Page 1


Pİ KULE 40 PI TOWER 40

Pİ KULE 40


KULE VİNÇLER TOWER CRANES

29,9 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 29,9 M

11.5 m

38.0 m

0.75 T

Kanca Yüksekliği 29,9 m Hook Height 29,9 m

37.0 m

1.0 m

Pİ KULE 40 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

2000 kg

En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

750 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

37.0 m

11.5 m

2.8 x 2.8 m

38.0 m

0.75 T 37.0 m

1.35 T 29.0 m

1.74 T 23.0 m 1.0 m

1.75 T 17.0 m

2.8x2.8 m

Kanca Yüksekliği 29,9 m Hook Height 29,9 m

1.0 T 35.0 m


KENDİ KENDİNE YÜKSELEN SELF CLIMBING TYPE

Bağlantı Detayı Tie-in Detail

Plan View Plan Görünüşü

Tırmanma Kafesi Climbing Cage

97.7 m

37.0 m

Bağlantı Yeri 90 m Point of Contact 90 m

Kanca Yüksekliği 95,0 m Hook Height 95,0 m

Bina cephesi Face of the Building

11.5 m

1 Adet Kaldırma Elemanı Tip 1,18 m 1 Piece Of 1,18 m Tower Lifting Element

0.75 T Site specific

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Şanytilere göre değişebilir

38.0 m

30 Adet Kule Elemanı 2,36 m 30 Pieces of 2.36 m Tower Element

Not : Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.

1.18 m

Bağlantı Yeri 69,58 m Point of Contact 69,58 m

Note : Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

PİRAMİD YAPILI 51,8 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 51,8 M 11.5 m

38.0 m

Bağlantı Yeri 50,94 m Point of Contact 50,94 m

0.75 T

1.00 m

3 Adet Kule Elemanı 6.00 m 3 Pieces of 6.00 m Tower Element

Kanca Yüksekliği 51.8 m Hook Height 51.8 m

54.5 m

37.0 m

1 Adet Piramit Kule Elemanı 6.00 m 1 Piece of 6.00 m Pyramidal Tower Element Bağlantı Yeri 29,7 m Point of Contact 29,7 m

1.20 m

1 Adet Kule Elemanı 5.90 m 1 Piece of 5.90 m Tower Element

1 Adet Piramit Kule Elemanı 4.00 m 1 Piece of 4.00 m Pyramidal Tower Element

1.50 m

1 Adet Kule Elemanı 5.90 m 1 Piece of 5.90 m Tower Element

1.50 m

1 Adet Kule Elemanı 11.80 m 1 Piece of 11.80 m Tower Element

Seviyelemeli Sabit Tabla 4.50x4.50 Adjustable Fixed Base

2 Adet Kule Elemanı 11,80 m 2 Pieces of 11.80 m Tower Element

1.18 m

1 Adet Kule Temel Elemanı Tip 1,18 m 1 Piece of Foundation Element

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirelebilinir. Bu dökümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dalihinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. “Pİ MAKİNA” Türkiye›de kayıtlı müseccel bir markadır. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKINA makes no other warranty, express or implied. “PI MAKINA” is a registered trademark in TURKEI.


B

A 29,5 m

C

B

B 2,8 x 2,8

C 1,00

A 29,50 m

B 2,8 x 2,8

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

FIXED BASE

TEMELE KURULUM SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED FOUNDATION ELEMENT BASE TYPE 2

C

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE

C

B

A 51,8 m

C 1,00

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 1

SABİT TABLA

B

B 4,5 x 4,5

C 1,50

A 28,9 m 95,0 m 50,7 m

B .......... ......... .........

C 1,00 1,18 1,50

A 29,6 m

B 4,5 x 4,5

YÜK DİYAGRAMI - LOAD DIAGRAM 2000 kg

Maksimum Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom Jib (m)

17

23

29

35

37

Mak. Güvenli Çalışma Yükü Mesafesi Max. Safety Working Load Range from

15

20

19

18

15

2000 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 1920 1740

2000 2000 2000 2000 2000 2000 1882 1705 1558 1432 1350

2000 2000 2000 2000 2000 1955 1754 1589 1450 1333 1232 1145 1068 1000

2000 2000 2000 2000 1785 1581 1416 1281 1168 1072 990 918 855 799 750

Yarıçap (m) Radius (m)

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

C 1,50


TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS Güç - Power

Hız - Speed Dönüş Hızı Rotation Speed

0,40 - 0,70 - 1,00 r.p.m

3,0 kW

Araba Hızı Trolley Speed

0 - 45 m/min

1,5 kW

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 - 18 m/min

2 x 3,0 kW

Güç - Power

Tip Type

CV - ch PS - hp

10 - VF2

10

Kablo - Cable

kW

m

7,5

Adım Step

Yükleme - Load kg

130

Hız - Speed m/min

1

2000

2

2000

18

3

1000

37

Yükleme - Load

Hız - Speed

kg

m/min

4

7,5 kW (10 HP)

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

18 kW

L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L W (1,11)

H (1,11)

853

H

L (6,00)

W

L W (1,20)

H (1,38)

1600

H

L (5,90)

W

KULE ELEMANI TOWER ELEMENT L

H (1,70)

2127

H

W (1,50)

L L (11,80)

W (1,50)

H (1,70)

W

3987 H

L (5,90)

W

.


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L

W (0,82)

H (1,30)

549,2

H

L (6,17)

W

L

W (0,79)

H (1,19)

446,7

H

L (6,00)

W

L (5,95)

W (0,79)

H (1,20)

H

L

326,0

W

L BOMLAR W (0,79)

H (1,16)

275,0

H

L (5,90) JIB

W

L

W (0,79)

H (1,15)

257,0

H

L (5,88)

W

L

W (0,79)

H (1,15)

234,0

H

L (5,81)

W

L

W (0,23)

H (0,28)

12,0

H

L (0,85)

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

W

L 1106 H2 (1,38)

H1

W (1,20)

H2

H1 (1,11) L (6,00)

W

L PİRAMİD KULE ELEMANI

PYRAMIDAL TOWER ELEMENT

H1 (1,38)

1710

H2

W (1,50)

H1

L (4,00)

H (0,64)

780

L (0,23)

W (2,14)

H (0,64)

605

W

W H

W (2,14)

H

H

L (0,31)

L

L

H2 (1,70)

MAIN AND HALF BASE BEAM

L

L (3,19)

W (0,71)

H (0,76)

L (6,52)

W (0,71)

H (0,76)

W

4044

H

ANA TABAN VE YARI TABAN KİRİŞİ

H

L

L (1,07)

W (1,11)

H (1,11)

275 L

W

L

W

ANKRAJ ŞASESİ

H

FOUNDATION ELEMENT

L (1,46)

W (1,50)

H (1,70)

781


FIXED BASE

H (m)

Kg

L (0,58)

W (3,20)

H (3,20)

1010

H

W (m)

W

KARŞIT BOM

L (12,06)

W (1,99)

H (1,59)

COUNTER JIB

1173 L

W

L

GEZİCİ ARABA

H

L

H

SABİT AYAK

L (m)

L (0,49)

W (0,77)

H (0,98)

TROLLEY W


Pİ KULE 60 PI TOWER 60

Pİ KULE 60


KULE VİNÇLERİ TOWER CRANES 35,7 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 35,7 M 10,0 m

47,0 m

0.80 T

1,10 m

Kanca Yüksekliği 35,7 m Hook Height 35,7 m

39,1 m

45,0 m

3 Adet Kule Elemanı 11,80 m 3 Pieces of 11,80 m Tower Element

Pİ KULE 60 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

3000 kg

En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

800 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

45.0 m

3.2 x 3.2 m

SERBEST DURAN FREE STANDING

10.0 m

47,0 m

0.80 T

39.1 m

54,4 m

45,0 m

1.10 m 42.0 m

1.70 T

30.0 m

2.15 T

24.0 m

18.0 m

3.2 x 3.2 m

.

2.80 T

3.00 T

Hook Height 35,7 m

36.0 m

Kanca Yüksekliği 35,7 m

1.25 T

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirelebilinir. Bu dökümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dalihinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. “Pİ MAKİNA” Türkiye›de kayıtlı müseccel bir markadır. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKINA makes no other warranty, express or implied. “PI MAKINA” is a registered trademark in TURKEI.


