Page 1

Social media & recruitment

Afstudeerproject Communication & Multimedia Design, Hogeschool Rotterdam ten behoeve van VONQ - Vacatures online Student: Pim Schaaf (0789578) Stagebegeleidster: Saskia Best Bedrijfsbegeleider: Remy Verhoeven 14-06-’10


Afstudeerscriptie Hogeschool Rotterdam; Rotterdam. Trefw: social media, online recruitment, roadmap Illustraties: Pim Schaaf Omslagfoto: Eerste druk 2010, Rotterdam Afstudeerbegeleider: Saskia Best Tweede docent: Peter van Waart Projectbegeleider: Remy Verhoeven in samenwerking met Peter-Paul Keulers Copyright 2010 Pim Schaaf (pimschaaf@gmail.com) Deze scriptie is geschreven in opdracht van de Hogeschool Rotterdam en VONQ NL.

Social media & Recruitment

Schaaf, P.M. (2010). Productinnovatie in online recruitment naar aanleiding van de ontwikkelingen van social media

2


Dankwoord Het eindresultaat dat je in handen hebt komt voort uit de inspanningen die ik heb kunnen doen dankzij de steun van velen in mijn omgeving. Daarvoor bedank ik in het bijzonder Saskia Best, Remy Verhoeven en Peter Paul Keulers. Mijn dank komt ook toe aan Wouter Goedhart en Tycho van Paassen. Dit onderzoek staat voor de voltooiing van een leerzame periode aan de Hogeschool Rotterdam, mogelijk gemaakt door alle docenten en studenten aldaar. Mijn dank is ook naar hen groot.

Social media & Recruitment

Ook mijn familie en vrienden komen eer toe voor hun begrip en steun in deze belangrijke periode.

3


Inhoudsopgave

Deel B: Case study 3. Toepassen van social media 3.1 Van longlist naar short-list 3.2 Uitgewerkte shortlist 3.4 Enquête onder de doelgroep 3.5 Bedrijfskundige beoordeling 3.6 ‘Social’ beoordeling 3.7 Gewogen totaalscore 3.8 Advies 3.9 Realisatie

37 38 38 39 42 43 44 45 45 46

58 59 59 60 60 60 61 62 63 64 66 66 66 66 72 76

Social media & Recruitment

Dankwoord3 Deel C: Overweging Inhoudsopgave4 4. Conclusie 4.1 Onderzoek Deel A: Theoretisch kader 5 4.2 Methode 1. Inleiding 6 4.2 Product 1.1 Achtergrondinformatie 6 4.3 Antwoord op de onderzoeksvraag 1.2 Probleemstelling 8 5. Aanbevelingen 1.3 Kennisgebied 9 6. Samenvatting 1.4 (Ontwerpende) Onderzoeksvraag 9 1.5 Doelstelling 10 Deel D: Extra 1.7 Verantwoording 11 7. Literatuurlijst 1.8 Methode 11 8. Bijlagen 1.9 Begrippen 12 8.1 Begrippenlijst 2. Theoretisch kader 13 8.2 Diepte-interviews Vooronderzoek14 8.3 Interviews ter introductie bij VONQ 2.1 Online recruitment door VONQ 16 8.4 Enquête 2.2 Concurrentieanalyse VONQ 21 8.5 Diepte-interviews idee-ontwikkeling 2.3 Social media 23 2.4 Webtechnieken 28 2.5 Doelgroep 32

4


Social media & Recruitment

Deel A: Theoretisch kader

5


1. Inleiding Internetters in Nederland besteden dagelijks gemiddeld een klein kwartier aan sociale netwerken als Facebook, Hyves en Twitter. Deze cijfers, uit onderzoek van Onderzoeksbureau Multiscope1 onder haar eigen online consumentenpanel van bijna 15.000 panelleden, wijzen op een hoog gebruik van social media door internetgebruikers in Nederland.2 Voor veel branches die actief zijn op het internet reden om methoden te herzien en af te wegen of innovatie nodig is. Traditionele werkwijzen die plaatsvinden buiten social media worden beconcurreert door nieuwe werkwijzen toegespitst op het socialer internet. Ook online personeelswerving wordt beïnvloed door deze ontwikkeling. Deze scriptie neemt je mee in een onderzoek naar deze ontwikkeling en de mogelijkheden die ontstaan voor het stagebedrijf.

1.1 Achtergrondinformatie 1.1.1 Pim Schaaf

Pim Schaaf (Delft, NL, 1988) is een student Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich gericht op het ontwikkelen van vaardigheid in internettechnieken en programmeertalen zoals PHP. Met deze technische onderlegging heeft hij zich in de minor Concept Development gespecialiseerd tot Web Concept Developer waarbij hij niet alleen tot haalbare innovatieve ideeën komt, maar ze ook kan realiseren. Voor de minor, maar ook naast de minor, heeft Pim veelvuldig deelgenomen aan Battle of Concepts, een conceptwedstrijd waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van crowdsourcing via www.battleofconcepts.nl. Hierbij behaalde Pim onder andere de 3e plaats met een webconcept voor Heineken en de 2e plaats met een marketingconcept voor ProRail.3

Onderzoeksbureau Multiscope (2010). Volkskrant (2010). 3 Battle of Concepts (2010).

1.1.2 VONQ

De scriptie en casestudy zijn uitgevoerd in opdracht van het stagebedrijf VONQ, een Rotterdams bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van online vacatures. VONQ geeft advies aan bedrijven met vacatures om de vacature zo nauwkeurig mogelijk onder de ogen te brengen bij zoveel mogelijk potentiële kandidaten. Dit wordt een op maat gesneden online campagne voor de vacature, strategisch advies of langdurige campagne. Om de juiste combinatie van vacaturesites te vinden, kijkt VONQ goed naar wat voor kandidaat er gezocht wordt. Daarbij let VONQ onder andere op branche, functiecategorie, opleidingsniveau en regio. Door de grondige kennis van de markt levert dat altijd een campagne op met de hoogste kans van slagen. Het bedrijf hoeft zich niet in te schrijven op de verschillende sites, niet te verdiepen in de werkwijze van deze sites en krijgt één overzichtelijke factuur. Dit alles regelt VONQ. Binnen één werkdag staat de vacature online. De reacties op de vacature lopen via VONQ. Zo kan VONQ precies zien hoe de geadviseerde vacaturesites presteren en altijd goed blijven adviseren. Ook kan VONQ de reacties filteren op spam en relevantie, als het bedrijf dat wil. Samen stellen het bedrijf en VONQ een filter vast in de vorm van profielvragen om de kandidaten te selecteren die het bedrijf zoekt. Ongeschikte kandidaten kan VONQ automatisch voor het bedrijf afwijzen, uiteraard op een correcte manier en in de stijl die helemaal bij het bedrijf past.4 VONQ is een commerciële zakelijke dienstverlener en valt daardoor als mono-productonderneming binnen de tertiaire sector.5 VONQ is een jonge onderneming, opgericht in 2006 door drie jonge ondernemers: Wouter Goedhart, Remy Verhoeven en Tycho van Paassen. Bij VONQ NL zijn 16 werknemers in dienst. Daarnaast zijn er twee werknemers actief bij VONQ UK. Intern bestaat VONQ uit vier onderdelen: • Adviseurs/Sales, een team van specialisten op het gebied van arbeidsmarkten van specifieke sectoren en arbeidsmarktcommunicatie dat zorg draagt voor de invulling van het product. • Backoffice, een team van specialisten op het gebied van vacaturesites, jobboards en vakgerelateerde sites dat zorg draagt voor het plaatsen van vacatures. • Campagnemanagement, een team van specialisten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie dat tussen de adviseurs en de backoffice opereert. Dit team

1

4

2

5

VONQ (2010) Noordhoff, Meso-economie en bedrijfsomgeving (2006)

Social media & Recruitment

“89 Procent van de Nederlandse Internet-gebruikers heeft minstens één profiel op een netwerksite”

6


1. Inleiding

1.1.3 Heeft-Vacatures

Om de resultaten van een vacature te verzamelen heeft VONQ heeft-vacatures.nl ingericht. Op dit domein draait een speciaal administratiesysteem waarmee alle vacatures kunnen worden gepubliceerd op minisites en het bezoek op de minisites kan worden gemeten.

Na akkoord van de klant wordt het advies doorgestuurd naar de backoffice, zodoende wordt het een plaatsing. De backoffice verzorgt de plaatsing. Het team voert de exacte gegevens die de vacature beschrijven in het CMS in. Het CMS genereert met deze gegevens een minisite waarop de vacature van de klant in de huisstijl van de klant wordt geplaatst. Tevens worden specifieke verwijzingen naar heeft-vacatures.nl voor elke vacaturesite uit het advies gegenereerd waarmee het verkeer per site gemeten kan worden. Hierna plaatst het team de vacatures en de verwijzingen naar de minisite op de verschillende sites.

VONQ

Bedrijfsproces

1

Er komen meerdere vacatures op jobboards, vacaturesites of vakgerelateerde sites te staan, zoals bijvoorbeeld Monsterboard en JobTrack. In de vacaturebeschrijving staat daar een link: “solliciteer nu”. Die link stuurt kandidaten door naar heeft-vacatures.nl. Daar komt de kandidaat op de minisite waar meer informatie over het bedrijf, andere vacatures van het bedrijf en een online sollicitatieformulier te vinden zijn.

Klant

2 Klantgegevens

3

Advies

CMS

Alle acties van de kandidaat op de minisite worden gemeten. Uit de meetgegevens is af te leiden of een vacature goed presteert en op welke websites bepaalde vacatures het beste uitgezet kunnen worden, dit laatste wordt benchmarking genoemd.

1.1.4 Bedrijfsproces

VONQ verleent haar dienst aan bestaande klanten en aan nieuwe klanten verkregen door koude acquisitie. Voor elke klant wordt nagenoeg hetzelfde proces doorlopen. Dit proces staat afgebeeld in figuur 1 op de volgende pagina. De acquisitie wordt gedaan door de adviseurs. Als de klant beroep doet op de dienst van VONQ wordt de klant geregistreerd in het customer relationship management (CRM) programma. Voor de specifieke aanvraag wordt vervolgens een advies geschreven door dezelfde adviseur. Dit advies is een plan voor de campagne voor één specifieke vacature, strategisch advies of grotere campagne. Het plan bestaat uit een voorstel voor de plaatsing van de vacature(s) op drie of meer betaalde sites. Dit plan wordt gebaseerd op fieldresearch, deskresearch en benchmarking. Het advies gaat ter bevestiging naar de klant.

Vacature

VonQ

4

Adviseur

5 6

Akkoord Contactpersoon Storyline

Template en vragenlijst

1 Vacature wordt bij VonQ neergelegd 2 Adviseur zet klantgegevens in CMS

7

3 Adviseur maakt advies in CMS en

Minisite & URLs

4 Akkoord van klant 5 Template en vragenlijst van

8

6 7 CMS genereert minisite en URLs

Sites (jobboards)

Tijd

8 Vacature wordt uitgezet op sites

Figuur 1: Bedrijfsproces VONQ in beeld

Na plaatsing vindt campagnemanagement plaats. De campagnemanager houdt de plaatsing in de gaten en doet, indien nodig, in overleg met de klant aanpassingen aan de plaatsing. Dit met het doel veel goede (kwantitatief en kwalitatief ) respons te ontvangen op de plaatsing. Het resultaat van de plaatsing wordt meegenomen in de benchmarking voor volgende vacatures.

Social media & Recruitment

draagt zorg voor lopende campagnes, houdt deze in de gaten en neemt regelmatig contact op met de opdrachtgever en doet eventueel aanpassing aan de plaatsing. IT, een team van specialisten op het gebied van automatisering dat zorg draagt voor de techniek waarop het hierna genoemde bedrijfsproces draait.

7


1. Inleiding 1.2 Probleemstelling “Door de schaarste op de arbeidsmarkt en de opkomst van online social networks is via-via recruitment opnieuw uitgevonden.”6 Concurrenten van VONQ innoveren recruitment. Op deze markt komen steeds meer spelers die gebruik maken van de online sociale omgevingen waar veel Nederlanders aanwezig zijn.

VONQ heeft al ideeën voor het toepassen van social media. Over deze ideeën, over mogelijkheden die social media bieden voor VONQ, heerst lichte verdeeldheid. Elke werknemer heeft een eigen visie en beeld. Een centrale lijst van ideeën is niet be-schikbaar en of deze ideeën überhaupt technisch mogelijk zijn, resultaat zullen boeken en dus succesvol zullen zijn is nog onbekend. Daarom is de vraag: Kan VONQ iets met social media doen, hoe moet dat gedaan worden en hoe is VONQ gebaat bij eventuele acties op het gebied van social media?

6

Bouwens, A. (2010).

Social media & Recruitment

In overleg met Tycho van Paassen, Wouter Goedhart en Remy Verhoeven (de drie oprichters van VONQ) is bepaald dat de opdracht gericht moet zijn op het realiseren van inzicht in de werking en de mogelijkheden van social media met betrekking tot werving. Dit inzicht moet VONQ in gelegenheid brengen om social media op te nemen in haar dienstverlening en zodoende productinnovatie te verwezenlijken om de positie in de markt te versterken.

8


1. Inleiding 1.3 Kennisgebied

S oc

Doel gro ep

Doelgroep-ponderzoek

Case study

Technologisch onderzoek

ial m

e d i a te c h n o l

Concurrentie-eanalyse

Social media onderzoek

e o gi

= partijen Social media expert

= case study

= kennisgebieden Figuur 2: Verhouding kennisgebieden

Figuur 2 laat zien hoe het praktijkgerichte onderzoek zich afspeelt op drie kennisgebieden. Deze domeinen zijn social media technologie, bedrijfskunde en sociologie. In dieper detail zien we binnen de onderzoeksgebieden de onderzoeken die afgebeeld staan in figuur 3 en de daarbij benodigde partijen die als experts optreden. De bedrijfskundige kant van het onderzoek richt zich vooral op het bepalen van doelen en visie van VONQ om scherp te stellen wat belangrijk is voor VONQ. Daarom wordt gekeken naar het huidige concept van VONQ en de concepten van concurrenten. Het onderzoek binnen social media technologie kijkt naar de ontwikkelingen en technische mogelijkheden van social media en onderzoekt welke factoren ten grondslag liggen aan een succesvolle implementatie van social media. In het sociologisch onderzoek wordt gekeken naar mensen. Er wordt onderzocht welke mensen de doelgroep van VONQ vormen hoe deze doelgroep social media en de dienst van VONQ gebruikt.

Figuur 3: Verhouding onderzoeken

1.4 (Ontwerpende) Onderzoeksvraag

Hoe kunnen social media worden ingezet om de dienstverlening van VONQ te verbeteren?

1.4.1 Deelvragen

De onderzoeksvraag wordt behandeld in het kader van de drie kennisgebieden in drie deelvragen (figuur 3):

Social media & Recruitment

Scriptie

NQ VO

unde jfsk dri Be

Socio log ie

Bedrijfskundig onderzoek

1. Wat is bepalend voor het succes van VONQ: wat is het product van VONQ en welke producten hebben concurrenten? (be-schrijvend) 2. Welke factoren liggen ten grondslag aan het succesvol inzetten van social media: Wat is social media en welke technieken liggen hieraan ten grondslag? (beschrijvend) 3. Welke doelgroep kan VONQ , in welke vorm, bedienen met social media & recruitment? (beschrijvend)

9


1. Inleiding 1.5 Doelstelling

We keken al naar de kennisgebieden waarin dit onderzoek zich afspeelt en de onderzoeken die hierin uitgevoerd worden in de deelvragen. Dit is de opzet van het theoretisch kader. Naar aanleiding van het theoretisch kader wordt de case study uitgevoerd. We kijken nu hoe theoretisch kader en case study zich tot elkaar verhouden aan de hand van figuur 4.

1.5.1 Theoretisch kader

Afweging

1

2

3

Concurrentie-eanalyse

Advies

1.5.2 Case study

Het advies dat het eindresultaat van de case study is, bevat een afgekaderde, afgewogen en geprioriteerde lijst van toepassingen die het beste kunnen worden gerealiseerd om als toevoeging te dienen voor de dienstverlening van VONQ. Dit advies wordt toegespitst op de succesfactoren die volgen uit het theoretisch kader. De mate waarin de ideeën voldoen aan de succesfactoren wordt bepaald in evaluaties in de case study. De uitkomst van dit onderzoek wordt afgewogen en leidt tot het advies. Uit de lijst van toepassingen die in dit advies naar voren komt worden één of meer toepassingen in een prototype uitgewerkt. Het doel is dus een praktijkgericht onderzoek op te stellen, te communiceren en toepasbaar te maken. Welke methoden hierbij gehanteerd worden wordt nader besproken in hoofdstuk 1.8.

B ed

r i j f s k u n di g e e v a l u ati e

= partijen Technologisch onderzoek

Social media onderzoek

= case study Social media expert

Figuur 4: Opbouw van het onderzoek

= product

Social media & Recruitment

Doelgroep-ponderzoek

Enq uêt e

NQ VO

Doel groe p

Bedrijfskundig onderzoek

ology chn l te tie cia alua So ev

Het onderzoek creëert inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden die social media bieden in het kader van het bedrijf VONQ en haar doelgroepen en bepaalt de factoren die bepalend zijn voor het succes van social media toepassingen. Door de toepassingen te beoordelen op deze factoren kan tot een afgewogen advies worden gekomen. Het uitgewerkte onderzoek dient dus als theoretisch kader ter afweging van mogelijkheden voor de verbetering van de dienstverlening van VONQ. In de case study wordt het kader praktisch ingezet om tot het advies te komen.

10


1. Inleiding 1.6 Afbakening

De scriptie zal in het theoretisch kader hoofdzakelijk gebaseerd worden op deskresearch. Voor bedrijfsinformatie wordt echter ook survey-onderzoek gedaan binnen het bedrijf. Dit gebeurt hoofdzakelijk op kwantatieve wijze om een zo objectief mogelijk beeld te vormen.

1.7 Verantwoording 1.7.1 Maatschappelijke relevantie

Naast onderzoek ter onderbouwing van de scriptie zal ook al onderzoek plaatsvinden voor eventuele technische uitwerkingen. Dat kan bijvoorbeeld onderzoek zijn naar de werking van de API van een platform. Hierbij wordt bestaande documentatie geanalyseerd. Tevens wordt geëxperimenteerd met prototypen.

Het onderzoek heeft allereerst maatschappelijke relevantie omdat het bepaalt op welke manier kandidaten in de toekomst aan een baan kunnen komen via VONQ. Het onderzoek heeft ook maatschappelijke relevantie omdat het antwoord op de onderzoeksvraag bijdraagt aan hetzelfde vraagstuk wat bij andere bedrijven of mensen speelt, betreffende het gebruik van social media bij werving en reclame.

1.7.2 Praktische relevantie

Dit onderzoek richt zich vooral op het belang van VONQ. Er zijn bij VONQ ideeën voor productinnovatie die aan de hand van dit onderzoek getoetst en in de praktijk gebracht kunnen worden. Een antwoord is dus voor VONQ van waarde omdat dit kan leiden tot daadwerkelijke effectieve productinnovatie.

1.8 Methode 1.8.1 Onderzoeksfunctie

Het onderzoek leidt tot een advies waarop het ontwikkelen van een prototype van productinnovatie volgt. Dit is een ontwerpend doel en wordt in de case study aan de hand van evaluerend en verklarend onderzoek behaald. In de scriptie worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast: • Diepteinterviews, voor de verzameling van meningen, visies en doelen van werknemers. • Enquêtes, voor de evaluatie van succesfactoren in de toepassingen door zowel doelgroep, bedrijf en expert. • Casestudies, de analyse van, en vergelijking met, bestaand materiaal door middel van kwantitatief onderzoek waarbij de gegevens verzameld zijn door deskresearch.

De focus zal tijdens de case study verschuiven naar het inzetten van het model om onderbouwd tot een afgewogen en geprioriteerd set van social media toepassingen te komen die de dienstverlening van VONQ verbeteren. Vervolgens kan gekeken worden naar het uitwerken van één of meer toepassingen, die uit het onderzoek naar voren komen als beste, in een prototype. Het prototype geldt, naast het advies, als eindproduct.

Social media & Recruitment

Er wordt uitgegaan van de ideeën die bij VONQ aanwezig zijn. Deze ideeën worden geëvalueerd. Er wordt niet actief een nieuw concept ontwikkeld. Tevens wordt bij social media gebruik gefocust op sociale netwerk sites.

11


1. Inleiding 1.9 Begrippen

Kandidaat - potentiële sollicitant, lid van de beroepsbevolking. Recruiter - Vakspecialist op het gebied van personeelswerving. Social media - het product van Web 1.0 en Web 2.0. Gaat zowel over de democratisering en ‘socialisering’ van informatie, als over de technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden. Sociale netwerk sites - Sociale netwerk sites zijn een voorbeeld van social media. Sociale netwerk sites worden getypeerd door de mogelijkheid om een persoonlijk profiel aan te maken, een netwerk van andere gebruikers op te bouwen, tussen gebruikers berichten te sturen, inhoud te delen, inhoud toe te voegen. Het overkoepelende kenmerk is dat een sociale netwerk site wordt gedreven door de gebruikers. Recruitment - Het werven en selecteren van de juiste kandidaten, in lijn met de strategie van het bedrijf en doelstellingen. Online recruitment - Recruitment op internet (ook wel e-recruitment). Referral recruitment - Referral recruitment is een proces waarbij vacatures worden gevuld door aanbe-velingen van ‘peers’ (gelijken), ook wel via-via werving genoemd. B2B - (Informatie) Uitwisseling tussen bedrijven. B2C - (Informatie) Uitwisseling tussen bedrijf en consument. B2E - (Informatie) Uitwisseling binnen bedrijf.

Social media & Recruitment

De volgende begrippen komen aan bod in de scriptie en worden daar uitgebreid behandeld. Hier vind je een overzicht met een korte uitleg per begrip.

12


2. Theoretisch kader

2.1 2.5

In dit hoofdstuk neem ik je mee langs de drie onderzoeksgebieden die samen de theoretische onderlegging bieden om de social media toepassingen voor VONQ te beoordelen en prioriteren. Allereerst behandel ik de verzameling van ideeën die bij VONQ aanwezig zijn.

Er wordt gekeken naar vijf deelonderzoeken binnen de drie onderzoeksgebieden. De onderzoeksgebieden worden vertegenwoordigt door de deelvragen 2.1 tot en met 2.5. A. Wat is het product van VONQ en welke producten hebben concurrenten? (beschrijvend) (Rood) 2.1 Online recruitment door VONQ 2.2 Concurrentieanalyse VONQ B. Wat is social media en welke technieken liggen hier aan ten grondslag? (be schrijvend) (Groen) 2.3 Social media 2.4 Webtechnieken C. Welke doelgroep kan VONQ , in welke vorm, bedienen met social media & recruitment? (beschrijvend) (Blauw) 2.5 Doelgroeponderzoek Je kunt de opbouw en je plek in het theoretisch kader in de gaten houden aan de hand van de figuur 5 waarvan op elke pagina een miniatuur wordt afgebeeld in de rechterbovenhoek. Wat nu, vooraf aan dit onderzoek, volgt zijn de ideeën.

2.1

2.4

2.3

2.5 2.2 2.4

2.3 = partijen

Social media & Recruitment

Bij het beoordelen van deze ideeën staat de onderzoeksvraag centraal, namelijk: “Hoe kunnen social media worden ingezet om de dienstverlening van VONQ te verbeteren?“

2.2

= case study Figuur 5: Opbouw van het theoretisch kader

13


2. Theoretisch kader

Uit de inleiding op de scriptie kwam al naar voren dat VONQ al ideeën heeft voor het toepassen van social media. En dat over deze ideeën, over mogelijkheden die social media bieden voor VONQ, lichte verdeeldheid heerst. Elke werknemer heeft een eigen visie en beeld. Een centrale lijst van ideeën is niet beschikbaar. Voordat de ideeën voor productinnovatie aan de hand van dit onderzoek getoetst en in de praktijk gebracht kunnen worden dient dus inventarisatie te worden verricht. Hiertoe is het diepte-interview opgesteld dat je aantreft in de bijlagen (p. 66). Dit diepte-interview is bij alle werknemers van VONQ, stuk voor stuk, afgenomen. De resultaten van de diepte-interviews zijn ook opgenomen in de bijlagen (p. 76).

Opbouw van het diepte-interview

Ten eerste wordt aan de hand van een aantal vragen ingegaan op de beleving van social media en de daaruit volgende ontwikkelingen. Het nieuwe werken is een voorbeeld van een ontwikkeling die als gevolg van de veranderende online communicatiemogelijkheden kan worden beschouwd. Voor deze vorm van werken, los van tijd en plaats, moet op een andere manier gecommuniceerd worden. Door in te gaan op de beleving van de werknemer wordt verhelderd welke mogelijkheden met social media hij of zij voor zichzelf ziet. Vervolgens kunnen, nu er ruimte is geweest om de eigen beleving en doelen te communiceren, een aantal vragen volgen die zich richten op verplaatsen in het perspectief van VONQ. In deze vragen wordt ingegaan op de klanten van VONQ en de kandidaten. Er wordt gevraagd of ze behoefte vanuit de klant tot het inzetten van social media waarnemen en of ze knelpunten in de communicatie tussen klant en kandidaat zien. Hiermee wordt de basis gelegd voor het benoemen van mogelijkheden en doelen die VONQ begunstigen. Ten slotte wordt op de gecreërde basis gekeken naar concrete doelen en mogelijkheden voor VONQ. De werknemer wordt gevraagd zijn of haar ideeën voor VONQ uiteen te zetten in een doel, een praktische oplossing om dit doel te behalen en een methode om na te gaan of het doel behaald is. Dit leidt tot een lijst van doelen en

praktische oplossingen.

