Page 1

raplamaa

Ühistöö

Nr. 43

24. oktoober 2012 2020. aastaks jääb kuni kümme täismahus haiglat

http://www.tarbija24.ee/1010122/2020-aastaks-jaab-kuni-kumme-taismahus-haiglat

Selgelt välja ütlemata, kuid kaude on riik väiksemaid maakonnahaiglaid juba suunanud oma profiili muutma. Miljonite ja miljonite Euroopa Liidu raha toel on neid haiglaid hooldushaiglateks ümber ehitatud või veel ehitatakse. Ainus haigla, mis pikalt tõrkus hooldusravile orienteerumast, oli Rapla haigla, kuid lõpuks andsid ka nemad alla.


Raplamaa Ühistöö 2

Sotsialistlikku põldu harides Kilde eelmisest riigist põllu poolt vaadatuna

Algus Raplamaa Ühistöös nr. 38

6. osa A. Aju Järg: Vinni Näidissovhoostehnikum - 4

Vinni ehitas palju ja üks murelaps olid igatsugu torud kanalisatsiooni jaoks. Eriti need jämedad malmist, äravoolu tarbeks. Läksid siis matkateed isakese Gorbatšovi kodumaile Pjatigorskisse. Sealne tehas tootis tolle aja kohta innovatiivseid kanalisatsioonitorusid plastikust. Kaks suurt veoautot saadeti liitmike ja torudega Vinni poole teele. Volinik läks lennukiga ja tegi paar päeva „endale“. Kui siis majandisse ilmus oli kohutav paanika: mida kuradit siin tood tugevate malmtorude asemel? Kuhu me selle „rämpsu“ paneme ja maksab peaaegu metalli hinda ka veel. Päästjaks osutus peaarhitekt Ilmar Bork, kes näitas Kallastele Soome ehitusajakirju, kus ongi ainult plastiktorud sanitaarsüsteemides kasutusel. Seega oli volinik „rehabiliteeritud“ ja Vinni esimene majand vabariigis,kes raskest rauast loobus. Hakkas paigaldama plastikut. Oh, olid ajad! Vinni juht Heino Kallaste oli kunagi varem ka NSVL Ülemnõukogu saadik. Kahjuks oli üks õnnetusjuhtum, kus ta lapse maha lasi. Tuli teade, et keegi on sovhoosi heinaküüni põrandale tule teinud. Tormas koos teiste meestega kohale ja paugutas pimedusse ka nagaani. Lapsed jooksid minema ja tuli kustutati. Hiljem selgus, et üks poiss oli pihta saanud ja ilmselt jooksis verest tühjaks. Otsest süüd nagu polnud, aga karm nõukogude kord viskas Kallaste Moskva parlamendist välja. Aga Kallastega oli ka nalja ja oi, oi kui tragikoomilist: Nagu ikka vene aegu, kirjutati parteile kaebekirju (tänased netikommentaarid!?) Tuli Kallaste kohta kaebus, et magatab sovhoosi sekretäri! Selline asi on lubamatu ja kommunisti au, väärikust ja riigiarmastust solvav! Kaebus jõudis EKP KK esimese sekretäri, sm. Karl Vaino lauale. No kurat, nüüd võtan selle juraka küll maha, lausus vihane peakommunist, sest Vinnis tema taldu ei lakutud. Kõik olid harjunud Käbiniga (eelmine vabariigi

Heino Kallaste parteiboss). Kuulutatigi välja parteibüroo koosolek eriti tähtsa küsimuse lahendamiseks… Selle määras muidugi EKP Keskkomitee. Millest tuleb jutt ja et „kõige kõrgem“ isiklikult kohale tuleb, see oli saladuseks sovhoosi kommunistidele. Kõik oli rajatud üllatusele. Ja üllatus tuli ka. Keegi partei Tallinna väike vidin luges kaebuse ette ja üritas kommunist Kallaste käitumist igati halvustada. Sovhoosi ladvik hakkas turtsuma, vaevu naeru kinni hoides. EKP KK esimene sekretär Karl Vaino sai hirmus tigedaks ja pidas pika epistli kommunisti aust ja väärikusest, isakese Lenini vaatevinklis. Seepeale tõusis püsti üks seatalitaja. Võttis võimuka poosi ja kogus ennast. Nüüd ootas Vaino tema kõnele kiitvat hinnangut ja peadirektorile koha kätte näitamist… Avas siis lihtkommunist oma suukese ja kokutas: Silvi on ju Kallaste abikaasa! Saal röökis naerust. Karl Vaino oli jällegi ämbrisse astunud. Seda ta ei unustanud iial. Algas parteline vastukampaania Heino Kallaste suhtes. Kauaaegse direktori murdmisele aitas kaasa ka


Raplamaa Ühistöö 3

Sotsialistlikku põldu harides Kilde eelmisest riigist põllu poolt vaadatuna

abikaasa Silvi surm. Heino Kallaste võeti maha ja pandi „spordijuhiks“. Tema asemele sai endine asetäitja. See oli vägagi alandav. Tallinna mehed lahkusid majandist, Kirill Murumets kolis oma kodulinna Kiviõlisse ja volinik maandus Lõuna –Eestisse. Põllutöö juhtimisega harjunud Heino Kallaste kustus kurvastuses 31. juulil 1991. Volinik asus tööle Põlvamaa Rahu kolhoosi kus sai ametis olla vaid ühe aasta. Esimees ei saanud kohaliku parteiladvikuga hakkama ja kolis hoopis saarele elama. Eks iga juht valis endale meeskonna ja volinik sai kutse Kalevi kolhoosi. Esimees Elar Krantsiveer oli küllaltki hakkaja mees kolhoosi mastaabis. Võrreldes sovhoosidega oli esimeheks olek küll allutatud kolhoosi juhatusele ja seal olid üsna tagurlikud, kuid parteiliselt „aktiivsed seltsimehed“. Esimees tutvustas linnameest- volinikku juhatusele ja anti kaasa pikk nimistu, millest kõigest majan-

dis puudus. Vajati laudanaistele kummikuid-kitleid, piima kurnariiet, adrapiisid, labidaid, hangusid ja igatsugu pudi padi, mis kõik liikus fondide kaudu läbi kohaliku rajooni Põllumajandustehnika. Muidugi ei saanud see rajooni monstrum rohkem anda, kui ise Tallinnast, peakontorist sai. Aga… alati on ka „erandid“. Volinik ütles pärast koosolekut viinalauas juhatuse liikmetele, et tema küll tarbekaubaga ei hakka tegelema. See ärritas kuulajaid ja nad olid hämmingus linnamehe ülbuse pärast. Aga milleks meile siis teid üldse vaja on? Voliniku vastus oli lihtne, teie hakkate kõike seda saama oma rajooni Põllumajandustehnikast ja järgmisel juhatuse koosolekul tuleme selle teema juurde tagasi. Vot niimoodi! Esimehe jutu järgi polevat järelkajad selle peale majandis küll eriti sõbralikud olnud. Järgneb järgmises Raplamaa Ühistöös