KENDİ KENDİNE YÜKSELEN SELF CLIMBING TYPE 47,0 m

Site specific

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Şanytilere göre değişebilir

Kanca Yüksekliği 95 m Hook Height 95 m

45,0 m

1 Adet Kaldırma Elemanı Tip 1,18 m 1 Piece of 1,18 m Tower Lifting Element Tırmanma Kafesi Climbing Cage

Not : Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır. Note : Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

98,4 m

0.80 T

10,0 m

Bağlantı Yeri 90 m Point of Contact 90 m

Bağlantı Yeri 69,82 m Point of Contact 69,82 m

30 Adet Kule Elemanı 2,36 m 30 Pieces of 2,36 m Tower Element

1,18 m

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Detayı Tie-in Detail

Plan View Plan Görünüşü

PİRAMİD YAPILI 51,0 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 51,0 M 10,0 m

Bağlantı Yeri 50,94 m Point of Contact 50,94 m

47,0 m

0.80 T

1,10 m

2 Adet Kaldırma Elemanı 11,80 m 2 Pieces of 11,80 m Tower Element

1 Adet Piramit Kule Elemanı 0,4 m 1 Piece of 0,4 m Pyramidal Tower Element 1,20 m

1 Adet Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Tower Element

Kanca Yüksekliği 51,0 m Hook Height 51,0 m

54,4 m

45,0 m

Bağlantı Yeri 29,7 m Point of Contact 29,7 m

2 Adet Kule Elemanı 11,80 m 2 Pieces of 11,80 m Tower Element

1 Adet Piramit Kule Elemanı 4 m 1 Piece of 4 m Pyramidal Tower Element

1,50 m

1 Adet Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Tower Element

1,50 m

1 Adet Kule Elemanı 11,80 m 1 Piece of 11,80 m Tower Element

1 Adet Kule Temel Elemanı Tip 1,50 m Foundation Element

1 Adet Kule Temel Elemanı Tip 1,18 m Foundation Element

1,18 m


DIŞ TIRMANMA EXTERNAL CLIMBING

C

Max. 20.18 m

90 m

C

B

A

B

C

35,70 m 3,2x3,2 m 1,10 m

2.36 m

95.0 m

C

-

1,10 m

51,00 m

-

1,50 m

95,00 m

-

1,18 m

SABİT TABLA FIXED BASE

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

Max. 69.82 m

Max. 50.94 m

31 m

B

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE

C

Max. 29.7 m

36.0 m

57.22 m

76.1 m

Max. 21.24 m

52 m

A 34,80 m

C

B

B A

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

Max. 18.8 m

71 m

1.18 m

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA TEMELE KURULUM ADJUSTABLE FIXED BASE FOUNDATION ELEMENT

B

A

C

35,60 m 3,2x3,2 m 1,10 m

B

C

35,40 m 3,2x3,2 m 1,10 m

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hız - Speed

Güç - Power

0,35 - 0,70 - 1,00 r.p.m.

4 Kw

Araba Hızı Trolley Speed

0 - 60 m/min

4 Kw

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 - 14 m/min

2 x 2,9 Kw

Dönüş Hızı Rotation Speed

Güç - Power

Tip Type

CV - ch 15-VF2,5

25-VF3

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

15

25

kW 11

18,5

Kablo-Cable m 150

240

Adım Step

Yükleme Load

Hız Speed

Yükleme Load

Hız Speed

m/min 5

kg

m/min

1

kg 2500

2

2500

23

3

1250

47

1

3000

6

2

3000

32

3

2500

48

4

1250

76

11 Kw (15 HP)

18,5 Kw (25 HP)

24 Kw

31 Kw


YÜK DİYAGRAMI - LOAD DIAGRAM Maksimum Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load

2500

Bom Jib (m)

45

42

36

30

24

18

Mak. Güvenli Çalışma Yükü Mesafesi Max. Safety Working Load Range from

17

23

25

26

24

18

2

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3

2500

2500

2500

2500

2500

2500

4

2500

2500

2500

2500

2500

2500

5

2500

2500

2500

2500

2500

2500

6

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Yarıçap (m) Radius (m)

7

2500

2500

2500

2500

2500

2500

8

2500

2500

2500

2500

2500

2500

9

2500

2500

2500

2500

2500

2500

10

2500

2500

2500

2500

2500

2500

11

2500

2500

2500

2500

2500

2500

12

2500

2500

2500

2500

2500

2500

13

2500

2500

2500

2500

2500

2500

14

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15

2500

2500

2500

2500

2500

2500

16

2500

2500

2500

2500

2500

2500 2500

17

2500

2500

2500

2500

2500

18

2410

2500

2500

2500

2500

19

2266

2500

2500

2500

2500

20

2137

2500

2500

2500

2500

21

2021

2500

2500

2500

2500

22

1915

2500

2500

2500

2500

23

1819

2500

2500

2500

2500

24

1731

2394

2500

2500

2500

25

1650

2286

2500

2500

26

1576

2187

2463

2500

27

1507

2095

2361

2421

28

1444

2010

2266

2324

29

1385

1931

2178

2234

30

1329

1857

2095

2150

31

1278

1788

2019

32

1230

1724

1947

33

1184

1663

1879

34

1142

1606

1816

35

1102

1553

1756

36

1064

1502

1700

37

1028

1454

38

994

1409

39

962

1366

40

932

1326

41

903

1287

42

875

1250

43

849

44

824

45

800


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L

W

KABİN W (0,97)

H (1,98)

H

L (1,40) CABIN

L (5,90)

W (1,20)

W (1,10)

H (1,38)

H (1,10)

W

L

W

1601,6

H

L (5,90)

L

1247,0 H W

L L (11,80)

W (1,10)

H (1,10)

2404,0 H W

L W (1,50)

H (1,70)

2127,3

H

L (5,90)

L

W

KULE ELEMANLARI W (1,18)

H (1,18)

3632,0

H

L (11,80) TOWER ELEMENT

W

L L (2,36)

W (1,18)

H (1,18)

865,0 H W

L W (1,50)

H (1,70)

L (0,40)

W (1,38)

H (1,20)

3987,1 H

L (11,80)

H

L

W (1,48)

H (1,18)

H

L (0,90)

W

660,0 L

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L

W (0,90)

H (1,65)

902,0 H

L (8,14)

W L H

A

W (0,90)

H (1,64)

458,0

H

L (6,04)

W L

W (0,90)

H (1,62)

442,0

H

L (6,02)

W L

W (0,90)

H (1,62)

374,0

H

L (6,02)

W BOMLAR L

JIB W (0,90)

H (1,62)

352,0

H

L (6,00)

W

L W (0,90)

H (1,08)

353,0

H

L (5,97)

W L W (0,90)

H (1,03)

228,0

H

L (5,97)

W L W (0,90)

H (1,03)

134,0

H

L (3,07)

W H L (1,15)

W (0,95)

H (0,29)

33,0

L

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L PİRAMİD KULE ELEMANI

W

PYRAMIDAL TOWER ELEMENT

H2 (1,50)

H1

1710,0

W (1,70)

H2

H1 (1,20) L (4,00)

L

W

TIRMANMA KAFESİ L (4,77)

W (1,69)

H (1,83)

1695,0

A01

L (0,33)

W (2,50)

H (0,87)

1240,0

A02

L (0,29)

W (2,50)

H (0,87)

1082,0

A03

L (0,47)

W (2,50)

H (0,87)

1704,0

L L

L

W

W

A01

H

W

H

JIB BALLAST

H

BOM AĞIRLIKLARI

H

CLIMBING TOWER ELEMENT

A02

A03

L H

KARŞIT BOM L (11,97)

W (0,90)

H (0,77)

L1 (4,86)

W (0,67)

H (0,53)

L2 (2,34)

W (0,67)

H (0,53)

L1 (4,66)

W (0,66)

H (0,53)

L2 (2,24)

W (0,66)

H (0,53)

1898,0

H

W

COUNTER JIB

1924,0

MAIN AND HALF BASE BEAM

L1

L2

W

H

ANA TABAN VE YARI TABAN KİRİŞİ

1998,0 L1 L W (1,49)

H (1,49)

W

790,0

H

L (1,35)

W

L2

L

W

ANKRAJ ŞASESİ W (1,32)

H (1,32)

520,0 H

L (1,28)

L W (1,50)

H (1,70)

781,0

H

L (1,46)

L GEZİCİ ARABA L (0,95) TROLLEY CAR

W (1,03)

