Page 5

Dyrkningsprincipper

vækstlag på overfladen af det eksisterende,

Den metode vi er nået frem til som den bedste,

eksiserende jord nedenunder behøver ikke

er inspireret af en række havedyrkningsbevæ-

bearbejdes. I dette nyetablerede vækstlag kan

gelser der alle har til fælles, at de er baserede

der sås træer efter ønske. Dette klares vha. en

på 100% økologiske processer.

teknik der kaldes frøkugleteknikken, hvor et

Hovedprincippet ligger i at der etableres et

par frø af den valgte sort svøbes i en blanding

som består af halm, pap, og kompost. Den

af ler og kompost, og dermed forsyner frøene med jord, næring samt beskyttelse mod vejr,

gang indkapsle eventuel jordforurening, men

igennem vækstlaget og ned i den eksisterende

på længere sigt kan der opdyrkes svampekul-

jord, samtidig med at væjsthastigheden også

turer der kan nedbryde forskellige former for

skal være relativt høj.

forurening.

havtorn

sås med henblik på at rodsystemerne skal gå

akacie

stlaget, når der opstår bevoksning i det, i første

røn

er nøje udvalgt efter deres hådførhed, og der

bævreasp

I tilfælde af forurenet jord på grunden vil væk-

ahorn

De arter vi har tænkt os at plante i Laklunden

birk

hyld

rød ahorn

pil

vind og skadedyr.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Advertisement