Page 1

magazine feb 2011 JAARGANG 17 NO. 3 iële c n a n 6 Fi oor

tipVaslevntijn!

Carrière Make it to the top “Ambitie is het sleutelwoord”, Interview met voormalig COO van TomTom, Alexander Ribbink Carnaval! Zingen & dansen in het zuiden van het land Nieuw! Young Professional column Kom naar de Amsterdamse carrière dagen van 28 feb t/m 3 mrt

www.aureus-vu.nl


w w w.g a a a n . n u

D e av o n D v o o r h e t a f r o n D e n va n het fusier apport voor een i n t e r n at i o n a l e b i e r b r o u w e r

Š 2011 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.


ur Where will yo ou? y d a le n o i s s a p

hp

CH

T STRE

.S

IVE R T S .

bs

o/jo

/g .com

D.

EE C C U

ss. nce. s are limitle ie it il ib s make a differe s o to p ys a w The ss tle un u’ll discover co you’ll help Join HP and yo logy company, o n ch te n tio a of largest inform motes a culture ro p At the world’s P H s. n tio lu lass business so rewarded. create best-in-c cognized and re e b ill w s n l place ur contributio this is the idea , success, so yo in w to n ve ri d llenges and are If you like cha r. for your caree

©Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The Hewlett-Packard Company is an equal opportunity employer, dedicated to workforce diversity.


Wat doe je? als je alles wilt meemaken aan het begin van je carrière Het Achmea Management Traineeship Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in

kun je de ene periode aan de slag bij Interpolis en de

AV É R O A C H M E A

korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld wel eens voor

volgende bij Centraal Beheer Achmea. Een van de

CENTRA AL BEHEER ACHMEA

verrassingen zult komen te staan. Dat kenmerkt het

vier opdrachten vervul je in het buitenland. Zo

FBTO

Achmea Management Traineeship. Je kunt je breed

ontwikkel je een brede blik en ontdek je wat je echt

INTERPOLIS

oriënteren en opdrachten doen op het gebied van

leuk vindt en waar je goed in bent. Intussen leer je veel

Z I LV E R E N K R U I S A C H M E A

bijvoorbeeld bedrijfskunde, marketing en HR. Maar

mensen kennen, krijg je intensieve begeleiding en de

je kunt er ook voor kiezen de focus te leggen op

gelegenheid om trainingen en cursussen te volgen.

Finance door alleen financiële opdrachten te kiezen. Dit is een mooi startpunt voor een succesvolle carrière

Meer weten?

binnen de financiële kolom bij de grootste verzekeraar

Kijk op onze website www.werkenbijachmea.nl wat

van Nederland. In de twee jaar dat het traineeship

het Achmea Management Traineeship allemaal voor

duurt, krijg je vier opdrachten van zes maanden. Zo

jou in petto heeft.

Ontzorgen is een werkwoord


feb 2011 JAARGANG 17 NO.3

INHOUD

‘Single zijn en geld vormen elk jaar dilemma’s tijdens Valentijn’ zie pagina 12 pagina 11

Make it to the top?! Lees verder op pagina 34

pagina 32

Waar moet je op letten tijdens de sollicitatie? Life as a Young Professional

 riekse problemen, Californische G oplossingen 10 Heb jij talent? – Master Honours Track 11 Hello razor, goodbye potato chips breakfasts. Life as a young professional 12, 13 Valentijn: tegen elke prijs? 15 Carrièretijger of huismus? 16,17 Diversiteit op de VU: Turkse pizza als lunch? 18,19 ‘Talent is jouw manier om je droom te verwezenlijken’ 8, 9

pagina 28 Volgens de Quote heeft hij een geschat vermogen van w 85,- miljoen: Interview met Alexander Ribbink

28,29 Ambitie is het sleutelwoord: Interview Alexander Ribbink 32,33 Solliciteren en de arbeidsovereenkomst: waar moet je op letten en wat zijn je rechten? 34,35 Op weg naar de top: 4 recruiters aan het woord 38,39 Carnaval! Dansen, zingen en zuipen in het zuiden van het land 40 Generatie Z is aan zet 43 Expat in the City of Angels 44,45 Van leermodellen naar de dagelijkse praktijk Bert Overbeek vs. Pim Hermans

5 AVENIR

En verder Editorial 7 / Colofon 7 / Student Exchange: Copenhagen 22,23 / I Amsterdam 24 Studentencolumn 25 / Interview met de ACD commissie 30 / Carriere columns: ontwikkelingshulp 36,37 / Eten met Avenir 41 / Aureus Bestuurspagina 49 Facultaire Studentenraad 50 / Berichten uit de faculteit 50


KOM NAAR HET #BDO12TJE en maak deel uit van onze selectie! 29 MAART 2011: FEIJENOORD STADION 30 MAART 2011: PHILIPS STADION 31 MAART 2011: GROLSCH VESTE 01 APRIL 2011: AMSTERDAM ARENA

We gaan geen penalty schieten of een balletje hooghouden, dus laat je voetbalschoenen maar thuis! We trappen de dagen af met een ‘warming-up’, in de vorm van een lunch, zodat je voldoende energie in huis hebt voor de afwisselende workshops. Uiteraard zorgen we ook dit jaar weer voor een originele afsluiting tijdens de verlenging! WIL JIJ OPGENOMEN WORDEN IN DE SELECTIE? Ga dan naar www.werkenbijbdo.nl en meld je aan vóór 15 maart a.s. Wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Eveline Stam, recruiter, tel: (020) 543 21 00 of per e-mail: eveline.stam@bdo.nl BLIJF OP DE HOOGTE! Volg ons - @werkenbijbdo - op twitter #bdo12tje

VOOR VRIJ ONDERNEMEN


EDITORIAL Work hard, play hard Wat mij opvalt, is dat als studenten het over carrière maken hebben het meestal over top management functies gaat. Het worden van een ‘senior’ of ‘partner’ lijkt wel het ultieme doel. Dit terwijl ik ook managers uit het bedrijfsleven tegenkom in deze posities, die elke drie jaar van baan switchen. Misschien voor de winstgevendheid of nog steeds op zoek naar vervulling? Een carrière move heet dat zo mooi. Voor sommige van hen lijkt het zelfs een wetmatigheid; het switchen zou er voor moeten zorgen dat je meer gaat verdienen. Maar of geld alleen gelukkiger maakt? Maar wat is je doel met werken? Werk je om te leven, leef je om te werken of maak je de ultieme combinatie? Er wordt vaak gekeken naar hoge functies, maar als je doet waar je goed in bent en er voldoening uit haalt, dan kan iedereen een top carrière realiseren, op welk niveau dan ook! Een carrièrepad vinden dat bij je past vind ik belangrijker dan 3% meer gaan verdienen. Hoewel het ene het andere niet uitsluit. Ambitie Het kan goed zo zijn dat ik over een aantal jaar aan de slag ga als een corporate suit. Waarom? Na zes weken consultant geweest te zijn in Zuid-Korea (ARP 2010) verlangde ik, eenmaal terug in Nederland, naar meer! In teamverband werken waarin creativiteit vereist was en uitdagingen gegarandeerd waren vond ik fantastisch. Work hard en daar de vruchten van plukken. Pay hard Minstens zo belangrijk is play hard! Bijvoorbeeld een uurtje hardlopen of surfen als de golven goed lopen (ja, ook bij de huidige watertemperatuur van zo’n 5°C). Na inspanning lekker ontspannen op mijn manier. Tijdens werktijd onder een ‘baas’ gaat dat lastig. Wellicht biedt mijn ambitie om een (consultancy) bedrijf op te richten de uitweg. Die vrijheid, maar ook volledige verantwoordelijkheid en hopelijk ook de pay hard zijn drijfveren voor mijn ambitie. Misschien teken ik later geen arbeidscontract maar een oprichtingsakte van mijn BV.

COLOFON 17e JAARGANG EDITIE 3, OPLAGE 5500 ISSN 1387-2680 Redactie adres De Boelelaan 1105, kamer 2A-11 1081 HV Amsterdam T: 020 598 61 35 I: www.avenir-vu.nl E: avenir@aureus-vu.nl Hoofdredacteur Pim Hermans CHEF-REDACTEUR Marjolein van der Aar REDACTEUR EXTERNE BETREKKINGEN Amy Landman EINDREDACTEUR Linda Jongbloed BEELDREDACTEUR Malon van Eerde auteurs M. van der Aar, J. Ahlers, M. Beenackers, B. Beelt, R. Boender, M. Buseman, R. de Crom, P. Duijm, M. van Eerde, E. van Eindhoven, D. Farkas, O. Frans, R. Hemerik, P. Hermans, R. van Hoekelen, L. Jongbloed, S. Kaffka, A. Landman, I. Manders, M. Moeliker, A. Montolalu, A. de Roos, H. Ruijter, S. van Schaik, I. Schoone, F. van Schoonhoven, B. Singh, C. Smit, L. Zeeman VORMGEVING/DTP Raak Vormgeving en Communicatie info@raakvormgeving.nl DRUKWERK DeltaHage ACQUISITIe Corstiaan Smit ADVERTENTIE-INDEX KPMG 02 Hewlett-Packard 03 Achmea 04 BDO 06 Deloitte 14 ING 20

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 ACD 31 Getronics 42 Aureus 48 Price Waterhouse Coopers 51 Ernst & Young 52

Avenir Magazine is een uitgave van Stichting Aureus Media en verschijnt zes maal per jaar onder alle studenten en medewerkers verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de vrije Universiteit Amsterdam.

Pim Hermans | Hoofdredacteur Avenir Magazine

7 AVENIR

Geplaatste artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de redactie, door Avenir gepubliceerde artikelen, onderzoeken, of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of verveelvoudigen.


economie

Griekse problemen, Californische oplossingen Een jaar geleden liet de Griekse regering weten dat het overheidstekort geen 3,7 % maar 13,7% bedroeg. Griekse staatsobligaties kregen de ‘junk’ status en werden massaal gedumpt. Sinds dat moment heerst er vooral onrust rond de euro. Wat gaat er structureel fout? En waarom zouden wij als Europeanen jaloers moeten zijn op een economisch zwaar getroffen staat als Californië?

AVENIR 8

Door Dylan Farkas Halverwege 2010 is een reddingsmechanis-

Coördinatie is niet genoeg

ringpunt, dat een algemeen beleid voor de

me opgericht om eurolanden bij te staan die

Sinds de invoering van de euro is er voorbij

eurozone dient te reflecteren. Coördinatie

zelf niet meer in staat zijn hun schulden te

gegaan aan een structureel probleem: er is

door de regeringen alleen heeft de tegen-

herfinancieren. Griekenland en Ierland wa-

nergens ter wereld één munt zonder één

stellingen niet kunnen weerhouden te ont-

ren de eerste landen die van een noodfonds

regering, laat staan een munt met 17 rege-

staan.

gebruik konden maken.

ringen. (Estland is vanaf 1 januari als laatste

Europese leiders en instellingen kunnen niet

toegetreden tot de eurozone.) En ieder van

Duitsland wil het zelf oplossen

passief worden genoemd. De Europese Cen-

hen heeft eigen economische strategieën en

Als grootste economie van Europa is Duits-

trale Bank probeert de steeds stijgende ren-

obligatiemarkten.

land het fundament van de euro. Een centraal

te van de zwaarst getroffen landen te beper-

Tegenstellingen qua begrotingstekort en

aangestuurd monetair beleid, dat in harmo-

ken door overheidsobligaties op te kopen.

schuldenlast binnen de eurozone zijn toe-

nie met alle eurolanden uitgevoerd dient

Ondertussen is er overeenstemming bereikt

genomen, vooral het

te worden, zal Duitsland

Nergens ter wereld is er één munt met 17 regeringen

niet op alle punten goed

over zwaardere sancties tegen landen die

contrast tussen Zuid-

zich niet aan de budgettaire regels houden.

en Noord-Europa (met

Desondanks is het gevaar voor de euro niet

Duitsland

geweken en de kans op acute economische

schrijnend. Deze bud-

problemen voor een aantal landen blijft be-

gettaire tegenstellingen binnen de euro-

in Berlijn betekenen. Verder vreest Duits-

staan.

landen pleiten voor een centraal aanstu-

land dat dergelijke opgestelde crisismecha-

voorop)

is

uitkomen. Meer beslissingsbevoegdheid vanuit Brussel zal minder macht


nismen als de ‘European Financial Stability

ontwikkelingen, het kent namelijk een werk-

schuld die even groot is als hun economie.

Facility’ (EFSF) ten koste zullen gaan van de

loosheidspercentage van 12%. Dit is een

Dit valt te verklaren doordat in Californië

Duitse belastingbetaler.

van de hoogste van de Verenigde Staten en

de overheidsuitgaven heel anders verdeeld

Duitsland pleit voor strengere sancties en

ongeveer 3% meer dan het EU gemiddelde.

zijn. Van de overheidsuitgaven komt 55%

voor een crisismechanisme, waarbij de

De huizenprijzen in Californië zijn met 34%

van de federale overheid. Het gevolg is dat

landen eerst zelf hun schuld moeten herfi-

gedaald sinds 2007. Een sterkere daling dan

de staat Californië slechts 7,9% van haar BBP

nancieren of kwijtschelding van hun schuld

in de EU-landen. Verder had de staat over

spendeert.

verkrijgen. Dit betekent een verlies voor

de afgelopen drie jaar een begrotingstekort

Het verschil met Europa is schokkend, waar

de betrokken obligatiehouders. Als laatste

van 40%, wat meer dan twee keer zo groot is

nationale uitgaven ongeveer maar liefst 50%

redmiddel voor een land in problemen kan

als dat van Griekenland.

van het BBP bedragen en die van de Euro-

er liquiditeitshulp worden gegeven. Echter,

Ondanks deze verontrustende cijfers kan

pese Commissie (het orgaan dat in de buurt

alleen wanneer alle eurolanden hiermee in-

Europa toch met argusogen naar Californië

komt van een Europese federale regering)

stemmen.

kijken. Onder meer Griekenland, Ierland,

slechts 1% van de uitgaven in Eurolanden

De onrust die er de afgelopen tijd op de fi-

Italië, Portugal en Spanje zagen hun concur-

representeren.

nanciële markten heerst, heeft dan ook veel

rentiepositie slinken.

te maken met de drang van Duitsland om de

problemen niet structureel, maar op haar ei-

Het verschil met Europa is schokkend

gen voorwaarden op te lossen.

Nog een lange weg te gaan Het federale systeem van de Verenigde Staten zorgt voor breed gedragen veiligheidsbuffers. Ten tijde van crisis voelen de inwoners van een staat weliswaar de klappen,

in vergelijking met de Europese kern (Duits-

maar zij hoeven niet extra bij te dragen in de

land). Het vertrouwen in de financiele

vorm van verhoogde federale belastingen.

markten wordt beschadigd door groeiende

Voor Europa is het onmogelijk om een der-

schulde. Californië kent deze problemen

gelijk systeem compleet over te nemen,

echter niet. Prijzen en lonen zijn ongeveer

omdat het eenvoudigweg niet één land

op hetzelfde niveau als de rest van de Ver-

is. Wel kan ze bepaalde elementen uit het

enigde Staten gebleven, terwijl Griekse en

Amerikaanse systeem navolgen, zoals gelijk-

The Californian dream

Italiaanse loonkosten sinds de invoering van

soortige fiscale regels, uitgebreide fondsen

Wat als er nu eens gekeken wordt naar de

de euro met 25% zijn gestegen in vergelij-

voor getroffen regio’s en een uitwerking van

andere kant van de oceaan? Naar een staat in

king met de Duitse. Ondanks het enorme

de processen om staatsschulden aan te pak-

een land waar de wereldwijde economische

begrotingstekort van Californië is de staats-

ken. Europa is wat dat betreft weliswaar niet

crisis begon. Californië is niet onaangetast

schuld 5% van haar BBP. De zwaarst getrof-

passief, maar er moet nog veel gebeuren om

gebleven door de wereldwijde economische

fen Europese landen hebben echter een

harmonie te creëren tussen het altijd groeiende aantal lidstaten.

