Catàleg PIJ Mòbil Punt InfoJOVE GRÀCIA

Page 1

Catàleg d’activitats — PIJ Mòbil

Tallers per a joves


Acadèmic 02 Laboral 03 Mobilitat internacional 04 Associacionisme i voluntariat 05 Salut 06 Interculturalitat 07 Perspectiva de gènere 08 Turisme 01

Catàleg PIJ MÒBIL

El Catàleg d’activitats PIJ Mòbil és una iniciativa dels Punts InfoJOVE de Barcelona que respon a les demandes de les persones joves així com dels i les professionals que treballen amb elles.

espais on es realitza la demanda o bé al propi Espai Jove la Fontana per poder realitzar el taller. Metodologia Proposem una metodologia de treball que entén cada taller com una oportunitat de reflexió, coneixença i per oferir tota la informació d’interès. Les metodologies i formats dels tallers que presentem són ideals pel públic jove: debats al voltant d’una peça teatral, dinàmiques participatives, educació viva i activa, i facilització visual. El centre és la persona jove i treballem des d’aquesta mirada de proximitat.

Què és el catàleg?

Qui pot sol·licitar una activitat i com es

L’ objectiu del catàleg és oferir activitats

sol·licita?

informatives, de sensibilització i educació en

Poden demanar les activitats del catàleg enti-

aquelles matèries d’interès juvenil. El Punt

tats, serveis i equipaments joves del districte

InfoJOVE de Gràcia us proposem una oferta

de Gràcia: associacions, col·lectius, grups,

variada de tallers de l’àmbit acadèmic, laboral,

entitats, centres educatius, equipaments

mobilitat internacional, salut, associacionis-

públics de proximitat i altres serveis. Totes

me, turisme, perspectiva de gènere i intercul-

les activitats són gratuïtes i mòbils segons

turalitat, per reflexionar, estar informades i

demanda. Per sol·licitar pots contactar amb

poder prendre desicions.

nosaltres a través del email info@elpuntde-

Les informadores juvenils ens acostem als

gracia.org o bé per telèfon 93.368.10.05


01

Acadèmic

«No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la ment.» Virginia Woolf

Acabes la ESO, ja saps Si no aprovo l’ESO, què? que faràs? Sessió informativa on Sessió informativa es donen a conèixer els adreçada a persones jodiferents itineraris acaves que no podran acredidèmics possibles un cop tar l’ESO o a joves a partir superada l’ESO. Centrada de 16 anys que no van especialment en Batxille- finalitzar-la. S’expliquen rat i Cicles Formatius, de les diferents opcions de forma genèrica. programes de formació i inserció per a joves majors de 16 anys sense Estudiants 3r, 4t d’ESO i el graduat escolar. GES Durada: 1h Estudiants 3r, 4t d’ESO i GES Durada: 1h Afrontar les PAU Taller pràctic que pretèn mostrar a joves estudiants, diferents maneres d’afrontar les PAU, tècniques de relaxació i tècniques d’estudi. Estudiants de 2n de Batxillerat Durada: 2h

Els batxillerats i les PAU Sessió informativa adreçada a persones joves que acabaran l’ESO i estan interessades en conèixer les diferents opcions de Batxillerat i com encarar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Estudiants 3r, 4t d’ESO i GES Durada: 1h

Cicles formatius. Acredita’t: ReconeixeTècniques d’estudi Famílies professionals ment de les competèn cies professionals i sortides laborals Taller pràctic que pretén mostrar als i a les joves Explicació del programa Sessió informativa estudiants, diferents Acredita’t mitjançant el adreçada a persones maneres d’afrontar els joves que acabaran l’ESO exàmens i l’estudi del dia qual es reconeix l’experiència laboral i la formai estan interessades en a dia per optimitzar els ció no reglada amb un conèixer les diferents resultats. Aquest taller certificat de professionaopcions de Formació s’imparteix des de la Professional i les seves facilitació visual i amb re- litat. sortides laborals. cursos on es mostren les intel·ligències múltiples. Grups de joves Estudiants 3r, 4t d’ESO, Durada: 1h GES i grups de joves que Estudiants a partir de 2n vulguin conèixer l’oferta d’ESO existent. Durada: 1h Durada: 1h

Recursos · Dispostius d’ajuda a la preinscripció als estudis al Punt infoJOVE Gràcia totes les tardes · Servei d’Assessorament Acadèmic al Punt infoJOVE Gràcia CAAJ - Centre d’assessorament acadèmic per a joves

Enllaços queestudiaracatalunya.cat universitats.gencat.cat informat.cat edubcn.cat


02

Laboral

Com i on buscar feina Coneix els teus drets i deures laborals Taller on aprendre a llegir Taller pràctic per conèixer El Currículum Vitae (CV) les principals plataformes un contracte laboral, inés la nostra carta de per trobar feina agrupatroduir els drets i deures presentació laboral, hem des per sectors econòde sentir-nos-hi còmodes bàsics de les persones mics. treballadores de règim i representats/des. En aquest taller s’expliquen general. conceptes i apartats Estudiants de GES, Cicles bàsics que cal destacar. Estudiants de GES, Cicles Formatius, Batxillerat i grups interessats. formatius, Batxillerat i Durada: 1h Estudiants de GES, Cicles grups interessats. Durada: 1h formatius, Batxillerat i grups interessats. Durada: 1h El CV i la carta de presentació

«Al quedarnos sin la herencia de mi abuelo a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar». Pepe Rubianes

Drets sindicals: Dret de representació col·lectiva i assemblea de treballadors Sessió informativa d’aspectes bàsics de la llei ET i LOLS amb una dinàmica pràctica al final. Es tractaran els següents aspectes: drets de persones treballadores a fer assemblea, comitès d’empresa vs delegats de personal, dret de lliure sindicació i reunió i funcionament de les eleccions sindicals.