H (0,99)

W

68,0

W H

FOUNDATION ELEMENT


Pİ KULE 90 PI TOWER 90

Pİ KULE 90


42,3 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 42,3 M

KULE VİNÇLER TOWER CRANES 10,0 m

53,0 m

3 Adet Kule Elemanı 11,80 m 3 Piece of 11,80 m Tower Element

1,20 m

1 Adet Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Tower Element

46,0 m

1,20 m

Kanca Yüksekliği 42,3 m Hook Height 42,3 m

51 m

Pİ KULE 90 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

5000 kg

En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

1250 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

51.0 m

Sabit Ayak Elemanı 3,8 x 3,8 m Tip 1,20 m Adjustable Fixed Base

3,8 x 3,8m

PİRAMİD YAPILI 54,45 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 54,45 M 10,0 m

53,0 m

51 m 3 Adet Kule Elemanı 11,80 m 3 Piece of 11,80 m Tower Element

58,5 m

54,45 m

1.20 m

Üretici ürün özellikleri veya fiyatlarını herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirebilir. Bu dökümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için ilgili Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları uygulamalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dalihinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. “Pİ MAKİNA” Türkiye›de kayıtlı müseccel bir markadır. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKINA makes no other warranty, express or implied. “PI MAKINA” is a registered trademark in TURKEI.

1 Adet Piramit Kule Elemanı 4,0 m 1 Piece of 4,0 m Pyramidal Tower Element 1 Adet Piramit Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Pyramidal Tower Element

1.70 m

1 Adet Kule Elemanı 2,95 m 1 Piece of 2,95 m Tower Element

1.70 m

1 Adet Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Tower Element Sabit Ayak Elemanı 4,5 x 4,5 m Tip 1,70 m

Adjustable Fixed Base

4,5 x 4,5m


53,0 m

1 Adet Kaldırma Elemanı Tip 1,18 m 1 Piece of 1,18 m Tower Lifting Element Tırmanma Kafesi Climbing Cage

51 m

Kanca Yüksekliği 95 m Hook Height 95 m

60

10,0 m

Bağlantı Yeri 90,0 m Point of Contact 90,0 m

98,7 m

1,18 m

32 Adet Kule Elemanı 2,36 m 32 Piece of 2,36 m Tower Element

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN CLIMBING TYPE Bağlantı Yeri 71,0 m Point of Contact 71,0 m

PİRAMİD YAPILI 57,4 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 57,4 M 10,0 m

53,0 m

51 m

57.4 m 3 Adet Kule Elemanı 11,80 m 3 Pieces of 11,80 m Tower Element

Bağlantı Yeri 31,0 m Point of Contact 31,0 m

1,20 m

1,20 m

1 Adet Kule Elemanı 11.8 m 1 Piece of 11.8 m Tower Element

1 Adet Kule Elemanı 5.9 m 1 Piece of 5.9 m Tower Element

61,1 m

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Detayı Tie-in Detail

1 Adet Bağlantı Elemanı 1 Piece of Junction Element

1,20 m

Site specific

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Şantiyelere göre değişebilir

Bağlantı Yeri 52,0 m Point of Contact 52,0 m

Plan View Plan Görünüşü

Not : Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır. Note : Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

1 Adet Piramit Kule Elemanı 4 m 1 Piece of 4,0 m Pyramidal Tower Element

1 Adet Piramit Kule Elemanı 5,90 m 1 Piece of 5,90 m Pyramidal Tower Element 1 Adet Kule Elemanı 11,8 m 1 Piece of 11,80 m Tower Element

Sabit Ayak Elemanı 6,0 x 6,0 m Tip 1,70 m Adjustable Fixed Base

6,0 x 6,0m

1,70 m


10,0 m

SERBEST DURAN FREE STANDING

53,0 m

1,25T

51 m

48 m

1,35T Kanca Yüksekliği 42.3 m Hook Height 42.3 m

1,2 m

1,6T

42 m

2,1T

36 m

2,8T

30 m

3,5T

24 m

3,8 x 3,8m

YÜK DİYAGRAMI - LOADING DIAGRAM 2500 kg

Maksimum Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom / Jib

m

Mak. Güvenli Çalışma Yükü Mesafesi Max. S.w.l. Range from

Yarıçap (m) Radius (m)

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 48 49 50 51

5000 kg

24

30

36

42

48

51

24

30

36

42

48

51

24

30

30

28

28

28

18

17

16

14

14

14

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2390 2240 2100

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2350 2180 2040 1910 1790 1690 1600

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2320 2160 2020 1890 1770 1670 1580 1490 1420 1380 1350

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2320 2150 2010 1880 1770 1660 1570 1490 1450 1410 1370 1340 1300 1250

5000 5000 5000 5000 4270 3850 3500

5000 5000 5000 4770 4240 3820 3470 3170 2900 2700

5000 5000 4990 4380 3900 3500 3180 2900 2670 2470 2290 2140 2000

5000 5000 4540 3980 3540 3180 2880 2630 2420 2230 2070 1930 1800 1690 1590 1500

5000 5000 4470 3920 3480 3130 2840 2590 2380 2200 2040 1900 1770 1660 1560 1470 1390 1310 1280 1250

5000 5000 4450 3900 3460 3110 3820 2570 2360 2180 2020 1880 1760 1650 1550 1460 1380 1300 1270 1240 1210 1180 1150


DIŞ TIRMANMA EXTERNAL CLIMBING

Max. 20.18 m

90 m

71 m

Max. 18.8 m

11.0T

95.0 m

5.00T

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

B

TEMELE KURULUM FOUNDATION ELEMENT

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

B

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SABİT TABLA FIXED BASE

C

Max. 50.94 m

57.22 m

Max. 21.24 m

2.36 m

1.18 m

31 m 4.80T

Max. 29.7 m

36.0 m

11.10T

5.60T

Max. 69.82 m

76.1 m

52 m 10.90T

C

B

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

42.30 m

3,8x3,8 m

1.20 m

42.30 m

3,8x3,8 m

1.20 m

42.30 m

3,8x3,8 m

1.20 m

42.30 m

-

1.20 m

54,45 m

4,5x4,5 m

1,70 m

54,45 m

-

1,70 m

57,40 m

6,0x6,0 m

1,70 m

57,40 m

-

1,70 m

95,00 m

-

1,18 m


TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS Hız - Speed Dönüş Hızı Rotation Speed

Güç - Power

0,35 - 0,70 - 1,00 r.p.m

4 kW

Araba Hızı Trolley Speed

0 - 60 m/min

4 kW

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 - 14 m/min

2 x 2,9 kW

Güç - Power

Tip Type

Kablo - Cable

CV - ch PS - hp

kW

m

15

11

150

15 - VF2,5

25 - VF3

25

25 - VF5

18,5

25

18,5

30

30 - VF5

22

300

300

400

Adım Step Yükleme - Load kg 2500 1

2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

m/min 5

Yükleme - Load kg 5000

Hız - Speed

23

5000

11,5

1250

47

2500

23,5

3000

6

3000

32

2000

48

1250

76

2500

8

5000

4

2500

38

5000

19

2000

48

4000

24

1250

76

2500

38

2500

8

5000

4

2500

20

5000

10

2500

46

5000

23

2000

58

4000

29

1250

94

2500

18.5 kW (25 HP) 31 kW

L (m)

W (m)

H (m)

Kg

K01

L1 (1,40)

W (0,97)

H (1,98)

...........

