Page 1

raplamaa

Ühistöö

Nr. 6(58) 6. veebruar 2013 VEB fondi uurimine kogub tuure

Pärast Eesti Panga poolset vabandamist läks pikale veninud ajakirjanduslik uurimus uuele ringile. Nüüd isegi lülitub sellesse lisaks riigikogu uurimisrühmale ka Riigikontroll, kes on valmis VEB-fondi selguse saamisse oma mandaadile, sõltumatusele ja teadmistele toetudes panustama. Riigikontroll oli juba 2004. aastal valmis VEB-fondiga seotud küsimuste selgitamisse toimima, kuid toona ei pidanud parlament seda vajalikuks. Huvitav, kes oli tollal parlamendis ülekaalus? Praegu näikse ühiskonnas ja tänu hirmule parlamendis valitsevat hoiak, et VEB-fondiga seoses on siiski vajalik maksimaalne selgus ja loomulikult on Riigikontroll valmis selle selguse saamisse kaasa lööma. Mihkel Oviir ütles: „minevikule on vaja joon alla tõmmata ja minna edasi, ükskõik, mis seal minevikus ka ei toimunud“. Küllap mõistab mees, et vahtu ikka vaja üles keerata, muidu loll rahvas ei mõista tema institutsiooni ülimat vajalikkust! Mis on praegu teada, riigieelarvesse see raha ei jõudnud. Kas ta on kellegi eraisiku või parteikassas, seda me veel ei tea. Miks see kõik on nii kahjulik meile? Karistusseadustik ju ütleb, et vargus on paha. Varas on ka paha. Aga kui kaugemale vaadata, siis me ju ei tea, kes Venemaa poolelt nüüd seoses kogu selle mahhinatsiooniga on suuteline meie asjamehi mõjutama. Ja millises poliitilises suunas? Siin on eelkõige tegu ikkagi riigi julgeolekuga. Kadunud 32 miljonit on küllaldane summa muutmaks isegi vaat et kogu riigikorda. Riigikohus oma otsuses 1999 kinnitab, et Siim Kallas Eesti Panga presidendina esitas audiitoritele valeandmeid. Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Siim Kallase õigeksmõistmisel KrK § 1486 lg 1 järgi on kohtud rikkunud kriminaalseadust, jättes kohalda-

mata kohaldamisele kuulunud seaduse. Vaat see ongi peamine pärl! Siin pole midagi imestada- Siim Kallas ja Andrus Ansip olid truud kommunistid ja pettus ning vale on kommunistliku idealoogia lahutamatu osa. Elektoraati ajab alatihti närvi see, et mõned paremad valetajad aastaid justkui karistamatult oma ametipostidel saavad mõnuleda ning rahvatarkus vale lühikeste jalgade kohta üldse ei paista kehtivat. Kõik Eesti poliitilised skandaalid (mis ei ole küll tingimata ühesuguse lahenduskäiguga) on olnud valetamise skandaalid. Täpsemalt, lahendus saabub siis, kui leiab tõestamist valetamine. Nüüd on ka Vahur Kraft löögi all. Ta on “süsteemis” sees ja talle leitakse igati kohane koht. See, et Vahur Kraft räägib praegu, et ei mäleta ...., ei tähenda seda, et ta ei pruugi teada. Sellised “ei mäleta asjad” ei toimu kunagi ühe mehe “tegemisena”. Vahur Krafti sobivust Nordea panga Eesti filiaali juhi kohale hakkas hindama Soome finantsinspektsioon, kirjutas Äripäev. Pangajuht peab olema hea renomee ja plekitu minevikuga. Eesti pankade puhul hindab pangajuhtide minevikku kohalik finantsinspektsioon. Nordea juhi Vahur Krafti puhul, kelle allkirja hiljutine Eesti Panga VEB Fondi audit tuvastas, saatus otsustatakse teisel pool merd. Tuletagem meelde, kui kallid olid Reformierakonna valimiskampaaniad 90-ndate keskel, need ulatusid 1,5 miljoni kroonini! Kusagilt ometi pidi see raha tulema. Kui oleks kümme aastat varem see kõik üles võetud, oleks asja võib-olla isegi uuritud. Aga parlament ei pidanud seda lihtsalt toona vajalikuks! Jätkub 3. lk


Raplamaa Ühistöö 2

VEB fondi uurimine kogub tuure

Algus 2. lk Fakt on ju selles, et see raha haihtus ja me ei tea, kuhu ta kadus. Tegelikult on ikka nii, et raha määrab suurema osa valimistulemist. Ja kes meid täna valitsevad- ikkagi rikaste oma erakond. Need on riigi positsioonid Aga rahvas selles riigis? Esmalt on pitsitatud rahvast nii, et hakati väljamaale põgenema ja ei taheta tagasi tulla. Kõigele lisaks kestab pidev tänitamine nendegi kallal, kes on jäänud, kellel tööd pole, kellel raha pole ja kõike seda tehakse vaid eesmärgiga, et inimese eneseväärikust alandada ja usku endasse ja oma kodumaase olematuks tampida. Edasi saab rahvas järjekordse šoki, kui kukutakse välja kaevama juhtfiguuride rahamänge ja tehinguid. On ju ikka alandav teada, et sina närid leivakoorukest ja käputäis jõmme lausa röövib päise päeva ajal

Aivo Oina

sinu riiki! Edasi pakivad paljud jälle kohvreid, silmanurgas pisar, lehvitavad siiajäävatele kallitele ja lahkuvad... Siis aga teeb Yana Toom teatavaks, et eesti rahvas on välja suremas. Aga tal ongi ju õigus seda öelda, sest asi on teadlikult sinnamaale juhatatud, et võibki õigusega seda öelda. Aeg on selleks ütlemiseks küps ja hetk hoolikalt valitud. Kui rahvaarv väheneb alla mingi kriitilise piiri, arvan see pole kaugel, siis ei jätku enam maksuraha selle riigi ülalpidamiseks. Ei jätku juba praegugi seda maksuraha. Ei ole mõtet jaanalinnu kombel oma pead peita, ning pahandada, kui keegi tõe välja ütleb. Eesti rahvas on teel hävingu suunas, kui midagi ei muutu. Pole eesti rahvas ka esimene ega viimane selline rahvas, kes kaob.

A.Aju

Eelmise nädala filmist

Eestis populaarseim Balti venekeelne kanal PBK, mis ka meie selgeltnägijat hiljuti tutvustas, näitas eelmisel nädalal filmi „Öised pääsukesed“ (ka Öised nõiad). Kes selles filmis mängivad ja kes on tegijad, loete annotatsioonist. Mina vaataksin hoopis tegemise poolt, või kui soovite, siis tegematust. Filmitegijad on võtnud endale ülesandeks üles kiita Teise Maailmasõja naislendurite 46. kaardiväe polgu vägitegusid. Tõenäoliselt on jutt samast polgust, kes ka Tallinna vanalinna sodiks pommitas, kui sakslased siit juba ammu lahkunud. Filmimiseks on kasutatud vanu, PO-2 tüüpi lennukeid, neid üsna kaugelt lendamas näidates. Võib uskuda, et Mosfilmi angaarides veel mõni tõesti lendav neist ka alles on. Üldjuhul on aga tegemist filmitrikkidega lendamise näitamisel ja kõik toimub filmipaviljonis. Lisaks lenduritele on teise süžeeliinina diversioonija luuregrupp, mis koosneb meestest. Vaheldumisi nad siis oma kangelastegusid sooritavad. Heroilise sisuga filme tehti ka eelmises vene riigis. Ka meie vaatasime neid, kuid asja sisu eriti ei uskunud. Palju oli liialdusi ja väga rumalaid sakslasi, kel-

lest vene soldat alati üle oli. Samas oli näitlejate mäng alati usutav, nendepoolses kontekstis. Ja seda võis vaadata, jättes kõrvale kogu poliitilise propaganda. Üritati sakslasi mängima tuua baltimoodi näod ja pandi vene soldatid usutavasse, küllaltki nigelasse riietusse. See oli isegi usutav, sest Nõukogude Armee oli tõesti kehvas seisus ja koos rahvusvahelise Teise Rinde (frondi) abiga saadi asuda võiduteele. Nüüd aga tänase filmi juurde. Lennukid lendavad saksa kaevikute kohale ja tüürimees tagaistmelt loobib alla pomme. Alt pannakse kahurituli peale ja üks lennukeist süttib ja sööstab vastu maad. Tüüpiline kujutletav sõjapilt. Iseasi, kas öisel lennul nii madalale laskuti, sest nii oleks ka vintpüssist tabamise võimalus. Lendurid elavad telklaagris lennuväljal. Telgid on muidugi liiga tänapäevased ja kasutusel praeguses vene armees. Ka buržuikad (küttekolle) praeguse Poola toode. Lendurid kannavad tuliuusi tänase armee talimütse ja kui õhku tõusevad, siis on peas suvised nahkmütsid, millel ka prillid otsa ees. Diverioonigrupp on uutes valgetes kaitsekostüümides ja märgistab sakslaste tagalas neid vaguneid, mis Jätkub 3. lk


Raplamaa Ühistöö 3 Aivo Oina

Eelmise nädala filmist

olevat nii kütuse kui ka relvadega täidetud. Sakslased on nii uimased, et ei saa millestki aru. Jalutavad vagunitest mööda koos kohalike libudega ja armatsevad valjuhäälselt. Ühel lõikab ka diversant kõri läbi, sest too märkas nende pandud punast laternat. Tema tüdruk jäi seekord kuivale. Naislendurid valmistuvad lennuks ja käsklus „propelleri eest“ antakse millegipärast juba enne lennukisse ronimist ja mootori käivitamist! Vagunid pommitatakse naiste poolt sodiks nagu muuseas. Hiljem lennuväljal paneb imestama, et oma veoauto peatub otse töötava propelleri ees. Jagab posti laiali. Aga kui lennuk veidigi edasi libiseb? Ohutust ei mingisugust! Sakslased külmetavad õues oma kvaliteetvillastes sineleis. Samas on polgu „osobist“ (KGB major) paljakehaline oma telgis koos ühe lennumehaanikuga amelemas. Korraliku tekikoti ja triigitud linade vahel. Tüdruk kaunilt meigitud ja läänelikus öösärgis. Ei mingit küttekollet pole telgis näha. On karm vene talv! Vene juhtkonna poolt otsustatakse tublid lendurid ja diversandid saata puhkusele kindralite sanatooriumi Moskvasse. Ka saksa vaenlane ei maga, sest temal on oma nuhk naislendurite polgus. Saadab oma võltslennuki kangelasi Moskvasse viima. Samaaegselt valmistatakse ette „vahetuspuhkajad“, kes peavad venelased pärast nende arreteerimist välja vahetama.

