Page 1

Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra –hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista


Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien ja Valtimon kunnan alueen talouden kuvaajina suurimpia työnantajia, henkilöstön määrän kehitystä, työvoimasta poistuvien työntekijöiden määrää ja työllisyyslukuja sekä yritysten liikevaihtoa ja investointeja. Alueen työttömyys on pienentynyt viime vuosien aikana, mutta samaan aikaan on pienentynyt myös työssäkäyvien henkilöiden määrä. Työttömyyden lasku näyttääkin olevan seurausta eläkkeelle siirtyvän työvoiman kasvusta. Muuta maata heikompi työllisyys näkyy suoraan myös maan keskiarvoa selkeästi pienempänä bruttokansantuotteena. Liikevaihdolla ja työntekijämäärillä mitattuna Pielisen Karjalassa vahvoja aloja ovat teollisuus, erityisesti metsäelintarvike ja metalliteollisuus; kaupan ala, maa- ja metsätalous sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Niin liikevaihdon kuten viennin muutokset näyttäisivät olevan Pielisen Karjalassa loivempia kuin muualla. Tämän voidaan ehkä olettaa ennakoivan sitä, että esimerkiksi mittaviin lomautuksiin ja irtisanomisiin ei yrityksillä tulevaisuudessa ole tarvetta, mutta toisaalta työvoiman tarve tulee enemmän henkilöstön poistumasta eikä yritysten investoinneista. Investoinnit turvaavat yritysten olemassa oloa ja voivat laskea työvoiman tarvetta määrällisesti, mutta samanaikaisesti henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat esimerkiksi edistyneemmän tekniikan käyttöönoton vuoksi. Ely-keskuksen myöntämistä investointiavustuksista ajalla 1.1.2010 -13.5.2013 ovat mukana Nurmes ja Lieksa, koska tuona aikana ei Valtimolle ole myönnetty avustuksia. Kyseisenä aikana avustuksia myönnettiin yhteensä yli neljä miljoonaa euroa, joista suurin osa, reilu 2,7 miljoona myönnettiin yritysten kehittämisavustuksina. Lieksassa suurimmat investoinnit kohdistuivat elintarvikkeiden valmistamiseen ja Nurmeksessa metallituotteiden valmistamiseen. Lisäksi mukana ovat alueen ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat opiskelijamäärät. Pielisen Karjalassa ei ole pysyvää korkeakoulutasoista koulutusta, minkä vuoksi ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuvat on jätetty tästä aineistosta pois. Lisäksi uutta ja olemassa olevaa henkilöstöä koulutetaan oppisopimusjärjestelmän kautta.


Pielisen Karjalan suurimmat työnantajat 10 suurinta yritystyönantajaa vuonna 2011 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ


Pielisen Karjalan työssäkäyvät toimialoittain


Työssäkäyvät sektoreittain Pielisen Karjalassa


Pielisen Karjalan avoimet tyรถpaikat ammattialoittain 2010 - 2012 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012


Ennuste vuosina 2009 -2025 työvoimasta poistuvista työntekijöistä Pielisen Karjalassa Työvoima 2008 Yhteensä

Poistuma 2013

Poistuma 2014

Poistuma 2015

Poistuma 2009- Poistuma 2016- Poistuma 2009- Työvoiman Työvoiman 2015 2025 2025 poistumaosuus poistumaosuus (%) 2009-2015 (%) 2009-2025 367 2351 3326 5677 23,6

9945

355

364

A 01, B Maa-, riista- ja kalatalous

746

29

29

28

200

242

442

26,8

59,2

A 02 Metsätalous

338

13

12

13

83

118

201

24,6

59,6

14

0

0

0

1

6

7

9,9

51,6

D 15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

197

4

4

5

27

54

82

13,8

41,4

D 17-19 Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus

87

2

3

3

14

24

39

16,3

44,6

D 20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus

293

9

9

10

53

102

155

17,9

52,9

D 21-22 Massan, paperin yms. valm; kust. ja pain.

