Page 1

2018. Január–Február

   

1

Pilis szentl ászlói

kör-séta és jövÔ-kép 16

8

közösségeket építünk egy barátságos kuckó a falu szívében

18

Egy ü t t élünk , egy üt t vagy unk , va l a miért mind it t l a k unk!


„... az ember nem gondolhat álmában sem egyetlen képet, vágyat vagy célt, amelyre az egész világ meg ne zendülne; nem teheti karját keresztbe, s nem törhet le ágat a bokorról, hogy a világ alakulásába ne avatkozna bele. A tett minden esetben valami teljesen újat hoz, valami láthatatlant tesz láthatóvá, valami kiszámíthatatlant tesz érzékelhetővé.” (Hamvas Béla)


Kedves Olvasó! Sokat gondolkodtam, hogyan mutassam be Önöknek ez évi első és kissé rendhagyó témájú lapszámunkat. A sok-sok, szinte száraz információt közelmúltunkról és jövő béli terveinkről. Sok nyers adat. De mert a Kör-Kép szerencsére közösségi lap, kérem engedjék meg nekem, hogy úgy beszéljek erről a dologról, ahogy az egy nagy családban lehetséges, bensőségesen. Mert, hogy törtem a fejemet és közben szívemben egy képet találtam falucskánkról. Ezt a belső képet tájunk természet adta szépsége idézte meg bennem. Biztonságot sugalmazó hegyeink ölelésében megbújó völgyünk, akárha egy bölcső volna. Benne falunk, mint egy kisgyermek. Szép és egészséges, bár a szív-központja körül némi nehézséggel áll a világban, de vágya, hogy növekedjen, erősödjön. Bizalommal várja, hogy akik vele élnek, gondoskodjanak róla, segítsék őt élete útján. Reménye, hogy tekintetünk tükrében szépségesnek és megismételhetetlennek érezze önmagát. Hogy tudja, nincs még egy ilyen a világon. Van múltja, nemes felmenői, gazdag öröksége. Van jelene, mert vannak sokan, akik vele lélegeznek. Élet van benne. És van jövője, ha megteremtjük. Mindene adott, hogy gyönyörű sorsa lehessen. Hiszen vannak szülei. Mi magunk vagyunk ezek, akik vele egy fedél alatt élünk. A mi feladatunk és egyben felelősségünk is, hogy a benne rejlő adottságok csíráit virágba bontsuk, termőre fordítsuk. Ahogy a gyermek is szeretni, szeretetet adni tanítja szüleit, egész családját. Miénk e gyermek öröme. Miénk a felelősség is. Mindannyiunké. Köszönöm, hogy e nagy családnak részese lehetek! Dobó Anna

Ingyenes kiadvány Minden jog fenntartva! A kiadvány bármely részének másolása vagy újraközlése tilos az önkormányzat előzetes írásbeli engedélye nélkül! Szerkesztette: Dobó Anna A szöveget gondozta: Macskássy Zsuzsa A cikkek szerzői: Őri Melinda könyvtáros, Franyó Rudolf, Tóth Attila Fotó: Dobó Csaba Elérhetőség: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. E-mail-cím: korkep@pilisszentlaszlo.hu Tervezés és nyomdai előkészítés: Orodán Mária Nyomdai kivitelezés: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Tartalom  1 Kedves Olvasó!  2 (Kör-)Képek az elmúlt évek eseményeiről  7 Betekintés – Önkormányzati beru­­házá­sok és pályázatok 2015–2017-ig  8 Kör-séta és jövő-Kép – Beruházási tervek a falu főtere környékén 12 Ma, holnap, holnapután – Távlati tervek, távolabbi lehetőségek közelebbről 15 Készül a településképi arculati kézikönyv 16 Közösségeket építünk 18 Egy barátságos kuckó a falu szívében – Könyvtári események 2017-ben, és az ez évi tervek 20 Beszámoló a Pilisszentlászló Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi eseményeiről 22 Országgyűlési Választások 2018. április 8. 24 Gólyahír – Hogy ők is szívesen éljenek Pilisszentlászlón 29 Közérdekű elérhetőségek


2   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

(Kör-)Képek az elmúlt évek eseményeirôl A

legutóbbi helyhatósági választások 2014 őszén voltak országosan, ekkor Pilisszentlászló életében is új önkormányzat alakult. Tóth Attila 2014 októberében vette át a kar/ polgár/mesteri pálcát. Az első év vége még nem bővelkedett túl sok eseményben. Az első program, amin a falu vezetőjeként részt vett, a 2014-es Idősek Napja. Így emlékezik a polgármester úr erre az első megpróbáltatásra: „Sok tapasztalatom nem volt azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell az ilyen közösségi eseményeken szerepelni. Így hát eléggé rosszul éreztem magam, erre határozottan emlékszem. Nem mintha azóta nagyon belejöttem volna a megnyitó beszédekbe. Azóta is mindig izgulok, ha valamit mondanom kell a nagy nyilvánosság előtt. Szeretek beszélni, nem ezzel van a gond. De amikor készülni kell az ilyen figyelemre, az komoly kihívás számomra. Míg ha hétköznapi témák vannak, azokban mindig képes vagyok hosszasan kommunikálni, csak ne kelljen egy köszöntő szöveget elgondolnom és elmondanom. Patetikus, emocionális része is legyen egy szövegnek? Az nehezebb nekem, mint száraz adatokról, tervekről, stratégiáról beszélni. De azért jól reagálnak az emberek, olyan nem volt még, hogy kifütyültek volna! „ Az elmúlt három évben azonban bőven adódtak események, s mégha a megnyitó beszéd kemény dió is Tóth Attilának, nekünk, a falu lakosságának mégis örömünkre szolgál néhány jó emlékű rendezvény. Tekintsük át most ezek sorát! 2015

Május-június havi számmal először jelent meg kiadványunk, a Kör-Kép, a falu lakosságának hiteles, korrekt tájékoztatására, Petkóné Pintér Mónika szerkesztésében. Mónika kiemelkedően nagy szerepet vállalt a falu életében. Rendezvényeket, civil összefogásokat szervezett, jelentős tevékenységben színesítette a falu eseményeit, programjait.

A település vezetői és a lakosság köszönettel tartozik munkájáért! Június 6-án rendezte Pilisszentlászló az első Nemzetiségi Napot községünkben, ahová több szlovák nyelvű települést képviselő vendég érkezett nagy számmal, például Mogyorósbányáról, Párkányról, Kóspallagról, Pilisszentlélekről. A színes programot Elsik Vilmosné festményei, Franyó Rudolf könyvbemutatója, a Nefelejcs asszonykórus vidám dalai, valamint Petkó Laura Csenge zongorajátéka gazdagította. Július 19-én az „Amiért a harang szól” elnevezésű kerékpáros zarándoklat részére biztosított községünk segítséget. Ez a sportesemény a nándorfehérvári csata emlékének őrzésére szerveződött, címét is innen kapta. 2015 nyarán az első kézműves Bütyök Tábor adott szünidei élményt falunk gyermekeinek, akik egy héten át nemezelhettek, ékszereket készíthettek gyöngyből, só liszt gyurmából és más technikák kipróbálásával, famunkákban ügyeskedtek. Emellett kincskereső kirándulásról, Ki-Mit -Tud vetélkedőről, és jókedvű fürdőzésről is mesélhettek otthon a lurkók. A Bütyök tábor szervezői, vezetői Petkóné Pintér Mónika, Téglás Ilona és Petkó Laura Csenge voltak. Szeptember 26-27-én a Pilisi Ősz rendezvénye ismét sok programot tartogatott az érdeklődők számára. A szélesebb közönség is megtekinthette Elsik Vilmosné Petkó Margit festményeit, a falubéli kézimunkák kiállítása mellett a Nefelejcs dalosai, a Csimotaringató Waldorf Óvoda bábosai, a Szeleburdi meseszínház szórakoztatták a nagyérdeműt. Másnap a szentmise után az érdeklődők a Pilis-tetőre indultak kirándulni. Október 9-10-én csatlakoztunk az Országos Kékkör felhívásához, melynek célja az volt, hogy a Kék-túra útvonalán az összegyűlt szemetet civil összefogásban távolítsuk el. A „Te-szedd a Kéken”


programban az önkormányzat, mint helyi koordinátor adott segítséget. Október 24-én a Futapest-Pilisszentlászlóterep­futást támogatta Pilisszentlászló Község Önkormányzata, és a Kisrigó vendéglő. A Mikulás is ellátogatott decemberben falunkba, rengetegen várták már a főtéren, ahol ajándékokat osztott a futóversenyező gyermekeknek. Az év végén az Idősek Napján délutáni-esti programmal készült az önkormányzat, falunk idős lakónak kedveskedtek finom vacsorával és mulatsággal. 2016

A tavasz első fecskéjeként, március 17-én, Kertész József és Papp Kornélia vezetésével, kézműves délután keretében a Húsvétra készülődhetett a falu néphagyomány kedvelő apraja és nagyja. Ezekben a hetekben készült el Vasváriné Bumbera Margit, kedves emlékű, egykori tanítónő emléktáblája, melyet Fajnár Tibor plébános úr felszentelt, s az iskola falán felavatásra került. Április 23-án a Föld Világnapjához kapcsolódva közösségi szemétszedési akciót szervezett az önkormányzat. Május elsején reggel a majálisra ébredtünk, a kispályán néptáncos óvodások, zsonglőrködő iskolások, diákok kórusa és hangszeres fellépők

3

programjai mellett jó móka volt a kicsi, kukucskálós mesesátor is. Május 6-án a könyvtár vendége volt Nyulász Péter író. Május 8-án szervezett közös túrát a Pilis-tetőre a pilisi szlovákok köre. Június 11-én Pálos találkozó és ugyanazon napon Szlovák nemzetiségi nap eseményeitől volt hangos falunk. Több, mint húsz település képviselői jöttek el erre a napra, melynek szervezésében Rudolf János önkormányzati képviselő vállalt nagy szerepet. Csóka János tartományfőnök celebrálta az ünnepi misét, az érdeklődők számára megnyílt Rayman Tamás gyűjteményes kiállítása, zenei csemegeként pedig a Misztrál együttest hallgattattuk meg a jeles eseményen. Júliusban az újra megrendezésre kerülő Bütyök Tábor a szlovák nyelvhez is kapcsolódott. A Minden napi szlovák témakör mellett készítettek például parenyica sajtot a táborlakók, Petkóné Pintér Mónika remek ötletei alapján. Erdélyi diákok is látogattak a nyár végén Pilisszentlászlóra. A Szent Korona Szövetség által támogatott gyerekek fogadását Szvorák Kati gyönyörű népdalai, és a remek bográcsgulyás tették emlékezetessé. Szeptember 17-én a műemlék templomunk orgonája felújításának támogatására fogtak össze fa-