Venelased arreteeritakse mingil vahemaandumisel, kuhu olid punalipud petmiseks üles pandud. Loomulikult nad põgenevad, üks küll saab haavata ja jäetakse maha, teised aga võtavad sakslaste lenduri vangi ja lendavad oma sõjaväeosasse. Seal toimub salapärane sõnavahetus ja seepeale arusaamatu tulistamine kahe KGB punaväelase vahel. Mõlemad saavad otsa. Sakslased katsetavad mingit mürkgaasi ja seda filmib vene rindeoperaator väikese saksa, ilmselt 16 mm tasku-filmikaameraga, arvatavasti mitte pikema fimimahuga kui 5-6 minutit ja päris pikalt. Hiljem aga on „juba“ see film ilmutatud ja ekraanile kruvitakse teda 35 mm ketta pealt! Oh seda vene imet küll… Edasi rünnatakse saksa lennukit, mis katsetab öist infrapunabinoklit. Lennuk tulistatakse alla ja lõpuks saadakse ka binokkel kätte. Lisaks mõned armulood ka ja kõik jääb õhku rippuma. Oleks nagu pidanud seda filmi veel poole võrra rohkem olema, aga mine tea, võib-olla kunagi teevad juurde. Küllap siis ka loobuvad nendest lapsikustest, mis seni sõjapildis meile pähe määriti. Kes huvitub filmist ja soovib minuga vaielda, kirjutage sellest meie külalisraamatusse. Film ise on internetis aadressil: http://bigcinema.tv/series/nochnye-vedmy-serial.html


Raplamaa Ühistöö 4

Omavalitsused saavad tasandus-ja toetusfondist pea 307 miljonit

PRESSITEADE / 31.01.2013 Valitsus eraldas tänasel istungil selle aasta eelarvest kohalike omavalitsustele kokku 307,4 miljonit eurot. Sellest 74,3 miljonit eurot jaotub valdade ja linnade sissetulekute tasandamiseks ning 233,1 miljonit eurot peamiselt sotsiaal- ja hariduskuluside toetuseks. Tasandusfond tagab kohalike omavalitsuste avalike teenuste võrdsema kättesaadavuse. Raha kasutamise üle otsustatakse kohalikul tasandil. Toetust saab 191 kohalikku omavalitsust 226-st. Rahast 73 protsenti läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ja 26 protsenti Kesk- ja Lääne-Eestisse. Kõige rohkem saavad toetust Narva, Kohtla-Järve ning Tartu linnad, vastavalt 11,2 miljonit, 4,9 miljonit ja 4,4 miljonit eurot. Ühe elaniku kohta saavad suuremad summad Piirissaare ja Peipsiääre vallad ning Kallaste linn, vastavalt 310, 285 ja 264 eurot elaniku kohta. Toetusfondiga eraldatavast summast 200,9 miljonit eurot moodustab peamiselt õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja koolilõuna toetus. Olulisem muudatus võrreldes eelmise aastaga on, et õpetaja tööjõukulude toetust võib kasutada kooliastmel, milleks seda anti ehk gümnaasiumhariduse andmist ei tohi finantseerida põhihariduse toetuse arvelt ja vastupidi. Lisaks on õpetajate tööjõukulude toetus eristatud muudest toetustest. Seoses toimetulekuraskustes olevate perede vähenemisega kahaneb toimetulekutoetuse maht võrreldes mullusega 4 miljoni võrra 23 miljoni euroni. Sellest 5,6 miljonit eurot jääb reservi, et arvestada kohalike omavalitsuste vajaduste muutusega teisel poolaastal. Mullu maksid kohalikud omavalitsused toimetulekutoetusteks 20,7 miljonit eurot. Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks määrab valitsus 3 miljonit eurot. Sellest 0,8 miljonit eurot läheb sotsiaaltoetuste maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise korraldamiseks, 2 miljonit eurot puuetega laste hooldajatoetusega seotud kulude katteks ning 0,2 miljonit eurot vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise kulude hüvitamiseks. Sündide ja surmade registreerimise kulusid

hüvitab valitsus 17 576 euroga. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus on 415 426 eurot. Antud vahendid on mõeldud tavapärasemast suuremate igapäevaste kulude katteks. Võrreldes eelmise aastaga on toetusfondi lisandunud vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis (2,6 miljonit eurot), keskkonnatasude muutmise kompensatsioon (2,2 miljonit eurot) ja maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus (990 000 eurot). Tasandus- ja toetusfondi jaotusega saab lähemalt tutvuda ministeeriumi kodulehel.

Toimetulekutoetust saanud perede arv 2012. aastal RAPLA MAAKOND Juuru Järvakandi Kaiu Kehtna Kohila Käru Märjamaa Raikküla Rapla Vigala KOKKU

39 33 16 228 165 16 176 23 246 21 963

Õpilaste arv Raplamaal

Täpsemaid andmeid kõikvõimalike toetuste kohta leiate aadressilt http://www.fin.ee/index.php?id=81981


Raplamaa Ühistöö 5


Raplamaa Ühistöö 6

Einu Ehase mälestusturniir kabes 02.02.2013.a. ning Rapla maakonna m/v Kaius

Einu Ehase mälestusturniir kabes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enno Eerma Algo Laidvee Arvo Koppel Valter Viisut Tarmo Lukk Mihhail Lasarev Mihkel Visk Enn Viitkar Aivo Sildvee Aimur Pailk Jaan Sulg Andres Murumägi

Naised ja noored 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aili Visnapuu Elve Pailk Kristi Tüür Aivi Akkatus Egle Rännel Heli Tulp Leili Niinepuu Elma Braun Elke Eliise Robam Marek Visk Keiro Laur Kristjan Kold

02.02.2013.a. ning Rapla maakonna m/v

1 Tartu Tartu 0,5 Rae 0 Kehtna 0 Rapla 0,5 Tartu 0 Kuimetsa 0 Kehtna 0 Kaiu 0 Rapla 0 Kehtna 0 Vahastu 0

2 0,5

1 Tartu Rapla 0 Kaiu 0 Vahastu 0,5 Kuimetsa 0 Rapla 0 Kuimetsa 0 Vahastu 0 Vahastu 0 Kuimetsa 0 Kaiu 0 Kaiu 0

2 1

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0

4 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 4 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5

5 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0,5

6 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0 0 6 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0

7 1 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0,5 0 7 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0 0 0

KAIU

8 1 1 1 1 1 0 0,5 0 1 0 0 8 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 0

9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 9 1 1 1 1 0 1 0 1 0,5 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 1 1 1 1 0 0 1 0 0,5 0 0

11 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 11 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 0

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Punkte Koht Rapla berger 10 I 47,75 9 II 40,25 8,5 III 35,5 7,5 IV I 32,5 7,5 V II 31,75 5,5 VI 17,25 5 VII III 21 4,5 VIII IV 13,5 4 IX V 9,5 3 X VI 6 1,5 XI VII 2,5 0 XII VIII 0

12 Punkte Koht Rapla berger 1 10,5 I 52 1 9,5 II I 42,25 1 7,5 III II 31,75 0,5 7 IV III 32,5 0,5 6 V IV 27,5 1 5,5 VI V 18 1 4 VII VI 15,5 1 3,5 VIII VII 9 0 2,5 IX V 12,75 1 5,5 I 20,75 1 2,5 II 8 2 III 9

Peakohtunik: Aivo Sildvee Võistlust toetasid: perekond Tulp, Raplamaa Spordiliit, Kultuurkapital ja Kaiu Vallavalitsus

TULE KUIMETSA TERVIST EDENDAMA!

KUIMETSA SPORDIHOONE OOTAB TEID KÕIKI VEETMA OMA VABA AEGA RAPLA MAAKONNA ÜHES ILUSAMAS VÕIMLAS. MEIE MAJAS ON VÕIMALIK MÄNGIDA KORV-, VÕRK - JA JALGPALLI, TENNIST NING SAALIHOKIT. SAAB TELLIDA TOITLUSTAMIST, KASUTADA SAUNA JA PIDADA ÕPPE- JA TREENINGLAAGREID. SAALI MÕÕTMED ON 36 x 18 M. INFO telefonil 4845285 või 53901962 või 53408534

Aivo Sildvee


Raplamaa Ühistöö 7

Sõbrapäeva Pidu Kuimetsas

http://www.raplamaa.ee/et/kalender/35-view-5788.html

15. veebruaril kell 20:30 Kuimetsa Rahvamajas Sõbrapäeva Pidu - Tantsuks mängib: Ervin Lillepea & ans Svips Pilet eelmüügist 6€uri, kohapeal 8€uri. Soovitav sõbrapäeva riietus Punane või roosa. Laua katab igaüks ise! Laudade broneerimine ja piletite eelmüük tel: 5347 2669 Külliki.

Kogu pere sõbrapäev Kuimetsas

17. veebruaril kell 12-14 Kuimetsa rahvamajja tuleb külla laste sõber MINNI- HIIR. Oleks tore kui teil on võimalik riietuda multifilmitegelasteks. Kõigile kaetud sõbrapäeva laud. Tule ja võta ka sõbrad kaasa, et koos MINNIGA tantsida, mängida ja trallitada. Teave tel: 5347 2669, kyll54@hot.ee

Sõbrapäeva pidu 16. veebruaril kell 21 Eidapere rahvamajas Ain Arula ans. Kondor Sõbrapäeva üllatused DJ Enn Tule ise ja võta ka sõber kaasa ;) Pääsmed eelmüügist 06.02-12.02 5 eurot, alates 13.02 7 eurot Teave tel: 5344 7332 Helgi Randla

Perepäev Raplas Sadolin spordihoones MEIL ON SÜNNIPÄEV laupäeval 23. veebruaril kell 10-13

Mudilaste tuba, laulu- ja muusikatuba, loodusetuba, meisterdamise tuba, laste ilusalong, Rapla Game Keskuse tuba, spordisaal. Kohal on Janne lastehoid, Nobiina tuba, Rapla Game Keskus, Rapla Jalgpallikool. Info 5904 7872, janne@koolitaja.com


Raplamaa Ühistöö 8

Elektriautode CHAdeMO kiirlaadijaid kerkib nagu seeni peale vihma

Kogu maailmas on paigaldatud üle 1900 elektriautode kiirlaadija, neist 163 Eestis. Ühe taolise laadimispunkti rajamine maksab ligi 33 000 eurot. Euroopa Komisjoni nägemusel tuleks kehtestada aga ühtne laadimispunktide standard Combo2, millele Eesti kiirlaadijad ei vasta. Kuigi praegu puuduvad maailmas Euroopa Komisjoni valitud Combo2 standardil kasutajad, sest pole vastavaid elektriautosid, peaks Euroopa Komisjoni lühimemo kohaselt 2020. aastaks olema Eestis paigaldanud 1000 sellist avalikku kiirlaadimispunkti. Lisaks on ilmnenud, et Eestil oleks kohustus paigaldada aastaks 2020 kokku 12 000 nutikate mõõdikutega varustatud laadimispunkti (millest 1000 on avalikud). Antud valikuga on otseselt seotud ka Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas. Kas Eestis pole selle elektriautode projektiga veidi üle pingutatud?


Raplamaa Ühistöö 9

Ettevõtjate Esmaspäev Indrek Tarandiga 11. veebruaril kell 18

Rapla Kultuurikeskuse galeriikohvikus on külas INDREK TARAND, kes räägib Europarlamendi tegevusest ja muudel meid huvitavatel teemadel. Selleks, et õhtu vastaks meie ootustele, palume mõleda Indrek Tarandile küsimusi, mida võib esitada eelnevalt kirjalikult reu@reu.ee või kohapeal. Osalustasu on 2 € (maksta saab kohapeal). Osalemisest palume teatada 11. veebruari kella 12ks E-postil reu@reu.ee, tel 528 3358 Anneli http://www.raplamaa.ee/et/kalender/35-view-5834.html

Konkurss mentorite leidmiseks

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-2056. html Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA (RAEK) kuulutab välja konkursi mentorite leidmiseks Raplamaa ettevõtjate mentorklubisse. Kuuest klubiõhtust koosnev mentorklubi on suunatud alustavatele ettevõtjatele Rapla maakonnas, pakkudes võimalusi suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks. Mentor on partner, kes juhendab ja toetab mentiid, et ta jõuaks ise efektiivse lahenduseni, annab alustavale ettevõtjale tagasisidet, aitab tõsta ettevõtja eneseusaldust, lähtudes ettevõtja vajadustest, huvidest ja võimalustest.