Prestacions, subsidis d’atur i altres ajudes Sessió per informar i orientar a joves i professionals de l’orientació laboral sobre quins són els principals requisits i característiques d’ajudes de les persones que es queden sense feina. En aquesta activitat no estan presents les ajudes de Serveis Socials, sinó les del Ministerio de Empleo i Seguridad Social.

Estudiants de GES, Cicles formatius, Batxillerat i grups interessats. Durada: 1h

Estudiants de GES, Cicles Formatius, Batxillerat i grups interessats. Durada: 1h

Recursos

Enllaços

· Servei d’Assessorament Laboral al Punt InfoJOVE Gràcia · Coaching laboral · Oficina Jove de Treball

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/ es/eines/cv_carta/curriculum/ https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/ es/joves


Mobilitat Internacional

03

«No existeixen les distàncies quan es té un motiu.» Jane Austen

Estudiar a l’estranger Fer un voluntariat a Oportunitats per a joves l’estranger menors d’edat a Europa En aquest taller s’anaXerrada que repassa Existeixen diverses litzen els reptes i oportotes les possibilitats de opcions que permeten tunitats, així com els voluntariats de curta o als i les menors d’edat fer aspectes pràctics per a la llarga durada i totes les una estada a l’estranger. recerca d’estudis a l’esformes alternatives de Els cursos d’idiomes de tranger: requisits d’adser persones solidàries. pagament en són l’exemmissió, pàgines per trobar ple més conegut, però cursos, procés de matrino el més econòmic i ni culació, preus orientatius Estudiants de GES, Cicles l’únic. En aquest taller per països i programes o formatius, Batxillerat i s’ofereixen diversos tipus ajuts destinats a joves grups interessats. d’experiències per a tots estudiants. Dureada: 1h els gustos i per a totes les butxaques. Estudiants a partir de 16 anys i grups interessats Dureada: 1h

Grups interessats. Durada: 1h

Treballar a l’estiu a Europa En aquesta xerrada es faciliten els recursos necessaris per trobar feina a l’estranger durant l’estiu, tot oferint una visió del mercat laboral a Europa durant aquest període; sectors amb més demanda, països amb més oferta, condicions laborals, sous orientatius i eines per iniciar una recerca fructífera.

Treballar a Europa Aquesta xerrada apropa a les persones joves les alternatives per marxar a treballar a l’estranger. S’explica el model de CV europeu (Europass) o per països, com fer una carta de presentació, trobar feina qualificada i no qualificada, els països més demandats, l’oferta de pràctiques... Grups interessats. Durada: 1h

Estudiants de GES, Cicles formatius, Batxillerat i grups interessats. Dureada: 1h

Recursos

Enllaços

· SCI. Servei Civil Internacional de Catalunya · Servei d’Assessorament Laboral a determinats Punts InfoJOVE de Barcelona

http://www.cocat.org/ https://europa.eu/youth/volunteering/ project_en


Associacionisme i voluntariat

04

«Les idees i la lluita no viuen sense organització. »

05

Salut

«Estimar-se és revolucionari»

Gramsci

Participa i transforma: Volem crear una associació d’alumnes! Participa en el teu barri, transformem des de dins! “Suport a la creació d’una A través de la participació dels i les joves, i mitassociació d’estudiants, jançant un joc de rol, s’expromoció de l’associaplica què és una associacionisme i la participació ció i en què consisteix la entre els i les joves, a participació juvenil. través de la reflexió L’alumnat pensa com poentorn de les potencialidria resoldre una situació tats i els beneficis d’una conflictiva en el seu enparticipació activa a torn més proper (escola, l’institut. barri...) i finalment, Es donen eines perquè descobreix quines els i les joves organitzin entitats hi ha al seu barri l’associació d’alumnes i o districte i com particis’explica pas a pas tots par-hi. els passos a seguir per a la seva constitució. Grups d’alumnes a partir de 12 anys. Durada: 1h

Hàbits saludables

Tenim una idea, volem fer un projecte jove

Xarxes socials i Ciberassetjament

Alcohol i altres drogues

A través d’aquest taller s’ofereix la informació i recursos necessaris per fer realitat el seu projecte en tres fases: disseny, execució i avaluació.

