Page 1

BizPoint Minimanual – 11 skäl att uppdatera

11 skäl att uppdatera Vi får ibland frågan om varför och hur ofta man ska uppdatera. Är du nöjd med programmet kan det ibland kännas lite onödigt att uppdatera, men skälen för att likväl uppdatera regelbundet är goda. Vi rekommenderar att du uppdaterar minst en gång per år. 1. Vårda din investering

värdefull.

När du investerar i ett datorsystem så köper du in datorutrustning, tillbehör, installation, utbildning med mera. För att detta ska fortsätta att fungera på lång sikt så fordras uppdateringar och att hårdvara i form av dator och tillbehör moderniseras efter hand.

5. Lagstiftningen förändras

Jämför med din bil den lämnar du regelbundet in på service för att den ska fortsätta fungera bra. Det är samma sak med dataprogram, de behöver också servas.

2. Förbättringar Vi på Pilus jobbar hela tiden med att förbättra BizPoint. Det gäller allt från småsaker som att rätta stavfel och förbättra hjälpen till anpassningar efter ny lagstiftning och nya operativsystem. Naturligtvis är det få förbättringar som berör samtliga användare men samtidigt finns det förbättringar inom de flesta områden i nästan varje ny version.

3. Programfel rättas Alla dataprogram, tyvärr även våra, innehåller programfel. Så snart vi för höra talas om ett programfel så rättar vi dem. Dessa rättelser förhindrar att du råkar ut för samma problem som andra användare har haft. Vill du ligga kvar i din gamla version och invänta att du får samma problem som andra användare haft?

4. Rapporter förbättras Rapporter är något som hela tiden utvecklas. Vi får hela tiden önskemål om att rapporter ska förbättras med nya fält och nya urval. Att vi lägger till en kolumn till på en rapport kan förefalla vara en petitess, men behöver du just den kolumnen så kan den vara mycket

Är det verkligen lönt att uppdatera? Jag använder ju bara kassan är något vi får höra ibland. Då bör du betänka att kassan är en av de komplexaste bitarna i BizPoint och att kassalagen hela tiden förändras. Att du är uppdaterad om Skatteverket kommer på besök gör att de lämnar dig snabbare. Det finns även annan lagstiftning som det är viktigt att följa t ex PUL (PersonUppgiftsLagen) och lagstiftning gällade webbplatser och bokföring. Vi har hela tiden bevakning på vad som händer med viktig lagstiftning och justerar i programmet så att vi hjälper dig att följa gällande lagar.

6. Önskemål åtgärdas Vi har en förslagslåda i Service Center där du och andra användare kan komma med förslag på förbättringar. Dessa förslag försöker vi åtgärda efter bästa förmåga. Även om du inte själv kommit med några förslag så kan andra ha haft samma problem eller sett samma möjligheter till förbättringar som du. Det är inte alltid de stora förbättringarna som du har mest nytta av utan detaljer kan vara väl så viktiga.

7. Designen moderniseras Skillnaderna i utseende mellan enskilda versioner är ofta inte så stor, men mindre förbättringar sker ständigt. Snygg design och ett program som ser modernt ut kan tyckas vara rätt ointressant, det viktiga är ju att det fungerar.


BizPoint Minimanual – 11 skäl att uppdatera

Samtidigt handlar design om så mycket mer. En bra design är tydlig och hjälper dig att välja rätt. En liten förbättring av designen på en knapp i kassan som medför att du låter bli att göra felslag när du använder en funktion kan bara den vara värd hela uppdateringen.

8. Svårt med support Om du ligger i en äldre version och något inträffar som gör att du behöver support så kan det bli problem. Dels kan du vara mer eller mindre ensam om att köra versionen du har, för alla andra som hade den versionen har redan uppdaterat. Dels kan det vara så att ingen minns hur din gamla version fungerade. Då blir du ofta tvungen att uppdatera innan du kan få hjälp. Som vanligt vid datorproblem så kommer de vid sämsta möjliga tidpunkt och då kan det vara väldigt fel att tvingas börja med en uppdatering.

9. Svårt att uppdatera Vi förutsätter att du uppdaterar minst en gång per år och anpassar uppdateringsrutinerna efter detta. Följer du inte detta så kommer du dels att få göra större hopp mellan version än vad som är lämpligt och riskerar att du att få unika problem p g a detta.

Dels uppdaterar du från en version som vi inte haft med att göra på länge. Då kan det vara svårt att minnas eventulla problem denna äldre version har liksom lösningarna. Vi rekommenderar uppdatering minst årligen. Väljer du att inte uppdatera enligt våra rekommendationer är det risk att du råkar ut för onödiga problem.

10. Planering lönar sig Skit händer, så ser verkligheten ut. Dessutom brukar det skita sig typiskt fredag eftermiddag precis efter att hjälpen gått hem för fredagsmys. Då kan det bli mycket kostsamt att få assistans och fixa problem. Planera istället såväl datorbyten som uppdateringar så kan du få det gjort i lugn och ro när du har som minst att göra. Välgrundade beslut ger dig minst störningar i verksamheten till den lägsta kostnaden.

11. Du betalar för uppdateringarna Du betalar för uppdateringarna i licenskostnaden. Det är inte möjligt att köpa programmet. Den viktigaste orsaken till detta är att vi vet hur viktigt det är för dig att följa med utvecklingen. Blir du efter så vet vi av erfarenhet att det förr eller senare blir katastrof.

Vad kostar ett haveri? När du följer vår rekommendation och uppdaterar i takt med övriga användare så kör du säkrare. Råkar du ut för ett problem och vänder dig till din återförsäljare så är han familjär med din programvara och kan ge snabb hjälp. Använder du en gammal version är det stor chans att du måste börja med en uppdatering innan det överhuvudtaget går att börja titta på ditt problem. Då kan det gå åt värdefull tid som du kunde använt bättre. Om du inte kan sälja i kassan eller om dina kunder inte kan boka sig online så kostar detta. Är stoppet långt kan det bli stora summor. Att uppdatera regelbundet minskar risken för stopp.

Datorn ska vara max fem år gammal Nya datorer är pålitligare. Ju äldre dator du har desto större är risken att den ska haverera. Nya datorer har också nyare operativsystem vilket även det gör dem pålitligare. Tyvärr har datorer den tråkiga egenheten att de går sönder vid sämsta möjliga tillfälle. Ett datorhaveri som kommer vid fel tillfälle kan kosta dig stora summor i uteblivna intäkter så byt dator i tid. Vår rekommendation är att datorer du är beroende av för din verksamhet inte ska vara äldre än fem år.

Copyright © 2016 Pilus Systems AB, www.pilus.com, 046-25 99 99

Bizpoint minimanual 11 skäl att uppdatera 2016 09  
Bizpoint minimanual 11 skäl att uppdatera 2016 09  
Advertisement