Page 1

1

Jaargang 24 Nr. 5

www.piketberg.com

Junie 2017

022-913 1796

Alle korrespondensie aan diepiketberger@gmail.com

Hannes se platinum Nguni koei

R5,00 Piketberg se koerant vir Piketberg se mense... Tuinbou besoek Rooiklip...p3 VLV 85 jaar oud...pp6,8 Ram SA-wenner...p9 Babsie verjaar...p10 Graadfoto’s...p14 Grondslagfase Konsert...p16 Rus-’n-Bietjie Klub...p20 Kotzé Familie Reünie...p24 Kwagga Jag– en Avontuurklub...p28 Sport uitblinkers...pp29,32,34 SSS se Top 10...p30 SSS Proefstudente...p34

Een maal per jaar kies SA Stamboek slegs een elite platinum koei per vleisbees ras en vanjaar het een van Hannes Eksteen se Nguni koeie die baie uitsonderlike en gesogde titel gewen. Ná soveel jaar van teling is dit ‘n baie groot eer. Die toekenningsoorhandiging was te Bloemfontein. Alle diere van geregistreerde rasse, se inligting word op ‘n databasis aangebring en die rekenaar kies dan self dié dier met die beste teelwaardes. Hannes is ‘n toegewyde boer met ‘n passie vir die Nguni ras. Hy boer al sedert 1995 met Nguni’s, maar het eers sy stoet in 2006 geregistreer. Hy verkies Vervolg op p3...


2

Briewe van ons lesers...

Redaksioneel Hoe weet ‘n mens? Die VLV het 85 jaar gelede op Piketberg begin, dis ‘n leeftyd, soos julle weet. Lees gerus die interessanthede rondom die stigting van die tak en die oorsig oor die 85 jaar. Ek hoor van die dinge vir ‘n tweede of ‘n derde keer toe ek die vergadering bywoon, grotendeels om die foto’s te neem. Oor en oor is dit duidelik dat een van VLV se doelstellings oor al die jare was en is, om veral vroue ingelig te hou. By dié besondere verjaarsdagvieringe is die keuse van onderwerp ter sprake Diabetes. Juis omdat dit die onderwerp is en die tafel kreun onder die lekkernye, is ek eers geïnteresseerd. Esna Brand, die ma van Driesman, is aan die woord en ouma Carin Rossouw (foto) het die vergadering gereël. As bestuurslid is sy verantwoordelik vir die Gesondheid– en Opvoeding temas van die VLV. Driesman het tipe 2 Diabetes vir die afgelope jaar. Ons hoor dinge wat ons aangryp, ons harte sag maak en ons oë tranerig. Die volgende oggend vroeg by Kix wag ‘n dogter my in met die nuus van haar tienjarige maatjie in die ICU in Bloemfontein met Ketoacidosis…………..met wat?......... Daar gaan ‘n lig vir my op, ek onthou Esna wat vertel het van DKA…… En ek kon simpatiek vra oor haar maatjie met Diabetic Ketoacidosis. Dankie, VLV, dat julle nooit ophou om mense ingelig te hou nie.

Liefde Marietha

Redaksie (diepiketberger@gmail.com) Berigte, foto’s en uitleg: Marietha Goosen  022-913 1796 Advertensies:

diepiketberger@gmail.com

Marietha Goosen

of sms 079 496 2719 Finale uitleg, admin en verspreiding: Barbie Breunissen 022-913 3873 n/u

Barbie Breunissen

Volblad: R470 Halfblad: R325 Kwartblad: R220 Agsteblad: R155 Ander groottes op aanvraag. Teken in op Die Piketberger teen R115 vir 11 uitgawes per pos in RSA. Lees op www.piketberg.com

Alfred en Moira Ryke skryf…. Aan al die Piketberginwoners wat ons verblyf vir die afgelope 23 jaar so aangenaam gemaak het, wil ons baie dankie sê. Piketberg sal altyd ‘n baie spesiale plek in ons harte hê met die pragtige uitsig oor die lande asook die berge agter ons. Dis egter die mense wat ‘n plek spesiaal maak en vandat ons op Piketberg aangekom het, het almal ons baie Alfred en Moira Ryke welkom laat voel. Ons afgeneem by die Fonteinfees wil spesiaal vir Riana in Maart. en CP Smit hier uitsonder wat ons vanaf letterlik die eerste dag in Oktober 1994 ons met warm komberse verwelkom het voordat ons trek opgedaag het en ons niks by ons gehad het nie. Julle sal nooit weet wat dit vir ons beteken het nie. Phillip en Gerna Croeser vir julle spesiale vriendskap, Martin en Marietha Goosen vir al ons lekker avonture saam. Maar ons het baie ander vriende en kennisse ook wat ons verblyf daar baie aangenaam gemaak het. Alfred pendel nog vir die volgende drie jaar tussen Velddrif en Piketberg totdat hy aftree en ek sal so nou en dan my gesig kom wys. Maar almal is welkom om ‘n draai by ons te kom maak by Voortrekkerstraat 204, Velddrif. Hierdie is nie ‘n vaarwel nie, maar net tot ons mekaar weer sien. Baie liefde.


3

Tuinbou besoek Rooiklip

Die Tuinbouklublede wat die vergadering bygewoon het waar Delina Fox interessante inligting gegee het oor die kweek van mikrokruie, is agter Delina Fox, Jackie Ferguson, Micky Visser, JC Thesnaar en Vanessa Beautement. Voor is Biddy Langenhoven, Katinka Morrison, Moira van der Westhuizen, Carina Kennedy, Rita Esau en Nicoline Brown. Die volgende vergadering behoort ook 'n baie leersame vergadering te wees. Jaap Viljoen van Rooiklip Kwekery en Sunbird Aloes in Swellendam, kom al die pad Piketberg toe om lede en belangstellendes toe te spreek oor die kweek van aalwyne. Sy praatjie sal toegelig word met ’n skyfievertoning van skaars en eksotiese aalwynsoorte. Lede van die Tuinbouklub en besoekers kan sy webwef besoek www.rooiklip.co.za. Aalwyne kan bestel word op sy webwerf of op sy epos info@rooiklip.co.za. Jaap sal die bestelde aalwyne saambring. Die vergadering vind plaas op Woensdag 7 Junie in die Biblioteeksaal. Tee en verversings word bedien vanaf 09:00, die vergadering begin om 09:30. Besoekersfooi is R30. Almal welkom. Vanaf p1...

Nguni’s vanweë hulle vrugbaarheid, langslewendheid en lae onderhoud. Om die stoetery se bloedlyn aan te vul, doen hy deeglike navorsing en koop beeste by gevestigde stoettelers van oor die hele land aan – hy kies dus die teelmateriaal vir sy eie kudde baie streng. Diere wat nie aan die streng seleksievereistes voldoen nie, word geslag, nie verkoop nie. Hannes hanteer self sy diere en selekteer diere met ‘n rustige temperament. Op ‘n daaglikse basis word alle inligting – geboortes, sterftes ens via die internet op Stamboek se databasis aangebring. Om hierdie inligting foutloos aan te bring, verg van die boer om elke dag te weet wat met sy kudde gebeur. ACVV se Tillies Teewinkel is elke Vrydag oop gedurende skoolkwartale 8:00-12:00 by die ACVV-kantoor in Tillalaan

Nuwe Wintersvoorraad Beskikbaar Winkel  022-913 2418  022-942 1787 Riana Smit  022-942 1787  082 921 1977


4

Babas babas, drie in ‘n ry…….een twee drie…...

