Page 1

Kuva: Jonna Kiiskinen

uutiset

Lieksan Vuoden 2013 asiakaspalvelija yleisöäänestyksen voitti Taina Kiiskinen/Tyylin Paikka.

1/2014


”Pielisen Karjala on uudistuva, kiinnostava ja rohkea kumppani, joka luo positiivista ilmapiiriä”. Pielisen Karjalan seudullisen elinkeinostrategian 2014-2017 visio kuvaa alueen tulevaisuuden kannalta monia keskeisiä asioita. Alueen elinvoimaisuus edellyttää uusiutumiskykyä, uuden yrittäjyyden synnyttämistä ja kykyä havaita ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Alueen on myös oltava houkutteleva uusille asukkaille, matkailijoille ja yrityksille. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan kumppanuutta, yhteistä tahtotilaa alueella toimivien kesken, mutta myös uusien kumppaneiden hakemista alueen ulkopuolelta esimerkiksi osaamisen kehittämiseen. Mitään uutta ei synny ilman rohkeutta. Positiivisuus on uskoa alueen tulevaisuuteen ja yritysten menestymisen mahdollisuuksiin. Meille PIKESiläisille alueemme yritysten menestyminen on ykkösasia ja meidän tehtäviin kuuluu myös myönteinen viestintä alueesta. Strategiassa olemme asettaneet päämääriä seuraaville parille vuodelle ja olemme jo käärineet hihamme ja aloittaneet toteuttaa strategiaa. Olemme käynnistäneet esimer2

Lue lisää Pielisen Karjalan Elinkeinostrategiasta klikkaamalla kuvaa.

kiksi alueen elintarvikealan yritysten kanssa yhteistyössä osaamisverkoston muodostamisen. Verkostoon on pyydetty mukaan asiantuntija-, koulutus – ja tutkimusorganisaatioita ympäri Suomea. Verkoston avulla yritykset voivat hyödyntää eri toimijoiden osaamista ja saada monipuolista tietoa. Verkosto on yksi tärkeä tekijä, joka edesauttaa alan yritysten kasvua. Verkosto voi tuottaa myös uusia innovaatiota.


PIKES-uutiset 1/2014

Verkostossa voi syntyä myös kumppanuuksia, joiden avulla suurempi yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa. Verkosto on voimavara ja jopa kilpailuetu yrityksille, jotka ovat aktiivisia ja joilla on kykyä verkostoitua. Minna Heikkinen toimitusjohtaja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES minna.heikkinen@pikes.fi 050 599 4326

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Asiakaspalvelu: 040 104 5930 pikes@pikes.fi / www.pikes.fi www.facebook.com/PikesOy

Savonia ammattikorkeakoulun lehtori Anna-Maria Saarela esitteli elintarvikealan palvelutarjontaa 31.3. järjestetyssä tilaisuudessa. Yrityksiä kiinnosti erityisesti tuotekehitys- ja kuluttajatutkimuspalvelut. Kuva: Hannu Räsänen

Sisältö • Pääkirjoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 • Päättyvien hankkeiden tuloskoonnit . . . . 10-14 • TEKES auttaa yrityksiä maailmalle. . . . . . . . . . . 4-5 • Työhyvinvoinnin tilannearvio . . . . . . . . . . . . .. .15 • Pistetään hymy kiertämään. . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 • PIKES muutti Lieksan yrityskeskukseen . . .16-17 • Yritystreffeillä Lieksassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

