Page 1

FAMYLJE BOOK


inleiding / Introduction

02

Inhoud alfabetisch / Content alphabetically

04

Productpresentatie deel 1 / Product presentation part 1

06-64

Verhalen Pilat&Pilat / Stories Pilat&Pilat

65-80

Productpresentatie deel 2 / Product presentation part 2

WWW.PILAT.NL

82-143

Houtsoorten & onderhoud / Types of wood & maintenance

145-160

Productinformatie / Product information

162-183

Colofon / Colophon

184


INLEIDING / INTRODUCTION Met gepaste trots presenteren wij u het nieuwe Pilat&Pilat Famylje Book. Een collectieboek dat met veel passie en zorg is samengesteld.

We are proud to present to you the new Pilat&Pilat Famylje Book; a collection book that has been put together with a great deal of passion and care.

In dit boek maakt u kennis met de meubelen van Pilat&Pilat. Het werken met duurzame en natuurlijke materialen, met name massief hout heeft onze grote voorliefde. De vormentaal van Pilat&Pilat is ingetogen en tijdloos. De meubelen worden per stuk op maat gemaakt door vakbekwame meubelmakers in eiken, iepen, licht iepen of walnoot. De afwerking van het hout gebeurt met natuurlijke olie, zeep en eventueel lak.

This book will introduce to you the furniture made by Pilat&Pilat. We have a great preference for working with sustainable and natural materials, solid wood in particular. The style of Pilat&Pilat products is subdued and timeless. Each piece of furniture is made to measure by professional furniture makers, using oak, elm, light elm or walnut. The wood is finished with natural oil, soap and varnish if required.

Met liefde voor ambacht laten we houtverbindingen juist zien, wat zo kenmerkend is voor de ‘Famylje’ collectie. In dit boek maakt u kennis met de gehele collectie en de diverse mogelijkheden, gefotografeerd in de showroom van Twijzel. Sfeervol gestyled in combinatie met design accessoires, moderne kunst en antieke gebruiksvoorwerpen.

It’s with a great love for our craft that we choose to keep the wood joints visible, a characteristic feature of the ‘Famylje’ collection. This book describes the entire collection and the wide range of possibilities, all photographed in the Twijzel showroom. Tasteful style combined with design accessories, modern art and antique utensils.

Naast de diverse sfeerfoto’s kunt u ook lezen over onze relatie met Bosnië waar al onze meubelen geproduceerd worden. Verder maakt u kennis met onze ontwerpers. We informeren u over ons Interieurcafé waar u na het bekijken van de collectie in onze showroom op uw gemak een kopje koffie of een uitgebreide lunch kunt nuttigen.

In addition to the various atmospheric shots showing the mood created, you can read about our relationship with Bosnia where all our furniture is made. You can also find out about our designers. Furthermore, there is information about our Interieurcafé where you can enjoy a cup of coffee or lunch during your visit of our collection.

Achterin het boek vindt u meer informatie over de producten, houtsoorten en het onderhoud ervan. Op onze website www.pilat.nl vindt u actuele informatie over onze producten en heeft u de mogelijkheid om onze webshop te bezoeken.

The back of the book lists further information on the products, types of wood and their maintenance. Our website www.pilat.nl contains the latest information on our products and gives access to our web shop.

Laat u inspireren door onze tijdloze, ingetogen en warme sfeer.

Get inspired by the timeless, subdued and warm ambience we create.

Pilat&Pilat, erfstukken voor de toekomst.

Pilat&Pilat, heritage pieces for the future.

Team Pilat&Pilat

Team Pilat&Pilat

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 3


INHOUD / CONTENT BIJZETTAFELS / SMALL TABLES

TAFELS / TABLES naam/name

MADS

36-37

MEINT

24,27

NEL

94-95

ANNEBETH

PAKE SYTSE

52-58

ANNIE

SILKE

62-63

DORUS

130

EIRIK

129

SJOERD pagina/page

SYTZE TIEMEN

ANNA

50-51

BAS

140

BERND

142-143

BJINZE II

118-121

DIONNE

136

DIRK JISK

38-40

DORUS

131-133

EDWIN

42-43

ELIZABETH II

18-21

HARM II

100-101

HINDRIK LANGSHOUT JEHANNES JELLE

WWW.PILAT.NL

4 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

JONAS II KLAAS

126

TOM WYBE

34 16-17 116-117

naam/name

pagina/page 141 134-135

HILDE HYK HINDRIK

140-141 13,15,31,105,106

6-8

HYKE

57,127

84-87

JOOP

102,108-109

NEL PAKE SYTSE

SALONTAFELS / COFFEE TABLES naam/name

102-103 60

SIEBREN SYL

13,15,134 55,121,123

pagina/page

HOTZE

97-98

BUREAUS / DESKS

JELLE

12-13

naam/name

FREEK

108-109

pagina/page

22-23

KLAAS

112-113

14

MEINT

30

KEES

44-45

PAKE SYTSE

59

LUTGARDE

46-49

88-89 110-111

TIEMEN

114-115

WILKE

124-125


BANKEN & STOELEN / BENCHES & CHAIRS naam/name

pagina/page

KASTEN / CABINETS naam/name

AMARINZ

pagina/page

39,56-57

BAS

140

BERTHE

104-105

DORUS

131

DÛBELD

24,26-27

ELIZABETH II

20-21

HINDRIK LANGSHOUT

175

HINKE

22,40-41,142

MADS

36-37

MERIAM

106-107

SILKE

62

BART dressoir+tv-kast DIEDERIK

92-93

44,111,134,137

DIEDERIK wandkast 138-139 EIRIK

128-129

ELFRIEDE

6,8-11

HILTJE II

50-51

HOTZE II dressoir

98-101

HOTZE hangkast

10,102

HOTZE hangkast MDF 102,119 HOTZE tv-kast

115

SYTZE

16-17

JAAP

60-61

WYBE

84-87

JO

94-96

LUTGARDE

48-49

KRISTIEN

98,109,111

DINY

18-19,48

FROUKJE III GRETA LUTSKE

14,15,126 132-133,142 55,116,120

LUTSKE BARSTOEL

23

MEINT hangkast

24-25,30

MEINT dressoir

29,117

MEINT REIN dressoir

28,136

PAKE SYTSE

54,116

REIN

32-33

SYM dressoir

128-130

SYM kast

125,126

PAS

6,8,28,42,50,62,87

SYL

55,121,123

0208 SYM 48,55,85,121,122

TOUTER

96,115,128

TYNKE II

89-91

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 5


NIEUW FAMILIELID NEW FAMILY MEMBER

TOM TAFEL / TABLE walnoot, olie-wit / walnut, oil-white ELFRIEDE KAST / CABINET walnoot, olie-wit / walnut, oil-white PAS STOEL / CHAIR 6 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


TOM TA F EL / TABLE DAAGT DE ZWAARTEKRACHT UIT Wat een waaghals deze Tom! De ronde buizen van het onderstel weten het tafelblad stabiel in de lucht te houden. DEFIES GRAVITY What a daredevil this Tom! The round tubes of the frame keep the tabletop stable in the air. PRODUCT INFO: PAGE 167

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 7


TOM TAFEL / TABLE licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white ELFRIEDE KAST / CABINET licht iepen, zwart&rood / light elm, black&red PAS STOEL / CHAIR

8 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ELFRIEDE KA ST / CA B I N ET ZACHTE ZAKELIJKHEID Ze mag dan rechtlijnig zijn; vriendelijk is ze zeker SOFT PRACTICALITY She may be a bit straightlined; she certainly is friendly. PRODUCT INFO: PAGE 180

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 9


ELFRIEDE KAST / CABINET eiken, olie-wit, zeep-wit / oak, oil-white, soap-white HOTZE HANGKAST / SHELVING UNIT walnoot + licht iepen / walnut + light elm

VEELZIJDIG MANY-SIDED

10 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ELFRIEDE KAS T / CABINE T Zeer geschikt als ‘roomdivider’ Very suitable as a room divider PRODUCT INFO: PAGE 180

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 11


JELLE SALO NTA FE L / C O F FE E TA B LE CENTRUM OF PERIFERIE Jelle is graag het middelpunt van uw woonkamer maar laat zich in een kleinere ronde maat ook weleens aan de kant zetten. CENTER OR PERIPHERY Jelle likes to be the center of your living room but can also be put aside in a smaller round size. PRODUCT INFO: PAGE 168

12 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


JELLE SALONTAFEL / COFFEE TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural SIEBREN BIJZETTAFEL / SMALL TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural HINDRIK BIJZETTAFEL / SMALL TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 13


JELLE TAFE L / TABLE DATEERT UIT 1997 MAAR RAAKT NIET GEDATEERD De Jelle tafel is een ovale vergader- of eetkamertafel, die door zijn vorm de zachtaardige kant van het leven laat zien. DATES FROM 1997 BUT IS NOT DATED The Jelle table is an oval meeting or dining room table, which through its shape shows the gentle side of life. PRODUCT INFO: PAGE 165

AT& PILAT 14 P ILAT &P I L AT 14 PIL

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK


JELLE TAFEL - TABLE FROUKJE III STOEL - CHAIR SIEBREN BIJZETTAFEL SMALL TABLE

FROUKJE III S TO E L / C HA I R HET ZIT WEL GOED MET FROUKJE Lekkerder eten of vergaderen doe je in een Froukje. SITTING ON FROUKJE Food tastes better and meetings go smoother when sitting on Froukje PRODUCT INFO: PAGE 177

SIEBREN BIJZE TTAFE L / S MALL TABLE DIK HOUT uit dik hout zaagt men Siebren

JELLE TAFEL / TABLE walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural FROUKJE III STOEL / CHAIR gestoffeerd / upholstered SIEBREN BIJZETTAFEL / SMALL TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural

THICK WOOD Siebren’s made of thick wood PRODUCT INFO: PAGE 172

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 15


DE KRACHT VAN EENVOUD

SYTZE TA FE L / TA B LE ALLES UIT ÉÉN MAAT Terug van weggeweest is de Sytse tafel. Opgebouwd uit stoere delen van zes-en-half bij zes-en-halve centimeter is Sytze een opvallend lichte verschijning. Sytze wordt gemaakt in de houtsoorten iepen en walnoot. EVERYTHING FROM ONE SIZE Back is the Sytse table. Constructed from tough six-and-a-half-by-six-anda-half centimetres, Sytze is a strikingly light appearance. Sytze is made in the types of wood elm and walnut. PRODUCT INFO: PAGE 167

16 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


SYTZE TAFEL / TABLE walnoot, olie-wit / walnut, oil-white SYTZE BANK / BENCH walnoot, olie-wit / walnut, oil-white

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 17


ELIZABETH II TA FE L / TA B LE PRIVÉ OF PROJECT; ELIZABETH VOELT ZICH THUIS Op drie of vier poten. Het blad leverbaar met een HPL toplaag of een Arpa Fenix toplaag en massief houten zijkanten. De poten zijn hol en lenen zich goed voor kabeldoorvoer. RESIDENTIAL OR BUSINESS; ELIZABETH FEELS AT HOME On three or four legs. The blade is available with an HPL top layer or an Arpa Fenix top layer and solid wooden sides. The legs are hollow and are suitable well for cable entry PRODUCT INFO: PAGE 164

OP DRIE POTEN ON THREE LEGS 18 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ELIZABETH II TAFEL / TABLE links: eiken, zeep-wit, fenix top / left: oak, soap-white, fenix top rechts: eiken, RAL 9004, eiken, zeep-wit / right: oak, RAL 9004, oak, soap-white DINY STOEL / CHAIR eiken, beits lak II + rundleer zwart / oak, stain lacquer II + cowhide black

座 る

DINY S TOE L / CHAIR VOUWKUNST Comfortabele stoel met zitting in leer of stof naar keuze. De massief houten kuip heeft vorm elementen van de Japanse vouwkunst. FOLDING ART Comfortable chair with seat in leather or fabric of your choice. The solid wooden hull has form elements of Japanese folding art. PRODUCT INFO: PAGE 177 ELIZABETH LIGHT TAFEL - TABLE DINY STOEL - CHAIR FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 19


ELIZABETH II TAFE L / TABLE naast de driepoots tafel is er ook een 4-poots variant, met bijpassende banken besides the three-leg table, there is also a 4-leg version, with matching benches PRODUCT INFO: PAGE 164 / 175

OP VIER POTEN ON FOUR LEGS

20 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ELIZABETH II TAFEL+BANK / TABLE+BENCH licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white

ELIZABETH II B A N K / BE NCH

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 21


JEHANNES TA F E L / TABLE VIERKANT IN HET KWADRAAT Gezellig als een zitje voor twee of als bar- of statafel. HIP TO BE SQUARE Cozy as a seat for two or as a bar or standing table. PRODUCT INFO: PAGE 165

JEHANNES TAFEL / TABLE gebakken iepen, zeep-naturel / heat treated elm, soap-natural HINKE BANK / BENCH rundleer, zwart / cowhide, black PAS STOEL / CHAIR 22 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


JEHANNES ( 110cm) TAFEL / TABLE gerookt eiken, zeep-naturel + basalt lak bovenblad / fumed oak, soap-natural + basalt lacquer top

LUTSKE B A RK RUK / BARS TOOL LUTSKE AAN DE BAR Met een metalen onderstel heeft Lutske barstoolhoogte LUTSKE AT THE BAR With a metal base, Lutske has barstool height PRODUCT INFO: PAGE 178

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 23


MEINT TAFEL / TABLE iepen, zeep-wit / elm, soap-white MEINT HANGKAST / SIDEBOARD iepen, zeep-wit / elm, soap-white DÛBELD ZITKIST / STORAGE BENCH iepen, zeep-wit / elm, soap-white PAS STOEL / CHAIR 24 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MEINT TA F EL / TABLE DE TAFEL WAARIN JE SPUL VERDWIJNT De bergvakken onder het blad geven de mogelijkheid om zaken snel onder tafel te schuiven. THE TABLE IN WHICH YOUR STUFF DISAPPEARS The storage compartments under the surface give the opportunity to quickly slide things under the table.

MEINT HA NG KA S T / C UP B OA R D BREED BEREIK Hang Meint boven de bank of laag boven de vloer. Breed inzetbaar en heel erg stoer.

PRODUCT INFO: PAGE 166 WIDELY APPLICABLE Hang Meint above the couch or low above the floor.Widely applicable and very tough. PRODUCT INFO: PAGE 182

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 25


DÛBELD OPBE RG - ZITKIS T / S TORAGE BE NC H MET TWEE KLEPPEN IS HET DÛBELD Deze opbergkist op wieltjes rijd je naar de tafel wanneer er meer mensen dan stoelen zijn. WITH TWO HATCHES IT’S DÛBELD This storage box on wheels you drive to the table when there are more people than chairs. PRODUCT INFO: PAGE 175

26 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 27


MEINT REIN DRESSOIR / SIDEBOARD eiken, beitslak II / oak, stain lacquer II PAS STOEL / CHAIR

28 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MEINT DRE S S OIR / S ID E B OA R D EEUWIG EIGENTIJDS Deze oudgediende in de collectie had gisteren ontworpen kunnen zijn. ETERNALLY CONTEMPORARY This veteran in the collection could have been designed yesterday. PRODUCT INFO: PAGE 182

MEINT REIN D R E S S O I R / SI DEB OA RD MEINT MEETS REIN Zowel hangend als staand, een mooie mix van twee meubels. MEINT MEETS REIN Both hanging and standing, a nice mix of two pieces of furniture. PRODUCT INFO: PAGE 182 MEINT DRESSOIR / SIDEBOARD eiken, zeep-wit / oak, soap-white FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 29


MEINT HANGKAS T / CUPBOARD

MEINT SALO NTA FE L / C O F FE E TA B LE RUSTIG MIDDELPUNT Laat je ogen rusten op de details van deze salontafel met ruimte. CALM CENTERPOINT Let your eyes rest on the details of this coffee table with space. PRODUCT INFO: PAGE 169

MEINT SALONTAFEL / COFFEE TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural MEINT HANGKAST / CUPBOARD walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural TOUTER SCHOMMELSTOEL / ROCKING CHAIR wit / white HINDRIK L. BIJZETTAFEL / SMALL TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural 30 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MEINT HA NG KA S T HA NG I NG C LO SET GETOOND MODEL : EIKEN - NATUREL OLIE

HINDRIK LANGSHOUT B I JZE T TA FE L - LA AG / S MA LL TA B LE - LOW KOLOS Deze rechtlijnige kolos verplaatst zich met zijn geheime wielen moeiteloos kriskras door de ruimte. COLOSSUS This straightlined colossus moves with its secret wheels effortlessly through space. PRODUCT INFO: PAGE 171

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 31


REIN KAST / CABINET eiken, zeep-wit / oak, soap-white HINDRIK LANGSHOUT BIJZETTAFEL / SMALL TABLE iepen, zeep-wit / elm, soap-white 32 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


REIN KA ST / CABINE T SCHONE KAST Rein is niet één kast maar een programma van onderdelen dat een wandkast naar keuze laat samenstellen. CLEAN CLOSET Rein is not just one cupboard but a program of parts that can be assembled into a wall cupboard of your choice. PRODUCT INFO: PAGE 183

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 33


SJOERD TAFEL / TABLE eiken-gerookt, zeep-naturel / fumed oak, soap-natural FROUKJE III STOEL / CHAIR gestoffeerd / upholstered PIL AT& PILAT 34 P 34 ILAT &P I L AT

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK


SJOERD TA F EL / TABLE VERDRAAID MOOI Het langgerekte buitenbeentje met acht poten. Het blad is samengesteld uit twee delen en opgebouwd uit smalle latten die deze robuuste jongen zijn elegantie geven. NICELY TURNED The elongated outsider with eight legs. The table top is composed of two parts and built from narrow slats that give this robust boy his elegance. PRODUCT INFO: PAGE 167

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 35


MADS TA F EL / TA B L E LANG OP ZIJN BEST Een monumentale tafel bestaande uit massieve planken uit één lengte op een industrieel metalen frame. Frame is verkrijgbaar in zwart, taupe, wit en menie (rood-bruin). LONG AT ITS BEST A monumental table consisting of solid planks of one length on an industrial metal frame. Frame is available in black, taupe, white and menie (red-brown). PRODUCT INFO: PAGE 166 / 176

36 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MADS TAFEL / TABLE eiken gerookt, lak-naturel / fumed oak, lacquer-natural MADS BANK / BENCH

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK

37 PI P I LAT LAT&P &PII LAT 37


DIRK JISK TAFEL / TABLE eiken, zeep-wit / oak, soap-white LUTSKE STOEL / CHAIR

DIRK JISK TAFE L / TABLE STAAT OP GOEDE VOET Rond de tafel geen gevecht met de poten, want het blad heeft slechts één drager. GOOD FOOT Around the table no fight with the legs, because the table top has only one support. PRODUCT INFO: PAGE 164

38 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


AMARINZ B A N K / B ENCH OOK OP / ALSO ON PAGE 56-57

DIRK JISK TAFEL / TABLE walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural AMARINZ BANK / BENCH walnoot, zeep-naturel, zwart schapenleer / walnut, soap-natural, black sheep leather PAS STOEL / CHAIR FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 39


DIRK JISK TAFE L / TABLE rechthoek, gebakken iepen, zeep-naturel rectangular, heat treated elm, soap-natural PRODUCTINFO: PAGE 164

AT& PILAT 40 P ILAT &P I L AT 40 PIL

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK


HINKE BANK / B E NC H GOED GEKLEED IN LEER Hinke, een rondom gestoffeerde zitbank die het zonder rugleuning, vrij in de ruimte, ook goed doet. WELL DRESSED IN LEATHER Hinke, an all-round upholstered sofa that goes well without a backrest, free-standing in the room. PRODUCT INFO: PAGE 175