Op 4 en 6 Mei is drie Piketberg babas gebore en die mammas het in opeenvolgende kamers in dieselfde hospitaal gelê, kamer 19, 20 en 21 in Panorama Medikliniek. Lambert en Tharine van der Westhuizen met Willouw, Cornel en Jessica Carstens met Keanu en Marius en Toni Carstens met Cara. Foto verskaf

JEUGDAG Vrydag 16 Junie VLVK-KONGRES 2017 17 en 18 Augustus Club Mykonos, Langebaan

KUNSTE- en KULTUURLEDEVERGADERING 8 Junie 2017 in die Biblioteeksaal om 09h30 Spreker : Monique Nienaber, goudsmid van Porterville. Almal welkom. Navrae: Nicoline Brown 0824770665


5


6

VLV Piketberg : 85ste Verjaardag

Uittreksels oor 85 jaar, soos geskryf deur Riana Richter 85 jaar gelede in 1932 vind die eerste byeenkoms van VLV PIKETBERG plaas. Ek glo dat lede almal saam met my lof wil bring aan ons Hemelse Vader wat ons voorgangers oor al dié jare gedra het, in tye van voorspoed, maar ook deur moeilike jare, selfs oorlog- en depressietye. Ons kan nie anders as om vandag terug te dink aan 5 jaar gelede toe ons tak 80 was, toe ons ‘n swierige geleentheid daarvan gemaak het in De Berge gastehuis. Ons onthou dat die tafels gekreun het onder die mooiste tafelversierings gedoen deur blomspesialiste – almal lede van ons tak: Elbeth, Katinka, Susan en Frannie. Elbeth was toé redelik onlangs aangewys as beste blomkunstenaar ter wêreld in die VSA. ‘n Feestelike middagete is voorgesit deur ‘n bestuurslid, Marthie du Toit. Sewe voormalige voorsitters was ons eregaste, ons erelede was daar en selfs lede wat reeds Piketberg verlaat het, en Marlene le Roux, direkteur van Kunste Kaap, was spreker van die dag. Ek gaan enkele punte uit die notules van die tak van die afgelope 85 jaar aanhaal. Voor die stigting van ons tak – sowat 120 jaar gelede – is ‘n babaseuntjie in Kanada oorlede omdat hy ongepasteuriseerde melk gedrink het. Sy mamma het besef dat daar meer mammas, soos sy, oningelig was oor baie dinge. Om ‘n lang storie kort te maak, so het Kananda die voortou geneem om ‘n organisasie te stig met die doel om die volwasse vrou op te voed. Hie in SA stel die destydse Dept van Landbou van die Unie van SA beurse beskikbaar aan 6 jong meisies om huishoudkunde in Kanada te studeer. By hulle terugkoms word een van hulle aangestel in die personeel van Elsenburg in die pos van Huishoudkundige Uitbreidingsbeampte. Haar taak was enorm; om oral in die platteland van die Kaapprovinsie lesings en demonstrasies aan te bied, geskoei op wat en soos sy dit in Kanada ervaar het. Sy moes met die trein van dorp tot dorp reis met ‘n primusstofie en ‘n houtkis vol kombuisgereedskap om in haar dem’s te gebruik. Kort voor lank was daar onafhanklike verenigings dwarsoor die provinsie. VLVK, die oorkoepelende liggaam het gevolg en een tak na die ander. So ook Piketberg in 1932. Die eerste demonstrasie in ons tak is aangebied deur mev. Botha van Carnarvon – gehandel oor die was en kam van skaapwol en vervaardiging van skaapwolartikels Plaaslike talent is gebruik om vergaderings op te vrolik met (ek haal aan uit die notule:) “pianosolo’s, tweesang en resitasies”. ‘n Mens kan net dink wat ‘n geweldige inspuiting die stigting van ‘n VLV tak veral in die platteland vir ‘n dorp en gemeenskap in daardie jare was. Die studierigtings was Opvoeding, Verfraaiing, Gesondheid, Kunsvlyt, Handvlyt, Huisvlyt, Landbou en Volkstradisie. (Oor die jare het net die benaminge verander) Ledegeld in die eerste bestaansjaar van die tak beloop 6 pennies (5c) per lid per jaar. Prioriteite was: demonstrasies, verfraaiing van elke moontlike beskikbare terrein op die dorp (kerkterreine was gewild; veral baie bloekombome is uitgehaal en inheemse sierbome aangeplant), opvoeding van die jong dogter, fondsinsamelings – tot d.m.v. gesellige brugpartye in die ou bioskoopsaal. Later deelname aan kompetisies, veral by die damesafdeling van die landbouskou. Voorbeelde van demonstrasies in die eerste 4 jaar was: Perske Fritters, Slaai en Slaaisoiuse, Hoe om ‘n Krans te maak, Vel- en Wolwerk, Short Bread & Biscuits,

Kunsblomme, Behandeling van ‘n Siek Pasiënt, Gelatien Geregte, Koekversiering, Eerste Hulp in Ongelukke, Kleremakery, Maak en Uitvoer van ‘n Box Ottoman, Beste Krismispresent, Droë Vrugte. Die jare na 1940 was uiters moeilik – dit was oorlogtyd. Tekens van die tyd was growwemeelresepte en vleisvervangende geregte, opskorting van donasies, geen geld om as pryse by skoue toe te ken nie, swak mededinging, bywoningsyfer wat daal. Vroue het vasgebyt en toestande verbeter in 1949: “Verversings word weer by die tee bedien vanaf die tyd dat die verbod op fyngebak opgehef is. Die tak se ledetal is nou 73.” “Wanneer belangrike vergaderings of funksies deur die tak gehou word, word dit in die plaaslike bioskoop geadverteer” Uit die notule: “Feitlik al die lede gaan in vir pluimveeboerdery. Dikwels word eiers vir broeidoeleindes onder mekaar uitgeruil. Veral plaaslede gaan ook in vir varkboerdery. Die lede lewer almal bewys van ‘n besondere liefhebbery vir blomme. Gedurende die wintermaande wanneer daar geen gebrek aan water is nie, is die blomtuin die trots van al die lede.” 1950 en VLV beleef ‘n bloeityd op Piketberg. Daar is ywerig gewerk vir liefdadigheid en welwillendheid. Ek noem enkeles: Deur finansiele insette help hulle die huisvlytsaal by die skouterrein oprig, die NG kerksaal met ‘n vleuelklavier en gordyne. Deelname by die skou: 371 inskrywings in die damesafdeling in 1953 en 4 jaar later, 911. Die volgende uit ‘n 1961 Landbou verslag: Demonstrasie van metode om vas te stel of ‘n hen lê: “Ons konvenor het gesorg vir ‘n fuik met ag henne die dag wat mnr. Smit die lesing oor hoenders kom hou het. Die henne was van verskillende ouderdomme en in verskillende stadia van die lê-tyd. Hy het toe een vir een hen geneem en aan die lede gewys hoe ‘n mens vasstel of ‘n hen lê of nie. Hy het die dames self laat voel ook. Dit was voorwaar leersaam.” 1970: Die inwyding v d landbousaal was ‘n “do” – VLV organiseer die eerste “Kaas en Wyn” wat op Piketberg gehou is en koop die stoele aan. In hierdie jare kom die stryd op ons landsgrense. Dit gaan gepaard met grenspakkies en bydraes vir grensfondse. 1984 -1990: Alles word in oormaat gedoen. Ek haal aan uit ‘n verslag: “Die jaar 1990 o.l.v. die voorsitter H Richter was ‘n besonder bedrywige en opwindende jaar. Op 5 April vertrek 18 dames op ‘n onvergeetlike VLV naweekuitstappie per vliegtuig en besoek o.a. die Randse Paasskou, Sun City en Gold Reef City. In dieselfde maand reël die bestuur ‘n funksie ten bate van kankernavorsing met staatspresidentsvrou Marike de Klerk as gasspreker. En so gaan dit voort, steeds in dieselfde jaar… Cas Abrahams, Maleise koskenner kom demonstreer, Dulcie van den Bergh tree op, en steeeds nog in dieselfde jaar word spyseniering vir 3 onthale gedoen…. Dit was Hepsibah. So baie fondse was beskikbaar dat geld belê is – bekend as die die H Richter Studiebeursfonds – waaruit steeds beurse aan student toegeken word. Teen 1980 het die spyskaart vir spyseniering deur VLV Piketberg gedoen, as volg gelyk: Ons kyk na ‘n KOUE ETE as vb.: R5 per persoon. Vleis: Hoender, Frikkadel, Bees, Polonie en ham, Tongbrood (ekstra vleis: 50c per porsie p/p meer). Verskeidenheid van Slaaie, nie minder as 5 soorte Nagereg, verskeidenheid en vla Soutbeskuitjies en “chips” en doopsous Vervolg op p8…