• Tapahtumia 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19

3


Tekes auttaa yrityksiä maailmalle Innovaatiokeskus Tekes panostaa entis- suunnittelu -rahoitusta myönnetään maksitä enemmän nuoriin ja kansainvälisille missaan 100 000 euroa. Tekes voi rahoittaa markkinoille pyrkiviin yrityksiin. esimerkiksi uuden konseptin ja tuotteen testaamista potentiaalisilla asiakkailla. Lisäksi Tekesin painopisteen muutos näkyy myös rahoitusta voi käyttää markkinointistrategirahoituksen kohdistumisessa. Vuonna 2013 an kehittämiseen ja immateriaalioikeuksiin Tekes rahoitti avustuksilla ja lainoilla alle ja niiden suojaukseen liittyviin selvityksiin. 6-vuotiaita yrityksiä yhteensä 133 miljoonal- Rahoituksen myöntämisessä on oleellisla eurolla. Yli 6-vuotiaita pk-yrityksiä rahoi- ta, että yrityksellä on uskottavat valmiudet tettiin 113 miljoonalla eurolla. saada aikaan kansainvälistä liiketoimintaa. ”Haluamme olla auttamassa kaikkia lupaa- Mikäli tuotteelle löytyy todennettua kysynvia yrityksiä vientimarkkinoille myös Poh- tää, Tekes voi myöntää rahoitusta tutkimusjois-Karjalan alueelta”, Tekesin asiantuntija ja tuotekehitystoimintaan. T&k-rahoitus on Veli-Pekka Ihanus sanoo. Ihanus työskente- lainaa tai avustusta. lee Tekesin asiantuntijana Pohjois-Karjalan Nuoret innovatiiviset yritykset –rahoitus Ely-keskuksessa. Ihanuksen vastuualueena myönnetään yrityksille liiketoiminnan koovat erityisesti nuoret, alle 6-vuotiaat yrityk- konaisvaltaiseen kehittämiseen. Rahoitukset. sen tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten kasvua ja Kolme rahoitustuotetta startupeille kansainvälistymistä. ”Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu erittäin luPerinteisen tutkimus- ja tuotekehitysrahoi- paaville startup-yrityksille”, Ihanus painottuksen lisäksi Tekesillä on nyt rahoitusta taa. kansainvälisen kasvun suunnitteluun ja kan- Tekesin rahoitus ei koskaan kata koko sainvälistymiseen. Kansainvälisen kasvun projektin kustannuksia vaan yrityksellä 4


PIKES-uutiset 1/2014

on oltava muuta rahoitusta. Tekesin osuus kustannuksista on 50-75 prosenttia. Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus on useammin lainaa kuin avustusta. Lainasta osa voidaan maksaa ennen projektin alkua. Tekesin ohjelmat verkottavat

Tekes jakaa kasvun ja uudistumisen riskiä

Rahoituksen lisäksi Tekes kokoaa edelleen ohjelmia suurien teemojen ympärille. Tekes edesauttaa ohjelmien avulla Tekes uuden liiketoiminnan syntymistä tulevaisuuden kannalta potentiaalisilla aloilla. Yrittäjille ohjelmat tarjoavat verkostoja, uutta tietoa ja osaamista. Tällä hetkellä meneillään olevia ohjelmia ovat muun muassa Arktiset meret, Fiiliksestä fyrkkaa, Oppimisratkaisut ja peliyrityksiä sparraava Skene.

Ota rohkeasti yhteyttä! www.tekes.fi/tunnustelu www.tekes.fi

Veli-Pekka Ihanus teknologia-asiantuntija 040 704 6362 veli-pekka.ihanus@tekes.fi www.tekes.fi 5


Pistetään hymy kiertämään Valtimon Fysioterapia Oy:n yrittäjä Mari Roinisella on takanaan tapahtumien täyteinen vuosi. Hän laajensi liiketoimintaansa ostamalla saman toimialan eli fysioterapia-alan yrityksen liiketoiminnan entisestä kotikunnastaan Juuasta ja on nyt tyytyväinen tehtyihin ratkaisuihin. Luvanvaraisen liiketoiminnan ostaminen ja samanaikainen yhtiömuodonmuutos toivat mukanaan byrokratiaa, mutta asiantuntijoiden ja positiivisuuden avulla niistäkin selvittiin. Valtimon Fysioterapia Oy:n juuret juontavat viime vuosituhannelle, jolloin yritys lähti liikkeelle toiminimenä. Mari Roininen tuli Valtimolle yrittäjäksi v. 2000 ostamalla Valtimon Fysioterapian. Liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuus tuli vastaan yllättäen, kun entisessä kotikunnassa Juuassa tuli myyntiin fysioterapiayrityksen liiketoiminta.