DIRK JISK TAFEL / TABLE gebakken iepen, zeep-naturel / heat treated elm, soap-natural HINKE BANK / BENCH - TABLE schapenleer, DIRK JISK TAFEL licht bruin / sheep HINKE leather, BANK light BENCH brown FROUKJE FROUKJE IIIIII STOEL STOEL / -CHAIR CHAIR FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 41


PAS S TOE L / C HA I R PAS PAST ALTIJD Deze stoel is gebaseerd op een antiek Tiroler stoel en wordt gemaakt met de nieuwste houtbewerkingstechnieken. Met zijn bescheiden breedte past het altijd. PAS ALWAYS FITS This chair is based on an antique Tyrolean chair and is made with the latest woodworking techniques. With its modest width it always fits. PRODUCT INFO: PAGE 178

42 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


EDWIN TAFEL / TABLE eiken, zeep-naturel, basalt / oak, soap-natural, basalt PAS STOEL / CHAIR

EDWIN TAFE L / TA B LE MONUMENT VAN EEN TAFEL De ongebruikelijke wijze waarop de poten in het blad zijn geplaatst maakt Edwin uniek. MONUMENTAL TABLE The unusual way in which the legs are placed in the table top makes Edwin unique. PRODUCT INFO: PAGE 164

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 43


DIEDERIK KAST / SHELVING UNIT licht iepen, zeep-naturel / light elm, soap-natural KEES BUREAU / DESK walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural PAS STOEL / CHAIR

44 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


KEES BURE AU / DE S K ZEG MAAR U Dit U-vormig bureau hangt vrij aan de wand. Daardoor heeft hij ruimte aan de onderkant. U-SHAPED This U-shaped desk hangs freely on the wall. This provides space underneath. PRODUCT INFO: PAGE 173

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 45


LUTGARDE BUREAU / DESK walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural SYM KAST / CABINET walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural PAS STOEL / CHAIR FA M L JYELBJO 46 PILPAT& ILATPILAT &P I L AT FAYM E BOOKO K 46


LUTGARDE BURE AU / DE S K BUREAUBOEKENPLANK Met haar schapjes en werkblad is Lutgarde een boekenplank en bureau ineen. DESK BOOKSHELF Lutgarde is a bookshelf and desk with her shelves and worktop. PRODUCT INFO: PAGE 173

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 47


LUTGARDE KAST / SHELVING UNIT licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white 0208 SYM KAST / CABINET walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural LUTGARDE BUREAU / DESK walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural DINY STOEL / CHAIR

48 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


LUTGARDE KA ST / SH E LVING UNIT KAST PAST BIJ BUREAU Een mooi stel met het Lutgarde bureau. SHELVING UNIT SUITS DESK Makes a nice couple with the Lutgarde desk PRODUCT INFO: PAGE 182

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 49


ANNA TA F EL / TA B L E SYMMETRIE EN OOK WEER NIE Deze tafel met ‘dansende’ benen heeft een massief houten blad of een gekleurd MDF tafelblad. SYMMETRY OR NOT This table with ‘dancing’ legs has a solid wooden top or a colored MDF table top. PRODUCT INFO: PAGE 163

50 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ANNA TAFEL / TABLE walnoot, beitslak II, schaduwbeits / walnut, lacquer II, shadow stain lacquer HILTJE II KASTJE / CABINET eiken, zeep-naturel / oak, soap-natural PAS STOEL / CHAIR

HILTJE II KAS TJE / CABINE T RUST VOOR HET OOG Dit geheel massief houten hangkastje geeft plaats aan vele kleine dingen. Hiltje II is verkrijgbaar in twee maten. SMALL STYLISH STORAGE This entirely solid wood wall cabinet provides space for many small things. Hiltje II is available in two sizes. PRODUCT INFO: PAGE 180

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 51


PAKE SYTSE TA F EL / TA B L E TAFEL LEENT FRAME VAN DE KLOKKENSTOEL Pake Sytse is de naam van de tafel waarvan de draagconstructie geënt is op de Friese klokkenstoel. Het tafelblad bestaat in vier vormen: vierkant, rechthoekig, ovaal en rond. TABLE INSPIRED BY BELLFRY Pake Sytse is the name of the table of which the supporting structure is based on the Frisian belfry. The tabletop exists in four forms: square, rectangular, oval and round. PRODUCT INFO: PAGE 166

52 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


PAKE SYTSE TAFEL / TABLE walnoot, beitslak II, RAL 9004 / walnut, lacquer II, RAL 9004 FROUKJE III STOEL / CHAIR gestoffeerd / upholstered

FA M O O FA FA M M YY Y LLL JJJ EE E BB BO OO O KK K

P LAT&P LAT 53 53 PI P II LAT LAT&P &PIII LAT 53


PAKE SYTSE KA S T / C A B I NE T SAMEN DRAGEN Als wandkast of ruimtescheider is deze kast in woonkamer of kantoor een kast die zijn plek verdiend. De gefineerde of gespoten onderdelen maken vele combinaties mogelijk. CARRY TOGETHER As a wall cupboard or room separator, this cupboard in the living room area or office space is a cupboard that deserves its place. The veneered or spraypainted parts make many combinations possible. PRODUCT INFO: PAGE 182

PAKE SYTSE KAST / CABINET walnoot, zeep-naturel, MDF RAL 9004 / oak, soap-natural, MDF RAL 9004 54 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


PAKE SYTSE TAFEL / TABLE eiken, zeep-wit / oak, soap-white 0208 SYM KAST / CABINET eiken, beitslak II / oak, lacquer II LUTSKE STOEL / CHAIR SYL KRUK / STOOL

PAKE SYTSE TA FE L - R E C HT HOE K / TA B LE - R E C TA NG LE

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 55


PAKE SYTSE TA FE L - R E C H TH O EK / TA B L E - R E C TAN GL E

56 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


PAKE SYTSE SYTSE TAFEL TAFEL -/TABLE PAKE TABLE - CHAIR / FROUKJE III STOEL gerookt eiken, zeep-naturel - CHAIR PAS STOEL fumed oak, soap-natural AMARINZ BANK BANK /BENCH AMARINZ BENCH gerooktHYKE eiken,BIJZETTAFEL zeep-naturel, TABLE schapenleerSMALL / fumed oak, soap-natural, sheep leather FROUKJE III STOEL / CHAIR HYKE BIJZETTAFEL / SMALL TABLE

AMARINZ BANK / BE NCH ALLES OP DE BANK Lekker lang tafelen, koffieleuten of huiswerk maken op deze heerlijke bank. ANYTHING ON THE COUCH Having a good time with coffee or homework on this delicious sofa. PRODUCT INFO: PAGE 174

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 57


PAKE SYTSE TA FE L - R O ND / TA B L E - RO UN D

PAKE SYTSE S ALONTA FE L / COFFE E TA B LE STELLAGE MET GEVOEL VOOR HISTORIE Een elegante salontafel met de typisch Friese klokkenstoel als draagconstructie. SCAFFOLDING WITH A SENSE OF HISTORY An elegant coffee table with the typical Frisian belfry as a supporting construction. PRODUCT INFO: PAGE 169

58 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


PAKE SYTSE SALONTAFEL / COFFEE TABLE walnoot, olie-wit / walnut, oil-white

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 59


PAKE SYTSE B I J Z ET TA F EL / S MA L L TA B L E WHAT’S IN A NAME? Bijzettafel, krukje, nachtkastje, wat is het verschil eigenlijk? WHAT’S IN A NAME? Side table, stool, bedside table, what is the difference anyway? PRODUCT INFO: PAGE 172

60 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


JAAP KA S T / C A B I NE T JAPANNER IN FRIESLAND Tweedeurs kast met meer ruimte binnen dan de buitenkant doet vermoeden. We denken graag mee over een indeling waar alles op zijn plaats valt, maar ook in een standaard uitvoering biedt Jaap plaats aan heel veel. JAPANESE IN FRIESLAND Two-door cabinet with more space inside than the outside suggests. We like to think about a layout where everything falls into place, but also in a standard version Jaap offers a lot of space. PRODUCT INFO: PAGE 181

JAAP KAST / CABINET walnoot, olie-wit / walnut, oil-white PAKE SYTSE BIJZETTAFEL / SMALL TABLE walnoot, olie-wit / walnut, oil-white FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 61


SILKE TAFEL / TABLE SILKE BANK / BENCH walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural PAS STOEL / CHAIR

62 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


SILKE TA FE L / TA B L E MET DE KRACHT VAN ZACHT Silke is een slank familielid van Hindrik Langshout. Het tafelblad is aan de onderzijde afgerond. WITH THE POWER OF SOFT Silke is a slim relative of Hindrik Langshout. The table top is rounded at the bottom. PRODUCT INFO: PAGE 166


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT


66

Designers van Pilat&Pilat / Designers of Pilat&Pilat

68

Van werkplaats tot fabriek / From workshop to factory

70

Thuis bij Pilat&Pilat / At home with Pilat&Pilat

74

Interieurcafé in Twijzel / Interior café in Twijzel

76

Webshop - woonaccessoires / Webshop - home accessories

78

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 65

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

WWW.PILAT.NL

Het heldere handschrift van Pilat&Pilat / The clear signature of Pilat&Pilat


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

HET HELDERE HANDSCHRIFT VAN PILAT&PILAT / THE CLEAR SIGNATURE OF PILAT&PILAT De meubels van Pilat&Pilat zijn stoer, Fries en duurzaam. Maar ook warm, rijk en vertrouwd. Niet voor niets krijgen alle modellen de naam van een familielid. ‘Alles draait om mensen bij Pilat&Pilat’. / Pilat&Pilat furniture is tough, Frisian and sustainable. But also warm, rich and reliable. It’s for good reason that all models are given the name of a family member. ‘At Pilat&Pilat it’s all about people.’

Familie, dat ís ons dna Het is maar goed dat de familie Pilat zo groot is. Tientallen en tientallen meubelontwerpen bevolken inmiddels de Famylje-collectie van Pilat&Pilat (Famylje is Fries voor ‘familie’). Stamoudste Pake Sytse, zijn naam is sinds 2012 verbonden aan de stamtafel met een klokkenstoel als onderstel, kwam uit een gezin van dertien kinderen. Ook het gezin waarin Gjalt Pilat, oprichter van het Friese meubelbedrijf, werd geboren, telt dertien kinderen. ‘Soms verdwijnt een meubelstuk na jaren uit de collectie. En dan mis ik zo’n familielid toch’, geeft Gjalt Pilat toe. Niet zelden keert een Lutske, Hindrik of Jelle dan later toch weer terug, in een nieuwe gedaante. Op de boerderij in Twijzel – die in de loop der jaren vaak werd verbouwd en uitgebreid – konden zowel het bedrijf als de Famylje-collectie tot bloei komen. Ruim veertig jaar geleden begon Gjalt Pilat hier met het verkopen en opknappen van antiek. Gaandeweg ging hij in de houtwerkplaats ook eigen meubels ontwerpen. Zijn oog voor vormgeving samen met zijn koopmansgeest deden de rest. Sinds begin jaren negentig is de Famylje-collectie een feit, en de laatste jaren zijn er (inter)nationaal steeds meer winkels die Pilat&Pilat verkopen. In Twijzel werken zo’n twaalf mensen dagelijks aan het ontwerp en de verkoop van de meubels. Zo’n vijftien jaar geleden verplaatste Pilat de productie naar een eigen fabriek in Bosnië, waar het hout praktisch naast de fabriek voorhanden is. Net als goede ambachtsmensen trouwens. En zo als dat ook in een familie gebeurt, ontwikkelt het bedrijf zich organisch verder. In het voorjaar van 2017 opende – in aanwezigheid van familie en vrienden uit Friesland maar ook nieuwe Bosnische ‘famylje’ - de nieuwe uitbreiding van de fabriek in Tesanj, Lockwood. Hard nodig, want andere (Nederlandse) bedrijven staan in de rij om productie in de Bosnische fabriek uit te besteden. De stap naar Bosnië is daarmee een waarborg voor de toekomst van het familiebedrijf, ook voor de komende generaties.

Twijzel nog steeds de thuisbasis Vandaag de dag is Pilat&Pilat een sterk merk in duurzame, houten meubels. ‘En we zijn fabrikant en distributeur van de eigen collectie’, legt Kristien Pilat uit. De oudste dochter van Gjalt Pilat werkt sinds 2001 als vormgever in het bedrijf. Haar zus Annelies Pilat volgde in 2010, en houdt overzicht op alle processen binnen het bedrijf: van productie en verkoop, tot marketing en pr. Peter Tromop is – naast Gjalt en Kristien Pilat - de derde ontwerper binnen Pilat&Pilat, maar het bedrijf werkt ook steeds vaker

66 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Hoewel Pilat&Pilat inmiddels ook (inter)nationaal een begrip is, zijn de Friezen honkvast. Nog steeds is de boerderij in Twijzel de thuisbasis van het bedrijf. Hier rollen de ontwerpen van de tekentafel en ontstaan de ideeën voor nieuwe collecties. Bovendien proef je hier in de showroom heel goed waar Pilat&Pilat voor staat. Kristien: ‘De verkoop van onze meubels laten we heel graag over aan de goede dealers die wij hebben. In onze eigen showroom hebben we alle ruimte voor de collectie en onze manier van interieur inrichten.’ Een tocht naar Twijzel is bovendien een uitje op zich: met wandelpaden die bij de achterdeur beginnen, het interieurcafé en regelmatig exposities van werk van kunstenaars en andere ontwerpers/merken.

Family, that is in our blood It is a good thing that the Pilat family is so big. Dozens and dozens of furniture designs are part of the Pilat&Pilat Famylje collection (Famylje is Frisian for ‘family’). Family elder Pake Sytse, whose name has been associated with the dining table with bell frame base since 2012, came from a family of thirteen children. Gjalt Pilat, founder of the Frisian furniture company, also came from a family of thirteen children. ‘Sometimes, after years of being part of a collection, a piece of furniture is removed. And then I do miss that family member,’ Gjalt Pilat admits. It is not seldom for a Lutske, Hindrik or Jelle to later return to the family, but in a new form. The farm in Twijzel – renovated and extended in the course of the years – allowed both the company and the Famylje collection to thrive. More than forty years ago, it is here that Gjalt Pilat began refurbishing and selling antiques. In the wood workshop he gradually started designing his own furniture. His eye for design and entrepreneurial talent saw to the rest. The Famylje collection was launched in the early nineties, and in recent years increasing numbers of shops, at home and abroad, have started selling the Pilat&Pilat brand. In Twijzel some twelve people work daily on the design and sale of the furniture.

About fifteen years ago Pilat&Pilat relocated the production to its factory in Bosnia, where the wood is available practically just outside the door. As are skilled craftspeople for that matter. And like any family, the company naturally continues to grow. The spring of 2017 saw – in the company of family and friends from Fryslân, but also the new Bosnian ‘famylje’ – the opening of the new factory in Tešanj, Lockwood. It was desperately needed, as other (Dutch) companies are queuing up to outsource production to the Bosnian factory. This step has therefore secured the future for the family business, also for the generations to come.

Twijzel still the home base Today Pilat&Pilat is a strong brand in sustainable, wooden furniture. ‘And we are manufacturer and distributor of our own collection,’ explains Kristien Pilat. The eldest daughter of Gjalt Pilat has been working as the company’s designer since 2001. Her sister Annelies Pilat followed in 2010, and oversees all the company’s operations: from production and sales to marketing and PR. Peter Tromop is – in addition to Gjalt and Kristien Pilat - the third developer at Pilat&Pilat, but the company increasingly often uses independent designers. ‘We look to the future with complete confidence,’ says Annelies Pilat. Since this year she, together with her father, has been responsible for running the family business. ‘The time is right. We make a beautiful product, and do this with a wonderful team. We will continue to develop our own signature. In doing so, we don’t follow the trends, but search – also when we work with external designers – for our own unique signature: a design language that oozes simplicity and richness, and wood finish of the highest level.’ Even though Pilat&Pilat is now known nationally and internationally, the Frisians are not pulling up their roots. The farm in Twijzel is still the company’s home base. It is here where the designs flow from the drawing board and ideas for new collections are born. What’s more, here in the showroom you can feel what Pilat&Pilat is all about. Kristien: ‘We are happy to leave the sale of our furniture in the capable hands of our dealers. In our own showroom we have ample space for the collection and our way of designing an interior.’ A trip to Twijzel moreover is an outing in itself: with walking trails that start at the back door, the Interieurcafé and regular exhibitions of artists’ work and other designers and brands.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 67

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

met zelfstandige ontwerpers. ‘We richten ons vol vertrouwen op de toekomst’, stelt Annelies Pilat. Sinds dit jaar is zij samen met haar vader verantwoordelijk voor de zakelijke leiding van het familiebedrijf. ‘Het moment is goed. We maken een prachtig product, en doen dat met een fijn team. Wij blijven ons eigen handschrift ontwikkelen. Daarin volgen we niet de trends, maar zoeken we – ook als we werken met externe ontwerpers – naar die eigen en eigenzinnige signatuur: een ontwerptaal die tegelijk eenvoud en rijkheid uitstraalt, en houtafwerking op het hoogste niveau.’


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

DESIG

GJALT PILAT

KRISTIEN PILAT

PETER TROMOP

1949 / geestelijk vader van Pilat&Pilat / ontwerper van de Famylje-collectie / begon eigen fabriek in Bosnië / 2011 Vredeman de Vriesprijs voor tafel Pake Sytse /

1975 / kunstacademie Kampen / sinds 2001 werkzaam bij Pilat&Pilat / ontwerper / bedenker van kinderlijn Warber voor Pilat&Pilat /

1969 / Kunstacademie Kampen / Interieurarchitect & ontwerper / Sinds 2001 werkzaam bij Pilat&Pilat / productontwikkeling en maatwerk /

‘Onze liefde voor mooie dingen en van ambachtelijkheid leidt ons steeds verder’

‘Ons handschrift is helder en eenvoudig, de afwerking en materialen zijn rijk’

‘Op de boerderij in Twijzel konden mijn creativiteit en ondernemerschap tot bloei komen, op een heel vertrouwde manier. De meubels die ik gaandeweg en heel spontaan ben gaan ontwerpen en uitvoeren, zijn allemaal genoemd naar familieleden. Niet voor niets heet de collectie Famylje, fries voor familie.’

‘Onze meubels zijn even eigentijds als geworteld in de traditie van houtbewerken. Op een bijzondere manier zijn ook alle ontwerpen herkenbaar als Pilat. De vertrouwdheid en huiselijkheid liggen diep opgesloten in de robuuste ontwerpen voor kasten, tafels, stoelen, banken en accessoires.’

‘Voor mij hoeft een meubel niet de hoofdrol te hebben, ik denk vanuit het interieur’

1949 / spiritual father of Pilat&Pilat / designer of the Famylje collection / started own factory in Bosnia / 2011 Vredeman de Vries Prize for Pake Sytse table

1975 / Kampen Academy of Arts /working at Pilat&Pilat since 2001 / designer / conceiver of the Warber children’s line for Pilat&Pilat

1969 / Kampen Academy of Arts / Interior architect & designer / Works at Pilat&Pilat since 2001 / product development and customisation

‘Our love for beautiful things and craftsmanship takes us ever further’

‘Our signature is clear and simple, the finish and materials rich’

‘At the farm in Twijzel my creativity and entrepreneurship were able to flourish in a very familiar and trusted manner. The furniture that I gradually and very naturally began to design are all named after members of my family. Hence the name of the collection: Famylje, Frisian for family.’

‘Our furniture is both contemporary and rooted in the tradition of carpentry. And in a special way our designs also carry the Pilat signature. The intimacy and cosiness are embedded deeply within the robust designs of cupboards, tables, chairs, sofas and accessories.’