Riik Riigis ETKVL- see oligi riik riigis. Rikas riik keskmises nõukogude Eesti riigis. Rahvas naljatles = Elada Teiste Kulul Väga Lõbusasti! Või siis teine versioon: Eesti Talupoeg Kinkis Venelastele Leiba! Rahval oli humorimeel, mis sellest, et valitsevale parteile see ei meeldinud. Ja ega ta ka tänapäeval ei meeldiks. Vaid niipalju on muutunud - kobise palju tahad, mis meil sellest, see ei muuda mitte midagi! Aga ikkagi, mis asi see oli? Esimesed tarbijate ühingud asutati 1902.a. Antslas ja Sindis. ETK kui keskühistu asutati Eesti Tarvitajateühisuste Liiduna 7. mail 1917.a. 1919.a. muudeti Liidu põhikirja ja organisatsioon sai endale ka uue nime – Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus ehk lühendatult ETK. 3. aprillil 1941 toimunud Eesti NSV tarbijate kooperatsiooni I vabariiklikul kongressil nimetati ETK ümber Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikuks Liiduks ehk lühendatult ETKVL-iks ja selle struktuur viidi vastavusse Nõukogude Liidu tarbijate kooperat-

siooni omaga. ETKVL-i loomine oli poliitiline samm, mis samas säilitas ETK vara. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit (ETKVL) oli nõukogude ajal tarbijaid, tootjaid ja kaubandust ühendav organisatsioon. ETKVL-il olid osakonnad ehk rajoonidevahelised kaubabaasid üle Eesti - Tallinnas, Tartus, Võrus, Rakveres; ülevabariigiline süsteem jagunes 25-ks tarbijate kooperatiiviks. ETKVL hõlmas endas nii kaubandust, toitlustust, põllumajandussaaduste ja muu tooraine kokkuostu, tarbekaupade ja toiduainete tootmist. Muuhulgas kuulusid ETKVL-i süsteemi lillekasvatusega tegelev koondis «Agro» (1/3 kogu ENSV lilletoodangust), neoon-reklaame tootev Kaubandusliku Reklaami Valitsus ja Reklaamikombinaat, kingaviksi ja rohelist seepi valmistav keemiakombinaat «Orto», konteinerkärusid ja kaubariiuleid tootev Kaubandusliku Inventari Tehas (KIT), mööblitootmiskoondis «Kooperaator», organisatsioonisiseste vedudega tegelev koondis «Auto», arvutuskeskus, ehitusvalitsus, ning palju muid mitte vähem imelike nimetustega üksuseid, tehaseid, kaubabaase ja valitsusi. Jätkub 4. leheküljel


Raplamaa Ühistöö 4

Riik Riigis

Algus 3. leheküljel ETKVL-i süsteem oli kaubanduslik gigant, tänapäeva mõistes monopolistlik ja kõikehõlmav “äriettevõte”. Näiteks 1985. aastal moodustas ETKVL-i süsteemi jaekäive 35% kogu Eesti NSV jaekäibest! Paljud tänase Eesti Vabariigi edukad tootmis- ja kaubandusettevõtted on omaaegse ETKVL-i järeltulijad ja edasiarendused. Niipalju siis ametlikest ürikutest. Aga kuidas see ETKVL siis elas seestpoolt vaadatuna. Tulid maamehed linna hommikuse Pihkva rongiga. Maamehed Võrust, Põlvast, Valgast, muidugi ikka nende piirkondase bossid. Istusid siis keskuses ja ootasid kohviku avamist. Seal tehti esimesed hommikused pitsid ja ikka välja tehes Tallinna ülemustele; neile, kes nende heaolu eest seisma pandud. Konjakit valati hommikul, alates kümnest. Tuleb tuttav ette? Nagu tänagi, kauplustes. Samas saad juba kell seitse avatavast söögikohast õlle kätte varahommikul. Kas see üldse ongi seadusega kooskõlas? Kuidas võtta, Vähemalt Türil on see küll niimoodi, pöörates Rapla poolt vasakule, Paide peale. ETKVL-i juhatuse majas oli kaks baari alkoholiga ja tavasöökla. Sööklas viina ei saanud ja seal oli uksel valvuritädi, kes võõraid sisse ei lubanud. Kuna ETKVL tegeles pea et kõigega, tegi Loomtoorsaaduste osakonna töötaja Georg Merisalu (sõjajärgne Tallinna Loomaaia direktor) täiesti uueKarusloomade kasvatamise osakonna. See oli eriti meeltmööda Moskva juhtkonnale, sest nende naised armastasid karvades käia. Eestis oli ETKVLi karuslooma kasvatus Rakvere külje all Tõrmas ja Audrus, lisaks veel kolhooside väikekasvatused. ETKVLi juhtkond oli üsna eestimeelne, olgugi et mitmed neist sõdisid vene poolel, Eesti Laskurkorpuses. Aga see andiski neile ametikohad. Nii oli tollal kombeks. Ago Madik, juhatuse esimees seitsmekümnendatel. Korpuse poiss ja väga lihtsa olemisega ja alluvaid hoides. Siis Andres Aruvald, kes oli enne ETKVL „Kiti“ direktor. Jälle tore mees, lihtne maamees linnas valitsema. NLKP peasekretär Gorbatšov üritas perestroika ja glasnosti tingimustes reorganiseerida riigi kõrgeimat riigivõimu organit demokratiseerimise suunas, et vähendada, kuid säilitada parteinomenklatuuri mõju ning kaudselt üritada juurutada õigusriigi põhimõtteid.

Selle kõigega haakus ideaalselt ETKVLi juhatuse edasine tegevus ja kohalik vabariiklik ühistu muudeti veelgi rohkem ja vaikselt Venemaast eemalolevaks. Venemaa oli aga see koht, kuhu igal sügisel kartulit tarniti. See oli kohustus ja muidugi täideti seda erilise hoole ja armastusega. Siis oli vaid see kogu keskvalitsuses tähti skuna tõi sotsialistliku võistluse auhindu, andis Moskva - poolseid preemiaid. Kui palju sellest tegelikku kasu said nii kohalikud, kui ka suured ülemused, ajalugu vaikib. Aga maaülemused tegid keskuse meestele konjakit ikka hoolega välja küll. Ja ärge nüüd seda küll arvake, et oma kõhu või pereraha kõrvalt. Oi, ei! Lisaks kartulile varuti elanikkonnalt muti-rebasekähriku- ulukite- ja koduloomade nahku. Varujad maksid sularahas ja andsid ka defitsiitset toodangut vastu. Näiteks purgikaasi, pesupulbrit, jõusööta, mutilõkse ja jahitarvikuid - moona. Ja mutihunnikuid vene aegu ei olnud – nahad läksid varumisse, mutipüüdjate vahel oli sotsialistlik võistlus ja preemiad. Varujad polnud vaesed mehed. See vaheltkasu, mis täna inimese käest ära võetakse, läks tollal nende taskusse. Oli täielik kapitalismi alge sotsialistlikus süsteemis! Juhtkonnas oli ka väga põhimõttekindlaid ülemusi.: Nikolai Masterov toodi Petserist Tallina „Tööd ja Leiba“ nõudma noore mehena, kui punavenelased riiki pöörasid. Pärast sõda sai ta Varume peavalitsuses osakonda juhtima. Ja kui teine, veidi väiksem ülemus, Uku Lepik partorgiks kandideeris, pani kõigi ees asjad paika kõva sõnaga: kurameerib töö ajal alluvatega! Ei sobi! Ja nii ka jäi. Ikkagi veterani sõna. Muidu oli Masterov tore mees ja hoidis ennast alati alluvate poolele. Nüüd puhkab oma kodukülas Tailovo kalmistul, Petseri külje all. Aeg läks edasi ja siinmail puhusid uued tuuled… 19. detsembril 1991 toimus ETKVL-i erakorraline kongress, kus taastati nimetus ETK ehk Eesti Tarbijateühistute Keskühistu. Esimene Konsumi kauplus avas uksed 1992.a. Tallinnas Narva maanteel. 1993. aasta lõpul avati esimene Edu keti kauplus Raplas. Oktoobris 1994 avati Tallinnas Tihniku Maksimarket ja 1996. aasta augustis esimesed A-kauplused Pärnu Majandusühistus. Esimene A ja O kauplus avati 1998. aasta oktoobris Haapsalus. 1995. aastal loodi Maksiköök.