Mari Roinisen mottona on: ”Liike pitää liikkeellä”. Kuva: Pikes Oy 6

- Juuassa oli lämmin vastaanotto, tulin kuin takaisin omieni joukkoon. Juukalaiset samoin kuin valtimolaisetkin ovat välittömiä ja perusrehellisiä ihmisiä, joiden kanssa työskentely on antoisaa. Uusien ihmisten ja entisten tuttavien tapaaminen antaa energi-


PIKES-uutiset 1/2014

aa työhön, summaa Mari Roininen laajenta- - Asiat vain pitää hoitaa. mista. Hankalimmaksi byrokratian kukkaseksi Mari Mari luonnehtii Suomea byrokratian luva- Roininen sanoo puhelinliittymien vaihtamituksi maaksi. Toisaalta hän myös ymmärtää sen toiminimeltä osakeyhtiölle: yrittämiseen liittyvän hallinnon pyörittämi- - ”Ei auttanut lopulta muu kuin mennä Kajaasen. Erityisen työlääksi hän koki Aluehallin- niin paikan päälle liikkeeseen selvittämään toviraston ja KELAn kanssa käydyn paperi- oikeudet liittymän vaihtamiseen, mutta sodan. Marin lääke ongelmien voittamiseen sekin onnistui. oli ja on edelleen yksinkertainen: - Olen saanut tyhmiin kysymyksiin viisaita Ongelmien hoitamiseen Marilla on hyvä vastauksia. Asiantuntijoiden ammattitaitoa konsti, positiivisuus on tarttuvaa. kannattaa käyttää. Yrittäjä osaa tehdä oman - Kun itse muistaa hymyillä, niin se tahtoo alansa työt hyvin ja asiantuntijoita kannat- tarttua vastapeluriinkin. Hymy lähtee kiertätaa käyttää silloin, kun omat tiedot ja taidot mään. eivät riitä. Luku- ja kirjoitustaidostakin on paljon hyötyä, Mari kertoo kokemuksen äänellä. Asiantuntijapalveluista Mari Roininen nostaa esille PIKESin ja JOSEKin yritysneuvonnan yrityskaupan järjestelyissä ja yritysmuodon vaihdoksessa sekä tilitoimiston roolin talouden suunnittelussa. Aikaa pitää muistaa varata riittävästi eikä muutoksia saa nähdä mörkönä vaan yritystoimintaan liittyvänä toimintana.

Jukka Nevalainen kehittämispäällikkö kehittämispalvelut puhelin: 0400 250 552 7


YRITYSTREFFEILLÄ LIEKSASSA

Yritystreffit Lieksassa, Joptek Composites Oy Kuva: Hannu Räsänen

Lieksassa PIKES Oy:n uusissa toimitiloissa yhdessä Lieksan yrittäjät ry:n ja PohjoisKarjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelman kanssa järjestettiin ”Yritystreffit 2014” -tilaisuus Pielisen Karjalan teollisuusyrityksille. Tilaisuudessa toimi alustajina Aku Lampola Joptek Composites Oy:stä ja Jari Kaltiainen Jalosteel Oy:stä. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton yritysten ja yrittäjien keskuudessa. Ajatus vastaavasta tilaisuudesta kuluvan vuoden 2014 aikana muiden yritys8

ryhmien kanssa on myös tarkoitus toteuttaa. Tilaisuus aloitettiin yritysvierailulla Joptek Composites Oy tuotantotiloihin Kerantiellä Lieksassa seitsemän tapahtumaan osallistuvan yrityksen läsnä ollessa. Tutustumiskierroksella oli mukana yrityksiä, jotka ovat ja ovat aiemminkin olleet Joptek Composites Oy:n toimittajia. Kierros avasi osallistujien silmiä siinä, kuinka tärkeää on perehtyä puolin ja toisin niin


PIKES-uutiset 1/2014

päämiehen kuin toimittajan tekemiseen ja osaamiseen. Kauppoja tutustumiskierroksella tuskin tehtiin, mutta selkeästi se herätti kiinnostusta. Tästä voi uudella tavalla avautua päämiehen tarpeet ja toimittajille mahdollisuuksia.

le tapaamisille on. Toivottavasti tapahtuma johtaa yritysten väliseen yhteydenpidon tiivistymiseen ja ollaan rohkeita tuomaan omaa osaamista esille sekä tarvittaessa reagoimaan asiakkaan tarpeisiin.