K02

L2 (2,13)

W (1,40)

H (2,70)

...........

m/min 2,5

2500

11 kW (15 HP) 24 kW

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

Hız - Speed

47 22 kW (30 HP) 35 kW

K02

K01

H

H

KABİN CABIN

W (1,20)

H (1,38)

L2

w

w

H

L (11,80)

L1

3019

w

H

L

TOWER ELEMENT

L (11,80)

W (1,70)

H (1,90)

4272 L

L (5,90)

W (1,20)

H (1,38)

w

H

KULE ELEMANI

1601,6 L

W (1,70)

H (1,90)

H

L (5,90)

w

2342 L

.

w


KARŞIT BOM

Kg

L (2,95)

W (1,20)

H (1,38)

928

L (2,95)

W (1,70)

H (1,90)

1347

L (11,97)

W (2,40)

H (2,30)

2505

L

W

L

L1 (6,17)

W (1,10)

H (2,12)

956

L2 (6,09)

W (1,10)

H (2,07)

737,6

L3 (6,07)

W (1,10)

H (1,66)

667,3

L4 (6,01)

W (1,10)

H (1,64)

502

L5 (6,00)

W (1,10)

H (1,62)

447

L6 (6,00)

W (1,10)

H (1,62)

379

L7 (5,98)

W (1,10)

H (1,07)

372

L8 (5,96)

W (1,10)

H (1,07)

322

L9 (3,07)

W (1,10)

H (1,03)

126

L10 (2,45)

W (1,10)

H (1,03)

110

L (3,0)

W (0,30)

H (1,20)

2525

H

COUNTER JIB

H (m)

H

TOWER ELEMENT

W (m)

H

KULE ELEMANI

L (m)

L2

L3

L4

L5

L6

W

H

L1

W

H

BOM ELEMANLARI W

H

JIB ELEMENT

L8

L7

L10

W

H

TABAN AĞIRLIKLARI

L9

W

BASE BALLAST L

W


Kg

W (m)

H (m)

ANA TABAN VE YARIM TABAN KİRİŞİ

L1 (5,67)

W (0,67)

H (0,64)

MAIN BASE AND HALF BASE BEAM

L2 (2,78)

W (0,67)

L1 (0,8)

W (0,195)

H (0,385)

190 x 2

L2 (0,925)

W (0,425)

H (0,385)

310 x 2

L1 (1,25)

W (0,18)

H (2,94)

1322

L2 (1,25)

W (0,30)

H (2,94)

2204

L3 (1,45)

W (0,20)

H (0,9)

590

H

L (m)

3076

L1

L2

W

H (0,64)

H

HAREKETLİ ALT DÜZEN

H

3,8 x 3,8

DRIVING BOOGIE L1

L2

W

COUNTER WEIGHT

H

BOM AĞIRLIKLARI

W

L1 L2

W W

L (4,79)

W (1,68)

H (1,83)

H

TIRMANMA KAFESİ 1695

CLIMBING CAGE L

1656

H1

W(1,70) H2 (1,20)

L

W

L (5,9)

1656

W (1,7) H2 (1,20)

L

W

H1 (1,48) H2

TOWER ELEMENT PYRAMID

L (4,00)

H1

KULE ELEMANI PİRAMİT

H2

H1 (1,70)


Pİ KULE 110 PI TOWER 110

Pİ KULE 110


46,8 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 46,8 M

KULE VİNÇLER TOWER CRANES 11,5 m

62,0 m

Kanca Yüksekliği 46,8 m Hook Height 46,8 m

50,8 m

60,0 m

1.50 m

Pİ KULE 110 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

8000 kg

En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

1250 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

60.0 m

4,5 x 4,5 m

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN 49,6 METRE’DE SERBEST DURAN CLIMBING TYPE FREE STANDING AT 49,6 M 11,5 m

62,0 m

Tırmanma Kafesi Climbing Cage 8 Adet Kule Elemanı 2,95 m 8 Pieces of 2,95 m Tower Element

53,6 m

1.70 m

60,0 m Kanca Yüksekliği 49,6 m Hook Height 49,6 m

1 Adet Kaldırma Elemanı Tip 1,50 m 1 Piece of 1,50 m Tower Lifting Element

2 Adet Kule Elemanı 11,80 m 2 Pieces of 11,80 m Tower Element

Sabit Ayak Elemanı 4.50 x 4.50 m Adjustable Fixed Base

4.50 x 4.50 m

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirelebilinir. Bu dökümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmemeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dalihinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. “Pİ MAKİNA” Türkiye›de kayıtlı müseccel bir markadır. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKINA makes no other warranty, express or implied. “PI MAKINA” is a registered trademark in TURKEI.

.


11,5 m

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN CLIMBING TYPE

62,0 m

1 Adet Kaldırma Elemanı Tip 1,50 m 1 Piece of 1,50 m Tower Lifting Element

60,0 m Kanca Yüksekliği 131.0 m Hook Height 131.0 m

Tırmanma Kafesi / Climbing Cage Bağlantı Yeri 120,95 m Point of Contact 120,95 m

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Site specific

Bağlantı Yeri 94,40 m Point of Contact 94,40 m

Şantiyelere göre değişebilir

135,0 m

36 Adet Kule Elemanı 2,95 m 36 Piece of 2,95 m Tower Element

Not :

Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.

Note :

Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Detayı Tie-in Detail

Plan View Plan Görünüşü

PİRAMİD YAPILI 61,5 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 61,5 M 62,0 m Bağlantı Yeri 67,85 m Point of Contact 67,85 m

Bağlantı Yeri 38,35 m Point of Contact 38,35 m

1,70

2 Adet Kule Elemanı 11,80 m 2 Piece of 11,80 m Tower Element

1 Adet Temel Elemanı Tip 1,70 m Adjustable Fixed Base

11,5 m


SERBEST DURAN FREE STANDING 11.5 m

62 m

1.25T

60 m

54 m

1.50 m

2.20T

48 m

2.30T

42 m

Hook Height 46,8 m

50 m

Kanca Yüksekliği 46,8 m

1.75T

2.75T

36 m

3.40T

30 m

4.25T

4,5 x 4,5 m

YÜK DİYAGRAMI - LOADING DIAGRAM 3000 kg.

Max. Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom / Jib

m.

Mak. Güvenli Çalışma Mesafesi Max. S.w.l. Range from

Yarıçap (m) Radius (m)

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

6000 kg.

30

36

42

48

50

54

60

30

36

30

31

30

29

29

26

22

16,5

16

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900 2750

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2840 2685 2550 2420 2300

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2830 2680 2540 2420 2300 2200

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2850 2675 2520 2375 2245 2130 2020 1920 1830 1750

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2950 2735 2545 2380 2230 2095 1970 1860 1760 1670 1585 1505 1435 1370 1305 1250

6000 6000 6000 6000 6000 5900 5350 4885 4490 4150

6000 6000 6000 6000 6000 5805 5265 4805 4415 4080 3785 3525 3300

42

48

50

15.5 15.5 15.5 6000 6000 6000 6000 6000 5620 5095 4650 4270 3945 3660 3410 3185 2985 2810 2650

6000 6000 6000 6000 6000 5535 5015 4575 4205 3880 3600 3355 3135 2940 2765 2605 2460 2330 2200

6000 6000 6000 6000 6000 5535 5015 4575 4205 3880 3600 3355 3135 2940 2765 2605 2460 2330 2200 2100

54

60

14

12

6000 6000 6000 6000 5460 4900 4435 4040 3710 3420 3170 2945 2750 2575 2420 2275 2145 2030 1920 1825 1730 1650

6000 6000 5935 5185 4595 4115 3715 3380 3095 2850 2635 2445 2280 2130 1995 1870 1760 1660 1570 1485 1405 1335 1270 1205 1150


TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS Hız - Speed

Güç - Power

Dönüş Hızı Rotation Speed

0,25 - 0,50 - 0,80 r.p.m.

2 x 4 Kw

Araba Hızı Trolley Speed

0 - 60 m/min

4 Kw (6 ton) / 5,5 Kw

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 - 18 m/min

2 x 3 Kw

Tip Type

Güç - Power CV - ch PS - hp

25-VF6

kW

25

40-VF6

18,5

40

40-VF8

Kablo Cable (m)

240

30

40

240

30

240

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

Adım Step

Yükleme Load

Hız Speed

Yükleme Load

Hız Speed

1

kg 3000

m/min 6

kg 6000

m/min 3

2

3000

32

6000

16

3

2000

48

4000

24

4

1250

76

2500

38

1

3000

8

6000

4

2

3000

20

6000

10

3

2000

54

6000

26

4

2500

66

5000

33

5

2000

82

4000

41

1

4000

8

8000

4

2

4000

20

8000

10

3

4000

40

8000

20

4

2500

66

5000

33

5

2000

82

4000

41

18,5 Kw (25 HP)

30 Kw (40 HP)

44 Kw

50 Kw

YÜK DİYAGRAMI - LOADING DIAGRAM 4000 kg.

Max. Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom / Jib

m.

Mak. Güvenli Çalışma Mesafesi Max. S.w.l. Range from

Yarıçap (m) Radius (m)

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

8000 kg.