A.Aju


Raplamaa Ühistöö 5

Sündinud Raplamaal

http://sundinudraplamaal.ee/

JCI Rapla ehk Rapla Ettevõtlike Noorte Koda korraldas esimese heategevusliku kontserdi „Sündinud Raplamaal“ juba 6 aastat tagasi ehk 2006. aastal. Tol korral piletituluga (103 500 krooni) toetati Rapla Maakonna sünnitusosakonnale kardiotokograafi soetamist. Sellel korral soovime oma kontsert-lavastusega panustada Raplamaa noortele muusikutele ning koguda raha fondi, mille tuluga ehitatakse kvaliteetne muusika- ja helisalvestusstuudio. Muusika- ja helisalvestusstuudiot saaksid kasutada nii laululapsed, muusikakooli õpilased, koorid, pärimusansamblid, bändid jne tervest Rapla maakonnast ja ka üle Eesti. Rapla Kultuurikeskuse ruumidesse ehitatav muusikaja helisalvestusstuudio saab olema Tõnu Susi nimeline. Mehe, kes oma südames kõigile kodupaiga muredele ning rõõmudele alati on kaasa elanud, olnud mitmete Rapla elu

http://sundinudraplamaal.ee/esinejad/

Esinejad

Birgit Õigemeel Siiri Sisask Maili Metssalu Marek Jürgenson Tiina Adamson Katrin Karisma-Krumm Moonshine Mick Pedaja Vaiko Eplik Segakoor Rello Rapla Laulustuudio ... ja paljud teised Raplamaalt pärit tuntud inimesed! Lavastaja: Margus Mikomägi Esinejaid saadab bänd koosseisuga: Henno Kelp – bass Andrus Lillepea – trumm Ivo Vanem – klahv Taavi Langi – kitarr Vahur Vessart – kitarr

arendavate ettevõtmiste algataja ja elluviija, alati aidanud oma nõu ja jõuga. Üle Eestiliselt tuntakse Tõnu Susi rahvusvahelist mastaapi omava heli-, valgus-, video- ja lavatehnika rendi ning müügiga tegeleva firma Eventech OÜ asutaja ning juhina. Tõnu Susi nimelise muusika- ja helisalvestusstuudio ehitamisega soovime avaldada austust tema tehtud elutööle ning ühtlasi on see hea võimalus eksponeerida loodavas stuudios Tõnu poolt kogutud/arhiveeritud heli- ja raadiotehnikat ning materjale (kogumikud, salvestused jne). Heategevuskontsert „Sündinud Raplamaal” on suurepärane võimalus üheskoos nautida Rapla Sadolin Spordihoones Raplamaalt pärit artistide talenti ning samal ajal teha midagi tõeliselt tänuväärset: panustada meie oma noortele, et kasvaksid uued andekad talendid muusikamaailmas!

http://sundinudraplamaal.ee/piletiinfo/

Piletiinfo

Tavapilet 10 € (istumiskohad saalis ei ole nummerdatud) VIP pilet 20 € (pilet tagab ühe koha VIP lauas; laual suupisted, vahuvein, vesi) VIP laud 80 € (lauas 4 kohta; laual suupisted, vahuvein, vesi) Piletid on müügil: Piletilevi Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla) Rapla Sadolin Spordihoones (Viljandi mnt 69, Rapla) Rapla Turismiinfokeskuses (Viljandi mnt 4, Rapla) Taig Rapla esindus (Tallinna mnt 22, Rapla) Kui soovid noortele muusikutele loodavat muusika- ja helisalvestusstuudiot toetada, siis selleks on võimalus teha oma panus JCI Estonia Heategevusfondi kontole märgusõnaga “Muusika”. SA JCI Estonia Heategevusfond a/a 221047952039 Swedbank Märksõna “Muusika”


Raplamaa Ühistöö 6

TULE KUIMETSA TERVIST EDENDAMA!

KUIMETSA SPORDIHOONE OOTAB TEID KÕIKI VEETMA OMA VABA AEGA RAPLA MAAKONNA ÜHES ILUSAMAS VÕIMLAS. MEIE MAJAS ON VÕIMALIK MÄNGIDA KORV-, VÕRK - JA ,JALGPALLI, TENNIST NING SAALIHOKIT. SAAB TELLIDA TOITLUSTAMIST, KASUTADA SAUNA JA PIDADA ÕPPE- JA TREENINGLAAGREID. SAALI MÕÕTMED ON 36 x 18 M. INFO telefonil 4845285 või 53901962 või 53408534

Selle sügise värvid

Lehed langesid, tegelikkus jääb...

Aivo Sildvee

Foto Aivo Oina


Raplamaa Ühistöö 7


Raplamaa Ühistöö 8


Raplamaa Ühistöö 9

Üritused Rapla Keskraamatukogus

http://www.raplakrk.ee/

* Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli lõputööde näitus (saalis) *Rapla vanadel fotodel (fuajees) *Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi algklassiõpilaste looming (lasteosakonnas) *Kiriloomad ja käpiknukud. Autor Tiina Toom (vitriinis)

*Karl Ristikivi: raamatunäitus (kojulaenutuses) *Жизнь писателя: raamatunäitus venekeelsest kirjandusest (kojulaenutuses) *Maailma toidupäev: raamatunäitus (lugemissaalis) *Lavalood lastele: raamatunäitus (lasteosakonnas)

30. oktoobril kell 17.30 Muinasjutuõhtu mudilastele Lahtiolekuajad

Raamatukogu on avatud tööpäevadel 11.00 - 19.00 Laupäeval 10.00 - 16.00 Kord kvartalis: märtsi, aprilli, septembri, novembri viimane reede suletud. Sisetööpäev.

Märjamaa rahvamajas

Sauna 2, Märjamaa 78302 (keskväljaku ääres) telefonid: 4820075, 4821355, 56564614 e-post: marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee http://www.marjamaarahvamaja.ee/ *Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 11 Kuressaare Linnateatri etendus lastele “VÄRVILINE KUMMUT” Etendus jääb publiku huvi puudusel ära! Vabandame! Laupäeval, 27. oktoobril Pärimusmuusika päev. Kell 15 õpituba ja 19 tantsuõhtu ansambel Piccolo Folk. 30. oktoobril kell 19 seltskonnatantsu kursused täiskasvanutele ja gümnasistidele. Õpetajad tantsuklubist Mustang. 8. detembril 2012 toimub JÕULULAAT Märjamaal, Haimre pst. võimlas.Kauplemiseks registreeru Märjamaa rahvamaja tel: 56564614, 4820075 marjamaa. rahvamaja@marjamaa.ee Palume broneeritud piletid osta välja nädal enne etendust! Kõik broneeritud piletid lähevad nädal enne etendust müüki! Info ja kohtade broneerimine telefonil 5 656 4614, 482 0075

Käru segarahvatantsurühm Kärutajad alustab 6. hooaega ning ootab enda sekka ka uusi tantsuhuvilisi.