Miks mentor seda teeb:

• missioonitunne; • uued kogemused, mõtted, ideed; • saab osa ainulaadsest koolitusprogrammist; • osaleb mentorikoolitusel; • koostöö- ja kontaktivõrgustik; • RAEK nõustamine ja tugi; • enesearendamine ja väljakutse; Esimene võimalus mentorile suunatud koolitusel osalemiseks: 20. veebruaril toimuva strateegilise juhtimise koolituse koolitajaks on Sten Reimann, kes on EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Executive MBA juhtiv õppejõud, samuti on ta juhtimiskoolitaja ja –konsultant. Kandideerimiseks saata vabas vormis sooviavaldus Mentor on: • vähemalt 5-aastase juhtimisalase ettevõtte juhti- raek@raek.ee. Kandideerimistähtaeg on 15.02.2013 Täpsem teave Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskesmise kogemusega; • soovib panustada eesti ettevõtluse ning isiklikku kusest ettevõtluskonsultant Triin Jakk tel: 489 4121 või 502 5094, e-post: triin@raek.ee arengusse; http://www.raek.ee/index.php?menuID=75 • tunneb rõõmu teiste õpetamisest ja on valmis teistele toeks olema; • empaatiline, tolerantne, uudishimulik ja abivalmis;

Raplamaa Käkk 2012 nominendid

Raplamaa Käkk 2012 valikuks palun hääletada http://raplayhis.eu/gbook/ Raplamaa Käkk 2012 teema all. Selleks ei ole vaja külalisteraamatusse sisse logida, piisab lihtsalt kellaaja taga olevale jutumullile vajutamisest. Võite kirjutada “kandidaat nr...” , “nominent ...”. Ainult numbri kirjutamisel ei võta programm valikut vastu. Samas võite ka pikemalt põhjendada, selgitada. Sõnumi kinnitamiseks tuleb kirjutada vastavasse lahtrisse kommentaari all olevad sümbolid ja vajutada “Submit”. Võite saata oma valiku ka e-maili aadressile toimetus@raplayhis.eu. Nominendid on avalikustatud eelmises Raplamaa Ühistöös. Hääletamiseks on aega 12. veebruari kella 12.00-ni, tulemused avaldame 13. veebruari lehes. Ootame aktiivset osavõttu!


Raplamaa Ühistöö 10

Ei saa mitte vaiki olla

Ajakirjandust sirvides satub aeg-ajalt ikka tõsistele pärlitele. Ja kui lehtedes endas nagu polegi midagi lugeda, siis kommentaariumid mõnikord pakatavad pärlitest. Toome näiteks ühe leitud kommentaari (sõnastus muutmata): „Ühistöölasele 03-02-2013 15:31 Pole mingi saladus, et Peeter Piir on varjunimi ja kõik kohaliku ajakirjandusega kursis olevad inimesed teavad ka seda, et selle nime taga on üks endine Ühistöö peatoimetaja. KT on selle mehe õiged initsiaalid. Kes vähegi seda meest tunneb, see tunneb ka tänasest Ühistööst ära tema käekirja. Ühistöö on tänapäeval lihtsalt üks anonüümne netiväljaanne, mida ei saa ajakirjanduseks pidada, see on vaid ühe mehe eneseväljendus. Ei maksa teda liiga tõsiselt võtta, las möllab kui aega üle on.“ Lausa uskumatu, kui targad mõtted ühelt sõnumlaselt. Ei saa küll aru, miks on kommentaaril selline pealkiri. Meie poole pöördumiseks on ikka teised võimalused, kuid suure tõenäosusega meid seal on mõeldud. Meie poole võib pöörduda nii e-maili kui külalisteraamatu kaudu. Aga ju siis püütakse oma kommentaariumis klikke koguda ja reklaami tellijatele paremat muljet jätta. Selgusetuks jääb paraku, kuidas saab olla tegemist anonüümse väljaandega, kui tegija on teada? Seda aga, et Peeter Piir on varjunimi, ei teadnud seni isegi ühistöölased ise. Nii et aitäh kasuliku info eest! Sest kes siis veel, kui mitte sõnumlased, on kursis kohaliku ajakirjandusega. Ja Peeter Piiri kohta, kes tegelikult ei olegi Peeter Piir, on neil kohe nii täpsed andmed, et tunnevad lausa tema käekirja. Peeter Piir peab samas nentima, et ei ole nendele ühtegi rida kirjutanud. Kuigi see väljaanne on ainult „üks anonüümne netiväljaanne, mida ei saa ajakirjanduseks pidada”, pühendatakse talle kommentaariumis lehekülgede kaupa ruumi. Millega oleme sellise tähelepanu ära teeninud? Jäime neid kommentaare lugedes omakorda mõtlema. Mitme mehe eneseväljendus see teine maakonnaleht õieti on? Maakonnaleht, mille põhiomanikuks (vaadake raha eest äriregistrist, maksab 2 euri, ainult natuke rohkem kui üks RS) on TT ja peatoimetajaks samuti TT. Ja vaadakem, kes kuuluvad OÜ juhatusse (seda näeb täiesti tasuta https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py ): Esindusõigus 1. kanne: Juhatuse liige on Tõnis Tõnisson, isikukood 3..., elukoht Rapla vald, Rapla maakond 4. kanne: Juhatuse liige on Lenno Link, isikukood

3...

6. kanne: Juhatuse liige on Janek Tõnisson, isikukood 3... 1. kanne: Tõnis Tõnisson esindab ainuisikuliselt või kõik juhatuse liikmed ühiselt. Raplamaa Ühistöö ei näe paraku selleski lehes mitte kuidagi rohkm kui ühe mehe arvamust. Aga parim kaitse on ju ikka rünnak. Peeter Piir tunneb selle arutluskäigu valguses kerget pahameelt peale tulevat, aga kuna see on vaid ühe mehe eneseväljendus, mida ei maksa liiga tõsiselt võtta, rahuneb ta peagi. Nii et põhimõttelist vahet neil kahel väljaandel polegi. Välja arvatud see, et Raplamaa Ühistööd tehakse täiesti tasuta, Raplamaa Sõnumid ei liiguta aga tasuta sõrmegi. Tulles aga tagasi selle anonüümsuse juurde, võib Peeter Piir kinnitada, et avalikustab oma eluloo pärast seda, kui TT on avalikustanud oma lehes oma eluloo (kuidas ta partorgiks sai, milliseid andmeid kellele sellel kohal olles edastas, kuidas sai edukast partorgist järsku Eestimaa Kommunistliku Partei Rapla Rajoonikomitee ja Rapla Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu ajalehe koosseisuline ajakirjanik, milliste keerdkäikudega sai TT lõpuks praeguse lehe põhiomanikuks. Ah jaa, millistel asjaoludel TT astus Reformierakonda ja millistel asjaoludel sealt 2011. aastal lahkus, oleks ka huvitav teada.). Küll aga võib juba nüüd kinnitada, et Peeter Piir tegeles ajakirjandusega juba siis, kui TT oli veel edukas partorg. Peeter Piiri artikleid võib leida omaaegsest Maalehestki. Ta pole olnud kunagi NLKP liige (ega ühegi teise partei liige). Nii mõnigi võib nüüd küsida, miks me ei vasta selle teise lehe rünnakutele nende endi kommentaariumis? Jah, kahtlemata me jälgime, mis seal toimub ja mida eriti meie kohta kirjutatakse. Ja tavaliseslt meist kirjutataksegi. Arutelusid artiklite sisu teemal kohtab seal harva ja kui artiklil on juba kümme kommentaari, siis suure tõenäosusega on seal juttu meie lehest. Kuna aga meie ei pea vajalikuks tõsta nende pisikest külastatavust oma kommentaaride arvel, siis seal me sõna ei võta. Samas ei saa me kuidagi tagada, et keegi meie kohta seal midagi ei väida, olgu siis negatiivses või positiivses toonis. Tüüpväljendite kasutamine meie lehe halvustamisel aga annab tunnistust, et suuremal osal sellistest kommentaaridest on üks ja sama autor. Jõudu talle siis!

Raplamaa Ühistöö


Raplamaa Ühistöö 11


Raplamaa Ühistöö 12


Raplamaa Ühistöö 13


Raplamaa Ühistöö 14

Üritused Rapla Keskraamatukogus

http://www.raplakrk.ee/

* Saima Randjärve maalinäitus “Kõnetused” (saalis)

*Värvide mäng: Aili Pikkofi portselanmaal, Jaanus Ermanni siidimaal (fuajees, vitriinis) *Eesti uus luule: raamatunäitus (kojulaenutuses)

*Õpime võõraid keeli: raamatunäitus võõrkeelsest kirjandusest (kojulaenutuses) *Unustatud heliplaate: teavikute näitus (lugemissaalis) *Naksitrallid, Sipsik ja teised: raamatunäitus (lasteosakonnas)

Lahtiolekuajad

Raamatukogu on avatud tööpäevadel 11.00 - 19.00 Laupäeval 10.00 - 16.00 Kord kvartalis: märtsi, aprilli, septembri, novembri viimane reede suletud. Sisetööpäev.

Märjamaa rahvamajas

Sauna 2, Märjamaa 78302 (keskväljaku ääres) telefonid: 4820075, 4821355, 56564614 e-post: marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee http://www.marjamaarahvamaja.ee/ Neljapäeval, 7. veebruaril kell 11 Ruthi müük Reedel, 8. veebruaril kell 21 PEREKLUBI tantsuks ansambel Kukerpillid Pilet 6. veebruarini 5 €, alates 7. veebruarist 6€ Teisipäeval, 12. veebruaril Märjamaa valla laste lauluvõistlus Neljapäeval, 14. veebruaril kell 19 MÄLUMÄNGUKLUBI Reedel, 15. veebruaril kell 19 Vana Baskini teatri etendus “Ootamatu ettepanek” õpilane , pensionär 9 €/ täispilet 11 € Laupäeval, 23. veebruaril kell 19 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus. Õhtu seltskondlikumas osas mängib tantsuks ansambel “Igihaljas seitse” Kõik on oodatud! Palume broneeritud piletid osta välja nädal enne etendust! Kõik broneeritud piletid lähevad nädal enne etendust müüki! Info ja kohtade broneerimine telefonil 5 656 4614, 482 0075

Fotonäitus Naiskodukaitse tegemistest

(lühendatult) http://www.raplamaa.ee/et/ uudised/31-view-2059.html Kogu veebruarikuu on Rapla Maavalitsuses vabariigi sünnipäeva puhul avatud fotonäitus „Naiskodukaitse – triibuseelikust digilaiguni“. Fotonäitus kujutab Eesti suurima naisorganisatsiooni Naiskodukaitse väga mitmepalgelisi tegemisi. Naiskodukaitsjad on nii pärimuse ja traditsioonide hoidjad kui ka riigikaitsjad, tehakse sporti ja marsitakse paraadidel. Naiskodukaitsjad oskavad toime tulla erakorralistes olukordades ja anda kannatanutele esmaabi. Naiskodukaitses õpitakse ja arendatakse ennast nii organisatsiooni, riigi kui ka iseenda jaoks. Kõik naiskodukaitsjate tegemised mõistagi ühele näitusele ära ei mahu, aga natuke aimu ja inspiratsiooni pakub see fotonäitus küll. Näituse on koostanud Rapla ringkonna naiskodukaitsjad ja ka fotode autoriteks on naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased. Näitus jääb avatuks kuni veebruari lõpuni. Naiskodukaitse on 1927. aastal loodud ülemaaline vabatahtlik naisorganisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu toetamise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise. 2012. aasta lõpu seisuga kuulub Naiskodukaitsesse üle 1800 liikme.


