Page 1

Mondi Örebros Lean-hus

Rätt från mig blir rätt för alla.


Inspire – The Mondi Way Mondi Örebros Lean-hus

Inspire – The Mondi Way är en process som innebär att vi alla får jobba tillsammans på ett nytt sätt. Det handlar om att titta på den kultur som vi vill skapa och att hitta förbättringar vi kan göra – som lag såväl som individuellt – för att den ska bli verklighet. Ett tydligt och enkelt verktyg i den här processen är Mondi Örebros Lean-hus, som steg för steg kan inspirera oss att titta på vad vi gör och tänka på hur vi kan göra det bättre.


Innehåll

Vad är Lean?

4

Varför Lean?

7

Rätt från mig

8

Säkerhet

11

Respekt för individen

12

Öppenhet

15

Omtanke

16

Standardiserat arbetssätt

19

Eliminera slöseri

20

Behovsstyrda processer

23

Kunden i centrum

24

Ständiga förbättringar

27


Vad är Lean? Mondi Örebros Lean-hus

Lean är ett koncept av filosofier, verktyg och metoder som hjälper organisationer och företag av olika slag att jobba resurssmart och med fokus på kunden. Man kan tänka sig Lean som ett hus där taket såklart är en viktig del. Men om inte alla delar är på plats så ramlar taket ner. Allt hänger alltså ihop och vi måste få fast flera olika delar innan vi kan sätta på taket. Verkar det luddigt? Läs vidare så kommer bilden att klarna. Vi på Mondi Örebro har nämligen tagit fram ritningar på ett eget Lean-hus, helt anpassat efter oss och vår verksamhet.

4


Mondi Ă–rebros Lean-hus


Varför Lean?

Mondi Örebro har en vision. Den handlar om att vi ska kunna erbjuda ”Oslagbart skydd mot jord, vind, vatten och eld” Visionen innebär att vi ska bli bättre än våra konkurrenter och vara det naturliga förstahandsvalet för alla som behöver extruderade barriärer som skyddar mot de fyra elementen – jord, vind, vatten och eld. För att nå visionen måste vi bli ännu bättre på allt vi gör. Från minsta detalj. Det kan låta svårt. En del kan till och med tycka att det är orealistiskt. Men det är det inte. Med hjälp av vårt Lean-hus kan du och jag och alla vi tillsammans ta en bit i taget. Vi bygger en stabil grund med alla viktiga delar däremellan och snart kan vi även sätta på taket. Då är vi där vi vill vara. I toppen.

7


Grunden:

Rätt från mig Mondi Örebros Lean-hus

Jag som jobbar på Mondi Örebro vill ge min kund det som denne efterfrågar och behöver. Därför tar jag alltid ansvar för kvaliteten i mitt arbete. Blir något fel så agerar jag och ser felen som en möjlighet till förbättring. Mitt mål är Rätt från mig!

8


Mondi Ă–rebros Lean-hus


Byggsten 1:

Säkerhet

Din säkerhet är viktig. Det är din arbetskamrats säkerhet också. Därför ser ingen någonsin åt ett annat håll. Vi ska veta att vi går hem skadefria från jobbet. Din hälsa är också din familjs trygghet. Vi tror på en nollvision och att alla skador går att förebygga. Vår gemensamma prioriteringsordning är alltid: 1. Säkerhet. 2. Kvalitet. 3. Leveranssäkerhet. 4. Kostnad. Människor som mår bra jobbar säkrare. Därför skapar vi tillsammans en miljö där alla trivs och är trygga.

11


Byggsten 2:

Respekt för individen Mondi Örebros Lean-hus

Respekt för individen innebär att vi här hos oss tar hänsyn till varandras olikheter. Vår gemensamma målsättning är att: • Ta tillvara på varandras kunskap, erfarenhet och entusiasm. • Lyssna aktivt på varandra och försöka sätta oss in i varandras situation. • Motivera, förklara och hålla överenskomna beslut.