Molemmat toimivat omilla vahvuuksillaan. Voittajia ovat toivottavasti kaikki. Yritysvierailun jälkeen osallistujat siirtyivät PIKES Oy:n uusiin toimitiloihin. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä 14 henkilöä yhdeksästä eri yrityksestä. Alustuksessaan Aku Lampola toi esille ratkaisutoimittajan - päämiehen näkökulman toimittajayhteistyöstä ja päämiehen odotuksista toimittajaltaan, mihin ja miten toimittajan tulisi olla valmistautunut. Toisessa alustuksessa Jari Kaltiainen toi puolestaan esille toimittajan - alihankkijan näkökulman kuinka yhteistyötä rakennetaan päämieheen ja kuinka alihankkijan tulisi vastata päämiehen odotuksiin ja kuinka kehittää omaa toimintaansa. Alustusten jälkeen keskustelua jatkettiin pyöreiden pöytien ääressä kevyen lounaan merkeissä. Keskustelu kävi varsin vilkkaana ja osoitti, että tarvetta vastaavantyyppisil-

Yritystreffit Lieksassa Kuva: Hannu Räsänen

Hannu Räsänen projektipäällikkö Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma -hanke puhelin: 040 128 9339 skype: pikes.hannu 9


Päättyvien hankkeiden tuloKset MAAVALO 2012‐2014 Hankkeen keskeisin tavoite oli edistää valokuituverkon rakentumista Lieksan, Nurmeksen ja Juuan alueille. Valokuituverkon rakentamisratkaisut toteutettiin alueelle perustetun Pielisen tietoverkko-osuuskunnan kautta. Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli kuuden alueen rakentamisen käynnistäminen hankkeen tuottaman suunnittelu- ja rahoitusratkaisun pohjalta. Tavoitteena oli vahvistaa perustetun Pielisen verkkoosuuskunnan toimintaedellytyksiä tuottamalla sen toiminnan kehittämistä tukevia tietoja ja toimintasuunnitelmia. Hankkeen strateginen tärkeys on maaseudun kehittämisen näkökulmasta suuri. Informaatiotekniikan palvelujen saanti nostaa haja‐asutusalueiden vetovoimaa ja asukasviihtyvyyttä – ja näin estää maaseudun autioitumista ja väestökatoa.

10

Tuloksia: ‐ Juuka, Lieksa ja Nurmes alueen esisuunnitelmat hankealueittain ‐ Tarkat suunnitelmat Nunnanlahti Juuka, Vieki Lieksa ja Puiroonkangas Nurmes ‐ Yhteisrakentamisen koordinointi PKS Sähkönsiirto Oy:n ja Pielisen tietoverkko‐ osuuskunnan kesken ‐ Toimintamallit kuvattiin (kaaviot + selitykset) ‐ Pielisen tietoverkko‐osuuskunta rakensi Lieksassa 4 aluetta ja Nurmeksessa 1 alueen ‐ Ensimmäinen valokuituasiakas, Lieksalainen yrittäjä Antero Vesa sai Murtorannalle valokuituyhteyden 22.12.2013. Hanke päättyy huhtikuussa 2014. Miia Pakkanen Pielisen tietoverkko-osuuskunta www.pielinen.net Linkit: • Hankkeen loppuraportti • Tulevaisuus, Petri Naukkarinen • Valon värit Maavalo, Miia Pakkanen


PIKES-uutiset 1/2014

MASVA -HANKE 2012-2014 Masva –hanke pääsi vauhtiin Pielisen Karjalassa huhtikuussa 2012 Aki Nevalaisen toimesta ja 1.1.2013 tapahtuneen viestikapulan vaihdon myötä Sami Pursiainen tuo hankeen maaliin nyt huhtikuussa 2014. Hankkeen tarkoitus on ollut edesauttaa palveluelinkeinon ja erikoistavarakaupan makroyritysten toimintaedellytyksiä Pielisen Karjalassa. Keinoina ovat olleet hankkeen aktivoima yritysneuvonta, myyntimahdollisuuksien lisääminen mm. tapahtumien keinoin, koulutukset ja aktivointi tilaisuudet. Yhtenä painopiste alueena on ollut yritysten omistajanvaihdoksien edistäminen. Lisäksi PIKES Oy:n pilottihankkeena on ollut Ostetaan Omalta Seudulta -kampanjointi. Hankkeen tulokset: - eri toimenpiteiden kohteena n. 350 yritystä/yhteisöä. - yritysneuvonnan myötä Pielisen Karjalaan on syntynyt 20 uutta yritystä - investointi- ja kehittämisneuvontaa on saanut 30 yritystä