7


8 Vanaf p6…. op tafels vooraf. Koffie. Vrugtesap (20c p/p ekstra). Voorgereg (50c p/p ekstra) Indien die vleis rou voorsien word, en dit moet deur VLV gaargemaak word, is die tarief R4 i.p.v. R5 p/p En wie van ons – wat dit beleef het – sal die standaard van die gewilde jaarlikse modeparade kompetisie van tuisgemaakte klere en spoggerige teetafels wat daarmee gepaard gegaan het, ooit vergeet? Vir 22 jaar lank was dit ‘n instelling in Piketberg – die geleentheid van die jaar. Rosa Lategan was die inisieerder hiervan. In Rosa se termyn….. net ‘n paar vbe….‘n tuinparty met Manuel Escorcio, ‘n fondsinsamelingskonsert met Ge Korsten en Rina Hugo wat ‘n gehoor van 600 in die kerksaal trek, Wilna Snyman tydens ‘n takvergadering, ‘n afsluitingsvergadering met dr Murray Janson……. jare van finansiele voorspoed in ons tak. Kursusse is aangebied in kuns, hand- en naaldwerk: kerspitborduurwerk en ook ander borduurwerk, bauernmalerei, verskeie soorte laslapwerk, tapisserie, maak van onderklere, sweetpakke, houtsneewerk, lapverf ens. Veranderinge het wel ingetree. VLV moes aanpassings maak om by te bly: Spyseniering word oorgeneem deur spesialisdienste. Veral die jonger geslag stel nie meer in tuisgemaakte klere belang nie. Fondsinsamelingsprojekte is in kompetisie met liefdadigheidinstansies en skole wat nou meer en self fondse moet genereer. Dit skep nuwe prioriteite by vroue en kompetisiedeelname by die tak en ook skoue bly in die slag. Rondom 2008 was dit Lizelle du Toit in haar termyn as voorsitter, wat die Tienerkok kompetisie aangebied het, aanvanklik slegs vir leerders van Hoërskool Piketberg. Later is skoolleerders uit buurtakke betrek en toe is dit “opgeraap” deur VLVK en is Lizelle gevra om die eerste Tienerkok kompetisie met deelnemers van skole regoor Kaapland in Piketberg aan te bied. Wat ‘n prestasie. Is dit nie van pas dat VLVK se studietema vanjaar Aanpasbare Vroue is nie? Dit is dalk waar wees van alle vroue, maar kom ons maak dit, met genoegsame rede, van toepassing op ons wat vir 85 jaar lank die aflosstokkie aanvat, dra en oorgee. En ek vra myself die vraag: Is daar iets waarby ‘n VLV vrou nie kan aanpas nie. Gebed: Baie dankie Hemelse Vader, dat U ons vroue gemaak het – elkeen so uniek met haar eie gawes en persoonlikheid, maar tog so eenders van gees. Ons bring alle lof aan U vir elke voorreg, geleentheid en uitdaging op ons pad. Gewis is dit nie maklik nie, maar omdat ons in U glo, is ons tot alles in staat. Neem elke bestuurslid by die hand. Maak lede bereid en bekwaam om op ‘n dag die aflosstok by hulle oor te neem sodat die werksaamhede van ons vereniging in die toekoms steeds tot seën van baie en tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dit vra ons in U naam en met danksegging. Amen

Piketberg VLV word 85

Tydens die tak se ledevergadering op 11 Mei 2017 is die tak se 85ste verjaarsdag gevier. Piketberg-tak is by ‘n bestuursvergadering op 23 Mei 1932 gestig. Mevv Jossi Ackerman en Hugo, Hoofbestuur van V.L.V.K. het Piketberg in Maart 1932 besoek om ‘n tak op Piketberg te stig. Twintig lede onder voorsitterskap van mev. Ds. Steytler was teenwoordig. Lede het deur die jare gewissel en op die oomblik staan die ledetal op 53. Ledegeld was in 1980 R3 per lid per jaar teenoor R165 per lid in 2017. Vier en twintig voorsitters het al in die voorsitterstoel gesit sedert 1932. Hebsibah Richter (1984-1991), Rosa Lategan (1992-1995) en Riana Richter (1999-2003 en 2011-2012) is steeds woonagtig in Piketberg. Talle projekte is met welslae geloods en nood is doelgerig aangespreek. Die projekte het ten doel gehad om eerstens gemeenskapsdiens te lewer en die blootstelling sou dan so ook VLV promoveer. Verdere doelstelling van die projek-temas is om deur volwasse opvoeding die vroue in staat te stel om ‘n gesonde gesinslewe op te bou en sodoende diens te lewer in die gemeenskap.

Rosa Lategan, Riana Richter, Chrisna Smit en Nicoline Brown klink ‘n glasie op hulle gemeenskaplike belang as Voorsitters van VLV Piketberg. Foto’s: Marietha Goosen

Verjaarsdagkoek en sjampanje om die 85 jaar te vier.

Mates vir advertensies: Volblad: 19cm x 27cm Halfblad: 19cm x 13cm Kwartblad: 9cm x 13cm Agsteblad: 9cm x 7cm Pryse verskyn op p2

Die volgende Piketberger verskyn op 29 Junie 2017 Berigte en advertensies moet ons bereik teen 20 Junie 2017 Stuur na: diepiketberger@gmail.com


9

Maritz se Ram SA-Wenner

VOERTUIE GESOEK!

Motors, Bakkies, Bussies, Motorfietse en Karavane. Enige modelle: 1917 tot 2017 Onmiddellike betaling Maritz Mouton, middel, van Nuwerus plaas Piketberg, se ram word bekroon as SA Senior Kampioen by die onlangse Suid-Afrikaanse Kampioenskappe in Bloemfontein. Regs is Jacobus Goliath, ook van Nuwerus plaas. Links is Riaan Myburgh van Moorreesburg, verbonde aan Oos-Vrystaat Koop (OVK), wat die inskrywing aangemoedig het. Foto verskaf

Skakel Jakes by 083 384 8547 en/of Epos: louw.jakes@gmail.com


10

Babsie Binneman se 75ste gevier

Babsie Binneman, links voor, het op 13 Mei haar 75ste verjaarsdag saam met vriende en familie gevier. Op dié vrolike dag het al haar geliefdes aangesit by ‘n teepartytjie in die Bio Café in Voortrekkerstraat. By Babsie is haar susters Elsa Koegelenberg, Tossie van Dorp en Annette Smith. Op die foto onder is sy saam met haar naaste familie. Deon is regs voor met hulle dogters, Deona en Marietjie, agter hom. Foto’s verskaf.