Overheidsschuld in % van BBP in 2009 (Bron: Eurostat) Griekenland

126.8%

Italië

116.0%

België

96.2%

Portugal

76.1%

Dylan Farkas (23) is masterstudent 9 AVENIR

Financial Management


We’ve added lots of colors to the sky

Are you ready to add color to your life? One out of every three aircraft is painted with our coatings. They can withstand sudden temperature variations from minus 60 to plus 40 degrees centigrade. They also weigh less. These technological advantages have made us a world leader in aerospace coatings. Coatings is just one of the many activities of AkzoNobel, an international and multicultural company with leading positions in paints, coatings and specialty chemicals. Want to know more? www.akzonobel.nl


economie

column

Life as a Young professional Hello razor, goodbye potato chips breakfasts Geachte lezers,

Echter, de conventies die gelden voor een

• Corporate lingo. Dit behoeft speciale

In de volgende alinea’s wil ik graag mijn erva-

starter, schrijven voor om gladgeschoren

aandacht. Taalgebruik is onderdeel van

ringen delen als pas begonnen jongeman in

voor de dag te komen. Wat er op neerkomt

groepsidentiteit. Zo ook in de corporate we-

de echte wereld. Mochten jullie verwachten

dat ik iedere ochtend het gevoel van ge-

reld. Je communiceert niet, maar escaleert.

dat ik tips ga geven om jezelf door sollicitaties

zichtsacupunctuur moet ondergaan. On-

Als je een goed idee hebt, moet je die even

heen te loodsen of om performance reviews

dertussen heb ik wel bedacht hoe ik van de

challengen met iemand anders. Wellicht zou

te overleven: not gonna happen. Ik denk dat ik

horror van scheren ga afkomen. Ik kan of veel

je zelfs een BiLa kunnen inschieten via de

de wijsheid niet in pacht heb om als ervarings-

geld uitgeven aan discutabele middeltjes die

agenda-inregeldinges. Wanneer de leiding-

deskundige te dienen op dit vlak. Bovendien

mij van deze pijn gaan

zijn jullie allemaal (hopelijk?) vrij slim en ambi-

verlichten. Mijn andere

tieus en wil ik mijn toekomstige concurrentie

optie is om zo snel mo-

niet slimmer maken dan ze al is.

gelijk door de hiërarchie

Nee lezers, in dit schrijven zal ik mijn bevin-

te schieten, en op een

dingen delen omtrent quasi werkgerelateerde

positie te belanden waar

zaken. Het werkende leven is namelijk een

niemand mij zal aanspreken als ik in een ka-

praat ik een aardig mondje mee. Je ontkomt

different ballgame ten opzichte van om op

merjas op werk verschijn, laat staan of ik mij

er niet aan: als je snel iets duidelijk wilt ma-

woensdagmiddag om 14:00 uit bed te krui-

wel of niet heb geschoren. Moeilijke keuze.

ken aan degenen tegenover je, pardon ik

gevende snel iets wilt

Als je een goed idee hebt, moet je dat even challengen

pen en te ontbijten met een zak chips en een

weten, kan je het best een quick and dirty scan op de cijfers maken in plaats van een uitgebreide analyse. Inmiddels

bedoel natuurlijk als je snel wilt schakelen en

peuk. Hieronder geef ik, op geheel corporate

•S  trijken. Een van de luxes van het studenten-

verantwoorde wijze, in bullits enkele ervarin-

leven is het niet hoeven strijken van kleding

gen weer:

(ik spreek wederom voor mijzelf). Inmiddels

•S  cheren. Tijdens het studeren was dit nooit

ben ik uiterst goed in het terugstrijken van

Ik wil dit schrijven graag afsluiten met één

een erg groot issue. 2x per week scheren was

de vouw in mijn pantalons, en maak ik dat

bruikbare tip (alhoewel mijn tip over stijfsel in

genoeg, een stoppelbaardje was geen pro-

snuivende geluid dat arrogante mensen ma-

de kraag echt gewoon handig is): doe iets wat

bleem. Scheelde ook in de kosten natuurlijk.

ken als ik verfrommelde shirts uit de wasdro-

je leuk vindt. Dan maken de werkuren of het

ger haal. Tip: gebruik stijfsel voor de kraag.

salaris niet eens heel veel uit. Deze frase klinkt

Zodoende hoeft niemand jouw borsthaar

misschien wat hol, maar is mijns inziens van

te zien als je je knoopje open hebt: de kraag

wezenlijk belang. Zonder de fun in je werk zal

blijft staan.

je namelijk altijd blijven focussen op c.q. zeu-

informele lijntjes wilt leggen, is taalgebruik cruciaal. Talk the talk.

ren over de mindere aspecten. En voor je het weet, ben je ‘die ene’ zeurpiet.

Balraz Singh (25), werkt sinds enkele 11 AVENIR

maanden voor een consultancykantoor.


economie

Valentijn:

tegen elke prijs? Valentijnsdag is een dag om elkaar, partners, vrienden, vriendinnen een speciaal en liefdevol gevoel te geven. Uiteraard zijn er bij een feest als Valentijn altijd critici. Het is commercieel, klef of nutteloos. Nou en? Er gaat uiteindelijk toch niets boven het sturen van een spannend liefdesbriefje naar iemand die je leuk vindt? Door Rico van Hoekelen Mythen of waarheid?

Mythe 2: Valentijnsdag komt voort uit het

Er zijn dus verschillende mythen, welke waar

Valentijn is in de jaren 50 van de vorige

feest dat in het Romeinse Rijk gehouden

is weten we niet, een feit is wel dat Engelse

eeuw naar Nederland over komen waai-

werd ter ere van de vruchtbaarheidsgodin

emigranten Valentijnsdag hebben geïntro-

en uit de Verenigde Staten en Engeland.

Lupercus. Dit feest genaamd Lupercalia vond

duceerd in de Verenigde Staten en daar is de

Over de ware herkomst van Valentijns-

plaats op 15 februari. Hierbij werden volgens

traditie opgepikt door de commercie.

dag zijn vele mythes, hieronder de twee

het verhaal de namen van ongehuwde jonge

belangrijkste.

vrouwen in een grote kom gestopt. Onge-

Is Nederland lief of commercieel?

huwde mannen mochten dan om de beurt

Valentijnsdag is al jaren dé dag waarop ge-

Mythe 1: Sint Valentijn was een Romeinse

een naam trekken. Tijdens het feest waren

liefden, al dan niet anoniem, extra aandacht

Christen, die ondanks dat hij werd gemar-

deze twee jonge men-

teld weigerde zijn geloof op te geven. Op

sen dan elkaars partner.

AVENIR 12

14 februari 269 na Christus werd Valentijn

In

de

middeleeuwen

aan elkaar besteden. Te-

Single zijn en geld vormen elk jaar dilemma’s tijdens Valentijn

genwoordig gaat deze extra aandacht gepaard

gemarteld en onthoofd. Hij schreef een

kwam het christendom

afscheidsbriefje voor de dochter van

op in Europa en werd

een bevriende gevangene. Hij on-

dit feest verboden door

dertekende dit briefje met ‘van

de kerk. Lupercalia werd

jouw Valentijn’. Hier zou ook

toen vervangen door de naam van de hei-

is men, uit commercieel oogpunt, begon-

de traditie vandaan komen om

lige Valentijn eraan te geven. De vaste dag

nen met het verleggen van de nadruk van

kaarten te ondertekenen met

van Sint Valentijn is op 14 februari waardoor

de (anonieme) liefde. Valentijnsdag is in Ne-

‘jouw Valentijn’.

Valentijnsdag nu op de veertiende is.

derland in korte tijd, sinds midden jaren 90,

met cadeautjes, bloemen en uiteraard de Valentijnskaart. In de Verenigde Staten


Heb je weinig geld te besteden met Valentijn? Hieronder een aantal ideeën met een beperkt budget: • Koop 1 rode roos. Dit is symbolisch en kost niet meer dan 2 á 3 euro • Koop wat rode ballonnen en versier de slaapkamer ermee • Reserveer een avond voor elkaar • Zet een bad klaar voor jullie tweeën. Creëer een romantische sfeer met waxinelichtjes om het bad heen, een flesje wijn en gedimd licht • Maak een Valentijn ontbijt of diner • Verras je partner met een zelfgemaakt gedicht

een groot commercieel succes geworden. Cadeauwinkels,

boekwinkels,

posterijen

Wist je dat… • E r 1,5 miljoen Valentijn kaarten per post verstuurd worden in Nederland? • E r 7,5 miljoen rozen worden gegeven met Valentijn? • E r 5 miljoen E-cards worden verstuurd met Valentijn? •D  e oudste valentijnskaart stamt uit de vijftiende eeuw? Deze te zien is in het British Museum in Londen? • I n heel Europa het sturen van kaarten populairder is dan het geven van cadeaus? • 7 3% Van alle Valentijn bloemen worden gekocht door mannen? Terwijl slechts 27% van de vrouwen bloemen cadeau doet voor Valentijn? •O  ngeveer 3% van alle eigenaren van huisdieren Valentijn kaarten of relatiegeschenken geven aan hun hond of kat?

en bloemenwinkels profiteren hiervan. Nu aangekeken.

altijd zin en tijd hebt om aan Valentijn geld uit te geven. Of wellicht heb je er gewoon

wordt in Nederland met veel scepsis tegen Valentijn

dat je geen relatie hebt. Terwijl je ook niet

geen geld voor. Voor de personen die single procent). Met lingerie

zijn en weinig te besteden hebben hieron-

doe je vrouwen minder

der een paar tips.

plezier, slechts 1,9 pro-

Tips voor singles: luister zo min mogelijk

cent hoopt dit te krij-

naar de radio, kijk niet naar ‘All you need is

gen, terwijl 7,5 procent

love’ programma’s of vertel gewoon de men-

van de mannen die aan

sen van wie je houdt dat je deze gevoelens

Toch doet iets meer dan een kwart van de

Valentijn doet van plan is lingerie te kopen.

voor ze koestert. Of geef ze dagelijks een

Nederlanders aan Valentijn. Zij gaven daar

Mannen hopen op Valentijnsdag vooral op

extra knuffel.

vorig jaar gemiddeld per persoon 32 euro

een kaartje (46 procent), een etentje (15,5

aan uit. Het merendeel hiervan koopt een

procent) of iets lekkers (12,7 procent).

Bijna 90% vindt de liefdesdag veel te commercieel en 21% vindt Valentijnsdag zonde van het geld.

Bijna 90% vindt Valentijnsdag veel te commercieel

Happy Valentine’s day!

valentijnskaart (57%) en (ook) bloemen (46%).

Single en weinig te besteden

Op de verlanglijst staan voor vrouwen op de

Single zijn en geld vormen elk jaar toch

eerste plaats een kaartje (42 procent), op de

grote dilemma’s met Valentijn. Veel singles

tweede plaats een bosje bloemen (33,1 pro-

voelen zich die dag alleen maar ellendig en

Rico van Hoekelen (22), is

cent) en op de derde plaats een etentje (19,6

het wordt nog maar eens extra benadrukt

vierdejaarsstudent Bedrijfskunde 13 AVENIR


“Als accountant leer je wel echt een vak, een ambacht haast.”

Tim van Veggel, Staff Accountancy Na zijn vwo volgde Tim van Veggel zijn jongensdroom en vertrok naar Spanje, om daar zijn tennistalent verder te ontwikkelen. Een rugblessure verhinderde dat hij zijn profcarrière kon voortzetten, en hij stortte zich op een studie Business Administration in Rotterdam. Zijn keuze voor de Accountancy-tak van Deloitte was een strategische. “Ik leg hier een basis waarvan ik de rest van mijn professionele leven ga profiteren.” ‘In de eindfase van mijn studie koos ik voor de master Finance & Investment. De internationale financiële wereld trok me, en ik heb mijn afstuderen dan ook gecombineerd met een stage bij zakenbank Morgan Stanley. Een half jaar Hong Kong en een half jaar Sydney. Een prachtige ervaring natuurlijk, maar toen ik afgestudeerd was wilde ik toch een andere kant op. Ik had veel kennis opgedaan, maar niet echt een concreet vak geleerd. Als accountant leer je wel echt een vak, een ambacht haast. Bovendien bezoek je steeds weer andere bedrijven, wat het dynamisch maakt en je brede kennis verschaft. Zeker in mijn werkveld Consumer Business, waar ik bij grote multinationals over de vloer kom. De praktijkervaring die ik daar opdoe kan ik voortdurend koppelen aan de theoretische kennis van mijn RA-studie, die ik momenteel volg aan de VU. Zo heb ik meegewerkt aan de controle van onze nationale luchtvaartmaatschappij, waarbij ik verantwoordelijk was voor de weergegeven brandstofkosten. Naast het beoordelen van interne processen en het doen van specifieke werkzaamheden, die ook behandeld worden in mijn RA-studie, hebben we gekeken of die weergave geen ‘materiële fouten’ bevatte. Het geeft echt een kick als je bij zo’n grote organisatie, waar het al snel over miljoenen euro’s gaat, in de keuken kan kijken. Qua accountancywerkzaamheden zie ik weinig verschil tussen de big 4-kantoren. Ik heb de keuze voor Deloitte gemaakt vanwege de jonge, informele cultuur. Buiten het feit dat het erg prettig samenwerken is, zorgt dat ook voor een snellere kennisdeling. Deloitte is echt een leerbedrijf, je ziet dat mensen die hier begonnen zijn vaak op mooie posities bij topbedrijven in Nederland terechtkomen. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond vind ik het erg interessant dat ik leer om jaarverslagen te ‘lezen’ en op basis van die informatie conclusies kan trekken over ondernemingen. Daar heb je de rest van je leven profijt van; een paar jaar ervaring opdoen als accountant zorgt ervoor dat je later op zakelijk gebied niet meer voor de gek bent te houden. Dankzij de basis die ik hier leg, als adviseur van uiteenlopende multinationals, weet ik dat ik in de toekomst alle kanten uit kan met mijn ambities.’ Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op werkenbijdeloitte.nl

©2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu


fun

Heb jij talent?! Master Honours Track

Sinds 1 september 2010 biedt de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde studenten in hun masterfase de kans om zich verder te ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek, of een bedrijfskundige stage in de “Master Honours Track”. Ben jij geïnteresseerd om meer uit je studie te halen en je voor te bereiden op het bedrijfsleven lees dan snel verder!

Master honours track: Stage

Master honours track: Business Research

De stages worden zowel door het MKB als multinationals aangeboden. Het doel van de stage is om getalenteerde studenten kennis te laten maken met een bedrijf, hun academische kennis en vaardigheden in een praktijkomgeving toe te passen en deze verder te ontwikkelen.

Het MSc Honours Programme in Business Research wordt aangeboden door Amsterdam Business Research Institute (ABRI) en biedt de kans aan talentvolle, ambitieuze masterstudenten Bedrijfswetenschappen (VU en UvA) en Sociale Wetenschappen om zich verder te verdiepen in onderzoek. De interesse in onderzoek kan zijn op gebied van promotie, maar ook consulting of public administration. Het Business Research Honours Programma start elk jaar in januari (aanmelden pas weer mogelijk volgend jaar).

Het programma is toegankelijk voor getalenteerde studenten uit de verschillende masterprogramma’s. Deelname aan het programma biedt de volgende voordelen: • (maximaal) 6 maanden stagelopen vanaf 1 september 2010, op basis van een 40-urige werkweek • inclusief studiepunten en begeleiding (zowel vanuit het bedrijf als FEWEB) • stagevergoeding van (maximaal) €750/maand • eervolle vermelding op het Master-diploma • kans op arbeidscontract (direct) na afronding van de stage Indien je geïnteresseerd bent, kan je mailen naar Anita Montolalu op amontolalu@feweb.vu.nl

Het programma is toegankelijk voor getalenteerde studenten uit de verschillende master programma’s. Deelname aan het programma biedt de volgende voordelen: • het verbreden van je Business and Organisationperspectief • roteren langs alle 10 onderzoeksgroepen van ABRI • Deze inzichten toepassen in een vernieuwend onderzoek binnen je master scriptie Criteria: Geïnteresseerde studenten moeten gemiddeld een 7.5 staan.

15 AVENIR

Indien je geïnteresseerd bent, kan je mailen naar Margriet Buseman op mbuseman@feweb.vu.nl, of ga voor meer informatie naar www.abri.vu.nl.


studie

Diversiteit op de VU:

Meer dan een Turkse pizza als lunch!