Uitkomst van het diepteinterview

Uit de diepte-interviews komt de volgende lijst met ideeën, van mogelijkheden met social media, naar voren. Deze lijst is gevat in steekwoorden omdat het slechts dient om een beeld te vormen van de hoeveelheid en globale richting van de ideëen. Uiteindelijk vormt deze lijst de basis voor een uitgewerkte shortlist. Er is een scheiding aangebracht tussen oplossingen die intern (binnen VONQ) en extern (buiten VONQ) van toepassing zijn.

Intern

Document processing • Wiki

Communiceren

• Chat • Intern twitteren

Management

• Controlemiddel

Extern

Netwerken

• Twitteren voor leads / Geautomatiseerd Twitteren voor leads • LinkedIn groups voor leads en prospects

Branding (Corporate, Employer of Personal)

• Personal branding door werknemers VONQ (zoals Roos van Vugt) • Implementeren social media om innovatief karakter te tonen • Twitter kanaal VONQ

Brand monitoring (Corporate, Employer of Personal) • à la WatVindIkVanJou.nl

Social media & Recruitment

Vooronderzoek Verzameling van ideeën

14


2. Theoretisch kader • Consultancy • Specialisatie tot mediabureau

Advertising

• Communicatiekanaal • Traineeships uitzetten • Referral recruitment • Incentive (CPS/CPC) • Netwerk werknemers (à la netwerven) • Pushen van vacatures op Twitter • Branded Hyves • Vacatures Online widget • Social referral

Trendwatching

• Platform voor recruiters • Research • Informatie over nieuwe wervingsmethoden • Doelgroeponderzoek (kandidaten)

Interactie faciliteren

• Sociale bedrijfsprofielen delen • Profielen meenemen op minisites • Twitter profiel gebruiken om interactie en arbeidscultuur bedrijf te tonen, of corporate buzz met hastags of account die inspirators bedrijf volgt • Profielen meenemen bij plaatsingen • Profielen meenemen in bevestigingsmails • Sociale werknemersprofielen delen • Interactie met werknemers • Chatten • LinkedIn Connect • Solliciteren met LinkedIn • Solliciteren met video • Game: verspreid de vacature • FAQ systeem

• Commentaar op functies op minisite • Facebook connect • Recruiter gezicht geven (Socialvacatures) • Andere vacatures aanbieden bij afwijzing

Extra service

• Google searches om profielen kandidaat op te halen • Accountindexatie (OAuth) • Google social media pakket • Campaign management cadeau. Bijv. extra social media mogelijkheden inzetten om vacature net meer aandacht te geven • Beheer social media voor bedrijven

Targetting

• Profiel achterlaten en matchen • Vanuit LinkedIn -> solliciteren met LinkedIn of LinkedIn Connect • Vanuit Facebook -> reageren op functies met Facebook Connect • Vanuit Twitter -> reageren op bedrijf of werknemers of vacature via Twitter

Anders

• Twitteraccounts van jobboards (over zichzelf, technische mogelijkheden). Bijv. extra social media mogelijkheden inzetten om vacature net meer aandacht te geven

Naar het onderzoek

Met deze lijst in het achterhoofd gaan we nu in het onderzoek kijken welke factoren bepalend zijn in de keuze tussen deze schijnbaar overweldigende lijst van mogelijkheden.

Social media & Recruitment

Consultatie

15


2. Theoretisch kader De recruitmentmarkt heeft vele spelers en deelgebieden. VONQ richt zich met haar concurrenten op online recruitment. Hoe zij dit doet en hoe concurrenten dit doen staat centraal in dit hoofdstuk dat inzicht biedt in de huidige situatie en de factoren die daar ten grondslag aan liggen. Allereerst wordt gekeken naar de definitie van recruitment en online recruitment. Daarna wordt de werkwijze van VONQ behandeld. Dit wordt gedaan op basis van informatie uit interviews met de werknemers van VONQ, te vinden in de bijlagen (p. xx). Daarna wordt gekeken naar de concurrentie van VONQ. Ik sluit dit hoofdstuk af met een beeld van de marktpositie van VONQ en een bepaling van de succesfactoren die hier essentieel voor zijn.

2.1.1 Definitie online recruitment

Recruitment is het werven, selecteren en aannemen van de juiste kandidaat, op de juiste positie, op het juiste moment, tegen het juiste budget, rekening houdend met instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers, HRM- en organisatiedoelstellingen.7 Deze beschrijving wordt korter samengevat door Jacco Valkenburg, recruitment expert en managing consultant van IPRC (International Professional Recruitment Consultancy) daarnaast schrijver van o.a. Recruitment via LinkedIn: Het werven en selecteren van de juiste kandidaten, in lijn met de strategie van het bedrijf en doelstellingen.8 Bij online recruitment, ook wel e-recruitment genoemd, wordt gekaderd tot enkel online activiteiten overblijven. Hierbij vallen dus offline advertenties zoals bijvoorbeeld in printmedia af.

2.1.2 Online recruitment door VONQ

VONQ is intermediair in online arbeidsmarktcommunicatie. VONQ zet de gebruikelijke kanalen in die normaal worden gebruikt door bedrijven om bedrijven efficiënt in contact te brengen met kandidaten. Hiervoor worden de metingen verricht, conclusies getrokken en aanpassingen gedaan. Tot voor kort waren die kanalen vooral jobboards, nu zijn daar de eerder genoemde social media toepassingen bijgekomen. Recruit7 8

CommunicatieMedia (2008). Valkenburg, J. (2010).

ers zetten deze advertisementactiviteiten voort op social media. Sociale netwerk sites worden ook ingezet als advertentie medium. Zo wordt er bijvoorbeeld geadverteerd op LinkedIn op een Google adwords achtige wijze (text links, cpc) en heeft LinkedIn ook een vacaturebank (jobboard). Via Google Adwords kan ook geadverteerd worden op Hyves. Hier wordt dieper op ingegaan aan het einde van dit hoofdstuk.

Dienst

VONQ adviseert bij het uitzetten van vacatures en zet vacatures uit voor klanten. Hiermee wordt het wervingsproces gefaciliteerd. Het product van VONQ bestaat uit kennis en arbeid dat wordt aangeboden aan bedrijven met vacatures. Door de registratie van eerder behaalde resultaten bij het uitzetten van vacatures verzamelt VONQ kennis over good en bad practices in het gebruik van jobboards, vacaturesites en vakgerelateerde sites voor de werving voor specifieke vacatures. Dit wordt benchmarking genoemd. Het verhogen van de effectiviteit van werving middels benchmarking is een belangrijk doel voor VONQ. Het daadwerkelijke plaatsen van de vacatures is de arbeid die aangeboden wordt. De vacatures worden geplaatst op een centrale minisite op heeft-vacatures.nl. Op dit domein wordt voor elke klant een subdomein aangemaakt waarop een site komt in de huisstijl van de klant. Op deze site kunnen alle vacatures worden teruggevonden die de klant uit heeft staan via VONQ. Het plaatsen gebeurt met een content managementsysteem (CMS). Dit CMS is een onderdeel van heeft-vacatures.nl (p. xx). Uiteindelijk worden de vacatures van de minisites doorgeplaatst naar de jobboards, vacaturesites en vakgerelateerde sites waarbij een unieke terugverwijzing naar heeftvacatures.nl wordt geplaatst. Je leest hierover meer in de case study: “Van advertentie tot sollicitatie” (p. 17).

Social media & Recruitment

2.1 Online recruitment door VONQ

2.1

16


Case study: Van advertentie tot sollicitatie

Jobboard

De kandidaat vindt de vacature. In dit geval het jobboard. Een vacature is daar geheel volgens de regels van het jobboard opgesteld en beschrijft de baan die in het verschiet ligt (zie figuur 6).

Figuur 7: Vacature op het jobboard van intermediair.nl

Met een klik op “Direct solliciteren” wordt de kandidaat doorverwezen naar vonq. heeft-vacatures.nl

Heeft-vacatures.nl

De kandidaat komt op het vacature-overzicht van de klant op heeft-vacatures.nl. Een click van de vacaturesite wordt geregistreerd, intermediair.nl heeft een click opgeleverd. De kandidaat komt direct uit bij het sollicitatieformulier (figuur 8). Eventueel kan hij terugklikken naar een beschrijving van de vacature, of het vacatureoverzicht voor het betreffende bedrijf, dat zijn de enige twee andere pagina’s binnen de minisite. Na het invullen van het formuler kan de kandidaat solliciteren.

Figuur 8: Sollicitatieformulier op heeft-vacatures.nl

Afstudeerscriptie Draft 3

Een vacature wordt geplaatst op jobboards, vacaturesites en vakgerelateerde sites waarbij een unieke terugverwijzing naar heeft-vacatures.nl wordt geplaatst. Zo komt een kandidaat in de flow van advertentie tot sollicitatie. Die flow wordt hier getoond aan de hand van een vacature van VONQ.

Elke sollicitatie wordt opgeslagen en gemeten, waarbij het jobboard ook geregistreerd wordt. In dit geval heeft intermediair.nl dus een sollicitatie opgeleverd.

17


2. Theoretisch kader VONQ gaat voor elk bedrijf met een vacature aan de slag (zie figuur 9). Daarbij is er sprake van warme acquisitie en koude acquisitie. De koude acquisitie is gericht op middelgrote bedrijven en grote bedrijven en semioverheden vanaf 75 medewerkers met vacatures. In het klantenbestand staan klanten zoals Super de Boer, Unilever, Gemeente Capelle aan den IJssel, Aktiesport, Imtech, Heineken en Center Parcs. In communicatie met de klant, zowel bij acquisitie als tijdens de dienstverlening, heeft VONQ vaak te maken met HR-specialisten die bij de bedrijven in dienst zijn. Er zijn ook klanten die geen HR-specialist hebben aangesteld. Elke klant heeft eigen wensen en VONQ moet daarom snel kunnen schakelen om in alle behoeften te voorzien. Automatisering, zoals heeft-vacatures.nl heeft daarom een belangrijk doel, namelijk het mogelijk maken van schaalbaarheid. VONQ kijkt telkens hoe automatisering wensen van afnemers op een makkelijke manier kan behartigen.

Er wordt veel tijd geïnvesteerd om de relaties met de aanbieders van de sites goed te houden zodat er zaken met de aanbieders kan worden blijven gedaan. Wekelijks worden de veranderingen besproken door de adviseurs. Elke site werkt anders. Daarom plaatst de backoffice de vacatures voor de klant. In tegenstelling tot veel concurrenten plaatst VONQ alle vacatures met de hand. De backoffice draagt er zorg voor dat de vacature precies naar wens geplaatst wordt. Dit doet VONQ omdat veel geautomatiseerde oplossingen regelmatig steken laten vallen. Zo is de ondersteuning van speciale tekens zoals eurotekens nog altijd slecht en ontstaan er vaak fouten in de koppeling met functiecategorieën. Daarnaast worden veel nieuwe vacaturesites niet direct ondersteund.

Inzet social media VONQ

Natuurlijk experimenteert ook VONQ al met social media. VONQ heeft de volgende social media platforms in haar portfolio: • YouTube - campagnes, ook werving • Facebook – campagnes, vacatureplaatsingen (middels CarreerBuilder) • Marktplaats - vacatureplaatsingen, behavioral targetting • Marokko.nl (Etnomedia) - banners • LinkedIn - vacatureplaatsingen en direct ads • Hyves – banner, Google ads, vacatureplaatsingen

Figuur 9: Een greep uit het klantenbestand van VONQ

Sites

Welke sites worden opgenomen in adviezen is sterk afhankelijk van het aanbod. VONQ werkt constant aan haar portfolio van sites. Soms vallen sites weg, regelmatig komen er sites bij. Inmiddels omvat het portfolio ongeveer 140 sites. Dit zijn jobboards en vacaturesites, zoals bijvoorbeeld Monsterboard.nl. Daarnaast heeft VONQ ongeveer 300 partnersites, vakgerelateerde sites zoals Tweakers.nl. Op vakgerelateerde sites komen veel doorplaatsingen. Als een vacature gepubliceerd wordt op een vacaturesite, dan wordt de vacature daarnaast ook vaak doorgeplaatst op andere sites van dezelfde eigenaar.

LinkedIn wordt het meest ingezet. Het afgelopen jaar is LinkedIn door VONQ ingezet in een kleine 300 campagnes. Dit jaar is de effectiviteit van LinkedIn bijzonder sterk toegenomen. Je leest hierover meer in de case study: “Werving via LinkedIn” (p.19). ‘Social media’ platforms worden ingezet omdat ze effectief en branding gericht zijn. Daarnaast bieden ze uitzonderlijke targetting mogelijkheden, omdat de gebruikers een profiel opstellen. Ook zijn op social media latent werkzoekenden te vinden.

Social media & Recruitment

Afnemers

2.1

18


Case study: Werving via LinkedIn Welke resultaten worden geboekt? Per regio

De meeste vacatures worden uitgezet in Zuid-Holland. Het gros van alle vacatures is uitgezet in de Randstad (d.w.z. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant).

Het hoogste aantal sollicitaties per vacature is wederom in Limburg waargenomen. Daar ontvingen de vacatures gemiddeld zestien sollicitaties van kandidaten die de vacature vonden via LinkedIn. In de Randstad is het beste resultaat gemeten in NoordHolland. Daar krijgt een vacature gemiddeld zeven sollicitaties binnen via LinkedIn. Twee meer dan het gemiddelde in Zuid-Holland.

Per opleidingsniveau

Nederlandse LinkedIn gebruikers zijn vaak hoger opgeleiden met een HBO of WO opleiding. Dat is af te leiden uit het resultaat voor functies op HBO of WO niveau. Deze sorteren meer effect dan vacatures voor functies op MBO niveau. Gemiddeld presteert een vacature op HBO of WO niveau twee keer zo goed als een vacature op MBO niveau. Tussen vacatures op HBO niveau en vacatures op WO niveau is per vacatureplaatsing is maar een klein verschil in resultaat. Beiden krijgen gemiddeld ongeveer dertig clicks en zes sollicitaties vanaf LinkedIn.

HBO functies

Een vacature voor een functie op HBO niveau ontvangt in Noord-Brabant, NoordHolland en Zuid-Holland een bovengemiddeld aantal clicks. Ongeveer 5 clicks meer dan het eerder genoemde landelijk gemiddelde. In Noord-Brabant en Noord-Holland ontvangen deze vacatures ook meer sollicitaties. De hoogste conversie in clicks is gemeten in Gelderland waar een gemiddelde van 45 clicks per vacature werd gemeten. Noord-Brabant overtreft de andere provincies in de conversie in sollicitaties voor HBO functies. In deze provincie werden gemiddeld bijna 7 sollicitaties per vacature ontvangen.

VONQ (2010). Haterd. B. van de, (2010). 11 Minnen, B. van, (2010). 9

10

WO functies

Over het algemeen vallen de resultaten van de vacatures voor WO functies iets lager uit dan die voor de HBO functies. Dat neemt niet weg dat WO functies uitgezet op LinkedIn vergelijkbaar zijn met de resultaten van HBO functies uitgezet op de site. Het gemiddelde wordt hoog gehouden door de resultaten in Noord-Holland. Het is opvallend dat hier voor vacatures voor WO functies gemiddeld zestien clicks meer ontvangen worden per vacature dan in de rest van Nederland. Deze clicks leiden tot gemiddeld bijna twaalf sollicitaties per vacature. Dat is het dubbele van het gemeten landelijk gemiddelde van sollicitaties op vacatures voor functies op HBO en WO niveau. In de rest van de Randstad zorgt de plaatsing van de vacatures voor functies op WO niveau op LinkedIn gemiddeld voor ongeveer 25 clicks en vijf sollicitaties.

Per branche

Social media & Recruitment Afstudeerscriptie Draft 3

De beste respons in clicks op de sollicitatiebutton door bezoekers vanuit LinkedIn is gemeten in Limburg waar de vacatures gemiddeld 75 clicks kregen. Het beste resultaat in clicks op de sollicitatiebutton binnen de Randstad is behaald in Noord-Holland. Daar krijgt een vacature gemiddeld meer dan 35 clicks via LinkedIn.

LinkedIn wordt het meest ingezet voor de branches Overheid / Non-profit, Techniek en Detailhandel / Groothandel. Maar ook voor de branches Horeca / Recreatie / Reizen, Financiële dienstverlening en Fast Moving Consumer Goods wordt LinkedIn regelmatig ingezet. De branches waarvoor LinkedIn het meest wordt ingezet scoren allemaal rond het landelijk gemiddelde van ongeveer dertig clicks en vijf tot zes sollicitaties per vacature. De hoogst gemeten conversie in clicks vanaf LinkedIn is gemeten voor de branche Fast Moving Consumer Goods waar gemiddeld bijna zestig clicks per vacature werden gemeten. Het beste resultaat in conversie in sollicitaties vanaf LinkedIn is gemeten voor de branche Automatisering / ICT waar gemiddeld bijna vijftien sollicitaties per vacature werden ontvangen, de branche Fast Moving Consumer Goods zit hier dichtbij met veertien sollicitaties per vacature. Deze casestudie is een passage uit het artikel “Werving via LinkedIn”1 dat ik voor de website van VONQ heb geschreven. Het artikel is vervolgens door Bas van de Haterd behandeld op RecTec.nl2 en door Baukelien van Minnen op InterimIntelligence.nl3. Alle statistische gegevens komen uit “Heeft-Vacatures”, het informatiesysteem van VONQ.

19


2. Theoretisch kader VONQ kan via GoogleAds adverteren op de belangrijkste social media in Nederland. Hierbij wordt alleen geadverteerd via het inhoudsnetwerk van Google en niet via de zoekmachine. De advertenties worden getoond in drie varianten van social media. • Sociale netwerksites: Hyves.nl, Facebook.com, Myspace.com, Netlog.com. • Forum en chat: Chatten.nl, Youtube.com, Fok.nl, Geenstijl.nl, Partyflock.nl, Nujij.nl. • Blogs: Blogger.com, Web-log.nl, Blogspot.com. Via tekstadvertenties wordt geworven voor een functie. De advertenties kunnen in één provincie worden ingezet of in een straal van 30 kilometer rond de standplaats. De advertenties wordt vertoond bij verschillende trefwoorden en zijn 20 dagen online. Dit pakket is een snel antwoord op de vraag van de klant van VONQ om social media toe te passen. Het product is nog niet veel ingezet omdat het een jong product is en nog niet veel bedrijven het hebben afgenomen.

LinkedIn jobposting

LinkedIn Jobs is een jobboard binnen LinkedIn. Op dit jobboard kunnen vacatures worden geplaatst. Gebruikers van LinkedIn kunnen op het jobboard zoeken naar banen die op hun profiel aansluiten. Deze vorm van adverteren wordt behandeld in de case study “Werving via LinkedIn”.

LinkedIn DirectAds

Met LinkedIn DirectAds kunnen tekstadvertenties op LinkedIn worden geplaatst. Deze advertenties kunnen tot in het detail getarget worden. Je betaalt als adverteerder per click. Dit product is weinig ingezet omdat dit een jong product is van LinkedIn en adverteren via LinkedIn Jobs voldoende werkt.

2.1.4 Conclusie

VONQ levert online recruitment, gebaseerd op advertisement in haar portfolio van jobboards, vacaturesites en vakgerelateerde sites. Deze dienst wordt geleverd aan alle bedrijven die een vacature hebben en zaken willen doen met VONQ. Op een zoveel mogelijk geautomatiseerde manier worden meetgegevens verzameld

van vacatures die uitgezet zijn. Dit gebeurd via een systeem genaamd heeft-vacatures.nl. Dit systeem voorziet in functionaliteiten die de arbeid minimaliseren. Aan de hand van de verzamelde gegevens kan het beste advies worden samengesteld. De juiste mix van jobboards, vacaturesites en vakgerelateerd sites voor een functie die ingevuld moet worden met een kandidaat kan eenvoudig worden bepaald. Elke nieuwe vacature draagt weer bij aan het streven om de werving te optimaliseren. Een belangrijk doel voor VONQ. Zo differentieert VONQ zichzelf van concurrenten. VONQ tast social media af door te experimenteren met enkele mogelijkheden die social media bieden. Vooral werven via LinkedIn levert goede resultaten.

Social media & Recruitment

Google social media pakket

2.1

20


2. Theoretisch kader We hebben gekeken hoe VONQ zich positioneert en de markt bedient. Met deze wetenschap kunnen we de vergelijking trekken met andere marktspelers. In dit hoofdstuk kijken we hoe online recruitment door de belangrijkste concurrenten wordt gepraktiseerd.

2.2.1 Concurrentie

De online recruitmentmarkt heeft vele spelers. Directe concurrenten van VONQ zijn Adver-Online, Job Brokers en OnRecruit. Zij bieden een vergelijkbare dienst, het adverteren van vacatures op internet. Adver Online kan, als enige van eerder genoemden, ook nagaan welke kandidaten aangenomen zijn. Een opkomend deelgebied in online recruitment is referral recruitment. In deze hoek zitten andere concurrenten van VONQ zoals Recruitr, Friendhunter en SpotAJob die referral recruitment bedrijven. We definiëren allereerst referral recruitment.

Online referral recruitment

Referral recruitment is een proces waarbij vacatures worden gevuld door aanbevelingen van ‘peers’ (gelijken), ook wel via-via werving genoemd. Door de schaarste op de arbeidsmarkt en de opkomst van online social networks is referral recruitment opnieuw uitgevonden.12 Steeds meer bedrijven spelen hier op in. Een bedrijf kan op online social media op een relevante manier aanwezig zijn en haar werknemers, alumni of andere leden die als ‘peers’ optreden, de tools (informatie over vacatures, veranderde bedrijfsomstandigheden/arbeidsvoorwaarden) geven om zo referral recruitment te stimuleren.13 Deze vorm van online recruitment op social media wordt ook wel social recruitment genoemd.

Adver-Online en OnRecruit

Adver-Online is net als VONQ gespecialiseerd in het optimaliseren van online werving. Adver-Online zorgt er net als VONQ voor dat uw vacature op de juiste vacaturesite geplaatst wordt. Dit doen ze op een vergelijkbare wijze als VONQ door middel van een systeem dat alle clicks bijhoudt. De vacatures worden geplaatst op jobboards. Adver12 13

Bouwens, A. (2010). Braakman, M. (2009).

Online kan als enige concurrent van VONQ ook nagaan welke kandidaat aangenomen is. Dit geeft nog meer inzicht in de kwaliteit van de resultaten en draagt zo bij aan het optimaliseren van online werving.

2.2

Ook OnRecruit bedrijft advertisement om de vacature te vullen. Dit doet OnRecruit op een wijze die sterk lijkt op de aanpak van VONQ en Adver-Online.

Job Brokers

Job Brokers adverteert ook op jobboards, vacaturesites en vakgerelateerde sites. Echter, daar blijft het bij. Kandidaten worden direct doorgestuurd naar de website van de klant van Job Brokers. Er is dus geen garantie van succes gebaseerd op kennis van eerdere vacatures. Daarom is het verdienmodel anders, de klant betaalt alleen voor elke klik op een advertentie die ingezet is door Job Brokers.

Recruitr

Recruitr is een tool die het makkelijk maakt om een vacature te promoten in het netwerk van de werknemers van het bedrijf dat een vacature aanbiedt. De vacature wordt via e-mail verzonden aan de werknemers die met enkele muisklikken de vacature kunnen promoten in hun sociale netwerken.

Friendhunter

Bij Friendhunter kan elke internetgebruiker zich aanmelden als “headhunter”. Friendhunter voorziet in bedrijven die vacatures bieden. Op elke vacature ligt een premie. De “headhunter” die de kandidaat vindt krijgt deze bonus. “Headhunters” kunnen de vacature verspreiden in hun netwerk, zo wordt referral recruitment gestimuleerd. Voor beide partijen, headhunter en bedrijf geldt: no cure no pay.

SpotAJob

SpotAJob.nl werkt ook op basis van ‘no cure, no pay’. Een werkgever plaatst zijn vacature op SpotAJob.nl en geeft een bonus aan degene die ervoor zorgt dat de vacature uiteindelijk wordt opgevuld. Ook SpotAJob.nl stimuleert zo het aanbevelen van kandidaten door anderen. Via persoonlijke netwerken worden banen aangeboden en kandidaten gevonden.

Social media & Recruitment

2.2 Concurrentieanalyse VONQ

21


2. Theoretisch kader 2.2.2 Omgevingsanalyse

2.2

VONQ bevindt zich op een volle markt. VONQ moet concurreren op kwaliteit, de effectiviteit van werving, en prijs. Bedrijven op deze markt springen snel in op nieuwe ontwikkelingen. Je ziet dit aan de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden, zoals referral recruitment via social media, door verschillende bedrijven worden opgepakt en gepraktiseerd. Om te concurreren met deze bedrijven is een hoge mate van innovativiteit nodig.

2.2.3 Conclusie

Er zijn enkele marktspelers die een dienst leveren die sterk overeenkomt met de dienst van VONQ. Met deze concurrentie moet worden geconcurreerd op prijs en kwaliteit. De kwaliteit wordt ook door concurrenten gemeten in de effectiviteit van online werving. VONQ onderscheidt zich door de effectiviteit constant te verhogen op basis van benchmarking. Referral recruitment wordt gedomineerd door een aantal kleine bedrijven die deze markt snel hebben betreden. Om te concurreren met deze marktspelers is innovativiteit essentieel.

Social media & Recruitment

In de markt van online recruitment worden twee vormen van online recruitment gepraktiseerd. Enerzijds een aanpak waarin advertisement overheerst, zoals ook VONQ werkt. Anderzijds een vorm waarin via-via recruitment overheerst, referral recruitment, dat door social media en het internet in combinatie met de krappe arbeidsmarkt weer opgebloeid is.

22


2. Theoretisch kader Laat je verplaatsen van het perspectief van VONQ naar dat van een social media expert. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ontwikkelingen van social media. Lees hoe social media zich ontwikkeld hebben, wat deze ontwikkeling drijft en hoe social media gebruikt kunnen worden.

Jenkins, een Amerikaanse Professor of Communication, Journalism and Cinematic Arts, beschouwt social media juist vanuit een sociologisch perspectief:

2.3

“a online participatory culture”.