30

36

42

48

50

54

60

30

36

30

31

30

29

29

26

22

16,5

16

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3870 3620 3400

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3995 3720 3480 3265 3075 2905 2750

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3905 3640 3400 3195 3005 2840 2685 2550 2420 2300

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3905 3640 3400 3195 3005 2830 2680 2540 2420 2300 2200

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3810 3520 3270 3045 2850 2675 2520 2375 2245 2130 2020 1920 1830 1750

4000 4000 4000 4000 4000 4000 3815 3480 3195 2950 2735 2545 2380 2230 2095 1970 1860 1760 1670 1585 1505 1435 1370 1305 1250

8000 8000 8000 7385 6585 5900 5350 4885 4490 4150

8000 8000 8000 7270 6460 5805 5265 4805 4415 4080 3785 3525 3300

42

48

50

15.5 15.5 15.5 8000 8000 8000 7040 6250 5620 5095 4650 4270 3945 3660 3410 3185 2985 2810 2650

8000 8000 7910 6935 6160 5535 5015 4575 4205 3880 3600 3355 3135 2940 2765 2605 2460 2330 2200

8000 8000 7910 6935 6160 5535 5015 4575 4205 3880 3600 3355 3135 2940 2765 2605 2460 2330 2200 2100

54

60

14

12

8000 8000 7025 6150 5460 4900 4435 4040 3710 3420 3170 2945 2750 2575 2420 2275 2145 2030 1920 1825 1730 1650

8000 6905 5935 5185 4595 4115 3715 3380 3095 2850 2635 2445 2280 2130 1995 1870 1760 1660 1570 1485 1405 1335 1270 1205 1150


Max. 26.55 m

DIŞ TIRMANMA EXTERNAL CLIMBING

15.70T

B 4,5 x 4,5

C

B

C 1,70

A 46,80 m 49,60 m

B 4,5 x 4,5 4,5 x 4,5

C

B

C 1,50 1,70

A 61,50 m

B 6,0 x 6,0

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

FIXED BASE

TEMELE KURULUM FOUNDATION ELEMENT A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE

SABİT TABLA

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 2

B

A 49,6 m

Max. 94.4 m

Max. 38.35 m

48.4 m A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 1

C

6.70T

4.60T

2.95 m

1.70 m

4.90T

Max. 67.85 m

77.90 m

Max. 29.50 m

15.60T

131.0 m

104.25 m

Max. 26.55 m

15.5T

C

B

C 2,10

A 46,80 m 49,60 m

B 4,5 x 4,5 4,5 x 4,5

C 1,50 1,70

A 46,80 m 49,60 m 61,50 m 131.00 m

B .......... ......... ......... ..........

C 1,50 1,70 2,10 1,70


W (m)

H (m)

Kg

L (1,40)

W (0,97)

H (1,98)

.........

H

L (m)

KABİN

L

W

L

W

W (1,40)

H (2,70)

.........

H

L (2,13)

H

CABIN

L(2,95)

W (1,50)

H (1,70)

1219,7 L

W

TOWER ELEMENT

L (5,90)

W (1,50)

H (1,70)

H

KULE ELEMANI 2127,3

L

H

W

L (11,80)

W (1,50)

H (1,70)

3987,1 L

W (1,70)

H (1,84)

H

L (2,95)

W

900 L

W

L (5,90)

W (1,70)

H (1,84)

1609,1 L

L (11,80)

W (1,70)

H (1,84)

W

H

CLIMBING TOWER ELEMENT

H

TIRMANMA KULE ELEMANI

3092 L

W


W (m)

H (m)

Kg

L(2,95)

W (2,10)

H (2,27)

1397

H

L (m)

L

W

TOWER ELEMENT

H

KULE ELEMANI L (5,90)

W (2,10)

H (2,27)

2525 W

H

L

W (2,10)

H (2,27)

4812

L (5,90)

W (1,70)

H1 (1,70) H2 (1,90)

2150

L (5,90)

W (2,10)

H1 (1,90) H2 (2,27)

2252

L

W

H2

H1

L (11,80)

L

W

PİRAMİD KULE ELEMANI

H1

H2

PYRAMIDAL TOWER ELEMENT

W

L

CLIMBING CAGE

H

TIRMANMA KAFESİ L (5,98)

W (2,22)

H (2,30)

2427 L

W

FOUNDATION ELEMENT

H

ANKRAJ ŞASESİ L (1,46)

W (1,50)

H (1,70)

781 L

FOUNDATION ELEMENT

W (1,96)

H1 (1,96) H2 (1,70)

608 L

H1

L (1,32)

H2

ANKRAJ ŞASESİ

W

W


L (1,34)

W (2,39)

ANKRAJ ŞASESİ FOUNDATION ELEMENT

H (m)

H1 (2,40) H2 (2,10)

Kg

820

H1

W (m)

H2

L (m)

W

L

4,5 x 4,5 Tip 1,50 W (0,71)

H (0,77)

L2 (3,19)

W (0,71)

H (0,77)

4044

H

L1 (6,52) TABAN VE YARI TABAN KİRİŞLERİ

L1

L2

MAIN BASE AND HALF BASE BEAM

W

6,0 x 6,0 Tip 1,70 W (0,78)

H (0,90)

L2 (8,64)

W (0,78)

H (0,90)

5283

H

L1 (6,52)

L1

L2

W

L1 (1,08)

W (0,24)

H (0,48)

142

DRIVING BOOGIE

L2 (1,08)

W (0,23)

H (0,48)

137 L1

H

HAREKETLİ TABLA

H

Motorlu Tip

L2

W

H

W

L1 (11,95)

W (1,07)

H (2,38)

2164 L1

BOMLAR JIB

H (2,07)

773

W (1,20)

H (2,07)

741

L4 (6,07)

W (1,20)

H (1,67)

574

L5 (6,03)

W (1,20)

H (1,66)

501

L6 (6,01)

W (1,20)

H (1,62)

453

L7 (6,01)

W (1,20)

H (1,62)

437

L8 (5,98)

W (1,20)

H (1,08)

386

L9 (3,07)

W (1,20)

H (1,07)

184

L10 (2,94)

W (1,20)

H (1,00)

188

H

W (1,20)

L3 (6,09)

L2

L3

L5

L6

L4

W

H

JIB

L2 (6,10)

L7

W

L10

W

H

BOMLAR

W

L8

L9


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L (10,43)

W (1,97)

H (0,72)

2570

COUNTER JIB

H

KARŞIT BOM L

W

H

KARŞIT BOM İLAVESİ L (2,58)

W (2,19)

H (0,53)

2570

COUNTER JIB EXTENSION

L

L (0,265)

W (1,43)

H (2,80)

2200

L (0,210)

W (1,43)

H (2,80)

1480

H

2131 KG

COUNTER WEIGHT

A02

A02 H

BOM AĞIRLIKLARI

A01

1684 KG

A01

W

L

L

W

H

TABAN AĞIRLIKLARI

W

L (1,20)

W (0,40)

H (3,60)

2950

BASE BALLAST

L

W


Pİ KULE 140 PI TOWER 140

Pİ KULE 140


42,8 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 42,8 M

KULE VİNÇLER TOWER CRANES 13,5 m

62,0 m

Kanca Yüksekliği 42,8 m Hook Height 42,8 m

60.0 m

46.65 m

1,5 m

Pİ KULE 140 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

10.000 kg

En uçta maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

1.600 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

60.0 m

4,5 x 4,5 m

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN 43.9 METRE’DE SERBEST DURAN CLIMBING TYPE FREE STANDING AT 43.9 M 13,5 m

62,0 m

Tırmanma Kafesi Climbing Cage 1.70 m

6 Adet Kule Elemanı 2.95 m 6 Pieces of 2.95 m Tower Element

1.70 m

2 Adet Kule Elemanı 11.80 m 2 Pieces of 11.80 m Tower Element

Sabit Ayak Elemanı 4.50 x 4.50 m Adjustable Fixed Base

.

60.0 m Kanca Yüksekliği 43,9 m Hook Height 43,9 m

47.75 m

1 Adet Kaldırma Elemanı 1.50 m 1 Piece of 1.50 m Tower Element


13,5 m

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN CLIMBING TYPE

62,0 m

1 Adet Kule Kaldırma Elemanı 1,50 m 1 Piece of 1,50 m Tower Lifting Element

Kanca Yüksekliği 125,1m Hook Height 125,1 m

60 m Tırmanma Kafesi Climbing Cage

34 Adet Kule Elemanı 2,95 m 34 Piece of 2,95 m Tower Element

Bağlantı Yeri 88,5 m Point of Contact 88,5 m Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Not :

Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.