Gefeliciteerd, je studeert aan de universiteit met de grootste diversiteit aan studenten! Meer diversiteit betekent meer creativiteit, daarmee meer innovatie en het is leuk om om te gaan met mensen met een andere achtergrond. Maar doet de VU hier ook echt wat mee? Daar gaan we achter komen in een gesprek met Wim Haan, coördinator van het diversiteitsbeleid van de VU.

AVENIR 16

Door Irene Schoone en Hugo Ruiter

Houdt de VU rekening met geloof?

anarchie. Ook de achtergrond van de VU

Evenwichtsspel

De grootste groep allochtonen op de VU is

als Christelijke universiteit zou een rol kun-

Om op een positieve manier echt wat te

van niet-westerse afkomst. Rond 1995 is de

nen spelen. Dit geeft aan dat de universiteit

doen met de aanwezigheid van verschil-

toename van deze studenten echt begon-

openstaat voor religie. Zo zijn er verschillen-

lende culturen, heeft de VU vanaf 2006 een

nen, toen de in Nederland geboren kinde-

de gebedsruimtes in de VU te vinden, zowel

actief diversiteitbeleid. Het blijft een lastig

ren van de zogenaamde ‘gastarbeiders’ zijn

Christelijke, Islamitische als algemene. Ook

evenwichtsspel. Aan de ene kant zorgt het

gaan studeren. Waarom zij nou precies voor

houdt de VU rekening met religieuze feest-

voor conflict, door bijvoorbeeld tegenge-

de VU kiezen is nooit echt onderzocht, maar

dagen. Voor veel niet- westerse allochtonen

stelde belangen en andere inzichten, maar

er zijn wel wat vermoedens. Ten eerste het

neemt geloof een belangrijke plaats in hun

aan de andere kant hangt diversiteit ook

degelijke imago van de VU, het goed geor-

leven en dit kan positief zijn voor het per-

samen met betere prestaties. Het populaire

ganiseerde onderwijs en het ontbreken van

centage allochtonen studenten.

‘out-of-the-box’ denken gaat natuurlijk


een stuk makkelijker wanneer je ook echt

VU bij elkaar te brengen. Het doel is om ze

VU heeft een belangrijk samenwerkings-

omgaat met mensen van buiten je eigen,

met elkaar, hoe kan het ook anders, in dia-

verband met UCLA.

vertrouwde box.

loog te laten treden. Zo worden er verschillende

Het ‘out-of-the-box’ denken gaat een stuk makkelijker wanneer je ook echt omgaat met mensen van buiten jouw box

De VU is pas sinds 2006

Op het diversiteitsbeleid wordt verschil-

feesten georganiseerd,

lend gereageerd. Zo is er de groep mensen

zoals het Suikerfeest

die is vastgeroest op dit vlak. Zij willen de

en het Holi-Phagwa om

verandering niet en hier is helaas weinig

de studenten bekend

meer aan te veranderen. Dit zijn veelal ver-

met elkaar en elkaars

stokte medewerkers van de VU, die in oude

gebruiken te laten wor-

patronen zijn blijven steken. Ten tweede is

den. Hierbij is de doel-

er een jongere groep die ontzettend en-

stelling om zoveel mo-

thousiast is. In deze twee groepen hoef je

gelijk verschillende groepen studenten te

Voorbeeld van een project wat hier uit is

geen tijd te steken. De eerste wil het toch

laten komen.

ontstaan, is een gezamenlijk onderzoeks-

bewust bezig met diversiteit en het leerproces is dus pas net begonnen. Om sterker te staan en een partner te hebben om mee te sparren is

de

met

niet en bij de tweede groep gaat het van-

samenwerking

UCLA

ontstaan.

programma op het thema van diversiteit.

zelf. De derde groep is echter de grootste

Wim Haan hoopt dat Dialoog@VU gaat

Hierbij wordt ook samengewerkt met twee

groep met de meeste mogelijkheden, deze

werken als een olievlek. Het begint met een

Zuid-Afrikaanse universiteiten. Alle drie de

kleine groep studenten,

landen hebben immers een zeer interes-

maar mensen vertellen

sante geschiedenis als het gaat om het om-

het aan elkaar door zo-

gaan met diversiteit.

mensen zijn zich niet echt bewust van de diversiteit en van wat ze daarmee kunnen. Voor deze groep is het diver-

Met genoeg inspanning en kleine stapjes neemt de bewustwording onder studenten toe

dat er steeds meer studenten bereikt worden.

Diversiteit op de VU is dus meer dan alleen

Uit de ervaring van de

een Turkse pizza halen in je pauze. Diversi-

afgelopen jaren blijkt

teit is geconfronteerd worden met je eigen

beerd om deze mensen bewust te maken

dat het lukt om verschillende mensen bij

gebruiken, daarvan leren en nieuwe ideeën

van de voordelen van diversiteit. Om dit te

elkaar te brengen. Met genoeg inspanning

opdoen door naar anderen te luisteren. En

doen zijn er een aantal leuke projecten.

en kleine stapjes wordt de bewustwording

ja, soms leidt dat tot een conflict. Maar is

onder de studenten steeds groter.

een leven zonder conflict waarin je iedere

siteitbeleid heel treffend. Er wordt gepro-

Leren van elkaar

dag opstaat om precies hetzelfde te doen

Zo bestaat er Dialoog@VU. Dit is een sa-

Conflictloos leven is saai

als de dag ervoor niet gewoon heel erg

menwerkingsverband van verschillende

Behalve het dialoogproject heeft de VU

saai? Kijk dus een keertje verder dan je ei-

verenigingen. Zowel faculteitsverenigin-

nog meer projecten om het beste uit de

gen vriendengroep of vereniging en leer

gen, waaronder Aureus en EOS, als culturele verenigingen waaronder

Anatolia

(Turkse

vereniging). Samen proberen zij activiteiten te

diversiteit te halen. Zo

Een leven zonder conflict is gewoon heel saai

van mensen om je heen.

wil ze de multiculturele competenties van de docenten bevorderen,

Hugo Ruiter (22), is vierdejaars bache-

willen ze een grotere

lorstudent Bedrijfskunde en beleidsas-

bewustwording

sistent programma diversiteit.

van

diversiteit creëren, zet ze onderzoeken op

Irene Schoone (23), is masterstudente

verschillende studentengroepen van de

die betrekking hebben op dit gebied en de

Culture, Organization and Management.

17 AVENIR

organiseren waarbij de doelstelling is om


economie

‘Talent is jouw manier om je droom te

verwezenlijken’ Als student bevind je je op een kruispunt in je leven. Er zijn zoveel mogelijkheden en er zijn zoveel keuzes te maken; wat kies je en welke wending geef je hiermee aan je leven? Door Patty Duijm & Lizette Zeeman

vijf jaar voor veel ingrijpende keuzes. ‘Ben ik carrièretijger of wil ik ‘huisje-boompjebeestje’?. Vaak worden deze beslissingen gezien als onherroepelijk en dit brengt angst met zich mee. De angst om iets te verliezen bij een andere keuze: ‘Is kiezen verliezen’?. Voor carrièrebeslissingen zijn er vele coachingstrajecten mogelijk. ‘Blik-opener’ Keuzestress

lang van het maken van de juiste keuzes dus

biedt meerdere programma’s. Een hiervan

Alsof de druk om deze beslissingen te ne-

nog nooit zo groot geweest.

is een intensief groepsprogramma van drie

AVENIR 18

men nog niet hoog genoeg is, heeft de rege-

maanden, waarbij je er binnen vier stappen

ring plannen om een boetesysteem invoeren

Coaching bij keuzes

achter probeert te komen hoe je jouw talen-

voor studievertraging. De overheid wil hier-

Wij spraken met Frederieke Maagdenberg,

ten kunt benutten om je droomcarrière na

mee ‘de eeuwige student’ uitbannen, maar

werkzaam als coach bij het loopbaan- en

te streven. Belangrijk tijdens het traject, is

het systeem zal ook gevolgen hebben voor

coachingsbureau ‘Blik-Opener’. Dit bureau

vooral het leren kennen van je talenten en

de ambitieuze student. Studenten die zich

helpt dagelijks jonge talenten met het ver-

de wijze waarop je deze talenten kunt om-

op meerdere gebieden willen ontplooien,

wezenlijken van hun droomcarrière. Ze ver-

zetten in een waardevolle bijdrage aan de

door middel van bijvoorbeeld een bestuurs-

telt ons dat de ‘luxe’ om te kunnen kiezen uit

wereld en je eigen geluk. De laatste fase van

jaar, een jaar buitenland of andere nevenac-

steeds meer mogelijkheden, een ‘last’ wordt

het programma richt zich op het opbouwen

tiviteiten, krijgen nu de druk opgelegd om

op het moment dat iemand niet weet hoe

van een netwerk om dit alles mogelijk te ma-

direct de juiste keuzes te maken. Ook is de

te moeten kiezen. Het gaat hier niet enkel

ken. Buiten dit programma worden er ook

ruimte om meerdere activiteiten en studies

om carrièremogelijkheden, maar twintigers

coachavonden georganiseerd, waarbij je

te combineren nog beperkter en is het be-

staan binnen een tijdsbestek van ongeveer

wordt ondersteund om er in één avond aan


Tip ‘Blik-Opener’ organiseert regelmatig Coachcafés . Deelname aan deze avond kan je op weg helpen je droomcarrière uit te stippelen en kost 50 euro. Houd hiervoor de website in de gaten. www.blik-opener.nl

al je kennis en ervaring in de praktijk hebt

gels concept is ‘The Hub’ sinds kort ook in

gebracht door middel van nevenactiviteiten.

Nederland een begrip. ‘The Hub’ is in Am-

Òf je kunt het zo doen als Annemarie Appel-

sterdam een dynamische en innoverende

man. Zij viel op door op een website en een blog bij te houden over haar ervaringen haar

gedurende

sollicitatieproces.

Ze deed verhaal over

ruimte van 350 m2 waar

Ben ik carrièretijger of wil ik ‘huisje-boompjebeestje?

280 ondernemers komen om te werken, kantoor te houden, ideeën uit te wisselen en te netwerken. Als ondernemer

haar vele sollicitatiegesprekken en afwijzin-

kun je lid worden van deze ‘community’ en

gen; hier kregen bedrijven lucht van en ze

kun je kiezen uit verschillende abonnemen-

de hand van spelrondes achter te komen

benaderden haar. Op deze manier verze-

ten. Zo kun je ervoor kiezen om slechts 5

waar je daadwerkelijke ambities liggen.

kerde Annemarie zichzelf binnen 56 dagen

uur, 25 uur of 100 uur per maand gebruik te maken van deze locatie en haar faciliteiten. Voor starters is dit de ideale mogelijk-

heid om met ervaringsdeskundigen op het

Je moet je hart volgen en niet de verkeerde motieven je keuze laten bepalen

gebied van ondernemerschap in contact te komen. Daarnaast ontmoet je andere startende ondernemers, met wie je ervaringen en praktische zaken kunt delen. ‘The Hub’ is daarnaast natuurlijk ideaal wanneer je je nog geen kantoorruimte kunt veroorloven. Blijf bij jezelf

Binnen 56 dagen een baan?!

van een baan.

Via Social Media!

Verder kregen we van Frederieke Maagden-

om je heen! Er bestaan allerlei mogelijkhe-

Frederieke Maagdenberg vertelde ons ook

berg een goede tip over het ludiek profileren

den om je droombaan te onderzoeken en

dat de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden

van jezelf naar bedrijven toe. Naast een CV,

te vinden. Ons werd verteld dat je je hart

de afgelopen jaren sterk is veranderd. Wan-

dat alleen op het verleden is gebaseerd, kun

moet volgen en niet de verkeerde motieven

neer bedrijven vroeger stonden te springen

je een ‘folder’ maken over het toekomstbeeld

(bijvoorbeeld financiële motieven) je keuze

dat je van jezelf hebt.

moet laten bepalen. Je hebt je eigen carrière

Zo kun je bedrijven een

dus volledig zelf in de hand en wij wensen je

beeld geven over wat jij

hierbij veel succes!

om mensen met een afgeronde WO- opleiding, moet men tegenwoordig aan meer eisen voldoen. Als starter wordt er van je verwacht vanaf begin af aan onderscheidend te zijn en direct meerwaarde te kunnen bie-

Als starter wordt er van je verwacht vanaf begin af aan onderscheidend te zijn en direct meerwaarde te kunnen bieden aan een bedrijf

den aan een bedrijf. Als

voor hen in de toekomst kunt betekenen. ‘The Hub’ Liggen je ambities niet binnen een bedrijf, maar

Patty Duijm (20), is derdejaars student

wil je als zelfstandig on-

Economie richting Accountancy

student betekent dit dat je én uitmuntende

dernemer van start? Ook dan hoef je er niet

Lizette Zeeman (20), is derdejaars

cijfers moet halen én moet laten zien dat je

alleen voor te staan. Gebaseerd op een En-

student Bedrijfskunde

19 AVENIR

Sta jij op dat carrièrekruispunt, kijk dan eens


To me, marketing financial products is much more challenging. “One of the main reasons I applied for a traineeship at ING is the complexity of its products. To me, marketing financial products is much more challenging than marketing beer or potato chips. Our services have real impact on people’s lives.

Jan Bolle (26) Trainee ING Retail Banking

department. A great opportunity to work in a totally different culture with foreign colleagues, learn from their experiences and share my knowledge.

As a trainee in the Retail field you have ample opportunities. I started as Product Manager Mortgages and had a coordinating role in the set up of a ‘Mortgage Help’ service for our customers. We were the first bank that provided this kind of crisis-related mortgage service and it was exciting to be part of this high-priority project, which generated lots of media attention.

In October 2010, I started in my new role as manager of one of the ING Branches in Amsterdam. In the end as a bank we should always do our utmost best to serve our customers in the best possible way. This job provides me a great opportunity to have real contact with our customers on a daily basis and find out what they expect from us and our products. Furthermore the coaching of a team of advisors and the commercial responsibility of managing a branch is really exciting.

Subsequently, I worked at Marketing Securities and Personal Banking, where my team was responsible for the introduction of a new proposition for the affluent sector. After that, I worked at ING Bank Turkey in Istanbul at the Marketing Mortgages

The ING traineeship is the perfect way of gaining knowledge and experience in a relatively short period of time. Besides responsibility at an early stage, I have plenty of room for development, both on a professional and personal level.”

B A N K I NG · I NVE S T M E N T S · LI FE I NS URANCE · RE T I RE MEN T SERVIC ES www.ing.jobs/graduates


fun

Tip:

Ontvlucht de ga naar een sterdam en drukte in Am sterdam Am in zijn er Hammam. Er mmam ha r vinden, maa een aantal te ast dat het Na . er ad nr aa Shifa is een nieten en je kunt ge erg gezond is ing, wordt de nn pa ts on van rust en een sociale k gezien als Hammam oo bij dus ar da plaats en ontmoetings ste roddels at la de om zeer geschikt te bespreken.

Het Amsterdam van: Liane van Eerde Leeftijd: 20 Studie: derdejaars studente Economie Stad: Amsterdam is zo divers, er is voor ieder wat wils en je bent nooit

gerenoveerde City theater. In dit loungecafé heb je keuze uit een erg uit-

uitgekeken. Je kunt je dan ook uren vermaken door op een terrasje ‘men-

gebreide cocktailkaart. Voor je wekelijkse stapavond is Noodlanding in

sen te kijken’. In deze bruisende stad is 24 uur per dag en 7 dagen per

Paradiso een aanrader, hier draaien ze verschillende soorten muziek en

week iets te beleven. Dat is wat mij zo gelukkig maakt in Amsterdam.

er zijn veel medestudenten te vinden.

Sport: Ik dans heel actief als ik uit ga, ik fiets van kroegje naar kroegje en

Winkelen: Ga eens verder dan de bekende Kalverstraat en neem tram-

ik doe aan gewichtheffen tijdens het winkelen. Voor actievere sporters

metje 16 of 24 naar de Albert Cuyp markt. Op deze markt zijn meer dan

dan ik, met een laag budget, is sportcentrum Uilenstede een aanrader.