17

Ten eerste wordt de term social media gedefinieerd waarna gekeken wordt naar de ontwikkeling van social media. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2.4 gekeken naar de technische kant van social media.

de definitie die Brian Solis, schrijver van het boek Engage (The complete guide for brands and businesses to build, cultivate and measure success in the new web), geeft is het meest volledig. Zijn definitie geeft aan dat:

We sluiten af met een methode om social media toe te passen op basis van de drijvende krachten en technische werking van social media.

“social media beschouwd moeten worden als het product van Web 1.0 en Web 2.0, en gaan zowel over de democratisering en ‘socialisering’ van informatie, als over de technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden”.18

2.3.1 Definitie Web 2.0

Alvorens de definitie van social media te kunnen geven moet eerst de term Web 2.0 beschreven worden. In relatie tot social media is web 2.0 de onderliggende technologische infrastructuur14 die de interactie en dynamiek mogelijk maakt. Web 2.0 verschilt van web 1.0 door karakteristieken als ‘customer-centric’, ‘user-generated’, interactief en dynamisch, het koesteren van community participatie, en het verder bouwen op collectieve intelligentie15. Deze technische laag wordt verder toegelicht in het hoofdstuk “Technieken” (p. 28).

Social media

Social media zijn ontstaan als gevolg van de technologische ontwikkeling van het internet en wordt beschreven vanuit twee aspecten, technologie en sociologie. Forrester een technologie- en marktonderzoeksbureau focust op de technologische kant van social media in haar definitie: “a set of technologies and applications that enable efficient interaction among people, content, and data in support of collectively fostering new businesses, technology offerings, and social structures.”16

Postman, J. (2008). Singh, T. (2008). 16 Forrester (2008). 17 Jenkins (2007). 18 Solis B. (2008). 14 15

Uiteindelijk uit social media zich in het gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en LinkedIn waarmee mensen interactie met elkaar aangaan. Social media bieden de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen, zowel tussen mensen, één op één, en met groepen, één op veel. Iedereen kan ook een zender zijn, in tegenstelling tot traditionele media waarbij één centrale zender informatie verspreid. Praktisch kan je bijvoorbeeld denken aan het zenden van foto’s, video’s, een locatie, een mening, een klacht, een waardering een gedachtegang, een vraag of een antwoord. Daartegenover staat natuurlijk ook het ontvangen van eerder genoemden. Zenden en ontvangen doe je niet alleen. Daarom bieden veel media ook de mogelijkheid om te netwerken, contact te zoeken en te onderhouden. Je kan dan mensen volgen, of stoppen te volgen. Deze netwerken van onderling verbonden mensen bieden nieuwe mogelijkheden om informatie te verspreiden. Elk lid kan heel gericht zenden en uit het netwerk veel informatie ontvangen. Daarom ligt de focus in dit onderzoek op deze netwerken.

Social media & Recruitment

2.3 Social media

23


2. Theoretisch kader We kijken nader naar de netwerken die ontstaan op sociale netwerk sites. Het gebeurt vaak dat social media en sociale netwerk sites over één kam geschoren worden. Sociale netwerk sites zijn immers social media. Social media zijn echter niet per sé sociale netwerksites. Sociale netwerk sites zijn een voorbeeld van social media.19 Sociale netwerk sites worden getypeerd door de mogelijkheid om: • een persoonlijk profiel aan te maken • een netwerk van andere gebruikers op te bouwen • tussen gebruikers berichten te sturen • inhoud te delen • inhoud toe te voegen Het overkoepelende kenmerk is dat een sociale netwerk site wordt gedreven door de gebruikers. De eigenaar van de site stelt de middelen beschikbaar, bepaalt de stijl en regels maar het is de voortdurende activiteit van het netwerk van gebruikers dat het succes van een site bepaalt.20 Voorbeelden van sociale netwerk sites zijn: • Hyves: een Nederlandse sociale netwerksite waarop je een netwerk van vrienden kan opbouwen en onderhouden door met ze te verbinden en communiceren. • Facebook: een Amerikaanse sociale netwerksite waarop je een netwerk van vrienden kan opbouwen zoals op Hyves. • LinkedIn: een Amerikaanse sociale netwerksite waarop je jezelf zakelijk kunt profileren en een netwerk van zakelijke contacten kunt opbouwen. Andere vormen van social media die niet behandeld worden zijn bijvoorbeeld blogs, wiki’s en fora.

2.3.2 Omgevingsanalyse: sociale netwerk sites

Pas sinds enkele jaren worden sociale netwerk sites wereldwijd ontwikkeld in gebruikt. Echter, de gehele ontwikkeling van sociale netwerk sites dateert uit een verder verleden. De Verenigde Staten hebben voorop gelopen bij de ontwikkeling van sociale netwerksites maar nu doet ook Europa mee. Aan de ontwikkeling van social media kan worden afgeleid dat het gebruik van sociale netwerk sites in Nederland wordt 19 20

Verloop R. (2009). Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007).

beïnvloed door het gebruik van sociale netwerk sites buiten Nederland. Daarom is relevant om de ontstaansgeschiedenis van social media te belichten en te kijken hoe social media gebruikt wordt in landen rond Nederland.

2.3

De ontwikkelingen en de drijvende factoren worden op globaal niveau beschouwd waarna “ingezoomd” wordt naar nationaal niveau. Er wordt buiten de grenzen van Nederland gekeken. Ook Engeland, Belgie en Duitsland worden onderzocht omdat dit potentiële markten zijn voor VONQ. In Engeland is VONQ al actief als VONQ UK en de eerste schreden in België zijn al gezet.

Social media & Recruitment

2.3.2 Sociale netwerk sites

24


2. Theoretisch kader Globaal

Nederland 2.3

Figuur 10: Ontstaan van sociale netwerk sites

Op globaal niveau zijn de grote marktspelers op het gebied van sociale netwerk sites vooral afkomstig uit de Verenigde Staten (zie figuur 8). Het is vanuit daar dat netwerken zijn opgezet zoals Friendster, Hi5, Bebo, Facebook, MySpace, LinkedIn, Orkut, YouTube en Flickr. In de Verenigde Staten werd al in 1995 de eerste sociale netwerk site opgericht onder de naam ‘Classmates’ 21 en twee jaar later ‘SixDegrees.com’20. Door het onstaan van een steeds interactiever web met fora, blogs en wiki’s ontpopten op het internet steeds meer sociale netwerk sites.

In Nederland werd eind 2004 de sociale netwerksite Hyves.net opgericht.24 Hyves nam binnen korte tijd een vlucht en veegde daarbij de toenmalig populaire eerste Nederlandse profielen-site “CU2” van de kaart.25 Naast Hyves stond Schoolbank.nl, de grootste reüniesite van Nederland.26 In 2009, vijf jaar na de oprichting, had Hyves negen miljoen leden, waarvan acht miljoen Nederlander.24 Op dit moment wordt er gesproken van een trend van mensen die overstappen van Hyves naar Facebook. Op papier blijkt deze trend echter nog niet zo vergevorderd te zijn als sommigen doen vermoeden.27

Europa

België

Deze trend speelde zich ook in Europa af. Ook hier werden sociale netwerk sites opgezet, zoals Netlog in Belgie, Hyves in Nederland en Lokalisten in Duitsland. Deze sociale netwerk sites ontstonden voordat de Amerikaanse netwerk sites lokaal werden aangeboden en kregen in de tijd die volgde de kans om de lokale markt te veroveren22. De gefragmenteerde Europese markt heeft veel sociale netwerk sites geremd in de internationale ontwikkeling. Alleen het Belgische Netlog wist uitzonderlijk te groeien op de Europese markt.23

Figuur 12: Ontstaan van populaire platforms in België

In België werd in 2003 Netlog opgericht, een sociale netwerk site vergelijkbaar met Hyves.28 Netlog wist door slimme vertalingstechnieken buiten de nationale grenzen te groeien en veroverde in de loop van de jaren de een groot deel van de Europese markt met vertalingen in het Nederlands, Frans, Spaans, Pools, Turks, Catalaans, Italiaans, Noors en vele anderen. In 2008, vijf jaar na de oprichting, had Netlog 28 miljoen leden. Netlog is een voorbeeld in het bespelen van de gefragmenteerde Europese markt.23 Leung, R. (2003). MacMillan, D. (2009). 23 Abboud, L. (2007).

ANP (2009). Derksen, M. (2006). 26 Knijnenberg, A. (2009). 27 Bosma, Y. (2009). 28 Broekman, L. (2007).

21

24

22

25

Social media & Recruitment

Figuur11: Ontstaan van populaire platforms in Nederland

25


2. Theoretisch kader

Figuur 13: Ontstaan van populaire platforms in Engeland.

De eerste ervaring met sociale netwerk sites kwam voor Engeland in 2000 toen Friends Reunited werd gelanceerd. Deze site gericht op het herenigen van klasgenoten beantwoordde de vraag op de Engelse markt in navolging op het succes van het Amerikaanse Classmates uit 1995. In 2005 had Friends Reunited meer dan 15 miljoen leden. De Engelse bevolking adopteerde veel sneller Amerikaanse sociale netwerksites zoals Bebo, MySpace en uiteindelijk ook Facebook dan andere Europese landen, dit komt doordat Engeland niet met een taalverschil te kampen heeft. Opvallend is wel dat ook cultuur van belang blijkt te zijn, Bebo heeft met speciale cultuur gerichte inhoud een sterk marktaandeel in de Engelse markt gekregen.

Duitsland

http://www.studivz.net (2006)

Facebook kwam pas in 2008, twee jaar na de internationale launch van 2.3 2006, in Duitsland. Een Duitse versie van LinkedIn werd pas in 2009 gemaakt, vijf jaar na de internationale launch in 2002. LinkedIn werd een jaar eerder opgericht dan het in Duitsland nu veel populairdere sociale netwerk XING. Uit onderzoek blijkt dat XING het meest populaire mobiele platform is in Duitsland, populairder dan Facebook.31 Uit hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat Duitsland een sterke inhaalslag richting de internationale trend heeft gemaakt in 2008. Zelfs dusdanig dat Duitsland in een onderzoek voor AT&T32 naar voren komt als voorloper betreffende het opnemen van social networking in de bedrijfscultuur.

2.3.3 Professioneel gebruik

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er veel verschillende sociale netwerk sites online. Social media zijn geen hype, individuele sites soms wel, maar de behoefte aan online interactie blijkt blijvend. In bijna alle landen is dit ontstaan uit een behoefte om oude klasgenoten nog eens op te zoeken. Met die contacten gelegd was de basis voor uitgebreide vriendennetwerken gelegd. Overal ontstonden lokale versies van social media waarop je met je vrienden in contact kon blijven via het internet. Hieruit volgde ook meer zakelijke netwerken waarin meer en meer werd gekeken hoe je elkaar van dienst kan zijn.

Figuur 14: Ontstaan van populaire platforms in Duitsland.

Uit Global Faces and Networked Places29 en ook onderzoek van Deloitte30 komt naar voren dat Duitsland in 2008 achter heeft gelopen op de globale ontwikkelingen betreffende het gebruik van social media. Dit komt onder andere doordat Duitser sterke voorkeur geven aan een interface in de eigen taal. Daarnaast hadden enkele Duitse netwerksites het voordeel dat ze de Duitse markt als eerst betraden: • http://www.stayfriends.de (2002) • http://www.lokalisten.de (2005) • http://www.wer-kennt-wen.de (2006) Nielsen (2009). 30 Deloitte (2008). 29

Op zakelijke sociale netwerk sites wordt door de gebruikers interactie aangegaan met zakelijke contacten om bedrijfskansen te creëren of benutten, hieronder valt ook recruitment. Op persoonlijke sociale netwerk sites gaat het daarentegen vooral om persoonlijke contacten en interactie met familie, vrienden en kennissen. Voorbeelden van persoonlijke sociale netwerken zijn Hyves, Facebook en MySpace. Voorbeelden van zakelijke sociale netwerken zijn LinkedIn en XING. In de loop van de jaren waarin social media een steeds prominentere plaats hebben gekregen in het medialandschap, hebben bedrijven verschillende waardevolle toepassingen gevonden. Forrester loopt voorop in het onderzoek naar social media toepassingen van bedri31 32

Broekman, L. (2007) AT&T (2008).

Social media & Recruitment

Engeland

26


2. Theoretisch kader

Deze doelen zorgen voor meer interactie met de doelgroep, en ook voor onderlinge interactie tussen leden van de doelgroep.

2.3.3 Conclusie: wat maakt ‘social’

In relatie tot social media is web 2.0 de onderliggende technologische infrastructuur die de interactie en dynamiek mogelijk maakt. Social media moeten beschouwd worden als het product van Web 1.0 en Web 2.0, en gaan zowel over de democratisering en ‘socialisering’ van informatie, als over de technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden”. Het uitwisselen van informatie waardoor de socialisering ontstaat vindt onder andere plaats op sociale netwerk sites. Deze netwerken van onderling verbonden mensen bieden nieuwe mogelijkheden om informatie te verspreiden. Elk lid kan heel gericht zenden en uit het netwerk veel informatie ontvangen. Die informatie kan een vacature zijn. Het gericht verzenden via deze netwerken verhoogt dat de effectiviteit van werving. Daarom ligt de focus in dit onderzoek op deze netwerken. De afgelopen 15 jaar is de ontwikkeling van sociale netwerk sites in Amerika uitgegroeid tot een wereldwijde trend. Het internet kent sindsdien een groeiend aantal sociale netwerk sites. 33

Charlene, L., Bernoff, J. (2008)

Deelname in sociale netwerk sites wordt getypeerd door één of meerdere van de volgende gebruiksdoelen: • Luisteren. Gebruik social media voor onderzoek om je doelgroep 2.3 beter te begrijpen • Spreken. Gebruik social media om berichten over je bedrijf te verspreiden en te laten verspreiden • Aanmoedigen. Gebruik social media om de mond-tot-mond reclame van de enthousiaste klanten in effect te laten groeien • Ondersteuning. Gebruik social media om het voor klanten mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen • Omarmen. Omarm de input van klanten via social media om ze de mogelijkheid te geven mee te denken met je product of service. De mogelijkheid om deze doelen te verwezenlijken maakt een toepassing ‘social’.

Social media & Recruitment

jven en heeft uit het gebruik van social media door honderden bedrijven de volgende gebruiksdoelen afgeleid die bedrijven kunnen nastreven op social media:33 • Luisteren. Gebruik social media voor onderzoek om je doelgroep beter te begrijpen • Spreken. Gebruik social media om berichten over je bedrijf te verspreiden en te laten verspreiden • Aanmoedigen. Gebruik social media om de mond-tot-mond reclame van de enthousiaste klanten in effect te laten groeien • Ondersteuning. Gebruik social media om het voor klanten mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen • Omarmen. Omarm de input van klanten via social media om ze de mogelijkheid te geven mee te denken met je product of service.

27


2. Theoretisch kader 2.4 Webtechnieken

Bij het gebruik van social media zijn we afhankelijk van de technische mogelijkheden en beperkingen, van het internet. Hoe social media nu technisch ingericht zijn blijkt uit dit hoofdstuk .

2.4

De laatste jaren is het internet technologisch verandert. Statische pagina’s met links naar andere pagina’s zijn vervangen door dynamische pagina’s die, zonder dat je het merkt, gegevens ophalen van servers. Hieraan liggen technieken ten grondslag zoals DHTML en AJaX.Met deze technieken is het interactiemodel drastisch veranderd. Momenten van wachten tot de pagina’s geladen zijn kunnen met deze technieken terug worden gebracht tot het minimale.

Als gevolg van deze ontwikkeling zijn complexere webapplicaties ontstaan die gebruikers steeds meer taken laten voltooien op het internet.34

2.4.1 API’s

Veel sociale netwerksites hebben zogenaamde Application Programming Interfaces. Deze API’s maken interactie met de functionaliteit van de applicatie mogelijk. Dit is de basis die het mogelijk maakt om de functionaliteit van een webapplicatie te verrijken met die van een ander. Vaak leidt dit tot combinaties die meer waard zijn dan de som van de delen. LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter hebben allemaal een API. Al deze API’s zijn al gebruikt om widgets en nieuwe webapplicaties te voorzien van functionaliteit gebaseerd op de gegevens van de gebruiker op een ander platform. De LinkedIn Connect widget35 (figuur 15) is hier een voorbeeld van. Deze widget kan in elke website worden opgenomen. Bij de plaatsing wordt een bedrijfsnaam opgegeven. Als een gebruiker op het icoontje klikt verschijnt een ballon waarin via de API van LinkedIn de connecties van de gebruiker met het opgegeven bedrijf worden ingeladen. Een voorbeeld van een API wordt behandeld in de case study “LinkedIn API’s” op pagina 27. 34 35

Garret, J. (2005) http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php LinkedIn (2008) http://developer.linkedin.com/community/widgets

Figuur 15: Gebruik van de LinkedIn API in een widget

Social media & Recruitment

Hierdoor veranderen twee belangrijke dingen: de gebruikservaring en de technische mogelijkheden. De asynchrone onderlaag maakt het gebruik van webapplicaties vloeiender en geeft de mogelijkheid om veel meer af te laten spelen op het scherm.

28


Case study: LinkedIn API’s API’s geven de mogelijkheid om extern gebruik te maken van de mogelijkheden van een platform. In deze casus laat ik zien hoe een platform, in dit geval LinkedIn, dit mogelijk maakt. Voor bijna alle platforms zijn vergelijkbare systemen beschikbaar.

Connections API

Er zijn vijf LinkedIn API’s. Elke API is geschreven voor een subfunctionaliteit van LinkedIn. 36

Profile API

Met de Profile API kan je het LinkedIn profiel van een gebruiker opvragen. Je kan twee versies van het profiel opvragen, het publieke profiel en het standaard profiel. Het publieke profiel wordt beperkt door de persoonlijke privacy-instellingen en kan dus minder gegevens bevatten dan het volledige standaard profiel.

Invitations API

Status update API

De Connections API geeft een lijst van connecties terug van de eigenaar van de account (die toegang heeft gegeven). Je kan de velden die je op wilt vragen en het aantal connections dat je per call krijgt bepalen.

Search API

De Search API stelt je in staat om LinkIn profielen te vinden door middel van keywords, bedrijfsnaam, naam of andere zoekwoorden. Dit levert een zoekresultaat op, een opsomming van overeenkomende gebruikersprofielen.

Search API

Status Update API

Met de Status Update API kan je met toestemming van de gebruiker de status van de gebruiker instellen of leegmaken.

Invitation API

De Invitation API stelt de gebuiker in staat andere gebruikers tot hun netwerk uit te nodigen, via de applicatie. Het onderwerp en de tekst van het bericht kunnen bepaald worden door de applicatie. Je kan mensen uitnodigen op basis van e-mail of gebruikers identiteitsnummer. 36

LinkedIn (2008).

Figuur 16: Vijf LinkedIn API’s

Social media & Recruitment Afstudeerscriptie Draft 3

Connections API

29


2. Theoretisch kader OAuth is een protocol (figuur 17) dat is opgebloeid door social media. Je hebt ongetwijfeld al eens gebruikgemaakt van OAuth wanneer je in een applicatie verbinding maakte met een sociale netwerk site (figuur 18). OAuth zorgt er voor dat dit veilig gebeurt en wordt daarom door elke fatsoenlijke webapplicatieontwikkelaar ingezet voor de overdracht van gegevens.37 Om gebruik te maken van een sociale netwerk site moet je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om een andere applicatie gebruik te laten maken van de gegevens in jouw account moet je deze gegevens opgeven. Je wilt natuurlijk niet aan allerlei applicaties je gebruikersnaam en wachtwoord geven, de eigenaar van een applicatie kan dan zomaar inloggen op jouw account en bijvoorbeeld je account verwijderen. OAuth lost dit op. Het volgende proces staat volledig uitgebeeld in figuur x. De gebruiker merkt het volgende38: Je wordt van de applicatie van een derde doorgestuurd naar de originele applicatie waar de gegevens opgeslagen staan. Daar log je in en geef je de applicatie van een derde voor een bepaalde of onbepaalde tijd toegang tot bepaalde delen van je informatie. Vervolgens wordt je automatisch teruggestuurd naar de applicatie van een derde waar nu de gegevens waartoe je toegang hebt verstrekt kunnen worden ingelezen. Twitter, Facebook en LinkedIn maken stuk voor stuk gebruik van OAuth om gebruikersgegevens in handen van de gebruikers te houden zonder ze te beperken Figuur 17: De OAuth flow met authenticatiein functionaliteit die aangeboden wordt tokens en redirects. door derden. 37 38

OAuth (2007) OAuth (2007) Documentation.

2.4.3 Twitter Ecosystem

Op basis van OAuth en de API’s van Twitter is het zogenaamde Twitter Ecosystem ontstaan. Rond Twitter zijn tientallen, zo niet honderden ap2.4 plicaties gemaakt die allemaal gebruik maken van de functionaliteit en gegevens van Twitter. De een maakt het mogelijk om in een handomdraai een foto te uploaden en door te sturen naar je Twitter followers, de ander analyseert je lijst met followers om vervolgens een score terug te geven waaruit je kan opmaken hoe sociaal je bent. Ook rond de API’s van andere social media zoals bijvoorbeeld Hyves en LinkedIn ontstaan dergelijke “ecosystems”. Derden ontwikkelen applicaties die nieuwe mogelijkheden bieden.

2.4.4 Online recruitment

Figuur 18: Met behulp van OAuth

een applicatie van een derde Ook voor recruiters is veel informatie over toegang geven tot je Twitterkandidaten op te halen via de API’s van social account. media. Door de combinatie van OAuth en API’s kunnen online recruiters zelf applicaties maken die bijvoorbeeld met toestemming van kandidaten gegevens op kunnen halen over de kandidaten.

2.4.5 Technologische mogelijkheden realiseren

Door de mogelijkheid om via API’s interactie aan te gaan met social media is een overvloed aan technologische mogelijkheden ontstaan. Iedereen kan de informatie die binnen social media aanwezig is benaderen en op een nieuwe manier gebruiken. We zagen eerder al de gebruiksdoelen die nagestreeft kunnen worden op social media. Ook bij de technische opbouw zijn een aantal kritieke factoren die zorgen voor het slagen of falen van een toepassingen en dus meegenomen dienen te worden in een prioritering.

Social media & Recruitment

2.4.2 OAuth

30


2. Theoretisch kader Deze factoren komen uit onderzoek van Sogeti, een internationale ICT dienstverlener. Sogeti heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische vereisten voor een social media platform. Dit onderzoek is uitgewerkt in Teampark, een methode die onlangs is internationaal is toegepast binnen Sogeti39 en beschreven in het gelijknamige boek.

2.4

2.4.6 Conclusie

Web 2.0 heeft het internet blijvend veranderd. Door de dynamiek zijn de gebruikservaring en de mogelijkheden veranderd. Via API’s, interfaces die interactie met de functionaliteit van een applicatie mogelijk maken, kunnen deze mogelijkheden gecombineerd worden. Dit wordt veilig gedaan via OAuth, een protocol waarmee toegang tot gebruikersinformatie veilig verloopt. Door deze technische structuren ontstaan nieuwe toepassingen. Ook in recruitment kan worden geprofiteerd van deze mogelijkheden. Om te bepalen welke toepassing vanuit technisch perspectief meer ‘social’ is kan worden gekeken naar de zes kenmerken van een ‘social’ toepassing: • Stimulating. Worden gebruikers gestimuleerd om actie te ondernemen • Organic. Kunnen mensen hun eigen vorm geven aan de informatiestroom • Collaborative. Kunnen mensen onderling samenwerken • Intelligent. Wordt op een slimme wijze met de informatie omgegaan • Adapted. Is de toepassing afgestemd op de doelgroep • Linked. Is de toepassing verbonden met andere social media

39

Savalle, P., Hofland, W., Brugman, A. (2009).

Social media & Recruitment

Uit het onderzoek volgen 6 factoren die een toepassing vanuit technisch perspectief ‘social’ maken: • Stimulating. Worden gebruikers gestimuleerd om actie te ondernemen • Organic. Kunnen mensen hun eigen vorm geven aan de informatiestroom • Collaborative. Kunnen mensen onderling samenwerken • Intelligent. Wordt op een slimme wijze met de informatie omgegaan • Adapted. Is de toepassing afgestemd op de doelgroep • Linked. Is de toepassing verbonden met andere social media

31


2. Theoretisch kader 2.5 Doelgroep

VONQ zorgt voor kandidaten voor vacatures bij bedrijven. De vacatures verschillen en zijn dan ook telkens voor andere doelgroepen. De doelgroep voor de vacatures van VONQ is dan ook, in het algemeen, kandidaten. De doelgroep voor het product van VONQ, online vacatures, is gericht op bedrijven met vacatures. Tevens mag niet buiten beschouwing blijven dat VONQ voor haar werknemers een werkplek en arbeid (een baan) in ruil voor inkomsten aanbiedt (zie figuur 15).

2.5.1 Doelgroep bepalen

2.5

Van bedrijf naar eindgebruiker en andersom

Business to consumer (B2C)40, handel tussen bedrijf en consument betreft de uitwisseling van producten of diensten of informatie met klanten, de eindgebruikers. Dit gebeurt vaak in ruil voor geld. Andersom (Consumer to business, C2B) communiceren de eindgebruikers ook hun feedback en in het geval van sollicitatie hun motivatie en CV.

Van bedrijf naar bedrijf

Branding

Arbeid Werkplek Salaris

Business to business (B2B)40, handel tussen bedrijven betreft de uitwisseling van producten of diensten of informatie tussen bedrijven en klanten die in dit geval ook uitsluitend bedrijven zijn.