220

6

9

9

40

99

139

18,1

63,2

D 23-25 Koksin, öljy-, kem.-, kumi- ja muovituot. valm.

207

5

6

6

35

76

110

16,7

53,2

82

1

2

2

10

24

33

11,5

40,2

C Mineraalien kaivu

D 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus D 27-28 Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus

57,1

92

2

2

2

11

20

31

11,5

33,4

100

3

3

5

20

38

58

20,3

58,1

D 30-33 Sähköteknisten tuotteiden yms. valmistus

56

0

1

1

4

13

17

7,4

30,6

D 34-35 Kulkuneuvojen valmistus

28

1

1

1

6

12

19

23

67,7

D 36-37 Muu valmistus ja kierrätys

18

1

1

1

5

8

13

26

70,1

E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

38

2

2

2

10

15

25

27,4

66,4

F Rakentaminen

446

15

15

16

96

164

260

21,6

58,3

G Tukku- ja vähittäiskauppa

801

23

22

23

144

238

382

18

47,7

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta

316

9

10

11

59

97

155

18,6

49,2

I 60-63 Kuljetus ja varastointi

397

12

12

13

86

114

199

21,6

50,2

I 64 Tietoliikenne

94

4

4

4

28

35

62

29,7

66,5

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta K (pl. 70) Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm. palv.

94

3

3

4

18

40

58

18,6

61,2

431

15

15

15

104

154

259

24,2

60

K 70 Asuntojen omistus ja vuokraus

180

7

7

9

48

80

129

26,8

71,4

L Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus

474

16

16

17

119

163

282

25,1

59,4

D 29 Koneiden ja laitteiden valmistus

M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O, P, Q Muut yht.kunnalliset ja henk.koht. palvelut X Toimialoittain erittelemätön Z Työttömät

553

19

19

18

142

178

321

25,7

58

1295

47

49

49

333

479

812

25,7

62,7

386

12

13

15

83

135

218

21,5

56,6

72

2

3

2

18

19

37

24,7

51,5

1890

90

92

84

554

579

1133

29,3

59,9


Pielisen Karjalan liikevaihdon ja henkilรถstรถn kehitys 2005 - 2013


Tyรถttรถmyysasteen kehitys


Tyรถllisyysasteen kehitys


Tyรถvoimaosuuden kehitys Pohjois-Karjalan seutukunnissa


Pielisen Karjalan bruttokansantuote vuosina 2009 - 2010

BKTA/Asukas, euroa BKTA/Asukas, indeksi, BKTA/Asukas, indeksi, BKTA/Asukas, indeksi, BKTA/Asukas, euroa, koko maa=100 ostovoimakorjattu, EU15=100 ostovoimakorjattu, EU27=100 viitevuoden 2000 hinnoin Pielisen Karjala 2009

20726,9

64,2

66,6

73,2

18618

2010

21907,3

65,7

68,1

74,9

19185


Pielisen Karjalan toimialaluokkien osuudet liikevaihdon mukaan 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

1%

1%

2%

1%

0 %0 % 0 % 1% 0%

0%

0% 0% C Teollisuus

2%

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

4%

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

5% 5%

43 %

F Rakentaminen H Kuljetus ja varastointi

5% D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 29 %

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta


Liikevaihdon kehitys vuosina 2005 - 2013


Viennin kehitys vuosina 2005 – 2013


Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Lieksa valmistuvat opiskelijat


Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes valmistuvat opiskelijat


Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimo valmistuvat opiskelijat


Lähteet Toimiala Online –tilastot Tilastokeskus, aineiston käsittely Poketti-hanke Pohjois-Karjalan Ely-keskus Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä: Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon ammattiopistot • Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, tilastokanta

• • • •

Vahvat Klusterit  
Vahvat Klusterit  

Uusi SeutUra -hankkeen 2011-2013 loppuraportin liite.

Advertisement