Raplamaa Ühistöö 15

Meeldib.ee

Kuidas käia dushi all nagu naine

1. Võta riided seljast ja paiguta kuivatusrestile värvide jarjekorras. 2. Kõnni dushiruumi, seljas pikk hommikumantel. 3. Kui näed teel dushiruumi oma abikaasat, kata kinni kõik kohad, kust ihu paistab ja kiirusta edasi. 4. Vaata peeglist oma naiselikku füsioloogiat ja aja kõht ette, et saaksid põhjust ka edaspidi viriseda selle üle, kui paks sa oled. 5. Mine dushi alla. Otsi näopesusvammi, kätepesusvammi, jalapesusvammi ja tallakivi. 6. Pese oma juukseid kurgi- ja ananassishampooniga, mis sisaldab 83 vitamiini. 7. Tee seda veel kord. 8. Kanna juustele palsam, kurgi- ja ananassimahlaga, 83 vitamiini sisaldusega. 9. Jäta juustele 15 minutiks. 10. Pese oma nägu purustatud aprikoosi näopiimaga 10 minutit. Lõpeta, kui nahk läheb punaseks ja õrnaks. 11. Pese kogu ülejaanud keha ingveriõliseebiga ja apelsinimahlasisaldusega ihupiimaga. 12. Loputa juustelt palsam. Tee seda vahemalt 15 minutit, et olla kindel, et kõik on maas. 13. Epileeri kaenlaalused ja jalad. Mõtle ka bikiinipiirkonna raseerimisele, kuid loobu, valides vaha kasuks. 14. Karju valjusti, kui su mees WCs vett tõmbab ja dushist veesurve kaob. 15. Keera dush kinni. 16. Masseeri kogu keha dushi alt väljumata. Pihusta endale deodoranti. 17. Tule dushi alt välja. Kuivata end rätiga, mis on väikse Aafrika riigi suurune. 18. Mässi juuksed superabsorbentsesse rätikusse. 19. Kontrolli kogu keha – on sul kusagil mõni pisvinn. 20. Kui leiad mõne, ründa seda raevukalt küünte või pintsettidega. 21. Naase magamistuppa, seljas pikk hommikumantel. 22. Kui näed teel magamistuppa oma abikaasat, kata kinni kõik kohad, kust ihu paistab ja kiirusta edasi. Veeda poolteist tundi riietudes.

Kuidas käia dushi all nagu mees

1. Võta riided seljast, istudes voodi äärel. Jäta riided voodi ette hunnikusse. 2. Kõnni alasti dushiruumi. 3. Kui näed teel dushiruumi oma naist, raputa oma

“viinerit” tehes häält “Booo!” 4. Vaata peeglist oma meheliku füsioloogiat ja tõmba kõht sisse, et näha kas kõhulihased tulevad esile (ei tule). Imetle oma “viineri” suurust, kratsi oma privaatkehaosi ja nuusta peale seda oma sõrmi. 5. Mine dushi alla. 6. Ära otsi svammi (sa ei kasuta seda kunagi). 7. Pese nägu. 8. Pese kaenlaalused. 9. Rebesta oma kõhulihased, proovides, kui kõvasti sa dushi all peeretada suudad. 10. Pese oma privaatkehaosad ja nende ümbrus. 11. Pese oma tagumikku. Jäta karvad seebile. 12. Pane shampooni pähe (ära kasuta palsamit). 13. Tee endale shampoonivahust pähe indiaanlasesuled. Häälitse vastavalt. 14. Tõmba dushikardin eest ja vaata ennast peeglist. 15. Pissi (dushi all). 16. Loputa end ja tule dushi alt välja. 17. Ara pööra tähelepanu sellele, et dushiruumi põrand lainetab, kuna unustasid dushikardina alusest välja rippuma. 18. Kuiva. 19. Vaata end peeglist, pinguta muskleid. Imetle jälle oma “viinerit”. 20. Jäta dushikardin lipendama ja märg dushimatt põrandale. 21. Jäta tuli põlema ja ventilaator tööle. 22. Naase magamistuppa, rätik vöö ümber. 23. Kui möödud oma naisest, tõmba rätik ümbert, kraba oma “viinerist” ja hüüa “Yeah, beibi!!!” ning jõnksuta puusi. 24. Viska märg rätik voodile. 25. Riietu 2 minutit *** Pime mees läheb enda teadmata naiste baari. Istub siis baarileti taha maha hüüab: “Baarman, tahad ma räägin ühe blondi nalja?” Baaris jääb täiesti vaikseks ja üks madala häälega naine tema kõrvalt ütleb: “Enne kui sa nüüd seda nalja rääkima hakkad, siis tea, et: 1. baarman on blond 2. turvamees on blond 3. mina olen 1,95 pikk ja kaalun 110kg, mul on must vöö karetees ja olen ka blond. 4. ja peaaegu kõik ülejäänud siin baaris on blondid. Noh, kas sa tahad ikka veel seda nalja rääkida?” Mees mõtleb natuke, võtab oma joogi ja pobiseb kuuldavalt: “Ei… siis vast mitte, ma ei viitsi üle 4 korra seda nalja lahti seletada!”


Raplamaa Ühistöö 16 1

2

3

4

5

18

7

37

38

54

62

39

40

41

46

47

44

45

33

56

57

58

65

75

76

81

66

77

59

60

67

68

90

35

52

61 69

78 83

91

92

84 93

85 94

98

100

17

72

82

89

97

34

51

71

88

16

28 32

70

80

15

21

31

64

74

14

50 55

63

13

27

49

53

12

20

43

48

103

Ristsõnad

11

24

30

42

87

10

26

29

79

9

23

25

73

8

19

22

36

6

86 95

99 101

104

PAREMALE 1 Keskmise varandusega talupoeg 8 Haaramine 13 Riik Euroopas 18 Chicago lennujaam 19 Tõmbsoon 20 Totter 21 Kraaternõgu 22 Kuur, küün 23 Despoot 24 Küla Raplamaal Vigala vallas 25 Kreeka eepos 26 Hügieenitarve 27 Heli-, muusika28 Näitus-laat 29 Hullus, kirglik kalduvus 31 Provints Hiinas 32 Enamus 36 Rooma eepos 39 Asukoht, positsioon 40 Pulstuma, tokerduma 42 Pingeline 43 Ülev mõte 45 Sihvakas 47 Himur, ablas 48 Näitleja (1927-90) 49 Linn Itaalias Sitsiilia lõunaosas 50 Sünge, pahur 51 Roomaja 53 Kasakate nõupidamine 55 Puhas rasvaine

102 105

106

58 Mitmete maade rahaühik 60 Maha, kadugu (pr) 62 Egiptuse päikesejumal 64 Inglise kuldmünt 65 Küla Harjumaal 67 Tartu linnaosa 70 Sõiduvanker, kaarik 71 Auru eraldama 72 Koristusvahend 73 Häll 75 Minul 77 Kehaosa 78 Tegelane "Kevades" 79 Tuntud nimega 82 Kristuse tulemise aeg 85 Osa rõivast 87 Ega siis 89 Riisiviin 92 Puuslik 97 Raadiolokaator 98 India osariik 99 Ikkagi 100 Pilt, kujutis 101 Puuvili 102 End korvpallur 103 Parv, trobikond, rühm 104 Üksildane inimene 105 USA kosmoseorganisatsioon 106 Naiseks võtma

96

ALLA 1 Oma kätt pakkuma 2 Eesti helilooja 3 Rühm, kobar, seeria, tsükkel 4 Seade vee laskmiseks 5 Ulatuslik mäestikuala 6 Terakas 7 Vääriskala 8 Teekäijate ja kaupmeeste jumal 9 Haiguse eellugu 10 Kasakapealik 11 Rõvetsema 12 Kahtlev 13 Rooma keiser 14 Evima 15 Raskejalgne 16 Ratsionaliseerima 17 Sõjajumal 30 Talent 31 Linn Hollandis 33 Lõbutunnet väljendav häälitsus 34 Vald Saare maakonnas 35 Heinavõrk 37 Ignoreerima 38 Etteulatuv osa 41 Näo osa 42 Väljaheidete nõu vanglas 43 Vokaalosa ooperis 44 Järv Leedus 45 Volga lisajõgi 46 Tühja juttu ajama 49 Jalgpallile sarnanev mäng 52 Ratsutamisvahend 54 Suur tuiksoon 56 Doos 57 Religioon 59 Pisuhänd 61 Kuubas sündinud ameerika filminäitleja (s 1956) 63 Nakkumine 66 Karvkate näol 68 Põllundusviis 69 Kandev, juhtiv mõte 74 Äsama, virutama 75 Dekoratiivne lubjakivi 76 Lehtsammal 79 Jõgi Leedus 80 Väikese sügavusega (veekogu) 81 Karm, kare, kosutav, karastav 83 Läänemeresoome keel 84 Siberi süstsaan 85 Küla Raplamaal Kehtna vallas 86 Keemilise elemendi väikseim osake 88 Noos 90 Küla Rapla vallas 91 Kõrge kitsas puunõu 93 Ühissõiduk 94 Kriips 95 Hästi magus asi 96 Vooditarve


Raplamaa Ühistöö 17 1

2

3

4

5

18

7

37

38

11

54

62

39

40

41

46

47

44

45

33

56

57

58

65

75

76

81

66

77

59

60

67

68

90

83 91

92

52

61 69

84 93

85 94

86 95

99 101

104

35

78

98

100

17

72

82

89

97

34

51

71

88

16

28 32

70

80

15

21

31

64

74

14

50 55

63

13

27

49

53

12

20

43

48

103

10

24

30

42

87

vabaks hetkeks

26

29

79

9

23

25

73

8

19

22

36

6

102 105

PAREMALE 1 Kümnendlogaritmi murruline osa 8 Abikaasa 13 Vahe 18 Positiivne poolus 19 Vanakreeka laulik 20 Õngelatt 21 Vald Jõgeva maakonnas 22 Aas, põld 23 Mereväeline auaste 24 Linn Leedus 25 Jordaania pealinn 26 Papagoi 27 Asjaolu, juhtumus 28 Ungari filmilavastaja (s 1925) 29 Laegas, kastike 31 Kõrreline heintaim 32 Pops 36 Püsima, säilima 39 Alkoholi ja happe reageerimisel tekkiv orgaaniline ühend 40 Kartulisort 42 Poja naine 43 Karikaturist 45 Riidesort 47 Õun (murdes) 48 Munga- või rüütlikoondis 49 Küla Raplamaal Vigala vallas 50 Pikem teekond jalgsi 51 Teadeteagentuur 53 Trummar ja helilooja (s 1959)

106

55 Dirigent 58 Tai rahaühik 60 Õppeasutus 62 Siga 64 Endine peaminister 65 Kirjatäht 67 Sporangium 70 Suur, lai ja lame 71 Koht laevade remontimiseks või ehitamiseks 72 Lihttööline 73 Suur õigeusu klooster 75 Hüva 77 Läti rahaühik 78 Truu 79 Tulemäe avaus 82 Laulja (s 1936) 85 Üha 87 Ring Päikese ümber 89 Eriti madal bass muusikas 92 Rasvhapete tahke segu 97 Tähe98 Ivakas 99 Viis-, viie100 Pealinn Euroopas 101 Napakas, totakas 102 Küla Harjumaal 103 Neelav, imev veekeeris 104 Sõjajumal 105 Vaba 106 Lavatäht