4   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

lunk segítő szándékú lakói. Jótékony célú hangverseny maratont rendeztek a plébánia templomban számos helyi résztvevő közreműködésével. Szeptemberben és októberben is egy-egy sporteseményt üdvözölhettünk, a Pilisi Tekerőt, majd a Futapest pilisszentlászlói terepfutó versenyét támogatta az önkormányzat. A Futapest klub terepfutó sorozatának rangos eseményén helybéli ismerőseink közül Dombai Ildikó és Németh Ágnes állhatott a dobogóra. Szeptember 23-25. ismét a Pilisi Ősz rendezvényének napjai voltak. A programok közül emlékezhetünk Sáfár Pál festőművész kiállításra, György Kata grafikáira és festményeire, egy kedves babakiállításra, a Vadvirág óvodások szüreti mulatságára, a Csimotaringató óvoda bábszínházára, az elmaradhatatlan Nefelejcs asszonykórusra, valamint Kárász Ezer és az Eszterlánc mesezenekar előadására. Másnap a katolikus szentmise és a református istentisztelet után kincskereső játékkal egybekötött kiránduláson vehettek részt a jelentkezők. A decemberi hóesésben a Mikulás tette tiszteletét Pilisszentlászlón, krampuszaival szánon érkezett a főtérre, a gyerekek pedig futással. A téren Szinnai Zoltán és Ferencsák István gitáron kísérték téli dalaikat, meleg italok, édességek várták az érdeklődőket. December 9-én az Idősek Napja zárta az év rendezvényeinek sorát. A szlovák házban együtt énekeltek a Vadvirág óvodásai a Nefelejcs népdalkör asszonyaival, az iskolásgyerekek elvitték a köszöntőre énekeiket, hangszeres játékaikat, muzsikált a szentendrei Komako együttes és a helybéli Montana zenekar is. Ezen az estén Koncz János köszönetképpen emléklapot adott át az önkormányzat dolgozóinak, és külön Petkóné Pintér Mónikának munkájuk elismeréséért.

Bár nem önkormányzat által szervezetten, de megemlíteném az események sorában 2016 Adventjében a plébánia templomban „Halkan leszáll az est...” címmel adventi dalest rendezvényét, amit szép hagyománnyá lehetne tenni falunkban. December végén hosszabb szünet után ismét állt karácsonyfa a főtéren, ami valaha hagyomány volt a településen, azonban jó néhány éven keresztül nem valósult meg. 2017

2017. január 24-én Értéktár Bizottság alakult településünkön. A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat települési értéktárat és települési értéktár bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése. Az Értéktár Bizottságba a képviselő testület Petkóné Pintér Mónikát, mint elnököt, Franyó Rudolfot, mint alelnököt választotta meg, valamint Kertész József, Rayman Tamás, Dr. Illés György lettek a bizottság tagjai. Fontos és kedves kezdeményezés indult útjára ebben az évben. Baba-mama kör alakult FaragóTóth Zsuzsanna vezetésével heti egy alkalommal a Szlovák Közösségi Házban. Havonta egy délutáni alkalommal pedig Téglás Ilonka vezetésével a Vadvirág óvodában. Márciustól új honlapon üdvözölhettük olvasóinkat, aki még nem ismerné, keresse fel a www. pilisszentlaszlo.hu oldalunkat, ahol minden eseményről, településünket érintő ügyről beszámolunk. A Majálisra is sokan eljöttek, nekik bizonyára jó emlékeik vannak Haáz Imre lassan legendává


váló főztjéről, és a sok-sok programról. Arcfestés, légvár, élő-csocsó szórakoztatta egész nap a gyerekeket, a műsorszámok között bábmese, óvodások körjátékai, Sándor Réka népdalai, Téglás Marcell trombita szólója, tűzoltó bemutató, Kőhalmi Ferenc bűvész, Róth Gábor állat-bemutatója, de megismerhettük Bebiák Hedvig óvodavezetőt sportvezetői oldaláról is, a zenéről régi sanzonok és a Montana zenekar gondoskodott. Június 24-25-én Pilisszentlászló rendezte az idei Szent László napot. A szervezők izgalmas, színes programmal köszöntötték falunk és más Szent László nevét viselő települések résztvevőinek közönségét. A helyi óvoda és iskola színvonalas műsora mellett Szvorák Kati kincset érő népdalait, valamint ünnepi beszédében László Tamás országgyűlési képviselő értékes gondolatait hallhattuk. Rayman Tamás helytörténeti kiállítása és Papp Lajos szívsebész professzor előadása gazdagították a programokat, melyek szervezésének nagy részét Rudolf János önkormányzati képviselő vállalta magára. A sportesemények a nyárra koncentrálódtak. A 9. alkalommal megrendezésre kerülő Pilisi Tekerő és a Futapest pilisszentlászlói terepfutáson ismét szurkolhattunk a bátor helybéli résztvevőknek. A nyár eseményei közé tartozott a Vándortábor kapuinak megnyitása. A munkában oroszlánrészt vállaló Petkó Ildikótól a következőket hallottuk: „A Kormány az Országos Erdészeti Egyesület közreműködésével a felső tagozatos általános iskolás és a középiskolás tanulók részére vándortáboro-

5

zási lehetőségeket kívánt biztosítani, természetjárásra, valamint környezetünk megismerésére és védelmére. Ehhez a feladathoz kérte fel a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentlászló Község Önkormányzatát, mely­ ben feladatunk volt a táborozók fogadása, elhelyezése és az étkeztetés biztosítása. Előnyös helyünket kihasználva itt a táborozók este visszatérve tudtak focizni és pihenni. A csoport érkezésekor tájékoztatást kaptak a két nap programjáról és az étke­zésről. A közös helységben kifüggesztettük a fontos információkat, elérhetőségeket illetve a házirendet, melyet szóban is elmondtunk az érkezésükkor és kértük a vezetőket, hogy bátran keressenek bármilyen kérdéssel, kéréssel melyet lehetőségünkhöz mérten természetesen megoldunk. Azt a visszajelzést kaptam a túravezetőkkel és a gyerekekkel történt beszélgetések során, hogy jól megfeleltünk a feladatnak. Nagyon tetszett nekik a vidék, a hegyek és a nyugodt környezet. Többen


6   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

jelezték, hogy visszajönnének több napra is mert sok szép kiránduló hely van erre.” A Vándortábor július 1-től augusztus 20-ig fogadta a táborozókat. Szeptember 16-án a Pilisi Ősz nyitotta meg ismét kapuit, Megtekinthettük Rayman Tamás gyűjteményes hagyományőrző kiállítását, Panko­ vics Ágnes képzőművészeti munkáit, fotóit, az iskolás gyerekek kézimunkáinak legjavát. Láthattunk bábjátékot a Csimotaringató óvodások szüleinek előadásában, szüreti mulatságot a kis vadvirágokkal, hallhattuk az iskola tanári kórusát, majd a Montana zenekart. És minden résztvevő szívesen emlékszik Méhes Csaba pantomim művész humorára. Szeptember 28-án Tóth Attila polgármester és az önkormányzat dolgozói szeretettel köszöntötték a szépkorú Dombai Jánosnét és Ziegler Antalt. Ezen az őszön elbúcsúzott tőlünk hosszú évtizedekig tartó szolgálat után Kosztán Mihályné védőnőnk. Munkáját egy kis ünnepség keretében köszönte meg az önkormányzat, és a gyerekek. Decemberben ismét megérkezett a Mikulás és kormos képű segítői a gyerekekhez, hatalmas tömeg várta őket a főtéren. Az önkormányzat édességekkel, meleg italokkal kedveskedett a kicsiknek és nagyoknak. Na, és persze a Mikulás is hozzájárult színes csomagjaival az öröm teljességéhez. Az apróbbak mellett az idősebbeket is köszöntöttük e hónapban. Az Idősek napján a Nefelejcs dalos asszonyai, Harsányi Gábor színművész és vendége nyújtottak jókedvű programot a szép számmal egybegyűlt közönségnek. Ez a sok-sok esemény nem csupán az önkormányzat érdeme. Nagy szerepe van falunk kulturális életében annak a sok-sok segítő kéznek, akik ­jelen vannak a sátorállítástól a rendezvények lebonyolításáig. Már tudunk Haáz Imi szakácstudomá-

nyáról, az itt élő asszonyok finom pogácsáiról és süteményeiről, melyek jó szívvel sülnek a vendégeknek. Vannak önkéntesek, akik ügyelnek a helyszínek biztosítására, a terek berendezésére. Sokan láthatatlanul, de nagy erővel jelen vannak az események létrejöttében. Ezúton is, az önkormányzat valamennyi dolgozója nevében nagyon köszönjük minden kedves társunk segítségét, akik eddig is önzetlenül cselekedtek a közösség érdekében! Újdonsült lakosaink köréből is szeretettel várunk friss erőket! 2018 januárja

Településképi arculati kézikönyv készül Pilisszentlászlón is, mint minden hazai településen. Ennek feltétele, hogy lakossági fórumokon mutassák be a kézikönyvet, annak helyi tervezetét. Kassai Szoó Dominika építész előadásban megismerkedhettünk a kézikönyv sajátosságaival, hasznosságával. Ezt követően megtudtuk, hogy hozzávetőlegesen márciusra várható a kézikönyv lakossági véleményezésének meghirdetése. Programok és költségvetési tervek, melyek még előttünk állnak a 2018-as esztendőben: Májusban az idén Gyereknapot szervez az önkormányzat, május 26., szombati napra. A programokra és a vendéglátásra 600 000 Ft költséget szavazott meg a testület. A Pilisi Ősz az idén szeptember 22-23-án kerül megrendezésre, az önkormányzat 600 000 Ft hozzájárulással támogatja a rendezvényt. Az Idősek Napja november 30-i eseményét 650 000 Ft összegben szeretné segíteni a testület. A Mikulás munkáját segítendő 350 000 forintot irányzott elő az önkormányzat. Vándortábort az idén is szervezünk, június 18– augusztus 20-ig folyamatos táborozási lehetőséget kínálunk a környékünkre látogató diákoknak. A sportesemények közül a Pilisi Tekerőn, és az „Amiért a harang szól” kerékpáros versenyeken, valamint a Futapest Pilisszentlászlói tájfutó megmérettetésen helyi önkormányzatként frissítő pont­ tal segítünk. Szeretettel várjuk minden rendezvényünkre Pilis­szentlászló lakosait, kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel továbbra is programjainkat, segítsék erejükhöz mérten azok megvalósulását, nyitott jelenlétükkel támogassák a jövőben is folyton alakuló közösségünket!