Note :

Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

Site specific

1,70 m

Şantiyelere göre değişebilir

128,95 m

Bağlantı Yeri 115,05 m Point of Contact 115,05 m

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Detayı Plan View Tie-in Detail Plan Görünüşü

PİRAMİD YAPILI 59,0 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING WITH PYRAMIDAL STRUCTURE AT 59,0 M

Bağlantı Yeri 61,95 m Point of Contact 61,95 m

62,0 m

Bağlantı Yeri 32,45 m Point of Contact 32,45 m

1 Adet Kule Elemanı 5.90 m 1Piece of 5.90 m Tower Element

1.50 m

2 Adet Kule Elemanı 11.80 m 2 Piece of 11.80 m Tower Element

1.50 m 62,8 m

Kanca Yüksekliği 59.0 m Hook Height 59.0 m

60.0 m

13,5 m

1 Adet Piramit Kule Elemanı 5.90 m 1Piece of 5.90 m Pyramidal Tower Element

1 Adet Piramit Kule Elemanı 5.90 m 1Piece of 5.90 m Pyramidal Tower Element

1,70 m

2 Adet Kule Elemanı 11.80 m 2 Pieces of 11.80 m Tower Element

1 Adet Temel Elemanı 1,70 m Foundation Element 1.70 m

1 Adet Kule Elemanı 5.90 m 1Piece of 5.90 m Tower Element

2.10 m

1 Adet Kule Elemanı 11.80 1 Piece of 11.80 m Tower Element

2.10 m

1 Adet Kule Temel Elemanı Tip 2.10 m 1 Piece Foundation Element


SERBEST DURAN FREE STANDING 13.5 m

62 m

1.60 T

60 m

2.00 T

54 m

2.6 T

48 m

3.20 T

42 m

36 m

4.10 T

31 m

4,5 x 4,5 m

5.20 T

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dönüş Hızı Rotation Speed

Hız Speed

Güç Power

0,35 - 0,70 - 1,00 r.p.m

2 x 4 kW

Araba Hızı Trolley Speed

0 - 60 m/min

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 - 19 m/min

Güç - Power

Tip Type

CV - ch PS - hp

40-VF8

50-VF8

50-VF10

Kanca Yüksekliği 42.8 m Hook Height 42.8 m

1.5 m

40

50

50

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

kW

30

37

37

Kablo - Cable m

240

500

500

Adım Step 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5,5 kW / 7,5 kW (10 ton) 2 x 3 kW

Hız - Speed m/min 8

Yükleme - Load kg 8000

Hız - Speed m/min 4

4000

20

8000

10

4000

40

8000

20

2500

66

5000

33

2000

82

4000

41

4000

3,8

8000

1,9

4000

14,8

8000

7,4

4000

46

8000

23

2000

84

4000

42

1000

122

2000

61

5000

3

10000

1,5

Yükleme - Load kg 4000

5000

12

10000

6

5000

36

10000

18

2500

66

5000

33

1250

96

2500

48

30 Kw (40HP)

37 Kw (50HP)

50 kW

57 Kw


B

Maks. 88.5 m

C

B

C

B

TEMELE KURULUM FOUNDATION ELEMENT

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

C

SABİT TABLA FIXED BASE

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 2

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

1.7 m

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 1

Maks. 61.95 m

Maks. 32.45 m

42.5 m

2.95 m

72.0 m

98.55 m

Maks. 29.5 m

125.1 m

Maks. 26.55 m

Maks. 26.55 m

DIŞ TIRMANMA EXTERNAL CLIMBING

C

B

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

43,90 m

4,5 x 4,5

1,70

42,8 m

4,5 x 4,5

1,50

59,02 m

6,0 x 6,0

2,10

42,8 m

4,5 x 4,5

1,50

41,40 m

..............

1,50

48,10 m

6,0 x 6,0

1,70

43,9 m

4,5 x 4,5

1,70

42,90 m

..............

1,70

59,00 m

..............

2,10

125,10 m

..............

1,70


YÜK DİYAGRAMI 8 Ton LOAD DIAGRAM 8 T Maksimum Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom / Jib

8.000 Kg / 4.000 Kg m

Mak. Güvenli Çalışma Yükü Mesafesi Max. S.w.l. Range from 16 19 21 23 24 25 26 28 30 31 32 34 36 36.5 37 38 40 41 42 42.5 43 44 46 47 48 49 50 52 54 56 60

Yarıçap (m) Radius (m)

19.0

25.0

31.0

36.5

42.5

48.0

50.0

54.0

60.0

19.0

21.0

21.0

20.0

18.8

17.8

17.4

16.2

15.1

8000

8000 8000 7998 7236 6904 6600

8000 8000 799 7237 6905 6601 6321 5823 5393 5200

8000 8000 7591 6865 6550 6260 5994 5520 5111 4927 4755 4442 4165 4100

8000 7909 7080 6401 6105 5834 5585 5141 4758 4586 4425 4132 3872 3812 3753 3640 3432 3336 3244 3200

8000 7451 667 6025 5746 5490 5254 4835 4473 4310 4158 3881 363 3578 3523 3416 3220 3129 3042 3000 2960 2881 2734 2666 2600

8000 7243 6480 5855 5583 5334 5104 4696 4344 4185 4037 3767 3528 3473 3419 3315 3124 3035 2951 2910 2870 2794 2651 2584 2520 2459 2400

8000 6695 5987 5406 5154 4922 4709 4330 4003 3856 3718 3468 3246 3194 3144 3048 2870 2787 2709 2672 2635 2564 2431 2369 2309 2253 2198 2095 2000

7509 6195 5536 4996 4762 4546 4348 3996 3692 3555 3427 3194 2987 2939 2893 2803 2638 2561 2489 2454 2419 2353 2230 2172 2117 2064 2013 1918 1829 1747 1600

YÜK DİYAGRAMI 10 Ton LOAD DIAGRAM 10 T Maksimum Güvenli Çalışma Yükü Max. Safety Working Load Bom / Jib

10.000 Kg / 5.000 Kg 19.0

m

Mak. Güvenli Çalışma Yükü Mesafesi Max. S.w.l. Range from

Yarıçap (m) Radius (m)

16 19 21 23 24 25 26 28 30 31 32 34 36 36.5 37 38 40 41 42 42.5 43 44 46 47 48 49 50 52 54 56 60

25.0

31.0

36.5

42.5

48.0

50.0

54.0

60.0

15.4

17.1

17.1

16.4

15.5

14.8

14.5

13.6

12.5

9596 7900

10000 8867 7921 7146 6809 6500

10000 8906 7957 7179 6840 6530 6244 5736 5297 5100

10000 8488 7580 6836 6512 6216 5942 5456 5037 4849 4672 4351 4066 4000

9668 7960 7104 6403 6098 5818 5561 5103 4708 4530 4364 4062 3793 3731 3670 3554 3339 3240 3146 3100

9160 7536 6723 6056 5766 5501 5256 4840 4445 4276 4118 3830 3575 3516 3458 3348 3143 3049 2959 2916 2874 2792 2639 2568 2500

8927 7341 6547 5897 5614 5354 5115 4690 4324 4159 4004 3723 3475 3417 3360 3252 3053 2961 2873 2831 2790 2710 2561 2492 2425 2361 2300

8301 6819 6077 5469 5204 4962 4738 4341 3999 3844 3700 3438 3205 3151 3098 2998 2811 2725 2643 2604 2565 2491 2351 2286 2224 2165 2107 2000 1900

7551 6194 5514 4954 4714 4492 4288 3924 3610 3468 336 3096 2883 2833 2785 2692 2522 2443 2368 2331 2296 2228 2100 2041 1984 1929 1877 1778 1687 1602 1450


W (m)

H (m)

Kg

L (1,40)

W (0,97)

H (1,98)

.........

H

L (m)

KABİN

L

W

L

W

H

CABIN

L (2,95)

W (1,40)

W (1,50)

H (2,70)

H (1,70)

.........

