Page 1

Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

Inclús hui molta gent no coneix LES GRANS PINTORES de tots els segles, que pinten, i que ho fan perquè és el seu treball, la seua emoció, la seua vida, perquè no poden viure sense fer-ho. La veritat és que sí que hi ha hagut grans DONES artistes però no han sigut reconegudes com a tals ni valorades. Moltes pintures realitzades per dones van ser inicialment atribuïdes a hòmens, la qual cosa indicaria que NO HI HA diferències objectives entre l’art realitzat per dones o per hòmens. ESTA EXPOSICIÓ VOL SER UN HOMENATGE A TOTES LA DONES AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA, CENTRADA LA MIRADA EN LA DONA COM A PERSONA FORTA, ACTIVA, INDEPENDENT, DESAFIADORA, INSPIRADA, VALENTA, CREADORA, LLUITADORA, TRIOMFANT, AMIGA, TREBALLADORA, ACTIVISTA DE LA VIDA QUOTIDIANA, …

MENTRES NO HI HAJA PLENA IGUALTAT CONTINUAREM ESTANT EN FALTA COM A SOCIETAT PER A ACONSEGUIR LES MÍNIMES METES DE CONVIVÈNCIA I RESPECTE.


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

(DONES, PINTADES PER DONES)


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

CATHERINE ABEL Berlín 1924 Berlín 1924


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MABEL ÁLVAREZ En el jardí En el jardín


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

SONIA DELAUNAY Jove dormida Joven dormida


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

ÁNGELES SANTOS Xiqueta asseguda Niña sentada


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MARIANNE STOKES Una romanesa en Homestead Desze Una rumana en Homestead Desze


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

EVA GONZALES Despertar de matí Despertar de mañana


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

FRYDA KALHO Les dues Fridas Las dos Fridas


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

EDA ELISABETH STERCHI Dona reclinada Mujer reclinada


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

EMMA SANDYS Elaine Elaine


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MARUJA MALLO Cap de negra Cabeza de negra


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

SOFONISBA ANGUISSOLA Retrat de la seua germana Anna Maria Retrato de su hermana Anna María


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MARIE DENISE VILLERS Xica dibuixant Muchacha dibujando


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MENCHU GAL Retrat Retrato


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

LLUÏSA VIDAL Autoretrat Autorretrato


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

HENRIETTA RAE Azalees Azaleas


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MONTSERRAT GUDIOL Autoretrat Autorretrato


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

BERTHE MORISOT En el ball En el baile


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

MARIA BLANCHARD Retrat de Maria Retrato de María


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

ARTEMISIA LOMI GENTILESCHI Autoretrat Autorretrato


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

TA M A R A D E L E M P I C K A Jove amb guants Joven con guantes


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

LYDIA FIELD EMMET Dues germanes Dos hermanas


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

GABRIELE MÜNTER Autoretrat Autorretrato


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

JOANNA BOYCE Au de Déu Ave de Dios


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

ISABEL GUERRA En pau dorm, tu estàs amb mi En paz duermo, tú estás conmigo


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

ANNA ANCHER Mestra i alumnes Maestra y alumnos


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

(DONES, PINTADES PER HÒMENS)


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

FERNANDO BOTERO Dones Mujeres


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

SALVADOR DALI Retrat de Gala Retrato de Gala


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

LEONARDO DA VINCI La dama de l’ermini La dama del armiño


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

SANDRO BOTICCELI La primavera (Flora) La primavera (Flora)


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

DIEGO VELAZQUEZ La Infanta Margarida Maria La Infanta Margarita María


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

PEDRO PABLO RUBENS Les tres gràcies Las tres gracias


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

PIERRE-AUGUSTE RENOIR En la terrassa En la terraza


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

JOAQUÍN SOROLLA Passejant per la platja Paseando por la playa


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

BARTOLOMÉ E. MURILLO Xica i la seua ama Chica y su dueña


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

WILLIAM WONTNER Una bellesa elegant Una belleza elegante


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

JULIO ROMERO DE TORRES La Fuensanta La Fuensanta


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

PABLO PICASSO Retrat de Dora Maar Retrato de Dora Maar


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC Justine Dieuhl asseguda en el jardí de Forest Justine Dieuhl sentada en el jardín de Forest


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

HENRI MATISSE Dona jove amb brusa blava Mujer joven con blusa azul


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

AMEDEO MODIGLIANI La dona de l’artista La mujer del artista


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

RAFAEL Dama amb unicorn Dama con unicornio


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

GUSTAV KLIMT Dona amb palmito Mujer con abanico


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

DOMENICO GHIRLANDAIO Retrat de Giovanna Tornabuoni Retrato de Giovanna Tornabuoni


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

ANDY WARHOL Marilyn Marilyn


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

EDGAR DEGAS Ballarina basculant Bailarina basculando


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

DIEGO RIVERA Dona amb lliris d’aigua Mujer con calas


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

IGNACIO ZULOAGA Retrat de Lola amb vestit de flors Retrato de Lola con vestido de flores


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

PAUL GAUGUIN Dones tahitianes Mujeres tahitianas


Les DONES en l’art … l’art de les DONES DIA DE LA DONA

FRANCISCO DE GOYA La maja nua La maja desnuda

Dones pintores  
Dones pintores