‘For me, furniture does not have to take the lead; I always think in terms of the interior’

68 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

‘Mijn ontwerpen zijn logisch, de vormen simpel. Ze mogen er niet te bedacht uitzien. Toch gaat er vaak heel wat denkwerk aan vooraf. Als het uiteindelijk klopt en de dingen vallen op zijn plek, krijgt het meubel een vanzelfsprekendheid waar ik van hou.’

‘My designs are logical, the forms simple. They mustn’t look too formulated, though a lot of thought often goes into them. And if everything eventually works out and falls into place, then the piece of furniture gets that naturalness that I like so much.’


CHRIS SLUTTER

TRUDE VAN ASSEM

1985 / Design Academy Eindhoven / 2010 Winnaar René Smeets Award voor beste afstudeerwerk met Raindrop / Studio in Eindhoven sinds 2010 / Industrieel ontwerper /

1972 / AKI Enschede – Architectuur & Ontwerp / 1997 Nederlandse Meubelprijs voor leunlamp Lazy / Studio en werkplaats in Amsterdam sinds 2000 / zelfstandig vormgever /

1947 / Beeldend kunstenaar / Leeuwarden / Kunstacademie Minerva Groningen / Zandwerken / Fotografie / ‘Meubelachtigen’ / Tentoonstellingen door heel Nederland /

‘De vormentaal van Pilat is ingetogen. Mijn ontwerpen zijn speelser’

‘Pilat en ik delen dezelfde voorliefde voor eerlijke en duurzame materialen’

‘Eindeloos experimenteren en variëren met restmateriaal is een bron van inspiratie’

‘Veel ontwerpers doen graag alles zelf, van ontwerpen tot produceren en de verkoop. Ik niet. Laat mij maar ontwerpen en ontwikkelen, dat vind ik het leukste. Bij Pilat&Pilat heb ik de kans om in hout te werken, van hoge kwaliteit en met veel ambacht.’

‘Mijn werk is een continue zoektocht naar de meest simpele vorm in design. Net als Pilat&Pilat houd ik van stoere en archetypische meubelen. Ontvangen worden in Twijzel voelde als thuiskomen. Mijn tafel Tom – op één poot – is een echte Chris voor Pilat geworden.’

‘Onze vormentaal verschilt van elkaar, maar we delen de liefde voor het ambacht. Of ik nu werk met zand, beton of propjes papier; je verbindt je met het materiaal. Dat herken ik bij Gjalt. Onze verwantschap leidde tot reizen naar Bosnië, tentoonstellingen en tafel Klaas.’

1985 / Design Academy Eindhoven / 2010 Winner of René Smeets Award for best graduation project with Raindrop / Studio in Eindhoven since 2010 / Industrial designer

1972 / AKI Enschede – Architecture & Design/ 1997 Dutch Furniture Prize for ‘leaning lamp’ Lazy / Studio and workshop in Amsterdam since 2000 /independent designer

1947 / Visual artist / Leeuwarden / Minerva Art Academy in Groningen / Sand sculptures/ Photography/ ‘Furniture-like’ /Exhibitions throughout the Netherlands

‘Pilat is characterised by its subdued forms. My designs in contrast are a little bit more playful’ ‘Many designers like to do everything themselves, from the design to the production and sale. But not me. Just let me take care of the design and the development, I like that best. At Pilat&Pilat I am able to work with top quality wood and with plenty of craftsmanship.’

‘Pilat and I share the same penchant for fair and sustainable materials’

‘Endless experimentation and variation with leftover materials is a source of inspiration’

‘My work is a constant quest for the most simple form in design. Just like Pilat&Pilat, I’m particularly keen on robust and archetypal furniture. When I arrived at Twijzel I immediately felt at home. My table Tom – on one leg – has become a real ‘Chris’ for Pilat.’

‘Our design forms do differ from one another, but we share the same love of the craft. Whether I work with sand, concrete or bits of paper; you become connected with the material. I also see this with Gjalt. Our kinship has resulted in trips to Bosnia, exhibitions and the table Klaas.’

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 69

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

GNERS BAS VAN DER VEER


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

VAN WERKPLAATS TOT FABRIEK / FROM WORKSHOP TO FACTORY De fabriek van Pilat&Pilat in Bosnië groeide in nog geen vijftien jaar tijd uit tot een begrip. Lockwood produceert allang niet meer alleen de Famylje-collectie, ook andere bedrijven besteden er hun productie uit.

Het begon allemaal met een opmerking van een van de medewerkers in Twijzel, de voor de oorlog op de Balkan gevluchte Zarko Mandir. Pilat&Pilat groeide snel in de jaren negentig en de eigen werkplaats kon de productie nauwelijks bijbenen. ‘Tot die tijd gebeurde alles in Friesland’, vertelt Gjalt Pilat. ‘We kochten het hout lokaal in en maakten de meubels in eigen werkplaats. Zarko wees me op de mogelijkheden van zijn geboorteland Bosnië. Bijna 80 procent van het land is bebost, het hout gaat daar zo van het land de fabriek in.’ Een bezoek aan Bosnië veranderde alles. Gjalt: ‘Ik voelde: als ik iets nieuws moet opzetten, doe ik dat graag hier. Bosnië doet me een beetje denken aan het Friese platteland van de jaren vijftig. Vader is er nog de baas in huis, mensen trouwen er jong en krijgen dan kinderen. En iedereen heeft een moestuin waar nog onbespoten groente wordt verbouwd. Als ondernemer ben ik een snelle beslisser. Voelt het goed? Dan gaan we het doen.’ Vanaf 2003 groeide de fabriek Nordent in Bosnië organisch mee met het bedrijf, Gjalt Pilat verdeelde vanaf dat moment zijn tijd tussen zijn beide ‘famyljes’, die in Twijzel en die in Tesanj. De aanhoudende groei dwong Pilat tot nieuwe stappen. In 2017 opende de nieuwe uitbreiding van de fabriek, Lockwood. Lockwood telt vandaag de dag 4000 meter productieruimte. Naast de massief hout-werkplaats is er nu ook een afdeling voor fineer- en plaatmateriaal, met twee CNC-freesmachines, een metaalwerkplaats, lakspuiterij en stoffeerderij. In de houtschuur ligt duizend kuub eiken-, iepen- en

70 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


‘Er zijn mensen, er is eten, muziek en gastvrijheid. Zo ken ik de Bosniërs’ Inmiddels werken ongeveer zestig mensen in de fabriek van Lockwood, waarvan tien vrouwen. Pilat: ‘Wij kunnen de komende jaren groeien naar zo’n tachtig medewerkers in deze fabriek.’ De kracht van Lockwood, volgens de ondernemer, is dat het familiebedrijf met oog voor continuïteit bereid is om netwerken te delen. Heel voelbaar is dat tijdens de opening van het nieuwe Lockwood, op woensdag 17 mei 2017. Het is een op en top Bosnisch feest, in en rond het nieuwe gebouw, net buiten Tesanj. Of, om met Gjalt Pilat te spreken, voor wie Bosnië inmiddels een tweede vaderland is geworden: ‘Er zijn veel mensen, er is veel eten, muziek en gastvrijheid. Zo ken ik de Bosniërs.’ Terwijl onder de kap van de houtschuur speeches worden gehouden, ook door de burgemeester van het stadje, en de medewerkers dansen op de muziek van een Bosnisch orkestje, draaien buiten drie schapen aan het spit op een barbecue zo groot als een aanhangwagen. Ruim honderd Nederlandse gasten – relaties, vrienden, en familie - vieren het feest mee. Het is de officiële start van de nieuwe fabriek. Wie om zich heen kijkt, ziet het zelf. De pro’s van Bosnië zijn overduidelijk: bossen vol hout, voldoende arbeidskrachten en een sterke industriële regio. Gjalt Pilat: ‘Eind jaren negentig kwam het besef: Alleen heel sterke merken overleven met productie in Nederland. Wilde ik de toekomst van onze kwaliteitsmeubels van massief hout veilig stellen, dan moesten de productiekosten omlaag.’ Die eerste reis met Zarko naar Bosnië herinnert hij zich goed. Dat was confronterend, door een landschap vol mijnen en kapotgeschoten huizen. ‘Het is mooi hoe het is gelopen. Dat Zarko ons naar Bosnië bracht, levert aan beide kanten wat op. Wij kunnen aan onze toekomst blijven bouwen, maar ook aan die van onze Bosnische ‘famylje’.’

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 71

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

walnotenhout klaar om verwerkt te worden. De heropening van Lockwood lijkt precies op tijd, want interesse is er volop. Nu de economie aantrekt, staan andere (Nederlandse) meubelmerken in de rij om ook delen van hun productie in Tesanj uit te besteden. Bosnië maakt mogelijk wat in eigen land niet meer kan: duurzame productie van hoge kwaliteit.


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

VAN WERKPLAATS TOT FABRIEK / FROM WORKSHOP TO FACTORY In less than two decades the Pilat&Pilat production factory in Bosnia has developed into a household name. Lockwood no longer produces only its own Famylje collection; other companies, too, have outsourced their production there. It all started with a comment from one of the employees in Twijzel, Zarko Mandir, who had fled the horrors of the Balkan war. In the nineteen nineties Pilat&Pilat experienced massive growth and the workshop could barely keep up with production. ‘Up until then everything had been done in Friesland,’ says Gjalt Pilat. ‘We bought the wood locally and made the furniture at our own workshop. Zarko pointed out the possibilities offered by his native country Bosnia. Almost 80 per cent of the country consists of forest; the wood is transported from the land straight to the factories.’ A visit to Bosnia changed everything. Gjalt: ‘I felt that if I had to start something new, I wanted to do it there. Bosnia reminds me a little bit of rural Friesland of the nineteen fifties. The father is the head of the family, people marry young and then have children. And everybody has a vegetable garden with organic crops. As a businessman, I make quick decisions. Does it feel good? Then let’s do it.’ Since 2003, the Nordent factory in Bosnia has grown, along with the company, and Gjalt Pilat has since then been spending time between both ‘famyljes’; the one in Twijzel and the one in Tešanj. The continued growth forced Pilat to take further steps. In 2017, the new factory, Lockwood, was opened in Tešanj. Today Lockwood has a 4,000 square-metre production hall. In addition to the workshop for solid wood, there is now also a department for veneer and panel material, with two CNC milling machines, a metal workshop, paint shop and upholstery section. In the wood shed a thousand cubic metres of oak, elm wood and walnut wood are waiting to be processed. The reopening

72 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


‘People, food, music and hospitality. That’s how I know the Bosnians’ There are now some sixty people employed at the Lockwood factory, ten of whom are women. Pilat: ‘In the next few years we can continue to grow to some eighty employees in this factory.’ According to the entrepreneur, Lockwood’s strength lies in the fact that it is a family business with a focus on continuity and a willingness to share networks. This was particularly noticeable at the opening of the new Lockwood, on Wednesday May 17, 2017. It was an authentic Bosnian party, in and around the new building, just outside Tešanj. Or, in the words of Gjalt Pilat, for whom Bosnia has since become a second home: ‘Lots of people, and much food, music and hospitality. That’s how I know the Bosnians.’ While speeches were given underneath the roof of the wood shed, also by the town’s mayor, and the employees danced to the music of a small Bosnian orchestra, outside three sheep were roasting over a fire as big as a trailer. More than a hundred Dutch guests – business partners, friends and family – joined in with the celebrations. It was the official start of the new factory. Just look around and you can see for yourself. The advantages of Bosnia are crystal clear: forests, sufficient workers and a strong industrial region. Gjalt Pilat: ‘At the end of the nineteen nineties we came to realise that only very strong brands would survive with production in the Netherlands. If I wanted to secure a future for our high-quality, solid-wood furniture, production costs would have to come down.’ He remembers that first trip to Bosnia together with Zarko very well. It was confrontational; a minestrewn landscape and houses shot to pieces. ‘It’s wonderful how it’s developed. Zarko introduced Bosnia to us, and there are benefits on both sides. We can continue to work on our future, but also on that of our Bosnian ‘famylje’.’

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 73

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

of Lockwood seems to have been well timed; there is more than enough interest. Now that the economy is picking up, other (Dutch) furniture brands are queuing up to have parts of their production outsourced in Tešanj. In Bosnia we can realize what is no longer possible in our own country: sustainable, high-quality production.


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

THUIS BIJ PILAT&PILAT / AT HOME AT PILAT&PILAT Bij Pilat in Twijzel ‘kom je achterom’. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Een bezoek aan de bakermat van het meubelbedrijf is een beetje als thuiskomen, met de complete collectie op zicht én het Interieurcafé voor een gezellig moment.

De boerderij aan de doorgaande weg in Twijzel is al ruim veertig jaar lang het hart van het bedrijf. Ooit stond er het antiek dat Gjalt Pilat verkocht, hier kwamen ook de eerste Pilat-meubels uit de werkplaats en zo groeide de Famylje-collectie onder het rieten dak uit tot wat het nu is. En nog steeds is de boerderij de thuisbasis voor de familie, het bedrijf en de collectie. Wie zelf wil voelen en ervaren wat de oorsprong is van de meubels, doet dat het beste hier. Langs de weg is de boerderij van Pilat niet te missen. In de tuin, direct in het zicht, staat de herkenbare glazen en met houten lamellen beklede vitrinekubus – met daarin een voorproefje van wat binnen te wachten staat. Een grindpad leidt bezoekers helemaal langs de boerderij naar het erf, met zicht op de weilanden en de tuin. Via de achterdeur sta je vervolgens direct in het Interieurcafé met verkoop van accessoires uit eigen collectie maar ook wooncadeaus van een aantal geselecteerde merken. De showroom – die zich uitstrekt over een groot deel van de begane grond van de boerderij en de verdieping – biedt alle ruimte aan de Famylje-collectie. Bijna alle items zijn er te vinden (ook de allernieuwste), in verschillende afmetingen, uitvoeringen en houtsoorten – zorgvuldig maar minimaal gestyled en door toevoeging van kunst, objecten en antiek wel persoonlijk gepresenteerd. De showroom is het ‘thuis’ van Pilat, stelt Annelies Pilat. Zij is onder andere verantwoordelijk voor dit onderdeel van het bedrijf. ‘Hier kun je vergelijken, voelen en ruiken. Wij zijn er om uitleg te

74 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

geven over maatvoeringen, houtsoorten en afwerkingen.’ Advies en inspiratie, daar is de showroom voor bedoeld. De aankoop gaat vervolgens via de dealers in het binnen- of buitenland. Wel kunnen we hier desgewenst een tekening maken voor specifiek maatwerk, of een offerte-aanvraag opstellen.’ De showroom fungeert ook als galerie. Kunstliefhebber Gjalt Pilat verhuist regelmatig stukken uit zijn collectie naar de showroom, voor een tijdelijke tentoonstelling. Af en toe zijn er exposities van kunstenaars in de showroom.

‘Hier proef je duidelijk waar het merk vandaan komt, de landelijke omgeving, de bomen, het pure landschap’ Geïnteresseerden en klanten maken soms een flinke reis om nader kennis te maken met Pilat&Pilat. Vaak hebben ze het merk leren kennen bij een woonwinkel in de buurt of via een woonmagazine. Annelies: ‘Als ze hier eenmaal komen, zijn ze vaak verwonderd over de collectie, de mogelijkheden die er zijn, maar ook door de omgeving van ons bedrijf. Hier proef je duidelijk waar het merk vandaan komt, de landelijke omgeving, de bomen, het pure landschap.’


At Pilat in Twijzel ‘you can let yourself in at the back’. And that says it all. A visit to the home of the furniture company is a little bit like coming home. Here you can see the entire collection and stay for a drink at the Interieurcafé.

The farm by the main road in Twijzel has for more than forty years been the heart of the company. It was where Gjalt Pilat once sold antiques, and where the first Pilat furniture was produced in the workshop. This thatched farm is where the Famylje collection grew into what it is today. And the farm is still the home base for the family, the company and the collection. If anyone wants to feel and experience the origins of the furniture for themselves, this is certainly the best place to do it.

Omdat de bezoekers vanuit heel Nederland komen – Twijzel is de enige showroom van de Pilat&Pilat-collectie, naast de permanente showroom bij Design Post in Keulen – is het aangrenzende Interieurcafé een fijn verlengstuk. Of beter nog: het is de huiskamer van Pilat&Pilat. Het is het domein van Renate Rutter, die sinds 2014 de leiding heeft over het Interieurcafé. Zij bedenkt de gerechten, maakt soepen, taarten en broodjes en ontfermt zich over de sfeer in café en winkel. Gegeten en gedronken wordt er natuurlijk aan Pilat-meubels. Het ruikt hier naar hout maar ook naar appeltaart. Bijna alle gerechten op de kaart van het Interieurcafé zijn huisgemaakt, en vaak ook nog met ingrediënten uit de buurt. Soms zelfs uit eigen tuin. Niet alleen klanten of geïnteresseerden zijn welkom in het café, maar ook buurtbewoners. Steeds vaker weten zij de weg te vinden voor een kop koffie of lunch. Renate: ‘Of ze komen even een leuk cadeautje kopen. En buiten openingstijden is het ook mogelijk een feest of jubileum te vieren in het café. In het winterseizoen organiseren we ook filmavonden, met eten erbij. Dan kook ik en is het echt eten aan mijn keukentafel, heel gezellig.’

Along the road, the Pilat farm is impossible to miss. In the garden, clearly in view, stands the recognizable glass display cube clad with wooden slats – with inside a taste of what awaits the visitor in the collection. A gravel path leads the visitor past the farm to the yard, with a view onto the garden and the fields. Through the back door you enter the Interieurcafé and shop with accessories from their own collection, but also home gift ideas from a selected number of brands. The showroom – which stretches over much of the farm’s ground floor and first floor – offers ample space for the Famylje collection. Almost all items (also the latest) are on display here, in various sizes, versions and types of wood – carefully but minimally styled and through the addition of art, objects and antiques presented in a highly personal manner. The showroom is the ‘home’ of Pilat, says Annelies Pilat. Among her various duties, she is responsible for this part of the company. ‘Here people can come and compare, feel and smell. We are available to talk about the various dimensions, types of wood and finishes.’ Advice and inspiration, that’s what the showroom is for. The purchasing is carried out via the dealers across the country or abroad. If required, however, it is possible to make a drawing for specific custom-made items, or give a quote.’ The showroom also functions as a gallery. Art lover Gjalt Pilat frequently moves pieces from his collection to the showroom, for a temporary exhibition, and frequently organises exhibitions from selected artists.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 75

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

De meubels van Pilat&Pilat zijn stoer, Fries en duurzaam. Maar ook warm, rijk en vertrouwd. Niet voor niets krijgen alle modellen de naam van een familielid. ‘Alles draait om mensen bij Pilat&Pilat’.


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

‘Here, you can clearly feel the brand’s origins, its rural environment, the trees, the pure landscape’ Customers and other interested parties sometimes travel from far to see the Pilat&Pilat collection. Often they have got to know of the brand at a local interior design shop or in a magazine for home interior. Annelies: ‘Once here they are often amazed by the collection, the possibilities, but also the surrounding area. Here, you can clearly feel the brand’s origins, its rural environment, the trees, the pure landscape.’ As the visitors come from all over the country - Twijzel is the only showroom for the Pilat&Pilat collection, in addition to the permanent showroom at Design Post in Cologne - the adjoining Interieurcafé in Twijzel is a welcome addition. Or rather, it is Pilat&Pilat’s living room. It is the realm of Renate Rutter, who has been running the Interieurcafé since 2014. She comes up with the dishes, makes soups, cakes and sandwiches and takes care of the atmosphere at the café and in the shop. Of course, visitors eat and drink at the Pilat furniture. Here it smells of wood, and apple pie. Almost all dishes on the menu of the Interieurcafé are home-made, often made using local ingredients. Sometimes from their own garden. Not only customers and other interested parties are welcome at the café; locals, too, are happily received. They increasingly often come here for a cup of coffee or lunch. Renate: ‘Or they come to buy an original gift. Outside opening hours, it is also possible for groups to celebrate an anniversary at the cafe. In the winter months we often organise film nights that include meals. I do the cooking, and we actually eat at my kitchen table, very cosy.’