Advies

B2B

Van bedrijf naar werknemers / tussen werknemers

HR-medewerker Faciliteren

Minisite

Arbeidscultuur

C2B & B2C VONQ

Branding Motivatie

Beperkte interactie

Curriculum vitea Aquisitie Personal branding CV op LinkedIn

Kandidaten

Figuur 19: Doelgroepen van VONQ

Bedrijven

Business to employer (B2E)40, “handel� tussen bedrijf en werknemers of werknemers onderling betreft de uitwisseling van arbeid voor salaris en de daarbij komende uitwisseling van faciliteiten en informatie van werkgever zoals contract, beleid en bedrijfsnieuwsbrief met werknemers. Ook onderling communiceren werknemers over de beste aanpak voor een bepaald probleem of wie wanneer aanwezig is op kantoor om een probleem op te pakken. De C2B en B2C communicatie gaat in het sollicitatieproces via VONQ. De kandidaat kan de vacature op jobboards waarnemen en hierop reageren door motivatie en CV in te sturen op de minisite. Dit zijn technologisch beperkte communicatiestromen, het is voor kandidaten niet mogelijk om via VONQ op een andere manier in contact te komen met het bedrijf. Eveneens is het voor het bedrijf niet mogelijk is om via VONQ in contact te komen met de kandidaten (zie figuur 19). In figuur 19 zijn enkele voorbeelden genoemd die wel of niet mogelijk zijn, zoals het communiceren van de arbeidscultuur voor bedrijven en het opgeven van je LinkedIn profiel als kandidaat. Voor VONQ ligt te allen tijden de focus op de kandidaten. Meer kandidaten betekent meer resultaat. Meer resultaat betekent een goed product, tevreden klanten en meer klanten. Meer klanten betekent meer arbeid en dus meer salaris. De rest van dit onderzoek richt zich daarom op B2C. 40

Businessdictionary (2010).

Social media & Recruitment

B2E

32


2. Theoretisch kader Kandidaten is een term die in recruitment gebruikt wordt om potentiële sollicitanten te beschrijven. Het zijn mensen die behoren tot de beroepsbevolking.41 Dit zijn mensen tussen 15-65 jaar die: • Ten minste twaalf uur per week werken, of • werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of • verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. Hieronder vallen personen die ten minste twaalf uur per week werken en tot de werkzame beroepsbevolking gerekend worden en personen die niet of minder dan twaalf uur per week werken en tot de werkloze beroepsbevolking gerekend worden.

2.5.2 Opbouw beroepsbevolking De totale beroepsbevolking bestond in 2009 (cijfers maart 2010) uit 10.970.000 Nederlanders. Daarvan werden 7.373.000 Nederlanders tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. De resterende 3.597.000 behoorden tot de werkloze beroepsbevolking (zie figuur 19).42

2.5.3 Actief en latent werkzoekenden

Bij recruitment, ook bij VONQ, wordt het onderscheid gemaakt tussen actief en latent werkzoekenden. Actief werkzoekenden zijn de leden van de beroepsbevolking, werkzaam of werkloos, die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Latent werkzoekenden zijn leden van de (werkzame of werkloze) beroepsbevolking die niet actief op zoek zijn naar een baan maar wel aangesproken kunnen worden door een interessante vacature.43 Wat een interessant aanbod is verschilt natuurlijk per latent werkzoekende. Denk hierbij aan een beter salaris of andere arbeidsvoorwaarden. Actieve zoekers benaderen is makkelijk, zij zoeken immers de werkgever. Daarom is de meest voor de hand liggende manier het gebruik van advertenties in het zoeknetwerk. Op deze manier kunnen de werkzoekenden de advertentie goed vinden. Het bereiken van de latente zoekers is wat minder gemakkelijk of vanzelfsprekend, maar is zeker de moeite waard gezien de grootte van de doelgroep. Het is zaak dat je degene die een baan zoekt vindt, in plaats van hij jou, en hem dan een vacature presenteert. Latent werkzoekenden hoeven niet op zoek naar een vacature, maar zien een mooi aanbod en kunnen daar op reageren. Dit kan bijvoorbeeld op het inhoudsnetwerk en of plaatsingen op partnersites van Google. Latente zoekers zien dan het aanbod tijdens het surfen.

De gehele beroepsbevolking geldt in het kader van VONQ als doelgroep. Dus zowel de werkzame beroepsbevolking als de werkloze beroepsbevolking. Figuur 19: Beroepsbevolking verdeeld op leeftijd 41 42

CBS (2005). Statline (2010).

2.5

Hendrikse, M. (2010). Latent werkzoekenden zijn niet werkzoekend? Hendrikse, M. (2010). 45 Ruigrok (2009). 43 44

Social media & Recruitment

2.5.1 Definitie kandidaten

33


2. Theoretisch kader Hoger en middelbaar opgeleiden zijn vaker actieve gebruikers van diverse categorieën websites dan lager opgeleiden. Dit geldt voor de categorieën: Zakelijke sociale netwerken, Platforms voor handel, Fora , Wiki’s, Vergelijkingssites , Platforms voor het delen van foto’s en Twitter (zie figuur 20).

2.5.5 Uitgezette vacatures door VONQ

2.5

Uit de statistieken van de ruim 4000 vacatures die inmiddels zijn uitgezet via VONQ kan een omschrijving van de kandidaten worden afgeleid.

Per opleiding

88% van de vacatures is gericht op mensen met een MBO of HBO opleiding (zie figuur 21).

Figuur 20: Gebruik social media naar opleidingsniveau

Als we kijken naar de percentages gebruikers in het totaal (passief en actief ), zijn hoger en middelbaar opgeleiden in alle bovenstaande categorieën ook relatief vaker gebruiker. De groep gebruikers is bij hoger opgeleiden vaak het grootst.

Per branche

Figuur 21: Vacatures per opleiding

De meeste vacatures worden uitgezet in de branche Detailhandel / Groothandel (19%). De twee branches die in aantal uitgezette vacatures volgen zijn Overheid / NonProfit (14%) en Horeca / Recreatie / Reizen (13%). Samen zijn deze drie branches goed voor 46% van de vacatures. De rest van de vacatures vallen in de 27 andere branches.

Per functiecategorie

De functiecategorieën waarvoor vacatures worden uitgezet zijn zeer divers. De grootste groepen kandidaten worden gezocht voor functies in de categorieën Commercieel – Account Management (9%), Commercieel – Detailhandel (6%), Horeca / Toerisme / Recreatie (6%) en Accountancy / Controlling / Fiscaal (5%). Samen zijn deze categorieën goed voor meer dan een kwart van de uitgezette vacatures. De rest van de vacatures is verdeeld over 57 andere functiecategorieën.

2.5.6 Conclusie: Persona’s

Social media & Recruitment

2.5.4 Gebruik social media naar opleidingsniveau

34


2. Theoretisch kader

VONQ wil zich richten op de kandidaten. Meer kandidaten betekent meer resultaat. Meer resultaat betekent een goed product, tevreden klanten en meer klanten. Meer klanten betekent meer arbeid en dus meer salaris. Een kandidaat is iemand uit de werkzame of werkloze beroepsbevolking. Iemand tussen 15-65 jaar die ten minste twaalf uur per week werken en tot de werkzame beroepsbevolking gerekend worden en personen die niet of minder dan twaalf uur per week werken en tot de werkloze beroepsbevolking gerekend worden. In deze groep zijn actief en latent werkzoekenden te onderscheiden. Actief werkzoekenden zijn de leden van de beroepsbevolking, werkzaam of werkloos, die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Latent werkzoekenden zijn leden van de beroepsbevolking die niet actief op zoek zijn naar een baan maar wel aangesproken kunnen worden door een interessante vacature. Social media worden vooral gebruikt door hoog en middelbaar opgeleiden. VONQ zet voornamelijk vacatures uit onder middelbaar en laag opgeleiden. De overlap ligt dus op middelbaar opgeleiden. Dit is dan ook de doelgroep van VONQ voor het toepassen van social media. We concluderen in de vorm van twee persona’s die deze middelbaar opgeleide kandidaten concreet te maken. Dit zijn twee stereotypen van de doelgroep.

Persona 1: Peter Clausman

2.5

Profiel

Naam: Peter Clausman Leeftijd: 30 jaar Woonplaats: Haarlem Hoogst genoten opleiding: HBO Commerciële economie Werkzaam als: Account Manager Sales, lantent werkzoekend

2.5.6.1.2 Beschrijving

Werkzaam als account manager sales in de horeca bij Landgoed Duin & Kruidberg, een hotel. Peter is op deze vacature doorgegroeid na zijn MBO hotelschool en deeltijd HBO Commerciële economie. Tijdens zijn deeltijd opleiding was Figuur 22: Peter Clausman hij werkzaam bij Landgoed Duin & Kruidberg. Zijn HBO werd gefinancierd door dit bedrijf. Contractueel was Peter voor 2 jaar gebonden aan Landgoed Duin & Kruidberg door deze investering. Deze binding is niet meer van kracht maar Peter werkt nog altijd met plezier bij Landgoed Duin & Kruidberg. Peter verkoopt Landgoed Duin & Kruidberg als uniek hotel dat stijlvol erfgoed combineert met de hoogste kwaliteitseisen van vandaag en aanbiedt aan (inter)nationale gasten. Daartoe pleegt hij acquisitie, bezoekt hij Business en Leisure accounts, intermediairs en andere (potentiële) relaties en verzorgt hij zijn relatiebeheer. Peter heeft een vriendin van 26 jaar die in Amsterdam werkt als Pedagogisch begeleidster en woont al een paar jaar met haar samen in een huurappartement in Haarlem. Al enige tijd zijn ze samen op zoek naar een koopwoning in een woonwijk in Haarlem. Peter is actief op LinkedIn en Hyves voor respectievelijk zakelijke en privé doeleinden. Daarnaast bezoekt hij vaak vakgerelateerde websites om op de hoogte te blijven van de markt en zijn kennis over het product up to date te houden.

Social media & Recruitment

Uit onderzoek naar de doelgroepen van VONQ komen drie verschillende doelgroepen die bedient worden door VONQ. Op de eerste plaats staan kandidaten, de doelgroep voor de vacatures van VONQ. Ten tweede komen bedrijven met vacatures, de doelgroep voor het product van VONQ, online vacatures,. Ten derde komen de werknemers van VONQ, de doelgroep waaraan VONQ een werkplek en arbeid (een baan) in ruil voor inkomsten aanbiedt.

35


2. Theoretisch kader Persona 2: Frederiek Ardon

2.5

Profiel

Naam: Frederiek Ardon Leeftijd: 26 jaar Woonplaats: Den Haag Hoogst genoten opleiding: HBO Bedrijfseconomie Werkzaam als: niet werkzaam, actief werkzoekend

Beschrijving

Op haar 25e studeerde haar vriend af en konden ze een jaar op wereldreis. Ze had toen 3 jaar gewerkt bij Multiservice en zegde haar baan op en onderverhuurde het appartement in Den Haag. Nu ze terug is in Nederland zoekt ze actief naar een baan in of in de buurt van Den Haag in de categorie van financieel administratief werk. Daartoe houdt ze haar profiel bij op LinkedIn en spreekt ze veel met vrienden en kennissen, ook op Hyves en Facebook. Om uiting te geven aan haar personal brand experimenteert ze met Twitter, maar ze weet niet zo goed hoe ze dit moet doen. Ze struint jobboards af op zoek naar banen en heeft regelmatig gesprekken met potentiĂŤle werkgevers maar heeft nog niet de baan gevonden die haar ĂŠcht aanspreekt.

Social media & Recruitment

Frederiek is op haar 22e in Rotterdam afgestudeerd als bedrijfseconoom. Na haar studie is ze gaan samenwonen Figuur 23: Frederiek Ardon met haar vriend in Den Haag en heeft ze een baan gevonden als Finance Manager bij MultiService in Rijswijk.

36


Social media & Recruitment

Deel B: Case study

37


3. Toepassen van social media

1

2

3

Alle beoordelingen worden gekwantificeerd, zodat ze opgeteld en gewogen kunnen worden. Niet alle beoordelingen wegen even zwaar. Door middel van een verdeling wordt van te voren bepaald welke focus aangebracht wordt. Er kan worden gekozen om de mening van de doelgroep het zwaarst te laten wegen, of juist de bedrijfskundige argumenten. Logischerwijs beïnvloed dit de uitkomst. Zo wordt de beoordeling gewogen, resulterend tot een geprioriteerde lijst van toepassingen. Dit is het advies.

Advies

B ed

r i j f s k u n d ig e e v a l u a ti e

= partijen = case study

Uit het advies komen enkele producten naar voren. Niet alle producten kunnen direct worden uitgewerkt. Daarom staan de twee rode cirkels (met 1, en 2) symbool voor één of meer producten die wel direct uitgewerkt kunnen worden en de enkele zwarte cirkel (met 3) symbool voor producten die in het advies naar voren komen als producten die wel uitgewerkt dienen te worden, maar niet direct uitgewerkt worden. De producten die wel direct uitgewerkt kunnen worden zullen in dit afstudeerproject uitgewerkt worden tot een prototype.

3.1 Van longlist naar short-list = product Figuur 24: Case study in beeld

In de case study worden de ideeën van VONQ, die voor het theoretisch kader worden genoemd (p.xx), afgewogen om tot een advies te komen (zie figuur 24). Dit gebeurt aan de hand van het theoretisch kader. Vanuit de drie kennisgebieden is in het theoretisch kader onderzocht welke factoren doorslaggevend zijn voor succes van idee. Deze factoren worden in deze case study getest vanuit dezelfde kennisgebieden. Dat gebeurt aan de hand van drie evaluaties door de partijen die vertegenwoordigers zijn van het kennisgebied. Namelijk VONQ voor de bedrijfskundige kant, een afspiegeling

Aan de hand van het onderzoek kunnen we de lange lijst (longlist), die vooraf aan het onderzoek werd gepresenteerd inkorten tot een korte lijst (shortlist). Op de lijst werd al onderscheid gemaakt tussen interne en externe toepassingen. Uit het doelgroeponderzoek blijkt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen B2E, B2B en B2C/ C2B toepassingen en alleen B2C/C2B toepassingen behandeld dienen te worden in deze case study. Een aantal ideeën vallen af na controle door VONQ, deze ideëen zijn vanuit bedrijfskundig perspectief niet mogelijk (door bijvoorbeeld regelgeving). Wat overblijft is de short-list.

Social media & Recruitment

Afweging

De ideëen worden in een enquête voorgelegd aan, en beoordeeld door, de doelgroep. Door de oprichters van VONQ wordt gekeken in hoeverre de succesfactoren van VONQ doorgezet worden in de ideëen. Ikzelf beoordeel in hoeverre de succesfactoren van social media, vanuit algemeen en technisch perspectief terugkomen in de ideëen.

ology chn l te tie cia alua So ev

Enq uêt e

van de doelgroep aan de sociologische kant en ikzelf aan de social media technologie kant.

38


3. Case study Verbetering van arbeidsmarktcommunicatie Adverteren

Pushen van vacatures op Twitter Vacatures kunnen worden opgenomen in tweets op Twitter. Door het gebruik van hashtags zoals #baan, #vacature en #job kunnen vacatures worden gevonden. Tevens worden de tweets geïndexeerd (SEO). Zo kan een groter publiek worden bereikt. Branded platform Op veel social media platforms is het mogelijk om een pagina in te richten voor commerciële doeleinden. Dit kan ook een “werkenbij” pagina zijn. Op zo’n pagina kan de huisstijl van een bedrijf worden ingesteld en inhoud op maat worden ingevoerd: Branded Hyves Een branded Hyve geeft ruimte om het design naar de huisstijl aan te passen en elementen op maat toe te voegen (bijv. http://www.kombijdepolitie.hyves.nl/). Branded LinkedIn (http://talent.linkedin.com/profiles/) Een branded LinkedIn career pagina biedt mogelijkheid om meerdere, gerichte modules toe te voegen. Hiermee kan je targetten op de exacte doelgroep die je wilt bereiken (bijv. http://www.linkedin.com/companies/t-mobile/ custom?trk=cus_copro_tab) Branded Facebook Een branded Facebook fanpage biedt de mogelijkheid om fans rond een onderwerp of bedrijf te verzamelen. Facebook Fanpages zijn licht aan te passen naar de huisstijl en worden gevuld met beeldmateriaal en status updates en de reacties daarop. (bijv. http://www.facebook.com/DeloitteNederland) Google social media pakket Dit product geeft klanten de mogelijkheid om op een makkelijke manier op sociale netwerken te adverteren. Voor VONQ is dit een manier om in gesprek te blijven met de klant. Hierbij wordt alleen geadverteerd via het inhoudsnetwerk van Google en niet via de zoekmachine.

Communicatie

Sociale bedrijfsprofielen delen Een bedrijf dat actief is op sociale media kan zijn profielen vindbaar maken door ze ook op plaatsen waar contact is met de kandidaat te promoten. Profielen meenemen op minisites Arbeidscultuur laat zich niet vangen in een vacaturetekst of huisstijl. De activiteiten van een bedrijf zeggen wél wat over de arbeidscultuur en kunnen worden geuit via social media zoals Hyves, Facebook en Twitter. Door deze profielen te delen kan inzicht worden gegeven in de aard van het bedrijf. Twitter: interactie en arbeidscultuur bedrijf, of corporate buzz met hastags of account die inspirators volgt tonen Met behulp van Twitter kan inzicht worden gegeven in de arbeidscultuur. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een werknemer zijn dagactiviteiten te laten Tweeten of door een de reresultaten van een hashtag die iets over het bedrijf zegt te tonen. Profielen meenemen bij plaatsingen Op de jobboards kan de vacature worden verrijkt door te refereren aan de social media profielen van het bedrijf. Een kandidaat kan hierdoor sneller meer inzicht krijgen in het bedrijf en daardoor sneller een goede keuze maken. Profielen meenemen in bevestigingsmails In de bevestingsmails die verzonden worden aan kandidaten die solliciteren kan gerefereerd worden de sociale profielen van het bedrijf. Zo kan de sollicitant in contact blijven met het bedrijf.

Social media & Recruitment

3.2 Uitgewerkte shortlist

Sociale werknemersprofielen delen Werknemers kunnen het gezicht van de organisatie worden als ze als zodanig worden ingezet. Social media bieden de kans om op een gemakkelijke manier altijd bereikbaar te zijn voor vragen of opmerkingen. Een werknemer (mogelijke collega) kan diepgaand antwoord geven op specifieke vragen. Chatten Chatten biedt kandidaten de mogelijkheid om real-time en laagdrempelig contact op te nemen met iemand van het bedrijf. Zo kunnen directe vragen worden beantwoord

39


3. Case study

FAQ systeem (Q-man) Een vacature roept altijd wel een vraag op. Niet elk antwoord kan immers in de tekst worden opgenomen omdat de tekst beknopt en duidelijk moet blijven. Vragen die meermaals voorkomen kunnen worden opgenomen in een apart gedeelte met frequently asked questions. Hier zou je een Q-man je vraag kunnen stellen die vervolgens het antwoord voor je opzoekt. Commentaar op vacatures op minisite Een vacature kan vragen of meningen oproepen. Deze zouden kunnen worden verzameld door reacties op vacatures mogelijk te maken. Op een manier die overeenkomsten vertoont met blogs zoals Wordpress zouden mensen op een intuitieve manier een bericht achter kunnen laten. Hierdoor kan discussie tussen kandidaten en bedrijf ontstaan. Facebook connect (like button) Een vereenvoudigde vorm van je mening geven over een vacature zou de ‘Like button’ geintroduceerd door Facebook kunnen zijn. Deze simpele knop, gekoppeld aan je Facebook account geeft je de mogelijkheid om in één druk op de knop op Facebook mee te delen: “Vind ik leuk”. Recruiter gezicht geven Elke vacature leidt naar een recruiter van het bedrijf waar je solliciteert. Dit zal dan ook de eerste persoon zijn met wie je contact krijgt bij het bedrijf van je keuze. Om meer inzicht te geven in wat je kan verwachten zou duidelijk in beeld kunnen worden gebracht wie de recruiter is, welke andere vacatures onder zijn beheer liggen en hoe hij aanwezig is op internet en social media.

Verbetering van sollicitatieproces

LinkedIn Connect LinkedIn Connect is een widget die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in hoe je als kandidaat verbonden bent met een bedrijf. Zo kun je het gelijk zien of iemand uit je netwerk jou kan aanbevelen bij het bedrijf. (zie blauwe “in” icoontje op http://socialmedianl.pimschaaf.nl/bedrijf.php?bedrijf=Toyota)

Solliciteren met LinkedIn Een kandidaat met LinkedIn kan zijn CV makkelijk delen door zijn LinkedIn gegevens door te geven. Een CV op LinkedIn is gestructureerd en consistent opgebouwd en kan daardoor ook nog eens extra makkelijk worden uitgelezen. Solliciteren maakt het leven van de kandidaat en VONQ makkelijker. Solliciteren met video Via internet is niets meerzeggend dan video. Pasfoto en CV zijn statisch en spreken minder dan een stukje video van de kandidaat. Kandidaten die de mogelijkheid hebben om zichzelf te pitchen voor een camera kunnen hun sollicitatie verrijken om te overtuigen. Profiel achterlaten en matchen Sociale profielen bevatten gegevens die de kandidaat beschrijven. Door gebruikers uit te nodigen accounttoegang te verschaffen aan VONQ kunnen deze gegevens worden meegenomen bij een sollicitatie. Hierdoor kan een betere selectie plaatsvinden. Uitnodigen kan plaatsvinden in ruil voor functionaliteit of recht door zee. Vanuit LinkedIn -> solliciteren met LinkedIn of LinkedIn Connect Bij solliciteren via LinkedIn wordt vanzelfsprekend toegang tot de account verleent. Ook bij LinkedIn Connect kan toegang tot gegevens van de gebruikers worden verzocht. Op deze wijze wordt toegang verkregen tot CV en werkervaring van de kandidaat. Vanuit Facebook -> reageren op functies met Facebook Connect Door het implementeren van het reageren op functies op basis van Facebook Connect (of de Like button) kan toegang tot de Facebook account van de kandidaat worden verkregen. Zo wordt toegang verkregen tot de gegevens van de kandidaat op Facebook. Dit zijn veelal foto’s, video’s, statusberichten en connecties gedeeld met vrienden. Vanuit Twitter -> reageren op bedrijf of werknemers of vacature via Twitter Door het mogelijk te maken om direct vanaf de minisite een vraag of bericht naar het bedrijf, of werknemers van het bedrijf te sturen kan toegang tot de Twitter account worden verkregen. Tweets zeggen vaak iets over het personal brand van een kandidaat. Tevens geeft de lijst van followers en de lijst van hen die de kandidaat volgt inzicht in wie de kandidaat beinvloedt en door wie de kandidaat zelf wordt beinvloed.

Social media & Recruitment

en hoeft er geen twijfel te ontstaan.

40


3. Case study

Andere vacatures aanbieden bij afwijzing Een afgewezen kandidaat krijgt hiervan bericht via e-mail. Deze e-mail is het (voorlopige) laatste contact met de kandidaat. De kandidaat zit logischerwijs nog steeds verlegen om een baan. De afwijzingse-mail is daarom een goed medium om de kandidaat nog eens te wijzen op vergelijkbare functies die in heeft-vacatures open staan.

Referral recruitment

Game: verspreid de vacature Bij werving is het belang dat een vacature bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht komt. Door middel van een game kan het delen van vacatures met een sociaal netwerk worden gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan een Sim-achtige omgeving waar virtuele banen aan bod komen voor je karakter die gebaseerd zijn op echte vacatures. Referral recruitment Activiteit op veel social media zijn digitale vormen van mond-tot-mond reclame. Persoon X vertelt aan persoon Y wat hij voor goeds leuks of grappigs heeft gedaan of gezien en deelt de bron. In het geval van een vacature leidt dit vaak tot kwalitatieve sollicitanten omdat de vacature gericht gedeeld wordt door mensen die de ontvanger goed kennen. Referral recruitment probeert hier op effectieve wijze gebruik van te maken. Incentive (CPS/CPC) Een incentive kan mensen stimuleren om zich meer in te zetten voor het delen van een vacature. Een click of sollicitatie op een gedeelde vacature zou kunnen worden beloond met een bedrag in euro’s of credits voor de verspreider. Referral recruitment via incentive systemen wordt al door verschillende bedrijven toegepast en zou door VONQ kunnen worden gefaciliteerd of uitbesteed.

Social referral (recruitr. e.d. verkopen aan klant) Werknemers van het bedrijf met een vacature hebben meestal een netwerk van zakenrelaties. Een groot deel van deze zakenrelaties zit waarschijnlijk in de branche waarin ook de werknemer werkt. Een vacature die in die branche valt zou dus goed verspreid kunnen worden door de werknemer. Referral recruitment via werknemers wordt al door verschillende bedrijven toegepast en zou door VONQ kunnen worden gefaciliteerd of uitbesteed. Vacatures Online widget Met behulp van een widget die kan worden ingebed op social media profielen kunnen mensen banen promoten aan hun netwerk. De targetting wordt beheerd door degene die er voor kiest de widget op zijn profiel te zetten. De vacatures kunnen met behulp van XML worden ingevoegd en door middel van codes kan worden achterhaald wie verantwoordelijk was voor een uiteindelijke sollicitatie, deze persoon ontvangt de beloning. Kleinere beloningen kunnen worden verdiend aan sollicitaties die plaatsvinden doordat iemand uit het netwerk van de persoon de widget via hem plaatst en resultaat boekt.

Social media & Recruitment

Google searches om profielen kandidaat op te halen Met behulp van geavanceerde zoekopdrachten kan uit Google met grotere zekerheid een sociaal profiel van een kandidaat worden achterhaald. De verzameling van deze publieke gegevens wordt nu vaak handmatig gedaan bij het selectieproces. Het implementeren van een automatische zoekronde op basis van de gegevens van de kandidaat kan deze verzameling efficienter en effectiever maken.