96

ALLA 1 Kirgiisi eepos 2 Paluma 3 Kehtestatud hulk, kogus, suurus 4 Köögivili 5 Idu välja ajama 6 Asula Jõgeva mk 7 Kuujumal India mütoloogias 8 Tempo, hoog 9 Müütiline Argose kuningas 10 Küla Raplamaal Vigala vallas 11 Siloks tegema 12 Nunnakloostri juhatajanna 13 Arukas 14 Eramaja 15 Küla Rapla vallas 16 Trükiväljaanne 17 Kleepuv looduslik aine 30 Maksumus 31 Kerisele visatud veest tekkinud aur 33 Tundemeel, meelelisus 34 Kärme, kiire, väle 35 Suur kraav 37 Ignoreerima 38 Uss, madu 41 Mänguasi 42 Hotell motomatkajatele 43 Hüvasti 44 Haaramine 45 Küla Harjumaal 46 Leiutaja õigusi tõendav dokument 49 Kiirerütmiline tants 52 Küla Raplamaal Kaiu vallas 54 Latt 56 Optiline kvantgeneraator 57 Näitleja, "Õnne 13" osaleja 59 Agar 61 Seier 63 Kuur, küün 66 Informatsiooniühik 68 Puu osa 69 Küdoonia 74 Küla Raplamaal Vigala vallas 75 Pidalaühik 76 Laius 79 Idamaa valitseja (ajal) 80 Ravimtaim 81 Mõni aeg tagasi 83 Doonau lisajõgi 84 Läänemeresoome keel 85 Lühiajaline vahi all pidamine 86 Linn Slovakkias 88 Klahvpuhkpill 90 Tervitus 91 Rahaahne seiklejanna 93 Liitplokk 94 Püha härg Vana-Egiptuses 95 Ajal Peruu indiaanlane 96 Lõbutunnet väljendav häälitsus


Raplamaa Ühistöö 18

8 4 5

4

2 3 6

7 6

6 2 7 4

3

Veel veidi peamurdmist: sudokud 5 8 3 9 7 8 2 4 5 2 4 1 6 3 7 6 5 3 1 8 1 1 8 2 5 2 6 1 3 4 7 2 2 5 7 1 9 9 1 3

7

7 1 9 5 9 4 9 4 2 8 5 6 8 7 1 2 4 1 4

9 6

9 1

3

4

4 2 3 2 7 7 3 5 9

3

5

2 1 1 2 5 7 5 7 9 1 6 9 1 8 2 6 9 3 8 4 8 6 4 4 2 6 9 8

6

9 2 6

3 5

1 7 6 5 4 8 8 5 6 3 2 1 8 1 4 5 2 4 9

6 5

9 3

2 4 5

7

4 7 9 8 4 6 1 9 3 2 2 3

6 4

9 8 3 3 6

7 6 1 2 9 5

5


Raplamaa Ühistöö 19

Paluküla suusarajad on avatud

Ilm Raplas http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4071/

http://arhiiv.sport.err.ee/lumeinfo.php?0&id=52

Suusarajad: 2; 3; 5 km Valgustatud rada: 2 km Aadress: Kehtna vald, Paluküla, Raplamaa. Kontaktisik: 5148261

Tõnis, 03.02.2013 20:56 Täna kõik rajad väga head,tänud rajameister Avole! Avo, 02.02.2013 07:17 Eile õhtul kõik rajad ja mägi korrastatud. Järgmine hooldus pühapäeva varahommikul.

Vesiroosi Tervisepargis saab suusatada ja uisutada Sadolin Spordihoonest on kõigil huvilistel võimalus laenutada suuskasid ja uiske ning kasutada Vesiroosi terviserada. Laenutuseks soovitame Teil ette helistada (48 57 400 või 555 106 56) ning broneerida omale vastava suurusega suusakomplekt või uisud. Olemas on mõõdud 33-47 suusasaapad ja uisud ning 120-190 cm pikad suusad ja kepid. Laenutuse hinnaks on täiskasvanutele 2.- /kord ja õpilastele 1.- /kord Valgustus põleb õhtul kuni kella 23.00-ni. Radade skeemi leiate http://www.sadolinspordihoone.ee/vesiroosi-tervisepark.html


Raplamaa Ühistöö 20

Hiina Tervisevõimlemine

Qigong Hiina Tervisevõimlemine

3 6

Qigong

9 8 3

Igal neljapäeval kell 19.30

5

Rapla Rahvakoolis Igal neljapäeval kell 19.30

7 6 1 2 9 5

Qigong on jõukohaneRapla igas easRahvakoolis inimesele. Harjutuste eesmärgiks on kehas energia liikuma panemine ja seeläbi siseelundite ning kogu keha energiabaasi tugevdamine. Qigong on jõukohane igasOsalustasu eas inimesele. 3 EURHarjutuste eesmärgiks on kehas energia liikuma panemine ja seeläbi siseelundite ning kogu keha Esimene tutvustav trenn toimub 24.jaanuaril energiabaasi tugevdamine.

osalustasuga 1 EUR Osalustasu 3 EUR Rapla, Hariduse II korrus 24.jaanuaril Esimene tutvustav trenn3,toimub Juhendaja: Katrin Parve Lisainfo: 5152781, katrinparve11@gmail.com osalustasuga 1 EUR Rapla, Hariduse 3, II korrus Juhendaja: Lisainfo: 5152781, katrinparve11@gmail.com 1 6 4 7 Katrin 2 5 9 8Parve 3 Mõningatel juhtudel on tekkinud prob9 8 6 5 4 3 7 2

7 3 1 2 9 5 8 4

5 2 8 7 3 6 1 9

6 9 4 1 5 8 2 3

3 1 7 9 8 4 6 5

8 4 3 6 2 7 9 1

4 6 2 3 7 1 5 8

1 5 9 4 6 2 3 7

2 7 5 8 1 9 4 6

leeme ristsõnade väljatrükkimisel. Aadressil http://issuu.com/piirp ei saa tõesti soovitud lehekülge välja printida. Väljaprintimiseks palume laadida alla pdf-fail aadressilt http://raplayhis.eu/ Sellest saab suvalist lehekülge välja printida. Head lahendamist!


Raplamaa Ühistöö 21

Järgmine lumerajasõitude etapp on Kaiu lumerajal 9. veebruaril

algusega kell 10 Tehniline ülevaatus ja registreerimine alates kella 9.00 -ist. Valdade esindustel kaasa võtta ülesandmisleht.

Piletid Kuldkalale

http://www.kuldkala.ee/go/et/43-registreerimine-ja-piletid

Järjekorras 15-s Kuldkala toimub 16. veebruar 2013 Viljandi järvel. Kuldkala Kalapidu on saanud tavapäraseks, enesestmõistetavaks osaks Eestimaa talvest. See on suuruselt teine kalameeste ühisüritus kogu maailmas. Tegu pole enam pelgalt püügivõistlusega, vaid kogu perele suunatud üritusega, kus esinevad tuntud Eesti ansamblid, võisteldakse kalatoitude valmistamises, toimub tõeline laat, kalakola müük, kalastusteemalised õpitoad, tutvustakse talvist lisavarustust ja loomulikult toimub ka püügivõistlus. Kogu festival on ühel piiratud alal.

Piletiomanik saab osa võtta kõikidest tegevustest, kaasa arvatud püügivõistlusest, kus sel aastal on lisandunud auhinnapotti Jackpot 50000 euro näol!

Meeskondade registreerimine samal päeval festivali alas.

Pilet 06.12.12 - 15.02.13

Tavahind 10 *Sooduspilet 7 Perepilet (2 täiskasvanut + kuni 4 last(vanuses 7-17 a)) 30 *Soodustus kehtib õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele, invaliididele. Palume kaasa võtta soodustust tõendava dokumendi!

Pilet alates 16.02.13

Tavahind 15 *Sooduspilet 10 Perepilet (2 täiskasvanut + kuni 4 last(vanuses 7-17 a)) 35 *Soodustus kehtib õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele, invaliididele. Palume kaasa võtta soodustust tõendava dokumendi! Eelkooliealistele ja invaliidi saatjale on sissepääs tasuta. Lisainfo: Sissepääs al. 9.00 Piletid saadaval Piletilevis: http://www.piletilevi.ee/est/piletid/kogupere/?concert=117089


Raplamaa Ühistöö 22

Töötuba Decoupage tehnikas karp

Kehtna valla laste lauluvõistlus

12. veebruaril kell 13 Kehtna Kunstide Koolis Kontserdil esinevad Kehtna valla lasteaedade ja koolide parimad lauljad.

9. veebruaril kell 10 Raplas Tallinna mnt 37 II korrusel Nobiina toas kell 10.00 - 12.30 http://www.raplamaa.ee/et/kalender/35Osavõtutasu 13 € view-5809.html Juhendaja Signe Linkvist Kõik materjalid sisalduvad hinnas! Hinnas sisaldub ka väike suupiste ja tassike kohvi. Info ja eelregistreerimine: tel 527 1202, nobiina1@gmail.com või kohapeal.

Täiendav teave Nobiina toa FB lehel : h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / N o b i i n a tuba/164658956935480?sk=events ja kodulehel: http://nobiina.edicypages.com/opitoad

Töötuba polümeersavist pressitud mustriga ehe

9. veebruaril kell 13 Raplas Tallinna mnt 37 II korrusel Nobiina toas kell 13.00 - 15.30 Osavõtutasu 13 € Juhendaja Signe Linkvist Kõik materjalid sisalduvad hinnas! Hinnas sisaldub ka väike suupiste ja tassike kohvi. Info ja eelregistreerimine: tel 527 1202, nobiina1@gmail.com või kohapeal.