SHOWROOM & INTERIEURCAFÉ PILAT&PILAT TSJERKEBUORREN 40, TWIJZEL DONDERDAG T/M ZATERDAG: THURSDAY TO SATURDAY: 11.00 - 17.00 UUR / HOUR WWW.INTERIEURCAFÉ.NL / WWW.PILAT.NL

76 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Interieurcafé / Interieurcafé

Three days a week Renate Rutter serves coffee and delicious home-made dishes at the Interieurcafé of Pilat&Pilat. The space at the back of the farm in Twijzel also functions as a shop, where in addition to selling dishes and boards from their own collection, accessories of other brands are also on display, such as Pol’s Potten and, for example, Iris Hantverk.

Culturele activiteiten / Cultural activities Pilat&Pilat is regelmatig het decor van culturele activiteiten. Zo vinden exposities plaats van het werk van kunstenaars in de showroom. In het winterseizoen zijn er de vrijdagse filmavonden in het Interieurcafé. In het filmhuis van Pilat&Pilat kijk je in huiselijke setting naar goede films, met lekker eten vooraf. Pilat&Pilat often provides the setting for cultural activities. Art exhibitions are organised at the showroom. In the winter months Friday film nights are held at the Interieurcafé. At the Pilat&Pilat film theatre you can have a delicious meal followed by a good film in a homely environment.

Zakelijk / Commercial Buiten openingstijden is het Interieurcafé af te huren voor feesten of evenementen. Zo is het mogelijk een jubileum te vieren, of om een zakelijke bijeenkomst te organiseren of een product te presenteren. Alle faciliteiten zijn aanwezig om gasten te ontvangen, inclusief presentatiemogelijkheden en catering. Outside of opening hours it is possible to hire the Interieurcafé for parties and events. Whether it’s for an anniversary celebration, a business meeting or product presentation. Anything you need for receiving your guests, including presentation facilities and catering, we can offer it.

WWW.INTERIEURCAFÉ.NL

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 77

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

Drie dagen per week schenkt Renate Rutter koffie en serveert ze lekkers uit eigen keuken in het Interieurcafé van Pilat&Pilat. De ruimte achterin de boerderij in Twijzel is tegelijk ook winkel, waar naast schalen en planken uit eigen collectie ook accessoires van andere merken te vinden zijn, zoals Pol’s Potten en bijvoorbeeld Iris Hantverk.


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

WEBS

ONTDEK ONZE WOONACCESSOIRES IN DE WEBSHOP / HOME ACCESSORIES TO EXPLORE IN OUR WEBSHOP KANDELAARS / CANDLE HOLDERS

78 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

SNIJPLANKEN / CUTTING BOARDS


SHOP

WWW.PILAT.NL

VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

BOSNISCH AARDEWERK / BOSNIAN POTTERY BOSNISCH HOUTSNIJWERK / BOSNIAN WOOD CARVING

SCHALEN / BOWLS

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 79


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT

WEBSHOP PILAT&PILAT / WEBSHOP PILAT&PILAT

DIENBLADEN / TRAYS

80 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

WEB WWW.PILAT.NL

DIVERSEN / OTHERS


VERHALEN PILAT&PILAT / STORIES OF PILAT&PILAT


82 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


WOON ACCESSOIRES / HOME ACCESSORIES

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 83


WYBE DENKT ZOIETS MOOIS Dit kunststukje van meubelmakers werk draagt zijn naam Wybe dankzij het patroon in het tafelblad. Het blad is geheel gemaakt van massief houten en is geĂŻnspireerd op klassiek inlegwerk.

WYBE TA FEL + B A N K PRODUCT INFO: PAGE 167+176

Het eenvoudige onderstel is dienstbaar aan het levendige blad. Voor wie meer van een rustige uitstraling houdt; de Wybe is tevens met een blad uit hele lengtes leverbaar. Met de bijpassende Wybe bank voelt de Wybe tafel zich compleet. ENGLISH > PAGE 86

84 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


WYBE TAFEL+BANK / TABLE+BENCH walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural O208 SYM KAST / CABINET walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural PAS STOEL / CHAIR SYL KRUK / STOOL FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 85


WYBE TABLE + BE NCH THINKING OF WYBE This piece of furniture craftsmanship bears his name Wybe thanks to the pattern in the tabletop. It’s made entirely of solid wood and is inspired by classical inlay work. The plain supporting frame is subservient to the vivid table top. For those who prefer a calmer appearance; the Wybe is also available with a table top made of full length planks. With the matching Wybe bench, the Wybe table feels complete. PRODUCT INFO: PAGE 167+176

86 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


WYBE TAFEL+BANK / TABLE+BENCH walnoot, olie-naturel, basalt / walnut, oil-natural, basalt PAS STOEL / CHAIR walnoot, kleur / walnut, colour

WYBE BANK XXL WYBE BENCH XXL

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 87


JONAS II TAFEL / TABLE iepen, zeep-wit / elm, soap-white TYNKE II KAST / SHELVING UNIT walnoot, beitslak II / walnut, lacquer II

JONAS II TAFE L / TA B LE SAMENGESTELD ooit het slanke broertje van nu zelfstandig op vier benen Een samengestelde tafel die uit twee delen bestaat. COMPOSED once the slim little brother now independently on his own four legs. A composed table that consists of two parts. PRODUCT INFO: PAGE 165

88 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


TYNKE II KAS T / S HE LV ING UNIT OOK OP PAGINA 90-91 / ALSO ON PAGE 90-91

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 89


TYNKE II KAST / SHELVING UNIT walnoot, beitslak II / walnut, stain lacquer II

TYNKE II KA S T / S H E LV I N G UN I T GEEFT PLEK Dit handige kastje kan zowel hangend aan de wand als op de vloer worden geplaatst en geeft plek aan tal van zaken. OFFERS SPACE This handy cabinet can be placed both hanging on the wall and on the floor and offers a place to many things. PRODUCT INFO: PAGE 183

90 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 91


BART DRE S S OIR+ TV- PLATE AU / S IDE BOARD+ TV- LOWBOARD MDF IN KLEUR OMHULD MET HOUT Hier bewaar je de dingen die je binnen handbereik wilt houden en uit het zicht. De legplanken volgen de lijnen van de voorliggende deur. Samen met het Bart TV plateau vult het de wand op een ingetogen manier. MDF IN COLOUR WRAPPED IN WOOD Here you keep the things that you want to keep within reach and out of sight. The shelves follow the lines of the front of the door. Together with the Bart TV platform, it fills the wall in a modest way. PRODUCT INFO: PAGE 179

92 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


BART DRESSOIR + TV-PLATEAU / SIDEBOARD + TV-LOWBOARD licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 93


NEL TA F EL / TA B L E DE CONSTRUCTIE IS HET ONTWERP Een bescheiden model die haar verfijnde detaillering op een ingetogen manier prijs geeft. THE CONSTRUCTION IS THE DESIGN A reserved design that reveals its refined details in a modest way. PRODUCT INFO: PAGE 166

NEL TAFEL / TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural LUTSKE STOEL / CHAIR SYL KRUK / STOOL JO WANDTAFEL-HOOG / WALL TABLE-HIGH


NEL TAFEL - TABLE LUTSKE STOEL - CHAIR SYL KRUK - STOOL JO WANDTAFEL HOOG SIDE TABLE HIGH

JO WANDTAFE L HO OG / WALL TABLE HIG H OOK OP / ALSO ON PAGE 96

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 95


TOUTER S C H O MM EL STO EL / R O C K I NG CH A I R HEEN EN WEER Schommelstoel om in te dommelen, wegdromen, dutten en af te dwalen. BACK AND FORTH Rocking chair for dozing off, daydreaming, napping and wandering. PRODUCT INFO: PAGE 178

JO WANDTAFEL / WALL TABLE eiken, zeep-wit, MDF Ral 9004 / oak, soap-white, MDF Ral 9004 TOUTER SCHOMMELSTOEL / ROCKING CHAIR


HOTZE S A LONTA FE L / C OFFE E TA B LE MOBIEL OF STATIONAIR In een van de vakken ruim je mooi op. Met pootjes die in een van de epoxy kleuren of in RVS zijn uitgevoerd. Flinke houten wielen zijn ook mogelijk (pag.98) MOBILE OR STATIONARY In one of the compartments, you can tidy up nicely. With legs that are made in one of the powdercoat colors or in stainless steel. Solid wooden wheels are also possible. (pag.98)

JO

PRODUCT INFO: PAGE 168

WA NDTA FE L L A AG / WA L L TA B L E LO W JO STAAT STRAK Tegen de wand geeft ze ruimte in het voorbijgaan JO IS TIGHT Standing against the wall she gives space in passing. PRODUCT INFO: PAGE 181

HOTZE SALONTAFEL / COFFEE TABLE eiken-gerookt, zeep-naturel / fumed-oak, soap-natural FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 97


HOTZE II DR E S S OI R / SI DEB OA RD STIJLVOL EN VERFIJND In elke ruimte mag Hotze II gezien worden. Door de keuzemogelijkheden voor de deuren en romp is het Hotze II dressoir in maat en looks binnen elk interieur in te passen. STYLISH AND SOPHISTICATED Hotze II will look good in every room. With the choices of doors and trunks the Hotze II sideboard will fit any interior. PRODUCT INFO: PAGE 180+181

AT& PILAT 98 P ILAT &P I L AT 98 PIL

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK


HOTZE DRESSOIR LO W B OA R D

MASSIEF HOUT+MDF SOLID WOOD+MDF

AFGEBEELD/ON PICTURE: EIKEN - NATUREL OLIE

De verlijming van het blad is gebaseerd op een metselverband patroon extension table. This down-to-earth dining table is also available as an extension table. The bonding of the tabletop is based on a brick pattern. PRODUCTINFO: PAGE 120

HOTZE SALONTAFEL / COFFEE TABLE eiken-gerookt, zeep-naturel / fumed-oak, soap-natural HOTZE II DRESSOIR / SIDEBOARD eiken-gerookt, zeep-naturel / fumed-oak, soap-natural KRISTIEN FAUTEUIL / ARMCHAIR FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 99


HARM II TAFE L / TABLE WANKELT NOOIT Deze tafel heeft aan één zijde een gesloten wang, waardoor hij zich leent voor opstelling tegen een wand of voor het combineren van twee Harm II’ s.

NEVER WAVER This table has one closed side, which makes it suitable for positioning against a wall or for combining two Harm II’s. PRODUCT INFO: PAGE 164

100 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


HARM II TAFEL / TABLE eiken gerookt, zeep-naturel, fenix / fumend oak, soap-natural, fenix HOTZE II DRESSOIR / SIDEBOARD PAS STOEL / CHAIR

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK

101 PI P I LAT LAT&P &PII LAT 101


HOTZE H AN GKA ST / S H E LV I N G UN I T WAAR HOTZE BEGON Slim ontwerp waarbij het hangen de dunne verticalen van deze kast mogelijk maakt. Het contrast met de stevige horizontalen benadrukt dit nog eens. WHERE HOTZE STARTED The thin verticals are made possible because this shelving unit is hanging on de wall. The contrast with the solid horizontals emphasizes this once again. PRODUCT INFO: PAGE 181

102 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

HOTZE HANGKAST / SHELVING UNIT eiken, zeep-wit + MDF / oak, soap-white + MDF NEL, PAKE SYTSE, JOOP BIJZETTAFEL / SMALL TABLE


HOTZE HANGKAS T / S HE LVING UNIT Deze hangkast is verkrijgbaar in massief hout of volledig MDF / This shelving unit is available in solid wood or full MDF PRODUCT INFO: PAGE 181

NEL BIJZE TTAFE L / S MALL TABLE IS VAN ALLES ‘Bijzettafel’ drukt het niet helemaal uit. Op Nel kan je zitten, er dingen in opbergen of er mee rondrijden. IS ANYTHING ‘Side table’ does not express it completely. You can sit on Nel, store things in it or drive around on it. PRODUCT INFO: PAGE 172 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 103


BERTHE B A N K / B EN CH BINNEN IS BERTHE IN HAAR ELEMENT Alleen voor indoor-gebruik. Mooi voor in een serre, maar ook bijzonder geschikt in openbare ruimtes zoals een wachtruimte. BERTHE IS AT HOME INDOORS Only for indoor use. Beautiful in a conservatory, but also particularly suitable in public areas such as a waiting room. PRODUCT INFO: PAGE 174

104 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


HINRIK LANGSHOUT B I J Z E TTAFE L SM A L L TABLE GETOOND MODEL : EIKEN - NATUREL OLIE

BERTHE BANK / BENCH walnoot, beitslak II / walnut, lacquer II HINDRIK LANGSHOUT - LAAG / LOW BIJZETTAFEL / SMALL TABLE FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 105


HINDRIK LANGSHOUT BIJZE TTAFE L - HOOG / S MALL TABLE - HIGH KOLOS Deze rechtlijnige kolos verplaatst zich met zijn geheime wielen moeiteloos kriskras door de ruimte. COLOSSUS This rectilinear colossus moves with its secret wheels effortlessly through space. PRODUCT INFO: PAGE 171

106 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MERIAM BANK / BE NC H MERIAM BLIJFT BINNEN Leuke bank voor binnenshuis, mooi uitgevoerd in staal en massief hout. MERIAM STAYS IN Nice bench for indoors, beautifully crafted of steel and solid wood. PRODUCT INFO: PAGE 176

MERIAM BANK / BENCH walnoot, beitslak II / walnut, lacquer II HINDRIK LANGSHOUT - HOOG / HIGH BIJZETTAFEL / SMALL TABLE FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 107


FREEK S ALONTAFE L / COFFE E TA B LE ALS EEN BLOK Massief aan de voorzijde, open aan de kop. Hier leg je wat je niet op deze Freek laat slingeren. BLOCK Solid on the front, open at the head. Here you put what you do not leave on this Freek. PRODUCT INFO: PAGE 168

FREEK SALONTAFEL / COFFEE TABLE gebakken iepen, zeep-naturel / heat treated elm, soap-naturel KRISTIEN FAUTEUIL / ARM CHAIR JOOP BIJZETTAFEL / SMALL TABLE 108 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


FREEK SALONTAFEL - COFFEE TABLE KRISTIEN STOEL - CHAIR JOOP BIJZETTAFEL - SMALL TABLE

JOOP B I JZE T TA FE L / S MA LL TA B LE JOOP HEEFT Z’N SCHUINE KANTJES Zwaarlijvig en lichtvoetig: Joop ten voeten uit. FULL-LENGTH Obese and light-footed: that’s Joop full-lenght. PRODUCT INFO: PAGE 171

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 109


KLAAS TA FE L / TA B LE SPREEKT ZIJN EIGEN BEELDENTAAL Een spannend spel van gelijke vormen, haaks geplaatst, maken een uitgebalanceerde tafel. Met een rustiek blad heeft de Klaas karakteristieke scheuren, gevuld met rubber. SPEAKS HIS OWN VISUAL LANGUAGE An exciting game of equal shapes, placed at perpendicular angles, make a balanced table. With a rustic blade, the Klaas has characteristic cracks, filled with rubber. PRODUCT INFO: PAGE 165

110 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

KLAAS TAFEL / TABLE gerookt eiken, beitslak II / fumed oak, lacquer II KRISTIEN FAUTEUIL / ARM CHAIR DIEDERIK KAST / SHELVING UNIT PAS STOEL / CHAIR


KRISTIEN FAUTE UIL / ARM CHAIR BESLOTEN OMGEVING voel je gesteund in deze besloten fauteuil. PRIVATE ENVIRONMENT feel supported in this enclosed environment PRODUCT INFO: PAGE 177


TIJDLOOS DUURZAAM

KLAAS SALONTAFEL / COFFEE TABLE eiken-gerookt, olie-zwart / fumed oak, oil-black

112 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


K L A A

KLAAS S ALONTAFE L / COFFE E TABLE COMPOSITIE IN HOUT EN STAAL Klaas combineert hout en staal tot een stijlvolle salontafel. COMPOSITION IN WOOD AND STEEL Klaas combines wood and steel into a stylish coffee table. PRODUCT INFO: PAGE 169

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 113


TIEMEN S ALONTA FE L / COFFE E TA B LE PREMIER DANSEUR Met dunne pootjes en houten sokjes is Tiemen een ranke verschijning. PREMIER DANSEUR With thin feet and wooden socks Tiemen has a slim look. PRODUCT INFO: PAGE 169

114 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


HOTZE II TV-KAST / TV-CABINET eiken, beitslak II / oak, lacquer II TIEMEN SALONTAFEL / COFFEE TABLE eiken, beitslak II / oak, lacquer II TOUTER SCHOMMELSTOEL / ROCKING CHAIR

HOTZE T V- KA S T / T V- C A B I NE T KASTJE KIJKEN Voor wie graag TV kijkt als die aan staat maar niet als die uit staat. WATCHING TV For those who like to watch TV when it is on but not when it is switched off. PRODUCT INFO: PAGE 181

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 115


PAKE SYTSE KA ST / CABINE T OOK OP PAGINA 54 / ALSO ON PAGE 54

TIEMEN TAFEL / TABLE walnoot, beitslak II / walnut, lacquer II LUTSKE STOEL / CHAIR PAKE SYTSE KAST / CABINET walnoot, beitslak II / walnut, lacquer II 116 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


MEINT DRES S OI R / S I D E B OA R D OOK OP / ALSO ON PAGE 29

TIEMEN TAFE L / TABLE SLIM FIT TAFEL Deze tafel heeft een rank stalen frame dat geëpoxeerd kan worden in drie verschillende kleuren: zwart, wit, taupe en menie-rood. SLIM FIT TABLE This table has a slender steel frame that can be powdercoated in three different colors: black, white, taupe and menie red-brown. PRODUCT INFO: PAGE 167

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 117


BJINZE II TAFE L / TA B LE DOOR DIK EN DUN IS BJINZE II EEN TROUWE HUISGENOOT Eenvoud met een combinatie van slanke en eigenzinnige poten en een mooi massief blad opgebouwd uit één lengte. THROUGH THICK AND THIN BJINZE II IS A LOYAL ROOMMATE Simplicity with a combination of slender and quirky legs and a beautiful solid table top made of one length planks. PRODUCT INFO: PAGE 163

118 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


BJINZE II TAFEL / TABLE gerookt eiken, zeep-naturel / fumed oak, soap-natural HOTZE HANGKAST / SHELVING UNIT FROUKJE III STOEL / CHAIR SYL KRUK / STOOL

BJINZE II TAFEL / TABLE walnoot, olie-naturel / walnut, oil-natural

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 119


0208 SYM KAS T / CABINE T OOK OP / ALSO ON PAGE 122

LUTSKE STO EL / CHAIR GESTOELD OP EENVOUD vier poten, een zit en een rug, dat is Lutske, minder gaat niet. BASED ON SIMPLICITY four legs, a seat and a back, that is Lutske, less isn’t possible. PRODUCT INFO: PAGE 177

120 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


BJINZE II TAFEL / TABLE licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white 0208 SYM KAST / CABINET LUTSKE STOEL / CHAIR SYL KRUK / STOOL

BJINZE II TA F EL / TABLE OOK OP / ALSO ON PAGE 118

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 121


0208 SYM KAS T / CABINE T ORDE ACHTER DE DEUREN VAN SYM Stamt van vóór de Famylje Collection en heeft daarom geen naam, maar een nummer. Aan deze kast is duidelijk te zien dat ritme een van de kenmerken is van de Pilat&Pilat stijl. ORDERLINESS BEHIND THE DOORS OF SYM Dates from before the Famylje Collection and therefore has no name, but a number. This cabinet clearly shows that rhythm is one of the characteristics of the Pilat & Pilat style. PRODUCT INFO: PAGE 183

122 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


0208 SYM KAST / CABINET walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural SYL KRUK / STOOL PAS STOEL / CHAIR

SYL KR UK / S TOOL RONDE DRIEPOOT de rondingen van Syl zijn voor wie niets hoekigs wil ROUND TRIPOD the curves of Syl are for those who want nothing edgy PRODUCT INFO: PAGE 178

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 123


WILKE BUREAU / DESK eiken, zeep-wit / oak, soap-white 0208 SYM KAST / CABINET eiken, zeep-wit / oak, soap-white LUTSKE STOEL / CHAIR

WILKE B UR E AU / D E S K GOED GEMAAKT Besloten bureautje waar je zaken gesorteerd een plek krijgen. WELL MADE Private desk where you get things sorted out. PRODUCT INFO: PAGE 173


WILKE BUREAU / DESK eiken, zeep-wit / oak, soap-white SYM KAST / CABINET DINY STOEL / CHAIR FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 125


HINDRIK LANGSHOUT TA F E L / TABLE HOUT VAN STEVIG De betekenis van zijn ‘achternaam’ is hout, gezaagd in de lengterichting van een boom, in tegenstelling tot het kopshout waarvan zijn voorganger gemaakt werd. NAMING HINDRIK The meaning of his ‘surname’ is wood, sawn in the longitudinal direction of a tree, in contrast to the end grain wood of which his predecessor was made. PRODUCT INFO: PAGE 165

AT& PILAT 126 P ILAT &P I L AT 126 PIL

FA FA M M YY LL JJ EE BB O OO O KK


HYKE B I JZE T TA FE L / S MA LL TA B LE

SYM KA ST / CABINE T STOER EN FIJN Met zijn dikke deuren uit brede planken geeft het Sym dressoir een beeld dat in tegenspraak is met de zachte loop van de schuifdeuren met rem en vloeiende stop.