BERGRIVIER OUTREACH

Mario (se ouma) inspireer ACVV

Die ACVV se kwartaallikse byeenkoms is op 4 Mei by Tillies gehou. Nadat al die gebruiklike prosedures afgehandel is, is Mario Rossouw aan die woord gestel. Mario, 'n gerehabiliteerde verslaafde en krimineel, is tans 'n pastoor by Every Nation se kerk in Somerset-Wes. Hy was die oudste van 13 kindertjies wat by sy ouma moes grootword, omdat sy tienerma hom nie kon versorg nie. Hy onthou hoe hulle soggens almal in 'n kring moes staan sodat sy ouma vir elkeen kon bid. Op dertienjarige ouderdom, het hy "in die strate" begin lewe, nadat hy uit die skool geskors is as gevolg van bendebedrywighede en 'n obskure lewenswyse. Hy het die polisie vier jaar lank ontglip en is op 18, met 52 aanklagte teen hom, lewenslank tronk toe gestuur. In die tronk was hy 'n gesiene bendeleier en dwelmhandelaar. 'n Ordentlike afranseling deur gevangenisowerhede het hom met twee gebreekte ribbe en neus gelaat en hy is in afsondering opgesluit, sonder mediese versorging. Die Bybel wat 'n bewaarder vir hom gebring het, is aanvanklik onder die bed ingesmyt. Toe sy fisiese lyding onuithoudbaar word, was sy uitroep: "Here, help my!" Gedring deur die Heilige Gees, het hy die Bybel onder die bed uitgehaal en agtergekom dat sy neus en ribbebene gesond was! Hy, wat nog nooit 'n Bybel gelees het nie, is telkemale na Jes. 43:1-2 gelei, met sy naam wat in die vers verskyn! Mario kon nie anders as om teenoor almal in die tronk, vriend én vyand, te getuig nie. "Lewenslank" is verminder na 13 jaar, waarvan die laaste sewe jaar bestaan het uit getuig en om geharde misdadigers, sowel as bewaarders, na Jesus te lei. Mario beklemtoon dat ons nooit die krag van gebed moet onderskat nie. Ná sy bekering was sy ouma se woorde aan hom: "Onthou, ek het nooit opgehou om vir jou te bid nie."

Sandveld Elektries CC Geregistreerde Master Elektrisiën Spesiale en gewone bedradingskodes reg gn02111

SKENKINGS VAN KOMBERSE, HONDE- EN KATKOS, NEKBANDJIES EN LEIBANDE ASOOK KATMANDJIES WELKOM 082 606 5364

* Motoraansitters * Vervoerbande * Spoed beheer plc en vsd * Sertifikate van Nakoming uitreiking * Landbou * Mynbou * Huishoudelike Geboue en Algemene Elektriese Werk * 33 jaar ondervinding

Neville Watson 083 255 9917 Piketberg Omgewing


11

PIKETBERG

Moenie hierdie winter onfiks word, hou die wiele aan die rol!

Girl Fusion 26er R1 450 Axis Sport 26er R1 960 Spesiale Aanbiedinge tot einde Junie

Ons verskaf ook onder andere: Birzman, Hope, WTB, Sigma, Cateye, Ryder Produkte, Camelbak, Maxxis, Michelin, Kenda, IXS, Bell, Parktool, Giro, Olympic, Fox Shocks, Rock Shocks, Fox clothing, First Ascent, Shimano, Shram en vele, vele meer.

Tel. 022 913 1101


12 Uit die kantoor van die Munisipale Bestuurder...

60 Diamante vir Lourense

Hierdie maand dra ek my bydrae op aan Raadsheer Boeta Josephus, wyksraadslid van wyk 5 (Eendekuil, Piket-Boberg, Redelinghuys en al die landelike gebiede tussenin) wat op 23 Mei 2017 oorlede is. Raadsheer Josephus het ‘n lang loopbaan Hanlie Linde van 23 jaar gehad as politikus en raadslid by die destydse Porterville Munisipaliteit (1994 – 2000), Weskus Distriksmunisipaliteit (2000 – 2016 waarvan hy Onder-Burgemeester was vanaf 2011 – 2016) en Bergrivier Munisipaliteit (vanaf 2016). Raadsheer Josephus was die afgelope tyd baie siek. Ons betreur sy ontydige heengaan en dra ons innigste simpatie oor aan sy vrou, Trudie, sy drie kinders en sy hele familie. Ons sal sy reguit, onverskansde manier mis. Verder gaan dit baie goed by die Munisipaliteit. Die Raad het op 30 Mei 2017 ons volgende 5 jaar se strategiese plan (Geintegreerde Ontwikkelingsplan 2017 – 2022), 3 jaar se begroting (2017/18 – 2019/2020) en hersiene mikro-struktuur goedgekeur en ons is hard aan die werk om al die kapitaal projekte van stapel te stuur. In Piketberg spesifiek is geld bewillig vir die uitbreiding van ons begraafplaas-spasie, onderhoud aan water-infrastruktuur om ons waterverliese minder as 10% te hou, vergroting van ons herwinningsaanleg en die verbetering van sypaadjies en paaie in wyk 3 en 4. Ons bou spesifiek Renonkelstraat, Heidesingel en Amarillastraat. Met Renonkelstraat doen ons ‘n werkskeppingsprojek om die pad te plavei. Mag Juniemaand vir elkeen van u ‘n baie goeie maand wees en mag die Here ons seën met baie goeie reën. Sterkte aan ons landbou gemeenskap. Ons vertrou saam met julle.

Nasionale Biddag vir Blindes Sondag 18 Junie

Klavierstemmer

Stem en Herstel van Klaviere Professioneel 50jr Ondervinding Alle Areas Skakel Wessel de Beer 0232 320422 of 082 704 3276

Neels en Annette Lourens het op 18 Mei hulle 60ste huweliksherdenking gevier. Hulle woon vir die afgelope jaar op Piketberg nadat hulle in St Helenabaai, Grootbrak en vele ander plekke gewoon het. Onder is Neels en Annette op hulle troudag op 18 Mei 1957 in Amsterdam, Mpumalanga. Neels het hom nie veel aan meisies gesteur nie. Hy was bevriend met Annette se neef. Die dag toe hulle paaie kruis, was dit die mooi man met die blou hemp en die blou motor wat Annette se hart gesteel het. Foto bo: Marietha Goosen


13


14

Oud-PHS’ers behaal puik prestasies

Carike Wiggins behaal B Ed Intermediêre– en Senior Fase Cum Laude aan CPUT Wellington. Sy is sedert Januarie ‘n onderwyseres by Karookop Primêr.

Charnill Emille Kok, oudleerder van PHS (matrikuleer 2012), het sy LLB-graad verwerf op 10 April 2017 te Universiteit van Wes-Kaapland (UWK). Charnill doen tans sy klerkskap by Kellerman Hendrikse Ingelyf te Boston, Bellville. Badisa benodig mansklere groottes 30-34, kinder wintersklere en skoene, leë yoghurt-, margarine-, of roomysbakke vir die sopprojek en mense om 1x per maand 5 liter sop te kook vanaf Mei tot September 022 913 2545

Advertensiekoste Volblad: R470 Halfblad: R325 Kwartblad: R220 Agsteblad: R155 Ander groottes op aanvraag.

Coenraad H Kotze (Coenie) van Aurora en oudPHS’er, gradueer aan die Universiteit van Stellenbosch in Desember 2016, Fakulteit Krygskunde (BMil). Hy werk tans op die fregat, SPIOENKOP in Simonstad.

Briewe, artikels en foto’s word gratis geplaas.