250 kramen te vinden die hun

Eten: In de Warmoesstraat in Amsterdam kun je terecht voor een High

spullen tegen studentenprij-

Tea bij de Bakkerswinkel. Het is hier meestal een drukke bedoening, maar

zen aanbieden met enige dosis

als je eenmaal aan tafel zit heb je de heerlijkste taartjes, verse thee en

Amsterdamse humor. Vergeet

een leuke aankleding. Voor ’s avonds is café de Schutter mijn favoriete

niet een bezoek te brengen aan

studenten eetcafé, hier kan je lekker en gezellig eten voor weinig geld. Je

de winkeltjes die soms verdekt achter de kramen verschuilt zitten. Een

kunt hier nog lang gezellig nahangen met een drankje.

gezellig dagje shoppen gegarandeerd.

Je kunt je uren vermaken door op een terrasje ‘mensen te kijken’

Uitgaan: Voor iets bijzonders ga je naar de Xtra Cold Icebar aan de AmMalon van Eerde (22), is masterstudente Economics en

hele ervaring dus. Is dit je iets te koud? Ga dan naar Little Buddha in het

beeldredactrice van Avenir

21 AVENIR

stel. Hier zijn de muren, de bar, de krukken en zelfs de glazen van ijs. Een


economie

Copenhagen.

International students’ capital of the world

Waarom wilde ik ook alweer op exchange? Persoonlijke ontwikkeling? Individuele vrijheid? Culturele samensmelting? Nieuwe mensen leren kennen? Of toch wel gewoon een half jaar lang feesten in een ander land? Misschien. Zoals met alles eigenlijk, is er zelden één specifieke reden. Bij mij speelde alle factoren een rol.

AVENIR 22

Door Brian Beelt

Samen met 800 exchange studenten van

Uitdagende lesstof?

over de hele wereld, begon ik in augustus

Voor je vertrek word je als exchange stu-

vorig jaar aan mijn semester aan de Co-

dent toegewezen aan een Deense ‘buddy’.

penhagen Business School in Denemar-

Iemand die je de sleutel van je accom-

ken. Kopenhagen blijkt erg in trek te zijn

modatie geeft, die je wegwijs maakt in de

onder internationale studenten, door het

stad en voor je klaar staat gedurende je

goede imago en omdat het een perfecte

verdere verblijf. In theorie klinkt dit ideaal.

de buddy hebt. Mijn studentenhuis lag in

uitvalsbasis is om tijdens de exchange

In de praktijk wil het echter vaak zo zijn dat

de Hammerensgade, op 10 minuten loop-

door Europa te reizen.

de internationale studenten het alsnog al-

afstand van het Kongens Nytorv plein,

lemaal zelf uitzoeken en je vrijwel niks aan

daar waar de grote winkelstraat Stroget

Tentamen stress wegdrinken onder het genot van een Carlsberg of twee


en het bruisende nachtleven van Kopen-

binnenlopen. Daarbij inbegrepen oud-

hagen is gelegen. Deze locatie deelde ik

Ajacied Dennis Rommedahl en het talent

met 15 anderen. Een perfect aantal vond ik zelf; je hoefde je niet te vervelen en de groep werd als ware een familie.

bij Ajax momenteel:

Opeens kwam het voltallige Deense voetbalelftal een lokale foute karaokebar binnenlopen

De CBS campus ligt iets

Christian Eriksen! Die hadden er net een wedstrijd tegen IJsland op zitten en besloten de overwinning daar te vieren. Ik als 020-fan val dan natuurlijk met

ten zuiden van het centrum van Kopen-

mijn neus in de Deense smor. Hele aardige

hagen, in het zogeheten Frederiksberg.

knaap die Christian. We hebben gezellig

Over het terrein verspreidt liggen 4 ge-

staan praten over de kansen van Ajax in de

bouwen, die allemaal op loopafstand van

Champions League en hij spreekt zowaar

elkaar liggen. Denemarken - en vrijwel alle

al een goed woordje Nederlands.

Scandinavische landen - staan bekend om hun informaliteit en feministische cul-

Terugkomst

tuureigenschappen. De docenten zijn er

En dan. Je bent weer terug. Oude rituelen

allemaal erg vriendelijk en behulpzaam.

keren terug en je bent binnen no-time

De lesstof was eigenlijk vrij simpel, oppervlakkig en herhalend. Meerdere malen heb ik vragend om mij heen gekeken toen niemand antwoordde

op

de

geacclimatiseerd. Wel-

Ik kan iedereen aanraden om erop uit te gaan en ervoor te kiezen om een tijdje elders te studeren

vraag of hij ooit van Hofstede’s dimensies had gehoord…

iswaar een paar ruggen armer, maar veel ervaringen rijker. Ik kan iedereen aanraden om erop uit te gaan, ervoor te kiezen om een tijdje ergens anders te stu-

deren, jezelf te ontvreemden van je eigen cultuur en een internationaal netwerk op

Ideaal: clubs on campus

te bouwen. Of, in de woorden van Jean

Iets waar ik erg jaloers op ben en graag

Baudrillard: “To open our eyes to the ab-

bij ons op de campus zie verschijnen, is

surdity of our own customs is the charm

het feit dat de hal in het hoofdgebouw

and benefit of travel.”

elke donderdagavond werd omgetoverd tot een heuse studentendiscotheek! Hier wordt na de colleges de stress van de examens weggedronken onder het genot van een Carlsberg of twee. Wat me vooral erg is bijgebleven, is toen we op een avond in de lokale foute kaBrian Beelt (21), is derdejaars

het voltallige Deense voetbalelftal kwam

student Bedrijfskunde

23 AVENIR

raokebar wat zaten te drinken, opeens


Ligt de toekomst van de arbeidsmarkt in jouw handen? Hoe los je schijnbaar tegenstrijdige zaken op? Liever een biertje drinken met je vrienden of toch maar het tentamen voor morgen leren? Het lijkt misschien een makkelijke keuze, maar welke kant je ook kiest, beide kanten hebben gevolgen. Dilemma’s oplossen is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dagelijkse kost. Bij SZW adviseer je over onderwerpen die wekenlang het nieuws kunnen beheersen. We leveren ‘producten’ waarmee we adequaat kunnen reageren op vragen uit de politiek en soepel inspelen op nieuwe eisen die de maatschappij stelt. Op onze inhousedag krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met het dynamische werkveld van SZW. Je wordt uitgedaagd om mee te denken over de inzet van instrumenten om een snel herstel van de economie mogelijk te maken. Ben jij in staat om onder druk de juiste argumenten aan te dragen? En ben je bijna afgestudeerd in een economische studierichting? Meld je aan voor onze inhousedag op 17 februari a.s.

AVENIR 24

Aanmelden kan tot 10 februari op; www.inhousebijhetrijk.nl


studentencolumn Prof?essional

studie

Toen ik aan mijn bachelor Economie en Be-

ik toch iets meer glamour dan een negen-tot-

drijfseconomie begon, had ik nog geen idee

vijf ambtenaarsbaantje (niet om de mensen

wat ik met deze opleiding wilde gaan doen.

voor het hoofd te stoten die hier wel gelukkig

Aan het einde van het eerste jaar was ik al blij

van worden). De volgende optie is een functie

dat ik onderscheid kon maken tussen wat ik

als onderzoeker. Deze functie heeft mijns in-

wel en wat ik niet leuk vond. In tegenstelling

ziens waarschijnlijk ook het een en ander met

tot menig student word ik vrolijk van cijfertjes.

onderzoek te maken. Het wordt dus sowieso

Geef mij een wiskundig probleem en ik kan zo

onderzoek of ik moet voor de laatste optie

een hele dag spenderen om het op te lossen.

kiezen: bankier worden. Een functie die per-

Geef mij daarentegen een marketing boek

fect klinkt voor een cijfertjes-freak als ikzelf.

en..., nou ja doe dat dus maar niet. Het leukst

Daarnaast staat het salaris me ook niet echt

vind ik de economie- en de kwantitatieve

tegen. Helaas, wil ik niet elke week 100 uur

methoden-vakken (business mathematics en

aan geldzaken spenderen, ongeacht de vorm.

statistiek voor de bedrijfskundigen). Toen er

Bankier kan ik dus ook wegstrepen. Als functie

tijdens de mastervoorlichting een opleiding

dan! Een bankier als man is natuurlijk een heel

werd gepresenteerd die zich focuste op deze

ander verhaal.

vakken, werd mijn nieuwsgierigheid gewekt:

Dus wat hou ik over? Consultant en onder-

een onderzoeksmaster aan het Tinbergen In-

zoeker. Voor beiden moet ik onderzoek ver-

stituut (TI), bedoeld om de deur te openen

richten, echter in een geheel andere context.

naar een PhD. Ik wist niet precies wat ik later

Een belangrijke factor in deze beslissing is de

wilde doen, maar ik heb wel altijd gedacht dat ik in het bedrijfsleven zou eindigen. De optie om te promoveren en academisch verder te gaan, was

omgeving. Welke omge-

Een keurslijf is niks voor mij, want ja… ‘ik ben nou eenmaal ik’

ving geeft mij de meeste mogelijkheden om mijzelf te ontplooien? En dan is het antwoord duidelijk: de ‘casualness’ van de aca-

nog nooit in me opgekomen. Deze master zet-

demische wereld past beter bij mij. Een keurs-

te me dus aan het denken: Is het bedrijfsleven

lijf is niks, want ja.. ‘ik ben nou eenmaal ik.’ En

wel iets voor mij?!

wat ik nodig heb, is de ruimte om dingen op

Het enige wat ik zeker wist is dat ik de spe-

mijn manier te doen. De vrijheid krijgen om

cialisatie economie in mijn derde jaar wilde

de kwesties te onderzoeken die ik interessant

gaan doen. Deze geeft toegang tot een MSc

vind, mijn eigen uren indelen en helemaal zelf

Economics of met de juiste keuzevakken een

mogen bepalen wat ik aan doe naar mijn werk.

onderzoeksmaster aan het TI. Maar welke

Tevens vind ik het fijn dat er minder sprake is

mogelijkheiden zijn er daarna? Volgens de

van een hiërarchische structuur, die nog wel

VU-website kan ik “A job as ... a consultant, a

bij veel bedrijven heerst (zo ervaar ik het dan).

policy maker, a researcher, a banker...” krijgen.

En dan mag het glazen plafond wat dikker

Een consultant? Het lijkt me leuk om gericht

zijn, ik vind wel een manier om daar doorheen

onderzoek te doen, creatieve oplossingen te

te breken.. Prof. Dr. E.A. van Eijndhoven?

vinden en adviezen uit te brengen. Dus een optie die ik even voor het moment openhoud. Emma van Eijndhoven (22), is bachelor-

ik merendeel van mijn tijd spendeer aan het

studente Economie. Foto’s door Faye van

verrichten van onderzoek. Interessant en uit-

Eijndhoven (20), is tweedejaars studente

dagend, maar om eerlijk te bekennen ambieer

kunstacademie.

25 AVENIR

Een functie als beleidsmaker? Houdt ook in dat


carrière

Carrièretijgers opgelet!

AVENIR 26

Vaak is een universitaire studie alleen niet voldoende om een flitsende loopbaan in te zetten. Nevenactiviteiten en buitenlandse ervaring zijn minstens zo belangrijk. Op pagina 34 en 35 lees je of recruiters het hier mee eens zijn. Eén van hun tips is om je zo vroeg mogelijk te oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarom lichten wij de Amsterdamse Carrière Dagen uit die binnenkort van start gaan. Maar misschien heb jij wel de behoefte om ‘echt’ iets voor de wereld te betekenen. Lees dan de bijzondere carrières van Ronald Hemerik en Stefan Kaffka in hun carrièrecolumns op pagina 36 en 37. Wellicht ontdek jij in deze Avenir het geheim voor een succesvolle carrière!


Waar zie jij jezelf over 10 jaar? London baby! Emma (22)

I am cooking in my big kitchen while my six children are running through the house, Viola (24)

I will earn enough money to buy beer of a good brand instead of Pilsner, Chris (23)

I will have a private jet and a huge appartment in Oud-Zuid, Bart (21)

That depends on the lottery, Rosan (22)

One step closer to my pension, Tim (23) I am healthy, have a nice family and a good job, Toine (25)

President of Planet Earth, Khalid Li (21) As a proud owner of my fast growing company, while being filthy rich and awesome at the same time! Mark (21)

I’ve built an organization based on a new innovation, Antonio (23) Desperatly in love on my own island in the Pacific, Hugo (21)

Owner of the Orlando Magics, Oswin (19)

I’ll work as a senior manager for one of the ‘Big Four’ firms! Bart (20) 27 AVENIR


carrière

Ambitie

is het sleutelwoord Hoe startte u uw succesvolle carrière? Ik heb nooit een plan gehad, maar wel ambities en daar zit een verschil. Ik wilde ‘Europeaan’ worden; vreemde talen en culturen ontdekken door daar te werken en te wonen. En ik wist ook dat ik geld wilde verdienen. Ik geloof dat jij je eigen leven enorm een

Voormalig Chief Operating Officer van TomTom Alexander Ribbink spreekt tijdens zijn gastcollege aan de VU over zijn internationale carrière en ambities. Volgens zijn motto “No guts, no glory” stappen wij in de pauze op hem af en mogen we hem interviewen. We spreken deze marketingspecialist op zijn kantoor aan het Museumplein. En natuurlijk zijn wij ook geïnteresseerd in zijn studententijd! Door Oswin Frans en Pim Hermans

draai kan geven. Het is voor een deel toeval

AVENIR 28

en er is een deel wat je wel in de hand hebt door hard werken, een vak leren en bewuste

Welke kwaliteiten hebben u geholpen in

geen persoonlijke kwaliteit maar die ervaring

keuzes te maken. Ik wilde het eerste deel van

uw carrière?

was belangrijk. Verder heb ik een gevoel voor

mijn loopbaan vooral leren en op een be-

Ik heb de kans gehad om bij Unilever en

humor, waardoor je soms eenvoudig met een

paald moment kreeg ik de ambitie om meer

MARS internationale marketing te leren van

sociale situatie om kunt gaan. Ook heb ik al-

dingen te bereiken.

het laagste tot het hoogste niveau. Dat is

tijd geprobeerd dicht bij mezelf te blijven.


Het netwerk uit uw studententijd heeft u

respecteren was zeer eenvoudig door onze

later dus kunnen activeren

vertrouwensband.

Lid worden van een gezelligheidsvereniging deed ik niet voor een netwerk. Het was voor

Waar hebt u allemaal gewoond en

mij een kans om boeiende mensen te leren

gewerkt?

kennen. Vanuit vriendschap de volgende

In Chicago (red. deeltijd MBA), Parijs, Lon-

stap in mijn carrière te kunnen zetten sprak

den, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en

me aan en bleek ook leuk te zijn. Ik heb

Nederland.

daar de oprichters van TomTom waaronder Harold Goddijn leren kennen. Wij waren al-

Wat biedt de toekomst?

lemaal lid van het Amsterdamsch Studenten

Mijn betrokkenheid bij een groot aantal snel

Corps en dat geeft toch een bepaalde band.

groeiende technologiebedrijven aan wiens

Zeker toen TomTom heel hard groeide stelde

succes ik wil kunnen bijdragen.

dat vertrouwen van vroeger ons in staat beter te functioneren.

Hebt u nog een gouden tip voor studenten? Het is belangrijk je zelf breed te oriënteren

Hoe hebt u de werkervaring bij de ver-

in je studententijd. Het is de periode in je

schillende bedrijven beleefd?

leven waar de gemiddelde student meestal

Bij Unilever droeg ik gelijk al verantwoor-

relatief weinig verantwoordelijkheid heeft.

delijkheid, ik werd opgeleid met een dui-

Wees een actief en betrokken burger. Ik

delijke visie. Door de internationale setting

keek naar de politiek, ging naar concerten

kon ik de Europeaan in mij ontwikkelen en

en musea maar was ook wel eens dronken.

ik verdiende prima. Het leuke aan Mars, was

Probeer niet te snel CV gericht te zijn als je

dat een familiebedrijf een bepaalde rust op

academisch onderwijs doet, wees intellec-

strategisch niveau geeft. Daarnaast trok de

tueel vrij.

Alexander Ribbink (46) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn MBA aan de Rotterdam School of Management. Hij werkte tien jaar voor Unilever en drie jaar voor MARS Inc. voordat hij toetrad als COO tot TomTom. Tegenwoordig is hij partner bij de venture capitalist firm genaamd Prime Ventures en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Bezit: TomTom Via & Go 1005 Quote 500 positie: 317 Geschat vermogen: € 85,miljoen

verkoopgerichtheid me aan. TomTom was leuk omdat (nieuwe) technologie een totaal

“Know your languages and work on it, and two

andere productgroep is en het werken met

is not enough.”

vrienden was fantastisch.