Täiendav teave Nobiina toa FB lehel : h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / N o b i i n a tuba/164658956935480?sk=events ja kodulehel: http://nobiina.edicypages.com/opitoad

Värviteemaline loengusarja III loeng “Kogu tõde punasest”

13. veebruaril kell 17:30 Rapla Rahvakoolis (Raplas, Hariduse 3 II korrus) Silvi Tarto värviteemalise loengusarja III loeng KOGU TÕDE PUNASEST Osalustasu 3.- EUR Teave tel: 520 3090 (Silvi)

Kirbuturg

10. veebruaril kell 11 Kuimetsa rahvamajas

Tulge müüma, ostma, vahetama, kinkima kõike, mis kappidesse seisma jäänud. Võibolla leiab keegi teie asjade hulgast midagi sobilikku, mis temale väga vajalik. Olete kõik oodatud kauplema Teave tel: 5347 2669 kyll54@hot.ee


Raplamaa Ühistöö 23

E-poed, kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid

http://www.tarbijakaitseamet.ee/epoed-kes-ei-taida-seadusest-tulenevaid-noudeid/ NB! Nimekiri täieneb jooksvalt! pole võimalik kontrollida MTR-i registreeringut SanderSiim Invest OÜ - müük erinevates kuulutuwww.hambavalgendus.ee – Portemar OÜ – puudub seportaalides - kauba tarnimata jätmine ja raha mitte- MTR registreering ja tellimistingimused tagastamine, kaebuse lahendamisest keeldumine; puuwww.homeapp.eu – Laserweb OÜ – puudub MTR dub MTR registreering registreering, kodulehel väljamõeldud kontaktandmed www.konsoolipood.eu - DX Console Marketing OÜ www.olmetehnika.ee ja www.olmetehnika.eu – - korduvalt jätnud tähtaegselt tellimused täitmata ja Technology Broker OÜ – korduvalt on jätnud tarbijakaebused lahendamata (raha tagastamata) tele tooted tarnimata, MTR registreering puudub www.carin.ee - Ilukroon OÜ (Elisel Trade OÜ) Veebipoe registreeringut saab kontrollida kauba tähtaegselt tarnimata jätmine ning kaebuse la- Majandustegevuse registrist : http://mtr.mkm. hendamisest keeldumine; puudub MTR registreering ee/ LT Elmatec Group OÜ - müüb kaupu portaalides Lisaks tuleks kontrollida Äriregistrist https://arireosta.ee, soov.ee - korduvalt jätnud kaubad tarnimata, gister.rik.ee/lihtparing.py, kas müüjaks on juriidiline raha tarbijatele ei tagasta ning kauplejaga ei ole võimaisik. Kui registreering puudub, on järelikult tegemist lik ühendust saada; puudub MTR registreering eraisikuga. www.chinamarket.eu - A2A Company OÜ - puuTuletame nimekirja sattunud ettevõtjatele meelde, dub MTR registreering, kaupleja kontaktandmed ja et puuduse kõrvaldamisest tuleb Tarbijakaitseametit eestikeelsed müügitingimused ise teavitada aadressil info at tarbijakaitseamet dot eewww.quum.eu - Balti Meediamonitooring OÜ info at tarbijakaitseamet dot eeinfo@tarbijakaitseamet. korduvalt jätnud tarbijatele kauba tähtaegselt tarnimaee. Seejärel kontrollitakse, kas ettevõte on nõuded täitta ja raha tähtaegselt tagastamata nud ning eemaldatakse ta nimekirjast! www.laptop24.ee - Laptop24 OÜ - ei lahenda tarbiKauplejaid, kes on korduvalt jätnud tarbijatele kaujate pretensioone ning puudub MTR registreering ba tarnimata või raha tagastamata, hoitakse nimekirwww.esttoner.ee - Foods&Motell OÜ - korduvalt jas 1 aasta. jätnud tarbijatele kauba tarnimata ja raha tähtaegselt Veebipoodidele esitatavad nõuded: tagastamata 1. E-kauplus peab olema registreeritud majanwww.byrooelu.ee - Foods & Motell OÜ - MTR puudustegevuse registris (MTR-is) jaekauplejana. Registdub ja tingimused ei vasta seadusele reerimisel tuleb määranguna märkida e-kaubandus www.bedzone.eu - Bedzone OÜ - korduvalt jätnud ning aadressina e-kaupluse veebiaadress. tarbijatele kauba tarnimata ja raha tähtaegselt tagasta2. E-kaupluse veebilehel peab olema vähemalt mata järgmine info: www.maxxmoda.eu - Resatex OÜ - korduvalt jätettevõtte nimi, asukoht, e-posti aadress ja telefoninud tarbijatele kauba tarnimata ja raha tähtaegselt tanumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda; gastamata kauba lõpphind ja saatmiskulud; www.heimdall.ee - Alesinvest OÜ - korduvalt tartellimuse tühistamise ja toote tagastamise tingimubija pretensioonide lahendamisest keeldumine ja raha sed; tagastamata jätmine; müügitingimused ei ole kooskõpretensiooni esitamise õiguse ja/või garantii tingilas võlaõigusseadusega mused; www.moekas.ee - Resiters OÜ (kaupleja nimi vahekui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine; tub kontaktandmetes sageli) - puudub MTR registreekes on vastutav tagastamiskulude kandmise eest; ring, tingimused ei ole kooskõlas võlaõigusseadusega millistel eesmärkidel töödeldakse klientide isikuwww.e-supermarket.eu, www.sinumarket.net, www. andmeid ja kellele on e-kauplejal õigus andmeid edasklotsid.eu - FIE Artur Gorynin - on korduvalt jätnud tada. tarbijatele tooted tarnimata E-kauplus, mis reaalselt ei tegutse, peab vastava www.onlinepood.eu – puuduvad kontaktandmed, Jätkub 30. lk


Raplamaa Ühistöö 24 PRESSITEADE 04.02.2013

Suve suurim rockkontsert - 25. juunil esineb Eestis suurbänd Green Day (USA)

http://www.viesency.eu/files/Green_Day_04.jpg Tänasel päeval üks suurimaid rockbände maailmas, Green Day (USA) annab 25. juunil kontserdi Tallinna Lauluväljakul. Bänd on 25 aastase karjääri jooksul müünud rohkem kui 70 miljonit albumit, võitnud 5 Grammy auhinda ning bändi varamusse kuuluvad muuhulgas hitid “21 Guns”, “Boulevard of Broken Dreams”, “American Idiot”, “Basket Case” jpt. Piiratud arv pileteid tänavuse suve suurimale rockkontserdile tulevad üheaegselt müügile Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus 11. veebruari hommikul kell 10.00. Tegemist on Green Day ainsa showga Balti riikides. Green Day on tänaseks üks suuremaid rockbände maailmas ning nende punksound koos üha laieneva kuulajaskonnaga on bändi viinud sinna, kuhu rajasid tee Smashing Pumpkins ning Red Hot Chili Peppers. ETV meelelahutussaadete toimetuse juhataja Mart Normeti sõnutsi on Green Day muusika ja esinemiste võtmeks nooruslik uljus ja teatav arrogants. “Mulle tundub, et Green Day mehed ei kasva kunagi suureks,”

lausus Normet. “Kuigi tegu on A-kategooria bändiga, kel on selja taga 25 esinemisaastat, tohutu hunnik auhindu ja kaks rokkooperit, ei paista väsimus kusagilt.” Ansambli The Tuberkuloited vokalist Indrek Raadik on Green Day’d fännanud juba pikalt ja ka The Tuberkuloitedit on Green Day mingil määral kindlasti mõjutanud. “Kui 1992. aastal album “Kerplunk” välja tuli, siis hakkas Green Day kohe silma ja peale “Dookie” ilmumist oli mu hing müüdud,” muheles Raadik. “Mul on USA punk bändidest kaks lemmikut - Bad Religion ja Green Day. Esimene neist on Eestis käinud ja nüüd ootan väga Green Day tulekut, sest ei olegi neid kahjuks laivis näinud. Ma usun et tegemist on ühe parima live bändiga hetkel. Green Day show saab olema kindlasti selle aasta suurim rockkontsert Eestis.” Green Day loojateks on kaks lapsepõlvesõpra Billie Joe Armstrong (kitarr, vokaal) ja Mike Dirnt (bass), kes juba 14aastaselt tegid Põhja-Californias Berkeleys Jätkub 25. lk


Raplamaa Ühistöö 25 PRESSITEADE 04.02.2013

Suve suurim rockkontsert - 25. juunil esineb Eestis suurbänd Green Day (USA) Algus 24. lk oma esimese bändi Sweet Children. 1989. aastaks oli gruppi lisandunud ka trummar Al Sobrante ja nimi muudetI Green Dayks. Samal aastal avaldas bänd iseseisvalt oma esimese EP “1000 Hours”, mille pungiringkond hästi vastu võttis. 1991. aastal ilmus Green Day esimene album “Out Slappy Hour” plaadifirma Lookuot! Records vahendusel. Natuke aega peale seda sai bändi päris-trummariks Tre Cool (sündinud Frank Edwin Wright, III). Teise albumi “Kerplunk” (1992) põrandaalune edu viis selleni, et Green Dayst olid huvitatud mitmed suured plaadifirmad; lõpuks otsustas bänd Reprise Recordsi kasuks. “Dookie”, Green Day suurte plaatide debüüt, avaldati 28.01.1994. Tänu MTV eetriabile singlile “Longview”, sai ka plaadist suur hitt. Album kogus kuulsust kogu suve, samal ajal kui teine singel “Basket Case” oli viis nädalat Ameerika Modernse Rocki edetabeli tipus. Suve lõpus tegi bänd showd 1994. aasta Woodstocki festivalil (toimus üleüldine mudasõda), mis aitas samuti müüki edendada. 1995. aasta alguseks, ajaks mil neljas singel “When I Come Around” alustas oma seitsme-nädalast istumist Modernse Rocki edetabeli esimesel kohal, oli “Dookie” juba ainuüksi USAs müünud üle viie miljoni koopia. “Dookie“ võitis ka 1994 Grammy Parima Alternatiiv Esituse eest. 1996. aasta kevadel katkestas Green Day järsku oma Euroopa turnee, tuues ettekäändeks väsimuse. Peale seda veetis bänd ülejäänud aasta puhates ja uut materjali kirjutades. Selle lõpptulemuseks oli 1997. aastal album, mida paljud nimetasid sel hetkel nende karjääri parimaks – “Nimrod” (13.10.1997). Uus plaat sai kõvasti kiita ka kriitikutelt, põhjuseks nimetati, et bänd on traditsioonilisest pungist üsna kõrvale liikunud. 2000. aastal ilmunud neljas album “Warning” debüteeris kohale nr 4 USA ametlikus plaadiedetabelis. Kuigi stiil oli muutunud veelgi raadiosõbralikumaks, olid plaadil endiselt olemas nii neopunk, punk metal kui ska elemendid. Albumi mõtte võttis kokku lugu “Jackass” sõnades “Everybody loves a joke, but no one likes a fool”. Järgnes mitu aastat tuuritamist. Peale nelja aastat jõudis bänd siiski lõpuks aega uuele plaadile mõelda ning 27. septembril 2004 nägi ilmavalgust “American Idiot” - uskumatu rockieepos,

mis põrutas juba avanädalal USA Billboard 200 edetabeli nr. 1 positsioonile. Produtsent Rob Cavallo käe all valminud album on kõige ambitsioonikam, mis Green Day eales loonud ning näitab bändi järjest paremaks muutuvat. 13. veebruaril 2005 toimunud 47. Grammy auhindade jagamisel kandideeris Green Day mitmetes kategooriates nagu parim rock esitus, parim rock laul ja parim rock album, mille ta siis ka lõpuks võitis albumiga “American Idiot”. 2005. aasta augustis MTV Video Music auhindade jagamisel noppis Green Day kokku seitse auhinda. Bändi video loole “Boulevard of Broken Dreams” korjas neist kuus: video of the year, best group video, best rock video ja kolm lavastajate auhinda - trophies for direction, editing and cinematography. Teine video “American Idiot” korjas ära vaatajate lemmiku autasu. Veebruaris 2006 valiti Green Day laul “Boulevard of Broken Dreams” aasta parimaks plaadistuseks Grammy auhindade jagamisel. Brit Awardsil kuulusid neile aasta parima välismaise grupi ja välismaise artisti albumi auhinnad. Albumit nimega “21st Century Breakdown” aitas vormistada legendaarne produtsent Butch Vig (tuntuim töö Nirvana album “Nevermind”). Mais 2009 ilmunud albumi edu oli meeletu, avanädalal debüteeris kauamängiv UK edetabelis kohal nr 1. 15. juunil 2012 andis Billie Joe Armstrong oma Twitteris teada, et ilmumas on lausa kolmeplaadiline triloogia “iUNO! iDOS! iTRE!”. Fakte bändist: • Green Day on müünud rohkem kui 70 miljonit albumit üle maailma. • Bänd moodustati lapsepõlvesõprade Billie Joe Armstrongi (kitarr, vokaal) ja Mike Dirnti (bass) poolt ning plaadileping Reprise Recordsiga sõlmiti 1992. aastal • Bändi videosid on Youtube keskkonnas vaadatud rohkem kui 280 miljonit korda • Green Day on võitnud lugematu arvu auhindu, sealhulgas 5 Grammy auhinda.. • Green Day’d on MySpace keskkonnas kuulatud rohkem 58 miljonit korda ja neil on populaarses sotsiaalvõrgustikus Facebook rohkem kui 26 miljonit fänni. • Album “American Idiot” tõusis edetabelitesse 27 Jätkub 26. lk


