Page 2

Prags Boulevard 43

Vi er non-profit foreningen KO-OP kbh.

kaldt den Laklunden. Over de næste to år

Vores gruppe består af 15-20 unge mennesker

vil gårdspladsen mellem de gamle fabriksby-

En gammel Sadolin lakfabrik ved Prags Bou-

der gerne vil samarbejde om et projektværk-

gninger blive forgrønnet til glæde for lokale

levard har stået forladt i snart mange år. Nu

sted hvor faciliteter deles samtidig med at

beboere, men samtidig vil haven stå som et

er startskuddet givet til at puste nyt liv i de

idéer udveksles. Vi har til huse i lakfabrikkens

eksperiment som KO-OP kbh løbende doku-

tomme bygninger. Den nystartede organisa-

bygning 5, hvor vi allerede er i fuld gang med

menterer.

tion GivRum.nu har iværksat opblomstringen

bygge om og planlægge arrangementer.

af et nyt kultur-, bylivs- og iværksætterhot-

Et af vores frontløberprojekter er en urban

spot. Formelt set er grunden ejet af AkzoNo-

have, der skal anlægges efter principper og

bel, men over en toårig periode har en række

erfaringer gjort andre steder i verden. Nu vil

brugergrupper fået retten til at omdanne og

vi afprøve metoden i Danmark og anlægge et

ibrugtage de tomme lokaler samt udearealer.

grønt åndehul på Prags Boulevard 43. Vi har

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Laklunden  

Desription of an urban garden project on Prags Boulevard 43 in Copenhagen. The document is in Danish.

Advertisement