Kokku saadakse igal teisipäeval kell 19 Käru kooli saalis. Rühma juhendab Valdo Rebane. Lisainfot saab telefonil 53022015 (Eva).


Raplamaa Ühistöö 10


Raplamaa Ühistöö 11

Rahvusvaheline noorsoovahetus “Man in the mirror” Raplamaal

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-1990.html “Man in the mirror” on rahvusvaheline noorsoo- kunstivormidega ja muuta nooremad enesekindlavahetus osalejatega Itaaliast, Rumeeniast, Portuga- maks. Samuti soovime me jagada kogemusi, mida me list, Walesist ja Eestist. Projektis osaleb 65 noort – 10 oleme saanud erinevatelt Drums for Peace projektidel. noort igast riigist ja grupijuhid. Projekt toimub 21.- Me teame, et meie noorsoovahetus on suurepärane 28. oktoober Raplamaal. võimalus paljude põnevate ja uute muutuste tekkimiRahvusvahelise noorsoovahetuse “Man in the seks. mirror” raames toimub 26. oktoobril kell 17.00 tasuta Peamisteks tegevusteks on töötoad – tants, muusietendus Kohila Gümnaasiumis. ka, tsirkus, nuku- ja maskiteater, kus osalejad võtavad Meie teema on “Alustamine iseendast” – osale- aktiivselt osa. jad vaatavad enda sisse, kasutades selleks erinevaid „Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komiskunstivorme ning seejärel üritavad nad ennast muu- jon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ta – paremaks inimeseks.Noorsoovahetus järgib rah- ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva vusvahelise võrgustiku Drums for Peace põhimõtteid. informatsiooni kasutamise eest.” Eesmärgiks on jõustada noori erinevate kaasavate


Raplamaa Ühistöö 12


Raplamaa Ühistöö 13

Selle sügise värvid


Raplamaa Ühistöö 14

Vikipeedia:Teadusfoto 2012

http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Teadusfoto_2012 Parima fotoseeria eripreemiaks on Nikon COOL2012. aasta võistluse plakatTeadusfoto 2012 on 1.–31. oktoobril 2012 toimuv teadusfotode konkurss, PIX S800c Black – Android operatsioonisüsteemiga mille korraldab Wikimedia Eesti ning mille eesmärk kompaktkaamera. Eriauhinnad on populariseerida teaduse tegemist ja jäädvustamist. Akadeemia: aastatellimus parima teadlast kujutava Võistluse toimumist toetavad Nikon ning Haridus- ja foto autorile. Teadusministeerium. Horisont: aastatellimused parima astronoomiaalaKonkursi parimatest töödest koostatakse näitus. se ja parima füüsikaalase foto eest. Samuti jõuavad mitmed fotod eestikeelse Vikipeedia Imeline Teadus: aastatellimus parima populaarteaesilehele ning trükitakse ära meediaväljaannetes. EesmärgidSuurendada Vikipeedias leiduvate kva- dusliku foto eest. Eesti Loodus: aastatellimus parima loodusteadusliteetsete fotode hulka ning selle kaudu tõsta Vikipeeliku foto eest. dia artiklite kvaliteeti. Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus: auhind pariPopulariseerida teaduse tegemist ja jäädvustamist male EMÜ üliõpilasele. Eestis. Regio: maateaduste valdkonna parimate pildiliNäidata maailmale, et Eestis tehakse tipptasemel teadust ning võimaldada Eesti inimestel paremini sajate vahel läheb jagamisele 3 Eesti atlast. Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesindus: auhind näha seda, millega siinsed teadlased tegelevad. parimale TTÜ üliõpilasele. Tuua Vikipeedia juurde uusi kaastöölisi ning seeTartu Ülikooli Kirjastus: eriauhind parima sotläbi kiirendada eestikeelse Vikipeedia arengut. Pakkuda teadusfotode tegijaile võimalust oma loo- siaal- või humanitaarala teadusfoto eest. Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus: 100 € kinkekaart mingu eksponeerimiseks. [redigeeri] Mida ootameOodatud on fotod nii tea- parimale TÜ üliõpilasele. 360 kraadi: kajakimatk Tallinna lahel parima elusduse tegijatest, uuritavatest objektidest kui ka teaduse olendit kujutava teadusfoto autorile. tegemise protsessist üldisemalt. Piltidele esitatavad kriteeriumid: Informatiivsus – pilti ei saa lugeda teadusfotoks, kui see ei sobitu entsüklopeediasse. Seejuures on äärmiselt oluline pildiga kaasas käiv informatsioon, mis peab olema piisav, võimaldamaks kujutatust õigesti aru saada. Kvaliteet – hea pildikvaliteet. Suurus – pildi pikem külg peaks olema vähemalt 2000 px aga mida suurem, seda parem. Eriti oluline on see näituse tarvis välja prinditavatel fotodel. Õigused – pildiga peavad olema kaasas sobivad õigused nii Vikipeedias kui ka mujal kasutamiseks. Ei sobi kasutusõiguse piiranguga pildid. Sobilik litsents on näiteks CC BY-SA 3.0. Auhinnad Võistluse peasponsor on Nikon. Ürituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.Võitjate väljakuulutamine ja auhindade jagamine toimub novembrikuus Tartus aset leidval Teadusfoto lõpuüritusel. Peaauhinnad Näidispilt Vikipeediast: Teadusteatri tegijad Aigar Aasta Teadusfoto autor saab auhinnaks Nikon Vaigu ja Andres Juur korraldamas katset vedela lämD5100 KIT 18-55VR – 16,2 megapikslise sensoriga mastikuga. peegelkaamera. Pildi autor: Tarvo Metspalu


Raplamaa Ühistöö 15

Erkki Kõlu päeva anekdoodid

Apteegis seisavad leti taga kaks puhastes valgetes kitlites oravakest. Uks avaneb ja ohkides siseneb siilionu, vihmamantel seljas ja kapuuts peas, ning koperdab letini, veerada järel. Ta pistab käpa taskusse, võtab sealt hunniku münte ja lausub ilma emotsioonideta: “Kolmkümmend kondoomi!” Oravaneiud kihistavad naeru ja küsivad: “Võibolla midagi veel?” Siil tõstab ohates pea, vaatab kohevil oravakesi, ohkab siis veel kord raskelt ja podiseb: “Olgu, kolmkümmend kaks!” *** „Kuule, Maali, kui ma suren, kuidas sa mind siis matad? Sa oled ju nii ihne, et see on isegi mulgi jaoks liig! Mida me ka ei osta, sinu jaoks on kõik liiga kallis! Aga mis sest rahast hoida, ega hauda ju kaasa ei võta!“ „Või mina olen ihne?!“ lööb Maali käsi kokku. „Ma korraldan sulle sihukesed matused, et rikkuridki suured silmad teevad! Tellin sulle selle – mis ta´nd oligi? – Armaani ülikonna, korraldan kirikus ärasaatmine ja kutsun kogu suguvõsa peietele!“ Nädal pärast seda jutuajamist teeskleb taat, et on surnud. Naine riietab ta spordipükstesse ja T-särki , paneb jalga vanad ketsid ning kaevab ihnsusest ise haua. Laseb vanamehe hauda ja ulub ise haua ääres: „Miks sa mind ometi maha jätsid?! Mis sa nüüd küll ilma minuta peale hakkad?!“ Taat ronib hauast välja: „Lähen jalkat mängima ... et kurat sind, ihnuskoid, võtaks!!!“ *** Kaks copywriterit arutavad, kuidas reklaamida uut nohurohtu: „Kirjutame lihtsalt: „Uus loodusliku päritoluga Otrivin – leevendus Sinu nohule“.“ „Liiga pikk ja lohisev. Ütleme konkreetselt: „Otrivin on ninale hea“.“ „Ei-ei, sellest võidakse aru saada, et niisutab ja puhastab, aga nohule ei tee midagi. Proovime nii: „Otrivin – sajandi nohurohi“.“ „Klišee, sõber, klišee! Kuidas oleks: „Parim tativastane vahend“?“ „Geniaalne! See juba läheb. Aga sloganiks pakume sama idee ägedamas vormis: „Otrivin – hea nätakas vastu tatti!“.“ *** Araablane siseneb baari ja märkab leti ääres meest, kelles ta kohe esimesest pilgust tunneb ära juudi. „Baarimees!“ hüüab araablane. „Üks jook kõigile minu kulul, välja arvatud sellele juudile seal leti ääres!“ Kui joogid on serveeritud, naeratab juut araablasele laialt ja lausub: „Suur tänu teile!“ Vihane araablane tellib kõigile peale juudi veel ühe joogi. Juut naeratab talle taas ja tänab viisakalt. „Mis kurat selle juudiga lahti on?“ küsib araablane baarimehelt. „Ma tellisin kaks korda kõigile peale