Raplamaa Ühistöö 26 PRESSITEADE 04.02.2013

Suve suurim rockkontsert - 25. juunil esineb Eestis suurbänd Green Day (USA) Algus 24. lk

singis), Hurts (Helsingis), Pitbull (Helsingis), Adam riigis, olles 19 riigis kohal nr 1. Albumilt on pärit ka Lambert (Helsingis), Deep Purple (Helsingis), Good neli nr. 1 hitti (“American Idiot”, “Boulevard of Broken Charlotte (Tallinnas), Sebastian Bach (Tallinnas). Dreams”, “Holiday” ja “Wake Me Up When September Diskograafia: Ends”) “39/Smooth” (1990) Piletid Green Day kontserdile hinnaga alates 45 “Kerplunk” (1992) EUR tulevad müügile Piletilevi müügipunktides ja “Dookie” (1994) Statoili teenindusjaamades üle Eesti esmaspäeval, 11. “Insomniac” (1995) veebruaril kell 10.00. Diili, Superi ja Simpeli klienti“Nimrod” (1997) dele on piletid 20% soodsama hinnaga müügil 7.-10. “Warning” (2000) veebruarini! Vaata lisa www.diil.ee või www.simpel.ee “American Idiot” (2004) Kontserti korraldab RL Entertainment Baltics Soo“21st Century Breakdown” (2009) mest. RL Entertainmenti tehtud tööde hulka kuuluvad “¡Uno!” (2012) Jennifer Lopez (Helsingis), Thirty Seconds To Mars “¡Dos!” (2012) (Tallinnas), Skrillex (Helsingis), David Guetta (Hel“¡Tré!” (2012) Videod: “Boulevard of Broken Dreams” http://www.youtube.com/watch?v=RzB6JlEVYcQ “Boulevard of Broken Dreams” (LIVE) http://www.youtube.com/watch?v=RzB6JlEVYcQ “Wake Me Up When September Ends” http://www.youtube.com/watch?v=R1JXYgwwDeY “American Idiot” http://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI “21 guns” http://www.youtube.com/watch?v=r00ikilDxW4 “Basket Case” http://www.youtube.com/watch?v=NUTGr5t3MoY “When I Come Around” http://www.youtube.com/watch?v=i8dh9gDzmz8

http://www.viesency.eu/files/Green_Day_01.jpg


Raplamaa Ühistöö 27 PRESSITEAD​E

Sinine annab laupäeval ainsa kontserdi Tallinnas enne kevadet

Foto Riina Varol Laupäeval 9. veebruaril annab Rock Cafes selle edetabeli esimesele kohale, edestades seal maailmatalve ainsa kontserdi Tallinnas Saksamaa edetabelites kuulsaid bände nagu Muse ja The 69 Eyes. Sinise singel “I’m Dreaming”, millele filmiti hiljuti ilma tegev Sinine. Õhtu erikülalisena on laval Candy ka video San Franciscos, on juba avaldatud mitmete Empire. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides Saksa muusikaajakirjade kogumikplaatidel, lugu on ja Statoili teenindusjaamades. Sinine lubab laupäeval ainukordset effektset showd uue Eesti seriaali “Romet ja Julia” tunnuslugu ning lavasuuruse ekraani ja spetsiaalsete taustavisuaalidega. jõudnud ka raadiote R2 ja Spin FM playlisti. Ansambel Sinine on Eesti elektroonilise muusika Esitusele tulevad mitu lugu, mis pole varem kontsergrupp, kuhu lisaks lauljale-produtsendile Mauno Meeditel kõlanud ja jõuavad ka tuuri mastaabis lavale vaid Rock Cafe kontserdil. Lavale astuvad külalistena Cram sitile kuulub lauljatar Liina Rätsep ja live-trummar Jaagup Tormis. No-Big-Silence’ist ja Anneliis Kits. Piletid kontserdile hinnaga alates 8 EUR on müüMöödnud aasta 19. oktoobril nägi ilmavalgust ansambli Sinine teine kauamängiv “Dreams Come gil Piletilevi müügipunktides ja Statoili teenindusjaaTrue” legendaarse Saksa elektroonikaleibeli Accession mades üle Eesti ning uste avanedes Rock Cafe kassas. Records all. Album jõudis kohe pärast ilmumist ühe Uksed kontserdile avanevad kell 21.00. tähtsaima Saksa edetabeli German Alternative Charts Sinine “I’m Dreaming” http://www.youtube.com/watch?v=XlVETfpEENw


Raplamaa Ühistöö 28

Veel ruunidest

http://www.directorie.eu/news-Ruunid_Rune.php

Odal e. Othilia

Nimi: Hilisem skandinaavia – puudub Briti – eσel - „pärandus“ Gooti nime taastus – othal – „jaotumine“ Othilia– Väga tinglikult võib seda ruuni määratleda, kui taandumise ruuni (jaotumine). Saturni energeetika, vahetevahel – Merkuuri või Uraani varjundiga. Maagiline kasutamine nõuab kasutajalt palju. Selles ruunis on kehastunud esivanemate mõju ja maavaldused -nende pärand. Tema tähendus – püha aed, ring, piiratud ala, esiisade maa. Othilia tähendaks sõnu nagu: oma, püha, sakraalne. See ruun sümboliseerib praktilist lähenemist elule. Kasutus: *Kombinatsioonis Fehu -ga soodustab rahalisi sissetulekuid *Kasutatakse, kui küsimus seisneb vanemate inimeste tervises *Vara kaitseks Maagiline sisu Ruuni oraaklis. Otse asend- Võtmesõnaks on - „katkestamine“, „omandamine“. Sellel märgil on kaks aspekti. Esimene – nõuab katkestada see mille eluiga on möödas. Selle märgi ilmumine annab teada „lahknevate teede aja“ saabumisest. Koos sellega ruun soovitab teadlikku passivset minna laskmist -mis peab minema, läheb ise. Teine aspekt on seotud omandiga – see on omandamise ja võitude ruun ning võimalik, et ta on seotud päranduse saamisega. See ruun tähendab järgmisi asju nagu maja või maa (mis on omandatud raha eest), päranduse saamine. Võimalik materjaalne abi vanadelt sõpradelt. Ruuni ladumis võib ta viidata veel ka kodustele töödele ja esivanematele. Ümberpööratult – Võtmesõna - „paindlikuse nõue“, „kaotus“. Sellel märgil on jällegi kaks aspekti ning esimene neist – paindlikuse nõue. Soovitus – praegu pole aeg, et olla seotud vanade tinglikustega ja autoriteetidega, vaid tegutseda täpselt nii kuidas „tajute“ endale õigena. Teine aspekt on seotud omandiga – võimalik on kahju või vähene kaotus. Ümberpööratult Othilia tähendab ka viivitust. Vaevalt tasub oodata rahalist abi pere või mingi organisatsiooni poolt. Raskused suurenevad, kuid ärge kiirustage olge kannatlik ja tähelepanelik detailide suhtes. Kui Othilia on ümbritsetud positiivsete ruu-

Algus Raplamaa Ühistöös nr 51, 2012 ja nr. 4, 2013 nidega, siis pöördub varsti edu jälle teie juurde tagasi. Selle märgi ilmumisel tuleb mõista seda, et praegusel hetkel on vaja mitte jäikust, vaid voolavust ja pidage meeles: me tegutseme ilma tegemiseta ja kõik osutub tehtuks.

Wunjo

Wunjo – See ruun sümboliseerib tihti meile tunda olevat lõppu “...ja sellest ajast peale elasid nad õnnelikult edasi”. Teda kasutatakse lõpetaval positsioonil signaliseerimaks edu ja õnne. Helge ja rõõmsameelne ruun. Maagiliseks tähenduseks on kutsuda esile rõõmu, energia juurde voolu, ülevameeleolu ja hea tuju tunnetamise, mis on tükk maad tähtsam kui mõningad inimesed arvad. Mõningatel inimestel võib ta kutsuda esile head tegevat peenkeha puhastumist, energia blokkide langemist ja enesetunde paranemist. Kasutus: * Rahulduseks kõigis sfäärides, eriti armastuses ja karjääris. * Õnn reisidel ja rännakutel. Maagiline sisu Ruuni oraaklis. Otse asend – Võtme sõnad – rõõm, valgus. See ruun on nagu viljakandev oks. Selle ruuni ilmumine annab tunnistust mingist rõõmustavast sündmusest ; et kannatuste - ja ebaõnne periood on lõppenud või lõppemas ning te olete teatud mõttes ”toibunud” ja algamas on uus ja helgem periood, mida võib nimetada ka positiivsete muutuste perioodiks. See märk on seotud mingi nihkega võib–olla isegi, et põhjaliku murranguga, mis on tulemas või juba alanud. Just see nihe või murrang ongi helgema perioodi algamise põhjuseks, kuigi te või-site isegi mitte seda märgata, kus või millal see toimus. ( Kui te küsisite ruunidelt nõu, siis siin on see nõuanne – viige see nihe lõpuni. ) Rõõm saadab uut energiat, mis seni oli blokeeritud. Saabub aeg vastu võtta ja tunnetada, seda teie jaoks uut energiat, vaadata maail-male jälle kord selge ja “puhta” pilguga. Ning võite vabalt selle vilja lõigata – puudutagu nad materiaalset või, teie emotsionaalset elu või teie enda heaolu tunnet. See on alkeemiline staadium, mil teadmine transformeerub arusaamiseks. On ilmunud uus selgus, mis võib teilt nõuda loobumist eksisteerivatest plaanidest, ambitsioonidest, eesmärkidest. Ümberpööratult – Võtme sõna – kriis. Sündmuste protsess on pikk ja raske. See on ruun mis kutsub meid Jätkub 29. lk


Raplamaa Ühistöö 29

Veel ruunidest

Algus 28. lk olema ettevaatlikud ja kannatlikud. Kriis, ränk etapp – olgugi, et lühike – on lähedal. On jõudmas lõpule protsessid, mis võivad teilt nõuda eneseohverdust ja võivad viia ka kriisi. Olukord on keeruline, aga proovige tunnetada seda, mis on toimumas – mitte ootamine, vaid liikumine läbi tumeda vee viib päiksepaistelisele rannale. On tarvis läbi mõelda ja mõtiskleda, sest valgus ning vari on alles läbi põimunud ja kahtlused, kõhklused võivad rõõmu varjutada, kui mitte mõista, et praegu on nende aeg. Õiges valguses nähtuna, on kõik katsumus. Keskendudes olevikule, suhtudes siiralt teistesse ja usaldades seda, mis teiega toimub, teil ei saa miski luhtuda. Proovige mitte laskuda kahtlustesse ja mitte lasta inimestega suhetesse valet ning salatsemist. Põhiline on mitte lasta areneda enda poolt valet arusaama oma lähedastest, situatsioonist ja kogu ümbritsevast maailmast – proovige mõista, et ajutine valguse puudumine teie elust – annab teile võimaluse õppida nägema pimedas. Varem või hiljem ebaõnne ning kannatuste periood lõppeb ja teie ellu tuleb taas valgus.