ORDE EN ONREGELMAAT Hyke geeft een eigen plek aan dat wat anders op een stapeltje op tafel blijft liggen ORDER AND IRREGULARITY Hyke offers a place to what otherwise would end up in a pile on the table PRODUCT INFO: PAGE 171

TOUGH AND DELICATE With its thick doors out of wide planks, the Sym sideboard offers an image that contradicts the soft course of the sliding doors with brake and smooth stop. PRODUCT INFO: PAGE 183 HINDRIK LANGSHOUT TAFEL / TABLE HINDRIK LANGSHOUT walnoot, olie-wit / - TABLE walnut,TAFEL oil-white FROUKJE III STOEL CHAIR SYM KAST / CABINET - CLOSET KAST FROUKJE IIISYM STOEL / CHAIR HYKE BIJZETTAFEL HYKE BIJZETTAFEL / SMALL TABLE SMALL TABLE FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 127


SYM DRE S S OI R / SIDE B OA R D STOER EN FIJN Met zijn dikke deuren uit brede planken geeft het Sym dressoir een beeld dat in tegenspraak is met de zachte loop van de schuifdeuren met rem en vloeiende stop. TOUGH AND DELICATE With its thick doors out of wide planks, the Sym sideboard offers an image that contradicts the soft course of the sliding doors with brake and smooth stop. PRODUCT INFO: PAGE 183

128 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


SYM DRESSOIR / SIDEBOARD walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural TOUTER SCHOMMELSTOEL / ROCKING CHAIR EIRIK HANGKASTJE / HANGING CABINET

HANGKAS T / S HE LV ING UNIT PRODUCT INFO: PAGE 180

EIRIK B I JZE T TA FE L / S MA LL TA B LE TEGEL EN TUNNEL Is geïnspireerd op de gewone stoeptegel en de verborgen wereld daaronder. TILE AND TUNNEL Is inspired by the ordinary sidewalk tile and the hidden world below. PRODUCT INFO: PAGE 171

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 129


SYM D R ESSO I R / SI DEB OA R D OOK OP / ALSO ON PAGE 128

SYM DRESSOIR / SIDEBOARD licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white DORUS BIJZETTAFEL / SMALL TABLE 130 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


DORUS BI JZ E T TA FE L / SM A L L TA B L E RIJDEND MATERIEEL Met zijn volle agenda rijdt Dorus van een rendez-vous met voeten naar een afspraak met koffie. ROLLING STOCK With his full agenda Dorus moves from a rendezvous with feet to an appointment with coffee. PRODUCTINFO: PAGE 170

DORUS TA FE L / TA B LE OOK OP / ALSO ON PAGE 132-133

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 131


DORUSTAFEL TAFEL-TABLE DORUS / TABLE GRETA STOEL-CHAIR eiken, zeep-wit / oak, soap-white GRETA STOEL / CHAIR

132 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


GRETA STOE L / CHAIR EENVOUDIG OGEND Is een eenvoudig ogend model, maar in werkelijkheid een geraffineerde dame. SIMPLE LOOKING Is a simple-looking model, but in reality a refined lady. PRODUCT INFO: PAGE 177

DORUS TAFE L / TABLE DE UITZONDERLIJK GEWONE TAFEL Ingetogen, met op de hoeken een zichtbare tandverbinding met de poten. THE EXCEPTIONALLY ORDINARY TABLE Restrained, with a visible finger joints at the corners with the legs. PRODUCT INFO: PAGE 164

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 133


134 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


DIEDERIK KAST / SHELVING UNIT licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white ANNIE BIJZETTAFELS / SMALL TABLES SIEBREN BIJZETTAFEL / SMALL TABLE

ANNIE B I JZE T TA FE L / S MA LL TA B LE HETZELFDE MAAR TOCH ANDERS Kijk goed naar de kop van Annie. Elk vierkantje een plaatje op zich. THE SAME BUT DIFFERENT Take a good look at Annie’s top. Each square a picture in itself. PRODUCT INFO: PAGE 170

DIEDERIK KA ST / S HE LVING UNIT DE KAST ZONDER VOORKANT Draai de kast zoals u wilt. Diederik laat telkens een ander gezicht zien. THE SHELVING UNIT WITHOUT FRONT Turn the shelving unit as you wish. Diederik always shows a different face. PRODUCTINFO: PAGE 179

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 135


MEINT REIN DRESSO IR / S IDE BOARD OOK OP / ALSO ON PAGE 28

DIONNE TAFEL / TABLE licht iepen, zeep-wit / light elm, soap-white MEINT REIN DRESSOIR / SIDEBOARD LUTSKE STOEL / CHAIR DIEDERIK KAST / SHELVING UNIT 136 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


DIONNE TA FE L / TA B L E EENVOUD IN HOUT De verlijming van het blad is gebaseerd op een metselverband patroon. STRAIGHTFORWARD WOOD The composition of the blade is based on a masonry pattern. PRODUCT INFO: PAGE 163

DIEDERIK KA ST / S HE LVING UNIT OOK OP / ALSO ON PAGE 134

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 137


DIEDERIK WAN D TA FE L / WALL TA B LE NUTTIG NO-NONSENSE Dit meubel weet de praktische kant op waarde te schatten. Diederik kan uitgevoerd worden met laden, kleppen of open vakken. USEFUL NO-NONSENSE This piece of furniture knows how to appreciate the practical side. Diederik can be equipped with drawers, flaps or open compartments. PRODUCT INFO: PAGE 180

138 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


DIEDERIK WAND KAST / WALL TABLE walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 139


BAS TA FE L / TA B LE BAS IS DE BASIS Bas is opgebouwd uit smalle latten. Waar het blad overgaat in de zijkant zijn de latten niet aaneengesloten en ontstaan er openingen in het zijvlak. BAS THE BASE Bas is made of narrow slats. Where the table top turns into the side, the slats are not continuous and openings in the side surface arise. PRODUCT INFO: PAGE 163

BAS TAFEL / TABLE gebakken iepen, zeep-naturel / heat treated elm, soap-natural PAS STOEL / CHAIR HILDE HYK BIJZETTAFEL / SMALL TABLE ANNEBETH BIJZETTAFEL / SMALL TABLE

140 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


ANNEBETH B I J Z E TTAFE L / SM A L L TABLE HOOGBOUW dit gebouwtje met vier verdiepingen biedt onderdak aan die dingen die graag een vaste verblijfplaats hebben. HIGH-RISE this four-storey building offers accommodation for things that like to have a permanent residence. PRODUCT INFO: PAGE 170

HILDE HYK B I JZE T TA FE L / S MA LL TA B LE ZUSJE VAN ANNEBETH Ook Hilde Hyk biedt onderkomen aan zaken die anders dreigen te dwalen SISTER OF ANNEBETH Hilde Hyk also offers accommodation to things that would otherwise wander off PRODUCT INFO: PAGE 171

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 141


BERND TAFEL / TABLE walnoot, zeep-naturel / walnut, soap-natural GRETA STOEL / CHAIR HINKE BANK / BENCH HOTZE HANGKAST / SHELVING UNIT 142 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


BERND TA FE L / TA B L E VAN STOER STAAL EN DIK HOUT De tafelpoten zijn uitgevoerd als ’wangen’ die uit industrieel staal zijn vervaardigd en met elkaar worden verbonden door middel van een massief houten balk. Wat deze eet- of vergadertafel extra bijzonder maakt is dat het tafelblad gemaakt wordt van brede massieve planken in hele lengtes. MADE OF STURDY STEEL AND THICK WOOD The table legs are designed as ‘cheeks’ made of industrial steel and connected to each other by means of a solid wooden beam. What makes this dining or meeting table extra special is that the tabletop is made of wide solid planks in whole lengths. PRODUCT INFO: PAGE 163

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 143


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE


146

Eigenschappen massief hout / Properties solid wood

148

Houtsoorten en afwerkingen / Types of wood and finish

150

Kleurstalen / Color samples

152

Onderhoud van leer / Maintenance of leather

154

Onderhoud met olie / Maintenance with oil

156

Onderhoud met zeep / Maintenance with soap

158

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 145

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

WWW.PILAT.NL

Productie en maatwerk / Production and customization


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

PRODUCTIE EN MAATWERK / PRODUCTION AND CUSTOMIZATION

Eigen productie in Bosnië Alle meubels en houten woonaccessoires van Pilat&Pilat worden geproduceerd in de eigen fabriek in Bosnië, waarin een kleine zestig vaklieden continue werkzaam zijn. Pilat&Pilat koopt voor de productie graag particulier hout aan, via kleine bedrijven. In het boomrijke Bosnië is de boomgaard van oudsher een duurzame oudedagsvoorziening. Gemiddeld heeft een familie zo’n twee hectare bosgrond met tientallen vruchtbomen, zoals walnoot en kersen. Na het jarenlange plezier van het oogsten is de boom tenslotte rijp geworden voor de kap. Met de opbrengst van drie bomen kan het gezin, dat vaak uit drie generaties bestaat, aangenaam de winter door. De jongere generatie zorgt voor steeds nieuwe aanplant en voor het onderhoud van de boomgaard. Een persoonlijk keurmerk van zorg en toewijding wordt automatisch,van generatie tot generatie aan het groeiende hout meegegeven.

Duurzame selectie van het hout In de massief houten meubelen van de Famylje Collection staan vier houtsoorten centraal; eiken, walnoot, iepen en licht iepen. Bij elk meubel blijft het unieke karakter van de boom bewaard. Geen twee exemplaren van hetzelfde type meubel zijn daardoor qua uitstraling exact hetzelfde, maar kunnen verschillen in bijvoorbeeld kleur nuance. Voor de Famylje Collection zal een meubelmaker voor elk meubel een zo evenwichtig mogelijk beeld creëren door een juiste selectie van het meubelhout. Wanneer een klant speciale wensen heeft met betrekking tot de selectie van het meubelhout is het verstandig dit via een dealer kenbaar te maken. Het is veelal wenselijk dat nieuwe meubels qua uitstraling passen bij meubels die de klant al heeft. Kleur en structuur zijn zaken waarop gesorteerd kan worden. Hierbij zal een meubelmaker zijn best doen de gewenste selectie te maken. Mogelijk levert dit een meerprijs op. Zoals hierboven beschreven gaat de houtinkoop in Bosnië iets anders in zijn werk dan bij Nederlandse meubelfabrieken, die hun hout betrekken via de houthandel. Hier kan naar wens een bepaalde kwaliteit ingekocht worden voor een prijs die daar bij hoort. Pilat&Pilat en de fabriek nemen verantwoordelijkheid voor het milieu door van een ingekochte boom zoveel mogelijk grote delen kwaliteitshout te gebruiken voor de productie van meubels. Kleinere delen die resteren na selectie en de productie van meubels worden gebruikt voor de productie van woonaccessoires. Wat dan resteert wordt gebruikt voor het verwarmen van de droogkamers en de meubelfabriek. Op deze wijze wordt op duurzame wijze gebruik gemaakt van het inheemse hout uit bosrijk Bosnië.

146 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Elk meubel wordt op maat gemaakt in de houtsoort naar keuze. Voor maten die niet in de prijslijst staan kan een ‘speciaalaanvraag’ gedaan worden. Ook kan gedacht worden aan alternatieve bladverlijmingen en detailleringen. Een eigen ontwerp aanvragen is mogelijk en wordt vergezeld door duidelijk tekenwerk.

Own manufacturing plant in Bosnia All furniture and wooden home accessories from Pilat&Pilat are produced at Lockwood. This is Pilat&Pilat’s own manufacturing plant in Bosnia, employing some 60 craftspeople on a full-time basis. Pilat&Pilat likes to buy the wood privately from small-scale operators. For many generations, orchards have been a sustainable source of income for the elderly in the woody regions of Bosnia. On average, families have about two hectares of woodland with dozens of fruit trees, such as walnut and cherry trees. After many years of harvesting the fruits, the trees are finally given the chop. Three trees will get a family, often consisting of three generations, comfortably through winter. The younger generation always takes care of new plantings and the maintenance of the orchard. A personal hallmark of care and dedication is automatically passed on to the growing wood from one generation to the next.

Sustainable wood selection The solid wooden furniture of the Famylje Collection revolves around four types of wood: oak, walnut, light elm and elm. The unique character of the tree is retained in each piece of furniture. In terms of appearance, no two pieces of the same type of furniture are exactly identical, because of a different shade, for instance. For the Famylje Collection, a furniture maker will endeavour to create the best possible balance by choosing the right wood. A customer with special requirements with regard to the preferred furniture wood is advised to first talk to his dealer. In many cases, it would be desirable to match the appearance of new furniture to the customer’s preference. Colour and structure are variables for the customer to choose from. The furniture maker will do his best to meet the customer’s choice. However, this may result in an extra charge. As was pointed out, the procedure of purchasing wood in Bosnia is quite different from the methods followed by Dutch furniture manufacturers, who buy their wood from wholesalers. We buy a certain quality of wood as required,

VAN FAMILIEBOOMGAARD TOT FAMYLJE COLLECTION. EEN DUURZAAM EN VERANTWOORD PROCES. / FROM FAMILY ORCHARD TO FAMYLJE COLLECTION. A SUSTAINABLE AND SENSIBLE PROCESS.

at a price to match. Pilat&Pilat and Nordent take responsibility for the environment by using the large pieces of high-quality wood for making furniture. Smaller pieces, left over after selecting and manufacturing furniture, are used for the production of home accessories. Any remaining wood is used for heating the dry kilns and the furniture plant. In this process, native trees from wooded Bosnia are being used in a sustainable manner.

Tailored to suit individual requirements The furniture quality is continuously monitored during the entire production process. Each piece of furniture is custom-made of the type of wood chosen by the customer. Please contact us for a price of nonstandard items. Also for alternative bonding of tabletops and details. Customers may also come up with their own design together with a clear working plan.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 147

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Maatwerk


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

EIGENSCHAPPEN MASSIEF HOUT / PROPERTIES SOLID WOOD

Tips: • • • •

Hang waterbakjes aan de radiatoren Zeep je meubel nu vaker, ook licht oliën mag vaker Ventileer je huis voldoende Laat de deur van de badkamer na het douchen op een kier staan

U kunt ook een hygrometer aanschaffen om de luchtvochtigheid constant te kunnen meten. Heeft u reeds scheurtjes ontdekt in uw houten meubel, volg bovenstaande tips op en wacht de periode van vrieskou rustig af. Meestal verdwijnen de scheurtjes vanzelf wanneer de luchtvochtigheid weer op peil is.

Eigenschappen massief hout

Hout is een hoogwaardig materiaal

In de massief houten meubelen van de Pilat&Pilat Famylje Collection staat vier houtsoorten centraal; eiken, walnoot, iepen en licht iepen. Bij elk meubel blijft het unieke karakter van de boom bewaard. Geen twee exemplaren van hetzelfde type meubel zijn daardoor qua uitstraling exact hetzelfde, maar kunnen verschillen in bijvoorbeeld kleur nuance. Het hout wordt gesorteerd en verwerkt door ervaren meubelmakers in de eigen fabriek in Bosnië. De meubelen worden gedurende het hele productieproces continue gecontroleerd op kwaliteit. Elke meubel wordt op maat gemaakt in de houtsoort naar keuze.

en moet met de nodige zorg behandeld worden. Scherpe, hete of vochtige voorwerpen kunnen het houtoppervlak beschadigen. Gemorste vloeistoffen dienen direct weggenomen te worden om vlekken te voorkomen. Het gebruik van ‘agressieve’ schoonmaakmiddelen en zeker schuurmiddelen wordt afgeraden. Veel vlekken kunnen worden voorkomen door het gebruik van onderzetters en door de inwerktijd van de vlek te verkorten door het tijdig weg te nemen.

Hout is een natuurlijk materiaal

Bij geoliede en gezeepte meubelen zijn kleine beschadigingen goed te herstellen. Vaste en sterke vervuiling zoals sporen van regelmatig vastpakken of rubbersporen van schoenzolen op de tafelpoten kunnen met fijn (korrel 400) schuurpapier weggeschuurd worden. Daarbij moet voorzichtig in de lengte van de houtrichting geschuurd worden. Hierdoor wordt de olie- of zeeplaag die normaal de vervuiling tegenhoudt weggenomen. De oppervlaktebescherming moet na de behandeling weer opnieuw aangebracht worden. Een diepe kras of deuk kan door wegschuren of opzwellen (vochtige doek kort onder een warm strijkijzer op de beschadigde plek) hersteld worden. Zo is het herstellen van kleine beschadigingen van uw meubel ook zonder vakkennis probleemloos mogelijk.

Daardoor zijn mogelijke afwijkingen in kleur en structuur inherent aan het materiaal. Ondanks de behandeling kan de kleur van het hout veranderen door plaatsing in direct zonlicht of kunstlicht. Hout heeft een open structuur en is daardoor onderhevig aan de blootstelling van de luchtvochtigheid. Massief hout is erg gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. In de winter draait de verwarming op volle toeren. Het is dan wel aangenaam warm in huis, maar die verwarming droogt de lucht in je huis. Een té droog kamerklimaat is ongezond voor ons, onze huisdieren en planten maar ook voor een natuurproduct als hout is dit niet gunstig. Bij een langdurige periode van vrieskou of bij afwisseling van regen en vrieskou kan de relatieve luchtvochtigheid erg laag zijn. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid bedraagt 50 á 60%. Een natuurproduct als hout kan krimpen en uitzetten. Bij een constante relatieve luchtvochtigheid van rond de 50% wordt dit tot een minimum beperkt. Zo voorkomt u scheurtjes in uw houten meubel.