tema jooke, tema aga ainult naeratab lollakalt ja veel tänab mind selle eest. Kas ta on idioot?“ „Ei,“ vastab baarimees. „Ta on selle baari omanik.“ *** Bioloog kaitseb magistritööd teemal „Milline instinkt on tugevaim?“ ja räägib eksperimendist: „Pimedasse tuppa lasti isane kass. Siis pandi sinna tuppa toitu ja emane kass. Algul tegeles isane kass kõigepealt emasega, siis sõi toidu ära ja heitis magama. Mõne aja pärast sõi isane kõigepealt ära toidu, siis tegeles emasega ja siis heitis magama. Veel hiljem sõi isane toidu ära, heitis siis magama, ega tegelenud emasega enam üldse.“ „Kas toitu vahetasite? Ja kui sageli?“ küsib oponent. „Vahetasime, iga päev.“ „Aga kas emakassi ka vahetasite?“ *** Nuuksuv naine teatab hommikul oma mehele: „Meie linnakese apteeker solvas mind just kohutaval kombel!“ Vihane mees tormab apteeki oma naise au kaitsma. „Te peate esmalt ära kuulama, mis mul öelda on,“ palub apteeker. „Kõigepealt ei helisenud mu äratuskell ja ma magasin sisse. Majast lahkudes lõin ukse sneprisse, unustades võtmed ja autovõtmed esikusse. Nii pidin ma akna puruks l ööma, et võtmeid kätte saada. Teel apteeki purunes mul rehv. Kui ma lõpuks jala kohale jõudsin, oli ukse taga juba järjekord ning telefon muudkui helises ja helises. Ärritunult ajasin kassas oleva vahetusraha põrandale, lõin seda üles võtma hakates pea vastu kappi ja kukkusin, lõhkudes vitriini. Ja telefon muudkui helises. Haarasin siis toru, teisel pool oli aga teie abikaasa, kes mult küsis, kuidas kasutada rektaaltermomeetrit. Vannun, et ma lihtsalt ütlesin talle, kuidas!!!“ *** Ülemeelikus tujus noorpaar sõidab peoõhtult koju. „Kui ma 150 km/h tunnis sõidan, kas oled siis nõus mulle strippi tegema?“ küsib mees. Naine nõustub ja mees lisab kiirust. Kui spidomeeter jõuab 150-ni, hakkab naine lahti riietuma. Kui kõik riided on seljast võetud, jääb mees teda erutatult jõllitama, sõidab teelt välja ja keerab auto kummuli. Naine pääseb ühegi kriimuta välja, k uid mees ja naise riided kiilutakse autosse kinni. „Mine ja kutsu abi!“ palub mees. „Ma ei saa, ma olen ju alasti!“ Mees nookab peaga oma jalast lennanud kinga poole: „Kata oma seesamunegi kingaga kinni ja mine abi järele!“ Naine teeb, nagu mees ütleb ja jookseb lähimasse tanklasse, karjudes: „Appi! Appi! Mu mees jäi kinni!“ Klienditeenkindaja vaatab teda ja kinga ning raputab pead: „Ma ei saa teid kahjuks aidata, proua. Ta on liiga sügaval!“


Raplamaa Ühistöö 16 1

2

3

4

5

6

7

18

28 35

36

49

50

53

30

31 38

44

45

46

40

47

48

51

67

61

62

63

74

80 87

56 64

89

96

76

82

90

91

PAREMALE 1 Labase koega puuvillane riie 7 Natuke 12 Jalanõu 18 Abielutus, paljunemine viljastuseta 19 Küla Raplamaal Kohila vallas 20 Tulemägedest väljavoolav kivimite sulam 21 Ründeaine 22 Kurja silmaga halba tekitama (folkl) 23 Omaani rahaühik 24 Lähe 25 Kiuline tulekindel mineraal 26 Kuul käinud astronaut 27 Viiruslik 30 Aadama ja Eeva poeg 31 Paistetus 34 Kuvand, kujutluspilt 37 Teatud ümmargune mütsike 39 Vanuseline 42 Küla Raplamaal Kehtna vallas 43 Teatud maadlus 46 Mehhiko osariik 48 Himur, ablas 49 Kurgumandlite põletik 51 Eralduma 52 Tants 53 Hiina raha ametlik nimetus 55 Maksuta, hinnata 56 Eesti lavastaja ja näitleja 59 Riik Aasias 61 Lõrin

58 66

77

92

84 93

85 94

98

100 103

57

83

97

99

33

70 75

81 88

17

41

65

69 73

79

16

52

68 72

15

32

39

55 60

14

26

54

59

102

13 20

37 43

95

12

23

29

42

86

11

25

27

78

10

22

24

71

9

19

21

34

8

101 104

105

63 Saal 65 Nina limaskesta põletik 67 Kehaosa 68 Egiptuse viljakuse jumalanna 69 Tuntud küla Raplamaal 70 Partii kaardimängus 71 Lill 73 Kolmekordne kalavõrk 75 Maja osa 77 Kloun, tobu 78 Vene kosmoselaev 80 Nõiatemp folklooris 81 Ajal Peruu indiaanlane 83 Nurgatempel 86 Absorbeerima 88 Gambia pealinn 92 Mõõteriista numbrilaud 95 Taevajumalanna 96 Peruu pealinn 97 Utt-tall 98 Jordaania pealinn 99 Lavakunstnik 100 Ameerika dramaturg, stsenarist ja filmilavastaja (s 1947) 101 Vähe või mitte midagi väljendav 102 Eesti laulja 103 Settinud aine 104 Kallas, äär 105 Endine apteegikaaluühik ALLA 1 Kogu, hulk