Respekt för individen innebär också att vi följer de regler och policys som finns på vår arbetsplats. Med medarbetare som känner sig respekterade skapar vi alla en god laganda och hjälper varandra att utvecklas.

12


Mondi Ă–rebros Lean-hus


Byggsten 3:

Öppenhet

Dialog är bra. Ur en öppen dialog med högt i tak kommer möjliga lösningar. En öppen och ärlig kommunikation tillför värde och skapar helhetsförståelse. Det är alltid tillåtet att fråga, oavsett vilken avdelning man tillhör eller vilken position man har.

15


Byggsten 4:

Omtanke Mondi Örebros Lean-hus

Vi bryr oss om och pratar med varandra. Vi har förståelse för varandras olikheter och visar omtanke, bland annat genom att säga till vid ett felaktigt beteende och uppmuntra rätt agerande. Vi hjälps åt, bryr oss om människan och vill skapa en trivsam arbetsmiljö där alla har kul på jobbet.

16


Mondi Ă–rebros Lean-hus

18


Byggsten 5:

Standardiserat arbetssätt

Att arbeta standardiserat innebär att alla jobbar enligt ett bestämt arbetssätt där varje arbetsmoment utförs på bästa kända sätt. Arbetssättet ska dokumenteras, beskrivas enkelt och vara lättillgängligt. Om vi kommer på ännu bättre metoder gör vi tillsammans förändringar av rutiner på ett tydligt och strukturerat sätt.

19


Byggsten 6:

Eliminera slöseri Mondi Örebros Lean-hus

Vi på Mondi Örebro jobbar aktivt med att eliminera alla typer av slöserier. De 7 + 1 slöserierna är: 1. Lager. 2. Transporter. 3. Kassation och omarbetningar. 4. Onödiga rörelser. 5. Väntan. 6. Överproduktion. 7. Överarbete. + 1. Outnyttjad kreativitet. Vi frågar oss alltid om vår kund är beredd att betala för det vi gör. Allt vi gör ska skapa värde för kunden.

20


Mondi Ă–rebros Lean-hus

22


Byggsten 7:

Behovsstyrda processer

Vår utgångspunkt är att förstå kundens behov. Våra processer startar först när vi får en signal från kunden. Kundens behov styr att vi producerar: • Rätt mängd. • Rätt kvalitet. • I rätt tid. • Till rätt kostnad.

23


Taket, del 1:

Kunden i centrum Mondi Örebros Lean-hus

Vi har många olika typer av kunder. Det kan vara arbetskamrater, andra avdelningar eller externa kunder. De interna kunderna ska hanteras med samma respekt som de externa. Det är viktigt att vara lyhörd och förstå kundens behov och förväntningar. Kunden i centrum. Alltid.

24


Taket, del 2:

Ständiga förbättringar Mondi Örebros Lean-hus

Vi förbättrar dagligen vårt arbete genom att åtgärda avvikelser så att de inte uppkommer igen. Med detta arbetssätt utmanar vi hela tiden oss själva. Alla avvikelser ska ses som möjliga förbättringar. Det ska vara enkelt att föreslå och genomföra förbättringar. Med ständiga förbättringar i många små steg minskar behovet av stora förändringsprojekt. Enklare – och roligare.

26


Ständiga förbättringar

Kunden i centrum

Standardiserat arbetssätt

Säkerhet

Eliminera slöseri

Respekt för individen

Öppenhet

Rätt från mig

Behovsstyrda processer

Omtanke


Produktion: npp-reklam.se • Foto: ullacarin.se © Mondi Örebro, September 2012, Printed on xxx xxx 200 gsm.

Mondi Örebro AB Pappersbruksallén 3A SE - 70130, Örebro Tel: +46 (0)19 354500 Fax: +46 (0)19 323844 Email: info@mondigroup.com www.mondigroup.com

Mondi Örebro Lean Hus  
Mondi Örebro Lean Hus  

Mondi Örebro Lean Hus

Advertisement