Betekintés

Önkormányzati beruházások és pályázatok 2015–2017-ig

Az elmúlt három évben négy komolyabb be­

ruházás történt Pilisszentlászlón. A vis maior ­kárrendezés keretében az utak helyreállítására fordítottunk nagyobb összeget. A másik az épületenergetikai fejlesztésünk, melyben az óvoda, az iskola és az önkormányzat épületein végeztünk hőszigetelést, valamint a nyílászárók teljes cseréjét. A következő nagyobb anyagi ráfordítás a tér­fi­­gye­ lő­rend­szer kialakítása volt. Negyedikként pedig a Petőfi tér parkosítása történt meg a Kékvölgy Waldorf iskola támogatásával. Az önkormányzat anyagi kereteihez mérten, illetve a kiírt pályázatok tartalmának megfelelően igyekszik az összes lehetőséget megragadni. Pályázati szempontból a 2017-es év kiemelkedően sikeresnek mondható, mivel a tavalyi esztendőben öt pályázaton négy támogatást nyert, egy pedig elbírálás alatt van. A mellékelt két táblázatunkban áttekinthetően tárjuk Önök elé évenkénti felbontásban, mire és men­nyit költött önkormányzatunk.

7

2015-ös beruházások, fejlesztések és helyreállítások tárgya Értéke (netto) Építési engedélyezési terv készítése – Tûzoltószertár 160 000 Ft átalakítása önkormányzati épületté Vis maior pályázat mûszaki szakértôi vélemény elkészítése 595 000 Ft (Petôfi u., 121/1 hrsz., Vadrózsa u., Hrabina u., Kékes u.) Középületek kiemelt jelentôségû épületenergetikai 57 143 294 Ft fejlesztése (Óvoda, Iskola, Községháza) Szennyvíz agglomerációs tanulmány készítése 2 282 000 Ft Több utca kátyúzása (kb. 100 m2) 600 000 Ft 2016-os beruházások, fejlesztések és helyreállítások tárgya Értéke (netto) Kisgyermeket nevelô szülôk munkavállalási aktivitásának növe­ lése Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda korszerûsítése és mini­ 310 000 Ft bölcsi létrehozása pályázathoz mûszaki dokumentáció készítése 2015. évi vis maior beruházás (Petôfi u., 121/1 hrsz., 37 031 038 Ft Vadrózsa u., Hrabina u., Kékes u.) Iskola kéményseprô járda kialakítása és villámvédelmi 500 000 Ft munkáinak kivitelezése Körzeti megbízotti iroda kialakítása 597 244 Ft Térfigyelô kamerarendszer kiépítése 8 helyszínen 4 451 004 Ft Több utca kátyúzása (kb. 100 m2); Tölgyfa utcában burkolat­ helyre­­állítás; vízelvezetôk kialakítása, fejlesztése (Kékes u., 5 538 453 Ft Vadrózsa–Honvéd u., Tölgyfa u.) 2017-es beruházások, fejlesztések és helyreállítások tárgya Értéke (netto) Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményei­nek fejlesztése Pest Megyében címû pályázathoz mûszaki doku­ 1 205 000 Ft mentáció készítése Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében címû pályázathoz engedé­ly­ezési 1 420 000 Ft terv készítése Vis maior pályázat mûszaki szakértôi vélemény elkészítése 300 000 Ft (Gerle u., Béla Király u.) Sportöltözô területének fejlesztése kb. 50%-ban 3 404 305 Ft a Pilisi Parkerdô Zrt. támogatásával Sportpálya elötti vízelvezetô árok készítése 1 048 000 Ft Több utca kátyúzása (kb. 100 m2) 606 050 Ft Vadvirág Óvoda fûtés korszerûsítése Petôfi tér felújítása kb. 50%-ban a Kékvölgy Waldorfiskola támogatásával Tájház (Béke u. 23.) építési engedélyezési terv készítése

2015-ben beadott pályázatok címe és célja

1 531 354 Ft 3 858 450 Ft 530 000 Ft

Igényelt támogatás (bruttó)

Önerô (bruttó)

Eredmény

Vis maior pályázat – útkár-rendezés (Petôfi u., 121/1 hrsz., Vadrózsa u., Hrabina u., Kékes u.)

43 642 000 Ft

4 849 111 Ft

Támogatott

Középületek kiemelt jelentôségû épületenergetikai fejlesztése

47 949 146 Ft

9 581 100 Ft

Támogatott

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (óvoda épület felújítás; Honvéd utca felújítás; gumiborítású kézilabda méretû pálya és tornapark létesítése) 2016-ban beadott pályázatok címe és célja

4 871 787 Ft

256 410 Ft

Nem támogatott

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása Nemzeti Szabadidôs – Egészség Sportpark Program (70 m2-es kültéri tornapark létesítése) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Honvéd utca felújítása; gumiborítású kézilabda méretû pálya és tornapark létesítése) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása Kisgyermeket nevelô szülôk munkavállalási aktivitásának növelése Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda korszerûsítése és minibölcsi létrehozása 2017-ben beadott pályázatok címe és célja

49 235 501 Ft

6 498 001 Ft Nem támogatott

Igényelt támogatás (bruttó)

Önerô (bruttó)

Eredmény

19 990 067 Ft

Támogatott

nem pénzügyi támogatás nyújt

Támogatott

30 601 882 Ft

5 400 331 Ft Nem támogatott

5 026 859 Ft

264 572 Ft

Nem támogatott

135 400 000 Ft

Nem támogatott

Igényelt támogatás (bruttó)

Önerô (bruttó)

Eredmény

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (gumiborítású kézilabda méretû pálya)

20 000 000 Ft

3 529 412 Ft

Támogatott

Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében

97 391 150 Ft

5 125 850 Ft

Támogatott

Vis maior pályázat – útkár-rendezés (Gerle u., Béla Király u.)

14 515 392 Ft

1 612 822 Ft

Támogatott

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegû fejlesztéseinek támogatása

1 600 000 Ft

Támogatott

Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése Pest Megyében

84 874 900 Ft

4 467 101 Ft

Nincs elbírálva


8   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Kör-séta és jövô-Kép Beruházási tervek a falu fôtere környékén „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát. Hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Pilisszentlászló völgyek ölelésében alvó kis falu. Szinte érintetlen, paradicsomi állapot. Ám változni kell, hogy szépségének megfelelő fizimiskája is legyen ennek a településnek. Tóth Attila polgármester úrral egy képzeletbeli sétán körbejártuk azokat a területeket, ahol a közeli és távolabbi jövőben fejlesztések várhatók. Mivel a falu vezetésének egy komplex terve van az átalakításokról, újításokról, így ezek a beruházások egymásra épülő koncepciója adhatja a település jövőbeni képét. Tóth Attila polgármester úr így vezeti be az önkormányzat terveinek bemutatását: Hiszek az épített környezetnek a fontosságában, a szépségében és az általa adott békéjében. Ha a környezetünk szép és élhető, ha az ember szívesen ül le egy padra, melléül valaki más, és már létrejön valamiféle közösség. Azt látjuk, hogy amire a legnagyobb szükségünk van azok a közösségi terek, sport- és rekreációs létesítmények, művelődési szín­ terek. Ezeknek van közösség összetartó ereje. Ezért kezdtünk a képviselő testülettel egyetértésben ebbe az irányba gondolkodni, mert legfontosabbnak a közösségi, csoportos rendezvényeket tartjuk. Elkezdtük az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú tereket a fejlesztés felé elindítani és alakítani tudatos elképzeléssel. Honnan induljunk el sétánkra, hogy bejárjuk azokat a fejlesztéseket, melyeket az önkormányzat tervez? Jó esetben ez más településeken a főtérrel kezdődik, nálunk ez több okból kifolyólag sem tudott volna így elindulni. A főtér területe állami tulajdon a Magyar Közút Zrt. kezelésében, innentől kezdve a tulajdonjogot itt nem gyakorolhatjuk, pályázati lehetőségekben korlátozva vagyunk mint