148 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

Kleine reparaties zelf uitvoeren


Adviezen in het kort: • • • • •

Voorkom verkleuringen door uw meubel zo weinig mogelijk in permanent zonlicht te plaatsen Plaats uw meubel niet te dicht bij een warmtebron of een airco-unit, om uitdroging te voorkomen Schaf een hygrometer aan en houd de relatieve luchtvochtigheid in uw woning tussen 50% - 60% Gebruik onderzetters of placemats om kringen te voorkomen Pas op met poreuze vazen en bloempotten, deze kunnen onherstelbare kringen achter laten.

Properties solid wood The solid wooden furniture of the Pilat&Pilat Famylje Collection revolves around four types of wood; oak, walnut, light elm and elm. The unique character of the tree is retained in each piece of furniture. That is the reason why no two pieces of furniture are exactly identical, but will differ in things like colour shade. The wood is selected and processed by experienced furniture makers in our own factory in Bosnia. The furniture quality is continuously monitored during the entire production process. Each piece of furniture is custom-made of the type of wood chosen by the customer. The wood is finished using natural oil or special furniture soap.

Wood is a product of nature and for that reason the colour and structure are not always identical. In spite of the treatment, the colour of the wood may change through putting it in direct sunlight or in artificial light. Wood has an open structure. As a result, exposure to humidity in the air may have an effect on the furniture. Changes may occur at any time. Particularly during winter months when heaters are turned on full power, the air may become too dry for the wood. To minimise the risk of shrinking wood, we suggest a healthy indoor climate with a room temperature of approx. 20 degrees Celsius and a relative air humidity of around 50% - 60%. Dry air may cause minute cracks in the wood, which will close again as the humidity level goes up. A natural product such as wood can shrink and expand. This is kept to a minimum with a constant relative humidity of around 50%. This prevents cracks in your wooden furniture.

• • • •

Use radiator hanging humidifiers Maintain your furniture with soap (or oil) more often Ventilate your house sufficiently Leave the door of the bathroom ajar after showering

You can also purchase a hygrometer to constantly measure the air humidity. Have you already discovered cracks in your wooden furniture, follow the above tips and wait for the period of freezing cold. Usually the cracks disappear automatically when the humidity is back on level.

Wood is a high-grade material that needs to be treated with care. Sharp, hot or wet objects may damage the wooden surface. Spilt liquids should be removed immediately to prevent stains. The use of caustic - and certainly abrasive - cleaning agents is not recommended. Avoid stains by using coasters for your drinks and removing any spills without delay.

Small do-it-yourself repairs The advantage of unpainted and not artificially coloured solid furniture is to have the routine maintenance and small repairs in your own hands. Permanent and serious stains, such as traces of regular touching or rubber shoes on table legs, can be removed using fine (400-grit) sandpaper. Make sure you sand lengthwise in the direction of the wood grain. This will remove the film of oil or soap that had been put on for protection. Remember to re-apply the surface protection after treatment. A deep scratch or dent may be repaired through sanding or swelling (briefly pressing a hot iron onto a moist cloth on the damaged spot). In that way it will be a breeze to repair small damage to your furniture without expert knowledge.

In a nutshell: • • • • •

Prevent discoloration by keeping your furniture away from permanent sunlight. Keep some distance between your furniture and the heat source (heater or heat pump), to prevent the wood from drying out. Get yourself a hygrometer and keep the relative air humidity indoors between 50% and 60%. Use coasters or placemats to prevent rings from cups and glasses. Be careful with porous vases and flower pots, these can leave irreparable circles behind.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 149

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Tips:


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

HOUTSOORTEN EN AFWERKINGEN / TYPES OF WOOD AND FINISH

Een gelakt meubel voelt anders aan dan een meubel met olie- of zeepafwerking. Door de lak verdwijnt het contact met het hout voor de gebruiker. Een eventuele beschadiging is lastiger op te lossen. Waar bij een zeep- of olieafwerking een meubel bijgewerkt kan worden zonder zichtbare sporen zal een gelakt meubel veelal geheel geschuurd en opnieuw gespoten moeten worden.

Algemeen Elk model kan in 4 houtsoorten naar keuze gemaakt worden. De verschillende afwerkingen waar Pilat&Pilat mee werkt zijn; zeep en/of olie of een lak afwerking. Deze laatste kan transparant of dekkend, eventueel in combinatie met een beits. Het stalenmateriaal geeft inzicht in de mogelijkheden.

Zeep en/of olie afwerking Het natuurlijke karakter van het hout blijft met deze afwerkingen bewaard. Het onderhoud van gezeepte en geoliede tafels is essentieel om uw meubel in goede conditie te houden, maar ook eenvoudig. (zie pagina 156/158) Door het meubel regelmatig aandacht te geven blijft het in een goede conditie. Vooral in de wintermaanden is dit erg belangrijk.

Lakafwerking Naast de behandeling met olie en zeep biedt Pilat&Pilat een lakafwerking aan. Een transparante lak kan gecombineerd worden met een beits. Verder kan eikenhout in een kleurlak gespoten worden, waarbij de structuur van het hout nog zichtbaar blijft. Naast de standaardkleurlakken is een lakafwerking in vrijwel elke RAL of Sikkenskleur mogelijk. Een lak sluit het hout zodanig af dat luchtvochtigheidsverschillen minder invloed hebben op de werking van het hout. Verder is lakken praktisch: het meubel is eenvoudig met een stofdoek of licht vochtige doek (niet te nat) af te nemen.

150 PILAT& PILAT

Belangrijk: vloeistoffen niet laten liggen maar binnen 10 tot 15 min. verwijderen. Gebruik onderzetters en zet geen gloeiend hete voorwerpen op het meubel, dit geeft vlekken die niet te verwijderen zijn. Pas op met poreuze vazen en bloempotten, deze kunnen onherstelbare kringen achter laten.

FA M Y L J E B O O K

Gebakken iepen Gebakken hout is alleen mogelijk in iepen. Bij het ‘bakken’ wordt het hout verhit tot een temperatuur tussen de 200 en 240 graden. Tijdens dit proces wordt het vochtgehalte in het hout teruggebracht en verandert de structuur van het hout zodanig dat het praktisch ongevoelig is voor krimp en uitzetting. Daarnaast krijgt het hout een mooie karakteristieke donkerbruine kleur. Dit alles maakt het ‘gebakken’ hout tot een ecologisch verantwoord alternatief voor tropisch hout. Het gebakken hout verkleurt in zijn geheel, waardoor bij krasje of kleine beschadigingen de kleur gelijk blijft. Dit is een groot voordeel t.o.v. kleurafwerkingen die op het hout worden aangebracht. Na verloop van tijd kan de ‘donkere’ kleur vervagen, vooral wanneer het meubel gezeept is en in het volle zonlicht staat. De standaard afwerking is met olie en/of zeep. De dikte van het ‘gebakken’ hout bedraagt minimaal 10 mm en maximaal 40 mm.

Gerookt eiken Tijdens het rookproces reageert het looizuur dat van nature in het eikenhout aanwezig is met ammonia. Dit geeft het eikenhout een rokerige kleur. Het roken gebeurt niet door-en-door; de reactie houdt op ca. 1,5 mm onder het houtoppervlak. Het effect van het proces wordt beïnvloed door de concentratie looizuur in het eikenhout, de concentratie van de ammonia en de tijdsduur van de reactie. Na verloop van tijd ontkleurt het gerookte eikenhout enigszins, naar een kleur die het hout van nature heeft. Het roken van andere houtsoorten dan eikenhout is niet mogelijk.


Natural soap and/or oil are used for standard finishing solid wooden furniture. Each model can be made in four types of wood. Further options for wood finishes are a lacquer finish, transparent or non-transparent, in combination with a woodstain, if so required. The sample materials make it easy to choose from.

Naturel soap and/or oil treatment Natural soap and/or oil are used for standard finishing solid wooden furniture. The natural character of the wood is preserved in this way. The maintenance of furniture treated with soap and/or oil is essential to keep your furniture in good condition, but also simple. (see maintenance on pag. 156/158) By giving the furniture regularly soap- or oil treatments it remains in good condition. Particularly in the winter-time this is very important.

Lacquer Finish As well as treatment using oil and soap, Pilat&Pilat can offer a lacquer finish for their furniture. Transparent lacquer is combined with wood stain, if so required. Oak can have a spray-painted coat using lacquer, while retaining the visible structure of the wood. Options do not only include the standard colours, but also a lacquer in just about any RAL or Sikkens colour. Lacquer seals the wood from the ambient air, so that fluctuations in air humidity will hardly have an effect of the wood. Lacquered wood also has practical benefits: stains will not penetrate into the wood and furniture cleaning is a breeze. Important: do not leave liquids out but remove them within 10 to 15 minutes. Use coasters and do not put red hot objects on the furniture, this gives stains that can not be removed. Be careful with porous vases and flower pots, these can leave irreparable circles. Lacquered furniture feels different from furniture treated with oil or soap. Lacquered furniture takes away the user’s touch of wood. Any scratches are harder to fix. Furniture treated with oil or soap can be fixed without leaving any marks, but lacquered furniture may often require sanding and repainting. A lacquered finish will also incur an extra charge.

Heat treated wood (Elm) Heat treated wood is only possible in elm. During the so-called ‘curing’ process, the wood storage area is fired up to reach a temperature of between 200 and 240 °C. This is done to reduce the moisture content of the wood and to change the structure of the wood to make it almost insensitive to shrinkage and expansion. In addition, the wood is given a fine, characteristic, dark-brown colour. All that makes the heat treated wood a fantastic ecological alternative to tropical wood. The wood discolours as a whole, so the colour will remain the same in case of small scratches or damages. This is a great advantage compared with colour finishing applied to the wood afterwards. In the course of time the ‘dark’ colour may somewhat fade, particularly after the furniture has been treated with soap and is exposed to bright sunlight. The product is finished with oil and/or soap. The thickness of the heat treated wood is between 10 and 40 mm. The wood discolours as a whole, so the colour will remain the same in case of small scratches or damages. This is a great advantage compared with colour finishing applied to the wood afterwards.

Fumed oak During the fuming process, ammonia vapours react with the tannic acid naturally found in oak. This leaves the oak with a distinct smoky colour. The fuming process will not entirely penetrate the wood; the reaction stops at about 1.5 mm below the wood surface. The process depends on matters such as the concentration of tannic acid in the wood, concentration of the ammonia, as well as the length of time for the reaction. As time goes by, the smoky colour will slightly fade and the wood will regain its natural colour. Oak is the only type of wood suitable for fuming.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 151

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

In general


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

EIKEN / OAK

zeep wit soap white

gerookt zeep naturel fumed soap natural

RAL 9004

olie wit, zeep wit oil white, soap white

basalt lak basalt stain lacquer

olie wit oil white

STANDAARD IEPEN / STANDARD ELM

zeep wit soap white

olie wit, zeep wit oil white, soap white

gebakken, olie naturel, zeep heat treated, oil natural, soap natural

beits, lak nr. 2 stain, lacquer nr. 2

152 PILAT& PILAT

olie naturel oil natural

FA M Y L J E B O O K

olie wit oil white

beits, lak nr. 2 stain, lacquer nr. 2

eiken gerookt, zwarte olie fumed oak, oil black

lak nr. 4 lacquer nr. 4

schaduwbeits shadow stain lacquer

beits, lak nr. 2 stain lacquer, nr. 2

gerookt, beits lak nr. 3 fumed, stain lacquer nr. 3

schaduwbeits shadow stain lacquer

LICHT IEPEN / LIGHT ELM

zeep wit soap white

WALNOOT / WALNUT

zeep naturel soap natural

naturel lak natural lacquer

beits, lak nr. 2 stain, lacquer nr. 2


Rundleer zwart Cowhide nero

Rundleer licht bruin Cowhide light brown

Rundleer donker bruin Cowhide dark brown

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

LEER / LEATHER

FENIX / FENIX

Schapenleer zwart Sheep leather black

Schapenleer licht bruin Sheep leather light brown

Schapenleer donker bruin Sheep leather donker brown

Fenix 0029 Bianco Male

Fenix 0717 Castoro Ottawa

Fenix 0720 Nero Ingo

EPOXY / EPOXY

RAL 9010

RAL 9004

F6.05.50 (Taupe)

C4.40.30 (Menie)

MDF / MDF

RAL 9010

RAL 9004

F6.05.50 (Taupe)

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 153


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

ONDERHOUD VAN LEER / MAINTENANCE OF LEATHER

Net als hout is leer een natuurlijk materiaal. Pilat&Pilat werkt met een aniline leer (schapenleer) en een semi aniline leer (runderleer). Anilineleer is in een vat met aniline kleurstoffen door en door geverfd leer. Het is glad leder met open poriën zonder een pigment laag (kleurlaag) op de bovenkant zodat de natuurlijke textuur van de huid nog steeds herkenbaar is. Het is de meest natuurlijke leersoort. Een waterdruppel op het oppervlak van anilineleer dringt in het leer binnen en veroorzaakt een donkere plek in het leer omdat de poriën van het leer niet afgesloten zijn. Anilineleer is zeer gevoelig voor water- en vetvlekken, alsmede voor verkleuring door zonlicht. In de hand voelt anilineleer warm en wasachtig aan en ziet er mat uit.

Aniline leer moet met de nodige zorg behandeld worden, veel adviezen komen overeen met massief hout: • • • • •

Meubelen nooit in direct zonlicht plaatsen. Zonlicht beïnvloed de kleur. Het leer kan uitdrogen, plaats u meubel niet te dicht bij een warmtebron. Wij adviseren een relatieve luchtvochtigheid tussen 50% - 60% in uw woning. Gebruik alleen onderhoudsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik op de bekleding van uw meubel. Oplosmiddelen, vlekkenremover, aceton, wasbenzine, terpentine, schoencrème, etc. zijn duidelijk niet geschikt. Pas op met huisdieren, scherpe voorwerpen aan kleding, gespen van schoenen, klittenband, riemen en sieraden. Dit kan het leer beschadigen. Plooivorming is een normaal verschijnsel

Alle meubelen, bekleed met aniline leer, zijn na de productie bij Pilat&Pilat behandeld met een leer-beschermer. Deze leer-beschermer beschermt tegen ongelukjes op basis van water, olie of vet. Wij hebben dit onderhoudsproduct op voorraad.

Semi aniline leer: Collection 1416 Ohmann kan men aanduiden als een gepolijste gepigmenteerde leersoort. De natuurlijk uitziende print zorgt voor een optimaal rendement. Een zeer gelijkmatig en constant materiaal, uitermate geschikt voor intensief gebruik (project en gezin). Dit artikel is afgewerkt met een vuilwerende laag. Extra’s : sterk, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in onderhoud. Ook hier gelden dezelfde adviezen, zie boven

154 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Pilat&Pilat works with an aniline leather (sheep’s leather) and a semi-aniline leather (cowhide). Aniline leather is a type of leather that has been completely coloured with aniline dyes in a barrel. This smooth leather has open pores and has no pigment layer (colour layer) on the upper side so that the natural texture of the hide is still recognisable. It is the most natural type of leather. A drop of water on the surface of aniline leather penetrates the leather, causing a dark patch as the pores of the leather have not been sealed. Aniline leather is very sensitive to water and grease patches, as well as to discolouration due to sunlight. Aniline leather feels warm and waxy to the touch and has a mat appearance.

Aniline leather has to be treated with the necessary care, with the recommendations closely resembling those of solid wood: • • • • •

Never place furniture in direct sunlight. Sunlight will affect the colour. As leather can dry out, do not place the furniture too close to a heat source. We recommend a relative humidity of between 50% and 60% in your home. Only use maintenance agents that are suitable for use on the upholstery of your furniture. Solvents, stain removers, acetone, benzene, white spirit, shoe polish, etc. are clearly not suitable. Take care with pets, sharp items on clothing, shoe buckles, Velcro, belts and jewellery. These can damage the leather. Creasing is normal.

All pieces of furniture that have been upholstered with aniline leather are treated after production at Pilat&Pilat with a leather protector. This leather protector protects against accidents involving water, oil or grease. We have this maintenance product in stock.

Semi-aniline leather: Collection 1416 Ohmann can be described as a polished pigmented type of leather. The natural-looking print ensures for optimal results. A highly even and constant material, ideally suited for intensive use (project and family). This article has been finished with a dirt-resistant layer. Extras: strong, user-friendly and easy to maintain. The same advice on the left applies here.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 155

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Just like wood, leather is a natural material.


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

ONDERHOUD MET OLIE / MAINTENANCE WITH OIL De natuurlijke oliën die worden toegepast op Pilat&Pilat meubelen versterken de structuur en kleur van het hout en zorgen voor een sterk en slijtvast oppervlak. De speciale samenstelling van de oliën zorgt er voor dat het hout blijft “ademen”. Het hout is daarom veerkrachtig en duurzaam en behoudt zijn natuurlijke eigenschappen.

U kunt uw onderhoudsmiddel aanschaffen bij uw dealer, of vraag het per mail aan bij Pilat&Pilat. Na uw betaling sturen wij uw onderhoudsmiddelen zo spoedig mogelijk op. Mail naar pilat@pilat.nl You can purchase your maintenance product from your dealer, or request it by email at Pilat&Pilat. After your payment we will send your maintenance materials as soon as possible. Mail to pilat@pilat.nl

Pas aangekochte Pilat&Pilat meubelen die met olie afgewerkt zijn hebben een uithardingsperiode nodig van 8 tot 10 weken. Gedurende deze periode vormt zich een beschermend laagje over het hout. Wij adviseren u in deze periode het meubel niet intensief te gebruiken: • De eerste 8 tot 10 weken uw meubel NIET met onderhoudsolie behandelen. • Bescherm uw geoliede meubel tegen vocht door het gebruik van onderzetters. Door het gebruik van het meubel kan het hout vaal worden. U kunt uw meubel dan ‘opfrissen’ met de bijgeleverde onderhoudsolie (naturel of witgepigmenteerd). Deze onderhoudsolie herstelt de oorspronkelijke olielaag en geeft een zijdeachtig, soepel, vuil- en waterafstotend laagje.

The natural oils used for Pilat&Pilat furniture enhance the structure and the colour of the wood and create a strong and abrasion-proof surface. The special composition of the oil ensures the “breathing” ability of the floor. That is the reason why the wood is resilient and durable, while it retains its natural properties. Newly purchased Pilat&Pilat furniture that has been finished with oil requires a curing period of 8 to 10 weeks. During this period forms a protective layer over the wood. We advise you not to use the furniture intensively during this period: • DO NOT treat your furniture with maintenance oil for the first 8 to 10 weeks. • Protect your oiled furniture from moisture by using coasters. The colour of the wood may fade through frequent use of the furniture. In that case you may wish to bring the furniture ‘back to life’ using the maintenance oil supplied (natural or white-pigmented). The maintenance oil repairs the original film of oil and gives a silky, resilient and dirt and water resistant layer.

156 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

Bij gebruik van wit gepigmenteerde onderhoudsolie het flesje voor gebruik goed schudden en eventueel roeren, zodat het witte pigment zich goed met de olie vermengt. Het meubel normaal schoon houden met een vochtige doek. Use a moist cloth for everyday cleaning of the furniture.

When using the white-pigmented maintenance oil, remember to shake the bottle (and possibly stir the fluid) to ensure the white pigment and the oil are mixed well.


Apply a small amount of maintenance oil to a cotton cloth and rub into the wood.

Allow drying for 20 minutes: rub the furniture dry with a clean cotton cloth in the direction of the wood grain. Repeat the treatment after approx. 40 minutes.

Do not use the furniture in the usual manner for 4 hours. After treatment with maintenance oil, avoid water contact with the treated areas to allow the undisturbed curing process.