41


3. Case study

Figuur 25: Verdeling opleidingsniveau respondenten

Voor elk idee is aan de respondenten gevraagd in welke mate zij het als een toevoeging zagen, gemeten in een schaal van 1-5. Uit de enquête komt het resultaat afgebeeld in figuur 26. De respondenten geven de voorkeur aan “Solliciteren met LinkedIn”, “Branded sociale profielen” en “LinkedIn Connect”. Waarna met iets lagere scores “Veelgesteld vragen”, “Google Searches”, “Referral recruitment”, “Sociale bedrijfsprofielen delen”, “Chatten” en “Recruiter gezicht geven” volgen. Vanaf dat punt worden de ideëen een stuk lager tot uitermate laag beoordeeld. De voorkeur lijkt uit te gaan naar het combineren van recruitment activiteiten met bestaande sociale netwerksites. Hierbij lijkt LinkedIn de logische keuze met “Solliciteren met LinkedIn” en “LinkedIn Connect”.

Oordeel kandidaten

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Figuur 26: Resultaten enquête onder kandidaten

Social media & Recruitment

In de enquête (zie bijlagen p.xx) zijn de ideëen voorgesteld aan een afspiegeling van de doelgroep. De enquête is ingevuld door 25 Nederlanders uit de beroepsbevolking die onlangs werk hebben gezocht of nog werk zoeken. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 29 jaar. De verhouding vrouw/man is 48% versus 52%. De verdeling van het opleidings-niveau is uitgezet in figuur 25. Het grootste aandeel wordt genomen door Hbo’ers.

“Solliciteren met video” en “Game: Verspreid de vacature” scoren slecht.

Solliciteren met LinkedIn Branded sociaal profiel LinkedIn Connect Veelgestelde vragen Google searches Referral recruitment Social bedrijfsprofielen delen Chatten Recruiter gezicht geven Commentaar op vacatures Google social media pakket Sociale profielen achterlaten Meer functionaliteit voor sociale profielen Like-button Vacatures in Twitter Solliciteren met webcam Solliciteren met zelfgemaakt video Game: Verspreid de vacature

3.4 Enquête onder de doelgroep

42


3. Case study 3.5 Bedrijfskundige beoordeling

3 2,5 2 1,5 0,5

Figuur 27: Resultaten bedrijfskundige beoordeling

Solliciteren met webcam

Solliciteren met zelfgemaakt video

Game: Verspreid de vacature

Chatten

Like-button

Meer functionaliteit voor sociale profielen

Sociale profielen achterlaten

Vacatures in Twitter

Branded sociaal profiel

Veelgestelde vragen

Commentaar op vacatures

Google social media pakket

Google searches

0

Social media & Recruitment

1

Social bedrijfsprofielen delen

Ook VONQ ziet geen kansen in “Solliciteren met video” en “Game: Verspreid de vacature”. Ook “Chatten” eindigt, opvallend, laag. Dit is te wijten aan de hoge impact die het heeft op de organisatie. Ook “Branded sociaal profiel” eindigt laag, omdat het een te grote impact op de organisatie heeft.

3,5

Recruiter gezicht geven

VONQ kent eveneens een hoge score toe aan “Solliciteren met LinkedIn” en “LinkedIn Connect”. “Referral recruitment” volgt door de hoge mate van innovativiteit, dezelfde reden waardoor “Recruiter gezicht geven” hoog eindigt in de beoordeling. “Google searches” en “Sociale bedrijfsprofielen delen” sluiten de rij van hoog beoordeelde ideëen.

4

Referral recruitment

Uit dit interview komt het resultaat afgebeeld in figuur 27.

4,5

LinkedIn Connect

In een interview met de oprichters van VONQ is voor elke toepassing een beoordeling gegeven op basis van: 1. Kosten/Baten 2. Impact op de organisatie 3. Effectiviteit 4. Innovativiteit

VONQ

Solliciteren met LinkedIn

Uit het onderzoek naar de succesfactoren van VONQ binnen de markt van online recruitment komt naar voren dat de effectiviteit van recruitment verhogen het hoogste doel is. Daarbij is het nodig om innovatief te zijn, in een volle markt met marktspelers die snel inspringen op de nieuwste ontwikkelingen. Daarom is ook de impact die een toepassing heeft op de organisatie van groot belang. Als de impact groot is kost het te veel tijd om de benodigde aanpassingen te doen en verlies je de mogelijkheid om snel in te springen op de nieuwste ontwikkelingen. Ten slotte moeten de kosten tegen de baten afgewogen worden om te bepalen welke ideëen het meest lucratief zijn.

43


3. Case study 3.6 ‘Social’ beoordeling

Solliciteren met zelfgemaakt video

Vacatures in Twitter

Google social media pakket

Recruiter gezicht geven

Sociale profielen achterlaten

Like-button

Chatten

Solliciteren met LinkedIn

Social bedrijfsprofielen delen

Solliciteren met webcam

Commentaar op vacatures

Google searches

LinkedIn Connect

Veelgestelde vragen

Figuur 28: Resultaten ‘social’ beoordeling

7 14 9 15 3

1 12

Social media & Recruitment

“Solliciteren met LinkedIn” scoort laag omdat er sprake is van één op één interactie.

2 18 8 10 17 16 6 13 4 11 5

Meer functionaliteit voor sociale profielen

“Branded sociaal profiel” scoort hoog omdat het zich volledig afspeelt op sociale netwerksites, daardoor zitten alle interactiemogelijkheden in die concept. “Referral recruitment” volgt. Dit idee bevat een hoge mate van interactie tussen VONQ en kandidaat maar óók tussen kandidaten onderling. “Veelgestelde vragen” zorgen voor een slimme verzameling van interactie. “LinkedIn Connect” volgt op de hoog scorende ideëen doordat het goed gebruik maakt van het slimme inzicht dat LinkedIn kan bieden in het netwerk van de kandidaat.

Game: Verspreid de vacature

Elke toepassing is beoordeeld op de aan- of afwezigheid van deze factoren. Hieruit volgt het resultaat afgebeeld in figuur 28.

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Referral recruitment

Vanuit technisch perspectief gelden zes factoren die de werking van de toepassing meer sociaal maken. • Stimulating. Worden gebruikers gestimuleerd om actie te ondernemen • Organic. Kunnen mensen hun eigen vorm geven aan de informatiestroom • Collaborative. Kunnen mensen onderling samenwerken • Intelligent. Wordt op een slimme wijze met de informatie omgegaan • Adapted. Is de toepassing afgestemd op de doelgroep • Linked. Is de toepassing verbonden met andere social media

Social media expert

Branded sociaal profiel

Uit het onderzoek naar ‘social’ in social media bleek dat 11 factoren de basis voor een succesvolle toepassing bepalen. De mogelijkheid om meerdere van de volgende sociale doelen te kunnen verwezenlijken in een toepassingen maakt de toepassing sociaal vanuit gebruiksperspectief. • Luisteren. Gebruik social media voor onderzoek om je doelgroep beter te begrijpen • Spreken. Gebruik social media om berichten over je bedrijf te verspreiden en te laten verspreiden • Aanmoedigen. Gebruik social media om de mond-tot-mond reclame van de enthousiaste klanten in effect te laten groeien • Ondersteuning. Gebruik social media om het voor klanten mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen • Omarmen. Omarm de input van klanten via social media om ze de mogelijkheid te geven mee te denken met je product of service.

44


3. Case study 3.7 Gewogen totaalscore

5 4,5 4 3,5 3

Het resultaat van de afweging is een totaalplaatje van alle meningen verenigd tot één score, afgebeeld in figuur 29.

2,5

Het onderzoek wijst uit dat “LinkedIn Connect” en “Solliciteren met LinkedIn” de meeste potentie hebben. “Referral recruitment” volgt met weinig verschil.

1,5

“Branded sociaal profiel” en “Google searches” blijken ondanks de lagere score die VONQ toekent aan deze concepten ten opzichte van “Recruiter gezicht geven” niet uitgevlakt te mogen worden. “Recruiter gezicht geven” volgt echter met nagenoeg dezelfde score als “Veelgestelde vragen” en “Social bedrijfsprofiel delen”.

0,5

Solliciteren met webcam

Game: Verspreid de vacature

Vacatures in Twitter

Like-button

Chatten

Google social media pakket

Figuur 29: Gewogen totaalscore ten opzichte van beoordeling uit kennisgebieden

Social media & Recruitment

Oordeel social media expert

Solliciteren met zelfgemaakt video

Oordeel kandidaten

Meer functionaliteit voor sociale profielen

Oordeel VONQ

Commentaar op vacatures

Veelgestelde vragen

Recruiter gezicht geven

Google searches

Gewogen totaalscore

Sociale profielen achterlaten

De resultaten wijzen op de potentie die ligt in het integreren van LinkedIn met het huidige sollicitatieproces. “LinkedIn Connect” en “Solliciteren met LinkedIn” komen als hoogst beoordeeld uit het onderzoek. Gezien de eenvoudige mogelijkheid die LinkedIn biedt om een “Profile widget” te implementeren die het profiel van de recruiter kan integreren in de minisite, kan LinkedIn dan ook direct worden ingezet om het idee “Recruiter gezicht geven” op eenvoudige wijze te integreren. Dit idee eindigt in de middenmoot in de beoordeling.

Social bedrijfsprofielen delen

3.8 Advies

0

Branded sociaal profiel

Twee LinkedIn toepassingen die binnen het proces van VONQ kunnen worden geïntegreerd blijken dus de meeste potentie te hebben. Evenals `Referral recruitment` kansen blijkt te bieden. “Recruiter gezicht geven” eindigt niet uitzonderlijk hoog.

1

LinkedIn Connect

Vanaf “Commentaar op vacatures” daalt het eindoordeel tot een laag niveau. “Solliciteren met video” sluit de rij van ideëen.

2

Referral recruitment

In overleg met VONQ is de volgende verdeling bepaald: • Kandidaten: 50% • VONQ: 25% • Social media expert: 25%

Opbouw gewogen oordeel

Solliciteren met LinkedIn

Op basis van de beoordelingen vanuit de drie kennisgebieden kan een afweging worden gemaakt. Wat voor het bedrijf het zwaarst telt moet de zwaarste weging krijgen.

45


3. Case study Gezien de hoge score van alle partijen voor “Referral recruitment” dient dit concept op de tweede plaats uitgewerkt te worden. Omdat dit idee een hoge mate van complexiteit kent gaat de integratie van LinkedIn voor. Het advies bepleit dus twee producten. Enerzijds de integratie van LinkedIn in het sollicitatieproces, uitwerking van “LinkedIn connect” en “Solliciteren via LinkedIn”. Anderzijds uitvoer van het idee “Referral recruitment”.

3.9 Realisatie

“Referral recruitment” combineert voor VONQ het beste van twee werelden. Traditionele online recruitment kan worden aangevuld met referral recruitment. Dit idee is echter nog echt in de idee-fase en vereist nader onderzoek. Dit valt buiten het kader van dit afstudeerproject. Het zou een nieuw afstudeerproject kunnen zijn.

Figuur 30: Vacatureoverzicht

3.9.1 Huidige situatie

Een kandidaat die solliciteert via de minisite kan te maken krijgen met de volgende drie schermen: • Vacatureoverzicht • Vacaturebeschrijving • Sollicitatieformulier

Figuur 31: Vacaturebeschrijving

Hiermee wordt de kandidaat van vacatureoverzicht, via vacaturebeschrijving richting het sollicitatieformulier gestuurd. Daar kan hij, na het invullen van zijn gegevens, solliciteren. In de hoofdstukken die volgen behandel ik de verandering naar de nieuwe situatie aan de hand van een scenario en het ontwerpproces. Figuur 32: Sollicitatieformulier

Social media & Recruitment

“Solliciteren met LinkedIn”, “LinkedIn Connect” en de mogelijkheid om het idee “Recruiter meer gezicht geven” door het toevoegen van de “LinkedIn Profile-widget” zijn ideëen die op basis van documentatie verstrekt door LinkedIn ad hoc kunnen worden uitgevoerd. De uitwerking volgt in dit hoofdstuk.

46


3. Case study Frederiek is vanochtend vroeg opgestaan. Het is maandag en een nieuwe week is begonnen. Haar vriend is aan het werk en het huis is leeg. “Weer solliciteren”, denkt ze, terwijl ze de laptop pakt en op de bank gaat zitten. Na wat zoeken via Google en Indeed leest ze op BetaBanen.nl de functiebeschrijving van een vacature voor Finance Manager bij een bedrijf in Den Haag. “Leuk!”, denkt ze, en ze klikt door op de solliciteer-knop.

3.9.3 Flowchart

Frederiek heeft de volgende flow doorlopen. Binnenkomend vanaf de vacaturesite. Op elk moment in het proces kan de gebruiker de pagina verlaten. Verlaat de gebruiker de pagina niet dan blijft hij/zijn in het lineaire proces van binnenkomst tot succesvolle sollicitatie.

Aankomst op minisite via direct bezoekt

Ze komt bij het sollicitatieformulier op de werken-bij site die VONQ heeft ingericht voor dit bedrijf. Ze ziet het sollicitatieformulier met heel wat velden voor zich en zucht. Dan ziet ze de notificatie dat solliciteren met LinkedIn ook mogelijk is op deze website. “Dat is handig”, zegt ze hardop, en ze klikt op de link voor meer informatie. De toelichting verteld haar dat ze in vier eenvoudige stappen de sollicitatie snel kan afronden met behulp van haar online CV op LinkedIn. Ze klikt op het tabblad “LinkedIn” en vervolgens op “Connect” waarna ze doorverwezen wordt naar LinkedIn. Ze logt in en geeft de applicatie toestemming om haar LinkedIn-account uit te lezen.

Vacatureoverzicht

Vacaturebeschrijving

Vacaturesite

Sollicitatieformulier (tab 1 - normaal solliciteren) Info over solliciteren via LinkedIn (tab 1 - normaal solliciteren)

Sollicitatieformulier (tab 2 - solliciteren via LinkedIn)

LinkedIn verwijst haar terug naar de werken-bij site waar bevestigd wordt dat de connectie geslaagd is. Haar naam blijkt al uit LinkedIn opgehaald te zijn. Wat rest is het invullen van de motivatie voor haar sollicitatie.

Connect

(tab 2 - solliciteren via LinkedIn) Aankomst op OAuth portaal LinkedIn

Na even denken weet ze een treffende motivatie uit te schrijven die ze bevestigt met de “solliciteer” knop.

Terugkomst op het sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier (tab 2 - solliciteren met LinkedIn)

De sollicitatie is direct voltooid. En ze heeft alleen een motivatie in te hoeven vullen. Vrolijk springt ze op, het is pas 8 uur en ze heeft er al weer een sollicitatie op zitten! De dag kan alleen nog maar leuker worden!

Invullen en verzenden motivatie (tab 2 - solliciteren met LinkedIn)

Bevestiging sollicitatie

(tab 2 - solliciteren met LinkedIn)

Figuur 33: Flowchart

Gebruiker verlaat de site

Social media & Recruitment

3.9.2 Scenario

47


De huidige werking van de minisite blijft zo veel mogelijk intact. Aan het vacatureoverzicht en bij de vacaturebeschrijving worden twee LinkedIn widgets toegevoegd. Deze widgets voegen een icoon toe achter bedrijfsnaam en de naam van de recruiter. Met een klik op het icoon of de naam verschijnt een ballon waarin inhoud van LinkedIn wordt afgebeeld. De schermen voor de integratie van LinkedIn hebben een redesign gekregen. Solliciteren via LinkedIn en regulier solliciteren worden van elkaar gescheiden door middel van card stack.46 Het formulier voor solliciteren via LinkedIn bevindt zich onder een tabblad en daarom is ook het regulier formulier een tabblad geworden. Aan beiden tabbladen is een “closeable panel”46 toegevoegd. De blauwe balk die altijd zichtbaar is biedt de mogelijkheid om dit paneel uit te laten schuiven zodat meer informatie over solliciteren via LinkedIn zichtbaar wordt. Zodoende ontstaat een “extra on demand”.46 De informatie die afgebeeld staat op het paneel bestaat uit een korte beschrijving in de vorm van een “sequence map”,46 afbeeldingen van de pagina’s die de gebruiker te wachten staan. Als een stap voltooid is wordt dit stappenoverzicht bijgewerkt zodat de gebruiker precies ziet wat hij nog moet doen. Een stap is makkelijk te voltooien doordat elke pagina bijna zonder na te denken kan worden doorgeklikt.47 Elke pagina is voorzien van een “clear entry point”.46 Een knop die de actie afrond. Deze knop geeft telkens een beschrijving van de actie die verricht wordt. Je ziet de uitwerking van deze patterns in de ontwerpen.

46 47

Tidwell, J. (2006). Krug, S. (2007)

3.9.5 Ontwerpen

Het ontwerp bestaat uit acht schermen die op de volgende pagina’s zijn afgebeeld. Dit zijn: 1. Vacatureoverzicht met LinkedIn Company Insider en LinkedIn profile widgets 2. Vacaturebeschrijving met LinkedIn Company Insider en LinkedIn profile widgets 3. Sollicitatiescherm (tab 1 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn 4. Sollicitatiescherm (tab 1 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn met meer informatie 5. Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn 6. Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) toestemming geven op LinkedIn 7. Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) motivatie en solliciteren 8. Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) bedankt scherm

Social media & Recruitment

3.9.4 Interaction design

48


Figuur 34: Vacatureoverzicht met LinkedIn Company Insider en LinkedIn profile widgets

Social media & Recruitment

3. Case study

49


Figuur 35: Vacaturebeschrijving met LinkedIn Company Insider en LinkedIn profile widgets

Social media & Recruitment

3. Case study

50


Figuur 36: Sollicitatiescherm (tab 1 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn

Social media & Recruitment

3. Case study

51


Figuur 37: Sollicitatiescherm (tab 1 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn met meer informatie

Social media & Recruitment

3. Case study

52


Figuur 38: Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) met solliciteren met LinkedIn

Social media & Recruitment

3. Case study

53


Figuur 39: Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) toestemming geven op LinkedIn

Social media & Recruitment

3. Case study

54


Figuur 40: Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) motivatie en solliciteren

Social media & Recruitment

3. Case study

55


Figuur 41: Sollicitatiescherm (tab 2 geselecteerd) bedankt scherm

Social media & Recruitment

3. Case study

56


3. Case study 3.9.5 Prototype

Van het ontwerp is een werkend prototype voor Firefox 3 gemaakt. Dit prototype werkt in HTML/CSS op basis van PHP. Voor verschillende functionaliteiten is ook Javascript gebruikt. In het prototype is met behulp van Curl het OAuth protocol volgens de regels van zowel OAuth als LinkedIn geïntegreerd in de minisite. Het interaction design is grotendeels met behulp van Javascript gerealiseerd.

Je ziet ook de twee LinkedIn widgets bij de naam van het bedrijf en de naam van de recruiter. Dit zijn respectievelijk de LinkedIn Company Insider widget en de LinkedIn Profile widget. Het prototype staat online op http://www.pimschaaf.nl/oauth. Klik door naar een vacature en vervolgens naar “solliciteer”, om bij het sollicitatieformulier uit te komen. Hier zie je een notificatie in de blauwe balk dat gesolliciteerd kan worden met LinkedIn. Door de aanwijzingen te volgen maak je gebruik van Solliciteren met LinkedIn, de nieuwe mogelijkheid om solliciteren eenvoudiger te maken voor de kandidaten.

Social media & Recruitment

Door de stappen van solliciteren met LinkedIn te doorlopen zet je een veilige verbinding met LinkedIn op. De applicatie kan vervolgens de gegevens van LinkedIn uitlezen en gebruiken. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een HTML bestand. Dit bestand kan geopend worden aan het eind van het sollicitatieproces en geeft inzicht in de grote hoeveelheid gegevens die het prototype kan onttrekken aan de LinkedIn API.

57


Social media & Recruitment

Deel C: Overweging

58


4. Conclusie Om social media toepassingen af te wegen moet worden gekeken naar factoren die het succes bepalen. Deze factoren worden bepaald door de positie van het bedrijf, de werking van social media en de eigenschappen van de doelgroep. De succesfactoren voor het bedrijf zijn te achterhalen door te kijken naar het product van het bedrijf ten opzichte van de concurrentie op de markt waarop het zich positioneert. VONQ is gespecialiseerd in online recruitment op een volle markt. Voor VONQ volgen vier factoren die essentieel zijn voor haar succes: • Kosten/Baten • Impact op de organisatie • Effectiviteit • Innovativiteit Deze factoren moeten terugkomen in een social media toepassing om aan te sluiten op de bedrijfsdoelen van VONQ. De succesfactoren van social media zijn te achterhalen uit onderzoek naar social media. Social media moeten beschouwd worden als het product van Web 1.0 en Web 2.0, en gaan zowel over de democratisering en ‘socialisering’ van informatie, als over de technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden”. Het uitwisselen van informatie waardoor de socialisering ontstaat vindt onder andere plaats op sociale netwerk sites. Deze netwerken van onderling verbonden mensen bieden nieuwe mogelijkheden om informatie te verspreiden. Elk lid kan heel gericht zenden en uit het netwerk veel informatie ontvangen. De afgelopen 15 jaar is de ontwikkeling van sociale netwerk sites in Amerika uitgegroeid tot een wereldwijde trend.

Deelname in sociale netwerk sites wordt getypeerd door één of meerdere van de volgende gebruiksdoelen: • Luisteren. Gebruik social media voor onderzoek om je doelgroep beter te begrijpen • Spreken. Gebruik social media om berichten over je bedrijf te verspreiden en te laten verspreiden • Aanmoedigen. Gebruik social media om de mond-tot-mond reclame van de enthousiaste klanten in effect te laten groeien • Ondersteuning. Gebruik social media om het voor klanten mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen • Omarmen. Omarm de input van klanten via social media om ze de mogelijkheid te geven mee te denken met je product of service. De mogelijkheid om deze doelen te verwezenlijken maakt een toepassing ‘social’. Uit onderzoek naar de technische werking van social media komt naar voren dat Web 2.0 het internet blijvend heeft veranderd. Door de dynamiek zijn de gebruikservaring en de mogelijkheden veranderd. Via API’s, interfaces die interactie met de functionaliteit van een applicatie mogelijk maken, kunnen deze mogelijkheden gecombineerd worden. Dit wordt veilig gedaan via OAuth, een protocol waarmee toegang tot gebruikersinformatie veilig verloopt. Door deze technische structuren ontstaan nieuwe toepassingen. Om te bepalen welke toepassing vanuit technisch perspectief meer ‘social’ is moet worden gekeken naar de zes kenmerken van een ‘social’ toepassing: • Stimulating. Worden gebruikers gestimuleerd om actie te ondernemen • Organic. Kunnen mensen hun eigen vorm geven aan de informatiestroom • Collaborative. Kunnen mensen onderling samenwerken • Intelligent. Wordt op een slimme wijze met de informatie omgegaan • Adapted. Is de toepassing afgestemd op de doelgroep • Linked. Is de toepassing verbonden met andere social media De laatste bepalende factor is de doelgroep. Wanneer toepassingen voldoen aan de succesfactoren voor bedrijf en social media moeten ze alleen nog aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Social media & Recruitment

4.1 Onderzoek

59


4. Conclusie 4.2 Methode

Om te kwantificeren in hoeverre de succesfactoren terugkomen in de toepassingen bedacht door VONQ is uitgegaan van een enquête onder de doelgroep, interviews binnen VONQ en beoordeling door een social media expert. De eindbeoordelingen zijn gewogen, waardoor een geprioriteerde lijst van toepassingen is ontstaan. Het onderzoek wijst uit dat “LinkedIn Connect” en “Solliciteren met LinkedIn” de meeste potentie hebben. “Referral recruitment” volgt met weinig verschil.

4.2 Product

De integratie van LinkedIn in het sollicitatieproces is een uitwerking van de top twee producten uit de geprioriteerde lijst. De resultaten wijzen op de potentie die ligt in het integreren van LinkedIn met het huidige sollicitatieproces. Gezien de eenvoudige mogelijkheid die LinkedIn biedt om een “Profile widget” te implementeren die het profiel van de recruiter kan integreren in de minisite, kan LinkedIn dan ook direct worden ingezet om het idee “Recruiter gezicht geven” op eenvoudige wijze te integreren. Gezien de hoge score van alle partijen voor “Referral recruitment” dient dit concept op de tweede plaats uitgewerkt te worden. Omdat dit idee een hoge mate van complexiteit kent gaat de integratie van LinkedIn voor.

4.3 Antwoord op de onderzoeksvraag

Door de methode van onderzoek gevolgd door een afgewogen evaluatie op de succesfactoren van social media en VONQ, gecombineerd met doelgroep onderzoek is bepaald hoe VONQ social media kan inzetten om de dienstverlening in te zetten. Dat kan op korte termijn door LinkedIn te integreren in de minisite en op langere termijn door referral recruitment uit te werken.

Social media & Recruitment

“Branded sociaal profiel” en “Google searches” blijken ondanks de lagere score die VONQ toekent aan deze concepten ten opzichte van “Recruiter gezicht geven” niet uitgevlakt te mogen worden. “Recruiter gezicht geven” volgt echter met nagenoeg dezelfde score als “Veelgestelde vragen” en “Social bedrijfsprofiel delen”.

60


5. Aanbevelingen LinkedIn prototype implementeren

Ten eerste moet LinkedIn worden geïntegreerd in het sollicitatieproces. De integratie van LinkedIn in het sollicitatieproces is een uitwerking van de top twee producten uit de geprioriteerde lijst. De resultaten wijzen op de potentie die ligt in het integreren van LinkedIn met het huidige sollicitatieproces. Gezien de eenvoudige mogelijkheid die LinkedIn biedt om een “Profile widget” te implementeren die het profiel van de recruiter kan integreren in de minisite, kan LinkedIn dan ook direct worden ingezet om het idee “Recruiter gezicht geven” op eenvoudige wijze te integreren. Het prototype dat hiervoor gemaakt is afgestemd op de minisite van VONQ en kan makkelijk overgenomen worden. Ten tweede moet verder onderzoek worden verricht naar referral recruitment. Gezien de hoge score van alle partijen voor “Referral recruitment” dient dit concept op de tweede plaats uitgewerkt te worden. Omdat dit idee een hoge mate van complexiteit kent heeft dit idee extra inspanningen en tijd nodig.