önkormányzat. Hiába lenne a Magyar Közút Zrt. feladata a rendbetétel, kátyúzás egészen föl a Petőfi térig, ha valamit akarunk, nekünk kell beletennünk. Persze, nyilvánvalóan ott van az egyik legnagyobb probléma, az Áfész épület, amit nagyon sokan kifogásolnak. 2017-ben az önkormányzat két vételi­aján­latot is tett az épületre, de a tárgyalások nem vezettek eredményre. Mi is sajnáljuk, hogy bármi szépítést, fejlesztést fogunk véghezvin­ ni, melyekről itt most beszélgetünk, ez az épület csúfítja a falu képét. Ezek az okai, hogy kény­te­le­ nek voltunk mi kívülről befelé jönni, így választottam a Petőfi teret, ahonnan elindul a tervezett felújítások köre. Induljunk hát innen el! Egészségház felújítása A tavalyi évben sikeresen pályáztunk az Egészségház felújítására. Bár történt az épületen már más energetikai felújítás, pl. homlokzat, nyílászáró csere, de ez az 1900-as években épült ház megérett a modernizációra. Jól vettük az akadályt, mert a meglévő épületet nem lebontva, hanem továbbfejlesztve, a tetőtér beépítésével tudjuk véghezvinni. Fő szempont volt, hogy a lakosság igényeinek meg­


felelően a betegeket és az egészségeseket el tudjuk majd különíteni. Az alsó részben gyermek és felnőtt orvosi rendelő lesz a betegek számára. A felső szinten létesülnek a preventív helyiségek, a védőnői szolgálat, akadálymentesítetten, lifttel. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészülte után derült ki, hogy mekkora összegre pályázzunk. Az épülettel és új eszközök beszerzésével együtt 97 millió forintra pályáztunk, ehhez az önkormányzati testület 5 millió forint önrészt tett hozzá. A kivitelezési időszak alatt kell és biztosítani is fogjuk mind az orvosi-, mind a gyógyszertári ellátást. Elképzeléseink szerint az önkormányzat épületében tudjuk ezt megoldani. Az építkezés eltarthat 3-4 hónapig. Reményeink szerint még idén megtörténik a szalagelvágás, de legkésőbb jövő márciusban meg kell valósulnia, mert eddig tart a pályázati elszámolás időszaka. Szeretnénk az épület udvarát is rendezni, parkosítani. Az Egészségházzal szemben az iskola háta mögött levő kis terület rendezetlen képet mutat. Ez az iskolaépület két sarka közötti hely az Apátkúti patak jelenlegi medrével, melynek kialakítására szintén vannak elképzelések. A 2017-ben beadott csapadékvíz elvezetési pályázatunkban szerepel az említett résznek a rendezése. Ennek sikerességétől függően ezt az egész területet lehetne fejleszteni, és ott kialakítani a hatóság engedélyével például parkolókat az Egészségházba érkezők számára. Reménykedem a pályázat sikerességében, mert saját önkormányzati forrásból ezt nehezen tudnánk megoldani. Legyünk optimisták! Ez a kis parkrész így összhangba kerülne a már megépült Petőfi térrel. A Szabadság tér átalakításai Menjünk tovább a főtér irányába! Hogyan alakulna errefelé a környezet? Az iskola mellett tovább a fal mentén járda kerülne a biztonságos közlekedésért. Jelenleg az épület mellett elhaladó autók szennyezik a falat, illetve az iskola ereszcsatornájából kifolyó víz ezen a részen áll meg. A járda építésével együtt ez mind megszüntethetővé válik. Így jutunk el az I. Világháborús emlékműig, amit szeretnénk a falu főterének szerves részévé tenni. Nem az emlékművet, mint építményt helyezzük

9

el máshová, hanem az iskola kerítése kerülne hátrébb, reményeink szerint közösségi építéssel. A főtér irányába nyitjuk ki az emlékművet. A terület tervezését az Alapítók emlékművéig folytatnánk, így ölelné egységesen magába a főtér elemeit. Ez a rehabilitáció menne el a buszmegálló irányába. Építész tervezőkkel, tájépítővel közösen a tervezzük jelenleg egy új, a falu arculatához méltó építmény létrehozását. Nagyon szeretnénk ezt a két építési munkálatot közösségi akció keretében elvégezni. A főtér, mint a falu szíve, méltó képet kaphat azáltal, hogy közös összefogásban készül el két fontos építménye. Sétáljunk át az önkormányzat épületéhez és annak udvarára! Mit terveznek ezen a területen?

A következő pályázati forrásunk az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek nyújt segítséget terveik megvalósulásában. Ez azt jelenti, hogy annak idején jól gazdálkodtak itt az elődjeim és nem adósodott el a település. Amit azzal díjazott az állam, hogy pályázati felületen keresztül egy 20 millió forintos forrást biztosított. Mi abba az irányba indultunk el a testülettel egyetértésben, hogy a jelenlegi tűzoltószertár helyét szeretnénk felhasználni egy kisebb önkormányzati hivatal megépítésre. A lakossági hivatali ügyintézés Szentendrén történik. A két önkormányzati dolgozót és a polgármesteri fogadó szobát a kisebb, új épületbe átköltöztetjük, és ebből a meglévő, régi hivatalból lehet végre egy nagyobb, több helyiségből álló közösségitér. A rendelkezésünkre álló összegből az idén el fog készülni az önkormányzat hivatali épülete, és remélhetőleg a hozzá tartozó udvar rendezése. Amíg a most meglévő épület belsőépítészetére forrásokat nem találunk, addig a jelenlegi terek


10   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

ugyanígy funkcionálnak tovább. Használni lehet a felszabaduló helyiségeket csoportok alakításához, közösségi eseményekhez, civil szervezetek üléseihez. Hangsúlyozni szeretném, hogy a falunak ez a háza mindig is köztiszteletben álló fogalom volt, én magam is úgy látom, ez a falu szíve. Ebből kiindulva biztosítom arról a kedves olvasókat, hogy szeretnénk ezt az épületet jelenlegi formájában megőrizni, tovább fejleszteni, kulturális és közösségi célokra hasznosítani. Ha valaha mégis változnának közben a jogszabályok és visszatérne a hivatali ügyintézés a településre – bár nem ebbe az irányba mutatnak a folyamatok – akkor vissza lehet állítani a területet erre a funkcióra is. Hogy a hivatal nem itt van, alapvetően egy praktikus dolog, ám szuverenitásunk mindemellett adott, már azáltal is, hogy önálló testülettel, polgármesterrel rendelkezünk. A költségvetésünket mi tervezzük meg és döntjük el, az adóbevételeket és támogatásokat mi kapjuk, Kiadás és bevétel oldalon is saját forrásokban gondolkodunk. Ám a közösségi terek megléte alapkérdés. Ez a feltétele annak, hogy több rendezvénye, kulturális eseménye, élénkebb élete lehessen a faluközösségnek. Milyen közösségi terek alakulnának az épületben az elképzelések szerint? Természetesen ahogyan eddig is működött, maradna a szlovák ház, a könyvtár, illetve rendezvényekre, a kulturális és közösségi élet számára megfelelő helyiségeket alakíthatnánk ki. Csopor­tok­ nak, civil kezdeményezéseknek helyet adó terek lennének itt terveink szerint. Nemrég a Nemzeti Művelődési Intézet részére egy kérdőíven dolgoztam, mely a településünk kulturális környezetéről szólt. Összegezve a válaszadók feleleteit, azt láttam, hogy sokaknak hiányzik a faluból moziterem egy filmklub működéséhez, és főként fiatalok számára összejöveteli lehetőséghez meg felelő tér. Gondolkodhatunk-e ilyen lehetőségekről is a közösségi tér tervezésénél? Pilisszentlászló agglomerációs település, ebből adó­ dik az is, hogy az emberek jelentős hányada Budapesten dolgozik, ott szervezi meg az élete nagyobb részét. A városoktól nem vagyunk annyira messze, hogy elérhetetlenné váljanak a kulturális helyek.

Ennek ellenére a fiatalok számára valóban nagyobb lehetőségeket kell adnunk. Az azonban látható, hogy már most kezdik használni a családok pl. a szlovák ház termét, a sportpálya épületét családi, baráti összejövetelekre. Nyitottak vagyunk újabb ötletekre is. A rendezvényeink is ezt a célt szolgálják, szórakozni várjuk a teljes lakosságot, időseket, fiatalokat egyaránt. A sportpálya és környezete, parkoló tervek Úgy hallottam, egy új központi helye is épülhet a falunak, ez a sportpálya és környéke. Az egyik koncepcióm, mely találkozik az önkormányzat fejlesztési terveivel, az egészséges életmód iránya, a sportpálya és szép környezete pedig adja magát arra, hogy minél többet menjünk a szabadba, sportoljunk, mozogjunk. Ennek jegyében volna az az elképzelésem, hogy ez a terület egy rekreációs, turisztikai jellegű központtá váljon. 2017-ben a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel közös beruházásban (50-50%-ban), összesen 4 millió forinttal fejlesztettük a sportpályát táborozás feltételeinek kialakítására. A tavaly nyáron sikeressé vált vándortábort az idén is folytatjuk. Június 18-tól augusztus 20-ig rengeteg gyerek lesz nálunk. Sikeresen pályáztunk egy kézilabda méretű gumi­bur­ ko­latú sportpálya építésére 20 millió Ft értékben, amely több sportág művelésére alkalmas. A sportpálya épülete sok jó lehetőséget hordoz: a tetőtér átalakításával lehetővé válna akár egy kulcsosház vagy panzió is. Az épület egy ré­sze több módon használható, például a fiatalság számára saját rendezvényekre. Szeretném, hogy az épü­letet körülvevő terület parkosodjon, szépüljön és ennek úgy tűnik már az első lépéseit meg is tehetjük, mert nagyon friss hír, hogy megnyertük a 2016-ban be­ adott sportpark pályázatot, miszerint 70 nm-es területen kialakíthatunk egy gumiborítású edzőparkot, amelyen külön­boző erősítő gyakorlatokat lehet majd végezni. A Kálvária domb új stációit jelenleg az önkormányzat az egyházzal közösen tervezi. Turisztikai szempontból értékes ez a terület, hiszen innen érhető el a Kálvária domb felől az Apátkúti völgy-, és patak, az Országos Kéktúra útvonal, a másik irányból pedig a Spartacus ösvény. Az erre kirándulók részére parkolókat, illetve parkosítással pi-


henőhelyet biztosítanánk, és mivel elvi engedélyt kaptunk a Ribnyicska területén vízes élőhely kialakítására, elkezdtük az ehhez szükséges ingatlanok felvásárlását a tavalyi évben. Jelenleg a láthatóan legfontosabb problémának mutatkozik a parkolási helyzet. Egy napsütötte hétvégén kaotikussá válik a helyzet a falu központjában. Komoly fejtörést okoz a testületnek, hogy hogyan tudnánk ezt az egyre súlyosbodó problémát megoldani. Sajnos, jelenleg nincs az önkormányzatnak olyan egybefüggő területe, ahol parkoló kialakítása kivitelezhető lenne. Ezért vásárolnia, vagy bérelnie kell a célnak megfelelő földterületeket az önkormányzatnak. Parkoló helyeket olyan részen kell kiépíteni, mely lehetőség szerint nem a faluközponton keresztül érhető el, hanem a falut tehermentesítve, elkerülő úton. Mindezt a lakosság érdekében. A fejlesztés célszerűen a sportpálya környékén kerülne megvalósításra. Területvásárlásokról testületi döntések születtek. A parkolók építésénél is számít­ hatunk Pest megyei forrásra, mi a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel közösen foglalkozunk ezzel a témával. A Dunakanyari Régió fejlesztésére a kor­mány megszavazott 70 milliárdos költséget. Eb­ben turisztikai fejlesztés szempontjából Pilisszentlászló nevesítve

11

van, tehát ez az irány előbb vagy utóbb valamilyen formában meg fog jelenni falunk éle­té­ben. Béke utcai ingatlanunkból szeretnénk a közeljövőben tájházat (Béke u. 23.) kialakítani. Ennek a tervdokumentációja is készül már, így a sportpálya és főtér közötti útvonalon is megépülne egy látnivaló a turisták számára. A falu kiútja, lehetősége a turizmus, ebben rejlenek adottságaink. Tehát a turizmus fejlesztése mindenképp jó irány. Véleményem szerint ez lesz a falu jövője. Képzeletben járjuk körbe ezeket az egymásra épülő terveket és foglaljuk össze a teljes képet! A Petőfi tértől a felújított Egészségház mellett az egységes arculatot mutató a főtérig érkezünk. Itt áll egy hatékonyabban használható közösségi tér, könyvtár, udvar. És akár egy kávézó, fagyizó. A Gesztenyés vendéglő szintén jó lehetőség, lehetne itt egy turistákat kiszolgáló hely. A Béke utcán sétálva a tervezés alatt álló tájház előtt megyünk el, majd elérkezünk a sportpályára és környékére, ahonnan a túraútvonalakhoz is eljutunk, parkolási lehetőségek biztosításával. Ez így egy komplex turisztikai környezet, mely sok szempontból kínál jó lehetőségeket Pilisszentlászló lakosságának, és mél­ tó színvonalat természeti adottságaink számára.