Warning: after use, remember to rinse the cotton cloth that has been used to rub in the maintenance oil and let it dry in the open air. Alternatively, dip the cloth into water, put it into a plastic bag and throw it away. That is to avoid the risk of spontaneous combustion.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 157

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Een kleine hoeveelheid onderhoudsolie op een katoenen doek aanbrengen en in het hout masseren.

Na een droogtijd van 20 minuten het meubel droog wrijven met een schone katoenen doek in de richting van de houtnerf. Deze behandeling na ca. 40 minuten herhalen.

Het meubel mag pas na 4 uren weer normaal gebruikt worden. Na de behandeling met onderhoudsolie mag het hout op de behandelde plekken 24 uur niet met water in aanraking komen in verband met het uitharden van de olie.

Waarschuwing: vergeet niet om de katoenen doek waarmee de onderhoudsolie is ingewreven na gebruik goed uit te spoelen met water en buiten te laten drogen, of nat gemaakt met water in een plastic zak op te bergen en weg te gooien. Dit in verband met zelfontbrandinggevaar.


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

ONDERHOUD MET ZEEP / MAINTENANCE WITH SOAP

Zeep als onderhoudsmiddel voor houten meubels werkt op twee manieren. In de eerste plaats werkt zeep preventief. Na elke zeepbehandeling volgt een verzadiging van het oppervlak door de cocos- en sojavetten waardoor vuil en vocht minder kans hebben om in het hout door te dringen. In de tweede plaats werkt de zeep ook reinigend door het vuil in de bovenste laag van het hout te verwijderen. Wanneer een gezeept meubel aan u wordt geleverd is het reeds een aantal keren gezeept en vergt het daarna regelmatig onderhoud. De zeep (witgepigmenteerd of naturel) is vervaardigd uit plantaardige grondstoffen zonder gebruik van kleur- en geurstoffen, conserveringsmiddelen of andere kunstmatige toevoegingen. De zeep is uiterst geconcentreerd en dient te worden verdund met water, alvorens op het hout aangebracht te worden. Hoe hoger de concentratie zeep hoe witter/bleker het hout wordt of blijft. Hoe vaker u het zeept des te witter/bleker zal het hout worden cq blijven en des te meer bescherming voor het hout. Vuil en vlekken kunt u verwijderen door de zeep verdund op de ruwe zijde van een schuursponsje aan te brengen en op de te reinigen plek in de richting van de houtnerf met druk, al naar gelang de intensiteit van de vlek, te schuren. Vervolgens de plek afnemen met een schone, vochtige doek. Indien nodig, een aantal keren herhalen. Aansluitend het meubel volgens normale gebruiksaanwijzing zepen met een doek.

158 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

U kunt uw onderhoudsmiddel aanschaffen bij uw dealer, of vraag het per mail aan bij Pilat&Pilat. Na uw betaling sturen wij uw onderhoudsmiddelen zo spoedig mogelijk op. Mail naar pilat@pilat.nl You can purchase your maintenance product from your dealer, or request it by email at Pilat&Pilat. After your payment we will send your maintenance materials as soon as possible. Mail to pilat@pilat.nl

Soap as a maintenance agent for wooden furniture works in two ways. Firstly, soap acts preventively. After each soap treatment, a saturation of the surface by the coconut and soy grease follows, disallowing dirt and moisture are to penetrate into the wood. Secondly, the soap also works as an cleaning agent by removing the dirt in the upper layer of the wood. When a soaped piece of furniture is delivered to you it has already been soaped several times, requiring only regular maintenance then. The soap (white pigmented or natural) is manufactured from raw plant materials without the use of colors, fragrances, preservatives or other artificial additives. The soap is highly concentrated and has to be diluted with water prior to appliance to the wood. The higher the concentration of soap, the whiter / paler the wood becomes or remains. As you apply the soap more often, the wood will become or remain more white or pale. The wood is therefore better protected. Dirt and stains can be removed by diluting the soap, and applying this to the rough side of a scouring pad. Cleaning the furniture in the direction of the woodgrain with pressure, depending on the intensity of the stain, should decrease the dirt or stain. Wipe the area with a clean, damp cloth. If necessary, repeat several times. Afterwards, soap the furniture again according to the instruction manual. Difficult stains such as grease and red wine can be removed by applying a small quantity of diluted soap to the stain and covering it with a damp cloth. Leave this for about 10-12 hours before the surface is re-lathered.


Regular cleaning with a damp cloth. The maintenance with soap should be repeated, depending on the usage and dirtiness: • dining and coffee tables: once every 1 to 3 weeks (clean regularly along the legs of your furniture too, to avoid colour differences) • dressers and closets: once every 1 to 3 months The soap dilution consists of: 1 part soap and 10 to 40 parts of water. The ratio depends on the intensity of usage of the furniture and the colour tone you want to achieve. • For heavy usage we recommend a ratio of 1:10 to 1:30. • For less intensive usage, you only need 1:30 to 1:40.

Vóór gebruik van wit gepigmenteerde zeep het flesje goed schudden of roeren, zodat het witte pigment zich goed met de zeep vermengt.

Het is aan te raden de verdunning met water te bewaren in een afsluitbare fles of plantenspuit, zodat het altijd klaar staat voor gebruik.

Before using white pigmented soap, stir or shake the bottle well to mix the white pigment with soap.

It is advisable to keep the dilution with water in a sealable bottle or spray bottle, ready for use.

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 159

HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Normaal schoonhouden met een vochtige doek. Het zepen dient u te herhalen, afhankelijk van het gebruik en vuil worden: • eet- en salontafels: 1 x per 1 tot 3 weken (neem ook regelmatig de poten mee om kleurverschil te voorkomen) • dressoirs en kasten: 1 x per 1 tot 3 maanden Het zeepmengsel bestaat uit: 1 deel zeep en 10 tot 40 delen water. De verhouding is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het meubel en de kleurnuance die u wilt bereiken. • Bij intensief gebruik adviseren wij u een verhouding van 1:10 tot 1:30. • Bij minder intensief gebruik kunt u volstaan met 1:30 tot 1:40.


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE

Breng het mengsel aan met een doek (vaatdoek of microvezeldoek) en zeep het hele meubel in, in de richting van de houtnerf. Laat dit ca. 2 minuten inwerken.

Daarna het meubel met een schone, vochtige doek afnemen waardoor overtollig zeep en vuil in de toplaag van het hout worden verwijderd. Het water zal zeer snel verdampen en een nieuwe zeeplaag in het hout blijft over.

Apply the mixture with a cloth (dish cloth or microfiber cloth) and soap the whole piece of furniture in the direction of the woodgrain. Let it soak for about 2 minutes.

Then wipe the furniture with a clean, damp cloth removing excess soap and dirt. The water will evaporate very rapidly, leaving a new layer of soap in the wood. Het kan voorkomen, met name bij eiken, dat de houtvezels na de eerste keren zepen wat gaan opstaan. Het meubel voelt dan ruw aan. In het onderhoudskistje vindt u een stuk schuurpapier 400. Schuur dan gerust, in de lengte van de houtnerf, het oppervlakte weer zacht. It can occur, especially in oak, that the wood fibers open after the first maintenance with soap. The furniture then feels rough. In the maintenance box you will find a piece of sandpaper 400. Then sand, in the length of the wood grain, the surface soft again.

160 PILAT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

WWW.PILAT.NL


HOUTSOORTEN & ONDERHOUD / TYPES OF WOOD & MAINTENANCE


PRODUKTINFORMATIE / PRODUCT INFORMATION

TAFELS / TABLES

tafels / tables

162

productinformatie / product information

salontafels / coffee tables

168

bijzettafels / small tables

170

bureaus / desks

173

banken & stoelen / benches & chairs

174

kasten-dressoirs-wandtafels / cabinets-sideboards-wall tables

179

162 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

ANNA

BAS

BERND

BJINZE II

DIONNE

PETER TROMOP 2014

GJALT PILAT 2003

GJALT PILAT 2012

GJALT PILAT 2016

PETER TROMOP 2014

standaard afmetingen (ØxH) 110/120/130x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden bovenkant blad en onderkant blad / frame in twee kleuren is optioneel Grotere diameters dan 130 cm zijn niet aan te bevelen

standaard afmetingen (LxBxH) lengte 160 tot 240, breedte 84,5 of 100,5, hoogte 76 eettafel / 104 bartafel / 110 statafel houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden bladdikte 6,8 cm tafels zijn tweedelig, behalve de wandtafel (42 cm breed) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 220-400x90x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden wangen zijn standaard geëpoxeerd in RAL 9004, zijkanten staal transparante lak. Blad uit vier delen, noesten en ambachtelijk gerepareerde noesten zijn hier inherent aan afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 220-260x90x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden massief stalen poten geëpoxeerd in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 180-240x90x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poten niet demontabel, afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (ØxH) 110/120/130x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features top tabletop and bottom tabletop / frame in two colours is optional Larger diameters than 130 cm are not recommended

MORE // 50

standard dimensions (LxWxH) length 160 to 240, width 84.5 or 100.5, height 76 dining table / 104 bar table / 110 standing table types of wood oak, light elm, elm, walnut key features wood thickness 6.8 cm tables are two-part, except the wall table (42 cm wide) custom sizes on request

MORE // 140

standard dimensions (LxWxH) 220-400x90x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features Frameparts are powdercoated RAL 9004, with sides that we lacquered transparently. Tabletop of four parts, knots and artisanal repaired knots are inherent in this. custom sizes on request

MORE // 142

standard dimensions (LxWxH) 220-260x90x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features solid steel legs epoxied in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) custom sizes on request

MORE // 118 / 121

standard dimensions (LxWxH) 180-240x90x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features legs are not dismountable, custom sizes on request

MORE // 136 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 163


TAFELS / TABLES

productinformatie / product information

DIRK JISK

DORUS

EDWIN

ELIZABETH II

HARM II

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 1998

GJALT PILAT 2005

GJALT PILAT 2016

GJALT PILAT 2012

standaard afmetingen rechthoek 200-260x90/100x76 ovaal 200-300x90/100x76 rond/vierkant 130-160x130-160x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden massief stalen onderstel geĂŤpoxeerd in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie). Afwijkende maten op aanvraag, standaard blad in vier lengtes en optioneel uit hele lengtes en vallende breedtes.

standaard afmetingen (LxBxH) 140-240x90/100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot maat 8,8 x 8,8 cm afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 188-308x90x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden tafel is asymmetrisch, leverbaar in beide, gespiegelde, varianten afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) op drie poten 160-220x100x76 op vier poten 240-360x100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden pootmaat 8x16 cm mogelijk met Fenix toplaag afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 65/130x80x76 houtsoorten rand blad en onderstel eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden toplaag tafelblad Fenix of HPL afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions rectangle 200-260x90/100x76 oval 200-300x90/100x76 round/square 130-160x130-160x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features 151/5000 solid steel base powder coated in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie). Custom sizes on request, Standard tabletop of 4 lengths. optional of full lengths MORE // 38-40 164 PIL AT& PILAT

standard dimensions (LxWxH) 140-240x90/100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 8.8 x 8.8 cm custom sizes on request

MORE // 131-133 FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 188-308x90x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features table is asymmetrical, available in both, mirrored, variants custom sizes on request

MORE // 42-43

standard dimensions (LxWxH) on three legs 160-220x100x76 on four legs 240-360x100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 8x16 cm possibly with Fenix top layer custom sizes on request

MORE // 18 / 20-21

standard dimensions (LxWxH) 65/130x80x76 types of wood edge sheet and bottom oak, light elm, elm, walnut key features top layer table top Fenix or HPL custom sizes on request

MORE // 100-101


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

HINDRIK Langshout JEHANNES

JELLE

JONAS II

KLAAS

GJALT PILAT 2004

GJALT PILAT 2007

GJALT PILAT 1997

GJALT PILAT 2015

TRUDE VAN ASSEM 2008

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 160-400x81/94,5x76 vierkant 121,5-162x121,5-162x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden pootmaat 13,5x13,5 cm demontabele poten standaard vanaf 320 cm afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 60/76x60/64/76x76/104/110 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 250/300x117/120x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poten mogelijk demontabel onderste deel poten RVS / geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 200-300x103x76 cm houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden blad uit hele lengtes t/m lengte 240. pootmaat 14x14 cm afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 160-260x92x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden demontabele poten geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) rectangle 160-400x81/94.5x76 square 121.5-162x121.5-162x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 13.5x13.5 cm dismountable legs standard from 320 cm custom sizes on request

MORE // 126

standard dimensions (LxWxH) 60/76x60/64/76x76/104/110 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features custom sizes on request

MORE // 22-23

standard dimensions (LxWxH) 250/300x117/120x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features dismountable legs are optional lower part legs stainless steel / powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe) custom sizes on request

MORE // 14

standard dimensions (LxWxH) 200-300x103x76 cm types of wood oak, light elm, elm, walnut key features sheet from full lengths up to length 240. leg size 14x14 cm custom sizes on request

MORE // 88-89

standard dimensions (LxWxH) 160-260x92x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features dismountable legs powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) custom sizes on request

MORE // 110 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 165


TAFELS / TABLES

productinformatie / product information

MADS

MEINT

NEL

PAKE SYTSE

SILKE

GJALT PILAT 2014

GJALT PILAT 1996

PETER TROMOP 2005

GJALT PILAT 2010

GJALT PILAT 2008

standaard afmetingen 300-500x90-100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 180-300x91x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden tafelbladhoogte 10 cm demontabele poten afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 180-240x90-100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden bladhoogte 6,5 cm demontabele poten afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) ovaal LxBxH 250-500x130x76 rechthoek LxBxH 200-450x110x76 rond ØxH 130/160/180x76 vierkant L/BxH 130/160/180x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 140-300x90/100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden bladdikte 6 cm afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) 180-300x91x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop height 10 cm dismountable legs custom sizes on request

standard dimensions (LxWxH) 180-240x90-100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop height 6.5 cm dismountable legs custom sizes on request

MORE // 24 / 27

MORE // 94

standard dimensions (LxWxH) 300-500x90-100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features frame epoxy coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) custom sizes on request

MORE // 36-37 166 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) oval LxWxH 250-500x130x76 rectangle LxWxH 200-450x110x76 round ØxH 160x76 square L/BxH 160x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features custom sizes on request

MORE // 52-58

standard dimensions (LxWxH) 140-300x90/100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop thickness 6 cm custom sizes on request

MORE // 62


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

SJOERD

SYTZE

TIEMEN

TOM

WYBE

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 1999

GJALT PILAT 2009

CHRIS SLUTTER 2018

GJALT PILAT 2017

standaard afmetingen (LxBxH) 220-360x92,5x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden bladdikte 6 cm. ook verkrijgbaar als wandtafel: 220x46x76 afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 140-300x76 lengtes 140-240 (4 poten) lengtes 260-300 (6 poten) breedtes 84,5/91/97,5 vierkant (L/BxH) 117x76, 130x76, 143x76 houtsoorten licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden blad- en pootdikte 6 cm afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 140-240x90/100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 220/240x100x76 ovaal 220/240/260x110x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe)

standaard afmetingen (LxBxH) 200-280x100x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden met diamantpatroon tafelblad of langshout tafelblad afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) 140-240x90/100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features frame powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe) custom sizes on request

standard dimensions (LxWxH) rectangle 220/240x100x76 oval 220/240/260x110x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features frame powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / C4.40.30 (Menie) / Sikkens F6.05.50 (Taupe)

MORE // 116

MORE // 6-8

standard dimensions (LxWxH) 220-360x92,5x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop thickness 6 cm also available as a wall table: 220x46x76 custom sizes on request

MORE // 34

standard dimensions (LxWxH) rectangle 140-300x76 lengts 140-240 (4 legs) lengts 260-300 (6 legs) widths 84,5/91/97,5 square (L/WxH) 117x76, 130x76, 143x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features table top and leg thickness 6 cm custom sizes on request

MORE // 16

standard dimensions (LxWxH) 200-280x100x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features with diamond pattern tabletop or tabletop of straight lengths custom sizes on request

MORE // 84-87 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 167


SALONTAFELS / COFFEE TABLES productinformatie / product information

FREEK

HOTZE

JELLE

PETER TROMOP 2009

GJALT PILAT 2002

GJALT PILAT 2008

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 80-160x45-80x22-42 vierkant 60x60x22-42 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden vanaf 32 cm hoogte standaard een legplank aan beide zijden standaard achterwandkleur F6.03.20 afwijkende maten op aanvraag hele lengtes zijn optioneel

standaard afmetingen (LxBxH) 100-140x50-70x37,5 cm houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden optioneel op houten wielen, afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) ovaal 140-200x50,5-72x30 rond Ø54-Ø99x30 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden ook mogelijk met onderste deel poot in RVS afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) rectangle 80-160x45-80x22-42 square 60x60x22-42 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features from 32 cm height standard a shelf on both sides standard back wall color F6.03.20 custom sizes on request full lengths are optional

MORE // 108 168 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 100-140x50-70x37,5 cm types of wood oak, light elm, elm, walnut key features optionally on wooden wheels, custom sizes on request

MORE // 97-98

standard dimensions (LxWxH) oval 140-200x50.5-72x30 round Ø54-Ø99x30 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features also possible with lower part leg in stainless steel custom sizes on request

MORE // 12


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

KLAAS

MEINT

PAKE SYTSE

TIEMEN

TRUDE VAN ASSEM 2015

GJALT PILAT 1995

GJALT PILAT 2015

GJALT PILAT 2009

standaard afmetingen (LxBxH) 150-200x50/75x30 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poten geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 140-220x75,5/91x25,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden pootjes RVS / geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) 175/200x70/80x37/52 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden tafelblad in houtsoort als frame of travnic natuursteen afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (LxBxH) rechthoek 120-240x60-100x30 vierkant 50-120x50-120x30 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie), onderste deel pootjes hout, afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) 150-200x50/75x30 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features legs powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) custom sizes on request

MORE // 112

standard dimensions (LxWxH) rectangle 140-220x75.5/91x25.5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features legs stainless steel / powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) custom sizes on request

MORE // 30

standard dimensions (LxWxH) 175/200x70/80x37/52 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop in wood type as frame or travnic natural stone custom sizes on request

MORE // 59

standard dimensions (LxWxH) rectangle 120-240x60-100x30 square 50-120x50-120x30 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features frame powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie), bottom part of legs of wood, custom sizes on request

MORE // 114 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 169


BIJZETTAFELS / SMALL TABLES productinformatie / product information

ANNEBETH

ANNIE

DORUS

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 1998

standaard afmetingen (LxBxH) 26x32x62 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot RVS/hout

standaard afmetingen (LxBxH) 24x24x20/40 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standaard afmetingen (LxBxH) 42-60x42-60x42 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot maat 8,8x8,8 cm, standaard op wielen

standard dimensions (LxWxH) 26x32x62 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg stainless steel/wood

MORE // 141 170 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 24x24x20/40 types of wood oak, light elm, elm, walnut

MORE // 134-135

standard dimensions (LxWxH) 42-60x42-60x42 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 8.8 x 8.8 cm, standard on wheels

MORE // 130


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

EIRIK

HILDE HYK

HINDRIK

HYKE

JOOP

PETER TROMOP 2007

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 2009

GJALT PILAT 2009

standaard afmetingen (LxBxH) 30x30x35 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden ook als hangkastje

standaard afmetingen (LxBxH) 51x32x50 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot RVS/hout

standaard afmetingen (LxBxH) 54x54x30 40,5x40,5x40,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden mogelijk met verzonken wielen

standaard afmetingen (LxBxH) 34x26x75,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden op zwenkwielen

standaard afmetingen (LxBxH) 48x48x30 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden tafelblad uit kopshout

standard dimensions (LxWxH) 30x30x35 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features also as a hanging cabinet

standard dimensions (LxWxH) 51x32x50 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg stainless steel/wood

standard dimensions (LxWxH) 34x26x75,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features on swivel wheels

standard dimensions (LxWxH) 48x48x30 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop of end grain wood

