__MAIN_TEXT__

Page 1

UUSI NURMES KASVATETAAN YHDESSÄ Elinkeino-ohjelma 2020-2024


VISIO:

UUSI NURMES KASVATETAAN YHDESSÄ Nurmes elää metsästä, elintarvikkeista, matkailusta ja maataloudesta mutta ennen kaikkea meistä ihmisistä. Osaavista ihmisistä, jotka yhdessä yrittävät, kehittävät ja rakentavat Nurmesta kohti kestävää kasvua. Kasvua, joka tuo hyvää meille nurmeslaisille, ympäristölle ja koko maailmalle. Me alueen kehittämiseen sitoutuneet tahdomme kasvattaa Nurmesta yhdessä. Emmekä vain tahdo, sen me myös teemme.


NÄMÄ ME NURMEKSESSA TEEMME 2020-2024

Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa tarkemmat toimenpiteet ja vastuut.

KESTÄVÄÄ KASVUA JA UUTTA BISNESTÄ Kumppanina yritysten kasvussa ja uudistumisessa

- Tuemme ja vahvistamme yritysten uusia liiketoimintoja ja -toimintamalleja. - Tunnistamme yritysten digitarpeet ja edistämme automatisaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvien ratkaisujen käyttöönottamista tuotannollisissa- ja palveluyrityksissä. - Teemme yrityksille liiketoimintakartoituksia kestävän kehityksen näkökulmasta ja tuomme kestävän kehityksen näkökulman kaikkeen liiketoimintaan. - Tuemme vientiä aloittavia yrityksiä tuki- ja rahoitusasioissa sekä verkostojen ja kumppanuuksien luomisessa. - Kehitämme yritysten osaamista toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. - Etsimme yrityksille ostettavaksi uusia liiketoimintoja.

Luomme uutta vahvuuksista ja verkostoista

- Hyödynnämme Riverian Valtimon koulutus­yksikön kehittämisosaamisen yritysten liiketoiminnassa. - Selvitämme mahdollisuuksia uudelle liiketoiminta­-alueelle Valtimolla. - Selvitämme yritysten tarpeet uusille yhteistyö­kumppa­ nuuksille tai ulkoistuksille. - Selvitämme mitä uutta luonnonvaroihimme pohjautuvaa liiketoimintaa voisi syntyä. - Markkinoimme sijoittumismahdollisuuksia muun muassa potentiaalisille paluumuuttajille ja matkailijoille.

YHTEISTYÖKUMPPANEINA mm. Nurmeksen kaupunki, Nurmeksen Yrityspalvelu Oy, Riveria ja Karelia-amk.

MATKAILU TUPLAKSI Bomba matkailualueena tunnetuksi Suomessa - Markkinoimme aluetta monikanavaisesti yhdessä matkailuyrittäjien kanssa. - Mittaamme markkinoinnin näkyvyyttä ja brändin tunnettuutta.

Tuplaamme matkailun liikevaihdon

- Kannustamme matkailuyrityksiä ristiinmyyntiin. - Tunnistamme matkailua tukevia kumppanuuksia ja edistämme niitä yritysten kanssa. - Teemme vetovoimatekijöistä uusia tuotteita ja palveluita ulkomaalaisille matkailijoille. - Tuemme kestävän matkailun kriteeristön täyttymistä ja sertifikaatin saamista Pohjois-Karjalaan. - Kehitämme matkailun toimintaympäristöä: reitistöjä, satamaa ja valtatie 6:n opasteita.

Palvelut verkkoon

- Kannustamme yrityksiä viemään tuotteensa myynnin digialustoille. - Tuomme yritysten vastuullisuutta esille myös digitaalisesti.

YHTEISTYÖKUMPPANEINA mm. VisitKarelia Oy ja Nurmeksen kaupunki. VisitKarelia Oy kehittää ja markkinoi Pohjois-Karjalaa kansainvälisille matkailumarkkinoille Lakeland-brändillä.


OSAAJIA YRITYKSIIN Osuvia rekrytointeja, tekijät tervetulleiksi

-V ahvistamme yritysten työantajamielikuvaa hyödyntämällä somea, yritysvideoita sekä työntekijä- että asiakaslähettiläitä. -K ehitämme työnantajaosaamista rekrytoinneissa, perehdytyksessä ja esimiestaidoissa. -N euvomme ja autamme kansainvälisissä rekrytoinneissa. -S elvitämme millaiset ovat tulevaisuuden työmarkkinat Nurmeksessa. -T uemme yrityksiä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja sitouttamisessa. -A utamme kasvuyrityksiä rekrytointien ennakoinnissa.

Nurmes auki nuorille

-T uomme yrittäjäkasvatusta eri kouluasteille. -T eemme yhteistyötä oppilaitosten ja 4H:n kanssa nuorten yrittäjyysneuvonnassa. -K annustamme nuoria yrittäjyyteen Nurmeksen yrittäjyyspolulla. -N ostamme esille kevytyrittäjyyden mahdollisuudet. -P idämme kiinni alueen työelämää tukevasta koulutuksesta. -K erromme nuorille yrityksistä ja työpaikoista.

Työmahdollisuuksien Nurmes

-K ehitämme työntekijöiden ja työnhakijoiden osaamista. -M arkkinoimme yrityksiä, työpaikkoja ja yrittämisen mahdollisuuksia säännöllisillä kampanjoilla potentiaalisille paluumuuttajille sekä matkailijoille. -H aemme ratkaisuja perhekohtaiseen työllistymiseen yhteistyökumppaneiden kanssa.

YHTEISTYÖKUMPPANEINA mm. Nurmeksen kaupunki, Karelia-amk, Riveria, 4H, Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry ja TE-palvelut.

MENESTYSTÄ MAA- JA METSÄTALOUDESTA Maatiloille on yrittäjiä

-K erromme maataloudesta ja tuomme esille onnistumisia. - Järjestämme Tulevaisuusfoorumin maaseututeemalla vuonna 2022. -H yödynnämme vuonna 2023 järjestettävän Maaseutuparlamentin maatalouden markkinoinnissa. -O tamme yhteyttä luopumisikää lähestyviin viljelijöihin. -E distämme tilojen omistajavaihdoksia. -H aemme myyntiin tuleville tiloille ostajia.

Maatilat kehittävät liiketoimintaansa

-S elvitämme kehittyvien maatilojen mahdollisuudet yhtiöittää liiketoimintaa. -E distämme uuden teknologian käyttöönottoa tiloilla. -T uemme investointien suunnittelua ja osaamisen kehittämistä.

Metsätaloudessa

-V armistamme hyvän metsänhoidon keinoin metsien elinvoimaisen kasvun. -V armistamme metsien kestävän taloudellisen hyödyntämisen ja kannustamme aktiivista metsänomistajuutta.

YHTEISTYÖKUMPPANEINA mm. ProAgria. Metsätalouden keskeinen vastuutaho on MHY Pohjois-Karjala.


Yritykset Osaajat Asukkaat


nurmes.fi pikes.fi

Profile for Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

Nurmeksen elinkeino-ohjelma 2020-2024  

Uusi Nurmes kasvatetaan yhdessä Nurmes elää metsästä, elintarvikkeista, matkailusta ja maataloudesta mutta ennen kaikkea meistä ihmisistä. O...

Nurmeksen elinkeino-ohjelma 2020-2024  

Uusi Nurmes kasvatetaan yhdessä Nurmes elää metsästä, elintarvikkeista, matkailusta ja maataloudesta mutta ennen kaikkea meistä ihmisistä. O...

Profile for pikes
Advertisement