H

L (2,13)

1219,7

L

W

TOWER ELEMENT

H

KULE ELEMANI L (5,90)

W (1,50)

H (1,70)

2127,3 L

H

W

L (11,80)

W (1,50)

H (1,70)

3987,7 L

H

W

L(2,95)

W (1,70)

H (1,84)

900 L

W

H

TIRMANMA KULE ELEMANLARI L (5,95)

W (1,70)

H (1,84)

1609,1

CLIMBING TOWER ELEMENTS

L

W (1,70)

H (1,84)

H

L (11,80)

W

3092 L

W


W (m)

H (m)

Kg

L (2,95)

W (2,10)

H (2,27)

1397

H

L (m)

L

W

TOWER ELEMENT

H

KULE ELEMANI L (5,90)

W (2,10)

H (2,27)

2525

W

H

L

L (11,80)

W (2,10)

H (2,27)

4812 L

L (5,90)

W (1,70)

H2

H1

H1 (1,70) H2 (1,90)

W

2150

PİRAMİD KULE ELEMANI

W

L

W (2,10)

H1 (1,90) H2 (2,27)

2252

H2

L (5,90)

H1

PYRAMIDAL TOWER ELEMENT

L

W

CLIMBING CAGE

H

TIRMANMA KAFESİ L(5,98)

W (2,22)

H (2,30)

2427 W

L

FOUNDATION ELEMENT

L (1,46)

W (1,50)

H (1,70)

H

ANKRAJ ŞASESİ 781

L

FOUNDATION ELEMENT

L (1,32)

W (1,96)

H1 (1,96) H2 (1,70)

H2

ANKRAJ ŞASESİ

H1

W

608 L

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L (1,34)

W (2,40)

H1 (2,40) H2 (2,10)

820

FOUNDATION ELEMENT

H1

H2

ANKRAJ ŞASESİ

L

W

L1 (6,52) L2 (3,19)

W (0,71) W (0,71)

H (0,77) H (0,77)

H

4,5 x 4,5 Tip 1,50

4044 L1

W

4,5 x 4,5 Tip 1,70 L1 (6,52) L2 (3,19)

W (0,71) W (0,71)

H (0,77) H (0,77)

H

TABAN VE YARI TABAN KİRİŞLERİ

MAIN BASE AND HALF BASE BEAM

L2

........ L1

L2

W

L1 (6,52) L2 (8,64)

W (0,78) W (0,78)

H (0,90) H (0,90)

H

6,0 x 6,0 Tip 1,70

5283 L1

L2

W

DRIVING BOOGIE

L1 (1,08) L2 (1,08)

W (0,24) W (0,23)

H (0,48) H (0,48)

142 137

H

HAREKETLİ TABLA

L1

W (1,20) W (1,20) W (1,20) W (1,20) W (1,20)

H (1,62) H (1,19) H (1,18) H (1,18) H (1,16)

503 441 142 209 275

H

L7 (6,03) L8 (6,01) L9 (2,12) L10 (4,02) L11 (5,92)

L1

L3

L2

L12 (0,81)

W (1,22)

H (1,31)

W H

1951 1005 805 749 647 524

L4

L6

L5

W

H

H (2,11) H (2,11) H (2,09) H (2,09) H (1,68) H (1,66)

W

L7

L8

L9

W H

JIB

W (1,20) W (1,20) W (1,20) W (1,20) W (1,20) W (1,20)

L2

W

L10

L11

W

H

BOMLAR

L1 (8,96) L2 (6,13) L3 (6,10) L4 (6,10) L5 (6,09) L6 (6,04)

H

Motorlu Tip

71 L12

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L (11,83)

W (2,10)

H (0,98)

3898

COUNTER JIB

H

KARŞIT BOM

W

H

L

KARŞIT BOM İLAVESİ W (2,05)

H (1,41)

859

W

L (2,92) COUNTER JIB EXTENSION

L

A01

L (0,30)

W (1,3)

H (2,92)

2200 A01

COUNTER WEIGHT

A02

L (0,20)

W (1,3)

H (2,92)

1480

L (1,20)

W (0,30)

H (3,60)

2950

H

1480 KG

2200 KG

BOM AĞIRLIKLARI

W

L

H

TEMEL AĞIRLIKLARI

W

BASE BALLAST

L

W


Pİ KULE 225 PI TOWER 225

Pİ KULE 225


18,5 m

KENDİ KENDİNE YÜKSELEN CLIMBING TYPE

77,0 m

Tırmanma Kafesi Climbing Cage

1.5 T

75 m

Kanca Yüksekliği 206,65 m Hook Height 206,65 m

KULE VİNÇLER TOWER CRANES

Bağlantı Yeri 193,5 m Point of Contact 193,5 m

Bağlantı Yeri 157,5 m Point of Contact 157,5 m

Pİ KULE 225 En uçta maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

1.500 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

75.0 m

Bağlantı Yeri 121,5 m Point of Contact 121,5 m

2.1 m

62 Adet Kule Elemanı 2.95 m 62 Pieces of 2.95 m Tower Element

Bağlantı Yeri 85,5 m Point of Contact 85,5 m

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Site specific

12.000 kg

Şantiyelere göre değişebilir

Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Yeri 49,5 m Point of Contact 49,5 m

2.1 m

1 Adet Temel Elemanı Tip 2,10 m Foundation Element

Bağlantı Detayı Plan View Tie-in Detail Plan Görünüşü Not :

Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.

Note :

Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.


77,0 m

18,5 m

1.5 T.

Kanca Yüksekliği 60,9 m Hook Height 60,9 m

75 m

60,9 METRE’DE SERBEST DURAN FREE STANDING AT 60,9 M

2.1 m

6.0 x 6.0 m


SERBEST DURAN FREE STANDING 18.5 m

77 m

1.5 T

75 m

2.5 T

66 m

3.2 T

60 m

2.1 m

Kanca Yüksekliği 60.9 m Hook Height 60.9 m

2.0 T

70 m

4.1 T

54 m

5.3 T

48 m

7.0 T

42 m

6.0 x 6.0 m

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS Hız Speed Dönüş Hızı Rotation Speed

Güç Power

0,25-0,50-0,80 r.p.m.

3 x 75 Nm

Araba Hızı Trolley Speed

0 -120 m/min

5,5 Kw

Yürüyüş Hızı Travelling Speed

0 -25 m/min

4 x 4 Kw

Güç - Power

Tip Type

CV-ch PS-hp

50-VF10

75-VF12

100-VF12

TOPLAM GÜÇ İHTİYACI TOTAL INSTALLED POWER

50

75

100

kW

37

55

75

Kablo - Cable m

Adım Step

500

850

850

1

Yükleme - Load kg 5000

Hız - Speed m/min 3

Yükleme-Load kg 10000

Hız - Speed m/min 1,5

2

5000

12

10000

6

3

5000

36

10000

18

4

2500

66

5000

33

5

1250

96

2500

48

1

6000

3,8

12000

1,9

2

6000

15

12000

7,5

3

6000

44

12000

22

4

3000

82

6000

41

5

1500

118

3000

59

1

6000

4,6

12000

2,4

2

6000

18

12000

9

3

6000

54

12000

27

4

3000

96

6000

48

5

1500

142

3000

71

37 Kw (50 HP)

55 Kw (75 HP)

75 Kw (100 HP)

67 Kw

85 Kw

105 Kw


SABİT TABLA FIXED BASE

C C

B

A

B

C

A

B

C

61,6 m

6,0 x 6,0

2,10

60,9 m

6,0 x 6,0

2,10 C

A

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

HAREKETLİ TABLA TRAVELLING BASE Maks. 157.5 m

Maks. 121.5 m

Maks. 85.5 m 135.65 m

99.65 m

2.95 m

60.5 m

Maks.49.5 m

1.7 m

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

A (Kanca Yüksekliği) (Hook Height)

5.90 m

Maks. 36.0 m

206.65 m

171.65 m

Maks. 36.0 m

Maks. 36.0 m

Maks. 36.0 m

DIŞ TIRMANMA EXTERNAL CLIMBING

TEMELE KURULUM FOUNDATION ELEMENT

B

B

C

60,5 m

..........

2,10

206,65 m

..........

2,10


W (m)

H (m)

Kg

L (1,40)

W (0,97)

H (1,98)

........

H

L (m)

KABİN

L

W

H

CABIN

L (2,13)

W (1,40)

H (2,70)

........