Szelektív hulladékgyûjtés Pilisszentlászlón Tisztelt Lakosaink! Mint arról tájékoztatást adtunk, a jogszabályi változások miatt 2018. január 1-tôl a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. a Fôvárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel közösen látja el a hulladékszállítást. A 2018. évi szállítási idôpontok a következôk A házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés továbbra is havi egy alkalommal folytatódik. március 19., április 16., május 14., június 11., július 9., augusztus 6., szeptember 3., október 29., november 26., december 24. Az idôpontokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot Kör-Kép kiadványunkban. A szelektív hulladékszállítás szabályai sem változtak, így továbbra is is ki lehet helyezni az alábbi hulladékot tisztán, szennyezôdéstôl (étel- és vegyszermaradékoktól) mentesen: Kötegelve, vagy papírdobozban papírhulladék (újságpapír, szórólap, stb.) Áttetszô zsákban (bármilyen színû, de nem fekete) PET paplack (ásványvizes, üdítôs palack) Tetra pack (gyümölcsleves, tejes dobozok) flakon hulladék (PP, HDPE flakon – samponos, tusfürdôs, mosószeres stb. flakonok) fólia hulladék (szatyrok, fóliák) alumínium italos doboz hulladék (üdítôs, sörös dobozok) ónozott doboz hulladék (konzervdoboz) Köszönjük, hogy figyelmükkel, körültekintésükkel óvják természeti környezetünket!


12   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Ma, holnap, holnapután Távlati tervek, távolabbi lehetôségek közelebbrôl Nyílt szándékunk, hogy a Kör-Kép mostani lapszámában részletesen beszámoljunk az önkormányzati vezetés eddigi és a jövőben tervezett munkájáról. Tóth Attila polgármester úrral Pilisszentlászló jövőjéről beszélgetünk.

Be kell látnom, az emberek igénylik, hogy bele-

lássanak a munkafolyamatokba. Különben beindul a találgatás, a pesszimizmus, hogy nem történik semmi. A lakosság számára nem titok, hogy nem vagyok a kifelé történő megnyilvánulások embere. Nyilvánosság előtt még egy köszöntő beszéd is megizzaszt, és bár nagyon igyekszem fejlődni ebben, én szívesebben teszem csöndben a dolgom.

Azt látom, hogy a kettőnek azért valahogy mégis egyszerre kellene működnie! Szeretném, hogy egyre több embert tudjunk bevonni a falut érintő terveink előkészületi munkájába. Az elmúlt években is történtek dolgok, látom ezeknek az íveit, hogy hová tartanak, hova hatnak ki, de alapvetően ezek a lakosság számára nem látványos folyamatok. Mi sem kezdtünk tiszta lappal, van olyan feladatunk, amely megkezdéséhez

Szentendrei Hivatal Kormányablak Osztály Osztályvezetô: dr. Angyal Zsuzsanna, Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztály Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztály – Szentendre Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. E-mail: 1818@1818.hu, kab.szentendre@pest.gov.hu Telefon: 1818 (0-24 órában elérhetô) Telefonközpont: (26) 501-929, 501-930 Osztályvezetô: (26) 795-225 EVIG, PARKIG: (26) 795-227 Bevont forgalmi: (26) 795-226 Gépjármû-ügyintézés: (26) 795-227, (70) 436-0394 Személyiokmány-ügyintézés: (26) 795-237, (70) 436-0393 Fax: (26) 501-940 Illetékesség: országos Félfogadás: hétfô: 700–1700; kedd: 800–1800; szerda: 800–2000; csütörtök: 800–1800; péntek: 800–1600 web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/ szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-kormanyablak-osztaly-1 Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztály – Tahitótfalu Cím: 2021 Tahitótfalu, Szabadság tér 3. E-mail: 1818@1818.hu, jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu Telefon: (26) 585-038, 585-037 Illetékesség: országos Félfogadás: hétfô: 700–1700; kedd: 800–1800; szerda: 800–2000; csütörtök: 800–1800; péntek: 800–1600 web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/ szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-kormanyablak-osztaly-2


tíz­éves időtávlatok folyamatát kell visszafordítanunk, vagy hosszú időn keresztül el-elakadó ügyeket nagy nehezen újra megmozdítanunk. Ahogyan egy ház sem épülhet alapok nélkül, a jövő­beli terveinknek is megfelelő talajra van szükségük. Egy falut nem öt évre (önkormányzati ciklusra) találunk ki. Amit most teszünk, az az elkövetkezendő 10-15 év alapja lesz, és még ezen tovább mutató időkre is gondolunk. 2014-ben sem kezdtem a munkámat ígérgetéssel. Az ígéret teljesítéshez kötött. Elmondom, hogy szerintem mi elérhető és mi nem. Véleményem szerint, ezt jobban el tudják fogadni az emberek, mint az átgondolatlan ígéreteket. Elképzeléseinkről, a falu ügyinek nyomonkö­ ve­téséről jó volna, ha mindenkivel egyenként elbeszélgetnénk, hogy az információk útközben ne torzuljanak. De ez lehetetlen! Az embereknek igénye van arra, hogy lássák a falú jövéjére vonatkozó elgondolásokat. Abban igyekszem most lépni, hogy a lakossággal az újság oldalain keresztül megos�szam konkrét és távlati elképzeléseinket. Alap gondolatom, meggyőződésem, hogy a turisztika felé elmozdulni mindenképpen helyes döntés, ahogy az országos gazdasági tendenciák is mutatják. Közösségépítés, egészségmegőrzés, ter­ mé­szet­közeliség, szellemi-, lelki- és fizikai erők megőrzése tud hatni arra, hogy ennek a falunak milyen legyen az arculata, szellemisége és mi az, amiből a falu előnyt tud kovácsolni. Ezt kell kitalálnunk, és ez nem is olyan egyszerű dolog, hogy ebben még a testület is egyetértsen, az egy következő feladat. Pilisszentlászlón nem a mintagazdaságok felé érdemes menni, mert jellemzően agglomeráció vagyunk. Lakosaink nagy része Budapest irányában dolgozik, nem a faluban. Két dologban látok nagy erőt a jövőben: közösséget építeni, és a turisztikára alapozni. Ha együttműködő közösséget sikerülne építeni, ezzel megalapozhatnánk a falunak azt a hiányzó szemléletét, hogy ahol élünk, eleve turisztikai látványosság. Kevés ilyen szép település van még a Pilisben. Nehéz dolog a szemléletváltás. Különösen, ha sajnálatos kiindulópontja, hogy sok itt élő ember gondolkodás és gondoskodás nélkül kezeli környezetünket. Nagy mennyiségű az illegálisan lerakott szemét, roncsautók

13

veszélyes hulladékainak tömege áll természetvédelmi területen, de szomorú példa főterünk negatív előjelű látványossága. Romhalmaz és szemét. Nem egyszer fordult már az is elő, ami nemrég, egy szép napos hétvégén, amikor a kirándulók azzal szembesülhettek, hogy az üveggyűjtő tetejére valaki odatette a szelektív szemetének halmát, amit a szél utcaszerte széthordott. Ezt is szükséges volna kezelni! Ez valóban rendkívül fontos dolog! Több la­ko­sunk is szóvátette annak elengedhetetlenségét, hogy az ilyen esetekben szankcionáljon az önkormányzat. Településünkön kamerahálózat működik több helyszínen. A rögzített felvételeket heti rendszerességgel a közterület-felügyelet ellenőrzi. Az egyes esetekben az általuk ellenőrzött képek alapján tudjuk a szabálysértési eljárást kezdeményezni. Településünkön polgárőrség is dolgozik, ők is célkitűzéseik közé tették az ilyen esetek felszámolását. Talán az is segítene a falu szépségének, tisztaságának megteremtésében, ha gazdasá­ gilag érdekeltek lennének az emberek akár a turizmust kiszolgáló helyek létesítésében. Ehhez azonban vonzóbbá kell tenni a települést, ami infrastruktúra fejlesztést igényel. A turisztikai fejlesztés gondolata egyértelműsíti, hogy infrastruktúra hiány van a faluban, de a szemléletmódváltás is szükséges. Három fő beruházási tárgya van az infrastruktúra fejlesztésének: 1. csatorna bevezetése; 2. csapadékvíz elvezetése; 3. úthálózat fejlesztése. Ezek a mi költségvetésünket egyenként is sokszorosan meghaladó beruházások, ezért a falu önállóan, állami szerepvállalás nélkül nem lesz képes ezeket a problémákat megoldani. Csatorna bevezetés A csatorna kiépítése csakis állami beruházás segítségével és a Duna-menti Regionális Vízmű, mint üzemeltető bevonásával tudna megvalósulni. A múltban helyi szennyvíztisztító telep építésére is voltak elképzelések, sőt, egy kormányrendelet alapján 2000 fő alatti települések arra voltak predesztinálva, hogy helyi szinten oldják meg a szennyvízkezelés problématikáját.


