Page 6

En anden slags have

inspireret af de adskillige industrilandskab-

Fordi vi anvender en speciel dyrkningsteknik,

kring i den vestlige verden, i takt med at gamle

og især fordi Laklunden kommer til at bestå af

produktionsanlæg nedlægges. Omend Laklun-

arter man normalt ser på forurenede industri-

den er i en langt mindre skala, synes vi der er

grunde, får parken et meget specielt udtryk.

en tilsvarende historie at fortælle.

Der bliver ikke tale om et udtryk der er pole-

Mens projektet både er meget metodisk og

ret og synes nøje anlagt, men til gengæld er

formmæssigt, agter vi ikke at fordre til nogen

der plads til at gribe de potentialer der opstår

specifik anvendelse af pladsen. Til gengæld

undervejs i processen. Laklunden er dermed

har en af vores nabogrupper søsat et ambitiøst

åben og demokratisk, og finder sin form med

projekt om at inddrage nabolaget, og stable et

brugernes inddragelse, i takt med at det grønne

væld a aktiviteter på benene. Vi har som mål-

vokser op. Parkens æstetiske udtryk er kraftigt

sætning at anlægge parken så den tilgodeser

sparker der begynder at opdyrkes rundt om-

alle disse aktiviteter. Vermla ndsgade Materialeoplagring Mobile aktiviteter

Bygning 6

Festival

Kunstudstillinger Legeplads

Kulturelle projekter

Events

Koncert

Nyttehaver Højbede

Drivhus Bygning 5

Brandvej

Bygning 2

Taghave

Taghave Industripark Duisburg i Tyskland (tv.) og nabogruppens vision om aktivering af gårdrummet (th.)

rd eva

Hyggeområde Bygning 1

g Pra

ul s Bo

N

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Advertisement