Foto’s verskaf

Stuur na: diepiketberger@gmail.com


15


16

PHS Grondslagfase se Kleurkaleidoskoop konsert

MEDIESE PRAKTISYNS Drs Smit & Morrison

Hoofstraat 60 Main Street PIKETBERG 7320 

 022-913 1172

alle ure / all hours  022 913 1907 Besigheidsure / Business Hours Ma - Vry 08:00 - 17:30 Mo - Fri Sat 08:00 - 13:00


17


18

deur Jannie Lategan

20 Jaar Gelede - Junie 1997 Voorblad: Gewnynne Wayne Hermanus is Piketberg se nuwe Verkeershoof en Johan van Lill is sedert Meimaand Verkeersbeampte (Graad 1). Nadine Isaacs van Steynville Primêre Skool is in die O/13-USSASA netbalspan opgeneem. PHS se suksesvolle Kosse-van-die-wêreld-kermis het R18 541 ingebring. Vir die eerste maal het PHS twee onderhoofseuns vir die Laerskool: Abrie en Marius Kriel. Elmarie van Rooyen ontmoet na 25 jaar haar Duitse penvriende, Peter en Roswitha Schlecht, tydens hulle besoek aan Suid-Afrika…..en Piketberg. ACVV hou op 6 Junie basaar in die NG Kerksaal. Piketberg Tuinbouklub hou ‘n modeparade deur Perskepot Boutique en ‘n buffet ete @ R20. Terence Brown behaal goue medaljes vir die 800m en 3000m hindernis, asook vir die aflos by die SA Veterane baanbyeenkoms op Kingspark in Durban. Sy rekordtyd in die 3000m hindernis, was vinniger as die wentyd by die Spele in Amerika in 1995. Ray van Rooy, voorsitter van Piketberg Krieketklub hou ‘n funksie om die krieketspelers te vereer. Jannie Lategan van SANLAM skenk ‘n rekenaar aan PHS. Leerlinge van Steynville Sekondêre Skool, Steynville Primêre Skool en Goedverwacht maak deel uit van die koor tydens die opera, “Orphans of Qumba” deur KRUIK in die Nico Malanteater.

Suretha hou PHS-verjaarsdag

Suretha Visser, gr 1-leerder by PHS, het haar 7de verjaarsdag met ‘n PHS-tema gevier, aangesien sy skoolgaan so baie geniet. Die skoolhoof, Marius Scholtz, is genooi om in hierdie entoesiastiese leerder se vreugde te deel. Bo is die gr 1(O)-klas gereed om die PHS-koek te eet. Foto verskaf

Sonia Lambrechts Sonia Lambrechts is dood. By talle oningeligtes ontstaan die vraag hoe die Lambrechtse se pad Piketberg gekruis het. Hannes, Sonia se man, se pa was ‘n baie bekende prokureur te Piketberg en het sy praktyk bedryf uit die kantoor waar Praktika vandag gevestig is. Dames soos Christina Smit (Ehlers) en Sophie Bester was deurwinterde sekretaresses en akte tiksters by sy kantoor. Oom Fritz, soos hy alom bekend was, was ook intertyd die NG kerk se Skriba en Koster. Om koster te wees, was waarskynlik nie vir hom sò moeilik nie, want hy het regoor die kerk aan die westekant gewoon. Hy was ‘n statige man wat respek by almal afgedwing het en reg onder die galery by een van die pilare aan die noordelike kant, was sy plek, met ‘n koper plaatjie gemerk: KOSTER. Sy woord was sy eer. Sy vrou, beter bekend as tant Anna, was ‘n baie bekende musiek onderwyseres van haar tyd en sy het aan huis musieklesse aangebied. Sy was ‘n gerespekteerde dame wat altyd stylvol aangetrek was en het die mees byderwedse hoede van daardie tyd kerk toe gedra. Na Oom Fritz Lambrechts se oorlye, het tant Anna in hulle huis aangebly en het Hannes en Sonia, “n nooi Rademan, afkomstig van Port Elizabeth, by haar aangesluit. Sy het in ‘n aanliggende woonstel in die huis gewoon en Hannes en Sonia in die groter gedeelte. Hannes was vir baie jare tot en met sy aftrede, ‘n Boekhou en Rekeningkunde onderwyser aan die plaaslike PHS. Sonia het later by die skool aangesluit as een van die sekretaresses in die hoof se kantoor, saam met Roline Kotze (Visser)…ook ‘n baie bekende inwoner van Piketberg. Uit die huwelik van Hannes en Sonia, is gebore Fritzie, Liesje en Anke. Fritzie was baie geliefd onder die Piketbergers en het na homself verwys as ‘n Prokurant…..verwysend na sy oupa as Prokureur. ‘n Era, ‘n tydvak, het verbygesnel. Die laaste bladsy van die Lambrechtse se verblyf te Piketberg is geskryf en Hannes en Fritzie het hulle onderskeidelik gaan vestig te Jeffreysbaai en Uitenhage, naby die res van die gesin te Humansdorp. Die mense wat hierdie gesin geken het, staan op en salueer hulle wat eens inwoners van Piketberg was. Die Piketberger groet hulle met net die soetste herinneringe en mooiste voorspoed wense!

PHS se VRL-dinee

Rian Truter, spreker by die VRL-dinee saam met Glenda Dietrich, hoofdogter, Harry Roux, hoofseun en Marius Scholtz, skoolhoof. Foto: Marietha Goosen


19


20

Rus-‘n-Bietjie Rits-‘n-Bietjie

40 lede (foto) van die Rus-‘n-Bietjieklub van die ACVV het drie onvergeetlike dae beleef op ‘n uitstappie na Gansbaai, Stanford, Hermanus en omgewing. Die hele toer het rus-rus en eet-eet gegaan! Op Franschhoek is ons deur die plaaslike ACVV op tee en eetgoed getrakteer na ‘n besoek aan die Hugenote monument (foto) en museum. Die vriendelike busbestuurders, Elvis en Sailor, het almal veilig oor die Franschhoekpas geneem en dit was hartverskeurend om die dorre Theewaterskloofdam te sien. Tussen Caledon en Stanford is aangedoen by die Kleinrivierkaasfabriek vir ‘n kaasproe. ‘n Stukkie slegte sinkplaatpad anderkant Stanford lei tot by die pragtige Wortelgat (foto) gebring, waar ‘n heerlike aandete gewag het. Komiese stories oor kamermaats se snorkery is die volgende oggend aan ontbyttafel uitgeruil. (Name word liefs verswyg uit vrees vir vervolging as gevolg van naamskending!) Na ‘n baie leersame en interessante besoek aan ‘n byeboerdery by Stanford, is die winkel (foto) amper leeggekoop. Daarna was dit tee en skons naby Franskraal, by die Groeneweide Kwekery (foto). Die mak volstruise, bokkies en skilpaaie het gesorg vir baie foto’s! By ‘n piepklein, maar propvol museumpie in Franskraal het die eienaar, Jan Fourie, interessante stories vertel. Sy vrou, SD Fourie, skrywer van Lanternswaaier, het ook opgedaag en lekker saamgesels. By Kleinbaai, tussen die bote met die “haai-kyk-hokke”, is langs die see gestop vir padkos (foto). By die Pikkewyn Rehabilitasiesentrum (foto) is baie inligting aangaande die rehabilitasie van beseerde pikkewyne gedeel. Wat ’n voorreg was dit nie om die eerste drie walvisse van die seisoen by De Kelders naby die kus te sien. Die bedrywige dag is afgesluit met ‘n besoek aan Coenie en Christa van De Kelders se “Sewende Laan” (foto) – replikas van geboue in dié bekende straat, asook ’n outydse miniatuurplaas, kerkgeboue, stasies ens. word in die fynste besonderheid deur Coenie gemaak en in sy tuin uitgestal. Woensdag het onvermydelik aangebreek vir huiswaarts keer. Op Hermanus is tyd tussen die stalletjies verwyl, om weer betyds te wees vir koek-en-tee op Kleinmond. Almal het die rit kuslangs deur Bettysbaai, Pringlebaai en Rooi Els geniet tot op Gordonsbaai (foto) waar middagete op die strand genuttig is. Sommige het nog vir oulaas geld uitgegee op roomys of by die tweedehandse boekwinkel oorkant die straat. Aan ons Hemelse Vader al die dank en eer vir ‘n veilige uitstappie sonder enige teëspoed of probleme en ‘n genotvolle, onvergeetlike paar dae.

groepfoto

Foto’s verskaf


21

JJ HANEKOM VERKOELING & HERSTELWERKE BK VOORTREKKERSTRAAT 12 POSBUS 555, PIKETBERG 7320 TEL / FAKS: 022 913 3208 SEL: 083 659 1316 Jacques e-pos: jjhanekom@telkomsa.net         

Installering van geysers Algemene loodgietersdienste Herstel en hergas yskaste, vrieskaste Herstel, installeer en diens lugverkoelers asook voertuig lugverkoelers hergas Klein koel- en vrieskamers herstel en hergas Trekker en stroper lugverkoelers herstel en hergas Herstel stowe, skottelgoedwassers en tuimeldroërs Algemene elektriese en herstelwerke in en om die huis Teël en verfwerk / opknappingswerk

Jacques, Esmé en Charl Hanekom met Adnaan Abjurahman, Graham Jones en Hendrik Cloete, voor.