14   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Ám nálunk ennek van egy alapvető akadálya, ha bármilyen okból kifolyólag az összegyűjtött tisztítatlan szenyvíz az Apátkúti-patakba vagy a Lepencei-patakba jutna (havaria veszély), az kör­ nyezetvédelmi szempontok alapján nem megengedhető, és ezáltal Visegrád is érintetté válik. Mindkét dolog jogos, nekünk ez nehézség, de érthető. 2014-ben a csatorna bevezetésének kérdése még a levegőben lógott. Egymásnak ellentmondó szabályok között vergődött a kérdés tehetetlen tömegként. Majd vettünk egy nagy lélegzetet a Belügyminisztériummal közösen és 2015 júliusára össze­ hívtunk egy egyeztetés a szakmai szervezetekkel, ahol többek közt jelen volt a katasztrófavédelem, Duna-menti Regionális Vízmű, Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – mint lehetséges finanszírozó – az Országos Vízügyi Főigazgatóság stb. Nagyjából húsz-harminc fős plénum jelent meg, hogy egyeztessünk a kérdéskörben, hogyan tovább a pilisszentlászlói szenny­­víz kezelésének ügyében. A tárgyaláson fölvetettem, hogy az egész pilisi régióban az egyetlen település vagyunk, ahol nincs csatornahálózat, és mi az, ami ezzel együtt jár a fokozottan védett környezetvédelmi területen. Ezen a megbeszélésen a végső döntés az lett, hogy Pilisszentlászlónak az összegyűjtött szennyvizet el kell vinnie a településről. Ezért első lépésben meg kellett vizsgálnunk a környező agglomerációs csatlakozási lehetőségeket, hogy egyáltalán támogatást kaphassunk a csatorna rendszer tervezésére majd kivitelezésére. Ez a tanulmány elkészült, benne kielemeztük, hogy a jelenleg Pilisszentlászlón keletkező szennyvizet (kb. 120 m3/nap) hova, és men�nyibe kerülne elvezetni. A vizsgálat eredménye az lett, hogy a szentendrei agglomerációhoz csatlakozunk, ami sikerrel zárult és az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. júniusában kiadta erről az igazolást. Nagyon fontos lépés volt az agglomerációba való átsorolás, mert ez alapozta meg véglegesen a csatorna kiépítésének és finanszírhatóságnak az irányát. Ahol most tartunk, az egy három éves folyamatnak az eredménye. Jelen pillanatban viszont úgy állunk, hogy az utóbbi három évben több minden történt a csatorna érdekében, mint az elmúlt huszonötben. Emögött több hivatal és apparátus komoly munkája jelent meg.

Reményeim szerint állami részről mihamarabb forrásokat fogunk kapni első lépésben a csatorna kiviteli tervdokumentációra, másodsorban pedig a kivitelezésre. Csapadékvíz elvezetés Mit jelent ez? Árkokat az utak mellett, a leesett esővíz összegyűjtését. A felgyülemlő csapadék szer­ vezetten és minél gyorsabban jusson el a lehetséges befogadóhoz anélkül, hogy az utcákat és a burkolatot tönkretegye. Jelen esetben vélhetőleg az Apát­ kúti patakhoz. A logika azt követelné, hogy ez a két beruházás: csatorna bevezetés és a csapadékvíz elvezetés akár kivitelezés szempontjából is, de legalábbis tervezésben mindenképpen egyszerre történjen meg. Ezeket egyben érdemes kezelni. A kiviteli terv függvénye a forrásteremtés. Ez alapján el lehet kezdeni a forrás keresését, megteremtését és elindulhat a sza­ ka­szonkén­ti beruházás. A legjobb az volna, ha ez a két cél együtt, állami finanszírozásként épülne. Amennyiben ezt elfogadják, akkor már felgyorsulnak a kivitelezési fázisok. Célszerűen a csatorna bevezetése és a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése után volna érdemes nekikezdeni az úthálózat fejlesztésének. Ezt a teljes folyamatot egy tíz éves időintervallumban lehet reálisan elképzelni. Vannak hiányosságaim, vállalom. Nehezebben kivitelezhető dolog számomra, hogy az élet ritmusát adó hétköznapi problémákra nagyobb figyelmet fordítsak. Korlátaim időben, energiában nekem is vannak, mint mindenkinek. Nagy szeren­ csémre a hivatalban olyan munkatársakkal van lehetőségem dolgozni, akik ezen a téren hatalmas segítséget jelentenek. Jól ismerik falujukat, a lakos­ ságot, tudják ki milyen gondokkal küzd, odafigye­ lő, empatikus segítői a faluközösségnek. Én arra tudom fordítani a rám ruházott hatalmat, hogy hosszútávú stratégiát építsek, távlati kon­ cepciót dolgozzak ki a település hosszabb távú jövője számára. Az én erősségem ebben rejlik. Egy olyan fejlődés elindítása, ami természet adta szépségű falunkhoz, a Pilis nagyszerűségéhez méltó. Amit ma cselekszem, azt igazán nem a mának, nem a holnapnak, hanem a holnaputánnak teszem. Tóth Attila polgármester gondolatait lejegyezte: Dobó Anita Anna


15

Készül a településképi arculati kézikönyv 2018. január 8-án kapott lakosságunk első ízben tájékoztatást a készülő pilisszentlászlói településképi arculati kézikönyvről lakossági fórum keretében. Helybéli lakosok mellet eljöttek olyan érdeklődők is, akik a jövőben településünkön szándékoznak letelepedni, építkezésbe kezdeni. Kassai Szoó Dominika építészmérnök tarotta a színvonalas tájékoztató előadást, aki mint főépítész, és mint koordinátor is jelen van a kézikönyv elkészítésében, maga is lakott falunkban. Úgy látja, az elmúlt tizenhárom évben pozitív irányban változott a falu képe. A képi vetítéssel egybekötött előadásában elmondta, hogy a készülő dokumentum szemléletformáló kiadvány, ajánlás a lakosság számára. Alapja annak a közeljövőben megszülető tele-

püléskép védelmi kormányrendeletnek, amely a helyi adottságoknak megfelelő szabályzást tartalmazza az új építésekre, vagy a bejelentési kötelezettséggel bíró átépítésekre vonatkozóan. Ilyenek például az utcafronti kerítések, tetőfedés, homlokzat színezése. A kézikönyv elkészítése nem rég indult, a készítők úgy látják, hogy március közepére, elkészül egy még alakítható verzó, amit a lakosságnak van lehetősége véleményezni, ötleteit hozzáadni a következő lakossági fórumon (2018. március 20.). A fórum után írásban is be lehet nyújtani a lakossági javaslatokat. Ezután a megfelelő hatóságok engedélyezik a tervezetet. Várjuk szeretettel a következő alkalomra is a kedves érdeklődőket!

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM Pilisszentlászló Község Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelôen elkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.  Kérem, jelenlétükkel tiszteljék meg fórumunkat, melyet 2018. március 20-án, kedden tartunk 1700 órai kezdettel a Szlovák Közösségi Házban. A tervezet  a www.pilisszentlaszlo.hu honlapon az Önkormányzat/Koncepciók, stratégiák/Településképi Arculati Kézikönyv menüpont alatt 2018. március 11-tôl megtekinthetô, valamint kinyomtatott formában a Községházán ügyfélfogadási idôben is rendelkezésre áll. Az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 2018. március 30-ig észrevételt, javaslatot tehetnek. A partneri vélemény benyújtható: •  az onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy •  papír alapon Pilisszentlászló Község Polgármesterének címezve (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) – megjelölve a tárgyat,  a személy vagy szervezet nevét, képviselôjét, postai és e-mail címét, lehetôség szerint telefonszámát, •  a lakossági fórumon szóban és azt követôen a fenti dátumig írásban. A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére. Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot. Tóth Attila, polgármester


16   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Közösségeket építünk Úgy tűnik falunkban elsősorban a gyermekek köré szerveződnek lakossági közösségek. A község vezetősége minden esetben örömmel fogadja az ehhez hasonló kezdeményezéseket, és segíti a csoportok működését. Talán még kevés azok köre, akik csoportokat alkotva lendítik előre telepü­ lésünk életét, de minden elvetett magnak szüksége van időre, amíg megérik a növekedésre.

„...Ha van valódi csend, az a csíraállapoté A magzaté A búzamagé Születésre hív az ébresztő” 2017 októberétől minden második pénteken rendszeres találkozási lehetősége van az alkotni vágyó anyukáknak. Kéthetente, pénteki napokon, délelőtt 10-12-ig Dobó Anna és Őri M ­ elinda várja a könyvtárban a kézimunkázó szülőket és meseszerető kisgyerekeiket. Kötés, horgolás, varrás, gyapjúmunkák és még ki tudja, hány ­ módon kézügyeskedünk közösen játékokat, használati tárgyakat apróságainknak. Nagyon örülnénk, ha a csoportban nagymamákat is üdvö­zöl­hetnénk, akiktől még tanulni is lehetne kézi­munka techni-

kákat. Közben a kicsik a könyvtár kis kuckójában könyvet nézegetnek, rajzolnak, gyapjú képet készí­ tenek, és néha még mesét hallgathatnak. A következő bütykölő kör időpont: 2018. már­cius 2. Az érdeklődőknek örömmel válaszol Dobó Anna, pilisiparbeszed@mail.com levelezési címén. 2018 januárjában elindult egy tematikus szülői kör, havonkénti alkalommal a könyvtárban. A kötődő nevelés iránt érdeklődő családokat szeretettel várja Tamás Anna csoportvezető, aki az alábbi gondolatokat osztja meg velünk az alakuló közösség munkájáról: „Szülőnek lenni életünk egyik legnagyobb feladata, ami gyönyörű, de néha kihívások elé állít bennünket. A Kötődő Nevelő Klub azért jött létre – Szentendre és Budapest után – immár Pilisszentlászlón is, hogy ezekről a szép, de néha bo-


nyolult és megterhelő feladatokról beszélgethessenek a fiatal szülők.” 2018 januárja óta, minden hónap első péntekén 9.30-11 óráig a Községi Könyvtárban tartjuk a találkozókat. A szülőket és kisgyermekeket szeretettel várja Tamás Anna, aki három tinédzser édesanyja, tanár, és a Kötődő Nevelés Nemzetközi Szervezet csoportvezetői képzésén vesz részt. A csoporthoz lehet még csatlakozni. Az ér­ deklődő kedves szülőket az info@apait-anyait.hu e-mail címen várja a csoportvezető. A kötődő nevelésről bővebb információt a hon­lapon lehet találni: http://www.apait-anyait.hu/magunkrol/ 2017. november 10-én civil kezdeményezésű lakossági fórum szerveződött településünkön, s a csoportmunka nem pedagógiai témakörű. A novemberi találkozó célja a zöld hulladék problémáját

