλούδια. Καθηµερινά αντιµετωπίζεις διλήµµατα. Σε ένα τόσο σοβαρό όµως θέµα, η επιλογή θα προέλθει από συλλογικές διεργα-

σίες. Αποτελεί κορυφαία απόφαση, την οποία το κόµµα µας θα λάβει σταθµίζοντας πρωτίστως το εθνικό συµφέρον. Εδώ βαρύνουσα είναι η προσωπικότητα και το κύρος του Προέδρου µας. ΄Οµως να µη µας διαφεύγει, ότι µέσα στην οµάδα του ευρωπαϊκού λαϊκού κόµµατος η Ν.∆. διατηρεί την αυτοτέλεια της και αφετέρου, όπως είπα και πριν, για µας το ύψιστο αγαθό είναι το εθνικό συµφέρον.

• Γιατί να πεισθούν οι εκλογείς να προτιµήσουν εσάς από έναν ευρωβουλευτή µε µακρά θητεία; Το πολιτικό προσωπικό της χώρας νοµίζω ότι πρέπει να ανανεώνεται σε ένα ποσοστό του και ταυτόχρονα να διατηρεί τους δοκιµασµένους και πεπειραµένους. Είµαι ένας νέος άνθρωπος που διαθέτω τις δυνάµεις µου για να υπηρετήσω τη χώρα µου. Αν οι πολίτες θεωρήσουν ότι είµαι ειλικρινής και πιστεύουν ότι θα βάλω τα δυνατά µου, θα µε στείλουν στην ευρωβουλή. • Τι θα αλλάζατε στο οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αν είχατε τη δυνατότητα; Τον αργό ρυθµό και τις υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί µε τα χρόνια και οδηγούν συχνά σε ακύρωση στην πράξη σπουδαίων αποφάσεων. Για παράδειγµα οι πολιτικές καταπολέµησης της ανεργίας.΄Εχουµε αποφάσεις, όπως το Σύµφωνο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2012. Περιλαµβάνει χρηµατοδοτικά εργαλεία πάνω στα θέµατα της ρευστότητας στην αγορά, την ανταγωνιστικότητα και προβλέπει την παροχή 120 δις ευρώ για επείγουσες ενέργειες. Υπάρχει η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, δράση για την οποία έχει προϋπολογιστεί ποσό 6 δις ευρώ. Για να µη µιλήσω για το ταµείο για την παγκοσµιοποίηση, που οι ελληνικές επιχειρήσεις το αγνοούν. Τι µας λένε όλα αυτά; Οι αργοί ρυθµοί και η ελλιπής πληροφόρηση οδηγούν σε ακύρωση στην πράξη ακόµα και των καλύτερων • Προς ποια πλευρά εκτιµάτε ότι πρέπει να επιδιώξει η Ν.∆. τη διεύρυνσή της; Προς τα δεξιότερα ή προς το κέντρο; H N.∆. απο την ίδρυση της κατόρθωσε να περιλάβει ολόκληρο το εύρος της παράταξης. Εξέφρασε µε τον πιο έγκυρο και πειστικό τρόπο την ιδεολογία του κοινωνικού φιλε-

λευθερισµού. Οι συνθήκες κρίσης στις οποίες βρέθηκε η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρος ο κόσµος, οδήγησαν σε άνοδο ακραίων και εθνικιστικών µορφωµάτων, ενώ ο χώρος του κέντρου κατακερµατίστηκε.΄ Εχει όµως αποδειχθεί ότι η Ν.∆. αντιλαµβάνεται και ερµηνεύει τις ανάγκες του παρόντος και του µέλλοντος µε δυνατότητα να προτείνει λύσεις και να τις πραγµατοποιήσει, παραµένοντας αταλάντευτα στις ιδέες της εµπέδωσης και διεύρυνσης της δηµοκρατίας καθώς και της κοινωνικής συνοχής.

• Π ο ιό ε ίν α ι το σ το ί χη µ α π ου πρ έπε ι να κ ερ δίσε ι η χώρα µας στην Ευρώπη της κ ρίσης, στη ν Ευρώ πη του σκεπτικισµού και των φυγόκεντρων δυνάµεων; Σε όσα εθνικά Κοινοβούλια ενισχύθηκαν πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες στηρίχθηκαν στην οικονοµική κρίση και πρότειναν λύσεις αντιευρωπαϊκές, είχαµε πολιτική οπισθοδρόµηση και αντιδηµοκρατικά ολισθήµατα. Ο λαϊκισµός είναι εχθρός της δηµοκρατίας. Οι ΄Ελληνες ψηφοφόροι έχουν ευθύνη σ’ αυτές τις κρίσιµες ευρωεκλογές να επιλέξουν δυνάµεις, που αποδεδειγµένα προσπαθούν χρόνια τώρα να επιτύχουν αποτελεσµατική συνεργασία και προστασία των ασθενέσθερων κρατών αλλά και των ευάλωτων τµηµάτων των πληθυσµών. Τα κόµµατα που εκφράζουν θέσεις αποµονωτισµού και εθνικισµού πρέπει να κερδίσουν όσο γίνεται λιγότερες έδρες στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. • Σχετικά µε το δίληµµα που έθεσε ο κ. Βενιζέλος θεωρείτε πιθανό οι εκλογές του Μαΐου για την Αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή να

οδηγήσουν και σε κυβερνητική αλλαγή; Όχι δεν το θεωρώ. Το κάθε κόµµα έχει την στρατηγική του ενόψει των δύο κρίσιµων αναµετρήσεων. Όµως έχει φανεί σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες ότι η κυβέρνηση και το σύνολο των βουλευτών που τη στηρίζουν αντέχουν στις πιέσεις. Από την άλλη οι πολίτες έχουν κάνει σαφές ότι ζητούν σταθερότητα και έχουν δώσει την εντολή τους που λήγει σε δύο χρόνια. Θα ήταν πραγµατικά χρήσιµο πάντως να µην χάσουµε ακόµη µια ευκαιρία αναλωνόµενοι σε σενάρια και γενικές αναλύσεις που δεν ωφελούν τη χώρα, µόνο και µόνο για χάρη των προεκλογικών τακτικισµών.

«ΠΥΡΑ» ΤΟΥ Θ. ΜΠΑΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

«Ψίχουλα, η κοινωνική πολιτική…» Ταµπουρωµένη πίσω από την έλλειψη πιστώσεων και την περικοπή πόρων, η απερχόµενη δηµοτική Αρχή Ερυµάνθου δεν ανέλαβε τα προηγούµενα χρόνια, καµία πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου και

δοµών προστασίας, στήριξης και αλληλεγγύης των συµπολιτών µας που βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης. Όπως επισηµαίνει, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Ερυµάνθου και επικεφαλής του συνδυασµού «Συνεργα-

σία για τον Ερύµανθο», Θεόδωρος Μπαρής, η απερχόµενη δηµοτική Αρχή, αποµακρύνθηκε από την κοινωνική πραγµατικότητα, έχοντας µειωµένα αισθητήρια στις µεγάλες ανάγκες των οικονοµικά και κοινωνικά αδύναµων συµπολιτών µας.

Παράλληλα, ο κ. Μπαρής, ανέφερε ότι κεντρικός στόχος του συνδυασµού «Συνεργασία για τον Ερύµανθο» είναι η ανάληψη ενεργειών στήριξης και ενίσχυσης των ευπαθών οµάδων, αλλά και υποστήριξης των ατόµων της τρίτης ηλικίας.

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου  
Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου  

Εφημεριδα η ΄΄ΓΝΩΜΗ΄΄ 10/05/2014