MORE // 128-129

MORE // 140-141

MORE // 57 / 127

MORE // 102 / 108-109

standard dimensions (LxWxH) 54x54x30 40,5x40,5x40,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features possible with recessed wheels

MORE // 13 / 31-32 / 105-106

FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 171


BIJZETTAFELS / SMALL TABLES

productinformatie / product information

NEL

PAKE SYTSE

SIEBREN

SKREPPER

SYL

PETER TROMOP 2008

GJALT PILAT 2015

GJALT PILAT 2009

KRISTIEN PILAT 2006

BAS VAN DER VEER 2015

standaard afmetingen (LxBxH) 40x40x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden opbergkist op zwarte zwenkwielen

standaard afmetingen (ØxH) Ø50x37/52 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden tafelblad in houtsoort als frame of travnic natuursteen

standaard afmetingen (LxBxH) 28x28x40 / 42x42x40 houtsoorten licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden Blok uit 7x7 cm kopshout op zwarte zwenkwielen

standaard afmetingen (LxBxH) 30x30x30 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standaard afmetingen (ØxH) Ø30x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standard dimensions (ØxH) Ø50x37/52 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features tabletop in wood type as frame or travnic natural stone

standard dimensions (LxWxH) 28x28x40 / 42x42x40 types of wood light elm, elm, walnut key features Block of 7x7 cm end grain wood on black swivel wheels

standard dimensions (LxWxH) 30x30x30 types of wood oak, light elm, elm, walnut

standard dimensions (ØxH) Ø30x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut

MORE // 60

MORE // 13 / 15 / 134

standard dimensions (LxWxH) 40x40x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features storage chest on black swivel wheels

MORE // 102-103 172 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

MORE // 55 / 85 / 121 / 123


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

BUREAUS / DESKS productinformatie / product information

KEES

LUTGARDE

WILKE

GJALT PILAT 2007

GJALT PILAT 2012

GJALT PILAT 2012

standaard afmetingen (LxBxH) 120x57x40 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden hangend bureautje

standaard afmetingen (LxBxH) 187x60x33 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden hangend bureautje bijpassende kast leverbaar

standaard afmetingen (LxBxH) 120x60x107,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden standaard blank gelakt stalen frame optioneel frame geĂŤpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

standard dimensions (LxWxH) 120x57x40 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features hanging desk

MORE // 44-45

standard dimensions (LxWxH) 187x60x33 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features hanging desk matching shelving unit available

MORE // 46-49

standard dimensions (LxWxH) 120x60x107,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features standard clear lacquered steel frame optional frame powde r coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / Sikkens F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

MORE // 124-125 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 173


BANKEN& STOELEN / BENCHES& CHAIRS productinformatie / product information

AMARINZ

BAS

BERTHE

GJALT PILAT 2011

GJALT PILAT 2001

GJALT PILAT 2015

standaard afmetingen (BxDxH) 160-320X59X78 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden gestoffeerd met rundleer of schapenleer

standaard afmetingen (BxDxH) 160-240x42x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden houtdikte 6,8 cm

standaard afmetingen (BxDxH) 200x65x74 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden uitsluitend voor binnengebruik

standard dimensions (LxWxH) 160-240x42x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features wood thickness 6.8 cm

standard dimensions (LxWxH) 200x65x74 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features only for indoor use

MORE // 140

MORE // 104

standard dimensions (LxWxH) 160-320X59X78 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features upholstered with cowhide or sheep leather

MORE // 39 / 56-57 174 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

DORUS

DÛBELD

ELIZABETH II

HINDRIK Langshout

HINKE

GJALT PILAT 1998

KRISTIEN PILAT 2008

GJALT PILAT 2016

GJALT PILAT 2004

GJALT PILAT 2010

standaard afmetingen (BxDxH) 160-240x42x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot maat 8,8x8,8 cm afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (BxDxH) 126-180x39x44,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden kist/bank met twee kleppen op zwarte zwenkwielen

standaard afmetingen (BxDxH) op vier poten: 160-300x40,5x45 op zes poten: 320-400x40,5x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden poot maat 13,5x13,5 cm afwijkende maten op aanvraag

standard dimensions (LxWxH) 160-240x42x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 8.8 x 8.8 cm custom sizes on request

standard dimensions (LxWxH) 126-180x39x44,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features box / bench with two flaps on black swivel wheels

standaard afmetingen (BxDxH) 3-poots:160-220x45x45 4-poots:240-300x45x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden vanaf 240cm wordt het blad opgebouwd uit twee of drie lengtes. pootmaat 8x16 cm. afwijkende maten op aanvraag

standaard afmetingen (BxDxH) 180-340x55x45 houtsoorten pootjes eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden gestoffeerd met rundleer of schapenleer. rugleuning wordt aan wand gemonteerd afwijkende maten op aanvraag

MORE // 131

MORE // 24 / 26-27

standard dimensions (LxWxH) 3-poots:160-220x45x45 4-poots:240-300x45x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features from 240 cm the sheet is built up from two or three lengths. leg size 8x16 cm custom sizes on request

MORE // 21

standard dimensions (LxWxH) on four legs: 160-300x40,5x45 on six legs: 320-400x40,5x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features leg size 13.5x13.5 cm custom sizes on request

MORE // 126

standard dimensions (LxWxH) 180-340x55x45 types of wood legs: oak, light elm, elm, walnut key features upholstered with cowhide or sheep leather. backrest is mounted on a wall custom sizes on request

MORE // 22 / 40-41 / 142 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 175


BANKEN & STOELEN / BENCHES & CHAIRS

productinformatie / product information

MADS

MERIAM

SILKE

SYTZE

WYBE

GJALT PILAT 2015

GJALT PILAT 2015

GJALT PILAT 2008

GJALT PILAT 2014

GJALT PILAT 2017

standaard afmetingen (BxDxH) 300-500x33x47 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 47 cm frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

standaard afmetingen (BxDxH) 200x56,5x75 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 40 cm, zitdiepte 48 cm frame geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) uitsluitend voor binnengebruik

standaard afmetingen (BxDxH) 140-240x40x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standaard afmetingen (BxDxH) op vier poten 140-180x45,5x45 op zes poten 200-300x45,5x45 houtsoorten licht iepen, iepen, walnoot

standaard afmetingen (BxDxH) 200-280x61,5x79 houtsoorten licht iepen, iepen, walnoot gestoffeerd met rundleer of schapenleer

standard dimensions (LxWxH) 300-500x33x47 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 47 cm frame powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

MORE // 36-37 176 PIL AT& PILAT

standard dimensions (LxWxH) on four legs 140-180x45,5x45 on six legs 200-300x45,5x45 types of wood light elm, elm, walnut

standard dimensions (LxWxH) 200x56,5x75 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 40 cm, seat depth 48 cm frame powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) only for indoor use

MORE // 106 FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 140-240x40x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut

MORE // 62

MORE // 16-17

standard dimensions (LxWxH) 200-280x61,5x79 types of wood light elm, elm, walnut upholstered with cow leather or sheep leather

MORE // 84-87


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

KRISTIEN

DINY

FROUKJE III

GRETA

LUTSKE

GJALT PILAT 2004

KRISTIEN PILAT 2014

GJALT PILAT 2015

GJALT PILAT 2005

GJALT PILAT 2000

standaard afmetingen (BxDxH) 64x85x63,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden gestoffeerd met rundleer of schapenleer ingezonden stof is mogelijk

standaard afmetingen (BxDxH) 55,5x54x86 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden gestoffeerd met rundleer of schapenleer ingezonden stoffen zijn mogelijk

standaard afmetingen (BxDxH) 45x54,5x82 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 45 cm

standard dimensions (LxWxH) 64x85x63,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features upholstered with cowhide or sheep leather own fabric is possible

standard dimensions (LxWxH) 55,5x54x86 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features upholstered with cow leather or sheep leather own fabric is possible

standaard afmetingen (BxDxH) 56,5x60x81 stoffering rundleer of schapenleer ingezonden stof is mogelijk bijzonderheden poten geëpoxeerd in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) op zwenkwielen, twee verschillende onderstellen mogelijk

standaard afmetingen (BxDxH) 41,5x49,5x85 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 46 cm stangetje is standaard RVS, optioneel is geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

MORE // 98 / 109 / 110-111

MORE // 18-19 / 48-49 / 125

standard dimensions (LxWxH) 56,5x60x81 upholstery cowhide or sheep leather own fabric is possible key features legs powder coated in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie) on swivel wheels, two different frame versions possible

MORE // 14-15 / 40 / 52 / 126

standard dimensions (LxWxH) 45x54,5x82 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 45 cm

standard dimensions (LxWxH) 41,5x49,5x85 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 46 cm rod is standard stainless steel, optional powder coated in RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

MORE // 132-133 / 142

MORE // 55 / 94 /116-117 / 120 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 177


BANKEN & STOELEN / BENCHES & CHAIRS

productinformatie / product information

LUTSKE barkruk

PAS

SYL kruk

TOUTER

GJALT PILAT / PETER TROMOP 2008

GJALT PILAT 2014

BAS VAN DER VEER 2015

KRISTIEN PILAT 2007

standaard afmetingen (BxDxH) 38,5x47,5x104 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 74 cm frame RVS of geëpoxeerd staal RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

standaard afmetingen (BxDxH) 49x59x72,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden zithoogte 46 cm, zitdiepte 41 cm

standaard afmetingen (ØxH) 30x45 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standaard afmetingen (BxDxH) 98x63x76 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standard dimensions (ØxH) 30x45 types of wood oak, light elm, elm, walnut

standard dimensions (LxWxH) 98x63x76 types of wood oak, light elm, elm, walnut

MORE // 55 / 85 / 121 / 123

MORE // 96 / 115 / 128

standard dimensions (LxWxH) 38,5x47,5x104 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 74 cm frame stainless steel or powder coated steel RAL 9010 / RAL 9004 / F6.05.50 (Taupe) / C4.40.30 (Menie)

MORE // 23 178 PIL AT& PILAT

standard dimensions (LxWxH) 49x59x72,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features seat height 46 cm, seat depth 41 cm

MORE // 6-8 / 28 / 42-45 / 50 / 62 FA M Y L J E B O O K


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

KASTEN & DRESSOIRS / CABINETS & SIDEBOARDS productinformatie / product information

BART dressoir

BART tv-kast

DIEDERIK kast

PETER TROMOP 2005

PETER TROMOP 2005

GJALT PILAT 2004

standaard afmetingen (BxDxH) 150/200x51x88,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot, in combinatie met MDF

standaard afmetingen (BxDxH) 150/200x51x88,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot, in combinatie met MDF

standard dimensions (LxWxH) 150/200x51x88,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut, in combination with MDF

standard dimensions (LxWxH) 150/200x51x88,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut, in combination with MDF

standaard afmetingen (BxDxH) 36x36x56-221 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden van één vak hoog tot 6 vakken hoog

MORE // 92-93

MORE // 92-93

standard dimensions (LxWxH) 36x36x56-221 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features from one compartment high to 6 compartments high

MORE // 44 / 111 / 134-137 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 179


KASTEN & DRESSOIRS / CABINETS & SIDEBOARDS

DIEDERIK wandtafel

EIRIK (hang)kast

ELFRIEDE kast

HILTJE II hangkastje

HOTZE II dressoir

GJALT PILAT 2004

PETER TROMOP 2007

GJALT PILAT/PETER TROMOP 2018

GJALT PILAT 2012

GJALT PILAT 2002/2015

standaard afmetingen (BxDxH) 66-255x45/60x47 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden wandtafel met open vakken, kleppen en lades zijn optioneel

standaard afmetingen (BxDxH) 30-201x30x34,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden van één vak breed tot zeven vakken breed. deurtjes voor de vakken zijn optioneel

standaard afmetingen breedte 130-257,5 diepte 39,5-53 hoogte 70,5-119 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden vanaf hoogte 95 zijn laden optioneel. deuren zijn optioneel

standaard afmetingen (BxDxH) 32x20x40/50 houtsoorten licht iepen, iepen bijzonderheden deurtjes uit één deel hout

standaard afmetingen (BxDxH) 150/200/250x40/50x50 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden hangend dressoir, romp massief hout met MDF deurtjes

standard dimensions (LxWxH) 66-255x45/60x47 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features wall table with open compartments, flaps and drawers are optional

MORE // 138-139 180 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 30-201x30x34,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features from one compartment to seven compartments wide. doors are optional

MORE // 128-129

standard dimensions (LxWxH) width 130-257,5 depth 39,5-53 height 70,5-119 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features from height 95 drawers are optional. doors are optional

MORE // 6 / 8-11

standard dimensions (LxWxH) 32x20x40/50 types of wood light elm, elm key features doors from one part of wood

MORE // 50-51

standard dimensions (LxWxH) 150/200/250x40/50x50 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features hanging sideboard, body in solid wood with MDF doors

MORE // 98-101


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

HOTZE II dressoir MDF HOTZE hangkast

HOTZE tv-kast

JAAP

JO

GJALT PILAT 2002/2015

GJALT PILAT 2002/2012

PETER TROMOP 2012

GJALT PILAT 2002

GJALT PILAT 2010

standaard afmetingen (BxDxH) 150/200/250x40/50x50 bijzonderheden hangend dressoir, deurtjes en romp MDF, greepjes in houtsoort naar keuze. deuren naar keuze afgewerkt met eikenfineer, europees walnootfineer of spuitwerk in een kleur naar keuze.

standaard afmetingen (BxDxH) 63x30x197 125x30x134,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot, MDF bijzonderheden hangende kast, deurtjes zijn optioneel

standaard afmetingen (BxDxH) 200x40x116 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden hangende kast met mdf schuifdeur

standaard afmetingen (BxDxH) 240/345x42x192 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden de romp van de Jaap kast is uit massief hout of mdf

standaard afmetingen (BxDxH) 133/163/193x40x50 133/163/193x30x130,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden breedtes 163 en 193 hebben twee laden achter één front

standard dimensions (LxWxH) 150/200/250x40/50x50 key features hanging sideboard, doors and body MDF, handles in wood in a type of wood of your choice. doors are optionally finished with oak veneer, European walnut veneer or spraypainted in a color of choice.

standard dimensions (LxWxH) 63x30x197 125x30x134,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut, MDF key features hanging shelving unit, doors are optional

MORE // 98-101

MORE // 10 / 102 / 118 / 142

standard dimensions (LxWxH) 200x40x116 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features hanging shelving unit with mdf sliding door

MORE // 115

standard dimensions (LxWxH) 240/345x42x192 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features the body of the Jaap cabinet is made of solid wood or mdf

MORE // 60-61

standard dimensions (LxWxH) 133/163/193x40x50 133/163/193x30x130,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features widths 163 and 193 have two drawers behind one front

MORE // 94-96 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 181


KASTEN & DRESSOIRS / CABINETS & SIDEBOARDS

LUTGARDE

MEINT hangkast

MEINT dressoir

MEINT REIN

PAKE SYTSE

GJALT PILAT 2018

GJALT PILAT 2005

GJALT PILAT 1995

GJALT PILAT 2010

GJALT PILAT 2015

standaard afmetingen (BxDxH) 33x33x187 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden passend bij Lutgarde bureau

standaard afmetingen (BxDxH) 175-325x30x40 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden diepte legplank 23 cm

standaard afmetingen (BxDxH) 146/218/290x40x89 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden pootjes RVS of zwart geëpoxeerd staal

standaard afmetingen (BxDxH) 212-374x40x64/70 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden hangend (64 cm hoog) staand op plint (70 cm hoog)

standard dimensions (LxWxH) 33x33x187 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features matching Lutgarde desk

standard dimensions (LxWxH) 175-325x30x40 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features depth of shelf 23 cm

standaard afmetingen (BxDxH) 200x50x124 houtsoorten eiken, walnoot bijzonderheden bovenblad massief hout of gefineerd romp en fronten MDF of gefineerd frame massief hout

standard dimensions (LxWxH) 146/218/290x40x89 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features legs stainless steel or black powder coated steel

standard dimensions (LxWxH) 212-374x40x64/70 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features hanging (64 cm high) standing on plinth (70 cm high)

MORE // 48-49

MORE // 24-25 / 30

MORE // 29 / 117

MORE // 28 / 136

182 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K

standard dimensions (LxWxH) 200x50x124 types of wood oak, walnut key features top solid wood or veneered body and fronts MDF or veneered frame solid wood

MORE // 54 / 116


Productinformatie onder voorbehoud, kijk voor actuele gegevens op pilat.nl / For up-to-date information visit pilat.nl

REIN kast

SYM dressoir

SYM wandkast

0208 SYM kast

TYNKE II kast

GJALT PILAT 2005

GJALT PILAT/PETER TROMOP 1999/2008

GJALT PILAT/PETER TROMOP 1999/2008

GJALT PILAT 2002

KRISTIEN PILAT 2012

standaard afmetingen (BxDxH) 167,5-580x40x79,5-217,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden modulaire opbouw, naar wens uit standaard onderdelen op te bouwen

standaard afmetingen (BxDxH) 159,5-279,5x50/65x80/93 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden wordt gedemonteerd geleverd

standaard afmetingen (BxDxH) 159,5x50/65x133,5-193,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden wordt gedemonteerd geleverd

standaard afmetingen (BxDxH) 140x28x102,5 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot

standard dimensions (LxWxH) 159,5-279,5x50/65x80/93 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features is delivered disassembled

standard dimensions (LxWxH) 159,5x50/65x133,5-193,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features is delivered disassembled

standaard afmetingen (BxDxH) 80x47x100/140/220 houtsoorten eiken, licht iepen, iepen, walnoot bijzonderheden resp. met twee, drie of vier legplanken, mogelijk met massieve of MDF romp

MORE // 128-130

MORE // 46 / 125 / 126

standard dimensions (LxWxH) 167,5-580x40x79,5-217,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features modular construction, to be built from standard parts as required by choice

MORE // 32-33

standard dimensions (LxWxH) 140x28x102,5 types of wood oak, light elm, elm, walnut

standard dimensions (LxWxH) 80x47x100/140/220 types of wood oak, light elm, elm, walnut key features resp. with two, three or four shelves, body made of solid wood or MDF

MORE // 48 / 55 / 85 / 120-124

MORE // 89-91 FA M Y L J E B O O K

P I LAT&P I LAT 183


COLOFON / COLOPHON Fotografie / Photography Maarten vd Wal Styling / Styling Gjalt Pilat Grafisch ontwerp / Graphic Design Alice Postma Tekst / Text Renske Schriemer, Peter Tromop Art direction / Art Direction Gjalt Pilat, Alice Postma Drukwerk / Printing Drukkerij vd Eems mei 2018 / may 2018

WWW.PILAT.NL

184 PIL AT& PILAT

FA M Y L J E B O O K


SHOWROOM NL PILAT&PILAT Tsjerkebuorren 40 9286 GC Twijzel - NL T. 0031 (0)511 54 39 81 pilat@pilat.nl WWW.PILAT.NL

SHOWROOM DE DESIGN POST KÖLN Deutz-Mülheimerstraße 22A 50679 Köln - DE T. 0049 (0)221 690 650 info@designpost.de WWW.DESIGNPOST.DE

Pilat&Pilat Famyljebook 2018  

Collectieboek van tijdloze massief houten meubelen. Erfstukken voor de toekomst.

Pilat&Pilat Famyljebook 2018  

Collectieboek van tijdloze massief houten meubelen. Erfstukken voor de toekomst.

Advertisement