17

érintette. Úgy tűnik, érdeme is van a beszélgetésnek. Azóta új lehetőségek születtek településünkön ebben az ügyben, az önkormányzat a jövőben elszállítással oldja meg a gondot. A találkozón civil kör is alakult a faluközösség építése érdekében. Egyre több faluépítő-szépítő feladatot szeretnénk közösségi munkával elvégezni. A csoportot mindenképpen szeretnénk bővíteni, tevékenységét serkenteni, ezért várjuk szeretettel minden jobbító szándékú lakosunk jelentkezését az alábbi elekt­ ronikus levélcímre: https://groups.google.com/d/ forum/civil-szentlaszlo Legnagyobb múltra büszkén tekintő közösségünket, a Nefelejcs népdalkört bemutatnom fölösleges, hiszen a falu apraja és nagyja jól ismeri a több, mint ötven éves együttműködést magáénak mondható, kedves csapatot. Elsik Vilmosné, mindenki Margitkája fogja össze hosszú ideje már a dalos kedvű csoportot, s ők boldogan jönnek énekelni nem csak Pilisszentlászló minden rendezvényére, hanem falunk, s néha országunk határain túlra is szeretettel viszik mosolyukat, szlovák nyelvű dalaikat. Egymás iránti mély barátságuk, csoportjukhoz való kötődésük példamutató értékű lehet minden most ébredő pilisszentlászlói civil közösség számára. Összefogásban, közösségi erőben van még mit fejlődnie Pilisszentlászlónak, ám ez csupán rajtunk múlik!


18   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Egy barátságos kuckó a falu szívében Könyvtári események 2017-ben és az ez évi tervek Településünk kulturális életének egyik fő támpillérje az Őri Melinda által vezetett könyvtár. Nem csak gondosan megválogatott olvasnivalóval szolgál e hely kicsiknek és nagyoknak, hanem értékes programokkal tarkítja falunk életét. Jó program nálunk könyvtárba járni! Aki látogatónk volt, tudja ezt. Aki még nem járt erre, olvassa el ízelítőnket, melyben a könyvtár 2017-es programjaiból válogattunk

Februárban vendégünk volt Kuncser Mónika.

Vetítéssel egybekötött úti élményeiként LatinAmerikáról, az inkák földjén tett kalandozásairól számolt be. Márciusban, ahogy az év során több alkalommal is, a Vadvirág Óvoda látogatott el könyvtárunkba. A foglalkozás során a gyerekek Papírszínház-mesét hallgattak, játékos formában ismerkedtek a könyvtárral, a mesekönyvekkel. A foglalkozás végén rajzoltak, s a rajzokból rögtönzött kiállítást készítettünk. Májusban Bartalus Boglárka és Héjja Balázs volt a vendégünk. Zenés, interaktív előadásukon Puskin Az aranyhalacska című meséje elevenedett meg a gyerekek számára. A mesélők zenével, énekkel színesítették az előadást. A történet után közös dalolás és hangszerbemutató következett, a gyerekek szívesen bevonódtak az éneklésbe és a beszélgetésbe.

Szeptemberben, a Pilisi Ősz programsorozat keretében a könyvtár szervezésében településünkön élő barátunk, Méhes Csaba, Mimóka című előadásával örvendeztette meg a nagyérdeműt. Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján már hagyománnyá vált, hogy a Vadvirág Óvoda apróságai vendégeskedtek nálunk, velük közösen, és természetesen mesével ünnepeltük a népmese napját. Októberben az Országos Könyvtári Napokhoz is kapcsolódott könyvtárunk: Biciklivel Iránban címmel, Pornói Bendegúz tartott vetített képes úti beszámolót. Decemberben Gulyás Judit textilművész a velencei biennáléról tartott képekkel tarkított élménybeszámolót.


Az adventi időszakban indult útjára az a kézimunkakör, amely nagy örömünkre a könyvtárat választotta helyszínéül. A jó kedélyű és szorgos társaság 2018-ban is kéthetente várja mindazokat a csoportban, akik akár kisgyermekükkel együtt eljönnek a könyvtárba és egy közösségben alkotni szeretnének. 2018 januárjában indult útjára és tevékenykedik továbbra is a Kötődő nevelő klub, Tamás Anna vezetésével, amely különböző témákban teremt beszélgetési lehetőségeket kisgyermekes szülők számára. Szintén a könyvtár ad helyet a programsorozatnak. Hagyományainkhoz híven, 2018-ban is szeretnénk saját szervezésű programokkal kapcsolódni a településünkön zajló hagyományos rendezvényeinkhez. Bábelőadás, író-olvasó találkozó, (Dániel András), gyermekkoncert (Rutkai Bori Banda) felnőtteknek szóló előadás (Boldizsár Ildikó mese-

Tisztelt Lakosaink! Pilisszentlászló Község Önkormányzatának telefonszáma megváltozott! Kérjük ügyeik intézése céljából az alábbi, új telefonszámon keressék munkatársainkat:

(+36-26) 785-261

19

kutató) is szerepel a terveink között, amelyekkel színesíteni szeretnénk településünk kulturális palettáját. Reméljük, terveink az Önök megelégedésére, sikerrel járnak! A könyvtár továbbra is olyan közösségi hely, amely szívesen befogad önszerveződő csoportokat. (olvasókör, filmklub, alkotóműhely, stb.)

A könyvigényeket, a rendezvényekhez és a csoportokhoz kapcsolódó kéréseket és ötleteket szívesen várjuk a konyvtar.pilisszentlaszlo@gmail.com e-mail címen. Köszönöm, ha figyelemmel kísérik program­­ jainkat, melyekre továbbra is szeretettel várom Önöket! Őri Melinda, könyvtáros


20   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Beszámoló a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eseményeirôl Januárban Boldog Özséb, a pálos rend megalapítója halálának évfordulóján, a Kesztölcön tartott misén vettünk részt. Februárban a hagyományos Pilisi szlovákok 18. batyubálján ünnepeltünk negyven fővel. Szokás szerint a Szlovák házban rövid ünnepi műsorral megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Március: Szlovák önkormányzatunk derék asszonyai pálos templomunkat készítették elő takarítással, díszítéssel a húsvéti ünnepekre. A Nemzetközi Nőnapi ünnepség megszervezésében segítséget nyújtottunk Április: Közös utakon címet adtunk annak a kirándulásnak, melyen együtt vettünk részt a szinte testvértelepülésnek számító Kóspallaggal. Május: Munkával, és egyéb közreműködéssel voltunk jelen az elsőáldozás támogatására. A tavalyihoz hasonlóan 2017 májusában ismét meghívást kaptunk Terhely városában megrendezésre kerülő nemzetközi bajnokságra, ahol tavaly már 21 ország 51 csapata indult (A kanadai szlovákság négy csapatot indított) ezen a megmérettetésen az első díjat nyertük. A hagyományoknak megfelelően 2017-ben is részt vettünk az immár IX. Gyalogtúrán a Pilisre.

Május 20-án ismét részt vettünk Kóspallagon a szlovák, német, ajkú nemzetiségek folklór műsorán. Júniusi programunk: Előzetes megbeszélés alapján Görög katolikus zarándokokat fogadtunk, és a pálos templomunkban közös egyházi énekeket énekeltünk. Községünk névadója, a Szent László év alkalmából a helyi Önkormányzattal közös szervezésben, számos településről érkezett vendéggel ünnepeltük Árpád-házi szentünket. Szent László kiállítás méltó megszervezése a kápolnánkban. A helyi polgárőrséggel közösen koszorúztuk meg a Kápolnánk mellet lévő Szelt László szobrot és a Háborús hőseink emlékművét. Július: Zarándoklat Isonzóra, Doberdóra, Triesztre. Szentendre szlovák nemzetiségi önkormányzattal közös szervezésben, emléktúrát tettünk elődeink tiszteletére. Párkányi Matica Slovenská meghívására részt vettünk Ciryll – Metód ünnepségen és felléptünk a színpadra. A Szent László nevű települések hagyományos találkozójára 2017-ben Pusztaszentlászlón került sor, amin szintén képviseltük Pilisszentlászló szlovák nemzetiségi önkormányzatát. Még ugyanebben a hónapban Szentendre szlovák önkormányzatával közös szervezésben részt vettünk Szlovákia egyik leghíresebb folklór fesztiválján, Detván. Augusztus: Idén a szlovákság napjának megrendezésére Rákoskeresztúr adott otthont, melyen rész vettünk. A szerb búcsún, Szentendrén, a szerb önkormányzattal karöltve jelentős létszámmal mi is jelen voltunk. Szeptember: A már szintén hagyományossá vált Pilisi ősz megrendezésére 2017-ben szeptem-


ber 16 – án került sor. Ugyanezen a napon Nefelejcs énekkarunk a Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett ünnepségen is fellépett. Pilisszentkereszt újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen az Önkormányzatunkkal közösen képviseltük településünket, és koszorút helyeztünk el. Októberben nemzetiségi önkormányzatunk „hétvégi csobbanás” címen kirándulást szervezett a közeli „PODHÁJSKÁ” fürdőhelyre, amelyre meghívta azokat, akik a különböző rendezvényekben áldozatos munkájukkal segédkeztek. 14-én Fajcsák Tibor atya szervezésében szlovákságunk Pásztóra és Hollóköre zarándokolt. Decemberben az Idősek napja megszervezésében, lebonyolításában és a számlákon látható anyagi támogatással voltunk jelen. Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda karácsonyán az óvodának szánt százezer forintot adtunk át, majd az óvodavezetés meghívására részt vettünk ünnepségükön. A rendezvényekhez szükséges főzőedényeket és lejátszót, valamint magnó vásároltunk. 2018 januárját az Óév búcsúztató megszervezésével kezdtük a szlovák házban. Kirándulással folytattuk Hajdúszoboszlóra és Debrecenbe. Pilisszentlászló Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának működése szoros összefüggésben