Ristsõnad vab

2 Igas suhtes 3 Piirdeaed 4 Egiptuse pealinn 5 Raku otsene jagunemine 6 Kala 7 Norm, määr 8 Kõver mõõk 9 Kandev, juhtiv mõte 10 Stamp 11 Kogu aeg 12 Identne, kattuv 13 Hoiul, alles 14 Küla Raplamaal Kohila vallas 15 Väike söögi- ja joogikoht 16 Teatekiri 17 Talisõiduk 27 Kibe 28 Seemnesari 29 Kõrb Aafrikas 30 Leppemärkide süsteem salajaste teadete edastamiseks 31 Kali 32 Nahkvöö 33 Ajastu 35 Teele asuma 36 Mängujärk (sport) 38 Lehtpuu 40 Vaagen 41 Kehaosa 44 Doos 45 Rannikutuul 46 Kirju koega teras mõõkade valmistamiseks 47 Väike rannasõidupurjekas 50 Jõedelfiin 53 Jahujook 54 Kinnitusdetail 55 Järv Soomes 56 Papagoi 57 Talveõunasort 58 Volga lisajõgi 60 Määrsõna 62 Roie 64 Metsloom 65 Ümmargune puupakk 66 Motosportlane 72 Viiuldaja 73 Tähtis raamat 74 Meesliinis sugulane 76 Eesti näitleja 78 Lopsakas 79 Vana katkine riidetükk 80 Linn Lätis 82 Eesti näitleja 83 Muinasskandinaavia laulik 84 Sõna kirikus 85 Mängu pandud summa 87 Maitse 89 Eesti jõgi 90 Näovärv 91 Emane koer 93 Kaua aega tagasi 94 Läti rahaühik


Raplamaa Ühistöö 17

baks hetkeks 1

2

3

4

5

6

7

18

28 35

36

49

50

53

30

31 38

44

45

46

40

47

48

51

67

61

62

63

74

80 87

56 64

89

96

76

82

90

91

PAREMALE 1 Haavamets 7 Lubjakiviplatoo 12 Mesilaspiim 18 Küla Raplamaal Kehtna vallas 19 Ääris 20 Elus olema 21 Mootoriga sõiduriist 22 Eesti näitleja 23 Lillenõu 24 Tugev erutus 25 Sõjajumal India mütoloogias 26 Keha omadus säilitada oma liikumist 27 Ime, imetegu 30 Selleks 31 Hurtsik 34 Lõhn 37 Soole-, soolte39 Porine 42 Kodulind 43 Vastuvõtlik 46 Ilmakaar 48 Nõel, oga, astel 49 Loomapidamishoone 51 Hobuse koht tallis 52 Linn Leedus 53 Noor koduloom 55 Papagoi 56 Lõppenud 59 Aeg-ajalt 61 Riigikogu liige (Koonderak) 63 Veoõng

58 66

77

92

84 93

85 94

98

100 103

57

83

97

99

33

70 75

81 88

17

41

65

69 73

79

16

52

68 72

15

32

39

55 60

14

26

54

59

102

13 20

37 43

95

12

23

29

42

86

11

25

27

78

10

22

24

71

9

19

21

34

8

101 104

105

65 Armastuse jumalanna slaavi mütoloogias 67 Kirjatäht 68 Tõmbsoon 69 Kauplus 70 Pistong 71 Tuhm rohekaskollane puuvillane või villane riie 73 Oma 75 Linn Prantsusmaal 77 Meri Vaikses ookeanis 78 Kare, jäme, hõre 80 Sarvitu (looma kohta) 81 Pelgupaik 83 Koolitarve 86 Evima 88 Turnima 92 Ajaleht 95 Ripplukk 96 Viskerelv 97 Omaani rahaühik 98 Osuti 99 Eesti luuletaja 100 Vihma hääl 101 USA president (1977-1981) 102 Tuiksoon 103 Ajastu 104 Laepealne, pööning 105 Pruukost ALLA 1 Taevajumalanna

2 Niue pealinn 3 Luuletaja 4 Linn Lätis 5 Rinda andma 6 Alkoholi mittetarvitav 7 Riietusese 8 Isukalt, ahnelt 9 Laetud aatom 10 Logeleja, laiskvorst 11 Riisiviin 12 Jumalaeitamine 13 Peenrahaühik 14 Kiskja 15 Endine peaminister 16 Itaalia viiulimeister 17 Koduloom 27 Siseorgan 28 Transpordivahend 29 Teater Eestis 30 Kuna, kuivõrd 31 Linn Soomes 32 Suveõunasort 33 Söötis põld 35 Puude lõhkuja 36 Kõrbesaar 38 Teravili 40 Kinnine tulistuspunkt 41 Zola romaan 44 L.Delibesi ooper 45 Argonautide juht 46 Standard-, kontrollmõõt 47 Normist, tavast kõrvalekaldunud asi või nähtus 50 Läänemeresoome keel 53 Võllapuu 54 Maja osa 55 Parsahein 56 Kõige õigemat teed 57 Suvinisusort 58 Vald Harjumaal 60 Tekkimine 62 Etteulatuv osa 64 Vanakreeka laulik 65 Vikati vars 66 Ida-Timori pealinn 72 Merivähk 73 Jupiteri kaaslane 74 Iraani rahaühik 76 Ameerika filminäitleja (s 1962) 78 Linn Soomes 79 Maroko pealinn 80 Viljahakk 82 Vaap, glasuur 83 Pahem 84 Riik Põhja-Ameerikas 85 Ruudukujuline lahingurivistus 87 Lauamäng 89 Suusataja 90 Küla Raplamaal Märjamaa vallas 91 Üha 93 Anatoomilise keha keskosa 94 Tooli seljatugi


Raplamaa Ühistöö 18

Veel veidi peamurdmist: sudokud 2 1 8 8 2 7 1 7 3 8 4 7 1 3 9 8 6 6 4 7 3 5 5 1 9 6 1 2 3 7 4 5 6 4 3 2 8 3 5 1 4 1 5 2 6 1 9 8 1 7 8 9 8 5 4

1 6 5 7 4 3 2 9 5 9 2 7 3 9 5 6 2 7 9 6 4 8 1 5 9 6 8 9 8 1 7 6 2 7 6 3 5 4 8 9 7 2 9 3 6 2 1 4 9 5 6 1 7 4 3 6 5 8 5 1 8 9

1

4 8

2

3

2 8

4 1 3 6

4 1 9 3 2 6 9 5 2 5 4 2 5 4 8 7 2 4 1 7 5 2

1 8

8 1 3

9 3 9 1 4 8 9 2 4 6 7 8 9 7 1 8

2 9

5 1


Raplamaa Ühistöö 19 Kultuuri Kohvik kutsub viinakuuõhtule “Vabanduse leiab alati” 24. oktoobril kell18 Järvakandi kultuurihallis. Kohtume RAULIGA. Kuulame muusikat. Pääse 2€ Täpsem teave tel: 5346 0195 või kultuurihall@jarvakandi.ee

Infoõhtu “Elektrituru avanemine 2013”

http : / / w w w. r apl am a a . e e / e t / k a l e n d e r / 3 5 view-5527.html

25. oktoobril kell 17.15-19.15 Rapla Maavalitsuse saalis

Üritusel esinevad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Timo Tatar “Elektrituru avanemine 2013”; Eesti Energia esindaja Aime Arniste kõneleb elektripakettide valikutest avatud elektriturul; Elektrilevi kõneleb võrguettevõtja rollist avatud elektriturul. Üritus on tasuta! Eelregistreerimine SIIT: http://www.omanikud.ee/koolitusinfo/rapla_koduomanike_infopaev_25102012 või telefoni teel 642 7020

Hooaja avapidu! 26. oktoobril kell 20 algab Keava Tõulooma Kasvatajate saalis taas tantsuõhtute hooaeg! Sel korral esineb ansambel Vanker! Pilet 6 eurot! Info 5251283 Kersti