Ik heb vaak gemerkt dat als je de taal van het land spreekt dit wordt gewaardeerd, je komt

Volgens de Quote hebt u een geschat ver-

dichter bij de klant en je kunt de cultuur be-

zekerde instelling in de rechtszaak dwingt

mogen van € 85,- miljoen. Wat is de nieu-

ter begrijpen. Ik spreek naast Nederlands

de tegenpartij je serieus te nemen.

we uitdaging?

vloeiend Frans, Duits en Engels .

Geld was nooit het (enige) doel. Toen ik bij

“I was looking for money more than I could

Mars werkte leefde ik niet luxueuzer dan nu.

“Not only work but also live abroad.”

spend.”

Het is ook belangrijk om een goede burger

Het is heel anders om ergens naar toe te

Ik had deze instelling vlak voor mijn over-

en relevant te zijn voor je naasten. Nu is de

reizen dan er daadwerkelijk te wonen. Dan

stap naar TomTom. Ik stond toen op een

uitdaging om een goede venture capitalist

krijg je pas echt inzicht in de mensen en het

punt in mijn leven dat ik veel ervaring had

en commissaris te worden. Ook mijn be-

land.

opgedaan en klaar was voor zowel de gro-

stuurswerk bij het Stedelijk Museum is erg leuk.

tere uitdaging als de bijbehorende grotere “If you start having lawsuits you start making

beloningen.

an impression on the market.” Dat is simpelweg een soort wetmatigheid

om werk en vrienden te combineren?

van het bedrijfsleven. Rechtszaken zijn een

Oswin Frans (19), is eerstejaarsstudent

Door zeker te zijn wat je competenties en

onderdeel van de concurrentiestrijd en als je

International Business Administration

de mening van een ander te respecteren

wordt aangeklaagd betekent het dat de con-

Pim Hermans (21), is masterstudent

was het niet moeilijk om samen te werken.

currenten je erkennen. Het is natuurlijk nog

Strategy & Organization en

Bij onenigheid besliste de specialist. Elkaar

steeds zonde van het geld. Ook een zelfver-

hoofdredacteur van Avenir

29 AVENIR

Hoe bent u omgegaan met de uitdaging


carrière

Amsterdamse Carrière Dagen Over ongeveer drie weken vindt wederom één van de grootste carrière-evenementen van Amsterdam plaats: de Amsterdamse Carrière Dagen (ACD). Van 28 februari tot en met 3 maart zullen in de Regardz Meeting Center Zilveren Toren 63 topbedrijven zich presenteren aan hun mogelijke nieuwe werknemers, jij dus! Welke bedrijven?

je specifieke vragen aan een bedrijf? Geef

naar enthousiaste, gedreven, ondernemende

Bedrijven uit diverse bedrijfstakken zullen

je dan op voor een individueel gesprek, ga

studenten. Dus zet je beste beentje voor en

aanwezig zijn tijdens dit vierdaagse evene-

speed daten of nuttig een lekker ontbijt,

“BE AMBITIOUS, BECOME SUCCESSFUL!”

ment. Denk hierbij aan accountancy bedrij-

lunch of diner met een bedrijf.

Waar moet ik zijn?

AVENIR 30

ven, consultancy bedrijven, bedrijven uit de Fast Moving Consumer Goods sector, financi-

Hoe lang duurt de ACD?

Na de positieve ervaring van de afgelopen

ële instellingen, industrials, bedrijven uit de

De ACD is van 28 februari tot en met 3 maart

editie, zal ook dit jaar de ACD plaats vinden

IT, bedrijven uit de logistieke sector, bedrijven

2011. Elke dag zijn er andere bedrijven aan-

in de Regardz Meeting Center Zilveren Toren.

die zakelijke diensten verlenen en bedrijven

wezig, waar je op verschillende tijden diverse

Het gebouw bevindt zich vlak naast Amster-

uit de publieke sector. Voor ieder wat wils!

onderdelen van kan bezoeken. Hierdoor kun

dam Centraal Station en is dus zeer makkelijk

je voor jezelf bepalen wanneer je op de ACD

te bereiken. Kijk voor een routebeschrijving

Voor wie is de ACD en wat is er te doen?

aanwezig bent. Het is echter zeker interessant

in het profielenboek, onze brochure of op

om zoveel mogelijk onderdelen bij te wonen,

onze website.

Of je nu in de laatste fase van je studie zit

zodat je een goed beeld hebt van de verschil-

of pas net begonnen bent, de ACD heeft

lende bedrijven. Elke dag is er een heerlijke

Hoe schrijf ik me in?

voor iedereen wat te bieden! Wil jij graag

lunch en aan het eind van de dag is er een

Op de website www.acd.nu kan je je gemak-

wat meer weten over de verschillende be-

borrel, waarbij je op een informele manier in

kelijk en kosteloos voor de ACD inschrijven.

drijven, kom dan naar één van de vele be-

contact kunt komen met de recruiters van de

Lees de inschrijvingsprocedure goed door.

drijfspresentaties. Ben je nieuwsgierig naar

bedrijven die jij interessant vindt. Daarnaast

De deadline voor de inschrijvingen met CV-

de praktische zaken waar een bedrijf in

vindt er tijdens deze borrel een loterij plaats,

selectie is 16 februari. De deadline voor de

een werkweek mee bezig is? Meld je dan

waarbij je diverse prijzen kan winnen (zie

overige onderdelen is 23 februari.

aan voor een case. Wil je jezelf in de picture

hiervoor www.acd.nu of het profielenboek).

werken bij één van de bedrijven en/of heb

Uit ervaring blijkt dat bedrijven op zoek zijn

Tot op de ACD!


amsterdamse carrière dagen

l u f s s ce c u s me o c u e n b . , d s c u .a io t w i b w w m be a e aan op n e j v d j i r Mel h 1 1 c 0 s 2 i n r i a u e r b n e i f l 1 6 1 1 D 0 2 a i r a De erdelen u r b e 3f 2 d n n e o l de CV r e d n o e g i r e Ov

28 feb t/m 3 mrt 2011 Regardz Meeting Center Zilveren Toren Amsterdam Centrum

www.acd.nu

Hoofdsponsor

Rijksoverheid Ministerie van FinanciĂŤn

Belastingdienst


carrière

Solliciteren en de arbeidsovereenkomst: waar moet je op letten en wat zijn je rechten? Interview: Diana Hans, advocaat arbeidsrecht Je bent klaar met studeren en gaat de arbeidsmarkt op. Een goed gevuld CV helpt je om bij bedrijven in beeld te komen. Stel nu dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk een arbeidovereenkomst aangeboden krijgt. Waar moet je op letten en wat zijn je rechten binnen de sollicitatieprocedure? Daarover vertelt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocate Diana Hans van MH+O Advocaten te Middelburg.

AVENIR 32

Door Merijn Moeliker

Precontractueel

een eventuele zwangerschap of plannen

Pas op met informatie op internet

In de sollicitatiefase gelden er al regels. Er

daaromtrent is niet toegestaan. Een medi-

Volgens dezelfde richtlijn van het NVP moet

bestaat de zogenaamde sollicitatiecode

sche keuring mag bijvoorbeeld alleen wan-

de arbeidsorganisatie het aan je melden

van het NVP. Dit is geen wet maar de code

neer dit noodzakelijk is voor de uitoefening

en het met je bespreken als er in het kader

bevat een richtlijn waar bedrijven en instel-

van de functie waarop je solliciteert. De solli-

van je sollicitatie informatie is gehaald van

lingen zich aan zouden moeten houden bij

citatiecode is te vinden op de website van de

websites (bijvoorbeeld van LinkedIn of Face-

een zorgvuldige sollicitatieprocedure. Het

NVP. Voel je je gediscrimineerd in je sollicita-

book). Lang niet alle potentiële werkgevers

doel van de richtlijn is om sollicitanten een

tieprocedure of zijn de sollicitatieregels naar

houden zich aan deze richtlijn. Potentiële

gelijke kans op een aanstelling te bieden bij

jouw idee geschonden? In dat geval dien je

werkgevers zoeken tijdens de sollicitatiefase

gelijke geschiktheid. De potentiële werk-

eerst te klagen bij de instelling of het bedrijf

doorgaans wel op internet. Een achteloos

gever mag zodoende alleen vragen stellen

waar je hebt gesolliciteerd en is de uitkomst

op internet gezette foto uit je studententijd

over aspecten die voor de functie en/of de

niet bevredigend, dan kun je klagen bij de

of een weblog met privé-informatie kun-

functievervulling relevant zijn. Vragen naar

NVP of de Commissie Gelijke Behandeling.

nen derhalve later in je nadeel werken bij


met je studie. Een proeftijd moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst en is maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tenzij de CAO anders bepaalt) en twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een te lange proeftijd maakt het proeftijdbeding volledig nietig.

Concurreren kan je duur komen te staan Een concurrentiebeding moet eveneens schriftelijk zijn overeengekomen. Het belemmert de vrijheid van de werknemer om na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij een ander bedrijf of als zelfstandige. De werking van een dergelijk beding kan je dus ernstig beperken tijdens je latere carrière. Bij het tekenen van een arbeidcontract dien je serieus te overwegen of je de consequenties wil aanvaarden. Op het overtreden van een concurrentiebeding staat, als dit is overeengekomen, soms een boete die per dag kan oplopen. Er wordt vaak gedacht dat een concurrentiebeding wettelijk niet is toegestaan, maar dat is niet juist. Een conhet zoeken van een baan. Wees je daarvan

tijd of onbepaalde tijd), de arbeidsduur per

currentiebeding kan wel geheel of gedeelte-

bewust!

week en of er een CAO of pensioenregeling

lijk door de rechter worden vernietigd als de

van toepassing is. Teken een arbeidscontract

beperking van de werknemer, in verhouding

Arbeidsovereenkomst: waar moet je op letten?

niet onachtzaam. Het ondertekenen kan

tot het te beschermen belang van de werk-

vergaande consequenties hebben, ook in de

gever, onbillijk is. Het (gedeeltelijk) vernieti-

Zodra je bent aangenomen legt een profes-

toekomst.

gen lukt echter lang niet altijd en het vereist

sionele werkgever je doorgaans een schrif-

een kostbare gerechtelijke procedure. Wees Standaardaspecten waar je in het contract

dus alert als je een concurrentiebeding

dit niet gebeurt betekent dit overigens niet

bijvoorbeeld op moet letten zijn het loon,

wordt voorgehouden!

dat er (als jij en je werkgever het eens zijn

het aantal vakantiedagen en het percen-

over de indiensttreding) er geen arbeids-

tage van het loon dat je krijgt doorbetaald

overeenkomst tot stand komt. Een arbeids-

bij ziekte. Daarnaast kunnen er een proeftijd

overeenkomst kan immers ook mondeling

en/of een concurrentiebeding in de arbeids-

worden gesloten. Een aantal belangrijke ele-

overeenkomst staan. Tijdens de proeftijd

menten van het dienstverband moeten wel

kun je doorgaans zonder pardon worden

Merijn Moeliker (20) is

schriftelijk worden vastgelegd, zoals de duur

ontslagen. Erg vervelend, zeker als je net je

derdejaarsstudent Bedrijfskunde en

van de arbeidsovereenkomst (bepaalde

vorige baan hebt opgezegd of bent gestopt

tweedejaarsstudent Rechten

33 AVENIR

telijke arbeidsovereenkomst voor. Wanneer


carrière

p g o t e e w d p r O aa n Voor elke student komt er een dag dat je moet gaan werken en het is dan handig om te weten hoe jij je het beste kan voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hoe onderscheidt jij je van de rest? Avenir spreekt met vier recruiters over hun ideale beeld van de student. Haal er je voordeel uit! Door Florien van Schoonhoven

laten afschrikken! Cijfers laten soms wat zien,

sekse of achtergrond. Typisch komen er iets

maar vertellen geen verhaal.

meer mannelijke dan vrouwelijke kandidaten af op consultancy, maar dat heeft geen enkele

Wat heb je in je studententijd zelf aan CV building gedaan?

invloed op het uiteindelijke selectieproces.

Ik heb nooit heel bewust aan CV building gedaan. Ik ben actief geweest binnen de univer-

Welke carrièretip wil je de student meegeven?

siteit en bij een traditionele studentenvereni-

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met jezelf

ging. Vooral de ervaring die ik opdeed in de

oriënteren op de arbeidsmarkt. Bezoek bedrij-

Senaat bij LANX heeft mij veel geleerd en be-

vendagen, inhousedagen en business courses

A.T. Kearney (Strategy consulting)

schouw ik nog steeds als de beste leerschool

van bedrijven in verschillende industrieën.

Olaf van Rangelrooij

voor het bedrijfsleven.

Wanneer je jouw ideale industrie gevonden hebt, ga kijken en praten bij zoveel mogelijk

Hoe belangrijk zijn cijfers? chelor- en master opleiding zijn van belang.

Hoe is binnen het selectieproces de verhouding tussen mannen en vrouwen/minderheden?

Hoewel het een belangrijk onderdeel is van

Wij zijn altijd op zoek naar de beste kandida-

de eerste selectieronde, moet je je er niet door

ten om ons team te versterken, ongeacht hun

AVENIR 34

Cijfers van zowel je middelbare school, ba-

verschillende bedrijven in de sector en ga voor jezelf na waar jij je het beste bij vindt passen.


Persoonlijkheid is de belangrijkste factor

Schiphol Group (Logistiek)

ING (Financiële dienstverlening)

Unilever (FMCG)

Jasper de Haas

Jeroen Wetzels

Iris van der Hoek

Wat heb je in je studententijd zelf aan CV building gedaan?

Hoe belangrijk zijn cijfers?

CV building brengt wat mij betreft een nega-

ook niet het allerbelangrijkste. Een hoog ge-

Hoe belangrijk zijn bestuurservaring, buitenlandervaring en nevenactiviteiten?

tieve lading met zich mee. Alles in het werk

middelde in je master is natuurlijk heel mooi,

In alle drie komt iemands passie naar voren en

stellen om maar een goed CV te hebben wordt

maar een consistent gemiddelde zegt mij per-

kun je zien of een student verantwoordelijkheid

dan een doel op zich. Uiteindelijk doe je het

soonlijk meer. Uiteindelijk kijk ik naar wat er

heeft durven oppakken en leiding heeft gege-

voor jezelf en op deze manier ligt de focus

tegenover die cijfers staat en hoe lang er over

ven aan mensen. Mensen die naar het buiten-

teveel op de ‘buitenkant’, dus wat zichtbaar is

de studie gedaan is.

land zijn geweest geven aan dat ze verder kijken

Cijfers zijn niet onbelangrijk, maar voor mij

dan hun eigen wereld. Studenten tonen met

voor anderen. Maar goed, het doel heiligt de middelen en zeker in de huidige arbeidsmarkt

Hoe is binnen het selectieproces de verhouding tussen soft (persoonlijkheid) en hard (CV) facts? In eerste instantie kijk naar een CV of ik een

Kom zoveel mogelijk te weten over carrière en cultuur binnen een bedrijf

Hoe is binnen het selectieproces de verhouding tussen soft (persoonlijkheid) en hard (CV) facts?

match zie met het profiel wat ik zoek. Maar uit-

hun nevenactiviteiten eveneens aan zichzelf te

eindelijk bewijst een starter het in het selectie-

willen ontwikkelen. Zonder een of meerdere van

proces met al zijn vaardigheden. Ik vind het be-

deze elementen op het CV komen starters niet in

Persoonlijkheid is de belangrijkste factor, maar

langrijk dat een starter een juiste balans heeft

aanmerking voor onze traineeships.

tegelijkertijd ook het moeilijkst te beoordelen.

tussen hard en soft skills om zich zowel inhou-

Daarom zoek ik altijd naar een goede balans

delijk als persoonlijk verder te ontwikkelen.

ben je er alles aan gelegen om op te vallen. Dus: keep on building!