Methode

In de toekomst kan bij het afwegen van nieuwe ideeën voor social media toepassingen de methode die ontwikkelt is in deze scriptie worden herbruikt. Door wederom de doelgroep te enquêteren en de evaluatie uit de case study te herhalen kan voor elk nieuw idee tot een score worden gekomen waardoor ideeën onderling vergeleken kunnen worden. Hiermee wordt in de toekomst voorkomen dat ideeën blijven liggen door besluiteloosheid.

Social media & Recruitment

Referral recruitment uitwerken

61


6. Samenvatting Concurrenten van VONQ innoveren recruitment. Op deze markt komen steeds meer spelers die gebruik maken van de online sociale omgevingen. Vanuit VONQ is daarom de vraag ontstaan hoe social media kan worden ingezet om de dienstverlening van VONQ te verbeteren. VONQ heeft al ideeën voor het toepassen van social media. Over deze ideeën, over mogelijkheden die social media bieden voor VONQ, heerst lichte verdeeldheid. Elke werknemer heeft een eigen visie en beeld. In deze scriptie wordt door middel van deskresearch onderzoek verricht naar de succesfactoren voor social media toepassingen en de succesfactoren voor VONQ om een afweging te maken tussen verschillende ideeën voor het toepassen van social media. Hierbij is ook de doelgroep bepaald en betrokken waardoor een compleet beeld bestaat van mogelijkheden en behoeften. De volgende succesfactoren voor VONQ zijn onderscheiden: • Kosten/Baten • Impact op de organisatie • Effectiviteit • Innovativiteit En de volgende succesfactoren voor social media toepassingen zijn onderscheiden: Mogelijkheid tot het bereiken van de volgende bedrijfsdoelen: • Luisteren. Gebruik social media voor onderzoek om je doelgroep beter te begrijpen • Spreken. Gebruik social media om berichten over je bedrijf te verspreiden en te laten verspreiden • Aanmoedigen. Gebruik social media om de mond-tot-mond reclame van de enthousiaste klanten in effect te laten groeien • Ondersteuning. Gebruik social media om het voor klanten mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen • Omarmen. Omarm de input van klanten via social media om ze de mogelijkheid te geven mee te denken met je product of service.

en een opbouw die de volgende eigenschappen heeft: • Stimulating. Worden gebruikers gestimuleerd om actie te ondernemen • Organic. Kunnen mensen hun eigen vorm geven aan de informatiestroom • Collaborative. Kunnen mensen onderling samenwerken • Intelligent. Wordt op een slimme wijze met de informatie omgegaan • Adapted. Is de toepassing afgestemd op de doelgroep • Linked. Is de toepassing verbonden met andere social media Door de aanwezigheid van de succesfactoren in de ideeën van de werknemers van VONQ te beoordelen kan een gewogen advies worden gegeven. Deze beoordeling is gedaan door middel van een enquête onder leden van de doelgroep, interviews met de oprichters van VONQ en beoordeling door mij als social media expert. Het onderzoek wijst uit dat “LinkedIn Connect” en “Solliciteren met LinkedIn” de meeste potentie hebben, twee toepassingen die betrekking hebben op de integratie van LinkedIn in het sollicitatieproces.. “Referral recruitment” volgt met weinig verschil. De aanbeveling luidt om de integratie van LinkedIn in het sollicitatieproces zo snel te realiseren. Dit kan met behulp van het prototype dat veel van deze integratie al technisch realiseert. Referral recruitment dient ook uitgewerkt te worden maar behoeft meer onderzoek door de hoge complexiteit. Ten slotte kan de methode om tot een keuze te komen uit ideeën voor social media toepassingen in de toekomst gebruikt worden om sneller tot een keuze te komen.

Social media & Recruitment

Deze scriptie beschrijft een onderzoek voor VONQ, een bedrijf gespecialiseerd in online recruitment.

62


Social media & Recruitment

Deel D: Extra

63


7. Literatuurlijst

• ANP (22 september 2009) Hyves vijf jaar in de lucht. Beschikbaar: http://www. nu.nl/internet/2087049/hyves-vijf-jaar-in-lucht.html • AT&T. (2008). Corporate Social Networking in Europe, Beschikbaar: http://www. att.com/Common/merger/files/pdf/enterprise_2_0/market_report_executive_summary.pdf • Battle of Concepts (2010). Battle CV Pim Schaaf. Beschikbaar: http://www.battleofconcepts.nl/battleresume.aspx?m=1&t=3&cid=4635 • Berkeljon, S. (8 april 2010). Net geen kwartier per dag op netwerksite. Volkskrant. Beschikbaar: http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1367275.ece/Net_geen_ kwartier_per_dag_op_netwerksite

• Businessdictionary (2010). Business definitions. Beschikbaar: http://www.businessdictionary.com/definition/business-to-business-B2B.html • CBS (oktober 2006). Methode en definities. Enquête beroepsbevolking 2005. Beschikbaar: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5DBB61D5-8633-412C-B1A9-371AFAF33F 47/0/2005methodendefinitiesenqu%EAteberoepsbevolking2005art.pdf • Charlene, L., Bernoff, J. (2008). Groundswell. Winning in a world transformed by social technologies. Boston: Harvard Business Press. • CommunicatieMedia (2008). Wat is recruitment? Beschikbaar: http://www.budgetrecruitment.nl/04/03/2008/wat-is-recruitment/ • Deloitte. (2008). The State of the Media Democracy. Beschikbaar: http://www.sapphirerecruiters.com/articles/060909133316Deloitte4.pdf • Derksen, M. (17 april 2006) Hoe gaat het eigenlijk met CU2? Beschikbaar: http:// www.marketingfacts.nl/berichten/hoe_is_het_eigenlijk_met_cu2/

• Bosma, Y. (21 september 2009) Social media in Nederland, in cijfers. Beschikbaar: http://www.yme.nl/ymerce/2009/09/21/social-media-in-nederland-in-cijfers/

• Forrester. (2008). Social network/social media in a business context: Consequences, concerns, benefits? Boston: Harvard Business Press.

• Bouwens, A. (21 januari 2010). Wikipedia: Referral recruitment. Beschikbaar: http:// nl.wikipedia.org/wiki/Referral_recruitment

• Garret, J. (18 februari 2005) Ajax: a new approach to web applications. Beschikbaar: http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php

• Boyd, D. M., & Ellison, N. B., (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Beschikbaar: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

• Haterd. B. van de, (5 mei 2010). Meten = weten (ook bij LinkedIn werving). Beschikbaar: http://www.rectec.nl/2010/05/05/meten-weten-ook-bij-linkedin-werving/

• Braakman, M. (21 juli 2009). Recruitment en sociale media. Beschikbaar: http:// www.csnblog.nl/recruitment-sociale-media/

• Hendrikse, M. (14 januari 2010) Latent werkzoekenden zijn niet werkzoekend? Beschikbaar: http://www.hrlog.nl/2010/01/14/latent-werkzoekenden-zijn-nietwerkzoekend/comment-page-1/#comment-69350

• Broekman, L. (25 april 2007). Van Redbox via Facebox naar Netlog. Beschikbaar: http://www.propaganda-online.nl/2007/04/van-redbox-via-facebox-naar-netlog. html

• Hendrikse, M. (23 november 2009) Online werven heeft de toekomst! Beschikbaar: http://www.wervenviagoogle.nl/2009/11/online-werven-heeft-de-toekomst/

Social media & Recruitment

• Abboud, L. (1 november 2007) How Netlog Leaps Language Barriers - Diversity Challenges Belgian Social-Networking Web Site. Beschikbaar: http://online.wsj.com/ public/article/SB119387616952078433-jqe372LNIRy_8HI5PymOiR5Ff84_20071201. html?mod=tff_main_tff_top

64


7. Literatuurlijst

• Jenkins, (2007) Sociology and, of and in Web 2.0: some initial considerations • Knijnenberg, A. (30 september 2009). SchoolBANK.nl voert schoolbeoordelingen in. Beschikbaar: http://www.lewiswire.com/nl/lewiswire/Sanoma-Digital/SchoolBANKnl-voert-schoolbeoordelingen-in/c/396/n/5869

• Onderzoeksbureau Multiscope (7 april 2010). Nederlander netwerkt 7 uur per maand. Beschikbaar: http://www.multiscope.nl/organisatie/nieuws/berichten/ nederlander-netwerkt-7-uur-per-maand.html. • Postman, J. (2008). SocialCorp: Social media goes corporate. California: New Riders. • Ruigrok (april 2009). The Next Web 2009. Beschikbaar: http://www.ruigroknetpanel.nl/bestandenmap/RuigrokNetPanel_Onderzoeksrapport_NextWeb2009.pdf

• Leung, R. (20 augustus 2003). In Search Of The Past - Reunion Web Site Brings Together Schoolmates. Beschikbaar: http://www.cbsnews.com/ stories/2003/05/05/60II/main552363.shtml

• Savalle, P., Hofland, W., Brugman, A. (2009) TeamPark. Rotterdam: Sogeti. Beschikbaar: http://sogeti.nl/images/PB%20Introductie%20van%20TeamPark2_tcm657130.pdf

• LinkedIn (2008) Developer Network. Beschikbaar: http://developer.linkedin.com/ community/widgets

• Singh, T., (2008). Blogging: A new play in your marketing game plan. Beschikbaar: http://www.joecullinane.com/pdfs/BUSHOR674.published_paper.pdf

• MacMillan, D. (12 januari 2009). Facebook, Meet the Locals. Beschikbaar: http:// www.businessweek.com/technology/content/jan2009/tc2009017_093945.htm

• Solis B., (2008) PR 2.0: The state of social media 2008

• Marchena, E. (maart 2009). Wat heeft u aan sociale netwerksites? Beschikbaar: http://www.coaching-magazine.net/posts/2009-3/wat-heeft-u-aan-sociale-netwerksites • Minnen, B. van, (27 april 2010). VONQ vs Job Brokers. Beschikbaar: http://www. interimintelligence.nl/blog.php?post=209 • Nielsen. (maart 2009). Global Faces and Networked Places - A Nielsen report on Social Networking’s New Global Footprint. Beschikbaar: http://blog.nielsen.com/ nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf • OAuth (2007). About OAuth. Beschikbaar: http://oauth.net/about/ • OAuth (2007). AOuth documentation. Beschikbaar: http://oauth.net/documentation/

• Statline (9 juni 2010). Beroepsbevolking; leeftijd en geslacht. Beschikbaar: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71 738NED&D1=0,5,9,11,14-16&D2=0&D3=a&D4=0,5,8&D5=46&HD=1004280956&HDR=G4,G1,T&STB=G3,G2 • Tidwell, S. (2006). Designing Interfaces. Sebastopol: O’Reilly Media. • Valkenburg, J. (25 januari 2010). Recruitment: een nieuwe definitie. Beschikbaar: http://www.recruitingroundtable.nl/2010/01/25/recruitment-een-nieuwe-definitie/ • Verloop R., (24 juli 2009) Sociale netwerken - de basis. Beschikbaar: http://www. frankwatching.com/archive/2009/07/24/sociale-netwerken-de-basis/ • VONQ (19 april 2010). Werving via LinkedIn. Beschikbaar: http://www.vonq.nl/ nieuws/2009/index.php?year=2010&item=werving_via_social_media • VONQ (2010). Wie is VONQ? Beschikbaar: http://www.vonq.nl/wie_is_vonq/over_ vonq/

Social media & Recruitment

• Hulleman, M. (2010). Meso-economie en bedrijfsomgeving (4e druk). Groningen: Noordhoff.

65


8. Bijlagen Kandidaat - potentiële sollicitant, lid van de beroepsbevolking. Recruiter - Vakspecialist op het gebied van personeelswerving. Social media - het product van Web 1.0 en Web 2.0. Gaat zowel over de democratisering en ‘socialisering’ van informatie, als over de technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden. Sociale netwerk sites - Sociale netwerk sites zijn een voorbeeld van social media. Sociale netwerk sites worden getypeerd door de mogelijkheid om een persoonlijk profiel aan te maken, een netwerk van andere gebruikers op te bouwen, tussen gebruikers berichten te sturen, inhoud te delen, inhoud toe te voegen. Het overkoepelende kenmerk is dat een sociale netwerk site wordt gedreven door de gebruikers. Recruitment - Het werven en selecteren van de juiste kandidaten, in lijn met de strategie van het bedrijf en doelstellingen. Online recruitment - Recruitment op internet (ook wel e-recruitment). Referral recruitment - Referral recruitment is een proces waarbij vacatures worden gevuld door aanbe-velingen van ‘peers’ (gelijken), ook wel via-via werving genoemd. B2B - (Informatie) Uitwisseling tussen bedrijven. B2C - (Informatie) Uitwisseling tussen bedrijf en consument. B2E - (Informatie) Uitwisseling binnen bedrijf.

8.2 Diepte-interviews

De volgende vragenlijst is gehanteerd bij het houden van de diepteinterviews: 1. Bekend met social media ja/nee 2. Gebruik voor privé/zakelijk namelijk: Platform / Prive-Zakelijk / Doel 3. Gebruikt social media ......... maanden/jaar 4. Vindt social media hype ja/nee 5. Vindt social media tijdrovend ja/nee 6. Zou kennis willen delen intern/extern/nergens 7. Zou nieuwe werken willen ja / nee 8. Kan klanten noemen die social media toepassen nee/ja namelijk: 9. Wel eens contact van kandidaat naar bedrijf gefaciliteerd ja/nee 10. Ziet mogelijkheden met social media nee/ja namelijk: 11. Vindt dat VONQ social media zou moeten/kunnen gebruiken ja/nee omdat: 12. Ziet een doel voor social media gebruik VONQ nee/ja namelijk:

13. Ziet mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn nee/ja namelijk: 14. Ziet veranderingen in de markt door social media nee/ja namelijk: 15. Ziet veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken nee/ja namelijk:

8.3 Interviews ter introductie bij VONQ

De volgende informatie is verzameld in interviews met alle werknemers van VONQ ter introductie bij VONQ.

Introductie Template

Gesprek met Wendy Leenders Templates beschrijven een plaatsing en worden aan de backoffice opgeleverd wanneer een advies akkoord is gegeven door de klant. De template bevat de gegevens voor de daadwerkelijk plaatsing door de backoffice.

Social media & Recruitment

8.1 Begrippenlijst

66


4. Bijlagen vangt de klant een e-mail. Er wordt eenmaal getest of het sollicitatieformulier werkt.

De template bestaat globaal uit de volgende onderdelen: • Contactpersoon aanvraag (ivm linkmail) • E-mailadres contactpersoon • Gegevens minisite • Bedrijfsomschrijving • Foto & Logo minisite • Vacaturegegevens • Contactpersoon reacties • E-mailadres of sollicitatielink (minisite of eigen site) • Vacaturetekst • Trefwoorden • Proces

Uitzondering

Plaatsing invoeren

Benchmarks zijn opgebouwd uit kwantitatieve en kwalitatieve gegevens per campagne.

De template komt de backoffice binnen via de publieke Outlook folder. Een medewerker uit de backoffice pakt de template op en neemt de gegevens over in het CMS van heeft-vacatures. Dit is het aanmaken van een plaatsing. Voordat een plaatsing kan worden gemaakt moet de medewerker van de backoffice de accordering van de klant invoeren bij het advies (te vinden met de adviescode).

Correspondentie met klant

Als de plaatsing is ingevoerd is er een minisite met de vacature. Vervolgens neemt de medewerker van de backoffice contact op met de klant om de oplevering van de plaatsing door te geven en te vragen of het naar wens is. De adviseur ontvangt hiervan een CC.

Template opslaan als

Als de plaatsing klaar is wordt het template aangevuld met de link naar de minisite en opgeslagen. Bij het opslaan wordt de plaatsingscode toegevoegd aan de bestandsnaam.

Online plaatsen vacatures

Vervolgens wordt de vacature geplaatst op de sites die in het advies zijn voorgesteld. Op elke site wordt een unieke link geplaatst naar de minisite. Voor elke sollicitatie ont-

De klant kan er voor kiezen om een eigen sollicitatielink op te geven. Clicks op de sites (jobboards) worden dan vanaf heeft-vacatures (na meting) doorgestuurd naar die link.

Introductie Benchmarking, Field- en Deskresearch Gesprek met Eric Moningka

Benchmarking

Benchmarking is het verzamelen van resultaten van campagnes en het inzetten van deze informatie als kennis bij het uitzetten van toekomstige campagnes. Dit met het doel om effectief vacatures uit te zetten. Hierbij wordt dan uiteindelijk de prijs tegen het resultaat afgezet.

Verzamelen van resultaten

Kwantitatieve gegevens

Deze gegevens bestaan uit het aantal clicks en het aantal sollicitaties.

Kwalitatieve gegevens

Deze gegevens bestaan uit de antwoorden op de filtervragen, de goed- en afkeuringen en de uiteindelijk gekozen sollicitant.

Inzetten van informatie Huidige situatie

Op dit moment gebruiken de salesmedewerkers van VonQ het CMS om terug te kijken op vorige campagnes. Ze creëren voor zichzelf een overzicht van wat werkte in het verleden. Dit doen ze door te kijken naar vergelijkbare campagnes. Ze kijken dan naar de volgende punten: • Functie • Branche • Regio • Tijd (liefst max. 1-2 maanden in verleden) Naar mate er minder vergelijkingsmateriaal is putten ze meer uit eigen kennis en informatie van sites (“natte-vingerwerk”).

Social media & Recruitment

Opbouw

67


4. Bijlagen Peter-Paul werkt aan de mogelijkheid om de selectiecriteria die de werknemers van VonQ hanteren toe te passen in het CMS. Zo kan makkelijker relevant inzicht in de gegevens verkregen worden. Research

Conversie

VonQ meet acties tijdens het daadwerkelijke proces van solliciteren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld NOA dat steekproefsgewijs interviewt en enquêteert.

Sites

VonQ doet ook onderzoek naar de vacaturesites, welke sites zijn er en op welke niche richten ze zich. Er is informatie verzameld over deze sites in de map vonq/orders/info formeel.

Markt

Daarnaast houden de werknemers van VonQ zich op de hoogte van de ontwikkeling op gebied van recruitment. Daarvoor lezen ze blogs e.d. zoals bijvoorbeeld MarketingFacts, RecruitmentMatters, RecruitingRoundtable, RecTec et cetera. Deze informatie wordt onderling uitgewisseld indien er bijzonder belang is voor VonQ en de collega’s op de hoogte moeten zijn van dit nieuws. Dit gebeurt vaak via e-mail of tijdens de salesvergadering. Er is een plan om hiervoor ook de interne Wiki te gaan gebruiken.

Advies

Uit benchmarking en research ontstaat uiteindelijk één product: het advies naar de klant (groene tabel). Bij dit advies geeft de salesmedewerker van VonQ indien gewenst een korte toelichting van de gekozen websites. Er wordt dus maar een klein deel van de kennis doorgegeven aan de klant, de kennis wordt ingezet om resultaat te bereiken.

Introductie Minisites

Gesprek met Steven Koopmans

Doelgroep VonQ

Voor VonQ dienen de minisites vooral als salesargument richting de klant. VonQ verdient hier naast geld ook kennis aan (statistische gegevens). Voor de klant levert het hits

op, op de vacatures, en dus waarschijnlijk ook meer sollicitanten.

SEO

De minisites zijn geoptimaliseerd voor Google.

Werken bij site

Als de klant geen werkenbij.domeinnaam.nl heeft voorziet VonQ voor deze klant in een minisite (“sub”)domein. Deze site heeft een aantal pluspunten: • Imago • Vindbaarheid • Ingericht op werving

Less is more

• De minisite is minimalistisch en spreekt daarmee de klanten aan. • Minder ruis • Alleen indien nodig filtervragen • Eventuele natuurlijke drempel • Kwaliteit

Mogelijkheden

• Filmpjes • Koppeling SM

Conversie

• Clicks meten • Informatie • Controle -> als getallen niet kloppen kan je campagnemanagement aanpassen

Campagnemanagement

Vacaturetekst wordt kosteloos aangepast indien nodig/gewenst.

Introductie Plaatsen van vacatures

Gesprek met Lisette Passchier Het plaatsen van vacatures gaat in een aantal stappen. • Advies (opgesteld door Sales) • Binnenkomst backoffice (vragenlijst + template) • Verzamelen in publieke outlook folder (Statement of work) • Managen van opdrachten met vlaggen en vinkjes • Vacature uploaden in CMS

Social media & Recruitment

Geplande situatie

68


4. Bijlagen

De minisite wordt opgebouwd door de backoffice. De adviseur levert logo en afbeelding aan, dat wordt geupload in het CMS door de backoffice. In het CMS worden de kleuren gepakt en wordt de minisite opgemaakt. Dit kan nog handmatig aangepast worden.

Informatiestroom

De informatie wordt door de adviseur voor het grootste deel verzameld in de template.

Situatieschets sites

Sites staan niet altijd plaatsing van de hv url toe. Soms alleen een e-mailadres. Hiervoor is een situatieschets opgesteld, een soort stroomdiagram

Bijzonderheden

De klant kan een redirect naar een eigen sollicitatieformulier opgeven, in plaats van het heeft-vacatures formulier. Er wordt dan een redirect gedaan vanuit hv zodat de clicks wel geregistreerd worden. Er gaat dan natuurlijk wel informatie verloren met betrekking tot de inhoudelijke sollicitatie.

Introductie Vacaturesites en bannering Gesprek met Remy Verhoeven

Portfolio

VonQ heeft een uitgebreid portfolio van sites waarop vacatures geadverteerd kunnen worden. Dit portfolio is gegroeid vanaf de start van VonQ. In eerste intstantie bestond de lijst uit een tiental effectieve websites.

Branches

VonQ begon met plaatsen in de techniek en finance. Uiteindelijk groeide dit uit naar een veel grotere diversiteit van vacatures. Zo zijn er frequenter commerciële vacatures bijgekomen. Maar ook nog andere niches. Hierdoor is het portfolio ook gegroeid. Er

zijn meer nichesites bijgekomen.

Sites

De sites zijn allemaal specifiek geschikt om bepaalde doelgroepen te benaderen. Dit is in te delen naar aanleiding van de volgende rubrieken: • Vakgerelateerde sites • Sites per regio • Sites per land • Social Media Meten VonQ heeft er groot belang bij dat het verkeer vanaf een site kan worden gemeten en heeft daarom vooral sites die dat toestaan in haar portfolio.

Stakeholders

Zoals al bleek uit het kopje meten is het voor VonQ een constant getouwtrek tussen de verschillende belangen van de markt, zowel de klanten van VonQ als de jobboards waar VonQ klant van is. In dit veld speelt Remy zijn rol. Hij houdt de markt in de gaten en zorgt dat de relaties onderhouden worden. Daarmee moet hij rekening houden met stakeholders: • Concurrenten • Vacaturesites • Klanten • VonQ • en anderen.. (b.v. overheid, wetgeving)

Spelregels

Elke vacaturesite hanteert zijn eigen “spelregels”. Bijvoorbeeld met betrekking tot de duur van een campagne, en het aantal credits dat dat kost, en hoe die credits verrekent worden.

Contract

Met verschillende sites worden verschillende afspraken gemaakt. Met betrekking tot de prijs en de invoer et cetera. Remy probeert in onderhandelingen zoveel mogelijk te winnen voor VonQ en de klant, zowel in prijs als in het normaliseren van een contract zodat het makkelijk binnen de werkwijze en het portfolio past. Over het algemeen

Social media & Recruitment

• Controle minisite • Plaatsen op sites (jobboards) • Doorgeven facturatie Remy • Eventueel wijzigen • Minisite

69


4. Bijlagen

Salesoverleg

Deze verhoudingen veranderen constant. Daarom wordt er tijdens het wekelijkse salesoverleg altijd tijd ingepland om de veranderingen te presenteren. Belangrijke veranderingen worden op het moment van de verandering al intern door Remy doorgemaild. XML Banners Naast de contracten met sites heeft VonQ een contract met Hottraffic.nl, een aanbieder van XML banners. Deze banners worden gevoed met XML vanuit een database met vacatures. De banners staan op allerlei sites: • GeenStijl.nl • Nu.nl • Monsterboard.nl • et cetera De banners zijn zelflerend en dat zorgt er voor dat na verloop van tijd steeds vaker relevante vacatures op de goede sites belanden. Dit is waardevol voor het aantal clicks en sollicaties. Te zijner tijd zou het (ook voor de benchmarking) misschien interessant zijn om dergelijke techniek zelf te ontwikkelen binnen VonQ.

altijd voor elke sollicitant (afgewezen of niet) een overzicht van de sollicitatie.

Zachte/harde criteria

Filtervragen kunnen eindeloos veel vormen aannemen. Een filtervraag is wel altijd gesloten. Een filtervraag kan echter gebaseerd zijn op harde of zachte criteria, dat heeft veel effect op de kwaliteit van de sollicitaties. Zachte criteria zijn lastiger te meten (bijvoorbeeld: “Heb je gevoel voor mode?”)

Advies

Het opstellen van de filtervragen wordt gedaan door de salesmedewerkers van VonQ. Dit doen ze op basis van de benchmarking en ervaring. Zo geeft VonQ proactief een advies naar de klant. De klant heeft echter altijd het laatste woord en kan een eigen plan uitvoeren. Over het algemeen worden filtervragen ingezet om een drempel op te werpen voor de sollicitanten. Als de vacature voor een branche is met een ruime arbeidsmarkt kan het selectieproces vereenvoudigd worden door de drempel. De filtervragen kunnen dan ingezet worden om de kwaliteit van de sollicitaties te verhogen. Er kan echter ook juist gekozen worden om de filtervragen niet in te zetten en te gaan voor kwantiteit, bijvoorbeeld in het geval van een krappe arbeidsmarkt.