Xerrada que permet reflexionar sobre l’ús o abús que fem de les xarxes i com poden ser una aliada de forma expansiva del bullying o altres tipus d’assetjament. Grups de joves Durada: 1h

Taller que permet coXerrada encarada a la neixer aquest món més o reflexió sobre la nostra menys desconegut i ple activitat diaria pel que de tòpics i les conseqüèn- fa a les hores de son, la cies, a diferents nivells, dieta, les hores d’estudi, de l’ús, abús i addicció a d’oci i la petjada ecològiaquestes substàncies. ca que generem. Grups de joves Grups de joves Durada: 1h Durada: 1h

Grups de joves Durada: 1h

Grups de joves Durada: 1h

Recursos · CRAJ. Centre de Recursos per Associacions · Juvenils Casals de Joves de Catalunya · CJB. Consell de Joventut de Barcelona · CNJC. Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Enllaços voluntaris.cat crajbcn.cat/cens-entitats cnjc.cat xarxanet.org/fes-voluntariat tjussana.cat/ofertesvoluntariat

Recursos · CJAS. Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats · ASSIR. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva · Infància Respon 116 111

Enllaços centrejove.org assirbarcelonaics.wordpress.com assetjamentzero.cat


06

Interculturalitat

Perspectiva de gènere

07

«Lluitarem contra el fort mentre siguem febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.»

«Sóc del tipus de dona que si vull la lluna me la baixo jo sola.»

Lluís Maria Xirinacs

Frida Kahlo

Jo no sóc racista però... Taller que preten abordar les actituds racistes més quotidianes i els prejudicis que les acompanyen per tal de desmuntar-les amb arguments. Grups de joves Durada: 1h

Recursos · SOS Racisme · SAID Servei Atenció i Denuncia

Fronteres invisibles Dinàmica en format joc de taula creada pels trucaires de l’AEiG Rudyard Kipling. L’objectiu és generar debat entorn el racisme i les dificultats que experimenten les persones migrades que volen aconseguir el permís de residència.

Grups de joves a partir de 15 anys Durada: 2h

Enllaços ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural tanquemelscie.cat

Gènere i món laboral Xerrada que preten desmuntar els esteriotips de gènere pel que fa al món laboral i treballa les principals desigualtats que marquen les diferències salarials i d’inserció laboral de les dones. Grups de joves a partir de 16 anys Durada: 1h Amor romàntic i relacions afectives Taller per trencar els tópics associats a l’amor romàntic que socialment i històricament construïts i els interioritzem quasi de forma inconscient, per la qual cosa influeixen en les nostres creences i els nostres actes en l’àmbit de les relacions afectives. Grups de joves a partir de 16 anys Durada: 1h

El meu cos, jo decideixo L’objectiu d’aquest taller és trencar amb la cossificació des d’una perspectiva feminista.

Recursos

Enllaços

· PIAD - Punt informació i atenció a la dona · SARA - Servei atenció, recuperació i acollida per a dones. · SAH - Servei atenció als homes

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/ canal/recursos-pedagogics-i-sensibilitzacio http://www.pikaramagazine.com/

Grups de joves a partir de 16 anys Durada: 1h

Jo no sóc masclista... o sí? Taller que preten abordar els micromasclismes més quotidians per posar de relleu fins a quin punt conviuen amb nosaltres. Grups de joves a partir de 16 anys Durada: 1h


08

Turisme

RECURSOS I SERVEIS PER A JOVES A GRÀCIA

«Només aquells que s’arrisquen a anar massa lluny descobreixen fins on es pot arribar.» T. S Elliot

InterRail El viatge de fi de curs Viatges low-cost Sessió informativa on Xerrada que ofereix Sessió informativa i/o informació sobre la pràctica sobre com esco- s’exposen les destinacions més interessants, llir, planificar i decidir la modalitat de viatjar amb forma que tindrà el viatge així com les diferents InterRail per Europa, que possibilitats per organitde fi de curs. A més, es és i com funciona aquest zar un viatge low cost. programa. Conèixer quins parla sobre com orga nitzar-se i què tenir en avantatges té per a les compte per dur a terme persones joves i com Grups interessats a partir l’escapada. planificar bé les rutes per de 16 anys. treure-li el millor rendi ment. Grups de joves a partir de 16 anys Grups interessats a partir de 16 anys.

Recursos · Servei d’Assessorament de Turisme al CIAJ · Viatgeteca al CIAJ

Enllaços http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/turisme

Punt InfoJOVE de Gràcia elpuntdegracia.org info@elpuntdegracia.org 93 368 10 05

Espai Jove La Fontana lafontana.org espaijove@lafontana.org 93 368 10 04 Aquí t’escoltem lafontana_aquitescoltem@bcn.cat Tallers i activitats grupals: 630 130 979 Atenció individual i confidencial: 652 798 841 CRAJ Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils crajbcn.cat info@crajbcn.cat 932 65 52 17 Punt JIP Jove, informa’t i participa jip_gracia@bcn.cat

CJAS Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats centrejove.org cjas@centrejove.org 93 415 10 00 Centre Cívic El Coll-La Bruguera ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll ccelcoll@ccelcoll.org 93 256 28 77 Centre Cívic La Sedeta ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta ccsedeta@bcn.cat 93 459 12 28


Catàleg d’activitats — PIJ Mòbil

Tallers per a joves


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.