Waar zoek je de ideale starter? Events als workshops en inhousedagen geven

tussen de twee. Ervaring leert dat de harde

Wat is de voornaamste reden dat starters afgewezen worden?

de mogelijkheid voor de student om te proeven

Ik merk vaak dat kandidaten niet goed hun

druk te krijgen van de kandidaat. Het is belang-

Waar zoek je de ideale starter?

motivatie kunnen overbrengen. Heel vaak

rijk dat er een klik is van twee kanten. De cultuur

Ik draai de vraag graag om. Hoe zou je ons

blijft het toch bij algemeenheden. Een moti-

die heerst binnen het bedrijf moet bij je passen.

proberen te vinden? Zo maak je meteen

vatie waarbij je ING kan vervangen voor een

een goede indruk en doe je een serieus

ander bedrijf is onvoldoende. Ik ben juist be-

beroep op je creativiteit. Social media zijn

nieuwd waarom jij bij ING wilt komen werken

Welke carrièretip wil je de student meegeven?

hierin belangrijk.

en niet bij een ander bedrijf.

Doe wat je leuk vindt. Dat is ook de eerste carriè-

Welke carrièretip wil je de student meegeven?

Welke carrièretip wil je de student meegeven?

Bij Unilever werken mensen die gepassioneerd

Word een paarse koe!

Uiteindelijk zijn er geen foute keuzes. Wees

veel mogelijk te weten over carrière en cultuur

daarom niet bang om ergens voor te kiezen.

binnen een bedrijf en solliciteer bij bedrijven

Je komt uiteindelijk toch wel waar je wilt ko-

waar je jezelf met plezier zou zien werken.

feiten het persoonlijke verhaal meestal bevestigen of ondersteunen.

van Unilever en voor Unilever om een eerste in-

re tip die onze CEO altijd geeft en hij meent het. zijn over en trots zijn op hun merken. Kom zo-

men. Wees verder eerlijk naar jezelf over wat Florien van Schoonhoven (22),

basis voor je motivatie en zorgt ervoor dat jij

organiseert de ACD en is vierdejaars-

uiteindelijk je talent kan verzilveren.

studente Bedrijfskunde.

35 AVENIR

je nou echt wilt of leuk lijkt, want dat vormt de


Carrièrecolumn

carrière

Zo blij als een kind wereld waar kinderen een dag moesten lopen om water te halen. De praktijk zag er in werkelijkheid nog schrijnender uit. Call for action kwam, in mijn nieuwe job, niet uit de mond van de CEO, maar hoorde, voelde en zag ik in het veld. In het veld zag ik ook de impactvolle activiteiten van mijn huidige werkgever SOS Kinderdorpen. Een internationale kinderhulporganisatie actief in 132 landen. Als adoptievader ervaar ik dagelijks het grote nut om kinderen een liefdevol thuis te geven. Het voordeel dat ik binnen de club van ‘grote broer’ het vak had geleerd bezorgde mij een vliegende start. Letterlijk en figuurlijk. Onze nationale trots Schiphol Groep Daar zat ik. Gangtok, Sikkim, hoog in de

wereld. Hier kan menig bedrijf een puntje

verkoos SOS Kinderdorpen voorjaar 2007

Indiase Himalaya’s. Goede plek voor een

aan zuigen. Het kind centraal. Wat nou pas-

tot haar social partner. De partner zag, en

helicopterview op mijn carrière. Nazomer

sion for the consumer? Passie voor het kind

ziet gelukkig nog steeds, de scherpte van

2002. Het ‘na-effect’ van 9/11 had mij mijn

voelt honderd maal be-

snelle baan bij een drankenmultinational

ter. Binnen fast moving

ontnomen. De kinderen die ik eerder tij-

consumer goods ging

dens mijn sabbatical, als vrijwilliger hielp in

het over wie de groot-

Calcutta wisten niets van mij. Te vaak zag ik

ste omzet beheerde. De

mensen die goed deden en dat graag wilde

‘ontwikkelingsmensen’ (zouden ze daarom

tacten met bedrijven en de projectbehoefte

uitvergroten door hun eigen ik centraal te

zo heten?) beheersen een prettige empa-

vanuit het veld dekken door het bedenken

stellen. Niet mijn cup of tea. Kinderen ge-

thie. Mijn transformatiefase was beslist taai.

van marketing proposities. Het kunstje van-

lukkig maken, daar gaat het om. En het liefst

De cultuur 360 graden over een andere

uit de profit om awareness te genereren en

zoveel mogelijk. Als merkenbouwer koos ik

boeg. Vertellen wat je gaat doen in plaats

vervolgens inkomsten binnen te halen is

voor de weg naar een goed doel dat ieder-

van wat je hebt gedaan. Authentiek zijn

niet zo heel veel anders binnen een goede

een kent. Al snel mocht ik aanmonsteren

werd mijn nieuwe anker.

doelen organisatie. Onderlinge competitie

Het luxe sabbatical vangnet ruilde ik in voor zingeving

doelen speler. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het actief onderhouden van con-

bij Unicef in Nederland. Het luxe sabbatical

ontbreekt. Men is scherp en eerlijk(er). Cre-

vangnet ruilde ik in voor zingeving. Nog

In goede doelenland zijn Venus en Mars

ativiteit wordt getriggerd door het ontbre-

steeds verwonder ik mij over ‘goede doelen

ongelijk verdeeld. Inherent aan het vak van

ken van marketingbudgetten. Onderlinge

pr, voorlichting, fond-

samenwerking is een verademing t.o.v. de

senwerving en focus op

oude sales – marketing ‘twisten’. Daar komt

programmatische

in-

bij dat de collega’s aan deze kant van de

houd speelt het vrouwe-

aarde en in het veld dezelfde passie tonen:

lijk geslacht de hoofdrol.

kinderen een gelukkige toekomst bieden. Ik

Mannen

ben zo blij als een kind met mijn baan.

mensen’ die klagen over het inleveren van enorme percentages op hun oude beloningen. Ik slikte bewust eenmaal en dacht aan de kinderen

De ongrijpbare wereld waar kinderen een dag moesten lopen om water te halen

die nog nooit enige welAVENIR 36

een runner-up goede

binnen

het

goede doel zijn schaars.

vaart mochten beleven. Blik op intrinsieke

Een rol voor mannen is er beslist. Als jochie

Ronald Hemerik, is manager corporate

waarde en gaan. Wow, wat een dynamische

las ik magazine SamSam. De ongrijpbare

partnerships bij SOS Kinderdorpen


Carrièrecolumn Bouwen aan hoop voor een betere toekomst voor de lokale bevolking in ruraal KwaZulu-Natal (Zuid Afrika)

carrière

te doen. Met deze stagiaires als tolk bezoek ik lokale middelbare scholen, om voorlichting te geven over het belang van wiskunde en natuurkunde in het eindexamenpakket en om civiele techniek te promoten. Gewoonlijk neem ik scholieren mee naar het werkterrein om de

Op grote/ langdurige projecten organiseer ik een voetbaltoernooi voor de jeugd. Dit is altijd een geweldig succes en ik voel mij altijd zeer vereerd om de beker aan de aanvoerder van het winnend team te mogen overhandigen.

weg en/of brug in aanbouw te bezoeken. Kun

De meeste scholieren hebben nog nooit een computer gezien je je voorstellen dat in de meeste scholieren nog nooit een computer hebben gezien of een brug in aanbouw? Tijdens een groot en langdurig projecten organiseer ik een voetbaltoernooi voor de jeugd. Dat is altijd een geweldig succes en ik voel mij zeer vereerd om de beker aan de aanvoerder van het Hoewel ik sinds 1993 een prima baan had

bieden aan de lokale bevolking, die tot heden

bij DHV in Amersfoort, wilde ik in maart 2001

door deze barrières moeilijk toegang hebben

eens totaal wat anders. Via een uitwisselings-

tot grotere steden.

winnende team te mogen overhandigen. Kortom, mijn werk houdt veel méér in dan staal, beton en asfalt. Door het tonen van

programma kon ik twee jaar bij de dochteronderneming SSI in Zuid-Afrika werken. SSI is een

Het merendeel van mijn dagen breng ik buiten

respect, het luisteren naar problemen, het

toonaangevend raadgevend ingenieursbureau

door. Driekwart van mijn tijd ben ik met tech-

nemen van initiatief en altijd zoeken naar op-

met vestigingen in Zuidelijk Afrika. Het is actief

nische zaken bezig (projectdeadlines halen

lossingen kunnen dit soort projecten, naast

in de planning, ontwerp, constructietoezicht en

en voldoen aan technische specificaties) en

het brengen van een zekere mate van wel-

een kwart van mijn tijd

vaart, ook additionele toegevoegde waarde

besteed ik aan het onder-

leveren aan veel jongeren in de lokale lande-

houden van contact met

lijke bevolking in KwaZulu-Natal, zoals hoop

de lokale bevolking en

op een betere toekomst.

onderhoud van projecten in: Water (drinkwater & afvalwater voorziening),

Initiatiefvolle arbeiders geven wij extra training

Transport (inclusief bruggen), Milieu, Havens en Vliegvelden. De twee

arbeiders. Meestal wordt het project in kleine

jaar zijn er inmiddels bijna tien geworden. Elke

deelprojecten opgedeeld om lokale aanne-

dag is voor mij nog steeds een avontuur, omdat

mers werkgelegenheid te bieden. Elke aanne-

voor mijn projecten veel interactie met de lo-

mer neemt tussen de 5 en 20 lokale arbeiders

kale rurale bevolking vereist is.

(mannen en vrouwen) in dienst. De arbeiders

Gewoonlijk neem ik middelbare scholieren mee naar het werkterrein om de weg en/of brug in aanbouw te bezoeken.

die initiatief tonen geven wij tijdens de bouw Sinds het apartheidsregime werd vervangen

training in wat meer geschoold werk, bijvoor-

door een democratie in 1994, is de regering be-

beeld timmerman. Ik ben zeer vereerd dat The South African Insi-

zig welvaart te brengen in de achtergebleven, Tijdens de bouw kijk ik uit naar mogelijkheden

tute for Civil Engineering: Pietermaritzburg in

wat zich kenmerkt door natuurlijke barrières

om wat extra’s te doen voor de lokale bevolking.

2008 en 2010 aan onze klanten de prijs ‘Best

zoals hoge, steile bergketens en grote, brede

Zo vraag ik de lokale Induna of Inkosi (chief) of

Community Based Project’ heeft toegekend.

rivieren. Als toezichthouder op bruggen- en

er studenten in de directe omgeving wonen,

wegenbouwprojecten draag ik mijn steen-

die ik een stageplek kan aanbieden. Soms leid

Ing. Stefan J.A.M. Kaffka genaamd

tje bij om ontsluiting en werkgelegenheid te

ik iemand op om technisch administratief werk

Dengler Pr Tech (Eng)

37 AVENIR

landelijke gebieden. Dus ook in KwaZulu-Natal


fun

Carnaval! Zingen & dansen in het zuiden van het land Tussen Eindhoven en België ligt Zurrik, een dorpje met 1590 inwoners dat de rest van Nederland kent onder de naam Soerendonk. Er is weinig te doen, maar er is een friettent en een kroeg waardoor je niemand hoort klagen. Het absolute hoogtepunt van het jaar is carnaval, waar heel het dorp voor vanaf begin herfst naartoe leeft.

Carnaval Carnaval valt dit jaar op 6, 7 en 8 maart

Door Maarten Beenackers

Ongewenste buitenstaanders

ter waar ’s zomers bussen vol Chinese toeris-

Rond september stromen de loodsen van

ten neerstrijken, zelfs tijdens carnaval niet.

Soerendonk weer vol. Begin maart is de op-

Carnaval is hier een echt dorpsfeest, en om

tocht al, dus aan het bier en bouwen maar!

dat ‘stadse volk’ zit men hier niet verlegen.

Kosten noch moeite worden gespaard om

Dorpstrots gaat in provinciale gehuchten

de mooiste en grootste carnavalswagens uit

wel vaker hand in hand met aversie tegen

de regio te maken. Soerendonk heeft een

buitenstaanders. Steden lenen zich daarom

naam hoog te houden, want de wagens uit

beter voor ‘carnavalstoerisme.’

dit dorp passen vaak maar net door de straat. massaal aan het lobbyen sloeg toen ze door

Carnavallen in plaats van wintersport

SBS 6 genomineerd werden om het leukste

Ook buiten Limburg en Brabant begint men

‘gat’ van het land te worden. Ze zijn het ge-

carnaval te ontdekken. Zelfs in Amsterdam

worden, al is het nog steeds geen trekpleis-

wordt dit katholieke feest op kleine schaal

AVENIR 38

De dorpstrots is hier sterk, zo sterk dat men


in het zuiden des land. Grote groepen stu-

Wordt het binnenkort dansen, zingen, zuipen?

denten strijken ieder jaar neer in steden als

Carnaval lijkt steeds populairder te worden.

Den Bosch en Maastricht om hun steentje

Waarschijnlijk door de wilde verhalen die

bij te dragen aan de lokale feestvreugde.

over carnaval de rondte doen. Zo werd mij

gevierd, al gaat men vaker carnaval vieren

laatst als Brabander ge-

Als Brabander weet je dat er in februari/maart hoe dan ook ‘gehost’

De wilde verhalen over carnaval

moet worden - een

vraagd of carnaval niet leidt tot een geboorteoverschot in december

carnavalsbegrip wat volgens de Dikke van

en fantastische kwartaalcijfers van Bavaria.

Dale overigens ‘zich dansend en zingend

Zo ver gaat het nou ook niet. Het is een

voortbewegen’ betekend. ‘Alaaf,’ is nog zo’n

behoorlijk bont feest en daarmee ook erg

typisch carnavalsbegrip, een algemene

smaakgevoelig. Wanneer jij toevallig wel al-

groet die door velen te pas en te onpas ge-

tijd al die droom hebt gekoesterd eens ver-

scandeerd wordt.

kleed en beschonken mee te hossen, is het zuiden jouw bestemming!

Carnavalsmuziek In de muziekindustrie staat carnavalsmuziek niet bekend als de meest ontwikkelde muziekstroming van deze tijd. De tracks worden eerder geroemd om hun eenvoud: Je speelt met een accordeon wat foute schlagermelodieën, plaatst er een beat onder en je vraagt een lokale carnavalsliefhebber er wat belachelijks doorheen te zingen. Een simpel recept, waarbij vooral de foute tekst vaak erg goed lukt. Teksten als ‘heb je verkering, een pracht van een meid; op een dag dan word ze lesbisch en dan ben je der kwijt’ en ‘ik heb een zachte G maar ook een harde L’ doen het erg goed met carnaval.

Maarten Beenackers (19), is 39 AVENIR

tweedejaarsstudent Economie


carrière

Generatie Z is aan zet: de onstuitbare opkomst van een netwerk! Generatie Z is geboren tussen 1992 en 2010. Het is een generatie die altijd en overal online is; een generatie voor wie sociale media geen ontdekking zijn maar een eerste levensbehoefte. Vanaf 2020 zullen deze ‘digital natives’ steeds meer de dienst gaan uitmaken.

aan het bedrijf en meer trouw aan persoonlijke

Door René Boender en Jos Ahlers

om hun eigen hoog opgeleid kaderpersoneel

ambities in vergelijking met hun voorgangers. Dit alles houdt in dat bedrijven en instellingen gedwongen zullen zijn alles op alles te zetten vast te houden en tegelijkertijd moeten zor-

Generatie Z

De revolutie start eigenlijk nu al

gen voor vervanging en nieuwe aanwas.

Generatie Z groeit op in een wereld waarin

Rond 2020 stroomt een grote groep jonge

Een tweede complicerende factor is dat Ge-

netwerken de norm is. Hyves heeft bijna 10

netwerkers deze werkvloer op. Deze jongeren

neratie Z nauwelijks scheiding voelt tussen

miljoen leden in Nederland, Facebook een

zijn niet meer gewend te denken in hiërarchi-

werk en privé. Tijdens ‘werktijd’ wordt contact

half miljard wereldwijd. Eigenlijk zijn beide

sche bedrijfsstructuren en afgebakende gren-

gehouden met het sociale netwerk en erna

verzamelingen van sociale netwerken. Vrien-

zen. Ze groeien vaker op in gezinnen die meer

wordt er over werk in de kroeg verder gespro-

dengroepen, gedeelde interesses en evene-

weg hebben van netwerken, samengesteld uit

ken. Flexibiliteit in werkplekken en werktijden

menten zijn allemaal aanleidingen voor het

stief- en halfbroertjes en -zusjes, dan in traditi-

zal een eis worden. Bedrijven hebben nog een

vormen van netwerken. In deze organische

onele tweeouder gezinnen. Deze generatie is

kleine tien jaar om zich voor te bereiden op de

wereld groeit Generatie Z op. Het bepaalt in

niet tegen hiërarchieën, ze kunnen er simpel-

instroom van Generatie Z. Het is niet zo zeer

belangrijke mate hun sociale kader.

weg niet meer mee omgaan.

de vraag of bedrijven dat moeten doen, maar

Deze generatie vraagt dus een eigen aanpak,

meer een kwestie van hoe.