L

W (2,10)

H (2,27)

H

L (11,80)

W

4812 W

L

H

KULE ELEMANI L (5,90)

W (2,10)

H (2,27)

2525

TOWER ELEMENT W

H

L

L (2,95)

W (2,10)

H (2,27)

1397 W

L

H

TIRMANMA KAFESİ

CLIMBING CAGE

L (9,60)

W (3,36)

H (3,65)

1695 L

W

FOUNDATION ELEMENT

L (1,40)

W (2,40)

H (2,40)

H

ANKRAJ ŞASESİ 820 L

W

L (2,40) TRANSITION PART FROM TOWER TO JIB

W (1,70)

H (1,52)

H

KULEDEN BOMA GEÇİŞ PARÇASI 1350 L

W


L (m)

W (m)

H (m)

Kg

L1 (8,89)

W (0,57)

H (0,71)

1573

L2 (4,83)

W (0,57)

H (0,71)

695

L1 (7,95)

W (1,50)

H (2,41)

3471

H

L1 TABAN VE YARI TABAN KİRİŞLERİ

W

BOMLAR

L3 (6,18)

W (1,50)

W (1,50)

H (2,31)

H (2,29)

H L1

W

L2

W

H

L2 (6,18)

L2

2260

H

MAIN BASE AND HALF BASE BEAM

1900

JIB

L3

W (1,50)

H (2,29)

1430

L5 (6,18)

W (1,50)

H (2,29)

1380

L6 (6,18)

W (1,50)

H (2,19)

1080

L7 (6,12)

W (1,50)

H (2,02)

980

L8 (6,07)

W (1,50)

H (1,83)

850

L9 (6,03)

W (1,50)

H (1,83)

694

H

L4 (6,18)

W

L5

W

H

L4

L7

W

H

L6

L8

L9

W


Kg

L10 (5,97)

W (1,50)

H (1,79)

545

L11 (5,93)

W (1,50)

H (1,62)

455

W (1,50) W (1,50)

H (1,45) H (1,45)

410 280

W (1,74)

H (1,95)

80

L12 (5,94) L13 (5,94)

H

H (m)

L10

L11

W

L12

L13

W

H

JIB

W (m)

H

BOMLAR

L (m)

L14 (1,00)

L14

W

COUNTER JIB

H

KARŞIT BOM L (8,18)

W (2,14)

H (0,47)

2100 L

W

W (1,80)

H (2,28)

1420 W

L

A01 L1 (0,25)

W (1,50)

H (2,00)

1500

L2 (0,50)

W (1,50)

H (2,00)

3000

H

BOM AĞIRLIKLARI

L (6,58)

H

COUNTER JIB EXTENSION

H

KARŞIT BOM İLAVESİ

COUNTERWEIGHT L1

W

L2

W

L1 (5,20) W (1,40)

H (0,40)

6240

W (1,40)

H (0,32)

3230

TEMEL AĞIRLIKLARI

A01

BASE BALLAST L1 (4,20)

.

L1

A02 L2


Pİ KULE 400 PI TOWER 400

Pİ KULE 400


KENDİ KENDİNE YÜKSELEN CLIMBING TYPE

22,5 m

82,5 m

Tırmanma Kafesi Climbing Cage

80. m Kanca Yüksekliği 206,65 m Hook Height 206,65 m

KULE VİNÇLER TOWER CRANES

212,45 m

Bağlantı Yeri 193,5 m Point of Contact 193,5 m

Bağlantı Yeri 157,5 m Point of Contact 157,5 m

Pİ KULE 400 En uçta maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

2.500 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

80.0 m

Bağlantı Yeri 121,5 m Point of Contact 121,5 m

2.1 m

62 Adet Kule Elemanı 2.95 m 62 Pieces of 2.95 m Tower Element

Bağlantı Yeri 85,5 m Point of Contact 85,5 m

Bağlantı elemanları Tie-in Struts

Site specific

24.000 kg

Şantiyelere göre değişebilir

Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

Bina cephesi Face of the Building Bağlantı Yeri 49,5 m Point of Contact 49,5 m

Üretici ürün özellikleri veya fiyatlarını herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirebilir. Bu dökümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için ilgili Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları uygulamalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dalihinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. “Pİ MAKİNA” Türkiye›de kayıtlı müseccel bir markadır. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKINA makes no other warranty, express or implied. “PI MAKINA” is a registered trademark in TURKEI.

2.1 m

2 Adet Kule Elemanı 11.8 m 2 Pieces of 11.8 m Tower Element

1 Adet Temel Elemanı Tip 2,10 m Foundation Element

Bağlantı Detayı Plan View Tie-in Detail Plan Görünüşü Not :

Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.

Note :

Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.


Pİ KULE 14

Pİ KULE 41

PI TOWER 14 PI TOWER 41

Pİ KULE 14 Pİ KULE 41


KULE VİNÇLER TOWER CRANES Pi Kule 14

Pi Kule 41

Kanca yüksekliği Hook height (m)

22

24

Bom boyu Book length (m)

21

25

600

750

12 m uzakta taşıma kapasitesi Capacity at 12m. (kg)

1200

1875

7.8 m uzakta taşıma kapasitesi Capacity at 7,8 m. (kg)

3000

Yavaş kaldırma süresi (m/dak) Slow lift speed (m/min)

18

18

Hızlı kaldırma süresi (m/dak) Fast lift speed (m/min)

36

36

Araba yürüyüş hızı (m/dak) Trolley speed (m/min)

30

27

Dönüş hızı (devir/dak) Slewing speed (rpm)

1.5

0.6

5

6

Yürüyüş hızı (m/dak) Travel speed (m/min)

26

11

Dönüş motor gücü Rotation engine power (HP)

1.5

2.0

Araba yürüş motoru gücü Trolley engine power (HP)

1.5

1.5

Yürüyüş motoru gücü Travel engine power (HP)

0.5

0.75

Bom balast ağırlığı Boom ballast weight (kg)

1300

Zemin balast ağırlığı Base ballast weight (kg)

11000

11400

7500

11000

En uçta taşıma kapasitesi Capacity at max. range (kg)

Pi Kule 14 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

1200 kg

En uçta maks.kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

600 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

21 m

Kaldırma motorunun gücü Lifting engine power (HP)

Vincin toplam ağırlığı Total weight of crane (kg)

Pi Kule 41 Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity

3000 kg

En uçta maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end

750 kg

Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

24 m


KENDİ KENDİNİ KURABİLEN SELF - ERECTING CRANES

1.3T

8.6 m

0.6T

0.9T

1.2T

12.04 m 15.40 m

İlave parça olmadan İlave parça ile Without add. part With additional part 17.7m 22.7m

21.04 m

Yük Diyagramı / Load Diagram 1200 1100 1000 900 800 700 600 9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

20

19

21 m

KURULUŞ AŞAMALARI Assembly Phases 24

20 4

15 2.4 m

3.4 m 10

3

5

2

1

0 22 20

15

5

10

0

5

10

15

2.76 m

3.46 m

0.7 m

KULE VİNCİNİN NAKİL ÖLÇÜLERİ TRANSPORTATION DIMENSIONS OF CRANES

3.605 m

5.96 m 11.565 m

2m 2.5 m

.


KENDİ KENDİNİ KURABİLEN SELF - ERECTING CRANES

7.8 m

3.000T

12 m

1.875 T 24 m

Yük Diyagramı / Load Diagram Kg. 3000 2750 2500 2250 2000 1875 1750 1500 1250 1000 750 8

3m

3.4 m

3.6 m

10

12

14

16

18

20

22

24 m


0.75T

24 m

4m

KURULUŞ AŞAMALARI Assembly Phases

4

3

2

1

KULE VİNCİNİN NAKİL ÖLÇÜLERİ TRANSPORTATION DIMENSIONS OF CRANES

3.5 m

12.20 m

2.5 m

2.20 m

6.20 m

3.90 m


Şantiye Fotoğrafları

construction site photos


Deriner Baraji İnşaasinda Pi MAKiNA Ekipmanlari Ve Makinalari Kullanilmiştir All Construction Of The Deriner Dam Have Been Completed By Pi MAKiNA’s Machines And Equipments


Kule Vinç  

Pi Makina Kule Vinç kataloğu. Sabit ve mobil kule vinçler. uçta kaldırma kapasitesi 600 kg kule vinçlerden 2500 kg kule vinçlere tüm vinçler...

Kule Vinç  

Pi Makina Kule Vinç kataloğu. Sabit ve mobil kule vinçler. uçta kaldırma kapasitesi 600 kg kule vinçlerden 2500 kg kule vinçlere tüm vinçler...

Advertisement