- rahoitushakemuksia 30 kpl - omistajanvaihdoksia 5 kpl - Ostetaan Omalta Seudulta kampanjalla laajaa näkyvyyttä yrittäjien, median ja asiakkaiden keskuudessa. Ostetaan omalta seudulta -kampanjan vetovastuu siirtyy hankkeen loppuessa paikallisten yrittäjäjärjestöjen tehtäväksi. Kampanjan perusajatus on ollut tuoda seutukuntamme tuotteita ja palveluja positiivisilla esimerkeillä esille ja kannustaa Pielisen Karjalan ihmisiä käyttämään seutukuntamme palveluita. Vain näin voimme varmistaa elinvoimaisen ja kattavan palvelutarjonnan Pielisen ympäristössä. Hankkeen aikana on tullut selvästi esille tarve seutukuntamme palveluyritysten liiketoimintaedellytysten turvaaminen mm. osaamista lisäämällä ja edistämällä omistajanvaihdoksia ja helpottamalla vaihdoksiin liittyvää problematiikkaa. Sami Pursiainen yritysasiantuntija MASVA -hanke puhelin: 040 356 8306

11


Vuoden asiakaspalvelija Nurmeksessa: Lotta Pyykönen, Ravintola Kaneli. Kuvassa myös yrittäjät Sirpa ja Janne Tiainen. Kuva: Ella Kärki

Yrityspalvelujen asiakastilastot 2013 Asiakkaita yhteensä Uusia yrityksiä Uusia työpaikkoja Omistajanvaihdoksia Asiakastapaamiset Palvelutoimenpiteet Aloittaneita / lopettaneita yrityksiä 12

Vuosi 2013 366 31 64 11 1100 505 51 / 46


PIKES-uutiset 1/2014

PIELISEN KARJALAN REITISTÖJEN UUDET URAT -HANKE 2012-2014 PIKES Oy:n hallinnoimalla ja Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoittamalla hankkeella uudistettiin seutukunnallisesti jo olemassa olevan moottorikelkkareitistöjen virkistys- ja matkailukäyttöä. Hankeen reitistösuunnittelijana toimi Ritva Ruokolainen. Hankkeessa tehtiin suunnitelma reitistöjen laatutason ja liikenneturvallisuuden nostamisesta ja siihen tukeutuvien matkailupalvelujen tuotteistamisesta. Hankkeen tuloksia ovat mm.: • Selvitys Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon kelkkaurien kunnosta, turvallisuudesta ja korjaustarpeista • Valtimon Haapajärven hiihtovaellusreitin vesiosuuden lyhentäminen ja käyttöönotto 2012–2013 hiihtokaudeksi. • Nurmeksen Kynsiniemeen sopimuksia maisemakiertoreittiosuuden mahdollistamiseksi • Juuka - Koli välillä maanomistajien sopimuksia • Uraosuuksien ympäristöön liittyviä esiselvityksiä • Ruunaan reitin osalta yhteiskäyttösopimusmalli (moottorikelkat ja koiravaljakot) • Valtimolla maaomistajasopimuksia Savo-Karjalasta tulevalle moottorikelkka reitille (yhteys Kainuun puolen reittiosuudelle). Osuus aukaistiin Virkistysreitistöyhdistyksen toimesta 2013–2014 vaihteessa. Lisätietoa: (klikkaa alla olevaa linkkiä) • Pielisen Karjalan reitistöjen uudet urat -hankkeen loppuraportissa. Jukka Nevalainen kehittämispäällikkö jukka.nevalainen@pikes.fi 0400 250 552 13


PIELISEN KARJALAN LOGISTIIKKASELVITYS Pielisen Karjalan logistiikkaesiselvityksen tavoitteena oli selvittää Pielisen Karjalan alueen tuotannollisten yritysten, kaupan alan yritysten sekä kuljetusyritysten kiinnostus logistiikkayhteistoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli myös hahmottaa Pielisen Karjalan alueelle yhteistoimintamalleja logistiikan kehittämiseksi ja alueen yritysten kuljetusten turvaamiseksi ja helpottamiseksi. Työn tuloksena seuraavat yhteistyömuodot nousivat esille: • Kuljetusvirtakartoitus - kuljetusten yhdistäminen • Leipomotuotteiden yhteisjakelu (mm. kauppoihin) • Kuljetuspalveluiden yhteishankinta / yhteiskilpailutukset • Tietoportaali, joka mahdollistaa kuljetusten hoitamisen tehokkaasti • Yhteisvarastointi Lisätietoa: • Pielisen Karjalan logistiikkaesiselvitys