Sociale media is meer dan ’n dingetje

terwijl ze moeten samenwerken met de hiërar-

Voor deze generatie zijn sociale media veel

chische denkers die dan ook nog actief zullen

meer dan een verlengde van hun offline soci-

zijn. Voor de manager in 2020 zal de uitdaging

ale leven. Sociale media zullen in toenemende

zijn: hoe ga ik om met deze ‘clash of cultures’.

mate een onderdeel gaan uitmaken van de sociale identiteit van mensen. Hoe jij de wereld

Uitbuiten van werkgevers

ziet en hoe de wereld jou ziet wordt steeds va-

Werkgevers zullen macht verliezen op de ar-

ker bepaald door de sociale netwerken waar

beidsmarkt. We zullen verschuiven van een

je lid van bent.

vragersmarkt naar een aanbiedermarkt. De

Daar staat tegenover dat de meeste bedrijven

‘war for talent’ zal tussen 2020 - 2030 op zijn

nog steeds duidelijk hiërarchisch zijn geor-

hoogtepunt zijn. Werknemers stellen in tijden

ganiseerd. Ze hebben een duidelijke macht-

van extreme krapte steeds meer eisen. Gene-

structuur die zich uit in een piramidevorm en

ratie Z weet maar al te goed hoe dat werkt. Ze

heldere organogrammen. Om een sociaal net-

heeft het zelfvertrouwen meegekregen dat

werk staat nooit een hek met een slagboom.

voordeel volledig uit te buiten.

AVENIR 40

Om bedrijven wel. Een netwerk kent geen

Dr. Jos Ahlers is directeur strategie en partner bij B&E Amsterdam, een marketing adviesbureau. René C.W. Boender werkt als brain agent & trendteller en geeft keynotes over de hele wereld. Deze auteurs van het Z-Generation boek (mei 2011) behoren overigens tot de Generatie X en de Babyboomers, al zegt R LE L René nog steeds als SE ST E 18 jarige door het leGREAT TO B ven te gaan. Van René Boender verschijnt volgende maand: Great to Cool! InspiBraincandies met een bite! ratie kronkels voor * * meer succes en vooral RENÉ C.W. BOENDER business happiness. OP

VE

RZ

OE

K

VA

N

10

0.0

00

KE

YN

OT

E -B

EZ

OE

KE

RS

!

COOL

Inspiratiekronkels voor méér succes IQ,EQ & SQ voor business happiness

lijnverantwoordelijkheid. Een netwerk is altijd

Tijd begint te dringen

horizontaal.

Generatie Z is naar verwachting minder trouw

Brainagent, Innovatiefuturist & Trendteller


fun

Eten met Avenir Lekker uit eten op een studentenbudget is altijd een uitdaging en vaak belanden studenten bij de vaste studentencafe’s op het Spui. Op zoek naar een alternatief in het centrum gaat de Avenir vanavond te eten bij eetcafe ‘De Compeanen’. Slechts vijf minuten lopen van het Leidsche Plein vinden wij op de Nassaukade dit knusse bruincafe. Door Amy Landman

De Compeanen Sfeer

7,5

Eten

8,5

Eindoordeel

8+

Bediening Prijs-kwaliteit

8 8,5

de gerechten prikkelen de zintuigen. Het eten, of het nou de tapas, garnalenpasta, of tonijnsalade is smaakt enorm goed en dat voor ongeveer 12 euro per maaltijd! De gastheer komt langs zodra de glazen leeg zijn (of wijnflessen in dit geval) en de kok komt nog even langs de tafel om te vragen of alles smaakt.

Tonnetje rond Als we allemaal uitgetafeld zijn vraagt de gastheer of we misschien nog een dessert willen, echter is er geen ruimte meer voor. Het hoofdgerecht is een bord vol en het brood en de olijven vooraf doen hier niet aan onder. Met een lekkere cappuccino toe zit deze avond er weer op. Slechts 20 euro armer gaan we met een lachend gezicht en een volle buik weer de regen in. ‘De Compaenen’ is zeker een aanrader mocht je voor

Aan tafel

gerecht kan bestellen uit zijn of haar wereld-

Als we binnenkomen begroet de barman,

keuken naar wens.

een goede prijs even lekker willen eten.

De Compeanen

John ons en wijst ons naar een lange tafel achterin de zaak. Het donkere hout, schilde-

En nu nog het eten

rijtjes en spiegels geven een warme uistra-

We moeten een redelijke tijd wachten op

ling. De krijtboden aan de wand laten een

het eten, ondanks dat het niet druk is van-

divers menu aan gerechten zien van tapas

avond. Naast twee stamgasten is het op

en marokkaanse Tajine tot een Hollands

deze woensdag zeer stil. Zodra het eten er

stamppotje met gehaktbal. Voor elk wat

aankomt word het duidelijk dat het zeker

Amy Landman (21), is derdejaars-

wils! Ideaal voor een grotere groep zoals

het wachten waard is. Geurende kruiden

studente bedrijfskunde en redacteur

de onze (10 personen), zodat iedereen een

van de tajine en de schattige opmaak van

externe betrekkingen van Avenir

Nassaukade 379 1054 AD Amsterdam 020 6169115

41 AVENIR


(advertorial)

Werken bij… Getronics Consulting Lex van der Veen Huidige functie: Service Management Consultant Werkzaam bij Getronics Consulting sinds: 2007 Meer weten? Mail naar lex.vanderveen@getronics.com of bel 06-29527746 Website: http://werkenbij. getronicsconsulting.com

geweest voor de herinrichting van een grote

sprek maak ik een overzicht van alle facturen

IT beheer organisatie. Begin december ben

die in dit kwartaal zijn verzonden en rappor-

ik begonnen als Service Manager bij Rijks-

teer dat aan mijn manager. Om 17h30 sluit ik

waterstaat. In deze rol ben ik verantwoor-

mijn computer af en vertrek naar het pitto-

delijk voor alle interdepartementale klanten

reske Zoetermeer voor de donderdag borrel.

van Rijkswaterstaat op het gebied van data

Op de borrel kom ik veel collega’s tegen die

communicatie. Het interessante van deze rol

ik al een tijd niet heb gesproken en ik blijf

is dat je je op het snijvlak van de business en

weer veel te lang hangen. Om 19h30 vertrek

de IT bevindt. Je moet de business goed kun-

ik richting huis. Eenmaal thuis aangekomen

nen begrijpen om de vertaalslag te kunnen

kan ik het niet laten om nog even de laatste

maken naar de diensten die de IT organisa-

mailtjes te beantwoorden, zodat mijn onge-

tie moet leveren. Als consultant kijk je altijd

lezen mail items weer op nul staan.

om je heen om bepaalde problematieken bij

Wat heeft jou overtuigd om bij Getronics Consulting te komen werken?

structurele oplossingen. Dat is de meerwaar-

Hoe zie je je toekomst bij Getronics Consulting?

de van een consultant.

In september 2010 heb ik een High Potential

Nog voor mijn afstuderen ben ik via een re-

gerond. Het doel van dit programma is om

cruiter in contact gekomen met Getronics

Als je je agenda erbij pakt, hoe ziet vandaag er dan uit?

Consulting. Ik merkte in dat gesprek dat

‘s Morgen om 8h00 zet ik thuis mijn laptop

op het consultancy vakgebied. Naast alle

Getronics Consulting een vrij unieke cultuur

aan en ga eerst mijn mail bijwerken. Om half

‘softskill’ trainingen als adviesvaardigheden,

kent. Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd

10 ga ik de deur uit op weg naar de eerste

presenteren en rapporteren, krijg je veel the-

dat nogmaals bevestigd. Het cultuuraspect

klant om een aantal financiële punten te be-

oretische cursussen op het gebied van pro-

heb ik redelijk zwaar meegenomen in mijn

spreken. Deze meeting duurt wat langer dan

ces- en projectmanagement. Ik ben redelijk

beslissing om voor Getronics Consulting te

gepland, maar we zijn wel tot overeenstem-

snel doorgegroeid van Young Professional

kiezen. Er heerst hier een informele sfeer en

ming gekomen. Vervolgens stap ik in de auto

naar Service Management Consultant. Het

je wordt écht gewaardeerd en gerespecteerd

en rijd naar kantoor waar ik een update doe

leuke bij Getronics Consulting is dat je zelf

om wie je bent. Bijna elk groot bedrijf biedt

bij mijn manager over het gesprek van van-

verantwoordelijk bent voor je loopbaanont-

een scala aan opleidingen en carrière moge-

morgen. Ondertussen is het al weer 13h00,

wikkeling. Met een goede onderbouwing

lijkheden, dus je gaat kijken waar de verschil-

lunchtijd. Om 14h00 heb ik een afspraak met

wordt dit gefaciliteerd en gestimuleerd door

len zitten tussen deze bedrijven en dan kom

iemand van de financiële afdeling om de

je manager en de organisatie. Ik zie mezelf

je al gauw op het cultuuraspect uit.

laatste facturen van dit jaar door te nemen

nog verder ontwikkelen als Consultant met

AVENIR 42

klanten te signaleren en mee te denken aan

programma binnen Getronics Consulting afje in een versneld tempo voor te bereiden

zodat ze voor het einde van het jaar inge-

wellicht nog meer specialisatie in mijn vak-

Met welke projecten ben je momenteel bezig?

boekt kunnen worden. Om 15h00 is het weer

gebied.

Eind november heb ik een project succesvol

collega komt om 15h30 langslopen om even

afgerond waarbij ik verantwoordelijk ben

koffie te drinken en bij te kletsen. Na dat ge-

tijd om me over mijn mail te ontfermen. Een


finance

Expat in the City of Angels In 1981 my parents moved to Los Angeles, USA. My father got a job as Regional Cargo Manager for KLM. Two years later they returned home. What effect did these two years have on my father’s career? I never asked him before, so I decided to sit down with him and discuss this period in his career. Door Ayolt de Roos

Before you moved to LA, you worked at the KLM-headquarters in Amstelveen. Were your roles comparable?

market leaders in Europe. This asked for a

They were, to the extent that they were in

My mother is not a big fan of traveling, how did she feel? I knew it was good for your father’s career, so in that sense there were no doubts about going. It was however hard to leave home. You leave a lot behind and wonder whether you’ll gain as much. It was comforting to know that it was only a twoyear job. I wouldn’t have done it otherwise.

very different strategy. If you are an expat in

Are you happy that you had this experience?

Africa or Asia, I can imagine that the culture

Yes, very much so. It helped me in my ca-

can be a big hurdle, but between Holland

reer and family wise it was a good expe-

and the USA, that isn’t so much the case.

rience as well. There is no reason for me not

the same area of expertise. In Holland I was

to recommend an expat experience to any student. A period abroad can be very edu-

and my main goal was to find new interes-

Did your time in LA influence your career positively?

ting cargo destinations for the KLM. In LA

I think that almost every expat experience

employees. It’s a big gamble, but if there is

my assignment was different: I became res-

does. You learn to work in a different mar-

even only a small part in you that says “yes”,

the head of Air Cargo Marketing Research,

ponsible for obtaining the yearly income budget for the Western USA region. So the two jobs were in the same corner of the organization, but

ket, which widens your

I recommend an expat experience to any student

taken from different angles.

organizational

you shouldn’t let the chance go by.

exper-

tise. The skills you obtain away from home tend to be a bit more hands-on compared to

the experience you gain at headquarters, which is more theoretical. Because I went

Did you encounter any obstacles over there?

abroad early on in my career within KLM,

The biggest problem was that KLM was

portunities. Whether it is for studying or an

a very small and unknown player in the

internship, a period abroad stands out on

American cargo market. There were many

your resume.

big competitors, whereas KLM is one of the

cational and it can set you apart from other

I was provided with many new career op-

In the end, are you happy you went to LA? Yes. It was good for your father’s career, your brother and sister got to experience another culture while they were young and I enjoyed it myself as well. But I was happy to go home.

Ayolt de Roos (20), is third year 43 AVENIR

IBA student.


carrière

Van leermodellen naar de dagelijkse praktijk Dialoog Pim Hermans, hoofdredacteur Avenir versus Bert Overbeek, schrijver en interim manager Allemaal denken we manager, topman of topvrouw te worden na het afronden van onze studie. Maar eerst moet je leren om te gaan met de topman/vrouw die vooralsnog boven je staat. En hoe maak je carrière zonder je partner te verwaarlozen? Een gesprek over kwesties uit de praktijk waar oplossingen niet simpelweg uit universitaire leermodellen te halen zijn. Door Malon van Eerde en Pim Hermans

AVENIR 44

Bert Overbeek is van beroep trainer, coach en adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling. Als interim manager heeft hij bij verschillende grote bedrijven gewerkt. Daarnaast zit hij in de Raad van Advies van Aureus, is hij oprichter van jongebazen.nl en schrijft hij zowel columns als boeken.


Pim: Onderzoek wijst uit dat jongeren een di-

zelf maak ik wel die balans tussen werk en privé

rectieve stijl prefereren en oudere generaties

en stel ik mijn grenzen. Work hard, play hard.

een participerende leiderschapsstijl. Tijdens

Bert: Maar wat als je een heel verleidelijk za-

mijn colleges heb ik meerdere malen geleerd

kenreisje naar Rusland aangeboden krijgt?

dat een participerende stijl beter zou werken?

Pim: Bij mij staat integriteit voorop. Als die za-

Bert: Dat is situatieafhankelijk. Een directieve

kenreis hierop inbreuk doet zal ik aan de rem

stijl werkt vaak goed op de korte termijn en

trekken. Je moet jezelf in de gaten houden en

tijdens organisatieveranderingen. Zo kreeg

daar streng in zijn. In een beetje integer zijn

ik eens de opdracht om heel directief te zijn in een training. Mijn aanpak was bijna militaristisch. Ik liet

Snel w20.000 verdienen. Maar dan moest ik wel iemand wegcoachen

geloof ik niet Bert: Ervaring leert dat in stormen de basisprincipes niet altijd werken. Je kunt in conflict komen

sen de zittende klasse en de directie. Onbegrip

men, maar schrapte vervolgens veel. Het werd

met jezelf. Dit is lastig. Om je integriteit te be-

speelt een grote rol. Dat wat er nodig is, is een

steeds stiller, iedereen ging beter luisteren.

houden zou je een pact moeten sluiten met

relatie creëren tussen groepen om deze be-

De groep vond het wel prettig dat ze eindelijk

jezelf zoals Faust dat met de duivel deed. De

gripsvorming te verbeteren. Daarna pas kan er

richting en structuur kregen. Al was er ook een

wereld zorgt continue voor beproevingen. Het

gestuurd worden.

vorm van angst. Let op dat je geen weerstand

maakt je wel sterker en laat zien waar jij voor

Pim: Pas in de Master wordt de studie meer

op de lange termijn kweekt.

staat. Zo kon ik in 2 maan-

de groep met ideeën ko-

den tijd €20.000,- verdie-

praktijk gericht. Colleges

Hoe graag je privé en werk ook gescheiden wilt houden, het zal altijd een beproeving blijven

gegeven door docenten

Starten met werken

nen, maar dan moest ik

Pim: Hoe pak je de overgang naar werken het

wel iemand wegcoachen.

beste aan?

Ik heb uiteindelijk de klus

Bert: Je moet je van je beste kant laten zien

niet aangenomen want

en daarin zijn de eerste 5 jaar cruciaal. Het be-

het ging tegen mijn prin-

langrijkste is om goed om je heen te kijken en

cipes in.

jezelf te leren kennen.