Vanjaar is JJ Verkoeling reeds 15 jaar in die bedryf.


22


23

Op die rakke van die Biblioteek

Matrieks Cum by Eisteddfod

Koors

deur Deon Meyer Ek dink mense kan met een van twee eerste indrukke Koors optel. Jy kan met volle, positiewe verwagting begin, of jy kan skepties wees maar al die goeie goed wat ander gesê het, onthou goed soos, “Dis so anders!” “Sy navorsing is so goed gedoen.” Ek was skepties, al het ek verlede jaar Ikarus resenseer en dit eintlik baie geniet. Ek moet sê, ‘Anders’ Bespreking deur Petrus Kruger kon werk vir my - ‘n held wat nie dronk is nie, minder vloek, teen iets anders baklei as ‘n psigopatiese antagonis – maar met Deon Meyer was ek nie so seker nie. Daai opskrif op die voorblad, ‘Hulle het my pa vermoor. Ek gaan hulle kry...’ was vir my tipies Deon Meyer. Ek kon klaar sien hoe Lemmer met ‘n ML5 en ‘n Glock 17 met sy koorsagtige soeke na wraak nog ‘n nuwe Ford Ranger op...ffffoeter. As hy dalk meer op die agterblad weggegee het, sou ek dalk Boekerasies se sentiment gedeel het: “‘n Postapokaliptiese wêreld? Memoires?... Sê nou dis ‘n Mad Maxerige besigheid vol wetenskapfiksie en voorvader geeste en grafte?” Dalk sou ek onmiddellik gedink het ou Deon raak nou oud en lui en toe klim hy nou ook op die ‘Hunger Games’ sleepwaentjie. Dis glad nie so nie! Dit is ‘post-apokalipties’, maar besonders realisties. Daar’s nie zombies of sulke robbies nie – dis net pure spanning met ‘n merkwaardige peuter met moontlikhede. Dit is dalk selfs meer indrukwekkend as Jerry Jenkins se ‘LeftBehind’-reeks. Debora Steinmar het vir Rapport se resensie geskryf: “Die skrywer vat ‘n stewige hap filosofie, sielkunde, religie, sosiologie, tegnologie, krygskuns en byt nooit meer af as wat hy kan insluk nie.” Dis wat die boek merkwaardig maak, die hoeveelheid drade wat hy kon saamweef in ‘n verhaal wat hy self beskryf as sy spannendste nog - en dit alles in Afrikaans! Ek gee eintlik niks weg nie, niks van die waar of wanneer of hoekom nie, want dit is wat die 590 bladsye so interessant maak. Soos een resensent tereg sê, ons weet nie eers wanneer dit plaasvind nie. Dit kon môre wees, waarskynlik iewers in die volgende twaalf jaar, want die mense luister nog Kurt Darren se musiek op CD’s. As jy dit nog nie gelees het nie, lees gerus die aptytwekker op Deon Meyer se webwerf. Gaan kyk na die navorsingsfoto’s. Gaan lees wat hy sê oor die virus wat die dokter spesiaal ontwerp het op Meyer se versoek. En gaan kry dan die boek. Koop dit as jy enigsins kan, want Deon verdien om ‘n ryk man te word uit dié werk. Dis die R300.00 absoluut werd!

Mariëtte Marais, Beoordelaar, by Lain-Mari van den Heever, links, en Anicia van Rooyen, regs. Albei behaal Cum Laude vir Afrikaanse Poësie by Olifantsvallei Eisteddfod. Foto: Sanet Coetzee

Huis van Heerde Kinderhuis Insameling gedurende Mei en Junie - kontak Marina Grobbelaar 082 865 9783

Huishulp Gesoek Betrekking aan te bied vir ‘n huishulp vir kook. Geen was en styk. Ure 8h00-15h00 Skakel 082 780 8698 vir onderhoud.

Beesbiltong te koop heel of gekerf @ R240/kg Droëwors @ R210/kg Cabanossi @ R220/kg

Skakel Nellis Louw 083 441 4032

piketberg mediese sentrum Tel: 022 913 1146 Praktyk kontaknr tydens beurtkrag: 063 085 9017 Ma - Vry: 08h00 - 17h30 Sat: 08h00 - 13h00

Dr Pieter Bruwer (Spesialis Huisarts) Dr Sam Scheepers (Algemene Praktisyn) Dr Bibi Werle (Sonar) Ilse Bruwer (Spraakterapeut)


24

BERGRIVIER BOERDERY (EDMS) BPK.

PRODUKSIE BESTUURDER TE KORINGBERG ‘n Vakature bestaan tans vir ‘n ervare en selfgemotiveerde persoon wat verantwoordelik is vir die bestuurs- en produksiepraktyke op die plaas in oorleg met die landgoed bestuurder. Vereistes: Algemene Bestuur: Betrokke by beplanning, kommunikasie, kontrole saam met landgoed bestuurder. Produksie: Kwaliteit en Produktiwiteits kontrole. Betrokke by produksie beplanning saam met landgoed bestuurder. Personeel bestuur: Dissiplinêre prosedure en Prestasiebeoordeling Ondervinding: Ten minste 5 jaar ervaring in ‘n landbou bestuurspos. Ervaring met steenvrugte en rankgewas boerdery sal in aansoeker se guns tel. Goeie mense verhoudinge is noodsaaklik. Rekenaarvaardig. Bestuurslisensie. Rig aansoeke aan Praktika, Posbus 365, Piketberg, 7320 Faks: 0862327135 of Epos info@praktika.co.za Sluitingsdatum vir aansoeke en CV’s: 8 Junie 2017 Indien u nie twee weke na die sluitingsdatum van ons verneem nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

Op die rakke van die Biblioteek Die volgende boeke word gedurende die jaar by die Leeskring bespreek: 21 Junie: Damon Galgut se “The good doctor” 19 Julie: Ingrid Winterbach se “Vlakwater” 16 Augustus: Marinda van Zyl se “Amraal” 20 September: Anneli Groenewald se “Skaalmodel” 18 Oktober: Elsabé Brits se “Geliefde verraaier” Kontak Louise Visser by 083 507 2854 om aan te sluit. Die plek en tyd is in die biblioteeksaal om 09:30. Ledegeld is R50.

Plaasmark Piket-Bo-Berg Saterdag 24 Junie

200jaar Kotzé Familie Reünie

Op 1 April vanjaar het die Kotzé familie van Platkloof `n familie reünie op die plaas gehou, 200 jaar nadat die stamvader, Johannes Christiaan Kotzé, in 1817 op die plaas begin boer het. Dit was ook toevallig die verjaarsdag van een van die voorsate - Gerrit Theunis (Koppenjan) Kotzé – hy sou vanjaar 111 jaar oud gewees het. Hierdie geskiedkundige geleentheid is deur sowat 140 mense, waarvan 20 kinders was, bygewoon. Die familielede het van regoor Suid-Afrika gekom en Helma Kotzé se seun, Johan, was selfs uit Switserland hier. So `n byeenkoms lewer altyd interessante statistieke op – soos byvoorbeeld dat oom Mostert die oudste persoon by die reunie was – hy word vanjaar 99 jaar oud. Die feesgangers was dit eens dat die reunie vir almal – oud en jonk – se smaak voorsiening gemaak het. Van ritte op `n wa – vir die ouer garde `n bietjie nostalgie terwyl hulle die plaas besigtig en vir die jongspan `n avontuur, tot die heerlike gesels of sommer net om in die buitelug te ontspan. Een en almal het hierdie informele kuier geniet en het ou familiebande weer opgetel en nuwes gesmee. Die aktiwiteite dwarsdeur die dag is met geesdrif aangepak, die stoor en selfs die rye waar mense tydens etes tougestaan het, was kuieren geselsplekke. Die etes was puik en die verversings volop en heeltyd beskikbaar. Die “kersie op die koek” was die botteltjie witblits wat as aandenking aan almal gegee is. Soos een feesganger dit na die tyd beskryf het: “ … dit was `n fees der feeste en absoluut die moeite werd”.