Fehu Nimi : Hilisem skandinaavia oma - Fe (Fa) – omand – toit, kari. Briti nimi – feh – täpne tähendus pole teada. Gooti – faihu – “valdused” Põhja eurooplastele tähendas see ruun kariloomi. Iidsetel aegadel võeti karja suurust, kui rikkuse mõõtühikut. See aitas inimesel saavutada oma hõimus kindel koht, mis aitas ära elatada nii end, kui ka peret. Tänu raskele tööle ja hoolsusele majapidamises kari kasvas ning inimene muutus rikkamaks. Ajad möödusid, kultuuri traditsioonid muutusid, kuld ja teised materjalid võtsid karja ase-mel koha sisse rikkuse põhinäitajatena, kuid ruun Fehu, jäi teenitud kasumi sümboliks – kasumiks mida on vaja teenida, kuid mis saab ka oodatava kasumi allikaks. Seda ruuni nimetatakse omandi ruuniks. Esimesest ja kõige levinumast vaatenurgast, omand puht materiaalne. Kuid , töö selle ruuniga võimaldab avastada ka veelgi sügavamad omadused , just tema seosest hingelise omandi (kuid mitte vaimse! - tehke nendel vahet). Kuid, ei tohi lugeda tema suhet materiaalse maailmaga kuidagi vähem tähtsamaks - see on tema põhiline sisu. Üldiselt võib iseloomustada teda mitte ainult omandi ruunina , kuid ka õnnestumise ruunina

mis ei ole rikutud omakasu püüdlikusest. Fehu - sümboliseerib esmast (ürgset) kontrollimatut tuld. See on “Suure plahvatuse” ener-gia ja välgu löögid metsikus keskkonnas. See on kaasasündinud jõud tema algsel tasemel. Tema energia on täielikult mitte kohandatud ja väga kasulik maagias pannes toime kiired ja radikaalsed muudatused. Maagilises kasutuses on see ruun väga laialt seotud, põhiliselt materiaalsete väärtustega. Joonistatult sõrmusele või võrule võib ta aidata välja kitsikusest, tõugates kindlatesse situat-sioonidesse ja näidates avanevaid võimalusi. Kaitseb vigade eest kinnisvaraga ja aitab seda säilitada ning paremaks muuta. See talisman võib kaitsta ka ohtude eest mis on seotud väärtuslike vedude tegemisega. Kuid peab ka jälgima veel seda , et see ruun pole seotud ot-se rahaga ja ei aita spekulatsioonides ja kupeldamises. Peale selle on olemas arvamus ,et ruun Fehu võib aidata kaasa mingil määral ka naise ja mehe suhetes. See vist on ka nii kuid kõigepealt kui kasutada seda ruuni antud probleemis peab meelde tuletama tema mõju ala - ilmutuste maailm ja kõige jämedam osa peenmaail-mast s.t. mitte üle manipura - tshakra . Nii et on mille peale mõelda. Kasutus: * Tegevuse üleviimise kiirendamiseks ühest staadiumist uude - kasutage teda peale “teematilisi” ruune oma ruuniskriptis. * Rahalise rikkuse kasv. * Väärtuste kaitse. * “Edasi antav” ruun - kasutage teda ,et anda edasi Oma energiat või ruuni energiat loovas sfääris. Maagiline sisu Ruuni oraaklis. Otse asend – Võtmesõna - omandamine või hoidmine. Seda ruuni nimetatakse ka täitumise ruuniks – rahuldatud auahnus, saadud autasu, õnnelik armastus. Üldiselt see, mille poole te pürgite lõppude-lõpuks saab olema teil käes. Ta näitab ka vastupanu ületamist, mis võib-olla isiklik (teine inimene, kes püüab takistada teie plaanide täitumist) või objektiline (halb olukord, ajalised piirangud, jne.). Kui Fehu asetseb otse, eriti positsioonis kus ta tähendab lõpptulemust, räägib ta sellest, et teil on kõik vajalik olemas võidu saavutamiseks vastupanu jõudude üle, oma kindlameelsuse ja pingelise töö abiga. Vaadake ka teisi ruune, mis asetsevad Fehu kõrval, mis võivad anda veelgi täpsema võtme ta tähendusest. Koos armastuse ruunidega võib ta tähistada, mingit romantilist kasu. Ta räägib sellest, et ükskõik millisJätkub 30. lk


Raplamaa Ühistöö 30

Veel ruunidest

Algus 28. lk te hellade tunnete ilmnemine võib saada positiivse vastuvõtu osaliseks, kui te ainult suudate oma julguse kokku võtta ja neid väljendada. See märk võib ka viidata heale võimalusele uue karjääri jaoks ning selle sidemele väljatee-nituga ja hea finants paigutusega. Kui Fehu on ümbritsetud negatiivsete või seisakut näitavate ruunidega, see võib tähendada, et uueks alguseks (armastuses – uue armu sideme loomine; äris – uus partnerlus suhe või lepingu allkirjastamine), mida olete plaaninud ja ootate, pole õige aeg. Sellisel juhul tasub teil rohkem keskenduda kõige vana hoidmisele, aga mitte hüpata mõle-ma jalaga “kaardi valgele laigule”. Kui küsimus seisneb selles, kas tasub teil loobuda ühest projektist teise kasuks ja alustada uut, siis märk Fehu soovitab jätkata oma tööd olemasolevaga. Seni kuni see ruun on otse, pole tähtis, kui rasked tunduvad asjad millega tegelete, inimene ei tohi alla vanduda, kuni on kasvõi väike võimalus edule. Teil võivad olla praegu rasked ajad, kuid peale pimedust tuleb alati valgus. Fehu annab teile mõista, et varsti on päiksetõus. See märk kutsub sügavalt uurima omandamise ja võidu olemust teie elus. Vaadake hoolega, kas seisneb see, mis on vajalik teie heaoluks, rikkuses ja omandis või iseenese valitsemises ja tahte tugevdamises. Selle ruuni teine tähendus on seotud juba saavutatu säilitamisega. Küsisite te nõu Valgetelt või esitasite küsimuse situatsiooni kohta (olevik või tulevik), tehke traktaat , lähtudes nendest kahest sõnast ja öeldust eelnevalt ruuni mõjusfääri kohta. See võib-olla materiaalse väärtuse omandamine või vana armastuse või sõpruse hoidmine (taastamine) ,st. hingelist. Ruun võib veel kuulutada ette soovi täitumist, unistuse täitumist ja saadavat autasu. Nauti-ge oma edu ja

Algus 23. lk

ärge unustage seda jagamast. Ümberpööratult - Võtmesõna- loobumine. Vastupidine õigele asendile, kuid peab arvesta-ma seda et loobumine võib-olla teadlik (kui küsisite nõu). Teie elus võib aset leida märki-misväärne häire, omandi kaotamine – tühisest kuni väga tõsiseni, kui te jätkate oma tege-vust samuti. Kui teda ümbritsevad ruunid on üldiselt positiivsed, siis võib tegu olla lihtsa pettumusega tekkinud seisakus või takistusega teie teel, millega eelistaksite hetkel mitte tegemist teha. Kui laotud ruunid on üldiselt negatiivsed, siis võib Fehu viidata materiaalsele kaotusele, mida on võimatu taastada. Ta võib teil ka soovitada loobuda mingisugusest plaanist, mis on juba alg faasis sest vaevalt osutub see lõpuks kasu toovaks. Kui on isegi ajend rõõmuks, ärge laskuge mõttetusse lõbususse. Kui ümberpööratud ruun Fehu kuulub romantilisse olukorda, siis see võib viidata tülide, kahtluste ja kahtlustamiste tekkele, kuid kui ta ei ole ümbritsetud täiesti negatiivsete ruuni-dega on see probleem ainult ajutine. Igakord, kui see ruun osutub ümberpööratud asendis, olge eriti tähelepanelik. Fehu märgi ilmumine ümberpööratult annab tunnistust võimalikest raskete situatsioonide tekkest ja kahemõtteliselt ka olukorda sattumisest, millest peaks hoiduma. Kahtlased olukorrad on kõikjal, ja tasub olla ettevaatlik, et mitte takerduda sel ajal mingites ärilistes ja isiklikes su-hetes, mis võivad hiljem muutuda suureks probleemiks. Võib – olla tuleb teil abitult istuda ja jälgida, kuidas see, mille olete omandanud, hakkab kaduma, kuid tehes tegemist selle märgi varjupoolega, saate võimaluse ära tunda, milles seisneb teie tõeline “toit”. Jätkub järgmises Raplamaa Ühistöös

E-poed, kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid

veebilehe ka sulgema, et mitte tarbijaid eksitada. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik igast e-kauplusest kontrollostu sooritada, et kontrollida reaalset tegutsemist. E -kaupluse üleval hoidmine ilma reaalse tegutsemiseta võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et musta nimekirja avaldamise eesmärk on panna e-kauplejaid üle

vaatama ühtlasi kõiki oma tingimusi ja kui mustas nimekirjas on avaldatud e-pood registreerib end ära, siis ei tähenda see seda, et veebikauplejal kõik muud asjad oleksid Tarbijakaitseameti hinnangul korras. E-kauplejatele koostatud juhendiga saab tutvuda siin: http://www.tarbijakaitseamet.ee/public/Juhend_ekaupluste_kauplejatele_-_2012.pdf


Raplamaa Ühistöö 31

Põllumehed põletasid Via Baltica ääres heinapalle

Vastavalt Maanteeameti andmetele oli eile õhtul Via Baltica ääres (Laagri Maksimarketi juurest kuni Sauga alevini ja Pärnu linnapiirist Ikla piiripunktini) põllumeeste protestiaktsioon, kus kell 17.30 süüdati heinapakkidest lõkkeid. Lõkke põlemise aeg on ca 30 min ja kogu trassil oli neid kokku 95. (Asulates lõkkekohti ette nähtud ei olnud.)

Raplamaa Ühistöö Ja Ühistöö Nädalalõpp avaldavad nüüd ka

kaastundeavaldusi.

Võimalik lisada pilti, luuletust. Avaldamine täiesti tasuta.

Raplamaa Ühistöö

Väljaandja: seltsing Raplamaa Ühistöö Ilmub igal kolmapäeval, materjale avaldamiseks võtame jooksvasse lehte vastu teisipäeva lõunani. Kõikide reklaamide ja kuulutuste avaldamine veebruari lõpuni tasuta.

Toimetaja: Peeter Piir: peeterpiir@gmail.com Toimetuse üldaadress: toimetus@raplayhis.eu raplamaa.yhistoo@gmail.com Pildialbumi aadress: pildiaaasta@raplayhis.eu Veebiaadress: http://issuu.com/piirp (veebis lugemiseks) http://raplayhis.eu/ (pdf-faili allalaadimiseks). Kommentaare, soove, arvamusi saab jätta ka külalisteraamatusse aadressil http://raplayhis.eu/gbook/ Lehe pdf faili (vähendatud mahuga) saab tellida ka oma emailile, andes sellest emaili teel teada. Külastage meie lehekülge ka facebookis

Raplamaa Ühistöö nr 6  

Raplamaa Ühistöö nr 6 (58) 6. veebruar 2013

Raplamaa Ühistöö nr 6  

Raplamaa Ühistöö nr 6 (58) 6. veebruar 2013

Advertisement