Tasuta õppepäev väikeettevõtjatele!

http://www.rapla.ee/index.php?page=254&action =article&article_id=2689 25. oktoobril 2012 toimub Rapla Kultuurikeskuses Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Patendiameti koostöös tasuta õppepäev väikeettevõtjatele „Milliseid eeliseid annab intellektuaalomandi kaitse?“ Õppepäevale on oodatud ettevõtete esindajad, leiutajad ja FIEd, samuti oma äri alles rajavad ettevõtjad, üliõpilased ja ka teised asjast huvitatud, kes vajavad põhiteadmisi intellektuaalomandi õiguskaitse kohta (patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused). Kasulikku informatsiooni ja näpunäiteid jagavad oma ala eksperdid Patendiametist, innovatsiooniosakut tuleb tutvustama EASi esindaja ja kohalik ettevõtja räägib oma kogemustest intellektuaalomandi kaitsmisel. Kõigil soovijatel võimalus saada ka individuaalset konsultatsiooni Patendiameti töötajatelt. Seminar on TASUTA. SEMINARI KAVA: 10.00-11.00 Leiutistest. Miks on vaja kaitsta leiutist ja millist kaitset saab taotleda leiutisele? Millistele kriteeriumidele peab vastama leiutis, mida on võimalik kaitsta? Patendi ja kasuliku mudeli erinevused. Anneli Simmul, Patendiameti keemia, meditsiini ja toiduainete ekspertiisi talituse juhataja kt 11.00-11.45 Tööstusdisainilahendustest. Kuidas kaitsta oma toote väliskujundust? Keio Velström, Patendiameti kaubamärgiosakonna eelmenetluse ja dokumentatsiooni talituse vanemspetsialist 11.45-12.05 Kohvipaus 12.05-13.05 Kaubamärkidest. Mis on kaubamärk ja kuidas seda kaitsta? Kuidas valida kaubamärki, mille kasutamise ja registreerimisega ei teki hiljem probleeme? Külli Sooden, Patendiameti kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja 13.05-13.35 Innovatsiooniosaku toetuse võimalused intellektuaalomandi kaitsmisel. Olulisemate tingimuste tutvustus ja näiteid rakendunud projektidest. Erki Varbola, EASi innovatsioonidivisjoni direktori kt 13.35-13.55 Kohaliku ettevõtja kogemus intellektuaalomandi kaitsmisel 13.55-… Individuaalnõustamised Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 22. oktoobriks e-post raek@raek.ee või 4894 121 Täpsem info www.raek.ee


Raplamaa Ühistöö 20

Pildista, mida Sa sööd!

Kampaania tutvustus

http://omalood.erm.ee/p/kampaania-tutvustus. html Paljud inimesed teevad oma igapäevasest toidust pilte ning jagavad neid teistega Facebookis, erinevates foorumites ja fotoportaalides. Selleks, et jäädvustada, mida Eesti rahvas 2012. aastal sööb, korraldab Eesti Rahva Muuseum näituse „Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis 1990.–2000. aastatel“ raames fotovõistluse „Pildista, mida Sa sööd!“ Otsime vastuseid mitmetele toiduga seotud küsimustele: kust tuleb toiduvalmistamiseks vajalik tooraine; kuidas toitu valmistatakse; kuidas, kus ja kellega einestatakse; mida meie toit meist räägib? Palun saatke muuseumile foto oma toidust! Nii aitate koguda tänapäeva argikultuuri ning pakute näitusetegijatele aruteluainet erinevatel toiduga seotud teemadel. Kampaania kestab 19. septembrist 31. oktoobrini ning novembris teeb muuseum saadetud fotodest näituse. Võitjate vahel läheb loosi palju põnevaid ja maitsvaid auhindu! Küsimuste korral kirjutage: omalood@erm.ee www.erm.ee

1 8

8 1 3

Auhinnad ja toetajad

http://omalood.erm.ee/p/auhinnad-ja-toetajad.html Auhinnad loositakse veebilehel enim hääli saanud fotode seast ning fotonäitusel publiku lemmikuks tulnud autori vahel. Peaauhinna saab enim diskussiooni tekitanud ja kõige rohkem Facebook’is, Twitteris ja Google+’is jagatud postitus.

Auhinnad:

Peaauhind: 60 euro eest fototeenuseid firmalt Fotoluks ja õhtusöök kahele Põhjaka Mõisas Õhtusöögid kohvikus Spargel, kohvikus Moon ja Cafe Noir’is, Retseptiraamatuid Menu kirjastuselt, loodusfotograafia raamatud Fotoluksilt Eesti Rahva Muuseumi trükised

2 9

9 3 9 1 4 8 9 2 4 Kampaania tingimused 6 7 http://omalood.erm.ee/p/kampaania-tingimused. html 8 Kuidas osaleda fotovõistlusel “Pildista, mida Sa sööd!”: tee foto mõnest einest 9 või vaata 7 üle oma 2012. aasta 1 8 jooksul tehtud toidupildid; lae foto üles veebilehe vormil, mis asub siin; http://omalood.erm.ee/p/foto-uleslaadimine.html vasta küsimustele, mis on esitatud foto üleslaadimise vormil; fotosid saab veebilehele üles laadida ilma kasutajaks registreerimata; lisa üleslaadimise vormi kindlasti oma kontakt, et võidu korral oleks võimalik Sinuga ühendust võtta (e-maili aadressi foto juures avalikult ei kuvata); enne avalikustamist kinnitab postitused moderaator. Tingimused osalemiseks: saata võib nii mobiili kui fotoaparaadiga tehtud pilte; foto peab olema tehtud 2012. aastal ning kujutama midagi seoses toidu, toiduvalmistamise või söömisega; üles saab laadida fotosid formaadis jpg, gif või png; korraga saab üleslaadida 5 MB mahus fotosid; võistlusel osalevad fotod, mis vastavad teemapüstitusele; muuseum võtab endale õiguse saadetud fotosid arhiveerida, kasutada uurimistöödes ning publitseerida.

Hääletamine

http://omalood.erm.ee/p/haaletamine.html Võistlusele laekunud fotode kohta on võimalik arvamust avaldada kõigil! Postituste kommenteerimise ja sotsiaalmeedias „jagamise“ kaudu saavad kampaanias osaleda ka need, kes oma toidupilte ise üles ei lae. Mine pildigaleriisse, kommenteeri ja/või jaga Facebook’is, Twitteris või Google+’is kõige rohkem meeldinud fotot! Sellega annad „hääle“ oma lemmikule ja aitad tal võita mõne toreda auhinna.

