Page 1

System identyfikacji przestrzennej dla cmentarzy

oferta - specyfikacja techniczna - cennik

Art Look Gallery s.c. Ul. Skalna 4/5 43 - 190 Mikol贸w W W W. P O L S K I E - C M E N T A R Z E. C O M


Wzornik oznaczeñ sektorowych kolor* 200x150x1500

Wymiary tabliczki: 250x200 (mm) lub 200x150 (mm)

90 z³

250x200x1500

100 z³

D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm

200x150x2200

110z³

Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

250x200x2200

120z³

kolor* 250x150x1500

Wymiary tabliczki: 350x200 (mm) lub 250x150 (mm)

90 z³

350x200x1500

100 z³

D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm

250x150x2200

110 z³

Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

350x200x2200

120 z³

kolor* 250x150x1500

Wymiary tabliczki: 350x200 (mm) lub 250x150 (mm)

90z³

350x200x1500

100 z³

D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm

250x150x2200

110z³

Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

350x200x2200

120z³

kolor* 200x150x1500

Wymiary tabliczki: 250x200 (mm) lub 200x150 (mm)

90 z³

250x200x1500

100 z³

D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm

200x150x2200

110z³

Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

250x200x2200

120z³

kolor* 250x150x1500

Wymiary tabliczki: 350x200 (mm) lub 250x150 (mm)

90 z³

350x200x1500

100 z³

D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm

250x150x2200

110 z³

Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

350x200x2200

120 z³

kolor*

Wymiary tabliczki: 350x200 (mm) lub 250x150 (mm) D³ugoœæ s³upka: 1500 (+600) mm lub 2200 (+700) mm Tworzywo: PCV, metalowy s³upek.

250x150x1500

90z³

350x200x1500

100 z³

250x150x2200

110z³

350x200x2200

120z³

* na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce


Karta techniczna produktu

Tablica ma³a z PCV Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

250 mm

Wymiar S³upek

250 x 200 (mm)

200 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

200 mm

A1

150 mm

A1

Tablice jednostronne wykonane z PCV o gruboœci 5mm. Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki i s³upka.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

200 mm

Uwagi

D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek o przekroju prostok¹tnym 40 x 20 mm.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica du¿a z PCV Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

350 mm

Wymiar S³upek

350 x 200 (mm)

250 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

250 mm

Ab1

150 mm

Ab1

Tablice jednostronne wykonane z PCV o gruboœci 5mm. Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki i s³upka.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

200 mm

Uwagi

D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek o przekroju prostok¹tnym 40 x 20 mm.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica “strza³ka” PCV Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

350 mm

Wymiar S³upek

350 x 200 (mm)

250 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

250 mm

A, B, C, E

Dojscie do sektorów:

150 mm

Dojscie do sektorów:

A, B, C, E

Tablice jednostronne wykonane z PCV o gruboœci 5mm. Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki i s³upka.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

200 mm

Uwagi

D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek o przekroju prostok¹tnym 40 x 20 mm.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica ma³a z blachy Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

250 mm

Wymiar S³upek

250 x 200 (mm)

200 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

200 mm

A1

A1

150 mm

200 mm

Uwagi Tablice dwustronne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki I s³upka D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek metalowy malowany proszkowo.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica du¿a z Blachy Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

350 mm

Wymiar S³upek

350 x 200 (mm)

250 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

250 mm

Ab1

Ab1

150 mm

200 mm

Uwagi Tablice dwustronne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki I s³upka D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek metalowy malowany proszkowo.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica “strza³ka” blachy Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Z³oty

Srebrny

Zielony

Czarny

Ceny

350 mm

Wymiar S³upek

350 x 200 (mm)

250 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

250 mm

Dojscie do sektorów:

A, B, C, E

Dojscie do sektorów:

150 mm

200 mm

Uwagi

A, B, C, E

Tablice dwustronne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

1500 lub 2200 mm

1500 lub 2200 mm

Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki I s³upka D³ugoœæ czêœæi podziemnej (600 mm lub 700 mm) zale¿y od d³ugoœci nadziemnej czêœci s³upka. Konstrukcjê oznaczenia stanowi s³upek metalowy malowany proszkowo.

600 lub 700 mm

600 lub 700 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Karta techniczna produktu

Tablica informacyjna Dostêpne kolory Na ¿yczenie klienta wykonujemy tablice w dowolnej kolorystyce

Srebrny

Z³oty

Zielony

Czarny

Ceny

1500 mm

Wymiar S³upek

350 x 200 (mm)

250 x 150 (mm)

1500 mm

100 z³

100 z³

1500 mm

100 z³

100 z³

Uwagi

1000 mm

Tablica jednostronna wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Wybrany kolor dotyczy obszaru tabliczki i konstrukcji Konstrukcjê oznaczenia stanowi profil metalowy, o przekroju kwadratowym 40x40mm, malowany proszkowo.

700 mm

1500 mm

Cena podana za jedn¹ sztukê Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania oznaczeñ doindywidualnych potrzeb klienta


Zapraszamy do zapoznania siê z ca³oœci¹ naszej oferty www.polskie-cmentarze.com W razie pytañ, prosimy o kontakt: 032 / 779 79 98 biuro@polskie-cmentarze.com

Miko³ów, czerwiec 2009

Wzornik 2009  

Wzory oznaczeń