Controle

Introductie Filtervragen

Als overeenstemming met de klant is bereikt zet de backoffice de filtervragen in, in de campagne. Vervolgens wordt in de gaten gehouden of de campagne het gewenste effect heeft. De eerste twee weken van de campagne wordt er alleen geobserveerd, niet ingegrepen. Na die periode belt de campagnemanager de klant op en overlegt de resultaten. In dit gesprek wordt de kwaliteit en kwantiteit van de sollicitaties besproken. Eventueel kan worden gekozen om de campagne aan te passen. Dat kan betekenen dat de filtervragen worden aangepast (bijvoorbeeld om de drempel te verlagen, bij tegenvallende kwantiteit).

Filtervragen

Introductie Googlegebruik

Gesprek met Rose-Mary Joppe

Filtervragen kunnen op heeft-vacatures worden toegevoegd aan het formulier waarmee de sollicitant zich kan inschrijven voor de vacature. Filtervragen zijn altijd gesloten vragen waardoor heeft-vacatures de sollicitant kan beoordelen op geschiktheid voor de vacature. Als een sollicitant niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de antwoorden op de vragen wordt hij/zij automatisch afgewezen. De klant ontvangt

Gesprek met Marnix de Groot

Adwords campagnes Expand Online • Standaard: 1 vacature -> factuur € 750,00 • Op maat

Social media & Recruitment

worden er geen jaarcontracten afgesloten, maar een contract voor onbepaalde termijn. Elke partij kan op elk moment besluiten niet langer de diensten aan te bieden/ gebruik van de diensten te maken. Hierbij wordt wel besproken wat er gebeurt wanneer een site besluit zijn diensten niet langer aan te bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot lopende trajecten waarin de site gebruikt wordt of zou worden. Hiervoor geldt meestal dat lopende trajecten netjes worden afgerond en trajecten die nog gestart moeten worden binnen 3 maanden, na beëindigen van het contract, daadwerkelijk gestart moeten zijn.

70


4. Bijlagen

Doel

Elke campagne heeft een doel(groep). Dit wordt bepaald op grootte (aantal clicks), lokatie (regio/postcode, provincie, land), moment (op de dag).

Budget

Google hanteert een dagbudget voor Google Ads. -> VonQ geeft advies. Vervolgens wordt dit budget ingezet voor werving, bijvoorbeeld: €400,- budget voor Adwords gespreid over 30 dagen.

Vorm

Flash/Text

Omschrijving

Onderwerp, gebied, vorm.

Placements

Lokaties waar doorplaatsingen gebeuren. Relevant voor de klant (spreekt aan). Vaak onvolledige lijst van domeinen waarop de ads terecht zouden kunnen komen door de targetting van Google.

Introductie Banneren op social media Gesprek met Marnix de Groot

Wat gaan we doen?

We gaan voor een aantal vacatures via GoogleAds gedurende vier weken adverteren op de belangrijkste Social Media van Nederland. Hierbij wordt alleen geadverteerd via het inhoudsnetwerk van Google en niet via de zoekmachine.

Waarom?

Klanten van VONQ hebben de behoefte om via Social Media latente werkzoekenden

te werven. Dit product geeft klanten de mogelijkheid om op een makkelijke manier op sociale netwerken te adverteren. Voor VONQ is dit een manier om in gesprek te blijven met de klant. Welke social media? De advertenties worden getoond in drie varianten van Social Media. • Sociale netwerken: Hyves.nl, Facebook.com, Myspace.com, Netlog.com. • Forum en chat: Chatten.nl, Youtube.com, Fok.nl, Geenstijl.nl, Partyflock.nl, Nujij.nl. • Blogs: Blogger.com, Web-log.nl, Blogspot.com.

Hoe adverteren?

Via tekstadvertenties werven we voor een functie. Volgens de richtlijnen van Google is een tekstadvertentie in AdWords op de volgende manier opgebouwd: • Functietitel: maximaal 25 tekens; • toelichting vacature: 2 zinnen van maximaal 35 tekens per regel. • sollicitatieURL: maximaal 35 tekens. De advertenties kunnen in 1 provincie worden ingezet of in een straal van 30 kilometer rond de standplaats. De advertenties wordt vertoond bij het gebruik van 1 van de 10 trefwoorden. Om de effectiviteit van de campagne te vergroten wordt van elk trefwoord een combinatie gemaakt met de woorden: vacature, baan, werk. Het totaal aantal combinaties komt hierdoor neer op 30.

Wat kost het?

De klant betaald €350,- voor een Social Media banner campagne. Hiervan zet VONQ gedurende 20 dagen een dagbudget in van €7,50. Dit betekend dat de campagne gedurende een korte periode krachtig wordt ingezet. De winstmarge voor VONQ is €200,- per pakket. Wat aan te leveren bij Backoffice? 2 tekstvarianten die voldoen aan bovenstaande regels; Een provincie of standplaats; De 10 belangrijkste trefwoorden (met bedrijfsnaam, functietitel en varianten).

Introductie Nazorg

Gesprek met Tycho van Paassen

Nazorg als service

Na het maken van de plaatsing aan de hand van de template door de backoffice wordt er nazorg verzorgd door de adviseur. Dit is een belangrijke service van VonQ. Het resultaat van de campagne kan nooit gegarandeerd worden (wel zo goed mogelijk geschat

Social media & Recruitment

VonQ treed op als tussenpersoon in online campagnes. VonQ biedt het totaalpakket en besteeds Adwords uit aan Expand Online. ExpandOnline voorziet in statistiek; wat is er gebeurd en waar komt het vandaan. Volgens Marnix hanteert Expand Online een vorm van 1.0 adverteren. Veel ads plaatsen dan hopen op clicks. Google zorgt natuurlijk wel voor targetting. ExpandOnline verbreedt zich langzaam naar LinkedIn en Facebook.

71


4. Bijlagen

Meten

In het CMS van heeft-vacatures worden de resultaten van de campagne gemeten. De adviseur monitored deze resultaten. Na twee weken neemt de adviseur contact op met de klant (note: deze periode kan variëren afhankelijk van het resultaat van de campagne: korter wanneer het slecht loopt, langer wanneer het goed loopt).

Overleg resultaat

Met de klant wordt de meting besproken of en overlegd of het resultaat gewenst is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als het resultaat niet gewenst is gaat de adviseur kijken wat de oorzaak van de tegenvallende resultaten is en worden er aanpassingen gedaan.

Aanpassing

Een aanpassing gebeurt alleen als het resultaat van de campagne niet naar wens is. Er kunnen op allerlei plaatsen aanpassingen gedaan worden, zoals bijvoorbeeld de functiebeschrijving of -titel. Na een aanpassing volgt na ongeveer één week wederom overleg met betrekking tot het resultaat.

8.4 Enquête Enquête social recruitment

Deze enquête gaat over het inzetten van social media als onderdeel van online recruitment. Hoe dit ingezet wordt is afhankelijk van de doelgroep: de kandidaten. Ben je werkzoekende of onlangs werkzoekende geweest dan wil ik je vragen om 10 minuten vrij te maken om jouw mening te geven. Je hoeft geen verstand te hebben van recruitment, social media of internet om de vragen te kunnen beantwoorden. In deze vragenlijst komen zestien ideeën aan bod. Elk idee is een conceptvoorstel voor het inzetten van social media als onderdeel van recruitment. Aan jou de vraag wat je van de ideeën vindt. Welke ideeën spreken je aan en welke ideeën niet? De ideeën staan los van elkaar. Bij voorbaat dank voor je tijd!

Enquête social recruitment

Elk idee wordt kort beschreven waarna je kan aangeven in welke mate het idee je aanspreekt. Er zijn in totaal 16 ideeën. Enkele ideeën hebben meer dan één vraag.

1. Vacatures op Twitter

Vacatures kunnen worden opgenomen in tweets op Twitter. Door het zoeken op tags zoals “baan”, “vacature” en “job” kunnen vacatures worden gevonden. Natuurlijk kan je ook het account volgen waarop alle vacatures getwitterd worden. Is het voor jou een toevoeging als vacatures aangeboden worden via Twitter? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

Via welke kanalen sta je open voor carrière aanbiedingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Facebook 2. Hyves 3. Tw itter 4. LinkedIn 5. Anders, namelijk

2. Branded sociaal profiel

Op veel social media platforms is het voor bedrijven mogelijk om een pagina in te richten (Branded sociaal profiel) voor commerciële doeleinden. Dit kan ook een “werken bij”-pagina zijn met informatie over vacatures en het bedrijf. Zo heeft bijvoorbeeld de landmacht een branded Hyvespagina. Een dergelijk profiel is helemaal ingericht volgens de huisstijl van het bedrijf en wordt ingezet om het bedrijf of werken bij het bedrijf te promoten en toe te lichten. Is het voor jou een toevoeging als bedrijven een branded social profiel inzetten om vacatures en informatie over het bedrijf op aan te bieden?

Social media & Recruitment

worden) de service daarentegen kan altijd gegarandeerd worden omdat dat in handen van VonQ ligt.

72


4. Bijlagen

3. Google social media pakket

Vacatures kunnen op social media (zoals Hyves, Facebook en LinkedIn) geadverteerd worden met banners. Op social media zouden vacatures kunnen worden getoond aan potentiĂŤle kandidaten. Is het voor jou een toevoeging als advertenties voor vacatures op social media worden getoond? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

4. Sociale bedrijfsprofielen delen

Een bedrijf dat actief is op social media kan zijn bedrijfsprofielen vindbaar maken door ze op verschillende plaatsen aan te bieden. Is het voor jou een toevoeging als de sociale profielen van een bedrijf op verschillende plaatsen worden aangegeven? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

De bedrijfsprofielen kunnen op de volgende plaatsen worden aangeboden, welke hebben voor jou een toevoeging?

(meerdere antwoorden mogelijk) 1. Werken bij-site (de site van het bedrijf w aar de vacatures te vinden zijn) 2. Vacaturesite (zoals bijvoorbeeld Monsterboard) 3. Bevestigingsmail na sollicitatie

5. Chatten

Chatten biedt je de mogelijkheid om direct en laagdrempelig contact op te nemen met de recruiter of een werknemer van het bedrijf. Zo kunnen direct persoonlijke vragen worden beantwoord en hoeft er geen twijfel te ontstaan. Is het voor jou een toevoeging als je kan chatten met een recruiter bij het zoeken naar vacatures? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

6. Commentaar op vacatures

Een vacature kan vragen of meningen oproepen. Niet elk antwoord kan immers in de tekst worden opgenomen omdat de tekst beknopt en duidelijk moet blijven. De reacties kunnen worden verzameld door reageren op vacatures mogelijk te maken. Zoals je op blogs vaak kunt reageren kan je ook bij een vacature een reactie achterlaten die voor iedereen leesbaar is. Ook de reactie van de recruiter is voor iedereen leesbaar. Is het voor jou een toevoeging om commentaar te kunnen geven op vacatures in de vorm van reacties? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

7. Like-button

Een laagdrempelige manier om aan te geven wat je van een vacature vindt zou ge-

Social media & Recruitment

Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

73


4. Bijlagen

Is het voor jou een toevoeging als je met een “like-button” aan kunt geven welke vacature je leuk vindt? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

8. Veelgestelde vragen

Dit idee sluit aan op het vorige idee (commentaar op vacatures). Vragen die meermaals voorkomen kunnen worden opgenomen in een apart gedeelte met veelgestelde vragen. Zo kan je op een overzichtelijk wijze zien welke vragen door veel andere mensen is gesteld en wat de reactie was van de recruiter. Is het voor jou een toevoeging als veelgestelde vragen toegevoegd worden bij vacatures? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

9. Recruiter gezicht geven

Elke vacature leidt naar een recruiter van het bedrijf waar je solliciteert. Dit zal dan ook de eerste persoon zijn met wie je contact krijgt bij het bedrijf van je keuze. Om meer inzicht te geven in wat je kan verwachten kan duidelijk in beeld worden gebracht wie de recruiter is, welke andere vacatures onder zijn beheer liggen en hoe hij aanwezig is op internet en social media. Is het voor jou een toevoeging om meer inzicht te krijgen in wie de recruiter is die de vacature aanbiedt?

Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

10. LinkedIn connect

LinkedIn Connect is een tooltje op een webpagina dat het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in hoe je als kandidaat verbonden bent met de werknemers van een bedrijf. Zo kun je het gelijk zien of iemand uit je netwerk jou kan aanbevelen bij het bedrijf. Is het voor jou een toevoeging om via het tooltje van LinkedIn inzicht te krijgen in jouw connecties met het bedrijf dat de vacature aanbiedt? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

11. Solliciteren met LinkedIn

Als je een LinkedIn profiel hebt kan je CV automatisch ingelezen worden door je LinkedIn profiel op te geven. Je hoeft je CV dan niet te uploaden en alleen maar op LinkedIn te onderhouden. Is het voor jou een toevoeging om te kunnen solliciteren met LinkedIn? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

12/13. Solliciteren met video

Op internet is niets meerzeggend dan video. Pasfoto en CV zijn statisch en spreken

Social media & Recruitment

boden kunnen worden door een “like-button” van Facebook toe te voegen. Met één druk op deze knop geef je op je Facebook profiel aan dat je deze vacature leuk vindt. Daar kunnen je connecties dit zien.

74


4. Bijlagen

Is het voor jou een toevoeging om te kunnen solliciteren met een zelfgemaakte video waarin je jezelf presenteert of direct met je webcam vragen van de recruiter te kunnen beantwoorden? Met een zelfgemaakte video: Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

5. Spreekt me erg aan

Welke profielen zou je achter willen laten (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Facebook 2. Hyves 3. Twitter 4. LinkedIn 5. Ander, namelijk

15. Meer functionaliteit in ruil voor sociale profielgegevens

Er kan ook meer functionaliteit geboden worden als je een profiel opgeeft. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je je LinkedIn profiel opgeeft voor solliciteren via LinkedIn of je met je Facebook-account een reacties plaatst op vacatures.

Direct met mijn w ebcam: Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

Is het voor jou een toevoeging als meer functionaliteit wordt geboden als je een profiel opgeeft? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

13. Sociale profielen achterlaten

16. Google Searches

Is het voor jou een toevoeging om je online profiel achter te kunnen laten om het bedrijf meer informatie over jezelf te verschaffen? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan

Is het voor jou een toevoeging als bij je sollicitatie direct een automatische zoekresultaat wordt getoond van de gevonden sociale profielen voor jouw naam zodat je hier correctie op toe kunt passen, of opmerkingen aan toe kunt voegen? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan

Sociale profielen geven inzicht in gegevens die jou beschrijven. Door toegang te verschaffen tot het profiel kunnen deze gegevens worden meegenomen bij een sollicitatie.

Met behulp van geavanceerde zoekopdrachten op naam kan uit Google met grotere zekerheid automatisch een sociaal profiel van een kandidaat worden achterhaald. De verzameling van deze publieke gegevens wordt nu vaak handmatig gedaan door recruiters bij het selectieproces. De resultaten van een zoekronde kunnen automatisch aan je worden gepresenteerd zodat je eventuele misverstanden kan voorkomen.

Social media & Recruitment

minder aan dan een video. Als je de mogelijkheid hebt om jezelf te presenteren voor een camera, kan je je sollicitatie verrijken met beeld. Dit kan met een van te voren opgenomen filmpje of direct op de site via je webcam.

75


4. Bijlagen

17. Game: Verspreid de vacature

Spelenderwijs kan informatie worden verzameld over jou en je netwerk van vrienden en kennissen. In een spel kunnen vacatures worden aangeboden die interessant zouden kunnen zijn voor jou of mensen uit je omgeving. Dit kan bijvoorbeeld in spellen zoals Farmville of andere Sim-spelletjes worden geïntegreerd. Vanuit het spel kun je reageren op vacatures of vacatures doorsturen naar vrienden of kennissen. Is het voor jou een toevoeging als je via een spel vacatures aangeboden krijgt of aan kan bieden aan vrienden en kennissen? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

18. Referral recruitment

Activiteit op veel social media zijn digitale vormen van mond-tot-mond reclame. Persoon X vertelt aan persoon Y wat hij voor goeds leuks of grappigs heeft gedaan of gezien en deelt de bron. Referral recruitment gaat om het van mond-tot-mond verspreiden van vacatures. Dit kan steeds makkelijker ook digitaal waar ook kan worden nagegaan wie welke vacature heeft aanbevolen en welke aanbeveling tot een sollicitatie heeft geleid.

Is het voor jou een toevoeging om vacatures aan vrienden aan te kunnen bieden via een referral systeem? Dit idee: 1. Spreekt me helemaal niet aan 2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan

5. Spreekt me erg aan

Zou je beloond moeten worden om een vacature te verspreiden naar één of meerdere vrienden/kennissen? 1. Ja 2. Nee

22. Wat is je leeftijd? 23. Wat is je geslacht? 24. Wat is je hoogst genoten opleiding? 25. In welke functiecategorie valt de baan die je zoekt of hebt gezocht? Bedankt voor je tijd! Groeten, Pim Schaaf

8.5 Diepte-interviews idee-ontwikkeling Gedachtewisseling social media Gesprek met: Lisette Datum: 10-05-2010

Bekend met social media

Nee, heeft het gevoel niet veel van social media te weten.

Eigen gebruik

Social media & Recruitment

2. Spreekt me niet aan 3. Neutraal 4. Spreekt me aan 5. Spreekt me erg aan

Privé en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Hyves / P / Heeft gehad maar nu niet meer LinkedIn / Z / Heeft gehad, maar heeft nu baan, daarom niet meer Wiki / Z / Interne kennisdeling Gebruikt social media puur zakelijk. Zit thuis niet veel achter PC en vindt het niet nodig om op alle platforms aanwezig te zijn. Wil daar ook eigenlijk niet gevonden worden.

Gebruiksduur

Gebruikt het - jaar

76


4. Bijlagen -

Social media tijdrovend Ja

Kennis delen

Wil graag kennis delen. Vind het heel belangrijk om een goede scheiding te maken tussen wat intern en extern beschikbaar is.

Intern

wezen is het hetzelfde, of je nu via korte e-mails communiceert, of via Twitter.

Doelen voor social media gebruik VONQ

Ja namelijk: Wiki moet door iedereen gebruikt worden Verbeteren service Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Statistieken, alles moet zoveel mogelijk gemeten worden met heeft-vacatures.nl

Veranderingen in de markt door social media

Wiki, met beschrijvingen van sites etc.

Ja, zoals hierboven

Ziet mogelijkheden om met klanten interactie aan te gaan over de beschrijvingen van de sites

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Extern

Nieuwe werken

Ja, met die flexibiliteit kan je sommige dagen thuis blijven. Klanten die social media toepassen Exact -> LinkedIn koppelingen

Contact van kandidaat naar bedrijf Nee

Moet VONQ social media gebruiken?

Nee, VONQ zou intern social media niet kunnen gebruiken omdat veel face to face gaat, en dat ook makkelijker is. Tevens leuker, veel humor is lastig digitaal. Het grootste belang is dat er snel geschakeld kan worden. Maar, extern zijn er mogelijkheden. Social media profielen meenemen bij plaatsingen in jobboards, bijvoorbeeld bedrijfstwitter Integreren van profielen in minisites Jobboards zouden kunnen Twitteren over zichzelf, bijv. technische mogelijkheden Bevestigingsmail zou kunnen worden uitgebreid met referenties naar social media

Mogelijkheden met social media

Ja, interne Twitter zou mogelijkheid zijn, maar het moet bestaansrecht hebben tegenover e-mail, want als het naast e-mail komt te staan is het een extra handeling. In

Ja, het wordt laagdrempeliger om van baan te wisselen. Doordat je makkelijk informatie kan vergaren en de flexibiliteit hoog is kan je sneller switchen. Echter, mensen zullen altijd trouw blijven aan een goede werkgever of een doel.

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Marnix Datum: 20-04-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn / Z / netwerken-volgen Hyves / P / Facebook / P / Weblogs / P / reactief Twitter / Z / verkennend

Gebruiksduur

Gebruikt het 4-5 jaar

Social media & Recruitment

Vindt social media hype

77


Vindt social media hype

Wil het wel, maar doet het nog niet.

Interactie als er interesse is Advertentiemiddel (Advertentie -> bekendheid -> social media -> reacties) Contact met bedrijf/collega’s Branding (personal, employer, corporate) faciliteren -> consultancy -> stimulerend -> naast arbeidsmarktcommunicatie VONQ brand ontwikkelen Referral recruitment Dit geldt niet voor iedereen, of voor elk bedrijf. Je kan je afvragen welke bedrijven direct gebruik kan maken van bijv. een verbeterde minisite. Voor grote bedrijven ligt dit meer voor de hand. In de toekomst is het zeker wel nodig. Voorlopig zit het geld voor social media bij grote bedrijven, niet het MKB. Grote bedrijven hebben ook het geld om het uit te besteden.

Nieuwe werken

Doelen voor social media gebruik VONQ

Nee. Dacht van wel, denkt niet meer. Je wordt constant geinformeerd. Tevens hou je makkelijk contact, zowel privĂŠ als zakelijk. In december leek het alleen maar een buzz. Nu het meer gebruikt wordt komen er wel beperkingen in beeld, dit moet zich in de toekomst uitkristalliseren. (5jr)

Social media tijdrovend

Nee, gebruikt het zelf 1 u. per dag

Kennis delen

Ja het kan, gaat die kant ook wel op. Zoals je ziet met ministers die gehinderd worden door aswolk en videoconferencing doen. Het is afhankelijk van de tijd en de arbeidscultuur. Ziet het niet snel gebeuren bij VONQ omdat dan de kleine dingetjes zullen gaan missen, zoals humor, kort contact. Tevens is er dan een hoge mate van vertrouwen vereist.

Klanten die social media toepassen

KPN -> LinkedIn Alliander -> LinkedIn Opvallende klanten die social media niet toepassen: ImTech, mis je toch - je moet dus eigenlijk wel, als groot bedrijf, anders mis je de boot Contact van kandidaat naar bedrijf Gefaciliteerd ja dit gebeurt vaak via contactgegevens op de minisite (telefoon/email). Direct contact zou als eerste geregeld moeten worden.

Moet VONQ social media gebruiken? Ja omdat: Direct contact niet mogelijk is

Mogelijkheden met social media Ja namelijk:

Ja, Constant op de hoogte van nieuwe wervingsmethoden en deze bruikbaar maken Op de hoogte zijn van zoekgedrag Recruitment is proactief en gebruikt zo veel mogelijk kanalen, in tegenstelling tot P&O dat reactief handelt Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Ja, geslaagde sollicitaties meten

Veranderingen in de markt door social media

Ja, verhoogde transparantie van informatie, bijvoorbeeld wat iets kost. Arbeidsmarktcommunicatie kan veranderen van inkoop-verkoop naar advies.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Ja, maar niet zo groot. Geschikt voor 20% van de beroepsbevolking, de kenniswerkers. Deze groep kan zich minder binden aan de werkgever en daardoor makkelijker jobhoppen. Vorm verandert Alles wordt mobiel, nauwer verweven met wat je doet -> behavioral Verhoogde segmentatie (Ning)

Social media & Recruitment

4. Bijlagen

78


4. Bijlagen Gesprek met: Peter-Paul Datum: 29-04-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn / Z / Facebook / P / Hyves / P / Twitter / P / Gametracker / P / XFire / P / DoubleDutch forum / P / Steam / P / PHPclasses.org / Z/P / TeamSpeak / P /

Gebruiksduur

Gebruikt het 2 jaar Vindt social media hype Nee, eerst met wat twijfel. Sommige media hypen wel, het moet gefilterd worden.

Social media tijdrovend

Over het algemeen niet tijdrovend. Twitter kan wel tijdrovend zijn omdat het je ritme verstoort, dat geldt ook wel voor andere platforms. Het is afhankelijk van de persoon die het gebruikt.

Kennis delen Intern

Wiki voor documentatie

Extern

PHPclasses.org voor PHP informatie

Nieuwe werken

Ja, ziet het zelf wel zitten, voor IT is het prima geschikt. Hoewel er nog wel 3-4 contact momenten per week moeten blijven. Ziet het voor de adviseurs niet snel gebeuren. Klanten die social media toepassen Deloitte?

Contact van kandidaat naar bedrijf Gefaciliteerd nee

Moet VONQ social media gebruiken? Ja/Nee omdat: Latente doelgroep is daar goed bereikbaar Banners voor kwantiteit Op doelgroep, targetting Verbetering service door extra dienst

Mogelijkheden met social media Ja namelijk: Google searches gebruiken Pushen van vacatures LinkedIn connect Profiel achterlaten en matchen Interactie Twitter tonen op account IRC inzetten -> push chat Game -> verspreid de vacature CPC, CPS incentive systeem FAQ systeem -> zoeken Branded Hyves

Doelen voor social media gebruik VONQ Ja namelijk: Latent zoekende bereiken!

Social media & Recruitment

Gedachtewisseling social media

79


4. Bijlagen ing (vooral LinkedIn)

Ja namelijk: Meten op de minisite Veranderingen in de markt Namelijk, oudere mensen kunnen langer blijven werken. Het werkt vaker zo dat je mensen betaalt om ze te laten doen wat ze leuk vinden. Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken Zelfstandigere werknemers, mobieler, makkelijker switchen tussen banen, onpersoonlijker.

Kennis delen

Gedachtewisseling social media

Nieuwe werken

Gesprek met: Pia Datum: 19-05-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Facebook / P / LinkedIn / Z/P / Contacten Hyves / P / Twitter Z Tweakers / Z Ilovefashion / Z/P Gebruiksduur Gebruikt het 5 jaar

Vindt social media hype

Ja/Bubbel, gebruik om jezelf te tonen levert niet automatisch reacties. Waar leidt het toe.

Social media tijdrovend

Ja, onderhoud, veel vragen -> beantwoorden. Activiteit is afleidend -> maar invester-

Intern

Liever face to face uitleg. Mail is niet zo snel.