25

Huis AJL Gholfdag Borge

Die Beheerliggaam en Personeel van Huis AJ Liebenberg bedank die volgende persone en instansies vir hulle borgskap vir die Gholfdag: PPC DUP MEUBELS BOLAND SUPERSPAR DANIEL ROSSOUW EZETTE MOUTON OREGON & MORE MIDAS MOTOLEK WINKELSHOEK ATTIE VAN BREDA SKOONHEIDSALON SANET SALON BELINDA HENRI BREDENKAMP CARINE HOUGAARD JANNIE LATEGAN CORNERSTONE CAFE PIKET LIQUOR FREESKY OLOF HENNIG LOXTON MOTORS LIEBCO VLEISHANDELAARS JOHAN CARSTENS BEGRAFNIS DIENSTE NULANDIS — EBEN BURGER

Indien daar iemand uitgelaat is, vra ons om verskoning – ons het nog beloftes ontvang, maar internetlyne was af en ons kon nie op die bank ingaan om te sien wie almal inbetaal het nie.

Toerisme hou Ledevergadering Piketberg Toerisme het hul jaarlikse ledevergadering gehou op Donderdag 11 Mei. Annemarie Ferns het opgetree as gasspreker. Sy het onder andere baie jare vir SA Toerisme in die buiteland gewerk en is tans die uitvoerende hoof van Stellenbosch 360 wat dié dorp se toerisme liggaam is. Sy het haar jare se ondervinding en kennis kom deel en ook kortliks gesê waarmee hulle nou besig is in Stellenbosch. Almal was verseker geïnspireer deur haar passie vir toerisme en die gemeenskap. Nelda van Zyl van The Winetender het ‘n heerlike kos en wyn pairing kom doen saam met haar sjef-vennoot, Bertina. Piketberg Toerisme bedank almal wat die geleentheid bygewoon het.

Liebré Jacobs, Toerisme Voorsitter, Annemarie Ferns, gasspreker en Gerogia Abrahams, Piketberg Toerisme.

Onsebere op Piketberg

Lede geniet die heerlike kos en wyn pairing. Foto’s verskaf

Melandré Projekte ■

Pierre en Theresa de Beer en hulle kinders, Melanie (15) en Wandré (13) is sedert Januarie 2017 Kapenaars, nadat hulle uit Centurion, Gauteng verhuis het, eers na Tulbagh en nou na Piketberg. Pierre het 15 jaar ondervinding in die hantering van versekeringseise. Die kinders gaan skool in Porterville. Sien advertensie hiernaas. Foto verskaf

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bou en installeer doelgemaakte kombuis– en hangkaste Projekbestuur Loodgieterswerk Verfwerk Teëlwerk Dakke seël en herstel Elektriese werk Instandhouding en opknap van geboue Instel van TV’s Algemene Nutsmanwerk

Kontak: Pierre 079 513 3537 of Theresa 076 543 5337 Epos: padb094@gmail.com / onsebere@gmail.com Besoek gerus ons Facebook blad vir foto’s : Melandre Projekte


26

Ds Jacobs DVD

Persone wat belangstel in ‘n DVD van Ds Johan Jacobs se afskeidspreek op 22 Januarie, kan Marian Coetzee kontak by 022-9521 613/815. Koste is R50.

Ploegdag 2017

Swartland Veterane Klub bied aan ''PLOEGDAG 2017" op 22 Julie 2017 te Moreson Plaas N7, Malmesbury. Kom geniet die dag saam met ons en sien hoe antieke trekkers ploeg soos in toeka se dae. Hope stalletjies, tradisionele etes en eetgoed, moerkoffie gebrou soos in ouma se tyd ens. Die Heritage Groep gaan die dag by ons aansluit met hul 2de wereld oorlog voertuie, uitrustings ens. Toegang: Volwassenes R50 en kinders R10. Kontant kroeg beskikbaar en boeremusiek orkes. Skakel Linda vir inligting of om stalletjie te bespreek by 084 8877 843

Betroubare verwysings beskikbaar


27

Cash for Scrap Culemborgstraat, Piketberg Ind. Oorkant Ou Stasie

Ons koop alle metale en ook glas, swart pyp, gifkanne (sertifikaat vir oudits beskikbaar). Vervoer vir groot vragte kan gereĂŤl word. Johan - 076 538 2909 BESTE PRYS OOR EN OOR BEWYS!


28

Kwagga Jag- en Avontuurklub in die Namib Op 18 Maart het Kwagga Jag en Avontuur weer hul jaarlikse kuier deur die Namib gedoen en hierdie keer gaan visvang in Hentiesbaai. Hierdie avontuurtoere vind nou reeds elke jaar plaas van die klub se ontstaan en word deur Ettienne Botes en Conrad Basson gereël. Die doel van die toer is om ander dinge aan te pak buite die raamwerk van skiet en jag waarvoor ons klub wel meer bekend is. Die keer was die gedagte om te gaan hengel baie gepas omdat dit die breër ledetal pas wat minder gesig wys op die skietbaan.

Twaalf hengelaars het gretig rondgetrap lank reeds voor vieruur die oggend op 18 Maart om aan te tree met stomende koffie voor ons sou vertrek. Ons eerste slaap was in Maltahohe in die Suidwestelike deel van Namibië. Voor ons daar kon arriveer moes ons deur ‘n paar reënbuie ry wat hierdie land se mense vreeslik opgewonde gemaak het. Ons was verras om die groen vlaktes te sien in die Namib by Solitaire. Net om uitgevang te word deur die ondraaglike hitte aan die kus by Walvisbaai wat normaalweg koel is. Die temperatuur het ons gebrand op 46 grade. Hierdie verskynsel word Oosweer genoem as die binnelandse warm weer opbou en Weskus toe beweeg deur die “nog warmer” woestyn.

Op Hentiesbaai was die weer meer leefbaar, maar ook net vir daardie eerste aand. Daarna was dit in Henties net so vrek warm met temperature ver bo 40 grade. Nodeloos om te sê dat hierdie weer nie visvangweer is nie en dat dit jou gouer dryf na jou koelboks toe as na jou visboks! Die vis het tik tak gebyt net sodat ons nie moet moed opgee nie al was ons in graad “R” hengelklas! Die klein vissies was maar woelig en het ons besig gehou tot ons regte afspraak met die koelboks aangebreek het. Vir drie dae het hierdie warm weer die sweet uit die Piketbergers gebrand op die strand sodat die sand jou voete skroei! Die mense wat daardie deel van die wêreld ken sal weet in hierdie geweste dra jy nie skoene nie. Dag vier het die weer verander en die manne het galjoen, kabeljou en steenbras wal toe gebring op reëlmaat wat alles weer die moeite werd gemaak het om te wag daarvoor. Johan Louw het die grootste vis wal toe gebring wat die skaal op meer as 10kg laat wonder het waarom hy so min ingespan is die vorige dae. Ons hele span was net mooi ‘n week uit en tuis sonder enige voorvalle. Die toerbeplanners het uitstekende werk gedoen. Die drywers was skitterend en almal baie dankbaar dat die liewe Vader ons so goed beskerm het. Ons klub is gretig om van julle te hoor as jy van jag en skiet hou. Die natuur is ons vriend en baie van die aktiwiteite kan gesien word op www.piketberginfo.co.za as jy “aktiwiteite” oopmaak en op Kwagga Jag kliek. Alle voornemende lede welkom en voel vry om via Piketberg Info van jou te laat hoor of skakel met enige bestuurslid. Berig en foto’s : André Kennedy