21

van a – bátran le merem írni – nagy és dicső múlttal bíró Dombai Pál kántortanító által alapított énekkarunkkal. A legjelentősebb községi rendezvényektől a legegyszerűbb megmozdulásig, mindenhol puritán módon, díjazás nélkül helytállunk. Szlovák önkormányzatunk érdekei szoros összefüggésben vannak a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának működésével. Mindkét önkormányzatunk, akár két nyelven, de egy akarattal lakóhelyünk, Pilisszentlászló érdekeit szolgálja. Az év elején a legjelentősebb eseményekről, a megmozdulások szervezésében, minden esetben egyeztetést folytatunk Tóth Attila polgármester úrral. Az előre megtervezett programokon felül derék énekkaros asszonyaink minden temetésen és jelentősebb egyházi eseményen is fellépnek. Ezen kívül számos meghívásnak eleget téve járnak vendégszereplésekre. A 2018. évi programon még dolgozik a szlovák nemzetiségi önkormányzat testülete. A  Szlovák Nap rendezvényre 200.000 forint támogatást kaptunk, a rendezvény költségeit ebből, és esetleg a községi önkormányzat kiegészítésével kell kigazdálkodnunk az eseményt. Hornyák Józsefné és Dombai Gáborné Pilisszentlászló Szlovák Önkormányzati tagok közreműködésével lejegyezte: Franyó Rudolf elnök


22   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Országgyûlési Választások 2018. április 8. Tisztelt Választópolgárok! Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők választásának időpontját 2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki. Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető. A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti a) nemzetiséghez tartozásának, b) szavazási segítség iránti igényének, c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választó­ polgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, ­lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista ­helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak. b) szavazási segítség iránti igény A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról kön�nyen érthető tájékoztatót kapjon, • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2018. március 29. 16-óra) • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. c) személyes adatai kiadásának megtiltása A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha  Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.


Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani. Szavazás külföldön Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es számú szavazókörben adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához. Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz. Szavazás mozgóurnával Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazó-

23

helyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni. A fenti kérelmek benyújthatók • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában, • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve, • online a www.valasztas.hu honlapon keresztül. A kérelemnyomtatványok elérhetők a

www.

pilisszentlaszlo.hu/ önkormányzat/ Választás/ Or-

képviselő választás 2018. menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is. A Pilisszentlászlón lakcímmel rendelkező, illetve átjelentkező választópolgárok a Szabadság tér 1. szám alatti Szlovák Közösségi Házban adhatják le szavazataikat.

szággyűlési

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz: Választási Iroda 26/785-159 dr. Gerendás Gábor, OEVI vezető 26/785-033 Bartha Enikő, OEVI vezető-helyettes26/785-035 Fischerné dr. Budai Mónika, OEVI munkatárs 26/785-034 Szentendre, 2018. január 31. dr. Gerendás Gábor jegyző OEVI vezető


24   

Pilisszentl ászló / 2018. január–február

Gólyahír Hogy ôk is szívesen éljenek Pilisszentlászlón Megannyi terv, elképzelés mit sem ér, ha nincs kinek jövőt építeni. Gólyahír rovatunk ebben a lapszámban két kis falunkba érkező apróságot tud nagy-nagy örömmel bemuatatni. Továbbra is azzal a kéréssel fordulok a kedves szülőkhöz, hogy kisbabáik fényképét juttassák el az újság szerkesztőjének a pilisiparbeszed@gmail.com elekrtonikus levelezési címére. Szeretettel mutatjuk be a Pilisszentlászlóra érkező gólya minden kedves ajándékát.

„Gyermeket a világra hozni igen nagy elhatározás, az ember úgy dönt, hogy élete végéig a testén kívül dobogjon a szíve.” (Elizabeth Stone)

Mindszenty Erik 2017 őszén, október 11-én háborítatlan születéssel jött a világra. Erik, a nagylegény 3300 grammal és 55 cm-es hosszal született. Nagy szeretettel várták őt, anyukája, Mindszenty Adrienn, apukája, Orbán Zoltán Csaba és kistestvére, Mindszenty Endre, aki áprilisban lesz 3 éves. A család egyetértésben, a hagyományostól eltérően, az édesanya családi nevét adja születendő gyermekeiknek. A különösen bájos fényképet az édesanya barátnője Bellus-Szűcs Bernadett készítette Erikről.

Mindszenty Erik

Pirityi Boldizsár Nem régiben, február 6.-án érkezett faunkba egy másik bájos kislegény, Pirityi Boldizsár. Boldizsár erősen, egészségesen 3430 grammal és 53 centivel született. Testvérkéje Ágoston, és szülei, Pirityi Botond és Júlia nagy-nagy örömmel várták és fogadták kisbabájuk érkezését. Kedves kicsi Erik és Boldizsár! Köszönjük nektek, hogy Pilisszentlászlót választottátok otthonotoknak! Reméljük, hogy óvó családotok körében és a későbbi éveitek során erős közösségekben egy szép és hosszú élet biztonságát adhatjuk meg itt nektek! Mindannyian örülünk érkezéseteknek, és mint ahogy a többi nálunk született kisbaba családjának is, szívből gratulálunk!


Közérdekû elérhetôségek Polgármesteri Hivatal, 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.; telefon: (26) 785-261; nyitvatartás: hétfő: 800 –1200; kedd: 1300 –1700; szerda: 800 –1600; csütörtök–péntek: 800 –1200; polgármesteri fogadóórák: minden hónap utolsó keddjén előre egyeztetett időpontban 1300 –1600-ig. Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre, Városház tér 3.; telefon: (26) 300-407; ügyfél­fogadási idő: hétfő: 1300 –1700; szerda: 800 –1200, 1300 –1600; péntek: 800 –1200.

Kisrigó étterem, telefon: (26) 338-188. Pilis Hotel, telefon: (26) 338-709. Kis vegyeskereskedés, telefon: (26) 338-016; nyitva­ tartás: hétfő–péntek: 500 –1800; szombat: 500 –1600; vasárnap: 700 –1000. Fenyves ABC, nyitvatartás: hétfő–péntek: 500 –2000; szombat: 600 –1600; vasárnap: 700 –1400.

dr. Bartha Zsolt, telefon: (26) 338-505; rendelési idő: hétfő: 1000 –1230; kedd: 1300 –1600; szerda: 800 –1100; péntek: 800 –1100.

Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.; telefon: (26) 501-929, (26) 501-930; ügyfélfogadási idő: hétfő: 700 –1700; kedd: 800 –1800; szerda: 800 –2000; csütörtök: 800 –1800; péntek: 800 –1600.

Orvosi ügyelet, Szentendre, Bükkös-part 27.; telefon: (26) 312 650; rendelési idő: folyamatos, sürgős esetben bármikor igénybe vehető, hét végén illetve ünnepnapokon is a nap 24 órájában.

Szentendre Járási Hivatal – Gyámügyi Osztály, Szentendre, Dózsa György u. 8.; telefon: (26) 501903; ügyfél­fogadási idő: hétfő: 1300 –1600; szerda: 800 –1630; péntek: 800 –1200.

Pilisszentlászló Gyógyszertár, telefon: (26) 338109; nyitvatartás: hétfő: 1000 –1300; kedd: 1330 –1630; szerda: 800 –1100; péntek: 800 –1300.

Szentendrei Járási Hivatal – Földhivatal, Szentendre, Dunakanyar körút 1.; telefon: (26) 312-413, (26) 311-091, (26) 301-743, (26) 312331; nyitvatartás: hétfő: 1300 –1600; szerda: 800 –1200, 1300 –1600; péntek: 800 –1200.

Vasvári Patika, telefon: (26) 312-825; nyitvatartás: hétfő–péntek: 800 –1900; szombat: 800 –1400. Rendelőintézet Szentendre, Szentendre, Kano­nok u. 1.; telefon: (26) 501-444; nyitvatartás: hétfő– péntek: 700 –1900.

Falugazdász Szentendre, telefon: (30) 203-1550; ügyfél­fogadási idő: szombat: 900 –1300.

Mentők, telefon: 104; (26) 310-424; (26) 319-941.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szentendre, Szentlászlói út 89.; telefon: (26) 312-605; ügyfél­fogadási idő: hétfő–péntek: 900 –1700.

Tűzoltóság (Katasztrófavédelem), telefon: 105; (26) 500-017; (26) 500-018; (26) 500-019. Rendőrség, telefon: 107; (26) 502-400. Pilisszentlászlói posta, telefon: (26) 538-007, nyitvatartás: hétfő: 800 –1700; kedd: 800 –1400; szerda–péntek: 800 –1200; 1230 –1530; ebédszünet: 1200 –1230. Csimota Ringató Waldorf Óvoda, telefon: (26) 338-145.

Gyepmester, telefon: (20) 931-6948.

Gondozási Központ, Szentendre, Sztaravodai út 2.; telefon: (26) 311-964, (20) 595-8902. Városi Szolgáltató Rt., Szentendre, Szabadkai u. 9.; telefon: (26) 501-020. Szemétszállítás, telefon: (26) 501-026.

Kékvölgy Waldorf Iskola, telefon: (26) 338-125.

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Szentendre, Kalászi u. 2.; hibabeje­lentés: (26) 310-796, (26) 501-650.

Vadvirág Napközi Otthonos Óvoda, telefon: (26) 538-018.

Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht., Szentendre, Ipar u. 6.; telefon: (26) 319-545, (26) 319-546.

Plébánia, telefon: (26) 369-984, mobil: (20) 9777979; katolikus szent­mise: kedd 0800, péntek 1700, szombat 1630, vasárnap 830; református istentisztelet: kis­kápolna, minden hó utolsó vasárnapján 1130; félfogadási idő: kedd – mise után, péntek – mise előtt

Volánbusz Szentendre, telefon: (26) 311-996. ELMŰ, telefon: (40) 383-838; hibabejelentés: (40) 383-940. Pilisi Parkerdő Zrt. (Szentendrei Erdészet), Szentendre, Ulcisia köz 3.; telefon: (26) 311-903.


Korkep 2018_jan_feb  
Korkep 2018_jan_feb  
Advertisement