Page 3

Urban havedrift

vilkårene gevaldigt uden at kræve tårnhøje

I de seneste år er en bevægelse begyndt at røre

udføres af lokalt organiserede grupper og

på sig: Forskellige grupper i alverdens storbyer

frivilligt arbejde. Dette er en hovedtanke i

har organiseret sig med henblik på forgrønne

projektet Laklunden: At skabe en have så let

det bymæssige nærmiljø gennem haveanlæg

som muligt, så billigt som muligt og iøvrigt ud-

der bliver planlagt og udført lokalt i det of-

vikle nogle dyrkningsprincipper der mulliggør

fentlige rum. Bevægelsen viser sig i mange

havedrift over alt - også på arealer med dårlig

former - man ser de såkaldte “community

jord eller højt forureningsniveau.

gardens” skyde op, der bliver anlagt midlerti-

Små byhaver, eller lommeparker som man

dige haver, og sågar også helt uformelle anlæg,

også kalder dem, er bredt anerkendt som noget

der kaldes for guerilla-haver, fordi de anlægg-

københavnerne vil have mere af, og Køben-

es i det offentlige rum uden kontakt til højere

havns Kommune har allerede lavet en strategi

myndigheder.

for udvikling af lommeparker i byen, sammen

Vi er ved at indse at en stærk indsats for flere

med grønne cykelruter og en overordnet plan

grønne områder i byen kan forbedre level-

for rekreative områder i København.

omkostninger, i sær hvis processen styres og

I KO-OP kbh er vi glade for denne udvikling, men vi synes det er vigtigt at der også udvikles alternative metoder ved siden af de kommunale tiltag. Laklundens fordele er: - Haven er billig at anlægge, og stort set gratis i drift. - Det er lokale initiativer der sørger for opførelse og indgreb i parken, hvorved bureaukratiske processer omgås. - Metoden kan kopieres næsten hvor som helst, af hvem som helst, hvad end det er græsrodsbevægelser eller privatejere.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Advertisement