5 1

7 2 1 8 6 3 4 5 9

3 6 4 5 1 9 8 2 7

8 9 5 7 4 2 6 1 3

1 3 8 9 5 6 7 4 2

4 7 2 3 8 1 5 9 6

6 5 9 2 7 4 3 8 1

5 4 3 1 9 7 2 6 8

2 1 6 4 3 8 9 7 5

9 8 7 6 2 5 1 3 4


Raplamaa Ühistöö 21

Sügislaat Raplas 20.10


Raplamaa Ühistöö 22

Sügislaat Raplas 20.10


Raplamaa Ühistöö 23

Sügislaat Raplas 20.10

HH fotod


Raplamaa Ühistöö 24

Selle sügise värvid

Sügisvärve

Raplamaa Ühistöö

Mugavaim võimalus Raplamaa Ühistöö pdf-faili alla laadida on aadressilt http://www.raplayhis.eu/ Faili (väikesemahulist) saab alla laadida ka aadressilt http://www.freedrive.com/folder/319406,raplamaa Kõige parem koht lehe lugemiseks korraliku internetiühenduse korral on http://issuu.com/piirp või ka http://en.calameo.com/accounts/1139744 . Püüame oma lehte koondada võimalikult suure hulga infot eeloleva nädala sündmuste kohta, kuid kõigi ürituste korraldajate kodulehekülgedele me paratamatult ei satu. Kui soovite, et teie üritusest võimalikult palju inimesi teada saaks, siis andke oma ettevõtmisest meile infot, et saaksime nendest oma lugejatele teada anda. Kommentaare, repliike, arvamusi saab jätta ka külalisteraamatusse aadressil http://raplayhis.eu/ gbook/ Postituste tegemisel palume arvestada seadusandlust ja head tava kedagi mitte solvata ning mitte esitada laimu. Iga autor vastutab oma sõnade eest vastavalt seadusandlusele. Kolmapäeviti ilmuvasse Raplamaa Ühistöösse ootame materjale, reklaame ja kuulutusi teisipäe-

Foto Aivo Oina

va tööpäevani. Tavapäraselt on uus number valmis teisipäeva õhtu jooksul ja hilisõhtul saab seda juba lugeda. Kui teie asutus või ettevõtmine väärib ajaloos jäädvustamist, kirjutage meile sellest ja saatke ka pilte. Ootame oma lugejate pilte ja jutte ka üritustest ja ettevõtmistest, mida nad külastavad. Meie (või ka teistes lehtedes, aga maakonnas pole erilist valikut) kajastamata ettevõtmised on mõne aja pärast jäädavalt unustatud. Kas soovite, et teie ettevõtmistest mõne aja pärast enam midagi ei mäletata? Siis ärge andke meile sellest üritusest teada. Reklaami ja kuulutuste avaldamine on veel tasuta. Kõikvõimalikku infot ootame e-maili kaudu. Kuna on ilmnenud, et mitte kõik saadetud kirjad ei pruugi kohale jõuda, anname igale kirjasaatjale tagasisidet kirja saamise kohta ühe ööpäeva jooksul kirja saamisest. Nii et kui te saatsite meile kirja või pildid ja pole ühe ööpäeva jooksul vastust saanud, siis pole kiri meieni jõudnud ja palume saatmist korrata. Raplamaa Ühistöö


Погода в Рапла Эстония

+2

Raplamaa Ühistöö 25

0 м/с Ш 765 мм рт. ст. 92 % влажн.

°C

23.10

ΖΣηΣήι Ωηάθι άήά ζγΧγΨυ , Σι ΰγθλ Ωηβυ Ωϊ Υί Ωβάϊ

Ночь

Пасмурно

TΩΰζΩηΣι κηΣ ℮ι ΰ. ΨΣΥί ., ⅜Ωι Ωη, ⅜ί ΣΪ βγθι χ Ύρ κρ ΣΩι θϊ , ΥγΫΨκμΣ, °C ΰΰ ηι . θι . ΰ/θ ΥγΫΨκμΣ, % °C

+3

767

Малооблачно 23 октября 2012 08:00

Утро

В Рапла

Подробный прогноз Прогноз на 2 недели Геомагнитная обстановка

Пасмурно, небольшой дождь

+4

Пасмурно, небольшой дождь

765

2

ЮЗ

81

+3

СЗ

З

Ночь

Погода для занятых

24.10

Дневник погоды

СР

Забронируй отель в этом городе

25.10

График температуры

ЧТ

26.10 ПТ

27.10 СБ

28.10 ВС

Водоемы

+7°C

29.10 ПН

23.10.2012

30.10

Астрономия

Восход 08:14 Заход 17:55 Долгота 09:41

+3

Ilm Raplas

Погода по-старому

Солнце

91

+6 764 4 77 http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4071/ Облачно Вечер +4 763 2 92 День

Краткий прогноз

Температура воды:

0

Ш

Луна

ВТ

31.10

Фаза 61% Растущая

СР

+5 +3

День

Пасмурно

+4

Пасмурно

+8

Пасмурно, небольшой дождь

+4

Пасмурно, небольшой дождь

+3

Пасмурно, небольшой снег

0

Малооблачно

+1

Пасмурно

₧ 3

Облачно, небольшой дождь

+2

Ясно

₧ 1

Малооблачно

+3

Пасмурно, небольшой снег

₧ 1

Ясно

+3

0

Ясно

+5

Ясно

Малооблачно, снег

₧ 1

Облачно, дождь

+6

Облачно, снег

+1

Облачно, дождь

+8

Малооблачно, сильный снег

+1

Облачно, небольшой дождь

+7

Малооблачно, небольшой дождь

+1

Малооблачно, дождь

+9

Малооблачно, дождь

+1

Облачно, дождь

+8

Малооблачно, дождь

+2

Малооблачно, небольшой дождь

+9

23.10.2012

01.11 ЧТ

02.11 ПТ

03.11 СБ

04.11 ВС

05.11 ПН

Инфо Информер

Инфор Хотите быстро повысить информативность своего сайта? Разместите один из наших погодных информеров. Подробнее

Toetame üheskoos Rapla arengut

Успешная Жизнь! Уникальное открытие психологов: Технология Исполнения Желаний success-psychology.ru

Яндекс.Директ

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-1960.html

Rapla Haridusselts ja Rapla Kultuurikeskus kutsuvad teid tegema heategu ning toetama Raplale oluliste ideede teostumist. • Märtsis 2013 soovime paigaldada valla aukodaniku ANDRES EHINI pingi promenaadile. http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4071/ Kui see on Sulle oluline, siis pinkide valmimist saad toetada MTÜ Rapla Haridusseltsi arveldusarvele 10220211128224 SEB pangas. • Rapla Kultuurikeskuse laienevatesse ruumidesse ehitame TÕNU SUSI muusika- ja helistuudio, et mäletada Tõnu panust Raplale ja luua tingimused noortele muusikaga tegelemiseks. Selleks on avatud MTÜ Rapla Haridusseltsi arveldusarve 10220206103225 SEB pangas. Anna Sinagi oma toetus! Info telefonil 529 0853, kultuurikeskus@rapla.ee Copyright © 1998-2012, Gismeteo.RU Наши проекты: , ,

,

Инфор

Соглаш данны

О рекл Часто

Гостев Карта

Контак


Raplamaa Ühistöö 26

Selveri ehituse hetkeseis 20.10.2012

HH fotod


Raplamaa Ühistöö 27

Kutsu

MÄNGUJUHT LASTE, NOORTE, TÄISKASVANUTE, FIRMADE, ORGANISATSIOONIDE  sünnipäevadele

 jõulupidudele

 kokkutulekutele

 tutvumisõhtutele

 ja kõikidele teistele koosviibimistele Eli Sukles

elitamme@gmail.com 5344 8688

http://www.wix.com/elisukles/elisukles

Konsumi parkla laiendamine Raplas edeneb


Raplamaa Ühistöö 28

Raplamaa Ühistöö avaldab nüüd ka

kaastundeavaldusi. Võimalik lisada pilti, luuletust. Avaldamine täiesti tasuta.

Selle sügise värvid

Õhtune sügisvalgus

Foto Aivo Oina

Raplamaa Ühistöö nr 43  

Raplamaa Ühistöö nr 43

Advertisement