Jukka Nevalainen kehittämispäällikkö jukka.nevalainen@pikes.fi 0400 250 552 14


PIKES-uutiset 1/2014

Oletko arvioinut, miten yrityksessäsi voidaan? esimiehen näkökulmasta. Arvioinnin tehtyään yrittäjä saa tulokset graafisena esityksenä. Tämän jälkeen on aika pohtia jatkotoimenpiteitä, mikäli kehittämistarpeita löytyy”, Ojala jatkaa. Työhyvinvoinnin tilannearviota pilotoidaan yritysneuvontatilanteissa Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden kautta vuonna 2014. Työväline on myös avoimesti kaikkien käytettävissä osoitteessa www.työhyvinvoinninarvio.fi

1/2014

uutiset

Nyt siihen on mahdollisuus, kun Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES ottaa käyttöön uuden työvälineen, jolla yrittäjän tai esimiehen on helppo arvioida yrityksen työhyvinvointia. Nämäkin asiat voidaan ottaa puheeksi yritysneuvontatilanteessa samalla kun tehdään päivityksiä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Työhyvinvoinnin tilannearvio on kehitetty yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Väestöterveyttä yhteistyöllä -hankkeen ja seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. ”Työväline on suunniteltu käytettäväksi yritysneuvontatilanteissa ja se sisältää 16 työhyvinvointia käsittelevää väittämää”, kertoo työvälinettä kehittämässä ollut terveyden edistämisen suunnittelija Ellinoora Ojala. ”Työhyvinvointia arvioidaan yrittäjän tai

Lisätietoja: Ellinoora Ojala ellinoora.ojala@kansanterveys.info

15


AJANKOHTAISTA PIKES Oy muutti Lieksan Yrityskeskukseen Pikes Oy muutti Lieksassa uusiin tiloihin Energiatie 2:een maaliskuun alussa. Uudet avarat ja viihtyisät toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla, Lieksa-Nurmes kantatien varrella.

PIKES Oy Lieksan uudet toimitilat, Energiatie 2. Kuva: Marja Hietala 16

Saman katon alla, Lieksan Yrityskeskuksessa toimivat myös Lieksan Teollisuuskylä Oy, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ja Lieksan Kaupunkikeskusyhdistys ry.


PIKES-uutiset 1/2014

Pikesin Lieksan toimistossa työskentelevät

Eila Lintunen projektipäällikkö LuontoKolin Kasvusysäys

Riitta Kinnunen yritysasiantuntija Ekotassu

Sami Pursiainen yritysasiantuntija MASVA Hannu Räsänen yritysasiantuntija P-K:n tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma

Marja Hietala yritysasiantuntija

Toimipisteen avajaiset pidettiin 11.4.2014.

PIKES Oy Lieksan uudet toimitilat, Energiatie 2.

Kuva: Marja Hietala

17


uutiset

1/2014

Tapahtumat touko-heinäkuu 2014 Käyttäjille ja ilmoittajille ilmainen.

TOUKOKUU • Karelia ENPI CBC -hankkeen loppuseminaari, Joensuu, matkailijatutkimuksen tulokset • 14.5. klo 12-14 Kolin arvo-ohjeiden lanseeraus, Luontokeskus Ukko, Koli KESÄKUU • 13.6. Pielisen Messujen näytteilleasettajien iltatilaisuus, Nurmes • 14.6. klo 9-19 Pielisen Messut, PielisAreena • 28.6. klo 10-14 TUORETORI Majatalo Puukarin Pysäkki, Valtimo HEINÄKUU • 5.7. klo 10-14 TUORETORI • 19.7. klo 10-14 TUORETORI • 26.7. klo 10-14 TUORETORI Majatalo Puukarin Pysäkki, Valtimo

Pielisen Karjalassa 14.6.2014 Lieksa - Nurmes - Valtimo Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.nurmeksenyrittajat.fi/ pielisenmessut_2014_nurmeksessa

18

Taitto: Minna Kähkönen/Aamu&Virkku Ky

Pielisen Messut

Tapahtumalista elää vuoden aikana, joten lisäykset, tarkennukset ja muutokset ovat mahdollisia. Suosittelemme seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia facebook- ja nettisivuiltamme sekä Pohjois-Karjalan tapahtumakalenterista: • www.pikes.fi • https://www.facebook.com/PikesOy • http://kareliaexpert.fi/tapahtumat/

Pikes uutiset 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you