Extern

LinkedIn vragen beantwoorden -> HR bereiken LinkedIn tips geven LinkedIn aanvragen verspreiden Ja, het is wel planning afhankelijk, moet nuttig zijn. Zelfdiscipline, stimulans collega’s ontbreekt. Klanten die social media toepassen Edelman PR -> consultancy _-> technology Exact -> Corporate LinkedIn Aktiesport

Contact van kandidaat naar bedrijf

Ja, niet gefaciliteerd. Er zijn regelmatig sollicitanten die via een andere weg contact opnemen met een bedrijf nadat ze een vacature gezien hebben. Dit doen ze om uniciteit te tonen en om te voorkomen dat ze in de massa verdwijnen. Vaak krijgen deze mensen de baan. Heeft een keer handmatig een functie verspreid -> geen vragen.

Moet VONQ social media gebruiken?

Ja: Advies expertise kenbaar maken (informatief ) Extra kanaal om kennis te verspreiden over vacatures (advertising) Practice what you preach

Mogelijkheden met social media

Ja, Overzicht van de vacatures op HV maken (jobboard) + traffic

Social media & Recruitment

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn

80


4. Bijlagen + kwaliteit (antwoord specifieke vraag) - staat klant hiervoor open - kwaliteit (breder publiek) Referrals (selectief ) Zichtbaarheid kandidaat Solliciteren met video Bij afwijzingsmail nieuwe vacatures aanraden

Gedachtewisseling social media

Doelen voor social media gebruik VONQ

Ja

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn

Gesprek met: Remy Datum: 29-04-2010

Bekend met social media Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Twitter / Z / Personal branding, corporate branding LinkedIn / Z / Netwerken Geni / P / Familie Facebook / P / Vrienden Hyves / P / Vrienden

Gebruiksduur

Gebruikt het x jaar

Vindt social media hype Nee.

Ja, Meten in HV Kwaliteit bekijken -> afhankelijk van eisen van functie en bedrijf en vakgebied -> trendgevoelig Verdienmodel

Social media tijdrovend

Veranderingen in de markt door social media

Extern

Ja, Vergruizing Google. Google & Twitter -> Social search -> herdefinitie informatiewaarde

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken Ja, Microsoft loungeruimtes (heeft toegepast) Chat functie

Nee

Kennis delen Intern Wiki

Persberichten

Nieuwe werken

Ja, maar beseft dat VONQ voorlopig nog niet toe (kan) passen Klanten die social media toepassen Aktiesport Coca Cola Contact van kandidaat naar bedrijf

Social media & Recruitment

Ja, Interactie Extra kanaal Klant inzicht geven in kandidaat (profiling) -> meedenken met klant: wat wil je zien van de kandidaat? Research -> meten -> statistiek -> kennis Extra service Profielen meesturen CV in Word? Ook LinkedIn meesturen

Targets moeten helder blijven -> productiviteit inzichtelijk houden -> waar is iemand mee bezig -> kan beter -> what am I doing now -> voorbereid op aankomend werk

81


4. Bijlagen

Moet VONQ social media gebruiken? Ja omdat:

Mogelijkheden met social media

Nee/Ja namelijk: Solliciteren met LinkedIn Account indexatie Twitterstream bijvoegen Arbeidscultuur in beeld Hashtag corporate buzz Account die interessante mensen volgt Solliciteren met video -> recruiter kan vragen stellen -> vooral voor commerciĂŤle functies Commentaar op functies -> interactief maken minisite Branded Hyves faciliteren Uurbasis Communicatie/Campagne Vacatures Online widget

Doelen voor social media gebruik VONQ Ja.

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Persoonlijke communicatie: Twitter Chat Wiki

Veranderingen in de markt door social media

Ja, WerkSpot -> crowdsourcing, advertising vs. faciliteren HR, professionals -> IT -> ATS Bedrijf wil project (Teampark)

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Rose-Mary Datum: 10-05-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn Z acquisitie, groups, medium latente doelgroep Hyves P Facebook P Twitter P/Z verkennen, bijhouden is veel werk Gebruiksduur Gebruikt het x jaar

Vindt social media hype

Nee/Ja. Het is nog niet duidelijk wat het toevoegt voor arbeidsmarktcommunicatie. SM is wel blijvend, er zijn ook steeds meer mogelijkheden.

Social media tijdrovend

Nee, ze heeft er gewoon zelf geen behoefte aan om alles te delen.

Kennis delen Intern

Intern: Wiki is briljant.

Extern

Linked groups -> vragen -> beantwoorden -> leads

Nieuwe werken

Ja, soms. Groeiende behoefte. Kan productie bevorderen. Zelfdiscipline is vereist. Klanten die social media toepassen Weightwatchers -> coach Advies: Thuiszorg Rotterdam -> onderzoek inzet social media.

Contact van kandidaat naar bedrijf

Gefaciliteerd nee, maar het gebeurt achter de schermen wel. Vaak zijn er meer sollicita-

Social media & Recruitment

Gefaciliteerd nee

82


4. Bijlagen

Moet VONQ social media gebruiken?

Ja omdat bedrijven dat willen. Er is dus behoefte bij de klant.

Mogelijkheden met social media

Ja namelijk: Google social media pakket beantwoord een behoefte. Twitter geeft leads en is goed voor personal branding Chatprincipe geeft een persoonlijke draai en gevoel. Hoeft geen dagtaak te zijn. Social media profielen maken betere targetting mogelijk

Doelen voor social media gebruik VONQ Ja namelijk: Leads Targetting Antwoord op behoefte

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn

Ja namelijk: Waarnemen van verhoogde efficiente door: Inactief te kunnen zoeken naar prospects, door bijv. LinkedIn People You May Know Handmatig LinkedIn groepen te doorzoeken met hoge kans op prospects Aanpassingen nagaan

Veranderingen in de markt door social media

Ja namelijk: Er kan ook geadverteerd worden op social media. Op LinkedIn zal adverteren voor vacatures blijvend zijn, op Hyves e.d. (privésfeer) is het nog afwachten of mensen in die context wel op een vacatureaanbod zitten te wachten. Op gevoel denkt ze dat het ook daar blijvend zal kunnen zijn, zeker als de targetting goed is, en de reclames dus afgestemd zijn op de persoon.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken Ja namelijk: Je hebt verschillende types met bepaalde persoonlijke behoeften aan flexibiliteit.

Bijvoorbeeld: Werkende moeder -> flexibiliteit belangrijk Ambitieus -> ‘s avonds ook door kunnen werken Tevreden -> om 5 uur de deur kunnen sluiten Het aanbieden van banen die aansluiten op de behoeften van de kandidaat heeft dus potentie. Zeker omdat het in de huidige vacatures vaak een grijs gebied is dat vaak niet goed gecommuniceerd wordt. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte kan dit onderscheid maken.

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Steven Datum: 27-04-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

Privé en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Twitter Hyves LinkedIn FourSquare (als ‘add-on’ op Twitter) Facebook Privé en zakelijk zijn voor Steven niet meer te scheiden. Hij begeeft zich op maximaal 4 kanalen.

Gebruiksduur

Gebruikt het 3 jaar

Vindt social media hype Ja, Teveel retweets marketeers

Social media tijdrovend

Nee, gebruikt twee uur Twitter (incl. bij PenW), Hyves en Facebook per dag. Ook LinkedIn, maar dat weinig ‘social’.

Social media & Recruitment

ties dan gemeten bij VONQ.

83


4. Bijlagen Zou kennis willen delen intern en extern. Hij meent de Wiki te moeten bekijken (intern). Goede manier van bottom-up kennis opbouwen. Is onzeker over kennisniveau en daarom terughoudend in kennisdeling (extern). Zoals Roos van Vugt zichzelf indirect promoot (geen reclame) door kennis te delen is mooi.

Nieuwe werken

Zou nieuwe werken wel willen. VONQ zou mogen veranderen, op dit moment is de organisatie ouderwets ingericht. Hij zou liever flexibel werken omdat hij eigenlijk 24u per dag VONQ vertegenwoordigt. Steven ziet zichzelf ontwikkelen als intrepreneur. Hij verkiest urenregistratie boven verplichte werktijden.

Advertising Vacatures doorpushen (baat het niet, dan schaadt het niet) Inzetten netwerk werknemers (a la netwerven) Trend Watching Tweerichtingsverkeer faciliteren Twitter toevoegen bij contactgegevens Twitter kanaal VONQ

Doelen voor social media gebruik VONQ

Klanten die social media toepassen

Ahold -> LinkedIn, Hyves, Marktplaats NestlĂŠ, Zuid-Holland en Overijssel gebruiken DirectAds (LinkedIn). IT vacature op LinkedIn -> 14 views

Mensen doen zaken met mensen, het persoonlijk aspect kan door middel van social media naar voren worden gebracht. (let op: geen windowdressing). Aanpassen op de markt, iets doen met wat je kan waarnemen op social media. Klanten tonen dat je capabel bent, daardoor klanten binden Extra service -> aanbieden communicatiekanalen Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Statistieken heeft-vacatures.

Contact van kandidaat naar bedrijf

Veranderingen in de markt door social media

Gefaciliteerd ja/nee

Moet VONQ social media gebruiken? Ja/nee omdat: Voor VONQ is het niet zo interessant om corporate brandmonitoring toe te passen omdat er niet echter over VONQ gepraat wordt. Het is echter wel verstandig om het in de gaten te houden.

Mogelijkheden met social media

Ja namelijk: Branding (Corporate, Employer of Personal) Zoals Roos van Vugt zichzelf indirect promoot (geen reclame) door kennis te delen is mooi. Implementeren van social media geeft maakt innovatief Brand monitoring (Corporate, Employer of Personal) bijv. Watvindikvanjou.nl Consultatie Specialisatie tot media bureau Intern Social media zouden controlemiddelen kunnen zijn voor werknemer

Klanten hebben de handen in het haar. Per medium kan je marktaandeel pakken door als eerste te innoveren.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken Nee, werk is altijd gebaseerd op de werkplek.

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Tycho Datum: 11-05-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn / Z / Hyves / P / afentoe Twitter (Z) inactief -> iPhone nodig Facebook X

Social media & Recruitment

Kennis delen

84


4. Bijlagen Gebruikt het 6 jaar

Vindt social media hype

Nee, losse media hypen wel telkens. Bv. Hyves moet blijven innoveren in de breedte. Twitter moet ook met alternatieven komen zoals geautomatiseerd je lokatie bekend maken.

Moet VONQ social media gebruiken?

Ja/Nee omdat: VONQ moet blijven veranderen. De klant moet optimaal bediend worden.

Mogelijkheden met social media

Nee, als hij het gebruikt vindt hij het leuk, dus niet tijdrovend (vervelend). In zijn omgeving ziet hij dat die ook zelfregelend is.

Nee/Ja namelijk: Delen van kennis Status updates van VONQ of vacatures Socialvacatures Consultancy (niet echt voor VONQ) -> zit niet in DNA. VONQ is gericht op handel, niet op advies/uur. Laatste is ook niet schaalbaar.

Kennis delen

Doelen voor social media gebruik VONQ

Social media tijdrovend

Intern

Intern met wiki of Twitter

Extern

Op LinkedIn, Twitter zou misschien beter zijn.

Nieuwe werken

Ja, zeker los van plaats kan. Verschilt wel per functie/persoon. Voor back-office heeft dit niet echt nut omdat die korte lijntjes hebben. Tevens is hoge mate van zelfdiscipline nodig. Targets opstellen en controleren of naleven kost vaak energie. Ook bieden face-to-face gesprekken veel meer info, non-verbaal etc. Het nieuwe werken zal niet ten goede komen van VONQ.

Klanten die social media toepassen

Randstad -> social media ambities HSML, Exact -> Corporate LinkedIn accounts Er is veel interesse onder de klanten. Het wordt nu vooral op tactisch niveau ingezet, door vacatures uit te zetten op social media (bv. doortwitteren). Inzet is weinig strategisch, met visie. Tevens blijkt social media niet stuurbaar, je kunt wel kaders opstellen, maar niet inhoudelijk bepalen hoe er gecommuniceerd moet worden.

Contact van kandidaat naar bedrijf Gefaciliteerd nee, geen zicht op.

Ja namelijk: Beeld ontwikkelen om product te gebruiken Optimaal bedienen Meten nog niet over uit (visie)

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Ja namelijk: Meten op HV

Veranderingen in de markt door social media Ja.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Ja, namelijk: zal ongetwijfeld toenemen. Blijft wel beperkt tot kenniswerkers. Werk blijft een lekkere plek om naar toe te gaan. Mens wil basis met binding. Nieuwe werk is niet echt sociaal.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Ja, maar heeft zelf voor en tegens. Thuiserkplek inrichten bijv. heeft een hoop haken en ogen.

Social media & Recruitment

Gebruiksduur

85


4. Bijlagen Gesprek met: Wouter Datum: 11-05-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

Klanten die social media toepassen

Willen allemaal wel uit nieuwsgierigheid. Verkennen van ROI, wat ook vaak de drempel is, want ROI is nog lastig te meten. Vaak wordt het uitbesteed aan websitebouwers die een aantal elementen bouwen in de pagina’s van de corporate website.

Contact van kandidaat naar bedrijf gefaciliteerd ja via mail. Sollicitatieformulier is niet interactief.

Privé en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Twitter / Z / wennen LinkedIn / Z Facebook / P Hyves / P YouTube / P / comments, account (geen uploads)

Moet VONQ social media gebruiken?

Gebruiksduur

Ja namelijk:

Gebruikt het 3-4 jaar

Vindt social media hype

Nee, platforms wel. Social media is blijvend. Elk platform heeft zijn productcyclus.

Social media tijdrovend Nee, krijgt wat voor terug.

Kennis delen Is de basis.

Intern

Face to face Hoe minder je elkaar treft hoe meer het werkt Document processing -> technologische vooruitgang maar behouden menselijke gedeelte

Extern

Extern voorzichtiger

Nieuwe werken

Nog niet echt van ondersteboven. Wel interessant. Snelheid en persoonlijkheid zijn USP’s VONQ.

Ja kan,

Mogelijkheden met social media Extern:

Beheren van social media voor bedrijven, echter, verplaatsen in bedrijf is (eigenlijk) onmogelijk. Tevens niet schaalbaar. Inkoop/verkoop wel. beheer Twitter, Facebook etc. minisite -> kleine praktische dingen Vacatures Online widget Social Referral

Intern:

Groeit vanzelf -> cultuurverschuiving Het is echter nog wachten op een ingeving of het uitkristalliseren. Liefst ingeving voor first mover advantage -> marktaandeel.

Doelen voor social media gebruik VONQ

Ja namelijk: Arbeidsmarktcommunicatie -> Werving Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Ja namelijk: op HV meten

Veranderingen in de markt door social media

Ja namelijk afrekenen op resultaat -> urenverantwoording verdienmodellen bv. social recruitment, minder duur maar intensief

Social media & Recruitment

Gedachtewisseling social media

86


4. Bijlagen

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken -

Nieuwe werken

Ja, maar grenzen moeten worden afgebakend. Voorkomen dat je overwerkt. Kan productiviteit verbeteren. Contact barriere, face to face is sneller.

Klanten die social media toepassen

Ja, maar nog niet optimaal

Ja, 90% heeft LinkedIn Unilever Akzo Nobel Kleine bedrijven niet. Contact van kandidaat naar bedrijf Nee, gaat via tel en e-mail.

Eigen gebruik

Moet VONQ social media gebruiken?

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Emmy Datum: 18-05-2010

Bekend met social media

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn / Z Hyves / P / gehad

Gebruiksduur

Gebruikt het 6 maanden

Ja, LinkedIn inzetten Service Klanten account vullen/bijhouden

Mogelijkheden met social media

Vindt social media hype

Ja, Twitter (bijv.) wel, [hype] bestaat nog een jaartje.

Ja, LinkedIn -> account voor contact met kandidaat of klant Ook met Hyves en Twitter 1 social campaign manager die feedback verzamelt en afhandelt

Social media tijdrovend

Doelen voor social media gebruik VONQ

Als je het intensief gebruikt kost het veel tijd en op een gegeven moment levert het niet meer op.

Kennis delen Intern

Wiki of misschien Twitter

Extern

Met klanten en sites (jobboards)

Ja, 1 Communicatiekanalen Meer informatie voor kandidaat -> meer communicatiekanalen Meer adviserend 2 Innovatie Meegaan met de tijd -> voorlopen 3 Service Extra service

Social media & Recruitment

sociale kanalen blijven slechts een middel omdat ook in deze kanalen verzadiging optreed (information overload, filter (failure))

87


4. Bijlagen

1 Verbetering meten Werven verbeterd? Communicatie verbeterd? 2 Feedback Feedback vragen klant/kandidaat

Veranderingen in de markt door social media

Gebruiksduur

Gebruikt het 3-4 jaar

Vindt social media hype

Nee, niet nieuw, maar segmentatie telkens wel, moet nog verder segmenteren.

Social media tijdrovend

Nee, 1-2 uur per dag, niet vervelend, productiever

Loop van de tijd iedereen op social media, zelfde als met websites Rol van vacaturesites krimpt Werkgevers meer op SM dan site Sites moeten vernieuwd worden -> wie niet meegaat met SM verdwijnt

Kennis delen

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Twijfelt of hij iets toe kan voegen

Ja, Blijft beperkt tot commerciĂŤle wereld. Bepaalde sectoren is het niet geschikt voor (zorg, retail). Duurt nog wel jaren, kuddegedrag moet nog ontstaan, moet buzz worden.

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Eric Datum: 20-04-2010

Bekend met social media Ja

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Twitter / P-Z / Steeds actiever, personal branding Hyves / P / Facebook / mix, voornamelijk P / internationaal LinkedIn / Z

Niet VONQ community

Intern

Wel intern Twitteren om zaken uit sales overleg af te vangen

Extern

Nieuwe werken

Ja Klanten die social media toepassen TNT -> Hyves Contact van kandidaat naar bedrijf Gefaciliteerd nee, telefoon/e-mail

Moet VONQ social media gebruiken?

Ja, Intern Twitteren Twitter niet gebruiken voor arbeidsmarktcommunicatie, of gesegmenteerd -> eenduidig Recruiters: platform voor recruiters in andere vormen, zoals rectec alleen dan interactiever. Recruitment Roundtable is niet mooi, kan allemaal beter en meer 2.0

Mogelijkheden met social media

Ja namelijk: Traineeships uitzetten Social media social inzetten Gelooft in Recruitr. Systeem opstellen voor je netwerk, zodat je actief kan benaderen.

Social media & Recruitment

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn

88


4. Bijlagen

Doelen voor social media gebruik VONQ Ja namelijk: LinkedIn social inzetten SEO Branding Arbeidsmarktcommunicatie nog niet echt

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn

Nee, de vraag is of het uberhaupt nut heeft. Fast Moving Consumer Goods wel omdat dat trendgevoeliger is. Maar zorg bijvoorbeeld niet, veel minder digitaal en geĂŻnteresseerd. Een deel blijft grijs gebied. Ja namelijk: Gezien worden, uiteindelijk wordt alles digitaal Toename waarnemen

Veranderingen in de markt door social media

Ja namelijk ipv zoeken krijg je getarget aanbod. Echter, voorlopig is targetting nog steeds een beetje schieten met hagel. We zullen wel steeds beter gevolgd worden. Zodat er beter gemeten kan worden.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Eigen gebruik

PrivĂŠ en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Fora / P-Z Hyves / P -> Z Onmissbaar Twitter / P -> later Z Blogs / P/Z

Gebruiksduur

Gebruikt het 10 jaar Vindt social media hype Nee, Hyves, Facebook, LinkedIn zijn allemaal hypes (medium hyped), gaat vormen tot iets blijvends. Segmentatie maakt onoverzichtelijker.

Social media tijdrovend

Ja, nu het versnipperd is wel. Interesse sleept je mee.

Kennis delen Intern

Mondeling

Extern

Mondeling

Ja namelijk: ZZP -> 10-20 werkgevers per werknemer Opdrachten aanbieden ipv banen. Situationeel, efficient Echter, er moet nog vertrouwen gewonnen worden en zelfdiscipline is belangrijk.

Nieuwe werken

Gedachtewisseling social media

Nee

Gesprek met: Ester Datum: 17-05-2010

Bekend met social media Ja

Ja, maar contact mist -> social media toepassen. Technisch mogelijk maar cultuuromslag top nodig.

Klanten die social media toepassen Contact van kandidaat naar bedrijf Nee, verloopt goed.

Social media & Recruitment

Het is alleen nog niet goed meetbaar.

89


4. Bijlagen Nee omdat: Interactiever bezig zijn.

Mogelijkheden met social media

Ja namelijk: Q-man FAQ op site Hyves VONQ actiever maken Speelser/losser www.heeft-vacatures.nl inrichten inzetten om klanten & kandidaten te binden.

Doelen voor social media gebruik VONQ

Ja, Zowel B2B als B2C goed platform voor meer dan werving. Branding e.d. liggen ook in bereik marketing via social media voor eigen producten Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Nee

Veranderingen in de markt door social media

Ja, behoorlijk. Leercurve Journalist Telegraaf -> Massahysterie -> Brengt risico mee -> Wie controleert?

Eigen gebruik

Privé en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel LinkedIn / Z / Carrière Hyves Twitter

Gebruiksduur

Gebruikt het 2 maanden (actief onder eigen naam) Vindt social media hype Nee (twijfelde eerst), Losse media hypen, invulling is hype, definitie verandert.

Social media tijdrovend

Nee, invulling bepaalt het is een aanvulling -> balans tussen nieuwe en oude media

Kennis delen Intern

Ja, maar wil wel hiërarchische structuren en filtering

Extern

Ja, maar wil wel hiërarchische structuren en filtering

Nieuwe werken

Werkgevers financieel voordeel, minder financiele druk -> minder onstabiel. Meer mensen kunnen werken (flex) mensen gaan meer werken

Ja, Nederlandse cultuur legt 9-5 mentaliteit op. Zou het ook wel willen als ze de enige nieuwe werker van VONQ zou zijn. Klanten die social media toepassen Nee.

Gedachtewisseling social media

Contact van kandidaat naar bedrijf

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Gesprek met: Esther Datum: 14-05-2010

Bekend met social media Ja

Gefaciliteerd nee

Moet VONQ social media gebruiken?

Nee, maar wel goed overwegen. Social media is nog een grillige markt dus daarom goed overwegen. Experimenteren of structureel of faciliteren.

Social media & Recruitment

Moet VONQ social media gebruiken?

90


4. Bijlagen Ja, Google voor arbeidsmarktcommunicatie App VONQie game -> onderhouden van karakter en daardoor kunnen targetten/profilen (VONQie geeft vacatures terug) Bundelen social networks (wieowie) Blog -> polls -> vanuit VONQ

Doelen voor social media gebruik VONQ Ja, B2B en B2C

Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn VONQie -> aantal downloads Grootste worden in niche en vooroplopen

Veranderingen in de markt door social media

Ja, is al. detachering raakt buitenspel en info is transparanter. Cirkel is bijna rond, feedback successen met ATS maakt het rond.

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken

Ja, technologie maakt nieuwe werken mogelijk. Info is voor iedereen toegankelijk. Samenwerking tussen bedrijf en werknemers

Hyves / P / afschermen, jongere doelgroep LinkedIn / Z / Leuk, bedrijven, oude collega’s, netwerken, voorzicht beleid

Gebruiksduur

Gebruikt het 6 jaar Vindt social media hype Nee, trend. Interesse in netwerken. Serieus netwerken zal zich steeds meer gaan afspelen in niches.

Social media tijdrovend

Ja/Nee. Het is omslachtig voor simpele contacten zonder specifiek doel. LinkedIn heeft als voorbeeld echter zeker waarde voor netwerken in niches.

Kennis delen Intern

Te allen tijden kunnen weten waar je alles kan vinden van VONQ, centraal zou ideaal zijn. De Wiki heeft nog geen voorkeur omdat het mooier kan. Ze wil graag het recentst toegevoegd voorop zien en in het algemeen weten wat je er mee kan.

Extern

Niet direct

Nieuwe werken

Ja

Ja, paar uur thuis werken wel goed. Om ten eerste reistijd op te heffen. Er moet wel een werkplek zijn zodat je centraal een band op kan bouwen met je collega’s. Ook zijn de triggers die je krijgt in een werkomgeving met collega’s essentieel, anders loop je risico op kennisvervaging. Twitter zou als trigger kunnen werken omdat daarin dingen op je afkomen. Moet wel gebruiksvriendelijk zijn. Thuiswerken vraagt zelfdiscipline en mogelijk ook urenregistratie, maar boven alles vertrouwen. Urenregistratie is nu niet nodig, het is wel relaxt zo, vrij (kan soms even wat eerder weg). NOS doet het nieuwe werken, los van plaats vooral.

Eigen gebruik

Klanten die social media toepassen

Gedachtewisseling social media Gesprek met: Hannah Datum: 29-04-2010

Bekend met social media

Privé en zakelijk namelijk: Platform / P-Z / Doel Facebook / P / Reizen, oudere NL doelgroep (beeld: gebruikers zijn studenten, starters, int. doelgroep is wel jonger, oudere NL verjongt misschien ook)

Nee

Social media & Recruitment

Mogelijkheden met social media

91


4. Bijlagen Contact van kandidaat naar bedrijf

Ja, contactgegevens moeten aanwezig zijn op de minisite.

Moet VONQ social media gebruiken? Ja omdat: Het het contact kan versterken

Mogelijkheden met social media

Doelen voor social media gebruik VONQ

Ja namelijk: kan een cadeautje zijn voor bedrijven die de mindset hebben Mogelijkheden om na te gaan of de doelen voor social media gebruik bereikt zijn Nee, nog niet. Het is gratis maar wat heb je er aan?

Veranderingen in de markt door social media Nee

Veranderingen in markt en werkomgeving door nieuwe werken Nee

Social media & Recruitment

Ja namelijk: Alle grote platforms hebben potentie. LinkedIn is al volledig ingeburgerd maar ook met Hyves en Facebook moet wat kunnen. Belangrijk is dat het imago dat het platform uitdraagt past bij de klant van VONQ. Profielen meenemen op minisite Chatten Imago van de klant versterken

92

Social media & recruitment  

Afstudeerproject Pim Schaaf voor de opleiding Communication & Multimedia Design, Hogeschool Rotterdam ten behoeve van VONQ - Vacatures onlin...