Bert: Daarbij komt ook nog het feit dat je een

vanuit de opleiding zelf. Het zijn de vaardighe-

Pim: Stel ik krijg op vrijdagmiddag om 5 uur

passie maar moeilijk kunt loslaten. Hoe graag

den die je niet geleerd worden.

de opdracht om voor mijn baas een rapport

je privé en werk ook gescheiden wilt houden,

Bert: Een oplossing om deze kloof te dichten

op te stellen wat op maandagochtend om 9

het zal altijd een beproeving blijven. Topman-

zou het organiseren van trainingen of rollen-

uur op zijn bureau moet liggen, hoe reageer

nen, maar juist ook topvrouwen, zoeken een

spellen zijn. In aanraking met de praktijk kom

ik hierop?

partner die dit begrijpt.

je tot de ontdekking wat jij er zelf van maakt en

Bert: Je hebt twee keuzes: je blijft jezelf en

die zelf uit het bedrijfsleven komen zijn verhelderend en vooral de gastcolleges spreken mij erg aan. Toch mis ik de link tussen theorie

en

toepassing

wat je kwaliteiten zijn. Bovendien kan ik niet

Theorie versus praktijk

vaak genoeg benadrukken dat er geen gro-

de opdracht uit. Het kan zijn dat jouw baas je

Pim: Tijdens college leer ik alleen de theorie

tere succesfactoren zijn dan je vaardigheden

complimenteert voor het feit dat je jezelf bent

en wordt de praktijk vaak overgeslagen. Het is

met betrekking tot mensenkennis. Wederzijds

en voor jezelf opkomt. Het kan ook zijn dat hij

een uitzondering als je voor een case in con-

begrip en communicatie zijn sleutelwoorden.

je na deze confrontatie het leven zuur maakt

tact komt met het bedrijfsleven. Je bent op

Wat opvalt, is dat juist deze psychologische

en je nog meer van dit soort last-minute op-

jezelf aangewezen om praktijkervaring op te

factoren missen tijdens een universitaire stu-

drachten geeft. Overal in een bedrijf loopt wel

doen via nevenactiviteiten, terwijl het volgens

die Bedrijfskunde of Economie.

een botte lul rond, maar jij maakt de keuze

mij ook het idee is om je op te leiden voor een

hoe je hier mee om gaat. Aan de andere kant,

management functie.

overwerken hoort er wel bij en privé en werk

Bert: Hier kan ik zo boos over worden. Op de

Malon van Eerde (22), is masterstu-

gescheiden houden is nu eenmaal lastig.

universiteit leer je alleen de informatie. Dit

dente Economics en beeldredactrice

resulteert in het feit dat Young Professionals

van Avenir

Privé versus werk

een bedrijf binnen komen met alleen kennis

Pim Hermans (21), is masterstudent

Pim: Als het werk dat je doet een passie voor je

van modellen. Dit kan ook een verklaring zijn

Strategy & Organization en hoofdredac-

is dan is het moeilijk om dit los te laten. Voor mij-

voor de steeds vaker voorkomende kloof tus-

teur van Avenir

45 AVENIR

gaat de discussie aan of je zegt niks en voert


carrière

Be Ambitious, Become Successful Achter de schermen bij de ACD commissie Om de commissieleden van de Amsterdamse Carrière Dagen beter te leren kennen en om een beeld te krijgen van wat zo’n groot evenement inhoudt, hebben we de commissieleden een aantal vragen voorgelegd. Door Iris Manders

Welke functies zijn er allemaal binnen de

gens voor dat er daadwerkelijk studenten op

einddoel toe te werken. Gedurende het jaar

ACD commissie? (Rob)

de hoogte raken van dit evenement en rege-

zie ik hoe mijn werk bijdraagt aan het gro-

De ACD commissie bestaat feitelijk uit twee

len het profielenboek, website & locatie. De

tere geheel en heb ik een leuke band opge-

delen: acquisitie en promotie. Acquisitie is

voorzitter coördineert beide groepen.

bouwd met 9 toffe en unieke personen.

mooie en grote bedrijven. De coördinator

Waarom heb je voor de ACD commissie

Hoe ziet een jaar in de ACD commissie er

acquisitie (penningmeester) begeleidt dit

gekozen? (Florien)

globaal uit? (Stanley)

proces. Promotie zorgt er, onder leiding van

Het leek me een enorme ervaring om in een

Met de commissie zijn we een jaar lang vol

de coördinator promotie (secretaris), vervol-

team een jaar lang intensief naar een groots

met passie de vele uitdagingen aangegaan.

AVENIR 46

verantwoordelijk voor het binnenhalen van


Het jaar gaat gepaard met vele vergaderingen,

Wat is je leukste moment tot nu toe?

mailtjes lezen, bedrijven bellen, brainstorm-

(Semra)

sessies, mailtjes beantwoorden, weekendjes

Na een lange en moeilijke onderhandelings-

weg, etentjes en borrelen; kortom, zakelijke

periode alsnog een bedrijf binnen halen!

gezelligheid. De grootste uitdaging ligt nog

En natuurlijk onze teambuilding weekend-

voor ons, namelijk het evenement zelf.

jes weg, om ook de gezelligheid binnen de commissie niet uit het oog te verliezen.

Hoe is het om een gedeelte commissie te hebben bestaande uit leden van twee

Welke obstakels zijn jullie tegengekomen

verenigingen? (Maranne)

tijdens het opzetten van de ACD? (Cornelis)

Dit is natuurlijk een geweldige basis om de

Je stuit natuurlijk altijd op zaken. Het is altijd

onderlinge concurrentie aan te wakkeren.

de vraag hoeveel bedrijven je binnenhaalt

Behalve dat het ons een dynamische groep

en hoeveel studenten zich inschrijven. Naast

oplevert, worden we hierdoor ook allemaal

deze onzekerheden werk je met 10 verschil-

gemotiveerd het beste van onszelf te laten

lende personen van twee Universiteiten.

Welke vaardigheden heb je opgedaan?

zien. We moeten eerlijk zijn, we vinden na-

Deze punten zorgen voor uitdagingen en

(Yvette)

tuurlijk allemaal onze eigen vereniging het

tevens voor zeer leerzame, maar ook hele

De belangrijkste vaardigheden die ik heb op-

best!

gezellige momenten.

gedaan dan wel verbeterd heb, zijn toch wel

Wat is jouw grootste uitdaging geweest?

Benoem eens jouw grootste leermoment?

binnen de commissie als ook naar externe

(Nienke)

(Michiel)

partijen toe. De manier waarop je communi-

Het combineren van acquisitie en mijn rol

Tijdens onze teambuilding weekenden heb-

ceert, heeft direct effect op hoe je overkomt

als penningmeester. Het ene moment heb

ben we ook evaluatiemomenten gehad. Hier

bij anderen en hoe snel je iets gedaan kunt

je een acquisitievergadering en proberen

wordt besproken hoe iedereen het vindt

krijgen. Dit laatste heeft ook gezorgd voor

we samen zo veel mogelijk hoogstaande be-

gaan en geef je elkaar tips met betrekking

een verbetering van mijn organisatorische

drijven te laten deelnemen. Even later ben ik

tot zijn/haar functioneren. Ik heb hier ook

vaardigheden.

weer contracten aan het opstellen en offer-

enkele nuttige tips gekregen. Je weet dan

tes aan het bekijken. Het leuke is wel dat je

precies waar je aan kan werken om (nog) be-

overal van op de hoogte bent.

ter te functioneren.

De grootste uitdaging ligt nog voor ons, namelijk het evenement zelf!

de communicatieve vaardigheden. Zowel

We vinden natuurlijk allemaal onze eigen vereniging het best! Wanneer is voor jou de ACD geslaagd? (Iris) Aan het begin van het jaar hebben we met de gehele commissie een lijst opgesteld, genaamd SCOPE, dat de kerndoelstellingen bevat die wij graag allemaal willen bereiken met de ACD en daarmee de ACD als geslaagd vinden. Ze zijn samengevat in de pilaren Samenwerking, Communicatie, Overdracht, Plezier en Eigen ontwikkeling, vandaar de naam SCOPE. Daarnaast is de ACD geslaagd als het evenement knalt door tevreden bedrijven en studenten! Iris Manders (21), organiseert de ACD 47 AVENIR

en is masterstudente Bedrijfskunde


Ben jij een bestuurder? € 1.300.000 OMZET 3.500 LEDEN 130 ACTIEVE LEDEN 100 BEDRIJVEN 20 COMMISSIES 7 BESTUURSLEDEN

JIJ? WWW.AUREUSBESTUUR.NL


Corstiaan Smit

Aureus bestuurspagina Als faculteitsvereniging met meer dan 3.500 leden, is Aureus een interessante partij voor bedrijven om in contact te komen met studenten. Één van de kerntaken van Aureus is studenten te helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Om enerzijds een match te vinden tussen de wensen van de studenten en anderzijds de bedrijven, treedt Aureus op als intermediair. Als Commercial Officer ben ik eindverantwoordelijk voor alle bedrijfsgerelateerde zaken.

interviews regelen voor dit faculteitsmagazine ‘Avenir’ zijn andere voorbeelden waarin ik betrokken ben. Alle bestuursleden van Aureus zijn naast hun specifieke functies ook verantwoordelijk voor commissiebegeleiding. Door mijn functie als Commercial Officer en mijn kennis van bedrijven, begeleid ik dit jaar de Amsterdamse Carrière Dagen. Deze commissie loopt gedurende een jaar en is verantwoordelijk voor het grootste door studenten georganiseerde carrière evenement van Amsterdam. Juist op dit evenement komt naar voren waar ik me in mijn functie mee bezig houd; de rol van intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven.

Matchmaker Topervaring!

doen wij op verschillende manieren. Door het organiseren van activiteiten

Kortom, mijn takenpakket is zeer divers: van commissiebegeleiding naar

die carrière, academisch en sociaal en internationaal gericht zijn, proberen

acquisitieondersteuning, het onderhandelen met bedrijven en het verte-

wij services te bieden naar studenten toe. De bijdrage die bedrijven hier-

genwoordigen van bedrijven. Dit zorgt ervoor dat geen enkele dag voor mij

aan leveren verschilt enorm door de diversiteit van activiteiten. Persoonlijk

hetzelfde is. Daarnaast doe ik door dit bestuursjaar relevante werkervaring

vind ik het mooi dat al deze activiteiten worden georganiseerd door onze

op, maar kan ik nog steeds leven als een student!

140 actieve leden. Als Commercial Officer ben ik voor studenten het eerste

Voor mij is dit de perfecte afronding van mijn tijd aan de Vrije Universiteit en

aanspreekpunt voor de acquisitie van bedrijven. Ik denk mee over waar de

tevens een goede voorbereiding op het werken in het bedrijfsleven. Zoals

connectie tussen bedrijven en Aureus kan worden gevonden.

ik nu terugkijk op het bestuursjaar (sinds juli 2010), kan ik zeggen dat ik nu

Naast mijn verantwoordelijkheid als aanspreekpunt voor studenten, ben ik

al ongelooflijk veel geleerd heb, maar vooral ontzettend veel plezier heb ge-

ook de eerste contactpersoon voor bedrijven waar Aureus mee samenwerkt.

had. Kortom, een aanrader voor een ieder die op zoek is naar een uitdaging

Als Commercial Officer is mijn voornaamste taak het beheren van de relaties

waarin een beroep wordt gedaan op al je talenten.

met bedrijven als Ernst & Young, ING, HP, Akzo Nobel, Shell, het Rijk, etc. Mijn

Corstiaan Smit

functie gaat verder dan alleen het leveren van diensten; invulling geven aan trainingen voor onze actieve leden, sprekers verzorgen voor ons congres en

Commercial Officer bij faculteitsvereniging Aureus

49 AVENIR

Aureus is altijd op zoek naar de match tussen bedrijven en studenten. Dit


op de faculteit

Facultaire Studenten raad

Berichten uit de faculteit Equis De laatste officiële stap naar de internationale accreditatie Equis is gezet met het indienen van een zelfstudie. Dit is een lijvig rap-

Allereerst willen we iedereen namens de hele FSR een heel gelukkig Nieuwjaar wensen! Als Facultaire Studentenraad (FSR) hopen we ook het komende jaar jullie weer te kunnen bijstaan in alles waar jullie tegenaan lopen binnen de faculteit.

port waarin onze hele onderwijsorganisatie wordt beschreven en geëvalueerd. Aan dit rapport hebben ook veel studenten meegewerkt. Zij hebben het zogenaamde Studentreport opgesteld, dat alle facetten van de opleidingen beoordeelt. Hun oordeel is kritisch positief, waarbij hun eindconclusie luidt: ‘Overall, we can conclude that we are satisfied with FEWEB’s location, the acces-

Om te bevorderen dat jullie weten hoe jullie ons kunnen bereiken

sibility, the atmosphere at the faculty and above all, the quality of

hebben we in de tentamenweek afgelopen december pennen uit-

education. The fact that the faculty is still growing underscores this

gedeeld. Onder het mom van, ‘het zal je maar gebeuren dat je pen

statement. Not only the faculty, but also its partner associations pro-

er mee ophoudt tijdens het tentamen’, maar natuurlijk ook om te

vide us with multiple possibilities to develop ourselves academically

zorgen dat je ons altijd op onze website, www.defsr.nl weet te berei-

as well as in a personal sense’. In maart 2011 komt een internatio-

ken voor al je klachten, opmerkingen en of suggesties!

nale commissie alle gegevens ter plaatse beoordelen.

Voor 2011 staan er ook weer een aantal veranderingen binnen de

ERC Grant Prof. Cees Withagen

faculteit op de agenda. Wist je bijvoorbeeld dat er vanaf het nieuwe

De faculteit is bijzonder trots op de ERC Advanced Grant die Prof.

collegejaar een bindend studieadvies ingaat? Voor de eerstejaars

Cees Withagen in december 2010 mocht ontvangen. Dit is de

studenten zal dit betekenen dat wanneer zij geen 42 ECTS halen in

hoogste Europese prijs voor onderzoekers en een grote eer voor

hun eerste jaar ze van de faculteit af zullen moeten en ook niet aan

zowel onderzoeker als faculteit. Cees Withagen (Ruimtelijke Eco-

een andere studie op de faculteit kunnen beginnen. De faculteit

nomie) heeft de Grant gekregen samen met Rick van der Ploeg

hoopt studenten zo meer gemotiveerd te houden en de kwaliteit

(Oxford University). Hun onderzoeksvoorstel draagt als titel Com-

van het onderwijs te behouden in tijden dat er nog steeds bezui-

bating Climate Change: Political Economy of Green Paradoxes. Het

nigd moet worden.

behelst onderzoek naar het optimale klimaatbeleid, met oog voor de uitputbaarheid van fossiele brandstoffen.

Ook zal er eind maart een nieuw Informatie Systeem worden doorgevoerd door de faculteit. Hierin zullen informatievoorzieningen

Prof. dr. ir. Bart Bossink

zoals Blackboard en Webmail worden geïntegreerd dat als centraal

Op vrijdag 17 december j.l. heeft dr. Bart Bossink zijn ambt aan-

informatiepunt zal dienen.

vaard als hoogleraar met het uitspreken van de rede Managing Sustainable Technology & Innovation. De faculteit is weer een

Daarnaast zal er dit jaar natuurlijk ook weer de Onderwijsprijs wor-

hoogleraar rijker. Dhr. Bossink geeft onder andere bij Bedrijfskun-

den uitgereikt voor beste student en beste docent van de faculteit.

de het verplichte derdejaars vak Technology and Innovation. Wij

Hierin zullen jullie uiteraard een grote rol spelen. Meer informatie

feliciteren hem vanaf deze plek van harte met zijn benoeming.

AVENIR 50

hierover kunnen jullie op korte termijn van ons verwachten! De FSR wenst je een succesvol 2011!


Of heb jij een beter idee om je toekomst zelf vorm te geven? werkenbijpwc.nl

Š 2011 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.


Blijkt de universiteit ineens een vooropleiding.

Diederik van de Scheur Consultant TAS

Piet-Hein Touw Staff FSO

Een succesvolle carrièrestart is meer dan een goede cijferlijst. Het begint met karakter en inzicht in jezelf. Ontdekken wie je bent, weten waar je naartoe wilt groeien Ên hoe je dat voor elkaar krijgt staat altijd aan de basis. Ernst & Young coacht jou actief op weg naar jouw succes. We bieden je volop kansen in de wereld van assurance, tax, transaction en advisory. Ontdek ze op ey.nl/carriere

Avenir Magazine 3: Career  

Avenir Magazine is the official magazine of the VU University and the study association Aureus. 5.800 copies are distributed to all Economic...

Advertisement