29

Netbal wen Classic Clashes

MC HANEKOM Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure

    

  PHS se eerste netbalspan wen Schoonspruit Sekondêr tydens die FNB Classic Clashes. Foto: Marietha Goosen

Interskole PHS v HSP Saterdag 19 Augustus te Porterville

    

DIE TREK 34, PIKETBERG Tel. 022 913 2800 hanekommc@telkomsa.net Administrasie van boedels Maatskappy finansiële state Individue finansiële state Beslote Korporasie finansiële state Belastingbeplanning en opgawes sowel as besware en appèl Oudit van finansiële state Oprigting van trusts BTW invoere en BTW opgawes Hantering van oudits op BTW opgawes by SAID Opstel van testamente Boedelbeplanning Maatskappyregistrasies en indiening


30

SSS se Top 10 klasposisies (Kloksgewys van agter links)

Uit 274 leerders is Gr 8 se Top Tien: Elishque Nthane, Alex Oktober, Priscilla Langeveldt, Marne Bougaardt, Reikeischa-lee Brink, Lesley Conradie, Selena Nero, Elgar Swanepoel, Heatherlyn Salvirus en Benece Dirks.

Uit 174 Gr 9-leerders is die Top Tien: Gertrude Willemse, Kelly le Fleur, John Manas, Sharnelle Beukes, Steward Willemse, Elona Julius, Danielle Monk, Samantha Cloete, Marshe de Wee en Willmare Arendse. Your security

Siphenkosi

Our priority

Uit 315 Gr 10’s is die Top Tien: Hadley Thomas, Benzien Jantjies, Ethan Leen, Donita Britz, Riduwaan Otto, Ashwin Schuurman, Jaseron Engelbrecht, Lizaan Kok, Levenzo Booise, Enslin Brits, Ashlynne Holloway en Dylan Hector.

Uit 214 leerders is die Top 10 in Gr 11: Jasmine Mackay, Garvin de Wee, Jemima Jaars, Joslynn May, Zealke Kayster, Sandra Davids, Hazel Daars, Berenice Maarman, Joanique Claasen, Faith Greef en Allison Diedericks.

Your security Our priority

Protection Services Now in Piketberg (Next to DA offices) Psira 2409406

Providers of 24 hours security guards for industrial, commercial, farm properties, special events & access control. Alarm installations. Phone: 022 913 1128 Cell: 076 321 5434

Steynville Sekondêre Skool se top Matrikulante: Jacquelize Louw, Chloë February, Bradley Benjamin, Verona Jantjies, Lorentia Ambraal, Marcorita Papier, Christo Britz, Janeske Willemse, Shammah Abrahams, Selena Faro en Marildia Ackermerdien. Foto’s: Marietha Goosen

Contact for free quote.

Email: siphenkosip@telkomsa.net

Skole sluit 30 Junie


31


32

Christie van Haai tot Haan

Aleit en Kristin te Perd

Kristin Lochner met Lady Paradise Christie van der Merwe het onlangs die Natalse Haaie verruil vir die Franse Hane. Hier is hy saam met van sy spanmaats. Foto verskaf Christie van der Merwe (oud-leerder van PHS), het na twee seisoene by die Sharks, reeds 'n jaar (rugbyseisoen) voltooi in Frankryk by die klub Agen. Agen is een van die "Top 14" klubs in Frankryk. 'n Klub-span is die ekwivalent van 'n provinsiale span in Suid-Afrika. Hy het 'n verdere drie jaar kontrak met Agen aangegaan. Gedurende sy eerste seisoen was hy lid van die Espoirespan (junior professionele span) en het hy 26 wedstryde gespeel vir die span. Hy word gereeld genooi om met die professionele span te oefen en het ook al sy eerste professionele wedstryd vir Agen gespeel. Aangesien hy weeklikse Franse taalklasse bywoon, is hy al redelik vlot in die taal. Behalwe vir Franse spelers, bestaan die span uit spelers vanuit Fidgi, Georgia, Tonga, Australië en Nieu-seeland. Hy het al wedstryde gespeel in Toulouse, Toulon, Bordeaux, Parys (in Stade Francaise), Claremont Ferrand, Perpignan en Oyonnax. Dit was Christie se droom om in sy pa, Chris, se voetspore te volg en in Frankryk rugby te speel en hierdie droom het vinniger waar geword as was hy ooit kon dink. Sowaar 'n ambassadeur vir PHS en Piketberg!

ATKV Senior Redenaars

Senior Redenaars by ATKV finaal - Nicola Coetzee en Anné Rheeder.

Tydens die SA Nasionale Kampioenskappe te Bloemfontein in April het Aleit Stander met Tama Tiger twee 3de plekke in klas Stap/ Draf Plesierperd Ruiter 10 jaar en onder behaal. Kristin Lochner met Lady Paradise in klas Driegang Plesierperd Ruiter 18 jaar en onder het 8ste plek behaal. Kristin se pa, Braam Lochner was die aankondiger by die Nasionale Kampioenskappe en die afrigter is Jacques Wiggins van Wiggins Stalle, Porterville.

Aleit Stander met Tama Tiger Foto’s: Dinette Lochner

SSS se Netbalkampioen Kelly-Jade Solomons van Steynville Sekondêre Skool was in die Wes-Kaap Netbalspan wat op 13 Mei op Hermanus gespeel het. Sy staan by haar afrigter, S Boois. Foto: Marietha Goosen


33


34

Ondersteun ons adverteerders. Hulle maak die druk van die koerant moontlik. Baie dankie aan elkeen wat goeie nuus meedeel en bydraes stuur.

Johan Myburgh SA se beste

Die Piketberger 2017 Datums JULIE se koerant verskyn op 29 Junie Stuur berigte voor 20 Junie AUGUSTUS se koerant verskyn op 3 Aug Stuur berigte voor 25 Julie SEPTEMBER se koerant verskyn op 31 Aug Stuur berigte voor 22 Augustus OKTOBER se koerant verskyn op 29 Sept. Stuur berigte voor 19 September NOVEMBER se koerant verskyn op 26 Okt Stuur berigte voor 17 Oktober DESEMBER se koerant verskyn op 30 Nov Stuur berigte voor 21 November

Stuur advertensies / artikels / berigte / foto’s na:

diepiketberger@gmail.com

Johan Myburgh, tot onlangs ‘n Piketberger en tans van Nieuwoudtville, is die SA Veterane kampioen met vier goue medaljes vir 100m, 200m, 400m en aflos. Hy is steeds ‘n lid van Nature Runners op Piketberg. Baie geluk, Johan. –Red.

Hoofstraat 21, Piketberg Posbus 64, Piketberg 7320

SSS se Proefstudente

"Moenie dat griep en verkoue jou dié Winter onderkry nie. Kom vra ons hoe om jou immuunsisteem sterk te hou."

022 913 1600 022 913 2075

Sandy Smith, CPUT Wellington, B.Ed 4; Millicent Faro, CPUT Wellington, B.Ed ISF 4; Herwyne January, CSA (Care Support Assistant) by Steynville Sekondêr, Opleiding verwerf Peer Education (3jr kursus). Herwyne is tans besig met nog tersiêre opleiding in Youth Development; Liezl Angelique Dietrich, CPUT Wellington, B.Ed ISF. Foto: Marietha Goosen


35

ElsabĂŠ Truter het vir die eerste keer in 23 jaar se getroue deelname aan ons kompetisies ook ‘n geskenkbewys ontvang!


36


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.